TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot"

Transkriptio

1 TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu (19) Ratu 0434 korvaa Talo 2000 TUO 7.3, 7.5, 11.2 HAN 1.3.2, 1.3.3, Saunan puutyöt Tämä ohje sisältää saunan katon ja seinien puuverhouksen, saunan lauteiden rakentamisen sekä laude- ja sauna-elementtien asennuksen sekä työkunnan tekemän mittauksen ja siivouksen. Sisällysluettelo Työkokonaisuus 1 Tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat 2 Tehtäväkohtaiset asiakirjat ja suunnitelmat 3 Työmenekit 4 Materiaalimenekit 5 Työmenetelmä 6 Materiaalikäsitteitä ja -määritelmiä 14 Materiaalit 14 Työvälineet, koneet ja kalusto 14 Työturvallisuus 15 Saunan puutöiden laadunvarmistus 17 Käyttöesimerkki 18 Kirjallisuus 19 Työkokonaisuus Alkutila Saunan puutöitä edeltävät työt, kuten lämmön- ja vedeneristystyöt sekä lattian pintatyöt ovat suunnitelmien mukaiset, tarkistetut ja hyväksytyt. Työn vaatimat materiaalit, tarvikkeet, koneet ja kalusto ovat työmaalla asianmukaisesti varastoituina. Lopputila Saunan puutyöt on tehty suunnitelmien mukaisesti. Työ on tarkastettu ja hyväksytty suunnitelmien mukaisena. Ei sisällä Ohje ei sisällä vedeneristystä, laatoitusta eikä saunan sähkötöitä. Sisäpuolinen vedeneristys Ratu-ohjeessa 0303 ja laatoitus Ratu-ohjeessa Työryhmä 1 työntekijä. Saunan puutyöt Liittyvät työt Lämmöneristystyö sekä sähkö- ja putkityöt. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset työnaikaiset materiaalisiirrot työnaikainen siivous työturvallisuustoimet Aloittavat työt suunnitelmien tarkastukset aloituspalaveri ja työkohteen vastaanotto materiaalien vastaanotto, tarkistukset ja välivarastointi suunnitelmien tarkistukset materiaalien ja koneiden siirrot työnaikaiset suojaukset Saunan puutyöt Saunan puuverhous Saunan lauteet Elementtisauna Lopettavat työt asennustyön jälkisuojaus työvälineiden huolto kaluston siirrot ja varastointi jätteiden lajittelu ja siivous työkohteen luovutus Saunan puutöiden vaiheet: saunan puuverhous: yksinkertainen koolaus ja seinän puuverhous saunan lauteet: yhdelle seinälle puusepäntöinä tehtävien saunan lauteiden (rungot, tasot ja kaiteet) teko, asennus ja kiinnitys, sauna 3 m² elementtisauna: elementin purku pakkauksesta ja asennus paikalleen Karkeutettu työmenekki Saunan puuverhous 0,62 tth/m 2 0,74 tth/m 2 Saunan lauteet 8 tth/sauna 10 tth/sauna Elementtisauna 1 tth/kpl 1,2 tth/kpl Karkeutettu työsaavutus (työryhmänä 1 työntekijä) T3 T4 Saunan puuverhous 13 m 2 /tv 11 m 2 /tv Saunan lauteet 1 saunaa/tv 1 saunaa/tv Elementtisauna 8 kpl/tv 7 kpl/tv Karkeutetut työmenekit ja -saavutukset sisältävät yllä olevan kuvan mukaiset työvaiheet. Varsinaisten saunan puutöiden lisäksi työmenekissä ja -saavutuksessa on huomioitu vastaanotto, siirrot, suojaukset ja siivous, paitsi elementtisaunojen osalta. Työmenekkejä on avattu enemmän työmenekkisivulla. TL3-kertoimena on käytetty 1,2. T3 T4

2 Menekit ja menetelmät 2 Tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat Työmaan laatusuunnitelma Työmaan aluesuunnitelma Työmaapäiväkirja Yleisaikataulu Hankinta-aikataulu Putoamissuojaussuunnitelma Työselostus Kosteudenhallintasuunnitelma Purku- ja suojaussuunnitelma Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään mm. työmaan ajallinen ja taloudellinen tavoite ja ohjaus, riskien kartoitus, laadunvarmistus- sekä työturvallisuustoimet ja -vastuut. Ks. Ratu-suunnitteluohje 1180-S Työmaan laatusuunnitelma. Mittakaavaan laadittu suunnitelma, josta ilmenee kuhunkin rakentamisvaiheeseen liittyvät, työmaajärjestyksen kannalta oleelliset seikat kuten kulkutiet ja ajoväylät, työmaatilat, nostokaluston sijainti ja ulottumat, läjitysalueet, varastoalueet, ensiaputarvikkeet sekä sähköistys. Ks. Ratu-ohje C Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Asiakirja, johon päivittäin merkitään työmaata koskevat tiedot ja tapahtumat mm. käynnistyneet, käynnissä olevat ja päättyvät työt, työmaan työntekijävahvuus ja säätila. Työmaapäiväkirjaan tulee pyydettäessä lisätä viranomaisen, tilaajan, urakoitsijan, asiantuntijoiden tai tavarantoimittajien huomautuksia. Tuotannon aikataulu esimerkiksi jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio, jossa on kuvattu viikon tarkkuudella työmaan ajallisesti ja taloudellisesti merkittävät tehtävät. Työmaan materiaalien tilaus- ja saapumisajankohdan sekä siirtojen ja välivarastoinnin optimointiin tähtäävä suunnitelma. Suunnitelman avulla ehkäistään toimitusajoista johtuvia ongelmia. Putoamissuojaussuunnitelma on kirjallinen ja kuvin täydennetty esitys siitä, miten rakennuskohteessa on mietitty ja ajateltu toteuttaa kohteen putoamissuojaus. Suunnitelmassa huomioidaan kohteen erikoispiirteet ja rakennusvaiheet sekä suojaamisessa käytettävät menetelmät ja periaatteet. Työmaan putoamissuojaussuunnitelmaa sovelletaan kussakin tehtävässä ja putoamissuojaussuunnitelman tietoja täydennetään tehtäväsuunnitelmassa. Työselostus on hankekohtainen, tekninen asiakirja, jossa kuvataan käytettävät materiaalit ja aineet, niiden laatu, kerrospaksuudet, työmenetelmät ja rakenteet. Kosteudenhallintasuunnitelmassa määritetään mm. puurakenteiden tavoitekosteudet rakentamisen eri vaiheissa sekä keinot ja tarkastukset tämän varmistamiseksi. Kosteudenhallintasuunnitelman laadinta aloitetaan hankesuunnitteluvaiheessa, jossa rakennushankkeeseen ryhtyvä tekee päätöksen vaaditusta kuivanapidon tasosta. Työmaavaiheessa kosteudenhallintasuunnitelmaa täydennetään ja tarkennetaan urakoitsijan menettely- ja työtavoilla. Purku- ja suojaussuunnitelma liittyy työmaajärjestelyihin ja työmaan aikaiseen kosteudenhallintaan sekä säilyviksi tarkoitettujen rakennusosien suojaamiseen niin, että ne ovat käyttökelpoisia rakennustyön jälkeen. Maankäyttö- ja rakennuslain 134 a ehdotetaan täydennettäväksi siten, että laissa nimenomaisesti mainittaisiin purku- ja suojaussuunnitelma. Rakennusvalvontaviranomainen voisi rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana määrätä purku- ja suojaussuunnitelman laatimisesta ja toimittamisesta. HE 147/2013

3 Menekit ja menetelmät 3 Tehtäväkohtaiset asiakirjat ja suunnitelmat Aloituspalaverin muistio Ennen työn aloitusta järjestetään aloituspalaveri, johon osallistuvat työntekijät ja työnjohto. Aloituspalaverissa käydään läpi mm. työn aikataulu, suunnitelmat, laadunvarmistus ja turvallisuusasiat. Palaverista laaditaan muistio. Nostosuunnitelma Vastaanottopöytäkirja Tehtäväsuunnitelma Valmistajakohtaiset ohjeet Erillinen nostosuunnitelma tehdään kohteissa, joissa nostoja vaativia työvaiheita on samaan aikaan käynnissä useita tai, jos nostot ovat erityisen vaativia, esim. nostopaikat eivät ole nostokoneen kuljettajan suorassa näköyhteydessä, nostettavat taakat ovat suuria tai taakat ovat tuulelle alttiita. Vastaanottopöytäkirjaan merkitään mm. suoritetut tarkastukset, vastaanotettavan työn hyväksyminen tai puutteet, virheet ja jälkitarkastukset. Tehtäväsuunnitelma laaditaan hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Siinä esitetään mm. tehtävän aikataulu, laatuvaatimukset, työturvallisuusasiat, potentiaalisten ongelmien analyysi, materiaalit ja työryhmä. Valmistajakohtaisia ohjeita ovat käyttöturvallisuustiedotteet ja käyttöohjeet. Näissä annetaan ohjeita mm. tuotteiden varastoinnista, ominaisuuksista, työn suorituksesta ja turvallisesta käyttötavasta.

4 Menekit ja menetelmät 4 Työmenekit Aloittavat työt 1) Työnosa Työmenekki Tavaran vastaanotto ja välivarastointi tavaran vastaanotto ja välivarastointi 0,04 tth/ m² 1 tth/osakohde Siirrot nosturin valmistelu 16 tth/kerta nosturi, nosto krs. 0,20 tth/siirtokerta traktori, alle 50 m 0,25 tth/siirtokerta käsinsiirrot, m 0,04 tth/m² 0,08 tth/siirtokerta Saunan puuverhous Työnosa Työmenekki Verhousalustan koolaus yksinkertainen koolaus 0,06 tth/m² kaksinkertainen koolaus 0,10 tth/m² Puuverhous katon puuverhous 0,45 tth/m² seinän puuverhous 0,40 tth/m² Laude-elementit 1) Työnosa Työmenekki Lauteet yhdelle seinälle (sisältää mittauksen, pakkauksen purkamisen, kiinnityksen ja asennuksen) lauteet 0,4 tth/kpl Puusepäntyönä tehtävät saunan kalusteet 2) Työnosa Työmenekki Saunan lauteet yhdelle seinälle (sisältää rungon, pieni sauna 4 tth/kpl tasot, kaiteet) iso sauna 8 tth/kpl sauna 3 m² 6 tth/kpl Saunan U-lauteet (sisältää rungon, tasot, pieni sauna 8 tth/kpl kaiteet) iso sauna 12 tth/kpl Pesuhuoneen penkki yksinkertainen/pieni penkki 0,5 tth/kpl iso penkki 1,5 tth/kpl Elementtisauna 1) Työnosa Työmenekki Elementtisaunan asennus 3) (sisältää purkamisen paketista, villoituksen, silikonisaumauksen sekä reikien porauksen sähköputkille) sauna 1 tth/kpl Lopettavat työt 1) Työnosa Työmenekki Suojaus ja siivous suojaus ja siivous 0,02 tth/m 2 1 tth/osakohde Suoritemäärän vaikutus 1) Koolaus ja puuverhous (m²) kerroin 1,15 1,05 1,00 0,90 0,80 Saunan kalusteet (kpl) kerroin 1,1 1,05 1,0 0,95 0,9 1) Aloittavien ja lopettavien töiden menekit sekä suoritemääräkertoimet eivät päde laudeelementteihin eivätkä saunaelementteihin. 2) Puusepäntyönä tehtävien saunan kalusteiden menekit ovat Ratu-ohjeesta 0268 Kalustepuusepäntyö (2003). 3) Elementtisaunan menekit pätevät kohteissa, joissa saunan pohja on tehty valmiiksi ja elementtinippu nostettu runkovaiheessa valmiiksi kohteeseen. Työmenekit on esitetty yllä olevassa taulukossa työvuoroaikoina (T3). Työvuoroaika eli tehollinen aika (T3) on tavoitteellinen työmenekki, joka ei sisällä yli tunnin kestäviä häiriöitä tai keskeytyksiä. Työvuoroaikaa käytetään rakentamisvaiheaikataulujen, viikkoaikataulujen ja tehtäväsuunnitelmien tehtävien kestojen laskentaan. Kokonaisaika eli työvaiheaika (T4) saadaan kertomalla työvuoroaika työvaiheen lisäkertoimella TL3. Lisäaikojen määrää riippuu työnsuunnittelun ja työjärjestelyjen onnistumisesta sekä työolosuhteista. Saunan puutöiden TL3-lisäaikakerroin on 1,1 1,2. Kokonaisaikaa eli työvaiheaikaa (T4) käytetään kustannusten arvioimisessa ja alustavan yleisaikataulun laadinnassa.

5 Menekit ja menetelmät 5 MUUTTUJIEN VAIKUTUS Työnosittain Oheisen taulukon muuttujien vaikutus työmenekkiin on otettava huomioon työnosittain. Työnosa Muuttuja Vaikutus työmenekkiin Suurentaa Pienentää Varastointi Rakennuspaikka Ahdas Toimiva aluesuunnitelma, tilava Siirrot ja varastointi Sääolosuhteet Huonot, sääsuojien tarve Hyvä, ei erillisiä sääsuojia Sääsuojat Huonot suojat Hyvät suojat Nostot ja asennus Tuulen voimakkuus Voimakas tai Tyyni ilma puuskittainen tuuli Rakennuspaikka Ahdas Toimiva aluesuunnitelma, tilava Kaikki työnosat Oheisen taulukon muuttujien vaikutus työmenekkiin on otettava huomioon kaikkien työnosien osalta. Muuttuja Vaikutus työmenekkiin Suurentaa Pienentää Siirtomatkat Pitkät siirtomatkat Lyhyet siirtomatkat Työmaajärjestelyt Ahtaat ja sekavat työmaatilat yms. Suunnittelemattomuus Työkoneet kaukana työkohteesta Siistit työkentely- ja varastointitilat Hyvä logistiikka ja asennussuunnitelma, ennalta suunniteltu Työkoneet lähellä työkohdetta Välivarastointi Nostolaite Suunnittelemattomuus, asennettavan materiaalin puute Hidas, kohteeseen tai työvaiheeseen sopimaton Asennusjärjestyksen huomiointi varastoinnissa Hyvä, tehokas ja työhön soveltuva nostokone Tarkka nostokoneen kuljettaja Verhouslaudan leveys Kapea lauta Leveä lauta Seinien muoto Seinäpinnan kaarevuus Suorat seinät Nurkkien määrä Paljon nurkkia Vähän nurkkia Läpivientien ja aukkojen lkm Paljon läpivientejä - Naulaustapa Piilonaulaus Päältänaulaus Puutavaran työstö Paksu, työstettävä puutavara Ohut, helposti työstettävä puutavara Lauteiden malli Erikoislauteet, u-malliset Suorat, valmislauteet lauteet Suunnitelmien selkeys Monimutkaiset Yksinkertaiset, valmiiksi suunniteltu Työvälineet Työnjohto ja työryhmä Vääränlaiset työvälineet, tehottomuus Kokemattomuus Uusi ryhmä Työtehtävien mukaiset työvälineet, tehokkuus ja turvallisuus Ammattitaito Tuttu työryhmä Materiaalimenekit Materiaalien teoreettinen menekki on suunnitelmien mukainen menekki. Saunan puutöiden materiaalilisä eli kokonaishukka muodostuu menetelmä- (ML2), työnvaihe- (ML3) ja työmaalisästä (ML4). Kokonaishukka lasketaan teoreettisesta materiaalimenekistä. Saunan puutyöt Verhouksen naulausja tuuletusrimat Teoreettinen ML2 + ML3 ML4 Yhteensä menekki 2 3,5 jm/m² 5 7 % 0 3 % 5 10 % Verhouslauta 8,5 12 jm /m² % 0 10 % % Lauteiden runko 11,5 jm/m 5 10 % 0 5 % 5 15% Laudepuut yms. 17 jm/m 5 10 % 0 5 % 5 15%

6 Menekit ja menetelmät 6 Työmenetelmä Aloitusedellytysten varmistaminen 1. Ennen työn aloittamista järjestetään aloituspalaveri, jossa sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat. Aloituspalaverissa käydään läpi saunan puutöiden aikataulu, kaluston, työvoiman, materiaalien ja tarvikkeiden saatavuus, suunnitelmat, tilakohtaiset materiaalit, asennusohjeet ja -järjestys, laatuvaatimukset ja työturvallisuus. Tarkistetaan suunnitelmien toteutuskelpoisuus. Erityisesti kiinnitetään huomiota liitosdetaljeihin esimerkiksi lauteiden teossa ja asennuksessa. Tarkistetaan suojausta ja asennustyötä koskevat viranomaismääräykset. Aloituspalaverin asialista työturvallisuus työkohteen valmius ja korjattavat asiat aikataulu, liittyminen muihin töihin ja välitavoitteet suojaustoimenpiteet työmenetelmien ja suunnitelmien toteutuskelpoisuus mallityökäytännöstä sopiminen Tarvittavat asiakirjat purku- ja suojaussuunnitelma kosteudenhallintasuunnitelma asennussuunnitelma Varmistetaan, että saunan puutöiden yhteydessä ei ole päällekkäisiä työturvallisuutta ja työterveyttä haittaavia tai vaarantavia työvaiheita. Saunan puutöiden eteneminen ja limitys muuhun työhön suunnitellaan mahdollisimman keskeytymättömäksi. Kaluston siirrot pidetään vähäisinä. Tarpeeton kulku työkohteessa estetään. Työntekijän perehdyttäminen 3. Asennustyöryhmä perehdytetään työkohteeseen ja työmenetelmiin. Asennustyöryhmälle selvitetään työvaiheiden laatuvaatimukset ja laadunvarmistusmenetelmät sekä menetelmä-, kohde- ja tuotekohtaiset työturvallisuustoimet. Asennustyöryhmän tulee tietää asennusjärjestys ja aikataulu. 4. Tarkistetaan henkilökohtaisten suojavarusteiden saatavuus ja varmistetaan niiden käyttö. Rakennustyömaalla käytetään kypärää, turvajalkineita sekä työn ja työolosuhteiden vaatimia silmiensuojaimia sekä kuulonsuojaimia. Työskenneltäessä polvillaan käytetään polviensuojaimia. Runkovaiheessa tehtävien materiaalisiirtojen aikana putoamissuojaus tulee olla toteutettuna ensi sijaisesti rakenteellisesti eli suojakaitein- ja/tai verkoin. Tarkista henkilökohtaiset suojavarusteet työntekijöiden perehdytys ja tarvittava työnopastus vaadittavat pätevyydet Työkohteen vastaanotto 5. Työkohdetta vastaanotettaessa tarkistetaan, että edeltävät työvaiheet, kuten lämmön- ja vedeneristystyöt ovat valmiit asennustyötä varten ja täyttävät suunnitelmien vaatimukset. Peittyvien ja liittyvien rakenteiden tulee olla valmiina tarkastettuina ja hyväksyttyinä. Asennuspohjan pysty- ja vaakasuoruus tarkistetaan. Kohteen vastaanottotarkastuksessa merkitään muistiin mahdolliset virheet ja puutteet, jotka korjataan ennen töiden aloittamista. 6. Olosuhteet 6. Asennuspaikan olosuhteet tulee järjestää sellaisiksi, että työssä saavutetaan vaadittu laatutaso. Vallitsevien sääolosuhteiden vaikutus nosto- ja siirtotyöhön sekä sisäilmaolosuhteiden vaikutus asennukseen selvitetään ennen töiden aloittamista. Varmistetaan, että asennusolosuhteet vastaavat materiaalien vaatimuksia (lämpö, kosteus) sekä turvallisuusvaatimuksia (sähkö, valaistus, siisteys). Ajotiet sekä purkaus- ja lastauspaikat tehdään kuormituksen mukaisiksi. Ajo- ja kulkureitit erotetaan toisistaan omiksi väylikseen. Ajotiet eivät saa mennä ristiin työmaan kulkureittien kanssa.

7 Menekit ja menetelmät 7 Suojaus 7. Ympäröivät rakenteet ja pinnat suojataan saunan puutöiltä esim. pahvilla tai vanerilla. Suojausten kuntoa ja riittävyyttä tulee ylläpitää työn aikana. Saunan puutöiden keskeytyksen ajaksi työ suojataan tarvittaessa. Kaluston ja koneiden tarkastus 8. Työssä tarvittavat koneet, kalusto ja materiaalit siirretään työkohteeseen tai päätoteuttajan osoittamalle työstöpaikalle. Koneiden ja laitteiden kunto, toimivuus ja soveltuvuus asennustyöhön ja kohteeseen tarkistetaan ennen niiden siirtoa ja käyttöönottoa työkohteeseen. Nosturin ja muiden nostolaitteiden käyttöönottotarkastusten voimassaolo, enimmäiskuorma ja soveltuvuus asennustyöhön tarkistetaan ennen nosto- ja siirtotyöhön ryhtymistä. Varmistetaan, että vuokratuille koneille on tehty tarvittavat tarkastukset. Tarkastuksista on vastuussa se työnjohtaja, jonka lukuun laitteella tehdään työtä riippumatta siitä, kuka on laitteen haltija tai kuka laitetta käyttää. Käytännössä tarkastukset toteuttaa laitteen omistaja. Vuokrakonetta käytettäessä työnantajan tulee varmistaa, että laitteelle on tehty tai tarvittaessa tehdään käyttöönottotarkastus tai määräaikaistarkastus ennen laitteen kutakin käyttöönottoa Nostoapuvälineet 9. Tarkistetaan nostovaijereiden, -ketjujen ja muiden nostoapulaitteiden kunto ja enimmäiskuorma. Nostovaijerit, -ketjut ja muut nostoapulaitteet kiinnitetään nostokorvakkeisiin. Tarvittaessa käytetään nostotukia. Nostovaijereiden, -ketjujen ja muiden nostoapulaitteiden kuntoa ja toimintaa seurataan koko nosto- ja siirtotyön ajan Nostoalue 10. Nostojen aikana on nostoalueella liikkuminen kielletty. Ulkopuolisten liikkuminen nostoalueella estetään erottamalla se muusta työmaasta suoja-aitojen, pukkien tai lippusiiman avulla. Materiaalien nostot 11. Asentajilla ja nosturin kuljettajalla tulee olla esteetön näköyhteys tai häiriötön puheyhteys työn aikana. Jos nosturin tai muun nostolaitteen käyttäjä ei pysty jatkuvasti valvomaan taakan liikkumista, on käyttäjän apuna oltava merkinantaja. 12. Nostoissa otetaan huomioon nostohetkellä vallitsevat sääolosuhteet esim. tuuli-, lumi-, lämpötila-, sade- yms. olosuhteet. Kovalla tuulella (> 10 m/s) nostoissa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja erittäin kovalla tuulella (> 15 m/s) työskentely keskeytetään. Puutavaran vastaanotto 13. Puutavaraa vastaanotettaessa tarkistetaan toimituksen sisältö, puutavaran kunto sekä suunnitelmien- ja sopimuksenmukaisuus. Puutavaran toimitukset sekä asennusaikataulu ja -järjestys suunnitellaan niin, että puutavaraa ei tarpeettomasti välivarastoida työmaalla. Saunaelementtiniput nostetaan jo runkovaiheessa valmiiksi työkohteeseen. Puutavaran varastointi 14. Työmaa-alueelta varataan riittävästi tilaa puutavaran nostoa, siirtoa ja välivarastointia varten. Välivaraston tulee olla riittävän iso ja sijaita työmaalla niin, että puutavara ei vaurioidu välivarastoinnin aikana. Välivarastointitilan tulee kestää puutavarasta aiheutuva kuorma. Puutavara sijoitetaan välivarastoon asennusjärjestys huomioon ottaen ja suojataan olosuhteiden vaatimalla tavalla. Toimituspakkaus ei ole riittävä suoja ulkovarastointiin. Tarkista sopimusasiakirjat, suunnitelmien toteutuskelpoisuus asennus- ja nostosuunnitelma vastaanotto- ja käyttöönottotarkastukset välivarastointi, suojaukset CE-merkintä Rakennustuotteille pakollisen CE-merkinnän suoritustasoilmoituksen tulee vastata suunnitelmien materiaalivalintoja, asennus tulee tehdä käyttö- tai asennusohjeiden mukaisesti ja toteutus tarkastaa rakennusvalvonnan edellyttämällä tavalla. Materiaalit -kohdassa on esitetty tarkemmin puutavaran käyttö rakennustuotteiden CEmerkinnän suoritustasoilmoituksen osalta.

8 Menekit ja menetelmät 8 Saunan puuverhous 15. Tarkastukset 15. Ennen koolausta ja verhouksen asennusta tarkistetaan alustan kunto ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisuus sekä saunatilan suorakulmaisuus ja mitat. Tarkistetaan silmämääräisesti, että höyrynsulku on ehjä. Tarkistetaan myös erilaisten läpivientien ja valaisinpohjien paikat. Puuverhouksen kiinnitys- ja tuuletusrakenne (koolaus) 16. Koolauksella luodaan puuverhouksen taakse tuuletusrako. Alusrimoituksen tulee olla kohtisuorassa verhouksen suuntaan nähden ja rimojen keskinäinen etäisyys on enintään 600 mm. Tuuletusvälin tulee olla vähintään 20 mm. Vaakaverhouksessa seinän runkorakenteen ja höyrynsulun päälle kiinnitetään väliseinärunkoon tukeutuvat pystyrimat tuuletusraon luomiseksi. 17. Pystyverhouksessa seinän runkorakenteeseen kiinnitetään pystyrimat tuuletusrakoa varten ja vaakasuuntaiset rimat verhouksen kiinnitystä varten. 18. Kattoon alusrimoitus kiinnitetään yläpohjapalkkeihin ruuvaamalla tai ampumalla. 19. Alusrimojen kiinnittämisen jälkeen tarkistetaan, että alusrimoituksen luoma tuuletusrako jää auki koko verhousalalla ja, että höyrynsulku on ehjä. Seinään kiinnitettäviä lauteita ja muita ripustuksia varten asennetaan kiinnitystuet. Verhouksen kiinnityksen helpottamiseksi aluskoolaukseen mitataan ja merkitään jokaisen verhouslaudan mittamerkki Mittaus ja verhouslautojen katkominen 20. Mitataan ja katkaistaan seinien tai katon verhouslaudat koko verhoiltavalle alueelle valmiiksi ennen työn aloitusta. Huomioidaan katon ja seinän välinen ilmarako (5 10 mm), nurkkien tekotavat ja liittyminen oviaukkoihin. Verhouksen ja rajoittavan pinnan väliin jätetään n. 10 mm rako puun elämistä varten. Työstettäessä verhousmateriaalia sirkkelillä käytetään silmien- ja kuulonsuojaimia. Verhouksen kiinnitys 21. Katon ja seinien panelointijärjestys riippuu seinän ja katon liittymästä. Verhouslaudat kiinnitetään päältänaulauksena tai piilokiinnityksellä. Päältänaulauksessa käytetään usein viimeistelynaulainta, jolloin on huolehdittava, ettei naula uppoa liiaksi puuhun eikä siten riko laudan pintaa. Piilokiinnityksessä lauta naulataan alustaan vinosti naaraspontin urasta tai urospontin ruoteesta siten, että naulauskohta peittyy aina seuraavan paneelin kiinnityksessä. Aina ennen lopullista kiinnitystä varmistetaan, että verhouslaudat ovat suorassa ja tiukasti pontissaan. Verhouksen suoruus korjataan tarvittaessa löysäämällä panelointia tai kiristämällä sitä lyöntikapulan ja taltan avulla

9 Menekit ja menetelmät 9 Verhouksen jatkokset 22. Paneloinnin jatkoskohdat sovitetaan tukipuun kohdalle, ainakin kahden tukipuun etäisyydelle toisistaan ja sijoitetaan tasaisesti koko verhouksen alueelle. Jatkoskohdan laudanpäät sahataan hieman sisäänpäin vinoiksi, jotta jatkoskohta on ulospäin mahdollisimman tiivis Verhouksen läpiviennit 23. Paneloinnin läpäiseville putkille jätetään mm laajenemisvara. Reiät porataan reikäporalla tai tavallisella poralla. Ennen varsinaista verhoustyötä, sähkömies tulee tekemään putkitukset sekä sähköjohtojen vedot. Vaakaverhous 24. Seinän vaakaverhous aloitetaan seinän alareunasta. Seinän alin verhouslauta jätetään 150 mm valmista lattiapintaa ylemmäksi ja limitetään vähintään 50 mm seinälle nostetun lattiapäällysteen päälle. Ensimmäiseksi verhouslaudaksi valitaan mahdollisimman suora lauta. Lauta kiinnitetään ensin alustavasti kahdella naulalla. Tarkistetaan, että lauta on vaakasuorassa ja oikeassa korkeusasemassa, jonka jälkeen se kiinnitetään lopullisesti. Edetään ylöspäin urospontti edellä (paneelikiinnikkeitä käytettäessä naaraspontti edellä). 25. Vaakasuoran paneloinnin pystynurkat sahataan suunnitelmien mukaisesti joko jiiriin tai suorakulmaiseen liitokseen. Nurkkaan voidaan kiinnittää myös peitelista paneloinnin jälkeen. 26. Viimeinen lauta sovitetaan paikalleen työstämällä se sopivan levyiseksi ottaen huomioon seinän ja katon paneloinnin väliin jätettävä 5 10 mm ilmarako. Vajaa paneeli kiinnitetään ensin viimeiseen kokonaiseen paneeliin ja asennetaan ne yhdessä paikoilleen. Pystyverhous 27. Seinän pystyverhouksen alareuna jätetään 150 mm valmista lattiapintaa ylemmäksi ja limitetään vähintään 50 mm seinälle nostetun lattiapäällysteen päälle. Lautojen alapäät katkaistaan viistoiksi»tippanokiksi» noin 30 kulmaan. Lautojen viistotut alapäät käsitellään lisäksi huolellisesti soveltuvalla pintakäsittelyaineella. 28. Seinän pystyverhousta varten asetetaan verhottavan seinän alareunaan tukilauta. Tarkistetaan tukilaudan vaakasuoruus ja korkeusasema. Pystyverhouksen ensimmäinen lauta asetetaan tukilaudan varaan nurkkaan. Lauta kiinnitetään ensin yläpäästään yhdellä naulalla asemoinnin tarkastamista varten. 29. Tarkistetaan vesivaa'alla tai pystylaserilla, että ensimmäinen pystylauta on pystysuorassa, jonka jälkeen se kiinnitetään lopullisesti. Pystyverhouksen lauta asennetaan pääsääntöisesti sydänpuoli ulospäin. Lisäksi otetaan huomioon myös puun oikea lustosuunta (lustokuvio alaspäin kuten myös mahdollinen sahauksessa muodostunut nukka). Lämpökäsitelty puu voidaan kiinnittää puulajista ja käyttökohteesta riippuen myös siten, että puun pintapuoli jää näkyviin mm 150 mm

10 Menekit ja menetelmät 10 Katon verhous 30. Ennen ensimmäisen laudan asennusta verrataan huoneen leveyttä kattolautojen hyötyleveyteen huomioiden 10 mm:n asennusvara seinän vierillä. Mikäli viimeinen lauta on jäämässä kovin kapeaksi (noin 20 mm tai vähemmän), voidaan jo ensimmäistä lautaa kaventaa urapuolelta, jotta myös viimeiselle laudalle (ns. tukkolaudalle) jäisi riittävästi leveyttä. 31. Kattoverhous kiinnitetään lopullisesti vasta, kun kaikki laudat ovat alustavasti paikallaan. Kiinnitys tehdään jokaisen naulauspuun kohdalta, esim. laseria tai linjalankaa apuna käyttäen. 31. Tarkista alustan kunto tuuletusväli vähintään 20 mm alin paneeli 150 mm lattiasta jatkoskohdat tukipuiden kohdalla seinän ja katon välinen ilmarako 32. Laude-elementtien asennus 32. Laude-elementit voidaan tukea kokonaan tai osittain lattiaan tai pelkästään seinään. Laude- ja kaide-elementtien asennuksessa tulee noudattaa valmistajan ohjeita. Tuettaessa lauteita lattiaan pystytuet kiinnitetään sallitun jännevälin mukaiselle etäisyydelle toisistaan suunnitelmien ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tukien alapäähän kiinnitetään joko säädettävät teräksiset tallat tai kumi- tai muovinastat. 33. Seinään kiinnitettäessä laude-elementtien asennus aloitetaan kiinnittämällä laudekannakkeet seinään koolaukseen asennettujen kiinnitystukien kohdalle. Kannakkeen ja seinän väliin tulee jättää 4 mm rako esimerkiksi vanerinpalan avulla tuuletuksen vuoksi. 34. Seuraavaksi lauderungot tai kannatusrimat katkotaan oikean pituisiksi ja kiinnitetään seinään. 35. Lopuksi varsinaiset laude-elementit lyhennetään tarvittaessa, jonka jälkeen ne nostetaan paikoilleen. Lopuksi kaide-elementit ja mahdolliset selkätuet kiinnitetään paikoilleen suunnitelmien mukaan

11 Menekit ja menetelmät 11 Puusepäntyönä tehtävät lauteet 37. Lauteiden runkomateriaalin työstö 36. Lauteiden tukirakenteisiin tarvittavat osat katkaistaan haluttuun pituuteen ennen asennustyön aloitusta. Saunan puutavaran tulee olla kuusta, haapaa, leppää tai apachia. Puurungon kiinnitys 37. Tukirakenteet kiinnitetään saunan seinärunkoon rakennesuunnitelman mukaan. Puiset kannakkeet (45 mm x 70 mm 145 mm) kiinnitetään poikittaistukien päälle. Kannakkeiden etäisyys saa olla korkeintaan 600 mm lauteiden pituussuunnassa. Lauderungon ja seinärakenteen väliin jätetään vähintään 4 mm väli vaneripalan avulla. Naulojen ja ruuvien kannat upotetaan. Näkyvissä pinnoissa käytetään puista peitetappia tai -tulppaa. 38. Lauteet tuetaan usein osittain tai kokonaan lattiaan. Kts. kohta Teräsrungon kiinnitys 39. Teräsrunko kiinnitetään seinärakenteisiin valmistajan ohjeiden mukaan ja suunnitelmien mukaisesti. Teräslattiatukien alle voidaan tarvittaessa kiinnittää säädettävä teräksinen talla. Teräsrungon tulee olla joko ruostumatonta tai sinkittyä terästä. Laudelautojen työstäminen 40. Istuin- ja jalkaosan laudelaudat katkaistaan ja yläpinnan särmät pyöristetään. Laudelautojen asentaminen 41. Lautojen sydänpuu asennetaan ylöspäin. Laudelaudoista ja -lankuista kootaan irralliset laude-elementit. Irrallisina elementteinä saunan lauteiden puhtaanapito on helpompaa. Naula- ja ruuvikiinnitykset tehdään piilokiinnityksinä tai upottaen ja puutapeilla peittäen. Saunan kiinnitystarvikkeiden tulee olla ruostumattomia. Lauteet irrotetaan seinistä mm raoin. Asennuksen yhteydessä huolehditaan, että lauteiden liitoksiin ei jää kohtia, joihin vesi voi jäädä seisomaan. Kaiteet 42. Lauteiden kaiteet, selkänojat ja muut tuet asennetaan paikalleen suunnitelmien mukaan. Kiukaan ympärille rakennetaan aina tukeva kaide. Seinälle voidaan kiinnittää selkänoja, joka tehdään tavallisesti samasta puulajista kuin lauteet Työn aikaiset tarkastukset 43. Koko asennustyön ajan seurataan työn laatua sekä huolehditaan riittävistä mittauksista. Tarkistetaan lauderakenteiden ja lauteiden pysty- ja vaakasuoruus sekä korkeusasema. Pidetään huolta liitosten tiiviydestä. Tarkista tuet irti seinärakenteesta puiset lattiatuet irti maasta irralliset laude-elementit kaiteet : 18

12 Menekit ja menetelmät 12 Elementtisaunan asennus 46. Tarkastukset 44. Ennen elementtisaunan asennusta tarkastetaan saunan alustan kunto ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisuus. Kokoaminen ja asennus 45. Elementit sisältävä kuljetuspakkaus puretaan ja elementtitoimituksen sisältö tarkastetaan. 46. Runkoa vasten tulevat saunaelementin seinät eristetään. 47. Saunan kolme seinää kiinnitetään toisiinsa valmistajan ohjeiden mukaan. Elementtien väliset liitokset suositellaan tehtäksi ruuveilla sekä puurakenteisiin tarkoitetuilla teräslevyliittimillä. Oviseinä asennetaan myöhemmin. 48. Saunan kattoelementin yläpuoli eristetään, kattoelementti nostetaan seinien päälle ja kattoelementin ja seinäelementtien väliin jäävä sauma tiivistetään silikonimassalla. Kokonaisuus siirretään lopulliselle paikalleen. Asennuksen aikana tulee huolehtia siitä, että LVIS-putkistoille jää riittävä tila katon ja välipohjan välissä. 49. Oviseinä asennetaan paikalleen, jonka jälkeen seinät ja katto kiinnitetään toisiinsa. Läpiviennit 50. Sähköputkille porataan tarvittavat reiät ja asennetaan putket sähköjohtoja varten Saunan paikalleenmittaus 51. Koko saunaelementti passataan lopulliselle paikalleen ja asetetaan korkolapuilla oikeaan korkoon. 52. Saunan ja rakennuksen rungon väliset saumat tiivistetään uretaanilla. Tarkista alustan kunto runkoa vasten jäävien seinien ja katon villoitus putket saunan katon ja välipohjan välissä elementtisaunan oikea korkeusasema

13 Menekit ja menetelmät 13 Lopettavat työt Suojaukset, pintojen puhdistus ja jätteiden lajittelu 53. Työnaikaiset suojaukset poistetaan. Ympäristö, kulkutiet, liittyvät rakennusosat ja varusteet puhdistetaan ja kunnostetaan työtä edeltävään kuntoon. Työvälineet ja koneet puhdistetaan, huolletaan ja varastoidaan seuraavaa käyttökertaa varten. Työmaa siivotaan työn aiheuttamista jätteistä ja jätteet lajitellaan niille varatuille paikoille poiskuljetusta varten. Tarvittaessa saunan puutyö suojataan asentamisen jälkeen. Lopputarkistukset 54. Saunan puutyöt tarkistetaan itselleluovutuksen yhteydessä ennen tilaajan vastaanottotarkastusta ja kohteen luovutusta. Puupintojen tulee olla luovutettaessa ehjiä ja puhtaita sekä sopimusasiakirjojen mukaisia Luovutus 55. Valvontapöytäkirjat luovutetaan saunan puutöiden vastaanottotarkastuksessa. Saunan puutöitä koskevat huolto- ja kunnossapito-ohjeet luovutetaan. Tarkista jätteiden lajittelu ympäristön vauriot siisteys 55.

14 Menekit ja menetelmät 14 Materiaalikäsitteitä ja -määritelmiä Puutavaran nimikkeet Rima Lauta Soiro Lankku Pinnaltaan sahattu, mitat alle 75 mm x 75 mm puutavara. Puutavara, jonka paksuus on enintään 38 mm ja leveys vähintään 75 mm. Puutavara, jonka paksuus on mm ja leveys mm. Puutavara, jonka paksuus on mm ja leveys yli 75 mm. Materiaalit Puuverhous Koolaus Seinät ja katto Verhouslautojen muoto Seinän pystyverhous Seinän vaakaverhous Katto Toimituskosteus Kiinnitystarvikkeet Muuta sahatavara kuusi, leppä, haapa, punapuu, lämpökäsitellyt verhouslaudat Käytettävien paneelien tulee olla sellaisia, että ne eivät kerää vettä saumoihin. peiterimalaudoitus tehdään kapeasta rimasta, lomalaudoitus sahatusta laudasta limilaudoitus tehdään UVL-verhouslaudasta tai tavallisesta sahatusta laudasta rimakatto rimalaudoista, puupaneelikatto höylätystä, pontatusta sisäverhouslaudasta Vaatimuksena sisäverhouslaudoissa enintään 16 % puun kuivapainosta ja lattialaudoissa enintään 8 %, ellei asiakirjoissa toisin määrätä. pienikantaisia nauloja, ruuveja, kiinnitystulppia, peltikiinnikkeitä hiomapaperia, liimaa Lauteet Runko Tasot, kaiteet Pintakäsittely Kiinnitystarvikkeet Muuta CE-merkintä Puukannattajat 45 mm 70 mm 145 mm (enintään k 600) ja seiniin kiinnitettävät poikittaistuet, esimerkiksi 45 mm 70 mm, puulajiksi soveltuu kuusi, haapa, leppä tai apachi, teräsrunkona suorakaidepalkki. Laudelaudat höylättyä puuta, esimerkiksi mm mm, joista ylimmät särmät pyöristetty; puulajiksi soveltuu kuusi, haapa, leppä tai apachi. Saunakäyttöön tarkoitettu saunasuoja. Pienikantaisia nauloja, ruuveja, kiinnitystulppia, erikoiskiinnikkeitä. Hiomapaperia, liimaa. Muun muassa puuverhousmateriaalien tulee olla CE-merkittyä. Merkinnässä tulee ilmoittaa tuotteen perusominaisuudet. Puurakenteisten lauteiden kannattimien koon suhde jänneväliin [lähde: RT ] < 2000 mm mm mm mm mm mm Työvälineet, koneet ja kalusto Suojaus Mittaus Nosto- ja siirtokalusto Saunan puutyöt Siivous Muovit, pahvit ja suojapeitteet. Elektroniset tai optiset mittauskojeet, vesivaaka, linjalanka ja (pitkä) mitta. Traktorit, kurottajat ja tarvittaessa raskaampi nostokalusto, kuten nosturit, sekä siirrettävät asennustelineet. Nostokoukuissa on lukituslaitteet. Pyörösaha, hienohampainen saha, katkaisusirkkeli, sähköpora, ruuvinväännin, naulain, taltta, tuurna, puusepän normaali varustus, hiomalaitteet, pölynpoistojärjestelmä. Jätteiden keräys- ja kierrätysastiat.

15 Menekit ja menetelmät 15 Työturvallisuus Henkilökohtaiset suojaimet Olosuhteet Työasennot Työhön opastus Työkoneet Ensiapu Siisteys, tarkastukset Työmaan ajotiet, purku- ja lastauspaikat Työmaalla käytetään aina suojakypärää, turvakenkiä, näkyvää vaatetusta ja silmiensuojaimia. Pölyävissä työvaiheissa hengityksensuojaimet. Työkoneiden käyttö edellyttää kuulonsuojaimia. Asennuksessa käytetään henkilökohtaisia suojaimia: kypärää, turvajalkineita, suojavaatetusta ja suojakäsineitä, silmien- ja kuulonsuojaimia sekä polvillaan työskenneltäessä polviensuojaimia. Putoaminen on estettävä ensisijaisesti rakenteellisilla esteillä: kaiteilla tai kaide-elementeillä ja suojaverkoilla. Seuraavien laitteiden ja työvaiheiden yhteydessä tulee käyttää alla mainittuja suojaimia: paineilmakäsityökoneet: silmä- ja kuulosuojaimet oikohöylä: kuulosuojaimet, työntökahva käsipyörösaha: silmä- ja kuulosuojaimet kovapuu ja painekyllästetty puutavara: hengityssuojaimet, ei saa työstää sisällä puutavaran, levyjen työstö: hengityssuojaimet. Lumen ja jään aiheuttama liukkaus kulkuteillä, telineillä ja henkilönostimissa on aina otettava huomioon ja pyrittävä poistamaan aina, kun se on mahdollista. Telinetyötä ja nostoja ei tehdä liian kovalla tuulella. Sääsuojien ja katosten peitteet pidetään lumettomina ja huolehditaan, että peitteisiin ei synny vettä kerääviä alueita. Huolehditaan oikeista työasennoista. Pyritään työskentelemään selkä suorana ja pitämään kädet hartiatason alapuolella. Työtasoja käytettäessä niiden tulisi olla oikean korkuisia ja tukevia. Nostoissa ja siirroissa käytetään apuna nostokoukkuja ja -hihnoja sekä muita nostoapuvälineitä. Pukkeja, jatkovarsia ja muita vastaavia työskentelyä helpottavia apuvälineitä käytetään tarvittaessa. Varmistetaan, että työntekijä on perehtynyt työhön, työolosuhteisiin ja työturvallisuuteen. Työhönopastuksen antaa työnjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Tutustutaan puutavaratoimittajien ohjeisiin. Varmistetaan, että työkoneille on tehty käyttöönottotarkastus ja vaaditut määräaikaistarkastukset. Lisäksi koneille ja laitteille tulee tehdä vastaanottotarkastus työmaalla mm. kuljetusten aikaisten vaurioiden varalta. Työskentelyn aikana noudatetaan laitteiston käyttöohjetta. Koneiden turvallisuusominaisuuksien, kuten turvakytkinten, hätäkatkaisijoiden ja estolaitteiden toimintaa ei saa kytkeä pois päältä tai vahingoittaa. Työmaalla tulee olla vähintään yksi ensiavun antamiseen perehdytetty henkilö, paarit mahdollisen tapaturman uhrin siirtoa varten sekä ensiapuvälineet ja hoitoon sopiva huonetila. Huolehditaan asennuspaikan yleisestä järjestyksestä, ylimääräisten rakennusaineiden ja työvälineiden poistamisesta ja rakennusjätteiden siivoamisesta asennuspaikalta. Huolehditaan työkohteen siisteydestä ja turvallisuusvaatimusten täyttämisestä sekä työmaatarkastuksista ja vikojen korjaamisesta. Varmistetaan, että rakennustyömaan ajotiet, purkaus- ja lastauspaikat ovat kantavuudeltaan ja leveydeltään käytettävän kuljetuskaluston vaatimusten mukaisia. Ajotiet järjestetään siten, että ne eivät tarpeettomasti risteä työmaan kulkureittien kanssa.

16 Menekit ja menetelmät 16 Yleiset työturvallisuusriskit Työnosa Riskitekijä Seuraus Varautuminen Kaikki työvaiheet Pöly, roskat Silmätapaturmat Käytetään kevyitä suojalaseja tai kasvovisiiriä aina työmaalla. Pöly Herkistyminen pölylle Työkoneissa konekohtainen pölynpoisto. Suojaus tuoteselosteen mukaan. Huono ergonomia Työkoneet Melu Työntekijän nivelten ylirasittuminen Sormien leikkautuminen, nirhaumat, haavat Kuulon heikkeneminen, tinnitus Työasennot pyritään pitämään mahdollisimman vähän selkää, polvia ja ranteita rasittavana. Huolehditaan nostinten, porakoneiden, ym. työkoneiden käytössä turvallisista työmenetelmistä. Käytetään suojakäsineitä. Käytetään kuulonsuojaimia. Henkilökohtainen suojavarustus aloittavat työt asennustyö lopettavat työt työkoneiden käyttö

17 Menekit ja menetelmät 17 Saunan puutöiden laadunvarmistus Tarkastukset ja palaverit Ennen Työhön opastus Aloituspalaveri Työmaatarkastukset Työkohteen vastaanottotarkastus Aineiden, tarvikkeiden ja valmisosien vastaanottotarkastus Varmistetaan, että työnsuorittaja on työhönsä ja työkohteeseen perehtynyt. Puutavaratoimittajien ohjeisiin on tutustuttava. Työntekijöille annetaan tarvittava työnopastus. Aloituspalaverissa sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat, kuten asennus- ja laatusuunnitelmat; varastoinnin, säilytyksen ja suojausten hoitaminen; vastuuhenkilöt, laadunvarmistus- ja työturvallisuusasiat, aikataulu sekä työajat. Aloituspalaverista tehdään muistio, johon kirjataan mahdolliset muutokset. Muistio liitetään työmaa-asiakirjoihin. Käytettävien koneiden ja laitteiden yms. kunto ja toimivuus tarkastetaan ja varmistetaan niiden sopivuus tehtävään työhön ja työkohteeseen. Tarkastukset tehdään ennen koneiden ja laitteiden käyttöönottoa. Kirjataan tiedot työmaapäiväkirjaan. Tarkistetaan työkohteen valmius. Varmistutaan, että työ voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Varmistetaan nostokoneiden alustan kantavuus ja riittävä tasaisuus. Vastaanottotarkastuksesta kirjoitetaan muistio. Tarkistetaan rahti- ja kuljetuskirjojen paikkansapitävyys sekä tarkastetaan mahdolliset kuljetus- ja käsittelyvauriot. Tarkastetaan vastaanotettavan puutavaran asiakirjojen mukaisuus. Rakennusrunkoon käytettävillä rakennustuotteilla tulee olla CE-merkintä. Tuotteen suoritustasoilmoitusten (DoP) tulee vastata CE-merkintätietoja. Käytettyjen rakennustuotteiden suoritustasoilmoitukset tulee arkistoida. Rakennustuotteiden käytössä on noudatettava asennusohjeita ja niiden toteutus on tarkastettava. Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksiin kuuluu huolehtia mm. 1. Suunnitteluasiakirjoissa on rakennustuotteilta vaadittavat ominaisuudet ja vaatimustasot esitetty siten, että valittaessa suunnitelmien mukainen tuote rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset (viranomaisvaatimukset) täyttyvät MRL 152 :n mukaisesti 2. Rakennustuotteiden suoritustasoilmoitukset (DoP:it) osoittavat rakennukseen kiinnitettävien rakennustuotteiden olevan suunnitelmien mukaisia 3. Rakennustuotteiden ilmoitettuja ominaisuuksia osoittavat suoritustasoilmoitukset (DoP:it) arkistoidaan ja käytettyjen tuotteiden jäljitettävyys varmistetaan (mm. CE-merkintätiedot) 4. Rakennustuotteet on kiinnitetty/asennettu rakennukseen suunnitelmien ja tuotetta koskevien asennusohjeiden mukaisesti ja toteutuksen tarkastus on suoritettu. Mallityö / koeasennus Aikana Työn tarkastus Jälkeen Itselleluovutus Valmiin työn luovutus Mallityö tehdään ennalta sovitusta alueesta. Mallityön tekevät samat henkilöt samoilla menetelmillä, välineillä ja tuotteilla, joilla varsinainen työ tullaan tekemään. Mallityö tehdään riittävän suurelle alueelle niin, että työmenetelmä vastaa varsinaisessa työssä käytettävää menetelmää. Mallissa tehdään suunnitelmien mukaiset laadunvarmistuskokeet sekä tarkistetaan työmenetelmän ja tuotteiden soveltuvuus kohteeseen. Työn tulee täyttää myös esteettiset laatuvaatimukset. Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija tarkastavat ja hyväksyvät mallityön. Mahdolliset muutokset ja korjaukset tulee tehdä ja hyväksyä ennen seuraavaan työvaiheeseen siirtymistä. Mallitöiden tarkastamisesta kirjoitetaan muistio, joka liitetään työmaa-asiakirjoihin. Kaikki työn laatuun vaikuttavat asiat ja laadunvarmistuksen edellyttämät toimenpiteet kirjataan esim. työmaapäiväkirjaan. Kirjattavia asioita ovat esim. ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus, tehdyt laadunvalvontakokeet ja -mittaukset sekä niiden tulokset. Laadunvalvontakokeet tehdään suunnitteluasiakirjojen mukaisesti. Työn aikana seurataan toteutuvan asennuksen laatua ja verrataan sitä hyväksyttyyn malliin. Poikkeamien syyt selvitetään ja korjataan välittömästi. Saunan puutöiden aikana jatkuvasti valvottavia ovat mm. mittatarkkuus (saumat, hammastus, pysty- ja vaakasuoruus) aineiden, tarvikkeiden ja kaluston kuljetukset, nostot ja varastointi asennusolosuhteet (lämpötila, kosteus, valaistus ja kohteen siisteys) väliaikaiset tuennat, suojaukset ja kiinnitykset materiaalien yhteensopivuus ja kunto peittyvien työsuorituksien asianmukaisuus. Ennen pääurakoitsijan vastaanottotarkastusta ja työn luovutusta rakennuttajalle pidetään itselleluovutus. Tarkistetaan työ luovutussuunnitelman mukaisen tarkistuslistan avulla. Puutteet ja virheet korjataan ennen pääurakoitsijan vastaanottotarkastusta. Työn päätyttyä kootaan luovutusasiakirjat ja mahdolliset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka luovutetaan rakennuttajalle. Samalla tarkistetaan valmis työ ennen työn luovutusta rakennuttajalle. Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija tarkastavat valmiin työn, vertaavat tuloksia asiakirjoihin ja hyväksyvät valmiin työn. Työn tarkastamisesta, mahdollisista huomautuksista ja korjausehdotuksista kirjoitetaan tarkastuspöytäkirja. Saunan puutöiden vastaanottotarkastuksessa luovutetaan tilaajalle tarvittavat tiedot asennetusta puutyöstä.

18 Menekit ja menetelmät 18 Käyttöesimerkki Työnsuunnittelua varten on laskettava saunan puutyön työmenekit, työnosien kestot ja materiaalimenekit. Kohde: Kohteena on paritalo, jonka kumpaankin asuntoon tulee 3 m² sauna. Saunojen kattoihin tulee yhteensä 6 m² puuverhousta ja seiniin 30 m². Saunoihin asennetaan lauteet yhdelle seinälle. Lauteiden pituus on 2 m eli lauteita tulee yhteensä 4 m. Toteutus: Saunan panelointi ja lauteiden teko suoritetaan erillisinä urakoina. Siirrot kohteessa tehdään käsin. Kohteessa on laudemateriaalien siirtoja 6 kpl. Työryhmä on 1 työntekijä. Materiaalit: Verhousalustan koolaus on yksinkertainen. Naulaus- ja tuuletusrimojen kokonaishukkaprosentiksi arvioidaan 7,5 % ja verhouslaudan 22,5 %. Laudemateriaalien kokonaishukkaprosentiksi arvioidaan 10%. Suoritemääräkerroin: Suoritemääräkerroin voidaan laskea lineaarisella interpoloinnilla tai siinä voidaan käyttää kerrointa, joka on lähimpänä suoritemäärää. Materiaalimenekit Työnosa Määrä Teoreettinen menekki Kokonaishukkaprosentti Yhteensä Saunan lauteet - runkopuutavara 4 m 11,5 jm/m 1,10 = 50,6 jm - laudelaudat 4 m 17 jm/m 1,10 = 74,8 jm Puuverhous - naulaus- ja tuuletusrimat 30 seinä-m 2 3 jm/ seinä-m 2 1,075 96,8 jm 6 katto-m 2 3 jm/ katto-m 2 1,075 19,4 jm = 116,2 jm - verhouslauta 30 seinä-m 2 10,5 jm/seinä-m 2 1, ,9 jm 6 katto-m 2 10,5 jm/katto-m 2 1,225 77,2jm = 463,1 jm Työmenekit ja kestot Työnosa Määrä Työmenekki (T3) Yhteensä Saunan puuverhous Tavaran vastaanotto ja välivarastointi 36 m 2 0,04 tth/m 2 1 tth Käsinsiirrot 36 m 2 0,04 tth/m 2 1 tth Sisäpuolinen puuverhous - koolaus 36 m 2 0,06 tth/m 2 2 tth - katon puuverhous 6 m 2 0,45 tth/m 2 3 tth - seinien puuverhous 30 m 2 0,40 tth/m 2 = 12 tth Suojaus ja siivous 36 m 2 0,02 tth/m 2 1 tth = 20 tth Suoritemääräkerroin (36 m 2 ) - suoritemäärä osuu raja-arvoon, joten kerroin saadaan suoraan taulukosta 1,15 20 tth 23 tth Saunan lauteet Tavaran vastaanotto ja välivarastointi 2 saunaa 1 tth/osakohde = 2 tth Käsinsiirrot 6 kpl 0,08 tth/siirto 5 tth Saunan lauteet (3 m 2 ) 2 saunaa 6 tth/kpl = 12 tth Suojaus ja siivous 2 saunaa 1 tth/osakohde 2 tth = 21 tth Suoritemääräkerroin (2 saunaa) - suoritemäärä osuu kahden raja-arvon väliin, joten kerroin saadaan interpoloimalla 1, tth = 23 tth Kokonaistyömenekki, saunan puutyöt 23 tth + 23 tth = 46 tth Työn kesto, 1 asentaja 46 tth 8 tth/tv 1 RAM 6 tv

19 Menekit ja menetelmät 19 Kirjallisuus Viranomaismääräyksiä ja -ohjeita RatuTT Valtioneuvoston asetus rakennustyön työturvallisuudesta (205/2009) RatuTT Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) RatuTT Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) RT RakMK B10 Puurakenteet. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. + lisälehti. (2005). Valtioneuvoston asetus eräiden kemikaaleja koskevista kielloista ja rajoituksista annettujen valtioneuvoston päätösten ja asetusten kumoamisesta (415/2009) Ohjeita ja standardeja RT SisäRYL 2013 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt. Rakennustieto Oy. Helsinki RT SFS 4969, Asunnon kiintokalusteet, toiminnalliset ominaisuudet, testausmenetelmät ja vaatimukset. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Sauna 4. Saunan lauteet ja kalusteet. Rakennustieto Oy. Helsinki Rakennusmateriaalien suojaus työmaalla, Koski Hannu, Kauranen Hannu, VTT Rakennustekniikka Työsuojeluoppaita ja ohjeita 32. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet. Työsuojeluhallinto. Tampere RIL Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Helsinki SFS 2457 Puukalusteet. Laatuvaatimukset Ratu-kirjallisuus Ratu KI-6018 Rakennustöiden turvallisuusohjeet. Raturva 2. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu KI-6025 Rakennustöiden laatu Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu KI-6024 Rakennushankkeen työturvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu KI-6022 Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu C Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1180 Työmaan laatusuunnitelma. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1211 Työmaatekniikka, nostot ja siirrot. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1218 Rakennustöiden putoamissuojaus. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1214 Työmaan aputyöt ja huolto. Työmaatekniikka - Rakennusten suojaus, työmaatilojen huolto, työmaakuljetukset, työnaikainen siivous, loppusiivous. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1215 Työmaan laadunvarmistus, tarkastukset ja mittaukset. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1223 Rakennustöiden putoamissuojaussuunnitelma. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1225 Pölyntorjunta rakennustyössä. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu 0303 Sisäpuolinen vedeneristys. Menekit ja menetelmät. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu 0312 Laatoitus. Menekit ja menetelmät. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu 0427 Puupintarakentaminen, sisäpuolinen puuverhous ja -päällystys. Menekit ja menetelmät. Rakennustieto Oy. Helsinki Muita julkaisuja Hietavirta, et al. Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen Rakennusalan kustantajat RAK. Helsinki Puutavaratoimittajien ohjeet.

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ]

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ] PUULATTIAN ASENNUS [ Puu tekee kodin ] MASSIIVIPUULATTIAT Tämä esite koskee massiivipuusta (männystä tai kuusesta) tehtyjä lattioita. Lattialaudat ovat pontatut eli niissä on uros- ja naaraspontit. Nykyään

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2016 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Sopivan puun valitseminen Valitse muodoltaan ja rakenteeltaan sopiva puu ja varmista, että se on terve. Tämä on erittäin tärkeää, jotta majalla on tukeva

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Tampereen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Lehtola Veikko Takala Markku Kehittämishanke Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Työn ohjaaja Annukka Tapani Tampere 10/2011 Tampereen

Lisätiedot

Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10

Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10 Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10 Terassin kokoaminen ja perustaminen Terassi on tarkoitettu koottavaksi valmiiksi pohjustetulle ja tasatulle maalle. Perustamisessa on otettava huomioon mahdollinen

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti asennusohje. (ver ) Vivia

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti  asennusohje. (ver ) Vivia Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, 15520 Lahti info.finland@elfa.com www.kirena.com asennusohje (ver 17.05.2016) Vivia Yleistä asennuksesta ja asennuspaikasta Asennusohjeessa on kuvattu Kirena Vivia -liukuovi

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1 Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja

Lisätiedot

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex Effex Stora Enso Design Sisustuspaneeli Effex on 100 % kierrätettävää luonnonmateriaalia Tarvittavat työkalut: Suositeltavat turvavarusteet: + Vasara + tuurna Naulapyssy Nauloja (1,2x30 mm) Sirkkeli (tai

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS HUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE 31.5.2012 PAKKAUSLISTA Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, takaluukun saranat (Euromakki), lankahaka, työntösalpa, ruuvit 5x80 mm,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

Asennusohje 1 (5)

Asennusohje 1 (5) Asennusohje 1 (5) ELEMENTO 9T LEPOTASOLLINEN UMPIPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa toimittaa asennusjärjestyksen

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ

ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ Ennen kuin aloitat asennuksen lue asennusohje huolellisesti. Puu on elävä luonnonmateriaali ja jokainen lattialauta on oma yksilönsä. Massiivipuulattiat

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

Rakennuksen lämpökuvaus

Rakennuksen lämpökuvaus Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Asennusohje LASISEINÄ

Asennusohje LASISEINÄ Asennusohje LASISEINÄ Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja taataan lasiseinän

Lisätiedot

Telineiden turvallisuusohjeet

Telineiden turvallisuusohjeet Telineiden turvallisuusohjeet Sinun turvallisuus ja menestys on meille tärkeää. Tulosta tämä ohje ja lue se huolella. Jos sinulla on jotain ohjeisiin liittyviä kysymyksiä voit kysyä meiltä neuvoa. Olemme

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

KoskiThermasennusohje

KoskiThermasennusohje KoskiThermasennusohje KoskiTherm lattialämmityslevy vesikiertoiseen lattialämmitykseen Koskisen Oy on kehittänyt yhteistyössä Uponorin kanssa KoskiThermin, jonka avulla vesikiertoinen lattialämmitys voidaan

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM ONNISTUNUT JAKKARA 1. Listat ovat tasaisin välein ja naulat suorassa rivissä. Naulojen päät ovat puun sisässä, eikä yhtään naulaa vinossa. Naulauksessa

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot

Asennusohje Tähtisaunat Moderni/Elegance/Original Suorat lauteet

Asennusohje Tähtisaunat Moderni/Elegance/Original Suorat lauteet Asennusohje Tähtisaunat Moderni/Elegance/Original Suorat lauteet Kiitos Tähtisaunat laudepaketin tilaamisesta. Seuraavassa käsitellään Moderni, Elegance tai Original mallin suoran lauteen asennusta. Tähtisaunat

Lisätiedot

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:39

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:39 RunkoRYL 2010 721 Puuelementtityö Sivu: 1 7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:39 72 Puuelementtirakentaminen 721 Puuelementtityö Sisältö puurakenteisten elementtien sekä niistä tehtävien rakennusosien laatuvaatimukset

Lisätiedot

Asennusohje Tähtisaunat Original-Kulma ja U lauteet.

Asennusohje Tähtisaunat Original-Kulma ja U lauteet. Asennusohje Tähtisaunat Original-Kulma ja U lauteet. Kiitos Tähtisaunat laudepaketin tilaamisesta. Seuraavassa käsitellään Original mallien Kulma ja U-lauteiden asennusta. Tähtisaunat toimittaa tämän ohjeen

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1 Vaihe 1 Laita maskeerausteippiä n. 1 cm pohjaosien sisemmästä jyrsitystä merkkiviivasta sekä n. 1cm sivumoduulien mustasta merkkivivasta. Hio maskeerauksen ulkopuolinen alue karhunkielellä. Maskeeraus

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUU 2015 22.10.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot