Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kehittäminen perusterveydenhollossa case Paimio-Sauvo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kehittäminen perusterveydenhollossa case Paimio-Sauvo"

Transkriptio

1 Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kehittäminen persterveydenhollossa case Paimio-Savo SANNA MAULA LT, VANHUSTENHUOLLON YLILÄÄKÄRI PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS

2 Tastani LT immnologiasta 2004, geriatrian el 2012 Geriatrina Paimion-Savon tk:ssa, vodeosastolla 9/13 alkaen Aiemmin mm. vodeosastotyössä Udenkapngin tk Erikoistva lääkäri (kir, gyne,sis,psyk) LAS, V-SS, vanhspsykiatria Uki (VSSHP), TKS Va vastaava ylilääkäri Udenkapngin sosiaali- ja terveyskesks 12/2011-6/2013 VSSHP palliatiivisen hoitoreittityöryhmän jäsen VSSHP saattohoitosnnitelmatyöryhmän jäsen NSCPM 9/13 alkaen à palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Sidonnaisdet - yhteistyökmppani: Novartis, VSSHP (lentopalkkio)

3 Saattohoidon tarve on merkittävä koska Elämä on skpoliteitse tarttva tati, johon liittyy 100% kolleiss

4 Jokaisen kolema on aintlaatinen ja ammattilaiset saavat vain YHDEN mahdollisden onnista sen hoitamisessa kolemaa ei voi hoitaa vasemmalla kädellä

5 Kolevan potilaan kohtel on lääkintätaidon hmaanisden koetinkivi ja jokaisen hoitoyksikön laadn tärkein mittari. Arkkiatri Risto Pelkonen Hyvä saattohoito Somessa, STM 2010

6 Lähtökohdat hoitopoln snnittellle Kolema on tärkeä homioida ja hoitaa hyvin Ihmiset eivät hala kolla sairaalassa / teho-osastolla vaan saattohoitokodeissa ja kotonaan Monesti ihmisen aiempi hal kolla kotonaan mtt koleman lähestyessä haltaan sittenkin saattohoitopaikkaan Sen lisäksi, että potilaan ja omaisten tarpeet tlevat totetetiksi hyvällä palliatiivisella hoidolla ja saattohoidolla niin se myös säästää kstannksissa!!!! elämän loppvaiheen hoito modostaa srimman osan ihmisen yhteisknnalle aihettamista kstannksista Varsinais-Somen Sairaanhoitopiiri (VSSHP) on laatint kntien yhteisen, sntaa antavan saattohoitosnnitelman STM:n saattohoitosositksen pohjalta, joka pohjaa myös VSSHP palliatiiviseen hoitoreittiin Keskeiset ajatkset: saattaen saattohoitoon, hoito yhdessä paikassa kokonaisvaltaisesti, sjva ja jostava tiedonklk esh:n ja pth:n välillä, avn hakeminen päivystyksestä on saattohoitopotilaalle kohttonta, saattohoidosta holehtii ensisijaisesti persterveydenholto ja erikoissairaanhoito tarjoaa konsltaatiota

7 Kolevat potilaat Paimio-Savon terveyskeskksen aleella syksy 2013 saattohoitoa totetetaan Terveyskeskssairaalassa Paimion vanhainkodissa Tehostetssa asmispalvelssa (Savon palvelkesks, Paltanpisto, Jokilaakso) Resrssit erilaiset osalle potilaista on määrätty esim. omat parenteraaliset opioidit siten, että omaiset ovat notaneet lääkkeet apteekista, osa saant lääkkeensä hoitoon klvina (Paimion vanhainkoti, Savon palvelkesks). Yksittäistapaksissa lääkkeet oli vasten lääkärin määräystä jätetty jopa antamatta koska hoitaja ei hyväksynyt opioidien käyttöä pitkälle dementoitneen potilaan hoidossa. Osa potilaista toimitettiin tehostetsta palvelasmisyksiköstä selkeästi elämän loppvaiheen hoitoon terveyskeskssairaalaan Kotona ei kkaan kollt saattohoidossa, kotikolemia alle 5 syksyn 2013 aikana ja tiedossa oli, että he olivat honossa knnossa mtta varsinaista saattohoitopäätöstä ei ollt tehty, ER-päätös oli osalla Yhdelle tehtiin saattohoitopäätös epäselvissä oloshteissa yhteispäivystyksessä eikä tilanne ollt enää viikonlopn jälkeen korjattavissa avastiedot eivät toistaiseksi käytettävissä Kirjavat kippmppkäytännöt eri hoitopaikoissa ELI SAATTOHOITOA OLI SAATAVILLA MUTTA SE EI OLLUT SELKEÄSTI RAKENNETTUA TÄMÄ VASTAA HYVIN YLEISESTI TILANNETTA SUOMEN KUNNISSA TÄLLÄ HETKELLÄ

8 Paimio-Savon saattohoitoprosessi Selkeä tarve kvata saattohoidon totettaminen P-S terveyskeskksen toimialeella ja yhtenäistää käytäntöjä Kvaamalla prosessina Saadaan perehdytysmateriaalia Mittareita Koostett ohjeet Voidaan varmistaa laadkas hoito 24/7 kn henkilöstö on koltett hoidon totettamiseen kssakin yksikössä On helppo päivittää Prosessikvas tastamateriaaleineen ja opetksineen palvelee myös NSCPMkrssin lopptyönäni

9 Mistä lähdettiin? pohjamallina Oln kapngin syöpäpotilaan saattohoitoprosessikaaviot ja tastamateriaalit osana KASTE-rahoitetta KYTKE-hanketta, jossa on terveyshyötymallin mkaisesti kehitetty ja vahvistett sairaanhoitopiirin palvelprosesseja asiakaslähtöisesti Lisäksi käytetty Udenkapngin kapngin prosessien perstietolomakkeita pohjana hahmotsta varten

10 Prosessityöskentelyn vaiheet 1. Johdon tki, toimeksianto 2. Prosessivastaavan nimeäminen johtaa työskentelyä 3. Työryhmän perstaminen 4. Hahmots mitä on, mitä tiedetään nykytilan kvaaminen 5. Mittarien hahmots (johdon työskentelyn ja hoidon teksi) 6. Aikatalts 7. Yhteistyötahot ja niiden nykytilan ja toiveiden kleminen ja kirjaaminen 8. Tastamateriaalin tarpeen kartoits ja rakentaminen /kerääminen 9. Resrssien kartoits (henkilöstö, osaaminen ja hoitovälineistä kten kippmpt) 10. Koltstarpeen kartoits 11. Arvioinnin ja toimenpiteiden snnittel mittareita apna käyttäen

11

12 Palliatiivisen hoidon ja Saattohoidon kokonaissnnitelma Paimion-Savon ktky Palliatiivinen hoito Saattohoito tk-sairaalassa Kotitminen esh:sta Saa hyvän saattohoidon tksairaalassa Potilaan kolema tksairaalassa Siirtyy tk:n palliatiiviseen avohoitoon Saattohoito ympärivorokatisessa hoitopaikassa Pt kotit tksairaalasta Saattohoitopäätös Saa hyvän saattohoidon ympärivorokatises sa hoitopaikassa Potilaan kolema jatkohoitopaikassa Pt siirtyy esh:sta jatkohoitoon tk-sairaalaan Hoidon totets tksairaalassa Saattohoito kotona Honokntoinen palliatiivinen pt hoidossa tk-sairaalassa Saa hyvän saattohoidon kotona Potilaan kolema kotona Tk:n avosairaanhoidon Pt siirtyy tk:n Palliatiiviseen avohoitoon

13

14 Saattohoidon totets tk-sairaalassa Potilas Omaiset Tieto Saattohoitopäätöksestä Keskstelee hoitopäätöksestä, toiveistaan, hoitosnnitelmasta, hoidosta Tkee läheistään, osallist lvalla/edstajana hoito- snnitelman laatimiseen Saa laadkasta, yksilöllistä saattohoitoa Haltessaan Saa osallista saattohoitoon Kolee Vastaanottaa Tiedon kolemasta, Saa infoa hatasjärjestelyistä, srtyöstä ja srk:n tarjoamasta testa Lääkäri Tieto Saattohoitopäätöksestä Keskstelee potilaan ja/tai omaisten Kanssa tilanteen, laatii saattohoitosnnitelman Totettaa Hyvää saattohoitoa Arvioi Hoidon totetmista, Tarvittaessa mokkaa Hoitomääräyksiä hoitajien Havaintojen persteella. Tarv. Konsltoi erikoissairaanhoitoa. Toteaa koleman, Laatii kolintodistksen Tai lähetteen avakseen. Tarvittaessa keskstelee Omaisten kanssa. Sairaanhoitaja Lähihoitaja/ Pershoitaja Informoi potilasta, omaisia, osallist Saattohoitosnnitelman laatimiseen Totettaa Hyvää saattohoitoa Totettaa Hyvää saattohoitoa Arvioi hoidon Totetmist a, Tarvittaessa Informoi Lääkäriä ongelmista Havaitsee Koleman,Tiedottaa Omaisille ja Lääkärille. Antaa infoa (sll. /kirjall.) Hatajaisjärjestelyistä, srtyöstä ym. Fysioterapetti Järjestää Tarvittaessa apvälineet Sosiaalityöntekijä Osastosihteeri Toimittaa kolintodistksen tiedot omaisille, hatastoimistolle, maistraatille, tarv. Osalist laatimaan + lähettää avaspyynnön, loskirjaa potilaan SM Laitosholto Seraknta Pyydettäessä Osallist saattohoidon hengelliseen Työhön/saattohoidon tkihenkilö osallist potilaan tkemiseen

15 Slide 14 SM1 liitteet omaisen rooli, saattohoito-opas/kansion sisältö; lääkärin tehtävät saattohoidossa/palliatiivisessa hoidossa, hoitajan tehtävät saattohoitodossa, info omaisille koleman jälkeen, sihteerin tehtävät kolemantapaksen yhteydessä, srk:n yhteystiedot, esite saattohoidon tkihenkilöiden toiminnasta ja saatavdesta. Sanna-Mari Mala;

16

17 Oln mallin tastamateriaalilettelo PALHO vastaanoton rakenne OYS:ssa (pdf) Saattohoidon kehittäminen PPSHP:ssa, STM:n kysely (pdf) Toimintaohje videokonsltaatioihin (pdf) Sosiaalityön homioiminen saattohoitoprosessin kehittämisessä OYS:ssa (pdf) Saattohoitoprosessin QPR-mallinns (pdf) Saattohoitoprosessin mallinnksen toimintojen sanallinen kvas (pdf) Prosessikvaksen johtopäätökset ja jatkosositkset (pdf) Saattohoitoprosessin kstannshyötyanalyysi (pdf) Saattohoidon kstannshyöty / talodellinen malli (pdf) Saattohoidon kstannsten jaottel / ESH, PTH, koti (pdf) Kotisaattohoidon kstannslaskelma (pdf) Asiakasvastaava-toiminta pitkäaikaissairaksien terveyshyötymallissa (pdf) Elämänlaattestamentti (pdf) Hoitokortti (pdf) Hoitotahto / Mistiliitto (pdf) Hoitotestamentti (pdf) KYTKE-hanke / sosiaalitrvaopas (pdf) Palliatiivisen hoitosnnitelman fraasit (pdf) Saattohoitosnnitelman fraasit (pdf) Toimintakyky-otsikot rakenteellisessa kirjaamisessa (pdf) Saattohoitososits (pdf) Syöpää sairastavan palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon siirtymisen toimintamalli (pdf) Syövän hoidon kehittäminen voteen 2020 (pdf)

18 Mitä on saat aikaan prosessitasolla Paimio-savon tk:ssa? Prosessityöskentely alkoi 12/13 sopimalla prosessit, joita osastolla lähdetään kvaamaan (kotits ja saattohoito) hahmots perstietolomakkeella 2/14: työryhmä, mittareita, rajapinnat Prosessin hahmots versio 1. 2/14, versio 2. 4/14 ja jatk kaavion piirtämisen modossa Työnjako tehty 2/14 aloitspalaverissa Tastamateriaalia kerättynä jo kattavasti: CADD PCA:n käyttöohje, lääkelaskri CADDpmplle, opioidimntolaskri, saattohoitolääkkeet lista / esittely, ohjeet: lääkärin rooli saattohoidossa, palliatiivisen sedaation totets Paimion-Savon tk:ssa, ohjeet kolemaan liittyen: koleman toteamiskäytännöt, ohje ja malli kolintodistksen täyttämisestä, Hoitosnnitelma-nevotteln ja kirjaamisen pohja, snnitelma saattohoitohoneen sisstksesta Yhteistyötahoista yli 50% kanssa keskstelt alstavat tarpeet ja kirjatt nykytilaa Aikatal: prosessin oltava esitysknnossa = lähes valmis 4/15 loppn mennessä

19 Mitä on saat aikaan käytännön työn tasolla? Vaikka vielä prosessin motoon kirjaamatta niin saattohoitosnnitelmia = oireenmkaisen hoidon snnitelmia (hoidon rajakset eritelty, ennakoivat hoito-ohjeet)) on alett laatia osastolla ja niiden mkaista hoitoa on totetett hyvällä menestyksellä sekä osastolla että jatkohoitopaikassa tehostetn palvelasmisen yksiköissä Tk-sairaalasta tehty paikallinen saattohoidon osaamiskesks, jossa sairaanhoitaja konsltoitavissa 24/7, mikä lo hyvä ten mille hoitoyksiköille Sovitt käytännöstä toimittaa hoitoyksiköihin tarvittavat saattohoitolääkkeet (morfiini, haloperidoli ja loratsepaami tyypillisimmillään) tk-sairaalasta tarpeen mkaan Hoitosnnitelmanevotteliden merkitystä ei voi liikaa korostaa sein käydään omaisten kanssa, harjoittel + kommnikaatiokolts ehdottomasti edksi, malli mototmassa Palliatiivinen avohoito on tärkeä tehtävä myös persterveydenhollossa saadaan koppi erikoissairaanhoidosta siirtyvistä potilaista, saattaen kohti saattohoitoa siten, että henkilöstö ja ympäristö osastolla tlee ttksi

20 Haasteet Organisaatiossa ollaan vasta aloittamassa prosessijohtaminen Kokonaisprosessiarkkitehtri virallisesti hahmottamatta jolloin piti päätellä, että tksairaalan pääprosessi = Terveyskeskssairaalahoito ja alaprosesseja laaditaan tarpeen ja aikataljen mkaan Vain yksi prosessityöskentelyyn aiemmin osallistnt ryhmässä Lonnollisesti kantaa vetovastn, toimii prosessivastaavana Olisi helpompaa jos prosessivastaava ei olisi sama henkilö kin prosessityöskentelyn vetäjä ainakaan ensimmäisellä kerralla Ajan löytäminen prosessityöhön, aikatalt heilahtavat herkästi osastotyössä, jota ei pysty etkäteen snnittelemaan Työläs vaikkakin palkitseva Yksi työntekijä pystyy sitotmaan mielmmin yhden, korkeintaan kahden prosessin rakentamiseen vodessa Prosessikvasohjelmaa ei ole käytetty PowerPointia Keskittymistä ja työrahaa vaativa työ ei onnist osastotyön lomassa vaan lisätyönä ja pääasiassa kotona työrahan voksi

21 Myönteistä Innostnt vastaanotto Oli helppo löytää ryhmään riittävästi jäseniä Työskentely on sjvaa ja on osatt hyvin homioida myös miden työntekijäryhmien rooleja saattohoidossa (esim. laitosholto) Nosst esiin hyviä kehittämiskohteita ja niitä onkin jo lähdetty työstämään Lähentää organisaatioiden ja henkilöstöjen välistä toimintaa Mahdollistaa mallien lomisen palveln, jonka tarve ei ole vielä vakiintnt, esim. kotisaattohoito Paljon hyvää valmista materiaalia jo olemassa, kaikkea ei tarvitse alsta asti itse tottaa Hyvää palatetta hoitopaikoista, omaisilta ja myös potilailta nyt totetetsta saattohoidosta ja saattohoitosnnitelmista, palkitsevaa työtä

22 Lopksi Sosittelen lämpimästi systemaattista työskentelyä ja ohjeiden kirjaamista / päivittämistä persterveydenhollossa kaikista keskeisistä palvelprosesseista Saattohoito sopii ja kl persterveydenholtoon ja vaakakpissa lähes yhtä tarkeitä komponentteja ovat mahdollisimman hyvä koleman hoito potilaille ja heidän läheisilleen että resrssien oikeanlaisen käytön kohdentamisesta aihetvat kstannssäästöt Saattohoidon kehittäminen kannattaa nostaa kehittämiskohteeksi knnissa, joissa omat toimintamallit eivät ole vielä vakiintneet sjviksi käytännön tasolla

23 Krssissa kohti tavoitteita Kiitos!

Palliatiivinen hoitoketju - Mitä ja miksi? Seinäjoki 21.11.2014 Juho Lehto Vs. palliatiivisen lääketieteen prof./vs. Ylilääkäri, TAYS/TY

Palliatiivinen hoitoketju - Mitä ja miksi? Seinäjoki 21.11.2014 Juho Lehto Vs. palliatiivisen lääketieteen prof./vs. Ylilääkäri, TAYS/TY Palliatiivinen hoitoketju - Mitä ja miksi? Seinäjoki 21.11.2014 Juho Lehto Vs. palliatiivisen lääketieteen prof./vs. Ylilääkäri, TAYS/TY Mitä on palliatiivinen hoito? Palliatiivinen hoito on pitkälle edenneestä

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Terveyden edistämisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Välimäki Merja SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS SAMPO -HANKE Samalla polulla -voimavaroja lyhytaikaishoidosta 2007 2010 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KUNTOUTTAVAN LYHYAIKAISHOIDON MALLI... 2 2.1

Lisätiedot