TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot"

Transkriptio

1 TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu (19) Ratu 0434 korvaa Talo 2000 TUO 7.3, 7.5, 11.2 HAN 1.3.2, 1.3.3, Saunan puutyöt Tämä ohje sisältää saunan katon ja seinien puuverhouksen, saunan lauteiden rakentamisen sekä laude- ja sauna-elementtien asennuksen sekä työkunnan tekemän mittauksen ja siivouksen. Sisällysluettelo Työkokonaisuus 1 Tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat 2 Tehtäväkohtaiset asiakirjat ja suunnitelmat 3 Työmenekit 4 Materiaalimenekit 5 Työmenetelmä 6 Materiaalikäsitteitä ja -määritelmiä 14 Materiaalit 14 Työvälineet, koneet ja kalusto 14 Työturvallisuus 15 Saunan puutöiden laadunvarmistus 17 Käyttöesimerkki 18 Kirjallisuus 19 Työkokonaisuus Alkutila Saunan puutöitä edeltävät työt, kuten lämmön- ja vedeneristystyöt sekä lattian pintatyöt ovat suunnitelmien mukaiset, tarkistetut ja hyväksytyt. Työn vaatimat materiaalit, tarvikkeet, koneet ja kalusto ovat työmaalla asianmukaisesti varastoituina. Lopputila Saunan puutyöt on tehty suunnitelmien mukaisesti. Työ on tarkastettu ja hyväksytty suunnitelmien mukaisena. Ei sisällä Ohje ei sisällä vedeneristystä, laatoitusta eikä saunan sähkötöitä. Sisäpuolinen vedeneristys Ratu-ohjeessa 0303 ja laatoitus Ratu-ohjeessa Työryhmä 1 työntekijä. Saunan puutyöt Liittyvät työt Lämmöneristystyö sekä sähkö- ja putkityöt. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset työnaikaiset materiaalisiirrot työnaikainen siivous työturvallisuustoimet Aloittavat työt suunnitelmien tarkastukset aloituspalaveri ja työkohteen vastaanotto materiaalien vastaanotto, tarkistukset ja välivarastointi suunnitelmien tarkistukset materiaalien ja koneiden siirrot työnaikaiset suojaukset Saunan puutyöt Saunan puuverhous Saunan lauteet Elementtisauna Lopettavat työt asennustyön jälkisuojaus työvälineiden huolto kaluston siirrot ja varastointi jätteiden lajittelu ja siivous työkohteen luovutus Saunan puutöiden vaiheet: saunan puuverhous: yksinkertainen koolaus ja seinän puuverhous saunan lauteet: yhdelle seinälle puusepäntöinä tehtävien saunan lauteiden (rungot, tasot ja kaiteet) teko, asennus ja kiinnitys, sauna 3 m² elementtisauna: elementin purku pakkauksesta ja asennus paikalleen Karkeutettu työmenekki Saunan puuverhous 0,62 tth/m 2 0,74 tth/m 2 Saunan lauteet 8 tth/sauna 10 tth/sauna Elementtisauna 1 tth/kpl 1,2 tth/kpl Karkeutettu työsaavutus (työryhmänä 1 työntekijä) T3 T4 Saunan puuverhous 13 m 2 /tv 11 m 2 /tv Saunan lauteet 1 saunaa/tv 1 saunaa/tv Elementtisauna 8 kpl/tv 7 kpl/tv Karkeutetut työmenekit ja -saavutukset sisältävät yllä olevan kuvan mukaiset työvaiheet. Varsinaisten saunan puutöiden lisäksi työmenekissä ja -saavutuksessa on huomioitu vastaanotto, siirrot, suojaukset ja siivous, paitsi elementtisaunojen osalta. Työmenekkejä on avattu enemmän työmenekkisivulla. TL3-kertoimena on käytetty 1,2. T3 T4

2 Menekit ja menetelmät 2 Tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat Työmaan laatusuunnitelma Työmaan aluesuunnitelma Työmaapäiväkirja Yleisaikataulu Hankinta-aikataulu Putoamissuojaussuunnitelma Työselostus Kosteudenhallintasuunnitelma Purku- ja suojaussuunnitelma Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään mm. työmaan ajallinen ja taloudellinen tavoite ja ohjaus, riskien kartoitus, laadunvarmistus- sekä työturvallisuustoimet ja -vastuut. Ks. Ratu-suunnitteluohje 1180-S Työmaan laatusuunnitelma. Mittakaavaan laadittu suunnitelma, josta ilmenee kuhunkin rakentamisvaiheeseen liittyvät, työmaajärjestyksen kannalta oleelliset seikat kuten kulkutiet ja ajoväylät, työmaatilat, nostokaluston sijainti ja ulottumat, läjitysalueet, varastoalueet, ensiaputarvikkeet sekä sähköistys. Ks. Ratu-ohje C Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Asiakirja, johon päivittäin merkitään työmaata koskevat tiedot ja tapahtumat mm. käynnistyneet, käynnissä olevat ja päättyvät työt, työmaan työntekijävahvuus ja säätila. Työmaapäiväkirjaan tulee pyydettäessä lisätä viranomaisen, tilaajan, urakoitsijan, asiantuntijoiden tai tavarantoimittajien huomautuksia. Tuotannon aikataulu esimerkiksi jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio, jossa on kuvattu viikon tarkkuudella työmaan ajallisesti ja taloudellisesti merkittävät tehtävät. Työmaan materiaalien tilaus- ja saapumisajankohdan sekä siirtojen ja välivarastoinnin optimointiin tähtäävä suunnitelma. Suunnitelman avulla ehkäistään toimitusajoista johtuvia ongelmia. Putoamissuojaussuunnitelma on kirjallinen ja kuvin täydennetty esitys siitä, miten rakennuskohteessa on mietitty ja ajateltu toteuttaa kohteen putoamissuojaus. Suunnitelmassa huomioidaan kohteen erikoispiirteet ja rakennusvaiheet sekä suojaamisessa käytettävät menetelmät ja periaatteet. Työmaan putoamissuojaussuunnitelmaa sovelletaan kussakin tehtävässä ja putoamissuojaussuunnitelman tietoja täydennetään tehtäväsuunnitelmassa. Työselostus on hankekohtainen, tekninen asiakirja, jossa kuvataan käytettävät materiaalit ja aineet, niiden laatu, kerrospaksuudet, työmenetelmät ja rakenteet. Kosteudenhallintasuunnitelmassa määritetään mm. puurakenteiden tavoitekosteudet rakentamisen eri vaiheissa sekä keinot ja tarkastukset tämän varmistamiseksi. Kosteudenhallintasuunnitelman laadinta aloitetaan hankesuunnitteluvaiheessa, jossa rakennushankkeeseen ryhtyvä tekee päätöksen vaaditusta kuivanapidon tasosta. Työmaavaiheessa kosteudenhallintasuunnitelmaa täydennetään ja tarkennetaan urakoitsijan menettely- ja työtavoilla. Purku- ja suojaussuunnitelma liittyy työmaajärjestelyihin ja työmaan aikaiseen kosteudenhallintaan sekä säilyviksi tarkoitettujen rakennusosien suojaamiseen niin, että ne ovat käyttökelpoisia rakennustyön jälkeen. Maankäyttö- ja rakennuslain 134 a ehdotetaan täydennettäväksi siten, että laissa nimenomaisesti mainittaisiin purku- ja suojaussuunnitelma. Rakennusvalvontaviranomainen voisi rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana määrätä purku- ja suojaussuunnitelman laatimisesta ja toimittamisesta. HE 147/2013

3 Menekit ja menetelmät 3 Tehtäväkohtaiset asiakirjat ja suunnitelmat Aloituspalaverin muistio Ennen työn aloitusta järjestetään aloituspalaveri, johon osallistuvat työntekijät ja työnjohto. Aloituspalaverissa käydään läpi mm. työn aikataulu, suunnitelmat, laadunvarmistus ja turvallisuusasiat. Palaverista laaditaan muistio. Nostosuunnitelma Vastaanottopöytäkirja Tehtäväsuunnitelma Valmistajakohtaiset ohjeet Erillinen nostosuunnitelma tehdään kohteissa, joissa nostoja vaativia työvaiheita on samaan aikaan käynnissä useita tai, jos nostot ovat erityisen vaativia, esim. nostopaikat eivät ole nostokoneen kuljettajan suorassa näköyhteydessä, nostettavat taakat ovat suuria tai taakat ovat tuulelle alttiita. Vastaanottopöytäkirjaan merkitään mm. suoritetut tarkastukset, vastaanotettavan työn hyväksyminen tai puutteet, virheet ja jälkitarkastukset. Tehtäväsuunnitelma laaditaan hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Siinä esitetään mm. tehtävän aikataulu, laatuvaatimukset, työturvallisuusasiat, potentiaalisten ongelmien analyysi, materiaalit ja työryhmä. Valmistajakohtaisia ohjeita ovat käyttöturvallisuustiedotteet ja käyttöohjeet. Näissä annetaan ohjeita mm. tuotteiden varastoinnista, ominaisuuksista, työn suorituksesta ja turvallisesta käyttötavasta.

4 Menekit ja menetelmät 4 Työmenekit Aloittavat työt 1) Työnosa Työmenekki Tavaran vastaanotto ja välivarastointi tavaran vastaanotto ja välivarastointi 0,04 tth/ m² 1 tth/osakohde Siirrot nosturin valmistelu 16 tth/kerta nosturi, nosto krs. 0,20 tth/siirtokerta traktori, alle 50 m 0,25 tth/siirtokerta käsinsiirrot, m 0,04 tth/m² 0,08 tth/siirtokerta Saunan puuverhous Työnosa Työmenekki Verhousalustan koolaus yksinkertainen koolaus 0,06 tth/m² kaksinkertainen koolaus 0,10 tth/m² Puuverhous katon puuverhous 0,45 tth/m² seinän puuverhous 0,40 tth/m² Laude-elementit 1) Työnosa Työmenekki Lauteet yhdelle seinälle (sisältää mittauksen, pakkauksen purkamisen, kiinnityksen ja asennuksen) lauteet 0,4 tth/kpl Puusepäntyönä tehtävät saunan kalusteet 2) Työnosa Työmenekki Saunan lauteet yhdelle seinälle (sisältää rungon, pieni sauna 4 tth/kpl tasot, kaiteet) iso sauna 8 tth/kpl sauna 3 m² 6 tth/kpl Saunan U-lauteet (sisältää rungon, tasot, pieni sauna 8 tth/kpl kaiteet) iso sauna 12 tth/kpl Pesuhuoneen penkki yksinkertainen/pieni penkki 0,5 tth/kpl iso penkki 1,5 tth/kpl Elementtisauna 1) Työnosa Työmenekki Elementtisaunan asennus 3) (sisältää purkamisen paketista, villoituksen, silikonisaumauksen sekä reikien porauksen sähköputkille) sauna 1 tth/kpl Lopettavat työt 1) Työnosa Työmenekki Suojaus ja siivous suojaus ja siivous 0,02 tth/m 2 1 tth/osakohde Suoritemäärän vaikutus 1) Koolaus ja puuverhous (m²) kerroin 1,15 1,05 1,00 0,90 0,80 Saunan kalusteet (kpl) kerroin 1,1 1,05 1,0 0,95 0,9 1) Aloittavien ja lopettavien töiden menekit sekä suoritemääräkertoimet eivät päde laudeelementteihin eivätkä saunaelementteihin. 2) Puusepäntyönä tehtävien saunan kalusteiden menekit ovat Ratu-ohjeesta 0268 Kalustepuusepäntyö (2003). 3) Elementtisaunan menekit pätevät kohteissa, joissa saunan pohja on tehty valmiiksi ja elementtinippu nostettu runkovaiheessa valmiiksi kohteeseen. Työmenekit on esitetty yllä olevassa taulukossa työvuoroaikoina (T3). Työvuoroaika eli tehollinen aika (T3) on tavoitteellinen työmenekki, joka ei sisällä yli tunnin kestäviä häiriöitä tai keskeytyksiä. Työvuoroaikaa käytetään rakentamisvaiheaikataulujen, viikkoaikataulujen ja tehtäväsuunnitelmien tehtävien kestojen laskentaan. Kokonaisaika eli työvaiheaika (T4) saadaan kertomalla työvuoroaika työvaiheen lisäkertoimella TL3. Lisäaikojen määrää riippuu työnsuunnittelun ja työjärjestelyjen onnistumisesta sekä työolosuhteista. Saunan puutöiden TL3-lisäaikakerroin on 1,1 1,2. Kokonaisaikaa eli työvaiheaikaa (T4) käytetään kustannusten arvioimisessa ja alustavan yleisaikataulun laadinnassa.

5 Menekit ja menetelmät 5 MUUTTUJIEN VAIKUTUS Työnosittain Oheisen taulukon muuttujien vaikutus työmenekkiin on otettava huomioon työnosittain. Työnosa Muuttuja Vaikutus työmenekkiin Suurentaa Pienentää Varastointi Rakennuspaikka Ahdas Toimiva aluesuunnitelma, tilava Siirrot ja varastointi Sääolosuhteet Huonot, sääsuojien tarve Hyvä, ei erillisiä sääsuojia Sääsuojat Huonot suojat Hyvät suojat Nostot ja asennus Tuulen voimakkuus Voimakas tai Tyyni ilma puuskittainen tuuli Rakennuspaikka Ahdas Toimiva aluesuunnitelma, tilava Kaikki työnosat Oheisen taulukon muuttujien vaikutus työmenekkiin on otettava huomioon kaikkien työnosien osalta. Muuttuja Vaikutus työmenekkiin Suurentaa Pienentää Siirtomatkat Pitkät siirtomatkat Lyhyet siirtomatkat Työmaajärjestelyt Ahtaat ja sekavat työmaatilat yms. Suunnittelemattomuus Työkoneet kaukana työkohteesta Siistit työkentely- ja varastointitilat Hyvä logistiikka ja asennussuunnitelma, ennalta suunniteltu Työkoneet lähellä työkohdetta Välivarastointi Nostolaite Suunnittelemattomuus, asennettavan materiaalin puute Hidas, kohteeseen tai työvaiheeseen sopimaton Asennusjärjestyksen huomiointi varastoinnissa Hyvä, tehokas ja työhön soveltuva nostokone Tarkka nostokoneen kuljettaja Verhouslaudan leveys Kapea lauta Leveä lauta Seinien muoto Seinäpinnan kaarevuus Suorat seinät Nurkkien määrä Paljon nurkkia Vähän nurkkia Läpivientien ja aukkojen lkm Paljon läpivientejä - Naulaustapa Piilonaulaus Päältänaulaus Puutavaran työstö Paksu, työstettävä puutavara Ohut, helposti työstettävä puutavara Lauteiden malli Erikoislauteet, u-malliset Suorat, valmislauteet lauteet Suunnitelmien selkeys Monimutkaiset Yksinkertaiset, valmiiksi suunniteltu Työvälineet Työnjohto ja työryhmä Vääränlaiset työvälineet, tehottomuus Kokemattomuus Uusi ryhmä Työtehtävien mukaiset työvälineet, tehokkuus ja turvallisuus Ammattitaito Tuttu työryhmä Materiaalimenekit Materiaalien teoreettinen menekki on suunnitelmien mukainen menekki. Saunan puutöiden materiaalilisä eli kokonaishukka muodostuu menetelmä- (ML2), työnvaihe- (ML3) ja työmaalisästä (ML4). Kokonaishukka lasketaan teoreettisesta materiaalimenekistä. Saunan puutyöt Verhouksen naulausja tuuletusrimat Teoreettinen ML2 + ML3 ML4 Yhteensä menekki 2 3,5 jm/m² 5 7 % 0 3 % 5 10 % Verhouslauta 8,5 12 jm /m² % 0 10 % % Lauteiden runko 11,5 jm/m 5 10 % 0 5 % 5 15% Laudepuut yms. 17 jm/m 5 10 % 0 5 % 5 15%

6 Menekit ja menetelmät 6 Työmenetelmä Aloitusedellytysten varmistaminen 1. Ennen työn aloittamista järjestetään aloituspalaveri, jossa sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat. Aloituspalaverissa käydään läpi saunan puutöiden aikataulu, kaluston, työvoiman, materiaalien ja tarvikkeiden saatavuus, suunnitelmat, tilakohtaiset materiaalit, asennusohjeet ja -järjestys, laatuvaatimukset ja työturvallisuus. Tarkistetaan suunnitelmien toteutuskelpoisuus. Erityisesti kiinnitetään huomiota liitosdetaljeihin esimerkiksi lauteiden teossa ja asennuksessa. Tarkistetaan suojausta ja asennustyötä koskevat viranomaismääräykset. Aloituspalaverin asialista työturvallisuus työkohteen valmius ja korjattavat asiat aikataulu, liittyminen muihin töihin ja välitavoitteet suojaustoimenpiteet työmenetelmien ja suunnitelmien toteutuskelpoisuus mallityökäytännöstä sopiminen Tarvittavat asiakirjat purku- ja suojaussuunnitelma kosteudenhallintasuunnitelma asennussuunnitelma Varmistetaan, että saunan puutöiden yhteydessä ei ole päällekkäisiä työturvallisuutta ja työterveyttä haittaavia tai vaarantavia työvaiheita. Saunan puutöiden eteneminen ja limitys muuhun työhön suunnitellaan mahdollisimman keskeytymättömäksi. Kaluston siirrot pidetään vähäisinä. Tarpeeton kulku työkohteessa estetään. Työntekijän perehdyttäminen 3. Asennustyöryhmä perehdytetään työkohteeseen ja työmenetelmiin. Asennustyöryhmälle selvitetään työvaiheiden laatuvaatimukset ja laadunvarmistusmenetelmät sekä menetelmä-, kohde- ja tuotekohtaiset työturvallisuustoimet. Asennustyöryhmän tulee tietää asennusjärjestys ja aikataulu. 4. Tarkistetaan henkilökohtaisten suojavarusteiden saatavuus ja varmistetaan niiden käyttö. Rakennustyömaalla käytetään kypärää, turvajalkineita sekä työn ja työolosuhteiden vaatimia silmiensuojaimia sekä kuulonsuojaimia. Työskenneltäessä polvillaan käytetään polviensuojaimia. Runkovaiheessa tehtävien materiaalisiirtojen aikana putoamissuojaus tulee olla toteutettuna ensi sijaisesti rakenteellisesti eli suojakaitein- ja/tai verkoin. Tarkista henkilökohtaiset suojavarusteet työntekijöiden perehdytys ja tarvittava työnopastus vaadittavat pätevyydet Työkohteen vastaanotto 5. Työkohdetta vastaanotettaessa tarkistetaan, että edeltävät työvaiheet, kuten lämmön- ja vedeneristystyöt ovat valmiit asennustyötä varten ja täyttävät suunnitelmien vaatimukset. Peittyvien ja liittyvien rakenteiden tulee olla valmiina tarkastettuina ja hyväksyttyinä. Asennuspohjan pysty- ja vaakasuoruus tarkistetaan. Kohteen vastaanottotarkastuksessa merkitään muistiin mahdolliset virheet ja puutteet, jotka korjataan ennen töiden aloittamista. 6. Olosuhteet 6. Asennuspaikan olosuhteet tulee järjestää sellaisiksi, että työssä saavutetaan vaadittu laatutaso. Vallitsevien sääolosuhteiden vaikutus nosto- ja siirtotyöhön sekä sisäilmaolosuhteiden vaikutus asennukseen selvitetään ennen töiden aloittamista. Varmistetaan, että asennusolosuhteet vastaavat materiaalien vaatimuksia (lämpö, kosteus) sekä turvallisuusvaatimuksia (sähkö, valaistus, siisteys). Ajotiet sekä purkaus- ja lastauspaikat tehdään kuormituksen mukaisiksi. Ajo- ja kulkureitit erotetaan toisistaan omiksi väylikseen. Ajotiet eivät saa mennä ristiin työmaan kulkureittien kanssa.

7 Menekit ja menetelmät 7 Suojaus 7. Ympäröivät rakenteet ja pinnat suojataan saunan puutöiltä esim. pahvilla tai vanerilla. Suojausten kuntoa ja riittävyyttä tulee ylläpitää työn aikana. Saunan puutöiden keskeytyksen ajaksi työ suojataan tarvittaessa. Kaluston ja koneiden tarkastus 8. Työssä tarvittavat koneet, kalusto ja materiaalit siirretään työkohteeseen tai päätoteuttajan osoittamalle työstöpaikalle. Koneiden ja laitteiden kunto, toimivuus ja soveltuvuus asennustyöhön ja kohteeseen tarkistetaan ennen niiden siirtoa ja käyttöönottoa työkohteeseen. Nosturin ja muiden nostolaitteiden käyttöönottotarkastusten voimassaolo, enimmäiskuorma ja soveltuvuus asennustyöhön tarkistetaan ennen nosto- ja siirtotyöhön ryhtymistä. Varmistetaan, että vuokratuille koneille on tehty tarvittavat tarkastukset. Tarkastuksista on vastuussa se työnjohtaja, jonka lukuun laitteella tehdään työtä riippumatta siitä, kuka on laitteen haltija tai kuka laitetta käyttää. Käytännössä tarkastukset toteuttaa laitteen omistaja. Vuokrakonetta käytettäessä työnantajan tulee varmistaa, että laitteelle on tehty tai tarvittaessa tehdään käyttöönottotarkastus tai määräaikaistarkastus ennen laitteen kutakin käyttöönottoa Nostoapuvälineet 9. Tarkistetaan nostovaijereiden, -ketjujen ja muiden nostoapulaitteiden kunto ja enimmäiskuorma. Nostovaijerit, -ketjut ja muut nostoapulaitteet kiinnitetään nostokorvakkeisiin. Tarvittaessa käytetään nostotukia. Nostovaijereiden, -ketjujen ja muiden nostoapulaitteiden kuntoa ja toimintaa seurataan koko nosto- ja siirtotyön ajan Nostoalue 10. Nostojen aikana on nostoalueella liikkuminen kielletty. Ulkopuolisten liikkuminen nostoalueella estetään erottamalla se muusta työmaasta suoja-aitojen, pukkien tai lippusiiman avulla. Materiaalien nostot 11. Asentajilla ja nosturin kuljettajalla tulee olla esteetön näköyhteys tai häiriötön puheyhteys työn aikana. Jos nosturin tai muun nostolaitteen käyttäjä ei pysty jatkuvasti valvomaan taakan liikkumista, on käyttäjän apuna oltava merkinantaja. 12. Nostoissa otetaan huomioon nostohetkellä vallitsevat sääolosuhteet esim. tuuli-, lumi-, lämpötila-, sade- yms. olosuhteet. Kovalla tuulella (> 10 m/s) nostoissa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja erittäin kovalla tuulella (> 15 m/s) työskentely keskeytetään. Puutavaran vastaanotto 13. Puutavaraa vastaanotettaessa tarkistetaan toimituksen sisältö, puutavaran kunto sekä suunnitelmien- ja sopimuksenmukaisuus. Puutavaran toimitukset sekä asennusaikataulu ja -järjestys suunnitellaan niin, että puutavaraa ei tarpeettomasti välivarastoida työmaalla. Saunaelementtiniput nostetaan jo runkovaiheessa valmiiksi työkohteeseen. Puutavaran varastointi 14. Työmaa-alueelta varataan riittävästi tilaa puutavaran nostoa, siirtoa ja välivarastointia varten. Välivaraston tulee olla riittävän iso ja sijaita työmaalla niin, että puutavara ei vaurioidu välivarastoinnin aikana. Välivarastointitilan tulee kestää puutavarasta aiheutuva kuorma. Puutavara sijoitetaan välivarastoon asennusjärjestys huomioon ottaen ja suojataan olosuhteiden vaatimalla tavalla. Toimituspakkaus ei ole riittävä suoja ulkovarastointiin. Tarkista sopimusasiakirjat, suunnitelmien toteutuskelpoisuus asennus- ja nostosuunnitelma vastaanotto- ja käyttöönottotarkastukset välivarastointi, suojaukset CE-merkintä Rakennustuotteille pakollisen CE-merkinnän suoritustasoilmoituksen tulee vastata suunnitelmien materiaalivalintoja, asennus tulee tehdä käyttö- tai asennusohjeiden mukaisesti ja toteutus tarkastaa rakennusvalvonnan edellyttämällä tavalla. Materiaalit -kohdassa on esitetty tarkemmin puutavaran käyttö rakennustuotteiden CEmerkinnän suoritustasoilmoituksen osalta.

8 Menekit ja menetelmät 8 Saunan puuverhous 15. Tarkastukset 15. Ennen koolausta ja verhouksen asennusta tarkistetaan alustan kunto ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisuus sekä saunatilan suorakulmaisuus ja mitat. Tarkistetaan silmämääräisesti, että höyrynsulku on ehjä. Tarkistetaan myös erilaisten läpivientien ja valaisinpohjien paikat. Puuverhouksen kiinnitys- ja tuuletusrakenne (koolaus) 16. Koolauksella luodaan puuverhouksen taakse tuuletusrako. Alusrimoituksen tulee olla kohtisuorassa verhouksen suuntaan nähden ja rimojen keskinäinen etäisyys on enintään 600 mm. Tuuletusvälin tulee olla vähintään 20 mm. Vaakaverhouksessa seinän runkorakenteen ja höyrynsulun päälle kiinnitetään väliseinärunkoon tukeutuvat pystyrimat tuuletusraon luomiseksi. 17. Pystyverhouksessa seinän runkorakenteeseen kiinnitetään pystyrimat tuuletusrakoa varten ja vaakasuuntaiset rimat verhouksen kiinnitystä varten. 18. Kattoon alusrimoitus kiinnitetään yläpohjapalkkeihin ruuvaamalla tai ampumalla. 19. Alusrimojen kiinnittämisen jälkeen tarkistetaan, että alusrimoituksen luoma tuuletusrako jää auki koko verhousalalla ja, että höyrynsulku on ehjä. Seinään kiinnitettäviä lauteita ja muita ripustuksia varten asennetaan kiinnitystuet. Verhouksen kiinnityksen helpottamiseksi aluskoolaukseen mitataan ja merkitään jokaisen verhouslaudan mittamerkki Mittaus ja verhouslautojen katkominen 20. Mitataan ja katkaistaan seinien tai katon verhouslaudat koko verhoiltavalle alueelle valmiiksi ennen työn aloitusta. Huomioidaan katon ja seinän välinen ilmarako (5 10 mm), nurkkien tekotavat ja liittyminen oviaukkoihin. Verhouksen ja rajoittavan pinnan väliin jätetään n. 10 mm rako puun elämistä varten. Työstettäessä verhousmateriaalia sirkkelillä käytetään silmien- ja kuulonsuojaimia. Verhouksen kiinnitys 21. Katon ja seinien panelointijärjestys riippuu seinän ja katon liittymästä. Verhouslaudat kiinnitetään päältänaulauksena tai piilokiinnityksellä. Päältänaulauksessa käytetään usein viimeistelynaulainta, jolloin on huolehdittava, ettei naula uppoa liiaksi puuhun eikä siten riko laudan pintaa. Piilokiinnityksessä lauta naulataan alustaan vinosti naaraspontin urasta tai urospontin ruoteesta siten, että naulauskohta peittyy aina seuraavan paneelin kiinnityksessä. Aina ennen lopullista kiinnitystä varmistetaan, että verhouslaudat ovat suorassa ja tiukasti pontissaan. Verhouksen suoruus korjataan tarvittaessa löysäämällä panelointia tai kiristämällä sitä lyöntikapulan ja taltan avulla

9 Menekit ja menetelmät 9 Verhouksen jatkokset 22. Paneloinnin jatkoskohdat sovitetaan tukipuun kohdalle, ainakin kahden tukipuun etäisyydelle toisistaan ja sijoitetaan tasaisesti koko verhouksen alueelle. Jatkoskohdan laudanpäät sahataan hieman sisäänpäin vinoiksi, jotta jatkoskohta on ulospäin mahdollisimman tiivis Verhouksen läpiviennit 23. Paneloinnin läpäiseville putkille jätetään mm laajenemisvara. Reiät porataan reikäporalla tai tavallisella poralla. Ennen varsinaista verhoustyötä, sähkömies tulee tekemään putkitukset sekä sähköjohtojen vedot. Vaakaverhous 24. Seinän vaakaverhous aloitetaan seinän alareunasta. Seinän alin verhouslauta jätetään 150 mm valmista lattiapintaa ylemmäksi ja limitetään vähintään 50 mm seinälle nostetun lattiapäällysteen päälle. Ensimmäiseksi verhouslaudaksi valitaan mahdollisimman suora lauta. Lauta kiinnitetään ensin alustavasti kahdella naulalla. Tarkistetaan, että lauta on vaakasuorassa ja oikeassa korkeusasemassa, jonka jälkeen se kiinnitetään lopullisesti. Edetään ylöspäin urospontti edellä (paneelikiinnikkeitä käytettäessä naaraspontti edellä). 25. Vaakasuoran paneloinnin pystynurkat sahataan suunnitelmien mukaisesti joko jiiriin tai suorakulmaiseen liitokseen. Nurkkaan voidaan kiinnittää myös peitelista paneloinnin jälkeen. 26. Viimeinen lauta sovitetaan paikalleen työstämällä se sopivan levyiseksi ottaen huomioon seinän ja katon paneloinnin väliin jätettävä 5 10 mm ilmarako. Vajaa paneeli kiinnitetään ensin viimeiseen kokonaiseen paneeliin ja asennetaan ne yhdessä paikoilleen. Pystyverhous 27. Seinän pystyverhouksen alareuna jätetään 150 mm valmista lattiapintaa ylemmäksi ja limitetään vähintään 50 mm seinälle nostetun lattiapäällysteen päälle. Lautojen alapäät katkaistaan viistoiksi»tippanokiksi» noin 30 kulmaan. Lautojen viistotut alapäät käsitellään lisäksi huolellisesti soveltuvalla pintakäsittelyaineella. 28. Seinän pystyverhousta varten asetetaan verhottavan seinän alareunaan tukilauta. Tarkistetaan tukilaudan vaakasuoruus ja korkeusasema. Pystyverhouksen ensimmäinen lauta asetetaan tukilaudan varaan nurkkaan. Lauta kiinnitetään ensin yläpäästään yhdellä naulalla asemoinnin tarkastamista varten. 29. Tarkistetaan vesivaa'alla tai pystylaserilla, että ensimmäinen pystylauta on pystysuorassa, jonka jälkeen se kiinnitetään lopullisesti. Pystyverhouksen lauta asennetaan pääsääntöisesti sydänpuoli ulospäin. Lisäksi otetaan huomioon myös puun oikea lustosuunta (lustokuvio alaspäin kuten myös mahdollinen sahauksessa muodostunut nukka). Lämpökäsitelty puu voidaan kiinnittää puulajista ja käyttökohteesta riippuen myös siten, että puun pintapuoli jää näkyviin mm 150 mm

10 Menekit ja menetelmät 10 Katon verhous 30. Ennen ensimmäisen laudan asennusta verrataan huoneen leveyttä kattolautojen hyötyleveyteen huomioiden 10 mm:n asennusvara seinän vierillä. Mikäli viimeinen lauta on jäämässä kovin kapeaksi (noin 20 mm tai vähemmän), voidaan jo ensimmäistä lautaa kaventaa urapuolelta, jotta myös viimeiselle laudalle (ns. tukkolaudalle) jäisi riittävästi leveyttä. 31. Kattoverhous kiinnitetään lopullisesti vasta, kun kaikki laudat ovat alustavasti paikallaan. Kiinnitys tehdään jokaisen naulauspuun kohdalta, esim. laseria tai linjalankaa apuna käyttäen. 31. Tarkista alustan kunto tuuletusväli vähintään 20 mm alin paneeli 150 mm lattiasta jatkoskohdat tukipuiden kohdalla seinän ja katon välinen ilmarako 32. Laude-elementtien asennus 32. Laude-elementit voidaan tukea kokonaan tai osittain lattiaan tai pelkästään seinään. Laude- ja kaide-elementtien asennuksessa tulee noudattaa valmistajan ohjeita. Tuettaessa lauteita lattiaan pystytuet kiinnitetään sallitun jännevälin mukaiselle etäisyydelle toisistaan suunnitelmien ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tukien alapäähän kiinnitetään joko säädettävät teräksiset tallat tai kumi- tai muovinastat. 33. Seinään kiinnitettäessä laude-elementtien asennus aloitetaan kiinnittämällä laudekannakkeet seinään koolaukseen asennettujen kiinnitystukien kohdalle. Kannakkeen ja seinän väliin tulee jättää 4 mm rako esimerkiksi vanerinpalan avulla tuuletuksen vuoksi. 34. Seuraavaksi lauderungot tai kannatusrimat katkotaan oikean pituisiksi ja kiinnitetään seinään. 35. Lopuksi varsinaiset laude-elementit lyhennetään tarvittaessa, jonka jälkeen ne nostetaan paikoilleen. Lopuksi kaide-elementit ja mahdolliset selkätuet kiinnitetään paikoilleen suunnitelmien mukaan

11 Menekit ja menetelmät 11 Puusepäntyönä tehtävät lauteet 37. Lauteiden runkomateriaalin työstö 36. Lauteiden tukirakenteisiin tarvittavat osat katkaistaan haluttuun pituuteen ennen asennustyön aloitusta. Saunan puutavaran tulee olla kuusta, haapaa, leppää tai apachia. Puurungon kiinnitys 37. Tukirakenteet kiinnitetään saunan seinärunkoon rakennesuunnitelman mukaan. Puiset kannakkeet (45 mm x 70 mm 145 mm) kiinnitetään poikittaistukien päälle. Kannakkeiden etäisyys saa olla korkeintaan 600 mm lauteiden pituussuunnassa. Lauderungon ja seinärakenteen väliin jätetään vähintään 4 mm väli vaneripalan avulla. Naulojen ja ruuvien kannat upotetaan. Näkyvissä pinnoissa käytetään puista peitetappia tai -tulppaa. 38. Lauteet tuetaan usein osittain tai kokonaan lattiaan. Kts. kohta Teräsrungon kiinnitys 39. Teräsrunko kiinnitetään seinärakenteisiin valmistajan ohjeiden mukaan ja suunnitelmien mukaisesti. Teräslattiatukien alle voidaan tarvittaessa kiinnittää säädettävä teräksinen talla. Teräsrungon tulee olla joko ruostumatonta tai sinkittyä terästä. Laudelautojen työstäminen 40. Istuin- ja jalkaosan laudelaudat katkaistaan ja yläpinnan särmät pyöristetään. Laudelautojen asentaminen 41. Lautojen sydänpuu asennetaan ylöspäin. Laudelaudoista ja -lankuista kootaan irralliset laude-elementit. Irrallisina elementteinä saunan lauteiden puhtaanapito on helpompaa. Naula- ja ruuvikiinnitykset tehdään piilokiinnityksinä tai upottaen ja puutapeilla peittäen. Saunan kiinnitystarvikkeiden tulee olla ruostumattomia. Lauteet irrotetaan seinistä mm raoin. Asennuksen yhteydessä huolehditaan, että lauteiden liitoksiin ei jää kohtia, joihin vesi voi jäädä seisomaan. Kaiteet 42. Lauteiden kaiteet, selkänojat ja muut tuet asennetaan paikalleen suunnitelmien mukaan. Kiukaan ympärille rakennetaan aina tukeva kaide. Seinälle voidaan kiinnittää selkänoja, joka tehdään tavallisesti samasta puulajista kuin lauteet Työn aikaiset tarkastukset 43. Koko asennustyön ajan seurataan työn laatua sekä huolehditaan riittävistä mittauksista. Tarkistetaan lauderakenteiden ja lauteiden pysty- ja vaakasuoruus sekä korkeusasema. Pidetään huolta liitosten tiiviydestä. Tarkista tuet irti seinärakenteesta puiset lattiatuet irti maasta irralliset laude-elementit kaiteet : 18

12 Menekit ja menetelmät 12 Elementtisaunan asennus 46. Tarkastukset 44. Ennen elementtisaunan asennusta tarkastetaan saunan alustan kunto ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisuus. Kokoaminen ja asennus 45. Elementit sisältävä kuljetuspakkaus puretaan ja elementtitoimituksen sisältö tarkastetaan. 46. Runkoa vasten tulevat saunaelementin seinät eristetään. 47. Saunan kolme seinää kiinnitetään toisiinsa valmistajan ohjeiden mukaan. Elementtien väliset liitokset suositellaan tehtäksi ruuveilla sekä puurakenteisiin tarkoitetuilla teräslevyliittimillä. Oviseinä asennetaan myöhemmin. 48. Saunan kattoelementin yläpuoli eristetään, kattoelementti nostetaan seinien päälle ja kattoelementin ja seinäelementtien väliin jäävä sauma tiivistetään silikonimassalla. Kokonaisuus siirretään lopulliselle paikalleen. Asennuksen aikana tulee huolehtia siitä, että LVIS-putkistoille jää riittävä tila katon ja välipohjan välissä. 49. Oviseinä asennetaan paikalleen, jonka jälkeen seinät ja katto kiinnitetään toisiinsa. Läpiviennit 50. Sähköputkille porataan tarvittavat reiät ja asennetaan putket sähköjohtoja varten Saunan paikalleenmittaus 51. Koko saunaelementti passataan lopulliselle paikalleen ja asetetaan korkolapuilla oikeaan korkoon. 52. Saunan ja rakennuksen rungon väliset saumat tiivistetään uretaanilla. Tarkista alustan kunto runkoa vasten jäävien seinien ja katon villoitus putket saunan katon ja välipohjan välissä elementtisaunan oikea korkeusasema

13 Menekit ja menetelmät 13 Lopettavat työt Suojaukset, pintojen puhdistus ja jätteiden lajittelu 53. Työnaikaiset suojaukset poistetaan. Ympäristö, kulkutiet, liittyvät rakennusosat ja varusteet puhdistetaan ja kunnostetaan työtä edeltävään kuntoon. Työvälineet ja koneet puhdistetaan, huolletaan ja varastoidaan seuraavaa käyttökertaa varten. Työmaa siivotaan työn aiheuttamista jätteistä ja jätteet lajitellaan niille varatuille paikoille poiskuljetusta varten. Tarvittaessa saunan puutyö suojataan asentamisen jälkeen. Lopputarkistukset 54. Saunan puutyöt tarkistetaan itselleluovutuksen yhteydessä ennen tilaajan vastaanottotarkastusta ja kohteen luovutusta. Puupintojen tulee olla luovutettaessa ehjiä ja puhtaita sekä sopimusasiakirjojen mukaisia Luovutus 55. Valvontapöytäkirjat luovutetaan saunan puutöiden vastaanottotarkastuksessa. Saunan puutöitä koskevat huolto- ja kunnossapito-ohjeet luovutetaan. Tarkista jätteiden lajittelu ympäristön vauriot siisteys 55.

14 Menekit ja menetelmät 14 Materiaalikäsitteitä ja -määritelmiä Puutavaran nimikkeet Rima Lauta Soiro Lankku Pinnaltaan sahattu, mitat alle 75 mm x 75 mm puutavara. Puutavara, jonka paksuus on enintään 38 mm ja leveys vähintään 75 mm. Puutavara, jonka paksuus on mm ja leveys mm. Puutavara, jonka paksuus on mm ja leveys yli 75 mm. Materiaalit Puuverhous Koolaus Seinät ja katto Verhouslautojen muoto Seinän pystyverhous Seinän vaakaverhous Katto Toimituskosteus Kiinnitystarvikkeet Muuta sahatavara kuusi, leppä, haapa, punapuu, lämpökäsitellyt verhouslaudat Käytettävien paneelien tulee olla sellaisia, että ne eivät kerää vettä saumoihin. peiterimalaudoitus tehdään kapeasta rimasta, lomalaudoitus sahatusta laudasta limilaudoitus tehdään UVL-verhouslaudasta tai tavallisesta sahatusta laudasta rimakatto rimalaudoista, puupaneelikatto höylätystä, pontatusta sisäverhouslaudasta Vaatimuksena sisäverhouslaudoissa enintään 16 % puun kuivapainosta ja lattialaudoissa enintään 8 %, ellei asiakirjoissa toisin määrätä. pienikantaisia nauloja, ruuveja, kiinnitystulppia, peltikiinnikkeitä hiomapaperia, liimaa Lauteet Runko Tasot, kaiteet Pintakäsittely Kiinnitystarvikkeet Muuta CE-merkintä Puukannattajat 45 mm 70 mm 145 mm (enintään k 600) ja seiniin kiinnitettävät poikittaistuet, esimerkiksi 45 mm 70 mm, puulajiksi soveltuu kuusi, haapa, leppä tai apachi, teräsrunkona suorakaidepalkki. Laudelaudat höylättyä puuta, esimerkiksi mm mm, joista ylimmät särmät pyöristetty; puulajiksi soveltuu kuusi, haapa, leppä tai apachi. Saunakäyttöön tarkoitettu saunasuoja. Pienikantaisia nauloja, ruuveja, kiinnitystulppia, erikoiskiinnikkeitä. Hiomapaperia, liimaa. Muun muassa puuverhousmateriaalien tulee olla CE-merkittyä. Merkinnässä tulee ilmoittaa tuotteen perusominaisuudet. Puurakenteisten lauteiden kannattimien koon suhde jänneväliin [lähde: RT ] < 2000 mm mm mm mm mm mm Työvälineet, koneet ja kalusto Suojaus Mittaus Nosto- ja siirtokalusto Saunan puutyöt Siivous Muovit, pahvit ja suojapeitteet. Elektroniset tai optiset mittauskojeet, vesivaaka, linjalanka ja (pitkä) mitta. Traktorit, kurottajat ja tarvittaessa raskaampi nostokalusto, kuten nosturit, sekä siirrettävät asennustelineet. Nostokoukuissa on lukituslaitteet. Pyörösaha, hienohampainen saha, katkaisusirkkeli, sähköpora, ruuvinväännin, naulain, taltta, tuurna, puusepän normaali varustus, hiomalaitteet, pölynpoistojärjestelmä. Jätteiden keräys- ja kierrätysastiat.

15 Menekit ja menetelmät 15 Työturvallisuus Henkilökohtaiset suojaimet Olosuhteet Työasennot Työhön opastus Työkoneet Ensiapu Siisteys, tarkastukset Työmaan ajotiet, purku- ja lastauspaikat Työmaalla käytetään aina suojakypärää, turvakenkiä, näkyvää vaatetusta ja silmiensuojaimia. Pölyävissä työvaiheissa hengityksensuojaimet. Työkoneiden käyttö edellyttää kuulonsuojaimia. Asennuksessa käytetään henkilökohtaisia suojaimia: kypärää, turvajalkineita, suojavaatetusta ja suojakäsineitä, silmien- ja kuulonsuojaimia sekä polvillaan työskenneltäessä polviensuojaimia. Putoaminen on estettävä ensisijaisesti rakenteellisilla esteillä: kaiteilla tai kaide-elementeillä ja suojaverkoilla. Seuraavien laitteiden ja työvaiheiden yhteydessä tulee käyttää alla mainittuja suojaimia: paineilmakäsityökoneet: silmä- ja kuulosuojaimet oikohöylä: kuulosuojaimet, työntökahva käsipyörösaha: silmä- ja kuulosuojaimet kovapuu ja painekyllästetty puutavara: hengityssuojaimet, ei saa työstää sisällä puutavaran, levyjen työstö: hengityssuojaimet. Lumen ja jään aiheuttama liukkaus kulkuteillä, telineillä ja henkilönostimissa on aina otettava huomioon ja pyrittävä poistamaan aina, kun se on mahdollista. Telinetyötä ja nostoja ei tehdä liian kovalla tuulella. Sääsuojien ja katosten peitteet pidetään lumettomina ja huolehditaan, että peitteisiin ei synny vettä kerääviä alueita. Huolehditaan oikeista työasennoista. Pyritään työskentelemään selkä suorana ja pitämään kädet hartiatason alapuolella. Työtasoja käytettäessä niiden tulisi olla oikean korkuisia ja tukevia. Nostoissa ja siirroissa käytetään apuna nostokoukkuja ja -hihnoja sekä muita nostoapuvälineitä. Pukkeja, jatkovarsia ja muita vastaavia työskentelyä helpottavia apuvälineitä käytetään tarvittaessa. Varmistetaan, että työntekijä on perehtynyt työhön, työolosuhteisiin ja työturvallisuuteen. Työhönopastuksen antaa työnjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Tutustutaan puutavaratoimittajien ohjeisiin. Varmistetaan, että työkoneille on tehty käyttöönottotarkastus ja vaaditut määräaikaistarkastukset. Lisäksi koneille ja laitteille tulee tehdä vastaanottotarkastus työmaalla mm. kuljetusten aikaisten vaurioiden varalta. Työskentelyn aikana noudatetaan laitteiston käyttöohjetta. Koneiden turvallisuusominaisuuksien, kuten turvakytkinten, hätäkatkaisijoiden ja estolaitteiden toimintaa ei saa kytkeä pois päältä tai vahingoittaa. Työmaalla tulee olla vähintään yksi ensiavun antamiseen perehdytetty henkilö, paarit mahdollisen tapaturman uhrin siirtoa varten sekä ensiapuvälineet ja hoitoon sopiva huonetila. Huolehditaan asennuspaikan yleisestä järjestyksestä, ylimääräisten rakennusaineiden ja työvälineiden poistamisesta ja rakennusjätteiden siivoamisesta asennuspaikalta. Huolehditaan työkohteen siisteydestä ja turvallisuusvaatimusten täyttämisestä sekä työmaatarkastuksista ja vikojen korjaamisesta. Varmistetaan, että rakennustyömaan ajotiet, purkaus- ja lastauspaikat ovat kantavuudeltaan ja leveydeltään käytettävän kuljetuskaluston vaatimusten mukaisia. Ajotiet järjestetään siten, että ne eivät tarpeettomasti risteä työmaan kulkureittien kanssa.

16 Menekit ja menetelmät 16 Yleiset työturvallisuusriskit Työnosa Riskitekijä Seuraus Varautuminen Kaikki työvaiheet Pöly, roskat Silmätapaturmat Käytetään kevyitä suojalaseja tai kasvovisiiriä aina työmaalla. Pöly Herkistyminen pölylle Työkoneissa konekohtainen pölynpoisto. Suojaus tuoteselosteen mukaan. Huono ergonomia Työkoneet Melu Työntekijän nivelten ylirasittuminen Sormien leikkautuminen, nirhaumat, haavat Kuulon heikkeneminen, tinnitus Työasennot pyritään pitämään mahdollisimman vähän selkää, polvia ja ranteita rasittavana. Huolehditaan nostinten, porakoneiden, ym. työkoneiden käytössä turvallisista työmenetelmistä. Käytetään suojakäsineitä. Käytetään kuulonsuojaimia. Henkilökohtainen suojavarustus aloittavat työt asennustyö lopettavat työt työkoneiden käyttö

17 Menekit ja menetelmät 17 Saunan puutöiden laadunvarmistus Tarkastukset ja palaverit Ennen Työhön opastus Aloituspalaveri Työmaatarkastukset Työkohteen vastaanottotarkastus Aineiden, tarvikkeiden ja valmisosien vastaanottotarkastus Varmistetaan, että työnsuorittaja on työhönsä ja työkohteeseen perehtynyt. Puutavaratoimittajien ohjeisiin on tutustuttava. Työntekijöille annetaan tarvittava työnopastus. Aloituspalaverissa sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat, kuten asennus- ja laatusuunnitelmat; varastoinnin, säilytyksen ja suojausten hoitaminen; vastuuhenkilöt, laadunvarmistus- ja työturvallisuusasiat, aikataulu sekä työajat. Aloituspalaverista tehdään muistio, johon kirjataan mahdolliset muutokset. Muistio liitetään työmaa-asiakirjoihin. Käytettävien koneiden ja laitteiden yms. kunto ja toimivuus tarkastetaan ja varmistetaan niiden sopivuus tehtävään työhön ja työkohteeseen. Tarkastukset tehdään ennen koneiden ja laitteiden käyttöönottoa. Kirjataan tiedot työmaapäiväkirjaan. Tarkistetaan työkohteen valmius. Varmistutaan, että työ voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Varmistetaan nostokoneiden alustan kantavuus ja riittävä tasaisuus. Vastaanottotarkastuksesta kirjoitetaan muistio. Tarkistetaan rahti- ja kuljetuskirjojen paikkansapitävyys sekä tarkastetaan mahdolliset kuljetus- ja käsittelyvauriot. Tarkastetaan vastaanotettavan puutavaran asiakirjojen mukaisuus. Rakennusrunkoon käytettävillä rakennustuotteilla tulee olla CE-merkintä. Tuotteen suoritustasoilmoitusten (DoP) tulee vastata CE-merkintätietoja. Käytettyjen rakennustuotteiden suoritustasoilmoitukset tulee arkistoida. Rakennustuotteiden käytössä on noudatettava asennusohjeita ja niiden toteutus on tarkastettava. Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksiin kuuluu huolehtia mm. 1. Suunnitteluasiakirjoissa on rakennustuotteilta vaadittavat ominaisuudet ja vaatimustasot esitetty siten, että valittaessa suunnitelmien mukainen tuote rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset (viranomaisvaatimukset) täyttyvät MRL 152 :n mukaisesti 2. Rakennustuotteiden suoritustasoilmoitukset (DoP:it) osoittavat rakennukseen kiinnitettävien rakennustuotteiden olevan suunnitelmien mukaisia 3. Rakennustuotteiden ilmoitettuja ominaisuuksia osoittavat suoritustasoilmoitukset (DoP:it) arkistoidaan ja käytettyjen tuotteiden jäljitettävyys varmistetaan (mm. CE-merkintätiedot) 4. Rakennustuotteet on kiinnitetty/asennettu rakennukseen suunnitelmien ja tuotetta koskevien asennusohjeiden mukaisesti ja toteutuksen tarkastus on suoritettu. Mallityö / koeasennus Aikana Työn tarkastus Jälkeen Itselleluovutus Valmiin työn luovutus Mallityö tehdään ennalta sovitusta alueesta. Mallityön tekevät samat henkilöt samoilla menetelmillä, välineillä ja tuotteilla, joilla varsinainen työ tullaan tekemään. Mallityö tehdään riittävän suurelle alueelle niin, että työmenetelmä vastaa varsinaisessa työssä käytettävää menetelmää. Mallissa tehdään suunnitelmien mukaiset laadunvarmistuskokeet sekä tarkistetaan työmenetelmän ja tuotteiden soveltuvuus kohteeseen. Työn tulee täyttää myös esteettiset laatuvaatimukset. Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija tarkastavat ja hyväksyvät mallityön. Mahdolliset muutokset ja korjaukset tulee tehdä ja hyväksyä ennen seuraavaan työvaiheeseen siirtymistä. Mallitöiden tarkastamisesta kirjoitetaan muistio, joka liitetään työmaa-asiakirjoihin. Kaikki työn laatuun vaikuttavat asiat ja laadunvarmistuksen edellyttämät toimenpiteet kirjataan esim. työmaapäiväkirjaan. Kirjattavia asioita ovat esim. ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus, tehdyt laadunvalvontakokeet ja -mittaukset sekä niiden tulokset. Laadunvalvontakokeet tehdään suunnitteluasiakirjojen mukaisesti. Työn aikana seurataan toteutuvan asennuksen laatua ja verrataan sitä hyväksyttyyn malliin. Poikkeamien syyt selvitetään ja korjataan välittömästi. Saunan puutöiden aikana jatkuvasti valvottavia ovat mm. mittatarkkuus (saumat, hammastus, pysty- ja vaakasuoruus) aineiden, tarvikkeiden ja kaluston kuljetukset, nostot ja varastointi asennusolosuhteet (lämpötila, kosteus, valaistus ja kohteen siisteys) väliaikaiset tuennat, suojaukset ja kiinnitykset materiaalien yhteensopivuus ja kunto peittyvien työsuorituksien asianmukaisuus. Ennen pääurakoitsijan vastaanottotarkastusta ja työn luovutusta rakennuttajalle pidetään itselleluovutus. Tarkistetaan työ luovutussuunnitelman mukaisen tarkistuslistan avulla. Puutteet ja virheet korjataan ennen pääurakoitsijan vastaanottotarkastusta. Työn päätyttyä kootaan luovutusasiakirjat ja mahdolliset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka luovutetaan rakennuttajalle. Samalla tarkistetaan valmis työ ennen työn luovutusta rakennuttajalle. Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija tarkastavat valmiin työn, vertaavat tuloksia asiakirjoihin ja hyväksyvät valmiin työn. Työn tarkastamisesta, mahdollisista huomautuksista ja korjausehdotuksista kirjoitetaan tarkastuspöytäkirja. Saunan puutöiden vastaanottotarkastuksessa luovutetaan tilaajalle tarvittavat tiedot asennetusta puutyöstä.

18 Menekit ja menetelmät 18 Käyttöesimerkki Työnsuunnittelua varten on laskettava saunan puutyön työmenekit, työnosien kestot ja materiaalimenekit. Kohde: Kohteena on paritalo, jonka kumpaankin asuntoon tulee 3 m² sauna. Saunojen kattoihin tulee yhteensä 6 m² puuverhousta ja seiniin 30 m². Saunoihin asennetaan lauteet yhdelle seinälle. Lauteiden pituus on 2 m eli lauteita tulee yhteensä 4 m. Toteutus: Saunan panelointi ja lauteiden teko suoritetaan erillisinä urakoina. Siirrot kohteessa tehdään käsin. Kohteessa on laudemateriaalien siirtoja 6 kpl. Työryhmä on 1 työntekijä. Materiaalit: Verhousalustan koolaus on yksinkertainen. Naulaus- ja tuuletusrimojen kokonaishukkaprosentiksi arvioidaan 7,5 % ja verhouslaudan 22,5 %. Laudemateriaalien kokonaishukkaprosentiksi arvioidaan 10%. Suoritemääräkerroin: Suoritemääräkerroin voidaan laskea lineaarisella interpoloinnilla tai siinä voidaan käyttää kerrointa, joka on lähimpänä suoritemäärää. Materiaalimenekit Työnosa Määrä Teoreettinen menekki Kokonaishukkaprosentti Yhteensä Saunan lauteet - runkopuutavara 4 m 11,5 jm/m 1,10 = 50,6 jm - laudelaudat 4 m 17 jm/m 1,10 = 74,8 jm Puuverhous - naulaus- ja tuuletusrimat 30 seinä-m 2 3 jm/ seinä-m 2 1,075 96,8 jm 6 katto-m 2 3 jm/ katto-m 2 1,075 19,4 jm = 116,2 jm - verhouslauta 30 seinä-m 2 10,5 jm/seinä-m 2 1, ,9 jm 6 katto-m 2 10,5 jm/katto-m 2 1,225 77,2jm = 463,1 jm Työmenekit ja kestot Työnosa Määrä Työmenekki (T3) Yhteensä Saunan puuverhous Tavaran vastaanotto ja välivarastointi 36 m 2 0,04 tth/m 2 1 tth Käsinsiirrot 36 m 2 0,04 tth/m 2 1 tth Sisäpuolinen puuverhous - koolaus 36 m 2 0,06 tth/m 2 2 tth - katon puuverhous 6 m 2 0,45 tth/m 2 3 tth - seinien puuverhous 30 m 2 0,40 tth/m 2 = 12 tth Suojaus ja siivous 36 m 2 0,02 tth/m 2 1 tth = 20 tth Suoritemääräkerroin (36 m 2 ) - suoritemäärä osuu raja-arvoon, joten kerroin saadaan suoraan taulukosta 1,15 20 tth 23 tth Saunan lauteet Tavaran vastaanotto ja välivarastointi 2 saunaa 1 tth/osakohde = 2 tth Käsinsiirrot 6 kpl 0,08 tth/siirto 5 tth Saunan lauteet (3 m 2 ) 2 saunaa 6 tth/kpl = 12 tth Suojaus ja siivous 2 saunaa 1 tth/osakohde 2 tth = 21 tth Suoritemääräkerroin (2 saunaa) - suoritemäärä osuu kahden raja-arvon väliin, joten kerroin saadaan interpoloimalla 1, tth = 23 tth Kokonaistyömenekki, saunan puutyöt 23 tth + 23 tth = 46 tth Työn kesto, 1 asentaja 46 tth 8 tth/tv 1 RAM 6 tv

19 Menekit ja menetelmät 19 Kirjallisuus Viranomaismääräyksiä ja -ohjeita RatuTT Valtioneuvoston asetus rakennustyön työturvallisuudesta (205/2009) RatuTT Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) RatuTT Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) RT RakMK B10 Puurakenteet. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. + lisälehti. (2005). Valtioneuvoston asetus eräiden kemikaaleja koskevista kielloista ja rajoituksista annettujen valtioneuvoston päätösten ja asetusten kumoamisesta (415/2009) Ohjeita ja standardeja RT SisäRYL 2013 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt. Rakennustieto Oy. Helsinki RT SFS 4969, Asunnon kiintokalusteet, toiminnalliset ominaisuudet, testausmenetelmät ja vaatimukset. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Sauna 4. Saunan lauteet ja kalusteet. Rakennustieto Oy. Helsinki Rakennusmateriaalien suojaus työmaalla, Koski Hannu, Kauranen Hannu, VTT Rakennustekniikka Työsuojeluoppaita ja ohjeita 32. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet. Työsuojeluhallinto. Tampere RIL Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Helsinki SFS 2457 Puukalusteet. Laatuvaatimukset Ratu-kirjallisuus Ratu KI-6018 Rakennustöiden turvallisuusohjeet. Raturva 2. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu KI-6025 Rakennustöiden laatu Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu KI-6024 Rakennushankkeen työturvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu KI-6022 Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu C Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1180 Työmaan laatusuunnitelma. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1211 Työmaatekniikka, nostot ja siirrot. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1218 Rakennustöiden putoamissuojaus. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1214 Työmaan aputyöt ja huolto. Työmaatekniikka - Rakennusten suojaus, työmaatilojen huolto, työmaakuljetukset, työnaikainen siivous, loppusiivous. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1215 Työmaan laadunvarmistus, tarkastukset ja mittaukset. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1223 Rakennustöiden putoamissuojaussuunnitelma. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1225 Pölyntorjunta rakennustyössä. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu 0303 Sisäpuolinen vedeneristys. Menekit ja menetelmät. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu 0312 Laatoitus. Menekit ja menetelmät. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu 0427 Puupintarakentaminen, sisäpuolinen puuverhous ja -päällystys. Menekit ja menetelmät. Rakennustieto Oy. Helsinki Muita julkaisuja Hietavirta, et al. Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen Rakennusalan kustantajat RAK. Helsinki Puutavaratoimittajien ohjeet.

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(26) Ratu 0412 korvaa 32-0244 Talo 2000 TUO työlajin mukaan HAN 3.4.2.2 Ohutlevytyö, kate Tämä ohjekortti sisältää katteen ohutlevytyön levytyksen

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT 1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0129 Syyskuu 1998 1 (12) PURKUTYÖ Demontering Demolition Work RL/1/Syyskuu 1998/2000/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö 1998 Laadinta:

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS Opinnäytetyö (AMK) Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Rakennusmestari (AMK) 2014 Teemu Saarinen OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennusalan

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS RAKENNUSKONEPÄÄLLIKÖT RY RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY, HELSINKI RAKENNUSTUOTANTO-KIRJASARJA

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt. Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.fi Eristerappaus on korjausrakentamisessa käytetty vanhojen julkisivujen

Lisätiedot

TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa

TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa 697 TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa TALVIOLOSUHTEET Talvikausi on se aika vuodesta, jolloin vuorokautinen keskilämpötila on nollan alapuolella. Etelä-Suomessa talven pituus on keskimäärin

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007 Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Kirjoittajat Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen Raportin nimi Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kuivanapito suojaamalla. Kuvat: Olli Teriö ja Mittaviiva Oy

Kuivanapito suojaamalla. Kuvat: Olli Teriö ja Mittaviiva Oy Kuivanapito suojaamalla Kuvat: Olli Teriö ja Mittaviiva Oy 1 1 Kuiva rakentaminen tuotannonsuunnittelun tavoitteena 2 Maankäyttö- ja rakennusasetus 10.9.1999/895 50, Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+15 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(15) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Rakentamisprosessin kosteudenhallinta - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Pekka Seppälä laatupäällikkö Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennusvalvonta 11.11.2013

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Rakennustyömaan. kestävät käytännöt

Rakennustyömaan. kestävät käytännöt Rakennustyömaan kestävät käytännöt Toimitus: Mia O Neill Kuvat: Suomen ympäristöopisto SYKLI / Vesa-Pekka Heikkilä Taitto: Vesa-Pekka Heikkilä 2 Rakennustyömaan kestävät käytännöt Sisältö Kestävää kehitystä

Lisätiedot

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla 1 (8) YLEISET TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET YIT:n TYÖMAILLA Muutoshistoria 27.2.2015 henkilösuojainten leukahihnavaatimus + EN koodit Muutettu Urakoitsija termi Työnantaja 19.6.2014 Asiakirja laadittu 1 Työturvallisuusvaatimusten

Lisätiedot