Viestintäviraston alaiselle Yleispalvelun esteettömyys -työryhmälle SÄHKÖHERKÄT KASVAVANA VAMMAISRYHMÄNÄ JA HEIDÄN OIREIDENSA HUOMIOIMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston alaiselle Yleispalvelun esteettömyys -työryhmälle SÄHKÖHERKÄT KASVAVANA VAMMAISRYHMÄNÄ JA HEIDÄN OIREIDENSA HUOMIOIMINEN"

Transkriptio

1 Lääketieteen asiantuntija LAUSUNTO Osmo Hänninen Fysiologian emeritus professori, LKT, FT, erikoislääkäri Puh: Marjukka Hagström OTM, VTM, Turun AMK:n Radio- ja EMC-laboratorion Sähköherkkyys Suomessa -projektikoordinaattori S-posti: Puh: Viestintäviraston alaiselle Yleispalvelun esteettömyys -työryhmälle SÄHKÖHERKÄT KASVAVANA VAMMAISRYHMÄNÄ JA HEIDÄN OIREIDENSA HUOMIOIMINEN Tiivistelmä: Korkeataajuisten radioaaltojen terveyshaitat havaittiin jo 1930-luvulla, jolloin saksalainen lääkäri Erwin Schliephake julkaisi artikkelin uudesta syndroomasta nimeltä microwave sickness, jonka oireisto oli merkittävällä tavalla yhtenäinen niiden oireiden kanssa, jotka WHO liitti sähköherkkyyssyndroomaan vuonna Sähköherkkyys aiheuttaa muun muassa uni- ja muistihäiriöitä, väsymystä, iho-oireita sekä huimausta. Nykyisin tyypillisiä sähköherkkyysoireiden laukaisijoita ovat tietokoneet, matkapuhelimet ja erilaiset langattomat laitteet, kuten DECT-puhelimet. Ruotsissa sähköherkkyys on luokiteltu toimintarajoitteeksi ja Ruotsin Sosiaalihallitus on ohjeistanut lääkäreitä sopivan ICD-koodin käytössä. Suomessa ja Ruotsissa arvioidaan olevan sähköherkkiä noin 3 % väestöstä. Tietotekniikan parissa työskentelevillä sähköherkkyys on perusväestöä yleisempää. Ruotsin työelämäinstituutin selvityksen mukaan 12,5 % elektroniikka-alan diplomi-insinööreistä saa sähköherkkyysoireita. Sähköherkkyys oireyhtymä yleistyy erityisesti nuorilla, jotka käyttävät intensiivisesti matkapuhelimia ja tietokoneita. Norjalaistutkimuksen mukaan sähköherkkyys diagnosoidaan tavallisimmin masennukseksi. Nykyisin noin kaksituhatta alle 30-vuotiasta suomalaista siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle vuosittain masennusdiagnoosin saaneena. Nuorten eläköityminen aiheuttaa yhteiskunnalle huomattavia kuluja. Säteilyaltistuksen vähentäminen lievittää nopeasti ja tehokkaasti säteilylle herkistyneiden ihmisten oireilua. Sähköherkkiä asuu suhteellisesti eniten pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Oulussa. Erityisen vaikean altistuman saaneet elävät maaseutumaisessa ympäristössä. Suomen Säteilyturvakeskus ja eri laitteiden valmistajat pitävät mahdollisena, että radiotaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa terveyshaittoja. Säteilyturvakeskus on mieltänyt sähköherkkyys oireet erityisesti matkapuhelimiin ja niiden tukiasemiin liittyväksi ilmiöksi. Näin ollen on ymmärrettävää, että sähköherkät ovat vammaisryhmä, jolle tulee heidän vammansa takia tarjota ainoastaan langallisia analogisia telepalveluja. 1

2 SÄHKÖHERKKYYS VAMMANA Maailman terveysjärjestö WHO listasi vuonna 2005, että kasvava joukko ihmisiä väittää saavansa sähkömagneettisesta säteilystä terveyshaittaa, joka ilmenee ihoreaktioina kuten punoituksena, kihelmöintinä tai polttavana tunteena, tai yleisoireina kuten väsymyksenä, keskittymisvaikeutena, muistihäiriöinä, huimauksena tai sydämentykytyksenä. Tällaisten epäspesifisten oireiden yhdistelmä ei ole WHO:n mukaan osa mitään ennestään tunnettua oireyhtymää. 1 Oireisto ilmenee erilaisena eri henkilöillä. 2 Mikroaaltojen tuottamat terveyshaitat ovat kuitenkin olleet tunnettu tosiasia jo luvulta lähtien, jolloin saksalainen lääkäri Erwin Schliephake julkaisi artikkelin uudesta syndroomasta nimeltä microwave sickness, jonka oireisto oli merkittävällä tavalla samansuuntainen kuin WHO:n vuonna 2005 kuvailemat epäspesifit oireet. Oireyhtymää alkoi esiintyä lukujen kuluessa erityisesti sähkömiehillä, tutkatyöntekijöillä ja antenniasentajilla. 3 Viime vuosina useissa tutkimuksissa on havaittu sähkömagneettisen radiotaajuisen säteilyn aiheuttavan väestölle monia terveysongelmia. Matkapuhelinten pitkäaikaisen käytön (yli 10 vuotta) on todettu lisäävän riskiä sairastua erilaisiin syöpiin 4, kuten glioomaan, kuulohermon tai sylkirauhasen kasvaimeen 5. Vuonna 2008 tutkimusprofessori Dariusz Leszczynski altisti koehenkilöitä radiotaajuisille kentille ja todisti, että säteily vaikuttaa ihon proteiinin tuotantoon 6. Itävaltalaisessa tutkimuksessa vuonna 2007 havaittiin, että koehenkilöiden verinäytteistä oli löydettävissä stressin markkereita, jos he olivat altistuneet matkapuhelintaajuuksille, joiden tehotiheys ylitti 1 WHO:n kannanotto sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksista vuodelta Socialstyrelsen/Elkänslighet, ks. www-lähdeluettelo. 3 Hecht & Savoley Seung-Kwon et al meta-analyysissa tuli esiin matkapuhelimen käytön ja lisääntyneen kasvainriskin välinen yhteys. 5 Hardell et al. 2009; Sadetzki et al Karinen & Heinävaara & Nylund & Leszczynski

3 500 µw/m². 7 Monet muut tutkimukset osoittavat, että säteilyaltistus vaikuttaa myös ihmisen elimistöön 8, muun muassa uneen 9 ja aivojen sähköisiin toimintoihin (EEG) 10. Ruotsalainen Bengt Arnetz altisti 71 koehenkilöä kolmen tunnin ajan matkapuhelinsäteilylle (1,4 W/kg) ja totesi, että säteily sai aikaan stressireaktion aivoissa. Reaktio vaikutti unen laatuun ja aiheutti neurologisia oireita kuten päänsärkyä. 11 Itävaltalaisen professorin Hans-Peter Hutterin tutkijaryhmä tarkasteli vuonna 2006 satunnaisesti valittuja henkilöitä, jotka asuivat lähellä radiotaajuista säteilyä tuottavia tukiasemia: koehenkilöiden makuuhuoneissa vallitseva radiotaajuinen säteily oli merkitsevästi yhteydessä asukkaiden kokemiin terveysoireisiin. Asunnoissa, joissa radiotaajuisen säteilyn tehotiheys oli voimakkain, ihmiset valittivat kärsivänsä erityisen usein päänsärystä, vaikka säteilytaso jäi kokonaisuudessaan huomattavasti alhaisemmaksi kuin nykyisin käytössä olevat säteilyn turvanormit suosittavat. 12 Myös eläimet reagoivat sähkömagneettisiin kenttiin. Esimerkiksi linnut suunnistavat maan magneettikenttien mukaan 13 ja mehiläiset reagoivat voimakkaasti, jos niitä altistetaan sähkömagneettiselle säteilylle 14. Koska sähkömagneettinen säteily vaikuttaa ihmisten lisäksi myös eliöihin, kyseessä ei voi olla psykosomaattinen oire. Nykyisin tyypillisiä sähköherkkyysoireiden aiheuttajia ovat tietokoneet, matkapuhelimet ja erilaiset langattomat laitteet, kuten DECT-puhelimet. Vuonna 2009 julkaistun sveitsiläisen annosmittarilla toteutetun tutkimuksen tulokset antoivat myös viitteitä siitä, että langattomat laitteet aiheuttavat noin kaksi kolmasosaa ihmisten saamasta 7 Hacker & Pauser Eger & Jahn 2010 saksalaisessa tutkimuksessa havaittiin, merkitsevä korrelaatio radiotaajuisen säteilyn sekä esim. ihomuutosten, infektioiden, nivelsairauksien ja aivoperäisten oireiden välillä. 9 Navarro et al tutkimuksessa todettiin, että matkapuhelintukiasemien lähellä asuvat kärsivät keskimääräistä enemmän uni- ja käytöshäiriöistä sekä väsymyksestä ja päänsärystä. Abdel-Rassoul et al päätyivät myös tulokseen, jonka mukaan esim. uni- ja muistihäiriöt ovat yleisempiä tukiasemien lähellä asuvalla väestöllä. 10 Krause et al. 2006; D'Andrea et al Arnetz et al Hutter et al Nilsson Youbicier-Simo et al

4 radiotaajuisesta säteilyaltistuksesta 15. Sähköherkkyydestä kärsivien mukaan heidän oireensa helpottuvat nopeasti, jos he lopettavat jonkin laitteen käytön, mutta oireilu alkaa taas hetimiten mikäli säteilylle altistunut henkilö palaa aikaisempaan ympäristöönsä. Yleisesti voidaan sanoa, että toistuva sähkömagneettisille kentille altistuminen on omiaan aiheuttamaan kroonisen reaktion, jolloin sähkömagneettisille kentille herkistynyt ihminen reagoi yhä pienempiin kentänvoimakkuuksiin ja lukuisiin eri sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. 16 Ruotsalaiset ihotautilääkärit ovat havainneet, että erityisesti nuoret ovat alkaneet saada kannettavista tietokoneista oireita, jotka diagnosoidaan kuuluvaksi erythema ab igne nimisen oireyhtymän eli paahtuneen ihon syndrooman alaisuuteen. 17 Turun Ammattikorkeakoulun Radio- ja EMC-laboratoriossa tehdään parhaillaan kannettavien tietokoneiden matala- ja korkeataajuisten kenttien mittaustutkimusta, jonka perusteella on syytä olettaa, että tietokoneiden käyttäjät voivat saada iho-oireita laitteista, jotka säteilevät keskimääräistä enemmän. Pohjoismainen ministerineuvosto luokitteli sähköherkkyyden oireperusteiseksi työympäristövammaksi jo vuonna 2000 ja suositteli käyttämään sen diagnosoinnissa ICD-10-luokituksessa merkintää R68.8. muu yleinen oire tai sairaudenmerkki. Tämän lisäksi lääkärintodistuksessa on informatiivista mainita sana sähköyliherkkyys. 18 Ruotsissa sosiaalihallitus on ohjeistanut, että lääkärien tulee käyttää tätä diagnosointitapaa kohdatessaan sähköherkkiä potilaita. Ruotsissa sähköherkkyys tunnustetaan toimintarajoitteena, joka ei ole yksilön ominaisuus, vaan vamma, joka ilmenee hänen suhteessaan ympäristöönsä. 19 Suomessa ei vielä ole yhtenäisiä ohjeita sähköherkkyyden diagnosoimiseksi. Käytännössä suomalaisten lääkärien laatimissa B-lausunnoissa sähköherkkyys on varsin sattumanvaraisesti sijoitettu jonkin diagnoosikoodin alaisuuteen, esimerkiksi eräs potilas 15 Frei et al Sage ks. www-lähdeluettelosta. 17 Läkartidningen Pohjoismainen ministerineuvosto Socialstyrelsen/Elkänslighet, ks. www-lähdeluettelo. 4

5 siirrettiin työkyvyttömyyseläkkeelle yhtenä perusteena F45.1 erilaistumaton elimellisoireinen häiriö (sähköallergia) 20. Oikeus oikean diagnoosin saamiseen on perustavanlaatuinen ihmisoikeus ja tämän vuoksi Suomen Säteilyturvakeskus ja Sosiaalija terveysministeriö kaavailevat parhaillaan sähköherkkien hoitosuosituksen uusimista kuluvan vuoden aikana. VAMMASTA KÄRSIVIEN OSUUS VÄESTÖSTÄ Samanaikaisesti kun radiotaajuinen sähkömagneettinen säteily on lisääntynyt ihmisten elinympäristössä, myös oireilevien kansalaisten määrä on kääntynyt jatkuvaan nousuun. Sähkömagneettisiin kenttiin liitetyt terveysongelmat eivät ole marginaalinen ilmiö: kyselytutkimusten perusteella arvioidaan, että noin 5 % eurooppalaisista reagoi ainakin jonkin verran elektronisille laitteille. Säteilyn terveysvaikutukset koskevat siis reilua 30 miljoonaa eurooppalaista. Ruotsissa sähköyliherkkien potilasyhdistys on saanut vuodesta 1995 lähtien vammaisjärjestöille myönnettävää valtionavustusta. Nykytilanne on se, että Ruotsin sähköyliherkkien yhdistys saa joka vuosi valtiolta tukea 1,8 miljoonaa kruunua eli lähes kaksisataatuhatta euroa. Avustussumma on suurempi kuin esim. HIV-positiivisten tai verisyöpäyhdistyksen vuosittain saama. Ruotsin sosiaalihallitus on teettänyt väestötasolla kyselytutkimuksia sähköherkkyyden yleisyydestä. Ensimmäinen terveyskysely tehtiin vuonna 1999, jolloin 3,1 % väestöstä yhdisti saamansa oireet sähkömagneettiseen säteilyyn. Ruotsin sosiaalihallituksen ja Karoliinisen instituutin vuonna 2007 teettämässä tutkimuksessa säteilystä terveysongelmia saavien määrä oli 3,2 %. Oireilua oli selvästi eniten vuotiaiden ikäryhmässä ja sairastuneita naisia oli kaksi kertaa enemmän kuin miehiä. Myös Ruotsin työelämäinstituutti laati vuonna 2000 selvityksen, jonka perusteella todettiin, että 12,5 % ruotsalaisista elektroniikka-alan diplomi-insinööreistä sai säteilyyn liittyviä oireita Kyseisen potilaan B-lausunto on lausunnon allekirjoittajien hallussa. 21 Rosenqvist Atterbom 2010; Elöverkänsligas Riksförbund-sivusto; UNT.SE-verkkosivusto. 5

6 Suomessa ei ole olemassa tuoretta kartoitusta sähköherkkien henkilöiden määrästä, mutta Kuopion yliopistolla tehtiin jo vuonna 2001 kyselytutkimus matkapuhelimien sähkömagneettisten kenttien terveysriskien hahmottamiseksi. Kyseisessä tutkimuksessa sähköherkkiä ilmoitti olevansa 3,5 % kyselyyn vastanneista (1341 vastannutta). 22 Sähköherkkyys ei siis ole marginaalinen ilmiö, vaan sillä on merkittäviä kansanterveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN Suomen sähköherkkien potilasyhdistyksen jäsenrekisteristä saatujen tietojen mukaan sähköherkkyydestä kärsiviä asuu eniten pääkaupunkiseudulla, lähinnä Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Päällekkäisten langattomien verkkojen rakentaminen on Turun Sanomien uutisen mukaan nostanut Turun maailman säteilevimpien kaupunkien joukkoon. Samaan riskiluokkaan kuuluu myös langattomiin verkkoratkaisuihin satsannut Oulun kaupunki. 23 Tämä seikka näkyy myös potilasrekisterissä: Oulun ja Turun seudulla asuu merkittävän paljon sähköherkkyydestä kärsiviä verrattuna muihin suurehkoihin kaupunkeihin. On tyypillistä, että sähköherkkyyteen sairastutaan kaupunkiympäristössä asuttaessa, jonka jälkeen sairastunut on oireidensa takia pakotettu muuttamaan joko esikaupunkialueelle tai kokonaan maaseudulle. Suurimmalla osalla oireet tasaantuvat muutaman vuoden kuluessa altistumisen loppumisesta, mutta joillekin oireet muodostavat pysyvän haitan. Tällaisia henkilöitä asuu nykyisinkin Suomen maaseutualueilla. Vaikeimminkin altistuneet pystyvät käyttämään perinteistä analogista lankapuhelinta, joten tämänlaatuisen tekniikan säilyttäminen on tärkeää myös tulevaisuudessa. 22 Jokela & Nyberg 2006, s Turun Sanomat

7 SÄHKÖHERKILLE TARJOTTAVAT TELEPALVELUT Suomen Säteilyturvakeskuksen julkaisemassa Säteily- ja ydinturvallisuuskatsauksessa 24 kerrotaan, että matkapuhelimet ovat nykyään merkittävin radiotaajuisten kenttien lähde ihmisen elinympäristössä ja koska altistumisen terveysvaikutuksista ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa, Säteilyturvakeskus toteaa, että lasten matkapuhelinten käyttöä on hyvä rajoittaa. Venäjän kansallinen ionisoimattoman säteilyn komitea 25 antoi selkeän varoituksen matkapuhelinten potentiaalisista terveyshaitoista jo vuonna 2008 todeten, että matkapuhelimet muodostavat hyvin korkean riskin erityisesti lasten terveydelle. Komitea piti todennäköisenä, että matkapuhelimet voivat aiheuttaa muisti- ja käytöshäiriöitä, vähentää oppimiskykyä sekä vaikuttaa uni-valverytmiin ja lisätä riskiä epilepsiaan sairastumiseen. Komitea yhdisti matkapuhelimen käytön myös kohonneeseen aivokasvain riskiin. Pitkän aikavälin mahdollisina terveysriskeinä komitea mainitsi depression, Alzheimerin taudin ja muut aivojen hermosoluihin vaikuttavat sairaudet. Suomen Säteilyturvakeskuksen mukaan puhelimen käyttäjän altistuminen riippuu monista tekijöistä, joista tärkein on välimatka matkapuhelimen ja käyttäjän välillä. Myös matkapuhelinvalmistajat ovat rajoittaneet korvausvastuutaan ja esimerkiksi Nokian 6555 matkapuhelimen käyttöohjeissa 26 on vastuunrajoituslauseke, jonka mukaan puhelin täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, jos puhelimen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 senttimetriä. Säteilyturvakeskus kehottaa perusterveitä käyttäjäkin noudattamaan matkapuhelimien valmistajien puhelimien käyttöohjeissa ilmoittamia turvaohjeita. Säteilyturvakeskus neuvoo myös, että huonossa kentässä, kuten autossa tai junassa ei olisi suositeltavaa käyttää matkapuhelinta. Taustalla oleva viranomaisohjeistus näkyy esimerkiksi uuden Volkswagen Passat Variant henkilöauton mukana tulevassa 24 Radioaallot ympäristössämme (STUK) Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection Nokia 6555 käyttöohje; rajoitettu valmistajan takuu. 7

8 käyttöohjekirjassa 27, jossa todetaan, että tieteelliset tutkimukset eivät osoita matkapuhelimien käytön olevan täysin turvallista. Käyttöohjeissa lukee myös, että joidenkin tutkimusten mukaan matkapuhelimien käytöstä voi aiheutua terveydellistä haittaa ja niin kauan kuin yksiselitteisiä tuloksia ei ole, täytyy terveysriskejä välttää. Käyttöohjekirjassa sanotaan, että matkapuhelimen vääränlainen käyttö auton sisällä voi aiheuttaa terveyshaittoja. Edellä esitetyistä esimerkeistä selviää, että matkapuhelimien sähkömagneettisen säteilyn aiheuttamia terveysvaikutuksia pidetään varsin mahdollisina sekä viranomaisten että laitevalmistajien taholta. Suomen Säteilyturvakeskus muistuttaa laajassa sähkömagneettisia kenttiä koskevassa julkaisussaan, että sähköherkkyys oireita esiintyy erityisesti matkapuhelimia käytettäessä ja matkapuhelintukiasemien läheisyydessä oleskeltaessa 28. Näin ollen on ymmärrettävää, että vammaisille tarkoitettuja yleispalveluja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon sähköherkkien vammansa takia tarvitsemat erityisratkaisut. Sähköherkät ihmiset ovat vammaisryhmä, jotka eivät voi terveyssyistä käyttää langattomia laitteita, kuten esimerkiksi matkapuhelimia tai langatonta internet-yhteyttä. Euroopan parlamentin ja neuvoston antama yleispalveludirektiivi 29 määrää, että kaikilla unionin kansalaisilla on oikeus hyödyntää viestintäpalveluja ja viestintävälineiden tulee olla myös vammaisten saavutettavissa. Käytännössä sähköherkkien oikeudet voidaan taata siten, että heille tarjotaan mahdollisuus käyttää nykyistä analogista lankapuhelinliittymää vastaavaa ratkaisua. Jo vammautuneita henkilöitä ei saa altistaa sähkömagneettiselle säteilylle, koska se johtaa usein heidän vammansa pahenemiseen ja mahdollisesti pitkällä aikavälillä työkyvyttömyyteen, jonka aiheuttamat taloudelliset kustannukset yhteiskunnalle ovat jo nykyisellään merkittäviä. 27 Volkswagen Passat Variant, käyttöohjekirja. 28 Jokela & Nyberg 2006, s Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY. 8

9 Suomalaisia päätyy työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen takia kymmenen kertaa niin paljon kuin 25 vuotta sitten 30. Vielä 1980-luvun alussa masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle päätyi kolmisensataa suomalaista vuosittain. Nykyisellään työkyvyttömäksi masennuksen takia jää vuosittain yli neljätuhatta suomalaista. Masennuksen takia työelämästä syrjäytyvien joukossa on hälyttävä määrä nuoria: noin kaksituhatta alle kolmekymppistä jää työkyvyttömyyseläkkeelle vuosittain masennusdiagnoosilla. 31 Nuorten ihmisten eläköityminen maksaa jo nyt yhteiskunnalle 6,6 miljardia. 32 Ajatuksia herättävää on myös se, että perusterveydenhuollon potilaista prosentilla esiintyy fyysisiksi koettuja oireita, joiden syytä nykylääketiede ei kykene nimeämään. 33 Tavallista on, että sähkömagneettisille kentille altistuneet henkilöt oireilevat vuosia ennen kuin heidän oireidensa aiheuttaja selviää. Norjassa on vastikään tehty laaja kyselytutkimus sähköherkkyyteen sairastuneille, josta selviää, että sähköherkkyyden takia työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien ylivoimaisesti tavallisin diagnoosi oli uupumus. Ruotsissa tehty vastaava tutkimus vahvisti sähköherkille kirjatun työkyvyttömyysdiagnoosin olevan myös Ruotsissa nimenomaan masennus. 34 Langallisten internet- ja puhelinpalveluiden säilyminen edesauttaa sähköherkkiä ihmisiä jatkamaan työelämässä, joka on mielekäs vaihtoehto sekä yksilön itsensä että yhteiskunnan kannalta. 30 Turun Sanomat Turun Sanomat Kauppalehti Turun sanomat Solberg & Tilset 2010, s

10 LÄHTEET -Abdel-Rassoul, G, El-Fateh, OA, Salem, MA, Michael, A, Farahat, F & El-Batanouny, M (2007). Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations. Neurotoxicology, 28(2), Arnetz B, Akerstedt T, Hillert L, Lowden A, Kuster N, Wiholm C (2007). The Effects of 884 MHz GSM Wireless Communication Signals on Self-reported Symptom and Sleep (EEG) An Experimental Provocation Study. PIERS Online, 3:7, D'Andrea JA, Chou CK, Johnston SA, Adair ER (2003) Microwave effects on the nervous system. Bioelectromagnetics, Supplement 6:S Frei P, Mohler E, Neubauer G, Theis G, Bürgi A, Fröhlich J, Braun-Fahrländer C, Bolte J, Egger M, Röösli M (2009). Temporal and spatial variability of personal exposure to radio frequency electromagnetic fields. Environmental Research, 109:6, Eger, H. & Jahn, M. (2010). Spezifische Symptome und Mobilfunkstrahlung in Selbitz (Bayern) - Evidenz für eine Dosiswirkungsbeziehung. ("Specific Health Symptoms and Cell Phone Radiation in Selbitz (Bavaria, Germany)-Evidence of a Dose-Response Relationship"). Umwelt Medizin Gesellschaft, Feb. 2010: Hacker, G. & Pauser, G. (2007). Wirkungen von GSM-Sendeanlagen auf den Menschen. Wissenschaftliches Forschungsprojekt der Salzburger Landeskliniken (SALK), IGGMB - Forschungsinstitut für Grund- und Grenzfragen der Medizin und Biotechnologie. Kurzbericht. -Hardell, L, Carlberg M, Hansson Mild K (2009). Epidemiological evidence for an association between use of wireless phones and tumor diseases. The Official Journal of the International Society for Pathophysiology. Special Issue Electromagnetic Fields. Vol. 16/2-3, Hecht, K, Savoley EN (2007). Overloading of Towns and Cities with Radio Transmitters (Cellural Transmitter): a hazard for the human health and a disturbance of eco-ethics. IRCHET International Research Centre of Healthy and Ecological Technology, Berlin. -Hutter HP, Moshammer H, Wallner P, Kundi M (2006). Subjective symptoms, sleeping problems, and cognitive performance in subjects living near mobile phone base stations. Occup Environ Med, 63:5, Jokela K, Nyberg H (toim.), Ionisoimaton säteily sähkömagneettiset kentät. Säteily- ja ydinturvallisuus. Säteilyturvakeskus (2006). - Karinen A, Heinävaara S, Nylund R, Leszczynski D (2008). Mobile phone radiation might alter protein expression in human skin. BMC genomics, 9:77. 10

11 -Kauppalehti, Nuorten masennus aiheuttaa miljardien menot ( ). -Krause CM, Haarala Björnberg C, Pesonen M, Hulten A, Liesivuori T, Koivisto M, Revonsuo A, Laine M, Hämäläinen H (2006) Mobile phone effects on children's eventrelated oscillatory EEG during an auditory memory task. International Journal of Radiation Biology. Vol. 82, No. 6, Läkartidningen, Erythema ab igne klassisk huddiagnos åter i hetluften. Laptopdermatit drabbar främst yngre (nr 32-33, augusti 2010, vol 107). -Navarro EA, Segura J, Portolés M, gomez-perretta de Mateo C (2003) The Microwave Syndrome: A Preliminary Study in Spain. Electromagnetic Biology and Medicine, 22:2-3, Nilsson M: Uusi äänetön kevät (sivut ). Teoksessa Erja Tamminen (toim.): Matkapuhelinteknologia mitkä ovat terveysriskit? Järvenpää Nokia matkapuhelimen käyttöohjekirja, rajoitettu valmistajan takuu. -Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, Children and mobile phones: the health of the following generations is in danger ( ). -Sadetzki S, Chetrit A, Jarus-Hakak A, Cardis E, Deutch Y, Duvdevani S, Zultan A, Novikov I, Freedman L, Wolf M (2008). Cellular Phone Use and Risk of Benign and Malignant Parotid Gland Tumors. A Nationwide Case-Control Study. American Journal of Epidemiology, 167:4, Seung-Kwon M, Woong J, McDonnell DD, Ji Lee Y, Kazinets G, Cheng CT, Moskowitz JM (2009). Mobile Phone Use and Risk of Tumors: A Meta-Analysis. Journal of Clinical Oncology, Vol 27. No 33, Solberg L, Tilset B, Eloverfølsomme i Norge rapport fra spørre-undersøkelse (2010). -Säteilyturvakeskus, Radioaallot ympäristössämme. Säteily ja ydinturvallisuuskatsauksia (2009). -Turun Sanomat, Mielen viemää ( ). -Turun Sanomat, Turhaa työkyvyttömyyttä ( ). -Volkswagen Passat Variant -henkilöauton käyttöohjekirja, (ohjekirja tarkastettu ). 11

12 -Youbicier-Simo BJ, Lebecq JC, Bastide M (1998) Mortalité d'embryons de poules exposés aux émissions de champs électromagnétiques de téléphones cellulaires. Bioelectromagnetic Society, Twentieth Annual Meeting, June 7-11, WWW-LÄHTEITÄ - Elöverkänsligas Riksförbund-sivusto: Funktionsnedsättningen elöverkänslighet fakta: -Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY yleispalveluista ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi): -Pohjoismainen ministerineuvosto suosittelee ICD-10-koodia R68.8: Aeloeverkaenslighet-en-symtombaserad-arbetsmiljoeskada&catid=11%3Aomelklighet&Itemid=28&lang=swedish -Rosenqvist Atterbom A, Elöverkänslighet ökar i Sverige och världren Miljömagasinet (nr 12, mars 2010): Aelklighet-i-sverige-och-vden&catid=11%3Aom-elklighet&Itemid=28&lang=swedish - Sage, C, Microwave And Radiofrequency Radiation Exposure: A Growing Environmental Health Crisis?. San Francisco Medical Society (tarkastettu ): cfm&contentid=1770 -Sveriges Socialstyrelsen, Elkänslighet : -Turun Sanomat, Kivulle ja väsymykselle ei löydy aina syytä. Selittämättömät oireet ovat yleinen syy lääkärikäyntiin ( ): - Turun Sanomat, Turku säteilevimpiä kaupunkeja langattomien verkkojen takia ( ): -UNT.SE-uutissivusto: Miljoner till ovetenskaplig diagnos (julkaistu ): 12

13 -WHO:n kannanotto sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksista vuodelta 2005: 13

Viestintäviraston alaiselle Yleispalvelun esteettömyys työryhmälle SÄHKÖYLIHERKKIEN TARPEITA VASTAAVAN PUHELINLIITTYMÄN TEKNINEN TOTEUTTAMINEN

Viestintäviraston alaiselle Yleispalvelun esteettömyys työryhmälle SÄHKÖYLIHERKKIEN TARPEITA VASTAAVAN PUHELINLIITTYMÄN TEKNINEN TOTEUTTAMINEN Reijo Ekman Radiotekniikan yliopettaja, vanhempi tutkija, Turun AMK:n Radio- ja EMC-laboratorion esimies S-posti: reijo.ekman@turkuamk.fi Puh: 050-598 5703 Marjukka Hagström OTM, VTM, Turun AMK:n Radio-

Lisätiedot

Sähkö fysiologiset vaikutukset Osa 2 Sähkö- ja magneettikentät

Sähkö fysiologiset vaikutukset Osa 2 Sähkö- ja magneettikentät Sähkö fysiologiset vaikutukset Osa 2 Sähkö- ja magneettikentät 1 Tarina Kotona on useita sähkömagneettisten kenttien lähteitä: Perhe Virtanen on iltapuuhissa. Rouva Virtanen laittaa keittiössä ruokaa ja

Lisätiedot

Sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutukset

Sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutukset Sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutukset Tommi Toivonen Laboratorionjohtaja Ionisoimattoman säteilyn valvonta Säteilyturvakeskus Sisältö Säteilyturvakeskuksen tehtävät Ionisoimattoman säteilyn valvonta

Lisätiedot

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET - KANSAINVÄLISET HANKKEET Sirpa Heinävaara tutkija/tilastotieteilijä STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Tutkimusten lähtökohtia Matkapuhelinsäteilyn ja aivokasvainten

Lisätiedot

IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN VALVONTA NIR

IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN VALVONTA NIR IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN VALVONTA NIR Ylitarkastaja Lauri Puranen 1 IONISOIMATON SÄTEILY Röntgensäteily Gammasäteily Alfasäteily Beetasäteily Neutronisäteily 2 MITEN IONISOIMATON SÄTEILY TUNKEUTUU JA VAIKUTTAA

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Mittausten kuvaus

MITTAUSRAPORTTI. Mittausten kuvaus MITTAUSRAPORTTI Mittausten kuvaus Sähköherkkyyssäätiö mittasi sähkömagneettisten kenttien voimakkuutta 26.6.2017, 30.6.2017 ja 4.8.2017 osoitteessa Liisankatu 27 B, 00170 Helsinki sijaitsevassa huoneistossa,

Lisätiedot

LAUSUNTO 700 MHZ TAAJUUSALUEEN TOIMILUPIEN HUUTOKAUPASTA

LAUSUNTO 700 MHZ TAAJUUSALUEEN TOIMILUPIEN HUUTOKAUPASTA SÄHKÖHERKÄT ry LAUSUNTO Uudenmaantie 30 A 4 04410 JÄRVENPÄÄ 15.8.2016 www.sahkoherkat.fi Liikenne- ja viestintäministeriölle LAUSUNTO 700 MHZ TAAJUUSALUEEN TOIMILUPIEN HUUTOKAUPASTA Viite: Lausuntopyyntö

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET, TERVEYSRISKIT JA LÄHTEET

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET, TERVEYSRISKIT JA LÄHTEET Atomiteknillinen seura 28.11.2007, Tieteiden talo SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET, TERVEYSRISKIT JA LÄHTEET Kari Jokela Ionisoimattoman säteilyn valvonta Säteilyturvakeskus Ionisoimaton

Lisätiedot

Matkapuhelinteknologia -MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT?

Matkapuhelinteknologia -MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT? I II Matkapuhelinteknologia -MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT? Osmo Hänninen - Seppo Kinnunen Mona Nilsson - Antero Kassinen Erkki Tuormaa - Iris Aztmon Matkapuhelinteknologia - MITKÄ OVAT TERVEYSRISKIT? ISBN

Lisätiedot

KATSAUS SÄHKÖMAGNEETTISEEN YMPÄRISTÖÖMME Erja Tamminen Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen

KATSAUS SÄHKÖMAGNEETTISEEN YMPÄRISTÖÖMME Erja Tamminen Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen KATSAUS SÄHKÖMAGNEETTISEEN YMPÄRISTÖÖMME Erja Tamminen Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen - Langattomat verkot yleistyvät - Raja-arvoja tarkistettava - Lapset ovat herkempiä - Luonto vastaa meille Ihminen

Lisätiedot

Matkapuhelimet säteilevät vaarantuuko terveys?

Matkapuhelimet säteilevät vaarantuuko terveys? KATSAUS Kari Jokela, Anssi Auvinen ja Heikki Hämäläinen Matkapuhelimet säteilevät vaarantuuko terveys? Matkapuhelimet säteilevät sähkömagneettista energiaa, josta osa absorboituu puhelimen lähellä oleviin

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT Riskiviestinnän työpaja, SOTERKO 28.5.2013 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT Kari Jokela, tutk. prof. Ionisoimattoman säteilyn valvonta Säteilyturvakeskus 27.5. 2013/KJo SISÄLTÖ Mitä sähköherkkyys on?. Sähkömagneettisten

Lisätiedot

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus

Lisätiedot

Itävallan lääkäriliiton suositukset sähkömagneettisista kentistä aiheutuvien terveysongelmien ja sairauksien diagnosointia ja hoitoa varten

Itävallan lääkäriliiton suositukset sähkömagneettisista kentistä aiheutuvien terveysongelmien ja sairauksien diagnosointia ja hoitoa varten 1 Itävallan lääkäriliiton suositukset sähkömagneettisista kentistä aiheutuvien terveysongelmien ja sairauksien diagnosointia ja hoitoa varten Itävallan lääkäriliiton EMF-työryhmän (AG-EMF) ohjeet. Suomentaneet

Lisätiedot

Matkapuhelinten terveysvaikutukset: Mitä epidemiologiset tutkimukset kertovat? Prof. Anssi Auvinen Tampereen yliopisto Säteilyturvakeskus

Matkapuhelinten terveysvaikutukset: Mitä epidemiologiset tutkimukset kertovat? Prof. Anssi Auvinen Tampereen yliopisto Säteilyturvakeskus Matkapuhelinten terveysvaikutukset: Mitä epidemiologiset tutkimukset kertovat? Prof. Anssi Auvinen Tampereen yliopisto Säteilyturvakeskus Esityksen sisält ltö u Aivokasvaimet u Muut syövät u Neurologiset

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

SM-direktiivin perusteet ja altistumisrajat

SM-direktiivin perusteet ja altistumisrajat SM-direktiivin perusteet ja altistumisrajat Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla Tommi Alanko Työterveyslaitos Työympäristön kehittäminen Uudet teknologiat ja riskit 11.10.2006 SM-direktiivi Euroopan

Lisätiedot

Voimalinjat terveydensuojelulain näkökulmasta

Voimalinjat terveydensuojelulain näkökulmasta Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät Yyterin kylpylähotelli 5.5.2015 Voimalinjat terveydensuojelulain näkökulmasta Ylitarkastaja Lauri Puranen Säteilyturvakeskus lauri.puranen@stuk.fi

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD.

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. T287/M03/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T287

Lisätiedot

MATKAPUHELINTEN SÄTEILY, TERVEYSRISKI JA VAROVAISUUSPERIAATE

MATKAPUHELINTEN SÄTEILY, TERVEYSRISKI JA VAROVAISUUSPERIAATE MATKAPUHELINTEN SÄTEILY, TERVEYSRISKI JA VAROVAISUUSPERIAATE Dariusz Leszczynski, PhD, DSc Dosentti, Helsingin yliopisto Staff Writer, The Washington Times Communities KUKA OLEN... Kaksi tohtorintutkintoa

Lisätiedot

Turvallinen työskentely tukiasemien lähellä

Turvallinen työskentely tukiasemien lähellä Turvallinen työskentely tukiasemien lähellä Teksti: Tommi Alanko ja Maila Hietanen Kuvat: Tommi Alanko ja Patrick von Nandelstadh TYÖTERVEYSLAITOS Työympäristön kehittäminen -osaamiskeskus Uudet teknologiat

Lisätiedot

Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät. Terveysvaikutuksista keskustellaan

Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät. Terveysvaikutuksista keskustellaan Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät Terveysvaikutuksista keskustellaan Sähköjärjestelmä aiheuttaa ympärilleen sähkö- ja magneettikenttiä. Mahdollisia terveysvaikutuksia on tutkittu paljon. Tutkimustiedon

Lisätiedot

Marjukka Hagström, Markku Sainio, Rauno Pääkkönen & Reijo Ekman. Kymmenen vastausta sähköherkkyydestä

Marjukka Hagström, Markku Sainio, Rauno Pääkkönen & Reijo Ekman. Kymmenen vastausta sähköherkkyydestä Marjukka Hagström, Markku Sainio, Rauno Pääkkönen & Reijo Ekman Kymmenen vastausta sähköherkkyydestä Turun ammattikorkeakoulun Raportteja 221 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2015 ISBN 978-952-216-594-7

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET JA TERVEYSRISKIT

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET JA TERVEYSRISKIT Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla 11.10. 2006, Teknologiakeskus Pripoli SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET JA TERVEYSRISKIT Kari Jokela Ionisoimattoman säteilyn valvonta Säteilyturvakeskus

Lisätiedot

Matkapuhelimet ja syöpävaara

Matkapuhelimet ja syöpävaara Matkapuhelimet ja syöpävaara Anssi Auvinen LT, tutkimusprofessori Säteilyturvakeskus Miksi tutkitaan Radiotaajuinen sähkömagneettikenttä Heikko energia Paikallinen: kantama joitain cm Tutkimuksen edellytykset

Lisätiedot

TUULIVOIMAN TERVEYS- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄ TUTKIMUS

TUULIVOIMAN TERVEYS- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄ TUTKIMUS TUULIVOIMAN TERVEYS- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄ TUTKIMUS VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN SISÄLLÖN YHTEISKEHITTÄMINEN 1 5.10.2017 Tilaisuuden ohjelma: klo 9:00 9:15 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Sähköpostia. Sähköpostia 2015/2 Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2015/2

Sähköpostia. Sähköpostia 2015/2 Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2015/2 Sähköpostia 2015/2 1 Sisällys Sähköherkät ry Sähköherkkien etujärjestö Päätoimittajalta...3 Radiotaajuisen säteilyn altistusta tulisi vähentää kiireellisesti...4 Lausunto yleispalvelun hinnoittelun kohtuullisuuden

Lisätiedot

Langattoman teknologian riskit

Langattoman teknologian riskit Eeva-Johanna Eloranta (toim.) Langattoman teknologian riskit Onko huoli matkapuhelinsäteilyn terveysvaikutuksista turhaa? Eeva-Johanna Eloranta (toim.) Langattoman teknologian riskit Onko huoli matkapuhelinsäteilyn

Lisätiedot

Väestön altistuminen matkapuhelintukiasemien radiotaajuisille kentille Suomessa

Väestön altistuminen matkapuhelintukiasemien radiotaajuisille kentille Suomessa / ELOKUU 2014 TR Väestön altistuminen matkapuhelintukiasemien radiotaajuisille kentille Suomessa Sami Kännälä Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / ELOKUU

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa

Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa Leena Korpinen TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Matkapuhelinsäteily ja SAR-mittaukset

Matkapuhelinsäteily ja SAR-mittaukset Tampereen ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikka Opinnäytetyö Matkapuhelinsäteily ja SAR-mittaukset Työn ohjaaja Tampere 12/2009 Yliopettaja Jorma Punju Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT. Terveysvaikutuksista keskustellaan

VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT. Terveysvaikutuksista keskustellaan VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT Terveysvaikutuksista keskustellaan Sähköjärjestelmä aiheuttaa ympärilleen sähkö- ja magneettikenttiä. Mahdollisia terveysvaikutuksia on tutkittu paljon. Tutkimustiedon

Lisätiedot

Sähkömagneettiset kentät ja lasten terveysriskit

Sähkömagneettiset kentät ja lasten terveysriskit Sähkömagneettiset kentät ja lasten terveysriskit Fysiologian professori (emer.) Osmo Hänninen Tutkija Mikko Ahonen Esitys lastensuojeluorganisaatioille, Helsinki, K.S., 9.11.2010 Tausta Osmo Hänninen Lääkäri.

Lisätiedot

Sähköpostia 2014/1. Sähköpostia 2014/1 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu

Sähköpostia 2014/1. Sähköpostia 2014/1 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu Sähköpostia 2014/1 1 Sisällys Päätoimittajalta...3 Lisäys tautiluokitus ICD-10:n suomalaiseen painokseen...4 Ympäristöherkkyydelle ehdotetaan omaa diagnoosinumeroa tautiluokitukseen...8 Matkapuhelinteknologia

Lisätiedot

Oikeutusoppaan esittelyä

Oikeutusoppaan esittelyä Oikeutusoppaan esittelyä Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Tarkastaja, STUK 11.2.2015 Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille (STUK opastaa / maaliskuu

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Kannanottomme Tietoyhteiskuntakaareen:

Kannanottomme Tietoyhteiskuntakaareen: Sähköherkät ry LAUSUNTO PL 1040 FI-04431 JÄRVENPÄÄ 13.5.2013 www.suomensyh.fi Puh. 09-2796 3680 syh.suomi@jippii.fi Viite: LVM:n lausuntopyyntö/1353/03/2011, 4.4.2013 Kannanottomme Tietoyhteiskuntakaareen:

Lisätiedot

Aumala O., Kalliomäki K. 1985. Mittaustekniikka I: Mittaustekniikan perusteet. Otakustantamo, 112 s.

Aumala O., Kalliomäki K. 1985. Mittaustekniikka I: Mittaustekniikan perusteet. Otakustantamo, 112 s. Kirjallisuusviitteet Adato Energia Oy. 2001. Sähkö ja Kaukolämpö 2001. 64 s. Ahlbom A., Feychting M., Koskenvuo M., Olsen J.H., Pukkala E., Schulgen G., Verkasalo P. 1993. Electromagnetic fields and childhood

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, prof Tutkimus

Lisätiedot

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Ympäristöterveyskyselyn tuloksia 14.12.2016 Timo Lanki HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Tausta Kaivattiin ilmansaasteiden ja melun epidemiologisiin

Lisätiedot

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta IP/08/1397 Bryssel 25. syyskuuta 2008 Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta Kuinka EU voisi taata laajakaistaisen internet-yhteyden

Lisätiedot

Pientaajuisten kenttien lähteitä teollisuudessa

Pientaajuisten kenttien lähteitä teollisuudessa Pientaajuisten kenttien lähteitä teollisuudessa Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla -seminaari, Pori 11.10.2006 Sami Kännälä, STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY TYÖNANTAJAN VELVOITTEET EU:N

Lisätiedot

TUTKIMUS Tutkimus 11

TUTKIMUS Tutkimus 11 TUTKIMUS Tutkimus 11 Valta määrittelee totuuksia ja tieto vallan pyrkimyksiä Michel Foucault Matkapuhelinsäteily mitkä ovat terveysriskit? Seppo Kinnunen, Työterveyshuollon erikoislääkäri, Tampere Historia

Lisätiedot

STUK OPASTAA / HUHTIKUU 2014. Tukiasema-antennien asentaminen. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

STUK OPASTAA / HUHTIKUU 2014. Tukiasema-antennien asentaminen. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK OPASTAA / HUHTIKUU 2014 Tukiasema-antennien asentaminen Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Oppaan kirjoittajat: Tommi Toivonen Sami Kännälä Lauri Puranen

Lisätiedot

Kännykät ja turvallisuusriski Dariusz Leszczynski

Kännykät ja turvallisuusriski Dariusz Leszczynski Kännykät ja turvallisuusriski Dariusz Leszczynski Onko meidän syytä olla huolissamme matkapuhelimien säteilyn terveysvaikutuksista? Jos vastausvaihtoehdot ovat ainoastaan kyllä tai ei, vastaus on kyllä.

Lisätiedot

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus?

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus? Hammashoitotuki Mihintukeenminullaonoikeus? Alle 20 vuotiaiden hammashuolto Lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon joulukuun viimeiseen päivään saakka sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

Lataa Sähköherkän selviytymisopas - Hannu Rytilä. Lataa

Lataa Sähköherkän selviytymisopas - Hannu Rytilä. Lataa Lataa Sähköherkän selviytymisopas - Hannu Rytilä Lataa Kirjailija: Hannu Rytilä ISBN: 9789529346271 Sivumäärä: 95 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 29.34 Mb Sähkömagneettiset kentät ovat lisääntyneet räjähdyksenomaisesti

Lisätiedot

TIETOA SÄHKÖHERKKYYDESTÄ

TIETOA SÄHKÖHERKKYYDESTÄ Sähköherkät ry c/o Erja Tamminen Uudenmaantie 30 A 4 21.5.2017 04410 JÄRVENPÄÄ 09 291 8696 www.sahkoherkat.fi TIETOA SÄHKÖHERKKYYDESTÄ Oireet ja niiden yleisyys, diagnostiikka, potilaiden asema, tieteellinen

Lisätiedot

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-päivät 13.10.2010 Helsinki Anu Berg, PsT anu.berg@eksote.fi Masennus on yleistä aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen noin

Lisätiedot

CP-vammaisten lasten elämänlaatu. Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi

CP-vammaisten lasten elämänlaatu. Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi CP-vammaisten lasten elämänlaatu Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi Elämänlaatu WHO ja elämänlaatu WHO:n määritelmän mukaan elämänlaatuun liittyvät fyysinen terveys

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 30.1.2009 2008/2211(INI) TARKISTUKSET 1-47 Mietintöluonnos Frédérique Ries (PE 416.575v01-00) Sähkömagneettisiin

Lisätiedot

Matkapuhelimet ja tukiasemat

Matkapuhelimet ja tukiasemat Matkapuhelimet ja tukiasemat Matkapuhelin on yhä useammalle ihmiselle henkilökohtainen viestintäväline, jota käytetään yhä enemmän. Uutta viestintätekniikkaa käyttävät niin vaarit ja mummot kuin lapsenlapsetkin.

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/M02/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S.

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S. S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S 1 4. 9. 2 0 1 7 J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E N @ H U S. F I YMPÄRISTÖN SÄTEILY SUOMESSA Suomalaisten keskimääräinen vuosittainen

Lisätiedot

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21.

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21. Aineistot en omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. n omaisneuvonta, n=21. Yhteensä 312 omaisen vastaukset Yleistä vastaajista Keski-ikä 52-57 vuotta, Sopimusvuoren aineisto

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN KATSAUS AJANKOHTAISEEN YMPÄRISTÖSAIRAUSTUTKIMUKSEEN

KANSAINVÄLINEN KATSAUS AJANKOHTAISEEN YMPÄRISTÖSAIRAUSTUTKIMUKSEEN KANSAINVÄLINEN KATSAUS AJANKOHTAISEEN YMPÄRISTÖSAIRAUSTUTKIMUKSEEN Suomen Ympäristösairauskeskus perustettiin viime vuonna ajantasaisen ympäristösairaustiedon asiantuntijakeskukseksi. Tavoitteena on ajantasaisen,

Lisätiedot

Lontoo-Malaga julistus. Astmatutkimukseen panostamisesta

Lontoo-Malaga julistus. Astmatutkimukseen panostamisesta Lontoo-Malaga julistus Astmatutkimukseen panostamisesta Johdanto Astma on sairaus, joka vaikuttaa 30 miljoonan eurooppalaisen ja yhteensä 300 miljoonan ihmisen päivittäiseen elämään maailmassa. Vuoteen

Lisätiedot

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Päätös 1 (2) 11/3020/2017 Turvallisuusluvan haltijat Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Pulkkilan peruskoulu Kyselyn ajankohta: Tammikuu 2013 Tilaaja: Siikalatvan kunta Lausunto -166134 Työterveyslaitos Oulussa 30.1.2013 Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET Hannele Oikarinen työterveyslääkäri, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri 20.3.2017 Todettujen sisäilmaongelmien terveyshaitat Pölyisyys Allergiaoireet,

Lisätiedot

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen Bolujem od dijabetesa tip 2 Olen saanut tyypin 2 diabeteksen Kysymyksiä ja vastauksia Pitanja i odgovori Mitä diabetekseen sairastuminen merkitsee? On täysin luonnollista, että diabetekseen sairastunut

Lisätiedot

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Positiivisten asioiden korostaminen Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Krooninen sairaus - Pitkäaikainen sairaus = muuttunut terveydentila, mikä ei korjaannu yksinkertaisella kirurgisella toimenpiteellä

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Risto Kaaja Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Risto Kaaja pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta 2015

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Liite 2. Saate. Sairaanhoitaja. Arvoisa Työterveyshoitaja,

Liite 2. Saate. Sairaanhoitaja. Arvoisa Työterveyshoitaja, Liite 2. Saate Arvoisa Työterveyshoitaja, Olemme hoitotyön opiskelijoita Lahden Ammattikorkeakoulusta täydentämässä aiempaa opistoasteen tutkintoa AMK- tasoiseksi. Opinnäytetyömme aiheena on Seksuaaliterveyden

Lisätiedot

Mielenterveystutkimuksen rahoitus Euroopassa on suhteessa paljon pienempää kuin kyseisten

Mielenterveystutkimuksen rahoitus Euroopassa on suhteessa paljon pienempää kuin kyseisten Miksi mielenterveystutkimusta? Mielenterveyden häiriöt muodostavat suuren taakan niistä kärsiville henkilöille, heidän perheilleen ja yhteiskunnalle. Joka toinen suomalainen kokee elämänsä aikana mielenterveyden

Lisätiedot

Puhelimeen tutustuminen

Puhelimeen tutustuminen Puhelimeen tutustuminen Kiitos, että valitsit HUAWEI-älypuhelimen. Tutustutaan aluksi muutamaan perusasiaan. Kytke puhelimen virta painamalla virtapainiketta yhtäjaksoisesti. Kun puhelimen virta on kytketty,

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS Parempia tuloksia halvemmalla?

PALVELUOHJAUS Parempia tuloksia halvemmalla? PALVELUOHJAUS Parempia tuloksia halvemmalla? Jyväskylä 020215 Sauli Suominen VTL perheterapeutti Taustatietoa Suomen palveluohjausyhdistys (SPO) ry. Perustettu keväällä 2011 www.palveluohjaus.fi Ajankohtaista

Lisätiedot

Mitä toimintakyky on ja miten sitä tutkitaan?

Mitä toimintakyky on ja miten sitä tutkitaan? Mitä toimintakyky on ja miten sitä tutkitaan? Raija Kerätär 06.10.2015 www.oorninki.fi Mikä ihmeen toimintakyky? Minulle ei ole tärkeää se, miten asiakkaalla diagnosoidaan joku sairaus, vaan se, millaiset"merkit"antavat

Lisätiedot

Hyvä päivä, hyvä yö? Helena Aatsinki, työterveyshuollon erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, psykoterapeutti

Hyvä päivä, hyvä yö? Helena Aatsinki, työterveyshuollon erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, psykoterapeutti Hyvä päivä, hyvä yö? Helena Aatsinki, työterveyshuollon erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, psykoterapeutti Sivu 1 Unihäiriöt Unettomuushäiriöt Unenaikaiset hengityshäiriöt Keskushermostoperäinen

Lisätiedot

Sähköpostia. Sähköpostia 2014/2 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2014/2

Sähköpostia. Sähköpostia 2014/2 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2014/2 Sähköpostia 2014/2 1 Sisällys Suomen Sähköherkät ry Sähköherkkien etujärjestö Päätoimittajalta...3 Hyvä Perustuslakivaliokunnan jäsen...4 Kannanottomme hallituksen esitykseen ietoyhteiskuntakaareksi...5

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutukset näkyviksi. HEAT-työkalun käyttö. Riikka Kallio 17.4.2013

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutukset näkyviksi. HEAT-työkalun käyttö. Riikka Kallio 17.4.2013 Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutukset näkyviksi HEAT-työkalun käyttö Riikka Kallio 17.4.2013 16.4.2013 Liikunnan terveysvaikutuksista ja liikkumattomuudesta Liikkumattomuus (physical inactivity) on suurin

Lisätiedot

To i m i t t a j a t H e i d i N y b e r g j a K a r i J o k e l a

To i m i t t a j a t H e i d i N y b e r g j a K a r i J o k e l a S ä h k ö m a g n e e t t i s e t k e n t ä t To i m i t t a j a t H e i d i N y b e r g j a K a r i J o k e l a Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjan toimituskunta: Heidi Nyberg, Kari Jokela, Sisko

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 21.4.2011 Jani Ruotsalainen. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 21.4.2011 Jani Ruotsalainen. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Cochrane Suomessa suomalaisille COSH-ryhmän avajaiset, Helsinki 15.4.2011 Jani Ruotsalainen Miten hyödynnän cochrane-katsauksia? Miten pääsen tekemään cochrane katsauksia? Mitä hyötyä

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus Suomi Sivulla AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Sarja 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Sarja II VPAP Sarja III 10-12 AirSense 10 AirCurve 10

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Jäsenvaltio EU/ETA Myyntiluvan haltija Nimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti

Lisätiedot

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin TkT Mikko Kuisma LUT EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus (electromagnetic compatibility) tarkoittaa laitteen tai järjestelmän kykyä toimia sähkömagneettisessa ympäristössä

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) Etelä-Pohjanmaa 2013

Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) Etelä-Pohjanmaa 2013 Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) Etelä- 2013 www.thl.fi Matti Rekiaro 11.2.2015 ATH 2012 2014 Kansallinen tutkimus Vastanneita Koko maa 95 000 (vastausosuus 53 %) Seinäjoki 1020 (53 %),

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa

Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa Mielenterveyskuntoutujan omaisen elämästä ja arjesta Omaistyön koordinaattori, psykoterapeutti Päivi Ojanen Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

LAUSUNTO ESITYKSEEN SÄTEILYLAIN UUDISTAMISEKSI

LAUSUNTO ESITYKSEEN SÄTEILYLAIN UUDISTAMISEKSI Sähköherkät ry c/o Tamminen Uudenmaantie 30 A 4 19.5.2017 04410 JÄRVENPÄÄ www.sahkoherkat.fi LAUSUNTO ESITYKSEEN SÄTEILYLAIN UUDISTAMISEKSI http://stm.fi/documents/1271139/3516854/luonnos+hallituksen+esitykseksi+eduskunnalle+s%c3%a4teilyl

Lisätiedot

ristön terveysriskien ehkäisy

ristön terveysriskien ehkäisy Kylmän n ja kuuman ympärist ristön terveysriskien ehkäisy yksikön johtaja Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Terveyden edistäminen Projektin tarkoitus Projektin päämäärä on estää ja vähentää

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 sähkömagneettisiin kenttiin liittyvistä terveyshaitoista (2008/2211(INI))

Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 sähkömagneettisiin kenttiin liittyvistä terveyshaitoista (2008/2211(INI)) P6_TA(2009)026 Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvät terveyshaitat Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 sähkömagneettisiin kenttiin liittyvistä terveyshaitoista (2008/22(INI)) Euroopan

Lisätiedot

KUTSUNTATARKASTUSKOULUTUS- TILAISUUS 09.02.2011 - Neurologia. Tuula Nylund Hallintoylilääkäri, Neurologian erikoislääkäri Sotilaslääketieteen keskus

KUTSUNTATARKASTUSKOULUTUS- TILAISUUS 09.02.2011 - Neurologia. Tuula Nylund Hallintoylilääkäri, Neurologian erikoislääkäri Sotilaslääketieteen keskus KUTSUNTATARKASTUSKOULUTUS- TILAISUUS 09.02. - Neurologia Tuula Nylund Hallintoylilääkäri, Neurologian erikoislääkäri Sotilaslääketieteen keskus 0 VAATIMUSPERUSTEET Palvelusturvallisuus Kaikki varusmiehet

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Terveysriskin näkökulmasta tilanne ei ole oleellisesti muuttunut Tilanne

Lisätiedot

KEINOÄLY AVUKSI ELÄMÄNLAADUN PARANTAMISEEN

KEINOÄLY AVUKSI ELÄMÄNLAADUN PARANTAMISEEN KEINOÄLY AVUKSI ELÄMÄNLAADUN PARANTAMISEEN 13.4.2017 ODUM OY JA TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET KASVAVAT KESTÄMÄTTÖMIKSI Eurostatin mukaan (2017) Suomen terveydenhuollon kustannukset

Lisätiedot

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

Lisätiedot

Taulukko 1. Ionisoiva säteily. Kansallisena mittanormaalilaboratoriona tarjottavat kalibrointi- ja säteilytyspalvelut DOS-laboratoriossa.

Taulukko 1. Ionisoiva säteily. Kansallisena mittanormaalilaboratoriona tarjottavat kalibrointi- ja säteilytyspalvelut DOS-laboratoriossa. Säteilyturvakeskus Toimintajärjestelmä #3392 1 (7) SUUREET, MITTAUSALUEET JA MITTAUSEPÄVARMUUDET Taulukko 1. Ionisoiva säteily. Kansallisena mittanormaalilaboratoriona tarjottavat kalibrointi- ja säteilytyspalvelut

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti Lääkäri2018 11.1.2018 Tavoitteet Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää tutkimustiedon kriittisen arvioinnin käsitteet. Hän osaa analysoida kliinisten

Lisätiedot