Vastuullisuus toimintatapamme

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullisuus toimintatapamme"

Transkriptio

1 Vastuullisuus toimintatapamme

2 1 Arjen ammattilaisina huolehdimme huomisen menestyksestä ISS:N TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Arjen parhaina ammattilaisina huolehdimme huomisen menestyksestä. Kestävä ja menestyksellinen liiketoimintamme Suomessa pohjautuu kannattavaan kasvuun. Merkittävänä työllistäjänä ja asiakkaidemme kiinteistöjen ylläpidon asiantuntijoina meille on tärkeää, että taloudellisten tekijöiden lisäksi myös henkilöstö- ja ympäristöasiamme ovat tasapainossa liiketoimintatavoitteidemme kanssa. Näin varmistamme, että työntekijämme ovat sitoutuneita, asiakkaamme tyytyväisiä ja liiketoimintamme kasvaa. Tuemme asiakkaittemme vastuullisuustavoitteita tarjoamalla ekotehokkaita ja luotettavasti tuotettuja palveluratkaisuja. Välillisesti vaikutamme merkittävästi satojen tuhansien suomalaisten arkeen, kun työntekijämme huolehtivat päivittäin asiakaskohteittemme terveellisistä, viihtyisistä ja turvallisista työ- tai toimitilaympäristöistä. Työllistämme Suomessa työntekijää ja olemme Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja. Tarjoamme hyvää, monipuolista työtä palvelualojen ammattilaisille. Lähtökohtanamme on työntekijöittemme oikeudenmukainen kohtelu emmekä suvaitse syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Kehitämme jatkuvasti parhaita käytäntöjä henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden lisäämiseksi. Myös johto on sitoutunut työturvallisuuden parantamiseen ja tekee säännöllisesti muun muassa työturvallisuuskierroksia asiakaskohteissa. Mottonamme on, että jokainen työtapaturma on turha. Uskomme, että tulevaisuudessa työvoiman saanti kiinteistöpalvelualalla on entistä haasteellisempaa. Tavoitteenamme on olla palvelualan halutuin ja vastuullisin työnantaja. Haluamme jatkossa tarjota yhä useammin väylän työelämään myös vastavalmistuneille ja vailla ammatillista koulutusta oleville nuorille, pitkään työtä vailla olleille aikuisille, alan vaihtajille, osatyökykyisille, oppisopimusopiskelijoille ja -harjoittelijoille. Yli 50 maassa toimiva ISS on sitoutunut kestävän taloudellisen kehityksen ja vastuullisten liiketoimintatapojen edistämiseen. Seuraamme taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä tavoitteita osana kestävää liiketoimintaa. Tavoitteenamme on parempi huominen niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Kari Virta toimitusjohtaja ISS Palvelut Rehellisyys ME KUNNIOITAMME Vastuu ME OTAMME VASTUUN Yrittäjyys ME TOIMIMME Laatu ME TOIMITAMME PS. Tiesitkö, että kiinteistöt muodostavat lähes 40 % Suomen ympäristökuormasta. Kiinteistöalan ammattilaisina työntekijöillämme on keskeinen rooli rakennusten ympäristövaikutusten vähentämisessä. Esimerkiksi kiinteistöjen energiankulutusta on mahdollista vähentää pienin muutoksin jopa kolmanneksella.

3 2 3 Vastuu henkilöstön työterveydestä ja turvallisuudesta Työntekijämme ovat arvokkain resurssimme. Siksi henkilöstömme työterveys, työturvallisuus ja työkyky ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, ja niiden turvaaminen on tärkeä osa johtamisperiaatteitamme. Pyrimme tarjoamaan henkilöstöllemme alan parhaan tuen ja parhaat toimintaedellytykset onnistua työssään: tavoitteenamme on olla alan halutuin työpaikka. Suunnitelmallisesti hyvissä voimissa Vuonna 2008 käynnistetyn Hyvissä Voimissa -työhyvinvointiohjelmamme tavoitteena on ennakoida työterveys- ja työturvallisuusriskejä, lisätä henkilöstön hyvinvointia ja pidentää työuria. Lisäksi haluamme alentaa työkyvyttömyydestä aiheutuneita kustannuksia ja lisätä tuottavuutta sekä kilpailukykyä. Pitkän tähtäimen ohjelman lisäksi laadimme vuosittain työterveys-, työturvallisuus- ja työkykysuunnitelmat. Hyvissä Voimissa -työhyvinvointiohjelman päämäärät : Vähentää sairauspoissaoloja 10 % vuodessa, tavoitetaso vuonna 2012 on 5,0 % Vähentää työtapaturmapoissaoloja 30 % vuoden 2012 loppuun mennessä Puolittaa tapaturmataajuus vuosina Lisätä henkilöstön työhyvinvointia ja olla houkutteleva työnantaja Laskea työkyvyttömyyseläkekustannuksia 50 % Nostaa eläkeikää 63:een vuoden 2012 loppuun mennessä (vuonna 2011 keskimääräinen eläköitymisikä oli 62,6 vuotta) Tehokkailla toimintamalleilla tehokkaammin töissä Varhaisen tuen malli on yksi sairauspoissaolojen vähentämiseen ja työurien pidentämiseen tähtääviä toimintamallejamme. Työkyvyn tukemisen toimenpiteitä ovat työn räätälöinti, ammatillisen kuntoutuksen hyödyntäminen, uudelleensijoittaminen ja uudelleenkoulutus. Yksi merkittävä työkyvyn tukemisen malli on sisäinen työkykyrahastomme. Turvallisuus ennen kaikkea Suurin osa ISS:läisistä työskentelee suorittavissa tehtävissä, kuten siivouksessa, vartioinnissa tai ruoan valmistuksessa ne edellyttävät selkeitä ja yksiselitteisiä turvallisuussääntöjä. Siksi kehitämme turvallisuussääntöjämme yhdenmukaistamaan käytäntöjä päivittäisissä töissä. Työturvallisuussäännöt kuuluvat työhön perehdyttämiseen. Sitoutamme myös yhteistyökumppaneitamme Teemme aktiivista yhteistyötä asiakkaiden, työterveyshuollon, vakuuttajiemme, Nolla tapaturmaa -foorumin ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Työturvallisuus-, työterveys- ja työkykykoulutuksilla kehitämme oman henkilöstömme lisäksi myös asiakaskohteemme henkilöstön turvallisuutta ja hyvinvointia. K CASE VALIO: Tapaturmissa tavoite nolla tapausta ISS Palvelut on siivonnut Valion Joensuun tehtailla vuodesta Myöhemmin yhteistyökuvioon on tullut ulkoalueiden hoito ja turvapalvelut. Työturvallisuuden kehityksessä on päästy pitkälle; kumppanit näkevät tehtaan yhteisenä työpaikkana. Työturvallisuus ei ole ristiriidassa muiden tavoitteiden kanssa. Ei ole kiva, jos pitää pelätä. Hyvin suunniteltu turvallinen työpaikka lisää tyytyväisyyttä, motivaatiota ja myös tulosta. Tapaturmien nollataso saavutetaan pienillä toimilla, esimerkiksi jokaisen oven sisäpuolella on hiekkasanko. Itse kukin voi heittää siitä hiekkaa paikkaan, jossa on vaara liukastua. Kari Ruotsalainen, projektivastaava, Valio, Joensuu Valio ja ISS ovat kehittäneet työturvallisuutta omilla toimillaan: haluamme oppia toisiltamme ja hyödyntää parhaita käytäntöjä. Tuloksekas ja kustannustehokas toiminta perustuu siihen, että kukin keskittyy omaan ydinosaamiseensa ja kehittää sitä. Markku Raatikainen, aluejohtaja, ISS Palvelut CASE ISS: Työn räätälöinnillä takaisin työelämään Huoltopalveluiden ulkoistuksessa ISS:lle siirtynyt huoltomies Jouko Malmikumpu joutui työn aiheuttamien kulumien myötä sairauslomalle. Huoltomiehen hommiin ei olisi enää ollut paluuta, onneksi uusi työ löytyi räätälöinnin avulla. Viherpalveluiden varikolla toimintatapa oli muovautumisvaiheessa. Varsinkin kesäisin täynnä ihmisiä olevaan taloon tarvittiin joku pitämään yllä järjestystä. Räätälöimme Joukon työtehtävät niin, että hän tekee varikkomiehenä työtä kuusi tuntia päivässä. Hänen työnkuvaansa kuuluu muun muassa viherpalveluiden välineiden huoltaminen ja koneiden kunnossapito. Marja Varjoniemi, esimies, ISS Palvelut Aloitin työssä viime syyskuussa, ja paljon on vielä opittavaa. Eri välineisiin tutustuminen on kuitenkin mielenkiintoista. Erityisesti työporukka on täällä yllättänyt positiivisesti. Jouko Malmikumpu, varastomies, ISS Palvelut

4 4 5 Vastuu työllistämisestä ja suomalaisesta yhteiskunnasta Yhtenä maamme suurimmista työnantajista haluamme olla mukana rakentamassa suomalaista hyvää ja monipuolista työelämää. Työllistymishaasteiden kasvaessa teemme omalta osaltamme parhaamme, jotta mahdollisimman moni voisi löytää hyvän työn ja ammatin itselleen kiinteistöpalvelualalla. Työelämässä on oltava luonteva tasapaino kokeneiden ammattilaisten ja oppimaan tulevien välillä. Hyvä tiimi syntyy monipuolisista taidoista, erilaisista ihmisistä ja yhdessä tekemisestä. Työllistämme jatkuvasti työntekijöitä monipuolisesti erilaisista ammatti- ja henkilöstöryhmistä. Vuonna 2011 työllistimme yli uutta työntekijää vakituisiin työsuhteisiin ja yli työntekijää määräaikaisiin työsuhteisiin. Vuonna 2011 palkattujen taustaa: lähes 400 oleskeluluvalla työskentelevää yli ansiotyötä vailla olevaa yli kesätyöntekijää miehiä 41,5 % ja naisia 58,5 % tasaisesti eri ikäryhmiä Kehitämme aktiivisesti erilaisia joustavia malleja, jotka madaltavat työhön pääsyn ja työllistymisen kynnystä. Uskomme, että herättämällä henkiin tutun mestari-kisällityössäoppimismallin voimme tarjota monelle tulevaisuuden ammattilaiselle portaat aina työelämän huipulle asti. Haluamme työllistää nyt ja tulevaisuudessa mm. alan ammattilaisia vastavalmistuneita nuoria ammatillista koulutusta vailla olevia nuoria pitkään työtä vailla olleita aikuisia uudelleen kouluttautuneita alan vaihtajia osatyökykyisiä työssäoppijoita ja -harjoittelijoita. Osaamisen kehittäminen, sijoitus tulevaisuuteen Uskomme vahvasti, että osaamisen kehittäminen rakentaa hyvää ja viihtyisää työelämää. Jatkuvalla henkilöstön kehittämisellä varmistamme kykymme vastata tulevaisuuden muuttuviin haasteisiin. Ja mikä tärkeintä: lunastamme asiakaslupauksemme. Työelämä kehittyy ja vaatii työntekijöiltään joka päivä uusia valmiuksia. Siksi ohjaamme ja kannustamme henkilöstöämme jatkuvasti kehittymään ja oppimaan uutta. Pitkäjänteistä suunnitteluamme ohjaavat vuosittaiset kehityskeskustelut, joiden kautta selviävät henkilöstömme osaamisen kehittämistarpeet. Tavoitteemme on löytää jokaiselle oma urapolku monipuolisissa tehtävissämme. Olemme yksi Suomen suurimmista oppisopimustyösuhteiden mahdollistajista ja ohjaamme tavoitteellisesti osaajiamme suorittamaan eritasoisia ammatillisia tutkintoja. Esimiestyön ja sen kehittämisen kautta pyrimme kasvattamaan niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin tyytyväisyyttä ja sitoutumista yritykseemme. Toteutamme vuosittain henkilöstön tyytyväisyyskyselyn. Vuoden 2011 tutkimuksessa henkilöstömme antoi omasta kyvykkyydestään arvosanan 4,6 ja motivaatiostaan 4,5 asteikolla % henkilöstämme kertoo olevansa ylpeä työpaikastaan ja olevansa mielellään töissä ISS:llä. K Paljon vartijana Henkilöstöstrategiamme perustuu hyvään henkilöstöjohtamiseen sekä henkilöstön osaamisen, motivaation ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Hyvä esimiestyö on perusedellytys henkilöstön sitoutuneisuudelle ja motivaatiolle. Siksi panostamme paljon myös esimiesten kouluttamiseen. Panoksemme työllistäjänä ja työelämän kehittäjänä on merkityksellinen. Sen lisäksi, että meitä ISS:läisiä on noin , meillä oli vuonna 2011 avoinna yli tehtävää ja vastaanotimme lähes työpaikkahakemusta. Haluamme ja voimme tarjota yhä useammalle jalansijan työelämään, arvokasta työkokemusta ja pitkän ammattilaisuran kiinteistöpalvelualalla.

5 6 7 Vastuu ympäristöstä Olemme sitoutuneet ennaltaehkäisemään ja vähentämään toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia palveluntuottajana meillä on keskeinen rooli rakennusten ympäristövaikutusten vähentämisessä. Kiinteistöt muodostavat lähes 40 % Suomen ympäristövaikutuksista. Ammattitaitoisella ja ympäristönäkökulmat huomioivalla palvelutuotannolla voimme merkittävästi vähentää rakennusten käytönaikaista ympäristökuormaa. Esimerkiksi kiinteistöjen energiankulutusta on mahdollista vähentää pienin muutoksin jopa kolmanneksella. Muutos käyttäytymisessä voi muuttaa ympäristöä Ympäristövastuullisuus on keskeinen osa palvelujamme ja niiden kehittämistä. Ympäristövaikutusten hallinta sisältyy palvelujemme toteuttamiseen ja kehittämiseen. Koulutamme henkilöstöämme sekä kehitämme konseptejamme ja prosessejamme jatkuvasti ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Laadimme palveluittain vuosittaiset ympäristöohjelmat, jotka sisältävät vastuutetut ja aikataulutetut toimenpiteet ympäristövastuullisuuden kehittämiseksi. Suomalaiset viettävät työpaikoillaan merkittävän osan ajastaan. Siksi myös työympäristön toimintatapojen ympäristövastuullisuudella on suuri merkitys hiilijalanjäljen pienentämisessä. Meillä tämä näkyy muun muassa WWF:n pääkonttorillemme myöntämänä Green Office -merkkinä. Haluamme tukea myös asiakkaidemme ympäristötavoitteiden saavuttamista ympäristön huomioonottavien palvelujemme lisäksi erilaisten ympäristöohjelmien, sertifiointien ja asiantuntijapalvelujen avulla. Tiivis yhteistyömme asiakkaiden kanssa vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen ympäristökuormaan. K CASE FUJITSU: ISS:n mittarit ohjaavat oikeaan suuntaan Ict-alan vihreään kärkikaartiin kuuluva Fujitsu Finland Oy toimii aktiivisesti henkilöstönsä ympäristötietoisuuden lisäämiseksi ja Helsingin Pitäjänmäellä sijaitsevan pääkonttorinsa ympäristökuormituksen pienentämiseksi. ISS Palveluilla on keskeinen rooli yhtiön pyrkimyksissä toimiston ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi ja kasvi-huonepäästöjen vähentämiseksi. Fujitsun Suomen pääkonttori sai joulukuussa 2011 WWF:n Green Office -merkin. Ympäristöystävällisyys ei enää ole yrityksille pelkkä kilpailuetu. Siitä on tullut olennainen osa itse kilpailukykyä. Sekä kuluttajat että työntekijät edellyttävät, että yritys hoitaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuukysymyksensä asianmukaisesti. Pyrimme muun muassa kierrättämään kaiken mahdollisen. Tavoitteenamme on jatkuva sähkön- ja paperinkulutuksen sekä sekajätteen määrän vähentäminen. Myös tässä ISS on merkittävänä tukenamme. Eveliina Champagne, Green Office -vastaava, Fujitsu Finland Oy Fujitsu hyödyntää pyrkimyksissään energian käytönhallinnan optimointiin tähtäävää ISS wise -kokonaispalvelua. Konsepti sisältää kiinteistönhoidon ja -huollon, tekniset palvelut sekä energianhallinta- ja -valvomopalvelut. Energiansäästöä koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa vain kiinteistön käytön ja ylläpidon yhteistyöllä. Kiinteistönhuollon ammattilaisena meillä on tarjota asiaan liittyvää teknistä erityisosaamista myös Fujitsulle. Jani Immonen, palvelupäällikkö, ISS Palvelut ISS apuna asiakkaan ympäristövastuullisissa tavoitteissa K Palvelumme on kehitetty täyttämään ympäristökriteeristöjen mukaiset vaatimukset. K Palveluillamme voidaan vaikuttaa 80 prosenttiin LEEDsertifikaatin arviointikohdista. Niillä on merkittävä vaikutus olemassa olevien kiinteistöjen LEED-projekteissa. Ympäristövastuullisten palveluiden hyödyt asiakkaalle: Kiinteistöt ovat energia- ja materiaalitehokkaita sekä sisäilmalaadultaan hyviä. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset laskevat. Merkittävä osa kiinteistöjen ilmastonmuutosvaikutuksista saadaan hallintaan. Positiivinen viesti henkilöstölle. Voidaan tarvittaessa hakea kiinteistölle ympäristösertifikaatti.

6 8 9 Vastuu ympäristötietoisuudesta Vaikka olemmekin ympäristötietoisia, se ei vielä riitä, vaan tarvitaan toimia. Meillä on vastuu ja velvoite osallistaa myös asiakkaitamme. Omien ympäristöohjelmiemme lisäksi toteutamme ympäristöohjelmia myös asiakkaidemme luona. Asiakaskohtaisesti laaditut ympäristöohjelmat tukevat tehokkaasti asiakkaan omien ympäristötavoitteiden toteutumista teemme yhdessä yhteistyötä ympäristön hyväksi. Aktiivisesti yhdessä Osallistumme aktiivisesti kansallisiin teemapäiviin ja kampanjoihin kehittääksemme henkilöstömme ympäristöosaamista. Samalla muistutamme keinoista, joilla jokainen voi vähentää omasta toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Vuosittain osallistumme valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon sekä toteutamme omaa globaalia Suunta 100 -kampanjaa. K Kasvihuonepäästöt % 13 % 19 % 32 % 6 % Rakennukset 32 % Rakentaminen 6 % Liikenne 19 % Teollisuus 30 % Helsingin Herttoniemessä K-supermarket Hertassa saavutettiin Ruokakeskon ja ISS Palveluiden ansiosta kohtuullisin investointikuluin isoja säästöjä, kertoo Ruokakeskon ylläpitopäällikkö ja Keskon energiaryhmän vetäjä Jari Suuronen. Muut 13 % Yhteensä 78 MtC0 2 Lähde: Sitran selvityksiä 39: Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt jäte biojäte keräyspaperi iutvinning aste biologiskt avfall biowaste returpapper recyclable PaPer kontorspapper white re-cyclable PaPer sekretesspapper ConfiDential PaPer Oikein kierrätetty energiajäte hyödynnetään energiantuotannossa RUOKAJÄTE KAHVIPOROT PUSSEINEEN SERVIETIT Oikein kierrätetty biojäte kompostoidaan mullaksi tai hyödynnetään energiana SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET MAINOSPOSTI JA ESITTEET FLÄPPIPAPERI toimistopaperi luottamuksellinen PaPeri Oikein kierrätetystä paperista tehdään uusiopaperia VALKOINEN KOPIOPAPERI Oikein kierrätetystä toimistopaperista tehdään pehmo- ja LUOTTAMUKSELLINEN uusiopaperia. luottamuksellinen paperi VALKOINEN KOPIOPAPERI tuhotaan ja paperisilppu toimitetaan uusiopaperin MUISTITIKUT raaka-aineeksi. CD:T JA DVD:T luottamukselliset sähköiset tallenteet sekretessbelagda elektroniska lagringsmedier keräyspahvi ConfiDential electric records RUSKEA PAHVI AALTOPAHVI VOIMAPAPERI keräyskartonki returpapp recyclable board returkartong Oikein kierrätetystä pahvista tehdään uutta pahvia MAITO- JA MEHUTÖLKIT KARTONKIPAKKAUKSET PAHVI recyclable board keräyslasi Oikein kierrätetystä kartongista tehdään uusiokartonkia ja hylsyjä. TyHJÄT LASIPULLOT LASIPURKIT huom! ei pantilliset keräysmetalli returglas recyclable glass Oikein kierrätetystä lasista valmistetaan lasivillaa ja uutta lasia. TyHJÄT METALLITÖLKIT ALUMIINIVUOAT JA FOLIOT METALLIKANNET JA -KORKIT vaarallinen jäte returmetall recyclable metal Problemavfall Oikein kierrätetty metalli voidaan hyödyntää tuhansia kertoja uusien metallituotteiden raaka-aineena KEMIKAALIT ENERGIANSÄÄSTÖLAMPUT AEROSOLIPULLOT HaZarDous waste se-romu sähkö- ja elektroniikkaromu el- och elektronikskrot broken electric equipments sekajäte keräysmetalli vaaralliset jätteet viedään jatkokäsittelyyn vaarallisten jätteiden käsittelylaitokseen. ELEKTRONISET LAITTEET Oikein kierrätetty ser puretaan ja kierrätettävät LATURIT Osat erotellaan hyötykäyttöön. TIETOKONEET JA OHEISLAITTEET PVC-MUOVI sekajäte menee kaatopaikalle loppusijoitukseen ja säilyy SIIVOUSJÄTE siellä tuhansia vuosia. POSLIINI JA KERAMIIKKA METALLIPUTKET JA -PELLIT SÄHKÖJOHDOT TyHJÄT METALLITÖLKIT MAALATTU TAI PINNOITETTU PUU PUISET KALUSTEET blandat avfall mixed waste returmetall metal huom! ei painekyllästettyä puuta Puunkeräys träavfall wood K Pystymme asiakaskohteissamme vaikuttamaan henkilöstön ympäristöosaamiseen ja toimitilojen ympäristövaikutuksiin. Esimerkiksi järjestämällä lajittelukoulutuksia ja infotilaisuuksia olemme saaneet nostettua jätteiden hyötykäyttöprosenttia asiakaskohteissamme merkittävästi.

7 10 11 Vastuu kasvaa luottamuksesta Työntekijöittemme näkyvä ja jatkuva läsnäolo asiakkaitten tiloissa ja arjessa edellyttää aukotonta luottamusta asiakkaittemme, alihankkijoittemme, tavarantoimittajiemme ja työntekijöittemme kesken. Läheinen yhteistyömme asiakkaitten kanssa usein heidän toimitiloissaan ja osana heidän organisaatiotaan helpottaa ja vauhdittaa uudenlaisten ja oikein mitoitettujen ratkaisujen löytämistä: tehokkuus, tuottavuus ja luotettavuus paranevat. Monesti yhteistyö tuottaa koko alaa hyödyttäviä palveluratkaisuja. Pyrimme perinteisen yhden palvelun tuottamisen sijasta pitkäjänteisiin, useita palveluja sisältäviin kumppanuussopimuksiin. Kuin samaa perhettä Tavoitteemme on löytää, vakiinnuttaa ja ylläpitää pitkäaikaisia, strategisia yhteistyökumppanuuksia alihankkijoitten ja tavarantoimittajien kanssa. Syvällinen yhteistyö mahdollistaa myös hedelmällisen tuotekehityksen. Alueorganisaatiomme toimivat yhteistyössä paikallisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Yhteistyömme oppilaitosten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä eri järjestöjen kanssa kehittää koko kiinteistöalaa. K CASE METSO: Monta palvelua, yksi yhteys ISS Palveluista on muodostunut vuosien myötä yhä tärkeämpi yhteistyökumppani Metso Paperin Jyväskylän Rautpohjan tehtaalle. Toiminta on laajentunut siivouksesta kattamaan jo toistakymmentä erilaista palvelua. Nyt Rautpohjan tehtaalla työskentelee noin 60 ISS:n työntekijää. Aula- ja puhelinpalvelun sekä postituksen henkilöstöä lukuun ottamatta kaikki hoitavat 2 3 erilaista palvelua. Sähkömies voi tyhjentää roska-astioita, putkimies tehdä maalaushommia tai siivooja huolehtia viherkasvien hoitamisesta. Tavoitteenamme on ollut mahdollisimman laaja-alainen ja toimiva yhden kontaktin palvelu, joka mahdollistaa meille keskittymisen ydinosaamiseemme. Saamme oikea-aikaista ja laadukasta palvelua kumppanilta, jonka kanssa yhteistyö toimii saumattomasti. Liiketoimintamme kannalta on erittäin tärkeää, että esimerkiksi tuotantokappaleiden puhdistus sujuu suunnitellun aikataulun mukaisesti. Etua on myös siitä, että kumppani tuntee toimintaamme ja laatuvaatimuksiamme. Heikki Koivula, tehdaspalvelupäällikkö, Metso Paper, Jyväskylä Tuemme vastuullisesti Näemme sponsoroinnin yhtenä keinona toteuttaa yritysvastuuta. Kohdennamme tukemme lapsille ja nuorille sekä ammattiin opiskeleville. Tärkein sponsoroimamme kohde on ollut Taitaja-tapahtuma, joka on suunnattu ammattiin opiskeleville nuorille. Joululahjaja joulukorttivarat lahjoitamme Icehearts-järjestölle, joka tekee ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä joukkueurheilun avulla koulussa ja vapaa-ajalla. Monipalvelulla varmistamme saatavuutta, joustavuutta ja tasalaatuisuutta. Ammattilaisten ohjauksessa moniosaajat pystyvät hyvin erilaisiin työtehtäviin. Vaihteleva työ koetaan mielekkääksi, mikä lisää työtyytyväisyyttä. Riitta Manninen, kohdepäällikkö, ISS Palvelut

8 12 Vastuu edellyttää kannattavuutta Ensisijainen tavoitteemme on kestävä ja kannattava liiketoiminta. Vain näin pystymme tarjoamaan työpaikan tuhansille suomalaisille. Taloudellisen vastuumme tärkeimpiä tekijöitä ovat kannattavuus, positiivinen kassavirta, kattava riskienhallinta ja hyvä hallinnointitapa. Kannattavasta liiketoiminnasta hyötyvät omistajat, henkilöstö, asiakkaat ja ympäröivä yhteiskunta. Henkilöstövaltaisia palveluja tuottavana yrityksenä palkkojen ja sosiaalikulujen osuus kokonaiskuluistamme on noin 64 prosenttia. ISS maksoi veroja 5,7 miljoonaa euroa vuonna Seuraamme toimintaympäristössämme tapahtuvia muutoksia, ja varaudumme riskeihin sopimusjärjestelyin ja laajalla vastuuvakuutuksella. Korruptionvastaisuutta edistämme korostamalla periaatteiden tärkeyttä erityisesti kilpailuohjeistuksen yhteydessä. Teemme yhteistyötä vastuullisten tilaajien ja ammattiliittojen kanssa harmaan talouden kitkemiseksi. Haluamme olla alan suunnannäyttäjä harmaan talouden torjumisessa esimerkiksi välttämällä töiden ketjuttamista alihankkijoille. K ISS-konsernin tunnusluvut Liikevaihto MDKK = 10,42 mrd. eur (keskikurssi 7, Suomen pankki) Liikevoitto % 5,7 Henkilöstö ISS Palveluiden osuus koko kansainvälisen ISS-konsernin liikevaihdosta noin 5,4 % ISS Nordic Maat Liikevaihto Tanska, Grönlanti, Suomi, Islanti, Ruotsi, Norja 2,4 mrd. eur Työntekijöitä Henkilöstön jakauma palveluittain Siivouspalvelut Kiinteistönhuolto Tekniset palvelut 648 Ruokailupalvelut 334 Tukipalvelut 668 Turvallisuuspalvelut Rakennuttamispalvelut 170 Toimihenkilöt Henkilöstöpalvelut 383 Työsuhteiden kesto vuoden lopussa (%) Yli 2 vuotta työsuhteessa olleet 67,5 ISS lukuina 2011 Liikevaihdon jakauma (%) 7,6 4,6 3,4 ISS Palveluiden tunnusluvut Liikevaihto, milj. eur Liikevoitto CBill, milj. eur Liikevoitto CBill % 8,3 7,8 7,5 ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka on perustettu vuonna 1901 Tanskassa. ISS A/S toimii yli 50 maassa ympäri maailmaa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa. ISS-konsernin omistavat pääomasijoitusyhtiöt EQT ja Goldman Sachs Capital Partners. Henkilöstön jakauma sukupuolen mukaan (%) Koko henkilöstö, naisia 58,5 Henkilöstön ikäjakauma (%) Yli 5 vuotta työsuhteessa olleet 44,5 Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet 91,5 Työntekijöiden määrä alueittain 11,1 37,4 Liikevaihto / työntekijä tuhat eur Työntekijämäärä * Alle 25 vuotta 16, vuotta 24,3 400 Pohjois-Suomi * vuotta 19, vuotta 22,2 35,8 Vuonna vuotta 16,5 yli 64 vuotta 0,7 Oulu-Kainuu Siivouspalvelut 37,4 Kiinteistönhuolto ja tekniset palvelut 35,8 Turvallisuuspalvelut 11,1 Tukipalvelut 7,6 Ruokailupalvelut 4,6 Rakennuttamispalvelut 3,4 Keskimääräisen työpäivän pituus 6,8 h Kesätyöntekijöitä Henkilöstökulut 330 milj. eur Palkkojen osuus henkilöstökuluista 81 % Maksetut palkat 266 milj. eur Eläkekulut 46 milj. eur Työhyvinvointi ja työterveys Sairauspoissaolot 5,6 % Tapaturmapoissaolot 0,3 % Keskimääräinen eläköitymisikä 62,7 Tapaturmataajuus (LTI) 35,1 (Tapaturmataajuus/ työntuntia, mukana työssä sattuneet tapaturmat, joista aiheutunut vähintään 1 poissaolopäivä) Pohjanmaa Keski-Suomi 800 Pirkanmaa Häme Lounais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itä-Suomi Kaakkois-Suomi

9 Olen vastuussa siitä, että vieraat tuntevat itsensä arvostetuiksi ja tervetulleiksi. Kelly Mägi, palveluemäntä, Tapiolan pääkonttori, Espoo ISS Palvelut PL ISS Puhelin ISS Palvelut on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Tuotamme henkilöstövaltaisia tukipalveluita yksityisille yrityksille ja yhteisöille sekä julkiselle sektorille. Luomme toiminnallamme laadullista ja taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Vuonna 2011 liikevaihtomme oli 558 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa on noin ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 50 maassa.

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Työhyvinvointia työkaarelle

Työhyvinvointia työkaarelle Työhyvinvointia työkaarelle Kaukora Oy Tuotekatu 11, PL 21 21201 Raisio www.kaukora.fi kaukora@kaukora.fi Kaukora Oy PERUSTETTU vuonna 1976 LIIKEVAIHTO vuonna 2015: 26 milj. VIENTI: 25 % TEHTAAT: RAISIO:

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA Suomi ja työtulevaisuus 16.3.2016 Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo Hämeenmaa on yksi 20 S-ryhmän alueosuuskaupasta 2 Hämeenmaalla

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Case Skanska, 16.3.216 Kirsi Mettälä, Skanska Hanna von Weissenberg, Terveystalo Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun Ossi Aura Ossi Aura Consulting Aiheita ja ajatuksia Strategisen hyvinvoinnin johtaminen - management Johtajuus esimiestyö - leadership

Lisätiedot

Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia

Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia Wulff-Yhtiöt on ostanut 28.9.2008 Ibero Liikelahjat Oy:n koko osakekannan Progift Oy:ltä. Yrityskauppa vahvistaa Wulff-konsernin liikelahjamyyntiä ja asemaa liikelahjamarkkinoilla.

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Työterveysyhteistyön uudistus

Työterveysyhteistyön uudistus Työterveysyhteistyön uudistus Parempaa työterveyttä- ja hyvinvointia yhteisin tavoittein 24.11.2015 Leena Kreus, henkilöstöjohtaja, Mainio Vire Oy Antti Lastunen, operatiivinen johtaja, Emkine Oy Mainio

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HKScan on merkittävä työnantaja kaikissa toimintamaissaan, ja sosiaalinen vastuu on yksi konsernin vastuullisuustyön painopistealuista. HKScanille sosiaalisesti vastuullinen toimintatapa

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

MERKITYKSELLISEN JA ARVOKKAAN TYÖN INDIKAATTORI TIIVISTELMÄ

MERKITYKSELLISEN JA ARVOKKAAN TYÖN INDIKAATTORI TIIVISTELMÄ MERKITYKSELLISEN JA ARVOKKAAN TYÖN INDIKAATTORI TIIVISTELMÄ 1. MERKITYKSELLISEN JA ARVOKKAAN TYÖN TAUSTA Viime vuosien heikko taloudellinen kehitys on tuonut muutoksia erityisesti työn ja työpaikkojen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Yhdessä työelämän kanssa

Yhdessä työelämän kanssa Yhdessä työelämän kanssa Erasmus+ tavoitteita Parantaa osallistujien avaintaitoja ja osaamista jota tarvitaan erityisesti työelämässä Vahvistaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä Toimintaympäristön

Lisätiedot

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Länsi-Suomen Diakonialaitos Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Diakonialaitoksen konserni Yhteiskunnallisen konsernin, Länsi- Suomen Diakonialaitoksen säätiön ja PDL Palvelut Oy:n esittely lyhyesti

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari 21.6.2016 Äänessä tänään Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä Työtään rakastava ammattivalmentaja

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI 2011 19.9.2011 Luottamushenkilöpaneeli 1 Tiivistelmä Kyselyyn vastasi 770 paneelin jäsentä. Varhainen puuttuminen työkykyongelmiin Yli puolella (55 ) alle 20 henkilön työpaikoilla

Lisätiedot

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan Esityksen sisältö Turvallisuus etulinjassa

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Uuden työelämän jäljillä. Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla. Leena Katila-Keso

Uuden työelämän jäljillä. Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla. Leena Katila-Keso Uuden työelämän jäljillä Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla Leena Katila-Keso 20.04.2016 Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen Keskinäinen luottamus ja arvostus Orionilaiset Hyvinvointia rakentamassa Laatu,

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ JOKAISEN ARJESSA RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT / 2025 / Selvitykset yleisistä tulevaisuuskatsauksista ja muissa maissa laadituista alan strategioista

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti

Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti Erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010, Helsingin yliopisto Pääjohtaja Harri Vainio, Työterveyslaitos Maailma muuttuu pysyykö

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

TY ÖELÄMÄN LA ATU. Laadukkaasti tulosta. Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen?

TY ÖELÄMÄN LA ATU. Laadukkaasti tulosta. Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen? TY ÖELÄMÄN LA ATU Laadukkaasti tulosta Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen? Puhutaan huomisesta ja vähän ylihuomisestakin Työelämän laatu ja työyhteisön

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot