Vastuullisuus toimintatapamme

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullisuus toimintatapamme"

Transkriptio

1 Vastuullisuus toimintatapamme

2 1 Arjen ammattilaisina huolehdimme huomisen menestyksestä ISS:N TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Arjen parhaina ammattilaisina huolehdimme huomisen menestyksestä. Kestävä ja menestyksellinen liiketoimintamme Suomessa pohjautuu kannattavaan kasvuun. Merkittävänä työllistäjänä ja asiakkaidemme kiinteistöjen ylläpidon asiantuntijoina meille on tärkeää, että taloudellisten tekijöiden lisäksi myös henkilöstö- ja ympäristöasiamme ovat tasapainossa liiketoimintatavoitteidemme kanssa. Näin varmistamme, että työntekijämme ovat sitoutuneita, asiakkaamme tyytyväisiä ja liiketoimintamme kasvaa. Tuemme asiakkaittemme vastuullisuustavoitteita tarjoamalla ekotehokkaita ja luotettavasti tuotettuja palveluratkaisuja. Välillisesti vaikutamme merkittävästi satojen tuhansien suomalaisten arkeen, kun työntekijämme huolehtivat päivittäin asiakaskohteittemme terveellisistä, viihtyisistä ja turvallisista työ- tai toimitilaympäristöistä. Työllistämme Suomessa työntekijää ja olemme Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja. Tarjoamme hyvää, monipuolista työtä palvelualojen ammattilaisille. Lähtökohtanamme on työntekijöittemme oikeudenmukainen kohtelu emmekä suvaitse syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Kehitämme jatkuvasti parhaita käytäntöjä henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden lisäämiseksi. Myös johto on sitoutunut työturvallisuuden parantamiseen ja tekee säännöllisesti muun muassa työturvallisuuskierroksia asiakaskohteissa. Mottonamme on, että jokainen työtapaturma on turha. Uskomme, että tulevaisuudessa työvoiman saanti kiinteistöpalvelualalla on entistä haasteellisempaa. Tavoitteenamme on olla palvelualan halutuin ja vastuullisin työnantaja. Haluamme jatkossa tarjota yhä useammin väylän työelämään myös vastavalmistuneille ja vailla ammatillista koulutusta oleville nuorille, pitkään työtä vailla olleille aikuisille, alan vaihtajille, osatyökykyisille, oppisopimusopiskelijoille ja -harjoittelijoille. Yli 50 maassa toimiva ISS on sitoutunut kestävän taloudellisen kehityksen ja vastuullisten liiketoimintatapojen edistämiseen. Seuraamme taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä tavoitteita osana kestävää liiketoimintaa. Tavoitteenamme on parempi huominen niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Kari Virta toimitusjohtaja ISS Palvelut Rehellisyys ME KUNNIOITAMME Vastuu ME OTAMME VASTUUN Yrittäjyys ME TOIMIMME Laatu ME TOIMITAMME PS. Tiesitkö, että kiinteistöt muodostavat lähes 40 % Suomen ympäristökuormasta. Kiinteistöalan ammattilaisina työntekijöillämme on keskeinen rooli rakennusten ympäristövaikutusten vähentämisessä. Esimerkiksi kiinteistöjen energiankulutusta on mahdollista vähentää pienin muutoksin jopa kolmanneksella.

3 2 3 Vastuu henkilöstön työterveydestä ja turvallisuudesta Työntekijämme ovat arvokkain resurssimme. Siksi henkilöstömme työterveys, työturvallisuus ja työkyky ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, ja niiden turvaaminen on tärkeä osa johtamisperiaatteitamme. Pyrimme tarjoamaan henkilöstöllemme alan parhaan tuen ja parhaat toimintaedellytykset onnistua työssään: tavoitteenamme on olla alan halutuin työpaikka. Suunnitelmallisesti hyvissä voimissa Vuonna 2008 käynnistetyn Hyvissä Voimissa -työhyvinvointiohjelmamme tavoitteena on ennakoida työterveys- ja työturvallisuusriskejä, lisätä henkilöstön hyvinvointia ja pidentää työuria. Lisäksi haluamme alentaa työkyvyttömyydestä aiheutuneita kustannuksia ja lisätä tuottavuutta sekä kilpailukykyä. Pitkän tähtäimen ohjelman lisäksi laadimme vuosittain työterveys-, työturvallisuus- ja työkykysuunnitelmat. Hyvissä Voimissa -työhyvinvointiohjelman päämäärät : Vähentää sairauspoissaoloja 10 % vuodessa, tavoitetaso vuonna 2012 on 5,0 % Vähentää työtapaturmapoissaoloja 30 % vuoden 2012 loppuun mennessä Puolittaa tapaturmataajuus vuosina Lisätä henkilöstön työhyvinvointia ja olla houkutteleva työnantaja Laskea työkyvyttömyyseläkekustannuksia 50 % Nostaa eläkeikää 63:een vuoden 2012 loppuun mennessä (vuonna 2011 keskimääräinen eläköitymisikä oli 62,6 vuotta) Tehokkailla toimintamalleilla tehokkaammin töissä Varhaisen tuen malli on yksi sairauspoissaolojen vähentämiseen ja työurien pidentämiseen tähtääviä toimintamallejamme. Työkyvyn tukemisen toimenpiteitä ovat työn räätälöinti, ammatillisen kuntoutuksen hyödyntäminen, uudelleensijoittaminen ja uudelleenkoulutus. Yksi merkittävä työkyvyn tukemisen malli on sisäinen työkykyrahastomme. Turvallisuus ennen kaikkea Suurin osa ISS:läisistä työskentelee suorittavissa tehtävissä, kuten siivouksessa, vartioinnissa tai ruoan valmistuksessa ne edellyttävät selkeitä ja yksiselitteisiä turvallisuussääntöjä. Siksi kehitämme turvallisuussääntöjämme yhdenmukaistamaan käytäntöjä päivittäisissä töissä. Työturvallisuussäännöt kuuluvat työhön perehdyttämiseen. Sitoutamme myös yhteistyökumppaneitamme Teemme aktiivista yhteistyötä asiakkaiden, työterveyshuollon, vakuuttajiemme, Nolla tapaturmaa -foorumin ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Työturvallisuus-, työterveys- ja työkykykoulutuksilla kehitämme oman henkilöstömme lisäksi myös asiakaskohteemme henkilöstön turvallisuutta ja hyvinvointia. K CASE VALIO: Tapaturmissa tavoite nolla tapausta ISS Palvelut on siivonnut Valion Joensuun tehtailla vuodesta Myöhemmin yhteistyökuvioon on tullut ulkoalueiden hoito ja turvapalvelut. Työturvallisuuden kehityksessä on päästy pitkälle; kumppanit näkevät tehtaan yhteisenä työpaikkana. Työturvallisuus ei ole ristiriidassa muiden tavoitteiden kanssa. Ei ole kiva, jos pitää pelätä. Hyvin suunniteltu turvallinen työpaikka lisää tyytyväisyyttä, motivaatiota ja myös tulosta. Tapaturmien nollataso saavutetaan pienillä toimilla, esimerkiksi jokaisen oven sisäpuolella on hiekkasanko. Itse kukin voi heittää siitä hiekkaa paikkaan, jossa on vaara liukastua. Kari Ruotsalainen, projektivastaava, Valio, Joensuu Valio ja ISS ovat kehittäneet työturvallisuutta omilla toimillaan: haluamme oppia toisiltamme ja hyödyntää parhaita käytäntöjä. Tuloksekas ja kustannustehokas toiminta perustuu siihen, että kukin keskittyy omaan ydinosaamiseensa ja kehittää sitä. Markku Raatikainen, aluejohtaja, ISS Palvelut CASE ISS: Työn räätälöinnillä takaisin työelämään Huoltopalveluiden ulkoistuksessa ISS:lle siirtynyt huoltomies Jouko Malmikumpu joutui työn aiheuttamien kulumien myötä sairauslomalle. Huoltomiehen hommiin ei olisi enää ollut paluuta, onneksi uusi työ löytyi räätälöinnin avulla. Viherpalveluiden varikolla toimintatapa oli muovautumisvaiheessa. Varsinkin kesäisin täynnä ihmisiä olevaan taloon tarvittiin joku pitämään yllä järjestystä. Räätälöimme Joukon työtehtävät niin, että hän tekee varikkomiehenä työtä kuusi tuntia päivässä. Hänen työnkuvaansa kuuluu muun muassa viherpalveluiden välineiden huoltaminen ja koneiden kunnossapito. Marja Varjoniemi, esimies, ISS Palvelut Aloitin työssä viime syyskuussa, ja paljon on vielä opittavaa. Eri välineisiin tutustuminen on kuitenkin mielenkiintoista. Erityisesti työporukka on täällä yllättänyt positiivisesti. Jouko Malmikumpu, varastomies, ISS Palvelut

4 4 5 Vastuu työllistämisestä ja suomalaisesta yhteiskunnasta Yhtenä maamme suurimmista työnantajista haluamme olla mukana rakentamassa suomalaista hyvää ja monipuolista työelämää. Työllistymishaasteiden kasvaessa teemme omalta osaltamme parhaamme, jotta mahdollisimman moni voisi löytää hyvän työn ja ammatin itselleen kiinteistöpalvelualalla. Työelämässä on oltava luonteva tasapaino kokeneiden ammattilaisten ja oppimaan tulevien välillä. Hyvä tiimi syntyy monipuolisista taidoista, erilaisista ihmisistä ja yhdessä tekemisestä. Työllistämme jatkuvasti työntekijöitä monipuolisesti erilaisista ammatti- ja henkilöstöryhmistä. Vuonna 2011 työllistimme yli uutta työntekijää vakituisiin työsuhteisiin ja yli työntekijää määräaikaisiin työsuhteisiin. Vuonna 2011 palkattujen taustaa: lähes 400 oleskeluluvalla työskentelevää yli ansiotyötä vailla olevaa yli kesätyöntekijää miehiä 41,5 % ja naisia 58,5 % tasaisesti eri ikäryhmiä Kehitämme aktiivisesti erilaisia joustavia malleja, jotka madaltavat työhön pääsyn ja työllistymisen kynnystä. Uskomme, että herättämällä henkiin tutun mestari-kisällityössäoppimismallin voimme tarjota monelle tulevaisuuden ammattilaiselle portaat aina työelämän huipulle asti. Haluamme työllistää nyt ja tulevaisuudessa mm. alan ammattilaisia vastavalmistuneita nuoria ammatillista koulutusta vailla olevia nuoria pitkään työtä vailla olleita aikuisia uudelleen kouluttautuneita alan vaihtajia osatyökykyisiä työssäoppijoita ja -harjoittelijoita. Osaamisen kehittäminen, sijoitus tulevaisuuteen Uskomme vahvasti, että osaamisen kehittäminen rakentaa hyvää ja viihtyisää työelämää. Jatkuvalla henkilöstön kehittämisellä varmistamme kykymme vastata tulevaisuuden muuttuviin haasteisiin. Ja mikä tärkeintä: lunastamme asiakaslupauksemme. Työelämä kehittyy ja vaatii työntekijöiltään joka päivä uusia valmiuksia. Siksi ohjaamme ja kannustamme henkilöstöämme jatkuvasti kehittymään ja oppimaan uutta. Pitkäjänteistä suunnitteluamme ohjaavat vuosittaiset kehityskeskustelut, joiden kautta selviävät henkilöstömme osaamisen kehittämistarpeet. Tavoitteemme on löytää jokaiselle oma urapolku monipuolisissa tehtävissämme. Olemme yksi Suomen suurimmista oppisopimustyösuhteiden mahdollistajista ja ohjaamme tavoitteellisesti osaajiamme suorittamaan eritasoisia ammatillisia tutkintoja. Esimiestyön ja sen kehittämisen kautta pyrimme kasvattamaan niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin tyytyväisyyttä ja sitoutumista yritykseemme. Toteutamme vuosittain henkilöstön tyytyväisyyskyselyn. Vuoden 2011 tutkimuksessa henkilöstömme antoi omasta kyvykkyydestään arvosanan 4,6 ja motivaatiostaan 4,5 asteikolla % henkilöstämme kertoo olevansa ylpeä työpaikastaan ja olevansa mielellään töissä ISS:llä. K Paljon vartijana Henkilöstöstrategiamme perustuu hyvään henkilöstöjohtamiseen sekä henkilöstön osaamisen, motivaation ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Hyvä esimiestyö on perusedellytys henkilöstön sitoutuneisuudelle ja motivaatiolle. Siksi panostamme paljon myös esimiesten kouluttamiseen. Panoksemme työllistäjänä ja työelämän kehittäjänä on merkityksellinen. Sen lisäksi, että meitä ISS:läisiä on noin , meillä oli vuonna 2011 avoinna yli tehtävää ja vastaanotimme lähes työpaikkahakemusta. Haluamme ja voimme tarjota yhä useammalle jalansijan työelämään, arvokasta työkokemusta ja pitkän ammattilaisuran kiinteistöpalvelualalla.

5 6 7 Vastuu ympäristöstä Olemme sitoutuneet ennaltaehkäisemään ja vähentämään toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia palveluntuottajana meillä on keskeinen rooli rakennusten ympäristövaikutusten vähentämisessä. Kiinteistöt muodostavat lähes 40 % Suomen ympäristövaikutuksista. Ammattitaitoisella ja ympäristönäkökulmat huomioivalla palvelutuotannolla voimme merkittävästi vähentää rakennusten käytönaikaista ympäristökuormaa. Esimerkiksi kiinteistöjen energiankulutusta on mahdollista vähentää pienin muutoksin jopa kolmanneksella. Muutos käyttäytymisessä voi muuttaa ympäristöä Ympäristövastuullisuus on keskeinen osa palvelujamme ja niiden kehittämistä. Ympäristövaikutusten hallinta sisältyy palvelujemme toteuttamiseen ja kehittämiseen. Koulutamme henkilöstöämme sekä kehitämme konseptejamme ja prosessejamme jatkuvasti ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Laadimme palveluittain vuosittaiset ympäristöohjelmat, jotka sisältävät vastuutetut ja aikataulutetut toimenpiteet ympäristövastuullisuuden kehittämiseksi. Suomalaiset viettävät työpaikoillaan merkittävän osan ajastaan. Siksi myös työympäristön toimintatapojen ympäristövastuullisuudella on suuri merkitys hiilijalanjäljen pienentämisessä. Meillä tämä näkyy muun muassa WWF:n pääkonttorillemme myöntämänä Green Office -merkkinä. Haluamme tukea myös asiakkaidemme ympäristötavoitteiden saavuttamista ympäristön huomioonottavien palvelujemme lisäksi erilaisten ympäristöohjelmien, sertifiointien ja asiantuntijapalvelujen avulla. Tiivis yhteistyömme asiakkaiden kanssa vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen ympäristökuormaan. K CASE FUJITSU: ISS:n mittarit ohjaavat oikeaan suuntaan Ict-alan vihreään kärkikaartiin kuuluva Fujitsu Finland Oy toimii aktiivisesti henkilöstönsä ympäristötietoisuuden lisäämiseksi ja Helsingin Pitäjänmäellä sijaitsevan pääkonttorinsa ympäristökuormituksen pienentämiseksi. ISS Palveluilla on keskeinen rooli yhtiön pyrkimyksissä toimiston ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi ja kasvi-huonepäästöjen vähentämiseksi. Fujitsun Suomen pääkonttori sai joulukuussa 2011 WWF:n Green Office -merkin. Ympäristöystävällisyys ei enää ole yrityksille pelkkä kilpailuetu. Siitä on tullut olennainen osa itse kilpailukykyä. Sekä kuluttajat että työntekijät edellyttävät, että yritys hoitaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuukysymyksensä asianmukaisesti. Pyrimme muun muassa kierrättämään kaiken mahdollisen. Tavoitteenamme on jatkuva sähkön- ja paperinkulutuksen sekä sekajätteen määrän vähentäminen. Myös tässä ISS on merkittävänä tukenamme. Eveliina Champagne, Green Office -vastaava, Fujitsu Finland Oy Fujitsu hyödyntää pyrkimyksissään energian käytönhallinnan optimointiin tähtäävää ISS wise -kokonaispalvelua. Konsepti sisältää kiinteistönhoidon ja -huollon, tekniset palvelut sekä energianhallinta- ja -valvomopalvelut. Energiansäästöä koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa vain kiinteistön käytön ja ylläpidon yhteistyöllä. Kiinteistönhuollon ammattilaisena meillä on tarjota asiaan liittyvää teknistä erityisosaamista myös Fujitsulle. Jani Immonen, palvelupäällikkö, ISS Palvelut ISS apuna asiakkaan ympäristövastuullisissa tavoitteissa K Palvelumme on kehitetty täyttämään ympäristökriteeristöjen mukaiset vaatimukset. K Palveluillamme voidaan vaikuttaa 80 prosenttiin LEEDsertifikaatin arviointikohdista. Niillä on merkittävä vaikutus olemassa olevien kiinteistöjen LEED-projekteissa. Ympäristövastuullisten palveluiden hyödyt asiakkaalle: Kiinteistöt ovat energia- ja materiaalitehokkaita sekä sisäilmalaadultaan hyviä. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset laskevat. Merkittävä osa kiinteistöjen ilmastonmuutosvaikutuksista saadaan hallintaan. Positiivinen viesti henkilöstölle. Voidaan tarvittaessa hakea kiinteistölle ympäristösertifikaatti.

6 8 9 Vastuu ympäristötietoisuudesta Vaikka olemmekin ympäristötietoisia, se ei vielä riitä, vaan tarvitaan toimia. Meillä on vastuu ja velvoite osallistaa myös asiakkaitamme. Omien ympäristöohjelmiemme lisäksi toteutamme ympäristöohjelmia myös asiakkaidemme luona. Asiakaskohtaisesti laaditut ympäristöohjelmat tukevat tehokkaasti asiakkaan omien ympäristötavoitteiden toteutumista teemme yhdessä yhteistyötä ympäristön hyväksi. Aktiivisesti yhdessä Osallistumme aktiivisesti kansallisiin teemapäiviin ja kampanjoihin kehittääksemme henkilöstömme ympäristöosaamista. Samalla muistutamme keinoista, joilla jokainen voi vähentää omasta toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Vuosittain osallistumme valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon sekä toteutamme omaa globaalia Suunta 100 -kampanjaa. K Kasvihuonepäästöt % 13 % 19 % 32 % 6 % Rakennukset 32 % Rakentaminen 6 % Liikenne 19 % Teollisuus 30 % Helsingin Herttoniemessä K-supermarket Hertassa saavutettiin Ruokakeskon ja ISS Palveluiden ansiosta kohtuullisin investointikuluin isoja säästöjä, kertoo Ruokakeskon ylläpitopäällikkö ja Keskon energiaryhmän vetäjä Jari Suuronen. Muut 13 % Yhteensä 78 MtC0 2 Lähde: Sitran selvityksiä 39: Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt jäte biojäte keräyspaperi iutvinning aste biologiskt avfall biowaste returpapper recyclable PaPer kontorspapper white re-cyclable PaPer sekretesspapper ConfiDential PaPer Oikein kierrätetty energiajäte hyödynnetään energiantuotannossa RUOKAJÄTE KAHVIPOROT PUSSEINEEN SERVIETIT Oikein kierrätetty biojäte kompostoidaan mullaksi tai hyödynnetään energiana SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET MAINOSPOSTI JA ESITTEET FLÄPPIPAPERI toimistopaperi luottamuksellinen PaPeri Oikein kierrätetystä paperista tehdään uusiopaperia VALKOINEN KOPIOPAPERI Oikein kierrätetystä toimistopaperista tehdään pehmo- ja LUOTTAMUKSELLINEN uusiopaperia. luottamuksellinen paperi VALKOINEN KOPIOPAPERI tuhotaan ja paperisilppu toimitetaan uusiopaperin MUISTITIKUT raaka-aineeksi. CD:T JA DVD:T luottamukselliset sähköiset tallenteet sekretessbelagda elektroniska lagringsmedier keräyspahvi ConfiDential electric records RUSKEA PAHVI AALTOPAHVI VOIMAPAPERI keräyskartonki returpapp recyclable board returkartong Oikein kierrätetystä pahvista tehdään uutta pahvia MAITO- JA MEHUTÖLKIT KARTONKIPAKKAUKSET PAHVI recyclable board keräyslasi Oikein kierrätetystä kartongista tehdään uusiokartonkia ja hylsyjä. TyHJÄT LASIPULLOT LASIPURKIT huom! ei pantilliset keräysmetalli returglas recyclable glass Oikein kierrätetystä lasista valmistetaan lasivillaa ja uutta lasia. TyHJÄT METALLITÖLKIT ALUMIINIVUOAT JA FOLIOT METALLIKANNET JA -KORKIT vaarallinen jäte returmetall recyclable metal Problemavfall Oikein kierrätetty metalli voidaan hyödyntää tuhansia kertoja uusien metallituotteiden raaka-aineena KEMIKAALIT ENERGIANSÄÄSTÖLAMPUT AEROSOLIPULLOT HaZarDous waste se-romu sähkö- ja elektroniikkaromu el- och elektronikskrot broken electric equipments sekajäte keräysmetalli vaaralliset jätteet viedään jatkokäsittelyyn vaarallisten jätteiden käsittelylaitokseen. ELEKTRONISET LAITTEET Oikein kierrätetty ser puretaan ja kierrätettävät LATURIT Osat erotellaan hyötykäyttöön. TIETOKONEET JA OHEISLAITTEET PVC-MUOVI sekajäte menee kaatopaikalle loppusijoitukseen ja säilyy SIIVOUSJÄTE siellä tuhansia vuosia. POSLIINI JA KERAMIIKKA METALLIPUTKET JA -PELLIT SÄHKÖJOHDOT TyHJÄT METALLITÖLKIT MAALATTU TAI PINNOITETTU PUU PUISET KALUSTEET blandat avfall mixed waste returmetall metal huom! ei painekyllästettyä puuta Puunkeräys träavfall wood K Pystymme asiakaskohteissamme vaikuttamaan henkilöstön ympäristöosaamiseen ja toimitilojen ympäristövaikutuksiin. Esimerkiksi järjestämällä lajittelukoulutuksia ja infotilaisuuksia olemme saaneet nostettua jätteiden hyötykäyttöprosenttia asiakaskohteissamme merkittävästi.

7 10 11 Vastuu kasvaa luottamuksesta Työntekijöittemme näkyvä ja jatkuva läsnäolo asiakkaitten tiloissa ja arjessa edellyttää aukotonta luottamusta asiakkaittemme, alihankkijoittemme, tavarantoimittajiemme ja työntekijöittemme kesken. Läheinen yhteistyömme asiakkaitten kanssa usein heidän toimitiloissaan ja osana heidän organisaatiotaan helpottaa ja vauhdittaa uudenlaisten ja oikein mitoitettujen ratkaisujen löytämistä: tehokkuus, tuottavuus ja luotettavuus paranevat. Monesti yhteistyö tuottaa koko alaa hyödyttäviä palveluratkaisuja. Pyrimme perinteisen yhden palvelun tuottamisen sijasta pitkäjänteisiin, useita palveluja sisältäviin kumppanuussopimuksiin. Kuin samaa perhettä Tavoitteemme on löytää, vakiinnuttaa ja ylläpitää pitkäaikaisia, strategisia yhteistyökumppanuuksia alihankkijoitten ja tavarantoimittajien kanssa. Syvällinen yhteistyö mahdollistaa myös hedelmällisen tuotekehityksen. Alueorganisaatiomme toimivat yhteistyössä paikallisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Yhteistyömme oppilaitosten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä eri järjestöjen kanssa kehittää koko kiinteistöalaa. K CASE METSO: Monta palvelua, yksi yhteys ISS Palveluista on muodostunut vuosien myötä yhä tärkeämpi yhteistyökumppani Metso Paperin Jyväskylän Rautpohjan tehtaalle. Toiminta on laajentunut siivouksesta kattamaan jo toistakymmentä erilaista palvelua. Nyt Rautpohjan tehtaalla työskentelee noin 60 ISS:n työntekijää. Aula- ja puhelinpalvelun sekä postituksen henkilöstöä lukuun ottamatta kaikki hoitavat 2 3 erilaista palvelua. Sähkömies voi tyhjentää roska-astioita, putkimies tehdä maalaushommia tai siivooja huolehtia viherkasvien hoitamisesta. Tavoitteenamme on ollut mahdollisimman laaja-alainen ja toimiva yhden kontaktin palvelu, joka mahdollistaa meille keskittymisen ydinosaamiseemme. Saamme oikea-aikaista ja laadukasta palvelua kumppanilta, jonka kanssa yhteistyö toimii saumattomasti. Liiketoimintamme kannalta on erittäin tärkeää, että esimerkiksi tuotantokappaleiden puhdistus sujuu suunnitellun aikataulun mukaisesti. Etua on myös siitä, että kumppani tuntee toimintaamme ja laatuvaatimuksiamme. Heikki Koivula, tehdaspalvelupäällikkö, Metso Paper, Jyväskylä Tuemme vastuullisesti Näemme sponsoroinnin yhtenä keinona toteuttaa yritysvastuuta. Kohdennamme tukemme lapsille ja nuorille sekä ammattiin opiskeleville. Tärkein sponsoroimamme kohde on ollut Taitaja-tapahtuma, joka on suunnattu ammattiin opiskeleville nuorille. Joululahjaja joulukorttivarat lahjoitamme Icehearts-järjestölle, joka tekee ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä joukkueurheilun avulla koulussa ja vapaa-ajalla. Monipalvelulla varmistamme saatavuutta, joustavuutta ja tasalaatuisuutta. Ammattilaisten ohjauksessa moniosaajat pystyvät hyvin erilaisiin työtehtäviin. Vaihteleva työ koetaan mielekkääksi, mikä lisää työtyytyväisyyttä. Riitta Manninen, kohdepäällikkö, ISS Palvelut

8 12 Vastuu edellyttää kannattavuutta Ensisijainen tavoitteemme on kestävä ja kannattava liiketoiminta. Vain näin pystymme tarjoamaan työpaikan tuhansille suomalaisille. Taloudellisen vastuumme tärkeimpiä tekijöitä ovat kannattavuus, positiivinen kassavirta, kattava riskienhallinta ja hyvä hallinnointitapa. Kannattavasta liiketoiminnasta hyötyvät omistajat, henkilöstö, asiakkaat ja ympäröivä yhteiskunta. Henkilöstövaltaisia palveluja tuottavana yrityksenä palkkojen ja sosiaalikulujen osuus kokonaiskuluistamme on noin 64 prosenttia. ISS maksoi veroja 5,7 miljoonaa euroa vuonna Seuraamme toimintaympäristössämme tapahtuvia muutoksia, ja varaudumme riskeihin sopimusjärjestelyin ja laajalla vastuuvakuutuksella. Korruptionvastaisuutta edistämme korostamalla periaatteiden tärkeyttä erityisesti kilpailuohjeistuksen yhteydessä. Teemme yhteistyötä vastuullisten tilaajien ja ammattiliittojen kanssa harmaan talouden kitkemiseksi. Haluamme olla alan suunnannäyttäjä harmaan talouden torjumisessa esimerkiksi välttämällä töiden ketjuttamista alihankkijoille. K ISS-konsernin tunnusluvut Liikevaihto MDKK = 10,42 mrd. eur (keskikurssi 7, Suomen pankki) Liikevoitto % 5,7 Henkilöstö ISS Palveluiden osuus koko kansainvälisen ISS-konsernin liikevaihdosta noin 5,4 % ISS Nordic Maat Liikevaihto Tanska, Grönlanti, Suomi, Islanti, Ruotsi, Norja 2,4 mrd. eur Työntekijöitä Henkilöstön jakauma palveluittain Siivouspalvelut Kiinteistönhuolto Tekniset palvelut 648 Ruokailupalvelut 334 Tukipalvelut 668 Turvallisuuspalvelut Rakennuttamispalvelut 170 Toimihenkilöt Henkilöstöpalvelut 383 Työsuhteiden kesto vuoden lopussa (%) Yli 2 vuotta työsuhteessa olleet 67,5 ISS lukuina 2011 Liikevaihdon jakauma (%) 7,6 4,6 3,4 ISS Palveluiden tunnusluvut Liikevaihto, milj. eur Liikevoitto CBill, milj. eur Liikevoitto CBill % 8,3 7,8 7,5 ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka on perustettu vuonna 1901 Tanskassa. ISS A/S toimii yli 50 maassa ympäri maailmaa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa. ISS-konsernin omistavat pääomasijoitusyhtiöt EQT ja Goldman Sachs Capital Partners. Henkilöstön jakauma sukupuolen mukaan (%) Koko henkilöstö, naisia 58,5 Henkilöstön ikäjakauma (%) Yli 5 vuotta työsuhteessa olleet 44,5 Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet 91,5 Työntekijöiden määrä alueittain 11,1 37,4 Liikevaihto / työntekijä tuhat eur Työntekijämäärä * Alle 25 vuotta 16, vuotta 24,3 400 Pohjois-Suomi * vuotta 19, vuotta 22,2 35,8 Vuonna vuotta 16,5 yli 64 vuotta 0,7 Oulu-Kainuu Siivouspalvelut 37,4 Kiinteistönhuolto ja tekniset palvelut 35,8 Turvallisuuspalvelut 11,1 Tukipalvelut 7,6 Ruokailupalvelut 4,6 Rakennuttamispalvelut 3,4 Keskimääräisen työpäivän pituus 6,8 h Kesätyöntekijöitä Henkilöstökulut 330 milj. eur Palkkojen osuus henkilöstökuluista 81 % Maksetut palkat 266 milj. eur Eläkekulut 46 milj. eur Työhyvinvointi ja työterveys Sairauspoissaolot 5,6 % Tapaturmapoissaolot 0,3 % Keskimääräinen eläköitymisikä 62,7 Tapaturmataajuus (LTI) 35,1 (Tapaturmataajuus/ työntuntia, mukana työssä sattuneet tapaturmat, joista aiheutunut vähintään 1 poissaolopäivä) Pohjanmaa Keski-Suomi 800 Pirkanmaa Häme Lounais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itä-Suomi Kaakkois-Suomi

9 Olen vastuussa siitä, että vieraat tuntevat itsensä arvostetuiksi ja tervetulleiksi. Kelly Mägi, palveluemäntä, Tapiolan pääkonttori, Espoo ISS Palvelut PL ISS Puhelin ISS Palvelut on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Tuotamme henkilöstövaltaisia tukipalveluita yksityisille yrityksille ja yhteisöille sekä julkiselle sektorille. Luomme toiminnallamme laadullista ja taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Vuonna 2011 liikevaihtomme oli 558 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa on noin ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 50 maassa.

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

Parhaita makuhetkiä.

Parhaita makuhetkiä. 2012 Parhaita makuhetkiä. VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Leijona lyhyesti 3. Liiketoiminta ja palvelut 4. Asiakastyytyväisyys 5. Henkilöstö 6. Ympäristö 7. Hankinta

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it.

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it. VUOSIK ERTOMUS 20 05 Together we can do it. 2 YIT-konsernin vuosikertomus 2005 YIT YRITYKSENÄ 1 YIT lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 8 Markkinat 10 Toimintakulttuuri ja vastuullinen yritystoiminta

Lisätiedot

Etera työelämän kumppani

Etera työelämän kumppani Etera työelämän kumppani Verkkoraportti kertoo enemmän Tutustu vastuuraporttiimme verkossa etera.fi/vuosikertomus Sisältö Etera on kumppani työelämän eri vaiheissa... 3 Katsaus tulevaan: Matkalla kohti

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

Ei huolta, olemme paikalla.

Ei huolta, olemme paikalla. VUOSIKERTOMUS 2012 Ei huolta, olemme paikalla. Turvallisuuspalvelun tärkein tehtävä on tuottaa turvaa nimensä mukaisesti. Meidän asiakkaitamme ovat tavalliset ihmiset, kaduilla liikkujat, kiinteistöjen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan puheenvuoro

Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Sisältö 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 5 Vuosi 2005 lyhyesti 6 Strategia 7 Tavoitteet 8 Ympäristöpalvelut 10 Kiinteistöpalvelut 12 Teollisuuspalvelut 14 Laatu, ympäristö

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013

AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Sisältö Yhteiskuntavastuu Aktiassa 1 Sitoutuminen ja vastuu leimaavat toimintaamme 3 Aktia-konserni 4 Aktian

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group vuosikatsaus 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boardin kartongin

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen

vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen SATO tuottaa hyvää asumista Koteja tarvitaan aina. Yli 70 vuotta asuntomarkkinoilla toimineena yrityksenä SATO tuntee suomalaisten asumistarpeet ja asuntotuotannon

Lisätiedot

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1 Pavusta kuppiin Yritysvastuuraportti 2009 Yritysvastuuraportti 2009 1 Tavoitteemme on olla johtava kahvitalo ja halutuin kumppani valituilla markkinoilla. Haluamme tarjota parhaita makuja nautinnollisiin

Lisätiedot

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin.

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot