TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot"

Transkriptio

1 TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu (19) Ratu 0434 korvaa Talo 2000 TUO 7.3, 7.5, 11.2 HAN 1.3.2, 1.3.3, Saunan puutyöt Tämä ohje sisältää saunan katon ja seinien puuverhouksen, saunan lauteiden rakentamisen sekä laude- ja sauna-elementtien asennuksen sekä työkunnan tekemän mittauksen ja siivouksen. Sisällysluettelo Työkokonaisuus 1 Tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat 2 Tehtäväkohtaiset asiakirjat ja suunnitelmat 3 Työmenekit 4 Materiaalimenekit 5 Työmenetelmä 6 Materiaalikäsitteitä ja -määritelmiä 14 Materiaalit 14 Työvälineet, koneet ja kalusto 14 Työturvallisuus 15 Saunan puutöiden laadunvarmistus 17 Käyttöesimerkki 18 Kirjallisuus 19 Työkokonaisuus Alkutila Saunan puutöitä edeltävät työt, kuten lämmön- ja vedeneristystyöt sekä lattian pintatyöt ovat suunnitelmien mukaiset, tarkistetut ja hyväksytyt. Työn vaatimat materiaalit, tarvikkeet, koneet ja kalusto ovat työmaalla asianmukaisesti varastoituina. Lopputila Saunan puutyöt on tehty suunnitelmien mukaisesti. Työ on tarkastettu ja hyväksytty suunnitelmien mukaisena. Ei sisällä Ohje ei sisällä vedeneristystä, laatoitusta eikä saunan sähkötöitä. Sisäpuolinen vedeneristys Ratu-ohjeessa 0303 ja laatoitus Ratu-ohjeessa Työryhmä 1 työntekijä. Saunan puutyöt Liittyvät työt Lämmöneristystyö sekä sähkö- ja putkityöt. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset työnaikaiset materiaalisiirrot työnaikainen siivous työturvallisuustoimet Aloittavat työt suunnitelmien tarkastukset aloituspalaveri ja työkohteen vastaanotto materiaalien vastaanotto, tarkistukset ja välivarastointi suunnitelmien tarkistukset materiaalien ja koneiden siirrot työnaikaiset suojaukset Saunan puutyöt Saunan puuverhous Saunan lauteet Elementtisauna Lopettavat työt asennustyön jälkisuojaus työvälineiden huolto kaluston siirrot ja varastointi jätteiden lajittelu ja siivous työkohteen luovutus Saunan puutöiden vaiheet: saunan puuverhous: yksinkertainen koolaus ja seinän puuverhous saunan lauteet: yhdelle seinälle puusepäntöinä tehtävien saunan lauteiden (rungot, tasot ja kaiteet) teko, asennus ja kiinnitys, sauna 3 m² elementtisauna: elementin purku pakkauksesta ja asennus paikalleen Karkeutettu työmenekki Saunan puuverhous 0,62 tth/m 2 0,74 tth/m 2 Saunan lauteet 8 tth/sauna 10 tth/sauna Elementtisauna 1 tth/kpl 1,2 tth/kpl Karkeutettu työsaavutus (työryhmänä 1 työntekijä) T3 T4 Saunan puuverhous 13 m 2 /tv 11 m 2 /tv Saunan lauteet 1 saunaa/tv 1 saunaa/tv Elementtisauna 8 kpl/tv 7 kpl/tv Karkeutetut työmenekit ja -saavutukset sisältävät yllä olevan kuvan mukaiset työvaiheet. Varsinaisten saunan puutöiden lisäksi työmenekissä ja -saavutuksessa on huomioitu vastaanotto, siirrot, suojaukset ja siivous, paitsi elementtisaunojen osalta. Työmenekkejä on avattu enemmän työmenekkisivulla. TL3-kertoimena on käytetty 1,2. T3 T4

2 Menekit ja menetelmät 2 Tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat Työmaan laatusuunnitelma Työmaan aluesuunnitelma Työmaapäiväkirja Yleisaikataulu Hankinta-aikataulu Putoamissuojaussuunnitelma Työselostus Kosteudenhallintasuunnitelma Purku- ja suojaussuunnitelma Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään mm. työmaan ajallinen ja taloudellinen tavoite ja ohjaus, riskien kartoitus, laadunvarmistus- sekä työturvallisuustoimet ja -vastuut. Ks. Ratu-suunnitteluohje 1180-S Työmaan laatusuunnitelma. Mittakaavaan laadittu suunnitelma, josta ilmenee kuhunkin rakentamisvaiheeseen liittyvät, työmaajärjestyksen kannalta oleelliset seikat kuten kulkutiet ja ajoväylät, työmaatilat, nostokaluston sijainti ja ulottumat, läjitysalueet, varastoalueet, ensiaputarvikkeet sekä sähköistys. Ks. Ratu-ohje C Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Asiakirja, johon päivittäin merkitään työmaata koskevat tiedot ja tapahtumat mm. käynnistyneet, käynnissä olevat ja päättyvät työt, työmaan työntekijävahvuus ja säätila. Työmaapäiväkirjaan tulee pyydettäessä lisätä viranomaisen, tilaajan, urakoitsijan, asiantuntijoiden tai tavarantoimittajien huomautuksia. Tuotannon aikataulu esimerkiksi jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio, jossa on kuvattu viikon tarkkuudella työmaan ajallisesti ja taloudellisesti merkittävät tehtävät. Työmaan materiaalien tilaus- ja saapumisajankohdan sekä siirtojen ja välivarastoinnin optimointiin tähtäävä suunnitelma. Suunnitelman avulla ehkäistään toimitusajoista johtuvia ongelmia. Putoamissuojaussuunnitelma on kirjallinen ja kuvin täydennetty esitys siitä, miten rakennuskohteessa on mietitty ja ajateltu toteuttaa kohteen putoamissuojaus. Suunnitelmassa huomioidaan kohteen erikoispiirteet ja rakennusvaiheet sekä suojaamisessa käytettävät menetelmät ja periaatteet. Työmaan putoamissuojaussuunnitelmaa sovelletaan kussakin tehtävässä ja putoamissuojaussuunnitelman tietoja täydennetään tehtäväsuunnitelmassa. Työselostus on hankekohtainen, tekninen asiakirja, jossa kuvataan käytettävät materiaalit ja aineet, niiden laatu, kerrospaksuudet, työmenetelmät ja rakenteet. Kosteudenhallintasuunnitelmassa määritetään mm. puurakenteiden tavoitekosteudet rakentamisen eri vaiheissa sekä keinot ja tarkastukset tämän varmistamiseksi. Kosteudenhallintasuunnitelman laadinta aloitetaan hankesuunnitteluvaiheessa, jossa rakennushankkeeseen ryhtyvä tekee päätöksen vaaditusta kuivanapidon tasosta. Työmaavaiheessa kosteudenhallintasuunnitelmaa täydennetään ja tarkennetaan urakoitsijan menettely- ja työtavoilla. Purku- ja suojaussuunnitelma liittyy työmaajärjestelyihin ja työmaan aikaiseen kosteudenhallintaan sekä säilyviksi tarkoitettujen rakennusosien suojaamiseen niin, että ne ovat käyttökelpoisia rakennustyön jälkeen. Maankäyttö- ja rakennuslain 134 a ehdotetaan täydennettäväksi siten, että laissa nimenomaisesti mainittaisiin purku- ja suojaussuunnitelma. Rakennusvalvontaviranomainen voisi rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana määrätä purku- ja suojaussuunnitelman laatimisesta ja toimittamisesta. HE 147/2013

3 Menekit ja menetelmät 3 Tehtäväkohtaiset asiakirjat ja suunnitelmat Aloituspalaverin muistio Ennen työn aloitusta järjestetään aloituspalaveri, johon osallistuvat työntekijät ja työnjohto. Aloituspalaverissa käydään läpi mm. työn aikataulu, suunnitelmat, laadunvarmistus ja turvallisuusasiat. Palaverista laaditaan muistio. Nostosuunnitelma Vastaanottopöytäkirja Tehtäväsuunnitelma Valmistajakohtaiset ohjeet Erillinen nostosuunnitelma tehdään kohteissa, joissa nostoja vaativia työvaiheita on samaan aikaan käynnissä useita tai, jos nostot ovat erityisen vaativia, esim. nostopaikat eivät ole nostokoneen kuljettajan suorassa näköyhteydessä, nostettavat taakat ovat suuria tai taakat ovat tuulelle alttiita. Vastaanottopöytäkirjaan merkitään mm. suoritetut tarkastukset, vastaanotettavan työn hyväksyminen tai puutteet, virheet ja jälkitarkastukset. Tehtäväsuunnitelma laaditaan hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Siinä esitetään mm. tehtävän aikataulu, laatuvaatimukset, työturvallisuusasiat, potentiaalisten ongelmien analyysi, materiaalit ja työryhmä. Valmistajakohtaisia ohjeita ovat käyttöturvallisuustiedotteet ja käyttöohjeet. Näissä annetaan ohjeita mm. tuotteiden varastoinnista, ominaisuuksista, työn suorituksesta ja turvallisesta käyttötavasta.

4 Menekit ja menetelmät 4 Työmenekit Aloittavat työt 1) Työnosa Työmenekki Tavaran vastaanotto ja välivarastointi tavaran vastaanotto ja välivarastointi 0,04 tth/ m² 1 tth/osakohde Siirrot nosturin valmistelu 16 tth/kerta nosturi, nosto krs. 0,20 tth/siirtokerta traktori, alle 50 m 0,25 tth/siirtokerta käsinsiirrot, m 0,04 tth/m² 0,08 tth/siirtokerta Saunan puuverhous Työnosa Työmenekki Verhousalustan koolaus yksinkertainen koolaus 0,06 tth/m² kaksinkertainen koolaus 0,10 tth/m² Puuverhous katon puuverhous 0,45 tth/m² seinän puuverhous 0,40 tth/m² Laude-elementit 1) Työnosa Työmenekki Lauteet yhdelle seinälle (sisältää mittauksen, pakkauksen purkamisen, kiinnityksen ja asennuksen) lauteet 0,4 tth/kpl Puusepäntyönä tehtävät saunan kalusteet 2) Työnosa Työmenekki Saunan lauteet yhdelle seinälle (sisältää rungon, pieni sauna 4 tth/kpl tasot, kaiteet) iso sauna 8 tth/kpl sauna 3 m² 6 tth/kpl Saunan U-lauteet (sisältää rungon, tasot, pieni sauna 8 tth/kpl kaiteet) iso sauna 12 tth/kpl Pesuhuoneen penkki yksinkertainen/pieni penkki 0,5 tth/kpl iso penkki 1,5 tth/kpl Elementtisauna 1) Työnosa Työmenekki Elementtisaunan asennus 3) (sisältää purkamisen paketista, villoituksen, silikonisaumauksen sekä reikien porauksen sähköputkille) sauna 1 tth/kpl Lopettavat työt 1) Työnosa Työmenekki Suojaus ja siivous suojaus ja siivous 0,02 tth/m 2 1 tth/osakohde Suoritemäärän vaikutus 1) Koolaus ja puuverhous (m²) kerroin 1,15 1,05 1,00 0,90 0,80 Saunan kalusteet (kpl) kerroin 1,1 1,05 1,0 0,95 0,9 1) Aloittavien ja lopettavien töiden menekit sekä suoritemääräkertoimet eivät päde laudeelementteihin eivätkä saunaelementteihin. 2) Puusepäntyönä tehtävien saunan kalusteiden menekit ovat Ratu-ohjeesta 0268 Kalustepuusepäntyö (2003). 3) Elementtisaunan menekit pätevät kohteissa, joissa saunan pohja on tehty valmiiksi ja elementtinippu nostettu runkovaiheessa valmiiksi kohteeseen. Työmenekit on esitetty yllä olevassa taulukossa työvuoroaikoina (T3). Työvuoroaika eli tehollinen aika (T3) on tavoitteellinen työmenekki, joka ei sisällä yli tunnin kestäviä häiriöitä tai keskeytyksiä. Työvuoroaikaa käytetään rakentamisvaiheaikataulujen, viikkoaikataulujen ja tehtäväsuunnitelmien tehtävien kestojen laskentaan. Kokonaisaika eli työvaiheaika (T4) saadaan kertomalla työvuoroaika työvaiheen lisäkertoimella TL3. Lisäaikojen määrää riippuu työnsuunnittelun ja työjärjestelyjen onnistumisesta sekä työolosuhteista. Saunan puutöiden TL3-lisäaikakerroin on 1,1 1,2. Kokonaisaikaa eli työvaiheaikaa (T4) käytetään kustannusten arvioimisessa ja alustavan yleisaikataulun laadinnassa.

5 Menekit ja menetelmät 5 MUUTTUJIEN VAIKUTUS Työnosittain Oheisen taulukon muuttujien vaikutus työmenekkiin on otettava huomioon työnosittain. Työnosa Muuttuja Vaikutus työmenekkiin Suurentaa Pienentää Varastointi Rakennuspaikka Ahdas Toimiva aluesuunnitelma, tilava Siirrot ja varastointi Sääolosuhteet Huonot, sääsuojien tarve Hyvä, ei erillisiä sääsuojia Sääsuojat Huonot suojat Hyvät suojat Nostot ja asennus Tuulen voimakkuus Voimakas tai Tyyni ilma puuskittainen tuuli Rakennuspaikka Ahdas Toimiva aluesuunnitelma, tilava Kaikki työnosat Oheisen taulukon muuttujien vaikutus työmenekkiin on otettava huomioon kaikkien työnosien osalta. Muuttuja Vaikutus työmenekkiin Suurentaa Pienentää Siirtomatkat Pitkät siirtomatkat Lyhyet siirtomatkat Työmaajärjestelyt Ahtaat ja sekavat työmaatilat yms. Suunnittelemattomuus Työkoneet kaukana työkohteesta Siistit työkentely- ja varastointitilat Hyvä logistiikka ja asennussuunnitelma, ennalta suunniteltu Työkoneet lähellä työkohdetta Välivarastointi Nostolaite Suunnittelemattomuus, asennettavan materiaalin puute Hidas, kohteeseen tai työvaiheeseen sopimaton Asennusjärjestyksen huomiointi varastoinnissa Hyvä, tehokas ja työhön soveltuva nostokone Tarkka nostokoneen kuljettaja Verhouslaudan leveys Kapea lauta Leveä lauta Seinien muoto Seinäpinnan kaarevuus Suorat seinät Nurkkien määrä Paljon nurkkia Vähän nurkkia Läpivientien ja aukkojen lkm Paljon läpivientejä - Naulaustapa Piilonaulaus Päältänaulaus Puutavaran työstö Paksu, työstettävä puutavara Ohut, helposti työstettävä puutavara Lauteiden malli Erikoislauteet, u-malliset Suorat, valmislauteet lauteet Suunnitelmien selkeys Monimutkaiset Yksinkertaiset, valmiiksi suunniteltu Työvälineet Työnjohto ja työryhmä Vääränlaiset työvälineet, tehottomuus Kokemattomuus Uusi ryhmä Työtehtävien mukaiset työvälineet, tehokkuus ja turvallisuus Ammattitaito Tuttu työryhmä Materiaalimenekit Materiaalien teoreettinen menekki on suunnitelmien mukainen menekki. Saunan puutöiden materiaalilisä eli kokonaishukka muodostuu menetelmä- (ML2), työnvaihe- (ML3) ja työmaalisästä (ML4). Kokonaishukka lasketaan teoreettisesta materiaalimenekistä. Saunan puutyöt Verhouksen naulausja tuuletusrimat Teoreettinen ML2 + ML3 ML4 Yhteensä menekki 2 3,5 jm/m² 5 7 % 0 3 % 5 10 % Verhouslauta 8,5 12 jm /m² % 0 10 % % Lauteiden runko 11,5 jm/m 5 10 % 0 5 % 5 15% Laudepuut yms. 17 jm/m 5 10 % 0 5 % 5 15%

6 Menekit ja menetelmät 6 Työmenetelmä Aloitusedellytysten varmistaminen 1. Ennen työn aloittamista järjestetään aloituspalaveri, jossa sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat. Aloituspalaverissa käydään läpi saunan puutöiden aikataulu, kaluston, työvoiman, materiaalien ja tarvikkeiden saatavuus, suunnitelmat, tilakohtaiset materiaalit, asennusohjeet ja -järjestys, laatuvaatimukset ja työturvallisuus. Tarkistetaan suunnitelmien toteutuskelpoisuus. Erityisesti kiinnitetään huomiota liitosdetaljeihin esimerkiksi lauteiden teossa ja asennuksessa. Tarkistetaan suojausta ja asennustyötä koskevat viranomaismääräykset. Aloituspalaverin asialista työturvallisuus työkohteen valmius ja korjattavat asiat aikataulu, liittyminen muihin töihin ja välitavoitteet suojaustoimenpiteet työmenetelmien ja suunnitelmien toteutuskelpoisuus mallityökäytännöstä sopiminen Tarvittavat asiakirjat purku- ja suojaussuunnitelma kosteudenhallintasuunnitelma asennussuunnitelma Varmistetaan, että saunan puutöiden yhteydessä ei ole päällekkäisiä työturvallisuutta ja työterveyttä haittaavia tai vaarantavia työvaiheita. Saunan puutöiden eteneminen ja limitys muuhun työhön suunnitellaan mahdollisimman keskeytymättömäksi. Kaluston siirrot pidetään vähäisinä. Tarpeeton kulku työkohteessa estetään. Työntekijän perehdyttäminen 3. Asennustyöryhmä perehdytetään työkohteeseen ja työmenetelmiin. Asennustyöryhmälle selvitetään työvaiheiden laatuvaatimukset ja laadunvarmistusmenetelmät sekä menetelmä-, kohde- ja tuotekohtaiset työturvallisuustoimet. Asennustyöryhmän tulee tietää asennusjärjestys ja aikataulu. 4. Tarkistetaan henkilökohtaisten suojavarusteiden saatavuus ja varmistetaan niiden käyttö. Rakennustyömaalla käytetään kypärää, turvajalkineita sekä työn ja työolosuhteiden vaatimia silmiensuojaimia sekä kuulonsuojaimia. Työskenneltäessä polvillaan käytetään polviensuojaimia. Runkovaiheessa tehtävien materiaalisiirtojen aikana putoamissuojaus tulee olla toteutettuna ensi sijaisesti rakenteellisesti eli suojakaitein- ja/tai verkoin. Tarkista henkilökohtaiset suojavarusteet työntekijöiden perehdytys ja tarvittava työnopastus vaadittavat pätevyydet Työkohteen vastaanotto 5. Työkohdetta vastaanotettaessa tarkistetaan, että edeltävät työvaiheet, kuten lämmön- ja vedeneristystyöt ovat valmiit asennustyötä varten ja täyttävät suunnitelmien vaatimukset. Peittyvien ja liittyvien rakenteiden tulee olla valmiina tarkastettuina ja hyväksyttyinä. Asennuspohjan pysty- ja vaakasuoruus tarkistetaan. Kohteen vastaanottotarkastuksessa merkitään muistiin mahdolliset virheet ja puutteet, jotka korjataan ennen töiden aloittamista. 6. Olosuhteet 6. Asennuspaikan olosuhteet tulee järjestää sellaisiksi, että työssä saavutetaan vaadittu laatutaso. Vallitsevien sääolosuhteiden vaikutus nosto- ja siirtotyöhön sekä sisäilmaolosuhteiden vaikutus asennukseen selvitetään ennen töiden aloittamista. Varmistetaan, että asennusolosuhteet vastaavat materiaalien vaatimuksia (lämpö, kosteus) sekä turvallisuusvaatimuksia (sähkö, valaistus, siisteys). Ajotiet sekä purkaus- ja lastauspaikat tehdään kuormituksen mukaisiksi. Ajo- ja kulkureitit erotetaan toisistaan omiksi väylikseen. Ajotiet eivät saa mennä ristiin työmaan kulkureittien kanssa.

7 Menekit ja menetelmät 7 Suojaus 7. Ympäröivät rakenteet ja pinnat suojataan saunan puutöiltä esim. pahvilla tai vanerilla. Suojausten kuntoa ja riittävyyttä tulee ylläpitää työn aikana. Saunan puutöiden keskeytyksen ajaksi työ suojataan tarvittaessa. Kaluston ja koneiden tarkastus 8. Työssä tarvittavat koneet, kalusto ja materiaalit siirretään työkohteeseen tai päätoteuttajan osoittamalle työstöpaikalle. Koneiden ja laitteiden kunto, toimivuus ja soveltuvuus asennustyöhön ja kohteeseen tarkistetaan ennen niiden siirtoa ja käyttöönottoa työkohteeseen. Nosturin ja muiden nostolaitteiden käyttöönottotarkastusten voimassaolo, enimmäiskuorma ja soveltuvuus asennustyöhön tarkistetaan ennen nosto- ja siirtotyöhön ryhtymistä. Varmistetaan, että vuokratuille koneille on tehty tarvittavat tarkastukset. Tarkastuksista on vastuussa se työnjohtaja, jonka lukuun laitteella tehdään työtä riippumatta siitä, kuka on laitteen haltija tai kuka laitetta käyttää. Käytännössä tarkastukset toteuttaa laitteen omistaja. Vuokrakonetta käytettäessä työnantajan tulee varmistaa, että laitteelle on tehty tai tarvittaessa tehdään käyttöönottotarkastus tai määräaikaistarkastus ennen laitteen kutakin käyttöönottoa Nostoapuvälineet 9. Tarkistetaan nostovaijereiden, -ketjujen ja muiden nostoapulaitteiden kunto ja enimmäiskuorma. Nostovaijerit, -ketjut ja muut nostoapulaitteet kiinnitetään nostokorvakkeisiin. Tarvittaessa käytetään nostotukia. Nostovaijereiden, -ketjujen ja muiden nostoapulaitteiden kuntoa ja toimintaa seurataan koko nosto- ja siirtotyön ajan Nostoalue 10. Nostojen aikana on nostoalueella liikkuminen kielletty. Ulkopuolisten liikkuminen nostoalueella estetään erottamalla se muusta työmaasta suoja-aitojen, pukkien tai lippusiiman avulla. Materiaalien nostot 11. Asentajilla ja nosturin kuljettajalla tulee olla esteetön näköyhteys tai häiriötön puheyhteys työn aikana. Jos nosturin tai muun nostolaitteen käyttäjä ei pysty jatkuvasti valvomaan taakan liikkumista, on käyttäjän apuna oltava merkinantaja. 12. Nostoissa otetaan huomioon nostohetkellä vallitsevat sääolosuhteet esim. tuuli-, lumi-, lämpötila-, sade- yms. olosuhteet. Kovalla tuulella (> 10 m/s) nostoissa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja erittäin kovalla tuulella (> 15 m/s) työskentely keskeytetään. Puutavaran vastaanotto 13. Puutavaraa vastaanotettaessa tarkistetaan toimituksen sisältö, puutavaran kunto sekä suunnitelmien- ja sopimuksenmukaisuus. Puutavaran toimitukset sekä asennusaikataulu ja -järjestys suunnitellaan niin, että puutavaraa ei tarpeettomasti välivarastoida työmaalla. Saunaelementtiniput nostetaan jo runkovaiheessa valmiiksi työkohteeseen. Puutavaran varastointi 14. Työmaa-alueelta varataan riittävästi tilaa puutavaran nostoa, siirtoa ja välivarastointia varten. Välivaraston tulee olla riittävän iso ja sijaita työmaalla niin, että puutavara ei vaurioidu välivarastoinnin aikana. Välivarastointitilan tulee kestää puutavarasta aiheutuva kuorma. Puutavara sijoitetaan välivarastoon asennusjärjestys huomioon ottaen ja suojataan olosuhteiden vaatimalla tavalla. Toimituspakkaus ei ole riittävä suoja ulkovarastointiin. Tarkista sopimusasiakirjat, suunnitelmien toteutuskelpoisuus asennus- ja nostosuunnitelma vastaanotto- ja käyttöönottotarkastukset välivarastointi, suojaukset CE-merkintä Rakennustuotteille pakollisen CE-merkinnän suoritustasoilmoituksen tulee vastata suunnitelmien materiaalivalintoja, asennus tulee tehdä käyttö- tai asennusohjeiden mukaisesti ja toteutus tarkastaa rakennusvalvonnan edellyttämällä tavalla. Materiaalit -kohdassa on esitetty tarkemmin puutavaran käyttö rakennustuotteiden CEmerkinnän suoritustasoilmoituksen osalta.

8 Menekit ja menetelmät 8 Saunan puuverhous 15. Tarkastukset 15. Ennen koolausta ja verhouksen asennusta tarkistetaan alustan kunto ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisuus sekä saunatilan suorakulmaisuus ja mitat. Tarkistetaan silmämääräisesti, että höyrynsulku on ehjä. Tarkistetaan myös erilaisten läpivientien ja valaisinpohjien paikat. Puuverhouksen kiinnitys- ja tuuletusrakenne (koolaus) 16. Koolauksella luodaan puuverhouksen taakse tuuletusrako. Alusrimoituksen tulee olla kohtisuorassa verhouksen suuntaan nähden ja rimojen keskinäinen etäisyys on enintään 600 mm. Tuuletusvälin tulee olla vähintään 20 mm. Vaakaverhouksessa seinän runkorakenteen ja höyrynsulun päälle kiinnitetään väliseinärunkoon tukeutuvat pystyrimat tuuletusraon luomiseksi. 17. Pystyverhouksessa seinän runkorakenteeseen kiinnitetään pystyrimat tuuletusrakoa varten ja vaakasuuntaiset rimat verhouksen kiinnitystä varten. 18. Kattoon alusrimoitus kiinnitetään yläpohjapalkkeihin ruuvaamalla tai ampumalla. 19. Alusrimojen kiinnittämisen jälkeen tarkistetaan, että alusrimoituksen luoma tuuletusrako jää auki koko verhousalalla ja, että höyrynsulku on ehjä. Seinään kiinnitettäviä lauteita ja muita ripustuksia varten asennetaan kiinnitystuet. Verhouksen kiinnityksen helpottamiseksi aluskoolaukseen mitataan ja merkitään jokaisen verhouslaudan mittamerkki Mittaus ja verhouslautojen katkominen 20. Mitataan ja katkaistaan seinien tai katon verhouslaudat koko verhoiltavalle alueelle valmiiksi ennen työn aloitusta. Huomioidaan katon ja seinän välinen ilmarako (5 10 mm), nurkkien tekotavat ja liittyminen oviaukkoihin. Verhouksen ja rajoittavan pinnan väliin jätetään n. 10 mm rako puun elämistä varten. Työstettäessä verhousmateriaalia sirkkelillä käytetään silmien- ja kuulonsuojaimia. Verhouksen kiinnitys 21. Katon ja seinien panelointijärjestys riippuu seinän ja katon liittymästä. Verhouslaudat kiinnitetään päältänaulauksena tai piilokiinnityksellä. Päältänaulauksessa käytetään usein viimeistelynaulainta, jolloin on huolehdittava, ettei naula uppoa liiaksi puuhun eikä siten riko laudan pintaa. Piilokiinnityksessä lauta naulataan alustaan vinosti naaraspontin urasta tai urospontin ruoteesta siten, että naulauskohta peittyy aina seuraavan paneelin kiinnityksessä. Aina ennen lopullista kiinnitystä varmistetaan, että verhouslaudat ovat suorassa ja tiukasti pontissaan. Verhouksen suoruus korjataan tarvittaessa löysäämällä panelointia tai kiristämällä sitä lyöntikapulan ja taltan avulla

9 Menekit ja menetelmät 9 Verhouksen jatkokset 22. Paneloinnin jatkoskohdat sovitetaan tukipuun kohdalle, ainakin kahden tukipuun etäisyydelle toisistaan ja sijoitetaan tasaisesti koko verhouksen alueelle. Jatkoskohdan laudanpäät sahataan hieman sisäänpäin vinoiksi, jotta jatkoskohta on ulospäin mahdollisimman tiivis Verhouksen läpiviennit 23. Paneloinnin läpäiseville putkille jätetään mm laajenemisvara. Reiät porataan reikäporalla tai tavallisella poralla. Ennen varsinaista verhoustyötä, sähkömies tulee tekemään putkitukset sekä sähköjohtojen vedot. Vaakaverhous 24. Seinän vaakaverhous aloitetaan seinän alareunasta. Seinän alin verhouslauta jätetään 150 mm valmista lattiapintaa ylemmäksi ja limitetään vähintään 50 mm seinälle nostetun lattiapäällysteen päälle. Ensimmäiseksi verhouslaudaksi valitaan mahdollisimman suora lauta. Lauta kiinnitetään ensin alustavasti kahdella naulalla. Tarkistetaan, että lauta on vaakasuorassa ja oikeassa korkeusasemassa, jonka jälkeen se kiinnitetään lopullisesti. Edetään ylöspäin urospontti edellä (paneelikiinnikkeitä käytettäessä naaraspontti edellä). 25. Vaakasuoran paneloinnin pystynurkat sahataan suunnitelmien mukaisesti joko jiiriin tai suorakulmaiseen liitokseen. Nurkkaan voidaan kiinnittää myös peitelista paneloinnin jälkeen. 26. Viimeinen lauta sovitetaan paikalleen työstämällä se sopivan levyiseksi ottaen huomioon seinän ja katon paneloinnin väliin jätettävä 5 10 mm ilmarako. Vajaa paneeli kiinnitetään ensin viimeiseen kokonaiseen paneeliin ja asennetaan ne yhdessä paikoilleen. Pystyverhous 27. Seinän pystyverhouksen alareuna jätetään 150 mm valmista lattiapintaa ylemmäksi ja limitetään vähintään 50 mm seinälle nostetun lattiapäällysteen päälle. Lautojen alapäät katkaistaan viistoiksi»tippanokiksi» noin 30 kulmaan. Lautojen viistotut alapäät käsitellään lisäksi huolellisesti soveltuvalla pintakäsittelyaineella. 28. Seinän pystyverhousta varten asetetaan verhottavan seinän alareunaan tukilauta. Tarkistetaan tukilaudan vaakasuoruus ja korkeusasema. Pystyverhouksen ensimmäinen lauta asetetaan tukilaudan varaan nurkkaan. Lauta kiinnitetään ensin yläpäästään yhdellä naulalla asemoinnin tarkastamista varten. 29. Tarkistetaan vesivaa'alla tai pystylaserilla, että ensimmäinen pystylauta on pystysuorassa, jonka jälkeen se kiinnitetään lopullisesti. Pystyverhouksen lauta asennetaan pääsääntöisesti sydänpuoli ulospäin. Lisäksi otetaan huomioon myös puun oikea lustosuunta (lustokuvio alaspäin kuten myös mahdollinen sahauksessa muodostunut nukka). Lämpökäsitelty puu voidaan kiinnittää puulajista ja käyttökohteesta riippuen myös siten, että puun pintapuoli jää näkyviin mm 150 mm

10 Menekit ja menetelmät 10 Katon verhous 30. Ennen ensimmäisen laudan asennusta verrataan huoneen leveyttä kattolautojen hyötyleveyteen huomioiden 10 mm:n asennusvara seinän vierillä. Mikäli viimeinen lauta on jäämässä kovin kapeaksi (noin 20 mm tai vähemmän), voidaan jo ensimmäistä lautaa kaventaa urapuolelta, jotta myös viimeiselle laudalle (ns. tukkolaudalle) jäisi riittävästi leveyttä. 31. Kattoverhous kiinnitetään lopullisesti vasta, kun kaikki laudat ovat alustavasti paikallaan. Kiinnitys tehdään jokaisen naulauspuun kohdalta, esim. laseria tai linjalankaa apuna käyttäen. 31. Tarkista alustan kunto tuuletusväli vähintään 20 mm alin paneeli 150 mm lattiasta jatkoskohdat tukipuiden kohdalla seinän ja katon välinen ilmarako 32. Laude-elementtien asennus 32. Laude-elementit voidaan tukea kokonaan tai osittain lattiaan tai pelkästään seinään. Laude- ja kaide-elementtien asennuksessa tulee noudattaa valmistajan ohjeita. Tuettaessa lauteita lattiaan pystytuet kiinnitetään sallitun jännevälin mukaiselle etäisyydelle toisistaan suunnitelmien ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tukien alapäähän kiinnitetään joko säädettävät teräksiset tallat tai kumi- tai muovinastat. 33. Seinään kiinnitettäessä laude-elementtien asennus aloitetaan kiinnittämällä laudekannakkeet seinään koolaukseen asennettujen kiinnitystukien kohdalle. Kannakkeen ja seinän väliin tulee jättää 4 mm rako esimerkiksi vanerinpalan avulla tuuletuksen vuoksi. 34. Seuraavaksi lauderungot tai kannatusrimat katkotaan oikean pituisiksi ja kiinnitetään seinään. 35. Lopuksi varsinaiset laude-elementit lyhennetään tarvittaessa, jonka jälkeen ne nostetaan paikoilleen. Lopuksi kaide-elementit ja mahdolliset selkätuet kiinnitetään paikoilleen suunnitelmien mukaan

11 Menekit ja menetelmät 11 Puusepäntyönä tehtävät lauteet 37. Lauteiden runkomateriaalin työstö 36. Lauteiden tukirakenteisiin tarvittavat osat katkaistaan haluttuun pituuteen ennen asennustyön aloitusta. Saunan puutavaran tulee olla kuusta, haapaa, leppää tai apachia. Puurungon kiinnitys 37. Tukirakenteet kiinnitetään saunan seinärunkoon rakennesuunnitelman mukaan. Puiset kannakkeet (45 mm x 70 mm 145 mm) kiinnitetään poikittaistukien päälle. Kannakkeiden etäisyys saa olla korkeintaan 600 mm lauteiden pituussuunnassa. Lauderungon ja seinärakenteen väliin jätetään vähintään 4 mm väli vaneripalan avulla. Naulojen ja ruuvien kannat upotetaan. Näkyvissä pinnoissa käytetään puista peitetappia tai -tulppaa. 38. Lauteet tuetaan usein osittain tai kokonaan lattiaan. Kts. kohta Teräsrungon kiinnitys 39. Teräsrunko kiinnitetään seinärakenteisiin valmistajan ohjeiden mukaan ja suunnitelmien mukaisesti. Teräslattiatukien alle voidaan tarvittaessa kiinnittää säädettävä teräksinen talla. Teräsrungon tulee olla joko ruostumatonta tai sinkittyä terästä. Laudelautojen työstäminen 40. Istuin- ja jalkaosan laudelaudat katkaistaan ja yläpinnan särmät pyöristetään. Laudelautojen asentaminen 41. Lautojen sydänpuu asennetaan ylöspäin. Laudelaudoista ja -lankuista kootaan irralliset laude-elementit. Irrallisina elementteinä saunan lauteiden puhtaanapito on helpompaa. Naula- ja ruuvikiinnitykset tehdään piilokiinnityksinä tai upottaen ja puutapeilla peittäen. Saunan kiinnitystarvikkeiden tulee olla ruostumattomia. Lauteet irrotetaan seinistä mm raoin. Asennuksen yhteydessä huolehditaan, että lauteiden liitoksiin ei jää kohtia, joihin vesi voi jäädä seisomaan. Kaiteet 42. Lauteiden kaiteet, selkänojat ja muut tuet asennetaan paikalleen suunnitelmien mukaan. Kiukaan ympärille rakennetaan aina tukeva kaide. Seinälle voidaan kiinnittää selkänoja, joka tehdään tavallisesti samasta puulajista kuin lauteet Työn aikaiset tarkastukset 43. Koko asennustyön ajan seurataan työn laatua sekä huolehditaan riittävistä mittauksista. Tarkistetaan lauderakenteiden ja lauteiden pysty- ja vaakasuoruus sekä korkeusasema. Pidetään huolta liitosten tiiviydestä. Tarkista tuet irti seinärakenteesta puiset lattiatuet irti maasta irralliset laude-elementit kaiteet : 18

12 Menekit ja menetelmät 12 Elementtisaunan asennus 46. Tarkastukset 44. Ennen elementtisaunan asennusta tarkastetaan saunan alustan kunto ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisuus. Kokoaminen ja asennus 45. Elementit sisältävä kuljetuspakkaus puretaan ja elementtitoimituksen sisältö tarkastetaan. 46. Runkoa vasten tulevat saunaelementin seinät eristetään. 47. Saunan kolme seinää kiinnitetään toisiinsa valmistajan ohjeiden mukaan. Elementtien väliset liitokset suositellaan tehtäksi ruuveilla sekä puurakenteisiin tarkoitetuilla teräslevyliittimillä. Oviseinä asennetaan myöhemmin. 48. Saunan kattoelementin yläpuoli eristetään, kattoelementti nostetaan seinien päälle ja kattoelementin ja seinäelementtien väliin jäävä sauma tiivistetään silikonimassalla. Kokonaisuus siirretään lopulliselle paikalleen. Asennuksen aikana tulee huolehtia siitä, että LVIS-putkistoille jää riittävä tila katon ja välipohjan välissä. 49. Oviseinä asennetaan paikalleen, jonka jälkeen seinät ja katto kiinnitetään toisiinsa. Läpiviennit 50. Sähköputkille porataan tarvittavat reiät ja asennetaan putket sähköjohtoja varten Saunan paikalleenmittaus 51. Koko saunaelementti passataan lopulliselle paikalleen ja asetetaan korkolapuilla oikeaan korkoon. 52. Saunan ja rakennuksen rungon väliset saumat tiivistetään uretaanilla. Tarkista alustan kunto runkoa vasten jäävien seinien ja katon villoitus putket saunan katon ja välipohjan välissä elementtisaunan oikea korkeusasema

13 Menekit ja menetelmät 13 Lopettavat työt Suojaukset, pintojen puhdistus ja jätteiden lajittelu 53. Työnaikaiset suojaukset poistetaan. Ympäristö, kulkutiet, liittyvät rakennusosat ja varusteet puhdistetaan ja kunnostetaan työtä edeltävään kuntoon. Työvälineet ja koneet puhdistetaan, huolletaan ja varastoidaan seuraavaa käyttökertaa varten. Työmaa siivotaan työn aiheuttamista jätteistä ja jätteet lajitellaan niille varatuille paikoille poiskuljetusta varten. Tarvittaessa saunan puutyö suojataan asentamisen jälkeen. Lopputarkistukset 54. Saunan puutyöt tarkistetaan itselleluovutuksen yhteydessä ennen tilaajan vastaanottotarkastusta ja kohteen luovutusta. Puupintojen tulee olla luovutettaessa ehjiä ja puhtaita sekä sopimusasiakirjojen mukaisia Luovutus 55. Valvontapöytäkirjat luovutetaan saunan puutöiden vastaanottotarkastuksessa. Saunan puutöitä koskevat huolto- ja kunnossapito-ohjeet luovutetaan. Tarkista jätteiden lajittelu ympäristön vauriot siisteys 55.

14 Menekit ja menetelmät 14 Materiaalikäsitteitä ja -määritelmiä Puutavaran nimikkeet Rima Lauta Soiro Lankku Pinnaltaan sahattu, mitat alle 75 mm x 75 mm puutavara. Puutavara, jonka paksuus on enintään 38 mm ja leveys vähintään 75 mm. Puutavara, jonka paksuus on mm ja leveys mm. Puutavara, jonka paksuus on mm ja leveys yli 75 mm. Materiaalit Puuverhous Koolaus Seinät ja katto Verhouslautojen muoto Seinän pystyverhous Seinän vaakaverhous Katto Toimituskosteus Kiinnitystarvikkeet Muuta sahatavara kuusi, leppä, haapa, punapuu, lämpökäsitellyt verhouslaudat Käytettävien paneelien tulee olla sellaisia, että ne eivät kerää vettä saumoihin. peiterimalaudoitus tehdään kapeasta rimasta, lomalaudoitus sahatusta laudasta limilaudoitus tehdään UVL-verhouslaudasta tai tavallisesta sahatusta laudasta rimakatto rimalaudoista, puupaneelikatto höylätystä, pontatusta sisäverhouslaudasta Vaatimuksena sisäverhouslaudoissa enintään 16 % puun kuivapainosta ja lattialaudoissa enintään 8 %, ellei asiakirjoissa toisin määrätä. pienikantaisia nauloja, ruuveja, kiinnitystulppia, peltikiinnikkeitä hiomapaperia, liimaa Lauteet Runko Tasot, kaiteet Pintakäsittely Kiinnitystarvikkeet Muuta CE-merkintä Puukannattajat 45 mm 70 mm 145 mm (enintään k 600) ja seiniin kiinnitettävät poikittaistuet, esimerkiksi 45 mm 70 mm, puulajiksi soveltuu kuusi, haapa, leppä tai apachi, teräsrunkona suorakaidepalkki. Laudelaudat höylättyä puuta, esimerkiksi mm mm, joista ylimmät särmät pyöristetty; puulajiksi soveltuu kuusi, haapa, leppä tai apachi. Saunakäyttöön tarkoitettu saunasuoja. Pienikantaisia nauloja, ruuveja, kiinnitystulppia, erikoiskiinnikkeitä. Hiomapaperia, liimaa. Muun muassa puuverhousmateriaalien tulee olla CE-merkittyä. Merkinnässä tulee ilmoittaa tuotteen perusominaisuudet. Puurakenteisten lauteiden kannattimien koon suhde jänneväliin [lähde: RT ] < 2000 mm mm mm mm mm mm Työvälineet, koneet ja kalusto Suojaus Mittaus Nosto- ja siirtokalusto Saunan puutyöt Siivous Muovit, pahvit ja suojapeitteet. Elektroniset tai optiset mittauskojeet, vesivaaka, linjalanka ja (pitkä) mitta. Traktorit, kurottajat ja tarvittaessa raskaampi nostokalusto, kuten nosturit, sekä siirrettävät asennustelineet. Nostokoukuissa on lukituslaitteet. Pyörösaha, hienohampainen saha, katkaisusirkkeli, sähköpora, ruuvinväännin, naulain, taltta, tuurna, puusepän normaali varustus, hiomalaitteet, pölynpoistojärjestelmä. Jätteiden keräys- ja kierrätysastiat.

15 Menekit ja menetelmät 15 Työturvallisuus Henkilökohtaiset suojaimet Olosuhteet Työasennot Työhön opastus Työkoneet Ensiapu Siisteys, tarkastukset Työmaan ajotiet, purku- ja lastauspaikat Työmaalla käytetään aina suojakypärää, turvakenkiä, näkyvää vaatetusta ja silmiensuojaimia. Pölyävissä työvaiheissa hengityksensuojaimet. Työkoneiden käyttö edellyttää kuulonsuojaimia. Asennuksessa käytetään henkilökohtaisia suojaimia: kypärää, turvajalkineita, suojavaatetusta ja suojakäsineitä, silmien- ja kuulonsuojaimia sekä polvillaan työskenneltäessä polviensuojaimia. Putoaminen on estettävä ensisijaisesti rakenteellisilla esteillä: kaiteilla tai kaide-elementeillä ja suojaverkoilla. Seuraavien laitteiden ja työvaiheiden yhteydessä tulee käyttää alla mainittuja suojaimia: paineilmakäsityökoneet: silmä- ja kuulosuojaimet oikohöylä: kuulosuojaimet, työntökahva käsipyörösaha: silmä- ja kuulosuojaimet kovapuu ja painekyllästetty puutavara: hengityssuojaimet, ei saa työstää sisällä puutavaran, levyjen työstö: hengityssuojaimet. Lumen ja jään aiheuttama liukkaus kulkuteillä, telineillä ja henkilönostimissa on aina otettava huomioon ja pyrittävä poistamaan aina, kun se on mahdollista. Telinetyötä ja nostoja ei tehdä liian kovalla tuulella. Sääsuojien ja katosten peitteet pidetään lumettomina ja huolehditaan, että peitteisiin ei synny vettä kerääviä alueita. Huolehditaan oikeista työasennoista. Pyritään työskentelemään selkä suorana ja pitämään kädet hartiatason alapuolella. Työtasoja käytettäessä niiden tulisi olla oikean korkuisia ja tukevia. Nostoissa ja siirroissa käytetään apuna nostokoukkuja ja -hihnoja sekä muita nostoapuvälineitä. Pukkeja, jatkovarsia ja muita vastaavia työskentelyä helpottavia apuvälineitä käytetään tarvittaessa. Varmistetaan, että työntekijä on perehtynyt työhön, työolosuhteisiin ja työturvallisuuteen. Työhönopastuksen antaa työnjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Tutustutaan puutavaratoimittajien ohjeisiin. Varmistetaan, että työkoneille on tehty käyttöönottotarkastus ja vaaditut määräaikaistarkastukset. Lisäksi koneille ja laitteille tulee tehdä vastaanottotarkastus työmaalla mm. kuljetusten aikaisten vaurioiden varalta. Työskentelyn aikana noudatetaan laitteiston käyttöohjetta. Koneiden turvallisuusominaisuuksien, kuten turvakytkinten, hätäkatkaisijoiden ja estolaitteiden toimintaa ei saa kytkeä pois päältä tai vahingoittaa. Työmaalla tulee olla vähintään yksi ensiavun antamiseen perehdytetty henkilö, paarit mahdollisen tapaturman uhrin siirtoa varten sekä ensiapuvälineet ja hoitoon sopiva huonetila. Huolehditaan asennuspaikan yleisestä järjestyksestä, ylimääräisten rakennusaineiden ja työvälineiden poistamisesta ja rakennusjätteiden siivoamisesta asennuspaikalta. Huolehditaan työkohteen siisteydestä ja turvallisuusvaatimusten täyttämisestä sekä työmaatarkastuksista ja vikojen korjaamisesta. Varmistetaan, että rakennustyömaan ajotiet, purkaus- ja lastauspaikat ovat kantavuudeltaan ja leveydeltään käytettävän kuljetuskaluston vaatimusten mukaisia. Ajotiet järjestetään siten, että ne eivät tarpeettomasti risteä työmaan kulkureittien kanssa.

16 Menekit ja menetelmät 16 Yleiset työturvallisuusriskit Työnosa Riskitekijä Seuraus Varautuminen Kaikki työvaiheet Pöly, roskat Silmätapaturmat Käytetään kevyitä suojalaseja tai kasvovisiiriä aina työmaalla. Pöly Herkistyminen pölylle Työkoneissa konekohtainen pölynpoisto. Suojaus tuoteselosteen mukaan. Huono ergonomia Työkoneet Melu Työntekijän nivelten ylirasittuminen Sormien leikkautuminen, nirhaumat, haavat Kuulon heikkeneminen, tinnitus Työasennot pyritään pitämään mahdollisimman vähän selkää, polvia ja ranteita rasittavana. Huolehditaan nostinten, porakoneiden, ym. työkoneiden käytössä turvallisista työmenetelmistä. Käytetään suojakäsineitä. Käytetään kuulonsuojaimia. Henkilökohtainen suojavarustus aloittavat työt asennustyö lopettavat työt työkoneiden käyttö

17 Menekit ja menetelmät 17 Saunan puutöiden laadunvarmistus Tarkastukset ja palaverit Ennen Työhön opastus Aloituspalaveri Työmaatarkastukset Työkohteen vastaanottotarkastus Aineiden, tarvikkeiden ja valmisosien vastaanottotarkastus Varmistetaan, että työnsuorittaja on työhönsä ja työkohteeseen perehtynyt. Puutavaratoimittajien ohjeisiin on tutustuttava. Työntekijöille annetaan tarvittava työnopastus. Aloituspalaverissa sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat, kuten asennus- ja laatusuunnitelmat; varastoinnin, säilytyksen ja suojausten hoitaminen; vastuuhenkilöt, laadunvarmistus- ja työturvallisuusasiat, aikataulu sekä työajat. Aloituspalaverista tehdään muistio, johon kirjataan mahdolliset muutokset. Muistio liitetään työmaa-asiakirjoihin. Käytettävien koneiden ja laitteiden yms. kunto ja toimivuus tarkastetaan ja varmistetaan niiden sopivuus tehtävään työhön ja työkohteeseen. Tarkastukset tehdään ennen koneiden ja laitteiden käyttöönottoa. Kirjataan tiedot työmaapäiväkirjaan. Tarkistetaan työkohteen valmius. Varmistutaan, että työ voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Varmistetaan nostokoneiden alustan kantavuus ja riittävä tasaisuus. Vastaanottotarkastuksesta kirjoitetaan muistio. Tarkistetaan rahti- ja kuljetuskirjojen paikkansapitävyys sekä tarkastetaan mahdolliset kuljetus- ja käsittelyvauriot. Tarkastetaan vastaanotettavan puutavaran asiakirjojen mukaisuus. Rakennusrunkoon käytettävillä rakennustuotteilla tulee olla CE-merkintä. Tuotteen suoritustasoilmoitusten (DoP) tulee vastata CE-merkintätietoja. Käytettyjen rakennustuotteiden suoritustasoilmoitukset tulee arkistoida. Rakennustuotteiden käytössä on noudatettava asennusohjeita ja niiden toteutus on tarkastettava. Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksiin kuuluu huolehtia mm. 1. Suunnitteluasiakirjoissa on rakennustuotteilta vaadittavat ominaisuudet ja vaatimustasot esitetty siten, että valittaessa suunnitelmien mukainen tuote rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset (viranomaisvaatimukset) täyttyvät MRL 152 :n mukaisesti 2. Rakennustuotteiden suoritustasoilmoitukset (DoP:it) osoittavat rakennukseen kiinnitettävien rakennustuotteiden olevan suunnitelmien mukaisia 3. Rakennustuotteiden ilmoitettuja ominaisuuksia osoittavat suoritustasoilmoitukset (DoP:it) arkistoidaan ja käytettyjen tuotteiden jäljitettävyys varmistetaan (mm. CE-merkintätiedot) 4. Rakennustuotteet on kiinnitetty/asennettu rakennukseen suunnitelmien ja tuotetta koskevien asennusohjeiden mukaisesti ja toteutuksen tarkastus on suoritettu. Mallityö / koeasennus Aikana Työn tarkastus Jälkeen Itselleluovutus Valmiin työn luovutus Mallityö tehdään ennalta sovitusta alueesta. Mallityön tekevät samat henkilöt samoilla menetelmillä, välineillä ja tuotteilla, joilla varsinainen työ tullaan tekemään. Mallityö tehdään riittävän suurelle alueelle niin, että työmenetelmä vastaa varsinaisessa työssä käytettävää menetelmää. Mallissa tehdään suunnitelmien mukaiset laadunvarmistuskokeet sekä tarkistetaan työmenetelmän ja tuotteiden soveltuvuus kohteeseen. Työn tulee täyttää myös esteettiset laatuvaatimukset. Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija tarkastavat ja hyväksyvät mallityön. Mahdolliset muutokset ja korjaukset tulee tehdä ja hyväksyä ennen seuraavaan työvaiheeseen siirtymistä. Mallitöiden tarkastamisesta kirjoitetaan muistio, joka liitetään työmaa-asiakirjoihin. Kaikki työn laatuun vaikuttavat asiat ja laadunvarmistuksen edellyttämät toimenpiteet kirjataan esim. työmaapäiväkirjaan. Kirjattavia asioita ovat esim. ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus, tehdyt laadunvalvontakokeet ja -mittaukset sekä niiden tulokset. Laadunvalvontakokeet tehdään suunnitteluasiakirjojen mukaisesti. Työn aikana seurataan toteutuvan asennuksen laatua ja verrataan sitä hyväksyttyyn malliin. Poikkeamien syyt selvitetään ja korjataan välittömästi. Saunan puutöiden aikana jatkuvasti valvottavia ovat mm. mittatarkkuus (saumat, hammastus, pysty- ja vaakasuoruus) aineiden, tarvikkeiden ja kaluston kuljetukset, nostot ja varastointi asennusolosuhteet (lämpötila, kosteus, valaistus ja kohteen siisteys) väliaikaiset tuennat, suojaukset ja kiinnitykset materiaalien yhteensopivuus ja kunto peittyvien työsuorituksien asianmukaisuus. Ennen pääurakoitsijan vastaanottotarkastusta ja työn luovutusta rakennuttajalle pidetään itselleluovutus. Tarkistetaan työ luovutussuunnitelman mukaisen tarkistuslistan avulla. Puutteet ja virheet korjataan ennen pääurakoitsijan vastaanottotarkastusta. Työn päätyttyä kootaan luovutusasiakirjat ja mahdolliset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka luovutetaan rakennuttajalle. Samalla tarkistetaan valmis työ ennen työn luovutusta rakennuttajalle. Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija tarkastavat valmiin työn, vertaavat tuloksia asiakirjoihin ja hyväksyvät valmiin työn. Työn tarkastamisesta, mahdollisista huomautuksista ja korjausehdotuksista kirjoitetaan tarkastuspöytäkirja. Saunan puutöiden vastaanottotarkastuksessa luovutetaan tilaajalle tarvittavat tiedot asennetusta puutyöstä.

18 Menekit ja menetelmät 18 Käyttöesimerkki Työnsuunnittelua varten on laskettava saunan puutyön työmenekit, työnosien kestot ja materiaalimenekit. Kohde: Kohteena on paritalo, jonka kumpaankin asuntoon tulee 3 m² sauna. Saunojen kattoihin tulee yhteensä 6 m² puuverhousta ja seiniin 30 m². Saunoihin asennetaan lauteet yhdelle seinälle. Lauteiden pituus on 2 m eli lauteita tulee yhteensä 4 m. Toteutus: Saunan panelointi ja lauteiden teko suoritetaan erillisinä urakoina. Siirrot kohteessa tehdään käsin. Kohteessa on laudemateriaalien siirtoja 6 kpl. Työryhmä on 1 työntekijä. Materiaalit: Verhousalustan koolaus on yksinkertainen. Naulaus- ja tuuletusrimojen kokonaishukkaprosentiksi arvioidaan 7,5 % ja verhouslaudan 22,5 %. Laudemateriaalien kokonaishukkaprosentiksi arvioidaan 10%. Suoritemääräkerroin: Suoritemääräkerroin voidaan laskea lineaarisella interpoloinnilla tai siinä voidaan käyttää kerrointa, joka on lähimpänä suoritemäärää. Materiaalimenekit Työnosa Määrä Teoreettinen menekki Kokonaishukkaprosentti Yhteensä Saunan lauteet - runkopuutavara 4 m 11,5 jm/m 1,10 = 50,6 jm - laudelaudat 4 m 17 jm/m 1,10 = 74,8 jm Puuverhous - naulaus- ja tuuletusrimat 30 seinä-m 2 3 jm/ seinä-m 2 1,075 96,8 jm 6 katto-m 2 3 jm/ katto-m 2 1,075 19,4 jm = 116,2 jm - verhouslauta 30 seinä-m 2 10,5 jm/seinä-m 2 1, ,9 jm 6 katto-m 2 10,5 jm/katto-m 2 1,225 77,2jm = 463,1 jm Työmenekit ja kestot Työnosa Määrä Työmenekki (T3) Yhteensä Saunan puuverhous Tavaran vastaanotto ja välivarastointi 36 m 2 0,04 tth/m 2 1 tth Käsinsiirrot 36 m 2 0,04 tth/m 2 1 tth Sisäpuolinen puuverhous - koolaus 36 m 2 0,06 tth/m 2 2 tth - katon puuverhous 6 m 2 0,45 tth/m 2 3 tth - seinien puuverhous 30 m 2 0,40 tth/m 2 = 12 tth Suojaus ja siivous 36 m 2 0,02 tth/m 2 1 tth = 20 tth Suoritemääräkerroin (36 m 2 ) - suoritemäärä osuu raja-arvoon, joten kerroin saadaan suoraan taulukosta 1,15 20 tth 23 tth Saunan lauteet Tavaran vastaanotto ja välivarastointi 2 saunaa 1 tth/osakohde = 2 tth Käsinsiirrot 6 kpl 0,08 tth/siirto 5 tth Saunan lauteet (3 m 2 ) 2 saunaa 6 tth/kpl = 12 tth Suojaus ja siivous 2 saunaa 1 tth/osakohde 2 tth = 21 tth Suoritemääräkerroin (2 saunaa) - suoritemäärä osuu kahden raja-arvon väliin, joten kerroin saadaan interpoloimalla 1, tth = 23 tth Kokonaistyömenekki, saunan puutyöt 23 tth + 23 tth = 46 tth Työn kesto, 1 asentaja 46 tth 8 tth/tv 1 RAM 6 tv

19 Menekit ja menetelmät 19 Kirjallisuus Viranomaismääräyksiä ja -ohjeita RatuTT Valtioneuvoston asetus rakennustyön työturvallisuudesta (205/2009) RatuTT Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) RatuTT Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) RT RakMK B10 Puurakenteet. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. + lisälehti. (2005). Valtioneuvoston asetus eräiden kemikaaleja koskevista kielloista ja rajoituksista annettujen valtioneuvoston päätösten ja asetusten kumoamisesta (415/2009) Ohjeita ja standardeja RT SisäRYL 2013 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt. Rakennustieto Oy. Helsinki RT SFS 4969, Asunnon kiintokalusteet, toiminnalliset ominaisuudet, testausmenetelmät ja vaatimukset. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Sauna 4. Saunan lauteet ja kalusteet. Rakennustieto Oy. Helsinki Rakennusmateriaalien suojaus työmaalla, Koski Hannu, Kauranen Hannu, VTT Rakennustekniikka Työsuojeluoppaita ja ohjeita 32. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet. Työsuojeluhallinto. Tampere RIL Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Helsinki SFS 2457 Puukalusteet. Laatuvaatimukset Ratu-kirjallisuus Ratu KI-6018 Rakennustöiden turvallisuusohjeet. Raturva 2. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu KI-6025 Rakennustöiden laatu Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu KI-6024 Rakennushankkeen työturvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu KI-6022 Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu C Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1180 Työmaan laatusuunnitelma. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1211 Työmaatekniikka, nostot ja siirrot. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1218 Rakennustöiden putoamissuojaus. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1214 Työmaan aputyöt ja huolto. Työmaatekniikka - Rakennusten suojaus, työmaatilojen huolto, työmaakuljetukset, työnaikainen siivous, loppusiivous. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1215 Työmaan laadunvarmistus, tarkastukset ja mittaukset. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1223 Rakennustöiden putoamissuojaussuunnitelma. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1225 Pölyntorjunta rakennustyössä. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu 0303 Sisäpuolinen vedeneristys. Menekit ja menetelmät. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu 0312 Laatoitus. Menekit ja menetelmät. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu 0427 Puupintarakentaminen, sisäpuolinen puuverhous ja -päällystys. Menekit ja menetelmät. Rakennustieto Oy. Helsinki Muita julkaisuja Hietavirta, et al. Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen Rakennusalan kustantajat RAK. Helsinki Puutavaratoimittajien ohjeet.

Sisävaiheen kirvestyöt Kalusteasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Kalusteasennus Sisävaiheen kirvestyöt Erilaisia lähdemateriaaleja Ratu - kortit 54-0263, s-1204 rt- kortit Eikä sovi unohtaa ehtymätöntä ja helppokäyttöistä internetiä. Erilaisia hakukoneita käyttämällä löydät reaaliaikaista

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Toukokuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali- ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Toukokuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali- ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Toukokuu 2014 1(20) Ratu 0427 korvaa 56-0265 Talo 2000 TUO 7.5 HAN 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.2.5 Puupintarakentaminen, sisäpuolinen puuverhous Ohje sisältää sisätilojen

Lisätiedot

Saunan rakentaminen ja remontointi

Saunan rakentaminen ja remontointi Saunan rakentaminen ja remontointi Suomessa saunan rakentamisen tapoja on todennäköisesti yhtä monta kuin on tekijöitäkin. Seuraavat saunan rakennusohjeet perustuvat 20 vuoden kokemukseemme saunojen rakentamisesta

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita

Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita Sisältö Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita... 1 Yleistä... 2 Pystyverhoukset... 3 Vaakaverhoukset... 5 Verhouksen alareuna ja sokkeli... 6 Verhouksen yläreuna ja räystäs...

Lisätiedot

18" 16" 14" 11" 8" 8" Metalli-Ratu Eriste-Ratu. Kesä 2014

18 16 14 11 8 8 Metalli-Ratu Eriste-Ratu. Kesä 2014 Metalli-Ratu Eriste-Ratu Kesä 2014 24" 20" 16" Metallirakennetyö" Ohutlevytyö" Lämmöneristys" Sisäpuolinen"vedeneristys" Ulkopuolinen"vedeneristys" Ääneneristys" Palosuojaustyö" 12" 300" 8" 250" 200" 150"

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Helmikuu 2015. Ylläpitävät työt materiaali ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Helmikuu 2015. Ylläpitävät työt materiaali ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJE Helmikuu 2015 1(16) Ratu 0433 korvaa 63-0303 Talo 2000 TUO 9.2 HAN 1.3.2.2, 1.3.2.6 Vedeneristys, sisäpuolinen vedeneristys Tämä ohjekortti sisältää rakennuksen sisäpuolisen vedeneristyksen

Lisätiedot

Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna

Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna Kun kiuassaunaan asennetaan myös infrapunalämpö, tulee ottaa huomioon muutamia näissä ohjeissa olevia tärkeitä seikkoja. Seuraavat

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

TEHTÄVÄSUUNNITELMAN AIHE. Sisältö 1. Kohdetiedot. 2. Työsisältö. 3. Aikataulu. 4. Kustannukset. 5. Laatuvaatimukset. 6. Usein esiintyviä ongelmia, POA

TEHTÄVÄSUUNNITELMAN AIHE. Sisältö 1. Kohdetiedot. 2. Työsisältö. 3. Aikataulu. 4. Kustannukset. 5. Laatuvaatimukset. 6. Usein esiintyviä ongelmia, POA TEHTÄVÄSUUNNITELMA 1(22) TEHTÄVÄSUUNNITELMAN AIHE Sisältö 1. Kohdetiedot 2. Työsisältö 3. Aikataulu 4. Kustannukset 5. Laatuvaatimukset 6. Usein esiintyviä ongelmia, POA 7. Logistiikka 8. Koneet, kalusto,

Lisätiedot

PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET

PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET Innoros Oy :: Paanakedonkatu 20 :: 28100 Pori :: Puh. 0424-852200 :: www.ultimatemarket.com Perustuksen teko Perustussuositus: Sorapatja, vähintään 20 cm paksu ja halkaisijaltaan

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Panelointi

Sisävaiheen kirvestyöt Panelointi Sisävaiheen kirvestyöt Panelointi Erilaisia lähdemateriaaleja Ratu - kortit 54-0263, s-1204 rt- kortit Eikä sovi unohtaa ehtymätöntä ja helppokäyttöistä internetiä. Erilaisia hakukoneita käyttämällä löydät

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA

BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA Ohjeellinen malli, jonka sisältöä voidaan muokata projektikohtaisesti. Suunnitelma suositellaan laadittavaksi siten, että osan A lähtötiedot tulevat päätoteuttajalta,

Lisätiedot

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje :: Suunnittelu- ja asennusohje 1 2 :: Suunnittelu- ja asennusohje Muunto-järjestelmällä voit toteuttaa mitä erilaisimpia säilytysratkaisuja kodin eri tiloihin. Muunto perustuu seinäpanelointiin ja monipuoliseen

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012. Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012. Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012 1(22) Ratu 040X Talo 2000 TUO X.X HAN X.X Telinetyö Tämä ohjekortti sisältää ulkona pystytettäviin julkisivu-, muuraus- sekä räystästelineisiin kuuluvat

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Ylläpitävät työt työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Ylläpitävät työt työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(19) Ratu 0430 korvaa 63-0302 Talo 2000 TUO 9.2 HAN 1.2.1., 1.2.2, 1.2.3 Vedeneristys, ulkopuolinen vedeneristys Tämä ohjekortti esittää perustusten,

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

MUOTO-LAUTEET PL 277, 70101 KUOPIO Pyöräkatu 15, FINLAND puh. 017-2662555 fax 017 2662570 muotolauteet@muoto-lauteet.fi www.muoto-lauteet.

MUOTO-LAUTEET PL 277, 70101 KUOPIO Pyöräkatu 15, FINLAND puh. 017-2662555 fax 017 2662570 muotolauteet@muoto-lauteet.fi www.muoto-lauteet. MUOTO-LAUTEET PL 277, 70101 KUOPIO Pyöräkatu 15, FINLAND puh. 017-2662555 fax 017 2662570 muotolauteet@muoto-lauteet.fi www.muoto-lauteet.fi KOKOAMIS- JA ASENNUSOHJEET kulmamalli kulmaistuimella R890 KI

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ]

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ] PUULATTIAN ASENNUS [ Puu tekee kodin ] MASSIIVIPUULATTIAT Tämä esite koskee massiivipuusta (männystä tai kuusesta) tehtyjä lattioita. Lattialaudat ovat pontatut eli niissä on uros- ja naaraspontit. Nykyään

Lisätiedot

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

Rakennusohjeet. Tee koti, jossa mieli lepää.

Rakennusohjeet. Tee koti, jossa mieli lepää. Rakennusohjeet Tee koti, jossa mieli lepää. Hyvä Cello-saunan rakentaja Onnea hyvästä saunavalinnasta. Olemme koonneet ohjeita ja neuvoja, joiden avulla Cello-saunan rakentaminen onnistuu helposti. Näin

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Festivo 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin 2014 Ramirent Sääsuoja = usein telineiden varaan rakennettu väliaikainen katto. Runko alumiinia PVC -peite Ei pressuista

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2014 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

KEVYIDEN VÄLISEINIEN TEKO

KEVYIDEN VÄLISEINIEN TEKO TEHTÄVÄSUUNNITELMA KEVYIDEN VÄLISEINIEN TEKO OMATYÖ ALIURAKKA TYÖKAUPPA Kohde ja tehtävä Työmaa As Oy Väliseinä Tehtävä, 649 m2 Vastuuhenkilöt Vastaava mestari puh. Työryhmän nokkamies puh. Tehtäväsuunnitelman

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

AMTICO CLICK SMART DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

AMTICO CLICK SMART DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 7 Yleistä Amtico Click Smart on integroidulla askeläänenvaimennuskerroksella varustettu M1-luokiteltu, irtoasennettava lukkopontillinen vinyylilaatta. Tuote soveltuu käytettäväksi asunnoissa sekä

Lisätiedot

Satulinna 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Satulinna 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Satulinna 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Katariina 8K. Asennusohjeet Huvimajalle. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Pohja

Katariina 8K. Asennusohjeet Huvimajalle. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Pohja Asennusohjeet Huvimajalle Katariina 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä 4

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Ripustaminen ja huolto-ohjeet

Ripustaminen ja huolto-ohjeet Ripustaminen ja huolto-ohjeet Kipsilevyrakenteisiin voidaan kiinnittää asumiseen ja sisustamiseen kuuluvia esineitä. Kipsilevyihin soveltuva kiinnikevalikoima on laaja ja siksi kiinnityskohteeseen tulee

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:38

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:38 RunkoRYL 2010 712 Puujulkisivutyö Sivu: 1 7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:38 71 Puurunkorakentaminen 712 Puujulkisivutyö Sisältö julkisivun puuverhoukset ja räystäiden laudoitukset verhouksen kiinnitystuet

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

- luotettavuutta tulevaisuudessakin - MELTEX-ALUSKATTEET Meltex-aluskatteet Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta, sillä se varmistaa katon vesitiiveyden. Varsinaiset vesikatteet ovat normaalioloissa

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry Kuljetuskalusto ja sidonta Yli 2m korkea kuorma Betonielementtien vastaanottotarkastus Välivarastointi Kävelytaso, yli 2metrin korkeus, kaiteiden esiasennus Suojakaiteet Suojakaiteen on kestettävä putoamista

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE

MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE Aloita asennus katkaisemalla listat sopivaan mittaan. Tee tarvittavat jiiraukset valmiiksi. JIIRAUS: MDF-ja puulistat voit jiirata sahaamalla. NAULAUS: käytä viimeistelynaulainta,

Lisätiedot

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu 2017 Kuopio Iso-Valkeinen 30.3.2016 Työturvallisuusjohtaminen Kimmo Anttonen Työmaan perustiedot Työmaan vaihe ja perustiedot Vaikuttaa työmaan kokonaisarviointiin 3

Lisätiedot

Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset

Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset AJANKOHTAISTA 2017 ESITYS 1. Turvallisuuskehitys Parmassa 2. Parman projektinhallinta numeroina 3. Parman ajankohtaiset turvallisuutta parantavat tuoteratkaisut

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Yleisesti Sääsuoja on tilapäiseen suojaukseen tehty rakenne, jota ei ole mitoitettu täysille tuuli ja lumikuormille.

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA

MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA MUISTILISTA AVUKSESI Kartoita tarve paljonko tilaa tarvitaan tilat tehokkaaseen käyttöön tilojen muutosmahdollisuus, tilat joustavat eri tarkoituksiin

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET Päivitetty 03.04.2014 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Yleistä Monierin hengittävät aluskatteet Divoroll Universal ja Divoroll

Lisätiedot

Betonielementtidetaljit

Betonielementtidetaljit Betonielementtidetaljit Matti Turunen, rakennusinsinööri Osastopäällikkö, Finnmap Consulting Oy matti.turunen@finnmapcons.fi Artikkelissa käsitellään asuinrakennusten kiinnitysdetaljeja, mutta samat periaatteet

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Kipsilevyseinien ja kattojen asennus

Sisävaiheen kirvestyöt Kipsilevyseinien ja kattojen asennus Sisävaiheen kirvestyöt Kipsilevyseinien ja kattojen asennus Erilaisia lähdemateriaaleja Ratu - kortit 54-0263, s-1204 rt- kortit Eikä sovi unohtaa ehtymätöntä ja helppokäyttöistä internetiä. Erilaisia

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow 2012

Puurakentamisen RoadShow 2012 Puurakentamisen RoadShow 2012 Puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyys ja paloturvallisuus Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2016 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Ratu-FLoW Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Jump to first page Miksi Ratu? Tuotannonsuunnittelun lähtöaineistoa

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Sopivan puun valitseminen Valitse muodoltaan ja rakenteeltaan sopiva puu ja varmista, että se on terve. Tämä on erittäin tärkeää, jotta majalla on tukeva

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

YL-RAPPU! A - O T S A I N A U T A I M D A J E O U S R J U O A I H H K N K O

YL-RAPPU! A - O T S A I N A U T A I M D A J E O U S R J U O A I H H K N K O ! YL-RAPPU NOUDATA KASAUS- OHJEITA HUOMIO KIRJAN YL-RAPPU KASAUSKIRJA R Fox1-Teline On Suomalainen tuote joka on rakennettu ja suunniteltu EU-Normin EN1004:2004 mukaiseksi. R Johdanto 1.Yleistä YL-RAPPU

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3

ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3 ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3 Siilon kokoonpano aloitetaan asettamalla siilon ylimmän vaippaosan levyt kehäksi lattialle (Kuva 1) Kuva 1, Vaippaosan levyt Yleensä siihen kuuluu kolme perussivua

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Nivan yritysalueen pihan saneeraus

Nivan yritysalueen pihan saneeraus Nivan yritysalueen pihan saneeraus Sisällys 0.1 RAKENNUTTAJA... 3 0.2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIJA... 3 0.3 KOHDE... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 4 1.2 Toteutusmuoto ja päätoteuttajan

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot