Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Khall

2 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Päätöksentekoprosessin sisäinen valvonta Henkilöstöasioiden sisäinen valvonta Talouden suunnittelun sisäinen valvonta Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen valvonta Omaisuuden hallinnoinnin sisäinen valvonta Tietohallinnon ja tietoturvan sisäinen valvonta Muut asiat Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Konsernin toiminta ja talous Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta Tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ja arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 45 2 Talousarvion toteutuminen Käyttötalouden toteutumisvertailu 46 Keskusvaalilautakunta 47 Tarkastuslautakunta 48 Kunnanhallitus ja valtuusto 50 Sukevan aluelautakunta 69 Sivistyslautakunta 71 Tekninen lautakunta Käyttötalousosan toteutumisvertailun yhdistelmä Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto määrärahojen ylityksistä ja tuloarvioiden alituksista 104

3 3 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatulot tehtäväalueittain Verotulot Valtionosuudet Satunnaiset tuotot ja kulut Rahoitustuotot ja kulut Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistoalaisten investointien vastaavuudesta Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös Tilinpäätöksen tunnuslukujen laskentakaavat 132 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 136 Tilinpäätöksen allekirjoitus 137 Tilintarkastusmerkintä 137 Muut liitetiedot Henkilöstökertomus 2015 Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet vuonna 2015 Arviointikertomus vuodelta 2015 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2015

4 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Vuoden 2015 puhutuin ja kiistellyin aihe Suomessa oli suuri Sote-uudistus. Se yhdistettynä itsehallintoalueitten perustamiseen ja kaikkiin muihin suunniteltuihin uudistuksiin muuttaa koko kuntakenttää. Kuntien tehtäväkenttä supistuisi ja rahoituspohja muuttuisi. Itsehallintoalueet tai maakunnat ottaisivat yli puolet kuntien budjeteista ja niistä tulisi tietyllä tavalla uusia suurkuntia omine vaaleilla valittuine päätöksentekoelimineen. Vuonna 2019 uusien itsehallintoalueitten ja Sotealueitten pitäisi aloittaa toimintansa. Suomen talouden kehitys on ollut heikkoa jo pitkään. Talouskasvua ei ole ollut, vienti on supistunut, työttömyysaste on korkea ja valtio velkaantuu. Erityisesti rakentaminen on vaisua. Yhteiskuntasopimusta eli työmarkkinajärjestöjen sitoutumista kilpailukyvyn parantamiseen neuvoteltiin pitkin vuotta. Vaihtoehtona ovat maan hallituksen mukaan pakkolait ja verotuksen kiristäminen. Kevät 2016 näyttää, saadaanko sopimus aikaan vai alkaako pakkolakien valmistelu. Ylä-Savossa tuntuivat myös kansainväliset kauppapakotteet, sillä Ukrainan kriisin myötä maataloustuotteiden vientikielto Venäjälle on laskenut erityisesti maidon tuottajahintaa. Maatalouden ahdinkoa on lisännyt myös maataloustukien maksuviiveet. Tämä kaikki on myös laskenut maatalouden investoinnit minimiin. Sonkajärven kunnan osalta vuosi 2015 oli kaksijakoinen. Kunnan oma toiminta meni suunnitellusti ja tavoitteet saavutettiin. Sen sijaan Sote-menot ylittyivät peräti euroa, josta lähes puolet oli erikoissairaanhoidon ylitystä. Lisäksi alaskirjauksia tehtiin arvioitua huomattavasti enemmän. Näistä ennakoimattomista eristä huolimatta tilinpäätös on euroa ylijäämäinen ja velkamäärä pienentynyt. Uusi kuntalaki korostaa kunnan tarkastelua kuntakonsernina. Kuntakonsernin tunnusluvut ovat heikompia kuin peruskunnan. Tulevaisuudessa haasteena onkin vaikuttaa ja johtaa koko kuntakonserni huomioon ottaen. Investoinneista merkittävin oli Tuulikanteleen peruskorjauksen aloitus syksyllä Peruskorjaus jatkuu vuosina Investointitaso oli maltillinen, mutta nousee jo vuonna Sonkajärvellä on tavoitteena, että kuntainfrastruktuuri pysyy kunnossa ja kohtuutonta korjausvelkaa ei kerry. Kunnan palveluissa saavutettiin pääsääntöisesti asetetut tavoitteet. Merkittävin poikkeama oli Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa tehdyn palvelusopimuksen tavoitteet, sillä sopimuksen mukaisissa palveluissa oli puutteita. Kaikilta osin sopimuksen määrittämää palvelutasoa ei kuntayhtymä saavuttanut. Kuntakenttä elää epävarmuuden ja suurta muutosta odottavaa aikaa. Sonkajärvellä voimme osaltamme vaikuttaa muutokseen ja muistaa, että muutos on myös mahdollisuus. Kiitokset vuodesta 2015 henkilöstölle, luottamusmiehille ja yhteistyökumppaneille. Simo Mäkinen Kunnanjohtaja

5 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 2 Valtuusto: 27 valtuutettua, pj. Mikko Mustonen, I vpj. Vesa Hynynen, II vpj. Ilpo Kärkkäinen Paikkajakautuma: KESK 13, PS 5, VAS 2, SDP 4, KOK 2, KD 1 Kunnanhallitus: 9 jäsentä, pj. Eero Kurtelius, I vpj. Helena Kainulainen, II vpj. Janne Rönkkö Kunnanjohtaja: Simo Mäkinen Toimielimet ja niiden esimiehet: Valtuusto ja kunnanhallitus/kunnanjohtaja Simo Mäkinen Sukevan aluelautakunta/aluesihteeri Mirja Tonteri Sivistyslautakunta/rehtori Auli Halonen Tekninen lautakunta/kunnaninsinööri Jari Sihvonen

6 3 Sonkajärven kunnan hallinto-organisaatio 2015 VALTUUSTO TARKASTUS- LAUTAKUNTA KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA - tilintarkastus - vaalit KUNNANHALLITUS - yleishallinto - työllistäminen - ruokapalvelu - sosiaalitoimi ja terveydenhuolto - elinkeinojen kehittäminen SUKEVAN ALUELAUTAKUNTA - Sukevan alueen palvelut SIVISTYS- LAUTAKUNTA - varhaiskasvatus - koulutoimi - joukkoliikenne - vapaa sivistystoimi - nuoriso- ja liikuntatoimi TEKNINEN LAUTAKUNTA - tekninen toimi - rakennusvalvonta - liikelaitokset - palo- ja pelastustoimi

7 4 Tilivelvolliset toimielinten jäsenet: - kunnanhallitus - tarkastuslautakunta (määrärahojen käytön osalta) - keskusvaalilautakunta - Sukevan aluelautakunta - sivistyslautakunta - tekninen lautakunta Tilivelvolliset viranhaltijat: Vaalit Yleishallinto: Työllistäminen: Ruokapalvelu: Elinkeinojen kehittäminen: Sukevan aluelautakunta: Koulutoimi: Joukkoliikenne: Varhaiskasvatus: Vapaa sivistystoimi: Nuoriso- ja liikuntatoimi: Tekninen toimi: Rakennusvalvonta: Palo-, pelastus- ja suojelutyö: Vesihuoltolaitos: Keskusvaalilautakunnan sihteeri Kunnansihteeri Kunnanjohtaja Asuntosihteeri Henkilöstöasioista vastaava (henkilöstöasioiden osalta) Työllisyyssihteeri Kunnansihteeri Ruokapalvelupäällikkö Kunnansihteeri Kunnanjohtaja Aluesihteeri Kunnaninsinööri Rehtorit Sivistyslautakunnan esittelijä Sivistyslautakunnan esittelijä Varhaiskasvatuksen vastaava Sivistyslautakunnan esittelijä Päiväkotien johtajat Kirjastotoimenjohtaja/kansalaisopiston rehtori Sivistyslautakunnan esittelijä Kulttuurisihteeri Nuoriso- ja liikuntasihteeri Sivistyslautakunnan esittelijä Kunnaninsinööri Kunnossapitoinsinööri Rakennustarkastaja Kunnaninsinööri Rakennustarkastaja Kunnaninsinööri Vesihuoltomestari Kunnaninsinööri

8 1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys 5 Valtionvarainministeriön (VM) ennusteen mukaan Suomen talouden vaikeudet jatkuvat edelleen seuraavan parin vuoden aikana. Kasvunäkymät ovat edelleen heikot ja julkisen talouden tilanne ei parane oleellisesti. Suomen teollisuustuotannon tason arvioidaan olevan vuonna 2017 noin neljänneksen alempi kuin kymmenen vuotta sitten. Teollisuuden ja viennin virkoaminen ovat ehdoton edellytys Suomen talouden suotuisalle kehitykselle. Suomen talouskasvu jää ennustejakson aikana kilpailijamaita hitaammaksi ja työttömyysaste korkeaksi. Työmarkkinoiden tilanne jatkuu edelleen heikkona. VM:n ennusteen mukaan vuoden 2016 kasvuksi muodostuu 1,2 prosenttia. Kasvun taustalla on pitkälti yksityisten investointien suotuisa kehitys. Taloudellisen aktiviteetin virkoaminen on edelleen vaatimatonta ja on odotettavissa, että työmarkkinoiden tilanne ei tule olennaisesti paranemaan. Julkinen talous pysyy edelleen alijäämäisenä pitkittyneen matalasuhdanteen sekä talouden rakenteellisten ongelmien vuoksi. Toteutetut sopeutustoimet ovat rajoittaneet julkisten menojen kasvua, mutta eivät ole pysäyttäneet sitä. Heikon tulokehityksen vuoksi myös alijäämä on kasvanut. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen jatkaa kasvuaan ja ylitti 60 prosentin rajan vuonna Suomen julkisyhteisöjen alijäämä ylitti kolmen prosentin viitearvon vuonna Nykynäkymin alijäämä painuu kuitenkin jonkin verran alle viitearvon ennustejaksolla. Heikosta talouskehityksestä huolimatta valtiontalouden tila on kohenemassa hiljalleen, mikä johtuu erityisesti hallituksen päättämistä sopeutustoimista. Pitkittyvän matalasuhdanteen vuoksi valtiontalous pysyy kuitenkin edelleen syvästi alijäämäisenä myös lähivuosina, vaikka myös nykyisen hallituksen päättämät sopeutustoimet pienentävätkin alijäämää. Paikallishallinnon rahoitusasema on niin ikään alijäämäinen ennustejaksolla. Kunnat jatkavat taloutensa sopeuttamista pyrkien hidastamaan erityisesti ikääntymisestä aiheutuvaa menojen kasvua Bruttokansantuote, mrd. euroa Palvelut, määrän muutos, % 0,6-1,8-0,1 0,8 0,7 1,2 Koko teollisuus, määrän muutos, % -8,5-0,6-0,3-2,2 1,7 3,4 Työttömyysaste, % 7,7 8,2 8,7 9,4 9,4 9,0 Keskeiset ennusteluvut (VM:n kansantalousosasto). Kuntatalouden kehitys Talousennusteet eivät anna selkeitä merkkejä talouskasvun piristymisestä. Tämän seurauksena kuntien verotulojen kasvun arvioidaan olevan lähivuosina vaimeaa. Vaatimattomat kasvunäkymät vaikeuttavat entisestään julkisen talouden tervehdyttämistä. Väestön ikääntymisestä johtuva laskennallinen palvelutarve etenkin sosiaali- ja terveystoimessa kasvaa selvästi tulevina vuosina.

9 6 Kuntatalouden ja koko julkisen talouden ohjauksen sekä menopaineiden hallinnan kannalta sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen onnistuneella ratkaisulla ja toteutuksella on suuri merkitys. Kuntien investointipaineet ovat edelleen mittavat ja investointien on arvioitu pysyvän lähivuosina korkealla tasolla. Kunnilla on runsaasti korjausvelkaa. Kuntien vuoden 2015 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntatalouden kokonaiskuva näyttää Kuntaliiton mukaan kohtuulliselta, mutta kuntakohtaiset erot ovat hyvin suuria. Kuntien talous on kärsinyt hitaasta talous- ja verotulojen kasvusta, työttömyyden noususta ja työttömyysvastuiden kasvusta sekä valtionosuusleikkauksista. Tulevaisuudessa lisämenopaineita aiheuttavat kasvava työttömyys, erityisesti pitkäaikaistyöttömyys, turvapaikanhakijoiden määrä, lisääntyvä palveluiden kysyntä ja huomattavat investointipaineet. Kuntatalouden kestävyyden takaaminen edellyttää koko maan talouskehityksen selvää toipumista. Kuvio 1. Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta (Tilastokeskus: *tilinpäätösarviotietoja, ). Vuonna 2015 Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli 15,2 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edellisvuodesta 3,9 prosenttia. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta oli euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna euroa. Kasvu oli edellisvuotta hitaampaa. Kuntien verorahoitus eli valtionosuudet ja verotulot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 614 miljoonaa euroa eli 2,1 prosenttia. Verorahoituksen kasvusta 591 miljoonaa euroa aiheutui verotuloista ja 22 miljoonaa euroa valtionosuuksista. Kuntien toimintakulut ilman liikelaitoksia kasvoivat 1,8 prosenttia. Kasvu kiihtyi jonkin verran edellisvuodesta, jolloin kasvua oli 1,2 prosenttia. Toimintakuluista palvelujen ostot kasvoivat 2,8 prosenttia ja henkilöstökulut 0,6 prosenttia edellisvuoden tasos-

10 7 ta. Kuntien toimintatuotot ilman liikelaitoksia puolestaan vähenivät 0,2 prosenttia edellisvuodesta. Kuntien vuosikate heikkeni 426 miljoonaa euroa eli 19,4 prosenttia viime vuodesta. Yhteensä 11 kuntaa arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi, kun edellisvuoden tilinpäätöstietojen mukaan vuosikate oli negatiivinen 10 kunnalla. Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 1,8 miljardia euroa vuonna Lähteet: Kuntaliitto: Kuntien velkaantumisen kasvu taittui, tilikauden tulos ennakoitua parempi, Tilastokeskus: Kuntien lainakannan kasvu hidastui edelleen vuonna Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus, talvi 2015 ja budjettikatsaus Talousalueen kehitys Pitkittynyt taantuma on syönyt kasvua koko maasta. Lokakuun 2015 tietojen mukaan alkuvuonna Pohjois-Savo menestyi suhdannetilanteessa kohtuullisesti muihin maakuntiin verrattuna. Pohjois-Savo oli maakuntien koko liikevaihdon vertailussa seitsemäs ja teollisuuden liikevaihdon kehityksessä viidenneksi paras. Yritysten liikevaihto väheni tammi-kesäkuussa -0,5 %, koko maassa laskua oli -1,1 %. Viennin arvo on vähentynyt Pohjois-Savossa kaksi vuotta, lasku kuitenkin pysähtyi alkuvuonna Palkkasumman kasvussa on myös menossa kolmas hitaan kasvun vuosi. Pohjois-Savon väestömäärä kasvoi vuosina pääasiassa Kuopion 1,1 1,2 % vuosikasvun ansiosta. Alkuvuonna 2015 heikentynyt talouskasvu ja lisääntynyt työttömyys hidastivat muuttovoittoa Kuopion seudulle. Väestökehityksen kannalta vuosi 2015 oli edellisiä vuosia heikompi. Työttömyys lisääntyi Pohjois-Savossa edelleen verrattuna edelliseen vuoteen. Työttömiä työnhakijoita oli tammikuun 2016 lopussa Pohjois-Savossa 0,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennusteiden mukaan työttömyys kääntyy laskuun vuoden 2016 aikana. Taulukoissa 2-5 on kuvattu talousalueen asukasmäärää, työpaikkoja, työttömyysastetta ja huoltosuhdetta Sonkajärvi Ylä-Savo Pohjois-Savo Taulukko 2. Asukasmäärä vuosina * Sonkajärvi Ylä-Savo Pohjois-Savo Taulukko 3. Työpaikat vuosina (*vuosien tietoja ei saatavilla)

11 Sonkajärvi 12,3 14,1 13,6 13,1 14,1 19,3 18,7 19,4 Pohjois-Savo 9,7 12,4 11,8 10,4 10,7 13,5 14,6 15,4 Koko maa 7,7 8,2 8,7 9,4 Taulukko 4. Työttömyysaste %, vuosina Sonkajärvi Pohjois-Savo Koko maa Taulukko 5. Taloudellinen huoltosuhde 1 Lähteet: Pohjois-Savon liitto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Pohjois-Savon aluetalouskatsaus syksy 2015, työllisyyskatsaus, tammikuu Tilastokeskus: Taloudellinen huoltosuhde v Taloudellinen huoltosuhde mittaa sitä, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Taloudellinen huoltosuhde ilmoitetaan indeksilukuna, joka lasketaan jakamalla työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä työllisten määrällä ja kertomalla saatu luku sadalla. 1.2 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kuntaorganisaatio Kuntatalous Kuntaorganisaatiossa tapahtunut muutos oli työpajatoimintojen siirtyminen Sonkajärven Nuorisontuki ry:ltä kunnalle vuoden 2015 alusta. Muilta osin kuntaorganisaatiossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna Sonkajärven kunnan vuoden 2015 tilinpäätös on 0,2 milj. euroa ylijäämäinen. Oman toiminnan osalta toiminta ja talous toteutuivat suunnitelman mukaan. Taseeseen kertynyt ylijäämä tilikauden jälkeen on 1,9 milj. euroa. Tilikauden merkittävimmät poikkeamat olivat Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän (SO- TE) maksuosuuden ylitys 0,7 milj. euroa (verrattuna alkuperäiseen talousarvioon) sekä Omatalo Oy:n osakkeiden alaskirjaus yhteensä 0,6 milj. euroa. Alaskirjaus johtuu yhtiön oman pääoman alenemisesta tilikautena Koska kysymyksessä on kunnan osakkuusyhtiö, tulee kunnan kirjata tilinpäätökseen laskennallinen kunnan osuus oman pääoman alenemisesta. SOTE:n maksuosuuden ylitykseen varauduttiin talousarviomuutoksella, joka ei kuitenkaan ollut riittävä. Talousarviomuutos tehtiin SOTE:n elokuun ennusteen perusteella, mutta lopullinen toteuma osoittautui ennustetta suuremmaksi. Omatalon alaskirjaukseen varauduttiin 0,4 milj. euron talousarviomuutoksella tilikauden aikana, mutta yhtiön lopullisen tilinpäätöksen perusteella tehtävä alaskirjaus on kokonaisuudessaan 0,6 milj. euroa.

12 9 Ylä-Savon Kehitys Oy:n toiminta ajettiin alas vuoden 2015 aikana, mistä johtuen yhtiön osakepääoma 0,018 milj. euroa alaskirjattiin tilikaudelle Verotulot ylittyivät ennakoidusta 0,3 milj. euroa. Valtionosuuksia kertyi muutetun talousarvion mukaisesti. Vuonna 2015 hyväksyttyjä talouden tasapainottamistoimenpiteitä on toteutettu edelleen vuonna Keskeisin ja vaikuttavin talouden tasapainottamistoimenpide on ollut harkinnanvaraisten avustusten karsiminen. Vuoden 2012 avustustasoon nähden harkinnanvaraisia avustuksia on leikattu merkittävästi. Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvupaineet suunnitelmavuosina ovat edelleen merkittävät ja tulevista SOTE-ratkaisuista riippuu, millaiseksi palveluja kustannusrakenne tulevaisuudessa määräytyvät. Suunnitelmakauden investointipaineet ovat merkittävät ja siksi on tärkeää, että tiedossa oleviin investointeihin voidaan varautua. Kunnan taloudellinen tilanne vaatii sekä lyhyen että pitkän aikavälin sopeuttamistoimia, jotta tulevaisuuden haasteisiin pystytään kuntatalouden näkökulmasta vastaamaan. Kunnanhallitus toteuttaa talouden tasapainottamistoimenpiteitä osana kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua. Tilastokeskuksen väestömuutosten ennakkotietojen perusteella Sonkajärven kunnan väkiluku oli Kokonaismuutos tammi-joulukuu 2015 oli siten -65 (2014: -118). Investointimenoihin oli vuoden 2015 muutetussa talousarviossa varattu yhteensä 1,6 milj. euroa. Toteutuneet investoinnit (netto) olivat muutetun talousarvion mukaiset (1,6 milj. euroa). Vuonna 2015 ei otettu uutta pitkäaikaista lainaa, pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 0,8 milj. euroa. Kokonaislainamäärä oli 9,0 milj. euroa (2014: 9,8 milj. euroa). Kuntastrategia Sonkajärven kunnan elinkeino-ohjelma ja toimenpideohjelma hyväksyttiin vuonna Elinkeino-ohjelma sisältää kunnan strategiset tavoitteet. Sonkajärven kunta toteuttaa asuinkuntastrategiaa, jossa tavoitteena on luoda kuntalaisille mahdollisuus elää hyvää elämää. Sonkajärven vahvuutena on kaunis, turvallinen ja inhimillisen kokoinen asuinympäristö. Kunnan tavoitteena on järjestää kaikille kuntalaisille hyvät ja helposti saavutettavissa olevat palvelut. Tämä koskee muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluita, kouluja, päivähoitoa, kirjastoa ja liikuntamahdollisuuksia. Kunnan vuokrataloyhtiö Sonkakoti Oy tarjoaa erilaisiin asumistarpeisiin sopivia vaihtoehtoja. Sonkajärven kunta kehittää koko aluettaan ja kylien kehittäminen on maaseutumaisilla alueilla tärkeää. Sonkajärven ja Sukevan taajamien palvelujen säilyminen ja kehittäminen on kaikkien kylien elinvoimaisuuden ehto. Kunta kannustaa yritystoimintaan ja tavoitteena on luoda yritystoiminnalle mahdollisuuksia. Kunta ei pääsääntöisesti toimi yritystoiminnassa. Poikkeuksena voi olla erityisen painava syy, kuten merkittävä työ-

13 10 paikkojen määrä. Tavoitteena on, että Sonkajärvellä on mahdollisuus hyvään elämään, yrittämiseen, työntekoon ja harrastuksiin. Kuntastrategia ohjaa kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, toimintaa ja päätöksentekoa. Esimerkiksi vuonna 2015 toteutetussa verkkosivu-uudistuksessa kuntastrategia on toiminut keskeisimpänä lähtökohtana. Sonkajärven kunnan henkilöstöohjelma tukee kuntastrategian ja elinkeino-ohjelman toteuttamista. Henkilöstöohjelmassa määritellyt kunnan arvot ovat avoimuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo sekä yhteistyö- ja palveluhenkisyys. Sonkajärven kunnan visiona on olla hyvä työnantaja, jolla on osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä laadukkaat ja kilpailukykyiset kunnalliset palvelut. Kuntalain mukainen uuden kuntastrategian laatimistyö aloitetaan vuonna Kuntastrategiaan on tarkoitus koota yhteen kaikki kunnan toimintaa keskeisesti ohjaavat asiakirjat. Elinkeino-ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet Elinkeino-ohjelmassa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet ovat koko kuntaa ja kunnan toimielimiä sitovia. Vuonna 2015 jatkettiin edelleen elinkeinotyöryhmän työskentelyä. Merkittävimpinä elinkeinopoliittisina toimina olivat kunnan Jyrkällä omistamien kiinteistöjen (Erälä ja Koskenranta) myynti ja vuokraus yrittäjälle sekä seudullisen yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen. Jyrkän kiinteistökaupasta tuloutui kunnalle myyntivoittoa 0,07 milj. euroa. Ylä-Savon Kehitys Oy:n alasajon myötä seudullisen kehittämistoiminnan ja aluekehitysrahan hallinnointi siirtyivät Ylä-Savon koulutuskuntayhtymälle. Ylä-Savon Kehitys Oy:n hallinnoimaa seuturahaa palautui kunnalle 0,04 milj. euroa. Tarkempi selvitys elinkeinojen kehittämisen tulosalueen tavoitteiden toteutumisesta on annettu talousarvion toteumaosiossa. Hyvinvointikertomus osana elinkeino-ohjelman ja kuntastrategian toteuttamista Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussa asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Hyvinvointikertomuksen painopisteenä niin strategisella kuin toiminnallisella tasolla on hyvinvointitiedon tuottaminen, analysointi ja kehittäminen. Sonkajärven kunnan laaja hyvinvointikertomus on hyväksytty valtuustossa vuonna Hyvinvointikertomus on olennainen osa kunnan normaalia vuosittaista strategiaja taloussuunnittelutyötä ja liittyy siten myös tilinpäätöksiin ja toiminnan arviointiin. Hyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan normaalien tilinpäätösten yhteydessä. Laajassa hyvinvointikertomuksessa esitetyt tavoitteet, resurssit ja mittarit valtuustokaudelle ovat seuraavat:

14 11 1) Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen lähipalveluiden turvaaminen 2) Työllisyyden ja työllisyyttä edistävien toimenpiteiden tukeminen 3) Lapsiperheiden, nuorten ja ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy 4) Yhteistyö yhdistysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Hyvinvointikertomuksessa esitetyt tavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot, resurssit ja arviointimittarit löytyvät osoitteesta: Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportointi 2015 on tehty tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä ja raportti esitellään tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Toimintatulojen ja -menojen kehitys Toteutuneet toimintatulot (sisäiset + ulkoiset) olivat 5,5 milj. euroa, toteutuma 102,7 %. Toimintamenot (sisäiset + ulkoiset) olivat 31,8 milj. euroa, toteutuma 100,8 %. Toimintakate (tulot menot) oli 26,2 milj. euroa, toteutuma 100,4 %. Toimintatulojen ja -menojen kehitystä vuosina on kuvattu taulukoissa 6-7. Vuonna 2015 toimintamenot kasvoivat edellisestä vuodesta noin 1,4 milj. euroa (4,5 %). Keskeisenä toimintamenojen kasvua selittävänä tekijänä on SOTE-menojen kasvu sekä panostukset työllisyysasioiden hoitoon (toimintojen siirto kunnalle sekä palkkatukimääräahojen lisäys). Toimintatulot pysyivät edellisen vuoden tasolla. TP 2014 TA 2015 TAmuutos Muutettu TA 2015 TP 2015 Muutos Toimintatulot % Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ,5 Valmistus omaan käyttöön ,6 Toimintatulot yhteensä ,1 Taulukko 6. Toimintatulot vuosina

15 12 TAmuutos Muutettu TA 2015 TP 2015 Muutos Toimintamenot TP 2014 TA 2015 Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut ,1 Henkilöstökulut yhteensä ,2 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,4 Muut toimintakulut ,6 Toimintamenot yhteensä ,5 Toimintakate ,5 Taulukko 7. Toimintamenot vuosina

16 13 Verotulot Veroprosentit vuonna 2015 olivat seuraavat: tuloveroprosentti 20,50 (2014: 20,50) yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,40 muu asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,85 Kaikkiaan verotuloja arvioitiin vuonna 2015 saatavan talousarvion muutos mukaan lukien 12,9 miljoonaa euroa. Verotulojen toteutuma oli 13,2 miljoonaa euroa eli 0,3 milj. euroa yli arvion. Verotulojen lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,9 % (vuonna 2014 lisäys oli 2,0 %). Sekä tulo- että yhteisöveron tuotto ylitti arvion. Verotulot euroa TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 TP 2015 Muutos 14 15, % Kunnan tulovero ,6 Kiinteistövero ,0 Osuus yhteisöveron tuotosta ,2 Verotulot yhteensä ,9 Asukasluku ,5 Euroa/ asukas ,5 Tuloveroprosentti 19,75 20,50 20,50 20,50 20,50 0,0 Taulukko 8. Verotulokertymä vuosina Valtionosuudet Suomen valtionosuusjärjestelmä koostuu rakenteellisesti kahdesta osasta: 1. kustannus- ja tarve-erojen tasauksesta ja 2. tulopohjan tasauksesta. Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella. Suomen järjestelmässä merkittävämpi rooli on kustannuserojen tasauksella, jonka kautta valtion raha ohjataan järjestelmään. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus puolestaan on kuntien välinen. Järjestelmää täydentää tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa oleville kunnille myönnettävä harkinnanvarainen valtionosuuden korotus. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu myös hallinnollisesti kahdesta osasta: 1.valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja

17 14 2.opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Kunta sai valtionosuuksia 14,7 miljoonaa euroa. Summa oli 0,4 milj. euroa eli 2,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta. Valtionosuus euroa TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 TP 2015 Muutos 14 15, % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ,8 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ,3 Järjestelmämuutoksen tasaus ,2 Opetus- ja kulttuuritoimen, vapaan sivistystyön muu rahoitus ,7 Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 550 Valtionosuudet yhteensä ,6 Asukasluku ,5 Euroa/ asukas ,2 Taulukko 9. Valtionosuudet vuosina Verotulojen ja valtionosuuksien asukaskohtaiset määrät vuosina näkyvät taulukossa 10. Lisäksi taulukosta käy ilmi valtionosuuksien prosentuaalinen osuus Verotulot/asukas Valtionosuudet/asukas Yhteensä/asukas Valtionosuuden osuus % 52,3 51,7 53,8 53,5 52,9 52,6 Taulukko 10. Asukaskohtaiset verotulot ja valtionosuudet vuosina Investoinnit Investointimenot vuonna 2015 olivat yhteensä 1,6 milj. euroa (netto). Investoinnit toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti.

18 15 Investointi Nettokustannus v Kokonaiskustannus Tuulikanteleen 1. ja 2.krs tilojen saneeraus Sonkalinnan jätevedenpumppaamon saneeraus Sonkajärven taajaman sadevesiviemärin saneeraus Sonkalahden vesijohtolinjojen uusiminen Taulukko 11. Suurimmat investoinnit v Suurimpia investointeja olivat Tuulikanteleen 1. ja 2. kerroksen saneeraus, Sonkalinnan jätevedenpumppaamon saneeraus, Sonkajärven sadevesiviemärin saneeraus sekä Sonkalahden vesijohtolinjojen uusiminen. Lainakanta Kunnan lainamäärä väheni vuonna 2015 yhteensä 0,8 miljoonalla eurolla. Vanhoja lainoja maksettiin 0,8 miljoonaa euroa, uutta lainaa ei vuonna 2015 otettu. Lainamäärä oli 9,0 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden lopussa eur/asukas (2014: eur/asukas). Suomen kuntien keskimääräinen lainkanta asukasta kohden vuonna 2015 oli eur/asukas (arvio). Lainamäärä /asukas Taulukko 12. Asukaskohtainen lainamäärä vuosina Kunnan henkilöstö Kunnan henkilöstön määrä oli 166. Virkojen/toimien määrä palvelussuhteen luonteen mukaan on esitetty taulukossa Vakinainen Määräaikainen Sijainen 5 3 Työllistetty 5 15 Oppisopimussuhteinen 2 Yhteensä Taulukko 13. Henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan Työpajatoiminnot siirtyivät Sonkajärven Nuorisontuki ry:ltä kunnalle vuoden 2015 alusta. Siirron myötä yhdistyksen kolme työntekijää siirtyivät kunnan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudella oli 5,4 milj. euroa (lisäystä edellisvuoteen 0,3 milj. euroa). Henkilöstökulut on esitetty taulukossa 14.

19 16 Henkilöstökulut (1 000 ) (1 000 ) Muutos % Palkat ja palkkiot ,6 Henkilöstökorvaukset ,8 Henkilösivukulut ,1 Eläkekulut KuEL-maksut/ palkkaperusteiset ,0 KuEL-maksut/Varhemaksu ,3 KuEL-maksut/ eläkemenoperust ,3 Muut työeläkemaksut ,1 Muut henkilösivukulut ,0 Henkilöstökulut yhteensä ,1 Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen ,6 Taulukko 14. Henkilöstökulut Tarkempi selvitys henkilökunnan määrästä, henkilöstömenoista ja muista henkilöstöä kuvaavista tunnusluvuista ja niiden muutoksista on henkilöstökertomuksessa, joka on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä. Ympäristötekijät Kunnalle on aiheutunut ympäristömenoja jätevesien käsittelystä ja jätehuollosta. Viemärilaitoksen toimintakulut olivat euroa ja tuotot euroa. Muiden kuin kunnan kiinteistöjen jätehuollon kustannukset olivat euroa. Summaan sisältyvät myös Palosuon entisen kaatopaikan valvonta- ja tarkkailunäytteiden kustannukset.

20 17 Investointi (1 000 ) Harvanjärven kunnostus Sukevanjärven kunnostus Ylä-Varpasen kunnostus, vaihe 1 ja vaihe 2 Raudanjoentien perusparannus -243 Mustanjoen pohjapato ja vesistön kunnostus -5 tulot menot Ranhuusin asuntoalueen kunnallistekniikka -61 Vankilan ja Iskolan kunnallistekniikka Tenetin alueen vesijohdon ja viemäröinnin -33 saneeraus Sukevantien vesijohdon saneeraus -56 Vedenjakelun parantaminen Isolappi-Saarimäki Tulot Menot Sakokaivolietteen vastaanottoasema -87 Kangaslampi-Lehmilahti- Kauppilanranta kunnallistekniikka Hirsikangas-Raudanniemen viemäröinti Koulutien vesijohto ja viemäri ,6 Sj. taajaman sadevesiviemäri Sonkalahden vesijohtolinjojen -113 uusiminen Paineviemärin rakentaminen ja -139 Sonkalinnan jvp:n saneeraus ja jätevesilinjan rakentaminen Sonkajärvi-Iisalmi jätevedenpumppaamoiden -9,5 saneeraus Jyrkän vedenottamon aitaaminen -10 Taulukko 15. Ympäristöinvestoinnit vuosina Mustanjoen pohjapato- ja vesistön kunnostushankkeelle on haettu lupa Itä-Suomen aluehallintovirastolta tammikuussa Aloite vesistön kunnostamisesta on tullut alueen asukkailta ja kyläyhdistykseltä. Itä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI) myönsi vesilupapäätöksen Hankkeen tavoitteena on ollut kunnostaa Mustanjoen ja Nuottijärven rehevöityneen ja umpeen kasvaneen vesistön tilaa sekä alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Hanke toteutettiin kunnan ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen rahoituksella ja urakointityöt valmistuivat lokakuussa Urakoinnin toteutti Aimo Tikkanen Oy. Sonkalahden vesijohtolinjojen uusiminen toteutui kesän ja syksyn 2015 aikana. Urakkakilpailun perusteella hankkeen toteutti Mikko Tauriainen Ky. Vastaanottotarkastus oli syksyllä 2015 ja urakan toteutuneet kustannukset olivat euroa (alv 0 %). Hankkeessa saneerattiin vanhoja vesijohtoja ja lisättiin venttiilikaivoja. Toimenpiteillä

21 18 lisättiin toimintavarmuutta Sonkalahden alueella sekä korvattiin vanha ja huonokuntoinen valurautavesijohto uudella. Iso-Lappi-Saarimäki -vesijohtolinjan ja paineenkorotusaseman rakentamisen hankinta-asiakirjat valmistuivat kesällä Hankkeen sai urakkakilpailutuksen perusteella toteutettavakseen Niskasen Maansiirto Oy. Rakennustyöt käyttökuntoon valmistuivat vuodenvaihteessa 2014/2015 ja vastaanottotarkastus toteutui tammikuussa Lisäksi toteutettiin vesijohtolinjojen rakentamisen jälkeiset maisemointityöt. Sonkalinnan jätevesipumppaamon saneeraus ja uuden jätevesilinjan rakentaminen välille Hynylän jvp -entinen Sonkajärven puhdistamo JVP21 kilpailutettiin syksyllä Urakan ja sen mukaiset muutostyöt toteutti Ylä-Savon Sora Ay. Urakointi valmistui vuoden 2015 lopussa ja urakan toteutuneet kustannukset olivat eur ilman arvonlisäveroa. Sonkajärvi-Iisalmi siirtoviemärin jätevesipumppaamolle uusittiin pumput. Sonkajärven taajaman sadevesiviemäröintiä peruskorjattiin mittavasti Kyröntie- Koulutie-Samulinpolku-Punapellontien katujen rajaamalla asuinalueella kesän ja syksyn 2015 aikana. Työt tehtiin kilpailutetuin kunnallisteknisin yksikköhinnoin ja työt toteutti Ylä-Savon Sora Ay. Jyrkän vedenottamon aitaaminen toteutettiin loppuvuonna 2015 ja samalla parannettiin vedenottamolle menevä tieyhteys sekä piha-alueen liikennealue.

22 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista Taloudelliset riskit Kunnassa on toteutettu merkittäviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä vuosina Talouden tasapainottamistoimenpiteiden johdosta vuosien tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä. Vuoden 2016 talousarvio on ylijäämäinen 0,03 milj. euroa. Taseeseen kertynyt ylijäämä on 1,9 milj. euroa. Kuntakonsernin taseeseen kertynyt ylijäämä on 0,6 milj. euroa. Taloussuunnitelman mukaiset nettoinvestoinnit ovat n. 6,1 milj. euroa. Yksi isoimmista investoinneista on terveyskeskuksen ja Tuulikanteleen kiinteistön peruskorjaus. Tiedossa on myös useita kunnallistekniikkaan ja tiestöön liittyviä investointitarpeita. Taloussuunnitelmavuosina on varauduttava lainamäärän kasvuun. Talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraportissa esitettyjä toimenpiteitä on jatkettava koko suunnitelmakausi. Taloussuunnitelma vuosille on niukasti ylijäämäinen, mutta tiukkaa taloudenpitoa on edelleen jatkettava ja kaikki investoinnit on harkittava erityisen tarkkaan. Kuntatalouden tilanne on edelleen epäselvä. Isoista lakiuudistuksista kesken ovat edelleen SOTE- ja kuntauudistus. Kuntien toimintamenot kasvavat tuloja nopeammin. Erityisesti SOTE -menojen osuus kunnan taloudesta on suuri, mistä johtuen SOTE -menojen kasvu vaikuttaa merkittävästi kuntatalouteen. Kuntalain uudistamista koskeva lakiesitys hyväksyttiin eduskunnassa Kuntalain uudistus tuo mukanaan monia säännöksiä, jotka vaikuttavat kunnan toimintaan ja talouteen, muun muassa konsernijohtaminen korostuu ja alijäämän kattamissääntely tiukentuu. Menojen kasvun, investointien ja niistä johtuvan käyttötalouden ja lainakannan kasvun lisäksi kunnan talouden haasteita ovat väestön väheneminen ja vanheneminen, vanhusväestön palvelutarpeen lisääntyminen ja lisääntynyt sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu sekä taloudellisen kasvun ja työllisyyden ylläpitäminen. Taloudellisella riskillä tarkoitetaan makrotaloudellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kunnan toimintaan. Taloudelliset riskit koostuvat rahoitus-, maksuvalmius- ja korkoriskistä. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalla on mahdollisimman tehokkaasti käytettävissään riittävä rahoitus. Maksuvalmiusriski liittyy kassanhallintaan ja korkoriskit korkotason vaihteluun. Taloudelliset riskit liittyvät myös kunnan antamiin takauksiin ja osakeomistuksiin. Talouden suunnittelussa on otettava huomioon yleisen taloudellisen tilanteen epävakaus, tulevaisuuden investointipaineet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu sekä kuntakonsernin kokonaistaloudellinen hallinta.

23 20 Takaukset Takausten kokonaismäärä oli 2,8 milj. euroa, josta suurimmat takausvastuut ovat Sonkakoti Oy:lle 1,0 milj. euroa, Iskola Oy:lle 0,7 milj. euroa, Ylä-Savon Vesi Oy:lle 0,3 milj. euroa ja Aluekehityssäätiölle 0,3 milj. euroa. Luottotappioita takauksista ei syntynyt vuonna Lainamäärä Kokonaislainamäärä oli 9,0 milj. euroa (2 121 eur/asukas). Lainamäärästä oli vuoden 2015 lopussa 58 prosenttia pitkäaikaista ja 42 prosenttia lyhytaikaista lainaa. Korkotason ollessa matalalla vuonna 2015 rahoitukseen käytettiin lyhytaikaista lainaa. Vuonna 2016 lyhytaikaista lainaa käytetään edelleen valtuuston asettamien valtuuksien puitteissa. Korkotason vaihtelua tulee kuitenkin seurata aktiivisesti ja tarvittaessa muuttaa lyhytaikainen rahoitus pitkäaikaiseksi rahoitukseksi. Käyttömenojen kasvu Kunnassa on toteutettu useita talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joiden seurauksena kunnan käyttömenojen kasvu on saatu hillittyä. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän (SOTE) maksuosuus vuodelle 2015 oli 17,5 milj. euroa (2014: 16,8 milj. euroa). SOTE:n oman toiminnan osalta kustannukset kasvoivat 3,2 prosenttia ja ostetun erikoissairaanhoidon (KYS) osalta 7,4 prosenttia. SOTE:n maksuosuus ylittyi alkuperäisestä talousarviosta noin 0,7 milj. euroa. Kuntatalouden tasapainon kannalta keskeistä on, että käyttömenojen kasvua saadaan hillittyä tulevaisuudessa. Keskeisessä asemassa tällöin ovat SOTE -menot sekä investointitaso. Väestön ikääntyminen ja korkea sairastavuus vaikuttavat SOTE-menojen kehitykseen. Tulevaisuuden SOTE-ratkaisuista riippuu, millaiseksi kustannus- ja palvelurakenne muotoutuvat. Nähtäväksi jää, miten uudet SOTE-itsehallintoalueet onnistuvat SOTEmenojen kasvun hillinnässä. Investoinnit Vuonna 2015 investoinnit olivat 1,6 milj. euroa (netto). Taloussuunnitelman investoinnit ovat arviolta noin 6,1 milj. euroa (netto). Investointipaineet suunnitelmavuosille ovat merkittävät. Tuulikanteleen peruskorjaus toteutetaan vuosina Lisäksi tiedossa on useita vesi- ja viemäriverkostoon sekä yleiseen infrastruktuuriin liittyviä korjaustarpeita. Maksuvalmius Vuonna 2015 maksuvalmius oli heikko. Lyhytaikaista lainaa nostettiin talousarvion mukaisesti vuoden aikana investointien rahoittamiseksi ja maksuvalmiuden turvaamiseksi. Kunnalla on kuntatodistussopimukset Kuntarahoituksen ja OP-Pohjolan kanssa.

24 21 Operatiiviset riskit Rahoitusriskit Valtionosuusrahoituksen osuus vuonna 2015 oli 52,6 prosenttia eli yli puolet kunnan rahoituspohjasta. Taloudellisen epävakauden jatkuessa verotulojen arviointi on haasteellista ja valtiontalouden tasapainottamistoimenpiteet voivat vaikuttaa merkittävästi myös kuntien tulokertymään ja palvelujen kysyntään. Tämänhetkisten veroennusteiden mukaan verotulot vähenee vuodesta 2015 vuoteen 2016, suunnitelmavuosina verotulojen on arvioitu hieman kasvavan. Operatiivinen riski määritellään tappiovaaraksi, joka voi aiheutua prosessien tai järjestelmien puutteellisuuksista tai heikkouksista, henkilöstön toiminnasta tai ulkoisista uhkatekijöistä. Operatiiviseen riskiin voidaan sisällyttää myös juridinen riski ja maineriski. Operatiivisiin riskeihin luetaan myös inhimilliset virheet. Henkilöstöriskit Keskeinen tunnistettu operatiivinen riski liittyy kunnan avainhenkilöihin. Pienessä yksikössä on vaikea varahenkilöjärjestelmällä täysin korvata avainhenkilöiden erikoisosaamista ja varmistaa kaikissa tilanteissa toiminnan häiriötön jatkuvuus. Pienessä organisaatiossa kaikki työntekijät ja viranhaltijat ovat avainhenkilöitä omalla toimialueellaan. Kunnan henkilöstön ikärakenne huomioon ottaen avainhenkilöiden tunnistamiseen sekä osaamisen ja tehtävien jakamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Alustavan arvion mukaan eläkepoistuma vuosina on 47 henkilöä, mikä vastaa noin 36 prosenttia tämänhetkisestä vakituisesta henkilöstöstä. Henkilöstön ikääntyminen ja työssä jaksaminen ovat keskeisiä haasteita tulevaisuudessa. Tietoturvallisuuteen liittyvät riskit Tietoturvallisuudella tarkoitetaan sekä teknisten, tietojen käsittelyyn liittyvien riskien että henkilöistä aiheutuvien riskien hallintaa. Tietoturvan riskit ovat operatiivisia riskejä ja ne jaetaan ihmisistä johtuviin, tahallisiin riskeihin eli yleensä ICT-rikoksiin, käytössä tehtäviin tahattomiin virheisiin ja välineistön aiheuttamiin ongelmiin. Tietoturvallisuutta koskevien riskien hallinta on osa organisaation riskienhallintaa. Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista ja varmistamista niihin kohdistuvien riskien hallitsemiseksi sekä normaali- että poikkeusoloissa hallinnollisilla, teknisillä ja muilla toimenpiteillä. Tietoturvallisuuden tavoitteena on tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden turvaaminen laitteisto- ja ohjelmistovikojen, luonnontapahtumien sekä tahallisten, tuottamuksellisten tai tapaturmaisten tekojen aiheuttamilta uhilta ja vahingoilta. Kunnan ICT-palvelut tuottaa Ylä-Savon ICT Oy, jonka kanssa kunta tekee tiivistä yhteistyötä tietoturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Kuntaan on nimetty tietohallintovastaava (kunnansihteeri) ja tietosuojavastaava (arkistonhoitaja), jotka osallistuvat säännöllisesti yhtiön koordinoimiin yhteisiin tapaamisiin.

25 Omaisuusriskit 22 Kunnassa on hyväksytty vuonna 2013 Ylä-Savon ICT Oy:n valmistelemat tietoturvaohjeistot ja -koulutus. Tietoturvaohjeistojen ja -koulutuksen toimeenpano suoritetaan osana organisaation johtamista. Vuonna 2015 tietohallintoa on edelleen selkeytetty ja kunnassa on hyväksytty tietohallintomalli. Lisäksi on tehty päätös seudullisesta yhteistyöstä tietohallintoon liittyvissä asioissa. Omaisuusriskit liittyvät kunnan osakeomistuksiin, kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen sekä rahavaroihin. Omaisuusriskit liittyvät erityisesti kunnan osakeomistuksiin. Yleinen taantuma voi lyhyelläkin aikavälillä johtaa osakkeiden arvon alenemiseen. Merkittävä riski kunnan omaisuuteen liittyen on kunnan kiinteistöjen ja katujen korjausvelan kasvu. Mikäli investointi- ja korjausmäärärahoja joudutaan vähentämään tulevina vuosina, voi tiettyjen kiinteistöjen ja katujen kunto heikentyä jo lyhyelläkin aikavälillä merkittävästi. Sijoitukset Osakkeiden ja osuuksien yhteismäärä oli 5,0 milj. euroa (2014: 5,7 milj. euroa), joista tytäryhtiöiden osakkeita oli 0,8 milj. euroa, kuntayhtymien osuuksia 2,7 milj. euroa. Kuntayhtymien osuuksista suurimmat ovat Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä (1,2 milj. euroa) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (1,2 milj. euroa). Omatalo Oy:n osakkeita kunnalla on 0,5 milj. euron arvosta (2014: 1,1 milj. euroa) ja muita osakkeita ja osuuksia 1,0 milj. euron arvosta. Osake- ja osuusomistuksiin liittyy arvon alentumisriski, joka toteutuessaan heikentää kunnan tilikauden tulosta. Toimintaympäristöön liittyvät riskit Taloudellinen taantuma ja siitä aiheutuva työttömyyden kasvu ja yritysten toimintaedellytysten heikkeneminen ovat merkittäviä riskejä kuntataloudessa. Tulo- ja yhteisöverotuottojen väheneminen ja työttömyyden lisääntymisestä seuraavat välittömät ja välilliset kustannukset aiheuttavat merkittäviä paineita kuntatalouteen. Käynnissä olevien lakiuudistusten sisällöstä riippuu, millaiseksi kuntien asema, tehtäväkenttä ja rahoitus muodostuvat. Sonkajärven osalta esim. valtionosuuden suuri määrä kunnan tulorahoituksesta muodostaa valtionosuusriskin, joka realisoituessaan saattaa huonontaa ratkaisevasti kunnan taloudellista tilannetta.

26 1.4 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä 23 Sisäisen valvonnan toteutusta ohjaa valtuuston vuonna 2014 vahvistama sisäisen valvonnan yleisohje, joka on löydettävissä kunnan www-sivuilta osoitteesta: Muita toimintaa ja kunnan hallintoa ohjaavia sääntöjä ovat hallintosääntö tietoturvaohjeistot ja tietoturvakoulutus henkilöstöohjelma viestintästrategia asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje kotiseutuarkiston toimintaohje asiakirjojen suojelusuunnitelma konserniohjeet Kunnan valvonta jakaantuu ulkoiseen valvontaan ja sisäiseen valvontaan. Ulkoisen valvonnan tärkein osa on tilintarkastus, jota toteuttavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäinen valvonta on osa organisaation johtamista, joka kattaa koko organisaation. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tavoitteiden mukaista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäinen valvonta on siten osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Valtuuston tehtävänä on päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Operatiivinen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon tehtävää. Johtavien ja tilivelvollisten viranhaltijoiden velvollisuutena on toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta tulos-/vastuualueillaan sekä raportoida siitä ohjeiden mukaisesti. Johtavien ja tilivelvollisten viranhaltijoiden velvollisuutena on siten ohjata ja seurata alaistaan toimintaa ja henkilöstöä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Viranhaltijoiden tulee toimeenpanna riittävät sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat menettelytavat ja valvoa niiden toimivuutta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kunnan ja kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johtamista. Sisäinen valvonta koskee kaikkia kuntakonsernin toimielimiä, tilivelvollisia viranhaltijoita, esimiehiä ja kaikkea kuntakonsernin toimintaa.

27 Sisäisen valvonnan osa-alueita ovat: 24 - talousarvio ja taloussuunnitelma (talouden suunnittelun sisäinen valvonta) - toiminnan ja talouden raportointi (talouden suunnittelun sisäinen valvonta) - päätöksentekoprosessin sisäinen valvonta - henkilöstöasioiden sisäinen valvonta - kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen valvonta - omaisuuden hallinnoinnin sisäinen valvonta - omistajaohjauksen sisäinen valvonta/konsernin ohjaus Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Riskienhallintaprosessi perustuu riskin tunnistamiseen, merkittävyyden arviointiin, hallintakeinojen löytämiseen sekä riskeistä raportoimiseen ja seurantaan. Riskien tunnistaminen on tärkeää. Toiminnassa esiintyvät vaaratekijät on yksilöitävä, nimettävä ja raportoitava johdolle. Tämän jälkeen on määriteltävä riittävät riskienhallinnan keinot ja menetelmät. Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät ja niistä saadut raportit ovat edesauttaneet sisäisen valvonnan toteutumista. Asianhallintajärjestelmän käyttö yhdenmukaistaa ja selkeyttää kunnan hallintoa ja tehostaa kokonaisvaltaista tiedon hallintaa; asianhallintajärjestelmässä käsitellyt asiakirjat voidaan helposti löytää ja tarkastaa. Laskujen sähköinen käsittelyohjelma selkeyttää ja nopeuttaa laskujen hyväksymiskäytäntöjä. Henkilöstöhallinto-ohjelma mahdollistaa henkilöstöpäätösten ja henkilöstön poissaolojen (sairauslomat, koulutus yms.) seurannan. Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus auttaa organisaatiota sen riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuuden arvioinnissa ja kehittämisessä. Kunnassa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen yksikköä tai vastaavaa viranhaltijaa. Sisäinen tarkastus toteutetaan tarvittaessa ostopalveluna, mikäli siihen ilmenee erityistä tarvetta. Vuonna 2015 sisäisen tarkastuksen palveluita ei ole ostettu Päätöksentekoprosessin sisäinen valvonta Kunnan päätöksenteko perustuu hyvän hallinnon mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksentekoa ohjaavat lainsäädäntö ja hallintosääntö. Kuntalaisten asianmukainen kohtelu edellyttää, että henkilöstö toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ja tuntee kuntalain, hallintolain ja julkisuuslain lisäksi riittävästi muuta lainsäädäntöä omalta vastuualueeltaan. Päätöksentekoprosessin sisäisen valvonnan kannalta on erittäin tärkeää, että päätöksentekoprosessissa käytetään sähköistä asianhallintajärjestelmää. Päätösten valmistelu ja toimeenpano on tehtävä huolellisesti ja dokumentoidusti. Toimielinten esityslistat ja niiden liitteet sekä oheismateriaali on lähetetty mahdollisuuksien mukaan toimielinten jäsenille sähköisessä muodossa. Kunnanhallituksen kokousten osalta on siirrytty täysin sähköiseen kokouskäytäntöön. Tarkastamaton kokouspöytäkirja on julkaistu kunnan www-sivuilla pöytäkirjan valmistuttua. Viranhaltijapäätökset on tehty asianhallintajärjestelmällä, jotta ne ovat olleet ottooikeus- ja oikaisuvaatimuskelpoisia. Päätökset on asetettu asianmukaisesti nähtäville ja lähetetty tiedoksi asianosaisille.

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Valtuusto 25.6.2015 15 liite nro 1 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Talousarviomuutos 3/2013

Talousarviomuutos 3/2013 Kunnanhallitus 266 25.11.2013 Kunnanvaltuusto 71 09.12.2013 Talousarviomuutos 3/2013 355/02.02.00/2013 Kunnanhallitus 25.11.2013 266 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Suurten kaupunkien talousarviot 2008

Suurten kaupunkien talousarviot 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatauksia 2007 11 HEIKKI HELIN Suurten kaupunkien talousarviot 2008 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-039-3 Painettu ISSN 1455-7266 LISÄTIETOJA Heikki Helin

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2013

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2013 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2013 Ryhmäperhepäiväkoti Nallela siirrettiin Tuulikanteleen tiloihin joulukuussa 2013. Khall 31.3.2014 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 1. Taantuma ja sen vaikutukset kuntatalouteen (1) Vuoden 2008 lopulla alkanutta taantumaa (bruttokansantuote

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

Kuntatalous neljännesvuosittain

Kuntatalous neljännesvuosittain Julkinen talous Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. vuosineljännes Kuntien toimintakulut olivat 9,0 miljardia euroa tammi-maaliskuussa Vuoden tammi-maaliskuussa kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 9,0

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot