Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri ylipuutarhuri 1 7 ASIAT 1 38 ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Taisto Heimonen Pentti Helttunen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 4. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 5. Kytäjän kirkon hautausmaan aita 6. Rautatienrakentajien hautausmaan aidan tarjouspyyntöasiakirjat 7. Rauhannummen hautausmaan sähköverkoston uusiminen 8. Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen vuodeksi Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodeksi Edustajan valinta Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokousedustajan valinta vuodeksi Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokousedustajan valinta vuodeksi Seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa Pirkonkotisäätiön hallituksen jäsen 15. Pirkonkotisäätiön tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodeksi Vaalilautakunnan valitseminen seurakuntavaaleja varten 17. Esitys ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran täyttämisestä 18. Hyvinkään seurakunnan vuoden 2010 rippikouluryhmien koot 19. Kolehtitulojen yhteenveto vuodelta Selvitys luottotappioista sekä kerho- ja leirimaksuista myönnetyistä vapautuksista vuonna Selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista vuonna Työterveyshuollon sopimuksen uusiminen vuodeksi Seurakunnan maa-alueiden hallinnollisten järjestelyjen eteneminen ja Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muutoksen eteneminen 24. Mikaelin kirkon avustus/ystävyysseurakuntatyön avustukset 25. Selvitys sijoituksista vuonna 2009 ja rahastojen sisäisen korkoprosentin hyväksyminen 26. Selvitys kolehtikäytäntöjen toimivuudesta 27. Selvitys virka- ja työehtosopimusten noudattamisesta vuonna 2009 palkkaasiamiehen selvitys 28. Ennakkotietoja vuoden 2009 tilinpäätöksestä 29. Talousarviomuutokset 1/ Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat 31. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 32. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluettelon asiat 33. HeTa-palveluskeskushankkeesta pyydetyt lausunnot palaute ja kirkkohallituksen tilannekatsaus hankkeeseen 34. Laskujen tarkastus ja hyväksymiskäytännön tarkistaminen edellisen kokouksen päätöksen tarkistaminen 35. Jäsenen nimeäminen Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi Seurakunnan edustajan valinta Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi Muita asioita 38. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 178 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aila Haapamäki ja Taisto Heimonen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Aila Haapamäen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pentti Helttunen, muuten ehdotus hyväksyttiin. 4 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asioilla: 1. HeTa-palvelukeskushankkeesta pyydetyt lausunnot palaute ja kirkkohallituksen tilannekatsaus hankkeeseen 2. Laskujen tarkastus ja hyväksymiskäytännön tarkistaminen edellisen kokouksen päätöksen tarkistaminen 3. Jäsenen nimeäminen Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi Seurakunnan edustajan valinta Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi 2010

4 Kirkkoneuvosto Kytäjän kirkon ja hautausmaan aita (Husso) Talousarviossa on varattu määräraha Kytäjän kirkon ja hautausmaan aidan uusimista varten. Liitteenä 1 ovat ylipuutarhurin laatima suunnitelmaselostus sekä suunnitelmaluonnokset aidan ja porttien uusimiseksi. Luonnokset on esitelty Kytäjän alueneuvostolle ja alueneuvosto on puoltanut suunnitelmia. Kopio alueneuvoston lausunnosta on liitteenä 2. Päätöksen hautausmaan ja kirkon aidan ja porttien rakentamisesta tekee kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston päätös tulee kirkon aidan osalta alistaa opetusministeriön vahvistettavaksi ja hautausmaan aidan osalta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Ennen päätösesitystä kirkkovaltuustolle, on luonnoksista syytä pyytää lausunto museovirastolta, kirkkohallitukselta sekä kaupungin rakennusvalvonnasta / julkisivutoimikunnalta. Pyydetään aita- ja porttiluonnoksista lausunto museovirastolta, kirkkohallitukselta sekä Hyvinkään kaupungin rakennusvalvonnalta. Jatketaan aidan suunnittelua lausuntojen perusteella. Ehdotus hyväksyttiin. 6 Rautatienrakentajien hautausmaan aidan tarjouspyyntöasiakirjat (Husso) Liitteenä 3 ovat Rautatienrakentajien hautausmaan tarjouspyyntöasiakirjat: tarjouspyyntö, urakkaohjelma, työsuojeluliite sekä työselostukset. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti rakennusurakka koostuu kahdesta erillisestä urakasta: 1. liuskekivipäällysteiden betonimuurin rakentaminen ja 2. metalliaidan, betonimuurin metalliaiheen sekä metalliporttien rakentaminen. Tarjousten valintaperusteeksi esitetään hinnaltaan edullisinta tarjouspyynnössä mainituin edellytyksin. Liitteenä 4 on luettelo niistä yrityksistä, joihin tarjouspyyntö ehdotetaan lähetettäväksi kirjeitse. Tämän lisäksi tarjouspyyntö julkaistaan hankintalain mukaisesti Hilmassa.

5 Kirkkoneuvosto Tehdään urakka-asiakirjoihin kirkkoneuvoston haluamat muutokset ja hyväksytään urakkatarjousasiakirjat. Julkaistaan tarjouspyyntöasiakirjat hankintalain mukaisesti Hilmassa. Lähetetään tarjouspyyntö kirjeitse liitteessä numero 4 mainituille rakennusliikkeille ja metalliaitavalmistajille. Kirkkoneuvosto hyväksyi urakkatarjousasiakirjat ja päätti julkaista tarjouspyyntöasiakirjat hankintalain mukaisesti Hilmassa. Tarjouspyyntö lähetetään kirjeitse liitteessä numero 4 mainituille rakennusliikkeille ja metalliaitavalmistajille. 7 Rauhannummen hautausmaan sähköverkoston uusiminen (Husso) Rauhannummen hautausmaan sähköverkostossa oleva vika tuli esille kesällä 2009 arkkuhauta-alueen laajennuksen yhteydessä. Kaivinkoneen katkaistessa hautausmaan pistorasioille johtavan sähkökaapelin, sähköverkon sulake ei lauennut normaalisti vaan katkenneeseen kaapeliin jäi jännite. Tilanteessa oli vakavan henkilövahingon mahdollisuus. Asia todettiin hautausmaiden katselmuksen yhteydessä syksyllä Urakoitsijan sähkömies suoritti sähköverkon mittauksia ja totesi syyksi liian alhaiset oikosulkuvirrat jonka vuoksi sulakkeet eivät laukea oikosulun sattuessa. Tilanteen korjaamiseksi hän toi esille kaksi vaihtoehtoa: sulakkeiden vaihto pienempiin tai liian pieneksi jääneiden sähköjohdotusten uusimisen. Sulakkeiden vaihto ei tule kysymykseen, koska oikosulkuvirrat ovat niin alhaiset ja sulakekoko jouduttaisiin vaihtamaan niin pieneksi, että hautausmaalla käytettävät sähkötyövälineet, kuten roudansulattajan, eivät enää toimisi. Koska vika on sen tyyppinen, että se mahdollistaa vakavan vahingon, pyydettiin tuntityönä tehtävä korjaussuunnitelma Alte Oy:ltä. Sähkösuunnittelija Rauno Janhila sekä seurakunnan käyttämä sähköasentaja Matti Inkinen ovat tutkineet vikaa ja suunnittelija on laatinut suunnitelmat viat korjaamiseksi. Suunnittelun yhteydessä tarkistettiin kolmella erillisellä mittauksella (verkkoyhtiö, sähköasentaja ja sähkösuunnittelija), että vika ei johdu liian pienestä verkkojännitteessä tai liitosten hapettumisesta. Suunnitelman mukaisesti vika voidaan korjata vaihtamalla pistorasioille johtavat, liian pieniksi jääneet sähkökaapeloinnit isompiin, nykymääräysten mukaisiin kaapelointeihin (5-johdin järjestelmään, nyt 4-johdin järjestelmä). Pistorasiakotelot vaihdettaisiin suunnitelman mukaisesti nykymääräysten mukaisiin, vikavirtasuojalla varustettuihin koteloihin.

6 Kirkkoneuvosto Samalla tulee vaihtaa kappelista hautausmaalla sijaitsevaan sähkökeskukseen menevä syöttökaapeli isompaan. Hautausmaan sähkökeskus, johon uudet kaapelit liitetään, joudutaan myös uusimaan nykymääräysten mukaiseksi. Suunnitelmassa on varauduttu asentamaan kaivutöiden yhteydessä valmiiksi syöttökaapeli uutta laajennusaluetta varten. Suunnittelijan laskeman kustannusarvion mukaan korjausten kokonaiskustannukset ovat noin euroa. Alkuperäinen kustannusarvio oli laadittu sähköurakoitsijalta saatujen ensitietojen perusteella ja vasta suunnitelmavaiheessa selvisi vian ja kustannusten kokonaislaajuus. Tarkempi kustannuserittely on talousarvion muutosesityksen liitteenä. Toteutetaan Rauhannummen sähköverkoston korjaus suunnittelijan ehdottamalla tavalla. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi talousarviomuutoksena hankkeen toteuttamiseen tarvittavan määrärahan euroa. Ehdotus hyväksyttiin. 8 Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen vuodeksi 2010 Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut viisi varsinaista ja kolme varajäsentä. Vuonna 2009 seurakunnan valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet Taisto Heimonen ja Vilho Halmela ja varajäsenenä Eija Koski-Sipilä. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajat yhteisöjen hallintoelimiin sekä niiden tilintarkastajat. Nimetään Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallitukseen vuodeksi 2010 kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Aila Haapamäki esitti, että varsinaisiksi jäseniksi nimetään Taisto Heimonen ja Vilho Halmela ja varajäseneksi Eija Koski-Sipilä. Aila Haapamäen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodeksi 2010 Yhtiöjärjestyksen 15 :n mukaan Kaukasten Palvelutalo Oy:n valitaan kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Seurakunta valitsee yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Vuonna 2009 on seurakunnan valitsemana tilintarkastajana toiminut Aila Haapamäki ja varatilintarkastajana Aarre T. Ahvenainen. Valitaan Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodeksi Eeva-Liisa Paananen esitti, että tilintarkastajaksi valitaan Aila Haapamäki ja varatilintarkastajaksi Aarre T. Ahvenainen. Eeva-Liisa Paanasen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 10 Edustajan valinta Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2010 Vuonna 2009 on seurakunnan edustajana talousjohtaja Jouni Lätti käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksessa. Valitaan edustaja Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2010 käyttämään puhe- ja äänivaltaa. Taisto Heimonen esitti, että seurakunnan edustajaksi Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2010 käyttämään puhe- ja äänivaltaa valitaan talousjohtaja Jouni Lätti. Taisto Heimosen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 11 Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2010 Vuonna 2009 on seurakunnan edustajana kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokouksessa. Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2010 vuosikokouksessa. Aila Haapamäki esitti, että seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2010 vuosikokouksessa valitaan kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme. Aila Haapamäen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kirkkoneuvosto Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2010 Sääksjärven suojeluseura ry. on perustettu vuonna Seura kerää asiatietoja Sääksjärvestä, sen historiasta, veden laadusta, korkeuden vaihteluista jne. Seura on "painostusjärjestö", joka pyrkii valppaasti puuttumaan asioihin, jotka saattaisivat vaikuttaa järven tilaa huonontavasti. Vuonna 2009 kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme on käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokouksessa. Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuoden 2010 vuosikokouksessa. Talousjohtaja Jouni Lätin antaman informaation jälkeen seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuoden 2010 vuosikokouksessa valittiin ylipuutarhuri Markku Husso. 13 Seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa 2010 Ylipuutarhuri Markku Husso on toiminut seurakunnan edustajana Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa Hyvinkään seurakunnalla on yksi Vihtilammen rantaviivaan ulottuva tontti. Yhdistyksen jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain. Valitaan seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistyksen vuosikokoukseen v käyttämään puhe- ja äänivaltaa. Inga-Lill Rajala esitti, että seurakunnan edustajaksi Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistyksen vuosikokoukseen v käyttämään puhe- ja äänivaltaa valitaan ylipuutarhuri Markku Husso. Inga-Lill Rajalan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kirkkoneuvosto Pirkonkotisäätiön hallituksen jäsen Pirkonkotisäätiön sääntöjen 5 mukaan Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä. Säätiön hallituksen jäsenet valitsee Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään seurakunta, Wilhelmiinakotisäätiö ja Pirkonkotisäätiö. Hyvinkään seurakuntaa hallituksessa edustaa yksi jäsen, virassa oleva kirkkoherra tai hänen määräämänsä henkilö. Kirkkoherra Ilkka Järvinen on toiminut Pirkonkotisäätiön hallituksessa vuonna 2009 ja jatkaa seurakunnan edustajana vuonna Merkitään kirkkoherran osallistuminen Pirkonkotisäätiön hallitukseen v tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 15 Pirkonkotisäätiön tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodeksi 2010 Pirkonkotisäätiön isännöitsijä Mervi Nikkanen on pyytänyt Hyvinkään seurakuntaa nimeämään toisen säätiön tilintarkastajista sekä hänen varamiehensä vuodeksi Vuonna 2009 on tilintarkastajana toiminut Aila Haapamäki ja hänen varamiehenään Aarre T. Ahvenainen. Nimetään Pirkonkotisäätiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodeksi Eeva-Liisa Paananen esitti, että Pirkonkotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2010 valitaan Aila Haapamäki ja varatilintarkastajaksi Aarre. T. Ahvenainen. Eeva-Liisa Paanasen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 16 Vaalilautakunnan valitseminen seurakuntavaaleja varten Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 1 :n mukaan seurakuntavaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan. Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra virkansa puolesta sekä vähintään neljä muuta jäsentä ja neljä varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

10 Kirkkoneuvosto Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan vaalilautakuntaan puheenjohtajaksi kirkkoherra Ilkka Järvinen ja varsinaisiksi jäseniksi Taisto Heimosen, Tuula Karhusen, Eila Puumalaisen, Harri Ruutun, Tuula Tetrin ja Marja-Leena Virtasen. Varajäseniksi valittiin Mervi Ahola, Pekka Laine, Marja Jantunen, Tapani Yli-Saunamäki, Salme Laitinen ja Elina Kiuru luetellussa järjestyksessä. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu vähintään neljä varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä sekä nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi kuusi muuta jäsentä sekä kuusi varajäsentä ja että kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. 17 Esitys ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran täyttämisestä Hyvinkään seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan tuli Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille määräaikaan mennessä kaksi hakemusta: Petér Marosvári ja Taru Paasio. Tuomiokapituli on todennut molemmat hakijat kelpoisiksi virkaan. Tuomiokapitulin lausunto ja seurakunnassa laadittu yhteenveto ovat erillisinä liitteinä. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan vaalin valmistelutyöryhmään kirkkoherra Ilkka Järvisen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Marja-Leena Virtasen, johtokunnassa kirkkoneuvoston edustajana toimivan Pentti Helttusen johtavan kanttorin Erkki Hannosen ja sihteeriksi hallintosihteeri Ritva Marjamäen. Hakijoita on kuultu Hyvinkään kirkossa Kuulemis- ja haastattelutilaisuuteen oli kutsuttu kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsenet. Valmistelutyöryhmän lausunto kirkkoneuvostolle on erillisenä liitteenä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hyvinkään seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan valitaan valmistelu-työryhmän lausunnossa mainituin perustein kanttori Taru Paasio. Keskustelun jälkeen kirkkovaltuustolle päätettiin esittää, että Hyvinkään seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan valitaan valmistelutyöryhmän lausunnossa mainituin perustein kanttori Taru Paasio.

11 Kirkkoneuvosto Hyvinkään seurakunnan vuoden 2010 rippikouluryhmien koot Vuonna 2010 Hyvinkään seurakunnan rippikouluihin on ilmoittautunut 508 nuorta. Rippikoululeirejä on ollut määrä toteuttaa talvella kolme ja kesällä 16 sekä kesällä lisäksi yksi päiväkoulu. Rippikoulupastori Kalle Leppälä on tehnyt rippikouluilmoittautumisten perusteella jaon eri leireille. Jaon jälkeen on käynyt ilmi, että suurin osa leireistä on ylisuuria, yli 25 nuoren leirejä. Hyvinkään seurakunnan rippikoulun ohjesääntö on vanhentunut, se on vuodelta Sääntöä ollaan parhaillaan uusimassa ja se on tulossa tämän kevään kirkkoneuvostoon hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapituliin vahvistettavaksi. Seurakunnassa on kuitenkin pääosin noudatettu piispainkokouksen v istunnossaan hyväksymän rippikoulusuunnitelman pohjalta kirkkohallituksen tarkistamaa rippikoulutyön malliohjesääntöä. Tämän malliohjesäännön 5 mukaan yhden rippikouluryhmän koko on enintään 25 oppilasta. Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on erityisen painavat syyt. Liitteenä 5 on kirkkoherran pastori Kalle Leppälältä pyytämä selvitys kirkkoneuvostolle kuluvan vuoden rippikoulutyön tilanteesta. Selvityksessä on mm. tällä hetkellä toteutumassa olevat leiripaikat ja ryhmäkoot sekä syitä suuriin ryhmäkokoihin ja tulevaisuuden toimenpiteitä asiantilan parantamiseksi. Rippikoululeirien ryhmäkokoja on käsitelty papiston ja kanttoreiden työkokouksessa 13. ja Kokouksessa on todettu, että Kalle Leppälän laatimaan selvitykseen (liite 5) merkittyä viiden nuoren leiriä Joutsassa talvella ei tulla toteuttamaan. Kasvatuksen vastuukappalainen Juha Koivulahti ja Kalle Leppälä neuvottelevat ja sopivat, miten nuo viisi nuorta sijoitetaan tai millä muulla tavalla heidän rippikoulunsa järjestetään. Kaikki rippikouluihin ilmoittautuneet ovat saaneet tiedon omasta leiristään ja muutostoiveet on pääasiassa jo myös hoidettu, joten ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista lähteä koko jakoa uusimaan. Leirit täytynee toteuttaa tänä vuonna pääosin yli 25 henkilön ryhminä ja tulevana vuonna erityisesti panostaa mm. hyvällä suunnittelulla siihen, että leirien osallistujamäärät olisivat sääntöjen mukaisia. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset yli 25 nuoren rippikouluryhmät vuoden 2010 leireille. Todettiin, että Joutsan talvirippikoulun viisi nuorta on siirretty kesän leireille liitteen mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen mukaiset rippikouluryhmien koot.

12 Kirkkoneuvosto Kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2009 (Lätti) Kuukausittainen ja saajakohtainen yhteenveto kolehtitilityksistä vuodelta 2009 on liitteenä 6. Kolehtien yhteissumma oli ,09 Vuonna 2008 kolehtituloja kertyi vastaavasti euroa. Merkitään kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2009 tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 20 Selvitys luottotappioista sekä kerho- ja leirimaksuista myönnetyistä vapautuksista vuonna 2009 (Lätti) Luottotappiot Talousjohtaja on poistanut vuoden 2009 tileistä maksamatta jätetyt saatavat. Yhteenveto poistetuista saatavista ja maksuvapautuksista laskutusryhmittäin on liitteessä 7. Luottotappioiden määrä oli 98 kappaletta ja euroa eli 0,9 % seurakunnan vastaavien myynti-, maksu- ja vuokratuottojen kokonaismäärästä (ulkoisesta laskutuksesta). Edellisessä tilinpäätöksessä luottotappioita kirjattiin 96 kappaletta, ja niiden määrä oli euroa. Vuoden aikana saatiin perinnän kautta omaehtoisina suorituksina tai ulosoton kautta euroa aikaisempina vuosina luottotappioiksi kirjatuista saatavista. Käräjäoikeuden käsittelyssä tai ulosottovaiheessa oli tilinpäätöshetkellä noin 20 keskeneräisessä perinnässä olevaa laskua. Maksuvapautukset Kirkkoneuvosto antoi ohjeet vapautuksen myöntämisestä kerho- ja leirimaksuista Vuonna 2009 myönnettiin vapautuksia liitteessä X kuvattu määrä. Maksuvapautusten yhteismäärä oli 104 kpl ja euroa. Vuonna 2008 vapautuksia myönnettiin 108 kpl, raha-arvoltaan euroa. Maksuvapautuksia on suhteellisesti ja raha-arvoltaan selvästi eniten iltapäivätoiminnassa ( euroa) eli 19 % laskutuksen loppusummasta ja 80 % kaikista maksuvapautuksista. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 Kirkkoneuvosto Selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista vuonna 2009 (Lätti) Seurakunnan työterveyshuoltopalveluista vastaa Lääkärikeskusyhtymän Hyvinkään toimipiste (Pipetti). Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon laboratorio- ja röntgentutkimuksineen sekä ikäryhmäterveystarkastukset 40 ikävuodesta lähtien viiden vuoden välein. Lisäksi fysikaaliset hoidot sisältyvät rajoituksin työterveyshuollon piiriin. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodeksi Työterveyshuollon kanssa pidettiin vuosipalaveri , jossa arvioitiin vuoden 2009 toimintaa ja taloutta, palvelujen toimivuutta sekä kartoitettiin mahdollisia erityistoimenpiteitä vaativia kysymyksiä, kuten työpaikkakäyntien tarvetta. Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2009 olivat yhteensä ( euroa vuonna 2008). Vuoden 2008 kuluihin sisältyi noin euroa Voimavarat työssä -tutkimuksen kuluja, joten vertailukelpoiset kulut nousivat lähes euroa eli 13 %. Yhteenveto työterveyshuollon kulujen ja palvelujen kehityksestä vuosina on liitteessä 8. Kansaneläkelaitos korvaa työterveydenhuollon kuluista noin euroa, joten työterveyshuollon nettokustannukset olivat noin euroa vuonna Listattujen sairauspoissaolojen määrä oli kalenteripäivää (sisältää työtapaturmista johtuvia sairauslomapäiviä 13) eli keskimäärin 14 kalenteripäivää/työntekijä (vuonna päivää, vuonna päivää ja vuosina vastaavasti päivää). Alle 10-vuotiaan lapsen palkallisia hoitovapaita kertyi yhteensä 48 päivää (43 päivää vuonna 2008 ja 26 päivää vuonna 2007). Työterveyshuollon kokonaiskulut olivat noin 660 euroa työvuotta kohti. Esitys: Merkitään selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 Kirkkoneuvosto Työterveyshuollon sopimuksen uusiminen vuodeksi 2010 (Lätti) Kirkkoneuvosto päätti hankkia työterveyshuollon palvelut seurakunnalle Lääkärikeskus Pipetiltä vuodeksi Tarkoituksena on ollut kilpailuttaa sopimus, mutta sitä ei syksyn 2009 muiden hankkeiden lomassa ole voitu tehdä. Perusteltua on uusia sopimus entisin ehdoin vuodeksi 2010 ja vain tekniset vähäiset muutokset tehden. Liitteenä 9 luonnos uudeksi sopimukseksi. Esitys: Uusitaan työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodeksi 2010 sisällöltään entisen kaltaisena ja vain tekniset korjaukset sisältävänä. Ehdotus hyväksyttiin. 23 Seurakunnan maa-alueiden hallinnollisten järjestelyjen eteneminen ja Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muutoksen eteneminen (Lätti) Seurakunnan maa-alueet Kirkkohallitus on antanut seurakunnille ohjeita lainhuudatusasioista erityisesti vanhoille kiinteistöille vuonna Samalla annettiin ohje, että seurakuntien olisi tarkistettava, ovatko ne hakeneet lainhuudot kaikkiin muihinkin kiinteistöihinsä kuin virkatalo- ja kirkonmaakiinteistöihin. Kirkkoneuvosto on seurannut maa-alueiden järjestelyä ja tehnyt tarvittavia päätöksiä ja sille on toimitettu selvitykset hankkeiden etenemisestä. Lainhuudatusprosessit ja eräät vähäiset omistusjärjestelyt ovat vieneet arvioitua pidemmän ajan. Lainhuudatusten ja maa-alueiden järjestelyjen tilanne: - Puolimatkan hautausmaan kaikki tontit on lainhuudatettu. Hyvinkään kaupungille on myyty aluejärjestelyihin liittyvä pieni määräala vuonna Uudenmaan maanmittauslaitokseen on laitettu hakemus kiinteistöjen yhdistämisestä Maanmittauslaitos ei ole suorittanut tonttien yhdistämistä vuonna 2009 eikä seurakunnalla ole tarkkaa tietoa, milloin yhdistäminen tehdään. - Vanhan kirkon maa-alue muodostuu useammasta tontista. Yhden tontin osalta tarvitaan vielä asemakaavan muutos ennen eri tonttien yhdistämistä yhdeksi tontiksi. Hyvinkään kaupungin kaavoitukseen on laitettu asemakaavan muutoshakemus Asemakaavan muutosluonnos on tehty, kirkkoneuvosto on antanut siitä lausuntonsa ja asian jatkokäsittely odottaa museoviraston lausuntoa. Asemakaavan muutoksen yhteydessä seurakunnalta siirtyy kaupungin omistukseen kevyen liikenteen maakaistale. - Muilta osin lainhuudatusasiat ja tonttien yhdistely ovat kunnossa.

15 Kirkkoneuvosto Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muuttaminen Kirkkoneuvosto on esittänyt ( , 218) Hyvinkään kaupungille, että Kaukasten Palvelutalon hallinta- ja omistusjärjestelyt toteutetaan siten, että yhtiömuoto tarkistetaan ajan tasalle ja omistussuhde jakautuu nykyisen omistussuhteen mukaisesti (Hyvinkään kaupunki 59,5 % ja Hyvinkään seurakunta 40,5 %). Kaupungin toimesta on luonnosteltu yhtiöjärjestyksen luonnos, josta seurakunta on antanut palautteensa lokakuussa Hanke ei edennyt kaupungilla vuoden 2009 aikana ennen seurakunnan yhteydenottoa loppusyksystä. Saadun tiedon mukaan yhtiöjärjestyksen muutosasia on siirretty taas kaupungin lakimiehen hoidettavaksi. Kiinteistön käyttökulujen jakamisesta tehty erillinen vuokrasopimus on otettu tarkasteltavaksi, koska nykyisin sovellettu kustannusjako on seurakunnalle epäedullinen kaupungin lisääntyneen käyttöosuuden vuoksi. Merkitään maa-alueiden järjestelyn ja Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muutosvaihe tiedoksi. Keskustelun jälkeen maa-alueiden järjestelyn ja Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muutosvaihe merkittiin tiedoksi. 24 Pietarin Pyhän Mikaelin seurakunnan kirkon korjaushanke Hyvinkään seurakunnan rahoitusosuuden maksaminen (Lätti) Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien seurakunnat ovat olleet pitkään tukemassa Pietarin Pyhän Mikaelin ystävyysseurakuntaa ja sittemmin seurakunnan kirkon korjaushanketta. Tätä yhteistyötä on ollut koordinoimassa rovastikunnallinen ystäväseurakuntatyön toimikunta ja sen asettaman ns. Pyhän Mikaelin kirkon remonttiryhmä. Korjaustöiden ja restauroinnin tarkoituksena on ollut kirkon luovuttaminen Inkerin kirkolle. Korjausten loppuun saattamiseksi tarvittavat kustannukset ovat euroa, jonka rahoittamiseksi estetään Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien osuudeksi euroa ja Inkerin kirkon osuudeksi euroa. Kirkon korjausta on tuettu mm. rahalahjoituksin ja keräyksellä. Tätä tarkoitusta varten saatu keräyslupa päättyi ja keräyksen tuotto euroa jäi odotettua pienemmäksi (asetettu tavoite euroa). Rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikunta esitti ( ), että seurakunnat sitoutuvat korjausten tekemiseksi ja sitoutuvat 10 vuoden ajaksi nykyisen tasoiseen talousarvioavustukseen 30 senttiä/seurakuntalainen. Tämä edellyttää myös Inkerin kirkon kanssa sopimusta, jossa hankkeen reunaehdot selkeästi sovitaan.

16 Kirkkoneuvosto Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto päätti , että 1. Hyvinkään seurakunta sitoutuu osaltaan tukemaan ystäväseurakuntatyön toimikunnan esityksen mukaisesti Pietarin Pyhän Mikaelin kirkon luovutusehdot täyttävien korjausten rahoittamista ystäväseurakuntatyöhön osoitetuilla varoilla. 2. Vuonna 2010 ystäväseurakuntatyöhön osoitetaan 30 senttiä/seurakuntalainen. Tulevien vuosien tuki päätetään vuosittain talousarviossa. Keravan seurakunta on kirkkovaltuuston päätöksellä ottanut vastuun euron rahoituksen järjestämisestä rovastikuntien seurakuntien kanssa siten, että Keravan seurakunta on valmis myöntämään muille seurakunnille lainaa 10 vuodeksi. Laina lyhennettäisiin ja korko maksettaisiin vuosittain seurakuntien varaaman talousarviomäärärahan (0,20 euroa/seurakunnan jäsen) puitteissa. Toinen mahdollisuus seurakunnilla on maksaa osuutensa yhdellä kertaa. Olennaista on, että urakan loppuun saattamiseksi ja urakkasopimuksen maksuerätaulukon mukaisesti rahat tähän tarvitaan pääosin vuoden 2010 aikana. Erillisenä liitteenä on Keravan seurakunnan kirkkoherran kirje ja Keravan seurakunnan kirkkovaltuuston päätös Kirkkoneuvosto päätti talousarvion valmisteluvaiheessa pitäytyä kirkkovaltuuston päätöksessä, jonka mukaan Hyvinkään seurakunnan osuus maksettaisiin vuosittaisen ystäväseurakuntatyön määrärahan muodossa. Ystäväseurakunnan pidettävän kokouksen esityslistalta ilmenee, että Keravan seurakunta pitäytyy puolestaan oman kirkkovaltuustonsa päätöksessä. Hankkeen rahoituksen järjestämisessä on ilmennyt seuraavia näkökohtia: 1. Yleisten kirjanpitoperiaatteiden mukaan meno on kirjattava sen vuoden kuluksi, jona meno aiheutuu. Pyhän Mikaelin kirkon korjaushanke rahoitetaan saatujen selvitysten mukaan pääosin vuonna Seurakuntien kannalta kyse on siten vuoden 2010 avustuksesta, jota ei hyvän kirjanpitotavan mukaan voi kirjanpidossa jaksottaa kuluina useammalle vuodelle, kuten toimikunnan ja Keravan seurakunnan asiakirjoissa on esitetty. 2. Kirkkovaltuuston aikaisemman päätöksen pohjana oli asiakirjat, joissa puhuttiin vain siitä, että Keravan seurakunta ottaa vastuun 10 vuodeksi rahoituksesta ja muut seurakunnat osallistuvat ystäväseurakuntatyön avustuksella ko. rahoituksen kattamiseen. Keravan seurakunnan kirkkovaltuusto on kuitenkin tehnyt päätöksen, jonka mukaan muiden seurakuntien tulisi tehdä erillinen lainasopimus omasta maksuosuudestaan. Hyvinkään seurakunta on sitoutunut kirkkovaltuuston päätöksellä Pyhän Mikaelin kirkon korjaushankkeen rahoittamiseen. Perusteltua on maksaa koko avustus kerralla vuonna 2010, koska nyt jälkikäteen esitetty lainamenettely on hallinnollisesti turhan monimutkainen näin pienen rahasumman osalta ja kyseessä on tosiasiallisesti vuoden 2010 kulu joka tapauksessa. Hyvinkään seurakunnan osuus avustuksesta on ,55 euroa, josta vuoden 2010 talousarvion ystäväseurakuntatyön määräraha kattaa euroa. Lisämäärärahan tarve olisi siten avustus kertamaksuna suoritettaessa euroa.

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t 95-99 Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) Aika: Ti 27.11.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Karjalainen, Seppo

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.6.2012 klo 16 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 2-2015 Aika 19.02.2015 kello 18.30 21.15 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi x Varapuheenjohtaja Lilja Lasse x Jäsenet

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) KOKOUSAIKA Tiistai klo 18.00 20.35 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Leena

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot