TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1

2 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT SISÄLLYS: TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...2 Liite 1: Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät...3 Liite 2: Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus...3 Liite 3: Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus...3 Liite 4: Kuntayhtymän toimintatuotot Liite 5: Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely...3 Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet...4 Liite 7: Rahoitustuotot ja kulut...4 Liite 8: Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti...5 Liite 9: Omistukset muissa yhteisöissä...5 Liite 10: Saamiset...6 Liite 11: Siirtosaamisiin ja muihin saamisiin sisältyvät olennaiset erät...6 Liite 12: Oma pääoma...7 Liite 13: Pitkäaikainen vieras pääoma...7 Liite 14: Lyhytaikainen vieras pääoma...8 Liite 15: Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät...8 Liite 16: Leasingvastuiden yhteismäärä...8 Liite 17: Henkilöstön lukumäärä...8 Liite 18: Henkilöstökulut...9 Liite 19: Investoinnit Tilinpäätöksen muu liitetieto:

3 Liite 1: Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät. Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen päivän hinnan mukaisesti. Materiaalijärjestelmä päivittää vaihtoomaisuuden viimeisen toteutuneen hankintamenon määräisenä. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon. Liite 2: Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus Tuloslaskelma ja tase ovat vertailukelpoisia. Liite 3: Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Ovat vertailukelpoisia Liite 4: Kuntayhtymän toimintatuotot 2012 Toimintatuotot Myyntituotot jäsenkunnilta ,28 Myyntituotot sopimuskunnilta ,00 Myyntituotot ulkokunnilta ,95 Erityisvaltionosuus ,03 Muut myyntituotot ,15 Maksutuotot ,13 Tuet ja avustukset ,51 Muut toimintatuotot ,69 Toimintatuotot yhteensä ,74 Liite 5: Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Satunnaiset kulut Ei ole 3

4 Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Poistomenetelmä Kuntajaoston suositus Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot tasapoisto 5 v 2-5 v * Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 v 5-20 v * Liikearvo tasapoisto 5 v 2-5 v * Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot tasapoisto 3 v 2-5 v * Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto 3-20 v 2-5 v * Ainenelliset hyödykkeet Maa -ja vesialueet ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset tasapoisto 30 v v Tehdas-ja tuotantorakennukset tasapoisto 20 v v Talousrakennukset tasapoisto 15 v v Vapaa-ajan rakennukset tasapoisto 20 v v Asuinrakennukset tasapoisto 30 v v Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut kiinteät koneet,laitteet ja rakenteet menojäännöspoisto 23 % % Koneet ja kalusto Sairaankuljetusajoneuvot menojäännöspoisto % ei erillistä suositusta Muut kuljetusvälineet menojäännöspoisto 30 % % Muut raskaat koneet menojäännöspoisto 25 % % Muut kevyet koneet menojäännöspoisto 30 % % Sairaala-,terveydenhuolto -yms.laitteet menojäännöspoisto % % Atk-laitteet menojäännöspoisto % % Muut laitteet ja kalusteet menojäännöspoisto % % Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa ei poistoaikaa Tasenimikkeistön tarkempi määrittely KILA:n kuntajaoston tase- ja poisto-ohjeessa, tarvittaessa kuntayhtymä antaa sisäisen ohjeistuksen poistosuunnitelman tase-erien yksilöidystä sisällöstä. * erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta Liite 7: Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista 645,00 860,00 Maksuliikennetilien korot , ,37 Saamisten viivästyskorot , ,01 Muut rahoitustuotot , ,39 Korkokulut, lainat ulkopuolisilta , ,37 Peruspääoman korot jäs.kunnilta , ,35 Viivästyskorot ,21-146,99 Muut korkokulut -14,42 Muut rahoituskulut -117, ,26 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,62 4

5 Liite 8: Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET (LIITETIETO 21) Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykket Aineettomat Muut pitkävai- Ennakko- Yhteensä Maa- ja vesi- Raken- Kiinteät Koneet ja Muut Ennakko- Yhteensä oikeudet kutteiset maksut alueet nukset rakenteet ja kalusto aineelliset maksut ja menot laitteet hyödykkeet kesk.erh.h. Poistamaton hankintameno , , , , ,35 0, , , ,43 Lisäykset tilikauden aikana ,33 0, , , , , ,45 Rahoitusosuudet tilikaudella , ,45 Vähennykset tilikauden aikana , , ,17 Siirrot erien välillä Tilikauden poisto , , , , , ,31 Muut kertaluont. lisäpoistot 9 925, , , ,55 Arvonalennukset ja niiden palautukset ,40 Poistamaton hankintameno , , , , ,32 0, ,71 0, ,40 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo , , , , ,32 0, ,71 0, ,40 Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista Maa- ja vesialueet/erittely: kp-arvo Iisalmen sairaalan tontti ,00 Koljonvirran maa-alue ,75 Riistakatu 19 A tontti ,03 Asuin- ja toimistorakennus -tontti ,59 Maa-alueet yhteensä ,37 Liite 9: Omistukset muissa yhteisöissä Tytäryhteisöt Ylä-Savon Sairaanhoidon tukisäätiö y-tunnus kotipaikka om.os. % Iisalmi 100 % oma pääoma , ,90 vieras pääoma , ,19 tilikauden voitto/-tappio , ,61 Tytäryhteisön tilinpäätöstä ei ole yhdistetty kuntayhtymän tilinpäätökseen. Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu vähäisen merkityksen vuoksi. Muut osakeomistukset Asunto-osakkeet , ,58 Iisalmen Puhelin Oy, 43 kpl , ,97 Sakupe Oy, , ,26 IS-Hankinta 2 000, ,00 Ylä-Savon ICT , ,00 Toimi-säätiö ,00 Istekki Oy ,00 Muut yhteensä , ,81 5

6 Liite 10: Saamiset Saamiset yhdistelemättömiltä tytäryhteisöiltä Ylä-Savon Sairaanhoidon tukisäätiö 1 157,48 786,82 Myyntisaamiset Myyntisaamiset jäsenkunnilta myyntireskontran avoimet laskut Iisalmi , ,65 Kiuruvesi 2 502, ,20 Sonkajärvi 1 176, ,84 Vieremä , ,97 Yhteensä , ,66 Myyntisaamiset muilta , ,70 Yhteensä , ,18 Liite 11: Siirtosaamisiin ja muihin saamisiin sisältyvät olennaiset erät Muut saamiset Lyhytaikaiset muut saamiset jäsenkunnilta Iisalmi tasauslaskut , ,72 Kiuruvesi , ,31 Sonkajärvi , ,88 Vieremä , ,67 Yhteensä , ,58 Alv-saamiset (verottaja) , ,28 Muut saamiset -268, ,52 Muut saamiset yhteensä , ,38 Siirtosaamiset Valtiokonttorin tilitys v , ,33 Kelan tth:n korvaus , ,09 Ulkomaalaisten täyskorvaukset , ,33 Lääkäreiden koulutuskorvaukset , ,25 Takaisinperintä, laskennallinen , ,00 Hankkeet , ,50 Energiatuki , ,00 Mediverkko, ylilaskutus , ,00 Muut tulojäämät , ,77 Yhteensä , ,27 6

7 Liite 12: Oma pääoma Peruspääoma , ,23 Peruspääoman muutos tk:lla Iisalmen kaupunki, lainan lyhenn , ,50 Pääoman korotus Peruspääoma , ,73 Peruspääoman jakautuminen jäsenkunnittain Iisalmi , ,18 Kiuruvesi , ,39 Sonkajärvi , ,43 Vieremä , ,73 Yhteensä , ,73 Edellisten tilikausien yli/-alijäämä , ,29 Tilikauden yli/-alijäämä 0,00 0,00 Yhteensä , ,29 Oma pääoma yhteensä , ,44 Liite 13: Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat sopimuskunnilta Keiteleen kunta , ,88 Lapinlahden kunta , ,99 Pielaveden kunta , ,07 Rautavaaran kunta , ,71 Yhteensä , ,65 Lainat rahoituslaitoksilta Nordea , ,35 Pitkäaik.vieras pääoma yhteensä , ,00 Nordean laina eläinklinikkahankkeeseen. Korot ja lyhennykset maksaa Iisalmen kaupunki. Iisalmen peruspääomaa kuntayhtymässä korotetaan lyhennyksen määrää vastaavalla summalla. 7

8 Liite 14: Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat jäsenkunnilta ostoreskontran avoimet laskut Iisalmi , ,29 Iisalmen Vesilaitos 5 276, ,90 Kiuruvesi , ,33 Sonkajärvi , ,03 Vieremä , ,54 Yhteensä , ,09 Ostovelat muille , ,67 Yhteensä , ,76 Muut velat , ,67 Liite 15: Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lomapalkka- ja lomarahajaksotus , ,91 Valtionosuusennakot , ,00 Menojäämäpalkat , ,27 Peruspääoman korot sop.kunnille , ,54 Peruspääoman korot jäs.kunnille , ,81 Toimisäätiö lomapalkkavelka ,40 Kys ensihoito lomapalkat ,28 Muut siirtovelat , ,52 Siirtovelat , ,05 Liite 16: Leasingvastuiden yhteismäärä Handelsbanken-Rahoitus , ,28 Pohjola Pankki Oyj 6 047, ,15 Nordea 670, ,34 Kuntarahoitus ,33 Yhteensä , ,77 Liite 17: Henkilöstön lukumäärä

9 Liite 18: Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,36 Henkilösivukulut , ,82 Eläkekulut , ,34 Muut henkilösivukulut , ,48 Yhteensä tuloslaskelman mukaan , ,18 Liite 19: Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA TA 2012 Muutettu TA 2012 TP 2012 Ali /yli Tot. % RAKENNUKSET , ,72 103,0 Isan energiatuki-laiteinvestoinnit, energiatuki v , ,96 104,1 Vainajien säilytystilan uudistus ,76-0,24 100,0 KONEET JA LAITTEET , ,19 91,6 Paloilmoitinkeskuksen uusiminen, Isa ,37-0,63 100,0 Kiinteistö- ja laiterekisteri ,00 0,00 0,0 Lääkkeellinen paineilmakompressori , ,00 80,4 Gastroskooppi, 2kpl ,00-50,00 99,8 ATK langaton verkko ja laitteet, Isa, KVS ,00 0,00 0,0 Runkokytkimien laajennus Iisalmen kaupunkialueella ,00 0,0 Leikkkaussalin anestesiamonitorit ,99-0,01 100,0 Dialyysikoneet ,00 0,00 100,0 Kolonoskooppi ,00 0,00 100,0 Defibrilaattori ,00 0,00 0,0 Yhteispäivystys:kattokeskus ja -valaisin ,00-750,00 92,5 Eläinklinikan rgt:n digitalisointi ,00 0,00 100,0 Esmi-päätelaitteet ,61-0,39 100,0 Telemetriaverkko ja monitorit ,84-0,16 100,0 Digi Ekg-alitteet , ,00 81,3 Fiberoskooppien pesukone ,00 0,00 100,0 Dego-pesukone ,00 0,00 100,0 Rtg-pöytä Kiuruvesi ,00 0,0 ATK-INVESTOINNIT , ,73 95,7 Tuotteistusohjelma ,00 0,00 0,0 Potilastietojärjestelmän lisäosat , ,25 113,4 Toimikortti , ,28 93,6 DigiEKG (kaksi tilattu kp e) , ,00 54,5 Medimaker-liittymä ,00 230,00 100,9 Kuntoapu ,25 0,25 100,0 Verkkosivustoihin liittyvä kehittämistyö ,00 0,0 Asiakastietojärjestelmään liittyvä kehittämistyö ,00 0,0 Asianhallintaohjelma , ,00 87,2 MS-lisenssien hankinta , ,11 104,0 Aromin Pegasos ja Raindance liittymä ,00 0,00 0,0 Työterveyshuollon ohjelma , ,06 81,1 0,00 MUUT ,00 0,00 100,0 Työvalmennussäätiön säädepääoma ,00 0,00 100,0 Istekki Oy:n osakepääoma ,00 0,00 100,0 YHTEENSÄ , ,20 95,6 INVESTOINTIOHJELMA 2012 TA 2012 Muutettu TA 2012 TP 2012 Ali/yli Tot % RAKENNUKSET , ,72 103,0 KONEET JA LAITTEET , ,19 91,6 ATK-INVESTOINNIT , ,73 95,7 MUUT ,00 0,00 100,0 YHTEENSÄ , ,20 95,6 9

10 20: Tilinpäätöksen muu liitetieto Lomanmääräytymisvuosi = Lomaa ansaitaan huhtikuun alusta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun Lomakorvaus / Lomapalkka = Vuosiloman ajalta maksetaan lomapalkkaa Lomaraha = Kun lomaa pidetään, työntekijälle maksetaan lomapalkkaa ja lomarahaa. Lomaraha on lomapalkan lisäksi maksettava palkkaerä. Lomapalkkavaraus = talousarviovuoteen kohdistuva lomapalkka- ja lomarahavelka Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen muutos tuli voimaan tammikuu 2012 Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten muutos Vuosilomamääräykset ovat muuttuneet marraskuussa 2011 sovituissa uusissa kunnallisissa virka ja työehtosopimuksissa. Vuosilomaluvun 5 :ää Vuosiloman pituus, on muutettu siten, että määräyksen 2 momentti ja 3 momentissa olleet B-vuosilomataulukot on poistettu lukien. Vastaavasti vuosilomaluvun muista määräyksistä, joissa on viitattu B-taulukoihin, on tehty B-taulukoiden poistamisesta johtuvat muutokset. lomakorvaus maksetaan vanhan B-taulukon mukaan niiden osalta, joiden palvelussuhde on päättynyt tai sitä ennen. Niiden henkilöiden osalta, joiden palvelussuhde jatkuu tai sen jälkeen, loma ja lomakorvaus määräytyvät kaudelta kertyneistä lomista uuden sopimuksen mukaan, joka vastaa entistä A-taulukkoa. Varovaisuuden periaatetta noudattaen lomapalkka- ja lomarahavelka kirjataan jo vuoden 2011 tilinpäätöksestä alkaen uusien sopimusten lomamääräysten mukaisesti. Lomapalkka- ja lomarahajaksotukset voidaan tehdä myös laskennallisesti arvioon perustuen, jos laskentaa ei ole mahdollista tehdä henkilöittäin. Lomapalkkavarauksen laskeminen SOTE kuntayhtymässä Noudatetut periaatteet Lomapalkkavarausta ei budjetoida, vaan se kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä palkkamenoihin sekä taseeseen siirtovelkoihin. Tämä käytäntö on ollut käytössä SOTE:n jäsenkunnissa ja samoin SOTE:ssa. Yhtenäisistä kirjanpitokäytännöistä on sovittu kuntien kanssa yhteisesti koko SOTE:n toiminnan ajan. Tehdyn selvityksen ja kyselyn perusteella lomapalkkavarausta ei ole budjetoitu missään Soten jäsenkunnissa eikä myöskään yleisesti kunnissa tai kuntayhtymissä. Vuoden 2012 tilinpäätöksen yhteydessä on lomapalkkavaraus käyttäytynyt samalla lailla SOTE:ssa ja SOTE:n jäsenkunnissa eli lomapalkkavaraus on lähes kaksinkertaistunut edellisen vuoden kirjaukseen verrattuna. SOTE:n lomapalkkavarauksen laskeminen TP 2012 Vuoden 2010 lomapalkkavarauksessa käytettiin vain Kvtes:n B-taulukkoa Vuoden 2011 lomapalkkavarausta laskettaessa käytettiin vuoden 2011 pitämättömiin lomiin Kvtes:n lomataulukko B:tä ja vuoden 2012 vuosilomissa (kertymä ajalta ) käytetettiin taulukko A:ta. Taulukossa on lomapalkkavarauksen päivien lukumäärä päivää. Vuoden 2012 varauksessa on käytetty sekä vuoden 2012 pitämättömiin lomiin että vuoden 2013 lomiin taulukko A:ta. Vuodelle 2012 tulee korvattavia päiviä lisää Lomapäivät ovat lisääntyneet vuodesta 2011 vuoteen Työntekijän lomaoikeus on 38 pv, työntekijöiden määrä lisääntynyt, joilla pidempi lomaoikeus - vanhat säästövapaat - pitämättömät lomat 10

11 Populuksen ajon mukaan lomapalkkavaraus Populuksen ajon mukaan lomapalkkavaraus Nousua edelliseen vuoteen Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Yhteensä Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Yhteensä Lomapalkkavaraukseen lisätään sos ja eläkekulut

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero Liite 2 Esimerkki jälleenhankintavarauksen tekemisestä ja sen käyttämisestä hankintamenon kattamiseen Kirjanpitovelvollisen tuotantokone tuhoutuu. Koneen tuhoutumisesta saadulla vakuutuskorvauksella katetaan

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus 23.2.2015 ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista xx.xx.2007

Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista xx.xx.2007 Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista xx.xx.2007 Liite 1 Esimerkki pysyvien vastaavien hankintamenon määrittämisestä Esimerkki 1 Tietokone 2 100,00 Lisämuisti 420,00 Yhteensä 2 520,00 - alennus

Lisätiedot

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 1(29) Tietosisältö Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 Tässä ohjeessa esitellään tarkemmin Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain - tiedonkeruun ja tilaston

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta ISBN 951-755-891-0 Suomen Kuntaliitto 2004 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa-

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot