KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 2/ Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x = läsnä - = poissa pj Heikki Muhonen (x) Tomi Hakkarainen ( ) vpj Tapio Pekkarinen (x) Osmo Korhonen ( ) Rauni Kauppinen (x) Aulis Kuivaniemi ( ) Vuokko Runtti (x) Eeva Penttinen ( ) Virpi Piispanen (x) Eira Leppänen ( ) Raili Linna (x) Riitta Voutila ( ) Aulis Hämäläinen (-) Tapani Pasanen (x) Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Mikko Ihanti Raimo Pekkarinen Juha Urpilainen Petri Syrjä Ossi Kinnunen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja (x) kunnanhallituksen edustaja (-) kunnanjohtaja (x) va. rakennustarkastaja (x) kunnanrkm.,pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Heikki Muhonen Tarkastusaika Ossi Kinnunen Allekirjoitukset Virpi Piispanen Raili Linna Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Virka-asema Allekirjoitus Ossi Kinnunen

2 VALTUUSTOALOITE KUNNANTOIMISTON OVIEN LUKITSEMISESTA/ AVAAMISESTA Liite 1. Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen kunnantoimiston ovien lukitsemisesta/avaamisesta. Aloitteessa vaaditaan pikaista kaikkia palvelevaa ratkaisua. Kinnulan kunnantoimiston kulunvalvonta on ollut epätyydyttävällä tasolla vuosia. Ovien lukitus ei ole ollut hoidettu asianmukaisesti turva-avaimilla. Vuosien saatossa avainrekisteri on pettänyt ja helposti kopioitavat avaimet ovat joutuneet sellaisille henkilöille, joille ne eivät enää kuulu. Rationalisointitoimenpiteiden vuoksi henkilöstö joutuu työskentelemään yhä enemmän yksin toimistokerroksissa. Tästä on aiheutunut merkittävä henkilöriski. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä, työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden työturvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan on suunniteltava ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet jotta; - vaara- ja haittatekijöiden syntyminen voidaan estää - vaara- ja haittatekijät voidaan poistaa tai niiden vaikutus minimoidaan - tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen hyödyntäminen tulee mahdollistaa. Tietoturvamurrot yleistyvät jatkuvasti. Huonosti hoidetun kulunvalvonnan vuoksi on merkittävä riski, että kunnantoimistolla olevat henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin. Tästä seuraisi mittavat taloudelliset riskit. Kinnulan kunnantoimistolla vuoden 2009 keväällä tehdyn työsuojelutarkastuksen mukaan Kinnulan kunnan uudistettu kulunvalvontajärjestelmä kattaa työturvallisuuslain tarkoittaman työnantajan vastuun työympäristöstä ja työolosuhteista. Samalla kulunvalvontajärjestelmällä on hoidettu kuntoon myös työajanseuranta. Sisäministeriö on koonnut työturvallisuusryhmän, joka antoi ohjeistuksen koulujen turvallisuudesta. Tavoitteena on, että myös Kinnulan koululaitoksille asennetaan turvalukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä lähiaikoina. Uusi kunnantalon lukitusjärjestelmä on hankittu teknisen lautakunnan tehdyllä päätöksellä. Järjestelmän kokonaishinnaksi on arvioitu n (alv 0 %).

3 Kuntalaisten palvelua on parannettu aloitteessa esitetyllä tavalla luomalla kunnantoimiston eteisaulaan yhteispalvelupiste. Yhteispalvelupiste on auki virka-aikana. Yhteispalvelupisteessä neuvotaan asiakasta ohjautumaan oikean viranomaisen luokse tai varaamaan hänelle aika. Yhteispalvelupisteessä on mm. kopiointipalvelu sekä autetaan poliisiasioissa. Yhteispalvelupisteeseen on tulevaisuudessa tarkoitus saada lisää valtionhallinnon palveluita. Yhteispalvelupiste on saanut kansalaisilta hyvän vastaanoton. Samalla kunnantalon kulunvalvonta, työajanseuranta, henkilö- ja tietoturvallisuus on saatu lain edellyttämälle tasolle. Yhteispalvelupisteen toimivuutta on tarkoitus parantaa edelleen mm. laajentamalla oviaukkoa (esteetön liikkuminen). hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavaa: 1. Kinnulan kunnantoimiston ovien lukitusjärjestelmä on järjestetty työntekijöiden kannalta työturvallisuuslain mukaiseksi. 2. Kinnulan kunnantoimiston ovien lukitusjärjestelmällä pyritään ehkäisemään mahdolliset tietoturvamurrot. 3. Kuntalaisten palvelua on parannettu kunnantoimiston eteisaulaan sijoitetulla yhteispalvelupisteellä. 4. Kunnantoimiston kulunvalvonta, työajanseuranta sekä henkilö- ja tietoturvallisuus on saatu lain edellyttämälle tasolle. 5. Kunnantoimiston pääsisäänkäynnin ja yhteispalvelupisteen ovet ovat auki arkisin klo : hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

4 TYÖNTEKIJÄN IRTISANOUTUMINEN Liite 2. Lea Kinnunen on irtisanoutunut ravitsemistyöntekijän toimesta alkaen, irtisanoutumisen syynä on vanhuuseläkkeelle siirtyminen. : hyväksyy ja merkitsee tiedoksi ravitsemistyöntekijä Lea Kinnusen irtisanoutumisen alkaen. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

5 YKSITYISTIEAVUSTUKSET V Liite 3. Vuoden 2010 talousarvioon on yksityisteiden avustuksiin varattu yhteensä , avustukset jakautuvat siten, että yksityisteiden kesä/ talvikunnossapitoon Yksityisteille joilla on mahdollisuus hakea valtion perusparannusavustusta on varattu 8 000, eli valtionavustuksen jälkeen jäävästä omavastuuosuudesta on maksettu 50 % ulkopuolisten palveluiden tai tarvikeostosten osalta. on käsitellyt yksityistieavustusasiaa/avustusperiaatteita kokouksissaan ja : hyväksyy seuraavaa: 1. Yksityisteille jaetaan kunnan tieavustusta v yhteensä Vuoden 2010 yksityistieavustus maksetaan tiekunnille mennessä. 3. Yksityisteiden valtionapuperusteisissa peruskunnostushankkeissa kunta maksaa tiekunnille valtionavustuksen jälkeen jäävästä omavastuuosuudesta 50 % ulkopuolisten palveluiden tai tarvikeostosten osalta. 4. Avustuksen ehtona on, että pysyvän asutuksen pääsytie pidetään ympäri vuoden henkilöautolla ajettavassa kunnossa ja että tiellä ei pidetä puomia tai muuta estettä kulkemisen rajoittamiseksi, huomioitava kuitenkin kelirikon aikaiset rajoitukset. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

6 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE Liite 4. : päättää hyväksyä liitteen 4. mukaisen Kinnulan kunnan vuoden 2010 tupakkalain valvontasuunnitelman, suunnitelma on voimassa saakka. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

7 TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE Liite 5. : päättää hyväksyä liitteen 5. mukaisen Kinnulan kunnan vuoden 2010 tuoteturvallisuusvalvontasuunnitelman, suunnitelma on voimassa saakka. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

8 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE Liite 6. : päättää hyväksyä liitteen 6. mukaisen Kinnulan kunnan vuoden 2010 elintarvikevalvontasuunnitelman, suunnitelma on voimassa saakka. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

9 POLTTOAINETOIMITTAJAN VALINTA VUODELLE Liite 7. Viitasaaren seudun kuntien hankintaryhmä on pyytänyt liitteen mukaiset polttoainetoimitustarjoukset v : hyväksyy, että Kinnulan polttoainetoimittajaksi ajalle valitaan Oy Shell Ab. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

10 VESIHUOLTOSUUNNITTELUTARJOUKSET Liite 8. Kinnulan kunta on pyytänyt kokonaistarjousta vesihuollon suunnittelutyöstä Silkkiperän sekä Jäpänrannan ja Poikkeusjärven alueelle. Tarjoukset pyydetty ja tarjousten palautus klo mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen on jättänyt seuraavat suunnittelutoimistot; Airix Ympäristö Oy, FCG Oy, MVT Oy, Pöyry Finland Oy ja Suomen Salaojakeskus Oy. : hyväksyy Silkkiperän, Jäpänrannan sekä Poikkeusjärven vesihuollon suunnittelutyön suorittajaksi FCG Oy:n, suunnittelutyön kokonaishinta on ,00 (alv 0 %). hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

11 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS NYKYISEN TOIMINNAN JATKAMISELLE Hakija: Suominen Kalle, Kivijärventie 457, KINNULA on hakenut ympäristölupaa eläinsuojan rakentamiselle tilalla Marjakangas RN:o 13:10, Kinnulan kylä, Kinnula, osoitteessa Kivijärventie 457, KINNULA Luvan hakemisen peruste: Ympäristösuojelulaki 28 1 mom. ja ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentin 11 a) kohta (eläinsuoja joka on tarkoitettu vähintään 80 lihanaudalle). Lupaviranomaisen toimivalta: Ympäristönsuojeluasetuksen 7 1 momentin 11 a) kohdan (eläinsuoja joka on tarkoitettu vähintään 80 lihanaudalle) perusteella lupahakemus käsitellään kunnan ympäristöviranomaisessa. Asian vireilletulo: Lupahakemus on tullut vireille kunnan ympäristövirastossa Toimintaa koskevat luvat ja alueen kaavoitustilanne: Kaikki toiminta sijaitsee samassa talouskeskuksessa, jossa on eläinsuoja, lietesäiliö ja rehuvarasto. Rakennus sijaitsee kaavoittamattomalla haja-asutusalueella. Sijaintipaikka ja sen ympäristö: Eläinsuoja sijaitsee virpikankaan pohjavesialueen rajalla noin 4.5km Kinnulan keskustasta kaakkoon. Pääosa pelloista sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella. Toiminnan kuvaus: Tilan nykyisen toiminnan laajuus on 85 lihanautaa. Tilan eläinsuoja on rakennettu Eläinsuoja toimii lietelanta menetelmällä. Lietelantasäiliö on 900 m 3 ja lietekuilujen 100 m 3, yhteensä m 3 riittävät suunnitellulle eläinmäärälle. Lanta levitetään pelloille sallittuina levitysaikoina. Käytettävä peltopinta-ala on 27 ha, joista kaikki omaa. Säilörehu valmistetaan esikuivattuna 300 tonnia pyöröpaalaamalla. Öljytuotteita enintään l, jotka säilytetään lukitussa tilatankissa. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen: Toiminnasta syntyvä kuormitus on tyypillistä maatalouden hajakuormitusta. Eläinsuojan toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia ympäristövaikutuksia voivat olla päästöt pinta- ja pohjavesiin ja ilmaan sekä liikenteestä aiheutuvat melu, pöly ja muut häiriöt. Ravinteita voi huuhtoutua ojiin ja pintavesiin lannan levityksen yhteydessä tai pintavaluntana pelloilta. Ammoniakin haihtumista tapahtuu

12 lannan varastoinnin, käsittelyn ja levittämisen aikana. Toiminnassa syntyvät jätteet toimitetaan kierrätykseen, ongelmajätelaitokselle tai kyseisen jätteen käsittely organisaatiolle. Liikenne on normaalia maatalouden harjoittamisesta johtuvaa liikennettä. Liikennettä on eniten lannanlevityksen ja rehunkorjuun aikana. Hakemuksessa ei ole esitetty arvioita toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunniteltuja toimia eikä toimia häiriötilanteissa. Lupahakemuksen käsittely: Hakemuksesta on kuulutettu Kinnulan kunnan virallisella ilmoitustaululla , sekä tiedotettu kirjeitse naapureille (500 m). Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusaikana yleisesti nähtävänä Kinnulan kunnan virastolla rakennustarkastajan työhuoneessa. Muistutukset ja mielipiteet: Hakemuksesta ei ole tehty muistutuksia. Rakennustarkastajan Kinnulan tekninen lautakunta myöntää Kalle Suomiselle, ympäristösuojelulain 28 mukaisen luvan toiminnan harjoittamiselle, joka on tarkoitettu 85 lihanaudalle. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Lisäksi tulee noudattaa tämän päätöksen lupamääräyksiä. Lupamääräykset: 1. Eläinsuoja, lietesäiliö on pidettävä kunnossa ja vedenpitävinä, huolehdittava että pintavedet eivät pääse täyttämään säiliöitä. 2. Lantala ja virtsasäiliö on tyhjennettävä perusteellisesti ja tarkastettava vuosittain. Tyhjennyksestä ei saa aiheutua ympäristön asukkaille kohtuutonta viihtyvyyteen tai terveyteen kohdistuvaa rasitusta. Kuljetukseen käytettävät tiet on pidettävä siisteinä. (YSL 42 ja 43 ) 3. Käytettävissä oleva pelto 27 ha on riittävä lietelannan levitykseen ilmoitetuilla eläinmäärillä. 4. Ongelmajätteet (loisteputket, akut, jäteöljyt, torjunta-aineet, lääkkeet ym.) on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. Muovijätteet toimitetaan luvanmukaiseen käsittelyyn (Kuusakoski). Yhdyskuntajätteet käsitellään kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti (YSL 5, 42, 45 :t ; Jätelaki 4 ja 6 :t) 5. Häiriötilanteisiin varautumisesta on toimitettava selvitys kunnan ympäristöviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Selvityksessä on oltava arvio ja torjuntatoimenpiteet seuraaville toimintaan liittyville riskeille: epidemia, jossa kuolee paljon eläimiä, polttoneste- tai virtsasäiliön rikkoutuminen ja tulipalo tuotantolaitoksessa. (YSL 5, 42 ja 43 :t ; JäteL 4 ja 6 :t)

13 Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava Kinnulan kunnan ympäristöviranomaiselle (YSA 30 ). 7. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja lopettamisesta sekä toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä on ilmoitettava kunnan ympäristöviranomaiselle. (YSL42,43 ja 81 :t ; YSA 30 ) Tarkkailu, kirjanpito ja raportointimääräykset: 8. Karjasuojan, rehuvaraston, lantalan ja virtsasäiliön rakenteita on tarkkailtava ja huollettava. Tarkkailusta ja huollosta on pidettävä kirjaa, johon merkitään tarkastusten päivämäärät, niissä tehdyt havainnot ja tarvittavat huoltotoimenpiteet. Vuosittain muodostuvan lannan määrästä, levityspaikoista, levitysajankohdista sekä kuolleiden eläinten määrästä, käsittelystä ja toimituspaikoista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on oltava ympäristölupaa valvovien viranomaisten saatavilla. Kirjanpitotiedot ja tilalla tapahtuneet muutokset esim. eläinmäärissä, lannan varastointitiloissa, peltolohkoissa ja pellon vuokrasopimuksissa on ilmoitettava vuosiyhteenvedossa. Vuosiyhteenveto on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä tiedoksi Kinnulan ympäristöviranomaiselle. (YSL 46 ; JäteL 51 ) Muut ohjeet: Lannan levityksessä ja varastoinnissa tulee noudattaa valtionneuvoston asetusta maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (nro 931/2000). Kuolleiden eläinten käsittelyssä tulee noudattaa maa- ja metsätalousministeriön päätöstä eläinjätteiden käsittelystä (nro 1022/2000, muutos 6/2001) Tulevaisuudessa toimintaa laajennettaessa tulee ottaa huomioon pohjavesialue, mahdollinen uusi karjasuoja tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Lupaharkinnan perustelut: Kinnulan kunnan ympäristöviranomainen katsoo, että toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristösuojelulain, jätelain ja luonnonsuojelulain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Luvan myöntämisen edellytykset: Kinnulan kunnan ympäristöviranomainen katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti eläinsuojan toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden

14 huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetusta laista tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Lupamääräysten perustelut: Lupamääräykset ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää ympäristösuojelulain vaatimukset. Lupamääräykset on annettu toiminnasta veteen kohdistuvien päästöjen rajoittamiseksi, jätteistä aiheutuvan pilaantumisen vähentämiseksi sekä toiminnan tarkkailun järjestämiseksi. Päätöksen voimassaolo: Lupa on voimassa toistaiseksi. Lupa korvaa mahdollisen aiemmin myönnetyn ympäristöluvan Toiminnan olennaiseen muuttamiseen tulee hakea uusi lupa. Asetuksen noudattaminen: Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava Päätöksen antaminen: Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on Käsittelymaksu: Päätöksestä peritään Kinnulan kunnan ympäristölupaviranomaisen taksan mukainen maksu 294 euroa. Päätöksen tiedottaminen: Päätös: Hakijalle Jäljennös päätöksestä: Keski-Suomen ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat Tieto päätöksestä: Kinnulan kunnan ilmoitustaulu ja ne, joille hakemuksesta on erikseen tieto annettu Muutoksenhaku: Muutosta päätökseen haetaan valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antamisesta. Valitusosoitus liitteenä. : Sovelletut oikeusohjeet: Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 5, 28, 42, 43, 45, 46, 81 Ympäristönsuojeluasetus 196/2000) 1, 7, 30 Jätelaki ( /1072) 4, 6, 51 hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

15 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tiedoksi merkittävät asiat: ; Kuntaliitto: Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot ovat uudistuneet (JYSE 2009) ; Aluehallintovirasto: Kunnaneläinlääkärin valvontatehtävät, joiden suorittamisesta kunta voi hakea korvausta valtiolta ; Aluehallintovirasto: Eläinlääkintähuoltolain 15 :n 2 momentin mukaisten valvontatehtävien kustannusten korvauksien hakeminen aluehallintovirastolta. Viranhaltijapäätökset: Kunnanrakennusmestari: / / / / / / /18 Rakennustarkastaja: / /2 : päättää merkitä asiat tiedoksi eikä käytä ottooikeutta viranhaltijapäätösten osalta. Tapani Pasanen ilmoitti esteellisyytensä (intressijääviys) ja poistui kunnanrakennusmestarin viranhaltijapäätöksen 16 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

16 PV-PUTKITUS OY:N MUOVIPUTKIHALLIN LAAJENNUKSEN RAKENNUSLUPA Liite 9. Kinnulan kunta on vuokrannut 2419 m 2 :n teollisuushallin (Antinkangas R:no 3:295, Hallitie 9, Kinnula) PV-Putkitus Oy:lle. PV-Putkitus Oy:llä on tarve laajentaa ja keskittää tuotantoa nykyiseen muoviputkihalliin. on myöntänyt rakennusluvan muoviputkihallin laajennusosalle kokouksessaan :ssä 98 (lämmintä halliosaa 1060 m 2 ja kylmää varastotilaa 2140 m 2, eli yhteensä 3200 m 2 ). Lämmintä halliosaa on myöhemmin suunniteltu laajennettavaksi 764 m 2 :llä eli 1824 m 2 :n eli muoviputkihallin laajennusosa käsittää kerrosalaltaan yhteensä 4002 m 2, josta lämmintä halliosaa 1824 m 2 ja kylmää halliosaa 2178 m 2. Rakennustarkastajan : kumoaa :ssä 98 tekemänsä muoviputkihallin rakennusluvan ja hyväksyy muoviputkihallin uuden rakennusluvan (Antinkangas R:no 3:295, Hallitie 9, Kinnula) joka käsittää yhteensä 4002 m 2, josta lämmintä halliosaa 1824 m 2 ja kylmää halliosaa 2178 m 2. hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

17 TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE Liite 10. : päättää hyväksyä liitteen x. mukaisen Kinnulan kunnan vuoden 2010 terveydensuojelulain valvontasuunnitelman, suunnitelma on voimassa saakka. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

18 KUNNALLISALOITE JÄTEVESIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ Liite 11. Olavi Tuikkanen, Raimo Pekkarinen, Pentti Peltonen ja Rauni Kauppinen ovat tehneet kunnallisaloitteen jätevesiasioiden saattamisesta jätevesilain mukaiseksi. Aloitteessa esitetään, että tutkittaisiin kaikkien kylien mahdollisuudet päästä kunnallisen jätevesiviemäröinnin piiriin. Liittymismaksu sama kuin kunnan asemakaava-alueella ja tutkittaisiin kunnan lainoitusmahdollisuus liittymismaksun osalta. Keväällä 2009 Kinnulan kunta on rakentanut siirtoviemärilinjan Saarensalmelta kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle, samassa yhteydessä rakennettiin ns. sivuhaaroja Muholan kyläalueella ja Hiilingillä. Kinnulan kunnanvaltuusto on käsitellyt haja-asutusalueiden viemäritaksoja kokouksessaan :ssä 57. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt mm. seuraavaa: 1. Haja-asutusalueen vesi- ja viemäriliittymämaksut ovat samat kuin asemakaava-alueella. 2. Liittymis- ja rakentamiskustannukset voi maksaa korottomana kahden vuoden kuluessa liittymisestä sovitun maksuaikataulun mukaisesti. Tekninen toimi aloitti kiinteistöviemäreiden liitosrakentamiset loppusyksystä 2009 ja tarkoituksena on jatkaa liittymärakentamista keväällä 2010 toiminta-alueen I-vaiheen edellyttämällä tavalla. Kinnulan kunnan vesihuoltolaitoksen (vesilaitos ja viemärilaitos) toiminta-alue on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa :ssä 87. Toiminta-alueen ns. II-vaiheen suunnittelu/rakentaminen ajoittuu vaiheittain vuosille hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavaa: 1. Haja-asutusalueen vesihuollon liittymismaksut ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti samat kuin asemakaava-alueella. 2. Haja-asutusalueen liittymis- ja rakentamiskustannukset voi maksaa kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti korottomana kahden vuoden kuluessa liittymisestä sovitun aikataulun mukaisesti.

19 Vesihuoltolaitoksen (vesilaitos ja viemärilaitos) toimintaalueen laajennuksen I-vaiheen vesihuoltorakentaminen on käynnistetty syksyllä 2009 ja toiminta-alueen II-vaiheen suunnittelu/rakentaminen ajoitetaan vaiheittain vuosille : hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4/ 2010 1 Kokousaika 8.2.2010 klo 17.00-19.30 (iltakoulu 18.40 19.30 ) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot