Sopimuskoulutus Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM#

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimuskoulutus. 7.5.2014 Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM# 1278868"

Transkriptio

1 Sopimuskoulutus Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM#

2 DM

3 Annotated Model Grant Agreement 492 s. Kommentoitu avustussopimus DM

4 Participant Portal DM

5 Avustussopimuksen rakenne Chapter jaksot 1-7 Section osastot Article artiklat OPTION optiot Sisältöä voi tulla myös work programme työohjelmista DM

6 H2020 avustussopimus Artiklat 1-6 Sopimuskoulutus Outi Kauppinen DM#

7 Art. 1 Sopimuksen aihe Tämä sopimus vahvistaa ne oikeudet, velvollisuudet ja ehdot jotka liittyvät artiklassa 2 mainitun projektin toteuttamiseen

8 Art. 2 Toteutettava hanke Mikä hanke suoritetaan: hankkeen nimi ja lyhenne Vahvistetaan liite 1 (Annex 1)

9 Art. 3 Hankkeen kesto ja aloitus Hankkeen kesto ilmaistaan kuukausina Aloitus yleensä hankkeen allekirjoitusten jälkeen seuraavan kuun ensimmäisenä päivänä Voidaan sopia toisin, aiemmin (omalla riskillä) tai myöhemmin Jos myöhemmin, ennakkomaksu viivästyy

10 Art. 4 Arvioitu budjetti ja budjettimuutokset Hankkeen budjetti määritellään liitteessä 2 (Annex 2) Komission maksuosuus on maksimi, eikä sitä voi lisätä Kustannusluokat liitteessä 2 Direct personnel costs Subcontracting costs Costs of providing support to third parties (if option applies) Other direct costs Indirect costs Specific categories of costs (if option applies)

11 Art. 4 Arvioitu budjetti ja budjettimuutokset Annex 2 budjetti on arvio, joten todelliset raportoidut kustannukset voivat olla erilaiset On mahdollista, tietyin ehdoin, tehdä budjettisiirtoja joko partnerin oman budjetin sisällä tai eri partnereiden budjettien välillä Budjettia ei voi siirtää kustannuskategoriaan, johon ei ole alun perin budjetoitu mitään (tarvitaan sopimusmuutos) Mikäli hankkeen sisältö muuttuu, tarvitaan sopimusmuutos

12 Art. 5 Avustus Komission rahoitusosuuden enimmäismäärä Tätä ei voi lisätä, vaikka kustannuksia olisikin enemmän Komissio maksaa aina todellisten kustannusten perustella, komission max. rahoitusosuus ei siis ole automaatti Korvausprosentit Research and Innovation Actions 100 % Innovation Actions 70 % Voittoa tavoittelemattomille tässäkin 100 % Työohjelmassa on teoreettinen mahdollisuus myös määrätä alhaisempi korvausprosentti Korvausprosentit pätevät kaikkiin kustannuskategorioihin

13 Art. 5 Avustus Kustannusluokat Todelliset/ actual costs Todellisia, yksilöitäviä, todennettavissa kirjanpidosta UUTTA H2020: Arvonlisävero on hyväksyttävä kustannus jos organisaation on mahdotonta vähentää sitä Yksikkökustannukset/ unit costs Komission määrittelemä (esim. SME owners unit costs) Keskimääräiset henkilöstökustannukset Kiinteä summa/ flat rate UUTTA H2020: Yleiskustannukset 25 % suorista kustannuksista Kertakorvaus/ lump sum Kertakorvaus joka kattaa yhden tai useamman korvausluokan (esim. Phase1 of the SME instrument)

14 Art. 5 Avustus FORMS OF COSTS Personnel Subcontracting Financial support to 3rd parties Other Actual costs Unit costs Yes for - Average personnel costs - SME owners & natural persons without a salary BUDGET CATEGORIES DIRECT COSTS INDIRECT COSTS SPECIFIC CATETORIES OF COSTS Yes if foreseen by Comm. Decision Flat-rate costs Lump sum costs Yes if foreseen by Comm. Decision Lähde: Euroopan komissio

15 Art. 5 Avustus Hankkeen tulot (receipts) Hankkeesta aiheutuneet tulot. Esim. myydään hankkeelle ostettu laite hankkeen keston aikana Kolmas osapuoli antaa rahoitusta varta vasten hankkeessa käytettäväksi Ilmaiset luontaissuoritukset (in-kind contributions) hankkeelle, jos ne raportoidaan hyväksyttävinä kustannuksina. Esim. laitteiden käyttö EI tuloa hankkeelle Hankkeen tulosten hyödyntämisestä saadut tulot Kolmas osapuoli rahoittaa hanketta, mutta rahoitusta käytetään eihyväksyttävien kulujen kattamiseen (esim. valuuttatappiot, korvaamattomat yk:t) UUTTA H2020: tulot huomioidaan koko hankkeen tasolla. Täytyy ottaa huomioon konsortiosopimuksessa.

16 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Hyväksyttävät todelliset kustannukset: Ovat todellisia Aiheutuneet rahoituksen saajalle Aiheutuneet hankkeen keston aikana Mainitaan arvioidussa kokonaisbudjetissa liitteessä 2 Käytetty hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen Kirjattu rahoituksen saajan kirjanpitomenettelyiden mukaisesti rahoituksen saajan tileihin Noudattavat taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita Hyväksyttävät yksikkökustannukset: Laskettu oikein (number of units x value of unit) Keskimääräiset henkilöstökustannukset täytyy laskea organisaation normaalien käytäntöjen mukaan

17 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Ei-hyväksyttävät kustannukset pääoman tuottoon liittyvät kustannukset velat ja velanhoitomaksut tappio- tai maksuvaraukset Korkokustannukset Luottotappiovaraukset Kurssitappiot Rahoituksen saajan pankin veloittamat kustannukset jotka liittyvät komission rahoituksen maksuun Kohtuuttomat tai perusteettomat menot Vähennyskelpoinen arvonlisävero Hankkeen keskeyttämisen aikana syntyneet kustannukset Jonkin toisen yhteisön hankkeen yhteydessä raportoidut, aiheutuneet tai korvatut kulut

18 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Kustannukset Henkilöstökustannukset Alihankinta Suora tuki kolmansille osapuolille

19 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Kustannukset (jatkuu ) Muut suorat kustannukset Matkakulut Laitteet, infrat poistokulut (tai hyvin poikkeuksellisesti hankintakustannukset) Aiheutuneet hankkeen aikana osallistujan normaalien kirjanpitokäytäntöjen mukaan Muut ostot ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Tulosten levittämiskustannukset (ml. Open Access) Tulosten suojaamiseen liittyvät kulut Sisäinen laskutus saattaa olla sallittua Tilintarkastus kun vaadittu DM

20 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Välittömät kustannukset henkilöstökustannukset: Työntekijät työskentelevät työsopimuksen alaisena ja ko. hankkeelle Palkat ja henkilösivukulut jotka perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön tai työsopimukseen Voittoa tavoittelemattomat: bonus 8000 /vuosi Luonnolliset henkilöt joilla työsuhde avustuksensaajaan ja työskentelevät ko.hankkeelle ( in-house consultants ) Kolmannen osapuolen työntekijä joka tekee hankkeelle, korvaus 3. osapuolelle SME owners jotka eivät maksa itselleen palkkaa (yksikkökustannus)

21 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Komission suositus henkilöstökustannusten laskemiseen: Henkilöstökustannus = tuntihinta x hankkeelle tehdyt tunnit Lasketaan työntekijän tuntihinta ja kirjataan tehty työaika (työajanseuranta) tuntihinta = vuosittainen todellinen palkka + henkilösivukulu tehollinen työaika vuodessa Tehollinen työaika a) tuntia b) todelliset teholliset tunnit (actual) c) vakio teholliset tunnit (standard)

22 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset FI? for personnel costs declared on the basis of unit costs: the hourly rate is one of the following: for personnel costs declared on the basis of the beneficiary s usual cost accounting practices: the hourly rate calculated by the beneficiary in accordance with its usual cost accounting practices,if: the cost accounting practices used are applied in a consistent manner, based on objective criteria, regardless of the source of funding; the hourly rate is calculated using the actual personnel costs recorded in the beneficiary s accounts, excluding any ineligible cost or costs included in other budget categories. The actual personnel costs may be adjusted by the beneficiary on the basis of budgeted or estimated elements. Those elements must be relevant for calculating the personnel costs, reasonable and correspond to objective and verifiable information, and the hourly rate is calculated using the number of annual productive hours (see above)

23 Art. 6 - Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Suuret tutkimusinfrat Arvo vähintään 20M Vähintään 75% käyttöomaisuudesta (tutkimusintensiivinen) Hyväksyntä haetaan etukäteen

24 Artiklat 7-16 Versio DM #

25 Art. 7 Yleinen velvollisuus projektin toteuttamiseen Projektisuunnitelman (Liite 1), Avustussopimuksen, EU lainsäädännön, Kansainvälisten lakien ja Kansallisten lakien mukaan DM

26 Art. 8 Resurssit projektin suorittamiseen Lähtökohtaisesti avustuksensaaja suorittaa itse projektinsa omin avuin. Jos on tarpeellista projektin suorittamiseksi, avustuksensaaja voi: Ostaa tavaroita, työtä tai palvelua (art. 10) Käyttää maksullisia inkind -kontribuutioita ( luontoissuorituksia ) (art. 11) Käyttää maksutta inkind kontribuutioita (art. 12) Käyttää alihankintaa (art. 13) Käyttää liitännäisosallistujia (art. 14) DM

27 Art. 9 Ei-avustusta saavien toimet projektissa OPTIO Osallistujia, jotka eivät saa avustusta unionin budjetista, mutta joille on osoitettu tehtäviä projektisuunnitelmassa Useimmiten kolmannet maat tarkoittaen maita, jotka eivät ole EUjäsenvaltiota tai ns. Assosiaatiomaita tai Tiettyjä listattuja maita tai Tiettyjä poikkeustapauksia => lisätietoja kolmansien maiden mahdollisuuksista saada avustusta löytyy Horizon 2020 Online Manual oppaasta DM

28 Art. 10 Tavaroiden, työn tai palvelujen hankinta Tavanomaiset tarvike ja palveluhankinnat, joita tarvitaan projektin suorittamiseksi Edellyttää sopimuksia Ostot suoritettava parhaalla hinta-laatusuhteella ja mielellään halvimpaan hintaan Noudatettava (milloin soveltuu) säännöksiä julkisista hankinnoista Ei vaadi ennakkomäärittelyä projektisuunnitelmassa Tarkastukset DM

29 Art. 11 Kolmannen osapuolen maksua vastaan antama Inkind -panostus Inkind tarkoittaa ei-rahallista panostusta projektiin Oltava projektisuunnitemassa pääsäännön mukaan, mutta komissio voi hyväksyä kustannukset, jos ovat Teknisessä väliraportissa ja Pitävät avustussopimuksen ennallaan Kustannukset raportoidaan kustannusten perusperiaatteiden mukaan, ylärajana kolmansien osapuolten kustannukset DM

