Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri ylipuutarhuri 1 7 ASIAT 1 38 ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Taisto Heimonen Pentti Helttunen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 4. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 5. Kytäjän kirkon hautausmaan aita 6. Rautatienrakentajien hautausmaan aidan tarjouspyyntöasiakirjat 7. Rauhannummen hautausmaan sähköverkoston uusiminen 8. Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen vuodeksi Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodeksi Edustajan valinta Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokousedustajan valinta vuodeksi Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokousedustajan valinta vuodeksi Seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa Pirkonkotisäätiön hallituksen jäsen 15. Pirkonkotisäätiön tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodeksi Vaalilautakunnan valitseminen seurakuntavaaleja varten 17. Esitys ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran täyttämisestä 18. Hyvinkään seurakunnan vuoden 2010 rippikouluryhmien koot 19. Kolehtitulojen yhteenveto vuodelta Selvitys luottotappioista sekä kerho- ja leirimaksuista myönnetyistä vapautuksista vuonna Selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista vuonna Työterveyshuollon sopimuksen uusiminen vuodeksi Seurakunnan maa-alueiden hallinnollisten järjestelyjen eteneminen ja Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muutoksen eteneminen 24. Mikaelin kirkon avustus/ystävyysseurakuntatyön avustukset 25. Selvitys sijoituksista vuonna 2009 ja rahastojen sisäisen korkoprosentin hyväksyminen 26. Selvitys kolehtikäytäntöjen toimivuudesta 27. Selvitys virka- ja työehtosopimusten noudattamisesta vuonna 2009 palkkaasiamiehen selvitys 28. Ennakkotietoja vuoden 2009 tilinpäätöksestä 29. Talousarviomuutokset 1/ Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat 31. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 32. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluettelon asiat 33. HeTa-palveluskeskushankkeesta pyydetyt lausunnot palaute ja kirkkohallituksen tilannekatsaus hankkeeseen 34. Laskujen tarkastus ja hyväksymiskäytännön tarkistaminen edellisen kokouksen päätöksen tarkistaminen 35. Jäsenen nimeäminen Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi Seurakunnan edustajan valinta Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi Muita asioita 38. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 178 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aila Haapamäki ja Taisto Heimonen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Aila Haapamäen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pentti Helttunen, muuten ehdotus hyväksyttiin. 4 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asioilla: 1. HeTa-palvelukeskushankkeesta pyydetyt lausunnot palaute ja kirkkohallituksen tilannekatsaus hankkeeseen 2. Laskujen tarkastus ja hyväksymiskäytännön tarkistaminen edellisen kokouksen päätöksen tarkistaminen 3. Jäsenen nimeäminen Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi Seurakunnan edustajan valinta Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi 2010

4 Kirkkoneuvosto Kytäjän kirkon ja hautausmaan aita (Husso) Talousarviossa on varattu määräraha Kytäjän kirkon ja hautausmaan aidan uusimista varten. Liitteenä 1 ovat ylipuutarhurin laatima suunnitelmaselostus sekä suunnitelmaluonnokset aidan ja porttien uusimiseksi. Luonnokset on esitelty Kytäjän alueneuvostolle ja alueneuvosto on puoltanut suunnitelmia. Kopio alueneuvoston lausunnosta on liitteenä 2. Päätöksen hautausmaan ja kirkon aidan ja porttien rakentamisesta tekee kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston päätös tulee kirkon aidan osalta alistaa opetusministeriön vahvistettavaksi ja hautausmaan aidan osalta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Ennen päätösesitystä kirkkovaltuustolle, on luonnoksista syytä pyytää lausunto museovirastolta, kirkkohallitukselta sekä kaupungin rakennusvalvonnasta / julkisivutoimikunnalta. Pyydetään aita- ja porttiluonnoksista lausunto museovirastolta, kirkkohallitukselta sekä Hyvinkään kaupungin rakennusvalvonnalta. Jatketaan aidan suunnittelua lausuntojen perusteella. Ehdotus hyväksyttiin. 6 Rautatienrakentajien hautausmaan aidan tarjouspyyntöasiakirjat (Husso) Liitteenä 3 ovat Rautatienrakentajien hautausmaan tarjouspyyntöasiakirjat: tarjouspyyntö, urakkaohjelma, työsuojeluliite sekä työselostukset. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti rakennusurakka koostuu kahdesta erillisestä urakasta: 1. liuskekivipäällysteiden betonimuurin rakentaminen ja 2. metalliaidan, betonimuurin metalliaiheen sekä metalliporttien rakentaminen. Tarjousten valintaperusteeksi esitetään hinnaltaan edullisinta tarjouspyynnössä mainituin edellytyksin. Liitteenä 4 on luettelo niistä yrityksistä, joihin tarjouspyyntö ehdotetaan lähetettäväksi kirjeitse. Tämän lisäksi tarjouspyyntö julkaistaan hankintalain mukaisesti Hilmassa.

5 Kirkkoneuvosto Tehdään urakka-asiakirjoihin kirkkoneuvoston haluamat muutokset ja hyväksytään urakkatarjousasiakirjat. Julkaistaan tarjouspyyntöasiakirjat hankintalain mukaisesti Hilmassa. Lähetetään tarjouspyyntö kirjeitse liitteessä numero 4 mainituille rakennusliikkeille ja metalliaitavalmistajille. Kirkkoneuvosto hyväksyi urakkatarjousasiakirjat ja päätti julkaista tarjouspyyntöasiakirjat hankintalain mukaisesti Hilmassa. Tarjouspyyntö lähetetään kirjeitse liitteessä numero 4 mainituille rakennusliikkeille ja metalliaitavalmistajille. 7 Rauhannummen hautausmaan sähköverkoston uusiminen (Husso) Rauhannummen hautausmaan sähköverkostossa oleva vika tuli esille kesällä 2009 arkkuhauta-alueen laajennuksen yhteydessä. Kaivinkoneen katkaistessa hautausmaan pistorasioille johtavan sähkökaapelin, sähköverkon sulake ei lauennut normaalisti vaan katkenneeseen kaapeliin jäi jännite. Tilanteessa oli vakavan henkilövahingon mahdollisuus. Asia todettiin hautausmaiden katselmuksen yhteydessä syksyllä Urakoitsijan sähkömies suoritti sähköverkon mittauksia ja totesi syyksi liian alhaiset oikosulkuvirrat jonka vuoksi sulakkeet eivät laukea oikosulun sattuessa. Tilanteen korjaamiseksi hän toi esille kaksi vaihtoehtoa: sulakkeiden vaihto pienempiin tai liian pieneksi jääneiden sähköjohdotusten uusimisen. Sulakkeiden vaihto ei tule kysymykseen, koska oikosulkuvirrat ovat niin alhaiset ja sulakekoko jouduttaisiin vaihtamaan niin pieneksi, että hautausmaalla käytettävät sähkötyövälineet, kuten roudansulattajan, eivät enää toimisi. Koska vika on sen tyyppinen, että se mahdollistaa vakavan vahingon, pyydettiin tuntityönä tehtävä korjaussuunnitelma Alte Oy:ltä. Sähkösuunnittelija Rauno Janhila sekä seurakunnan käyttämä sähköasentaja Matti Inkinen ovat tutkineet vikaa ja suunnittelija on laatinut suunnitelmat viat korjaamiseksi. Suunnittelun yhteydessä tarkistettiin kolmella erillisellä mittauksella (verkkoyhtiö, sähköasentaja ja sähkösuunnittelija), että vika ei johdu liian pienestä verkkojännitteessä tai liitosten hapettumisesta. Suunnitelman mukaisesti vika voidaan korjata vaihtamalla pistorasioille johtavat, liian pieniksi jääneet sähkökaapeloinnit isompiin, nykymääräysten mukaisiin kaapelointeihin (5-johdin järjestelmään, nyt 4-johdin järjestelmä). Pistorasiakotelot vaihdettaisiin suunnitelman mukaisesti nykymääräysten mukaisiin, vikavirtasuojalla varustettuihin koteloihin.

6 Kirkkoneuvosto Samalla tulee vaihtaa kappelista hautausmaalla sijaitsevaan sähkökeskukseen menevä syöttökaapeli isompaan. Hautausmaan sähkökeskus, johon uudet kaapelit liitetään, joudutaan myös uusimaan nykymääräysten mukaiseksi. Suunnitelmassa on varauduttu asentamaan kaivutöiden yhteydessä valmiiksi syöttökaapeli uutta laajennusaluetta varten. Suunnittelijan laskeman kustannusarvion mukaan korjausten kokonaiskustannukset ovat noin euroa. Alkuperäinen kustannusarvio oli laadittu sähköurakoitsijalta saatujen ensitietojen perusteella ja vasta suunnitelmavaiheessa selvisi vian ja kustannusten kokonaislaajuus. Tarkempi kustannuserittely on talousarvion muutosesityksen liitteenä. Toteutetaan Rauhannummen sähköverkoston korjaus suunnittelijan ehdottamalla tavalla. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi talousarviomuutoksena hankkeen toteuttamiseen tarvittavan määrärahan euroa. Ehdotus hyväksyttiin. 8 Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen vuodeksi 2010 Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut viisi varsinaista ja kolme varajäsentä. Vuonna 2009 seurakunnan valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet Taisto Heimonen ja Vilho Halmela ja varajäsenenä Eija Koski-Sipilä. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajat yhteisöjen hallintoelimiin sekä niiden tilintarkastajat. Nimetään Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallitukseen vuodeksi 2010 kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Aila Haapamäki esitti, että varsinaisiksi jäseniksi nimetään Taisto Heimonen ja Vilho Halmela ja varajäseneksi Eija Koski-Sipilä. Aila Haapamäen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodeksi 2010 Yhtiöjärjestyksen 15 :n mukaan Kaukasten Palvelutalo Oy:n valitaan kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Seurakunta valitsee yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Vuonna 2009 on seurakunnan valitsemana tilintarkastajana toiminut Aila Haapamäki ja varatilintarkastajana Aarre T. Ahvenainen. Valitaan Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodeksi Eeva-Liisa Paananen esitti, että tilintarkastajaksi valitaan Aila Haapamäki ja varatilintarkastajaksi Aarre T. Ahvenainen. Eeva-Liisa Paanasen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 10 Edustajan valinta Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2010 Vuonna 2009 on seurakunnan edustajana talousjohtaja Jouni Lätti käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksessa. Valitaan edustaja Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2010 käyttämään puhe- ja äänivaltaa. Taisto Heimonen esitti, että seurakunnan edustajaksi Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2010 käyttämään puhe- ja äänivaltaa valitaan talousjohtaja Jouni Lätti. Taisto Heimosen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 11 Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2010 Vuonna 2009 on seurakunnan edustajana kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokouksessa. Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2010 vuosikokouksessa. Aila Haapamäki esitti, että seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2010 vuosikokouksessa valitaan kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme. Aila Haapamäen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kirkkoneuvosto Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2010 Sääksjärven suojeluseura ry. on perustettu vuonna Seura kerää asiatietoja Sääksjärvestä, sen historiasta, veden laadusta, korkeuden vaihteluista jne. Seura on "painostusjärjestö", joka pyrkii valppaasti puuttumaan asioihin, jotka saattaisivat vaikuttaa järven tilaa huonontavasti. Vuonna 2009 kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme on käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokouksessa. Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuoden 2010 vuosikokouksessa. Talousjohtaja Jouni Lätin antaman informaation jälkeen seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuoden 2010 vuosikokouksessa valittiin ylipuutarhuri Markku Husso. 13 Seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa 2010 Ylipuutarhuri Markku Husso on toiminut seurakunnan edustajana Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa Hyvinkään seurakunnalla on yksi Vihtilammen rantaviivaan ulottuva tontti. Yhdistyksen jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain. Valitaan seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistyksen vuosikokoukseen v käyttämään puhe- ja äänivaltaa. Inga-Lill Rajala esitti, että seurakunnan edustajaksi Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistyksen vuosikokoukseen v käyttämään puhe- ja äänivaltaa valitaan ylipuutarhuri Markku Husso. Inga-Lill Rajalan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kirkkoneuvosto Pirkonkotisäätiön hallituksen jäsen Pirkonkotisäätiön sääntöjen 5 mukaan Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä. Säätiön hallituksen jäsenet valitsee Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään seurakunta, Wilhelmiinakotisäätiö ja Pirkonkotisäätiö. Hyvinkään seurakuntaa hallituksessa edustaa yksi jäsen, virassa oleva kirkkoherra tai hänen määräämänsä henkilö. Kirkkoherra Ilkka Järvinen on toiminut Pirkonkotisäätiön hallituksessa vuonna 2009 ja jatkaa seurakunnan edustajana vuonna Merkitään kirkkoherran osallistuminen Pirkonkotisäätiön hallitukseen v tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 15 Pirkonkotisäätiön tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodeksi 2010 Pirkonkotisäätiön isännöitsijä Mervi Nikkanen on pyytänyt Hyvinkään seurakuntaa nimeämään toisen säätiön tilintarkastajista sekä hänen varamiehensä vuodeksi Vuonna 2009 on tilintarkastajana toiminut Aila Haapamäki ja hänen varamiehenään Aarre T. Ahvenainen. Nimetään Pirkonkotisäätiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodeksi Eeva-Liisa Paananen esitti, että Pirkonkotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2010 valitaan Aila Haapamäki ja varatilintarkastajaksi Aarre. T. Ahvenainen. Eeva-Liisa Paanasen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 16 Vaalilautakunnan valitseminen seurakuntavaaleja varten Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 1 :n mukaan seurakuntavaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan. Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra virkansa puolesta sekä vähintään neljä muuta jäsentä ja neljä varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

10 Kirkkoneuvosto Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan vaalilautakuntaan puheenjohtajaksi kirkkoherra Ilkka Järvinen ja varsinaisiksi jäseniksi Taisto Heimosen, Tuula Karhusen, Eila Puumalaisen, Harri Ruutun, Tuula Tetrin ja Marja-Leena Virtasen. Varajäseniksi valittiin Mervi Ahola, Pekka Laine, Marja Jantunen, Tapani Yli-Saunamäki, Salme Laitinen ja Elina Kiuru luetellussa järjestyksessä. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu vähintään neljä varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä sekä nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi kuusi muuta jäsentä sekä kuusi varajäsentä ja että kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. 17 Esitys ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran täyttämisestä Hyvinkään seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan tuli Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille määräaikaan mennessä kaksi hakemusta: Petér Marosvári ja Taru Paasio. Tuomiokapituli on todennut molemmat hakijat kelpoisiksi virkaan. Tuomiokapitulin lausunto ja seurakunnassa laadittu yhteenveto ovat erillisinä liitteinä. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan vaalin valmistelutyöryhmään kirkkoherra Ilkka Järvisen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Marja-Leena Virtasen, johtokunnassa kirkkoneuvoston edustajana toimivan Pentti Helttusen johtavan kanttorin Erkki Hannosen ja sihteeriksi hallintosihteeri Ritva Marjamäen. Hakijoita on kuultu Hyvinkään kirkossa Kuulemis- ja haastattelutilaisuuteen oli kutsuttu kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsenet. Valmistelutyöryhmän lausunto kirkkoneuvostolle on erillisenä liitteenä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hyvinkään seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan valitaan valmistelu-työryhmän lausunnossa mainituin perustein kanttori Taru Paasio. Keskustelun jälkeen kirkkovaltuustolle päätettiin esittää, että Hyvinkään seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan valitaan valmistelutyöryhmän lausunnossa mainituin perustein kanttori Taru Paasio.

11 Kirkkoneuvosto Hyvinkään seurakunnan vuoden 2010 rippikouluryhmien koot Vuonna 2010 Hyvinkään seurakunnan rippikouluihin on ilmoittautunut 508 nuorta. Rippikoululeirejä on ollut määrä toteuttaa talvella kolme ja kesällä 16 sekä kesällä lisäksi yksi päiväkoulu. Rippikoulupastori Kalle Leppälä on tehnyt rippikouluilmoittautumisten perusteella jaon eri leireille. Jaon jälkeen on käynyt ilmi, että suurin osa leireistä on ylisuuria, yli 25 nuoren leirejä. Hyvinkään seurakunnan rippikoulun ohjesääntö on vanhentunut, se on vuodelta Sääntöä ollaan parhaillaan uusimassa ja se on tulossa tämän kevään kirkkoneuvostoon hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapituliin vahvistettavaksi. Seurakunnassa on kuitenkin pääosin noudatettu piispainkokouksen v istunnossaan hyväksymän rippikoulusuunnitelman pohjalta kirkkohallituksen tarkistamaa rippikoulutyön malliohjesääntöä. Tämän malliohjesäännön 5 mukaan yhden rippikouluryhmän koko on enintään 25 oppilasta. Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on erityisen painavat syyt. Liitteenä 5 on kirkkoherran pastori Kalle Leppälältä pyytämä selvitys kirkkoneuvostolle kuluvan vuoden rippikoulutyön tilanteesta. Selvityksessä on mm. tällä hetkellä toteutumassa olevat leiripaikat ja ryhmäkoot sekä syitä suuriin ryhmäkokoihin ja tulevaisuuden toimenpiteitä asiantilan parantamiseksi. Rippikoululeirien ryhmäkokoja on käsitelty papiston ja kanttoreiden työkokouksessa 13. ja Kokouksessa on todettu, että Kalle Leppälän laatimaan selvitykseen (liite 5) merkittyä viiden nuoren leiriä Joutsassa talvella ei tulla toteuttamaan. Kasvatuksen vastuukappalainen Juha Koivulahti ja Kalle Leppälä neuvottelevat ja sopivat, miten nuo viisi nuorta sijoitetaan tai millä muulla tavalla heidän rippikoulunsa järjestetään. Kaikki rippikouluihin ilmoittautuneet ovat saaneet tiedon omasta leiristään ja muutostoiveet on pääasiassa jo myös hoidettu, joten ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista lähteä koko jakoa uusimaan. Leirit täytynee toteuttaa tänä vuonna pääosin yli 25 henkilön ryhminä ja tulevana vuonna erityisesti panostaa mm. hyvällä suunnittelulla siihen, että leirien osallistujamäärät olisivat sääntöjen mukaisia. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset yli 25 nuoren rippikouluryhmät vuoden 2010 leireille. Todettiin, että Joutsan talvirippikoulun viisi nuorta on siirretty kesän leireille liitteen mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen mukaiset rippikouluryhmien koot.

12 Kirkkoneuvosto Kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2009 (Lätti) Kuukausittainen ja saajakohtainen yhteenveto kolehtitilityksistä vuodelta 2009 on liitteenä 6. Kolehtien yhteissumma oli ,09 Vuonna 2008 kolehtituloja kertyi vastaavasti euroa. Merkitään kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2009 tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 20 Selvitys luottotappioista sekä kerho- ja leirimaksuista myönnetyistä vapautuksista vuonna 2009 (Lätti) Luottotappiot Talousjohtaja on poistanut vuoden 2009 tileistä maksamatta jätetyt saatavat. Yhteenveto poistetuista saatavista ja maksuvapautuksista laskutusryhmittäin on liitteessä 7. Luottotappioiden määrä oli 98 kappaletta ja euroa eli 0,9 % seurakunnan vastaavien myynti-, maksu- ja vuokratuottojen kokonaismäärästä (ulkoisesta laskutuksesta). Edellisessä tilinpäätöksessä luottotappioita kirjattiin 96 kappaletta, ja niiden määrä oli euroa. Vuoden aikana saatiin perinnän kautta omaehtoisina suorituksina tai ulosoton kautta euroa aikaisempina vuosina luottotappioiksi kirjatuista saatavista. Käräjäoikeuden käsittelyssä tai ulosottovaiheessa oli tilinpäätöshetkellä noin 20 keskeneräisessä perinnässä olevaa laskua. Maksuvapautukset Kirkkoneuvosto antoi ohjeet vapautuksen myöntämisestä kerho- ja leirimaksuista Vuonna 2009 myönnettiin vapautuksia liitteessä X kuvattu määrä. Maksuvapautusten yhteismäärä oli 104 kpl ja euroa. Vuonna 2008 vapautuksia myönnettiin 108 kpl, raha-arvoltaan euroa. Maksuvapautuksia on suhteellisesti ja raha-arvoltaan selvästi eniten iltapäivätoiminnassa ( euroa) eli 19 % laskutuksen loppusummasta ja 80 % kaikista maksuvapautuksista. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 Kirkkoneuvosto Selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista vuonna 2009 (Lätti) Seurakunnan työterveyshuoltopalveluista vastaa Lääkärikeskusyhtymän Hyvinkään toimipiste (Pipetti). Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon laboratorio- ja röntgentutkimuksineen sekä ikäryhmäterveystarkastukset 40 ikävuodesta lähtien viiden vuoden välein. Lisäksi fysikaaliset hoidot sisältyvät rajoituksin työterveyshuollon piiriin. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodeksi Työterveyshuollon kanssa pidettiin vuosipalaveri , jossa arvioitiin vuoden 2009 toimintaa ja taloutta, palvelujen toimivuutta sekä kartoitettiin mahdollisia erityistoimenpiteitä vaativia kysymyksiä, kuten työpaikkakäyntien tarvetta. Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2009 olivat yhteensä ( euroa vuonna 2008). Vuoden 2008 kuluihin sisältyi noin euroa Voimavarat työssä -tutkimuksen kuluja, joten vertailukelpoiset kulut nousivat lähes euroa eli 13 %. Yhteenveto työterveyshuollon kulujen ja palvelujen kehityksestä vuosina on liitteessä 8. Kansaneläkelaitos korvaa työterveydenhuollon kuluista noin euroa, joten työterveyshuollon nettokustannukset olivat noin euroa vuonna Listattujen sairauspoissaolojen määrä oli kalenteripäivää (sisältää työtapaturmista johtuvia sairauslomapäiviä 13) eli keskimäärin 14 kalenteripäivää/työntekijä (vuonna päivää, vuonna päivää ja vuosina vastaavasti päivää). Alle 10-vuotiaan lapsen palkallisia hoitovapaita kertyi yhteensä 48 päivää (43 päivää vuonna 2008 ja 26 päivää vuonna 2007). Työterveyshuollon kokonaiskulut olivat noin 660 euroa työvuotta kohti. Esitys: Merkitään selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 Kirkkoneuvosto Työterveyshuollon sopimuksen uusiminen vuodeksi 2010 (Lätti) Kirkkoneuvosto päätti hankkia työterveyshuollon palvelut seurakunnalle Lääkärikeskus Pipetiltä vuodeksi Tarkoituksena on ollut kilpailuttaa sopimus, mutta sitä ei syksyn 2009 muiden hankkeiden lomassa ole voitu tehdä. Perusteltua on uusia sopimus entisin ehdoin vuodeksi 2010 ja vain tekniset vähäiset muutokset tehden. Liitteenä 9 luonnos uudeksi sopimukseksi. Esitys: Uusitaan työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodeksi 2010 sisällöltään entisen kaltaisena ja vain tekniset korjaukset sisältävänä. Ehdotus hyväksyttiin. 23 Seurakunnan maa-alueiden hallinnollisten järjestelyjen eteneminen ja Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muutoksen eteneminen (Lätti) Seurakunnan maa-alueet Kirkkohallitus on antanut seurakunnille ohjeita lainhuudatusasioista erityisesti vanhoille kiinteistöille vuonna Samalla annettiin ohje, että seurakuntien olisi tarkistettava, ovatko ne hakeneet lainhuudot kaikkiin muihinkin kiinteistöihinsä kuin virkatalo- ja kirkonmaakiinteistöihin. Kirkkoneuvosto on seurannut maa-alueiden järjestelyä ja tehnyt tarvittavia päätöksiä ja sille on toimitettu selvitykset hankkeiden etenemisestä. Lainhuudatusprosessit ja eräät vähäiset omistusjärjestelyt ovat vieneet arvioitua pidemmän ajan. Lainhuudatusten ja maa-alueiden järjestelyjen tilanne: - Puolimatkan hautausmaan kaikki tontit on lainhuudatettu. Hyvinkään kaupungille on myyty aluejärjestelyihin liittyvä pieni määräala vuonna Uudenmaan maanmittauslaitokseen on laitettu hakemus kiinteistöjen yhdistämisestä Maanmittauslaitos ei ole suorittanut tonttien yhdistämistä vuonna 2009 eikä seurakunnalla ole tarkkaa tietoa, milloin yhdistäminen tehdään. - Vanhan kirkon maa-alue muodostuu useammasta tontista. Yhden tontin osalta tarvitaan vielä asemakaavan muutos ennen eri tonttien yhdistämistä yhdeksi tontiksi. Hyvinkään kaupungin kaavoitukseen on laitettu asemakaavan muutoshakemus Asemakaavan muutosluonnos on tehty, kirkkoneuvosto on antanut siitä lausuntonsa ja asian jatkokäsittely odottaa museoviraston lausuntoa. Asemakaavan muutoksen yhteydessä seurakunnalta siirtyy kaupungin omistukseen kevyen liikenteen maakaistale. - Muilta osin lainhuudatusasiat ja tonttien yhdistely ovat kunnossa.

15 Kirkkoneuvosto Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muuttaminen Kirkkoneuvosto on esittänyt ( , 218) Hyvinkään kaupungille, että Kaukasten Palvelutalon hallinta- ja omistusjärjestelyt toteutetaan siten, että yhtiömuoto tarkistetaan ajan tasalle ja omistussuhde jakautuu nykyisen omistussuhteen mukaisesti (Hyvinkään kaupunki 59,5 % ja Hyvinkään seurakunta 40,5 %). Kaupungin toimesta on luonnosteltu yhtiöjärjestyksen luonnos, josta seurakunta on antanut palautteensa lokakuussa Hanke ei edennyt kaupungilla vuoden 2009 aikana ennen seurakunnan yhteydenottoa loppusyksystä. Saadun tiedon mukaan yhtiöjärjestyksen muutosasia on siirretty taas kaupungin lakimiehen hoidettavaksi. Kiinteistön käyttökulujen jakamisesta tehty erillinen vuokrasopimus on otettu tarkasteltavaksi, koska nykyisin sovellettu kustannusjako on seurakunnalle epäedullinen kaupungin lisääntyneen käyttöosuuden vuoksi. Merkitään maa-alueiden järjestelyn ja Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muutosvaihe tiedoksi. Keskustelun jälkeen maa-alueiden järjestelyn ja Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muutosvaihe merkittiin tiedoksi. 24 Pietarin Pyhän Mikaelin seurakunnan kirkon korjaushanke Hyvinkään seurakunnan rahoitusosuuden maksaminen (Lätti) Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien seurakunnat ovat olleet pitkään tukemassa Pietarin Pyhän Mikaelin ystävyysseurakuntaa ja sittemmin seurakunnan kirkon korjaushanketta. Tätä yhteistyötä on ollut koordinoimassa rovastikunnallinen ystäväseurakuntatyön toimikunta ja sen asettaman ns. Pyhän Mikaelin kirkon remonttiryhmä. Korjaustöiden ja restauroinnin tarkoituksena on ollut kirkon luovuttaminen Inkerin kirkolle. Korjausten loppuun saattamiseksi tarvittavat kustannukset ovat euroa, jonka rahoittamiseksi estetään Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien osuudeksi euroa ja Inkerin kirkon osuudeksi euroa. Kirkon korjausta on tuettu mm. rahalahjoituksin ja keräyksellä. Tätä tarkoitusta varten saatu keräyslupa päättyi ja keräyksen tuotto euroa jäi odotettua pienemmäksi (asetettu tavoite euroa). Rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikunta esitti ( ), että seurakunnat sitoutuvat korjausten tekemiseksi ja sitoutuvat 10 vuoden ajaksi nykyisen tasoiseen talousarvioavustukseen 30 senttiä/seurakuntalainen. Tämä edellyttää myös Inkerin kirkon kanssa sopimusta, jossa hankkeen reunaehdot selkeästi sovitaan.

16 Kirkkoneuvosto Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto päätti , että 1. Hyvinkään seurakunta sitoutuu osaltaan tukemaan ystäväseurakuntatyön toimikunnan esityksen mukaisesti Pietarin Pyhän Mikaelin kirkon luovutusehdot täyttävien korjausten rahoittamista ystäväseurakuntatyöhön osoitetuilla varoilla. 2. Vuonna 2010 ystäväseurakuntatyöhön osoitetaan 30 senttiä/seurakuntalainen. Tulevien vuosien tuki päätetään vuosittain talousarviossa. Keravan seurakunta on kirkkovaltuuston päätöksellä ottanut vastuun euron rahoituksen järjestämisestä rovastikuntien seurakuntien kanssa siten, että Keravan seurakunta on valmis myöntämään muille seurakunnille lainaa 10 vuodeksi. Laina lyhennettäisiin ja korko maksettaisiin vuosittain seurakuntien varaaman talousarviomäärärahan (0,20 euroa/seurakunnan jäsen) puitteissa. Toinen mahdollisuus seurakunnilla on maksaa osuutensa yhdellä kertaa. Olennaista on, että urakan loppuun saattamiseksi ja urakkasopimuksen maksuerätaulukon mukaisesti rahat tähän tarvitaan pääosin vuoden 2010 aikana. Erillisenä liitteenä on Keravan seurakunnan kirkkoherran kirje ja Keravan seurakunnan kirkkovaltuuston päätös Kirkkoneuvosto päätti talousarvion valmisteluvaiheessa pitäytyä kirkkovaltuuston päätöksessä, jonka mukaan Hyvinkään seurakunnan osuus maksettaisiin vuosittaisen ystäväseurakuntatyön määrärahan muodossa. Ystäväseurakunnan pidettävän kokouksen esityslistalta ilmenee, että Keravan seurakunta pitäytyy puolestaan oman kirkkovaltuustonsa päätöksessä. Hankkeen rahoituksen järjestämisessä on ilmennyt seuraavia näkökohtia: 1. Yleisten kirjanpitoperiaatteiden mukaan meno on kirjattava sen vuoden kuluksi, jona meno aiheutuu. Pyhän Mikaelin kirkon korjaushanke rahoitetaan saatujen selvitysten mukaan pääosin vuonna Seurakuntien kannalta kyse on siten vuoden 2010 avustuksesta, jota ei hyvän kirjanpitotavan mukaan voi kirjanpidossa jaksottaa kuluina useammalle vuodelle, kuten toimikunnan ja Keravan seurakunnan asiakirjoissa on esitetty. 2. Kirkkovaltuuston aikaisemman päätöksen pohjana oli asiakirjat, joissa puhuttiin vain siitä, että Keravan seurakunta ottaa vastuun 10 vuodeksi rahoituksesta ja muut seurakunnat osallistuvat ystäväseurakuntatyön avustuksella ko. rahoituksen kattamiseen. Keravan seurakunnan kirkkovaltuusto on kuitenkin tehnyt päätöksen, jonka mukaan muiden seurakuntien tulisi tehdä erillinen lainasopimus omasta maksuosuudestaan. Hyvinkään seurakunta on sitoutunut kirkkovaltuuston päätöksellä Pyhän Mikaelin kirkon korjaushankkeen rahoittamiseen. Perusteltua on maksaa koko avustus kerralla vuonna 2010, koska nyt jälkikäteen esitetty lainamenettely on hallinnollisesti turhan monimutkainen näin pienen rahasumman osalta ja kyseessä on tosiasiallisesti vuoden 2010 kulu joka tapauksessa. Hyvinkään seurakunnan osuus avustuksesta on ,55 euroa, josta vuoden 2010 talousarvion ystäväseurakuntatyön määräraha kattaa euroa. Lisämäärärahan tarve olisi siten avustus kertamaksuna suoritettaessa euroa.

17 Kirkkoneuvosto Ystäväseurakuntatyön toimikunnassa on linjattu, että Pyhän Mikaelin seurakunnalle ei makseta avustusta seuraavien kymmenen vuoden aikana, vaan tähän varatun määrärahan puitteissa osallistutaan kirkon korjaukseen aiennetulla aikataululla ja seurakunnissa tehtyjen päätösten mukaisesti. Maksetaan Pyhän Mikaelin kirkon korjaushankkeesta Hyvinkään seurakunnan osuus kertarahoituksena vuonna Sisällytetään lisämäärärahatarve euroa vuoden 2010 ensimmäiseen talousarvion muutosesitykseen. Otetaan maksettu osuus huomioon tulevien kymmenen vuoden aikana ystäväseurakuntatyön määrärahassa. Ehdotus hyväksyttiin. 25 Selvitys sijoituksista vuonna 2009 ja rahastojen sisäisen korkoprosentin hyväksyminen (Lätti) Talousjohtajan tulee laatia seurakunnan sijoitusohjeen mukaan vuosittain kirkkoneuvostolle selvitys sijoituksista. Liitteenä 10 on yhteenveto seurakunnan sijoituksista ja niiden tuotosta vuonna Seurakunnan rahavarat olivat vuoden lopussa 3,2 milj. euroa, missä oli vähennystä euroa. Rahastojen osuus varoista oli euroa. Korko- ja sijoitustuotot olivat euroa. Rahavarojen keskituotto oli noin 3,8 %. Talousarvioon budjetoidut korko- ja sijoitustuotot euroa alittuivat noin eurolla. Tavoitteeksi asetettu pitkien ja lyhyiden sijoitusten tuottotaso (viiden vuoden ja kolmen kuukauden markkinakorkotaso) toteutui sijoituksissa. Kaikki rahavarat ovat olleet sijoitettuna määräaikaisiin talletuksiin (enintään vuoden sijoitusaika). Seurakunnan rahastojen varat olivat vuoden lopussa noin euroa. Ne on sijoitettu yhdessä seurakunnan muiden rahavarojen kanssa, ja niille maksetaan pitkäaikaisten sijoitusten mukainen sisäinen korkotuotto. Koroksi esitetään 4,9 %, mikä vastaa vuoden aikana olleiden erilaisten pitkäaikaisimpien sijoitusten keskituottoa. Rahastojen korkotuotto ja samalla seurakunnan korkokulu on yhteensä euroa vuonna Merkitään selvitys tiedoksi. Hyvitetään hautainhoitorahaston sekä lahjoitusrahastojen (Sihvo ja diakonia) varoja 4,9 %:n korolla. Merkittiin selvitys tiedoksi. Hautainhoitorahaston sekä lahjoitusrahastojen (Sihvo ja diakonia) varoja hyvitetään 4,9 %:n korolla.

18 Kirkkoneuvosto Selvitys kolehtikäytäntöjen toimivuudesta (Lätti) Kolehtiohjeet uusittiin vuoden 2008 alussa. Kolehtikäytäntöjen toimivuudesta on tehty selvitys tilintarkastajia ja kirkkoneuvostoa varten. Liitteenä 11 on yhteenveto saaduista selvityksistä sekä kyselykopio (ml. nykyiset ohjeet) papistolle, suntioille ja taloustoimiston henkilökunnalle. Merkitään yhteenveto selvityksestä tiedoksi. Yhteenveto selvityksestä merkittiin tiedoksi. 27 Selvitys virka- ja työehtosopimusten noudattamisesta vuonna palkka-asiamiehen selvitys (Lätti) Sopimustilanne ja sopimuskorotukset Vuonna 2009 oli voimassa Kirkon virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) sopimuskaudelle Palkankorotusten kustannusvaikutus sopimuskaudella on 9,3 prosenttia. Vuoden 2009 korotukset olivat: - Järjestelyerän avulla (0,6 %) hoidettiin loput uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät umpeenkuromistarpeeet. Käytetyn järjestelyerän suuruus oli 0,66 % palkkasummasta. Erä käytettiin kokonaan uuden palkkausjärjestelmän vähimmäispalkkojen saavuttamiseen ja se jakautui siten epätasaisesti eri työntekijöiden kesken; vähimmäispalkan jo saavuttaneille ei tässä tarkistuksessa tullut lainkaan korotuksia. Neuvotteluissa erän käytöstä saavutettiin yhteisymmärrys työntekijäjärjestöjen kanssa. Tehdyllä ratkaisulla saatiin uuden palkkausjärjestelmän perusta kuntoon peruspalkkojen osalta. - Yleiskorotus , kaikille 2,2 %. Esityslistan teon aikaan neuvottelutilanne uudesta virka- ja työehtosopimuksesta on avoin. Kirkon piirissä odotetaan kuntasektorin sopimuksen syntymistä. Palkkausjärjestelmän uudistaminen Uusi sopimus sisältää palkkausjärjestelmän, jossa viranhaltijalle ja työsopimussuhteiselle kuukausipalkkaiselle työntekijälle säännöllisesti palkanmaksukausittain maksettava palkka (varsinainen palkka) muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta (peruspalkka), vuosisidonnaisesta henkilökohtaisesta palkanosasta (vuosisidonnainen palkanosa) ja harkinnanvaraista henkilökohtaista palkanosasta (harkinnanvarainen palkanosa) sekä mahdollisesta muusta lisäpalkasta (esimerkiksi leirin johtajan palkkio).

19 Kirkkoneuvosto Neuvottelut harkinnanvaraisen henkilökohtaisen palkanosan käytöstä etenivät vuoden 2009 aikana siten, että vuoden 2010 talousarvioon kirjattiin tavoitteeksi harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto. Tavoitemittari kirjattiin seuraavasti: Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointia varten henkilökunnalle on asetettu tavoitteet alkuvuodesta ja arviointi toteutetaan vuoden 2010 lopussa. Harkinnanvaraisen palkanosan toteuttamiseen varataan sopimusten ja paikallisten neuvottelujen perusteella määräraha vuodeksi Kirkon pääsopijaosapuolten palkkaustyöryhmässä (KiT:n, JUKO:n, SVTL:n ja Unionin edustajat) ollaan kiinnostuneita tekemään nykyistä tiiviimpää yhteistyötä joidenkin HaVa:n täytäntöönpanon eturintamassa olevien seurakuntien kanssa. Tämän pilotointiyhteistyön tavoitteena on mm. tukea seurakunnassa tehtävää täytäntöönpanotyötä ja saada HaVa:n soveltamiseen seurakuntien kesken yhdenmukaisuutta niin pitkälle kuin se on tarkoituksenmukaista. Pääsopijaosapuolet voivat lisäksi saada osallistuvilta seurakunnilta välitöntä palautetta siitä, miltä osin HaVa-määräyksissä on vielä kehitettävää. Hyvinkään seurakunta on mukana pilotointiyhteistyössä. Seurakunnan UPJ-ryhmässä on arvioitu, että Hyvinkäällä HAVA-valmistelut ovat etenemässä hyvin ja olemme valmistelujen etujoukoissa. Tehtäväkohtaisten erityisperusteiden mahdolliset tarkennukset ja eräiden muiden korvausten myöntämisperusteet sekä tehtävänkuvasten tarkistus olivat valmisteltavana vuoden lopussa. Yhteistyö työntekijäjärjestöjen kanssa Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto on vaatinut aiempaa huomattavasti enemmän neuvotteluja ja yhteistyötä. Yhteistyö työntekijäjärjestöjen luottamusmiesten kanssa on ollut edelleen toimivaa ja asiallista. Muita päätöksiä - Perehtymisopas valmistui ja otettiin käyttöön maaliskuussa. - Kehityskeskusteluohjeet valmistuivat ja otettiin käyttöön joulukuussa. - Vastaanottosihteerin uuden viran tehtävänkuvaus, vaativuuskriteerit ja vaativuusryhmä vahvistettiin Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 Kirkkoneuvosto Ennakkotietoja vuoden 2009 tilinpäätöksestä (Lätti) Vuoden 2009 ennakkotiedot tilinpäätöksestä ovat liitteessä 12. Raportissa on sovellettu osavuosikatsausten raportointipohjaa. Juoksevat toimintatuotot ja -kulut ovat jo lähes lopullisia tietoja. Kirjanpitoon ei ole vielä ajettu kustannuslaskennan tietoja (poistoja ja sisäisiä korkoja, sisäisiä tilakuluja eikä yleishallinnon vyörytyseriä). Merkitään tilinpäätöksen ennakkotiedot tiedoksi. Tilinpäätöksen ennakkotiedot merkittiin tiedoksi. 29 Talousarviomuutokset 1/2010 (Lätti) Taloussäännön 6 :n mukaan kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Liitteessä 13 on esitys Talousarviomuutokset 1/2010, liitteessä oleva selvitys siviilipalvelusmiehen työpanoksesta on nuorisotiimin kirkkoneuvostolle tiedoksi laatima paperi. Hyväksytään liitteen 13 mukaiset talousarviomuutokset vuodelle Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen 13 mukaiset talousarviomuutokset vuodelle Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat Kirkkovaltuuston kokoukseen tulevat seuraavat kirkkoneuvoston valmistelemat asiat: 1. Helenenkadun asuinkerrostalon omistuspolitiikasta päättäminen 2. Mikaelin kirkon avustus/ystävyysseurakuntatyön avustukset 3. Talousarviomuutokset 1/ Vaalilautakunnan valitseminen seurakuntavaaleja varten 5. Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran vaali Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.30. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 4/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 4/2016 AIKA: Perjantai 29.7.2016 klo 18.00 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa Katila

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Aika Maanantaina 13.2.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1, Puolanka Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Terttu Herukka Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Reijo Mikkonen

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 28.4.2011 klo 9.00 11.10 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 Aika Maanantai 23.1.2017 klo 18 20 Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi Jäsenet Harjunmaa Antti

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2017 Aika 16.1.2017 klo 18.00-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Arkki, Kirkkotanhuantie 1 Kutsuttu: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja Erkkilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 Aika Keskiviikko 21.4.2010 KLO 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Raanti Seppo varapuheenjohtaja Marjaana Suurnäkki sihteeri Taavitsainen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Aika 8.2.2011 klo 15:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo, 4. krs, diakoniakeskuksen kokoustila Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA Nro 1/2008 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(7) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 11.2.2008 klo 18.30 19.15 Kahvi klo 18 alkaen Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

Ihanamäki Johanna. Kujansuu Samuli. Sällilä Raimo

Ihanamäki Johanna. Kujansuu Samuli. Sällilä Raimo KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.11.2017 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA: Vanha pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Marjatta vara Esa Vuorenmaa Ihanamäki Johanna Koivumäki Anu 109-116 poistui klo 20:45 Koivunen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 65 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 2.12.2009 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30) LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9 AIKA Torstai 26.10. klo 19.00 (Kahvitus klo 18.30) PAIKKA Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 71 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013.

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013. ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 51 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot