Sopimuskoulutus Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM#

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimuskoulutus. 7.5.2014 Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM# 1278868"

Transkriptio

1 Sopimuskoulutus Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM#

2 DM

3 Annotated Model Grant Agreement 492 s. Kommentoitu avustussopimus DM

4 Participant Portal DM

5 Avustussopimuksen rakenne Chapter jaksot 1-7 Section osastot Article artiklat OPTION optiot Sisältöä voi tulla myös work programme työohjelmista DM

6 H2020 avustussopimus Artiklat 1-6 Sopimuskoulutus Outi Kauppinen DM#

7 Art. 1 Sopimuksen aihe Tämä sopimus vahvistaa ne oikeudet, velvollisuudet ja ehdot jotka liittyvät artiklassa 2 mainitun projektin toteuttamiseen

8 Art. 2 Toteutettava hanke Mikä hanke suoritetaan: hankkeen nimi ja lyhenne Vahvistetaan liite 1 (Annex 1)

9 Art. 3 Hankkeen kesto ja aloitus Hankkeen kesto ilmaistaan kuukausina Aloitus yleensä hankkeen allekirjoitusten jälkeen seuraavan kuun ensimmäisenä päivänä Voidaan sopia toisin, aiemmin (omalla riskillä) tai myöhemmin Jos myöhemmin, ennakkomaksu viivästyy

10 Art. 4 Arvioitu budjetti ja budjettimuutokset Hankkeen budjetti määritellään liitteessä 2 (Annex 2) Komission maksuosuus on maksimi, eikä sitä voi lisätä Kustannusluokat liitteessä 2 Direct personnel costs Subcontracting costs Costs of providing support to third parties (if option applies) Other direct costs Indirect costs Specific categories of costs (if option applies)

11 Art. 4 Arvioitu budjetti ja budjettimuutokset Annex 2 budjetti on arvio, joten todelliset raportoidut kustannukset voivat olla erilaiset On mahdollista, tietyin ehdoin, tehdä budjettisiirtoja joko partnerin oman budjetin sisällä tai eri partnereiden budjettien välillä Budjettia ei voi siirtää kustannuskategoriaan, johon ei ole alun perin budjetoitu mitään (tarvitaan sopimusmuutos) Mikäli hankkeen sisältö muuttuu, tarvitaan sopimusmuutos

12 Art. 5 Avustus Komission rahoitusosuuden enimmäismäärä Tätä ei voi lisätä, vaikka kustannuksia olisikin enemmän Komissio maksaa aina todellisten kustannusten perustella, komission max. rahoitusosuus ei siis ole automaatti Korvausprosentit Research and Innovation Actions 100 % Innovation Actions 70 % Voittoa tavoittelemattomille tässäkin 100 % Työohjelmassa on teoreettinen mahdollisuus myös määrätä alhaisempi korvausprosentti Korvausprosentit pätevät kaikkiin kustannuskategorioihin

13 Art. 5 Avustus Kustannusluokat Todelliset/ actual costs Todellisia, yksilöitäviä, todennettavissa kirjanpidosta UUTTA H2020: Arvonlisävero on hyväksyttävä kustannus jos organisaation on mahdotonta vähentää sitä Yksikkökustannukset/ unit costs Komission määrittelemä (esim. SME owners unit costs) Keskimääräiset henkilöstökustannukset Kiinteä summa/ flat rate UUTTA H2020: Yleiskustannukset 25 % suorista kustannuksista Kertakorvaus/ lump sum Kertakorvaus joka kattaa yhden tai useamman korvausluokan (esim. Phase1 of the SME instrument)

14 Art. 5 Avustus FORMS OF COSTS Personnel Subcontracting Financial support to 3rd parties Other Actual costs Unit costs Yes for - Average personnel costs - SME owners & natural persons without a salary BUDGET CATEGORIES DIRECT COSTS INDIRECT COSTS SPECIFIC CATETORIES OF COSTS Yes if foreseen by Comm. Decision Flat-rate costs Lump sum costs Yes if foreseen by Comm. Decision Lähde: Euroopan komissio

15 Art. 5 Avustus Hankkeen tulot (receipts) Hankkeesta aiheutuneet tulot. Esim. myydään hankkeelle ostettu laite hankkeen keston aikana Kolmas osapuoli antaa rahoitusta varta vasten hankkeessa käytettäväksi Ilmaiset luontaissuoritukset (in-kind contributions) hankkeelle, jos ne raportoidaan hyväksyttävinä kustannuksina. Esim. laitteiden käyttö EI tuloa hankkeelle Hankkeen tulosten hyödyntämisestä saadut tulot Kolmas osapuoli rahoittaa hanketta, mutta rahoitusta käytetään eihyväksyttävien kulujen kattamiseen (esim. valuuttatappiot, korvaamattomat yk:t) UUTTA H2020: tulot huomioidaan koko hankkeen tasolla. Täytyy ottaa huomioon konsortiosopimuksessa.

16 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Hyväksyttävät todelliset kustannukset: Ovat todellisia Aiheutuneet rahoituksen saajalle Aiheutuneet hankkeen keston aikana Mainitaan arvioidussa kokonaisbudjetissa liitteessä 2 Käytetty hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen Kirjattu rahoituksen saajan kirjanpitomenettelyiden mukaisesti rahoituksen saajan tileihin Noudattavat taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita Hyväksyttävät yksikkökustannukset: Laskettu oikein (number of units x value of unit) Keskimääräiset henkilöstökustannukset täytyy laskea organisaation normaalien käytäntöjen mukaan

17 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Ei-hyväksyttävät kustannukset pääoman tuottoon liittyvät kustannukset velat ja velanhoitomaksut tappio- tai maksuvaraukset Korkokustannukset Luottotappiovaraukset Kurssitappiot Rahoituksen saajan pankin veloittamat kustannukset jotka liittyvät komission rahoituksen maksuun Kohtuuttomat tai perusteettomat menot Vähennyskelpoinen arvonlisävero Hankkeen keskeyttämisen aikana syntyneet kustannukset Jonkin toisen yhteisön hankkeen yhteydessä raportoidut, aiheutuneet tai korvatut kulut

18 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Kustannukset Henkilöstökustannukset Alihankinta Suora tuki kolmansille osapuolille

19 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Kustannukset (jatkuu ) Muut suorat kustannukset Matkakulut Laitteet, infrat poistokulut (tai hyvin poikkeuksellisesti hankintakustannukset) Aiheutuneet hankkeen aikana osallistujan normaalien kirjanpitokäytäntöjen mukaan Muut ostot ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Tulosten levittämiskustannukset (ml. Open Access) Tulosten suojaamiseen liittyvät kulut Sisäinen laskutus saattaa olla sallittua Tilintarkastus kun vaadittu DM

20 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Välittömät kustannukset henkilöstökustannukset: Työntekijät työskentelevät työsopimuksen alaisena ja ko. hankkeelle Palkat ja henkilösivukulut jotka perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön tai työsopimukseen Voittoa tavoittelemattomat: bonus 8000 /vuosi Luonnolliset henkilöt joilla työsuhde avustuksensaajaan ja työskentelevät ko.hankkeelle ( in-house consultants ) Kolmannen osapuolen työntekijä joka tekee hankkeelle, korvaus 3. osapuolelle SME owners jotka eivät maksa itselleen palkkaa (yksikkökustannus)

21 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Komission suositus henkilöstökustannusten laskemiseen: Henkilöstökustannus = tuntihinta x hankkeelle tehdyt tunnit Lasketaan työntekijän tuntihinta ja kirjataan tehty työaika (työajanseuranta) tuntihinta = vuosittainen todellinen palkka + henkilösivukulu tehollinen työaika vuodessa Tehollinen työaika a) tuntia b) todelliset teholliset tunnit (actual) c) vakio teholliset tunnit (standard)

22 Art. 6 Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset FI? for personnel costs declared on the basis of unit costs: the hourly rate is one of the following: for personnel costs declared on the basis of the beneficiary s usual cost accounting practices: the hourly rate calculated by the beneficiary in accordance with its usual cost accounting practices,if: the cost accounting practices used are applied in a consistent manner, based on objective criteria, regardless of the source of funding; the hourly rate is calculated using the actual personnel costs recorded in the beneficiary s accounts, excluding any ineligible cost or costs included in other budget categories. The actual personnel costs may be adjusted by the beneficiary on the basis of budgeted or estimated elements. Those elements must be relevant for calculating the personnel costs, reasonable and correspond to objective and verifiable information, and the hourly rate is calculated using the number of annual productive hours (see above)

23 Art. 6 - Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset Suuret tutkimusinfrat Arvo vähintään 20M Vähintään 75% käyttöomaisuudesta (tutkimusintensiivinen) Hyväksyntä haetaan etukäteen

24 Artiklat 7-16 Versio DM #

25 Art. 7 Yleinen velvollisuus projektin toteuttamiseen Projektisuunnitelman (Liite 1), Avustussopimuksen, EU lainsäädännön, Kansainvälisten lakien ja Kansallisten lakien mukaan DM

26 Art. 8 Resurssit projektin suorittamiseen Lähtökohtaisesti avustuksensaaja suorittaa itse projektinsa omin avuin. Jos on tarpeellista projektin suorittamiseksi, avustuksensaaja voi: Ostaa tavaroita, työtä tai palvelua (art. 10) Käyttää maksullisia inkind -kontribuutioita ( luontoissuorituksia ) (art. 11) Käyttää maksutta inkind kontribuutioita (art. 12) Käyttää alihankintaa (art. 13) Käyttää liitännäisosallistujia (art. 14) DM

27 Art. 9 Ei-avustusta saavien toimet projektissa OPTIO Osallistujia, jotka eivät saa avustusta unionin budjetista, mutta joille on osoitettu tehtäviä projektisuunnitelmassa Useimmiten kolmannet maat tarkoittaen maita, jotka eivät ole EUjäsenvaltiota tai ns. Assosiaatiomaita tai Tiettyjä listattuja maita tai Tiettyjä poikkeustapauksia => lisätietoja kolmansien maiden mahdollisuuksista saada avustusta löytyy Horizon 2020 Online Manual oppaasta DM

28 Art. 10 Tavaroiden, työn tai palvelujen hankinta Tavanomaiset tarvike ja palveluhankinnat, joita tarvitaan projektin suorittamiseksi Edellyttää sopimuksia Ostot suoritettava parhaalla hinta-laatusuhteella ja mielellään halvimpaan hintaan Noudatettava (milloin soveltuu) säännöksiä julkisista hankinnoista Ei vaadi ennakkomäärittelyä projektisuunnitelmassa Tarkastukset DM

29 Art. 11 Kolmannen osapuolen maksua vastaan antama Inkind -panostus Inkind tarkoittaa ei-rahallista panostusta projektiin Oltava projektisuunnitemassa pääsäännön mukaan, mutta komissio voi hyväksyä kustannukset, jos ovat Teknisessä väliraportissa ja Pitävät avustussopimuksen ennallaan Kustannukset raportoidaan kustannusten perusperiaatteiden mukaan, ylärajana kolmansien osapuolten kustannukset DM

30 Art. 12 Kolmannen osapuolen maksutta antama Inkind -panostus Eroaa 11 artiklan tilanteesta siinä, että tässä ei synny kustannuksia avustuksensaajalle. Pääasiassa suorat kustannukset, jotka syntyneet kolmannelle osapuolelle ja kirjattu tämän kirjanpidossa DM

31 Art. 13 Alihankkijoiden toiminta Alihankinnalla voidaan toteuttaa osa projektin työstä Alihankinnalle pitää olla tarve Työ ja kustannukset per tarvittava alihankinta oltava määritelty projektisuunnitelmassa Noudatettava parasta hinta-laatusuhdetta ja mieluiten valittava halvin vaihtoehto Säännökset julkisista hankinnoista Toteutetaan katteellisella kaupalla Optioita liittyen PCP ja PPI projekteihin (R&I -alihankinta voi olla 100%) Tarkastukset alihankkijoille sallittava DM

32 Art. 14 Liitännäisosallistujien toiminta Liitännäisosallistujia ovat mm. tytäryhtiöt ja sellaiset kolmannet osapuolet, joilla on oikeudellinen linkki (esim. sopimus, yhteenliittymä, JRU) avustuksensaajaan (määritelmä noudattelee 7PO:n erityislauseketta 10) Voivat suorittaa projektin töitä ja saada avustusta perusperiaatteiden mukaan, mutta eivät allekirjoita avustussopimusta Avustuksensaaja säilyy komission suuntaan vastuullisena liitännäisosallistujan toimista Komissio saa vaatia taloudellisen yhteisvastuun avustuksensaajalta liitännäisosallistujien osalta (optio) DM

33 Art. 15 Taloudellinen tuki kolmansille osapuolille OPTIO Työohjelma osoittaa käytettäväksi Max euroa per saaja Saajat eivät avustuksensaajia (osallistujia) Esim. stipendit, apurahat, siemenrahat start-upeille, mikrolainat Palkinnot = prizes ei määrättyä ylärajaa Esiteltävä projektisuunnitelmassa DM

34 Art. 16 Valtioidenvälinen tai virtuaalinen pääsy tutkimusinfrastruktuuriin OPTIO Käytettävissä seuraavissa topiceissa: Integrated activities INFRAIA Individual support INFRADEV Cluster supporting INFRADEV Pääsy tutkimusinfraan käytännössä Pääsy tutkimusinfraan virtuaalisesti DM

35 H2020 avustussopimus Artiklat Sopimuskoulutus Outi Kauppinen DM#

36 Art. 17 Yleinen tiedottamisvelvoite Velvoite ilmoittaa komissiolle: Komissio pyytää tietoa (tilintarkastus, vaikuttavuuden arviointi jne.) Osallistujat ilmoittavat jos: Organisaation perustiedot muuttuvat Tieto seikoista, jotka voivat viivästyttää hanketta tai vaikuttaa EU:n taloudellisiin etuihin Tieto seikoista, jotka vaikuttavat rahoituksen myöntämiseen tai konsortion kykyyn noudattaa avustussopimuksen vaatimuksia

37 Art Kirjanpitovelvoite Avustuksensaajien on säilytettävä asiallinen ja riittävä aineisto osoittaakseen asianmukaisen projektin toteuttamisen Asiallinen-> laatu Riittävä - > määrä Kaiken aineiston tulee olla todennettavissa, tarkastettavissa ja käytettävissä kun komissio sitä pyytää Aineisto tulee säilyttää 5 vuotta hankkeen loppumaksun maksamisen jälkeen (tai kolme vuotta alle /hanke avustuksista) Sähköiset asiakirjat ok jos kansallinen lainsäädäntö sen sallii

38 Art Kirjanpitovelvoite Huomioitavaa: Organisaatio voi hakea keskimääräisten henkilöstökulujen laskennalle sertifikaattia (Certificate on the Methodology) etukäteen -> varmuus käytännöstä Työajanseuranta vaaditaan Esimerkki kommentoidussa malliavustussopimuksessa UUTTA H2020: jos henkilö työskentelee saman H2020 hankkeen parissa kokopäiväisesti ja koko raportointikauden ajan, ei työajanseurantaa vaadita

39 Art. 19 Raporttien lähettäminen Raportit (deliverables) tulee lähettää komissiolle liitteen 1 mukaisesti Raportit lähetetään sähköisesti osallistujaportaalin kautta Deliverable vs. milestone

40 Art. 20 Raportointi maksupyynnöt Väliraportti Loppuraportti Tekninen väliraportti Yleiskatsaus työn etenemiseen Julkaistavissa oleva tiivistelmä Hyödyntämis-ja levittämissuunnitelma kysely Taloudellinen väliraportti Selvitys voimavarojen käytöstä rahoitusselvitys Tekninen loppuraportti Yleiskatsaus tuloksiin ja niiden hyödyntämiseen ja levittämiseen Hankkeen päätelmät Hankkeen sosioekonominen vaikutus Taloudellinen loppuraportti Rahoitusselvitys Tilintarkastustodistus (jos tarpeen) Toimitetaan 60 päivää raportointikauden/hankkeen päättymisen jälkeen.

41 Art. 20 Raportointi maksupyynnöt Tilintarkastus ainoastaan hankkeen lopussa jos osallistujan rahoitusosuus yli suorista kustannuksista (ei sisällä 25 % välillisiä kuluja) Tarkastuksen tekee organisaation oma tarkastaja, raportti lähetetään komissiolle

42 Art. 21 Maksut ja maksuehdot Lähde: Euroopan komissio

43 Art. 21 Maksut ja maksuehdot Komissio arvioi, että ennakkomaksu olisi 100 % yhden raportointikauden rahoituksesta, mutta käytännössä voi olla vähemmän ja sovitaan aina hankekohtaisesti avustussopimuksessa Kassavirta ennakkomaksu Projektin kesto 36kk loppumaksu

44 Art Tarkastukset, selvitykset, tilintarkastukset, tutkimukset löydöksien laajentaminen Tarkastukset: komissio tarkistaa raportit Annex 1:stä vastaan, plagiarismin tarkistukset, kysymykset tekijänoikeuksista Selvitykset: yleensä hankkeen tekninen arviointi, mutta mahdollisesti myös taloudellinen Tilintarkastukset: yleensä taloudellinen tarkastus Jos komissiolla on syytä epäillä petosta, European Anti-Fraud Office (OLAF) saattaa tutkia asiaa Löydöksien laajentaminen

45 Art. 23 Vaikuttavuuden arviointi Komissio arvio miten H2020-hankkeilla päästään kohti ohjelmalle asetettuja tavoitteita (erityisohjelmassa määritellyt tunnusluvut, esim. patenttien määrä) Arvioinnit eivät vaikuta hankkeisiin ja niiden kulkuun Arviointi tehdään yleensä väliraportoinnissa täytettävään kyselyyn perustuen Arviointi voidaan aloittaa hankkeen aikana ja max viisi vuotta (max kolme vuotta vähäisten avustusten osalta) hankkeen loppumaksun maksamisen jälkeen

46 Artiklat 23a - 31 Versio DM #

47 Art. 23a Aineettoman omaisuuden hallinto Yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden tulee parhaimpansa mukaan toteuttaa komission suosituksen periaatteita: Code of Practice Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities n/knowledge-sharing-europeancommission en-pub.pdf DM

48 Art. 24 Sopimus tausta-aineistosta Avustuksensaajien on määritettävä ja sovittava kirjallisesti projektin tausta-aineistosta Tausta-aineiston määritelmä: Mikä tahansa aineisto, osaaminen tai tieto, Missä tahansa muodossa (aineeton, aineellinen), Sisältäen kaikenlaiset oikeudet, kuten IPR:t ja joka on Avustuksensaajan hallussa ennen liittymistä avustussopimukseen ja Sitä tarvitaan projektin toteuttamiseksi tai tulosten hyödyntämiseksi DM

49 Art. 25 Tausta-aineiston käyttöoikeus Käyttö-oikeus vaadittava kirjallisesti ja luovuttava oikeuksista kirjallisesti Käyttöoikeuteen ei sisälly alilisensoinnin oikeutta (ellei sovittu) Projektin toteuttamiseen tausta-aineisto annetaan korvauksetta Haltijalla velvoite kertoa käyttörahoituksista Tausta-aineiston käyttöoikeus tulosten hyödyntämiseen FRAND-ehdoin Käyttöoikeudet liitännäisosallistujalle Käyttöoikeus kolmansille osapuolille on OPTIO infrastruktuureissa DM

50 Art. 26 Tulosten omistusoikeus Se, joka aikaansaa tulokset, on sen omistaja Tuloksia on projektin kaikki output, joka on kuvailtu Liite 1:ssä Yhteisomistus syntyy, kun yhtä useampi aikaansaa tuloksen yhdessä, eikä osuuksia kyetä erittelemään Sopimus yhteisomistuksesta Yhteisomistajat saavat antaa rinnakkaisia käyttöoikeuksia, elleivät yhteisomistajat toisin sovi. Vaatimuksena ennakkoilmoitus ja kohtuullinen korvaus muille omistajille. Tulosten aikaansaamisen jälkeen yhteisomistajilla on mahdollisuus sopia vapaasti tulosten hallinnoinnista (ml. omistuksen keskittäminen) Kolmansien ja henkilökunnan oikeudet Avustuksensaajan huolehdittava, että avustussopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet ovat hanskassa DM

51 Art. 26 Tulosten omistusoikeus 26.4 Komission oikeus ja toimenpiteet vaatia tuloksen omistusoikeus tulosten suojaamista varten Erityistilanne, jolla turvataan kaupallisesti potentiaalinen tulos, jota omistaja ei suojaa eikä hyödynnä Tarkat edellytykset ja muodollinen kuulemisprosessi DM

52 Art. 27 Tulosten suojaaminen ja EU-rahoituksen näkyvyys Yleinen velvoite selvittää tulosten suojaamisen tarkoituksenmukaisuus ja suojata tulokset Omistaja(t) päättää suojaamisen muodon sekä ajallisen ja alueellisen ulottuvuuden Suojaamishakemukseen (ml. patenttihakemus) on sisällytettävä seuraava virke: The project leading to this application has received funding from the [European Union s Horizon 2020 research and innovation programme][euratom research and training programme ] under grant agreement No [number]. DM

53 Art. 28 Tulosten hyödyntäminen Yleinen velvollisuus hyödyntää tuloksia (4 v. ajan) Uusissa tutkimushankkeissa Kehittämällä, luomalla tai markkinoimalla tuote tai prosessi Luomalla ja lanseeraamalla palvelu Tavoittelemalla standardointia Lisäksi työohjelmassa voidaan esittää muita hyödyntämistoimia Yleinen velvoite pyrkiä vaikuttamaan eurooppalaisen tai kansainvälisen standardin aikaansaamiseen Mainittava hakemuksessa, että tulos saanut unionin rahoitusta DM

54 Art. 29 Tulosten levittäminen - Open Access EU-rahoituksen näkyvyys Yleinen velvoite mahdollisimman nopeasti levittää tietoa tuloksista ja julkaista ne tarkoituksenmukaisella tavalla. Työohjelmissa voidaan esittää lisävelvoitteita tulosten levittämistoimista Ei ylitä velvoitetta tutkia tulosten suojaamisen mahdollisuutta ja suojata tuloksia Ilmoitusmenettely, vastustusmahdollisuus DM

55 Art. 29 Tulosten levittäminen - Open Access EU-rahoituksen näkyvyys 29.2 Open Access (=avoin saatavuus) tieteellisiin julkaisuihin Maksuttomuus Digitaalisuus (online) Vertaisarvioitu Arkistointi Open Access tieteelliseen julkaisuun (6 kk/12 kk) ja kaavamuotoiseen metadataan Velvoite pyrkiä tallentamaan digitaalisessa muodossa oleva julkaisun todentava tutkimusaineisto, mutta ei velvoitetta julkaista 29.3 Open Access tutkimusaineistoon (research data) OPTIO projekteille, jotka osallistuvat Open Research Data Pilot DM

56 Art. 30 Tulosten siirtäminen ja lisensointi Omistajalla lähtökohtaisesti oikeus luovuttaa omistuksensa omiin tuloksiinsa Rajoituksia esimerkiksi liiketoimintakauppojen yhteydessä Poikkeuksia esimerkiksi ennakkoon ilmoitetuilla kolmansilla osapuolilla Omistajalla lähtökohtaisesti oikeus omien tulostensa lisensointiin Yksinoikeudellisia lisenssejä mahdollisuus myöntää vain, jos kaikki konsortion osapuolet luopuvat omista käyttöoikeuksistaan Huomioitava kaikissa luovutustilanteissa konsortion muiden osallistujien oikeudet, esimerkiksi käyttöoikeudet, jotka lähtökohtaisesti siirrettävä luovutuksensaajalle DM

57 Art. 31 Käyttöoikeudet tuloksiin Ilmaiseksi, kun konsortion osallistuja tarvitsee projektityön tekemiseksi FRAND, kun konsortion osallistuja tarvitsee oman tuloksensa hyödyntämiseksi vaatimusaikaa 1 vuosi projektin päättymisestä FRAND, kun osallistujan liitännäisosallistuja tarvitsee ko. osallistujan tuloksen hyödyntämiseksi. Voidaan sopia toisin (konsortiosopimuksessa) OPTIO (todennäköisesti yleinen): avustuksensaajan on annettava tulosten käyttöoikeus EU:n laitoksille ei-kaupallisiin, ei-kilpailullisiin tarkoituksiin tarkoituksena seurata H2020 ohjelman edistymistä ja EU-politiikkoja Ellei erityisehtoja työohjelmista, muille = kolmansille osapuolille luovutukset sovitaan vapaasti DM

58 H2020 avustussopimus Artiklat Sopimuskoulutus Outi Kauppinen DM#

59 Art. 32 Tutkijoiden rekrytointi ja työolot Osallistujien tulee tehdä parhaansa soveltaakseen seuraavia: European Charter for Researchers Hyviä käytäntöjä ja ohjeita tutkijoiden toimintaan ja urakehitykseen velvoitteita tutkijoille, työnantajille ja rahoittajille Code of Conduct for their Recruitment Periaatteet työhönottomenettelyiden avoimuuteen ja nimittämiseen velvoitteita työnantajille ja rahoittajille Säilytettävä asiakirjat joista käy ilmi miten näitä on toteutettu

60 Art. 33 Sukupuolten tasa-arvo Osallistujat tekevät parhaansa taatakseen sukupuolten tasa-arvon hankkeissa Pyrkimys tukea naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia hankkeen toteutuksessa

61 Art. 34 Eettiset periaatteet Hankkeet toteutetaan eettisten periaatteiden sekä kansallisen ja EU:n lainsäädännön mukaisesti European Code of Conduct for Research Integrity Komissio tekee hankearviontien yhteydessä eettisen arvioinnin, ja voi tehdä lisävaatimuksia hankkeelle Eettinen kysymyksiä voi nousta esim. potilaiden, vapaaehtoisten tai lasten osallistumisesta, kantasolututkimuksesta, henkilötietojen keräämisestä, koe-eläimistä jne. Komissio voi ehdottaa eettisen neuvonantajan tai eettisen lautakunnan lisäämistä projektille

62 Art. 35 Eturistiriidat Vältettävä eturistiriitoja! Taloudelliset yliopisto alihankkii omalta spin-off yritykseltä vaikka paras hintalaatusuhde ei toteudu Poliittiset/kansalliset Valitaan hankkeen demon paikan fyysisen sijainnin, ei ansioiden mukaan Perhesiteet Hankkeeseen osallistuvan organisaation työntekijä alihankkii vaimonsa yritykseltä

63 Art. 36 Luottamuksellisuus Luottamukselliseksi määritelty aineisto on luottamuksellista hankkeen aikana ja neljä vuotta sen päättymisen jälkeen (minimivaatimus) Hankkeen osapuolet voivat sopia pidemmistä ajoista tai lisävelvoitteista

64 Art. 37 Turvallisuusliitännäiset velvoitteet OPTIO Käytetään vain kun tietyt työohjelmat sitä vaativat

65 Art. 38 Tiedotus ja viestintä Hankkeesta täytyy tiedottaa ja yhteisön rahoitustuki täytyy tuoda näkyvästi esille Kohdennettua tietoa eri yleisöille EU-tunnus ja teksti this project has received funding from European Union s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement xx Komissio voi käyttää hankeen julkista materiaalia (esim. tiivistelmät) omassa viestinnässään

66 Art. 39 Henkilötietojen käsittely Avustussopimukseen sisältyviä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan hankkeen toteuttamiseen, hallintaan ja seurantaan liittyvissä asioissa (esim. hyväksyttävät kustannukset)

67 Art Maksuvaatimuksen siirtäminen Yksikään osallistuja ei voi siirtää kolmannelle oikeuttaan vaatia rahoitusta komissiolta

68 Artikla 41 Versio DM #

69 Art Vastuu komissiota kohtaan Avustuksensaajilla on täysi vastuu suorittaa projekti avustussopimuksen mukaan Tekninen yhteisvastuu DM

70 Art Roolit ja vastuut konsortiossa Jokaisen avustuksensaajan velvollisuudet Pitää elektroniset tietonsa ajan tasalla Huolehtia yhteydenpidosta koordinaattorille Lähettää raportit ym. Ajoissa Koordinaattorin velvollisuudet (eivät delegoitavissa): Tarkkailla projektin asianmukaista suorittamista Huolehtia tiedonvälityksestä konsortion ja komission välillä Vaatia ja tarkistaa komission vaatimat dokumentit ennen lähettämistä Lähettää raportit Huolehtia viivytyksittä avustusten jakamisesta saajille Tiedottaa komissiolle avustustenjaosta DM

71 Art Konsortiosopimus Pakollinen optio, ellei työohjelmassa toisin Sovittavia asioita: Sisäinen hallinto Electronic Exchange System käyttöoikeus EU-avustusten jako Tausta-aineistoon ja tuloksiin liittyvät tarkemmat määräykset Riitojenratkaisu Vastuut ja luottamuksellisuus DM

72 Art Erityisemmät partnerisuhteet OPTIOT 41.4 Collaboration Agreement Yhteistyösopimus projektin (konsortion) ja toisen täydentävän H2020 avustuksensaajien kanssa 41.5 Coordination agreement Yhteistyösopimus projektin (konsortion) ja kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön välillä, jotka järjestävät yhdessä yhteishaun DM

73 Artiklat Chapter 6 Versio DM #

74 Art. 42 Ei-hyväksyttävien kustannusten hylkääminen Välimaksun ja lopputilityksen yhteydessä sekä jälkeenpäin Perustuvat erityisesti tarkastuksiin, katselmuksiin, tilintarkastuksiin tai tutkimuksiin Avustuksesta vähentäminen Takaisinperintä Vaikutukset voivat siirtyä projektista toiseen Muodollinen prosessi, joka ilmoitetaan kirjallisesti joko koordinaattorille tai avustuksensaajalle Kuulemismenettely Ei-hyväksyttävä kustannus hylätään kokonaan DM

75 Art. 43 Avustuksen pienentäminen Kun projektia ei suoriteta lupausten mukaan = projektisuunnitelman (Annex 1) mukaan Kun jotain toista saman avustuksensaajan projektia ei ole suoritettu lupausten mukaan, mutta siellä ei enää vähennysmahdollisuutta Määrä suhteessa suorituksen puutteeseen tai vakavuuteen Kuulemismenettely Riippuen missä vaiheessa prosessi toteutetaan, ennakkotieto joko koordinaattorille tai avustuksensaajalle Jos suorituksen puutteellisuutta ei voi osoittaa tietylle/tietyille avustuksensaajille, avustuksen enimmäismääriä pienennetään kaikilta suhteessa saman verran DM

76 Art. 44 Takaisinperintä Osallistumisen päättyessä, lopputilityksen jälkeen tai jälkikäteen Ensisijaisesti vähennetään maksamattomia eriä Käytetään Takuurahastossa olevia varoja Viimesijaisesti oikeusprosessi Liitännäisosallistujien kohdalla (Art. 14) OPTIO taloudellisesta yhteisvastuusta mahdollinen Kirjallinen prosessi ja laskukaava Ellei takaisinmaksua hoideta automaattisesti, komissio lähettää laskun, jossa viivästyskorkovaatimus DM

77 Art. 45 Hallinnolliset ja taloudelliset seuraamukset Perustuvat varainhoitoasetukseen (No 966/2012) Olennainen virhe, väärinkäytös, petos tai vakava sopimusrikkomus Väärä ilmoitus (raportti) avustussopimuksen mukaan tai hakemusmenettelyssä Hallinnollinen seuraamus: suljetaan ulos sopimuksista 5/10 v. Taloudellinen seuraamus: 2 10 % avustuksesta, uusijoille 4 20 % Kirjallinen kuulemismenettely ja täsmällinen prosessi Seuraamuspäätös voidaan julkaista komission nettisivuilla DM

78 Art Vahingonvastuu Komissio ei ole koskaan vastuussa projektiin osallistuvien toimista esim. osallistuja räjäyttää toisen projektiosallistujan laboratorion taivaan tuuliin Korvausvastuu vahingosta avustuksensaaja -> komissio Esim. osallistuja polttaa komission rakennuksen kokouksen aikana DM

79 Art. 47 Maksun määräajan lykkääminen Maksuvaatimus (tilitys) on ristiriidassa Avustussopimuksen määräysten kanssa Tekniset tai taloudelliset raportit on toimittamatta tai niissä on puutteita, joihin on pyydetty lisäselvityksiä Epäillään ilmoitettujen kustannusten hyväksyttävyyttä ja asia vaatii tarkastuksen tai tutkinnan Komissiolla oikeus milloin tahansa lykätä maksun määräaikaa Komissio ilmoittaa lykkäyksestä, joka alkaa ilmoituksen lähetyksestä Lykkäys peruutetaan, kun asia korjattu Jos asia ei korjattu, voidaan siirtyä projektin päättämisprosessiin DM

80 Art. 48 Maksujen lykkääminen Ennakkomaksun ja välimaksun maksamisen lykkääminen kokonaan tai osittain yhden tai useamman avustuksensaajan osalta Loppumaksatuksen lykkääminen kokonaan tai osittain kaikkien avustustensaajien osalta On syyllistynyt tai epäillään syyllistyneen olennaiseen virheeseen, väärinkäytökseen, petokseen tai vakavaan velvollisuuksien rikkomiseen avustusprosessissa tai avustussopimuksen noudattamisessa On syyllistynyt em. tekosiin muussa unionin tai Euratomin rahoittamassa toimessa Kirjallinen kuulemismenettely Maksut maksetaan, kun tilanne on selvitetty Virheiden osalta ei edellytetä tahallisuutta DM

81 Art. 49 Projektin toimeenpanon lykkääminen (keskeyttäminen) Avustuksensaajan toiveesta (49.1) Erityisissä tilanteissa, esim. Force majeure tai kun muu erityisen vaikea tilanne Koordinaattori ilmoittaa komissiolle perusteet ja arvioidun jatkamisajan Keskeytys alkaa sitä, kun komissio on vastaanottanut ilmoituksen Keskeytyksen aikana kustannukset eivät ole hyväksyttäviä ollenkaan Sopimusmuutos DM

82 Art. 49 Projektin toimeenpanon lykkääminen (keskeyttäminen) jatkuu Komission aloitteesta (49.2) On syyllistynyt tai epäillään syyllistyneen olennaiseen virheeseen, väärinkäytökseen, petokseen tai vakavaan velvollisuuksien rikkomiseen avustusprosessissa tai avustussopimuksen noudattamisessa On syyllistynyt em. tekosiin muussa unionin tai Euratomin rahoittamassa toimessa DM

83 Art. 50 Sopimuksen tai osallistumisen päättäminen yhden tai useamman osallistujan kohdalta Art avustuksensaajien toimesta Avustussopimuksen päättäminen Art avustuksensaajien toimesta Osallistumisen päättäminen yhden tai useamman avustuksensaajan osalta Art komission toimesta Avustussopimuksen tai osallistumisen päättäminen yhden tai useamman avustuksensaajan osalta Kirjallinen kuuleminen ja määräajoin toimiva prosessi Useita perusteluja DM

Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet. Outi Kauppinen Kustannusasioiden NCP 20.5.2015

Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet. Outi Kauppinen Kustannusasioiden NCP 20.5.2015 Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet Outi Kauppinen Kustannusasioiden NCP 20.5.2015 Ohjelma 13:00-14:15 Perusteet: mm. hyväksyttävät kustannukset, komission rahoitus, maksut, budjettimuutokset

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

Liisa Ewart 12.2.2015 Tekes

Liisa Ewart 12.2.2015 Tekes Liisa Ewart 12.2.2015 Tekes v1.1 1/512/2015, # 1413119 Sisältö: IP ja IPR mitä ne ovat? Johdatus immateriaalioikeuksiin H2020 avustussopimuksen IPR-artiklat Tausta-aineisto ja tulokset H2020 avustussopimuksessa

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 9.4.2008 Liite 8 TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 YLEISTÄ EU:n rakennerahastojen ohjelmakautta 2007 2013 varten annetuissa Euroopan yhteisön säännöksissä on rakennerahastoista

Lisätiedot

Rahoituksen saajan tulisi sopia lisäehdoista tarkastajan kanssa ja lisätä ne tehtävänmäärittelyyn.

Rahoituksen saajan tulisi sopia lisäehdoista tarkastajan kanssa ja lisätä ne tehtävänmäärittelyyn. LIITE V (A) TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY: LAUSUNTO RAHOITUSSELVITYKSISTÄ SISÄLLYSLUETTELO TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY: RIIPPUMATON TARKASTUSSELVITYS 7. TUTKIMUSPUITEOHJELMASSA RAHOITETTAVAN ERC:N AVUSTUSSOPIMUKSEN NOJALLA

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Palveluehdot: visma.net

Palveluehdot: visma.net Palveluehdot: visma.net Maa: Finland Sopimus on luettavissa englanniksi sivulta 15 alkaen. Versio: 1.2 Viimeksi 15.11..2013 Muutosloki muutettu: TILITOIMISTOILLE: Visma.net on nyt tilitoimistojen ja heidän

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1/11 MH 27.8.2014 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MH 12.5.2014 1/11 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä ylitarkastaja Sari Eskola Sisällys Yleistä maksatushakemuksesta

Lisätiedot

TUTKIJOIDEN URAKEHITYSTÄ TUKEVAT EUROOPAN SISÄISET MARIE CURIE -APURAHAT

TUTKIJOIDEN URAKEHITYSTÄ TUKEVAT EUROOPAN SISÄISET MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIJOIDEN URAKEHITYSTÄ TUKEVAT EUROOPAN SISÄISET MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia

Lisätiedot

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405 SOPIMUS SOPIJAPUOLINA: Yhteisö European Registry for Internet Domains vzw / asbl Osoite Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgium ALV BE 0864 240 405 Edustaja Marc Van Wesemael Jäljempänä EURid

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 9.9.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen että rahastokohtaisiin

Lisätiedot