30 Art. 12 Kolmannen osapuolen maksutta antama Inkind -panostus Eroaa 11 artiklan tilanteesta siinä, että tässä ei synny kustannuksia avustuksensaajalle. Pääasiassa suorat kustannukset, jotka syntyneet kolmannelle osapuolelle ja kirjattu tämän kirjanpidossa DM

31 Art. 13 Alihankkijoiden toiminta Alihankinnalla voidaan toteuttaa osa projektin työstä Alihankinnalle pitää olla tarve Työ ja kustannukset per tarvittava alihankinta oltava määritelty projektisuunnitelmassa Noudatettava parasta hinta-laatusuhdetta ja mieluiten valittava halvin vaihtoehto Säännökset julkisista hankinnoista Toteutetaan katteellisella kaupalla Optioita liittyen PCP ja PPI projekteihin (R&I -alihankinta voi olla 100%) Tarkastukset alihankkijoille sallittava DM

32 Art. 14 Liitännäisosallistujien toiminta Liitännäisosallistujia ovat mm. tytäryhtiöt ja sellaiset kolmannet osapuolet, joilla on oikeudellinen linkki (esim. sopimus, yhteenliittymä, JRU) avustuksensaajaan (määritelmä noudattelee 7PO:n erityislauseketta 10) Voivat suorittaa projektin töitä ja saada avustusta perusperiaatteiden mukaan, mutta eivät allekirjoita avustussopimusta Avustuksensaaja säilyy komission suuntaan vastuullisena liitännäisosallistujan toimista Komissio saa vaatia taloudellisen yhteisvastuun avustuksensaajalta liitännäisosallistujien osalta (optio) DM

33 Art. 15 Taloudellinen tuki kolmansille osapuolille OPTIO Työohjelma osoittaa käytettäväksi Max euroa per saaja Saajat eivät avustuksensaajia (osallistujia) Esim. stipendit, apurahat, siemenrahat start-upeille, mikrolainat Palkinnot = prizes ei määrättyä ylärajaa Esiteltävä projektisuunnitelmassa DM

34 Art. 16 Valtioidenvälinen tai virtuaalinen pääsy tutkimusinfrastruktuuriin OPTIO Käytettävissä seuraavissa topiceissa: Integrated activities INFRAIA Individual support INFRADEV Cluster supporting INFRADEV Pääsy tutkimusinfraan käytännössä Pääsy tutkimusinfraan virtuaalisesti DM

35 H2020 avustussopimus Artiklat Sopimuskoulutus Outi Kauppinen DM#

36 Art. 17 Yleinen tiedottamisvelvoite Velvoite ilmoittaa komissiolle: Komissio pyytää tietoa (tilintarkastus, vaikuttavuuden arviointi jne.) Osallistujat ilmoittavat jos: Organisaation perustiedot muuttuvat Tieto seikoista, jotka voivat viivästyttää hanketta tai vaikuttaa EU:n taloudellisiin etuihin Tieto seikoista, jotka vaikuttavat rahoituksen myöntämiseen tai konsortion kykyyn noudattaa avustussopimuksen vaatimuksia

37 Art Kirjanpitovelvoite Avustuksensaajien on säilytettävä asiallinen ja riittävä aineisto osoittaakseen asianmukaisen projektin toteuttamisen Asiallinen-> laatu Riittävä - > määrä Kaiken aineiston tulee olla todennettavissa, tarkastettavissa ja käytettävissä kun komissio sitä pyytää Aineisto tulee säilyttää 5 vuotta hankkeen loppumaksun maksamisen jälkeen (tai kolme vuotta alle /hanke avustuksista) Sähköiset asiakirjat ok jos kansallinen lainsäädäntö sen sallii

38 Art Kirjanpitovelvoite Huomioitavaa: Organisaatio voi hakea keskimääräisten henkilöstökulujen laskennalle sertifikaattia (Certificate on the Methodology) etukäteen -> varmuus käytännöstä Työajanseuranta vaaditaan Esimerkki kommentoidussa malliavustussopimuksessa UUTTA H2020: jos henkilö työskentelee saman H2020 hankkeen parissa kokopäiväisesti ja koko raportointikauden ajan, ei työajanseurantaa vaadita

39 Art. 19 Raporttien lähettäminen Raportit (deliverables) tulee lähettää komissiolle liitteen 1 mukaisesti Raportit lähetetään sähköisesti osallistujaportaalin kautta Deliverable vs. milestone

40 Art. 20 Raportointi maksupyynnöt Väliraportti Loppuraportti Tekninen väliraportti Yleiskatsaus työn etenemiseen Julkaistavissa oleva tiivistelmä Hyödyntämis-ja levittämissuunnitelma kysely Taloudellinen väliraportti Selvitys voimavarojen käytöstä rahoitusselvitys Tekninen loppuraportti Yleiskatsaus tuloksiin ja niiden hyödyntämiseen ja levittämiseen Hankkeen päätelmät Hankkeen sosioekonominen vaikutus Taloudellinen loppuraportti Rahoitusselvitys Tilintarkastustodistus (jos tarpeen) Toimitetaan 60 päivää raportointikauden/hankkeen päättymisen jälkeen.

41 Art. 20 Raportointi maksupyynnöt Tilintarkastus ainoastaan hankkeen lopussa jos osallistujan rahoitusosuus yli suorista kustannuksista (ei sisällä 25 % välillisiä kuluja) Tarkastuksen tekee organisaation oma tarkastaja, raportti lähetetään komissiolle

42 Art. 21 Maksut ja maksuehdot Lähde: Euroopan komissio

43 Art. 21 Maksut ja maksuehdot Komissio arvioi, että ennakkomaksu olisi 100 % yhden raportointikauden rahoituksesta, mutta käytännössä voi olla vähemmän ja sovitaan aina hankekohtaisesti avustussopimuksessa Kassavirta ennakkomaksu Projektin kesto 36kk loppumaksu

44 Art Tarkastukset, selvitykset, tilintarkastukset, tutkimukset löydöksien laajentaminen Tarkastukset: komissio tarkistaa raportit Annex 1:stä vastaan, plagiarismin tarkistukset, kysymykset tekijänoikeuksista Selvitykset: yleensä hankkeen tekninen arviointi, mutta mahdollisesti myös taloudellinen Tilintarkastukset: yleensä taloudellinen tarkastus Jos komissiolla on syytä epäillä petosta, European Anti-Fraud Office (OLAF) saattaa tutkia asiaa Löydöksien laajentaminen

45 Art. 23 Vaikuttavuuden arviointi Komissio arvio miten H2020-hankkeilla päästään kohti ohjelmalle asetettuja tavoitteita (erityisohjelmassa määritellyt tunnusluvut, esim. patenttien määrä) Arvioinnit eivät vaikuta hankkeisiin ja niiden kulkuun Arviointi tehdään yleensä väliraportoinnissa täytettävään kyselyyn perustuen Arviointi voidaan aloittaa hankkeen aikana ja max viisi vuotta (max kolme vuotta vähäisten avustusten osalta) hankkeen loppumaksun maksamisen jälkeen

46 Artiklat 23a - 31 Versio DM #

47 Art. 23a Aineettoman omaisuuden hallinto Yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden tulee parhaimpansa mukaan toteuttaa komission suosituksen periaatteita: Code of Practice Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities n/knowledge-sharing-europeancommission en-pub.pdf DM

48 Art. 24 Sopimus tausta-aineistosta Avustuksensaajien on määritettävä ja sovittava kirjallisesti projektin tausta-aineistosta Tausta-aineiston määritelmä: Mikä tahansa aineisto, osaaminen tai tieto, Missä tahansa muodossa (aineeton, aineellinen), Sisältäen kaikenlaiset oikeudet, kuten IPR:t ja joka on Avustuksensaajan hallussa ennen liittymistä avustussopimukseen ja Sitä tarvitaan projektin toteuttamiseksi tai tulosten hyödyntämiseksi DM

49 Art. 25 Tausta-aineiston käyttöoikeus Käyttö-oikeus vaadittava kirjallisesti ja luovuttava oikeuksista kirjallisesti Käyttöoikeuteen ei sisälly alilisensoinnin oikeutta (ellei sovittu) Projektin toteuttamiseen tausta-aineisto annetaan korvauksetta Haltijalla velvoite kertoa käyttörahoituksista Tausta-aineiston käyttöoikeus tulosten hyödyntämiseen FRAND-ehdoin Käyttöoikeudet liitännäisosallistujalle Käyttöoikeus kolmansille osapuolille on OPTIO infrastruktuureissa DM

50 Art. 26 Tulosten omistusoikeus Se, joka aikaansaa tulokset, on sen omistaja Tuloksia on projektin kaikki output, joka on kuvailtu Liite 1:ssä Yhteisomistus syntyy, kun yhtä useampi aikaansaa tuloksen yhdessä, eikä osuuksia kyetä erittelemään Sopimus yhteisomistuksesta Yhteisomistajat saavat antaa rinnakkaisia käyttöoikeuksia, elleivät yhteisomistajat toisin sovi. Vaatimuksena ennakkoilmoitus ja kohtuullinen korvaus muille omistajille. Tulosten aikaansaamisen jälkeen yhteisomistajilla on mahdollisuus sopia vapaasti tulosten hallinnoinnista (ml. omistuksen keskittäminen) Kolmansien ja henkilökunnan oikeudet Avustuksensaajan huolehdittava, että avustussopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet ovat hanskassa DM

51 Art. 26 Tulosten omistusoikeus 26.4 Komission oikeus ja toimenpiteet vaatia tuloksen omistusoikeus tulosten suojaamista varten Erityistilanne, jolla turvataan kaupallisesti potentiaalinen tulos, jota omistaja ei suojaa eikä hyödynnä Tarkat edellytykset ja muodollinen kuulemisprosessi DM

52 Art. 27 Tulosten suojaaminen ja EU-rahoituksen näkyvyys Yleinen velvoite selvittää tulosten suojaamisen tarkoituksenmukaisuus ja suojata tulokset Omistaja(t) päättää suojaamisen muodon sekä ajallisen ja alueellisen ulottuvuuden Suojaamishakemukseen (ml. patenttihakemus) on sisällytettävä seuraava virke: The project leading to this application has received funding from the [European Union s Horizon 2020 research and innovation programme][euratom research and training programme ] under grant agreement No [number]. DM

53 Art. 28 Tulosten hyödyntäminen Yleinen velvollisuus hyödyntää tuloksia (4 v. ajan) Uusissa tutkimushankkeissa Kehittämällä, luomalla tai markkinoimalla tuote tai prosessi Luomalla ja lanseeraamalla palvelu Tavoittelemalla standardointia Lisäksi työohjelmassa voidaan esittää muita hyödyntämistoimia Yleinen velvoite pyrkiä vaikuttamaan eurooppalaisen tai kansainvälisen standardin aikaansaamiseen Mainittava hakemuksessa, että tulos saanut unionin rahoitusta DM

54 Art. 29 Tulosten levittäminen - Open Access EU-rahoituksen näkyvyys Yleinen velvoite mahdollisimman nopeasti levittää tietoa tuloksista ja julkaista ne tarkoituksenmukaisella tavalla. Työohjelmissa voidaan esittää lisävelvoitteita tulosten levittämistoimista Ei ylitä velvoitetta tutkia tulosten suojaamisen mahdollisuutta ja suojata tuloksia Ilmoitusmenettely, vastustusmahdollisuus DM

55 Art. 29 Tulosten levittäminen - Open Access EU-rahoituksen näkyvyys 29.2 Open Access (=avoin saatavuus) tieteellisiin julkaisuihin Maksuttomuus Digitaalisuus (online) Vertaisarvioitu Arkistointi Open Access tieteelliseen julkaisuun (6 kk/12 kk) ja kaavamuotoiseen metadataan Velvoite pyrkiä tallentamaan digitaalisessa muodossa oleva julkaisun todentava tutkimusaineisto, mutta ei velvoitetta julkaista 29.3 Open Access tutkimusaineistoon (research data) OPTIO projekteille, jotka osallistuvat Open Research Data Pilot DM

56 Art. 30 Tulosten siirtäminen ja lisensointi Omistajalla lähtökohtaisesti oikeus luovuttaa omistuksensa omiin tuloksiinsa Rajoituksia esimerkiksi liiketoimintakauppojen yhteydessä Poikkeuksia esimerkiksi ennakkoon ilmoitetuilla kolmansilla osapuolilla Omistajalla lähtökohtaisesti oikeus omien tulostensa lisensointiin Yksinoikeudellisia lisenssejä mahdollisuus myöntää vain, jos kaikki konsortion osapuolet luopuvat omista käyttöoikeuksistaan Huomioitava kaikissa luovutustilanteissa konsortion muiden osallistujien oikeudet, esimerkiksi käyttöoikeudet, jotka lähtökohtaisesti siirrettävä luovutuksensaajalle DM

57 Art. 31 Käyttöoikeudet tuloksiin Ilmaiseksi, kun konsortion osallistuja tarvitsee projektityön tekemiseksi FRAND, kun konsortion osallistuja tarvitsee oman tuloksensa hyödyntämiseksi vaatimusaikaa 1 vuosi projektin päättymisestä FRAND, kun osallistujan liitännäisosallistuja tarvitsee ko. osallistujan tuloksen hyödyntämiseksi. Voidaan sopia toisin (konsortiosopimuksessa) OPTIO (todennäköisesti yleinen): avustuksensaajan on annettava tulosten käyttöoikeus EU:n laitoksille ei-kaupallisiin, ei-kilpailullisiin tarkoituksiin tarkoituksena seurata H2020 ohjelman edistymistä ja EU-politiikkoja Ellei erityisehtoja työohjelmista, muille = kolmansille osapuolille luovutukset sovitaan vapaasti DM

58 H2020 avustussopimus Artiklat Sopimuskoulutus Outi Kauppinen DM#

59 Art. 32 Tutkijoiden rekrytointi ja työolot Osallistujien tulee tehdä parhaansa soveltaakseen seuraavia: European Charter for Researchers Hyviä käytäntöjä ja ohjeita tutkijoiden toimintaan ja urakehitykseen velvoitteita tutkijoille, työnantajille ja rahoittajille Code of Conduct for their Recruitment Periaatteet työhönottomenettelyiden avoimuuteen ja nimittämiseen velvoitteita työnantajille ja rahoittajille Säilytettävä asiakirjat joista käy ilmi miten näitä on toteutettu

60 Art. 33 Sukupuolten tasa-arvo Osallistujat tekevät parhaansa taatakseen sukupuolten tasa-arvon hankkeissa Pyrkimys tukea naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia hankkeen toteutuksessa

61 Art. 34 Eettiset periaatteet Hankkeet toteutetaan eettisten periaatteiden sekä kansallisen ja EU:n lainsäädännön mukaisesti European Code of Conduct for Research Integrity Komissio tekee hankearviontien yhteydessä eettisen arvioinnin, ja voi tehdä lisävaatimuksia hankkeelle Eettinen kysymyksiä voi nousta esim. potilaiden, vapaaehtoisten tai lasten osallistumisesta, kantasolututkimuksesta, henkilötietojen keräämisestä, koe-eläimistä jne. Komissio voi ehdottaa eettisen neuvonantajan tai eettisen lautakunnan lisäämistä projektille

62 Art. 35 Eturistiriidat Vältettävä eturistiriitoja! Taloudelliset yliopisto alihankkii omalta spin-off yritykseltä vaikka paras hintalaatusuhde ei toteudu Poliittiset/kansalliset Valitaan hankkeen demon paikan fyysisen sijainnin, ei ansioiden mukaan Perhesiteet Hankkeeseen osallistuvan organisaation työntekijä alihankkii vaimonsa yritykseltä

63 Art. 36 Luottamuksellisuus Luottamukselliseksi määritelty aineisto on luottamuksellista hankkeen aikana ja neljä vuotta sen päättymisen jälkeen (minimivaatimus) Hankkeen osapuolet voivat sopia pidemmistä ajoista tai lisävelvoitteista

64 Art. 37 Turvallisuusliitännäiset velvoitteet OPTIO Käytetään vain kun tietyt työohjelmat sitä vaativat

65 Art. 38 Tiedotus ja viestintä Hankkeesta täytyy tiedottaa ja yhteisön rahoitustuki täytyy tuoda näkyvästi esille Kohdennettua tietoa eri yleisöille EU-tunnus ja teksti this project has received funding from European Union s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement xx Komissio voi käyttää hankeen julkista materiaalia (esim. tiivistelmät) omassa viestinnässään

66 Art. 39 Henkilötietojen käsittely Avustussopimukseen sisältyviä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan hankkeen toteuttamiseen, hallintaan ja seurantaan liittyvissä asioissa (esim. hyväksyttävät kustannukset)

67 Art Maksuvaatimuksen siirtäminen Yksikään osallistuja ei voi siirtää kolmannelle oikeuttaan vaatia rahoitusta komissiolta

68 Artikla 41 Versio DM #

69 Art Vastuu komissiota kohtaan Avustuksensaajilla on täysi vastuu suorittaa projekti avustussopimuksen mukaan Tekninen yhteisvastuu DM

70 Art Roolit ja vastuut konsortiossa Jokaisen avustuksensaajan velvollisuudet Pitää elektroniset tietonsa ajan tasalla Huolehtia yhteydenpidosta koordinaattorille Lähettää raportit ym. Ajoissa Koordinaattorin velvollisuudet (eivät delegoitavissa): Tarkkailla projektin asianmukaista suorittamista Huolehtia tiedonvälityksestä konsortion ja komission välillä Vaatia ja tarkistaa komission vaatimat dokumentit ennen lähettämistä Lähettää raportit Huolehtia viivytyksittä avustusten jakamisesta saajille Tiedottaa komissiolle avustustenjaosta DM

71 Art Konsortiosopimus Pakollinen optio, ellei työohjelmassa toisin Sovittavia asioita: Sisäinen hallinto Electronic Exchange System käyttöoikeus EU-avustusten jako Tausta-aineistoon ja tuloksiin liittyvät tarkemmat määräykset Riitojenratkaisu Vastuut ja luottamuksellisuus DM

72 Art Erityisemmät partnerisuhteet OPTIOT 41.4 Collaboration Agreement Yhteistyösopimus projektin (konsortion) ja toisen täydentävän H2020 avustuksensaajien kanssa 41.5 Coordination agreement Yhteistyösopimus projektin (konsortion) ja kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön välillä, jotka järjestävät yhdessä yhteishaun DM

73 Artiklat Chapter 6 Versio DM #

74 Art. 42 Ei-hyväksyttävien kustannusten hylkääminen Välimaksun ja lopputilityksen yhteydessä sekä jälkeenpäin Perustuvat erityisesti tarkastuksiin, katselmuksiin, tilintarkastuksiin tai tutkimuksiin Avustuksesta vähentäminen Takaisinperintä Vaikutukset voivat siirtyä projektista toiseen Muodollinen prosessi, joka ilmoitetaan kirjallisesti joko koordinaattorille tai avustuksensaajalle Kuulemismenettely Ei-hyväksyttävä kustannus hylätään kokonaan DM

75 Art. 43 Avustuksen pienentäminen Kun projektia ei suoriteta lupausten mukaan = projektisuunnitelman (Annex 1) mukaan Kun jotain toista saman avustuksensaajan projektia ei ole suoritettu lupausten mukaan, mutta siellä ei enää vähennysmahdollisuutta Määrä suhteessa suorituksen puutteeseen tai vakavuuteen Kuulemismenettely Riippuen missä vaiheessa prosessi toteutetaan, ennakkotieto joko koordinaattorille tai avustuksensaajalle Jos suorituksen puutteellisuutta ei voi osoittaa tietylle/tietyille avustuksensaajille, avustuksen enimmäismääriä pienennetään kaikilta suhteessa saman verran DM

76 Art. 44 Takaisinperintä Osallistumisen päättyessä, lopputilityksen jälkeen tai jälkikäteen Ensisijaisesti vähennetään maksamattomia eriä Käytetään Takuurahastossa olevia varoja Viimesijaisesti oikeusprosessi Liitännäisosallistujien kohdalla (Art. 14) OPTIO taloudellisesta yhteisvastuusta mahdollinen Kirjallinen prosessi ja laskukaava Ellei takaisinmaksua hoideta automaattisesti, komissio lähettää laskun, jossa viivästyskorkovaatimus DM

77 Art. 45 Hallinnolliset ja taloudelliset seuraamukset Perustuvat varainhoitoasetukseen (No 966/2012) Olennainen virhe, väärinkäytös, petos tai vakava sopimusrikkomus Väärä ilmoitus (raportti) avustussopimuksen mukaan tai hakemusmenettelyssä Hallinnollinen seuraamus: suljetaan ulos sopimuksista 5/10 v. Taloudellinen seuraamus: 2 10 % avustuksesta, uusijoille 4 20 % Kirjallinen kuulemismenettely ja täsmällinen prosessi Seuraamuspäätös voidaan julkaista komission nettisivuilla DM

78 Art Vahingonvastuu Komissio ei ole koskaan vastuussa projektiin osallistuvien toimista esim. osallistuja räjäyttää toisen projektiosallistujan laboratorion taivaan tuuliin Korvausvastuu vahingosta avustuksensaaja -> komissio Esim. osallistuja polttaa komission rakennuksen kokouksen aikana DM

79 Art. 47 Maksun määräajan lykkääminen Maksuvaatimus (tilitys) on ristiriidassa Avustussopimuksen määräysten kanssa Tekniset tai taloudelliset raportit on toimittamatta tai niissä on puutteita, joihin on pyydetty lisäselvityksiä Epäillään ilmoitettujen kustannusten hyväksyttävyyttä ja asia vaatii tarkastuksen tai tutkinnan Komissiolla oikeus milloin tahansa lykätä maksun määräaikaa Komissio ilmoittaa lykkäyksestä, joka alkaa ilmoituksen lähetyksestä Lykkäys peruutetaan, kun asia korjattu Jos asia ei korjattu, voidaan siirtyä projektin päättämisprosessiin DM

80 Art. 48 Maksujen lykkääminen Ennakkomaksun ja välimaksun maksamisen lykkääminen kokonaan tai osittain yhden tai useamman avustuksensaajan osalta Loppumaksatuksen lykkääminen kokonaan tai osittain kaikkien avustustensaajien osalta On syyllistynyt tai epäillään syyllistyneen olennaiseen virheeseen, väärinkäytökseen, petokseen tai vakavaan velvollisuuksien rikkomiseen avustusprosessissa tai avustussopimuksen noudattamisessa On syyllistynyt em. tekosiin muussa unionin tai Euratomin rahoittamassa toimessa Kirjallinen kuulemismenettely Maksut maksetaan, kun tilanne on selvitetty Virheiden osalta ei edellytetä tahallisuutta DM

81 Art. 49 Projektin toimeenpanon lykkääminen (keskeyttäminen) Avustuksensaajan toiveesta (49.1) Erityisissä tilanteissa, esim. Force majeure tai kun muu erityisen vaikea tilanne Koordinaattori ilmoittaa komissiolle perusteet ja arvioidun jatkamisajan Keskeytys alkaa sitä, kun komissio on vastaanottanut ilmoituksen Keskeytyksen aikana kustannukset eivät ole hyväksyttäviä ollenkaan Sopimusmuutos DM

82 Art. 49 Projektin toimeenpanon lykkääminen (keskeyttäminen) jatkuu Komission aloitteesta (49.2) On syyllistynyt tai epäillään syyllistyneen olennaiseen virheeseen, väärinkäytökseen, petokseen tai vakavaan velvollisuuksien rikkomiseen avustusprosessissa tai avustussopimuksen noudattamisessa On syyllistynyt em. tekosiin muussa unionin tai Euratomin rahoittamassa toimessa DM

83 Art. 50 Sopimuksen tai osallistumisen päättäminen yhden tai useamman osallistujan kohdalta Art avustuksensaajien toimesta Avustussopimuksen päättäminen Art avustuksensaajien toimesta Osallistumisen päättäminen yhden tai useamman avustuksensaajan osalta Art komission toimesta Avustussopimuksen tai osallistumisen päättäminen yhden tai useamman avustuksensaajan osalta Kirjallinen kuuleminen ja määräajoin toimiva prosessi Useita perusteluja DM

Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet 9.3.2016

Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet 9.3.2016 Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet 9.3.2016 Ohjelma 13:00-14:15 Perusteet: mm. hyväksyttävät kustannukset, komission rahoitus, maksut, budjettimuutokset 14:15-14:30 kahvitauko 14:30-14:45

Lisätiedot

Aina mun pitää budjetoida: H2020- kustannusasioiden perusteet

Aina mun pitää budjetoida: H2020- kustannusasioiden perusteet Aina mun pitää budjetoida: H2020- kustannusasioiden perusteet 16.2.2017 Ohjelma 9.30 11.00 Perusteet: mm. hyväksyttävät kustannukset, komission rahoitus, maksut, budjettimuutokset, kolmannet maat 11.00

Lisätiedot

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Hanna Vuorinen Kustannusasioiden NCP 1.12.2016 Aiheet Uusi malliavustussopimus ja kommentoitu avustussopimus Malliavustussopimuksen muutokset Art. 4.2. Budjettisiirrot Art.

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Sujuva projektinhallinta projektin aikana. Horisontti-hankkeiden toimiva koordinointi 19.1.2016 Hanna Vuorinen

Sujuva projektinhallinta projektin aikana. Horisontti-hankkeiden toimiva koordinointi 19.1.2016 Hanna Vuorinen Sujuva projektinhallinta projektin aikana Horisontti-hankkeiden toimiva koordinointi 19.1.2016 Hanna Vuorinen Aikaan sidottu prosessi avustussopimuksen valmistelu Kutsu + ESR Max 3 kuukautta Avustussop.

Lisätiedot

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1 . LIFE+ HAKEMUKSEN VALMISTELU 1 HAKULOMAKKEET Hakulomakkeet on jaettu kolmeen osaan: Hallinnolliset A-lomakkeet Tekniset B- ja C-lomakkeet Taloudelliset (F) lomakkeet HALLINNOLLISET (A) LOMAKKEET 2011

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

YLEINEN HORISONTTI 2020 -OHJELMAN AVUSTUSSOPIMUSMALLI (USEITA RAHOITUKSEN SAAJIA) 1 (YLEINEN H2020- AVUSTUSSOPIMUSMALLI USEITA RAHOITUKSEN SAAJIA)

YLEINEN HORISONTTI 2020 -OHJELMAN AVUSTUSSOPIMUSMALLI (USEITA RAHOITUKSEN SAAJIA) 1 (YLEINEN H2020- AVUSTUSSOPIMUSMALLI USEITA RAHOITUKSEN SAAJIA) FI EUROOPAN KOMISSIO DG/EXECUTIVE AGENCY [Directorate] [Unit][Director] YLEINEN HORISONTTI 2020 -OHJELMAN AVUSTUSSOPIMUSMALLI (USEITA RAHOITUKSEN SAAJIA) 1 (YLEINEN H2020- AVUSTUSSOPIMUSMALLI USEITA RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Budjetointi koordinaattorin näkökulma

Budjetointi koordinaattorin näkökulma Budjetointi koordinaattorin näkökulma Claudia Dell Era, Grant Writer Riina Kero, Projektipäällikkö Aalto-yliopisto Tutkimus- ja Innovaatiopalvelut Hakemusvaiheessa Claudia Dell Era, TkT Grant Writer Hakemusten

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku 9.4.2014 Outi Kauppinen Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin Horisontti 2020 ohjelma on Euroopan

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Katja Fält FT, tieteenala-asiantuntija Katja.Falt@uta.fi 26.10.2015 TIETOARKISTO www.fsd.uta.fi Aineistonhallinta Aineistonhallinnalla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa 9.9. ja 16.9.2014 DM 1321497 Yksinkertaisen kustannusarvion (flat rate) kokeilu Tekesin rahoittamissa hankkeissa Kokeiluun

Lisätiedot

Koordinaattori Horisontti 2020:ssa

Koordinaattori Horisontti 2020:ssa Koordinaattori Horisontti 2020:ssa Sinustako koordinaattori? 19.1.2016 Liisa Ewart liisa.ewart@utu.fi Puh. 050 560 2276 Sisältö - Koordinaattorin määritelmä - Projektin valmistelu - Osallistumissäännöt

Lisätiedot

Yleinen avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja)

Yleinen avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja) Yleinen avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja) Versio 1.0 11. joulukuuta 2013 Vastuuvapauslauseke Tämä opas on tarkoitettu Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoituksen hakijoille. Siinä esitetään kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa Sinustako koordinaattori? 2.10.2014 Elina Holmberg EUTI, Tekes Sisältö Mitä PO duunaa? Mihin PO:ta tarvitaan? Sopimusmuutokset Review Vinkit viestien tulkintaan

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Talousasiat. Hankkeen elinkaari 9/11/2015. KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus. Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017

Talousasiat. Hankkeen elinkaari 9/11/2015. KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus. Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017 Talousasiat KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017 2016 2017 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus LIIKKUVUUKSIEN SEURANTA JA RAPORTOINTI

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Koordinaattori Horisontti 2020:ssa

Koordinaattori Horisontti 2020:ssa Koordinaattori Horisontti 2020:ssa Oikeudet ja velvollisuudet 17.3.2015 Liisa Ewart Koordinaattorin määritelmä Avustuksensaaja projektin osapuoli Yhteyspiste komissioon Oikeussubjekti RfP 2.1.(13) legal

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Sääntöjenvastaisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

LIITE. Oheisasiakirja. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. Oheisasiakirja. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.1.2015 COM(2015) 24 final ANNEX 1 LIITE Oheisasiakirja asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON DATAPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON DATAPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON DATAPOLITIIKKA 2016 1 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 9.2.2016 Turun yliopiston datapolitiikassa kuvataan tutkimusdatan keräämiseen, käyttöön

Lisätiedot

HY TUTKIMUSDATA POLITIIKKA

HY TUTKIMUSDATA POLITIIKKA HY TUTKIMUSDATA POLITIIKKA 10.6.2015 EEVA NYRÖVAARA MIKSI? ULKOISET SYYT Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (Valtiovarainministeriö) Avoimen tieteen ja tutkimuksen hanke (ATT) 2014-2017 (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan suomalaisten korkeakoulujen palveluksessa olevien

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Tutkimushankkeiden hallinnointi: vanhat kiemurat ja uudet tuulet. Tutkimuspalvelupäivät 2015, Tampere Työpaja 4

Tutkimushankkeiden hallinnointi: vanhat kiemurat ja uudet tuulet. Tutkimuspalvelupäivät 2015, Tampere Työpaja 4 Tutkimushankkeiden hallinnointi: vanhat kiemurat ja uudet tuulet Tutkimuspalvelupäivät 2015, Tampere Työpaja 4 Työpaja 4 ryhmät 1-3 Tekes toivoo näkemyksiä Missä asioissa me rahoittajat voimme parantaa

Lisätiedot

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle GMP tilaisuus FIMEA 19.11.2013 Euroopan komissio on julkaissut uusia ohjeita API:ien (Active Pharmaceutical Ingredients) tuontiin EU-alueelle. Uudet ohjeet tulevat voimaan

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) Kajsa Hakulin

EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) Kajsa Hakulin EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) 16.3.2016 Kajsa Hakulin Lainsäädäntö Parlamentin ja neuvoston asetus 652/2014 Euroopan unionin valtiontukisäännökset maa- ja metsätalousalalle

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Ajankohtaista valtionavustusten tarkastuksista. Viivi Lajunen, OKM

Ajankohtaista valtionavustusten tarkastuksista. Viivi Lajunen, OKM Ajankohtaista valtionavustusten tarkastuksista Viivi Lajunen, OKM Agenda OKM tarkastustoimi pähkinänkuoressa Valtionavustuksen saaminen Avustusmuodot ja niihin liittyvät erityispiirteet Mitä selvitys sisältää?

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2014 COM(2014) 274 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisellä vakautus-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0123(COD) 28. lokakuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus-

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tällä lailla pannaan täytäntöön biologista

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa CIMO, Helsinki 16.9.2016 Esityksen sisältö 1. Hankkeen sisäinen seuranta ja raportointi 2. Raportointi kansalliselle toimistolle & hankkeiden monitorointi a) Väliraportti

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot