Konserni- ja luottamusmiesorganisaatio Kaupunginvaltuusto KUNTALAISET, ASIAKKAAT, YRITYKSET JA SIDOSRYHMÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konserni- ja luottamusmiesorganisaatio Kaupunginvaltuusto KUNTALAISET, ASIAKKAAT, YRITYKSET JA SIDOSRYHMÄT"

Transkriptio

1 Konserni- luottamusmiesorganisaatio Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Elinkeinoosto Konserniosto Kaupunginjohta: (vt.) Lauri Lamminmäki (muutosjohta) Keskusvaalilautakunta Maaseutulautakunta Tarkastuslautakunta Henkilöstölautakunta Elinkeinotoimen Kaupunginjohta : Aimo Ahti Tilaaorganisaatio Konsernihallinto Opetus- kasvatuslautakunta Kulttuuri- kirstolautakunta Liikunta- nuorisolautakunta Sivistyksen toimiala Tilaa(toimiala)johta Eero Mattila Tilaatoimisto Rakennus- ympäristölautakunta Teknisen toimen toimiala Tilaa(toimiala)johta Pertti Vanhala Tilaatoimisto Perusturva- Lautakunta Yksilöosto Perusturvan Toimiala Tilaa(toimiala)johta Sakari Laari Tilaatoimisto Tekninen lautakunta Elinkeinot innovaatiottoimiala Esikunta Omistaohus maapolitiikka Liiketoiminta- Johta:(vt.) Esa Siikaluoma Hallinto Hallintojohta Jari Niemelä Strategiat talous Strategia- Talousjohta: Jyrki Harjula Henkilöstö Henkilöstö- Johta: Päivi Karhu Tuottaorganisaatio Sivistyspalvelujen johtokunta Tuotantojohta Vesa Toikka Palvelualueet Palveluyksiköt Perusturvapalvelujen johtokunta Tuotantojohta Mikko Komulainen Palvelualueet Palveluyksiköt Teknisten palvelujen johtokunta Tuotantojohta Heikki Kyyrönen Palvelualueet Palveluyksiköt Kouvola Innovation Oy Yritysmagneetti Oy Kuusankosken kehitys Oy Talous- henkilöstö TPK:n johta Asko Rautala Tilahallinto Toimitilajohta Timo Oksanen Pohjois-Kymen Tieto PKT:n johta Mika Lyytikäinen Vesihuoltolaitos Vesihuoltojohta Mikko Isakow Energiayhtiöt Asuntoyhtiöt Kuntayhtymät Osakkuusyhtiöt -yhteisöt sekä säätiöt KUNTALAISET, ASIAKKAAT, YRITYKSET JA SIDOSRYHMÄT Sivu 1

2 Konsernihallinto KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINJOHTAJA Lauri Lamminmäki ULKOINEN TARKASTUS Tarkastuspäällikkö Antero Peräkasari SISÄINEN TARKASTUS Tarkastuspäällikkö Anita Seppänen HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA OMISTAJAOHJAUS JA MAAPOLITIIKKA Liiketoimintajohta (vt.) Esa Siikaluoma HALLINTO Hallintojohta Jari Niemelä TALOUS JA STRATEGIA Talous- strategiajohta Jyrki Harjula HENKILÖSTÖ Henkilöstöjohta Päivi Karhu OMISTAJAOHJAUS Kehityspäällikkö Katri Kemppi MAAPOLITIIKKA Suunnittelupäällikkö Hannu Koverola ASUNTOPOLITIIKKA Asuntotoimen suunnittelit: Mir Suopanki Päivi Pakkanen PÄÄTÖSVALMISTELU JA KANSLIA Kaupunginsihteeri Heikki Spoof II Kaupunginsihteeri Pirjo Kuittinen Kehittämispäällikkö Jukka Vesanen Arkistopäällikkö Marketta Aarnio Painatuskeskuksen päällikkö Juhani Virtanen LAKIASIAT Kaupunginlakimies Heikki Koso Lakimies Päivi Sandås VIESTINTÄ JA SUHDETOIMINTA Viestintäpäällikkö Heli Lehti Yhteyspäällikkö Anne Käki Verkkotiedotta Heli Veripää STRATEGIAT JA KEHITTÄMINEN Talous- strategiajohta Jyrki Harjula Strategiapäällikkö Ismo Korhonen Tietohallintopäällikkö Sirpa Mäntynen Kehittämispäällikkö Riku Rekonen TALOUSSUUNNITTELU JA RAHOITUS Taloussuunnittelupäällikkö Mar Huovinen Rahoitussuunnitteli Hannu Salmela Taloussuunnitteli Hellevi Fihlman LASKENTA Laskentapäällikkö Tar Hanninen Konsernicontroller Milla Koponen HENKILÖSTÖSTRATEGIA (Päivi Karhu), HENKILÖSTÖPOLITIIKKA JA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU Henkilöstösuunnittelupäällikkö Seppo Laaksonen Henkilöstösuunnitteli Suvi Lantta PALKKA- JA PALVELUSSUHDEASIAT Palvelussuhdepäällikkö Sei Kuningas Palvelussuhdeasiantunti Pirjo Piippo-Pukki HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA TYÖHYVINVOINTI Henkilöstön kehittämispäällikkö Sirkku Ahvo-Lehtinen Työhyvinvointisuunnitteli Juha Roimola Koulutussuunnitteli Tan Hellsten RISKIENHALLINTA Riskienhallintapäällikkö Jukka Perttula HANKINTA Hankintapäällikkö Mar-Liisa Jyrkilä Hankintapäällikkö Pekka Harrila TYÖSUOJELU JA TYÖYMPÄRISTÖ Työsuojelupäällikkö Annamai Saarela KUNTAYHTYMÄT ENERGIAYHTIÖT TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUKESKUS Talouspalvelukeskuksen johta Asko Rautala ASUNTOYHTIÖT POHJOIS-KYMEN TIETO Mika Lyytikäinen KOUVOLAN VESI Mikko Isakow TILAHALLINTO Timo Oksanen MAKSULIIKENNE Maksuliikenne konsernipankkitoiminta Maksuvalmiuden seuranta Kassa KIRJANPITO Kirnpito tilinpäätökset Ostoreskontra ostolaskut Myyntireskontra laskutus Talousjärjestelmien pääkäyttäjä PALKKAHALLINTO Palkanlaskenta Luottamushenkilöpalkkiot Viranomaistilitykset Palkkajärjestelmien pääkäyttäjä OSAKKUUSYHTIÖT JA -YHTEISÖT SEKÄ SÄÄTIÖT

3 Elinkeinotoimi KAUPUNGINHALLITUS/ELINKEINOJAOSTO MAASEUTU- LAUTAKUNTA Elinkeinotoimen kaupunginjohta Aimo Ahti - johdon assistentti Maarit Huovinen, tiedonhallinta-assistentti Anneli Lahtiperä Kansainväliset asiat Kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Piccolo Hankepalvelu Hankejohta Leo Pyöriä Projektiassistentti Saila Monteiro Tutkimus- tuotekehitys Tutkimuspäällikkö Olli Kalpamaa Aluekehitys elinkeinopoliittinen edunvalvonta Kehityspäällikkö Harri Kivelä Tiedotta Tea Salonsaari-Eloranta Maaseutuyksikkö Maaseutupalvelujen johta Sirkka Kettunen Maaseudun kylien elinvoimaisuus /Maatalous/ Yksityistiet/Lomitus Kuusankosken Kehitys Oy Toimitusjohta Matti Uurinmäki & Kouvolan Yritysmagneetti Oy Toimitusjohta Sirkku Seila & EBICK Oy Toimitusjohta Pertti Eskelinen sijoittumisinfra - toimitilat - innorail (Venäjä, Aasia) Kouvola Innovation Oy (henkilöstön määrä: arvio 35) - Hallitus - Toimitusjohta Mer Vainio, projektiassistentti, talousassistentti - Hankeohjelmatiimit Yrityspalvelu- Leena Gardemeister M Matkailu- Rai Sierman- Henttonen 4 hankeohjelmaa hankehenkilöstö Yhteistyöverkostot, ohjelmat hankkeet Yliopistot, AMK:t Tutkimuslaitokset Yrityspalvelu Matkailu- Hankeohjelmat T & K-toiminta Kansainvälinen tapahtumap. yhteistyö Maaseutu Johtava maaseutuasiamies Markku Kansikas - maaseudun kylien kehittäminen - maatalouden EUtukiasiat - ha-asutusalueiden vesihuolto - yksityistieasiat - lomitustoiminta Ulkoinen tuotanto tuotekehitys (t & k oy) - tutkimus & koulutus - työvoima- työllistämis - ammatillinen koulutus (sivistystoimi)

4 KASVUN JA OPPIMISEN ERITYINEN TUKI Pirjo Lain e Sivistyksen toimiala OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNTA LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA TILAAJAJOHTAJA Eero Mattila TILAAJATOIMISTO YHTEISET TUKI (järjestetään ensisiisesti konsernihallinnon toimesta) Hallintopäällikkö Mervi Palmu LASTEN JA NUORTEN Tilaapäällikkö Kim Strömmer Suunnittelit Viranomaisvastuu II ASTEEN KOULUTUS Tilaapäällikkö Veikko Niemi Suunnittelit Viranomaisvastuu SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOKUNTA KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA Tilaapäällikkö Elina Koivisto Suunnittelit: Tuula Soininkallio, Arto Toukonen, Paavo Junnola, Marju Myllymaa Viranomaisvastuu TUOTANTOJOHTAJA Vesa Toikka JOHTORYHMÄ YHTEISET TUKI (järjestetään ensisiisesti konsernihallinnon toimesta) Hallintopäällikkö: Mervi Palmu LASTEN JA NUORTEN Johta Sirkka Uusipaikka II ASTEEN KOULUTUS Johta Timo Tiainen KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA Johta ovo (määräaikainen) Anne Eriksson VARHAIS- KASVATUS Helena Kuusisto Päiväkoti- Hoito Perhepäivähoito Lastenhoidon tuet Esiopetus Avoin varhais- Kasvatus Palvelupäälliköt: An Kettunen Asta Nikander PERUS- OPETUS Kat Bergbacka Perusopetus Mai Saksa Aamu- iltapäivä- Toiminta Satu Kyläkallio NUORISO- Heikki Rinne Perusnuorisotyö Anne Pänkäläinen Erityis Esko Lavonen Tiedotus vaikuttaminen Leila Mukkila Työpatoiminta Johtokunta Nuorisokeskus Anla taseyksikkö LUKIO- KOULUTUS Päivälukiot Aikuislukio AMMATIL- LINEN KOULUTUS KSAO- Taseyksikkö Johtava rehtori Oppisopimus- Toimisto Aikuiskoulutussäätiö (Tilaan selvitys?) KANSALAIS- OPISTO Rehtori Hanna Karimo-Monder Vapaa Sivistystyö KIRJASTO Kirsto- Toimenjohta Mikko Vainio Apulaisjohta Sel Kunttu Tietokokoelmatuotanto Kirston Toiminta Tapahtumatuotanto Palvelu koordinaattori Mer Sali Tapahtuma- Tar Rossi KULTTUURI Kulttuuritoimenjohta Anne Eriksson Yleiset kulttuuri Museotoimi Museonjohta Johanna Vuolasto Intendentti Anu Kasnio Kulttuurilaitokset Kulttuuri- Talot Johta Ai Matero LIIKUNTA Anne Kantanen Liikuntatoiminta Tar Alamattila Liikunta- Yhteistyö Risto Silvennoinen OPPIMISEN JA KASVATUKSEN PROSESSI ELÄMÄNLAATUPROSESSI

5 TUKI Hallintopäällikkö Veli-Pekka Polkko KEHITTÄMIS Perusturvan toimiala Tilaaorganisaatio PERUSTURVALAUTAKUNTA Yksilöosto Tuottaorganisaatio PERUSTURVAPALVELUJEN JOHTOKUNTA PERUSTURVA TILAAJAJOHTAJA Sakari Laari PERUSTURVA TUOTANTOJOHTAJA Mikko Komulainen TERVEYS Tilaapäällikkö Kati Myllymäki TERVEYDEN- HUOLTO Palvelujohta Asta Saario KOTIHOITO JA VANHUSPAL- VELUT Palvelujohta Martti Toukoaho AIKUISSOSIAA- LI Palvelujohta Ritva-Liisa Juntunen LAPSIPERHE- Palvelujohta Liisa Korppi VANHUS Tilaapäällikkö Eila Kohopää SOSIAALI Tilaapäällikkö Niina Korpelainen Avoterveydenhuollon Anssi Lahti Suun terveydenhuolto Tui Palin- Palokas * Aikuispsykiatrian avo Paavo Itkonen Vanhusten hyvinvointi Kirsi Kiiski Kotihoito Tui Jaakkola * Asumis Ar Kumpu Aikuissosiaalityö Hanna Tarkiainen Sosiaalisen kuntoutuksen Hannu Hiekkala Vammais Martta Horppu Psykososiaaliset Martti Niemi Lastensuojelun avo Ilona Lehtinen * Lasten siishuolto Sanna-Riitta Junnonen PERHE Tilaapäällikkö Kristiina Sihvonen Sairaalahoito Erkki Karonen Työterveyshuolto Erkki Koskinen

6 Tekninen ympäristötoimiala TEKNINEN LAUTAKUNTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TEKNISTEN PALVELUJEN LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA TILAAJAJOHTAJA Pertti Vanhala TUOTANTOJOHTAJA Heikki Kyyrönen YHTEISET TUKI (Atk, hallinto, sopimukset, talous kehittäminen, asunto ym.) Hallintopäällikkö Antti Laherto YHDYSKUNTATEKNISET Yhdyskuntatekniikan johta Erkki Becker Alueiden hallinta Suunnittelu suunnitteluttaminen: Suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta Rakennuttaminen: Rakennuttapäällikkö Aarne Kosonen Ylläpidon teettäminen Joukkoliikenne (sis. koulukuljetukset) Yksityistieasiat Pysäköintivalvonta MAANKÄYTTÖ Maankäyttöjohta Seppo Hasu Maankäytön suunnittelu: Kaavoituspäällikkö Hannu Luotonen Maaomaisuuden hallinta: Tonttipäällikkö Markku Lähde YMPÄRISTÖ JA RAKENNUSVALVONTA Ympäristöjohta (ovo) - Luvat - Valvonta Ympäristö Ympäristöpäällikkö - Ympäristöterveydenhuolto -Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapäällikkö Tapani Ryynänen RAKENNUS Rakennuspalvelujohta Kyösti Arola Kaupungin omistamat rakennukset Pentti Pirinen Hoito Kai Särkkä ALUE Aluepalvelujohta Jari Horppu Kadut, viheralueet, liikuntapaikat, yleiset alueet Matti Toivonen Hoito: Erkki Immonen KÄYTTÄJÄ Käyttäjäpalvelujohta Päivi Takkinen Käyttäjän erikseen tilaama palvelu Siivous Puhtauspalvelupäällikkö Heli Lotti Vahtimestari Muut käyttäjän tilaamat Ruokapalvelu Ruokapalvelupäällikkö Auli Windt VARIKKO / LOGISTIIKKA- Logistiikkapalvelujohta Materiaali Materiaalipäällikkö Kone- kuljetus: Kuljetuspäällikkö Hannu Arola Koramo: Koramopäällikkö Teuvo Rantala KONSERNIHALLINNON LIIKELAITOKSET -Vesihuoltolaitos: Vesihuoltojohta Mikko Isakow, Suunnittelupäällikkö Jarkko Laitinen, Laitospäällikkö Pentti Hokkanen, Verkostopäällikkö Jan Mänttäri - Tilaliikelaitos: Toimitilajohta Timo Oksanen, suunnittelupäällikkö Jukka Mellanen, Rakennuttapäällikkö Jouko Tuovinen, Kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka, Kehittämispäällikkö Mika Helkala

7 Tekninen ympäristötoimiala TEKNINEN LAUTAKUNTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TEKNISTEN PALVELUJEN LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA TILAAJAJOHTAJA Pertti Vanhala TUOTANTOJOHTAJA Heikki Kyyrönen YHTEISET TUKI (Atk, hallinto, sopimukset, talous kehittäminen, asunto ym.) Hallintopäällikkö Antti Laherto YHDYSKUNTATEKNISET Yhdyskuntatekniikan johta Erkki Becker Alueiden hallinta Suunnittelu suunnitteluttaminen: Suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta Rakennuttaminen: Rakennuttapäällikkö Aarne Kosonen Ylläpidon teettäminen Joukkoliikenne (sis. koulukuljetukset) Yksityistieasiat Pysäköintivalvonta MAANKÄYTTÖ Maankäyttöjohta Seppo Hasu Maankäytön suunnittelu: Kaavoituspäällikkö Hannu Luotonen Maaomaisuuden hallinta: Tonttipäällikkö Markku Lähde YMPÄRISTÖ JA RAKENNUSVALVONTA Ympäristöjohta (ovo) - Luvat - Valvonta Ympäristö Ympäristöpäällikkö - Ympäristöterveydenhuolto -Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapäällikkö Tapani Ryynänen RAKENNUS Rakennuspalvelujohta Kyösti Arola Kaupungin omistamat rakennukset Pentti Pirinen Hoito Kai Särkkä ALUE Aluepalvelujohta Jari Horppu Kadut, viheralueet, liikuntapaikat, yleiset alueet Matti Toivonen Hoito: Erkki Immonen KÄYTTÄJÄ Käyttäjäpalvelujohta Päivi Takkinen Käyttäjän erikseen tilaama palvelu Siivous Puhtauspalvelupäällikkö Heli Lotti Vahtimestari Muut käyttäjän tilaamat Ruokapalvelu Ruokapalvelupäällikkö Auli Windt VARIKKO / LOGISTIIKKA- Logistiikkapalvelujohta Materiaali Materiaalipäällikkö Kone- kuljetus: Kuljetuspäällikkö Hannu Arola Koramo: Koramopäällikkö Teuvo Rantala KONSERNIHALLINNON LIIKELAITOKSET -Vesihuoltolaitos: Vesihuoltojohta Mikko Isakow, Suunnittelupäällikkö Jarkko Laitinen, Laitospäällikkö Pentti Hokkanen, Verkostopäällikkö Jan Mänttäri - Tilaliikelaitos: Toimitilajohta Timo Oksanen, suunnittelupäällikkö Jukka Mellanen, Rakennuttapäällikkö Jouko Tuovinen, Kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka, Kehittämispäällikkö Mika Helkala

huhtikuu 2015 Palveluesite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Teknisen tuotannon liikelaitos Tilaliikelaitos Kouvolan Vesi Oy Kymen Vesi Oy

huhtikuu 2015 Palveluesite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Teknisen tuotannon liikelaitos Tilaliikelaitos Kouvolan Vesi Oy Kymen Vesi Oy huhtikuu 2015 Palveluesite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Teknisen tuotannon liikelaitos Tilaliikelaitos Kouvolan Vesi Oy Kymen Vesi Oy Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Luotonen

Lisätiedot

2009-2012. Henkilöstölautakunta

2009-2012. Henkilöstölautakunta Henkilöstölautakunta pj. Nyberg Jukka SDP vj. Keppo Tapani SDP vpj. Juutinen Rauno PS vj. Hänninen Kari PS jäsen Erviö-Miettinen Sari KOK vj. Paavola Jenni KOK jäsen Hiltunen Petri VAS vj. Siekkeli Simo

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin Puhelinluettelo ja palveluhakemisto 1

Hämeenlinnan kaupungin Puhelinluettelo ja palveluhakemisto 1 Sisällysluettelo... 1 Taskutietoa + kartta... 4 Kaupungin yleiset yhteystiedot... 5 Palvelupisteet... 5 Luottamusmiesorganisaatio... 8 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus... 9 Lasten ja nuorten lautakunta...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö

Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö ttelo ja e lu n li e h u p in g n u p Hämeenlinnan kauhakemisto 2011 palvelu Copyright Hämeenlinnan kaupunki Palveluhakemistoa on painettu 45 000 kappaletta, joista 37 625 kappaletta on jaettu julkisena

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

HALLINTOKESKUS - rakenne

HALLINTOKESKUS - rakenne HALLINTOKESKUS - rakenne Muutosjohtaminen Risto Kortelainen Aluekehittäminen Jouni Juutilainen Hallintokeskus Maija-Liisa Havia Sisäinen tarkastus Kanslia Maija-Liisa Havia Kehittäminen Aluetoiminta Maaseutu

Lisätiedot

Salon kaupungin puhelinluettelo

Salon kaupungin puhelinluettelo Salon kaupungin puhelinluettelo Salon kaupunki Vaihde ma to 8 16 ja pe 8 14.45 *(02) 77 81 etunimi.sukunimi@salo.fi Osoite: Postiosoite: PL 77, 24101 Salo www.salo.fi Sosiaali- ja terveystoimi Vaihde ma

Lisätiedot

PUHELINLUETTELO 2015. Ota talteen!

PUHELINLUETTELO 2015. Ota talteen! PUHELINLUETTELO 2015 Ota talteen! Rauman kaupungin puhelinluettelo 2015 SISÄLLYSLUETTELO Asuntorahoitus...3 Elinkeino-ja suunnittelupalvelut...3 Eläinlääkintähuolto...3 Hallintopalvelut...3 Hankinta-asiat...3

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, PUHELINLUETTELO 21.8.2015

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, PUHELINLUETTELO 21.8.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, PUHELINLUETTELO 21.8.2015 Voit käyttää hakua painamalla näppäinyhdistelmää: CTRL+F Vaihde, ma-to 8-16 ja pe 8-15 020 632 2000 Äänekosken terveysasema 020 632 2001 Kaupungin hallinto

Lisätiedot

AMK-YHTEYSTIEDOT 12.08.2015

AMK-YHTEYSTIEDOT 12.08.2015 1. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf Toimisto Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 HELSINKI www.arene.fi Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen Email:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Höyryn ulkoportaat. Kymin vanha puoli. SISÄLTÖ YLEISTÄ Sääntöjen muuttaminen... 5 Tietojärjestelmä... 5 APURAHAT Keväällä jaetut apurahat... 7 Toimintapiirin apurahat... 7 Myönnetyt

Lisätiedot

AMK-YHTEYSTIEDOT 06.10.2014

AMK-YHTEYSTIEDOT 06.10.2014 1. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf Toimisto Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 HELSINKI www.arene.fi Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen Email:

Lisätiedot

keskiviikkona 14.9.2011 klo 9 17 torstaina 15.9.2011 klo 9 15 järjestäjinä kuntaliitto ja Kuntalehti

keskiviikkona 14.9.2011 klo 9 17 torstaina 15.9.2011 klo 9 15 järjestäjinä kuntaliitto ja Kuntalehti keskiviikkona 14.9.2011 klo 9 17 torstaina 15.9.2011 klo 9 15 Kuntatalolla, käyntiosoite tapahtuman aikana Alppikatu 1, 00530 Helsinki järjestäjinä kuntaliitto ja Kuntalehti ohjelma 2011 Näytteilleasettajia

Lisätiedot

I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä

I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä TILINPÄÄTÖS 2011 1 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.2.1.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talous ja strategiat

Tampereen kaupungin talous ja strategiat Tampereen kaupungin talous ja strategiat Uuden kaupunginvaltuuston koulutus Ikaalinen 7. 8.1.2008 7.1.2009 I 1 Konsernihallinto Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta Valtuusto päättää kunnan

Lisätiedot

Pirkanmaan vuosikirja

Pirkanmaan vuosikirja Pirkanmaan vuosikirja 2013 PIRKANMAAN VUOSIKIRJA 2013 PIRKANMAAN LIITTO TAMPERE Päätoimittaja Esa Halme Toimitussihteeri Kirsti Kivilinna Palaute kirjasta: kirsti.kivilinna@pirkanmaa.fi Tilastoaineisto

Lisätiedot

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka!

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Keskiviikko 10.9.2014 Kommunmarknaden 10. 11.9.2014 Kuntatalo, Helsinki Merkittävien uudistusten vuosi Kuntakentän kautta aikojen suurimmat uudistukset ovat käynnissä.

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Kärkölä: Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Aslamaa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala

Kärkölä: Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Aslamaa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala Muistio Salpausselän kuntajakoselvityksen johtoryhmän kokous Aika: Tiistai 4.3.2014 kello 17.30-19.15 Paikka: Iitti, Kunnantalo, Rautatienkatu 20, Kausala Läsnä: Hollola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Palvelu-, tapahtuma- ja suoramyyntiluettelo Tammelassa Tapahtuu

Palvelu-, tapahtuma- ja suoramyyntiluettelo Tammelassa Tapahtuu Palvelu-, tapahtuma- ja suoramyyntiluettelo Tammelassa Tapahtuu 2013 Tammelan kesätori Kesätori jatkaa toimintaansa Tammelan kunnantalon edessä 17.5. 30.8. välisenä aikana perjantaisin alkaen klo 16.00.

Lisätiedot

PUHELINLUETTELO elokuuta 2015

PUHELINLUETTELO elokuuta 2015 PUHELINLUETTELO elokuuta 2015 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Ulkoasiainministeriö ii elokuuta 2015 Sisällysluettelo Ulkoasiainministeriö (UM) 1 Ulkoasiainministerin kabinetti (UMI-00) 2 Ulkomaankauppa-

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT 2011-2012. Kaupunginvaltuusto 20.12.2010

LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT 2011-2012. Kaupunginvaltuusto 20.12.2010 LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT 2011-2012 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010 KAUPUNGINHALLITUS 2011-2012 Pj. kok. Raassina Sari Raninen Ilkka I vpj. sd. Kaartinen Pekka Pollari Pekka II vpj. vihr. Rytsy Hetti Heinonen

Lisätiedot

Kuntapari Wiitaunioni

Kuntapari Wiitaunioni Pihtiputaan kunta Viitasaaren kaupunki Kuntapari Wiitaunioni suuntanro + numero soittoajat yms. lisätiedot Viitasaaren kaupunki Keskitie 10 44500 Viitasaari www.viitasaari.fi etunimi.sukunimi@viitasaari.fi

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 Säätiön kesäretki Jokioisten Museorautatielle ja höyryfestivaaleille, Minkiö 25.7.2010. Säätiön puheenjohtaja Jussi Kivinen. SISÄLTÖ YLEISTÄ Kehittäminen...5 Apurahojen tilityskäytännöt...5

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1.

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1. Kouvolan kaupunki Kaupunginhallitus 9.9.2013 Kouvolan kaupungin selvitys henkilöstöresursseista LIITTEET Liite 1 Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti Liite 2 Hallinto- ja

Lisätiedot

Kuntia palvelevien yritysten parhaat tuotteet sekä palvelut ovat vahvasti esillä Kuntatalossa tule, tutustu ja hae omasi!

Kuntia palvelevien yritysten parhaat tuotteet sekä palvelut ovat vahvasti esillä Kuntatalossa tule, tutustu ja hae omasi! * Sisäänpääsy ja tilaisuudet ovat ilmaisia * Kuntatalo Käyntiosoite tapahtuman aikana Alppikatu 1, Helsinki Järjestäjät Kuntalehti ja keskiviikkona 15.9.2010 klo 9.00 17.00 torstaina 16.9.2010 klo 9.00

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS

KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS KYMIN OSAKEYHTIÖN 2014 100-VUOTISSÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 Apurahojen jakotilaisuus 3 Konsertit 3 Kymin Nikkarit 3 Kuulas -teatteritapahtuma 3 Konttoritilat ja arkistointi APURAHAT 5 Toiminta-alueen

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot