PIZZOJEN SUOLAPITOISUUSTUTKIMUS JA PIZZARAAKA-AINEIDEN MIKROBIOLOGINEN LAATU. ~ Oulun kaupunki. Ympäristövirasto.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIZZOJEN SUOLAPITOISUUSTUTKIMUS JA PIZZARAAKA-AINEIDEN MIKROBIOLOGINEN LAATU. ~ Oulun kaupunki. Ympäristövirasto."

Transkriptio

1 J PIZZOJEN SUOLAPITOISUUSTUTKIMUS JA PIZZARAAKA-AINEIDEN MIKROBIOLOGINEN LAATU ~ Oulun kaupunki Ympäristövirasto - Raportti 5/1998

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 PIZZOJEN SUOLAPITOISUUDET 1 PIZZATÄYTTEIDEN HYGIEENINEN LAATU 2 MIKROBIMÄÄRÄN ARVIOINTI 2 MIKROBIOLOGISET TULOKSET 2 AISTINVARAISET TULOKSET 3 YLEINEN HYGIENIA 3 POHDINTA 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 LIITTEET

3 JOHDANTO Oulun kaupungin ja ympäristökuntien alueella suoritettiin välisenä aikana pizzaprojekti, jossa selvitettiin pizzatäytteiden hygieenistä laatua ja lisäksi sekä pizzerioissa valmistettujen että teollisesti valmistettujen pizzojen ruokasuo!apitoisuuksia. Kaikkiaan tutkittiin 175 näytettä. Näytteiden ottamisesta huolehtivat kuntien terveystarkastajat ja ne tutkittiin Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa. Raportin laatimisesta vastasivat johtava hygieenikko Maija Nurminen ja kemisti Seija Karjalainen. Oulussa tarkasteltiin näytteenoton yhteydessä lisäksi pizzerioiden yleistä siisteyttä sekä pizzaraaka-aineiden säilyttämistä. Oulusta projektissa oli mukana 2 l satunnaisesti valittua eri kokoista ja eri tyyppistä pizzeriaa eli noin puolet Oulun neljästäkymmenestä pizzeriasta. Projekti katsottiin aiheelliseksi toteuttaa, koska monissa terveystarkastajien ottamissa valvontanäytteissä oli todettu mikrobiologiselta laadultaan huonoiksi luokiteltuja täytteitä mm. tonnikalaa ja kinkkua. Suolapitoisuuksia päätettiin tutkia, koska pizzat on usein havaittu varsin suolaisiksi. PIZZOJEN SUOLAPITOISUUDET Projektissa tutkittiin 45 pizzerian suolapitoisuus. Näistä 24 oli Oulussa ja lähikunnissa sijaitsevien pizzerioiden valmistamia pizzoja ja 21 oululaisista sutirmyymäiöistä hankittuja teollisesti valmistettuja, valmispakkauksessa myytäviä pizzoja. Teollisesti valmistettujen pizzojen (21 kpl) ruokasuolapitoisuuden (NaCI) keskiarvo oli 1,2 % (11,2 glkg). Pienin pitoisuus oli 1,0 % ja suurin 1,7 %. Myyntipäällysmerkinnät ruokasuolan osalta olivat asianmukaiset 67 %:ssa näytteistä. Kolmessa pizzassa suolapitoisuutta ei ilmoitettu lainkaan ja neljässä suolapitoisuus osoittautui ilmoitettua selvästi korkeammaksi. Pizzerioissa valmistettujen pizzojen keskimääräinen suolapitoisuus oli teollisesti valmistettuja hiukan korkeampi. Keskiarvo oli 1,3 % (12,8 glkg) tulosten vaihdellessa 0,9 % - 1,6 %:n välillä. Pizzerioissa tai ravintoloissa valmistettavalle ruoalle eikä siten myöskään pizzalle ole elintarvikelainsäädännössä annettu ohjearvoja vaan suolaa voidaan käyttää ns. hyvän valmistustavan mukaisesti. Niin teollisesti valmistettujen kuin pizzerioiden pizzojenkin suolapitoisuudet ovat varsin korkeita. Syömällä yhden keskikokoisen (n. 350 g) pizzan tulee aikuisen ihmisen päivittäinen suolantarve hyvinkin tyydytetyksi. Tästä annoksesta saat suolaa n. 3-5 g. Pizzerioiden pizzat ovat usein vieläkin kookkaampia, jolloin suolaakin saadaan vielä enemmän. Missään tapauksessa pizzat eivät ole lasten jokapäiväistä ruokaa. Lasten ruoanhan suositellaan olevan vähäsuolaista eli sen suolapitoisuuden tulisi olla alle 5 glkg (= 0,5 %).

4 2 PIZZATÄYTTEIDEN HYGIEENINEN LAATU Projektissa tutkittiin yhteensä 130 pizzanäytteen hygieeninen laatu. Näytteistä 72 oli Oulun pizzerioista ja loput 58 Haukiputaan, Kiimingin, Ylikiimingin, Muhoksen, Utajärven, OulunsaIon, Limingan ja Lumijoen pizzerioista. Näytteet tutkittiin aistinvaraisesti mahdollisten poikkeavan ulkonäön tai vieraan hajun varalta. Mikrobiologisina tutkimuksina selvitettiin aerobisten mikro-organismien määrä niistä tuotteista, joissa ei ole käytetty valmistuksessa ns. hyötymikrobeja. Lisäksi kaikista näytteistä määritettiin enterobakteerien määrä. Aerobisten mikro-organismien määrää käytetään yleisesti perustutkimuksena selvitettäessä elintarvikkeiden mikrobiologista laatua. Tämä kuvaa näytteessä olevien bakteerien, homeiden ja hiivojen kokonaismäärää. Aerobisten mikro-oganismien määrään kypsissä elintarvikkeissa vaikuttaa mm. elintarvikkeiden ikä, säilytyslämpö ja valmistus- ja käsittelyhygienia. Enterobakteerit ovat suuri ryhmä bakteereita, joita esiintyy sekä ulosteissa että ympäristössä mm. maaperässä ja luonnon vesissä. Osa enterobakteereista esimerkiksi salmonellat, yersiniat ja shigellat ovat tautia aiheuttavia. Kypsissä hygieenisesti käsitellyissä elintarvikkeissa enterobakteereita ei normaalisti juuri todeta ja bakteerien runsas esiintyminen viittaa hygieenisiin puutteellisuuksiin. MIKROBlMÄÄRÄN ARVIOINTI Koska harvoille elintarvikkeille on annettu ns. mikrobiologisia ohje-arvoja tai laatuvaatimuksia, on näytteiden mikrobiologisessa arvioinnissa käytetty kypsille tuotteille tavanomaisesti sovellettavia luokittelurajoja. Näytteet on luokiteltu mikrobiologiselta laadultaan hyviksi, jos aerobisten mikro-organismien määrä on alle mikrobipesäkettä yhdessä grammassa elintarviketta (pmy/g) ja huonoksi, jos pesäkemäärä on yli pmy/g. Vastaavasti enterobakteerien osalta tutkimustulosta pidetään hyvänä, jos bakteerien määrä on alle 100 pmy/g ja huonona, jos pesäkemäärä on yli pmy/g. MIKROBIOLOGISET TULOKSET Kaikista tutkituista näytteistä oli mikrobiologiselta laadultaan hyviä 62 %, välttäviä 19 % ja huonoja samoin 19 %. Oulun pizzerioista otetuista näytteistä 58 % oli hyviä, 22 % välttäviäja 20 % huonoja. Mikrobiologisten tutkimusten perusteella huonoimpia laadultaan olivat herkkusienet. Näytteitä oli 18 kappaletta ja näistä 44 % oli laadultaan huonoja ja 56 % hyviä. Lähes kaikissa huonoiksi luokitelluissa herkkusieninäytteissä todettiin erittäin suuri kokonaispesäkeluku ja poikkeavan runsaasti enterobakteereita. Enterobakteereita todettiin useimmissa näytteissä olevan yli pmy/g. (Tulos on ilmoitettu arvioituna tuloksena, koska runsaan kasvun takia todellista pesäkemäärää ei voitu laskea).

5 3 Tonnikalanäytteitä oli 21. Tonnikaloissa todettiin myös runsaasti laadun heikkenemistä. Tutkituista 21 näytteestä vain 43 % oli laadultaan hyviä, 38 % oli välttäviäja 19 % huonoja. Tonnikaloissa todettiin samoin huomattavan suuria aerobisten mikro-organismien sekä enterobakteerien määriä. Kypsennetyistä Iiboista otettiin 26 näytettä. Tyypillisin kypsennetty liha oli paistettu jauheliha. Näytteistä oli 66 % hyviä ja 19 % huonoja. Pääasiallinen syy huonouteen oli suuri kokonaispesäkemäärä, mutta kahdessa näytteessä todettiin myös enterobakteerien määrän olevan poikkeavan suuri. Omana ryhmänään olivat kinkkunäytteet, joita oli yhteensä 33. Näistä 67 % todettiin laadultaan hyviksi, 15 % välttäviksi ja 18 % huonoiksi. Kinkuissa mikrobiologisen laadun huonouden syynä oli kaikissa tapauksissa mikrobien suuri määrä. Katkarapunäytteitä oli 19 kappaletta. Näistä 58 % todettiin hyviksi, 32 välttäviksi ja 19 huonoiksi. Muissa näytteissä, joita olivat makkara, simpukat, bologneesikastike sekä homejuusto oli laatu hyvä tai välttävä. AlSTINVARAISET TULOKSET Näytteistä tehtiin ns. alustava aistinvarainen arvio, jossa tutkitaan onko näytteessä havaittavissa esimerkiksi pilaantumiseen viittaavia aistinvaraisia muutoksia. Kaikki näytteet tutkittiin ulkonäön sekä hajun osalta ja pieni osa näytteistä myös maun osalta. Mitään näytettä ei todettu aistinvaraisesti kelpaamattomaksi esimerkiksi pilaantuneen hajun tai muun vastaavan syyn takia. YLEINEN HYGIENIA Pizzerioiden yleinen siisteys sekä raaka-aineiden säilytystapa tarkastettiin Oulun pizzerioista näytteenoton yhteydessä. Yleinen siisteys oli hyvä noin puolessa (10) pizzerioista. Kohtuullisen siisteiksi arvioitiin seitsemän pizzeriaaja epäsiisteiksi tai suttuisiksi luokiteltiin neljä pizzeriaa. Pizzojen täytteet säilytettiin suurimmassa osassa pizzerioista kylmässä. Kolmessa pizzeriassa täytteet säilytettiin lämpimässä, kahdessa pizzeriassa raaka-aineista osa (helposti pilaantuvat lihat ja kalat) oli I0'lmässäja osa lämpimässä. Yhdessä pizzeriassa täytteet säilytettiin lämpimässä, koska kylmälaite oli rikki. POHDINTA Aerobisten mikro-organismien esiintyminen näytteissä kuvastaa tuotteen hygieenistä laatua. Aerobisten mikro-organismien suuri määrä ei välttämättä tee tuotetta ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi, ellei tuotteen bakteeristo koostu esimerkiksi pilaantumista, hapantumista, limaantumista tms. aistinvaraisia muutoksia aiheuttavista bakteereista tai patogeenista tautia aiheuttavista bakteereista.

6 4 Vakuumipakatuissa tai suojakaasuun pakatuissa tuotteissa, kuten esimerkiksi kinkussa tai kinkkusuikaleissa ovat bakteerimäärät usein suurempia kuin pakkaamattomissa kypsissä tuotteissa. Maitohappobakteereiden ym. terveydelle haitattomien aerobisten mikroorganismien määrä kasvaa säilytysaikana. Lopulta bakteerit aiheuttavat tuotteeseen aistinvaraisia muutoksia esimerkiksi liimaantumista tai vieraanhapanta tai muuta vierasta hajua, jolloin tuotteita ei voida enää pitää ihmisravinnoksi kelpaavina. Pizzerioissa paistetuissa kypsissä jauhelihoissa todettiin samoin suuria mikrobimääriä. Koska kyseessä ei ilmeisestikään ole kypsien tuotteiden vanheneminen suuren kierron takia, voisi kyseessä olla jauhelihan puutteellinen kypsentärninen tai epähygieenisyys jauhelihan käsittelyssä. Yhtenä mahdollisuutena on myös suuren jauhelihamäärän liian hidas jäähdyttäminen, jolloin kuumentamista kestävistä bakteeri-itiöistä kehittyy uusia bakteereita. Enterobakteerien runsas esiintyminen kypsissä tuotteissa voi olla osoituksena yleisen hygienian puutteesta. Oletettavasti bakteereita joutuu elintarvikkeeseen huonosti pestyistä käsistä, välineistä tai likaisesta ympäristöstä. Esimerkiksi täyssäilykkeissä ei valmistukseen liittyvän kuumennuskäsittelyn takia saa olla lainkaan bakteereita. Suuret enterobakteerimäärät pizzatäytteissä voisivat johtua käsittelyvirheistä ja mahdollisesti myös suurissa purkeissa olevan raaka-aineen hitaasta kierrosta. Suotuisissa oloissa eli lämpimässä säilytettäessä bakteerimäärä lisääntyy nopeasti varsinkin helposti pilaantuvissa elintarvikkeissa. Tavanomainen bakteeristo tuhoutuu pizzoja kuumennettaessa, joten sairastumisriski on pieni. Kuitenkin riski olisi olemassa, mikäli pizzatäytteessä oleva bakteeristo koostuisi sellaisista ruokamyrkytysbakteereista, jotka voivat tuottaa elintarvikkeeseen kuumentamista kestävää bakteerimyrkkyä. Tällaisen ruokamyrkytyksen voisi aiheuttaa esimerkiksi toksiinia tuottava Staphylococcus aureus bakteeri. Staphylococcus aureus bakteeria on mm. ihmisen iholla, nielussaja nenässä. Bakteereita voi joutua tuotteeseen esim. huonosti pestyistä käsistä sekä pisaratartuntana esimerkiksi aivastusten ja yskimisen mukana. Staphylococcus aureus bakteeri pystyy tuottamaan toksiinia yli 10 C:ssa, minkä takia helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kylmäsäilytys on välttämätöntä. Kinkut, etenkin kauan huoneenlämmössä olleet jouiukinkut, ovat olleet Suomessa useiden Staphylococcus aureus ruokamyrkytysten aiheuttajina. JOHTOPÄÄTÖKSET Pizzoihin käytettävien raaka-aineiden mikrobiologisessa laadussa todettiin selviä puutteita. Helposti pilaantuvien täytteiden (kiukku, jauheliha, tonnika1a, äyriäiset) säilyttäminen lämpimässä heikentää niiden laatua. Raaka-aineiden mikrobiologinen laatu oli selvästi huonoin niissä pizzerioissa, joissa pizzatäytteet säilytettiin lämpimässä. Pizzatäytteet olivat mikrobiologiselta laadultaan selvästi huonompia epäsiisteissä pizzerioissa. Pizzerioita perustettaessa tulisi kiinnittää huomiota tilojen riittävyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Siksi yrittäjän tulisi jo pizzerian suunnitteluvaiheessa olla yhteydessä va1vontaviranomaiseen. Helposti käytettävissä olevia kylmäsäilytystiloja on oltava riittävästi ja helposti pilaantuvat täytteet tulee säilyttää kylmälaitteissa. Pizzatäytteiden

7 5 käsittelyn tulee tapahtua hygieenisesti ja puhtain välinein. Riittävän nopeasta raaka-aineiden kierrosta tulee varmistua. Tilojen siisteydestä sekä välineiden ja pintojen puhtaudesta on riittävästi huolehdittava. Hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista on tehtävä toiminnasta valvontaviranomaiselle (terveystarkastajat) kiijallinen ilmoitus. Työntekijöiden terveydentilatarkastuksista (salmonellat) tulee olla myös todistus ennen työhön ryhtymistä.

8 Teollisesti valmistettujen, valmiiksi pakattujen pizzojen määritetyt suolapitoisuudet ja pakkauksessa ilmoitetut suolapitoisuudet Liite 1 -,. " N~~lii:'." -~.,.. 'j'iu5ttå1!irt ~ 'lvi~l1tlp~\~~i!!' ;.~. t!. nrq mimi i metkinriäitol 01 ffsru'".. ', , ~->: - ;;';';" %.. ~_XyqK~.rSl;lplasta, ",. '."." -;.;.;..~ - :;.-. % ":H.f a <on. 1 Big american pizza; Texmex max, 1 % 1,7 2 Jättipizza (jauheliha-savulihal ei ilm, 1,3 3 Jättipizza (iauheliha-herkkusieni ei ilm, 1,2 4 Kotihvvä salamipizza 1,3 1,3 5 Kotihvvä jauhelihapizza 1,0 1,1 6 Kotihyvä kinkkupiiza 1,0 1,2 7 Kotihyvä kinkkupannupizza 1,0 1,1 8 Iso pizza (kinkku, ananas, homeiuustol 1,0 1,1 9 Iso pizza (iauheliha, pekoni, sipuli,v.sipuli) 1,0 1,2 10 Boloanese pizza 1,2 1,2 11 Franciscana pizza 1,0 1,2 12 Saiamipizza 1,2 1,2 13 Pepperonipizza 1,1 1,0 14 Jauhelihapizza 1,1 1,1 15 Kinkkupizza 1,1 1,2 16 Pizza Slice 1,3 1,2 17 Pizza Slice (ivväbroileri-persikka-ananasl 1,3 1,2 18 Pizzetta pepperoni (meetvurstipizza) 1,2 1,1 19 Pizzetta kinkkupizza 1,2 1,0 20 Pizzetta iauhelihapizza 1,2 1,0 21 Delizza kinkkupizza ei ilm. 1,1..."

9 Pizzerioissa valmistettujen pizzojen suolapitoisuudet Liite 2 " t;,!~}1~',. TQ&ff~'&n ' 'MYyJitl:PaällyR~- ' R'ijöK:äsuQla ~, nro '%; 'öj ".. - -, -~..,..:OA 1 Capriccioca- pizza Opera-pizza 1,5 3 Opera-pizza 1,0 4 Pannupizza: herkkusieni- kinkku 1,6 5 Kinkku - herkkusieni - pizza 1,1 6 Kinkku - herkkusieni - pizza 1,6 7 Kinkku-tonnikala-katkarapu-pizza 1,3 8 Kinkku-tonnikala-katkarapu-pizza 1,5 9 Kinkku-tonnikala-katkarapu-pizza 1,1 10 Pizza, Fazer 1,2 11 Kinkku-tonnikala-salami-pizza 1,3 12 Kinkku-tonnikala-salami-pizza 1,5 13 Kinkku-tonnikala-salami-pizza 1,2 14 Amiqo-pizza (salar'ni, herkkusieni,iauheliha) 0,9 15 Quattro staqione-pizza 1,1 16 Marinara-pizza (katkarapau-simpukka) 1,1 17 Venezia-pizza (kinkku, tonnikala) 0,9 18 Poro-pizza(poro, ananas) 1,0 19 Supreme-pannupizza 1,6 20 Kinkku-venäl.meetwursti-iauheliha-pizza 1,1 21 Cacciatora-pizza (salami-paprika-oliivi) Quattro staqione-pizza (kinkku, herkkusieni, simpukka) 1,5 23 Milaneza-pizza (aniovis, oliivi, kapris,tabasco) 1,5 24 Pizza (salami, iauheliha, auraiuusto,kinkku) 1,3

10 L "". ~, -..,.; ". Pizzatäytteiden hygieeniset tulokset Liite 3 Sivu 1(5),. ' r ,... [ Alte~a~i~ibli'..,[-.~,,~ ~ ~ :'-"". -.. ". "..,~, T' ~;tl,.'~i![rnt~~tr!;fctfff;)l\~9t:le 'Yil~i:$arwö ~NäYte;~ 119,J~I:'!n;, I,,'. ~, :" 7',--., 1.' '.. ".':i I 01:0'.,~ niroi, mik~örto~~i'li;mit' ;l'i(m~l 1:4~,, I j.-' - '.',,,, L,.. _'" ",'"... _~.. ' I...:,' "'":--"'" ~.. " ~.. -_.,. ";;..,;..;(. ~~...;;,z.'" _. ' '..... _"'" '''-'..z. ~ < ~,mir~l1lii\kt1l\itlail:l" ;Nlakli L...,KPIlQ;,'.. I J.._,~Il!jjL 1 Kinkkusuikale 0 0 arvo < arv.<10 H 2 Boloonese-kastike, irto 0 0 arvo V 3 Katkarapuia, irto arvo > A 4 Sinisimpukat, irto 0 0 arvo < arvo < 10 H 5 Kebab, irto 0 0 arv, 2000 arvo < 10 H 6 Viipaloituja herkkusieniä, irto arvo < 10 A 7 Herkkusieniä, paloja, irto 0 0 arvo 4000 arvo < 10 H 8 Kinkkulastu, irto arv.<10 H 9 Tonnikala öljyssä, irto 0 0 arv, V 10 Bolognese-kastike, irto 0 0 arvo arvo < 10 H 11 Katkaravut, irto 0 0 arvo 3000 arv, < 10 H 12 Paistettu jauheliha, irto arv, < 10 H 13 Kinkkusuikale arvo 9000 arvo < 10 H 14 Katkaravut, irto arv.<10 V 15 Herkkusienet, irto 0 0 arvo arvo < 10 H 16 Tonnikala, irto arv.<10 V 17 Kebab-liha, irto arvo arv.<10 H 18 Poronliha, irto arvo arv.<10 H 19 Kinkkupala (Iastu), irto 0 0 arvo arv.<10 H 20 Boloonesi kastike, irto 0 0 arvo 3000 arv.<10 H 21 Katkarapu, irto 0 0 arvo arv.<10 H 22 Katkarapu, irto V 23 Kinkkurouhe, irto H 24 Ruskistettu jauheliha, irto V

11 Liite 3 Sivu 2(5). 25 Kinkkusuikale, irto 0 0 arvo arv.<10 H 26 Katkarapu, irto 0 0 arvo H 27 Ruskistettu jauheliha, irto A 28 Simpukka, irto 0 0 arvo 2000 arvo < 10 H 29 Kinkkurouhe, irto 0 0 arvo < arvo < 10 H 30 Katkarapu, irto 0 0 arvo < arvo < 10 H 31 Kinkkurouhe, irto H 32 Katkarapu, irto 0 0 arvo H 33 Ruskistettu iauheliha, irto 0 0 arvo < arv.<10 H 34 Herkkusieni, irto arv.> A 35 Kinkkusuikale, irto arv.<10 H 36 Katkarapu, irto, pakaste 0 0 arvo arv.<10 H 37 Kinkkusuikale, irto 0 0 arvo 5000 arv.<10 H 38 Herkkusieni, irto 0 0 arvo arv.<10 H 39 Katkarapu, irto, pakaste arv.30 V 40 Kinkkusuikale, irto arv.<10 H 41 Herkkusieni, irto 0 0 arvo 3000 arv.<10 H 42 Katkarapu, irto, pakaste 0 0 arvo 8000 arv.<10 H 43 Kinkkusuikaleita, irto 0 0 arvo > arv.<10 A 44 Tonnikala, irto arv.<10 V 45 Kinkkusuikale, irto arv.20 H 46 Kinkku paloina, irto 0 0 arvo < arvo < 10 H 47 Herkkusieni, irto 0 0 arvo > arvo > A 48 Katkarapu, irto 0 0 arvo arvo < 10 H 49 Katkarapu, irto 0 0 arvo arvo < 10 H 50 Tonnikala, irto 0 0 arvo V 51 Kinkkusuikale, irto V 52 Tonnikala, irto V 53 Katkarapu, irto V 54 Kinkkusuikale, irto 0 0 arvo 9000 arvo < 10 H

12 Liite 3 Sivu 3(5). 55 Herkkusieni, irto 0 0 arvo arvo < 10 H 56 Katkarapu, irto 0 0 arvo 4000 arvo < 10 H 57 Tonnikala, irto 0 0 arvo < arvo < 10 H 58 Kinkkusuikale, irto 0 0 arvo arvo < 10 H 59 Venäläinen meetwursti, irto 0 0 arvo < 10 H 60 Auraiuusto, irto 0 0 arvo < 10 H 61 Jauheliha (maustettu), irto 0 0 arvo arvo < 10 H 62 Kinkkusiivupaloia, irto 0 0 arvo < arvo < 10 H 63 Kananpoikaa paloina, irto 0 0 arvo arvo < 10 H 64 Kinkkusuikale, irto arvo < 10 A 65 Jauheliha, maustettu, irto 0 0 arvo > arvo < 10 A 66 Salami, irto 0 0 arvo < 10 H 67 Tonnikala, irto 0 0 arvo > arv.> A 68 Kinkkusuikale, irto A 69 Maustettu jauheliha, irto arv.200 V 70 Kinkkusuikale, irto arvo < 10 V 71 Simpukka, irto arvo 120 V 72 Tonnikala, irto 0 0 arvo arv.60 H 73 Tonnikala, irto V 74 Kinkkusuikale, irto V 75 Herkkusieni, irto 0 0 arvo > arvo > A 76 Kinkkusuikale, irto arvo arvo 10 H 77 Jauheliha (esikäsiteltv), irto V 78 Jauheliha (esikäsitelty), irto arvo 10 A 79 Pizzasuikale (kinkkua), irto arvo > arv.60 A 80 Tonnikala, irto arvo < 10 V 81 Tonnikala, irto A 82 Kinkkusuikale, irto arv.20 A 83 Kinkkusuikale, irto V 84 Nautaiauheliha (kvpsä)+ tomaattipvre A

13 Liite 3 Sivu 4(5),. 85 Paistettu jauheliha, irto 0 0 arvo arv, < 10 H 86 Tonnikala, irto arv.60 H 87 Simpukka, irto 0 0 arvo < arv, < 10 H 88 Pepperonimakkara (siivutettu), irto arv, < 10 H 89 Herkkusieni, irto 0 0 arvo > arvo > A 90 Possujauheliha (paistettu), irto A 91 Kinkkusuikale, irto 0 0 arvo > arv,30 A 92 Jauheliha (kvpsä), irto 0 0 arvo arv, 10 H 93 Venäläinen meetwursti (siivutettu), irto arvo < 10 H 94 Tonnikalaa, irto 0 0 arvo 9000 arvo < 10 H 95 Tonnikalaa, irto A 96 Herkkusienet, irto 0 0 arvo 9000 arvo < 10 H 97 Herkkusienet, irto H 98 Kinkkulastu, irto 0 0 arvo 4000 arvo < 10 H 99 Kinkkusuikale, irto A 100 Paistettu jauheliha, irto 0 0 arvo arvo < 10 H 101 Katkarapu, irto 0 1, arv.90 V 102 Katkarapu, irto 0 1, arv.20 V 103 Jauheliha (maustettu, esikvpsennettv) 0 0 arvo < arv.<10 H 104 Kinkku, silppu, irto arvo 3000 arvo 10 H 105 Tonnikalaa, irto 0 0 arvo < arvo 10 H 106 Salami, siivutettu, irto arvo < 10 H 107 Herkkusienet, irto 0 0 arvo 3000 arvo < 10 H 108 Herkkusienet, irto 0 0 arv arvo < 10 H 109 Tonnikala, irto 0 0 arvo < arvo < 10 H 110 Tonnikala, irto 0 0 arvo arv.60 H 111 Kinkkulastu, irto 0 0 arvo 6000 arv. < 10 H 112 Kebab-liha, irto 0 0 arv arv. < 10 H 113 Jauheliha (paistettu), irto arvo < 10 H 114 Kanakuutio, irto arv. < 10 H

14 Liite 3 Sivu 5(5). 115 Katkaravut, irto arvo < 10 A 116 Tonnikala, irto 0 0 arvo > arvo > A 117 Jauheliha (kypsennetty) 0 0 arvo arvo 140 V 118 Herkkusienet, irto arvo > A 119 Jauheliha (keitettv), irto 0 0 arvo arvo < 10 H 120 Kinkkusuikale, irto 0 0 arvo arvo < 10 H 121 Tonnikala, irto 0 0 arvo 3000 arvo < 10 H 122 Paistettu iauheliha, irto arvo 4000 arv.<10 H 123 Kinkkusuikale, irto arv.<10 V 124 Herkkusieni, irto 0 0 arvo > A 125 Herkkusieni, irto 0 0 arvo > arvo > A 126 Herkkusieni, irto 0 0 arvo < arvo < 10 H 127 Tonnikala, irto arvo 4000 arvo < 10 H 128 Tonnikala, irto arvo 8000 arvo < 10 H 129 Katkarapu, irto 0 0 arvo arvo < 10 H 130 Paistettu iauheliha, irto arvo < arvo < 10 H Aisteinarviointi: 0 = ei huomauttamista/virhettä Yleisarvio: H = hyvä V = välttävä A = ala-arvoinen

15 Liite 4 Pizzatäytteiden mikrobiologisten tulosten tuotekohtainen laatujakauma näyte Näytteet yleisarvio syy huonoon tulokseen yhteensä Hyvä Välttävä Huono Aerobiset Enterokpl kpl % kpl % kpl % mikro-org bakteerit Kinkku Jauheliha tms. kypsennetty Makkara (metw., salami) Tonnikala Katkarapu Simpukat Herkkusienet Bolognes.kastike Juusto Yht Projektissa käytetyt mikrobiologisen laatuluokituksen raja-arvot: hyvä välttävä huono < pmy/g (pesäkettä muodostavaa yksikköä Ig) pmy/g yli pmy/g

16 Oulun pizzerioiden pizzatäytteiden laatu, tuotteiden säilyttäminen sekä yleisarvio tilojen siisteydestä Liite 5 Pizzeria Näytetulos Tuotteiden säilytys Yhteisarvio hyvä tyydyttävä huono kylmässä lämpimässä hyvä kohtalainen huono 1 5 x x x x x x x x x 6 3 x x x x x x x x x x x 11 3!!! x x 12 3 x x x x x x 15 3 x x 16 3 x x x x x x x x x x 21 3 x' x x kpl % !!! pizzeria 11, kylmälaite rikkoontunut x' pizzeria 21, liha ja kala kylmässä

RUOANTARJOILU ULKOMYVNNISSA 2003

RUOANTARJOILU ULKOMYVNNISSA 2003 RUOANTARJOILU ULKOMYVNNISSA 2003 000 OULUN KAUPUNKI ~ YMPÄRISTÖVIRASTO. _ Raportti 10/2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 1 2. Projektin toteutus 1 3. Tutkimusmenetelmät ja raja-arvot 2 4. Tulokset... 3

Lisätiedot

Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 2/2013

Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 2/2013 Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 2/2013 Pizzaprojekti 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. PROJEKTIN HISTORIAA... 1 2.1. Vuoden 1992 projekti... 1 2.2. Vuoden 1998 projekti... 2 2.3. Vuoden 2000

Lisätiedot

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 3/2012

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 3/2012 Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 3/2012 Esivalmistettujen ruokien jäähdytys ja jäähdytetyn ruoan laatu tarjoilupaikoissa 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Toimijan omavalvontavelvoite... 1

Lisätiedot

PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA

PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA 2016 JOHDANTO Projektin tavoitteena oli selvittää kebabravintoloiden kebabin mikrobiologista laatua. Vantaan lisäksi projektiin osallistui Helsingin

Lisätiedot

MYYMÄLÖIDEN PALVELUPISTEIDEN RUOAN LAATU V. 2005 2006

MYYMÄLÖIDEN PALVELUPISTEIDEN RUOAN LAATU V. 2005 2006 RAPORTTI 3/2007 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO MYYMÄLÖIDEN PALVELUPISTEIDEN RUOAN LAATU V. 2005 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. PROJEKTIN TOTEUTUS... 1 3. TUTKIMUSMENETELMÄT... 1 3.1 Mikrobien

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

Pizzatäyteprojekti 2014

Pizzatäyteprojekti 2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveydenhuolto 7.8.2014 AP Pizzatäyteprojekti 2014 Pizzatäytteenä käytettävien kinkun ja katkaravun laatu Sotesin alueella kesällä 2014 Sastamala,

Lisätiedot

Elintarvikelaboratorioiden koulutuspäivät Workshop mikrobiologiset ohjearvot 1.10.2015

Elintarvikelaboratorioiden koulutuspäivät Workshop mikrobiologiset ohjearvot 1.10.2015 Elintarvikelaboratorioiden koulutuspäivät Workshop mikrobiologiset ohjearvot 1.10.2015 Workshop 3: Elintarvikkeiden mikrobiologiset ohjearvot Vuonna 2014 elintarviketeollisuuden, laboratorioiden ja Eviran

Lisätiedot

HACCP:n todentaminen Valmisruokien ja lihavalmisteiden mikrobiologiset ohjausarvot viimeisenä käyttöpäivänä. Suositus 27.4.2012

HACCP:n todentaminen Valmisruokien ja lihavalmisteiden mikrobiologiset ohjausarvot viimeisenä käyttöpäivänä. Suositus 27.4.2012 HACCP:n todentaminen Valmisruokien ja lihavalmisteiden mikrobiologiset ohjausarvot viimeisenä käyttöpäivänä Suositus 27.4.2012 2 (3) JOHDANTO HACCP:n toimivuuden todentamisen tärkeimpiä keinoja on tuotteiden

Lisätiedot

Riisin ja lihan laatu 2011

Riisin ja lihan laatu 2011 Sivu 1(5) Riisin ja lihan laatu 2011 Riisin ja lihan laatu 2011 -projekti toteutettiin vuonna 2011. Projektin kohteena olivat ensisijaisesti etniset, mutta myös muut ruokaravintolat. Tutkittavaksi otettiin

Lisätiedot

RUOANTARJOILU ULKOMYVNNISSÄ 2002

RUOANTARJOILU ULKOMYVNNISSÄ 2002 RUOANTARJOILU ULKOMYVNNISSÄ 2002 [1 OULUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO _ Raportti 1/2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 1 2. Projektin toteutus... 1 3. Tutkimusmenetelmät ja raja-arvot... 2 4. Tulokset... 3

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA YHTEENVETO Ymp.ltk liitteen 9 LIITE sivu 1 SIILINJÄRVEN TULOKSET

SIILINJÄRVEN KUNTA YHTEENVETO Ymp.ltk liitteen 9 LIITE sivu 1 SIILINJÄRVEN TULOKSET sivu 1 Jauhelihan mikrobiologinen laatu Kuopion, Lapinlahden, Leppävirran, Maaningan, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven, Koillis-Savon kuntayhtymän, Pielaveden ja Keiteleen kuntayhtymän sekä Ylä-Savon

Lisätiedot

Yhteenvedon laatimisesta vastaavat johtava hygieenikko Maija Nurminen ja kemisti Seija Karjalainen.

Yhteenvedon laatimisesta vastaavat johtava hygieenikko Maija Nurminen ja kemisti Seija Karjalainen. KALAPROJEKTI1998 OULUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO RAPORTTI 7/1998 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1 Kalavalmisteiden hygieeninen laatu 1 Tutkimustulosten arvostelu 2 Mikrobiologiset tulokset 3 Aistinvaraiset

Lisätiedot

RAPORTTI 5/2010 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS

RAPORTTI 5/2010 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS RAPORTTI 5/2010 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS Hampurilaisten laatu Oulun seudulla 2009 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 1 1. PROJEKTIN TOTEUTUS... 4 2. TUTKIMUSMENETELMÄT JA VALITTUJEN MIKROBIEN

Lisätiedot

Konditoriatuotteiden mikrobiologinen laatu 2013-2014

Konditoriatuotteiden mikrobiologinen laatu 2013-2014 Konditoriatuotteiden mikrobiologinen laatu 2013-2014 Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudulla toteutetun yhteisen projektin tarkoituksena oli tutkia leipomoiden, leipomomyymälöiden, kahviloiden sekä

Lisätiedot

OULU. Tuoreen kalan mikrobiologinen ja aistinvarainen laatu 2003-2004 RAPORTTI 2/2005 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO

OULU. Tuoreen kalan mikrobiologinen ja aistinvarainen laatu 2003-2004 RAPORTTI 2/2005 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO OULU OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO RAPORTTI 2/2005 Tuoreen kalan mikrobiologinen ja aistinvarainen laatu 2003-2004 SISÄLLYSLUETIELO 1. Johdanto 1 2. Yleistä tuoreen kalan mikrobeista 1 3. Kalan vähittäismyynti

Lisätiedot

Listeria monocytogenes kalavalmisteissa 2004

Listeria monocytogenes kalavalmisteissa 2004 Listeria monocytogenes kalavalmisteissa 2004 OULUN KAUPUNKI OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Raportti 1/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...1 2. Listeria monocytogenes...1 2.1. Listerian esiintyminen...1

Lisätiedot

LEIPIEN SUOLAPITOISUUDET OULULAISISSA LEIPOMOISSA 2002. '" Oulun kaupunki

LEIPIEN SUOLAPITOISUUDET OULULAISISSA LEIPOMOISSA 2002. ' Oulun kaupunki LEIPIEN SUOLAPITOISUUDET OULULAISISSA LEIPOMOISSA 2002 '" Oulun kaupunki Ympäristövirasto - Raportti 3/2002 1) SISÄLLYSLUETTELO LEIPIEN RUOKASUOLA- PROJEKTI 1 SUOLAN SAANTI JA TERVEYSVAIKUTUKSET 1 LAINSÄÄDÄNNÖN

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

PERUNAN LAATU 2003 OULUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO Raportti 1/2004

PERUNAN LAATU 2003 OULUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO Raportti 1/2004 PERUNAN LAATU 2003 OULUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO Raportti 1/2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 Sivu 2. NÄYTTEIDEN OTTO... 1 3. RUOKAPERUNA-ASETUKSESTA... 1 4. VÄHIMMÄISVAATIMUKSET... 2 5. LUOKITELTUJEN

Lisätiedot

Väittämä OIKEIN VÄÄRIN

Väittämä OIKEIN VÄÄRIN HYGIENIAOSAAMISTESTI / MALLISARJA I Huomioitavaa: vain yksi vastausrasti / väittämä. Vastausaikaa on 45 minuuttia. Testitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 20 minuutin kuluttua testin aloittamisesta.

Lisätiedot

Selvitys ravintoloissa ja ruokaloissa tarjottujen ruokien suolapitoisuudesta vuonna 2000

Selvitys ravintoloissa ja ruokaloissa tarjottujen ruokien suolapitoisuudesta vuonna 2000 Selvitys ravintoloissa ja ruokaloissa tarjottujen ruokien suolapitoisuudesta vuonna 2000 ~ OULl!N KAlJPUNKI ~ YMPARISTOVIRASTO Raportti 5/2001 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Suolan saanti ja terveysvaikutukset

Lisätiedot

Salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu

Salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu Salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu Projektiyhteenveto 2015 Projektin tavoitteena oli tutkia myymälöiden yhteydessä olevien salaattibaarien hygieniaa ja tuotteiden mikrobiologista

Lisätiedot

PIZZAN TÄYTTEET JA SALAATIT I PIZZERIAT, KEVÄT -92

PIZZAN TÄYTTEET JA SALAATIT I PIZZERIAT, KEVÄT -92 PIZZAN TÄYTTEET JA SALAATIT I PIZZERIAT, KEVÄT -92 Oulun kaupunki ~ Ympäristövirast Raprtti 6/1992. - Oulu PIZZAN TÄYTTEET JA SALAATIT/PIZZERIAT, KEVÄT -92 Tutkimuksen tarkituksena li selvittää pizzanvalmistukseen

Lisätiedot

Elintarvikkeiden mikrobiologisia ohjausarvoja viimeisenä käyttöpäivänä. Suositus 4.3.2015

Elintarvikkeiden mikrobiologisia ohjausarvoja viimeisenä käyttöpäivänä. Suositus 4.3.2015 Elintarvikkeiden mikrobiologisia ohjausarvoja viimeisenä käyttöpäivänä Suositus 4.3.2015 Suositus 2 (6) JOHDANTO Mikrobikriteeriasetuksessa (EY 2073/2005 muutoksineen) ja Eviran ohjeessa 10501 määritellään

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Suurten yleisötapahtumien ruoantarjoilu 2005-2006

Suurten yleisötapahtumien ruoantarjoilu 2005-2006 RAPORTTI 5/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Suurten yleisötapahtumien ruoantarjoilu 2005-2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...1 2. Projektin toteutus...1 3. Tutkimusmenetelmät ja raja-arvot...2 3.1. Tutkimukset

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 18/2013. Pizzatäytteiden hygieeninen laatu Helsingissä 2012 2013. Elina Pahkala ja Janne Viiru

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 18/2013. Pizzatäytteiden hygieeninen laatu Helsingissä 2012 2013. Elina Pahkala ja Janne Viiru Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 18/2013 Pizzatäytteiden hygieeninen laatu Helsingissä 2012 2013 Elina Pahkala ja Janne Viiru Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 18/2012

Lisätiedot

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 3.5.2013 ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 Gluteenittomuusväitteiden valvonnan projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Sanna Tuomi terveystarkastaja Viranomaispalvelut Wetterhoffinkatu 2

Lisätiedot

ELI NTARVI KKEI DEN MYYMÄLÄKOHTAINEN HYGIEENINEN TASOSELVITYS

ELI NTARVI KKEI DEN MYYMÄLÄKOHTAINEN HYGIEENINEN TASOSELVITYS ELI NTARVI KKEI DEN MYYMÄLÄKOHTAINEN HYGIEENINEN TASOSELVITYS kaupunki Ympäristövirasto Raportti 1/1992. - IIOulun Oulu ELINTARVIKKEIDEN MYYMÄLÄKOHTAINEN HYGIEENINEN TASOSELVITYS MENETELMÄN KUVAUS JA TALVEN

Lisätiedot

Kirkkokatu 1, TIKKAKOSKI Puh. 014 375 1373, fax 014 375 2282 www.labella.fi. LOUNAS ma pe klo 10.30 12.30 9,50

Kirkkokatu 1, TIKKAKOSKI Puh. 014 375 1373, fax 014 375 2282 www.labella.fi. LOUNAS ma pe klo 10.30 12.30 9,50 Kirkkokatu 1, TIKKAKOSKI Puh. 014 375 1373, fax 014 375 2282 www.labella.fi LOUNAS ma pe klo 10.30 12.30 9,50 AVOINNA: ma to 10.30 21.00 pe la 10.30 22.00 su 12.00 21.00 PIZZAT sis. pizzakastike + juusto...

Lisätiedot

Joulupöytä-projekti 2008

Joulupöytä-projekti 2008 Joulupöytä-projekti 2008 Projektitiivistelmä Joulukuu 2008 Terveystarkastajat Liisa Haavisto, Annika Porthin ja Mattias Finell Johdanto Monien ravintoloiden joulun alla järjestämät joulutarjoilut kuormittavat

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONNAN VALVONTAPROJEKTIT VUONNA 2005

ELINTARVIKEVALVONNAN VALVONTAPROJEKTIT VUONNA 2005 ELINTARVIKEVALVONNAN VALVONTAPROJEKTIT VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO MAAKUNNALLINEN LAITOSKEITTIÖIDEN PINTAPUHTAUSPROJEKTI...3 Yhteenveto ja pintapuhtauden parantaminen...6 MYYMÄLÖIDEN PINTAPUHTAUSNÄYTTEIDEN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä

Lisätiedot

Vihersalaattia ja uuniperunaa (VL) 10,50 Täyte vaihtoehdot: Savuporo punasipuli Kylmäsavulohi tilli Yrttijogurtti

Vihersalaattia ja uuniperunaa (VL) 10,50 Täyte vaihtoehdot: Savuporo punasipuli Kylmäsavulohi tilli Yrttijogurtti SALAATIT JA KEITOT Bistron maalaisperunasalaatti (L) 4,00 / 8,00 Marinoitua perunaa, maustekurkkua, rucolaa, kapriksia ja purjoa sekä talon leipää Savuriistarouheella (L) 7,90 / 13,90 Makkaralla (VL) 7,90

Lisätiedot

AVOINNA: MA-TO 10:30 21:00 PE 10:30 22:00 LA 11:00 22:00 SU 11:00 21:00 VALTAKATU 12 94100 KEMI

AVOINNA: MA-TO 10:30 21:00 PE 10:30 22:00 LA 11:00 22:00 SU 11:00 21:00 VALTAKATU 12 94100 KEMI AVOINNA: MA-TO 10:30 21:00 PE 10:30 22:00 LA 11:00 22:00 SU 11:00 21:00 VALTAKATU 12 94100 KEMI PUH: 044 955 87 50 pizzeriaroma.fi facebook.com/pizzeriaromakemi pizzeriaroma@luukku.com PIZZAT 1. TROPICANA

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

MAPAX your concept for quality food.

MAPAX your concept for quality food. MAPAX your concept for quality food. MAPAX ratkaisut pidentävät elintarvikkeiden säilyvyysaikaa luonnollisella tavalla. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FOOD AGA 2 MAPAX ja BIOGON ovat Linde Groupin rekisteröityjä

Lisätiedot

Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002

Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002 Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002 II Oulun kaupunki F. Ympanstovlrasto ~ Raportti 4/2002 .. SISALLYSLUETTELO 1. Johdanto 1 Sivu 2. Yleistä 1 3. Projektin toteutus 2 4. Tutkimustulokset 2 5. Tulosten

Lisätiedot

Voileipätäytteiden mikrobiologinen laatu Helsingissä 2011

Voileipätäytteiden mikrobiologinen laatu Helsingissä 2011 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 3/2013 Voileipätäytteiden mikrobiologinen laatu Helsingissä 2011 Paula Saarijärvi, Tiina Riska, Hanna-Kaisa Mäkelä ja Stina Laine Helsingin kaupungin

Lisätiedot

MYYMA LA PROJEKTI 2013

MYYMA LA PROJEKTI 2013 MYYMA LA PROJEKTI 2013 Vähittäismyymälöissä käsitellyn kypsentämättömän lihan laatu ja säilytysolosuhteet -projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Tiina Laurell terveystarkastaja Viranomaispalvelut

Lisätiedot

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym)

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym) KYMEN A-KLINIKKATOIMI KARHULAN TOIMINTAYKSIKÖT TURVALANTIE 2 48700 KOTKA Y-tunnus: 0200924-4 A-KLINIKAN KEITTIÖN OMAVALVONTASUUNNITELMA, päivitetty 9.7.2013 Vastuuhenkilöt: Toiminta: Asiakkaat: Ateriamäärät:

Lisätiedot

LOHIKEITTO 9,50 (Lisukkeena leipää ja voita) VENÄLÄISET BLINIT 13,00 punaisen kaviaarin kanssa

LOHIKEITTO 9,50 (Lisukkeena leipää ja voita) VENÄLÄISET BLINIT 13,00 punaisen kaviaarin kanssa PIKKUNÄLKÄÄN LOHIKEITTO 9,50 (Lisukkeena leipää ja voita) PÄIVÄN KEITTO 5,50 MERENHERKKU SALAATTI 12,00 (Katkarapuja, tonnikalaa, simpukoita, tomaattia, kurkkua, salaattia, talon kastiketta) KREIKKALAINEN

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu ja tuotteiden pakkausmerkinnät

Myymälässä pakattujen elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu ja tuotteiden pakkausmerkinnät Myymälässä pakattujen elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu ja tuotteiden pakkausmerkinnät Projektiyhteenveto 2013 Projektin tarkoitus Projektissa tutkittiin myymälässä pakattujen elintarvikkeiden mikrobiologista

Lisätiedot

Riisipiirakoiden ja pasteijoiden laatu Oulun seudulla 2007

Riisipiirakoiden ja pasteijoiden laatu Oulun seudulla 2007 RAPORTTI 5/2008 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Riisipiirakoiden ja pasteijoiden laatu Oulun seudulla 2007 YHTEENVETO...1 1. JOHDANTO...2 2. PROJEKTIN TOTEUTUS...2 3. TUTKIMUSMENETELMÄT...2 4. TUTKIMUKSEEN

Lisätiedot

Alkuruoat. Pestoleipä L 4,50 vaaleaa leipää, pestoa, oliiveja, juustokuorrutus. Nacho Chips L 3,50. Aura-Katkarapusalaatti L 6,80

Alkuruoat. Pestoleipä L 4,50 vaaleaa leipää, pestoa, oliiveja, juustokuorrutus. Nacho Chips L 3,50. Aura-Katkarapusalaatti L 6,80 Alkuruoat Pestoleipä L 4,50 vaaleaa leipää, pestoa, oliiveja, juustokuorrutus Nacho Chips L 3,50 TexMex dippi 5,50 Aura-Katkarapusalaatti L 6,80 rapeaa salaattia, 8,80 katkarapuja, aurajuustoa, paprikaa,

Lisätiedot

Kunnan puheenvuoro, näytteenottosuunnitelma

Kunnan puheenvuoro, näytteenottosuunnitelma http://www.kouvolansanomat.fi/online/2013/03/28/kouvolan+ uimahallit+ovat+puhtaita/2013215442754/4 http://www.co2-raportti.fi/?heading=kumpi-maistuu-paremmalta:-kasvisruoka-vaibussimatka?&page=ilmastouutisia&news_id=489

Lisätiedot

OULULAISTEN ELINTARVIKEMYVMÄLÖIDEN MYVNTILÄMPÖTILOJEN VALVONTA HEINÄKUUSSA 1999

OULULAISTEN ELINTARVIKEMYVMÄLÖIDEN MYVNTILÄMPÖTILOJEN VALVONTA HEINÄKUUSSA 1999 OULULAISTEN ELINTARVIKEMYVMÄLÖIDEN MYVNTILÄMPÖTILOJEN VALVONTA HEINÄKUUSSA 1999 OULUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO RAPORTTI 2/2000 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto 1 yleistä 2 Mikrobien kasvu elintarvikkeissa

Lisätiedot

PIKKUNÄLKÄÄN. 1. RANCHEROKORI 6,00,- Nachoja, cheddarkastiketta, tomaattisalsa ja jalapenoja 2. KASVISKORI 7,00,-

PIKKUNÄLKÄÄN. 1. RANCHEROKORI 6,00,- Nachoja, cheddarkastiketta, tomaattisalsa ja jalapenoja 2. KASVISKORI 7,00,- PIKKUNÄLKÄÄN 1. RANCHEROKORI 6,00,- Nachoja, cheddarkastiketta, tomaattisalsa ja jalapenoja 2. KASVISKORI 7,00,- Sipulirenkaita, täytettyjä jalapenoja, dippikastike, mozzarellatikkuja ja maalaisranskalaiset

Lisätiedot

Salaattiprojekti 2015

Salaattiprojekti 2015 Kalajoen kaupunki Raportti 1 (7) Salaattiprojekti 2015 1. Johdanto Kalajoen kaupungin toteutti yhteistoiminta-alueellaan (Kalajoki, Pyhäjoki, Merijärvi, Raahe, Siikajoki) näytteenottoprojektin, jonka avulla

Lisätiedot

LEIPOMOTUOTTEIDEN LAATU HÄMEENLINNAN SEUDULLA VUONNA 2009

LEIPOMOTUOTTEIDEN LAATU HÄMEENLINNAN SEUDULLA VUONNA 2009 28.1.2011 LEIPOMOTUOTTEIDEN LAATU HÄMEENLINNAN SEUDULLA VUONNA 2009 Terveystarkastaja Päivi Lindén Rakennusvalvonta ja ympäristö Wetterhoffinkatu 2 PL 63, 13101 Hämeenlinna Puh. vaihde (03) 6211 Fax. (03)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijalla tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Pienissä 1-2 hengen yrityksissä suunnitelma voi olla osittain suullinen ja

Lisätiedot

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso Ruokaa hygieenisesti o p e t u s h a l l i t u s Sisältö Käyttäjälle... 6 Näin käytät kirjaa... 7 Hygienian perusteita... 8 Mitä on hygieniaosaaminen?... 10 Säilytä

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

PROJEKTIYHTEENVETO SALMONELLAT JA LISTERIA VIIPALOIDUISSA JUUSTOISSA

PROJEKTIYHTEENVETO SALMONELLAT JA LISTERIA VIIPALOIDUISSA JUUSTOISSA PROJEKTIYHTEENVETO SALMONELLAT JA LISTERIA VIIPALOIDUISSA JUUSTOISSA 2015-2016 SALMONELLAT JA LISTERIA MONOCYTOGENES VIIPALOIDUISSA JUUSTOISSA 2015-2016 Kyseessä on Eviran käynnistämä viipaloitujen juustojen

Lisätiedot

Kalastustuotteiden valmistus

Kalastustuotteiden valmistus Kalastustuotteiden valmistus ETL Lars-Olof Lindroth Larscon Oy 1 Aluksi Luento on vuorovaikutteinen Kysykää jos joku asia kaivelee mieltä Toivon aktiivista osallistumista ja tavoitteellista keskustelua

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2013

Tullin elintarviketutkimukset 2013 Tullin elintarviketutkimukset 2013 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2013 yhteensä 3137 tavaraerää. Eristä 52 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 44 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

Kirkkokatu 1, TIKKAKOSKI Puh , fax LOUNAS ma pe klo ,50

Kirkkokatu 1, TIKKAKOSKI Puh , fax LOUNAS ma pe klo ,50 Kirkkokatu 1, TIKKAKOSKI Puh. 014 375 1373, fax 014 375 2282 www.labella.fi LOUNAS ma pe klo 10.30 12.30 9,50 AVOINNA: ma to 10.30 21.00 pe la 10.30 22.00 su 12.00 21.00 PIZZAT sis. pizzakastike + juusto...

Lisätiedot

1. Hygieniapassikoulutus. Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely

1. Hygieniapassikoulutus. Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely 1. Hygieniapassikoulutus Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely Materiaalia testiä varten http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata-elintarvikehygienian-perusteet -> Googleen hakusana

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Alla Pollo. pizzapohja, tomaattikastike, juusto, ananas ja pariloitua kananpoikaa. Americana

Alla Pollo. pizzapohja, tomaattikastike, juusto, ananas ja pariloitua kananpoikaa. Americana Pizzat 15,90 /kpl Alla Pollo pizzapohja, tomaattikastike, juusto, ananas ja pariloitua kananpoikaa Americana pizzapohja, tomaattikastike, juusto, ananas, Aura-sinihomejuusto ja kinkku Berlusconi runsaskuituinen

Lisätiedot

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke porotietokansio raakalihavalmisteet Hannu Pekkala 2006 Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke SISÄLLYSLUETTELO 1 Määritelmä... 2 2 Raakalihavalmisteiden valmistus...

Lisätiedot

LENKKI-, NAKKI- JA LEIKKELEMAKKAROIDEN LISÄAINEET SEKÄ MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 1993

LENKKI-, NAKKI- JA LEIKKELEMAKKAROIDEN LISÄAINEET SEKÄ MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 1993 LENKKI-, NAKKI- JA LEIKKELEMAKKAROIDEN LISÄAINEET SEKÄ MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 1993 kaupunki Ympäristövirasto Raportti 3/1993 ~ IIOulun Oulu LENKKI-, NAKKI- JA LEIKKELEMAKKAROIDEN LISÄAINEET SEKÄ MYVNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

14.1.2016. Ei ole pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyä.

14.1.2016. Ei ole pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyä. 14.1.2016 Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely elintarvikehuoneistossa: vaaditaanko työntekijältä osaamistodistus, terveydentilan selvitys tai suojavaatetus? Ei vaadita osaamistodistusta

Lisätiedot

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa.

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa. maanantai Faktaa ruokahävikistä Suomessa Suomessa heitetään henkilöä kohden 24 kiloa eli 125 euron edestä ruokaa roskiin joka vuosi. Määrä vastaa noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta.

Lisätiedot

Alkuruoat. Nacho Chips L/G 3,70. maissilastuja, TexMex dippi 5,70. Savuporoleipä L/G 5,80. vaalea leipä / gluteeniton leipä

Alkuruoat. Nacho Chips L/G 3,70. maissilastuja, TexMex dippi 5,70. Savuporoleipä L/G 5,80. vaalea leipä / gluteeniton leipä Alkuruoat Nacho Chips L/G 3,70 maissilastuja, TexMex dippi 5,70 Savuporoleipä L/G 5,80 vaalea leipä / gluteeniton leipä savuporoa, aurajuustoa mandariinia, barbecuekastiketta Valkosipulileipä L/G 5,50

Lisätiedot

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup ETURUOAT STARTERS 1. PEKINGIN KEITTO Peking soup (strong) 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup 5. VIHANNESKEITTO Vegetables

Lisätiedot

ESIVALMISTETTUJEN RUOKIEN JÄÄHDYTYS JA JÄÄHDYTETYN RUOAN LAATU TARJOILUPAIKOISSA 2005

ESIVALMISTETTUJEN RUOKIEN JÄÄHDYTYS JA JÄÄHDYTETYN RUOAN LAATU TARJOILUPAIKOISSA 2005 RAPORTTI 1/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO ESIVALMISTETTUJEN RUOKIEN JÄÄHDYTYS JA JÄÄHDYTETYN RUOAN LAATU TARJOILUPAIKOISSA 2005 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1 2 Toiminnanharjoittajan omavalvontavelvoite

Lisätiedot

Pikkulämpimät. Keitot ja salaatit. 101) Lohileipä (laktoositon) 106) Lohikeitto (laktoositon)

Pikkulämpimät. Keitot ja salaatit. 101) Lohileipä (laktoositon) 106) Lohikeitto (laktoositon) Pikkulämpimät 101) Lohileipä (laktoositon) o Vaalea leipä o Pariloitua lohta, aurakastiketta 13.90 102) Mustanpekanleipä (hyla) o Vaalea leipä o Pariloitua häränfilettä, kermassa haudutettua sipulia o

Lisätiedot

Salaattibaarit. Hanketiivistelmä. Kuva haettu Googlen kuvahaulla salaattibaari. Helmikuu 2016 Terveystarkastaja Annika Porthin

Salaattibaarit. Hanketiivistelmä. Kuva haettu Googlen kuvahaulla salaattibaari. Helmikuu 2016 Terveystarkastaja Annika Porthin Salaattibaarit Hanketiivistelmä Kuva haettu Googlen kuvahaulla salaattibaari Helmikuu 2016 Terveystarkastaja Annika Porthin Johdanto Vuoden 2015 valvontasuunnitelmaan sisältyi hanke nimeltä Ruokakauppojen

Lisätiedot

Aamupalaprojekti Projektiyhteenveto 2014

Aamupalaprojekti Projektiyhteenveto 2014 Aamupalaprojekti Projektiyhteenveto 2014 Aamupalaprojekti 2014 Vantaan ympäristökeskus toteutti aamupalaprojektin yhdessä Helsingin ja Espoon ympäristöterveydenhuollon kanssa vuoden 2014 aikana. Projektissa

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Mikrobiologiset ohje-arvot työryhmä. Ajankohtaista laboratoriorintamalla Laatupäällikkö Sanna Raunila, Saarioinen Oy

Mikrobiologiset ohje-arvot työryhmä. Ajankohtaista laboratoriorintamalla Laatupäällikkö Sanna Raunila, Saarioinen Oy Mikrobiologiset ohje-arvot työryhmä Ajankohtaista laboratoriorintamalla 1.10.2014 Laatupäällikkö Sanna Raunila, Saarioinen Oy Mikä työryhmä? EVIRAn Elintarvikelaboratoriotoimikunta (ELATO) on perustanut

Lisätiedot

Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros. Suorat puhelinnumerot: Toimisto 02-621 3342

Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros. Suorat puhelinnumerot: Toimisto 02-621 3342 1 YHTEYSTIEDOT: AVOINNA: ma - pe klo 8.00-15.30 KÄYNTIOSOITE: POSTIOSOITE: INTERNETOSOITE: SÄHKÖPOSTIOSOITE: Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros Tiedepuisto 4, 28600 PORI www.pori.fi/porilab

Lisätiedot

Menu. Lounas ma - pe 10.30-14.00 sis. salaatin, veden tai maidon sekä kahvin tai jäätelön. PIZZAT KEBABIT SALAATIT PASTAT

Menu. Lounas ma - pe 10.30-14.00 sis. salaatin, veden tai maidon sekä kahvin tai jäätelön. PIZZAT KEBABIT SALAATIT PASTAT Menu PIZZAT KEBABIT SALAATIT PASTAT T Lounas ma - pe 10.30-14.00 sis. salaatin, veden tai maidon sekä kahvin tai jäätelön. Pizzat 1. Bella kinkkua, tonnikalaa ja ananasta 2. Artista kinkkua ja katkarapuja

Lisätiedot

101. Tonnikalasalaatti 7,50 Tonnikalaa, tomaattia, kurkkua, oliiveja, sipulia, ananasta, salaattia

101. Tonnikalasalaatti 7,50 Tonnikalaa, tomaattia, kurkkua, oliiveja, sipulia, ananasta, salaattia Salaatit 101. Tonnikalasalaatti 7,50 Tonnikalaa, tomaattia, kurkkua, oliiveja, sipulia, ananasta, salaattia 102. Juustosalaatti 7,50 Fetaa ja edamjuustoa, tomaattia, kurkkua, sipulia, oliiveja, ananasta,

Lisätiedot

Vihersalaatti 3,50 L/(G) - Salaatti, kurkku, tomaatti, punasipuli, paprika - Ciapattaleipää

Vihersalaatti 3,50 L/(G) - Salaatti, kurkku, tomaatti, punasipuli, paprika - Ciapattaleipää Alkuruoat Vihersalaatti 3,50 L/(G) - Salaatti, kurkku, tomaatti, punasipuli, paprika Mozzarellatikut 6,80 - Paneroidut mozzarellatikut ja chilidippi Paneroidut jalapenot 6,80 - Paneroidut cheddarjuustotäytteiset

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Sivu 1/8 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin,

Lisätiedot

Salaatit/leivät. Kalasta

Salaatit/leivät. Kalasta Salaatit/leivät 5. Vuohenjuustosalaatti 18,50 salaattia, tomaattia, fetajuustoa, jalopenoja, suikaloitua broilerinrintafileetä, vuohenjuustoa ja paholaisenhilloa 6. Lämmin broilerisalaatti 17,40 jääsalaattia,

Lisätiedot

PROJEKTIYHTEENVETO SUSHIN MIKROBIOLOGINEN LAATU VUONNA

PROJEKTIYHTEENVETO SUSHIN MIKROBIOLOGINEN LAATU VUONNA PROJEKTIYHTEENVETO SUSHIN MIKROBIOLOGINEN LAATU VUONNA 2016 JOHDANTO Projektin tavoitteena oli tutkia sushien valmistuksen mikrobiologista laatua ja valmistuksen hygieenisyyttä vuonna 2016. Samalla selvitettiin

Lisätiedot

OMAVALVONNAN SUOSITELLUT NÄYTTEENOTTOTIHEYDET VÄHITTÄISMYYNTI- JA TARJOILUPAIKASSA LIITE 9 1(7)

OMAVALVONNAN SUOSITELLUT NÄYTTEENOTTOTIHEYDET VÄHITTÄISMYYNTI- JA TARJOILUPAIKASSA LIITE 9 1(7) 1(7) LIITE 9: VÄHITTÄISMYYNTIPAIKKA Esim. tukku- tai vähittäismyymälä, tarjoilupaikka kuten ravintola tai kahvila sekä suurtalous kuten laitoskeittiö, keskuskeittiö, pitopalvelu tai tarjoilukeittiö Elintarvikenäytteitä

Lisätiedot

PIZZERIOIDEN OMAVALVONTA JA JAUHELIHAN LAATU

PIZZERIOIDEN OMAVALVONTA JA JAUHELIHAN LAATU PIZZERIOIDEN OMAVALVONTA JA JAUHELIHAN LAATU IJ OULUN KAUPUNKI... YMPÄRISTÖVIRASTO ~ Raportti 8/2000 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto '"......... 1 2. Tutkimusmenetelmät ja raja-arvot... 1 3. Projektin toteutus

Lisätiedot

MYYMÄLÄN ITSE MARINOIMIEN TUOTTEIDEN MIKROBIOLOGINEN LAATU HÄMEENLINNAN SEUDULLA

MYYMÄLÄN ITSE MARINOIMIEN TUOTTEIDEN MIKROBIOLOGINEN LAATU HÄMEENLINNAN SEUDULLA 23.05.2011 MYYMÄLÄN ITSE MARINOIMIEN TUOTTEIDEN MIKROBIOLOGINEN LAATU HÄMEENLINNAN SEUDULLA Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Rakennusvalvonta ja ympäristö Wetterhoffinkatu 2 PL 63, 13101 Hämeenlinna

Lisätiedot

TArKASTUKSET JoHDANTo KÄSITTELYN LAAJUUS NÄYTTEENoTTo JA TUTKIMUKSET raaka-aine JA VArASToINTIAIKA TULoKSET NÄYTTEET

TArKASTUKSET JoHDANTo KÄSITTELYN LAAJUUS NÄYTTEENoTTo JA TUTKIMUKSET raaka-aine JA VArASToINTIAIKA TULoKSET NÄYTTEET Projektiyhteenveto MYYMÄLÄSSÄ VALMISTETTUJEN KALAVALMISTEIDEN HYGIEENINEN LAATU 2016 Johdanto Projektin tavoitteena oli tutkia myymälässä valmistettujen kalavalmisteiden hygieenistä laatua. Samalla tehtiin

Lisätiedot

J~~~ j~ ~ ~~I~~ 50ft ice- ja pehmytjäätelön laatu Mansikan laatu Mansikan alkuperä

J~~~ j~  ~ ~~I~~ 50ft ice- ja pehmytjäätelön laatu Mansikan laatu Mansikan alkuperä J~~~ ~@lft j~ ~@l~~~.~~ ~@~M ~ ~~I~~ ~@@1l 50ft ice- ja pehmytjäätelön laatu Mansikan laatu Mansikan alkuperä J( J( C J( OULUN KAUPUNKI (.!I.I(. (., YMPÄRISTOVIRASTO ~- Raportti 6/2001 SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 2/2012

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 2/2012 Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 2/2012 Ravintolakeittiön puhtausprojekti 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. PROJEKTIN TOTEUTUS... 1 3. KEITTIÖN PUHTAANAPIDON ARVIOINTI... 2 3.1. Lattia- ja

Lisätiedot

Menu RAVINTOLA KALTIOKIVI

Menu RAVINTOLA KALTIOKIVI Menu RAVINTOLA KALTIOKIVI ALKURUOAT 1. Vihersalaatti (L, G)...6,90 / 11,90 Sitrusvinegretillä mehustettua salaattia, kurkkua, kirsikkatomaattia, hunajapaahdettuja auringonkukansiemeniä ja balsamicosiirappia

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 Terveydensuojelujaosto 77 21.10.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015

Lisätiedot

Testauslomake. Käyttötapaukset: Pizzalista, pizzan tietojen muutos Testaaja: Pvm: ja pizzan poisto

Testauslomake. Käyttötapaukset: Pizzalista, pizzan tietojen muutos Testaaja: Pvm: ja pizzan poisto Testauslomake Käyttötapaukset: Pizzalista, pizzan tietojen muutos Testaaja: Pvm: ja pizzan poisto No Testitapauksen kuvaus Odotettu tulos Poikkeamat OK/Hylätty 1 Käyttäjä ottaa yhteyden pizzapaikka ohjelmistoon.

Lisätiedot

VÄLIMEREN RAVINTOLA BOGERA

VÄLIMEREN RAVINTOLA BOGERA VÄLIMEREN RAVINTOLA BOGERA Avoinna: Ma-To 10.30-21.00 Pe-La 11.00-23.00 Su 12.00-20.00 Bogera buffet 9e Ma- To klo 10.30-15.00 Pe 11.00-15.00 Annokseen sisältyy 0,4l limsa, vesi tai maito sekä kahvi tai

Lisätiedot

Raportti 4/2016 Oulun seudun ympäristötoimen elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset

Raportti 4/2016 Oulun seudun ympäristötoimen elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset Raportti 4/2016 Oulun seudun ympäristötoimen elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset 2013 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikenäytteet... 1 2.1 Näytemäärät... 1 2.2 Näytteenottosyyt...

Lisätiedot

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Eviran ohje 18402/2 Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 2 Laatijat Britta Wiander,

Lisätiedot

KEBAB SALAATILLA kebabliha, salaatti, kastikkeet, KEBAB RIISILLÄ. kebabliha, riisi, salaatti, kastikkeet RANSKALAISILLA

KEBAB SALAATILLA kebabliha, salaatti, kastikkeet, KEBAB RIISILLÄ. kebabliha, riisi, salaatti, kastikkeet RANSKALAISILLA 1 SYYYYSSKKUUUU 2012 HUOM! BFC:NN JJÄÄSSEENNKKOORRTTIILLLLAA 10% AALLEENNNNUUSS. The Chili ss pizzeria & grill K E B A B IT M ankkaantie 6, 02180 Espoo Puh. 0 9 KEBAB RIISILLÄ 8.30 16.60 9.20 18.40 aurajuusto,

Lisätiedot

Keitot ja salaatit. Lohikeitto. Tomaattikeitto. Kreikkalainen salaatti (hyla, gluteeniton) Lämmin broileri salaatti (laktoositon, gluteeniton)

Keitot ja salaatit. Lohikeitto. Tomaattikeitto. Kreikkalainen salaatti (hyla, gluteeniton) Lämmin broileri salaatti (laktoositon, gluteeniton) Keitot ja salaatit Lohikeitto o Kermainen tai kirkas o Ruisleipä 9.90 Tomaattikeitto (laktoositon) o Paahdettuja leipäkuutioita o Patonkia 8.90 Kreikkalainen salaatti o Patonkia 8.50 Lämmin broileri salaatti

Lisätiedot

Maikkula NORMAALIPIZZAT. MERINOS - salami, kinkku, aurajuusto. FANTASY 3 - täytettä, oman valinnan mukaan

Maikkula NORMAALIPIZZAT. MERINOS - salami, kinkku, aurajuusto. FANTASY 3 - täytettä, oman valinnan mukaan NORMAALIPIZZAT 8.50 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 8.50 18. 19. 20. 21. 22. 23. MERINOS - salami, kinkku, aurajuusto BARBAROSSA - kinkku, pekoni, pepperoni CACCIATORA - salami,

Lisätiedot

Ravintoloiden jääpalojen hygieeninen laatu

Ravintoloiden jääpalojen hygieeninen laatu OULU OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI RAPORTTI 6/2009 Ravintoloiden jääpalojen hygieeninen laatu SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 PROJEKTIN TOTEUTUS... 2 POHJATIETOA... 3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA RAJA-ARVOT... 3

Lisätiedot

Projektin yhteenveto. Jauhelihan valmistus ja laatu espoolaisissa myymälöissä

Projektin yhteenveto. Jauhelihan valmistus ja laatu espoolaisissa myymälöissä 1 Jauhelihan valmistus ja laatu espoolaisissa myymälöissä Vladimir Vanhanen, Espoon seudun ympäristöterveys Tuija Myllymäki, Espoon seudun ympäristöterveys Emma Laamanen, Espoon seudun ympäristöterveys

Lisätiedot