ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai klo Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Pukkinen Jaakko Tuuri-Tammela Helena Kuusikko Erkki Hahtola Sami Kauppinen Pentti Mäkynen Jouni Nyrhinen Antti Rajamäki Sirkku Rinta-Korkeamäki Paula Viljanmaa Pirkko puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Heinilä Miko Antila Ari Sivula Tony kvalt:n puheenjohtaja kvalt:n I varapuheenjohtaja kvalt:n II varapuheenjohtaja Toivola Eino Järvi-Laturi Jaana Försti Juha LAILLISUUS JA Todettiin. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä tekninen johtaja, asiantuntija 86 klo PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jaakko Pukkinen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa Jaana Järvi-Laturi Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Erkki Kuusikko Sami Hahtola Aika ja paikka Isonkyrön kunnanvirastossa torstai klo Virka-asema Allekirjoitus Todistaa Kanslisti Tarja Soini

2 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Khall 84 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 85 Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Sami Hahtola.

3 Kunnanhallitus PERUSTURVAN JA SIVISTYSTOIMEN HANKESUUNNITTELU Khall 86 Kunnanhallitukselle selostetaan kokouksessa perusturvan ja sivistystoimen hankesuunnittelutilannetta. Tekninen johtaja Juha Försti on kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana selostamassa asiaa. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh. (06) , Kunnanhallitus merkitsee hankesuunnitteluselostuksen tiedoksi ja asiaa käsitellään seuraavan kerran kunnanhallituksessa Merkittiin, että tekninen johtaja Juha Försti oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan.

4 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPA- NEMINEN Khall 87 Kunnanvaltuuston pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: Perusopetuksen opinto-ohjaajan viran lakkauttaminen sekä Isonkyrön perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion opinto-ohjaajan viran perustaminen Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta Varavaltuutetun vaalikelpoisuuden menettäminen Vaalikelpoisuuden menettäminen ja luottamustoimen täyttäminen Eroanomus luottamustoimesta ja luottamustoimen täyttäminen Varavaltuutetun määrääminen Johtavan rehtorin viran täyttäminen Yksityisteiden hoito- ja kunnossapitojärjestelyt Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) , Kunnanhallitus - toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole lakien tai asetusten vastaisia; - panee kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön, kun ne saavuttavat lainvoiman.

5 Kunnanhallitus KIERTÄVÄN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPA Sivltk , 20 Hallintosäännön 48 :n mukaan osastopäällikkö päättää alaistensa vakinaisten ja määräaikaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta ja sivistyslautakunta päättää apulaisrehtorin, päivähoidon johtajan, kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan, vastaavan lastentarhanopettajan, kulttuurisihteerin ja vapaa-aikaohjaajan valinnasta. Isonkyrön kunnan päivähoitoon on perustettu alkaen kiertävä erityislastentarhanopettajan virka. Tehtävä on täytetty tällä hetkellä määräaikaisesti, sillä siihen ei ole saatu kelpoisuusehdot täyttävää erityislastentarhanopettajaa. Kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanhallitukselta anotaan lupa vakinaisten virkojen ja toimien täyttämiseen. Lisätietoja: päivähoidon johtaja, puh. (06) JOHTAVAN REHTORIN Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta lupaa täyttää kiertävän erityislastentarhanopettajan virka toistaiseksi alkaen. Khall , 88 Kunnanhallitus päättää myöntää em. täyttöluvan.

6 Kunnanhallitus PERUSOPETUKSEN JA LUKION TYTTÖJEN LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON LEHTORIN VI- RAN TÄYTTÄMINEN Khall 89 Nykyinen perusopetuksen ja lukion tyttöjen liikunnan ja terveystiedon lehtori on irtisanoutunut Kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanhallitukselta anotaan lupa vakinaisten virkojen ja toimien täyttämiseen. Johtava rehtori pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää vakinaisesti perusopetuksen ja lukion tyttöjen liikunnan ja terveystiedon lehtorin virka lähtien. Lisätietoja antaa vt. johtava rehtori Susanna Pietikäinen, puh Kunnanhallitus päättää myöntää em. täyttöluvan.

7 Kunnanhallitus LAUSUNTO KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMISESTÄ Khall 90 Oikeusministeriö pyytää päivätyllä kirjeellään lausuntoa oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä Käräjäoikeusverkoston kehittäminen. Lausunto on pyydetty toimittamaan mennessä, lausuntomääräaikaa on Isonkyrön kunnan pyynnöstä pidennetty saakka. Työryhmän mietinnössä esitetään Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski- Pohjanmaan käräjäoikeuksien yhdistämistä. 162-sivuinen mietintö löytyy kokonaisuudessaan: L_14_2015_Karajaoik.pdf Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) , Kunnanhallitus antaa lausuntonaan, että Isonkyrön kunnalla ei ole huomautettavaa työryhmän esitykseen käräjäoikeusverkoston kehittämisestä.

8 Kunnanhallitus AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN ISONKYRÖN OPASKERHO RY:LLE Khall 91 Isonkyrön Opaskerho ry pyytää saapuneella kirjeellään euroa avustusta Vanhan Kirkon lauantai- ja sunnuntaipäivystyksestä välisenä aikana aiheutuviin kuluihin. Opaskerho pyytää erityisesti huomioimaan, että luvun markkinaviikonloppuna tarvitaan kirkossa opas jo perjantaina sekä lauantaina ja sunnuntaina vähintään kaksi opasta/päivä. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) , Kunnanhallitus myöntää Isonkyrön Opaskerho ry:lle enintään euroa avustusta toteutuneiden kustannusten mukaisesti tositteita vastaan. Selvitys on tehtävä syyskuun loppuun mennessä. Vuonna 2016 hakemus tulee toimittaa muun vapaaaikatoimen avustushakemusten yhteydessä.

9 Kunnanhallitus SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN Khall 92 Seuraavat henkilöt kunnanhallituksen jäsenistä ja kunnanvaltuuston puheenjohtajistosta ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa: Sami Hahtola Miko Heinilä Erkki Kuusikko Jaakko Pukkinen Pirkko Viljanmaa Paula Rinta-Korkeamäki Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) , Kunnanhallitus merkitsee ilmoitukset tiedoksi.

10 Kunnanhallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Khall , 93 Kuntalain 69 :n mukaan on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle arviointikertomuksessaan , 17 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Arviointikertomus on liitteenä. Kunnanhallitus saattaa arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan valmistelun mukaisesti.

11 Kunnanhallitus VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Khall , 60 Vuoden 2014 tilinpäätösasiakirjat ovat liitteenä. Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Harjula & Prättälän (2007:531) mukaan yleensä allekirjoittajina ovat kunnanhallituksen varsinaiset jäsenet. Jos joku jäsenistä on estynyt, varajäsen voi hänen puolestaan allekirjoittaa tilinpäätöksen. Allekirjoittaja voi esittää tilinpäätöksestä eriävän mielipiteen, jolloin tätä koskeva lausuma on sisällytettävä tilinpäätökseen (KPL 3:7 ). Hallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä sisältyy tasekirjaan. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) , Kunnanhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta Khall , 94 Tilintarkastaja on liitteenä olevassa päivätyssä tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.

12 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt arviointikertomuksen sekä päättänyt esittää kunnanvaltuustolle Isonkyrön kunnan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan valmistelun mukaisesti. _

13 Kunnanhallitus MÄÄRÄALAN MYYMINEN KAUKORANTA TILASTA Khall 95 Isonkyrön kunta on myynyt perustettavalle yhtiölle määräalat Isonkyrön kunnan Palon kylässä sijaitsevasta Varpolanranta -nimisestä tilasta ( ), Kaukalo nimisestä tilasta ( ) sekä Heimonranta nimisestä tilasta ( ). Tiloista on myöhemmin muodostettu Kaukoranta niminen tila ( ). Myydylle tontille toteutettu Asunto Oy Isonkyrön Tummungin ( ) rivitalohanke on rakennettu niin lähelle kiinteistön rajaa, että on tarkoituksenmukaista myydä yhtiölle kuusi metriä leveä n. 210 m 2 :n lisäalue asukkaiden asumistason parantamiseksi. Tontti rajoittuu Ar-1-alueeseen, joka on tarkoitus muuttaa puistoalueeksi, jota jää vielä tämän kaupan jälkeen riittävästi koko alueen tarpeisiin. Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) , Isonkyrön kunta myy Asunto Oy Isonkyrön Tummungille liitteen mukaisen noin 210 m 2 :n maa-alueen Kaukoranta -nimisestä tilasta ( ) kauppahintaan euroa ja tarkemmin kauppakirjassa määriteltävin ehdoin.

14 Kunnanhallitus VIRKASUHTEIDEN MUUTTAMINEN TYÖSUHTEIKSI Hetmk , 6 Kuntasektorilla on käytössä kaksi palvelussuhdemuotoa, työsuhde ja virkasuhde. Virkasuhde on julkisoikeudellinen ja työsuhde yksityisoikeudellinen palvelussuhde. Virkasuhteisiin sovelletaan kunnallista viranhaltijalakia (304/2003) ja työsuhteisiin työsopimuslakia (55/2001). Kuntien henkilöstöstä noin 72 prosenttia on työsuhteessa ja 28 prosenttia virkasuhteessa. Tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, tulee hoitaa virkasuhteessa. Muutoin henkilöstö palkataan työsuhteeseen. Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset koskevat pääsääntöisesti henkilöstöä palvelussuhteen laadusta riippumatta. Kuntalain 89 :n mukaan: Jos viran tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä ja työnantaja on tarjonnut viranhaltijalle työsuhteista tehtävää vähintään entisillä palvelussuhteen ehdoilla sekä antanut viranhaltijalle työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 4 :ssä tarkoitetun kirjallisen selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista, työnantaja voi päättää, että virkasuhde muutetaan työsopimussuhteeksi. Virkasuhde muuttuu tässä pykälässä tarkoitetun työnantajan tarjouksen mukaiseksi työsopimussuhteeksi päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Hallintosäännön 45 :n mukaan Kunnanvaltuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Enintään vuoden mittaisesta määräaikaisesta viran perustamisesta päättää kunnanhallitus. Virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää kunnanhallitus, jolloin se päättää myös viran lakkauttamisesta. Kunnan johtoryhmässä on kartoitettu tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa ja jotka siksi tulee hoitaa virkasuhteessa. Kunnassa on vielä useita virkasuhteita, joissa ei käytetä julkista valtaa ja jotka tulee siksi muuttaa työsopimussuhteiksi. Osa ko. viroista on tällä hetkellä täyttämättä. Niin ikään virkojen nimikkeet ovat osin vanhentuneita, minkä vuoksi ne on tarkoituksenmukaista päivittää. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) , Henkilöstötoimikunta merkitsee valmistelutilanteen, liite tiedoksi.

15 Kunnanhallitus Hetmk , 14 Liitteenä ehdotukset virkojen muuttamisesta toimiksi sekä toimien nimikkeiden muutokset. Henkilöstötoimikunta esittää yt-toimikunnalle virkojen muuttamista toimiksi ja toimien nimikkeiden muuttamisen liitteen mukaisena. Asian käsittelyä jatketaan henkilöstötoimikunnassa yt-toimikunnan kokouksen jälkeen. Yt , 4 Todettiin, että työntekijäjärjestöillä ei ollut ehdotukseen huomautettavaa. Hetmk , 18 Henkilöstötoimikunta ehdottaa kunnanhallitukselle virkojen muuttamista toimiksi ja toimien nimikkeiden muuttamisen liitteen mukaisena. Khall , 96 Merkittiin, että kokousta jatkettiin yt-toimikunnan kokouksen jälkeen klo Kunnanhallitus päättää - muuttaa liitteen mukaiset virat toimiksi ja lakkauttaa ko.virat sekä - muuttaa lakkautettavien virkojen ja toimien nimikkeet liitteen mukaisesti - että virkanimikkeiden muuttamisesta päätetään erikseen.

16 Kunnanhallitus HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khall 97 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön, joka on tullut voimaan Voimassaolevaan hallintosääntöön on tarkoituksenmukaista tehdä seuraavat tarkennukset (ehdotetut lisäykset kursiivilla): 45 Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi Kunnanvaltuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Enintään vuoden mittaisesta määräaikaisesta viran perustamisesta päättää kunnanhallitus. Virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää kunnanhallitus, jolloin se päättää myös viran lakkauttamisesta. Virkanimikkeen muuttamisesta päättää kunnanhallitus. 51 Sivutoimilupa ja sivutoimi-ilmoitus Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kunnanhallitus tai hallintojohtaja. Viranhaltijan on tehtävä sivutoimi-ilmoitus hallintojohtajalle sellaisesta sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttöä. Kunnanjohtajan ja osastopäällikön on tehtävä sivutoimi-ilmoitus kunnanhallitukselle. Sama velvollisuus on työsopimuksen nojalla myös työsuhteisella henkilökunnalla. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) , Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle että - hallintosääntöön tehdään seuraavat esittelytekstissä mainitut muutokset:

17 Kunnanhallitus pykälään 45 lisätään seuraava lause: Virkanimikkeen muuttamisesta päättää kunnanhallitus. - pykälään 51 lisätään seuraava lause: Kunnanjohtajan ja osastopäällikön on tehtävä sivutoimi-ilmoitus kunnanhallitukselle. - muutettu hallintosääntö tulee voimaan

18 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN Khall 98 Isonkyrön kunnan hallintosäännön 75 :n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) , Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Sivistyslautakunta Teknisen johtajan viranhaltijapäätös Päätös vuokrasopimuksen muuttamisesta E-P:n sairaanhoitopiirin kanssa

19 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall ELY-keskuksen päätös /EPOELY/3878/2014; Päätös avustuksen myöntämisestä yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin Laurolan viemäröinti Myönnetty avustus Opetushallituksen päätös /88/517/2015; Valtionavustuksen myöntäminen Yleissivistävä koulutus Kerhotoiminnan kehittäminen Myönnetty avustus Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös /OKM/218/520/2015; Erityisavustuksen myöntäminen Perusopetuksen opetusryhmien pienentäminen Myönnetty avustus Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös /46/221/2014; Lukiokoulutuksen yksikköhintoja v koskeva muutos Yksikköhinta euroa/opiskelija 7 338,28 Päätös /56/221/2014 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta Valtionosuus , valtionosuus aiemmin = Rahoituksen muutos aiempaan Vaasan hallinto-oikeuden päätös /15/0170/1; Päätös Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry:n valitukseen EPV Bioturve Oy:lle ympäristöluvan myöntämisestä Jaurinnevan turvetuotantoon Isonkyrön kunnan Kyrönjoen vesistöalueella. Hallinto-oikeus on hylännyt Suomen luonnensuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry:n valituksen sekä EPV Bioturve Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. 6. Aluehallintoviraston päätös /85/2015/1; Eläinsuojan ympäristölupa, lupamääräysten tarkistaminen, lihasikalatoiminta/ Pohjankyrön Possu Oy/Juha Jaurila 7. Juha Försti; Sivutoimi-ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätös /15/0286/3; Valitukset etuosto-oikeutta koskevassa asiassa. Muutoksenhakijat JN-Kiinteistöt Oy Jyväskylä ja Eero Töyli Isokyrö. Päätökset, joihin on haettu muutosta; 1. Khall , 2. Khall ja 3. Khall Hallinto-oikeus on hylännyt JN-Kiinteistöt Oy:n valituksen khall:n päätöksestä. Hallinto-oikeus ei tutki Töylin valitusta ja hylkää Töylin oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimuksen.

20 Kunnanhallitus Hallinto-oikeus kumoaa ja poistaa khall:n tekemän päätöksen. Hallinto-oikeus hylkää Töylin valituksen khall:n tekemästä päätöksestä. 9. Wedecon yhtiökokous Lakea Oy:n yhtiökokous Kunnanjohtaja Eino Toivola on valittu yhtiön hallitukseen. 11. Anvia Oy:n yhtiökokous Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) , Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi, tyytyy päätöksiin ja saattaa ne asianomaisille tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

21 Kunnanhallitus OSAVUOSIRAPORTTI 1-4/2015 Khall 100 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 30.4., ja (tilinpäätös). Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4). Lautakunnille osavuosiraportit esitetään lautakunnan hyväksymällä tasolla. Kunnanhallitukselle toimitettava tilinpäätösraportti (31.12.) on esitettävä valtuuston hyväksymällä tasolla ko. talousarviovuodelle talousarviokirjassa hyväksyttyihin tavoitteisiin vastaten. Osavuosiraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Tasaisella toteutumalla neljän kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 33,3 (4kk/12kk), mikäli tulot ja menot kirjataan ko. kuukaudelle, jolloin tulot ja menot syntyvät. Henkilöstökulut kirjautuvat sille kuukaudelle, jolloin kulut aiheutuvat - lisiä lukuun ottamatta. Sen sijaan palvelujen ostoissa laskut kirjautuvat kirjanpitoon kirjauspäivälle. Näin ollen esimerkiksi erikoissairaanhoidon elokuun kuluista osa näkyy vasta syyskuun toteutumassa. Yleishallinnon ja talouden ym. osalta käyttösuunnitelmat on hyväksynyt kunnanhallitus, joka myös kuntalain mukaan vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Tulosyksiköiden tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat Talouden toteutumavertailu 1-4/2015 on liitteenä. Eduskuntavaalit järjestettiin huhtikuussa Niistä ja keskusvaalilautakunnan toiminnasta aiheutuvat kulut sekä valtion maksama korvaus esitetään keskusvaalilautakunnan tulosyksikössä. Varhaiseläkemenoperusteisen ja eläkemenoperusteisen KuEl-maksun kirjaamistavan muutoksesta johtuen hallintotoimen henkilöstösivukulut ovat edellisvuotta suuremmat, mutta kokonaisuutena hallintotoimi on toteutunut talousarvion mukaisena. Kirjaamistavan muutos on vastaavasti vielä hiukan alentanut muiden yleishallinnon ja talouden tulosyksiköiden sekä muiden hallintokuntien tehtäväalueiden henkilöstö-

22 Kunnanhallitus sivukuluja. Muiden palvelujen ostojen toteutuma on vähäinen, koska mm. postimaksu- ja kopiokulut jaetaan hallintokunnille tilinpäätöksessä. Avustukset yhteisöille -tiliryhmän toteutuma on 0, koska yritykset hakevat kunnan kesätyötukea vasta syksyllä. Taloustoimi on toteutunut lähes talousarvion mukaisena. Luottamuselimet -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen, koska kokouspalkkiot maksetaan puolivuosittain. Määrärahojen riittävyys riippuu mm. kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouksien määrästä. Luottamuselimet -tulosyksikkö sisältää myös tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen kulut. Muu yleishallinto sisältää mm. Pohjanmaan liiton ja Suomen kuntaliiton jäsenmaksuosuudet. Tulosyksikkö on toteutunut talousarvion mukaisena. Verotuskustannukset tiliöidään neljännesvuosittain, mistä johtuen toteutumassa on kolmen kuukauden kustannukset, n euroa. Pelastustoimi on toteutunut lähes talousarvion mukaisena. Maaseudun kehittäminen -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen, koska Seinäjoen kaupunki ei ole vielä laskuttanut maaseutuhallinnon palveluita. Koko kunnan talousarvion toteutuminen ja poikkeamat Tuloslaskelman toteutumavertailu 1-4/2015 on liitteenä. Toteutumaraportin mukaan koko kunnan toimintatuottojen toteutumaprosentti tammi-huhtikuun toteutumassa on 31,7 % ja toimintakulujen 30,0 %. Verotuloja on saatu 5,48 milj. euroa, joka on 35,7 % budjetoidusta. Koko vuoden verotuloja mahdollisesti heikentää marraskuun muita kuukausia alhaisempi tai jopa negatiivinen tilitys. Valtionosuuksia on saatu 4,04 milj. euroa (34,4 %). Vuosikate tammi-huhtikuulta on n euroa. Mm. ostopalvelujen sekä tavaroiden jälkikäteisestä laskutuksesta johtuen toteutuma ei kuitenkaan sisällä kaikkia neljän kuukauden menoja. Myös osa toimintatuotoista puuttuu laskutusaikatauluista johtuen. Koko kunnan henkilöstökulujen toteutumaprosentti tammi-huhtikuussa on 33,0 %. Toteutuma tasaantuu kesän jälkeen, koska vuosilomien kustannukset kirjautuvat tasetilille. Asiakaspalvelujen ostoista on toteutunut 3,09 milj. euroa (27,4 %). Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) ,

23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi em. selostuksen sekä liitteiden mukaiset kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden toteutumavertailun 1-4/2015 ja kunnan tuloslaskelman toteutumavertailun 1-4/2015.

24 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Pykälät: 91, 95, 96, 98 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Isonkyrön kunnanhallitus Pohjankyröntie 136, ISOKYRÖ telefaksi (06) , sähköposti: Määräaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä - päätös, johon oikaisua haetaan - asiakirjat, joihin vedotaan. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 84 90, 92 94, 97, 99, 100 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 91, 95, 96, 98

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 KOKOUSAIKA maanantai 13.10.2014 klo 18.30 19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivu 66 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 3.9.2014 kello 18.38 21.23 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014 PÖYTÄKIRJA Nro 4/2013 4/52 Kokousaika Torstaina 26. kesäkuuta 2014, klo 19.00-22.20 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar, Liane Dahlbacka,

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot