Sopimuskoulutus Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM#

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimuskoulutus. 7.5.2014 Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM# 1278868"

Transkriptio

1 Sopimuskoulutus Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM#

2 DM

3 Annotated Model Grant Agreement 492 s. Kommentoitu avustussopimus DM

4 Participant Portal DM

5 Avustussopimuksen rakenne Chapter jaksot 1-7 Section osastot Article artiklat OPTION optiot Sisältöä voi tulla myös work programme työohjelmista DM

6 H2020 avustussopimus Artiklat 1-6 Sopimuskoulutus Outi Kauppinen DM#

7 Art. 1 Sopimuksen aihe Tämä sopimus vahvistaa ne oikeudet, velvollisuudet ja ehdot jotka liittyvät artiklassa 2 mainitun projektin toteuttamiseen

8 Art. 2 Toteutettava hanke Mikä hanke suoritetaan: hankkeen nimi ja lyhenne Vahvistetaan liite 1 (Annex 1)

9 Art. 3 Hankkeen kesto ja aloitus Hankkeen kesto ilmaistaan kuukausina Aloitus yleensä hankkeen allekirjoitusten jälkeen seuraavan kuun ensimmäisenä päivänä Voidaan sopia toisin, aiemmin (omalla riskillä) tai myöhemmin Jos myöhemmin, ennakkomaksu viivästyy

10 Art. 4 Arvioitu budjetti ja budjettimuutokset Hankkeen budjetti määritellään liitteessä 2 (Annex 2) Komission maksuosuus on maksimi, eikä sitä voi lisätä Kustannusluokat liitteessä 2 Direct personnel costs Subcontracting costs Costs of providing support to third parties (if option applies) Other direct costs Indirect costs Specific categories of costs (if option applies)

11 Art. 4 Arvioitu budjetti ja budjettimuutokset Annex 2 budjetti on arvio, joten todelliset raportoidut kustannukset voivat olla erilaiset On mahdollista, tietyin ehdoin, tehdä budjettisiirtoja joko partnerin oman budjetin sisällä tai eri partnereiden budjettien välillä Budjettia ei voi siirtää kustannuskategoriaan, johon ei ole alun perin budjetoitu mitään (tarvitaan sopimusmuutos) Mikäli hankkeen sisältö muuttuu, tarvitaan sopimusmuutos

12 Art. 5 Avustus Komission rahoitusosuuden enimmäismäärä Tätä ei voi lisätä, vaikka kustannuksia olisikin enemmän Komissio maksaa aina todellisten kustannusten perustella, komission max. rahoitusosuus ei siis ole automaatti Korvausprosentit Research and Innovation Actions 100 % Innovation Actions 70 % Voittoa tavoittelemattomille tässäkin 100 % Työohjelmassa on teoreettinen mahdollisuus myös määrätä alhaisempi korvausprosentti Korvausprosentit pätevät kaikkiin kustannuskategorioihin

13 Art. 5 Avustus Kustannusluokat Todelliset/ actual costs Todellisia, yksilöitäviä, todennettavissa kirjanpidosta UUTTA H2020: Arvonlisävero on hyväksyttävä kustannus jos organisaation on mahdotonta vähentää sitä Yksikkökustannukset/ unit costs Komission määrittelemä (esim. SME owners unit costs) Keskimääräiset henkilöstökustannukset Kiinteä summa/ flat rate UUTTA H2020: Yleiskustannukset 25 % suorista kustannuksista Kertakorvaus/ lump sum Kertakorvaus joka kattaa yhden tai useamman korvausluokan (esim. Phase1 of the SME instrument)

14 Art. 5 Avustus FORMS OF COSTS Personnel Subcontracting Financial support to 3rd parties Other Actual costs Unit costs Yes for - Average personnel costs - SME owners & natural persons without a salary BUDGET CATEGORIES DIRECT COSTS INDIRECT COSTS SPECIFIC CATETORIES OF COSTS Yes if foreseen by Comm. Decision Flat-rate costs Lump sum costs Yes if foreseen by Comm. Decision Lähde: Euroopan komissio

15 Art. 5 Avustus Hankkeen tulot (receipts) Hankkeesta aiheutuneet tulot. Esim. myydään hankkeelle ostettu laite hankkeen keston aikana Kolmas osapuoli antaa rahoitusta varta vasten hankkeessa käytettäväksi Ilmaiset luontaissuoritukset (in-kind contributions) hankkeelle, jos ne raportoidaan hyväksyttävinä kustannuksina. Esim. laitteiden käyttö EI tuloa hankkeelle Hankkeen tulosten hyödyntämisestä saadut tulot Kolmas osapuoli rahoittaa hanketta, mutta rahoitusta käytetään eihyväksyttävien kulujen kattamiseen (esim. valuuttatappiot, korvaamattomat yk:t) UUTTA H2020: tulot huomioidaan koko hankkeen tasolla. Täytyy ottaa huomioon konsortiosopimuksessa.

16 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Hyväksyttävät todelliset kustannukset: Ovat todellisia Aiheutuneet rahoituksen saajalle Aiheutuneet hankkeen keston aikana Mainitaan arvioidussa kokonaisbudjetissa liitteessä 2 Käytetty hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen Kirjattu rahoituksen saajan kirjanpitomenettelyiden mukaisesti rahoituksen saajan tileihin Noudattavat taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita Hyväksyttävät yksikkökustannukset: Laskettu oikein (number of units x value of unit) Keskimääräiset henkilöstökustannukset täytyy laskea organisaation normaalien käytäntöjen mukaan

17 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Ei-hyväksyttävät kustannukset pääoman tuottoon liittyvät kustannukset velat ja velanhoitomaksut tappio- tai maksuvaraukset Korkokustannukset Luottotappiovaraukset Kurssitappiot Rahoituksen saajan pankin veloittamat kustannukset jotka liittyvät komission rahoituksen maksuun Kohtuuttomat tai perusteettomat menot Vähennyskelpoinen arvonlisävero Hankkeen keskeyttämisen aikana syntyneet kustannukset Jonkin toisen yhteisön hankkeen yhteydessä raportoidut, aiheutuneet tai korvatut kulut

18 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Kustannukset Henkilöstökustannukset Alihankinta Suora tuki kolmansille osapuolille

19 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Kustannukset (jatkuu ) Muut suorat kustannukset Matkakulut Laitteet, infrat poistokulut (tai hyvin poikkeuksellisesti hankintakustannukset) Aiheutuneet hankkeen aikana osallistujan normaalien kirjanpitokäytäntöjen mukaan Muut ostot ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Tulosten levittämiskustannukset (ml. Open Access) Tulosten suojaamiseen liittyvät kulut Sisäinen laskutus saattaa olla sallittua Tilintarkastus kun vaadittu DM

20 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Välittömät kustannukset henkilöstökustannukset: Työntekijät työskentelevät työsopimuksen alaisena ja ko. hankkeelle Palkat ja henkilösivukulut jotka perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön tai työsopimukseen Voittoa tavoittelemattomat: bonus 8000 /vuosi Luonnolliset henkilöt joilla työsuhde avustuksensaajaan ja työskentelevät ko.hankkeelle ( in-house consultants ) Kolmannen osapuolen työntekijä joka tekee hankkeelle, korvaus 3. osapuolelle SME owners jotka eivät maksa itselleen palkkaa (yksikkökustannus)

21 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Komission suositus henkilöstökustannusten laskemiseen: Henkilöstökustannus = tuntihinta x hankkeelle tehdyt tunnit Lasketaan työntekijän tuntihinta ja kirjataan tehty työaika (työajanseuranta) tuntihinta = vuosittainen todellinen palkka + henkilösivukulu tehollinen työaika vuodessa Tehollinen työaika a) tuntia b) todelliset teholliset tunnit (actual) c) vakio teholliset tunnit (standard)

22 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset FI? for personnel costs declared on the basis of unit costs: the hourly rate is one of the following: for personnel costs declared on the basis of the beneficiary s usual cost accounting practices: the hourly rate calculated by the beneficiary in accordance with its usual cost accounting practices,if: the cost accounting practices used are applied in a consistent manner, based on objective criteria, regardless of the source of funding; the hourly rate is calculated using the actual personnel costs recorded in the beneficiary s accounts, excluding any ineligible cost or costs included in other budget categories. The actual personnel costs may be adjusted by the beneficiary on the basis of budgeted or estimated elements. Those elements must be relevant for calculating the personnel costs, reasonable and correspond to objective and verifiable information, and the hourly rate is calculated using the number of annual productive hours (see above)

23 Art. 6 - Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Suuret tutkimusinfrat Arvo vähintään 20M Vähintään 75% käyttöomaisuudesta (tutkimusintensiivinen) Hyväksyntä haetaan etukäteen

24 Artiklat 7-16 Versio DM #

25 Art. 7 Yleinen velvollisuus projektin toteuttamiseen Projektisuunnitelman (Liite 1), Avustussopimuksen, EU lainsäädännön, Kansainvälisten lakien ja Kansallisten lakien mukaan DM

26 Art. 8 Resurssit projektin suorittamiseen Lähtökohtaisesti avustuksensaaja suorittaa itse projektinsa omin avuin. Jos on tarpeellista projektin suorittamiseksi, avustuksensaaja voi: Ostaa tavaroita, työtä tai palvelua (art. 10) Käyttää maksullisia inkind -kontribuutioita ( luontoissuorituksia ) (art. 11) Käyttää maksutta inkind kontribuutioita (art. 12) Käyttää alihankintaa (art. 13) Käyttää liitännäisosallistujia (art. 14) DM

27 Art. 9 Ei-avustusta saavien toimet projektissa OPTIO Osallistujia, jotka eivät saa avustusta unionin budjetista, mutta joille on osoitettu tehtäviä projektisuunnitelmassa Useimmiten kolmannet maat tarkoittaen maita, jotka eivät ole EUjäsenvaltiota tai ns. Assosiaatiomaita tai Tiettyjä listattuja maita tai Tiettyjä poikkeustapauksia => lisätietoja kolmansien maiden mahdollisuuksista saada avustusta löytyy Horizon 2020 Online Manual oppaasta DM

28 Art. 10 Tavaroiden, työn tai palvelujen hankinta Tavanomaiset tarvike ja palveluhankinnat, joita tarvitaan projektin suorittamiseksi Edellyttää sopimuksia Ostot suoritettava parhaalla hinta-laatusuhteella ja mielellään halvimpaan hintaan Noudatettava (milloin soveltuu) säännöksiä julkisista hankinnoista Ei vaadi ennakkomäärittelyä projektisuunnitelmassa Tarkastukset DM

29 Art. 11 Kolmannen osapuolen maksua vastaan antama Inkind -panostus Inkind tarkoittaa ei-rahallista panostusta projektiin Oltava projektisuunnitemassa pääsäännön mukaan, mutta komissio voi hyväksyä kustannukset, jos ovat Teknisessä väliraportissa ja Pitävät avustussopimuksen ennallaan Kustannukset raportoidaan kustannusten perusperiaatteiden mukaan, ylärajana kolmansien osapuolten kustannukset DM

30 Art. 12 Kolmannen osapuolen maksutta antama Inkind -panostus Eroaa 11 artiklan tilanteesta siinä, että tässä ei synny kustannuksia avustuksensaajalle. Pääasiassa suorat kustannukset, jotka syntyneet kolmannelle osapuolelle ja kirjattu tämän kirjanpidossa DM

31 Art. 13 Alihankkijoiden toiminta Alihankinnalla voidaan toteuttaa osa projektin työstä Alihankinnalle pitää olla tarve Työ ja kustannukset per tarvittava alihankinta oltava määritelty projektisuunnitelmassa Noudatettava parasta hinta-laatusuhdetta ja mieluiten valittava halvin vaihtoehto Säännökset julkisista hankinnoista Toteutetaan katteellisella kaupalla Optioita liittyen PCP ja PPI projekteihin (R&I -alihankinta voi olla 100%) Tarkastukset alihankkijoille sallittava DM

32 Art. 14 Liitännäisosallistujien toiminta Liitännäisosallistujia ovat mm. tytäryhtiöt ja sellaiset kolmannet osapuolet, joilla on oikeudellinen linkki (esim. sopimus, yhteenliittymä, JRU) avustuksensaajaan (määritelmä noudattelee 7PO:n erityislauseketta 10) Voivat suorittaa projektin töitä ja saada avustusta perusperiaatteiden mukaan, mutta eivät allekirjoita avustussopimusta Avustuksensaaja säilyy komission suuntaan vastuullisena liitännäisosallistujan toimista Komissio saa vaatia taloudellisen yhteisvastuun avustuksensaajalta liitännäisosallistujien osalta (optio) DM

33 Art. 15 Taloudellinen tuki kolmansille osapuolille OPTIO Työohjelma osoittaa käytettäväksi Max euroa per saaja Saajat eivät avustuksensaajia (osallistujia) Esim. stipendit, apurahat, siemenrahat start-upeille, mikrolainat Palkinnot = prizes ei määrättyä ylärajaa Esiteltävä projektisuunnitelmassa DM

34 Art. 16 Valtioidenvälinen tai virtuaalinen pääsy tutkimusinfrastruktuuriin OPTIO Käytettävissä seuraavissa topiceissa: Integrated activities INFRAIA Individual support INFRADEV Cluster supporting INFRADEV Pääsy tutkimusinfraan käytännössä Pääsy tutkimusinfraan virtuaalisesti DM

35 H2020 avustussopimus Artiklat Sopimuskoulutus Outi Kauppinen DM#

36 Art. 17 Yleinen tiedottamisvelvoite Velvoite ilmoittaa komissiolle: Komissio pyytää tietoa (tilintarkastus, vaikuttavuuden arviointi jne.) Osallistujat ilmoittavat jos: Organisaation perustiedot muuttuvat Tieto seikoista, jotka voivat viivästyttää hanketta tai vaikuttaa EU:n taloudellisiin etuihin Tieto seikoista, jotka vaikuttavat rahoituksen myöntämiseen tai konsortion kykyyn noudattaa avustussopimuksen vaatimuksia

37 Art Kirjanpitovelvoite Avustuksensaajien on säilytettävä asiallinen ja riittävä aineisto osoittaakseen asianmukaisen projektin toteuttamisen Asiallinen-> laatu Riittävä - > määrä Kaiken aineiston tulee olla todennettavissa, tarkastettavissa ja käytettävissä kun komissio sitä pyytää Aineisto tulee säilyttää 5 vuotta hankkeen loppumaksun maksamisen jälkeen (tai kolme vuotta alle /hanke avustuksista) Sähköiset asiakirjat ok jos kansallinen lainsäädäntö sen sallii

38 Art Kirjanpitovelvoite Huomioitavaa: Organisaatio voi hakea keskimääräisten henkilöstökulujen laskennalle sertifikaattia (Certificate on the Methodology) etukäteen -> varmuus käytännöstä Työajanseuranta vaaditaan Esimerkki kommentoidussa malliavustussopimuksessa UUTTA H2020: jos henkilö työskentelee saman H2020 hankkeen parissa kokopäiväisesti ja koko raportointikauden ajan, ei työajanseurantaa vaadita

39 Art. 19 Raporttien lähettäminen Raportit (deliverables) tulee lähettää komissiolle liitteen 1 mukaisesti Raportit lähetetään sähköisesti osallistujaportaalin kautta Deliverable vs. milestone

40 Art. 20 Raportointi maksupyynnöt Väliraportti Loppuraportti Tekninen väliraportti Yleiskatsaus työn etenemiseen Julkaistavissa oleva tiivistelmä Hyödyntämis-ja levittämissuunnitelma kysely Taloudellinen väliraportti Selvitys voimavarojen käytöstä rahoitusselvitys Tekninen loppuraportti Yleiskatsaus tuloksiin ja niiden hyödyntämiseen ja levittämiseen Hankkeen päätelmät Hankkeen sosioekonominen vaikutus Taloudellinen loppuraportti Rahoitusselvitys Tilintarkastustodistus (jos tarpeen) Toimitetaan 60 päivää raportointikauden/hankkeen päättymisen jälkeen.

41 Art. 20 Raportointi maksupyynnöt Tilintarkastus ainoastaan hankkeen lopussa jos osallistujan rahoitusosuus yli suorista kustannuksista (ei sisällä 25 % välillisiä kuluja) Tarkastuksen tekee organisaation oma tarkastaja, raportti lähetetään komissiolle

42 Art. 21 Maksut ja maksuehdot Lähde: Euroopan komissio

43 Art. 21 Maksut ja maksuehdot Komissio arvioi, että ennakkomaksu olisi 100 % yhden raportointikauden rahoituksesta, mutta käytännössä voi olla vähemmän ja sovitaan aina hankekohtaisesti avustussopimuksessa Kassavirta ennakkomaksu Projektin kesto 36kk loppumaksu

44 Art Tarkastukset, selvitykset, tilintarkastukset, tutkimukset löydöksien laajentaminen Tarkastukset: komissio tarkistaa raportit Annex 1:stä vastaan, plagiarismin tarkistukset, kysymykset tekijänoikeuksista Selvitykset: yleensä hankkeen tekninen arviointi, mutta mahdollisesti myös taloudellinen Tilintarkastukset: yleensä taloudellinen tarkastus Jos komissiolla on syytä epäillä petosta, European Anti-Fraud Office (OLAF) saattaa tutkia asiaa Löydöksien laajentaminen

45 Art. 23 Vaikuttavuuden arviointi Komissio arvio miten H2020-hankkeilla päästään kohti ohjelmalle asetettuja tavoitteita (erityisohjelmassa määritellyt tunnusluvut, esim. patenttien määrä) Arvioinnit eivät vaikuta hankkeisiin ja niiden kulkuun Arviointi tehdään yleensä väliraportoinnissa täytettävään kyselyyn perustuen Arviointi voidaan aloittaa hankkeen aikana ja max viisi vuotta (max kolme vuotta vähäisten avustusten osalta) hankkeen loppumaksun maksamisen jälkeen

46 Artiklat 23a - 31 Versio DM #

47 Art. 23a Aineettoman omaisuuden hallinto Yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden tulee parhaimpansa mukaan toteuttaa komission suosituksen periaatteita: Code of Practice Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities n/knowledge-sharing-europeancommission en-pub.pdf DM

48 Art. 24 Sopimus tausta-aineistosta Avustuksensaajien on määritettävä ja sovittava kirjallisesti projektin tausta-aineistosta Tausta-aineiston määritelmä: Mikä tahansa aineisto, osaaminen tai tieto, Missä tahansa muodossa (aineeton, aineellinen), Sisältäen kaikenlaiset oikeudet, kuten IPR:t ja joka on Avustuksensaajan hallussa ennen liittymistä avustussopimukseen ja Sitä tarvitaan projektin toteuttamiseksi tai tulosten hyödyntämiseksi DM

49 Art. 25 Tausta-aineiston käyttöoikeus Käyttö-oikeus vaadittava kirjallisesti ja luovuttava oikeuksista kirjallisesti Käyttöoikeuteen ei sisälly alilisensoinnin oikeutta (ellei sovittu) Projektin toteuttamiseen tausta-aineisto annetaan korvauksetta Haltijalla velvoite kertoa käyttörahoituksista Tausta-aineiston käyttöoikeus tulosten hyödyntämiseen FRAND-ehdoin Käyttöoikeudet liitännäisosallistujalle Käyttöoikeus kolmansille osapuolille on OPTIO infrastruktuureissa DM

50 Art. 26 Tulosten omistusoikeus Se, joka aikaansaa tulokset, on sen omistaja Tuloksia on projektin kaikki output, joka on kuvailtu Liite 1:ssä Yhteisomistus syntyy, kun yhtä useampi aikaansaa tuloksen yhdessä, eikä osuuksia kyetä erittelemään Sopimus yhteisomistuksesta Yhteisomistajat saavat antaa rinnakkaisia käyttöoikeuksia, elleivät yhteisomistajat toisin sovi. Vaatimuksena ennakkoilmoitus ja kohtuullinen korvaus muille omistajille. Tulosten aikaansaamisen jälkeen yhteisomistajilla on mahdollisuus sopia vapaasti tulosten hallinnoinnista (ml. omistuksen keskittäminen) Kolmansien ja henkilökunnan oikeudet Avustuksensaajan huolehdittava, että avustussopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet ovat hanskassa DM

51 Art. 26 Tulosten omistusoikeus 26.4 Komission oikeus ja toimenpiteet vaatia tuloksen omistusoikeus tulosten suojaamista varten Erityistilanne, jolla turvataan kaupallisesti potentiaalinen tulos, jota omistaja ei suojaa eikä hyödynnä Tarkat edellytykset ja muodollinen kuulemisprosessi DM

52 Art. 27 Tulosten suojaaminen ja EU-rahoituksen näkyvyys Yleinen velvoite selvittää tulosten suojaamisen tarkoituksenmukaisuus ja suojata tulokset Omistaja(t) päättää suojaamisen muodon sekä ajallisen ja alueellisen ulottuvuuden Suojaamishakemukseen (ml. patenttihakemus) on sisällytettävä seuraava virke: The project leading to this application has received funding from the [European Union s Horizon 2020 research and innovation programme][euratom research and training programme ] under grant agreement No [number]. DM

53 Art. 28 Tulosten hyödyntäminen Yleinen velvollisuus hyödyntää tuloksia (4 v. ajan) Uusissa tutkimushankkeissa Kehittämällä, luomalla tai markkinoimalla tuote tai prosessi Luomalla ja lanseeraamalla palvelu Tavoittelemalla standardointia Lisäksi työohjelmassa voidaan esittää muita hyödyntämistoimia Yleinen velvoite pyrkiä vaikuttamaan eurooppalaisen tai kansainvälisen standardin aikaansaamiseen Mainittava hakemuksessa, että tulos saanut unionin rahoitusta DM

54 Art. 29 Tulosten levittäminen - Open Access EU-rahoituksen näkyvyys Yleinen velvoite mahdollisimman nopeasti levittää tietoa tuloksista ja julkaista ne tarkoituksenmukaisella tavalla. Työohjelmissa voidaan esittää lisävelvoitteita tulosten levittämistoimista Ei ylitä velvoitetta tutkia tulosten suojaamisen mahdollisuutta ja suojata tuloksia Ilmoitusmenettely, vastustusmahdollisuus DM

55 Art. 29 Tulosten levittäminen - Open Access EU-rahoituksen näkyvyys 29.2 Open Access (=avoin saatavuus) tieteellisiin julkaisuihin Maksuttomuus Digitaalisuus (online) Vertaisarvioitu Arkistointi Open Access tieteelliseen julkaisuun (6 kk/12 kk) ja kaavamuotoiseen metadataan Velvoite pyrkiä tallentamaan digitaalisessa muodossa oleva julkaisun todentava tutkimusaineisto, mutta ei velvoitetta julkaista 29.3 Open Access tutkimusaineistoon (research data) OPTIO projekteille, jotka osallistuvat Open Research Data Pilot DM

56 Art. 30 Tulosten siirtäminen ja lisensointi Omistajalla lähtökohtaisesti oikeus luovuttaa omistuksensa omiin tuloksiinsa Rajoituksia esimerkiksi liiketoimintakauppojen yhteydessä Poikkeuksia esimerkiksi ennakkoon ilmoitetuilla kolmansilla osapuolilla Omistajalla lähtökohtaisesti oikeus omien tulostensa lisensointiin Yksinoikeudellisia lisenssejä mahdollisuus myöntää vain, jos kaikki konsortion osapuolet luopuvat omista käyttöoikeuksistaan Huomioitava kaikissa luovutustilanteissa konsortion muiden osallistujien oikeudet, esimerkiksi käyttöoikeudet, jotka lähtökohtaisesti siirrettävä luovutuksensaajalle DM

57 Art. 31 Käyttöoikeudet tuloksiin Ilmaiseksi, kun konsortion osallistuja tarvitsee projektityön tekemiseksi FRAND, kun konsortion osallistuja tarvitsee oman tuloksensa hyödyntämiseksi vaatimusaikaa 1 vuosi projektin päättymisestä FRAND, kun osallistujan liitännäisosallistuja tarvitsee ko. osallistujan tuloksen hyödyntämiseksi. Voidaan sopia toisin (konsortiosopimuksessa) OPTIO (todennäköisesti yleinen): avustuksensaajan on annettava tulosten käyttöoikeus EU:n laitoksille ei-kaupallisiin, ei-kilpailullisiin tarkoituksiin tarkoituksena seurata H2020 ohjelman edistymistä ja EU-politiikkoja Ellei erityisehtoja työohjelmista, muille = kolmansille osapuolille luovutukset sovitaan vapaasti DM

58 H2020 avustussopimus Artiklat Sopimuskoulutus Outi Kauppinen DM#

59 Art. 32 Tutkijoiden rekrytointi ja työolot Osallistujien tulee tehdä parhaansa soveltaakseen seuraavia: European Charter for Researchers Hyviä käytäntöjä ja ohjeita tutkijoiden toimintaan ja urakehitykseen velvoitteita tutkijoille, työnantajille ja rahoittajille Code of Conduct for their Recruitment Periaatteet työhönottomenettelyiden avoimuuteen ja nimittämiseen velvoitteita työnantajille ja rahoittajille Säilytettävä asiakirjat joista käy ilmi miten näitä on toteutettu

60 Art. 33 Sukupuolten tasa-arvo Osallistujat tekevät parhaansa taatakseen sukupuolten tasa-arvon hankkeissa Pyrkimys tukea naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia hankkeen toteutuksessa

61 Art. 34 Eettiset periaatteet Hankkeet toteutetaan eettisten periaatteiden sekä kansallisen ja EU:n lainsäädännön mukaisesti European Code of Conduct for Research Integrity Komissio tekee hankearviontien yhteydessä eettisen arvioinnin, ja voi tehdä lisävaatimuksia hankkeelle Eettinen kysymyksiä voi nousta esim. potilaiden, vapaaehtoisten tai lasten osallistumisesta, kantasolututkimuksesta, henkilötietojen keräämisestä, koe-eläimistä jne. Komissio voi ehdottaa eettisen neuvonantajan tai eettisen lautakunnan lisäämistä projektille

62 Art. 35 Eturistiriidat Vältettävä eturistiriitoja! Taloudelliset yliopisto alihankkii omalta spin-off yritykseltä vaikka paras hintalaatusuhde ei toteudu Poliittiset/kansalliset Valitaan hankkeen demon paikan fyysisen sijainnin, ei ansioiden mukaan Perhesiteet Hankkeeseen osallistuvan organisaation työntekijä alihankkii vaimonsa yritykseltä

63 Art. 36 Luottamuksellisuus Luottamukselliseksi määritelty aineisto on luottamuksellista hankkeen aikana ja neljä vuotta sen päättymisen jälkeen (minimivaatimus) Hankkeen osapuolet voivat sopia pidemmistä ajoista tai lisävelvoitteista

64 Art. 37 Turvallisuusliitännäiset velvoitteet OPTIO Käytetään vain kun tietyt työohjelmat sitä vaativat

65 Art. 38 Tiedotus ja viestintä Hankkeesta täytyy tiedottaa ja yhteisön rahoitustuki täytyy tuoda näkyvästi esille Kohdennettua tietoa eri yleisöille EU-tunnus ja teksti this project has received funding from European Union s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement xx Komissio voi käyttää hankeen julkista materiaalia (esim. tiivistelmät) omassa viestinnässään

66 Art. 39 Henkilötietojen käsittely Avustussopimukseen sisältyviä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan hankkeen toteuttamiseen, hallintaan ja seurantaan liittyvissä asioissa (esim. hyväksyttävät kustannukset)

67 Art Maksuvaatimuksen siirtäminen Yksikään osallistuja ei voi siirtää kolmannelle oikeuttaan vaatia rahoitusta komissiolta

68 Artikla 41 Versio DM #

69 Art Vastuu komissiota kohtaan Avustuksensaajilla on täysi vastuu suorittaa projekti avustussopimuksen mukaan Tekninen yhteisvastuu DM

70 Art Roolit ja vastuut konsortiossa Jokaisen avustuksensaajan velvollisuudet Pitää elektroniset tietonsa ajan tasalla Huolehtia yhteydenpidosta koordinaattorille Lähettää raportit ym. Ajoissa Koordinaattorin velvollisuudet (eivät delegoitavissa): Tarkkailla projektin asianmukaista suorittamista Huolehtia tiedonvälityksestä konsortion ja komission välillä Vaatia ja tarkistaa komission vaatimat dokumentit ennen lähettämistä Lähettää raportit Huolehtia viivytyksittä avustusten jakamisesta saajille Tiedottaa komissiolle avustustenjaosta DM

71 Art Konsortiosopimus Pakollinen optio, ellei työohjelmassa toisin Sovittavia asioita: Sisäinen hallinto Electronic Exchange System käyttöoikeus EU-avustusten jako Tausta-aineistoon ja tuloksiin liittyvät tarkemmat määräykset Riitojenratkaisu Vastuut ja luottamuksellisuus DM

72 Art Erityisemmät partnerisuhteet OPTIOT 41.4 Collaboration Agreement Yhteistyösopimus projektin (konsortion) ja toisen täydentävän H2020 avustuksensaajien kanssa 41.5 Coordination agreement Yhteistyösopimus projektin (konsortion) ja kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön välillä, jotka järjestävät yhdessä yhteishaun DM

73 Artiklat Chapter 6 Versio DM #

74 Art. 42 Ei-hyväksyttävien kustannusten hylkääminen Välimaksun ja lopputilityksen yhteydessä sekä jälkeenpäin Perustuvat erityisesti tarkastuksiin, katselmuksiin, tilintarkastuksiin tai tutkimuksiin Avustuksesta vähentäminen Takaisinperintä Vaikutukset voivat siirtyä projektista toiseen Muodollinen prosessi, joka ilmoitetaan kirjallisesti joko koordinaattorille tai avustuksensaajalle Kuulemismenettely Ei-hyväksyttävä kustannus hylätään kokonaan DM

75 Art. 43 Avustuksen pienentäminen Kun projektia ei suoriteta lupausten mukaan = projektisuunnitelman (Annex 1) mukaan Kun jotain toista saman avustuksensaajan projektia ei ole suoritettu lupausten mukaan, mutta siellä ei enää vähennysmahdollisuutta Määrä suhteessa suorituksen puutteeseen tai vakavuuteen Kuulemismenettely Riippuen missä vaiheessa prosessi toteutetaan, ennakkotieto joko koordinaattorille tai avustuksensaajalle Jos suorituksen puutteellisuutta ei voi osoittaa tietylle/tietyille avustuksensaajille, avustuksen enimmäismääriä pienennetään kaikilta suhteessa saman verran DM

76 Art. 44 Takaisinperintä Osallistumisen päättyessä, lopputilityksen jälkeen tai jälkikäteen Ensisijaisesti vähennetään maksamattomia eriä Käytetään Takuurahastossa olevia varoja Viimesijaisesti oikeusprosessi Liitännäisosallistujien kohdalla (Art. 14) OPTIO taloudellisesta yhteisvastuusta mahdollinen Kirjallinen prosessi ja laskukaava Ellei takaisinmaksua hoideta automaattisesti, komissio lähettää laskun, jossa viivästyskorkovaatimus DM

77 Art. 45 Hallinnolliset ja taloudelliset seuraamukset Perustuvat varainhoitoasetukseen (No 966/2012) Olennainen virhe, väärinkäytös, petos tai vakava sopimusrikkomus Väärä ilmoitus (raportti) avustussopimuksen mukaan tai hakemusmenettelyssä Hallinnollinen seuraamus: suljetaan ulos sopimuksista 5/10 v. Taloudellinen seuraamus: 2 10 % avustuksesta, uusijoille 4 20 % Kirjallinen kuulemismenettely ja täsmällinen prosessi Seuraamuspäätös voidaan julkaista komission nettisivuilla DM

78 Art Vahingonvastuu Komissio ei ole koskaan vastuussa projektiin osallistuvien toimista esim. osallistuja räjäyttää toisen projektiosallistujan laboratorion taivaan tuuliin Korvausvastuu vahingosta avustuksensaaja -> komissio Esim. osallistuja polttaa komission rakennuksen kokouksen aikana DM

79 Art. 47 Maksun määräajan lykkääminen Maksuvaatimus (tilitys) on ristiriidassa Avustussopimuksen määräysten kanssa Tekniset tai taloudelliset raportit on toimittamatta tai niissä on puutteita, joihin on pyydetty lisäselvityksiä Epäillään ilmoitettujen kustannusten hyväksyttävyyttä ja asia vaatii tarkastuksen tai tutkinnan Komissiolla oikeus milloin tahansa lykätä maksun määräaikaa Komissio ilmoittaa lykkäyksestä, joka alkaa ilmoituksen lähetyksestä Lykkäys peruutetaan, kun asia korjattu Jos asia ei korjattu, voidaan siirtyä projektin päättämisprosessiin DM

80 Art. 48 Maksujen lykkääminen Ennakkomaksun ja välimaksun maksamisen lykkääminen kokonaan tai osittain yhden tai useamman avustuksensaajan osalta Loppumaksatuksen lykkääminen kokonaan tai osittain kaikkien avustustensaajien osalta On syyllistynyt tai epäillään syyllistyneen olennaiseen virheeseen, väärinkäytökseen, petokseen tai vakavaan velvollisuuksien rikkomiseen avustusprosessissa tai avustussopimuksen noudattamisessa On syyllistynyt em. tekosiin muussa unionin tai Euratomin rahoittamassa toimessa Kirjallinen kuulemismenettely Maksut maksetaan, kun tilanne on selvitetty Virheiden osalta ei edellytetä tahallisuutta DM

81 Art. 49 Projektin toimeenpanon lykkääminen (keskeyttäminen) Avustuksensaajan toiveesta (49.1) Erityisissä tilanteissa, esim. Force majeure tai kun muu erityisen vaikea tilanne Koordinaattori ilmoittaa komissiolle perusteet ja arvioidun jatkamisajan Keskeytys alkaa sitä, kun komissio on vastaanottanut ilmoituksen Keskeytyksen aikana kustannukset eivät ole hyväksyttäviä ollenkaan Sopimusmuutos DM

82 Art. 49 Projektin toimeenpanon lykkääminen (keskeyttäminen) jatkuu Komission aloitteesta (49.2) On syyllistynyt tai epäillään syyllistyneen olennaiseen virheeseen, väärinkäytökseen, petokseen tai vakavaan velvollisuuksien rikkomiseen avustusprosessissa tai avustussopimuksen noudattamisessa On syyllistynyt em. tekosiin muussa unionin tai Euratomin rahoittamassa toimessa DM

83 Art. 50 Sopimuksen tai osallistumisen päättäminen yhden tai useamman osallistujan kohdalta Art avustuksensaajien toimesta Avustussopimuksen päättäminen Art avustuksensaajien toimesta Osallistumisen päättäminen yhden tai useamman avustuksensaajan osalta Art komission toimesta Avustussopimuksen tai osallistumisen päättäminen yhden tai useamman avustuksensaajan osalta Kirjallinen kuuleminen ja määräajoin toimiva prosessi Useita perusteluja DM

Budjetointi ja raportointi. Outi Kauppinen SMEs and Horizon 2020 4.4.2014

Budjetointi ja raportointi. Outi Kauppinen SMEs and Horizon 2020 4.4.2014 Budjetointi ja raportointi Outi Kauppinen SMEs and Horizon 2020 4.4.2014 Perusteet Budjetointi- ja raportointivaatimukset riippuvat hankemuodosta Avustuksen pääsääntö 100% välittömistä kuluista + 25% (välillisten

Lisätiedot

Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet. Outi Kauppinen Kustannusasioiden NCP 20.5.2015

Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet. Outi Kauppinen Kustannusasioiden NCP 20.5.2015 Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet Outi Kauppinen Kustannusasioiden NCP 20.5.2015 Ohjelma 13:00-14:15 Perusteet: mm. hyväksyttävät kustannukset, komission rahoitus, maksut, budjettimuutokset

Lisätiedot

Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet 9.3.2016

Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet 9.3.2016 Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet 9.3.2016 Ohjelma 13:00-14:15 Perusteet: mm. hyväksyttävät kustannukset, komission rahoitus, maksut, budjettimuutokset 14:15-14:30 kahvitauko 14:30-14:45

Lisätiedot

Sopimukset ja IP onks pakko jos ei taho?

Sopimukset ja IP onks pakko jos ei taho? Sopimukset ja IP onks pakko jos ei taho? Uusi askelin horisonttiin 19.11.2014 Liisa Ewart Lakimies, Tekes Sopimus- ja talousasioiden NCP # 1363200 Esityksen sisältö Sopimukset H2020 projekteissa Tiedonlähteet

Lisätiedot

Aina mun pitää budjetoida: H2020- kustannusasioiden perusteet

Aina mun pitää budjetoida: H2020- kustannusasioiden perusteet Aina mun pitää budjetoida: H2020- kustannusasioiden perusteet 16.2.2017 Ohjelma 9.30 11.00 Perusteet: mm. hyväksyttävät kustannukset, komission rahoitus, maksut, budjettimuutokset, kolmannet maat 11.00

Lisätiedot

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Hanna Vuorinen Kustannusasioiden NCP 1.12.2016 Aiheet Uusi malliavustussopimus ja kommentoitu avustussopimus Malliavustussopimuksen muutokset Art. 4.2. Budjettisiirrot Art.

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi

Lisätiedot

Open Access & Open Data & Tulosten suojaus Horisontti ohjelmassa. Liisa Ewart Lakimies Sopimus- ja kustannusasioiden NCP VTT 27.3.

Open Access & Open Data & Tulosten suojaus Horisontti ohjelmassa. Liisa Ewart Lakimies Sopimus- ja kustannusasioiden NCP VTT 27.3. Open Access & Open Data & Tulosten suojaus Horisontti 2020 - ohjelmassa. Liisa Ewart Lakimies Sopimus- ja kustannusasioiden NCP VTT 27.3.2017 Desca -mallisopimuksen kohdan 8.4. ohje Dissemination Be aware

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Sujuva projektinhallinta projektin aikana. Horisontti-hankkeiden toimiva koordinointi 19.1.2016 Hanna Vuorinen

Sujuva projektinhallinta projektin aikana. Horisontti-hankkeiden toimiva koordinointi 19.1.2016 Hanna Vuorinen Sujuva projektinhallinta projektin aikana Horisontti-hankkeiden toimiva koordinointi 19.1.2016 Hanna Vuorinen Aikaan sidottu prosessi avustussopimuksen valmistelu Kutsu + ESR Max 3 kuukautta Avustussop.

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

Sujuva projektinhallinta ja raportointi. Sinustako koordinaattori? koulutus 2.10.2014 Hanna Vuorinen

Sujuva projektinhallinta ja raportointi. Sinustako koordinaattori? koulutus 2.10.2014 Hanna Vuorinen Sujuva projektinhallinta ja raportointi Sinustako koordinaattori? koulutus 2.10.2014 Hanna Vuorinen Projektinhallintaa määritelmän mukaan Resurssien organisointia ja hallintaa projektin läpiviemiseksi

Lisätiedot

Yleistä budjetista ja taloushallinnosta

Yleistä budjetista ja taloushallinnosta Sopimuskoulutus hakukierroksella 2013 hyväksytyille Leonardo da Vinci -kehittämishankkeille (Transfer of Innovation) 30.8.2013 Yleistä budjetista ja taloushallinnosta Tiina Pärnänen, Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1 . LIFE+ HAKEMUKSEN VALMISTELU 1 HAKULOMAKKEET Hakulomakkeet on jaettu kolmeen osaan: Hallinnolliset A-lomakkeet Tekniset B- ja C-lomakkeet Taloudelliset (F) lomakkeet HALLINNOLLISET (A) LOMAKKEET 2011

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet: KA 219 Schools Only Hankesopimus. vuonna 2017 hyväksytyille hankkeille

Strategiset kumppanuushankkeet: KA 219 Schools Only Hankesopimus. vuonna 2017 hyväksytyille hankkeille Strategiset kumppanuushankkeet: KA 219 Schools Only Hankesopimus vuonna 2017 hyväksytyille hankkeille Koulujen väliset hankkeet (Schools only, KA219) Jokaisen maan kansallinen toimisto tekee sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

YLEINEN HORISONTTI 2020 -OHJELMAN AVUSTUSSOPIMUSMALLI (USEITA RAHOITUKSEN SAAJIA) 1 (YLEINEN H2020- AVUSTUSSOPIMUSMALLI USEITA RAHOITUKSEN SAAJIA)

YLEINEN HORISONTTI 2020 -OHJELMAN AVUSTUSSOPIMUSMALLI (USEITA RAHOITUKSEN SAAJIA) 1 (YLEINEN H2020- AVUSTUSSOPIMUSMALLI USEITA RAHOITUKSEN SAAJIA) FI EUROOPAN KOMISSIO DG/EXECUTIVE AGENCY [Directorate] [Unit][Director] YLEINEN HORISONTTI 2020 -OHJELMAN AVUSTUSSOPIMUSMALLI (USEITA RAHOITUKSEN SAAJIA) 1 (YLEINEN H2020- AVUSTUSSOPIMUSMALLI USEITA RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Koordinaattori Horisontti 2020:ssa

Koordinaattori Horisontti 2020:ssa Koordinaattori Horisontti 2020:ssa Sinustako koordinaattori? 19.1.2016 Liisa Ewart liisa.ewart@utu.fi Puh. 050 560 2276 Sisältö - Koordinaattorin määritelmä - Projektin valmistelu - Osallistumissäännöt

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015. Rahoitushauissa huomioitavaa

ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015. Rahoitushauissa huomioitavaa ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015 Rahoitushauissa huomioitavaa Tutkimuksen eettisten kysymysten luonteen yhteensopivuus rahoittajien edellyttämän tarkkuuden ja muodon kanssa? Tutkimuksen eettisiä kysymyksiä

Lisätiedot

Budjetointi koordinaattorin näkökulma

Budjetointi koordinaattorin näkökulma Budjetointi koordinaattorin näkökulma Claudia Dell Era, Grant Writer Riina Kero, Projektipäällikkö Aalto-yliopisto Tutkimus- ja Innovaatiopalvelut Hakemusvaiheessa Claudia Dell Era, TkT Grant Writer Hakemusten

Lisätiedot

TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 30.8.2017 DM 1817112 v.2 Copyright Tekes Projektin vastuullinen johtaja: Lue rahoituspäätös

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Koordinaattori Horisontti 2020:ssa

Koordinaattori Horisontti 2020:ssa Koordinaattori Horisontti 2020:ssa Oikeudet ja velvollisuudet 17.3.2015 Liisa Ewart Koordinaattorin määritelmä Avustuksensaaja projektin osapuoli Yhteyspiste komissioon Oikeussubjekti RfP 2.1.(13) legal

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kroatian tasavallan

Lisätiedot

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-kustannukset puhututtavat Paljonkohan voi tarjota palkkaa? Onko puhelinetu ok? Paljonko muuttokuluja saa syntyä? Perhe mukaan? Maksaako Tekes

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku 9.4.2014 Outi Kauppinen Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin Horisontti 2020 ohjelma on Euroopan

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Talousasiat. KA1 - Liikkuvuus 2014

Talousasiat. KA1 - Liikkuvuus 2014 Talousasiat KA1 - Liikkuvuus 2014 Budjetin kululuokat Matkatuki (Travel) kilometritaulukon mukaan/matkan pituus/ / henkilö Organisointituki (Organisational support) /henkilö Yksilötuki (Individual support)

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Iisalmi 18.3.2014 Varkaus 19.3.2014 Kuopio 27.3.2014 Sisältö: Sähköinen asiointi Hakuprosessi EURA 2014 Ennakko, luontoissuoritukset

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

Yleinen avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja)

Yleinen avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja) Yleinen avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja) Versio 1.0 11. joulukuuta 2013 Vastuuvapauslauseke Tämä opas on tarkoitettu Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoituksen hakijoille. Siinä esitetään kokonaisuudessaan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Tempo! De minimis -rahoitus

Tempo! De minimis -rahoitus Tempo! De minimis -rahoitus Kustannusseurannan keventämisen pilotti 1.6.2017 31.5.2018 Miten projektin tavoitteita seurataan ja miten eteneminen raportoidaan Tekesille? Aluksi Lue rahoituspäätös sekä rahoitusehdot

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI JA EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO Yhteistyösopimus Johdanto Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), joihin viitataan jäljempänä

Lisätiedot

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 1(5) STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 Näitä ehtoja sovelletaan projektirahoitukseen, jota SFS on myöntänyt standardisointia edistävän projektitoiminnan rahoitusta

Lisätiedot

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa 9.9. ja 16.9.2014 DM 1321497 Yksinkertaisen kustannusarvion (flat rate) kokeilu Tekesin rahoittamissa hankkeissa Kokeiluun

Lisätiedot

Konsortion sopimukset H2020- projektissa

Konsortion sopimukset H2020- projektissa Konsortion sopimukset H2020- projektissa Liisa Ewart 10.3.2015 Asianro 1/512/2015, # 1415572 Ohjelma 9:30-10:45 Konsortiosopimuksen rooli projektissa Mistä on sovittava ja miten Riidanratkaisumenettely,

Lisätiedot

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä.

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös Valtiovarainministeriö tekee kirjallisen

Lisätiedot

PK-yritysvälineen vaiheen 1 avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja) (PK vaihe 1 (SME Ph1))

PK-yritysvälineen vaiheen 1 avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja) (PK vaihe 1 (SME Ph1)) PK-yritysvälineen vaiheen 1 avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja) (PK vaihe 1 (SME Ph1)) Versio 1.0 11. joulukuuta 2013 Vastuuvapauslauseke Tämä opas on tarkoitettu Horisontti 2020 -puiteohjelman

Lisätiedot

Täydentävästä rahoituksesta perittävissä yleiskustannuksissa noudatettavat periaatteet 1.1.2010 alkaen (tiedekunnan tutkimustoimikunnan ehdotus)

Täydentävästä rahoituksesta perittävissä yleiskustannuksissa noudatettavat periaatteet 1.1.2010 alkaen (tiedekunnan tutkimustoimikunnan ehdotus) Täydentävästä rahoituksesta perittävissä yleiskustannuksissa noudatettavat periaatteet 1.1.2010 alkaen (tiedekunnan tutkimustoimikunnan ehdotus) Teol. tdk. 14.12.2009 C1, liite Kvestuuri on 2.11.2009 antamallaan

Lisätiedot

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka Sopimusjuridiikan perusteet 8.11.2016 Maarit Päivike, lakimies Miksi kirjallinen sopimus Yhteistyön väline Sopimusten merkitys korostuu usein silloin, kun asiat eivät

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet

Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet KA2 aloituskoulutus 16.9.2016 Hankesopimus Grant Agreement /Hankesopimus (special conditions) Liitteet: I General conditions / Yleiset ehdot ** Part A legal

Lisätiedot

Koordinaattori Horisontti 2020:ssa. Koordinaattorikoulutus Liisa Ewart NCP - sopimusasiat

Koordinaattori Horisontti 2020:ssa. Koordinaattorikoulutus Liisa Ewart NCP - sopimusasiat Koordinaattori Horisontti 2020:ssa Koordinaattorikoulutus 2.10.2014 Liisa Ewart NCP - sopimusasiat Koordinaattorin määritelmä Avustuksensaaja projektin osapuoli Yhteys komissioon Oikeussubjekti RfP 2.1.(13)

Lisätiedot

Monitorointi ja raportointi KA2- hankkeessa

Monitorointi ja raportointi KA2- hankkeessa Monitorointi ja raportointi KA2- hankkeessa Monitorointi (sisäinen) Seurataan miten hanke etenee tavoitteitaan kohden, samalla huomataan mahd. heikot kohdat tai puutteet Keskeiset asiat ovat: sisältö,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

Tukihankkeet mitä jatkossa?

Tukihankkeet mitä jatkossa? Tukihankkeet mitä jatkossa? Kansallismuseo 9.9.2015 Arto Tevajärvi, Liikennevirasto Tukihankkeet Tukiprosessin vaiheet Hankeraportointi Hankkeiden EU-auditointi Julkisuusvaatimukset EU:n osittain rahoittamille

Lisätiedot

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Katja Fält FT, tieteenala-asiantuntija Katja.Falt@uta.fi 26.10.2015 TIETOARKISTO www.fsd.uta.fi Aineistonhallinta Aineistonhallinnalla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, asetuksen (EU) N:o 514/2014 täydentämisestä vastuuviranomaisten nimeämisen

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 30.8.2017 DM 1817791 v.3 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin alussa

Lisätiedot

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa Sinustako koordinaattori? 2.10.2014 Elina Holmberg EUTI, Tekes Sisältö Mitä PO duunaa? Mihin PO:ta tarvitaan? Sopimusmuutokset Review Vinkit viestien tulkintaan

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Talousasiat. Hankkeen elinkaari 9/11/2015. KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus. Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017

Talousasiat. Hankkeen elinkaari 9/11/2015. KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus. Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017 Talousasiat KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017 2016 2017 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus LIIKKUVUUKSIEN SEURANTA JA RAPORTOINTI

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja henkilötiedot

Pilvipalvelut ja henkilötiedot Pilvipalvelut ja henkilötiedot Titta Penttilä Senior information security manager Group Security, TeliaSonera Muuttuva toimintaympäristö Alihankinta, pilvipalvelut Yleisen tietoisuuden ja kiinnostuksen

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 (EKP/2017/11) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, JOKA

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 1/16 Copyright Tekes Esityksen sisältö Mitä huomioita hakemusvaiheessa Rahoituspäätös ja rahoituksen

Lisätiedot

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaisia asioita Ylitarkastaja Kirsi Perälä Maksupäätökset

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Strategisen huippuosaamisen keskittymät Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tekesin periaatteet 02-2015 Copyright Tekes Sisältö 1. Strategisen huippuosaamisen keskittymät ja Tekes 2. Keskittymien tutkimusohjelmat ja hankkeet 3. Tutkimusohjelman

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

HEI ICI HANKKEEN BUDJETOINTI

HEI ICI HANKKEEN BUDJETOINTI HEI ICI HANKKEEN BUDJETOINTI Budjetti laaditaan hankkeen koko toteutusajalle (1-3 vuotta) Ainoastaan hankkeen toteutusajalla syntyneet kustannukset ovat kelpoisia. Hankkeen valmistelusta aiheutuneita kuluja

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014 2020 Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. Hallinnoidaan Euroopan komissiosta: mm. Horisontti

Lisätiedot

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d...

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d... Sivu 1/5 PÄÄTÖS 6.3.2017 35/588/2016 Helsingin kaupunki, Opetusvirasto ASIA VALTIONAVUSTUSHAKEMUSTA KOSKEVA PÄÄTÖS Valtionavustukset kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät TUTKIJAVIERAILUJAKSO EUROOPASSA Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia

Lisätiedot

LIITE. Oheisasiakirja. asiakirjaan. ehdotus neuvoston asetukseksi

LIITE. Oheisasiakirja. asiakirjaan. ehdotus neuvoston asetukseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.1.2015 COM(2015) 22 final ANNEX 1 LIITE Oheisasiakirja asiakirjaan ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välisellä kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot