Viestintäviraston alaiselle Yleispalvelun esteettömyys -työryhmälle SÄHKÖHERKÄT KASVAVANA VAMMAISRYHMÄNÄ JA HEIDÄN OIREIDENSA HUOMIOIMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston alaiselle Yleispalvelun esteettömyys -työryhmälle SÄHKÖHERKÄT KASVAVANA VAMMAISRYHMÄNÄ JA HEIDÄN OIREIDENSA HUOMIOIMINEN"

Transkriptio

1 Lääketieteen asiantuntija LAUSUNTO Osmo Hänninen Fysiologian emeritus professori, LKT, FT, erikoislääkäri Puh: Marjukka Hagström OTM, VTM, Turun AMK:n Radio- ja EMC-laboratorion Sähköherkkyys Suomessa -projektikoordinaattori S-posti: Puh: Viestintäviraston alaiselle Yleispalvelun esteettömyys -työryhmälle SÄHKÖHERKÄT KASVAVANA VAMMAISRYHMÄNÄ JA HEIDÄN OIREIDENSA HUOMIOIMINEN Tiivistelmä: Korkeataajuisten radioaaltojen terveyshaitat havaittiin jo 1930-luvulla, jolloin saksalainen lääkäri Erwin Schliephake julkaisi artikkelin uudesta syndroomasta nimeltä microwave sickness, jonka oireisto oli merkittävällä tavalla yhtenäinen niiden oireiden kanssa, jotka WHO liitti sähköherkkyyssyndroomaan vuonna Sähköherkkyys aiheuttaa muun muassa uni- ja muistihäiriöitä, väsymystä, iho-oireita sekä huimausta. Nykyisin tyypillisiä sähköherkkyysoireiden laukaisijoita ovat tietokoneet, matkapuhelimet ja erilaiset langattomat laitteet, kuten DECT-puhelimet. Ruotsissa sähköherkkyys on luokiteltu toimintarajoitteeksi ja Ruotsin Sosiaalihallitus on ohjeistanut lääkäreitä sopivan ICD-koodin käytössä. Suomessa ja Ruotsissa arvioidaan olevan sähköherkkiä noin 3 % väestöstä. Tietotekniikan parissa työskentelevillä sähköherkkyys on perusväestöä yleisempää. Ruotsin työelämäinstituutin selvityksen mukaan 12,5 % elektroniikka-alan diplomi-insinööreistä saa sähköherkkyysoireita. Sähköherkkyys oireyhtymä yleistyy erityisesti nuorilla, jotka käyttävät intensiivisesti matkapuhelimia ja tietokoneita. Norjalaistutkimuksen mukaan sähköherkkyys diagnosoidaan tavallisimmin masennukseksi. Nykyisin noin kaksituhatta alle 30-vuotiasta suomalaista siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle vuosittain masennusdiagnoosin saaneena. Nuorten eläköityminen aiheuttaa yhteiskunnalle huomattavia kuluja. Säteilyaltistuksen vähentäminen lievittää nopeasti ja tehokkaasti säteilylle herkistyneiden ihmisten oireilua. Sähköherkkiä asuu suhteellisesti eniten pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Oulussa. Erityisen vaikean altistuman saaneet elävät maaseutumaisessa ympäristössä. Suomen Säteilyturvakeskus ja eri laitteiden valmistajat pitävät mahdollisena, että radiotaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa terveyshaittoja. Säteilyturvakeskus on mieltänyt sähköherkkyys oireet erityisesti matkapuhelimiin ja niiden tukiasemiin liittyväksi ilmiöksi. Näin ollen on ymmärrettävää, että sähköherkät ovat vammaisryhmä, jolle tulee heidän vammansa takia tarjota ainoastaan langallisia analogisia telepalveluja. 1

2 SÄHKÖHERKKYYS VAMMANA Maailman terveysjärjestö WHO listasi vuonna 2005, että kasvava joukko ihmisiä väittää saavansa sähkömagneettisesta säteilystä terveyshaittaa, joka ilmenee ihoreaktioina kuten punoituksena, kihelmöintinä tai polttavana tunteena, tai yleisoireina kuten väsymyksenä, keskittymisvaikeutena, muistihäiriöinä, huimauksena tai sydämentykytyksenä. Tällaisten epäspesifisten oireiden yhdistelmä ei ole WHO:n mukaan osa mitään ennestään tunnettua oireyhtymää. 1 Oireisto ilmenee erilaisena eri henkilöillä. 2 Mikroaaltojen tuottamat terveyshaitat ovat kuitenkin olleet tunnettu tosiasia jo luvulta lähtien, jolloin saksalainen lääkäri Erwin Schliephake julkaisi artikkelin uudesta syndroomasta nimeltä microwave sickness, jonka oireisto oli merkittävällä tavalla samansuuntainen kuin WHO:n vuonna 2005 kuvailemat epäspesifit oireet. Oireyhtymää alkoi esiintyä lukujen kuluessa erityisesti sähkömiehillä, tutkatyöntekijöillä ja antenniasentajilla. 3 Viime vuosina useissa tutkimuksissa on havaittu sähkömagneettisen radiotaajuisen säteilyn aiheuttavan väestölle monia terveysongelmia. Matkapuhelinten pitkäaikaisen käytön (yli 10 vuotta) on todettu lisäävän riskiä sairastua erilaisiin syöpiin 4, kuten glioomaan, kuulohermon tai sylkirauhasen kasvaimeen 5. Vuonna 2008 tutkimusprofessori Dariusz Leszczynski altisti koehenkilöitä radiotaajuisille kentille ja todisti, että säteily vaikuttaa ihon proteiinin tuotantoon 6. Itävaltalaisessa tutkimuksessa vuonna 2007 havaittiin, että koehenkilöiden verinäytteistä oli löydettävissä stressin markkereita, jos he olivat altistuneet matkapuhelintaajuuksille, joiden tehotiheys ylitti 1 WHO:n kannanotto sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksista vuodelta Socialstyrelsen/Elkänslighet, ks. www-lähdeluettelo. 3 Hecht & Savoley Seung-Kwon et al meta-analyysissa tuli esiin matkapuhelimen käytön ja lisääntyneen kasvainriskin välinen yhteys. 5 Hardell et al. 2009; Sadetzki et al Karinen & Heinävaara & Nylund & Leszczynski

3 500 µw/m². 7 Monet muut tutkimukset osoittavat, että säteilyaltistus vaikuttaa myös ihmisen elimistöön 8, muun muassa uneen 9 ja aivojen sähköisiin toimintoihin (EEG) 10. Ruotsalainen Bengt Arnetz altisti 71 koehenkilöä kolmen tunnin ajan matkapuhelinsäteilylle (1,4 W/kg) ja totesi, että säteily sai aikaan stressireaktion aivoissa. Reaktio vaikutti unen laatuun ja aiheutti neurologisia oireita kuten päänsärkyä. 11 Itävaltalaisen professorin Hans-Peter Hutterin tutkijaryhmä tarkasteli vuonna 2006 satunnaisesti valittuja henkilöitä, jotka asuivat lähellä radiotaajuista säteilyä tuottavia tukiasemia: koehenkilöiden makuuhuoneissa vallitseva radiotaajuinen säteily oli merkitsevästi yhteydessä asukkaiden kokemiin terveysoireisiin. Asunnoissa, joissa radiotaajuisen säteilyn tehotiheys oli voimakkain, ihmiset valittivat kärsivänsä erityisen usein päänsärystä, vaikka säteilytaso jäi kokonaisuudessaan huomattavasti alhaisemmaksi kuin nykyisin käytössä olevat säteilyn turvanormit suosittavat. 12 Myös eläimet reagoivat sähkömagneettisiin kenttiin. Esimerkiksi linnut suunnistavat maan magneettikenttien mukaan 13 ja mehiläiset reagoivat voimakkaasti, jos niitä altistetaan sähkömagneettiselle säteilylle 14. Koska sähkömagneettinen säteily vaikuttaa ihmisten lisäksi myös eliöihin, kyseessä ei voi olla psykosomaattinen oire. Nykyisin tyypillisiä sähköherkkyysoireiden aiheuttajia ovat tietokoneet, matkapuhelimet ja erilaiset langattomat laitteet, kuten DECT-puhelimet. Vuonna 2009 julkaistun sveitsiläisen annosmittarilla toteutetun tutkimuksen tulokset antoivat myös viitteitä siitä, että langattomat laitteet aiheuttavat noin kaksi kolmasosaa ihmisten saamasta 7 Hacker & Pauser Eger & Jahn 2010 saksalaisessa tutkimuksessa havaittiin, merkitsevä korrelaatio radiotaajuisen säteilyn sekä esim. ihomuutosten, infektioiden, nivelsairauksien ja aivoperäisten oireiden välillä. 9 Navarro et al tutkimuksessa todettiin, että matkapuhelintukiasemien lähellä asuvat kärsivät keskimääräistä enemmän uni- ja käytöshäiriöistä sekä väsymyksestä ja päänsärystä. Abdel-Rassoul et al päätyivät myös tulokseen, jonka mukaan esim. uni- ja muistihäiriöt ovat yleisempiä tukiasemien lähellä asuvalla väestöllä. 10 Krause et al. 2006; D'Andrea et al Arnetz et al Hutter et al Nilsson Youbicier-Simo et al

4 radiotaajuisesta säteilyaltistuksesta 15. Sähköherkkyydestä kärsivien mukaan heidän oireensa helpottuvat nopeasti, jos he lopettavat jonkin laitteen käytön, mutta oireilu alkaa taas hetimiten mikäli säteilylle altistunut henkilö palaa aikaisempaan ympäristöönsä. Yleisesti voidaan sanoa, että toistuva sähkömagneettisille kentille altistuminen on omiaan aiheuttamaan kroonisen reaktion, jolloin sähkömagneettisille kentille herkistynyt ihminen reagoi yhä pienempiin kentänvoimakkuuksiin ja lukuisiin eri sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. 16 Ruotsalaiset ihotautilääkärit ovat havainneet, että erityisesti nuoret ovat alkaneet saada kannettavista tietokoneista oireita, jotka diagnosoidaan kuuluvaksi erythema ab igne nimisen oireyhtymän eli paahtuneen ihon syndrooman alaisuuteen. 17 Turun Ammattikorkeakoulun Radio- ja EMC-laboratoriossa tehdään parhaillaan kannettavien tietokoneiden matala- ja korkeataajuisten kenttien mittaustutkimusta, jonka perusteella on syytä olettaa, että tietokoneiden käyttäjät voivat saada iho-oireita laitteista, jotka säteilevät keskimääräistä enemmän. Pohjoismainen ministerineuvosto luokitteli sähköherkkyyden oireperusteiseksi työympäristövammaksi jo vuonna 2000 ja suositteli käyttämään sen diagnosoinnissa ICD-10-luokituksessa merkintää R68.8. muu yleinen oire tai sairaudenmerkki. Tämän lisäksi lääkärintodistuksessa on informatiivista mainita sana sähköyliherkkyys. 18 Ruotsissa sosiaalihallitus on ohjeistanut, että lääkärien tulee käyttää tätä diagnosointitapaa kohdatessaan sähköherkkiä potilaita. Ruotsissa sähköherkkyys tunnustetaan toimintarajoitteena, joka ei ole yksilön ominaisuus, vaan vamma, joka ilmenee hänen suhteessaan ympäristöönsä. 19 Suomessa ei vielä ole yhtenäisiä ohjeita sähköherkkyyden diagnosoimiseksi. Käytännössä suomalaisten lääkärien laatimissa B-lausunnoissa sähköherkkyys on varsin sattumanvaraisesti sijoitettu jonkin diagnoosikoodin alaisuuteen, esimerkiksi eräs potilas 15 Frei et al Sage ks. www-lähdeluettelosta. 17 Läkartidningen Pohjoismainen ministerineuvosto Socialstyrelsen/Elkänslighet, ks. www-lähdeluettelo. 4

5 siirrettiin työkyvyttömyyseläkkeelle yhtenä perusteena F45.1 erilaistumaton elimellisoireinen häiriö (sähköallergia) 20. Oikeus oikean diagnoosin saamiseen on perustavanlaatuinen ihmisoikeus ja tämän vuoksi Suomen Säteilyturvakeskus ja Sosiaalija terveysministeriö kaavailevat parhaillaan sähköherkkien hoitosuosituksen uusimista kuluvan vuoden aikana. VAMMASTA KÄRSIVIEN OSUUS VÄESTÖSTÄ Samanaikaisesti kun radiotaajuinen sähkömagneettinen säteily on lisääntynyt ihmisten elinympäristössä, myös oireilevien kansalaisten määrä on kääntynyt jatkuvaan nousuun. Sähkömagneettisiin kenttiin liitetyt terveysongelmat eivät ole marginaalinen ilmiö: kyselytutkimusten perusteella arvioidaan, että noin 5 % eurooppalaisista reagoi ainakin jonkin verran elektronisille laitteille. Säteilyn terveysvaikutukset koskevat siis reilua 30 miljoonaa eurooppalaista. Ruotsissa sähköyliherkkien potilasyhdistys on saanut vuodesta 1995 lähtien vammaisjärjestöille myönnettävää valtionavustusta. Nykytilanne on se, että Ruotsin sähköyliherkkien yhdistys saa joka vuosi valtiolta tukea 1,8 miljoonaa kruunua eli lähes kaksisataatuhatta euroa. Avustussumma on suurempi kuin esim. HIV-positiivisten tai verisyöpäyhdistyksen vuosittain saama. Ruotsin sosiaalihallitus on teettänyt väestötasolla kyselytutkimuksia sähköherkkyyden yleisyydestä. Ensimmäinen terveyskysely tehtiin vuonna 1999, jolloin 3,1 % väestöstä yhdisti saamansa oireet sähkömagneettiseen säteilyyn. Ruotsin sosiaalihallituksen ja Karoliinisen instituutin vuonna 2007 teettämässä tutkimuksessa säteilystä terveysongelmia saavien määrä oli 3,2 %. Oireilua oli selvästi eniten vuotiaiden ikäryhmässä ja sairastuneita naisia oli kaksi kertaa enemmän kuin miehiä. Myös Ruotsin työelämäinstituutti laati vuonna 2000 selvityksen, jonka perusteella todettiin, että 12,5 % ruotsalaisista elektroniikka-alan diplomi-insinööreistä sai säteilyyn liittyviä oireita Kyseisen potilaan B-lausunto on lausunnon allekirjoittajien hallussa. 21 Rosenqvist Atterbom 2010; Elöverkänsligas Riksförbund-sivusto; UNT.SE-verkkosivusto. 5

6 Suomessa ei ole olemassa tuoretta kartoitusta sähköherkkien henkilöiden määrästä, mutta Kuopion yliopistolla tehtiin jo vuonna 2001 kyselytutkimus matkapuhelimien sähkömagneettisten kenttien terveysriskien hahmottamiseksi. Kyseisessä tutkimuksessa sähköherkkiä ilmoitti olevansa 3,5 % kyselyyn vastanneista (1341 vastannutta). 22 Sähköherkkyys ei siis ole marginaalinen ilmiö, vaan sillä on merkittäviä kansanterveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN Suomen sähköherkkien potilasyhdistyksen jäsenrekisteristä saatujen tietojen mukaan sähköherkkyydestä kärsiviä asuu eniten pääkaupunkiseudulla, lähinnä Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Päällekkäisten langattomien verkkojen rakentaminen on Turun Sanomien uutisen mukaan nostanut Turun maailman säteilevimpien kaupunkien joukkoon. Samaan riskiluokkaan kuuluu myös langattomiin verkkoratkaisuihin satsannut Oulun kaupunki. 23 Tämä seikka näkyy myös potilasrekisterissä: Oulun ja Turun seudulla asuu merkittävän paljon sähköherkkyydestä kärsiviä verrattuna muihin suurehkoihin kaupunkeihin. On tyypillistä, että sähköherkkyyteen sairastutaan kaupunkiympäristössä asuttaessa, jonka jälkeen sairastunut on oireidensa takia pakotettu muuttamaan joko esikaupunkialueelle tai kokonaan maaseudulle. Suurimmalla osalla oireet tasaantuvat muutaman vuoden kuluessa altistumisen loppumisesta, mutta joillekin oireet muodostavat pysyvän haitan. Tällaisia henkilöitä asuu nykyisinkin Suomen maaseutualueilla. Vaikeimminkin altistuneet pystyvät käyttämään perinteistä analogista lankapuhelinta, joten tämänlaatuisen tekniikan säilyttäminen on tärkeää myös tulevaisuudessa. 22 Jokela & Nyberg 2006, s Turun Sanomat

7 SÄHKÖHERKILLE TARJOTTAVAT TELEPALVELUT Suomen Säteilyturvakeskuksen julkaisemassa Säteily- ja ydinturvallisuuskatsauksessa 24 kerrotaan, että matkapuhelimet ovat nykyään merkittävin radiotaajuisten kenttien lähde ihmisen elinympäristössä ja koska altistumisen terveysvaikutuksista ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa, Säteilyturvakeskus toteaa, että lasten matkapuhelinten käyttöä on hyvä rajoittaa. Venäjän kansallinen ionisoimattoman säteilyn komitea 25 antoi selkeän varoituksen matkapuhelinten potentiaalisista terveyshaitoista jo vuonna 2008 todeten, että matkapuhelimet muodostavat hyvin korkean riskin erityisesti lasten terveydelle. Komitea piti todennäköisenä, että matkapuhelimet voivat aiheuttaa muisti- ja käytöshäiriöitä, vähentää oppimiskykyä sekä vaikuttaa uni-valverytmiin ja lisätä riskiä epilepsiaan sairastumiseen. Komitea yhdisti matkapuhelimen käytön myös kohonneeseen aivokasvain riskiin. Pitkän aikavälin mahdollisina terveysriskeinä komitea mainitsi depression, Alzheimerin taudin ja muut aivojen hermosoluihin vaikuttavat sairaudet. Suomen Säteilyturvakeskuksen mukaan puhelimen käyttäjän altistuminen riippuu monista tekijöistä, joista tärkein on välimatka matkapuhelimen ja käyttäjän välillä. Myös matkapuhelinvalmistajat ovat rajoittaneet korvausvastuutaan ja esimerkiksi Nokian 6555 matkapuhelimen käyttöohjeissa 26 on vastuunrajoituslauseke, jonka mukaan puhelin täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, jos puhelimen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 senttimetriä. Säteilyturvakeskus kehottaa perusterveitä käyttäjäkin noudattamaan matkapuhelimien valmistajien puhelimien käyttöohjeissa ilmoittamia turvaohjeita. Säteilyturvakeskus neuvoo myös, että huonossa kentässä, kuten autossa tai junassa ei olisi suositeltavaa käyttää matkapuhelinta. Taustalla oleva viranomaisohjeistus näkyy esimerkiksi uuden Volkswagen Passat Variant henkilöauton mukana tulevassa 24 Radioaallot ympäristössämme (STUK) Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection Nokia 6555 käyttöohje; rajoitettu valmistajan takuu. 7

8 käyttöohjekirjassa 27, jossa todetaan, että tieteelliset tutkimukset eivät osoita matkapuhelimien käytön olevan täysin turvallista. Käyttöohjeissa lukee myös, että joidenkin tutkimusten mukaan matkapuhelimien käytöstä voi aiheutua terveydellistä haittaa ja niin kauan kuin yksiselitteisiä tuloksia ei ole, täytyy terveysriskejä välttää. Käyttöohjekirjassa sanotaan, että matkapuhelimen vääränlainen käyttö auton sisällä voi aiheuttaa terveyshaittoja. Edellä esitetyistä esimerkeistä selviää, että matkapuhelimien sähkömagneettisen säteilyn aiheuttamia terveysvaikutuksia pidetään varsin mahdollisina sekä viranomaisten että laitevalmistajien taholta. Suomen Säteilyturvakeskus muistuttaa laajassa sähkömagneettisia kenttiä koskevassa julkaisussaan, että sähköherkkyys oireita esiintyy erityisesti matkapuhelimia käytettäessä ja matkapuhelintukiasemien läheisyydessä oleskeltaessa 28. Näin ollen on ymmärrettävää, että vammaisille tarkoitettuja yleispalveluja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon sähköherkkien vammansa takia tarvitsemat erityisratkaisut. Sähköherkät ihmiset ovat vammaisryhmä, jotka eivät voi terveyssyistä käyttää langattomia laitteita, kuten esimerkiksi matkapuhelimia tai langatonta internet-yhteyttä. Euroopan parlamentin ja neuvoston antama yleispalveludirektiivi 29 määrää, että kaikilla unionin kansalaisilla on oikeus hyödyntää viestintäpalveluja ja viestintävälineiden tulee olla myös vammaisten saavutettavissa. Käytännössä sähköherkkien oikeudet voidaan taata siten, että heille tarjotaan mahdollisuus käyttää nykyistä analogista lankapuhelinliittymää vastaavaa ratkaisua. Jo vammautuneita henkilöitä ei saa altistaa sähkömagneettiselle säteilylle, koska se johtaa usein heidän vammansa pahenemiseen ja mahdollisesti pitkällä aikavälillä työkyvyttömyyteen, jonka aiheuttamat taloudelliset kustannukset yhteiskunnalle ovat jo nykyisellään merkittäviä. 27 Volkswagen Passat Variant, käyttöohjekirja. 28 Jokela & Nyberg 2006, s Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY. 8

9 Suomalaisia päätyy työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen takia kymmenen kertaa niin paljon kuin 25 vuotta sitten 30. Vielä 1980-luvun alussa masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle päätyi kolmisensataa suomalaista vuosittain. Nykyisellään työkyvyttömäksi masennuksen takia jää vuosittain yli neljätuhatta suomalaista. Masennuksen takia työelämästä syrjäytyvien joukossa on hälyttävä määrä nuoria: noin kaksituhatta alle kolmekymppistä jää työkyvyttömyyseläkkeelle vuosittain masennusdiagnoosilla. 31 Nuorten ihmisten eläköityminen maksaa jo nyt yhteiskunnalle 6,6 miljardia. 32 Ajatuksia herättävää on myös se, että perusterveydenhuollon potilaista prosentilla esiintyy fyysisiksi koettuja oireita, joiden syytä nykylääketiede ei kykene nimeämään. 33 Tavallista on, että sähkömagneettisille kentille altistuneet henkilöt oireilevat vuosia ennen kuin heidän oireidensa aiheuttaja selviää. Norjassa on vastikään tehty laaja kyselytutkimus sähköherkkyyteen sairastuneille, josta selviää, että sähköherkkyyden takia työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien ylivoimaisesti tavallisin diagnoosi oli uupumus. Ruotsissa tehty vastaava tutkimus vahvisti sähköherkille kirjatun työkyvyttömyysdiagnoosin olevan myös Ruotsissa nimenomaan masennus. 34 Langallisten internet- ja puhelinpalveluiden säilyminen edesauttaa sähköherkkiä ihmisiä jatkamaan työelämässä, joka on mielekäs vaihtoehto sekä yksilön itsensä että yhteiskunnan kannalta. 30 Turun Sanomat Turun Sanomat Kauppalehti Turun sanomat Solberg & Tilset 2010, s

10 LÄHTEET -Abdel-Rassoul, G, El-Fateh, OA, Salem, MA, Michael, A, Farahat, F & El-Batanouny, M (2007). Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations. Neurotoxicology, 28(2), Arnetz B, Akerstedt T, Hillert L, Lowden A, Kuster N, Wiholm C (2007). The Effects of 884 MHz GSM Wireless Communication Signals on Self-reported Symptom and Sleep (EEG) An Experimental Provocation Study. PIERS Online, 3:7, D'Andrea JA, Chou CK, Johnston SA, Adair ER (2003) Microwave effects on the nervous system. Bioelectromagnetics, Supplement 6:S Frei P, Mohler E, Neubauer G, Theis G, Bürgi A, Fröhlich J, Braun-Fahrländer C, Bolte J, Egger M, Röösli M (2009). Temporal and spatial variability of personal exposure to radio frequency electromagnetic fields. Environmental Research, 109:6, Eger, H. & Jahn, M. (2010). Spezifische Symptome und Mobilfunkstrahlung in Selbitz (Bayern) - Evidenz für eine Dosiswirkungsbeziehung. ("Specific Health Symptoms and Cell Phone Radiation in Selbitz (Bavaria, Germany)-Evidence of a Dose-Response Relationship"). Umwelt Medizin Gesellschaft, Feb. 2010: Hacker, G. & Pauser, G. (2007). Wirkungen von GSM-Sendeanlagen auf den Menschen. Wissenschaftliches Forschungsprojekt der Salzburger Landeskliniken (SALK), IGGMB - Forschungsinstitut für Grund- und Grenzfragen der Medizin und Biotechnologie. Kurzbericht. -Hardell, L, Carlberg M, Hansson Mild K (2009). Epidemiological evidence for an association between use of wireless phones and tumor diseases. The Official Journal of the International Society for Pathophysiology. Special Issue Electromagnetic Fields. Vol. 16/2-3, Hecht, K, Savoley EN (2007). Overloading of Towns and Cities with Radio Transmitters (Cellural Transmitter): a hazard for the human health and a disturbance of eco-ethics. IRCHET International Research Centre of Healthy and Ecological Technology, Berlin. -Hutter HP, Moshammer H, Wallner P, Kundi M (2006). Subjective symptoms, sleeping problems, and cognitive performance in subjects living near mobile phone base stations. Occup Environ Med, 63:5, Jokela K, Nyberg H (toim.), Ionisoimaton säteily sähkömagneettiset kentät. Säteily- ja ydinturvallisuus. Säteilyturvakeskus (2006). - Karinen A, Heinävaara S, Nylund R, Leszczynski D (2008). Mobile phone radiation might alter protein expression in human skin. BMC genomics, 9:77. 10

11 -Kauppalehti, Nuorten masennus aiheuttaa miljardien menot ( ). -Krause CM, Haarala Björnberg C, Pesonen M, Hulten A, Liesivuori T, Koivisto M, Revonsuo A, Laine M, Hämäläinen H (2006) Mobile phone effects on children's eventrelated oscillatory EEG during an auditory memory task. International Journal of Radiation Biology. Vol. 82, No. 6, Läkartidningen, Erythema ab igne klassisk huddiagnos åter i hetluften. Laptopdermatit drabbar främst yngre (nr 32-33, augusti 2010, vol 107). -Navarro EA, Segura J, Portolés M, gomez-perretta de Mateo C (2003) The Microwave Syndrome: A Preliminary Study in Spain. Electromagnetic Biology and Medicine, 22:2-3, Nilsson M: Uusi äänetön kevät (sivut ). Teoksessa Erja Tamminen (toim.): Matkapuhelinteknologia mitkä ovat terveysriskit? Järvenpää Nokia matkapuhelimen käyttöohjekirja, rajoitettu valmistajan takuu. -Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, Children and mobile phones: the health of the following generations is in danger ( ). -Sadetzki S, Chetrit A, Jarus-Hakak A, Cardis E, Deutch Y, Duvdevani S, Zultan A, Novikov I, Freedman L, Wolf M (2008). Cellular Phone Use and Risk of Benign and Malignant Parotid Gland Tumors. A Nationwide Case-Control Study. American Journal of Epidemiology, 167:4, Seung-Kwon M, Woong J, McDonnell DD, Ji Lee Y, Kazinets G, Cheng CT, Moskowitz JM (2009). Mobile Phone Use and Risk of Tumors: A Meta-Analysis. Journal of Clinical Oncology, Vol 27. No 33, Solberg L, Tilset B, Eloverfølsomme i Norge rapport fra spørre-undersøkelse (2010). -Säteilyturvakeskus, Radioaallot ympäristössämme. Säteily ja ydinturvallisuuskatsauksia (2009). -Turun Sanomat, Mielen viemää ( ). -Turun Sanomat, Turhaa työkyvyttömyyttä ( ). -Volkswagen Passat Variant -henkilöauton käyttöohjekirja, (ohjekirja tarkastettu ). 11

12 -Youbicier-Simo BJ, Lebecq JC, Bastide M (1998) Mortalité d'embryons de poules exposés aux émissions de champs électromagnétiques de téléphones cellulaires. Bioelectromagnetic Society, Twentieth Annual Meeting, June 7-11, WWW-LÄHTEITÄ - Elöverkänsligas Riksförbund-sivusto: Funktionsnedsättningen elöverkänslighet fakta: -Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY yleispalveluista ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi): -Pohjoismainen ministerineuvosto suosittelee ICD-10-koodia R68.8: Aeloeverkaenslighet-en-symtombaserad-arbetsmiljoeskada&catid=11%3Aomelklighet&Itemid=28&lang=swedish -Rosenqvist Atterbom A, Elöverkänslighet ökar i Sverige och världren Miljömagasinet (nr 12, mars 2010): Aelklighet-i-sverige-och-vden&catid=11%3Aom-elklighet&Itemid=28&lang=swedish - Sage, C, Microwave And Radiofrequency Radiation Exposure: A Growing Environmental Health Crisis?. San Francisco Medical Society (tarkastettu ): cfm&contentid=1770 -Sveriges Socialstyrelsen, Elkänslighet : -Turun Sanomat, Kivulle ja väsymykselle ei löydy aina syytä. Selittämättömät oireet ovat yleinen syy lääkärikäyntiin ( ): - Turun Sanomat, Turku säteilevimpiä kaupunkeja langattomien verkkojen takia ( ): -UNT.SE-uutissivusto: Miljoner till ovetenskaplig diagnos (julkaistu ): 12

13 -WHO:n kannanotto sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksista vuodelta 2005: 13

Sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutukset

Sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutukset Sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutukset Tommi Toivonen Laboratorionjohtaja Ionisoimattoman säteilyn valvonta Säteilyturvakeskus Sisältö Säteilyturvakeskuksen tehtävät Ionisoimattoman säteilyn valvonta

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET, TERVEYSRISKIT JA LÄHTEET

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET, TERVEYSRISKIT JA LÄHTEET Atomiteknillinen seura 28.11.2007, Tieteiden talo SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET, TERVEYSRISKIT JA LÄHTEET Kari Jokela Ionisoimattoman säteilyn valvonta Säteilyturvakeskus Ionisoimaton

Lisätiedot

LAUSUNTO 700 MHZ TAAJUUSALUEEN TOIMILUPIEN HUUTOKAUPASTA

LAUSUNTO 700 MHZ TAAJUUSALUEEN TOIMILUPIEN HUUTOKAUPASTA SÄHKÖHERKÄT ry LAUSUNTO Uudenmaantie 30 A 4 04410 JÄRVENPÄÄ 15.8.2016 www.sahkoherkat.fi Liikenne- ja viestintäministeriölle LAUSUNTO 700 MHZ TAAJUUSALUEEN TOIMILUPIEN HUUTOKAUPASTA Viite: Lausuntopyyntö

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Ympäristöterveyskyselyn tuloksia 14.12.2016 Timo Lanki HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Tausta Kaivattiin ilmansaasteiden ja melun epidemiologisiin

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Oikeutusoppaan esittelyä

Oikeutusoppaan esittelyä Oikeutusoppaan esittelyä Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Tarkastaja, STUK 11.2.2015 Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille (STUK opastaa / maaliskuu

Lisätiedot

MATKAPUHELINTEN SÄTEILY, TERVEYSRISKI JA VAROVAISUUSPERIAATE

MATKAPUHELINTEN SÄTEILY, TERVEYSRISKI JA VAROVAISUUSPERIAATE MATKAPUHELINTEN SÄTEILY, TERVEYSRISKI JA VAROVAISUUSPERIAATE Dariusz Leszczynski, PhD, DSc Dosentti, Helsingin yliopisto Staff Writer, The Washington Times Communities KUKA OLEN... Kaksi tohtorintutkintoa

Lisätiedot

Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa

Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa Leena Korpinen TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21.

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21. Aineistot en omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. n omaisneuvonta, n=21. Yhteensä 312 omaisen vastaukset Yleistä vastaajista Keski-ikä 52-57 vuotta, Sopimusvuoren aineisto

Lisätiedot

Väestön altistuminen matkapuhelintukiasemien radiotaajuisille kentille Suomessa

Väestön altistuminen matkapuhelintukiasemien radiotaajuisille kentille Suomessa / ELOKUU 2014 TR Väestön altistuminen matkapuhelintukiasemien radiotaajuisille kentille Suomessa Sami Kännälä Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / ELOKUU

Lisätiedot

Lontoo-Malaga julistus. Astmatutkimukseen panostamisesta

Lontoo-Malaga julistus. Astmatutkimukseen panostamisesta Lontoo-Malaga julistus Astmatutkimukseen panostamisesta Johdanto Astma on sairaus, joka vaikuttaa 30 miljoonan eurooppalaisen ja yhteensä 300 miljoonan ihmisen päivittäiseen elämään maailmassa. Vuoteen

Lisätiedot

Pientaajuisten kenttien lähteitä teollisuudessa

Pientaajuisten kenttien lähteitä teollisuudessa Pientaajuisten kenttien lähteitä teollisuudessa Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla -seminaari, Pori 11.10.2006 Sami Kännälä, STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY TYÖNANTAJAN VELVOITTEET EU:N

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 30.1.2009 2008/2211(INI) TARKISTUKSET 1-47 Mietintöluonnos Frédérique Ries (PE 416.575v01-00) Sähkömagneettisiin

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Sähkömagneettiset kentät ja lasten terveysriskit

Sähkömagneettiset kentät ja lasten terveysriskit Sähkömagneettiset kentät ja lasten terveysriskit Fysiologian professori (emer.) Osmo Hänninen Tutkija Mikko Ahonen Esitys lastensuojeluorganisaatioille, Helsinki, K.S., 9.11.2010 Tausta Osmo Hänninen Lääkäri.

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Pulkkilan peruskoulu Kyselyn ajankohta: Tammikuu 2013 Tilaaja: Siikalatvan kunta Lausunto -166134 Työterveyslaitos Oulussa 30.1.2013 Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

ristön terveysriskien ehkäisy

ristön terveysriskien ehkäisy Kylmän n ja kuuman ympärist ristön terveysriskien ehkäisy yksikön johtaja Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Terveyden edistäminen Projektin tarkoitus Projektin päämäärä on estää ja vähentää

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Jäsenvaltio EU/ETA Myyntiluvan haltija Nimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Puhelimeen tutustuminen

Puhelimeen tutustuminen Puhelimeen tutustuminen Kiitos, että valitsit HUAWEI-älypuhelimen. Tutustutaan aluksi muutamaan perusasiaan. Kytke puhelimen virta painamalla virtapainiketta yhtäjaksoisesti. Kun puhelimen virta on kytketty,

Lisätiedot

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

Lisätiedot

STUK OPASTAA / HUHTIKUU 2014. Tukiasema-antennien asentaminen. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

STUK OPASTAA / HUHTIKUU 2014. Tukiasema-antennien asentaminen. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK OPASTAA / HUHTIKUU 2014 Tukiasema-antennien asentaminen Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Oppaan kirjoittajat: Tommi Toivonen Sami Kännälä Lauri Puranen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

TerveysInfo. Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina Faktatietoa aivoverenkiertohäiriöistä

TerveysInfo. Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina Faktatietoa aivoverenkiertohäiriöistä TerveysInfo aivot Aivojumppa opas Aivojumppa on sarja helppoja ja miellyttäviä liikkeitä, jota oppimiskinesiologiassa käytetään kokonaisvaltaisen oppimisen tukena. Aivojumppaliikkeet helpottavat kaikenlaista

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Huhtikuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Huhtikuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Huhtikuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 27. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042070/01

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Terveysriskin näkökulmasta tilanne ei ole oleellisesti muuttunut Tilanne

Lisätiedot

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Windows 8:lla abeista digiabeja hankkeen aluksi syksyllä 2013 ja lopuksi joulukuussa 2014 teimme opiskelijoille kyselyn heidän

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Kesäkuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain).

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain). Tuotetiedot C Asennus A B D A: USB-liitin B: Suojus C: Linkkivalo [vilkkuu hitaasti = käyttövalmis] [vilkkuu nopeasti = Bluetooth käytössä] D: USB-jatkojohto 1 ON Käynnistä tietokone. Aseta Trust-asennuslevy

Lisätiedot

AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä

AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä Sopeutumisprosessin vaiheet ovat Sokkivaihe Reaktiovaihe Työstämis- ja käsittelyvaihe Uudelleen suuntautumisen

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Heinäkuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Heinäkuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Heinäkuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab

Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu 2(8) 24579

Lisätiedot

Miten auttaa sodassa traumatisoituneita lapsia ja nuoria - Tutkimustietoa

Miten auttaa sodassa traumatisoituneita lapsia ja nuoria - Tutkimustietoa Miten auttaa sodassa traumatisoituneita lapsia ja nuoria - Tutkimustietoa Kriisityön päivät 7.4 2016 Helsinki, Paasitorni Kirsi Peltonen, Pst. Dos. Tampereen Yliopisto Taustaa Vuonna 2014, 230 miljoonaa

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(8) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen huippuvirtaus

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Vammaistyön uusimmat kuulumiset

Vammaistyön uusimmat kuulumiset Vammaistyön uusimmat kuulumiset VS avy 15.9.2015 Vammaisuuden määritelmä Vammaisuus ei ole vain terveysongelma. Se on monimutkainen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa henkilön ja yhteiskunnan piirteiden

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Syövän hoidon parantaminen

Syövän hoidon parantaminen Syövän hoidon parantaminen Cancer Control Joint Action Sakari Karjalainen Helsinki 8.2.2016 Mikä on Cancon? Cancon on syövän hoitoon ja varhaisdiagnostiikkaan keskittyvä EUhanke, jossa Suomen Syöpäyhdistys

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA

ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA 1 JODOKASEIINIA/TIAMIINIA SISÄLTÄVÄT LÄÄKEVALMISTEET, JOILLA ON MYYNTILUPA

Lisätiedot

Kliininen lääketiede Neurologia. Neurologiaan erikoistuvan lääkärin LOKIKIRJA. KYS NEUROKESKUS, Neurologia PL Kuopio

Kliininen lääketiede Neurologia. Neurologiaan erikoistuvan lääkärin LOKIKIRJA. KYS NEUROKESKUS, Neurologia PL Kuopio Kliininen lääketiede Neurologia Neurologiaan erikoistuvan lääkärin LOKIKIRJA Koulutettavan nimi: Opinto oikeus (pvm): Koulutusohjelman vastuuhenkilö: Osoite: Professori Hilkka Soininen KYS ROKESKUS, Neurologia

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Kuinka hoidan aivoterveyttäni?

Kuinka hoidan aivoterveyttäni? Kuinka hoidan aivoterveyttäni? Geriatrian dosentti Pirkko Jäntti Kemijärvi 28.11.2012 Kaavakuva eri muistijärjestelmistä Terveetkin aivot unohtelevat 83 % unohtaa ihmisten nimiä 60 % unohtaa esineiden

Lisätiedot

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto,

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto, Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Erikoiskirjastojen neuvosto, 9.12.2011 Julkaisuarkiston idea Julkaisuarkiston (open repository, institutional repository)

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0278(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TYKS-SAPA-LIIKELAITOS KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TYKS-SAPA-LIIKELAITOS KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA T212/A14/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TYKS-SAPA-LIIKELAITOS KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Kesäkuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu

Lisätiedot

Tutkimus Lohjan yhteislyseon oppilaiden unitottumuksista. Jesse Palmroos Psykologian tutkimuskurssi

Tutkimus Lohjan yhteislyseon oppilaiden unitottumuksista. Jesse Palmroos Psykologian tutkimuskurssi Tutkimus Lohjan yhteislyseon oppilaiden unitottumuksista Jesse Palmroos Psykologian tutkimuskurssi 5.2.2015 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 1 2. Oma tutkimusongelma 1 3. Tutkimusmenetelmät 1 4. Tutkimustulokset

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Syyskuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Syyskuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Syyskuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työttömyys, terveys ja hyvinvointi Työttömät voivat keskimäärin huonommin ja ovat

Lisätiedot

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa 14.4.2014 Nuuska Tupakkatuote, joka valmistetaan kosteasta raakatupakasta, johon sekoitetaan muut seosaineet vesiliuoksena. Arvio: 15 g päiväannos

Lisätiedot

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismaiden kansalaisten näkemyksiä pohjoismaisesta yhteistyöstä tutkimus suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten, tanskalaisten ja islantilaisten mielipiteistä Pohjoismainen

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 1.2.2016 2016/0000(RSP) LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0000/2016

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Luonto köyhtyy, me sairastumme mitä pitää tehdä?

Luonto köyhtyy, me sairastumme mitä pitää tehdä? Argumenta, Majvik 19.11.203 Luonto köyhtyy, me sairastumme mitä pitää tehdä? Tari Haahtela The striking contrast between Finnish and Russian Karelia von Hertzen L, and the Karelia Group. JACI 2006; Laakkonen

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2196(DEC) 6.9.2016 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja

Lisätiedot

Julkisuusraportti+ 24579 Maaliskuu 2011 Oy Cision Finland Ab

Julkisuusraportti+ 24579 Maaliskuu 2011 Oy Cision Finland Ab Julkisuusraportti+ 24579 Maaliskuu 2011 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu 2(8)

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(8) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Tietojen keruu kontaktikartoituksessa. 8.10.2009 Tiina Kaisla

Tietojen keruu kontaktikartoituksessa. 8.10.2009 Tiina Kaisla Tietojen keruu kontaktikartoituksessa 8.10.2009 Tiina Kaisla Kontaktiselvitykseen liittyvät eri työvaiheet potilasasiakirjojen tarkastelu potilaan haastattelu kontaktien jäljittäminen tuberkuloosin tartuntariskin

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Katja Leiviskä, Harri Oinas-Kukkonen, Teppo Räisänen Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos katja.leiviska@oulu.fi, harri.oinas-kukkonen@oulu.fi, teppo.raisanen@oulu.fi

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Shp-SIRO-FiRe-päivät 30.9.-1.10.2013

Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Shp-SIRO-FiRe-päivät 30.9.-1.10.2013 Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Shp-SIRO-FiRe-päivät 30.9.-1.10.2013 Sari Huusko TH, TtM Tartuntatautien torjuntayksikkö Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Kryptosporidioosiepidemiat

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Rakennusten ylläpito ja sisäilmaongelmien selvittäminen Käyttäjien huomioiminen ja tehtävät sisäilmaongelmien selvitysprosessissa Vesa Pekkola Ylitarkastaja

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA 1 PÄÄTÖS 1 (6) 28.12.2005 26/310/05 POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (423/2000;

Lisätiedot

Potilaanseurantalomake (täytä tekstaten taulukko / käyntikerta vain edelliseen kertaan nähden muuttuneilta osin)

Potilaanseurantalomake (täytä tekstaten taulukko / käyntikerta vain edelliseen kertaan nähden muuttuneilta osin) Potilaanseurantalomake (täytä tekstaten taulukko / käyntikerta vain edelliseen kertaan nähden muuttuneilta osin) Potilaan nimi: Syntymäaika: Diagnoosi F32 F33 lievä keskivaikea vaikea Tutkimukseen mukaanotto

Lisätiedot

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto Saatavuus merkittävä osa psyykkisesti oireilevista suomalaisista ei ilmeisesti hae tai ei eri

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot