TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA"

Transkriptio

1 TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA Maan ystävät

2

3 TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA Maan ystävät

4 Maan ystävät on kansalaisjärjestö, joka toimii demokraattisemman ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta. Maan ystävät on maailman suurimman kansainvälisen ympäristöjärjestön, Friends of the Earth Internationalin (FoEI) suomalainen jäsenjärjestö. Yli puolet FoEI:n noin 70 jäsenjärjestöstä sijaitsee Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maissa. Kiitämme ulkoministeriön kehityspoliittista osastoa julkaisua varten saamastamme taloudellisesta tuesta ja kärsivällisyydestä. Päätoimittaja kiittää koko sarjan ilmestymistä edesauttaneista erityisesti Jaana Airaksista, Eija Aittolahtea, Jocke Ehrstedtiä, Teppo Eskelistä, Toni Haapasta, Simo Hellsteniä, Saara Henrikssonia, Selja Kunttua, Saara Kupsalaa, Mika-Petri Laurosta, Katja Markkulaa, Maija Mäntykoskea, Hanna Nikkasta, Maarit Perkonojaa, Kaisa Pöyhöstä, Anja Onalia, Kirsi Salosta, Nina Salosta, Markku Soikkelia, Maria Svanströmiä, Jani Saxellia, Oras Tynkkystä, Eija Vinnaria ja Tuomas Ylä-Anttilaa. Sarjassa aiemmin ilmestyneet: - Talouden globalisaatio ja Etelä, Talouden globalisaatio ja ilmasto, Talouden globalisaatio ja naiset, 2004 MAAN YSTÄVÄT RY 2003 Toimitus: Ulkoasu: Anastasia Laitila (päätoim.) Mika-Petri Lauronen Simo Hellsten Kannen kuvat: Tord Björk: Aasian sosiaalifoorumi, Hyderabad, Intia ja FoEI/CED: Tsad-Kamerun öljyputki Kirjapaino: Edita Prima Oy, Helsinki 2004 ISBN:

5 Sisällys Saatteeksi 7 Talouden globalisaatio, ympäristö ja yhtiövalta 9 Yhtiöt ympäristötuhojen takana 10 World Business Council for Sustainable Development 10 Teknologia 12 Taloudellisten tukiaisten ympäristövaikutukset 12 Ylikansalliset yhtiöt merkittävä syy ympäristötuhoihin 13 Köyhyyden ympäristövaikutukset 15 Mitä on ekologinen velka? 16 Historiallinen velka 17 Perimätiedon kaupallinen hyödyntäminen 17 Luonnonvarojen ja palvelujen käyttö (öljy, vesi, ilma) 19 Hiilivelka 18 Hiilenkäytön haittavaikutuksia Etelä-Afrikassa 19 Myrkyllisten jätteiden ja kemikaalien sekä ydinaseiden tuotanto 20 Ulkomaanvelan ja ekologisen velan suhde 20 Luonnonvarat 22 Metsät 22 Paraguay: maa yhtiöiden omistuksessa 23 Suomalaiset Indonesian metsissä 24 Oikeus tietoon: biopiratismi ja intellektuaalioikeudet 25 Bioetsintä 28 Bioetsinnän sosiaalinen vastuu: Costa Rican malli 29 Intellektuaalioikeudet ja TRIPS 29 Geenimuunnellut organismit 30 Mineraalit ja kaivostoiminta 32 Perun Yanacocha: kullan oikea hinta 33 Fossiiliset polttoaineet 35 Öljynporauksen ympäristövaikutukset Nigeriassa 36 TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA 5

6 Kemikaalit, ympäristömyrkyt ja torjunta-aineet 39 Teollisuuden saasteet 39 Torjunta-aineet 40 Bhopalin katastrofi ei ole päättynyt 41 Likainen tusina 43 Hyönteismyrkkyonnettomuuksia Bangladeshissa 44 Kansainvälisten rahoituslaitosten ympäristölle tuhoisat projektit 45 Padot 46 Pak Mun-pato Thaimaassa 48 Vapaakauppasopimukset 50 Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus (NAFTA) 50 Amerikkojen vapaakauppasopimus (FTAA) 51 Kansainväliset investoinnit 52 Kuka tarvitsee investointisopimusta? 52 Sitoumukset Etelälle katastrofi? 52 Suosituksia investointien hallinnoimiseksi 53 Joitain talouden globalisaation parissa toimivia järjestöjä Etelässä 54 Käytettyjä lyhenteitä: CBD = Biodiversiteettisopimus (Convention on Biological Diversity) CSD = YK:n kestävän kehityksen toimikunta (Commission on Sustainable Development) CFC = Freonit eli kloorin, fluorin ja hiilen yhdisteet EIP, EIB = Euroopan investointipankki (European Investment Bank), FTAA = Amerikkojen vapaakauppasopimus (Free Trade Agreement of the Americas) GM(O) = Geenimuunneltu (organismi) IMF = Kansainvälinen valuuttarahasto (International Monetary Fund), Kioton pöytäkirja (protokolla) = ilmastonsuojelusopimus MAI = Monenkeskinen investointisopimus (Multilateral Agreement on Investment) NAFTA = Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus (North American Free Trade Agreement) OECD = Talous- ja kehityskysymysten yhteistyöjärjestö (Organization for Economic Co-operation and Development), POP = Hitaasti hajoavia orgaanisia yhdisteitä (persistent organic pollutants) TEN = Euroopan unionin iso, pan-eurooppalainen liikenneverkosto (Trans-European Network) TRIPS = Maailman kauppajärjestön sopimus intellektuaalioikeuksista (Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights) UNDP = YK:n kehitysohjelma (United Nations Development Program), UNEP = YK:n ympäristöohjelma (United Nations Environment Program), UNICE = Eurooppalaisten teollisuuden ja työnantajien keskusliitto (Union of Industrial and Employers Confederations of Europe) YK = Yhdistyneet kansakunnat (United Nations, UN), YVA = Ympäristövaikutusten arviointi (Environmental Impact Assessment, EIA) WIPO = World Intellectual Property Organization, WHO = Maailman terveysjärjestö (World Health Organization) WTO = Maailman kauppajärjestö (World Trade Organization) 6 TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA

7 Saatteeksi Tämä julkaisu on neljäs ja viimeinen osa sarjasta, jonka tarkoituksena on tuoda esille Etelän näkökulmia taloudelliseen globalisaatioon. Se ei siis ole suomalainen näkökulma asiaan, vaan tiivistelmä joistakin Etelän kansalaisjärjestöjen näkemyksistä. Vaikka globalisaatiosta ja kehitysmaiden asemasta globalisoituvassa maailmassa keskustellaan jatkuvasti enemmän, meillä ei ole juurikaan käsitystä siitä, mitä Etelässä todella asiasta ajatellaan. Tarkoitus ei ole luoda yhtenäistä ja kattavaa näkökulmaa kaikkiin asioihin, vaan antaa kuvaa siitä, mistä ja miten Etelässä asiasta puhutaan, minkälaisia seurauksia on havaittu ja ehkä myös minkälaisia eroavaisuuksia maanosien välillä tai sisälläkin ajattelussa on. Alun perin tarkoitus oli tehdä viisi julkaisua, joista kaksi viimeistä olisivat käsitelleet ympäristöä ja demokratiaa. Yhdistimme ne kuitenkin otsikon ympäristö ja yhtiövalta alle. Talouden globalisaatiossa maailmanlaajuisilla markkinoilla merkittävimpiä tekijöitä ovat yhä kasvavassa määrin ylikansalliset suuryritykset. Niiden toiminta vaikuttaa sekä demokratiaan että ympäristöön, joten yhdistäminen tuntui tarkemmin ajateltuna luonnolliselta. Uusliberalistinen talouspolitiikka lähtee siitä, että erikoistuminen ja kaupankäynnin kasvattaminen hyödyttävät kaikkia. Ideologia perustuu pohjimmiltaan ajatukseen siitä, että koska raaka-aineiden ja energian käyttö maailmanlaajuisesti on suurta, fyysisten hyödykkeiden kauppa lisääntyy. Vaikka palveluiden ja elektroniikkasektorin osuus kansainvälisestä tuotannosta on kasvanut, on selvää, etteivät Etelän valtiot juuri pysty hyötymään palvelujen paremmasta saatavuudesta tai elektronisen tiedon tai kommunikaation paremmasta saatavuudesta, mikäli perushyödykkeiden saatavuus ei samaan aikaan kasva (Acción Ecologica 2000). Euroopan unioni on jo pitkään ajanut ympäristöasioiden sisällyttämistä Maailman kauppajärjestön WTO:n toimivaltaan, mutta kehitysmaat ja kansalaisjärjestöt ovat vastustaneet ajatusta - monenlaisista syistä. Etelän maiden hallitukset pitävät monesti ympäristönsuojelua ja ympäristöstandardeja teollisuusmaiden protektionismina, jolla pyritään estämään niiden tuotteiden pääsy maailmanmarkkinoille. Kansalaisjärjestöt - sekä Etelässä että Pohjoisessa - taas katsovat, ettei ympäristöasioita tule käsitellä kauppajärjestössä, jossa ympäristönsuojelu on tähän asti nähty pääasiassa kaupan esteenä. Toisaalta köyhdytettyjen maiden kriittinen suhtautuminen ympäristönormistoihin saattaa johtua myös ekologisesta velasta ja teollisuusmaiden ja rikkaan eliitin väärinkäytöksistä. Esimerkiksi Etelä-Afrikan apartheid-hallinnon aikana mustaa väestöä siirrettiin pakkokeinoin mailtaan, joille perustettiin suojelualueita valkoisten lomakohteiksi. Ympäristönsuojelu tarkoittaa joillekin eteläafrikkalaisille edelleen valkoisen keskiluokan huolenaihetta, joka uhkaa yhteiskunnallista vakautta, talouskasvua ja köyhyyden vähentämistä. (Hallowe 2002). Turismi on monessa maassa kasvava ala, mutta samalla on odotettavissa, että ympäristötuhot lisääntyvät. Monissa maissa, kuten Etelä-Afrikassa, turismi perustuu luontoon ja luonnonsuojelualueisiin. Näin ollen luonnonvarojen säilymisestä ollaan jossain määrin riippuvaisia, suojeluun voidaan saadaan rahoitusta eikä maata tarvitse käyttää TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA 7

8 muihin tarkoituksiin. Suurilla turistimäärillä saattaa kuitenkin olla isojakin vaikutuksia matkakohteidensa ympäristön tilaan. (IISD & TIPS 1999) Etelän maiden kaupankäynti perustuu pääasiassa niiden luonnonvaroihin. Raskaasti velkaantuneiden maiden on hyödynnettävä luonnonvarojaan tai annettava toisten hyödyntää niitä yli niiden kestokyvyn, jotta ne kykenisivät selviytymään ulkomaanvelastaan ja niiden koroista. Ylikansallisille yhtiöille tilanne tarjoaakin helpon pääsyn kehitysmaiden rikkauksiin kuten öljyyn, puuhun, mineraaleihin ja lääkekasveihin. Viime vuosikymmenen aikana myös kauppa tiedosta, intellektuaalioikeuksista, on lisääntynyt: perimätietoa ja geenivarantoja patentoidaan suuryhtiöiden yksityiseen käyttöön. Ne, jotka tietoa ovat aiemmin käyttäneet - viljelijät, alkuperäiskansat jne. - joutuvat nyt maksamaan oikeudesta käyttää vuosituhansien aikana jalostamiaan siemeniä. Tässä julkaisussa tulevat jossain määrin esille myös ihmisoikeudet, koska Maan ystävät ajattelee asioita kokonaisuuksina, eikä ympäristöongelmien aiheuttamia ihmisoikeuskriisejä voi kieltää. Osa asioista on päällekkäisiä aikaisempien kolmen julkaisun kanssa, joten tekstissä on sarjan sisäisiä viitteitä. Toimitus A dirty beach leaves a bad taste in the mouth. Ashoka Beach, Mumbai / Anastasia Laitila 8 TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA

9 Talouden globalisaatio, ympäristö ja yhtiövalta Vapaakauppaa pidetään usein parhaana keinona suojella ympäristöä sillä perusteella, että se luo vaurautta, jota voidaan käyttää suojelutarkoituksiin. Kaupan kasvulla ei kuitenkaan ole paljoakaan tekemistä tulojen kasvun kanssa (Acción Ecologica 2000). Vapaakauppa edistää kestämättömiä tuotanto- ja kulutusmuotoja sekä voimavarojen vähenemistä. Vallitseva kaupankäynnin malli on kiihdyttänyt ympäristön tuhoutumista ympäri maailmaa (Khor 1997). Maailmanpankin mukaan ne kehittyvät valtiot, erityisesti Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla, jotka ovat nopeasti liberalisoineet talouttaan vailla asianmukaista säädösverkostoa, eivät ole saaneet odotettuja taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöhyötyjä (World Bank 1998). Talouden globalisaatio on siirtänyt painopistettä säätelystä yritysten itsesäätelyyn heikentäen valtioiden mahdollisuuksia suojella ympäristöä lain keinoin. Ylikansalliset yhtiöt ovat käyttäneet viherpesutaktiikkaa heikentääkseen ja viivyttääkseen sellaisten lakien ja standardien käyttöönottoa, jotka edellyttäisivät yhtiöiden olevan vastuussa toiminnastaan ja saasteistaan. Niiden mukaan itsesäätely olisi kustannustehokkain ja joustavin keino edistää ympäristöasioita teollisuudessa. Kemikaali- ja öljynjalostusteollisuus on ajanut yritysten itsesäätelyä voimakkaimmin, sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Vuonna 1999 näiden alojen yritykset sekä Etelä-Afrikan hallitus aloittivat yhteistyön, jonka tavoitteena oli laatia vapaaehtoisia sopimuksia, joilla puututtaisiin maan kasvavaan teollisuussaasteiden ongelmaan. Kolmen vuoden neuvottelujen jälkeen yritykset esittivät kahta hyvin heikkoa kehyssopimusta, joiden todellisena tavoitteena ei ollut päästöjen vähentäminen. Hallitus kieltäytyi hyväksymästä sopimuksia ja joutui luopumaan aikeestaan esittää ne Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa syyskuussa 2002 myönteisinä esimerkkeinä kumppanuussopimuksista. (Albertyn & Watkins 2002) Kansalaisjärjestöt ovat esittäneet huolensa myös siitä, etteivät YK-järjestöt ole pitäneet yritystoiminnan säätelyä riittävän tärkeänä ja ovat sen sijaan tukeneet yritysten itsesäätelyä Business Council on Sustainable Developmentin kautta (Khor 1997). Business Council on Sustainable Development muodostettiin 1992 YK:n Rion ympäristökokouksen alla liike-elämän neuvonantajaelimeksi kokouksen puheenjohtajalle Maurice Strongille. Viherpesun rinnalle on noussut uusi termi, sinipesu, jolla viitataan yritysten pyrkimyksiin yhdistää imagonsa ja toimintansa YK:n edustamiin arvoihin ja siniseen logoon. Sinipesusta on syytetty varsinkin joitakin yrityksiä, jotka ovat osallistuneet YK:n pääsihteerin aloitteesta käynnistettyyn Global Compact -aloitteeseen. Global Compact kutsuu yrityksiä kumppanuushankkeeseen kunnioittamaan kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja ympäristönsuojelua. Sitouduttuaan hankkeeseen yritykset saavat käyttää YK:n logoa joissakin julkaisuissaan ja mainostaa olevansa yhteistyössä YK:n kanssa. (Laitila 2003) TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA 9

10 Esimerkiksi kemianyritys Sasol on sitoutunut Global Compactiin, mutta rikkoo törkeästi ihmisoikeuksia ja saastuttaa ympäristöä Etelä-Afrikassa. Apartheid-hallinnon entinen yhtiö, nykyään 50 suurimman ylikansallisen yrityksen joukkoon lukeutuva Sasol, päästää naapurustoonsa bentseeniä, vinyylikloridia ja metyylikloridia. Yhtiön raporteissa tunnustetaan sen tuottavan ilmansaasteista vuosittain yli tonnia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, tonnia vetysulfidia ja tonnia rikkidioksidia. Yhtiön polymeeritehtaalla oli kolme vakavaa kloorikaasuvuotoa pelkästään vuonna (Butler 2000) Yhtiöt ympäristötuhojen takana Globaalissa taloudessa valtiot ovat globaalien voimien armoilla. Ylikansalliset yritykset hallitsevat monen kehitysmaan taloutta. Maailman suurimmista talousyksiköistä 50 on ylikansallisia yhtiöitä. Kymmenen suurimman yhtiön tulot ovat suurempia kuin sadan maailman köyhimmän maan, ja monen ylikansallisen yhtiön myynnit ovat suurempia kuin joidenkin kehitysmaiden kansantaloudet. Esimerkiksi General Motors on taloudellisesti merkittävämpi kuin Norja tai Thaimaa. Yhtiöiden fuusiot vain kasvattavat näitä eroja. World Business Council for Sustainable Development World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) perustettiin vuonna WBCSD on Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) ja Business Council on Sustainable Developmentin 1 (BCSD) fuusio, 170 kansainvälisen yrityksen liitto. Sillä on jäseniä yli 35 maasta ja 20 suurimmalta teollisuudenalalta, mm. Fiat Auto, Heineken, Philips Electronics, Unilever, Nestlé, British Petroleum, Shell International, AT&T, Cargill, General Motors, Rio Tinto, Monsanto, Proctor & Gamble, Xerox, Mitsubishi, Seiko, Sony, Aracruz Celulose ja China Petro-Chemical. Lisäksi verkostoon kuuluu 45 kansallista ja alueellista neuvostoa ja kumppanijärjestöä 40 maasta. WBCSD:n mukaan kestävään kehitykseen pyrkiminen on hyväksi liiketoiminnalle ja liiketoiminta edistää kestävää kehitystä. Sen tehtävänä on edistää liike-elämän toimimista katalysaattorina kohti kestävää kehitystä sekä edistää ekotehokkuuden, innovaatioiden ja yritysten yhteiskuntavastuun tärkeyttä. Tehtäväänsä se toteuttaa osallistumalla politiikantekoon edistääkseen sellaisten säädösten luomista, jotka lisäisivät liike-elämän vaikutusmahdollisuuksia kestävään kehitykseen. Liiton mukaan kansallinen ja kansainvälinen kaupan ja ympäristöasioiden sääntely voi saada aikaan perusteettomia ja tahattomia kaupan esteitä, jotka heikentävät liike-elämän mahdollisuuksia käyttää voimavaroja kestävästi. Vaikka WBCSD ilmoittaa sitoutuneensa kestävään kehitykseen, sen jäsenten toiminta on ristiriidassa sen periaatteiden kanssa. Esimerkiksi kaivosyhtiö Rio Tinton, geenimuunneltuja sekä hybridikasveja kehittelevän agribisnesjätti Monsanton tai öljy-yhtiö Shellin toiminta ei suinkaan ole kestävän kehityksen mukaista. 1 Business Council on Sustainable Development muodostettiin 1992 YK:n Rio:n ympäristökokouksen alla liike-elämän neuvonantajaelimeksi kokouksen puheenjohtaja Maurice Strongille. 10 TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA

11 Kansainvälisen kaupan osapuolina ovat yhtiöt tai valtiot, jotka harvoin ottavat paikallisyhteisöjen tarpeita ja oikeuksia huomioon. Yhteisö, jolla ei ole valtaa eikä tietoa, ei kykene neuvottelemaan yrityksen kanssa sen vastuullisuudesta (Shristi 2002). Yksi kolmasosaa maailmankaupasta on yhtiöiden välistä ja toinen kolmasosa niiden sisäistä (UNDP 1999). Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana ylikansalliset yhtiöt ovat levittäytyneet ympäri maailmaa. Suurin osa niiden tuotosta on peräisin kehitysmaiden luonnonvaroista ja edullisesta työvoimasta. Talouden globalisaatio, kaupan vapauttaminen sekä kaupallistuminen ovat helpottaneet ylikansallisten yhtiöiden leviämistä ja niiden tuhoisaa vaikutusta ympäristöön, esimerkiksi biodiversiteetin vähentymiseen, metsien häviämiseen sekä mineraalien ja vesivarantojen häviämiseen. Koska yritystoiminnalle ei ole olemassa kansainvälisiä sääntöjä, yritysten valta ja auktoriteetti on kasvanut merkittävästi lyhyessä ajassa. Tämä on vastaavasti johtanut ympäristötuhojen lisääntymiseen ja maantieteelliseen laajentumiseen. (Khor 1997) Kansainvälisten rahoituslaitosten rakennesopeutusohjelmat edesauttavat samoja prosesseja ja ovat kiihdyttäneet ympäristölle vahingollisia tuotanto- ja kulutusmalleja. Nii- WBCSD:llä on läheiset välit YK:n ympäristöohjelma UNEPiin, kehitysohjelma UNDP: hen sekä Kestävän kehityksen toimikuntaan (CSD) sekä joihinkin institutionalisoituneihin ympäristöjärjestöihin kuten Maailman luonnonsäätiö WWF:iin sekä International Institute for Environment and Developmentiin (IIED). Vuonna 1997 kansalaisjärjestö Corpwatch antoi WBCSD:lle viherpesupalkinnon, koska tämä oli pettänyt sitoumuksensa. Kansalaisjärjestöjen mukaan WBCSD on ollut merkittävin yksityinen voima yleisen tulli- ja kauppasopimuksen GATT:in, Maailman kauppajärjestön WTO:n, Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus NAFTA: n sekä OECD:n monenkeskisen investointisopimusneuvottelujen takana. Kaikki nämä sopimukset ovat pyrkineet lisäämään ylikansallisten yhtiöiden oikeuksia ja vähentämään kaupan ja investointien rajoituksia. WBCSD:n filosofian mukaan tämä johtaa kohti kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua. Lähteet: CorpWatch: CAMPAIGNS: Greenwash Awards, , campaigns/pcd.jsp?articleid=4071 Friends of the Earth International, The Citizens Guide to Trade, Environment and Sustainability. World Business Council for Sustainable Developmentin kotisivut, ( ) Najam, Adil, World Business Council for Sustainable Development: The Greening of Business or a Greenwash? The Green Yearbook. TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA 11

12 den kautta sekä taloudellisten voimavarojen puutteesta johtuen Etelän mailla ei ole ollut taloudellista tilaa panna toimeen tai kehittää ympäristön kannalta kestäviä tuotantomuotoja. Rakennesopeutuksen aikaansaama köyhyys on johtanut tilanteeseen, jossa maattomien viljelijöiden on hyödynnettävä metsiä, maata ja vesistöjä kestämättömillä tavoilla. (Khor 1997). Teknologia Teollisuuden lupailemaa teknologian siirtoa kehitysmaihin ei ole edelleenkään tapahtunut eikä haitallisia tuotantotapoja ole merkittävästi muutettu. Uusia mutkia matkaan on tuonut intellektuaalioikeuksien tiukentunut suoja. Etelään viedään edelleen haitallista teknologiaa ja uusia teknologioita levitetään ennen kuin ne on asianmukaisesti tutkittu ja niille on olemassa säädöksiä (mm. bioteknologia). Kilpailukyvyn ylläpitäminen on tarkoittanut saasteiden ja energiankäytön kontrolloinnin hidasta edistymistä. Isot, ympäristölle vahingolliset infrastruktuuriprojektit (mm. padot) ovat lisääntyneet. Tiedonsiirron nopeutuminen ja kommunikaatioteknologian nopea kehitys ovat edistäneet kulutuskulttuuria myös Etelän eliitin keskuudessa. On vaarana, että nämä muualta tuodut ja tehokkaasti mainostetut tuotteet korvaavat ja syrjäyttävät sosiaalisesti soveliaampia ja ympäristöystävällisempiä paikallisia tuotteita. (Khor 1997) Kaikilla taloudenaloilla on omat ympäristövaikutuksensa. Petrokemianteollisuus tuottaa huomattavia määriä myrkyllisiä jätteitä ja käyttää runsaasti energiaa. Maa- ja metsätalouden ympäristöhuolet eivät koske pelkästään maankäyttöä ja voimavarojen ehtymistä maan ja veden osalta, mutta myös maa- ja metsätaloustuotteiden sekä mineraalien prosessointiin liittyviä sekundaarisia toimenpiteitä. Paperin ja sellun tuotannossa esimerkiksi käytetään useita kemikaaleja, jotka päästetään jokiin ja virtoihin. (IISD/TIPS 1999) Taloudellisten tukiaisten ympäristövaikutukset Ympäristön tuhoutumista edesauttavat myös erilaiset taloutta edistämään asetetut toimenpiteet kuten tukiaiset. Ne määritellään ympäristön kannalta joko hyödyllisiksi tai haitallisiksi. Taloudelliset tukiaiset kilpailevat ympäristönäkökulmien kanssa mm. maa- ja metsätaloudessa sekä energiantuotannossa. Lisäksi on myös epäsuoria tukiaisia, kuten vientitukia. Niiden poistamista erityisesti maataloudesta ovat vaatineet monet Etelän valtiot ja kansalaisjärjestöt ympäri maailmaa, sillä ne vääristävät kauppaa ja uhkaavat paikallista taloutta ja ruokaturvaa. Tukiaisten poistamiseen on myös toisenlaisia näkökulmia: ne saattavat lisätä viejämaiden taloudellista toimintaa, joka rasittaa maan luonnonvaroja enemmän ja johtaa saastumisen ja luonnonvarojen käytön lisääntymiseen, mikäli tuotantomenetelmät eivät muutu. Tukiaisten poistaminen aiheuttaa myös muutoksia eri sektorien koossa ja saastuttavuudessa, sillä tukiaiset ovat vääristäneet kilpailua ja suhteellista etua (Malunga 1999). Toisaalta suhteellisen edun ideologia ei sellaisenaan toteudu missään päin maailmaa. Kansainväliset kokemukset tukiaisista vaihtelevat. Maailmanpankin mukaan esimerkiksi Tunisiassa karjanrehun tukiaiset ovat edistäneet karjatalouden kestämätöntä kasvua, 12 TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA

13 sillä ulkomailta tuotu, taloudellisesti tuettu rehu on poistanut paikallisen kantokyvyn rasitteen. Guineassa taas vesitalouden tukiaiset näyttäisivät tuottaneet myönteisiä tuloksia (Malunga 1999). Tukiaisten ja muiden liberalisoinnin muotojen poistaminen ei yksinään ole riittävää. Lisäksi tarvitaan mm. ympäristösäädöksiä. Mikäli saastuttajille myönnetään tukiaisia, ympäristösäädösten saavutukset saattavat mitätöityä. Lisäksi se loukkaa saastuttaja maksaa -periaatetta. Kaupan ja ympäristön suhdetta ei voi tarkastella pelkästään yksittäisen maan kohdalta. On otettava huomioon kunkin sektorin suhteellinen ympäristövaikutus verrattuna kansainväliseen keskitasoon, hyödykkeen kulutuksen ympäristövaikutukset sekä yksittäisen maan tuotannon globaalit ympäristövaikutukset. (IISD & TIPS 1999). Vallitseva ajatus siitä, että ympäristönäkökulma on vain sisällytettävä kauppasopimuksiin ja muuten voidaan jatkaa entiseen tapaan on hylättävä. (Acción Ecologica 2000). Ylikansalliset yhtiöt merkittävä syy ympäristötuhoihin» 122 yrityksen toiminta aiheuttaa 80 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Yksinään viiden öljy-yhtiön - Exxon Mobil, BP Amoco, Shell, Chevron ja Texaco - tuottama öljy aiheuttaa noin 10 % maailman hiilidioksidipäästöistä.» Ne hallitsevat kaivostoiminnassa keskeisten teollisuudenalojen toimintaa.» Kolme yhtiötä -Monsanto, Aventis, DuPont ja Syngenta - hallitsee 2/3 globaaleista hyönteismyrkkymarkkinoista, lähes neljäsosaa kaupallisista siemenmarkkinoista ja käytännössä koko geenimuunneltujen siementen markkinoita.» Ne valmistavat suurimman osan maailman kloorista, joka on perusaine eräille kaikkein myrkyllisimmistä kemikaaleista, kuten PCG, DDT tai dioksiinit.» Ne edistävät ympäristön kannalta kestämättömiä tuotantojärjestelmiä ja välittävät vaarallisia materiaaleja ja tuotteita kolmanteen maailmaan.» Ne hallitsevat luonnonvarojen ja sellaisten hyödykkeiden kauppaa, jotka aiheuttavat luonnonvarojen, kuten vesien ja metsien, häviämistä.» Ne edistävät kestämätöntä kulutusta mainonnan ja tuotantonsa kautta. Lähteet: CorpWatch, tammikuu Climate Justice Initiative. campaigns/pcc.jsp?topicid=100 Khor, Martin, TNCs and globalisation: Prime sources of worsening ecological crisis. Third World Resurgence No 81/82, May/June 1997 TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA 13

14 Pienkalastajia Intian Tamil Nadussa / Anastasia Laitila, TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA

15 Köyhyyden ympäristövaikutukset Köyhyyden vaikutuksesta ympäristöön puhutaan usein, mutta vähemmän huomiota kiinnitetään ympäristön rappeutumisen köyhdyttäviin vaikutuksiin, kuten voimavarojen käyttömahdollisuuksien menettämiseen ja sitä kautta elinkeinojen ja työpaikkojen katoamiseen sekä terveyden ja tuottavuuden heikentymiseen. Kaupan kasvu perustuu sellaisten hyödykkeiden tuotannon ja kulutuksen kasvuun, joita enemmistö Etelän väestöstä ei käytä. Tuotannon kasvun perusteella voidaan olettaa energian kulutuksen edelleen kasvavan. Tätä oletusta vastaan voidaan kuitenkin esittää lukuja energian käytön tehostumisesta sekä puhtaamman energian käytöstä. Joskus tehostamisen hyödyt kuitenkin hukkuvat tuotannon ja kulutuksen kasvuun. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen puhtaammilla energiamuodoilla ei myöskään ratkaise esimerkiksi sosiaalisia ongelmia ja niiden vaikutuksia kulttuuriin ja luonnon monimuotoisuuteen. Miten sosiaalinen hyvinvointi muuttuu, jos katkarapu- tai leikkokukkaviljelmillä siirrytään käyttämään aurinkoenergiaa dieselin sijaan? (Acción Ecologica 2000) Köyhdytettyjen maiden välttämätön tarve velkojen takaisinmaksuun on siirtänyt painopistettä viennin laajentamiseen luonnonvaroihin ja hyödykkeisiin kuten puuhun, kaakaoon, kahviin, kalaan, banaaneihin ja mineraalit (Khor 1997). Kahvi on mm. Etiopian tärkein vientituote. Sitä viljelee yli kotitaloutta. Raakakahvin hinta on nyt alimmillaan 30 vuoteen. Tämän seurauksena kuivuudesta ja sodasta kärsineessä Etiopiassa on nyt miljoonia nälänhädän uhkaamia kahvinviljelijöitä. Guatemalalaiset kahvinviljelijät ovat konkurssikypsiä. He ovat alkaneet myydä huonolaatuista kahvia teollisuuden polttoaineeksi siinä toivossa, että siitä saisi korkeamman hinnan. Kaikki kahvi kasvatetaan kehitysmaissa, mutta 80 % siitä kulutetaan teollisuusmaissa. (Raji 2004). Lähteet Acción Ecologica, Trade, climate change and the ecological debt. Albertyn, Chris & Watkins, Gillian, Partners in pollution: Voluntary agreements and corporate greenwash. groundwork, Etelä-Afrikka. International Institute for Sustainable Development (IISD) & Trade and Industry Policy Secretariat (TIPS), Trade and Environment: South African Case- Studies. Johannesburg. Khor, Martin, TNCs and globalisation: Prime sources of worsening ecological crisis. Third World Resurgence No 81/82, May/June Laitila, Anastasia, Sisällä ja ulkona: Kansalaisjärjestöt kriittisenä vastavoimana. Artikkeli Suomen YK-liiton julkaisusarja No44, Me olemme päättäneet. Vuosituhatjulistuksen rauhan ja kehityksen tavoitteet. Toim. Sinikka Koski. Vaasa. Malunga, Vincent G, The Impact of export subsidies on the environment. Alustus, Regional Trade and Environmental Seminar for Governments and Civil Society. Harare, Zimbabwe, Pschorn-Strauss, Elfrieda & Wynberg, Rachel, The seeds of neo-colonialism: Genetic engineering in food and farming. groundwork & Biowatch South Africa, Etelä-Afrikka. Raji (2004): Bitter Coffee. Crisis of the Indian and Global Coffee Industry. Vimukhti Prakashana Bangalore. Shristi (2002): Surviving Bhopal 2002, Toxic Present - Toxic Future. A Report on Human and Environmental Chemical Contamination around the Bhopal disaster site. New Delhi. UNDP (1992): Human Development Report New York. UNDP (1999): Human Development Report New York. World Bank, Institutions Matter. Beyond the Washington Consensus. World Bank Latin American and Caribbean Studies, Washington. TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA 15

16 Mitä on ekologinen velka? Ekologinen velka on Pohjoisen teollistuneiden maiden velka kolmannen maailman maille näiden voimavarojen riistosta, ympäristötuhoista ja ympäristöllisen tilan käytöstä teollisuusmaiden jätteiden kaatopaikkana (mm. kasvihuonekaasupäästöt). (Acción Ecologica, Ekologisella velalla tarkoitetaan niitä taloudellisia ja ekologisia tappioita, joita teollisuusmaat ovat aiheuttaneet kolmannelle maailmalle riistämällä vuosisatoja niiden luonnonvaroja. Öljyn hyödyntäminen esimerkiksi on paitsi johtanut merkittävään varojensiirtoon Etelästä Pohjoiseen, myös aiheuttanut alkuperämaissa huomattavia ihmisoikeusloukkauksia, maaperän ja vesistöjen saastumista, metsätuhoja sekä kiihdyttänyt ilmastonmuutosta edistämällä fossiilisten polttoaineiden kulutusta erityisesti Pohjoisessa. Useat öljy-yhtiöt taas ovat maailman suurimpien talousmahtien joukossa ja niiden vuosittainen liikevaihto on suurempi kuin monien valtioiden bruttokansantuote. Ylikansalliset yhtiöt eivät ole poliittisessa vastuussa toimintansa seurauksista. Niitä vastaan nostetut syytteet ympäristön tuhoutumisesta yleensä hylätään. (FoEI 2002). Pohjoisen teollistuneet maat ovat käyttäneet myös Etelän ilmakehää ja meriä laittomina kaatopaikkoina. Globalisaatio on vielä vahvistanut tätä kestämätöntä kulutusmallia, joka uhkaa kansakuntien itsemääräämisoikeutta. Vaikka ekologinen velka on peräisin siirtomaa-ajoilta, se kasvaa edelleen. Ilmastonmuutos ilmentää selvimmin kaupan kasvun sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, jotka itse asiassa heikentävät kehitysmaissa asuvien tuhansien miljoonien ihmisten mahdollisuuksia hyvinvointiin. (Acción Ecologica 2000). Ekologisen velan näkökulmasta Etelä on velkoja ja Pohjoinen on velallinen. Tarkemmin ottaen velkojia ovat kolmannen maailman paikallisyhteisöt sekä köyhdytetyt valtiot. Velallisia ovat puolestaan rikkaat teollisuusmaat ja kansainväliset rahoituslaitokset kuten Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, WTO, kaupalliset kansainväliset pankit, vientiluottolaitokset ja kaikki, jotka kuluttavat kerskaillen ja yli tarpeidensa. (Alier 1998). Raaka-aineita, fossiilisia polttoaineita sekä muita hyödykkeitä tuodaan runsain määrin ja pilkkahintaan Etelästä Pohjoiseen ottamatta huomioon ympäristölle, ihmisten terveydelle ja elinkeinoille aiheutuvaa tuhoa. Lisäksi kemikaaleja ja myrkkyjä valmistetaan monesti Etelässä tai niiden maaperään päästetään myrkyllisiä jätteitä. Yritysten välinpitämättömyys turvallisuudesta ja päästöjen ja jätteiden valvomisesta ja asianmukaisesta hävittämisestä on aiheuttanut ympäristö- ja terveysongelmia. Bhopalin kemikaalionnettomuus Intiassa on tästä järkyttävä esimerkki (laatikko sivulla 24). YK:n laskelmien mukaan 20 % maailman väestöstä kuluttaa 80 % maapallon luonnonvaroista - ja tämä 20 % asuu Pohjoisella pallonpuoliskolla (UNDP 1992). Maapallon elämänmuodot ovat toisistaan riippuvaisia eikä yksi maapallo voi kestää nykyistä kulutuksen ja riiston tasoa, joka vallitsee erityisesti teollisuusmaissa. (Agarwal & Narain 1998). On 16 TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA

17 epätodennäköistä, että tämä 20 % vapaaehtoisesti luopuisi etuoikeuksistaan. (Acción Ecologica 2000). Pohjoisen pallonpuoliskon asukkaat siis kuluttavat yli maapallon kestokyvyn ja Etelän köyhät valtiot ylläpitävät tätä. Kestämätöntä tuotanto- ja kulutusmallia tukevat myös kansainvälisten rahoituslaitosten rakennesopeutusohjelmat, erilaiset kaivostoimintaan ja fossiilisten polttoaineiden hyödyntämiseen myönnetyt luotot sekä vapaakauppasopimukset. Kuitenkaan teollisuusmaiden kulutukseen ei kiinnitetä yhtä paljon huomiota kuin köyhien maiden hitaasti kasvavaan voimavarojen käyttöön - tuhoutuuko maailma, jos jokainen kiinalainen omistaa jonakin päivänä jääkaapin? (Agarwal & Narain 1998). Kansalaisjärjestöt nostivat ekologisen velan käsitteen esille Rion kestävän kehityksen huippukokouksessa Erityisesti Etelä-Amerikassa käsite on ollut voimakkaasti esillä, ja siellä on syntynyt erilaisia verkostoja vaatimaan velan takaisinmaksua. Ekologinen velka voidaan jakaa alaluokkiin: historiallinen, perimätiedon kaupallinen hyödyntäminen, luonnonvarojen ja palvelujen käyttö (öljy, vesi ja ilma), hiilivelka, myrkyllisten jätteiden ja kemikaalien sekä ydinaseiden tuotanto. (FoEI 2002). Historiallinen velka Ekologinen velka on se historiallinen velka, jonka teollisuusmaat ovat kasvattaneet siirtomaa-aikana. Kolonialismin aikakaudella eurooppalaiset valtiot hankkivat siirtomaistaan kultaa, hopeaa, jalokiviä, jalopuuta sekä hyödynsivät sumeilematta maiden muita biologisia voimavaroja. Tämä tapahtui paikallisen ympäristön ja väestön kustannuksella: heitä orjuutettiin ja tapettiin. Espanjalaisten conquistadorien saapuessa Etelä-Amerikkaan maanosan väkiluku oli noin 70 miljoonaa. Puolitoista vuosisataa myöhemmin se oli vähentynyt 3,5 miljoonaan. Etelä-Amerikan ympäristön tuhoutumisella on pitkä historia, ja syynä ovat mm. elohopeamyrkytykset hopean louhinnasta Boliviassa sekä kullan vienti Brasiliasta, kumintuotanto Amazonilla, kiniinipuiden hakkaaminen Andeilla, kuparisulaton aiheuttamat veden ja ilmansaasteet Perussa ja Chilessä. (FoEI 2002). Perimätiedon kaupallinen hyödyntäminen Ekologiseen velkaan sisältyy myös perimätiedon kaupallinen hyödyntäminen. Pääasiassa tämä tarkoittaa laittomasti ja epäoikeudenmukaisesti hyödynnettyä siementen ja lääkekasvien jalostamiseen/parantamiseen liittyvää tietoa, jota nykyään käytetään modernissa lääketieteessä ja teollisessa maataloudessa. Teollisuusmaat ovat rikastuneet hyödyntämällä muiden biodiversiteettiä ja niihin liittyvää tietoa. Paikallisyhteisöjen ja erityisesti shamaanien sekä perinteisten parantajien tietoutta kasveista on saatu käyttöön vapaasti, mutta patentoitu yritysten yksityiseen käyttöön. Tätä kutsutaan biopiratismiksi. (FoEI 2002). TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA 17

18 Bioteknologian kehittyessä ylikansalliset yritykset ovat löytäneet yhä uusia keinoja hyötyä Etelän biodiversiteetistä, sillä huolimatta esimerkiksi Biodiversiteettisopimuksesta (Convention on Biodiversity, CBD 1992), niillä on lähes esteetön pääsy näihin luonnonvaroihin. Bioteknologian tuloksena syntyneet uudet lajikkeet ovat korvaamassa perinteisiä lajikkeita, mikä nopeuttaa geneettistä eroosiota sekä uhkaa ruokaturvaa. Vapaakauppasopimukset, joissa käsitellään intellektuaalioikeuksia, sallivat teollisuusmaiden patenttilainsäädännön soveltamisen koko maailman geneettisiin voimavaroihin. (FoEI 2002). (Ks. myös Talouden globalisaatio ja Etelä, 31). Luonnonvarojen ja palvelujen käyttö (öljy, vesi, ilma) Jotta raskaasti velkaantuneet Etelän valtiot pystyisivät täyttämään perustarpeensa, niiden vallitsevan talousjärjestelmän puitteissa kasvatettava tulojaan, lähinnä tuottamalla hyödykkeitä vientiin. Nykyinen kehitysmalli perustuu primaarimateriaalin ja fossiilisten polttoaineiden sekä maataloustuotteiden vientiin (mm. puu, kukat, katkaravut). Monokulttuuriviljelmät käyttävät parhaita maa- ja vesivarantoja sekä runsaasti energiaa. Monesti niillä viljellään siirtogeenisiä tai teknologisesti paranneltuja siemeniä sekä käytetään kemikaaleja, jotka saastuttavat maata, vettä ja ilmaa sekä vaikuttavat työntekijöiden ja paikallisyhteisöjen terveyteen. Vettä ei kulu pelkästään maatalouteen. Vuonna 2001 intialainen viljelijä Shahul Hameed sai Plachimadan alueella Keralassa vielä 50 säkkiä riisiä ja 1500 kookospähkinää. Sitten Coca-Cola perusti lähistölle pullotustehtaan. Viimeisin sato tuotti vain viisi säkkiä riisiä ja 200 kookospähkinää. Hänen kastelukaivonsa on kuivunut, koska Coca-Colan tehdas käyttää päivittäin 1,5 miljoonaa litraa vettä. Tehdas myi myrkyllisiä jätteitä alueen viljelijöille lannoitteena. Vasta BBC:n raportista paljastui, että lannoitteet sisälsivät mm. lyijyä, kadmiumia ja muita raskasmetalleja. Tehtaan läheltä otettujen vesinäytteiden lyijypitoisuudeksi todettiin 65 mg/litra. WHO:n ilmoittama vaarallisen pitoisuuden raja on 10 mg/litra. Analyysi osoitti, ettei aineella ollut mitään lannoittavia ominaisuuksia. (Ranjith 2004). Monissa maissa pienet viljelmät on korvattu isoilla, vientituotantoon painottuneilla yksiköillä, jotka vievät tilaa paikalliselta ravinnontuotannolta. Paperiteollisuutta varten istutetut metsäplantaasit (erityisesti eukalyptus ja mänty) ovat korvanneet laajoja alueita luonnonmetsää sekä muita luonnollisia ekosysteemejä erityisesti Etelä-Amerikassa ja osassa Aasiaa. Joidenkin laskelmien mukaan teolliset plantaasit ovat vallanneet lähes 100 miljoonaa hehtaaria maata. (FoEI 2002). Hiilivelka Teollisuusmaat eivät ole toiminnassaan huomioineet muiden yhtäläistä oikeutta puhtaaseen ilmaan sekä nk. hiilinieluihin kuten metsiin. Ne ovat kuitenkin pitkälti vastuussa ilmastonmuutoksesta johtuen niiden teollisuuden tuottamista hiilidioksidipäästöistä ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä energiantuotannossa. Teollisuusmaiden päästöt henkeä kohti (per capita) ovat huomattavasti suuremmat kuin muissa maissa. Rikkaat maat tuovat fossiilisia polttoaineita köyhdytetyistä maista suurin inhimillisin kustan- 18 TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA

19 Hiilenkäytön haittavaikutuksia Etelä-Afrikassa Hiilen louhinta» Työntekijöiden terveysongelmat, mm. hengityselinsairaudet» Ilmansaasteet - pöly, metaani, pienhiukkaset» Veden saastuminen - pohjavesien saastuminen, valumat» Maan vajoamisen aiheuttama tuotannollisen maan häviäminen kaivoksen yläpuolelta» Maan saastuminen, näköesteet ja maiseman tuhoutuminen Hiilen kuljetus ja prosessointi» Vahingot kuljetusten aikana» Ilmansaasteet ja näköesteet, pien- ja aerosolihiukkasia, pääasiassa sulfaatteja kokoluokassa µm» Valumat ja kiinteä jäte, mm. vesistöjen saastuminen hiiltä käyttävien tehtaiden takia Energiantuotanto» Vedenkulutus» Ilmansaasteista aiheutuvat terveyshaitat, rikkidioksidin aiheuttama happamoituminen ja näkyvyysvaikutukset» Vaikutukset veden laatuun» Kasvihuonekaasupäästöt (hiili- ja typpidioksidi)» Isojen voimalaitosten esteettiset vaikutukset» Valumat ja kiinteä jäte Hiilestä aiheutuvat jätteet» Hiilen itsesytytys, jolloin syntyy metaania» Hiilipöly» Hiukkaspäästöt» Veden saastuminen hiilen liukenemisesta Lähde: International Institute for Sustainable Development (IISD) & Trade and Industry Policy Secretariat (TIPS), Trade and Environment: South African Case-Studies. Johannesburg. TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA 19

20 nuksin ja polttavat ne tuottaen mittavasti hiilidioksidia. (FoEI 2002) Suuret hiilidioksidipäästöt kiihdyttävät ilmastonmuutosta, jolla on raskaat inhimilliset ja taloudelliset seuraukset mm. äärimmäisten sääilmiöiden muodossa. Venezuela joutui valtavan tulvan kohteeksi. Vahinkojen arvoksi arvioitiin noin $10,000 miljoonaa, joka vastaa suurinta osaa Venezuelan ulkomaanvelasta (Acción Ecologica 2000). Useimpien kehitysmaiden talous on riippuvainen luonnonvarojen viennistä, Etelä-Afrikan tapauksessa erityisesti mineraaleista ja hiilestä. Hiili on vientituote, mutta tuottaa lisäksi edullista energiaa teollisuuden tarpeisiin. Yli 90 % maan energiasta tuotetaan hiilellä, ja Sasol-yhtiön öljyä hiilestä -projektilla tuotetaan iso osa Etelä-Afrikan nestemäisestä polttoaineesta. (IISD & TIPS 1999) Ilmastokeskustelussa todetaan usein, että kaikki teollisuusmaiden yritykset ilmastonmuutoksen hidastamisessa saattavat kariutua siihen, että hiilenpoltto kehitysmaissa lisääntyy. Näkökulmaa on pidetty Etelässä hyvin epäreiluna, sillä Pohjoisen valtiot vaativat kehitysmaita tekemään asioita, joihin ne itse eivät ole valmiita. (Agarwal & Narain 1998). (Ks. myös Talouden globalisaatio ja ilmasto 2003). Myrkyllisten jätteiden ja kemikaalien sekä ydinaseiden tuotanto Ekologiseen velkaan sisältyvät myös myrkyllisten jätteiden, kemiallisten aseiden sekä ydinjätteiden ja ydinkokeiden aiheuttamat tuhot. Riski seurauksista on sysätty paikallisyhteisölle, jonka maille jätteitä on haudattu. Myrkyllisiin ja vaarallisiin aineisiin liittyvä kaupankäynti ei ole vieläkään päättynyt. Teollisuuden saasteet johtavat ilmakehän ohentumiseen, erityisesti CFC-yhdisteiden vuoksi. (FoEI 2002). Ulkomaanvelan ja ekologisen velan suhde Ulkomaanvelan ja ekologisen velan suhteessa on kaksi tasoa. Toinen on vaatimus velan tunnustamisesta: vientituotteiden alhainen hinta, joka ei sisällä niiden paikallisia ja maailmanlaajuisia sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, sekä ilmaiset ympäristöpalvelut. Esimerkiksi Meksikon Yhdysvaltoihin viemän öljyn hinta on aliarvioitu, sillä se ei sisällä tuotantoalueiden saastumista Tobascon ja Campechen sademetsissä ja ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia eikä ota huomioon tulevaa kysyntää Meksikossa. Sama pätee intellektuaalioikeuksiin, tietoon luonnonvaroista tai maatalouden voimavaroista (peruna ja maissi, lääkekasvit), joita on hyödynnetty täysin ilmaiseksi tai hyvin pienin kustannuksin. (Alier 1998) Toinen taso on aiheutuneet ympäristötuhot sekä kysymys siitä, missä määrin velvollisuus suoriutua ulkomaanvelasta ja sen koroista johtaa ympäristön tuhoutumiseen ja kasvattaa ekologista velkaa. Jotta Etelän valtiot pystyisivät maksamaan ulkomaanvelkansa, niitä painostetaan lisäämään vientiään ja tuottamaan ylijäämää. Ylijäämä saattaa olla osa todellista tuotannon kasvua, mutta aiheutuu myös velallisen maan kansalaisten köyhtymisestä ja sen luonnon hyväksikäytöstä. (Alier 1998). Etelä-Amerikan vienti kasvoi noin 245 %. Samoihin aikoihin, vuosina , maanosa sai tuottoa 20 TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus.

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Käsilläolevassa kirjassa pureudutaan rikkaiden ja köyhien maiden välisiin suhteisiin ekologisen velan käsitteen näkökulmasta. Lähtökohtana

Lisätiedot

KUPPI KUUMAA KAHVI JA MUUT RAAKA-AINEET MAAILMANMARKKINOIDEN ARMOILLA

KUPPI KUUMAA KAHVI JA MUUT RAAKA-AINEET MAAILMANMARKKINOIDEN ARMOILLA KUPPI KUUMAA KAHVI JA MUUT RAAKA-AINEET MAAILMANMARKKINOIDEN ARMOILLA ISMOPYKÄLÄINEN KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUKSEN JULKAISUSARJA 48 Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen julkaisusarja 48. ISBN 951-8925-70-4

Lisätiedot

Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä. Tukipolitiikan hinta meillä ja maailmalla

Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä. Tukipolitiikan hinta meillä ja maailmalla Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä Tukipolitiikan hinta meillä ja maailmalla Kirjoittajat Titta Lassila, Mikaela Eriksson, Katja Hennier, Meri-Tuulia Hurri, Niina Karttunen, Saara Puranen, Kirsi

Lisätiedot

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.)

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.) K IRJA VEDESTÄ ANJA PORTIN (toim.) Tekstit: kirjoittajat Kuvat: valokuvaajat Suomennokset: englannista Olli-Pekka Haavisto (s. 29, 49, 65 ja 87), portugalista Anne Johansson (s. 81), indonesiasta Anu

Lisätiedot

TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET

TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET Maan ystävät TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET Maan ystävät Maan ystävät on kansalaisjärjestö, joka toimii demokraattisemman ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta.

Lisätiedot

MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA

MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA RAPORTTISARJA NRO: 121 JULKAISIJA Kepa ry ISBN (NID) 978-952-200-230-2 ISBN (PDF) 978-952-200-231-0 ISSN 1236-4797 KIRJOITTAJAT Tuuli Hietaniemi, Lotta Maijala, Eva

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Eija Maria Ranta 1 1. Johdanto Kestävä kehitys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Taloudellinen hyvinvointi jakautuu epätasa-arvoisesti

Lisätiedot

toimittanut Aino Rajala Rikastettu vai köyhdytetty? Ympäristötarinoita etelän kaivoksista SIEMENPUUN TEEMAJULKAISU 1

toimittanut Aino Rajala Rikastettu vai köyhdytetty? Ympäristötarinoita etelän kaivoksista SIEMENPUUN TEEMAJULKAISU 1 toimittanut Aino Rajala Rikastettu vai köyhdytetty? SIEMENPUUN TEEMAJULKAISU 1 Rikastettu vai köyhdytetty? Kirjoittajat 2007 Tapauskertomuksia-luvun käännökset ellei muuta mainita: Aino Rajala Ulkoasu

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Hakata vai säästää metsät ja ilmastonmuutos JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta Kirjoittajat Pekka Kauppi Metsänhoitaja ja ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi on urallaan

Lisätiedot

yritysvastuuta vai vastuuttomia yrityksiä?

yritysvastuuta vai vastuuttomia yrityksiä? yritysvastuuta vai vastuuttomia yrityksiä? 2 yritysvastuuta vai vastuuttomia yrityksiä? yritysvastuuta vai vastuuttomia yrityksiä? 3 suomi yritysvastuun aallonharjalle ei ole samantekevää, miten yritykset

Lisätiedot

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle Toimittaneet Ilkka Savolainen Mikael Ohlström Anne Kärkkäinen Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen päästöjen vuoksi on suuri uhka luonnolle ja ihmisille. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii paljon

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

ViSiO 10 vuotta kestävää kehitystä. 2005 Vihreä eduskuntaryhmä Vihreä sivistysliitto ry. Julkaisija: Vihreä sivistysliitto ry. www.visili.

ViSiO 10 vuotta kestävää kehitystä. 2005 Vihreä eduskuntaryhmä Vihreä sivistysliitto ry. Julkaisija: Vihreä sivistysliitto ry. www.visili. ViSiO 10 vuotta kestävää kehitystä 2005 Vihreä eduskuntaryhmä Vihreä sivistysliitto ry. Julkaisija: Vihreä sivistysliitto ry. www.visili.fi Taitto: Kirmo Kivelä Painopaikka: Limes ISBN: 952-5078-22-1 Saatavilla

Lisätiedot

Kymenlaakso 15. 17.10.2003

Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Kirkkonummi 6.10.2003 Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Seminaarijakso Kirkkonummi 6.10.2003 Maastojakso Kymenlaakso 15. 17.10.2003 Toimittajat Essi Yli-Ruka, Eeva Hellström Kustantaja Suomen Metsäyhdistys

Lisätiedot

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tervetuloa käyttämään Tuumasta toimeen opasta! Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti - kasvattajan

Lisätiedot

Ekologisella velalla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa:

Ekologisella velalla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa: Teema: Ekologinen velka Teollinen Pohjoinen on valtavasti velkaa globaalille Etelälle, mutta tätä velkaa ei tunnisteta tai tunnusteta juuri lainkaan. Ekologisen velan sijasta puhutaan Etelän taloudellisesta

Lisätiedot

Uutta rahaa. Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.)

Uutta rahaa. Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.) Uutta rahaa Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.) Uutta rahaa Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.)

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

VELKALOUKKU Kehitysmaiden velkaongelma, kansainvälisen velkapolitiikan haasteet ja Jubilee 2000.

VELKALOUKKU Kehitysmaiden velkaongelma, kansainvälisen velkapolitiikan haasteet ja Jubilee 2000. Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen kehityspoliittiset tietolehtiset 8 VELKALOUKKU Kehitysmaiden velkaongelma, kansainvälisen velkapolitiikan haasteet ja Jubilee 2000. Kehitysmaiden velka on kestämätön

Lisätiedot

Monta polkua, sama suunta:

Monta polkua, sama suunta: TAUSTA-AINEISTO Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää KOULUTUSAINEISTO, SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO JA SUOMEN YMPÄRISTÖOPISTO SYKLI, 2013 Johdanto Dia 1 Monta polkua, sama suunta -koulutusaineisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu SUOMEN SÄHKÖNTUOTANNON TALOUDELLISET JA BIOFYSIKAALISET KUSTANNUKSET JA SKENAARIOITA FOSSIILISISTA ENERGIALÄHTEISTÄ IRTAUTUMISELLE Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Maailman tilan kootut selitykset OLLI TAMMILEHTO

Maailman tilan kootut selitykset OLLI TAMMILEHTO Maailman tilan kootut selitykset OLLI TAMMILEHTO 2/225 Sisällysluettelo Esipuhe...4 Retkieväitä...6 Hyvää, arvokasta ja kaunista vielä...7 Talous: kasvun kaipaajien väistöliikkeet...10 Ruokakasvu...12

Lisätiedot

TŠADIN-KAMERUNIN ÖLJYPUTKIHANKE

TŠADIN-KAMERUNIN ÖLJYPUTKIHANKE KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUKSEN KEHITYSPOLIITTISET TIETOLEHTISET 13 JOUNI NISSINEN TŠADIN-KAMERUNIN ÖLJYPUTKIHANKE Hyvinvointia köyhille vai tukea öljyteollisuudelle? DOBAN ALUEELLA ETELÄISESSÄ TŠADISSA

Lisätiedot

Tarinoita muuttuvalta planeetalta

Tarinoita muuttuvalta planeetalta Tarinoita muuttuvalta planeetalta 45 Tarinoita muuttuvalta planeetalta Tarinoita ovat kirjoittaneet Vaskivuoren lukion oppilaat ja WWF Suomen työntekijät. Toimitus: Essi Aarnio-Linnanvuori, Mira Hannuksela

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Väheneekö köyhyys suoraan suhteessa siihen, kuinka paljon kehitysyhteistyöhön käytetään rahaa? Pelastuuko maailma, jos pohjoisessa vain yksinkertaisesti hellitetään

Lisätiedot

Stora Enso ja ihmisoikeudet

Stora Enso ja ihmisoikeudet 2/2013 Stora Enso ja ihmisoikeudet Menetetty tty vallankumous? anku us? Ihmisoikeusloukkaukset ik slou oukk kkau kset arkipäivää ä Bangladeshin tekstiiliteollisuudessa teol lisu suud udessasa työskenteleville

Lisätiedot

Taustamateriaalia kalvosarjaan

Taustamateriaalia kalvosarjaan Taustamateriaalia kalvosarjaan Tähän vihkoseen on koottu taustamateriaalia Ilmari-ilmastonmuutoshankkeen kalvosarjaan. Materiaalin tarkoituksena on auttaa kouluvierailijoita ja opettajia ilmastotuntien

Lisätiedot