Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Mc Leod Smith Jasmina Orenius Aija Pallonen Jouni Rantala Kyllikki Virtanen Marja-Leena Romppanen Lea puheenjohtaja varajäsen poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri hautaustoimen päällikkö 1 7 ASIAT 1 33 ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Pekka Kiuttu Jasmina McLeod Smith

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 4. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 5. Ympäristöpalkinto Hyvinkään seurakunnalle 6. Ympäristödiplomin uusinta ja ympäristöryhmän nimeäminen 7. Puolimatkan hautausmaan aita Aholankadun varrella 8. Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen vuodeksi Edustajan valinta Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokousedustajan valinta vuodeksi Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokousedustajan valinta vuodeksi Seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa Pirkonkotisäätiön hallituksen jäsen vuonna Jäsenen nimeäminen Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi Seurakunnan edustajan valinta Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi Kolehtisuunnitelman 2014 muutoksia 17. Rippikouluryhmän enimmäiskoon ylittäminen 18. Johtavan kanttorin Erkki Hannosen sivutoimilupa 19. Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen 20. Ennakkotietoja vuoden 2013 tilinpäätöksestä 21. Kolehtitulojen yhteenveto vuodelta Selvitys luottotappioista sekä kerho- ja leirimaksuista myönnetyistä vapautuksista vuonna Selvitys sijoituksista vuonna 2013 ja rahastojen sisäisen korkoprosentin hyväksyminen 24. Seurakunnan omaisuuteen kohdistuneet vahingonteot ja uhkaavat tilanteet vuonna Selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista vuonna Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 27. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 28. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 29. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 30. Pastori Saija Lottosen virkavapaus hoitovapaan johdosta 31. Viranhoitomääräyspyyntö pastori Janne Rönnille 32. Muita asioita 33. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 42 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi yhteisvastuukeräyksen seurakunnan keräyspäällikkö Marja-Leena Virtanen kertoi alkavasta keräyksestä, keräyskohteista, seurakunnassa järjestettävistä yv-tapahtumista sekä lipaskeräyksestä eri kauppaliikkeissä. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Kiuttu ja Jasmina Mc Leod Smith. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 4 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asioilla: 1. Pastori Saija Lottosen virkavapaus hoitovapaan johdosta 2. Viranhoitomääräys pastori Janne Rönnille.

4 Kirkkoneuvosto Ympäristöpalkinto (Husso) Hyvinkään seurakunnalle on myönnetty Hyvinkään kaupungin vuoden 2013 ympäristöpalkinto. Ympäristölautakunnan perusteluissa todetaan, että seurakunnalla on jo kirkkohallituksen seurakunnalle vuonna 2011 myöntämä ympäristödiplomi. Hyvinkään seurakunnan ympäristöohjelma on vuoteen 2014 asti. Siihen kuuluu mm. tehdyt kiinteistöjen energiakatselmukset Motivan mallin mukaan vuosina Vanhan kirkon remontissa yläpohjaneristys saatiin matalaenergialuokkaan. Hyvinkään kirkossa käytetään led-valoja. Seurakunnan kaikki neljä hautausmaata sijaitsevat vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla, mikä on otettu huomioon hautausmaiden hoidossa. Haitallisista kemikaaleista on luovuttu ja lannoitteiden käyttöä vähennetty, sekä siirrytty hallitusti liukeneviin, luonnonmukaisiin lannoitteisiin. Sääksin leirikeskuksen metsäalueelle Hyvinkään seurakunta on perustanut seitsemän hehtaarin Sääksinharjuluonnonsuojelualueen, minkä Uudenmaan ELY-keskus vahvisti vuoden 2012 lopulla. Samalle alueelle seurakunta on rakentanut luontopolun vuonna Sääksin luontopolku on mukana myös Hyvinkään kaupungin ympäristökeskuksen Polkua luontoon -hankkeen luontopolkuverkostossa. Ympäristöohjelmaan liittyvä ympäristökasvatussuunnitelma valmistui Ympäristöpalkintoon liittyy 500 euron palkintoraha, joka on tarkoitettu käytettäväksi ympäristönsuojelun edistämiseen Hyvinkäällä. Palkintorahan käytöstä keskustellaan vielä esimiespalaverissa ja päätösesitys tuodaan kokoukseen. Merkitään seurakunnalle myönnetty ympäristöpalkinto tiedoksi. Päätetään palkintomäärärahan käytöstä kokoukseen tuodun esityksen pohjalta. Merkittiin seurakunnalle myönnetty ympäristöpalkinto tiedoksi. Hautaustoimen päällikön Markku Husson esityksestä yksimielisesti päätettiin, että 500 euron palkintoraha käytetään Sääksin luontopolun ja sen ympäristöalueen kehittämiseen.

5 Kirkkoneuvosto Ympäristödiplomin uusinta ja ympäristöryhmän nimeäminen (Husso) Kirkkohallituksen myöntämä ympäristödiplomi on voimassa vielä vuoden Diplomin uusiminen tulisi käynnistää jo tänä keväänä. Diplomin uusiminen on seurakunnan strategian mukaista sillä tavoitteisiin on kirjattu kestävän kehityksen edistäminen sekä ympäristöohjelman toteuttaminen. Kuluvalle diplomikaudelle on nimetty ympäristöryhmä, jossa on edustettuina julistuksen, kasvatuksen sekä palvelun työalojen lisäksi pitopalvelu, kiinteistötoimi ja hautaustoimi. Ryhmän puheenjohtajana toimii seurakunnan ympäristövastaava. Ympäristöryhmä vahvistettuna kahdella tai kolmella luottamushenkilöllä olisi luonteva valmisteluryhmä diplomin uusimiselle. Päätetään, että seurakunta hakee uutta ympäristödiplomia vuosille Päätetään, että diplomin hakua valmistelee nimetty ympäristöryhmä ja valitaan siihen viranhaltijoiden lisäksi 2 3 luottamushenkilöä. Hautaustoimen päällikkö Markku Husso kertoi, että kirkkohallituksesta on ilmoitettu, että uusien ohjeiden mukaan Hyvinkään seurakunnan ympäristödiplomin oikea voimassaoloaika on vuoden 2015 loppuun. Merkittiin saatu ilmoitus tiedoksi ja todettiin, että ympäristödiplomin uusimiseen ja ympäristötyöryhmän nimeämiseen palataan ensi vuonna. 7 Puolimatkan hautausmaan aita Aholankadun varrella (Husso) Hautausmaiden katselmuksessa todettiin, että Aholankadun varrella oleva lautaaita olisi syytä vaihtaa samanlaiseen metalliaitaan kuin on Uudenmaankadun, Penttilänkadun ja Puolimatkan kadun varrella. Aita uusittaisiin uuden uurnaosaston rakentamisen yhteydessä. Lauta-aita jäisi suojaamaan ainoastaan huoltopihan osuutta. Rauhankadun ja osittain Aholankadun varrella on vanha kiviaita. Aholankadun varrella olevan kiviaidan loppuosa (n. 9 m metriä) on ilmeeltään ja työn laadultaan selvästi erilaista, kuin muu osa aidasta. Loppuosan rakentamiseen on käytetty mm. vanhoja reunakiviä ja työn laatu on huonoa. Huono osa aidasta purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin metalliaita. Muu osa kiviaidasta jäisi ennalleen.

6 Kirkkoneuvosto Kirkkolain 14 luvun 2 :n mukaan hautausmaan aita rinnastetaan kirkolliseksi rakennukseksi ja sen osalta olennaiset muutoksen tulee hyväksyä kirkkovaltuustossa määräenemmistöllä ja kirkkovaltuuston päätös tulee alistaa kirkkohallituksen vahvistettaviksi. Liitteenä numero 1 on asemapiirros sekä metalliaidan suunnitelmat. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi suunnitelmat metalliaidan rakentamisesta. Hautaustoimen päällikön Markku Husson suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätettiin esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy suunnitelmat metalliaidan rakentamisesta. Lisäksi kirkkovaltuustolle päätettiin tuoda tiedoksi, että rakennettavan metalliaidan kokonaispituus on 91 m ja että vuoden 2014 talousarviossa on varattu aidan rakentamiseen euron määräraha. 8 Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen vuodeksi 2014 Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut viisi varsinaista ja kolme varajäsentä. Vuonna 2013 seurakunnan valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet Taisto Heimonen ja Vilho Halmela ja varajäsenenä Eija Koski-Sipilä. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajat yhteisöjen hallintoelimiin. Valitaan Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallitukseen vuodeksi 2014 kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Lea Romppanen esitti, että varsinaiseksi jäseneksi Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallitukseen vuodeksi 2014 valitaan Taisto Heimonen. Tuula Karhunen esitti, että varsinaiseksi jäseneksi valitaan Vilho Halmela ja varajäseneksi Eija Koski-Sipilä Tehdyt esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto Edustajan valinta Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2014 Vuonna 2013 on seurakunnan edustajana talousjohtaja Jouni Lätti käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksessa. Valitaan edustaja Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2014 käyttämään puhe- ja äänivaltaa. Tuula Karhusen esityksestä seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2014 valittiin talousjohtaja Jouni Lätti. 10 Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2014 Vuonna 2013 on seurakunnan edustajana hautaustoimen päällikkö Markku Husso käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokouksessa. Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2014 vuosikokouksessa. Tuula Karhusen esityksestä seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2014 vuosikokouksessa valittiin kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen. 11 Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2014 Sääksjärven suojeluseura ry. on perustettu vuonna Seura kerää asiatietoja Sääksjärvestä, sen historiasta, veden laadusta, korkeuden vaihteluista jne. Seura on "painostusjärjestö", joka pyrkii valppaasti puuttumaan asioihin, jotka saattaisivat vaikuttaa järven tilaa huonontavasti. Vuonna 2013 hautaustoimen päällikkö Markku Husso on käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokouksessa.

8 Kirkkoneuvosto Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuoden 2014 vuosikokouksessa. Tuula Karhusen esityksestä seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuoden 2014 vuosikokouksessa valittiin hautaustoimen päällikkö Markku Husso. 12 Seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa 2014 Hautaustoimen päällikkö Markku Husso on toiminut seurakunnan edustajana Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa Hyvinkään seurakunnalla on yksi Vihtilammen rantaviivaan ulottuva tontti. Yhdistyksen jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain. Valitaan seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokoukseen Tuula Karhusen esityksestä seurakunnan edustajaksi Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokoukseen 2014 valittiin hautaustoimen päällikkö Markku Husso. 13 Pirkonkotisäätiön hallituksen jäsen vuonna 2014 Pirkonkotisäätiön sääntöjen 5 mukaan Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä. Säätiön hallituksen jäsenet valitsee Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään seurakunta, Wilhelmiinakotisäätiö ja Pirkonkotisäätiö. Hyvinkään seurakuntaa hallituksessa edustaa yksi jäsen, virassa oleva kirkkoherra tai hänen määräämänsä henkilö. Kirkkoherra Ilkka Järvinen on toiminut Pirkonkotisäätiön hallituksessa vuonna 2013 ja jatkaa seurakunnan edustajana vuonna Merkitään kirkkoherran osallistuminen Pirkonkotisäätiön hallitukseen v tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

9 Kirkkoneuvosto Jäsenen nimeäminen Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi 2014 Kokouksessaan kirkkoneuvosto nimesi hautaustoimen päällikön Markku Husson Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi Nimetään jäsen Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi Tuula Karhusen esityksestä jäseneksi Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi 2014 nimettiin kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen. 15 Seurakunnan edustajan valinta Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi 2014 Kokouksessaan kirkkoneuvosto nimesi hautaustoimen päällikön Markku Husson seurakunnan edustajaksi Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen v Nimetään seurakunnan edustaja Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi Tuula Karhusen esityksestä seurakunnan edustajaksi Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi 2014 nimettiin kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen. 16 Kolehtisuunnitelman 2014 muutoksia Kirkkoneuvosto vahvisti vuoden 2014 kolehtisuunnitelman kokouksessaan Kirkkoherralla on oikeus perustellusta syytä poiketa kolehtisuunnitelmasta. Muutokset tuodaan tiedoksi kirkkoneuvostolle. Kolehtiuunnitelmaan on sen vahvistamisen jälkeen kirkkopyhien muuttumisen johdosta tehty seuraavat muutokset:

10 Kirkkoneuvosto Helatorstaina on suunnitelmasta poiketen Rintamaveteraanien Uudenmaanpiirin kirkkopyhä, ei Verson kirkkopyhä, joten kolehti kerätään tuolloin Rintamaveteraaneille. Verson kirkkopyhä on sunnuntaina 1.6. jolloin kolehti kerätään Verso ry:lle. Sunnuntaihin 1.6. määrätty kolehti seurakunnissa tehtävään nuoriso-, erityisnuoriso- ja rippikoulutyöhön sekä nuorten aikuisten toimintaan Nuorten Keskuksen kautta on siirretty sunnuntaihin 22.6., josta Hengen Uudistukselle merkitty kolehti jää pois. Hengen Uudistukselle kerätään seurakunnassa kolehdit Vehkojan seurakuntakeskuksessa pidettävissä Toivon-messuissa. Merkitään kolehtisuunnitelman 2014 muutokset tiedoksi. Merkittiin kolehtisuunnitelman 2014 muutokset tiedoksi. 17 Rippikouluryhmän enimmäiskoon ylittäminen Rippikoulun ohjesäännön mukaan samassa ryhmässä opetettavien rippikoululaisten lukumäärä on enintään 25. Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on erityisen painavat syyt. Rippikouluikäisten koko ikäluokka v on 517, joista kirkkoon kuuluu 450 nuorta. Rippikoulupastori Paula Kallion mukaan rippikoululeireille haki tänä vuonna 441 nuorta. Erityisen suosittuja ovat olleet kesän leirit Sääksin leirikeskuksessa. Alkuperäisen jaon jälkeen on leirimuutoksia tehty vain erittäin painavista syistä. Muutosten jälkeen Paula Kallio esittää, että neljällä leirillä ja päiväkoulussa maksimiosallistujamäärä saataisiin ylittää. Maksimiosallistujamäärä on 25 oppilasta. Ylityksiä esitetään seuraaviin rippikouluihin: Päivärippikoulu rippikoululaista Sääksi 3, leiriläistä Sääksi 5, leiriläistä Sääksi 6, leiriläistä Sääksi 7, leiriläistä Neljän ensimmäisen rippikoulun osalta muutosta pyytäneet nuoret eivät pysty käymään rippikoulua muuna aikana kuin kyseisillä leireillä. Sääksi 7 leirin osalta kyseisen nuoren sähköinen ilmoittautuminen ei tullut perille seurakuntaan, huolimatta siitä, että tietokone ilmoitti, että lomake on vastaanotettu, näin ollen häntä ei ole ollut laitettu mihinkään leirille.

11 Kirkkoneuvosto Ilmoittautumisajan päätyttyä on tullut muutama uusi ilmoittautuminen ja heidät pyritään ohjaamaan, niille leireille, joissa on vielä tilaa. Kesän leireistä tilaa on enää purjehdusleirillä kolme paikkaa, Pelli 2:lla yksi paikka ja Riiho 1:llä yksi paikka. Talvenleireistä mahtuu vielä kaikille vähintään yksi. Hyväksytään kesän 2014 päivärippikoulun sekä leirien Sääksi 3, Sääksi 5, Sääksi 6 ja Sääksi 7 kooksi 26 leiriläistä. Ehdotus hyväksyttiin. 18 Johtavan kanttorin Erkki Hannosen sivutoimilupa KL 6:30 mukaan sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Lupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimen myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Uuden virkamieslainsäädännön tultua voimaan kanttorinviran haltijalle sivutoimiluvan myöntää kirkkoneuvosto, ei enää tuomiokapituli. Johtavalla kanttorilla Erkki Hannosella on ollut Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin lupa sivutoimen hoitamiseen. Sivutoimenaan hän on johtanut Hyvinkään Kamarikuoroa. Kuorotyöskentelyyn kapitulin myöntämä enintään viiden viikkotunnin työmäärä on Erkki Hannosen mukaan hyvin riittävä. Erkki Hannosen anomus on liitteenä 2. Myönnetään johtavalle kanttorille Erkki Hannoselle Hyvinkään Kamarikuoron johtamista varten sivutoimilupa (5 t/vko) vuoden 2015 loppuun. Ehdotus hyväksyttiin.

12 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen Kirkkolain muutos, joka koskee virkamiesoikeudellisia säännöksiä on tullut voimaan Lain voimaantulosäännöksen mukaan työnantajan virkasääntöä voidaan noudattaa enintään vuoden ajan lain voimaantulosta eli enintään asti. Lakimuutoksen johdosta kirkkoneuvoston ohjesääntö on muutettava vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Ohjesäännön muutos on tehtävä mennessä ja alistettava kirkkolain 24 luvun 1 2 momentin mukaisesti tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ohjesäännön muutoksen yhteydessä voidaan samalla tehdä päätös virkasäännön kumoamisesta. Annetun aikataulun mukaan kirkkoneuvoston ohjesääntö on käsiteltävä oman kokousaikataulumme mukaisesti kirkkovaltuuston kokouksessa Hallintotyöryhmä on suorittanut ohjesäännön ensimmäisen lukemisen kokouksessaan Ohjesääntö päätettiin tuoda keskusteluun kirkkoneuvoston tammikuun kokoukseen ja varsinaisesti hyväksyttäväksi ja kirkkovaltuustolle lähetettäväksi helmikuun kirkkoneuvostoon. Ohjesääntö on liitteenä 3. Käsitellään kirkkoneuvoston ohjesääntö ja esitetään se edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi joko tästä kokouksesta tai kirkkoneuvoston esittämän mahdollisen lisävalmistelun jälkeen helmikuun kokouksesta. Kirkkoneuvoston ohjesääntö käytiin keskustellen alustavasti läpi. Keskustelua herätti lähinnä kirkkoneuvoston jäsenmäärän pienentämisesitys. Monissa puheenvuoroissa kannatettiin nykyistä jäsenmäärää erilaisin perustein, mm. vedoten mahdollisesti tulevaan rakenneuudistukseen. Kirkkoneuvoston esitys kirkkovaltuustolle ohjesäännöstä tehdään kirkkoneuvoston helmikuun kokouksessa. Todettiin, että ohjesäännöstä käydään vielä keskustelu hallintotyöryhmässä.

13 Kirkkoneuvosto Ennakkotietoja vuoden 2013 tilinpäätöksestä (Lätti) Vuoden 2013 ennakkotiedot tilinpäätöksestä ovat liitteessä 4. Raportissa on sovellettu osavuosikatsausten raportointitapaa. Juoksevat toimintatuotot ja -kulut ovat jo lähes lopullisia tietoja. Kirjanpitoon ei ole vielä ajettu kustannuslaskennan tietoja (poistoja ja sisäisiä korkoja, sisäisiä tilakuluja eikä yleishallinnon vyörytyseriä). Merkitään tilinpäätöksen ennakkotiedot tiedoksi. Talousjohtajan suorittaman esittelyn jälkeen tilinpäätöksen ennakkotiedot merkittiin tiedoksi. 21 Kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2013 (Lätti) Kuukausittainen ja saajakohtainen yhteenveto kolehtitilityksistä vuodelta 2013 on liitteenä 5. Kolehtien yhteissumma oli Vuonna 2012 kolehtituloja kertyi vastaavasti euroa ja vuonna 2010 summa oli euroa. Merkitään kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2013 tiedoksi. Merkittiin kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2013 tiedoksi. 22 Selvitys luottotappioista sekä kerho- ja leirimaksuista myönnetyistä vapautuksista vuonna 2013 (Lätti) Luottotappiot Talousjohtaja on poistanut vuoden 2013 tileistä maksamatta jätetyt saatavat. Yhteenveto poistetuista saatavista ja maksuvapautuksista laskutusryhmittäin on liitteessä 6. Luottotappioiden määrä oli 107 kappaletta ja euroa eli 1,4 % seurakunnan vastaavien myynti-, maksu- ja vuokratuottojen kokonaismäärästä (ulkoisesta laskutuksesta). Edellisessä tilinpäätöksessä luottotappioita kirjattiin 97 kappaletta, ja niiden raha-arvo oli euroa.

14 Kirkkoneuvosto Vuoden aikana saatiin perinnän kautta omaehtoisina suorituksina tai ulosoton kautta euroa aikaisempina vuosina luottotappioiksi kirjatuista saatavista. Käräjäoikeuden käsittelyssä tai ulosottovaiheessa oli tilinpäätöshetkellä noin 30 keskeneräisessä perinnässä olevaa laskua. Maksuvapautukset Kirkkoneuvosto antoi ohjeet vapautuksen myöntämisestä kerho- ja leirimaksuista Vuonna 2013 myönnettiin vapautuksia liitteessä 6 kuvattu määrä. Maksuvapautusten yhteismäärä oli 96 kpl ja euroa. Vuonna 2012 vapautuksia myönnettiin 79 kpl, raha-arvoltaan euroa. Maksuvapautuksia on suhteellisesti ja raha-arvoltaan selvästi eniten iltapäivätoiminnassa ( euroa) eli 12,5 % laskutuksen loppusummasta ja 75 % kaikista maksuvapautuksista. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 23 Selvitys sijoituksista vuonna 2013 ja rahastojen sisäisen korkoprosentin hyväksyminen (Lätti) Talousjohtajan tulee laatia seurakunnan sijoitusohjeen mukaan vuosittain kirkkoneuvostolle selvitys sijoituksista. Seurakunnan rahavarat olivat vuoden lopussa 2,2 milj. euroa, missä oli lisäystä euroa. Rahastojen osuus varoista oli noin euroa. Yleinen korkotaso oli historiallisen matala vuonna 2013; viiden vuoden valtion obligaatioiden keskikorko oli 0,8 % ja 12 kuukauden markkinakorko 0,54 %. Seurakunnan korko- ja sijoitustuotot olivat noin euroa ( euroa vuonna 2012). Lyhytaikaisten sijoitusten keskituotto oli noin 1,5 %. Talousarvioon budjetoidut korko- ja sijoitustuotot euroa alittuivat noin eurolla. Tuottotavoitteeksi asetettu pitkien ja lyhyiden sijoitusten tuottotaso (viiden vuoden ja kolmen kuukauden markkinakorkotaso) toteutui sijoituksissa. Kaikki rahavarat ovat olleet sijoitettuna määräaikaisiin talletuksiin tai kasvutuottotilille (enintään vuoden sijoitusaika).

15 Kirkkoneuvosto Seurakunnan rahastojen varat olivat vuoden lopussa noin euroa (hautainhoitorahaston poistoajo on vielä tekemättä esityslistaa kirjoitettaessa). Ne on sijoitettu yhdessä seurakunnan muiden rahavarojen kanssa, ja niille maksetaan pitkäaikaisimpien sijoitusten mukainen sisäinen korkotuotto. Koroksi esitetään 1,5 % (2,6 % vuonna 2012), mikä vastaa vuoden aikana olleiden erilaisten pitkäaikaisimpien sijoitusten keskituottoa. Rahastojen korkotuotto ja samalla seurakunnan korkokulu oli yhteensä noin euroa vuonna Yhteenveto sijoituksista liitteessä 7. Merkitään selvitys tiedoksi. Hyvitetään hautainhoitorahaston sekä lahjoitusrahastojen varoja 1,5 %:n korolla. Merkittiin selvitys tiedoksi. Hautainhoitorahaston sekä lahjoitusrahastojen varoja hyvitetään1,5 %:n korolla. 24 Seurakunnan omaisuuteen kohdistuneet vahingonteot ja uhkaavat tilanteet vuonna 2013 (Lätti) Liitteessä 8 on kooste vuoden 2013 aikana tapahtuneista ja työntekijöiden ilmoittamista uhkaavista tilanteista ja ilkivallasta sekä vahingoista. Lista on eroteltu kiinteistöittäin. Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi.

16 Kirkkoneuvosto Selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista vuonna 2013 (Lätti) Seurakunnan työterveyshuoltopalveluista vastaa Lääkärikeskus Aavan toimipiste Hyvinkään Pipetti. Työterveyshuoltoa on toteutettu kirkkoneuvoston hyväksymien toimintaperiaatteiden ja palvelujen laajuuden mukaisesti. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon laboratorio- ja röntgentutkimuksineen sekä ikäryhmäterveystarkastukset 40 ikävuodesta lähtien viiden vuoden välein. Lisäksi fysikaaliset hoidot sisältyvät rajoituksin työterveyshuollon piiriin. Työterveyshuollon kanssa on pidetty vuosipalaveri, jossa arvioitiin vuoden 2013 toimintaa ja taloutta, palvelujen toimivuutta sekä kartoitettiin mahdollisia erityistoimenpiteitä vaativia kysymyksiä, kuten työpaikkakäyntien tarvetta ja varhaisen tuen toimintamallin toimivuutta. Varhaisen tuen toimintamallin mukaisista toimenpidetarpeista pidettiin erillinen neuvottelu myös kesäkuussa Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2013 olivat yhteensä euroa ( euroa vuonna 2012, euroa vuonna 2011 ja euroa vuonna 2010). Työterveyshuollon kulut laskivat 6 % edellisvuodesta, mutta olivat edelleen erittäin korkealla tasolla. Työpaikkaselvityksiin ja tietojen antamiseen liittyvät kulut olivat edelleen korkealla tasolla. Yhteenveto työterveyshuollon kulujen ja palvelujen kehityksestä vuosina on liitteessä 9. Työterveyshuollon kokonaiskulut olivat 808 euroa työvuotta kohti (851 euroa vuonna 2012 ja 661 euroa vuonna 2011). Kansaneläkelaitos korvasi vuoden 2012 työterveydenhuollon kuluista vuoden 2013 puolella euroa, joten työterveyshuollon nettokustannuksiksi vuodelta 2012 jäi euroa (vastaavasti euroa vuonna 2011). Sairauspoissaolojen määrässä oli myönteistä kehitystä ja niiden määrä oli ennakkolaskelman perusteella 1713 kalenteripäivää (sisältää työtapaturmista johtuvia sairauslomapäiviä 25) eli keskimäärin 14 kalenteripäivää/työntekijä (vuonna päivää, vuonna päivää ja vuosina vastaavasti päivää). Alle 10-vuotiaan lapsen palkallisia hoitovapaita kertyi yhteensä 47 päivää (40 päivää vuonna 2012 ja 82 päivää vuonna 2011). Esitys: Merkitään selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista tiedoksi. Merkittiin selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista tiedoksi.

17 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano KL 10:1 :n mukaan kirkkoneuvoston tulee huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Tuomiokapituli ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen (KL 10:6 ). Seurakunnan viranomaisen päätös, jota ei ole alistettava, voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei siitä valittaminen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jollei viranomainen, jolle valitus on tehty, kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi. Päätöstä asiassa, joka voidaan siirtää kirkkohallituksen tai kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, ei saa panna täytäntöön ennen kuin on selvitetty, ettei asiaa siirretä (KL 25:1 1-2). Edellinen kirkkovaltuuston kokous on ollut Hyväksytään kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano. Hyväksyttiin kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano. 27 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 23/ Langattomien mikrofonien käyttöön muutoksia vuodenvaihteessa Kirkkohallituksen yleiskirje 24/ Kirkkolain muutokset koskien kirkollisen rakennuksen suojelua Kirkkohallituksen yleiskirje 25/ Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje 2013 Työmarkkinalaitoksen yleiskirje A16/ Suomen evankelisluterilaisen kirkon päivitetty rekrytointistrategia vuosille

18 Kirkkoneuvosto Työmarkkinalaitoksen yleiskirje A1/ Matkakustannusten korvausmäärät Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi. 28 Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat Julistusjohtokunta Julistuksen talousarviototeutuma 1 11/ Esitys Toivon-messun pitämisestä Hyvinkään seurakunnan tiloissa yhdessä Hengen uudistus kirkossamme ry:n kanssa 3. Kuoroavustukset vuodelle 2014 Kasvatusjohtokunta Päivähoidon uskontokasvatuksen mentoroinnin esittely 2. Johtavan lapsityönohjaajan päätösluettelo 3. Nuorisosihteerin päätösluettelo Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi. 29 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista 1 2/ Rovasti Pentti Mikkosen palkkaaminen vs. sairaalapapiksi Kellokoskelle sairausloman ajaksi Seurakuntapastori Petra Pohjanraidon vuosilomamuutos 3. Diakoniatyöntekijän viransijaisen valinta

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS JK PÖYTÄKIRJA 4/ 24.4.2014/ 39 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4 / 2014 Aika Torstai 24.4.2014 klo 18.00 19.18 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t 95-99 Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) Aika: Ti 27.11.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Karjalainen, Seppo

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot