Viestintäviraston alaiselle Yleispalvelun esteettömyys -työryhmälle SÄHKÖHERKÄT KASVAVANA VAMMAISRYHMÄNÄ JA HEIDÄN OIREIDENSA HUOMIOIMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston alaiselle Yleispalvelun esteettömyys -työryhmälle SÄHKÖHERKÄT KASVAVANA VAMMAISRYHMÄNÄ JA HEIDÄN OIREIDENSA HUOMIOIMINEN"

Transkriptio

1 Lääketieteen asiantuntija LAUSUNTO Osmo Hänninen Fysiologian emeritus professori, LKT, FT, erikoislääkäri Puh: Marjukka Hagström OTM, VTM, Turun AMK:n Radio- ja EMC-laboratorion Sähköherkkyys Suomessa -projektikoordinaattori S-posti: Puh: Viestintäviraston alaiselle Yleispalvelun esteettömyys -työryhmälle SÄHKÖHERKÄT KASVAVANA VAMMAISRYHMÄNÄ JA HEIDÄN OIREIDENSA HUOMIOIMINEN Tiivistelmä: Korkeataajuisten radioaaltojen terveyshaitat havaittiin jo 1930-luvulla, jolloin saksalainen lääkäri Erwin Schliephake julkaisi artikkelin uudesta syndroomasta nimeltä microwave sickness, jonka oireisto oli merkittävällä tavalla yhtenäinen niiden oireiden kanssa, jotka WHO liitti sähköherkkyyssyndroomaan vuonna Sähköherkkyys aiheuttaa muun muassa uni- ja muistihäiriöitä, väsymystä, iho-oireita sekä huimausta. Nykyisin tyypillisiä sähköherkkyysoireiden laukaisijoita ovat tietokoneet, matkapuhelimet ja erilaiset langattomat laitteet, kuten DECT-puhelimet. Ruotsissa sähköherkkyys on luokiteltu toimintarajoitteeksi ja Ruotsin Sosiaalihallitus on ohjeistanut lääkäreitä sopivan ICD-koodin käytössä. Suomessa ja Ruotsissa arvioidaan olevan sähköherkkiä noin 3 % väestöstä. Tietotekniikan parissa työskentelevillä sähköherkkyys on perusväestöä yleisempää. Ruotsin työelämäinstituutin selvityksen mukaan 12,5 % elektroniikka-alan diplomi-insinööreistä saa sähköherkkyysoireita. Sähköherkkyys oireyhtymä yleistyy erityisesti nuorilla, jotka käyttävät intensiivisesti matkapuhelimia ja tietokoneita. Norjalaistutkimuksen mukaan sähköherkkyys diagnosoidaan tavallisimmin masennukseksi. Nykyisin noin kaksituhatta alle 30-vuotiasta suomalaista siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle vuosittain masennusdiagnoosin saaneena. Nuorten eläköityminen aiheuttaa yhteiskunnalle huomattavia kuluja. Säteilyaltistuksen vähentäminen lievittää nopeasti ja tehokkaasti säteilylle herkistyneiden ihmisten oireilua. Sähköherkkiä asuu suhteellisesti eniten pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Oulussa. Erityisen vaikean altistuman saaneet elävät maaseutumaisessa ympäristössä. Suomen Säteilyturvakeskus ja eri laitteiden valmistajat pitävät mahdollisena, että radiotaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa terveyshaittoja. Säteilyturvakeskus on mieltänyt sähköherkkyys oireet erityisesti matkapuhelimiin ja niiden tukiasemiin liittyväksi ilmiöksi. Näin ollen on ymmärrettävää, että sähköherkät ovat vammaisryhmä, jolle tulee heidän vammansa takia tarjota ainoastaan langallisia analogisia telepalveluja. 1

2 SÄHKÖHERKKYYS VAMMANA Maailman terveysjärjestö WHO listasi vuonna 2005, että kasvava joukko ihmisiä väittää saavansa sähkömagneettisesta säteilystä terveyshaittaa, joka ilmenee ihoreaktioina kuten punoituksena, kihelmöintinä tai polttavana tunteena, tai yleisoireina kuten väsymyksenä, keskittymisvaikeutena, muistihäiriöinä, huimauksena tai sydämentykytyksenä. Tällaisten epäspesifisten oireiden yhdistelmä ei ole WHO:n mukaan osa mitään ennestään tunnettua oireyhtymää. 1 Oireisto ilmenee erilaisena eri henkilöillä. 2 Mikroaaltojen tuottamat terveyshaitat ovat kuitenkin olleet tunnettu tosiasia jo luvulta lähtien, jolloin saksalainen lääkäri Erwin Schliephake julkaisi artikkelin uudesta syndroomasta nimeltä microwave sickness, jonka oireisto oli merkittävällä tavalla samansuuntainen kuin WHO:n vuonna 2005 kuvailemat epäspesifit oireet. Oireyhtymää alkoi esiintyä lukujen kuluessa erityisesti sähkömiehillä, tutkatyöntekijöillä ja antenniasentajilla. 3 Viime vuosina useissa tutkimuksissa on havaittu sähkömagneettisen radiotaajuisen säteilyn aiheuttavan väestölle monia terveysongelmia. Matkapuhelinten pitkäaikaisen käytön (yli 10 vuotta) on todettu lisäävän riskiä sairastua erilaisiin syöpiin 4, kuten glioomaan, kuulohermon tai sylkirauhasen kasvaimeen 5. Vuonna 2008 tutkimusprofessori Dariusz Leszczynski altisti koehenkilöitä radiotaajuisille kentille ja todisti, että säteily vaikuttaa ihon proteiinin tuotantoon 6. Itävaltalaisessa tutkimuksessa vuonna 2007 havaittiin, että koehenkilöiden verinäytteistä oli löydettävissä stressin markkereita, jos he olivat altistuneet matkapuhelintaajuuksille, joiden tehotiheys ylitti 1 WHO:n kannanotto sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksista vuodelta Socialstyrelsen/Elkänslighet, ks. www-lähdeluettelo. 3 Hecht & Savoley Seung-Kwon et al meta-analyysissa tuli esiin matkapuhelimen käytön ja lisääntyneen kasvainriskin välinen yhteys. 5 Hardell et al. 2009; Sadetzki et al Karinen & Heinävaara & Nylund & Leszczynski

3 500 µw/m². 7 Monet muut tutkimukset osoittavat, että säteilyaltistus vaikuttaa myös ihmisen elimistöön 8, muun muassa uneen 9 ja aivojen sähköisiin toimintoihin (EEG) 10. Ruotsalainen Bengt Arnetz altisti 71 koehenkilöä kolmen tunnin ajan matkapuhelinsäteilylle (1,4 W/kg) ja totesi, että säteily sai aikaan stressireaktion aivoissa. Reaktio vaikutti unen laatuun ja aiheutti neurologisia oireita kuten päänsärkyä. 11 Itävaltalaisen professorin Hans-Peter Hutterin tutkijaryhmä tarkasteli vuonna 2006 satunnaisesti valittuja henkilöitä, jotka asuivat lähellä radiotaajuista säteilyä tuottavia tukiasemia: koehenkilöiden makuuhuoneissa vallitseva radiotaajuinen säteily oli merkitsevästi yhteydessä asukkaiden kokemiin terveysoireisiin. Asunnoissa, joissa radiotaajuisen säteilyn tehotiheys oli voimakkain, ihmiset valittivat kärsivänsä erityisen usein päänsärystä, vaikka säteilytaso jäi kokonaisuudessaan huomattavasti alhaisemmaksi kuin nykyisin käytössä olevat säteilyn turvanormit suosittavat. 12 Myös eläimet reagoivat sähkömagneettisiin kenttiin. Esimerkiksi linnut suunnistavat maan magneettikenttien mukaan 13 ja mehiläiset reagoivat voimakkaasti, jos niitä altistetaan sähkömagneettiselle säteilylle 14. Koska sähkömagneettinen säteily vaikuttaa ihmisten lisäksi myös eliöihin, kyseessä ei voi olla psykosomaattinen oire. Nykyisin tyypillisiä sähköherkkyysoireiden aiheuttajia ovat tietokoneet, matkapuhelimet ja erilaiset langattomat laitteet, kuten DECT-puhelimet. Vuonna 2009 julkaistun sveitsiläisen annosmittarilla toteutetun tutkimuksen tulokset antoivat myös viitteitä siitä, että langattomat laitteet aiheuttavat noin kaksi kolmasosaa ihmisten saamasta 7 Hacker & Pauser Eger & Jahn 2010 saksalaisessa tutkimuksessa havaittiin, merkitsevä korrelaatio radiotaajuisen säteilyn sekä esim. ihomuutosten, infektioiden, nivelsairauksien ja aivoperäisten oireiden välillä. 9 Navarro et al tutkimuksessa todettiin, että matkapuhelintukiasemien lähellä asuvat kärsivät keskimääräistä enemmän uni- ja käytöshäiriöistä sekä väsymyksestä ja päänsärystä. Abdel-Rassoul et al päätyivät myös tulokseen, jonka mukaan esim. uni- ja muistihäiriöt ovat yleisempiä tukiasemien lähellä asuvalla väestöllä. 10 Krause et al. 2006; D'Andrea et al Arnetz et al Hutter et al Nilsson Youbicier-Simo et al

4 radiotaajuisesta säteilyaltistuksesta 15. Sähköherkkyydestä kärsivien mukaan heidän oireensa helpottuvat nopeasti, jos he lopettavat jonkin laitteen käytön, mutta oireilu alkaa taas hetimiten mikäli säteilylle altistunut henkilö palaa aikaisempaan ympäristöönsä. Yleisesti voidaan sanoa, että toistuva sähkömagneettisille kentille altistuminen on omiaan aiheuttamaan kroonisen reaktion, jolloin sähkömagneettisille kentille herkistynyt ihminen reagoi yhä pienempiin kentänvoimakkuuksiin ja lukuisiin eri sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. 16 Ruotsalaiset ihotautilääkärit ovat havainneet, että erityisesti nuoret ovat alkaneet saada kannettavista tietokoneista oireita, jotka diagnosoidaan kuuluvaksi erythema ab igne nimisen oireyhtymän eli paahtuneen ihon syndrooman alaisuuteen. 17 Turun Ammattikorkeakoulun Radio- ja EMC-laboratoriossa tehdään parhaillaan kannettavien tietokoneiden matala- ja korkeataajuisten kenttien mittaustutkimusta, jonka perusteella on syytä olettaa, että tietokoneiden käyttäjät voivat saada iho-oireita laitteista, jotka säteilevät keskimääräistä enemmän. Pohjoismainen ministerineuvosto luokitteli sähköherkkyyden oireperusteiseksi työympäristövammaksi jo vuonna 2000 ja suositteli käyttämään sen diagnosoinnissa ICD-10-luokituksessa merkintää R68.8. muu yleinen oire tai sairaudenmerkki. Tämän lisäksi lääkärintodistuksessa on informatiivista mainita sana sähköyliherkkyys. 18 Ruotsissa sosiaalihallitus on ohjeistanut, että lääkärien tulee käyttää tätä diagnosointitapaa kohdatessaan sähköherkkiä potilaita. Ruotsissa sähköherkkyys tunnustetaan toimintarajoitteena, joka ei ole yksilön ominaisuus, vaan vamma, joka ilmenee hänen suhteessaan ympäristöönsä. 19 Suomessa ei vielä ole yhtenäisiä ohjeita sähköherkkyyden diagnosoimiseksi. Käytännössä suomalaisten lääkärien laatimissa B-lausunnoissa sähköherkkyys on varsin sattumanvaraisesti sijoitettu jonkin diagnoosikoodin alaisuuteen, esimerkiksi eräs potilas 15 Frei et al Sage ks. www-lähdeluettelosta. 17 Läkartidningen Pohjoismainen ministerineuvosto Socialstyrelsen/Elkänslighet, ks. www-lähdeluettelo. 4

5 siirrettiin työkyvyttömyyseläkkeelle yhtenä perusteena F45.1 erilaistumaton elimellisoireinen häiriö (sähköallergia) 20. Oikeus oikean diagnoosin saamiseen on perustavanlaatuinen ihmisoikeus ja tämän vuoksi Suomen Säteilyturvakeskus ja Sosiaalija terveysministeriö kaavailevat parhaillaan sähköherkkien hoitosuosituksen uusimista kuluvan vuoden aikana. VAMMASTA KÄRSIVIEN OSUUS VÄESTÖSTÄ Samanaikaisesti kun radiotaajuinen sähkömagneettinen säteily on lisääntynyt ihmisten elinympäristössä, myös oireilevien kansalaisten määrä on kääntynyt jatkuvaan nousuun. Sähkömagneettisiin kenttiin liitetyt terveysongelmat eivät ole marginaalinen ilmiö: kyselytutkimusten perusteella arvioidaan, että noin 5 % eurooppalaisista reagoi ainakin jonkin verran elektronisille laitteille. Säteilyn terveysvaikutukset koskevat siis reilua 30 miljoonaa eurooppalaista. Ruotsissa sähköyliherkkien potilasyhdistys on saanut vuodesta 1995 lähtien vammaisjärjestöille myönnettävää valtionavustusta. Nykytilanne on se, että Ruotsin sähköyliherkkien yhdistys saa joka vuosi valtiolta tukea 1,8 miljoonaa kruunua eli lähes kaksisataatuhatta euroa. Avustussumma on suurempi kuin esim. HIV-positiivisten tai verisyöpäyhdistyksen vuosittain saama. Ruotsin sosiaalihallitus on teettänyt väestötasolla kyselytutkimuksia sähköherkkyyden yleisyydestä. Ensimmäinen terveyskysely tehtiin vuonna 1999, jolloin 3,1 % väestöstä yhdisti saamansa oireet sähkömagneettiseen säteilyyn. Ruotsin sosiaalihallituksen ja Karoliinisen instituutin vuonna 2007 teettämässä tutkimuksessa säteilystä terveysongelmia saavien määrä oli 3,2 %. Oireilua oli selvästi eniten vuotiaiden ikäryhmässä ja sairastuneita naisia oli kaksi kertaa enemmän kuin miehiä. Myös Ruotsin työelämäinstituutti laati vuonna 2000 selvityksen, jonka perusteella todettiin, että 12,5 % ruotsalaisista elektroniikka-alan diplomi-insinööreistä sai säteilyyn liittyviä oireita Kyseisen potilaan B-lausunto on lausunnon allekirjoittajien hallussa. 21 Rosenqvist Atterbom 2010; Elöverkänsligas Riksförbund-sivusto; UNT.SE-verkkosivusto. 5

6 Suomessa ei ole olemassa tuoretta kartoitusta sähköherkkien henkilöiden määrästä, mutta Kuopion yliopistolla tehtiin jo vuonna 2001 kyselytutkimus matkapuhelimien sähkömagneettisten kenttien terveysriskien hahmottamiseksi. Kyseisessä tutkimuksessa sähköherkkiä ilmoitti olevansa 3,5 % kyselyyn vastanneista (1341 vastannutta). 22 Sähköherkkyys ei siis ole marginaalinen ilmiö, vaan sillä on merkittäviä kansanterveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN Suomen sähköherkkien potilasyhdistyksen jäsenrekisteristä saatujen tietojen mukaan sähköherkkyydestä kärsiviä asuu eniten pääkaupunkiseudulla, lähinnä Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Päällekkäisten langattomien verkkojen rakentaminen on Turun Sanomien uutisen mukaan nostanut Turun maailman säteilevimpien kaupunkien joukkoon. Samaan riskiluokkaan kuuluu myös langattomiin verkkoratkaisuihin satsannut Oulun kaupunki. 23 Tämä seikka näkyy myös potilasrekisterissä: Oulun ja Turun seudulla asuu merkittävän paljon sähköherkkyydestä kärsiviä verrattuna muihin suurehkoihin kaupunkeihin. On tyypillistä, että sähköherkkyyteen sairastutaan kaupunkiympäristössä asuttaessa, jonka jälkeen sairastunut on oireidensa takia pakotettu muuttamaan joko esikaupunkialueelle tai kokonaan maaseudulle. Suurimmalla osalla oireet tasaantuvat muutaman vuoden kuluessa altistumisen loppumisesta, mutta joillekin oireet muodostavat pysyvän haitan. Tällaisia henkilöitä asuu nykyisinkin Suomen maaseutualueilla. Vaikeimminkin altistuneet pystyvät käyttämään perinteistä analogista lankapuhelinta, joten tämänlaatuisen tekniikan säilyttäminen on tärkeää myös tulevaisuudessa. 22 Jokela & Nyberg 2006, s Turun Sanomat

7 SÄHKÖHERKILLE TARJOTTAVAT TELEPALVELUT Suomen Säteilyturvakeskuksen julkaisemassa Säteily- ja ydinturvallisuuskatsauksessa 24 kerrotaan, että matkapuhelimet ovat nykyään merkittävin radiotaajuisten kenttien lähde ihmisen elinympäristössä ja koska altistumisen terveysvaikutuksista ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa, Säteilyturvakeskus toteaa, että lasten matkapuhelinten käyttöä on hyvä rajoittaa. Venäjän kansallinen ionisoimattoman säteilyn komitea 25 antoi selkeän varoituksen matkapuhelinten potentiaalisista terveyshaitoista jo vuonna 2008 todeten, että matkapuhelimet muodostavat hyvin korkean riskin erityisesti lasten terveydelle. Komitea piti todennäköisenä, että matkapuhelimet voivat aiheuttaa muisti- ja käytöshäiriöitä, vähentää oppimiskykyä sekä vaikuttaa uni-valverytmiin ja lisätä riskiä epilepsiaan sairastumiseen. Komitea yhdisti matkapuhelimen käytön myös kohonneeseen aivokasvain riskiin. Pitkän aikavälin mahdollisina terveysriskeinä komitea mainitsi depression, Alzheimerin taudin ja muut aivojen hermosoluihin vaikuttavat sairaudet. Suomen Säteilyturvakeskuksen mukaan puhelimen käyttäjän altistuminen riippuu monista tekijöistä, joista tärkein on välimatka matkapuhelimen ja käyttäjän välillä. Myös matkapuhelinvalmistajat ovat rajoittaneet korvausvastuutaan ja esimerkiksi Nokian 6555 matkapuhelimen käyttöohjeissa 26 on vastuunrajoituslauseke, jonka mukaan puhelin täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, jos puhelimen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 senttimetriä. Säteilyturvakeskus kehottaa perusterveitä käyttäjäkin noudattamaan matkapuhelimien valmistajien puhelimien käyttöohjeissa ilmoittamia turvaohjeita. Säteilyturvakeskus neuvoo myös, että huonossa kentässä, kuten autossa tai junassa ei olisi suositeltavaa käyttää matkapuhelinta. Taustalla oleva viranomaisohjeistus näkyy esimerkiksi uuden Volkswagen Passat Variant henkilöauton mukana tulevassa 24 Radioaallot ympäristössämme (STUK) Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection Nokia 6555 käyttöohje; rajoitettu valmistajan takuu. 7

8 käyttöohjekirjassa 27, jossa todetaan, että tieteelliset tutkimukset eivät osoita matkapuhelimien käytön olevan täysin turvallista. Käyttöohjeissa lukee myös, että joidenkin tutkimusten mukaan matkapuhelimien käytöstä voi aiheutua terveydellistä haittaa ja niin kauan kuin yksiselitteisiä tuloksia ei ole, täytyy terveysriskejä välttää. Käyttöohjekirjassa sanotaan, että matkapuhelimen vääränlainen käyttö auton sisällä voi aiheuttaa terveyshaittoja. Edellä esitetyistä esimerkeistä selviää, että matkapuhelimien sähkömagneettisen säteilyn aiheuttamia terveysvaikutuksia pidetään varsin mahdollisina sekä viranomaisten että laitevalmistajien taholta. Suomen Säteilyturvakeskus muistuttaa laajassa sähkömagneettisia kenttiä koskevassa julkaisussaan, että sähköherkkyys oireita esiintyy erityisesti matkapuhelimia käytettäessä ja matkapuhelintukiasemien läheisyydessä oleskeltaessa 28. Näin ollen on ymmärrettävää, että vammaisille tarkoitettuja yleispalveluja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon sähköherkkien vammansa takia tarvitsemat erityisratkaisut. Sähköherkät ihmiset ovat vammaisryhmä, jotka eivät voi terveyssyistä käyttää langattomia laitteita, kuten esimerkiksi matkapuhelimia tai langatonta internet-yhteyttä. Euroopan parlamentin ja neuvoston antama yleispalveludirektiivi 29 määrää, että kaikilla unionin kansalaisilla on oikeus hyödyntää viestintäpalveluja ja viestintävälineiden tulee olla myös vammaisten saavutettavissa. Käytännössä sähköherkkien oikeudet voidaan taata siten, että heille tarjotaan mahdollisuus käyttää nykyistä analogista lankapuhelinliittymää vastaavaa ratkaisua. Jo vammautuneita henkilöitä ei saa altistaa sähkömagneettiselle säteilylle, koska se johtaa usein heidän vammansa pahenemiseen ja mahdollisesti pitkällä aikavälillä työkyvyttömyyteen, jonka aiheuttamat taloudelliset kustannukset yhteiskunnalle ovat jo nykyisellään merkittäviä. 27 Volkswagen Passat Variant, käyttöohjekirja. 28 Jokela & Nyberg 2006, s Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY. 8

9 Suomalaisia päätyy työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen takia kymmenen kertaa niin paljon kuin 25 vuotta sitten 30. Vielä 1980-luvun alussa masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle päätyi kolmisensataa suomalaista vuosittain. Nykyisellään työkyvyttömäksi masennuksen takia jää vuosittain yli neljätuhatta suomalaista. Masennuksen takia työelämästä syrjäytyvien joukossa on hälyttävä määrä nuoria: noin kaksituhatta alle kolmekymppistä jää työkyvyttömyyseläkkeelle vuosittain masennusdiagnoosilla. 31 Nuorten ihmisten eläköityminen maksaa jo nyt yhteiskunnalle 6,6 miljardia. 32 Ajatuksia herättävää on myös se, että perusterveydenhuollon potilaista prosentilla esiintyy fyysisiksi koettuja oireita, joiden syytä nykylääketiede ei kykene nimeämään. 33 Tavallista on, että sähkömagneettisille kentille altistuneet henkilöt oireilevat vuosia ennen kuin heidän oireidensa aiheuttaja selviää. Norjassa on vastikään tehty laaja kyselytutkimus sähköherkkyyteen sairastuneille, josta selviää, että sähköherkkyyden takia työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien ylivoimaisesti tavallisin diagnoosi oli uupumus. Ruotsissa tehty vastaava tutkimus vahvisti sähköherkille kirjatun työkyvyttömyysdiagnoosin olevan myös Ruotsissa nimenomaan masennus. 34 Langallisten internet- ja puhelinpalveluiden säilyminen edesauttaa sähköherkkiä ihmisiä jatkamaan työelämässä, joka on mielekäs vaihtoehto sekä yksilön itsensä että yhteiskunnan kannalta. 30 Turun Sanomat Turun Sanomat Kauppalehti Turun sanomat Solberg & Tilset 2010, s

10 LÄHTEET -Abdel-Rassoul, G, El-Fateh, OA, Salem, MA, Michael, A, Farahat, F & El-Batanouny, M (2007). Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations. Neurotoxicology, 28(2), Arnetz B, Akerstedt T, Hillert L, Lowden A, Kuster N, Wiholm C (2007). The Effects of 884 MHz GSM Wireless Communication Signals on Self-reported Symptom and Sleep (EEG) An Experimental Provocation Study. PIERS Online, 3:7, D'Andrea JA, Chou CK, Johnston SA, Adair ER (2003) Microwave effects on the nervous system. Bioelectromagnetics, Supplement 6:S Frei P, Mohler E, Neubauer G, Theis G, Bürgi A, Fröhlich J, Braun-Fahrländer C, Bolte J, Egger M, Röösli M (2009). Temporal and spatial variability of personal exposure to radio frequency electromagnetic fields. Environmental Research, 109:6, Eger, H. & Jahn, M. (2010). Spezifische Symptome und Mobilfunkstrahlung in Selbitz (Bayern) - Evidenz für eine Dosiswirkungsbeziehung. ("Specific Health Symptoms and Cell Phone Radiation in Selbitz (Bavaria, Germany)-Evidence of a Dose-Response Relationship"). Umwelt Medizin Gesellschaft, Feb. 2010: Hacker, G. & Pauser, G. (2007). Wirkungen von GSM-Sendeanlagen auf den Menschen. Wissenschaftliches Forschungsprojekt der Salzburger Landeskliniken (SALK), IGGMB - Forschungsinstitut für Grund- und Grenzfragen der Medizin und Biotechnologie. Kurzbericht. -Hardell, L, Carlberg M, Hansson Mild K (2009). Epidemiological evidence for an association between use of wireless phones and tumor diseases. The Official Journal of the International Society for Pathophysiology. Special Issue Electromagnetic Fields. Vol. 16/2-3, Hecht, K, Savoley EN (2007). Overloading of Towns and Cities with Radio Transmitters (Cellural Transmitter): a hazard for the human health and a disturbance of eco-ethics. IRCHET International Research Centre of Healthy and Ecological Technology, Berlin. -Hutter HP, Moshammer H, Wallner P, Kundi M (2006). Subjective symptoms, sleeping problems, and cognitive performance in subjects living near mobile phone base stations. Occup Environ Med, 63:5, Jokela K, Nyberg H (toim.), Ionisoimaton säteily sähkömagneettiset kentät. Säteily- ja ydinturvallisuus. Säteilyturvakeskus (2006). - Karinen A, Heinävaara S, Nylund R, Leszczynski D (2008). Mobile phone radiation might alter protein expression in human skin. BMC genomics, 9:77. 10

11 -Kauppalehti, Nuorten masennus aiheuttaa miljardien menot ( ). -Krause CM, Haarala Björnberg C, Pesonen M, Hulten A, Liesivuori T, Koivisto M, Revonsuo A, Laine M, Hämäläinen H (2006) Mobile phone effects on children's eventrelated oscillatory EEG during an auditory memory task. International Journal of Radiation Biology. Vol. 82, No. 6, Läkartidningen, Erythema ab igne klassisk huddiagnos åter i hetluften. Laptopdermatit drabbar främst yngre (nr 32-33, augusti 2010, vol 107). -Navarro EA, Segura J, Portolés M, gomez-perretta de Mateo C (2003) The Microwave Syndrome: A Preliminary Study in Spain. Electromagnetic Biology and Medicine, 22:2-3, Nilsson M: Uusi äänetön kevät (sivut ). Teoksessa Erja Tamminen (toim.): Matkapuhelinteknologia mitkä ovat terveysriskit? Järvenpää Nokia matkapuhelimen käyttöohjekirja, rajoitettu valmistajan takuu. -Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, Children and mobile phones: the health of the following generations is in danger ( ). -Sadetzki S, Chetrit A, Jarus-Hakak A, Cardis E, Deutch Y, Duvdevani S, Zultan A, Novikov I, Freedman L, Wolf M (2008). Cellular Phone Use and Risk of Benign and Malignant Parotid Gland Tumors. A Nationwide Case-Control Study. American Journal of Epidemiology, 167:4, Seung-Kwon M, Woong J, McDonnell DD, Ji Lee Y, Kazinets G, Cheng CT, Moskowitz JM (2009). Mobile Phone Use and Risk of Tumors: A Meta-Analysis. Journal of Clinical Oncology, Vol 27. No 33, Solberg L, Tilset B, Eloverfølsomme i Norge rapport fra spørre-undersøkelse (2010). -Säteilyturvakeskus, Radioaallot ympäristössämme. Säteily ja ydinturvallisuuskatsauksia (2009). -Turun Sanomat, Mielen viemää ( ). -Turun Sanomat, Turhaa työkyvyttömyyttä ( ). -Volkswagen Passat Variant -henkilöauton käyttöohjekirja, (ohjekirja tarkastettu ). 11

12 -Youbicier-Simo BJ, Lebecq JC, Bastide M (1998) Mortalité d'embryons de poules exposés aux émissions de champs électromagnétiques de téléphones cellulaires. Bioelectromagnetic Society, Twentieth Annual Meeting, June 7-11, WWW-LÄHTEITÄ - Elöverkänsligas Riksförbund-sivusto: Funktionsnedsättningen elöverkänslighet fakta: -Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY yleispalveluista ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi): -Pohjoismainen ministerineuvosto suosittelee ICD-10-koodia R68.8: Aeloeverkaenslighet-en-symtombaserad-arbetsmiljoeskada&catid=11%3Aomelklighet&Itemid=28&lang=swedish -Rosenqvist Atterbom A, Elöverkänslighet ökar i Sverige och världren Miljömagasinet (nr 12, mars 2010): Aelklighet-i-sverige-och-vden&catid=11%3Aom-elklighet&Itemid=28&lang=swedish - Sage, C, Microwave And Radiofrequency Radiation Exposure: A Growing Environmental Health Crisis?. San Francisco Medical Society (tarkastettu ): cfm&contentid=1770 -Sveriges Socialstyrelsen, Elkänslighet : -Turun Sanomat, Kivulle ja väsymykselle ei löydy aina syytä. Selittämättömät oireet ovat yleinen syy lääkärikäyntiin ( ): - Turun Sanomat, Turku säteilevimpiä kaupunkeja langattomien verkkojen takia ( ): -UNT.SE-uutissivusto: Miljoner till ovetenskaplig diagnos (julkaistu ): 12

13 -WHO:n kannanotto sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksista vuodelta 2005: 13

Sähköpostia 2013/2. Sähköpostia 2013/2 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu

Sähköpostia 2013/2. Sähköpostia 2013/2 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu Sähköpostia 2013/2 1 Sisällys Päätoimittajalta...3 Matalaenergiatalojen teknologiaratkaisut sähköherkkien kannalta...4 OUR CHILDREN DESERVE SAFER TECHNOLOGY THAN WIRELESS...7 Toukokuu on säteilytietoisuus-kuukausi...9

Lisätiedot

Sähköpostia 2013/3. Sähköpostia 2013/3 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu

Sähköpostia 2013/3. Sähköpostia 2013/3 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu Sähköpostia 2013/3 1 Sisällys Päätoimittajalta...3 Sähköherkkyys on kasvava ympäristösairaus...4 Kommentteja tietoyhteiskuntakaaren uudesta luonnoksesta...8 Sähköyliherkkyyden luokitteleminen tukeen oikeuttavaksi

Lisätiedot

Sähköpostia. Sähköpostia 2015/1 Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2015/1

Sähköpostia. Sähköpostia 2015/1 Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu 2015/1 Sähköpostia 2015/1 1 Sisällys Sähköherkät ry Sähköherkkien etujärjestö Päätoimittajalta...3 Aloitteen pääasiallinen sisältö 4 Lausunto yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettavasta menettelystä...9

Lisätiedot

Numero 47 18.12.2000

Numero 47 18.12.2000 4 2000 Ovatko mikroaallot vaarallisia? Numero 47 18.12.2000 Tiesittehän... PÄÄKIRJOITUS Tiesittehän, mistä johtuu, että päivät ovat kesällä pidempiä kuin talvella? Aivan: lämpölaajenemisesta. Entä miksi

Lisätiedot

Sähköön liitettyjen oireiden tutkiminen alkoi

Sähköön liitettyjen oireiden tutkiminen alkoi Katsaus Sähköallergia ei ole allergiaa, mitä se on? Jukka Uitti ja Rauno Pääkkönen Sähköön ja sähkölaitteisiin liittyvää oireyhtymää on kutsuttu sähköallergiaksi. Käsite sähköherkkyys vastaisi paremmin

Lisätiedot

Sähköä ilmassa. Tietoa ympäristömme sähkömagneettisen. terveysvaikutuksista ja suojauksesta. Erja Tamminen Päivi Rekula Matti Juusela.

Sähköä ilmassa. Tietoa ympäristömme sähkömagneettisen. terveysvaikutuksista ja suojauksesta. Erja Tamminen Päivi Rekula Matti Juusela. I II Sähköä ilmassa Tietoa ympäristömme sähkömagneettisen säteilyn terveysvaikutuksista ja suojauksesta Erja Tamminen Päivi Rekula Matti Juusela Toinen painos Painettu Tallinnassa 2003 Copyright C Erja

Lisätiedot

Keskustelu pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista jatkuu

Keskustelu pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista jatkuu www.leenakorpinen.fi Tämä Tilannekatsaus on luettavissa myös html-muodossa. Keskustelu pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista jatkuu Tilannekatsaus: 1 / 2012 - julkaistu 14. kesäkuuta

Lisätiedot

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Hassinen, Marja 2014 Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Käypä hoito -suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ 11 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ Tapio Litmanen, Jaakko Kuustonen, Kari Jokela SISÄLLYSLUETTELO 11.1 Riskien hahmottaminen... 502 11.2 Riskiajattelun yleistyminen... 503 11.3 Riskianalyysi päätöksenteon

Lisätiedot

Esteettömästi saavutettavissa

Esteettömästi saavutettavissa Turun ammattikorkeakoulun raportteja 82 ILONA TANSKANEN & TUIJA SUOMINEN-ROMBERG (TOIM.) Esteettömästi saavutettavissa Turun ammattikorkeakoulun raportteja 82 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009 Kannen

Lisätiedot

Toimintamalli RF-kenttien aiheuttamissa tapaturmaisissa ylialtistumistilanteissa. Tietoa työstä

Toimintamalli RF-kenttien aiheuttamissa tapaturmaisissa ylialtistumistilanteissa. Tietoa työstä Toimintamalli RF-kenttien aiheuttamissa tapaturmaisissa ylialtistumistilanteissa Tietoa työstä Toimintamalli RF-kenttien aiheuttamissa tapaturmaisissa ylialtistumistilanteissa Tommi Alanko Harri Lindholm

Lisätiedot

Hannu Virtanen Selkokielen tarvearvio 2014

Hannu Virtanen Selkokielen tarvearvio 2014 Hannu Virtanen Selkokielen tarvearvio 2014 1 Sisällys 1. Esipuhe... 3 2. Kuka tarvitsee selkokieltä?... 4 3. Aiemmat tarvearviot...,... 6 4. Kansainvälistä tietoa (Leealaura Leskelä)... 7 5. Taustatietoa

Lisätiedot

Käypä Hoito -suositus sisäilmasairaille

Käypä Hoito -suositus sisäilmasairaille HOMEPAKOLAISET Ry Käypä Hoito -suositus sisäilmasairaille LAUSUNTO 5.1.2015 Sisällys YHDISTYKSEN ESITTELY...2 TÄRKEÄT KYSYMYKSET, JOITA SUOSITUKSESSA TULISI KÄSITELLÄ...3 Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan

Lisätiedot

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Homepakolaiset ry:n lausunto 5.12.2012

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Homepakolaiset ry:n lausunto 5.12.2012 Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Homepakolaiset ry:n lausunto 5.12.2012 Eduskunnan tarkastusvaliokunta hakee ratkaisuja home- ja kosteusvaurioiden luomaan

Lisätiedot

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

Säteily on useimmille ihmisille epämääräinen

Säteily on useimmille ihmisille epämääräinen Katsaus Säteilyriskit ja niiden torjuminen Tapio Rytömaa Altistuminen ionisoivalle säteilylle ja myös eräille muille säteilylajeille aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Riski ei yksilötasolla yleensä ole

Lisätiedot

Tupakka ja talous. Taloudellisia näkökulmia tupakoinnin vähentämistyöhön. Tupakka ja talous S U O M E N A S H

Tupakka ja talous. Taloudellisia näkökulmia tupakoinnin vähentämistyöhön. Tupakka ja talous S U O M E N A S H Tupakka tappaa tänä vuonna 4 miljoonaa ihmistä. Vuonna 2030 se tappaa jo 10 miljoonaa ihmistä vuosittain, enemmän kuin mikään muu yksittäinen kuolinsyy. Näistä kuolemantapauksista 7 miljoonaa tapahtuu

Lisätiedot

VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT. Terveysvaikutuksista keskustellaan

VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT. Terveysvaikutuksista keskustellaan VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT Terveysvaikutuksista keskustellaan Sähköjärjestelmä aiheuttaa ympärilleen sähkö- ja magneettikenttiä. Mahdollisia terveysvaikutuksia on tutkittu paljon. Tutkimustiedon

Lisätiedot

Voimajohdot ympäristössämme

Voimajohdot ympäristössämme SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja

Lisätiedot

Nuorten kahvin ja energiajuomien käyttö sekä kofeiiniin liittyvät oireet

Nuorten kahvin ja energiajuomien käyttö sekä kofeiiniin liittyvät oireet Nuorten kahvin ja energiajuomien käyttö sekä kofeiiniin liittyvät oireet Pro gradu Heini Kuoppamäki Kansanterveystiede Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto TIIVISTELMÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Terveystieteiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.1.2007 KOM(2007) 27 lopullinen VIHREÄ KIRJA Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot (komission esittämä) FI FI SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO... 4 II

Lisätiedot

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA Pro gradu- tutkielma Minna Karjalainen Jyväskylän Yliopisto Psykologian laitos Toukokuu 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sisäilmasta sairastuneiden selviytymisen ja syrjäytymisen kokemuksia

Sisäilmasta sairastuneiden selviytymisen ja syrjäytymisen kokemuksia Sisäilmasta sairastuneiden selviytymisen ja syrjäytymisen kokemuksia Ihminen, joka on käynyt itse sen läpi, ymmärtää. Se tietää mistä puhuu. Hengitysliiton julkaisuja 23/2014 Sari Mäki ja Katri Nokela

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 461 KUSTANNUSVAIKUTTAVA TERVEYDENHUOLTO JA LÄÄKEHOIDOT TULEVAISUUDESSA Osmo Kuusi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

2010 Kuntoutus. Taataan työkyky mahdollisimman monelle. Vaikeavammaisten aivoverenkiertohäiriökuntoutujien kuntoutuksen nykykäytännöt Suomessa

2010 Kuntoutus. Taataan työkyky mahdollisimman monelle. Vaikeavammaisten aivoverenkiertohäiriökuntoutujien kuntoutuksen nykykäytännöt Suomessa Veijo Notkola Taataan työkyky mahdollisimman monelle Tuulikki Sjögren, Atte Hänninen, Annaliisa Kankainen, Jaana Paltamaa, Sinikka H. Peurala ja Ari Heinonen Vaikeavammaisten aivoverenkiertohäiriökuntoutujien

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI

PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI Toimitusneuvosto: Sanna Aavaluoma, Mikko Haarala, Arja Kinnarinen, Piia Nurhonen, Raul Soisalo Toimituksen osoite: Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys

Lisätiedot

Työkunnossa? Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULES) ja suomalaiset työmarkkinat

Työkunnossa? Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULES) ja suomalaiset työmarkkinat Työkunnossa? Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULES) ja suomalaiset työmarkkinat Stephen Bevan Robin McGee Tatiana Quadrello Sisältö 1. Esipuhe 4 2. Johdanto 8 2.1 Miksi suomalaisen työväestön terveys on

Lisätiedot

Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio. Sisällysluettelo ALKU

Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio. Sisällysluettelo ALKU Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio Sisällysluettelo ALKU A. YMPÄRISTÖ JA TERVEYS 1. Ympäristöterveys 2. Määritelmä 3. Ympäristöterveystiede B. TERVEYSVAIKUTUKSET

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot