PAKKAUSSELOSTE. Fluconazol BMM Pharma 50 mg kapseli, kova Fluconazol BMM Pharma 150 mg kapseli, kova Fluconazol BMM Pharma 200 mg kapseli, kova

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Fluconazol BMM Pharma 50 mg kapseli, kova Fluconazol BMM Pharma 150 mg kapseli, kova Fluconazol BMM Pharma 200 mg kapseli, kova"

Transkriptio

1 1 PAKKAUSSELOSTE Fluconazol BMM Pharma 50 mg kapseli, kova Fluconazol BMM Pharma 150 mg kapseli, kova Fluconazol BMM Pharma 200 mg kapseli, kova Flukonatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä Fluconazol BMM Pharma on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Fluconazol BMM Pharmaa 3. Miten Fluconazol BMM Pharmaa käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Fluconazol BMM Pharman säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ FLUCONAZOL BMM PHARMA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Fluconazol BMM Pharma kuuluu sienilääkkeiden ryhmään ja se on tarkoitettu erilaisten sieni- ja hiivainfektioiden hoitoon. Fluconazol BMM Pharma estää sieniä muodostamasta normaalia soluseinää. Sienen kasvu estyy ja tulehdus häviää. Flukonatsolilla on vaikutusta vain sairauksia aiheuttavaan sieneen, se ei vaikuta normaaliin bakteerikasvustoon. Fluconazol BMM Pharmaa käytetään emättimen, häpyhuulten, ihon ja ruokatorven sieni-infektioiden hoitoon sekä veressä esiintyvien sieni-infektioiden hoitoon. Fluconazol BMM Pharmaa käytetään myös aivokalvontulehduksen hoitoon ennaltaehkäisevästi ja sieni-infektioiden hoitoon potilailla, joiden immuunivaste on alentunut. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT FLUCONAZOL BMM PHARMAA Älä käytä Fluconazol BMM Pharmaa - jos olet allerginen (yliherkkä) flukonatsolille tai jollekin muulle lääkkeelle, jolla on samanlainen vaikutus (atsolijohdannainen) tai jollekin Fluconazol BMM Pharma:n sisältämälle aineelle. - samanaikaisesti lääkkeiden kanssa, jotka sisältävät: - sisapridia (lääke suolistovaivoihin) - astemitsolia (allergialääke) - pimotsidia (psyykenlääke) - kinidiiniä (rytmihäiriölääke) - terfenadiinia (allergialääke) Ole erityisen varovainen Fluconazol BMM Pharman suhteen:

2 2 Jos sinulla on maksa-, munuais- tai sydänongelmia (rytmihäiriöihin liittyviä), kerro niistä lääkärillesi ennen kuin aloitat hoidon. Harvoissa tapauksissa Fluconazol BMM Pharma voi vaikuttaa valkoisiin verisoluihin ja heikentää siten puolustuskykyä infektioille. Jos saat infektion, jonka oireena on kuume ja nopea yleiskunnon heikentyminen tai kuume, johon liittyy paikalliset tulehdusoireet kuten kaulan/kurkun tai suun kipeytyminen tai virtsaamisvaikeus, ota välittömästi yhteys lääkäriisi, jotta valkosolujen puutos (agranulosytoosi) voidaan sulkea pois verikokeella. On tärkeää, että kerrot lääkärillesi lääkityksestäsi. Lopeta Fluconazol BMM Pharman käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriisi, jos saat jotain seuraavista oireista (angioedeema): - kasvojen, kielen tai kurkun turpoaminen - nielemisvaikeudet - nokkosrokko ja hengitysvaikeudet. Jos olet hedelmällisessä iässä oleva nainen, sinun tulee käyttää riittävää ehkäisyä pitkäaikaisen Fluconazol BMM Pharma -hoidon aikana. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Muut lääkkeet voivat vaikuttaa Fluconazol BMM Pharman tehoon tai Fluconazol BMM Pharma voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon. Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. On erityisen tärkeää kertoa lääkärillesi, jos käytät: - sisapridia (suolistovaivalääke) - astemitsolia (allergialääke) - pimotsidia (psyykenlääke) - kinidiiniä (rytmihäriölääke) - terfenadiinia (allergialääke) - rifampisiinia tai rifabutiinia (tuberkuloosiin tai muuhun infektioon käytettävä lääke) - alfentaniilia (voimakas kipulääke) - amitriptyliiniä (masennuslääke) - varfariinia (verenohennuslääke) - tiettyjä bentsodiatsepiineja, kuten midatsolaamia ja triatsolaamia (sedatiiveja) - tiettyjä verenpainetta alentavia lääkkeitä, kuten nifedipiini, isradipiini, amlodipiini, felodipiini ja losartaani - selekoksibi (tulehduslääke) - siklosporiini, takrolimuusi ja sirolimuusi (elinsiirtopotilaiden käyttämiä lääkkeitä) - statiineja, kuten atorvastatiini, simvastatiini ja fluvastatiini (kolesterolilääkkeitä) - fenytoiini (epilepsialääke) - prednisoni (glukokortikoidi) - glimebiridi, glibenklamidi, glipitsidi, klooripropamidi ja tolbutamidi (diabeteslääkkeitä) - teofylliini (astmalääke) - trimetreksaatti (vaikuttaa immuunijärjestelmään) - didanosidi ja tsidovudiini (HIV-lääkkeitä) Fluconazol BMM Pharman käyttö ruuan ja juoman kanssa Kapselit niellään kokonaisina nesteen kanssa (puoli lasillista) ja ne voidaan ottaa aterioista riippumatta. Raskaus ja imetys

3 3 Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Fluconazol BMM Pharma hoitoa ei saa aloittaa raskauden aikana ilman huolellista lääkärin arviointia. Keskustele lääkärisi kanssa ennen hoidon alkua, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta. Hedelmällisessä iässä olevien naisten tulee käyttää luotettavaa raskauden ehkäisyä pitkäaikaisen Fluconazol BMM Pharma hoidon aikana. Fluconazol BMM Pharma erittyy rintamaitoon ja suuria ja toistuvia annoksia ei saa käyttää imetyksen aikana. Imetystä voidaan jatkaa korkeintaan 200 mg:n kerta-annoksen jälkeen. Ajaminen ja koneiden käyttö Fluconazol BMM Pharman ei odoteta heikentävän kykyäsi ajaa autoa tai käyttää koneita. Sinun tulee kuitenkin tarkkailla, miten itse reagoit lääkkeeseen, koska huimausta ja lihaskramppeja voi esiintyä yksittäisissä tapauksissa. Tärkeää tietoa Fluconazol BMM Pharman sisältämistä aineista: Kapselit sisältävät laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut sinulle, ettet siedä joitain sokereita, ota yhteyttä lääkäriisi ennen tämän valmisteen käyttöä. Fluconazol BMM Pharma 200 mg kapselit sisältävät myös väriainetta uuskokkiini (E 124), joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. 3. MITEN FLUCONAZOL BMM PHARMAA KÄYTETÄÄN Käytä Fluconazol BMM Pharmaa juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, mikäli olet epävarma. Lääkärisi määrää sinulle annoksen yksilöllisesti. Annos ja hoidon kesto riippuu infektiosta. Tavallinen annos vaihtelee välillä 50 ja 400 mg päivässä. Joissakin infektioissa tavallinen annos on ensimmäisenä päivänä 800 mg. Sukupuolielinten infektioissa tavallinen annos on 150 mg kerta-annoksena. Ihoinfektioiden hoidossa annos on 150 mg kerran viikossa 4-6 viikona ajan. Tavallinen annos lapsille: vaihtelee 3-12 mg painokiloa kohden päivässä. Kapseli tulee niellä kokonaisena nesteen kanssa (puoli lasillista) ja se voidaan ottaa aterioista riippumatta. Jos käytät enemmän Fluconazol BMM Pharmaa kuin sinun pitäisi Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, lähimpään sairaalaan tai myrkytystietokeskukseen (puh. 112 Ruotsissa ja Suomessa). Jos unohdat ottaa Fluconazol BMM Pharmaa Ota unohtamasi annos niin pian kuin muistat. Jos on jo aika ottaa seuraava annos, jätä unohtamasi annos väliin ja jatka normaaliin tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kertaannoksen. Jos sinulla on lisäkysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4 4 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Fluconazol BMM Pharmakin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Yleiset (useammalla kuin 1 käyttäjällä 100:sta, mutta harvemmalla kuin 1 käyttäjällä 10:stä): päänsärky, ihottuma, pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, ripuli ja kohonneet maksa-arvot. Melko harvinaiset (useammalla kuin 1 käyttäjällä 1000:sta, mutta harvemmalla kuin 1 käyttäjällä 100:sta): Väsymys, sairaudentunne, voimattomuus, kuume, kouristukset, huimaus, tuntohäiriöt, vapina, huimaus, kutina, ruokahaluttomuus, ummetus, ruuansulatushäiriöt, ilmavaivat, lihaskivut, suun kuivuminen, lisääntynyt hikoilu, unettomuus, uneliaisuus, sapensalpaus, maksavaurio, keltaisuus, sappiväriaineen (bilirubiini) lisääntyminen, makuaistin muutokset ja anemia. Harvinaiset (useammalla kuin 1 käyttäjällä :sta, mutta harvemmalla kuin 1 käyttäjällä 1000:sta): Vakavat ihoreaktiot (Stevens-Johnsonin oireyhtymä), maksanekroosi, allerginen sokkireaktio. Jos saat epätavallisen reaktion, ota yhteyttä lääkäriisi. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. 5. FLUCONAZOL BMM PHARMAN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä Fluconazol BMM Pharmaa pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Fluconazol BMM Pharma sisältää - Vaikuttava aine on flukonatsoli. Yksi kapseli sisältää 50 mg, 150 mg tai 200 mg flukonatsolia. - Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti (37,32 mg, 111,96 mg ja 149,28 mg / kapseli vastaavasti), maissitärkkelys, kolloidinen vedetön piidioksidi, talkki, natriumlauryylisulfaatti. Kapselin kuori sisältää liivatetta ja väriaineita: titaanidioksidi (E 171), patenttisininen (E 131). Fluconazol BMM Pharma 200 mg sisältää myös uuskokkiinia (E 124) ja indigokarmiinia (E 132). Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko Läpipainopakkaus (PVC/PVDC/Al). 50 mg: valkoinen / kirkkaan sininen kapseli Pakkauskoot: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 60, 98, 100 ja 100 x 1 kapselia

5 5 150 mg: kirkkaan sininen / kirkkaan sininen kapseli Pakkauskoot: 1, 2, 4, 5, 6, 10 ja 12 kapselia 200 mg: valkoinen / tumman sininen kapseli Pakkauskoot: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 98 ja 100 kapselia Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja: Myyntiluvan haltija BMM Pharma AB Blasieholmsgatan 2 SE Tukholma Ruotsi Valmistaja Basic Pharma Manufacturing B.V. Burgemeester Lemmensstraat JT Geleen Nederländerna Markkinoija Suomessa: Oy BMM Pharma Ab, Rajatorpantie 41 C, Vantaa Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä: Tanska, Suomi, Norja, Puola, Portugali, Ruotsi: Fluconazol BMM Pharma Tämä seloste on hyväksytty viimeksi

6 6 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Fluconazol BMM Pharma 50 mg, hårda kapslar Fluconazol BMM Pharma 150 mg, hårda kapslar Fluconazol BMM Pharma 200 mg, hårda kapslar Flukonazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Fluconazol BMM Pharma är och vad det används för 2. Innan du tar Fluconazol BMM Pharma 3. Hur du tar Fluconazol BMM Pharma 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Fluconazol BMM Pharma ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD FLUCONAZOL BMM PHARMA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Fluconazol BMM Pharma hör till gruppen svampmediciner och den är avsedd för behandling av olika svamp- och jästinfektioner. Fluconazol BMM Pharma hindrar svampen att bygga upp en normal cellvägg. Svampens tillväxt hämmas och infektionen försvinner. Fluconazol BMM Pharma påverkar bara den sjukdomsframkallande svampen och inte den normala bakteriefloran. Fluconazol BMM Pharma används för behandling av svampinfektioner i till exempel slidan, på blygdläpparna, i hud, matstrupe och vid svampinfektioner som nått ut i blodet. Fluconazol BMM Pharma används även vid en viss typ av hjärnhinneinflammation samt i förebyggande syfte och vid behandling av svampinfektion hos patienter med nedsatt immunförsvar. Flukonazol som finns i Fluconazol BMM Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. 2. INNAN DU TAR FLUCONAZOL BMM PHARMA Ta inte Fluconazol BMM Pharma - om du är allergisk (överkänslig) mot flukonazol eller mot något annat läkemedel i samma grupp (azolderivat) eller mot något av övriga innehållsämnen i Fluconazol BMM Pharma. - Samtidigt med läkemedel som innehåller: - cisaprid (mot magbesvär) - astemizol (mot allergi) - pimozid (mot psykiska besvär)

7 7 - kinidin (mot rubbning av hjärtrytmen) - terfenadin (mot allergi) Var särskilt försiktig med Fluconazol BMM Pharma Om du har en lever-, njur- eller hjärtsjukdom (förknippad med oregelbunden hjärtrytm) ska du informera din läkare innan du börjar behandlingen. Fluconazol BMM Pharma kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering. Sluta att ta Fluconazol BMM Pharma och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem) - svullnad av ansikte, tunga eller svalg - svårigheter att svälja - nässelutslag och andningssvårigheter Kvinnor i fertil ålder bör använda tillförlitlig preventivmetod vid långtidsbehandling med Fluconazol BMM Pharma. Användning av andra läkemedel Fluconazol BMM Pharma kan påverka eller påverkas av andra läkemedel som tas samtidigt. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är speciellt viktigt att informera läkaren om du använder: - cisaprid (mot magbesvär) - astemizol (mot allergi) - pimozid (mot psykiska besvär) - kinidin (mot rubbning av hjärtrytmen) - terfenadin (mot allergi) - rifampicin och rifabutin (mot tuberkulos eller annan infektion) - alfentanil (starkt smärtstillande medel) - amitriptylin (mot depression) - warfarin (blodförtunnande medel) - vissa benzodiazepiner, t. ex. midazolam och triazolam (lugnande medel) - vissa blodtrycksänkande medel såsom nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin och losartan - celecoxib (smärtstillande medel) - ciklosporin, takrolimus och sirolimus (används till transplanterade patienter) - statiner t. ex. atorvastatin, simvastatin och fluvastatin (blodfettssänkande) - fenytoin (mot epilepsi) - prednison (kortison) - glimepirid, glibenklamid, glipizid, klorpropamid och tolbutamid (mot diabetes). - teofyllin (mot astma) - trimetrexat (påverkar immunsystemet) - didanosin och zidovudin (antivirusmedel)

8 8 Intag av Fluconazol BMM Pharma med mat och dryck Kapseln bör sväljas hel med ett halvt glas vätska och behöver inte tas tillsammans med mat. Graviditet och amning Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Fluconazol BMM Pharma skall inte användas under graviditet annat än efter särskilt medicinskt övervägande. Rådgör därför med din läkare innan du påbörjar behandlingen, om du är gravid eller planerar att bli gravid. Kvinnor i fertil ålder bör använda tillförlitlig preventivmetod vid långtidsbehandling med Fluconazol BMM Pharma. Fluconazol BMM Pharma går över i bröstmjölk och höga eller upprepade doser skall inte användas under amning. Amning kan fortsätta efter en engångsdos på högst 200 mg. Körförmåga och användning av maskiner Fluconazol BMM Pharma förväntas inte påverka förmågan att köra bil och använda maskiner. Du bör dock själv vara uppmärksam på hur du reagerar, då yrsel och kramper kan förekomma i enstaka fall. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Viktig information om några innehållsämnen i Fluconazol BMM Pharma Kapslarna innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Fluconazol BMM Pharma 200 mg kapslar innehåller även färgämnet nykockin (E124) som kan ge allergiska reaktioner. 3. HUR DU TAR FLUCONAZOL BMM PHARMA Ta alltid Fluconazol BMM Pharma enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig. Dosen och behandlingstidens längd beror på infektionen. Vanlig dos varierar mellan 50 och 400 mg dagligen. Vid vissa infektioner är 800 mg normal dos första dagen. Vid infektioner i könsorganen är vanlig dos 150 mg som engångsdos. Vid hudinfektioner används dosen 150 mg en gång per vecka i 4 6 veckor. Vanlig dos för barn: varierar mellan 3 12 mg/kg kroppsvikt dagligen. Kapseln bör sväljas hel med ett halvt glas vätska och behöver inte tas tillsammans med mat. Om du har tagit för stor mängd av Fluconazol BMM Pharma

9 Kontakta omedelbart läkare, närmaste sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige och i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du har glömt att ta Fluconazol BMM Pharma Ta den missade dosen så snart som möjligt. Om det nästan är dags för din nästa dos, hoppa då över den glömda dosen och fortsätt som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Fluconazol BMM Pharma orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vanliga (fler än 1 av 100 patienter, men färre än 1 av 10 patienter): Huvudvärk, hudutslag, illamående och kräkning, magsmärtor, diarré och förhöjda levervärden. Mindre vanliga (fler än 1 av 1,000 patienter, men färre än 1 av 100 patienter): Trötthet, sjukdomskänsla, kraftlöshet, feber, krampanfall, yrsel, onormala känselförnimmelser, darrning, svindel, klåda, anorexi, förstoppning, matsmältningsbesvär, gasbildning, muskelsmärta, muntorrhet, ökad svettning, sömnlöshet, sömnighet, förhindrat gallflöde, leverskada, gulsot, ökning av gallfärgämnet bilirubin, smakförändring, blodbrist Sällsynta (fler än 1 av 10,000 patienter, men färre än 1 av 1,000 patienter): Allvarlig hudreaktion (Stevens-Johnsons syndrom), levercelldöd, allergiska chockreaktioner. Om ovanliga eller besvärande reaktioner inträffar kontakta din läkare. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR FLUCONAZOL BMM PHARMA SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är flukonazol. Varje kapsel innehåller 50 mg, 150 mg eller 200 mg flukonazol. - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (37,32 mg, 111,96 mg respektive 149,28 mg per kapsel), majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, natriumlaurilsulfat. Kapselhöljet innehåller gelatin och färgämnen: titandioxid (E171), patentblå (E131). Fluconazol BMM Pharma 200 mg innehåller även nykockin (E124) och indigokarmin (E132).

10 10 Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Blister (PVC/PVDC/Al). 50 mg: vit/klarblå kapsel Förpackningar: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 60, 98, 100 och 100x1 kapslar 150 mg: klarblå/klarblå kapsel Förpackningar: 1, 2, 4, 5, 6, 10 och 12 kapslar 200 mg: vit/mörkblå kapsel Förpackningar: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 98 och 100 kapslar Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Innehavare av godkännande för försäljning BMM Pharma AB Blasieholmsgatan 2 SE Stockholm Sverige Tillverkare Basic Pharma Manufacturing B.V. Burgemeester Lemmensstraat JT Geleen Nederländerna Marknadsförare i Finland: Oy BMM Pharma Ab, Råtorpsvägen 41 C, Vanda Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen: Danmark, Finland, Norge, Polen, Portugal, Sverige: Fluconazol BMM Pharma Denna bipacksedel godkändes senast (i Finland) Denna bipacksedel godkändes senast (i Sverige)

PAKKAUSSELOSTE. Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini

PAKKAUSSELOSTE. Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini PAKKAUSSELOSTE Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti PAKKAUSSELOSTE Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti Diklofenaakkinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi)

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi) PAKKAUSSELOSTE Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Azithromycin ratiopharm 250 mg ja 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen atsitromysiinidihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. Azithromycin ratiopharm 250 mg ja 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen atsitromysiinidihydraatti PAKKAUSSELOSTE Azithromycin ratiopharm 250 mg ja 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen atsitromysiinidihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti PAKKAUSSELOSTE Florinef 0,1 mg tabletti fludrokortisoniasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini PAKKAUSSELOSTE Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit Fluoksetiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ ROSUVASTATIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ ROSUVASTATIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Rosuvastatin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti PAKKAUSSELOSTE Codaxol 500mg/30mg, tabletti Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova PAKKAUSSELOSTE Cartexan 400 mg kapseli, kova Kondroitiininatriumsulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet. Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet. Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova Omepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazol Actavis 20 mg enterotabletit. Pantopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazol Actavis 20 mg enterotabletit. Pantopratsoli PAKKAUSSELOSTE Pantoprazol Actavis 20 mg enterotabletit Pantopratsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen. valsartaani

PAKKAUSSELOSTE. Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen. valsartaani PAKKAUSSELOSTE Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen valsartaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit rabepratsolinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oxcarbazepin Mylan 150 mg kalvopäällysteiset tabletit Oxcarbazepin Mylan 300 mg kalvopäällysteiset tabletit Oxcarbazepin Mylan 600 mg kalvopäällysteiset tabletit okskarbatsepiini

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle Gabapentin ratiopharm 300 mg kapseli, kova Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Imocur 2 mg kapseli, kova Loperamidihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Imocur 2 mg kapseli, kova Loperamidihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Imocur 2 mg kapseli, kova Loperamidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Se sisältää sinulle tärkeää tietoa. Tiettyjä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Trimazimyl 15 mg kalvopäällysteiset tabletit Trimazimyl 30 mg kalvopäällysteiset tabletit Trimazimyl 45 mg kalvopäällysteiset tabletit (mirtatsapiini)

Trimazimyl 15 mg kalvopäällysteiset tabletit Trimazimyl 30 mg kalvopäällysteiset tabletit Trimazimyl 45 mg kalvopäällysteiset tabletit (mirtatsapiini) PAKKAUSSELOSTE Trimazimyl 15 mg kalvopäällysteiset tabletit Trimazimyl 30 mg kalvopäällysteiset tabletit Trimazimyl 45 mg kalvopäällysteiset tabletit (mirtatsapiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tubilysin 300 mg tabletit isoniatsidi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tubilysin 300 mg tabletit isoniatsidi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Tubilysin 300 mg tabletit isoniatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg)

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) PAKKAUSSELOSTE Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oxycodone G.L. 5 mg, tabletti, kalvopäällysteinen Oxycodone G.L. 10 mg, tabletti, kalvopäällysteinen oksikodonihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen

Lisätiedot