Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Magnevist 0,5 mmol/ml -injektioneste, liuos gadopentetaattidimeglumiini

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Magnevist 0,5 mmol/ml -injektioneste, liuos gadopentetaattidimeglumiini"

Transkriptio

1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Magnevist 0,5 mmol/ml -injektioneste, liuos gadopentetaattidimeglumiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on kysyttävää, käänny Magnevist-valmistetta antavan lääkärin (röntgenlääkäri) tai sairaanhoitajan puoleen. Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4. Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 1. Mitä Magnevist on ja mihin sitä käytetään 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Magnevist-valmistetta 3. Miten Magnevist-valmistetta käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Magnevist-valmisteen säilyttäminen 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 1. Mitä Magnevist on ja mihin sitä käytetään Magnevist on varjoaine aivojen, selkärangan, verisuonien ja elimistön muiden alueiden magneettikuvaukseen. Tämä lääkevalmiste on saatavilla nesteenä vain laskimoon annettavaa injektiota varten. Se on tarkoitettu vain diagnostiseen käyttöön. Magnettikuvaus on diagnostinen kuvantamistapa, jossa kuvia muodostuu sen jälkeen, kun vesimolekyyleja on havaittu normaaleissa ja sairaissa kudoksissa. Kuvantamiseen käytetään magneettien ja radioaaltojen monimutkaista yhdistelmää. Tietokoneet tallentavat molekyylien toimintaa ja muuttavat sen kuviksi. 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Magnevist-valmistetta Älä käytä Magnevist-valmistetta, jos olet allerginen gadopentetaattidimeglumiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6) jos sinulla on vaikea munuaissairaus jos sinulle on äskettäin tehty maksansiirto tai odotat piakkoin tehtävää maksansiirtoa Magnevist-valmistetta ei saa antaa alle 4 viikon ikäiselle vauvalle. Varoitukset ja varotoimet Lääkärin on oltava erityisen varovainen Magnevist-valmisteen suhteen, jos varjoaineen käyttö on aiheuttanut sinulle aiemmin yliherkkyysreaktioita jos sinulla on tai on ollut allergia (esim. heinänuha, nokkosihottuma) tai astma jos sinulla on sydämeen tai verenkiertoon liittyviä ongelmia. Sydän- ja verisuonitautipotilaat ovat yliherkkyysreaktioiden yhteydessä alttiimpia vaikeille, jopa kuolemaan johtaville reaktioille jos munuaisesi eivät toimi kunnolla ja/tai munuaistesi toiminta on äkillisesti heikentynyt

2 jos sinulla on epilepsia tai aivosairaus, johon liittyy kouristuksia, tai muunlainen aivovaurio. Kohtauksia tai kouristuksia on esiintynyt harvoin potilailla, joilla on samanlaisia sairauksia. Ennen kuin sinulle annetaan Magnevist-valmistetta, kerro lääkärille, röntgenlääkärille tai tutkimuspaikan hoitohenkilöstölle, jos jokin yllämainituista kohdista koskee sinua. Lääkäri päättää, voidaanko tutkimus tehdä vai ei. Allergiatyyppisiä reaktioita saattaa esiintyä Magnevist-valmisteen käytön jälkeen. Vakavat reaktiot ovat mahdollisia. Useimmat tämänkaltaiset reaktiot ilmenevät 30 minuutin kuluessa lääkkeen annosta. Siksi sinua tarkkaillaan ainakin puolen tunnin ajan toimenpiteen jälkeen. Viivästyneitä reaktioita saattaa esiintyä (tuntien tai jopa päivien kuluttua) (katso kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Ennen verikokeiden ottamista kerro lääkärille, että olet saanut Magnevist-valmistetta, koska saamasi Magnevist-valmiste voi vaikuttaa joihinkin veren rautapitoisuusmittauksiin jopa vuorokauden ajan. Ennen kuin sinulle annetaan Magnevist-valmistetta, kerro lääkärille, röntgenlääkärille tai tutkimuspaikan hoitohenkilöstölle, jos sinulla on sydämentahdistin tai rautaa sisältäviä implantaatteja tai klipsejä elimistössä. Siinä tapauksessa sinua ei saa altistaa voimakkaalle magneettikentälle. Munuaisten vajaatoiminta: Ennen kuin saat Magnevist-valmistetta, sinulle on tehtävä verikoe, joka osoittaa, kuinka hyvin munuaisesi toimivat. Lääkäri päättää, voiko Magnevist-valmistetta käyttää. Jos munuaistesi toiminta on heikentynyt, lääkäri varmistaa, että Magnevist on poistunut elimistöstä ennen kuin sinulle annetaan toinen Magnevist-injektio. Magnevist voidaan poistaa kehosta hemodialyysin avulla. Jos olet säännöllisessä dialyysihoidossa, lääkäri antaa sinulle suosituksen seuraavan dialyysin ajankohdasta. Sinulle ei pidä antaa Magnevist-valmistetta, jos sinulla on jokin vakava munuaissairaus ja/tai munuaistesi toiminta on äkillisesti heikentynyt, tai jos odotat maksansiirtoa tai sinulle on äskettäin tehty maksansiirto, koska tällaisilla potilailla Magnevist-valmisteen käyttö on yhdistetty sairauteen nimeltä nefrogeeninen systeeminen fibroosi (NSF). NSF on sairaus, joka aiheuttaa ihon ja sidekudoksen paksuuntumista. NSF voi johtaa vakavaan toimintakykyä haittaavaan nivelten liikkumattomuuteen, lihasten heikkouteen tai sisäelinten toiminnan heikkenemiseen, joka voi mahdollisesti olla hengenvaarallista. Lapset ja nuoret Lukuun ottamatta aivojen ja selkärangan tutkimuksia Magnevist-valmisteen käytöstä alle 2- vuotiaiden tutkimuksissa on vain vähän kokemuksia. Magnevist-valmistetta ei pidä käyttää alle 4 viikon ikäisillä vauvoilla. Koska alle 1-vuotiaitten vauvojen munuaiset eivät vielä toimi aikuisten munuaisten tavoin, Magnevist-valmistetta käytetään vauvoille vain lääkärin huolellisen harkinnan jälkeen. Alle 2-vuotiaille tarvittava annos pitää antaa käsin. Muut lääkevalmisteet ja Magnevist

3 Kerro lääkärille, röntgenlääkärille tai tutkimuspaikan hoitohenkilöstölle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Kerro lääkärille etenkin, jos käytät parhaillaan beetasalpaajia (kohonneen verenpaineen tai muiden sydänsairauksien hoitoon käytettäviä lääkkeitä). Raskaus, imetys ja hedelmällisyys Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa, ennen tämän lääkkeen käyttöä. Raskaus Kerro lääkärille, röntgenlääkärille tai tutkimuspaikan hoitohenkilöstölle, jos epäilet olevasi raskaana tai saattaisit tulla raskaaksi, koska Magnevist-valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei sen käyttö ole ehdottoman välttämätöntä. Imetys Kerro lääkärille, jos imetät tai olet aloittamassa imettämisen. Imettäminen pitää keskeyttää ainakin 24 tunnin ajaksi Magnevist-valmisteen käytön jälkeen. Ajaminen ja koneiden käyttö Ei tunneta. 3. Miten Magnevist-valmistetta käytetään Lääkäri antaa Magnevist-valmistetta laskimoon neulan tai katetrin kautta. Magneettikuvaus voidaan aloittaa heti. Juuri sinulle sopiva Magnevist-annos määräytyy painon ja tutkittavan kehonosan mukaan: Aikuisille yleensä riittävä Magnevist-annos on 0,2 ml/kg kertainjektiona (esim. 70 kg painavalle henkilölle annos on 14 ml). Erityistapauksissa enimmäiskerta-annos on aikuisille 0,6 ml/kg ja lapsille 0,4 ml/kg. Röntgenlääkäri päättää, kuinka paljon Magnevist-valmistetta tarvitaan sinulle tehtävään tutkimukseen. Annostelu erityisille potilasryhmille Käyttö lapsille ja nuorille Aivo- ja selkärankatutkimuksia lukuun ottamatta Magnevist-valmisteen käytöstä alle 2-vuotiaille on vähän kokemusta. Koska alle 1-vuotiaitten vauvojen munuaiset eivät vielä toimi aikuisten munuaisten tavoin, Magnevist-valmistetta pitää antaa vauvoille vain yksi annos yhden kuvauksen aikana, eikä toista injektiota pidä antaa ainakaan 7 päivään. Magnevist-valmistetta ei pidä käyttää alle 4 viikon ikäisille vauvoille. Munuaisten ja maksan vajaatoiminta Sinulle ei pidä antaa Magnevist-valmistetta, jos kärsit vaikeista munuaissairauksista ja/tai munuaistesi toiminta on äkillisesti heikentynyt tai jos sinulle tehdään piakkoin tai on äskettäin tehty maksansiirto.

4 Jos sinulla on vaikea maksan toimintahäiriö tai akuutti munuaisten vajaatoiminta, Magnevistvalmisteen enimmäisannos on 0,2 ml/kg. Lääkäri tai röntgenlääkäri päättää, onko suunniteltu tutkimus mahdollista tehdä (katso kohta 2 Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin sinulle annetaan Magnevist-valmistetta ). Jos sinulla on kohtalaisia munuaissairauksia, sinulle voidaan antaa vain yksi annos Magnevist-valmistetta yhden kuvauksen aikana, eikä uutta injektiota pidä antaa ainakaan 7 päivään. Annoksen säätäminen ei ole tarpeellista, jos sinulla on heikentynyt maksan toiminta. Iäkkäät potilaat Annostasi ei ole välttämätöntä säätää, jos olet 65-vuotias tai sitä vanhempi, mutta sinulle tehdään verikoe, joka osoittaa, kuinka hyvin munuaisesi toimivat. Lisätietoa Magnevist-valmisteen annosta ja käsittelystä on pakkausselosteen lopussa (katso kohta "Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa"). Jos saat enemmän Magnevist-valmistetta kuin sinun pitäisi Yliannostukseen liittyviä oireita ei ole toistaiseksi raportoitu. Jos kuitenkin saat yliannoksen, lääkäri hoitaa siitä aiheutuvat oireet ja tarkastaa, että munuaisesi toimivat normaalisti. Jos sinulla on munuaisten vajaatoimintaa, lääkäri saattaa käyttää munuaisten dialyysilaitetta Magnevistvalmisteen poistamiseen. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, röntgenlääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. 4. Mahdolliset haittavaikutukset Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Useimmat haittavaikutukset ovat yleensä lieviä tai kohtalaisia ja ohimeneviä. Magnevist-valmistetta saaneilla yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia (saattaa ilmaantua neljälle tai sitä useammalle 1000 käyttäjästä) ovat injektiokohdan reaktiot, päänsärky ja pahoinvointi. Magnevist-valmistetta saaneilla ilmaantuneita vakavimpia haittavaikutuksia ovat nefrogeeninen systeeminen fibroosi (NSF) ja anafylaktiset reaktiot (allergiset reaktiot), mukaan lukien vakavat reaktiot, kuten sokki. NSF on vakava reaktio, joka aiheuttaa pääasiassa ihon ja sidekudosten paksuuntumista ja voi johtaa vakavaan toimintakykyä haittaavaan nivelten liikkumattomuuteen, lihasten heikkouteen tai sisäelinten toiminnan heikkenemiseen, joka voi mahdollisesti olla hengenvaarallista). Harvinaisissa tapauksissa allergisia reaktioita saattaa ilmaantua, mukaan lukien vakavat reaktiot (sokki), jotka voivat vaatia välittömiä lääketieteellisiä toimenpiteitä. Jos huomaat kasvojen, huulten, kielen tai kurkunpään lievää turvotusta, yskää tai aivastelua, hengitysvaikeuksia, kutinaa, nuhaa tai nokkosrokkoa, kerro siitä välittömästi lääkärille, röntgenlääkärille tai tutkimuspaikan hoitohenkilöstölle. Nämä voivat olla ensimmäinen merkki vakavan reaktion ilmaantumisesta. Tutkimus saatetaan keskeyttää ja voit tarvita lisähoitoa.

5 Viivästyneitä reaktioita jopa tuntien tai päivien kuluttua Magnevist-valmisteen antamisesta on havaittu harvinaisissa tapauksissa. Jos näin kävisi sinun kohdallasi, kerro siitä lääkärille tai röntgenlääkärille. Alla on lueteltu raportoituja/havaittuja haittavaikutuksia niiden esiintymistiheyden mukaan. Melko harvinainen (esiintyy 1 10 potilaalla tuhannesta) - päänsärky, huimaus, makumuutokset - oksentelu, pahoinvointi - kipu, kuumuudentunne, kylmäntunne - injektiokohdan reaktiot, kuten: kylmyys, parestesia (puutuminen ja pistely), turvotus, lämmöntunne, kipu, edeema, ärsytys, verenvuoto, eryteema (kipeä punoittava iho), epämukavuus, nekroosi (kudoskuolema), tromboflebiitti (verisuonitulehdus, jonka on aiheuttanut tai johon liittyy verisuonitukos), flebiitti (verisuonitulehdus), tulehdus, ekstravasaatio (injektiokohdan verenvuoto kudokseen), kipu, mustelmat, ihonvärin muutos. Harvinainen (esiintyy 1 10 potilaalla kymmenestätuhannesta) - yliherkkyys (allergia)/ anafylaktiset (allergia) reaktiot, esim. anafylaktinen sokki (vakava allergiareaktio), sokki (verenkierron romahdus), hypotensio (alhainen verenpaine), sidekalvotulehdus, tajuttomuus, kurkun kireys, aivastelu, urtikaria (nokkosrokko), pruritus (vaikea kutina), ihottuma, eryteema (ihon punoitus), dyspnea (hengenahdistus), hengityskatkos, bronkospasmi (hengitysvaikeudet), hengityksen vinkuminen, laryngospasmi (äänihuulten kouristus), kurkunpään turvotus (äänihuulten ödeema), nielun turvotus (kurkunpään turpoaminen), syanoosi (huulten sinertyminen), nuha, angioedeema (esim. kasvojen, kurkun, suun, huulten ja/tai kielen turvotus), kasvojen edeema (kasvojen turvotus), refleksiivinen takykardia (epänormaalin nopea tai hidas sydämenlyönti) - ajan ja paikan tajun hämärtyminen - kouristelu (kouristuksia tai kohtauksia); parestesia (puutuminen ja pistely), polttelu, vapina - takykardia (epänormaalin nopea tai hidas sydämenlyönti); arrytmia (rytmihäiriö) - tromboflebiitti (verisuonitulehdus, jonka on aiheuttanut tai johon liittyy verisuonitukos), kasvojen punoitus, vasodilaatio (verisuonten laajeneminen) - kurkunpään ärsytys, kurkunpään ja nielun kipu/ nielun oireilu (kurkkukipu tai kurkun epämukavuus), yskä - vatsakipu tai epämukava tunne vatsassa, ripuli, hammassärky, kuiva suu, suun pehmytkudosten kipu ja parestesia (kipua tai puutumista tai pistelyä suussa) - kipua käsivarsissa, käsissä ja jaloissa (raajoissa) - rintakipu, kuume, turvotus, käsivarsien, käsien ja jalkojen (raajojen) turvotus (perifeerinen ödeema), yleinen huonovointisuus, väsymys (uupumus), jano, heikkous (astenia). Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): - seerumin rautapitoisuuden suureneminen (muutokset voidaan havaita verikokeissa) - agitaatio, sekavuus - kooma, uneliaisuus, puhehäiriöt, makuaistin häiriöt (parosmia) - näköhäiriöt, kyynelvuoto, silmäkipu - heikentynyt kuulo, korvakipu - sydämenpysähdys, bradykardia (hidastunut sydämen syke) - pyörtyminen, vasovagaalireaktio (ohimenevä nopea verenpaineen nousu, kalpeus, voi johtaa tajuttomuuteen), korkea verenpaine - hengitysvaikeudet, muutos hengitystiheydessä, keuhkoödeema (nestettä keuhkoissa) - syljeneritys - suurentunut veren bilirubiiniarvo (sappiveriaine), suurentuneet maksaentsyymiarvot (muutokset voidaan havaita verikokeissa) - nefrogeeninen systeeminen fibroosi (NSF on vakava reaktio, joka aiheuttaa pääasiassa ihon ja sidekudosten paksuuntumista ja voi johtaa vakavaan toimintakykyä haittaavaan nivelten

6 liikkumattomuuteen, lihasten heikkouteen tai sisäelinten toiminnan heikkenemiseen, joka voi mahdollisesti olla hengenvaarallista) - selkäkipu, artralgia (nivelkipu) - munuaisten vajaatoiminta potilailla, joilla on ennestään munuaisten toimintahäiriöitä, seerumin kreatiniiniarvojen suureneminen (munuaisten toimintaa osoittava arvo, muutokset voidaan havaita verikokeissa), pidätyskyvyttömyys, pakonomainen virtsaamistarve - vilunväristykset, hikoilu, ruumiinlämmön vaihtelu. Kun Magnevist-valmistetta on annettu dialyysihoitoa tarvitseville munuaisten vajaatoimintapotilaille, heillä on yleisesti havaittu viivästyneitä ja ohimeneviä tulehdusta muistuttavia oireita, kuten kuume, vilunväristykset ja C-reaktiivisen proteiinipitoisuuden lisääntyminen. Näille potilaille tehtiin magneettikuvaus Magnevist-valmistetta käyttäen hemodialyysia edeltävänä päivänä. Seuraavat haittavaikutukset ovat olleet hengenvaarallisia tai kuolemaan johtavia joissakin tapauksissa: nefrogeeninen systeeminen fibroosi (NSF on vakava reaktio, joka aiheuttaa pääasiassa ihon ja sidekudosten paksuuntumista ja voi vaikuttaa myös sidekudoksiin ja sisäelimiin), anafylaktinen sokki (vakava allergiareaktio), anafylaktinen (allergia) reaktio, yliherkkyysreaktiot (allergia), sokki (verenkierron romahdus), hypotensio (alhainen verenpaine), tajuttomuus, kurkun kireys, dyspnea (hengenahdistus), hengityskatkos, bronkospasmi (hengitysvaikeudet), laryngospasmi (äänihuulten kouristus), kurkunpään turvotus (äänihuulten edeema), nielun turvotus (kurkunpään turpoaminen), syanoosi (huulten sinertyminen), angioedeema (esim. kasvojen, kurkun, suun, huulten ja/tai kielen turvotus), kasvojen edeema (kasvojen turvotus), kouristukset (kouristukset tai kohtaukset), takykardia (epänormaalin nopea tai hidas sydämenlyönti), seerumin rautapitoisuuden suureneminen, kooma, uneliaisuus, sydämenpysähdys, bradykardia (hidastunut sydämen syke), synkopia (pyörtyminen) ja keuhkoödeema (nestettä keuhkoissa). Haittavaikutuksista ilmoittaminen Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, röntgenlääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. www-sivusto: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL FIMEA 5. Magnevist-valmisteen säilyttäminen Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Käytön aikana ei tarvitse suojata valolta. Kun injektiopullo on avattu tai esitäytetty ruisku on koottu injektiota varten, Magnevistinjektioneste säilyy stabiilina 24 tunnin ajan, jos lämpötila ei ylitä 30 C. Hävitä käytön jälkeen. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

7 Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä. Magnevistvalmistetta ei pidä käyttää, jos liuoksen väri on voimakkaasti muuttunut, jos siinä näkyy hiukkasia tai jos pakkaus on vahingoittunut. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin, eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Magnevist sisältää - Vaikuttava aine on gadopentetaattidimeglumiini. 1 ml injektionestettä sisältää gadopentetaattidimeglumiinia 0,5 mmol (joka vastaa 469 mg gadopentetaattidimeglumiinia). - Muut aineet ovat penteettihappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet Visuaalinen tarkastus Tämä lääkevalmiste on tarkastettava visuaalisesti ennen käyttöä. Magnevist on kirkas, väritön tai vaaleankeltainen neste. Älä käytä Magnevist-valmistetta, jos se on pahoin värjääntynyt, siinä näkyy hiukkasia tai lääkepullo on viallinen. Injektiopullot Magnevist-injektioneste vedetään ruiskuun juuri ennen käyttöä. Kumitulpan saa puhkaista vain kerran. Tutkimuksessa käyttämättä jäänyt varjoaine hävitetään. Esitäytetyt ruiskut Magnevist -esitäytetty ruisku otetaan yksittäispakkauksesta ja kootaan injektiota varten juuri ennen käyttöä. Kärjen suojus poistetaan ruiskusta juuri ennen käyttöä. Tutkimuksessa käyttämättä jäänyt varjoaine täytyy hävittää. Suuret injektiopullot Suuria injektiopulloja koskevat lisäksi seuraavat ohjeet: Varjoaine on injisoitava hyväksyttävällä menetelmällä, joka takaa varjoaineen steriiliyden. Jos käytät autoinjektoria, tarvikevalmistajan ohjeita on noudatettava. Autoinjektorin käyttö on kiellettyä vastasyntyneille ja vauvoille tehtävissä tutkimuksissa. Alle 2-vuotiaille lapsille valmiste on vaurioiden välttämiseksi injisoitava käsin, ei autoinjektorin avulla. Avatussa pullossa oleva käyttämätön Magnevist on hävitettävä tutkimuspäivän päättyessä (korkeintaan 24 tunnin kuluessa). Katso lisäohjeita kohdasta Magnevist-valmisteen säilyttäminen.

8 Yhteensopimattomuudet Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Magnevist on kirkas, väritön tai vaaleankeltainen neste. Pakkauskoot: Injektiopullot 5 x 5 ml, 10 x 15 ml, 10 x 30 ml Esitäytetyt ruiskut 5 x 10 ml, 5 x 15 ml, 5 x 20 ml Suuret injektiopullot 100 ml käytettäväksi yhdessä autoinjektorin kanssa Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija Bayer Oy Pansiontie Turku Markkinoija Bayer Oy, PL 73, Espoo Puhelin Valmistaja Bayer Pharma AG, Berliini, Saksa Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain lääkealan ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Katso myös kohdat 1 6. Jäljittämisen mahdollistava tarra pulloista/ruiskuista tulee liimata potilasasiakirjaan, jotta käytetyn gadolinium-tehosteaineen tarkka rekisteröinti olisi mahdollista. Käytetty annos pitää myös kirjata muistiin. Antotapa Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan laskimoon annettavaa injektiota varten (katso kohta 'Miten Magnevist-valmistetta annetaan'). Annostus Aikuiset

9 Kraniaalinen ja spinaalinen magneettikuvaus (katso kohta 'Mitä Magnevist on ja mihin sitä käytetään') Tavallinen annos on 0,2 ml/kg (vastaa 0,1 mmol/kg gadopenteettihapon dimeglumiinisuolaa), mikä yleensä riittää hyvään kuvaustulokseen ja kliinisiin kysymyksiin vastaamiseen. Jos vielä normaalin varjoainetehostetun kuvauksen jälkeen epäillään voimakkaasti leesion olemassaoloa, tutkimuksen diagnostista erotuskykyä voidaan lisätä antamalla potilaalle uudelleen 0,2 ml/kg (aikuisille jopa 0,4 ml/kg) Magnevist-valmistetta 30 minuutin kuluessa ja tekemällä uusi kuvaus välittömästi sen jälkeen. Metastaasien tai uusiutuvien kasvainten poissulkemiseksi tehtävissä tutkimuksissa diagnoosin luotettavuus usein lisääntyy, jos aikuisille potilaille annetaan 0,6 ml/kg Magnevist-valmistetta. Enimmäiskerta-annos on aikuisille 0,6 ml/kg. Koko kehon magneettikuvaus (katso kohta 'Mitä Magnevist on ja mihin sitä käytetään') Tavallinen annos on 0,2 ml/kg, mikä yleensä riittää hyvään kuvaustulokseen ja kliinisiin kysymyksiin vastaamiseen. Erityistapauksissa, kuten kuvannettaessa leesioita, joissa on heikko verisuonitus ja/tai pieni ekstrasellulaaritila, voidaan riittävän kuvaustuloksen aikaansaamiseksi tarvita 0,4 ml/kg Magnevist-valmistetta, varsinkin jos käytetään suhteellisen alhaisia T 1-painotteisia kuvantamissekvenssejä. Leesioiden tai uusiutuvien kasvainten poissulkemiseksi tehtävissä tutkimuksissa diagnoosin luotettavuus voi lisääntyä, jos aikuisille potilaille annetaan 0,6 ml/kg Magnevist-valmistetta. Verisuonten visualisointia varten tutkittavasta alueesta ja tutkimusmenetelmästä riippuen saattaa aikuisille tarvittava annos olla 0,6 ml. Enimmäiskerta-annos on aikuisille 0,6 ml/kg. Erityisryhmät Lapset kaikki käyttöaiheet (katso kohta 'Mitä Magnevist on ja mihin sitä käytetään') Lapset: 0,2 ml/kg Magnevist-valmistetta Enimmäiskerta-annos: 0,4 ml/kg Magnevist-valmistetta Alle 2-vuotiaat: koko kehon magneettikuvauksista on vain rajallisesti kokemusta Alle 2-vuotiaille tarvittava annos pitää vaurioiden välttämiseksi injisoida käsin, ei autoinjektorin avulla. Koska alle 1-vuotiaiden vauvojen munuaiset eivät vielä toimi aikuisten munuaisten tavoin, Magnevist-valmistetta tulisi käyttää näillä potilailla vain huolellisen harkinnan jälkeen, eikä annos saa ylittää 0,1 mmol/painokilo. Yhtä annosta enempää ei pidä käyttää yhden kuvauksen aikana. Koska toistuvasta annostelusta ei ole saatavissa tietoa, uutta Magnevist- injektiota ei pidä antaa ennen kuin edellisen injektion antamisesta on kulunut vähintään 7 päivää. Magnevistvalmistetta ei pidä antaa alle 4 viikon ikäisille vauvoille. Iäkkäät henkilöt (65-vuotiaat ja sitä vanhemmat)

10 Annoksen säätämistä ei pidetä tarpeellisena iäkkäiden potilaiden suhteen (65-vuotiaat ja sitä vanhemmat). Kliinisissä tutkimuksissa ei ole havaittu turvallisuuteen tai tehoon liittyviä yleisiä eroja iäkkäiden (65-vuotiaat ja sitä vanhemmat) ja nuorempien potilaiden välillä. Raportoitujen kliinisten kokemusten perusteella ei ole tunnistettu eroja iäkkäiden ja nuorempien potilaiden vasteissa. Koska ikääntyneillä henkilöillä gadopenteettihapon munuaispuhdistuma saattaa olla heikentynyt, on erityisen tärkeää seuloa 65-vuotiailta ja sitä vanhemmilta potilailta munuaisten vajaatoiminnan mahdollisuus. Maksan vajaatoiminta ja/tai maksansiirtoleikkaus Koska gadopenteetti erittyy kokonaan muuttumattomana munuaisten kautta, annoksen säätämistä ei pidetä tarpeellisena kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastavilla. Vakavaa maksan vajaatoimintaa sairastavista ei ole tutkimustietoa. Magnevist-valmistetta ei saa käyttää maksansiirtopotilailla perioperatiivisen jakson aikana. Munuaisten vajaatoiminta Ennen Magnevist-valmisteen antamista kaikilta potilailta pitäisi seuloa munuaisten vajaatoiminnan mahdollisuus laboratoriokokeiden avulla. Magnevist on vasta-aiheinen potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (GFR < 30 ml/min/1,73m 2 ) ja/tai akuutti munuaisvaurio. Magnevist-valmistetta saa käyttää vain huolellisen riskien ja hyötyjen arvioinnin jälkeen potilailla, joilla on keskivaikea munuaisten vajaatoiminta (GFR ml/min/1,73m 2 ) ja annos ei saa ylittää 0,1 mmol/painokilo. Yhtä annosta enempää ei pidä antaa yhden kuvauksen aikana. Koska toistuvasta annostelusta ei ole saatavissa tietoa, uutta Magnevist-injektiota ei pidä antaa ennen kuin edellisen injektion antamisesta on kulunut vähintään 7 päivää. Muita mahdollisia kuvantamistapoja on harkittava. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Munuaisten vajaatoiminta Magnevist-valmisteen ja joidenkin muiden gadoliniumia sisältävien varjoaineiden käytön yhteydessä on raportoitu nefrogeenistä systeemistä fibroosia (NSF) potilailla, joilla on akuutti tai krooninen vaikea munuaisten vajaatoiminta (GFR < 30 ml/min/1,73m 2 ) ja/tai akuutti munuaisvaurio. Magnevist on vasta-aiheinen näillä potilailla. Maksansiirtopotilaat ovat erityisessä riskiryhmässä, koska heillä akuutin munuaisten vajaatoiminnan esiintyvyys on suuri. Siksi Magnevist-valmistetta ei saa käyttää maksansiirtopotilailla perioperatiivisen jakson aikana. Magnevist-valmistetta ei pidä myöskään antaa alle 4 viikon ikäisille vauvoille. Koska NSF:n kehittymisen riskiä potilailla, joilla on keskivaikea munuaisten vajaatoiminta (GFR ml/min/1,73m 2 ) ei tunneta, Magnevist-valmistetta tulisi käyttää vain huolellisen riskien ja hyötyjen arvioinnin jälkeen näillä potilailla, eikä annos saa ylittää 0,1 mmol/kg (= 0,2 ml/kg). Yhtä annosta enempää ei pidä käyttää yhden kuvauksen aikana. Koska toistuvasta annostelusta ei ole saatavissa tietoa, uutta Magnevist- injektiota ei pidä antaa ennen kuin edellisen injektion antamisesta on kulunut vähintään 7 päivää. Eliminaation puoliintumisaika lievää tai kohtalaista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla on 3 4 tuntia. Pian Magnevist-valmisteen antamisen jälkeen suoritettu hemodialyysi saattaa olla hyödyllinen Magnevist-valmisteen poistamisessa kehosta. Ei ole näyttöä siitä, että hemodialyysin aloittaminen potilailla, jotka eivät tavallisesti saa hemodialyysihoitoa, ehkäisisi tai hoitaisi nefrogeenistä systeemistä fibroosia.

11 Kolmen 3 tuntia kestävän dialyysihoitokerran jälkeen noin 97 % annoksesta on poistunut elimistöstä ja noin 70 % kunkin dialyysihoitokerran aikana. Jos potilas saa jo dialyysihoitoa, kun hänelle annetaan Magnevist-valmistetta, pian Magnevistvalmisteen antamisen jälkeen suoritettua hemodialyysia tulisi harkita Magnevist-valmisteen poistumisen nopeuttamiseksi kehosta. Yliherkkyys Riskien ja hyötyjen tarkka arviointi on tarpeen, jos tiedetään, että potilas on yliherkkä Magnevist-valmisteelle. Suositellaan, että potilaan tilaa tarkkaillaan toimenpiteen jälkeen. Toimenpiteen yhteydessä pitää olla saatavilla tarvittavat lääkkeet yliherkkyysreaktioiden varalta ja valmius hätätilanteiden hoitoon. Antihistamiini- ja/tai glukokortikoidiesilääkitystä voidaan tarvittaessa harkita, jos potilas on allerginen. Kouristuskohtaukset Kouristuskohtausherkkyys saattaa lisääntyä potilailla, joilla on taipumusta kohtauksiin tai joilla on aivoleesioita. Magnevist-valmisteen annon yhteydessä tätä on raportoitu harvoin. Tutkittaessa kouristuksiin taipuvaisia potilaita on varotoimiin varauduttava ennalta. Potilasta on tarkkailtava ja mahdollisten kouristusten hoitoon tarvittavat laitteet ja lääkevalmisteet on oltava saatavilla. Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Tutkimuksia yhteisvaikutuksista muiden lääkeaineiden kanssa ei ole suoritettu. Vaikutus diagnostisiin kokeisiin Seerumin rauta-arvon määrittäminen kompleksometrisesti voi antaa liian alhaisen tuloksen 24 tuntia Magnevist-injektionesteellä tehdyn tutkimuksen jälkeen, koska Magnevist-varjoaineliuos sisältää vapaata DTPA:ta. Raskaus Magnevist-valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei naisen kliininen tila edellytä gadopenteetin käyttöä. Imetys Rintaruokinta pitää keskeyttää ainakin 24 tunnin ajaksi Magnevist-valmisteen annon jälkeen. Haittavaikutukset Magnevist-valmisteen yleinen turvallisuusprofiili perustuu tietoihin, jotka on saatu valmisteen markkinoille tulon jälkeisestä seurannasta ja kliinisistä tutkimuksista, joihin on osallistunut yli potilasta (katso myös kohta 'Mahdolliset haittavaikutukset'). Yliannostus

12 Tahattomasta yliannostuksesta johtuvia intoksikaation oireita ei ole havaittu eikä raportoitu kliinisen käytön yhteydessä. Tahattoman yliannostuksen yhteydessä munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden munuaisten toimintaa tulisi tarkkailla. Magnevist-valmiste voidaan poistaa elimistöstä hemodialyysin avulla (katso kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

13 Bipacksedel: Information till användaren Magnevist 0,5 mmol/ml, injektionsvätska, lösning Gadopentetatdimeglumin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor vänd dig till den läkare som ger dig Magnevist (röntgenläkaren) eller sjuksköterska. Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4. I denna bipacksedel finns information om följande: 1. Vad Magnevist är och vad det används för 2. Vad du behöver veta innan du får Magnevist 3. Hur Magnevist administreras 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Magnevist ska förvaras 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Magnevist är och vad det används för Magnevist är ett kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MT) av hjärna, ryggrad, blodkärl och andra delar av kroppen. Detta läkemedel tillhandahålls som en lösning endast för intravenös injektion. Det är avsett endast för diagnostik. MR är en typ av bilddiagnostik som bygger på observation av vattenmolekyler i normala och onormala vävnader. Det sker med hjälp av ett komplext system av magneter och radiovågor. Datorer registrerar molekylernas aktivitet och omvandlar den till bilder. 2. Vad du behöver veta innan du får Magnevist Använd inte Magnevist om du är allergisk mot gadopentetatdimeglumin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) om du har svår njursjukdom om du nyligen har genomgått eller snart förväntas att genomgå en levertransplantation Magnevist får inte användas hos spädbarn under 4 veckors ålder. Varningar och försiktighet Läkaren ska vara särskilt försiktig med Magnevist om du tidigare har reagerat på kontrastmedel om du har eller har haft allergi (t.ex. hösnuva, nässelutslag) eller astma om du har problem med hjärtat eller blodcirkulationen. Hjärt- och kärlsjukdomspatienter har i samband med överkänslighet större risk för svåra, rentav dödliga reaktioner.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Pamidronatdinatrium Agila 3 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten pamidronaattidinatrium

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Pamidronatdinatrium Agila 3 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten pamidronaattidinatrium Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pamidronatdinatrium Agila 3 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten pamidronaattidinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Afamcivir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Afamcivir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Afamcivir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Trexan 25 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku. metotreksaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Trexan 25 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku. metotreksaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Trexan 25 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku metotreksaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE COVERSYL NOVUM 10 MG 26.2.2105

PAKKAUSSELOSTE COVERSYL NOVUM 10 MG 26.2.2105 PAKKAUSSELOSTE COVERSYL NOVUM 10 MG 26.2.2105 Pakkausseloste: tietoa potilaalle Coversyl Novum 10 mg kalvopäällysteiset tabletit perindopriiliarginiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fentanyl ratiopharm 75 mikrog/tunti depotlaastari. Fentanyl ratiopharm 100 mikrog/tunti depotlaastari.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fentanyl ratiopharm 75 mikrog/tunti depotlaastari. Fentanyl ratiopharm 100 mikrog/tunti depotlaastari. Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fentanyl ratiopharm 12 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm 25 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm 50 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oxcarbazepin Mylan 150 mg kalvopäällysteiset tabletit Oxcarbazepin Mylan 300 mg kalvopäällysteiset tabletit Oxcarbazepin Mylan 600 mg kalvopäällysteiset tabletit okskarbatsepiini

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Ibuxin rapid 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen ibuprofeenilysinaatti

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Ibuxin rapid 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen ibuprofeenilysinaatti PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Ibuxin rapid 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen ibuprofeenilysinaatti Tarkoitettu vähintään 20 kg painavien (noin 6-vuotiaiden) lasten, nuorten ja aikuisten hoitoon

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle Gabapentin ratiopharm 300 mg kapseli, kova Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oxycodone G.L. 5 mg, tabletti, kalvopäällysteinen Oxycodone G.L. 10 mg, tabletti, kalvopäällysteinen oksikodonihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg)

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) PAKKAUSSELOSTE Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Imatinib ratiopharm 400 mg kalvopäällysteiset tabletit. imatinibi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Imatinib ratiopharm 400 mg kalvopäällysteiset tabletit. imatinibi PAKKAUSSELOSTE 1 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Imatinib ratiopharm 400 mg kalvopäällysteiset tabletit imatinibi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoakäyttäjälle EtoposideAccord 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten etoposidi

PAKKAUSSELOSTE: Tietoakäyttäjälle EtoposideAccord 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten etoposidi PAKKAUSSELOSTE: Tietoakäyttäjälle EtoposideAccord 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten etoposidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Serenase depot 50 mg/ml injektioneste, liuos Serenase depot 100 mg/ml injektioneste, liuos. haloperidolidekanoaatti

PAKKAUSSELOSTE. Serenase depot 50 mg/ml injektioneste, liuos Serenase depot 100 mg/ml injektioneste, liuos. haloperidolidekanoaatti PAKKAUSSELOSTE Serenase depot 50 mg/ml injektioneste, liuos Serenase depot 100 mg/ml injektioneste, liuos haloperidolidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Meloxicam Actavis 7,5 mg ja 15 mg tabletit. Meloksikaami

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Meloxicam Actavis 7,5 mg ja 15 mg tabletit. Meloksikaami Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Meloxicam Actavis 7,5 mg ja 15 mg tabletit Meloksikaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Sandostatin LAR 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten. oktreotidi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Sandostatin LAR 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten. oktreotidi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Sandostatin LAR 10 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten Sandostatin LAR 20 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten Sandostatin LAR 30 mg injektiokuiva-aine

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Zyrtec 1 mg/ml oraaliliuos setiritsiinidihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Zyrtec 1 mg/ml oraaliliuos setiritsiinidihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Zyrtec 1 mg/ml oraaliliuos setiritsiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mirtazapin Orion 15 mg tabletti, suussa hajoava Mirtazapin Orion 30 mg tabletti, suussa hajoava Mirtazapin Orion 45 mg tabletti, suussa hajoava mirtatsapiini Lue tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Perindopril/Amlodipin ratiopharm 10 mg/10 mg tabletit. Perindopril/Amlodipin ratiopharm 10 mg/5 mg tabletit

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Perindopril/Amlodipin ratiopharm 10 mg/10 mg tabletit. Perindopril/Amlodipin ratiopharm 10 mg/5 mg tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Perindopril/Amlodipin ratiopharm 5 mg/5 mg tabletit Perindopril/Amlodipin ratiopharm 5 mg/10 mg tabletit Perindopril/Amlodipin ratiopharm 10 mg/5 mg tabletit Perindopril/Amlodipin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Simvastatin Actavis 10 mg, 20 mg ja 40 mg kalvopäällysteiset tabletit. simvastatiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Simvastatin Actavis 10 mg, 20 mg ja 40 mg kalvopäällysteiset tabletit. simvastatiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Simvastatin Actavis 10 mg, 20 mg ja 40 mg kalvopäällysteiset tabletit simvastatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle PAKKAUSSELOSTE 1 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Famvir 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen Famvir 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen Famvir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri Lue tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen. valsartaani

PAKKAUSSELOSTE. Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen. valsartaani PAKKAUSSELOSTE Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen valsartaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten gemsitabiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg ja 200 mg kalvopäällysteiset tabletit topiramaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg ja 200 mg kalvopäällysteiset tabletit topiramaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg ja 200 mg kalvopäällysteiset tabletit topiramaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paroxetin Orion 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen paroksetiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paroxetin Orion 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen paroksetiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Paroxetin Orion 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen paroksetiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot