JTKRAS liite 364. Raaseporin kaupunki. Taloussuunnitelma Talousarvio 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JTKRAS 11.11.2008 liite 364. Raaseporin kaupunki. Taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009"

Transkriptio

1 JTKRAS liite 364 Raaseporin kaupunki Taloussuunnitelma Talousarvio 2009 Ehdotus valtuustolle

2 RAASEPORIN KAUPUNKI 1. YLEINEN KEHITYS 1.1. Raaseporin perustaminen 1.2 Kansantalous 1.3 Kunnallistalous TALOUDEN JA TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Talouden hoito ja yhdistymisavustus 2.2 Talousarvio Toiminnan tehostaminen 2.4 Henkilöstökehitys 3. TOIMINNAN PAINOPISTEET 3.1 Perusturva 3.2 Sivistys 3.3 Asuminen, ympäristö ja elinkeinoelämä 3.4 Sisäiset palvelut 3.5 Energiamarkkinat 3.6 Vesihuolto 3.7 Investoinnit 4. KUNTAKONSERNI JA OMISTUSYHTEYSYHTEISÖT 4.1 Konsernin tavoitteet, ohjeet 4.2 Strategisesti merkittävät omistusyhteysyhteisöt 1

3 1. YLEINEN KEHITYS 1.1. Raaseporin perustaminen Raasepori rikkaan kulttuurin ja perinteiden kaupunki Tammikuun ensimmäisenä päivänä 2009 syntyy Raaseporin kaupunki. Asukasluvuksi tulee , mikä antaa Raaseporille Suomen kaupunkien suuruusjärjestyksessä sijaluvun 36. Kaksikielisistä kaupungeista, joissa ruotsi on enemmistön kielenä, Raasepori on suurin. Vuonna 2009 Raasepori on Suomen Unicef-kaupunki. Raaseporia tullaan kehittämään dynaamisena yhdyskuntana ja turvallisena asuinpaikkana asukkailleen. Liikenteellisesti Raasepori sijaitsee kahden rautatien ja kolmen päätien ansiosta mukavalla etäisyydellä Helsingistä, Lohjalta, Salosta ja Turusta. Täällä voimme tarjota kaikille sitä haluaville viihtyisän kasvuympäristön toimivassa yhdyskunnassa, jossa sekä suomea että ruotsia käytetään elävinä kielinä arkielämässä ja vapaa-aikana. Tavoitteena on, että Raaseporin väestö kasvaisi prosentin vuodessa. Uuden kunnan strategiset mitat ovat miljardi paria Fiskars-saksia, 5 6 miljoonaa valkovuokkoa, asukasta, vapaa-ajanasuntoa, saarta, useita satoja järviä, kahdeksan ruukkiyhdyskuntaa ja 800 varusmiehen prikaati. Kaupungissa on vahvoja koulutuslaitoksia Axxell, Novia sekä huomattavia hoitopalvelujen tuottajia kuten Länsi-Uudenmaan sairaala ja Folkhälsan. Sakset ja ruukit edustavat teollisuusperinnettä. Loma-asunnot ja ruukkimiljööt antavat potentiaalia elämyselinkeinoille ja rakennusyrityksille. Raaseporin seudun (Hanko Raasepori Inkoo) runsaasta yrityksestä lähes 700 toimii kiinteistö- ja rakennusalalla. Näistä 400 on varsinaisia rakennusliikkeitä, joista 70 prosenttia on yhden miehen firmoja. Hankoniemen vientipainotteinen teollisuus ja Hangon satama ovat osa yhteisiä työmarkkinoitamme ja myötävaikuttavat olennaisella tavalla raaseporilaisten hyvinvointiin. Lähihistoriallisesti katsoen Raasepori koostuu kahdeksasta peruskunnasta, jotka ovat asteittain yhdistyneet 1960-luvulta lähtien: Bromarv, Tammisaaren kaupunki, Tammisaaren maalaiskunta, Karjaan kaupunki, Karjaan maalaiskunta, Pohja, Tenhola ja Snappertuna. Nämä peruskunnat muodostavat yhdessä Pinjaisten, Fiskarin ja Mustion kanssa uuden kaupungin identiteetin perustan. Syntyvällä uudella kunnalla on rikkaat perinteet, ja Raaseporin ensimmäisen elinvuoden aikana juhlimme Pohjaa, joka täyttää 650 vuotta. Yhdistymissopimuksen vision mukaan Raaseporin kaupunki asukasta vuonna 2030 on osa Helsingin metropolialuetta. Kaupunki tarjoaa mahdollisuudet hyvään elämään toimivissa yhdyskunnissa, joilla on oma identiteetti ja vahvat sosiaaliset verkostot. Raasepori tarjoaa palveluita niin suomen kuin ruotsin kielellä, ja siitä on tullut yksi Itämerenalueen toimijoista. Moottoritien ja kaksiraiteisen rantaradan ansiosta pääkaupunkiseudun työmarkkinat ja palvelut ovat lähellä. Hyvä sijainti ja yritteliäät asukkaat ovat luoneet uusia työpaikkoja. Yksi kaupunginvaltuuston ensimmäisistä tehtävistä tulee olemaan vision kehittäminen ja vuoteen 2013 tähtäävien strategisten tavoitteiden hyväksyminen. 2

4 Tuottavuutta ja työn iloa Raaseporin kaupungin muodostaminen on Karjaan, Pohjan ja Tammisaaren yhteinen vastaus eduskunnan vaatimukseen tehokkaamman ja vankemman palvelurakenteen luomisesta. Monet elintärkeät palvelut, kuten erikoissairaanhoito, ammatillinen koulutus, elinkeinopalvelut ja jätehuolto hoidetaan yhteistyössä Hangon ja muiden naapurikuntien kanssa. Talkoohenki, uuden luominen ja yksimielisyys ovat olleet leimaa-antavia piirteitä järjestelytoimikunnan työssä. Uusien poliittisten toimielinten ja operatiivisen johdon haasteena on viedä eteenpäin tätä talkoohenkeä ja yksimielisyyttä tavoitteista sekä luoda pohjaa työn ilolle kaupungin koko organisaatiossa. Tavoitteena on luoda uusi kaupunki, jolla on talous tasapainossa ja uusi hallintokulttuuri. Nyt on otettava talteen kaikki vuodenvaihteessa lakkautettavien vanhojen kuntien parhaat puolet ja samalla myös etsittävä uusia, parempia ratkaisuja. Uudessa kunnassa on yhdistymissopimuksen mukaan määrä olla selkeämpi työnjako strategisen/poliittisen ja operatiivisen työn välillä. Strategiset päätökset tehdään kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa. Kaupungissa otetaan käyttöön tilaaja-tuottajamalli. Selkeimmin se toteutuu perusturvatoimialalla, jossa perusturvalautakunta toimii tilaajalautakuntana suhteessa kaikkiin palveluntuottajiin. Oma perusturvatuotanto on organisaatiossa omana talousarvio-osastonaan kaupunginhallituksen alaisuudessa, mutta se saa tilauksensa perusturvalautakunnalta. Tilaajia ovat valtuusto, kaupunginhallitus ja lautakunnat. Suurten tilaajalautakuntien perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan poliittinen sitouttaminen valtuustoon lujittuu sen kautta, että vähintään puolet niiden jäsenistä tulee olemaan valtuuston jäseniä tai varajäseniä. Valtuuston ja kaupunginhallituksen/lautakuntien välinen vuoropuhelu saadaan järjestelmälliseksi pitämällä säännöllisiä tiedotuskokouksia valtuuston kokousten yhteydessä. Palvelutuotannon operatiivista osaa ammattimaistetaan rakentamalla organisaatio, jota ohjaavat osaamisen perusteella asetettavat johtokunnat. Tämä koskee erityisesti omaa perusturvatuotantoa ja liikelaitoksia mutta myös tukipalvelujen kuten kiinteistöjen hoidon sekä ruoka- ja siivouspalveluiden tuottamista. Kaikki prosessissa mukana olleet tiedostavat, että kuntaliitos ei automaattisesti tuo mukanaan lukuisia etuja. Mahdollisuudet tehokkaampaan palvelutuotantoon syntyvät siten, että etsitään uusia ja tehokkaampia työmuotoja ja rakenteita. Yhteisenä, hyväksyttynä tavoitteena on työn tuottavuuden kohottaminen kahdella prosentilla vuodessa. Tämä toteutuu luonnollisen poistuman kautta mutta myös siten, että kaikki osaltaan myötävaikuttavat prosessiin. Kaikilla on mahdollisuus tehostaa työtään kahden prosentin verran. Tuottavuuden kohottaminen on edellytys kilpailukykyisten palkkojen maksamiselle. Työmotivaatiota kohotetaan kannustavalla palkkapolitiikalla. 3

5 Tärkein tehtävä uuden kaupungin ensimmäisen kuukauden aikana on uusien tiimien kokoaminen, jolloin uudet johtoryhmät saavat yhdessä uuden kaupunginhallituksen, lautakuntien, jaostojen ja johtokuntien kanssa täsmentää tavoitteita ja houkutella esiin sitä työn iloa, joka on tarpeen uuden kunnan saamiseksi jaloilleen. Uuden kunnan tavoitteena on kuulua Suomen kuntien joukossa siihen kolmannekseen, joka suoriutuu parhaiten palvelujen tuottamisesta. Yhtä tärkeää on vuoropuhelu kansalaisten kanssa. Tässä ovat välineinä uusi ja havainnollisempi verkkosivusto, asukkaille järjestettävät tilaisuudet sekä lehti, joka jaetaan kaikkiin koteihin kevättalvella Kaupungille on tärkeää huolehtia asukkaiden terveydestä ja viihtyvyydestä. Vastuu terveyden edistämisestä kuuluu kaupunginhallitukselle yhtä lailla kuin perusturvalautakunnallekin. Perusedellytys taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle on se, että kunta pystyy tuottamaan samat palvelut alhaisemmin yksikkökustannuksin kuin aikaisemmat kolme kuntaa kukin tahollaan. Yhdistyminen mahdollistaa hallinnon kustannusten alentamisen selkeyttämällä yhtäältä strategisen ja operatiivisen johdon työnjakoa ja toisaalta hallinnon sisäistä työnjakoa. Muutoksen tuuli puhaltaa yli maailman ennennäkemättömällä voimalla. Suhdanneennusteita vuosille 2009 ja 2010 on tarkistettu reippaalla kädellä syyskuusta 2008 alkaen. Vuonna 2009 kasvun oletetaan pysähtyvän, ja työttömyyden arvioidaan lisääntyvän seudullamme. Verotuloennusteita on tarkistettu jonkin verran alaspäin. Sitovan yhdistymissopimuksen mukaan Raaseporin ensimmäinen talousarvio laaditaan niin, että tilikauden tulos saadaan tasapainoon ilman yhdistymisavustusta. Talousarvio perustuu yhdistymissopimuksen tavoitteen mukaiseen veroprosenttiin, joka on 20 %. Kustannuksia on supistettu 3 miljoonaa euroa, ja lisäleikkaukset voivat tulla kyseeseen, jos verotulot laskevat heikentyneiden talousnäkymien vuoksi. Perusturvatoimialan vuodelle 2009 tehtyä palvelutilauksen valmistelua (määrät ja yksikköhinnat) päivitetään Maisema-laskelman pohjalta kaupunginvaltuuston kokouksessa Talousarvion menokehyksiä tarkistetaan maaliskuussa 2009 lautakuntien ehdotusten pohjalta, jotta saadaan turvattua käyttötalouden tasapainottuminen ilman yhdistymisavustusta Mårten Johansson kaupunginjohtaja 4

6 1.2 Kansantalous Suomen kansantaloudella on takanaan viidentoista vuoden kasvuputki. Laman jälkeen talous on kasvanut keskimäärin 3,6 prosenttia vuodessa. Tänä vuonna meillä tuotetaan tavaroita ja palveluita 1,7-kertainen määrä vuoteen 1993 verrattuna. Laman jälkeisenä aikana kansantaloutemme hinta- ja kustannustason kohoaminen on ollut maltillista; esimerkiksi kansantuotteen hintaindeksillä mitattuna keskimäärin kaksi prosenttia vuodessa. Kuluttajahintojen nousuvauhti on ollut vieläkin hitaampaa, keskimäärin 1,6 prosenttia vuodessa. Talouden kasvu oli vielä viime vuonna nopeaa eli ennakkotietojen mukaan 4,5 prosenttia. Korkeasuhdanne on taittunut ja talouskasvu on tänä vuonna nopeasti hidastumassa. Ennustelaitosten elo syyskuussa julkaistut arviot kuluvan vuoden tuotannon kasvusta ovat 2 3 %. Vuodelle 2009 ennustetaan yleisesti alle kahden prosentin tuotannon kasvua. Kansainvälisen talouden ongelmat voivat johtaa viennin hidastumiseen ja siihen, että rahoitusmarkkinoiden häiriöiden johdosta kansantaloutemme kehitys jää ennustettuakin heikommaksi. Vuonna 2008 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan yli neljä prosenttia. Etenkin ruuan ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet nopeasti. Myös kotimaiset kustannuspaineet ovat purkautuneet, mihin osaltaan ovat vaikuttaneet aiempia vuosia suuremmat palkkojen korotukset. Ensi vuonna inflaation arvioidaan hidastuvan muun muassa tuontihintojen nousun vaimentumisen sekä elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamisen johdosta. Palkkojen sopimuskorotukset ovat ensi vuonna maltillisemmat kuin tänä vuonna ja myös palkkaliukumat jäänevät vähäisemmiksi suhdannetilanteen johdosta. Työllisyyden kehitys on ollut suotuisaa. Tänä vuonna työllisten lukumäärän arvioidaan lisääntyvän noin henkilöllä viime vuoden keskimääräisestä tasosta. Työllisyysaste onkin tänä vuonna 70,5 prosenttia. Vuonna 2009 työvoiman kysynnän kasvun odotetaan pysähtyvän, ja työllisyysaste pysynee kuluvan vuoden tasolla. Työttömyysaste alenee tänä vuonna viime vuoden keskimääräisestä tasosta ja on 6,2 prosenttia. Valtiovarainministeriö arvioi keskimääräisen työttömyysasteen alenevan ensi vuonna hieman tämän vuoden tasosta. On kuitenkin tosiasia, että Suomen talousnäkymät ovat heikentyneet huomattavasti puolen vuoden takaisesta tilanteesta. Euroopan ja Yhdysvaltojen kasvun pysähtyminen, metsäteollisuuden erityisongelmat ja rakennusalan taantuma pahentavat osaltaan vaikeaa tilannetta. Kasvun laantuessa myös työllisyyden kasvu pysähtyy, ja työttömyys voi lisääntyä nykytasosta. Työttömyysaste on edelleen korkea verrattuna muihin pohjoismaihin. Kotitalouksien velkaantuneisuus ja hintojen nousu ovat tekijöitä, jotka tekevät tilanteen vielä hankalammaksi. Suomen julkinen talous on tällä hetkellä vahva, mutta ensi vuonna ylijäämä tulee kutistumaan. Pahimmassa tapauksessa valtion talous voi kääntyä alijäämäiseksi, mitä ei ole tapahtunut sitten vuoden

7 1.3 Kuntatalous Kuntien talouden neljännesvuositilaston mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla peräti kahdeksan prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kunta-alalla viime vuoden loppupuolella saavutetut neuvottelutulokset virka- ja työehtosopimuksista ovat nopeuttaneet merkittävästi kunta-alan palkkasumman kasvua vuoden 2007 viimeisestä neljänneksestä alkaen. Vuonna 2007 kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma kasvoi ennakkotietojen mukaan 4,2 prosenttia. Sopimuskorotusten ohella muun muassa liukumat ja työpanoksen muutokset vaikuttavat siihen, miten paljon kunta-alan palkkasumma tänä ja ensi vuonna kasvaa. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma on lisääntynyt alkuvuonna lähes seitsemän prosentin vuosivauhtia. Koko vuonna palkkasumma kasvanee yli kuusi prosenttia. Kunta-alan ansiotasoindeksi kohoaa tänä vuonna keskimäärin 5,3 prosenttia. Ensi vuonna palkkasumman kasvuvauhti hidastuu, koska sopimuskorotukset jäävät pienemmiksi. Ansiotasoindeksi kohonnee kuitenkin 3,7 prosenttia ensi vuonna. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan myös henkilöstön lukumäärän lisäyksen sekä rakennemuutosten johdosta. Tämänhetkisten tietojen mukaan kuntatyönantajien sosiaalivakuutusmaksuissa ei tapahdu vuonna 2009 kovin merkittäviä muutoksia tämän vuoden perusteisiin verrattuna. Sairausvakuutusmaksu kohoaa hieman. Työttömyysturvamaksun palkkasummaraja säilynee nykyisessä lähes 1,7 miljoonassa eurossa, mutta yli menevältä osalta maksuprosentti alenee 2,7 prosenttiin. Työnantajan keskimääräinen ennakollinen KuEL-maksu alenee 0,7 prosenttiyksikköä ja on 23,1 % vuonna Kunta-alan kustannustaso kohoaa tänä vuonna melko nopeasti verrattuna viime vuosien kehitykseen. Esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna keskimääräinen vuotuinen nousu on ollut vuosina noin kolmen prosentin luokkaa. Tänä vuonna kustannustason arvioidaan nousevan 4,7 prosenttia. Ensi vuonna peruspalvelujen hintaindeksin ennustetaan kohoavan 3,2 prosenttia. Ensi vuonna kunnallisveron tilitysten odotetaan kasvavan kolmisen prosenttia. Ansiotulojen nimellinen kasvu on edelleen suhteellisen nopeaa eli 5,5 prosenttia, mutta kunnallisverotuksessa toteutettavat verokevennykset vähentävät kunnallisveron tuottoa noin 374 miljoonaa euroa. Eläketulojen verotusta kevennetään kunnallisverotuksen eläketulovähennystä korottamalla, minkä arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja ensi vuonna 131 miljoonaa euroa. Valtionverotuksen ansiotulovähennys poistuu ja tilalle ehdotetaan käyttöön otettavaksi uusi työtulovähennys. Vähennys tehdään ensisijaisesti valtion verosta. Jos valtionvero ei riitä vähennyksen tekemiseen, loput vähennetään muilta veronsaajilta. Kuntien ensi vuoden verotuottomenetykset arvioidaan 236 miljoonaksi euroksi. Verotulomuutoksia kunnille aiheuttavat lisäksi mm. kotitalousvähennyksen nostaminen (arviona 24 miljoonan euron menetys) sekä matkakuluvähennyksen omavastuun nousu (arviona 17 miljoonan euron lisäys verotuloihin). Nämä yhteensä 6

8 374 miljoonan euron verotulomenetykset vuonna 2009 kompensoidaan kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia korottamalla. Talouden näkymät vuosille 2009 ja 2010 ovat heikentyneet kesän jälkeen. Taloudelliset tutkimuslaitokset uskovat talouden kehityksen kokonaan pysähtyvän ensi vuonna. Viimeisimmät ennusteet lokakuun lopulla ennakoivat BKT:n muuttuvan 1 ja + 0,5 prosentin välillä. Vuodelle 2010 ennakoidaan nollakasvua tai heikkoa kasvua (1,5 %). Suhdannekäänteen syvyys ja kesto ovat vielä epävarmojen arvioiden varassa. Vientiteollisuuteemme rakenneongelmat yhdistettynä rahoitusmarkkinoiden turbulenssiin aiheuttavat sopeutumisvaiheen, jonka kestoa on tällä hetkellä mahdotonta arvioida. Tässä tilanteessa on syytä erityiseen varovaisuuteen. Kun otetaan huomioon voimassa oleva kallis palkkasopimus ja väestön ikääntyminen, tulisi kunnissa nyt kaikin keinoin välttää kaikkia menoja lisääviä toimenpiteitä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kuntien tulojen ja menojen ristiriita on kärjistymässä, ja talouskehityksen hidastuessa ennakoitua voimakkaammin tilanne uhkaa vain vaikeutua. 2. TALOUDEN JA TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Talouden hoito ja yhdistymisavustus Yhdistymissopimukseen on kirjattu tavoitteeksi Raaseporin kaupungin ensimmäisen talousarvion laatiminen siten, että tilikauden tulos saadaan tasapainoon ilman yhdistymisavustusta. Nykyisten kuntien kertyneen (kumulatiivisen) alijäämän kattamiseksi uuden kunnan on vähennettävä käyttökustannuksiaan 10 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee 2 miljoonan vuotuista supistusta käyttökustannuksiin. Talousarvion lähtökohtana on ollut tuloveroprosentti 20,00, mikä merkitsee veroprosentin alenemista osalle ja veroprosentin nousua osalle Raaseporin asukkaista. Kiinteistöveroprosentit harmonisoitiin jo syksyllä 2007 niin, että veroprosentit ovat vuonna 2008 samat kaikissa kolmessa kunnassa. Vajaan 9 miljoonan euron yhdistymisavustus suunnitellaan käytettäväksi kokonaisuudessaan kumulatiivisen alijäämän osittaiseen kattamiseen. Kuntien puolivuosiennusteiden mukaan kumulatiivista alijäämää tulee olemaan miljoonaa euroa vuodenvaihteessa Talousarviovalmistelussa ja annetuissa talousarvion laadintaohjeissa on painotettu edellä mainittuja periaatteita. 7

9 2.2 Talousarvio 2009 Talousarvion ja suunnitelman koostaminen Raaseporin kaupungille on osoittautunut mutkikkaaksi ja vaativaksi tehtäväksi. Monet rakenteelliset muutokset verrattuna vanhojen kuntien organisaatioon ovat tuoneet mukanaan suuria muutoksia myös talousarviorakenteeseen. Perusturvan uudelleenorganisointi tilaaja-tuottajamallin mukaisesti sekä sisäisten palvelujen osaston muodostaminen ovat tärkeimmät uudistukset. Yhdistymisen ja monien rakennemuutosten vuoksi on käyttötalouden osalta vaikea verrata Raaseporin talousarviota aikaisempien kuntien talousarvioihin. Seuraavassa esitellään Raaseporin ensimmäisen talousarvion keskeiset elementit. Kunnallisverotulojen arvioidaan kasvavan vuonna 2009 kaikkiaan 4,3 miljoonaa euroa eli 4,5 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioihin. Vuosina 2010 ja 2011 kasvun arvioidaan olevan n. 2,5 %. Kiinteistöveroprosentit synkronisoitiin vuodelle 2008 niin, että vakituisen asuinrakennuksen vero on 0,25 % ja yleinen veroprosentti 1 %. Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän 5,4 miljoonaa euroa vuonna 2009, kun vuodelle 2008 yhdistyvät kunnat olivat budjetoineet yhteensä 5 miljoonaa euroa. Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän 4,1 miljoonaa euroa vuonna 2009; vuodelle 2008 oli budjetoitu 3,7 miljoonaa. Vuodelle 2009 ehdotetaan seuraavia veroprosentteja: Tuloveroprosentti 20,00 % Kiinteistöveroprosentti Yleinen 1,00 % Vakituinen asuinrakennus 0,25 % Seuraavassa esitellään verolajeittain kehitys ajanjaksona muuttumattomien veroprosenttien mukaan. (milj. ) (talousarviot) Kunnallisvero 83,15 86,64 88,97 92,59 Yhteisövero 3,70 4,13 4,25 4,43 Kiinteistövero 4,97 5,38 5,38 5,38 Yhteensä 91,82 96,15 98,60 102,40 Valtionosuuksia saadaan vuonna 2009 n. 5 milj. euroa enemmän kuin kuluvana vuonna. Toiminnan tuloja tarkistetaan n. 2 %:lla. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuloja, jotka ovat olleet pitkään jäädytettyinä, tarkistettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti (asiakasmaksu-uudistus). Valtionosuudet pienenevät vastaavassa määrin. Vuosina 2009 ja 2010 ryhdytään yhdistymissopimuksen mukaisesti poistamaan nykyisten kolmen kunnan kertynyttä alijäämää. Uudella kunnalla on tarve supistaa 8

10 käyttökuluja 10 milj. eurolla. Tästä syystä käyttökuluja on pienennettävä vuosittain 2 milj. eurolla. Velkataakan (liikelaitokset mukaan luettuna) arvioidaan olevan vuodenvaihteessa euroa asukasta kohti. Vuonna 2009 velkataakka kasvaa euroon asukasta kohti ja on silloin noin 72 miljoonaa euroa. 2.3 Toiminnan tehostaminen Talousarvio ja taloussuunnitelma on tehty lähtökohtana yhdistymissopimuksen päämäärät, t.s. tasapainottaa kertynyt alijäämä lisäämällä tuotantoa vähintään 2 %:lla. Tavoite koskee sekä omaa että ostettua toimintaa. Henkilöstökustannukset vuonna 2009 ovat 73 miljoonaa euroa ja ostettuja palveluita saman verran. Työn tuottavuuden lisääminen 2 %:lla merkitsee 1,4 miljoonan euron vähennystä, mikä vastaa 35 työvuotta. Tavoitteen saavuttamiseksi tulee uusien ihmisten palkkaamista rajoittaa. Henkilöstöliitteessä oleva henkilön kokonaisresurssi vähenee 40 työvuotta vuoteen 2011 mennessä. Jokaisen eläköitymisen yhteydessä harkitaan, voidaanko työ järjestää toisella tavalla ja välttyä uusien henkilöiden palkkaamisilta. Sama koskee vakinaisen viran tai toimen uudelleen täyttämistä. Sijaisjärjestelmä tarkistetaan siten, että määräaikaisilta palkkauksilta vältytään. Hallintoa tulee koskemaan uusien henkilöiden palkkauskielto. Resurssit järjestään uudelleen ja uudelleenkoulutusta järjestetään tarpeen mukaan eri yksiköiden välillä. Henkilöstöjaosto antaa lähemmät toimeenpano-ohjeet siitä, miten henkilöstöresurssit optimoidaan ja henkilöstöpäällikkö/henkilöstöjaosto valvoo toimeenpanoa. Työn tuottavuutta lisätään kannustavalla palkkapolitiikalla. Kilpailuttaminen on johtanut ostopalvelujen kustannusten laskuun. Karjaan hoitopalvelut ovat jo vuonna 2009 noin euroa pienemmät ja puhelinliikennejärjestelmät euro halvempia. Tehdyt sopimukset rajoittavat kustannusten vähentämistä lyhyellä tähtäimellä. Sisäiset vuokrat, siivous ja ruokahuoltopalvelut mukaan lukien otetaan käyttöön vuoden vaihteesta alkaen. Kunnossapidon ja ruokahuollon kustannukset eriytetään silloin lopullisesti toimialojen talousarviosta, ja niiden sijasta veloitetaan sisäistä vuokraa. Tämä järkeistämistoimenpide mahdollistaa muun muassa paremman kustannusseurannan kiinteistöjen ja ruokahuollon osalta. Perusturvassa on päätetty soveltaa uutta metodiikkaa, ns. Maisema-mallia, läpinäkyvyyden ja kustannusvertailun toteuttamiseksi toimialalla. Asiasta laaditusta raportista selviää, että toiminnan optimoinnille on huomattavat mahdollisuudet. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu kaupungin uuden organisaation pohjalta, mikä merkitsee uutta organisaatiomallia ja uutta talousarviorakennetta, joiden tulee vastata ajanmukaisen hallinnon vaatimuksia. Vuoden aikana on käyty läpi nykyisiä hallintoprosesseja; näin pyritään optimoimaan ja koordinoimaan henkilöstön sijoittelua uudessa organisaatiossa sekä tehostamaan asianhallintaa, päätösprosessia ja taloushallintoa. 9

11 Organisaatio on rakennettu niin, että voidaan saavuttaa synergiaetuja toisiaan lähellä olevien yksiköiden välillä. Järjestelytoimikunnan päätös hallintoyksiköiden sijoittamisesta tähtää tilojen tehokkaampaan käyttöön ja hallintotilojen vähentämiseen. Kaupunginhallitus antaa tekniselle sektorille tehtäväksi kartoittaa kaupungin metsäkiinteistöt ja tutkia mahdollisuudet myydä omaisuuksia joita ei tarvita kaupungin kehittämiseen. Perusturvassa on otettu käyttöön uusia yhteisiä järjestelyjä yhtenäisen potilasjärjestelmän sekä hallinnon puolella yhteisen tili- ja budjetointijärjestelmän, sähköisen ostolaskutusjärjestelmän ja henkilöstöhallinto-ohjelman muodossa. Puhelinjärjestelmä on kilpailutettu ja uusittu. Muista kilpailutetuista palveluista voidaan mainita vakuutukset sekä pankki- ja maksuliikenne. Luottamushenkilöorganisaatio on käynyt läpi muutoksen, joka pudottaa kokousten määrän Raaseporissa nykyisestä n. 450:stä n. 200:aan. Alkuperäisiä talousarvioehdotuksia on supistettu yhteensä 2 miljoonalla eurolla, jotta päästäisiin lähelle yhdistymissopimukseen kirjattuja tavoitteita kumulatiivisen alijäämän pienentämisestä. Supistukset, jotka merkitsevät käytännössä toiminnan lisärationalisointeja, jakautuvat niin, että perusturvatuotannon osuus on 1 miljoona euroa, sisäisten palvelujen 0,5 miljoonaa, sivistystoimen 0,3 miljoonaa ja yhdyskuntatekniikan 0,2 miljoonaa euroa. Rationalisointitoimien arvioidaan antavan täysi hyöty vuodesta 2010, jolloin täytetään käyttötaloudelle asetettu 2 %:n tehostamisvaatimus. 2.4 Henkilöstökehitys Raaseporin kaupungin henkilöstöstrategian keskeiset teesit ovat seuraavat: 1. Hyvä johtaminen 2. Selkeät tehtävät ja roolit 3. Yhteistyö ja osallisuus 4. Hyvä työympäristö 5. Oppiva organisaatio 6. Kannustava ja motivoiva palkkaus 7. Vakaus ja henkilöstön rekrytointi Henkilöstöpolitiikkaa toteutetaan strategian keskeisten teesien mukaisesti. Vuodelle 2009 suunnitellaan konkreettisia panostuksia muun muassa johdon kehittämisen, työterveyden ja työsuojelun aloilla. Jotta saataisiin ainakin osittain tasoitettua kolmen entisen kunnan työntekijöiden väliset palkkaerot, on talousarvioon sisällytetty euroa (sis. henkilösivukulut) kuoppatarkistuksia varten. 10

12 Työllistämismääräraha on mitoitettu talousarviossa tavoitteena tarjota kesätyötä 100 nuorelle, ja oppisopimuskoulutuksen osalta tarkoitus on edistää hoito- ja hoivapalvelujen sekä lasten päivähoidon henkilöstörekrytointia ja osaamisen kehitystä. AinoActive-konseptia työterveyden edistämiseksi sovelletaan Tammisaaren kaupungin vuonna 2008 käyttöön ottaman mallin mukaan. Tavoitteena on, että ohjelmaan osallistuu 100 henkilöä, joilla on tarvetta parantaa työterveyttään. 3. TOIMINNAN PAINOPISTEET 3.1 Perusturva Perusturvatoimialan rakentuu tilaaja-tuottajamallin varaan. Perusturvalautakunta tilaa palvelut osin omalta perusturvatuotannolta, osin kuntayhtymiltä ja ulkoisilta yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin tuottajilta. Tilaus tehdään lähtien 11 tuoteryhmästä: 1. hallinto 2. aikuissosiaalityö 3. perhepalvelut 4. vammaispalvelut 5. hoito- ja hoivapalvelut 6. suunterveydenhuolto 7. terveys- ja sairaanhoitovastaanotto 8. kuntoutuspalvelut 9. aikuispsykososiaaliset palvelut 10.työterveyshuolto 11. erikoissairaanhoito Perusturvalautakunnan talousarvio jakautuu näihin tuoteryhmiin tehtävällä talousarviomuutoksella. Sen jälkeen perusturvalautakunta tekee konkreettisen tilauksen tammikuussa Tilaus perustuu volyymiin ja kaikille tilattaville tuotteille asetettaville yksikköhinnoille. Kaupunginvaltuustoa informoidaan neljännesvuosittain tilaaja-tuottaja-mallin rakentamisesta ja toiminnan tuloksista. Yksi perusturvatoimialan suurista haasteista vuosina tulee olemaan oman perusturvatuotannon luotettava arviointi ja sen vertaaminen luotettavalla ja objektiivisella tavalla ulkopuolisilta ostettuihin palveluihin. Tärkeänä välineenä tässä vertailuanalyysissä ja arvioinnissa käytetään Maisema-työkaluja. Perusturvalautakunta määrittää toimialan optimointivaran Maisema-analyysin avulla saadun tuloksen pohjalta. Alustavien tietojen mukaan perusturvan kustannukset Raaseporissa ovat 6 miljoonaa euroa ja muut kulut 2 miljoonaa euroa Raision kaupungin vertailutason yläpuolella. Pyrkimyksenä on yleinen resurssien optimointi, joka osaltaan vaikuttaa kaupungin vuotuiseen tehostamisvaatimukseen (2 % nettokustannuksista). Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) strategia, jossa lähdetään 2 %:n yleisestä vuotuisesta tuottavuuden parantamisesta konsernitasolla, tukee perusturvatoimialan tuottavuusvaatimuksia oikeaan suuntaan. 11

13 Oikean optimointivaran saavuttamiseksi perusturvalautakunnan tulee ottaa hoitoketju terveydenedistämisestä erikoissairaanhoitoon tarkasteltavaksi ja uuteen harkintaan osaoptimoinnin välttämiseksi. Perusturvatoimiala lähtee kaikessa suunnittelussa siitä, että yhteinen sosiaali- ja terveydenhuoltoalue Hangon kaupungin kanssa aloittaa toimintansa viimeistään Päätavoitteena on asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tämä tapahtuu kiinteässä toimialarajat ylittävässä yhteistyössä, ja kunnalle laaditaan hyvinvointisuunnitelma. Koko toimialalla ehkäisevä sosiaali- ja terveydenhuoltotyö saa suuremman painoarvon. Pyrkimyksenä on muun muassa tehdä työtä sen eteen, että kaikista kaupungin työpaikoista tulisi savuttomia. Toimintaa kehitetään laveassa ja intensiivisessä yhteistyössä sekä oman kunnan sisällä että kuntarajojen yli; tämä vaatimus on kirjattu kansalliseen Kastetoimintaohjelmaan. Asiakkaan tulee olla toiminnan keskipisteenä; hänelle tulee taata mahdollisuus saada nopeasti ja helposti yhteys terveyskeskukseen, paremmat mahdollisuudet valita haluamansa lähipalvelupiste sekä antaa helpommin palautetta asiakaskyselyiden kautta. Asukkaiden tulee saada hoitoa lain määräysten mukaisesti, ja hoitoon pääsyn odotusaikoja tulee lyhentää. Päihdehuoltoa tulee taloussuunnitelmakaudella kehittää Länsi-Uudenmaan oman akuuttihoitotarjonnan osalta. Edellytykset paikkaisen katkaisuhoitoaseman perustamiseen kiinteässä yhteistoiminnassa Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ja Tammiharjun sairaalan kanssa selvitetään. Erityishuoltopalvelujen kysyntä on kasvanut voimakkaasti, ja kasvun odotetaan jatkuvan. Perusturvalautakunta selvittää myös vaihtoehtoisia malleja ja vaihtoehtoja nykyisille tuottajille, jotka ovat Kårkulla samkommun ja Eteva (ent. Uudenmaan Erityishuoltopiiri). Kunnan velvoite huolehtia lastensuojelusta lain ja asetuksen mukaisesti johtanut siihen, että huostaan otettujen lasten määrä on noussut rajusti. Perusturvalautakunta ryhtyy tarvittaviin ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin ja etsii turvallisen ja taloudellisesti kestävän ratkaisun huostaan otettujen lasten sijoittamiseksi. 3.2 Sivistys Ensimmäinen vuosi asettaa suuria vaatimuksia johtamiselle kaikilla tasoilla. Sivistystoimiala on jaettu kahteentoista osastoon, ja sen johdossa on seitsemän toimielintä. Suurena haasteena on sen vuoksi osastojen saaminen työskentelemään 12

14 toistensa kanssa ja hyväksi huolimatta hajanaisesta organisaatiosta; tämä asettaa vaatimuksia niin virkamiehille kuin päättäjillekin. Uuden kunnan myötä luodaan myös uusi toimintakulttuuri: uudet periaatteet, ohjausasiakirjat, opetussuunnitelmat, hallinnolliset rutiinit ym. vaativat keskustelua ja jalkauttamista henkilömäärältään suurille osastoille kuten lasten päivähoitoon ja perusopetukseen. Muutos koskee yhtä suuressa määrin pienempiäkin osastoja, mutta niissä taas tulee yksittäisten virkamiesten ja työntekijöiden työnjako olemaan keskeisempi kysymys henkilötasolla. Myös nämä prosessit vaativat paljon johdolta. Sivistyslautakunta saa vuonna 2009 ottaa kantaa tuleviin lasten päivähoidon ja perusopetuksen rakennekysymyksiin. Päivähoidon rakennemuutos edellyttää kehittämissuunnitelman laadintaa koko taloussuunnitelmakaudeksi. Tärkeä tehostamistoimenpide on olemassa olevien tilojen ja henkilöstön saattaminen optimaaliseen käyttöön. Talousarviossa on varaus uuden moduulipäiväkodin perustamiseksi syksystä 2009 alkaen. Oppilasottoalueita, mutta myös kouluverkkoa sinänsä on tarkasteltava oppilasryhmien tasaamiseksi: jotta suurilta oppilasryhmiltä vältyttäisiin, myös pienimpien oppilasryhmien määrää on supistettava. Pitkän aikavälin tavoite on oppilaan ryhmät kaikissa peruskouluissa. 3.3 Asuminen, ympäristö ja elinkeinoelämä Päivähoidon ja koulujen rakennekysymysten yhteen nivominen voi antaa uusia ratkaisumalleja päivähoidon ja koulutoimen lähipalveluja suunniteltaessa. Sivistystoimialan kunnianhimoinen tavoite on, että kaikki peruskoulunsa päättäneet jatkaisivat opintojaan. Yhtenä osana tätä työtä, on yhdessä Axxellin ja LUKK:in kanssa tutkia mahdollisuutta suomenkielisen ammattiopetuksen järjestämiseen Raaseporin alueella. Tärkeitä kysymyksiä ovat myös tukiin ja avustuksiin sovellettavat uudet periaatteet sekä koululaisten iltapäivätoiminnan yhtenäistäminen. Kaupunki investoi uuteen kirjastoautoon, ja tämän tulee näkyä myös sivukirjastoverkossa. Raaseporin kaupungin visiossa ilmaistaan tavoite panostaa kasvuun. Visiossa puhutaan yhden (1) prosentin vuosittaisesta kasvusta vuoteen kasvuvauhti voi huonompina taloudellisina aikoina olla hitaampaa, koska silloin rakennetaan vähemmän asuntoja ja muuttohalukkuus laskee. Tavoitteen asukaskuvun kasvusta tulee kuitenkin näkyä yleisesti kaupungin strategiassa ja toteuttaa panostuksilla vuosittaisissa talousarvioissa. 13

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Kv 08.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 YLEISPERUSTELUT... 5 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2009 2011...

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 15.11.2010 Kaupunginvaltuusto 16.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2004-2008 TALOUSARVIO

KOTKAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2004-2008 TALOUSARVIO KOTKAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2004-2008 TALOUSARVIO 2004 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 22

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot