Lempäälän liito-oravaselvitys vuonna 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lempäälän liito-oravaselvitys vuonna 2012"

Transkriptio

1 Lempäälän liito-oravaselvitys vuonna 2012 Espoo 2012

2 Lempäälän liito oravaselvitys Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ JOHDANTO TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU Esiintymät vuonna Muut esiintymätiedot JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET KIRJALLISUUS LIITE 1. MENETELMÄKUVAUS LIITE 2. KUVIOTIEDOT LIITE 3. LIITO-ORAVAN ELINTAVAT Kannen kuva: Kevättulvaa kuvioiden 73 ja 75 välissä ( ). Valokuva Karttakuvat Pohjakartat Kirjoittajat: Faunatica Oy Faunatica Oy Maanmittauslaitos lupanro 792/MML/11 Juha Kinnunen Marko Schrader Marko Nieminen (toimitus) Kiitokset: Ilari Rasimus, Marita Palokoski (Lempäälän kunta).

3 Lempäälän liito oravaselvitys Tiivistelmä Tässä raportissa esitetään tulokset vuonna 2012 Kuokkala-Herrala-Hakkarin alueella ja Lempäälän keskustan seudulla (sis. Hauralan alueen) tehdystä liito-oravaselvityksestä. Työ tehtiin Lempäälän kaupungin toimeksiannosta ja Faunatica Oy:n toimesta. Tavoitteena oli selvittää liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat selvitysalueella ja sen välittömässä läheisyydessä sekä kartoittaa liikkumisreitit kaavoitustyötä ja viherverkkosuunnittelua varten. Liito-oravaesiintymät (lisääntymis- ja levähdyspaikat) kulkuyhteyksineen tulee luonnonsuojelulain mukaisesti säästää. Selvitysalueelta löytyi kahdeksan erilliseksi tulkittua liito-oravaesiintymää (yht. 46 papanapuuta), joista osa oli entuudestaan tunnettuja ja osa uusilta alueilta. Optimaalisiksi tulkittuja kuvioita on yht. 24. Selvitysalueella on kaksi vahvaa esiintymäaluetta: Haljastenmäki-Haurala ja Kiviaho. Kulkuyhteydet esiintymien välillä ovat toimivia.

4 Lempäälän liito oravaselvitys Johdanto Lempäälän liito-oravien tilannetta on selvittänyt ja tietoja koonnut luontokartoittaja Kari Laamanen (2002, 2003, 2005, 2010, 2011). Havaintoja on kertynyt melko runsaasti, ja kokonaiskuva liitooravatilanteesta vaikuttaa olevan hyvin tiedossa. Toisaalta asuttujen elinpiirien tilanne muuttuu vuosittain, mikä on luonnollista ja normaalia liito-oravan kohdalla. Mikäli halutaan pysyä tilanteen tasalla, on selvitys siis tehtävä parin vuoden välein. Vuoden 2012 selvitys tehtiin Kuokkala-Herrala-Hakkarin alueella ja Lempäälän keskustan seudulla (sisältää Hauralan alueen) Lempäälän kaupungin toimeksiannosta ja tekijänä oli Faunatica Oy. Selvityksen tavoitteena oli selvittää liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat selvitysalueella ja sen välittömässä läheisyydessä sekä kartoittaa liikkumisreitit selvitysalueen sisällä ja selvitysalueelta lähiympäristöön. Tietojen avulla voidaan päivittää tietämys liito-oravaesiintymistä Lempäälän keskustan ympäristön alueella kaavoitustyötä ja viherverkkosuunnittelua varten. Selvityksessä käytetyt menetelmät kuvataan liitteessä Tulokset ja niiden tarkastelu 2.1. Esiintymät vuonna 2012 Löydettyjen 46 papanapuun tiedot on koottu taulukkoon 1 ja kuvioiden puustotiedot liitteeseen 2. Selvitetyt kuviot jakautuivat soveltuvuusluokkiin seuraavasti: Luokka 1 (Sopimaton liito-oravalle): 1 kpl 0,45 % Luokka 2 (Liikkumisympäristö): 132 kpl 58,9 % Luokka 3 (Soveltuu liito-oravalle): 67 kpl 29,9 % Luokka 4 (Soveltuu hyvin liito-oravalle): 24 kpl 10,7 % Yhteensä 224 kpl Työssä löydettiin kahdeksan erilliseksi tulkittua liito-oravan elinpiiriä, joiden rajaukset näkyvät kuvista 2-15.

5 Lempäälän liito oravaselvitys 2012 Kuva 1. Selvitetyt kuviot, liito-oravahavainnot ja kulkuyhteydet. 4

6 Lempäälän liito oravaselvitys Esiintymä Kiviaho S (kuvio 129) Esiintymä on ollut tiedossa jo aikaisemmin (Laamanen 2011). Melko pienellä alalla on runsaasti hyviä haapoja. Esiintymä on liito-oravan kannalta ihanteellinen, eikä muutoksia ole tapahtunut. Liikkumiseen käytetty alue on laaja. Eteläisin havainto on 380 m päässä muista havainnoista. Vaikka liito-oravanaaraat liikkuvat koiraita huomattavasti vähemmän, voivat nekin käydä esimerkiksi ruokailemassa satojen metrien päässä pesäpuusta. Yhteydet ympäröiviin soveltuviin metsälaikkuihin ovat hyvät. 2 Esiintymä Kiviaho NE (kuvio 122) Esiintymä on uusi. Liito-oravan kannalta ihanteellisessa metsässä on runsaasti haapoja (myös kolohaapoja). Kuvion pohjoispuolella olevalla kuviolla 123 on tehty edellistalvena mittava avohakkuu, mutta kuvion 122 tilanne on pysynyt muuttumattomana. Koska esiintymää ympäröivät avoimet alueet, on tärkeää, että kulkuyhteys kuviolle säilyy. Yhteydet ympäröiviin soveltuviin metsälaikkuihin kulkevat kuvion pohjoisosan kautta. Kuvio 123 on tärkeä kuvio kulkuyhteydeksi. 3 Esiintymä Saarikko NE (kuvio 150) Esiintymä on uusi. Useamman puun alta löytyi liito-oravan papanoita. Kolopuita ei löydetty, mutta pesintä oravan risupesissä on mahdollista. Esiintymä sijaitsee selvitysalueen rajalla. Ilmakuvatarkastelun perusteella näyttäisi esiintymästä länteen olevan lisää soveltuvaa metsää ja on mahdollista, että esiintymä jatkuu selvitysalueen ulkopuolelle. Yhteydet ympäröiviin potentiaalisiin esiintymälaikkuihin ovat hyvät. Tulevaisuudessa tulisi kuitenkin varmistaa että hyvät kulkuyhteydet länteen säilyvät. 4 Esiintymä Saarikonmäki (kuvio 134) Esiintymä on ollut tiedossa jo pidempään. Ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmässä on kaksi havaintoa vuodelta 1997 (16.1. ja ). Laamanen (2011) mainitsee löytäneensä asuttamisen jälkiä vuonna Esiintymä on edelleen ihanteellinen, eikä muutoksia ole tapahtunut. Tässä työssä tehtiin vain vähäisiä havaintoja liito-oravasta. Yhteydet ympäröiviin soveltuviin metsäkuvioihin ovat hyvät.

7 Lempäälän liito oravaselvitys Taulukko 1. Papanapuiden tiedot. Puun ID Kuvio Puulaji Läpimitta (cm) Kolo Papanoita X(YKJ) Y(YKJ) haapa 33 ei < haapa 36 ei < haapa 40 ei < haapa 35 ei < haapa 30 ei haapa 25 ei < haapa 35 ei < kuusi 55 ei < haapa 45 ei < kuusi 60 ei < kuusi 50 ei < haapa 45 ei < haapa 42 ei < kuusi 65 ei < haapa 32 ei < haapa 33 ei haapa 45 ei haapa 35 ei < haapa 40 ei < haapa 38 ei haapa 32 ei < haapa 45 ei < haapa 45 ei < haapa 40 ei < haapa 45 ei < haapa 32 ei < kuusi 40 ei < kuusi 45 ei kuusi 35 ei < kuusi 32 ei < kuusi 45 ei < kuusi 30 ei < kuusi 37 ei < kuusi 45 ei < kuusi 55 ei < kuusi 37 ei < kuusi 30 ei < kuusi 37 ei < kuusi 60 ei < kuusi 50 ei < kuusi 35 ei < kuusi 35 ei < kuusi 32 ei < kuusi 35 ei < kuusi 40 ei < kuusi 35 ei <

8 Lempäälän liito oravaselvitys Kuva 2. Esiintymät 1 (eteläinen) & 2 (koillinen) karttapohjalla.

9 Lempäälän liito oravaselvitys Kuva 3. Esiintymät 1 (eteläinen) & 2 (koillinen) ilmakuvalla.

10 Lempäälän liito oravaselvitys Kuva 4. Esiintymä 3 karttapohjalla.

11 Lempäälän liito oravaselvitys Kuva 5. Esiintymä 3 ilmakuvalla.

12 Lempäälän liito oravaselvitys Esiintymä Ahtialanjärvi N (kuvio 98) Esiintymä on uusi. Paikalta löydettiin vain vähän papanoita yhden puun alta, eikä lähiympäristöstä muualta löytynyt merkkejä. Lähellä oleva kuvio 97 on liito-oravan kannalta mahdollinen, mutta sieltä ei merkkejä löytynyt. Alueelta ei löytynyt liito-oravall lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Tärkeimmät yhteydet ympäröiviin soveltuviin metsälaikkuihin kulkevat kuvion 97 kautta. 6 Esiintymä Haljastenmäki (kuvio 58) Esiintymä on tunnettu vuodesta 2010 lähtien (Laamanen 2010, 2011). Tilanne ei ole muuttunut vaan esiintymä on hyvin vuoden 2011 kaltainen. Merkkejä asuttamisesta on runsaasti. Alueelta ei löytynyt liito-oravalle soveltuvaa kolopuuta tai linnunpönttöä. Suurella todennäköisyydellä liitooravallekin soveltuvia oravan risupesiä löytyy alueelta. Pesien paikantaminen tiheässä kuusimetsässä on kuitenkin erittäin hankala. Alueen omakotitalojen pihapiireistä löytyy useampia ulkorakennuksia joiden ullakot voivat olla soveltuvia pesäpaikkoja liito-oravalle. Näitä pihapiirejä ei päästy tutkimaan. Suurella varmuudella voidaan kuitenkin todeta että alueella on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koska havaintoja on tehty useiden vuosien aikana. Papanoiden määrät viittaavat myös siihen että liito-orava on viettänyt alueella paljon aikaa. Lähialueella ei ole muuta hyvin liito-oravalle soveltuvaa metsää joten Haljastenmäki muodostaa todennäköisesti liitooravan elinpiirin ydinalueen. Kulkuyhteydet ympäröiviin metsiin ovat haastavat. Hauralaan ovat hyvät yhteydet mutta Haurala itse on melko eristynyt niemi josta on vain huono kulkuyhteys muualle. Yksi mahdollinen kulkuyhteys voisi olla Hauralan luoteisosassa sijaitsevan Vuollesaaren kautta. Haljastenmäeltä on ehkä kulkuyhteys suoraan pohjoiseen rantaviivaa pitkin ja itään Mottisen kautta. Mottisen salmi on kuitenkin melko leveä mutta todennäköisesti liito-orava pystyy ylittämään sen. 7 Esiintymä Miemola (kuvio 43) Esiintymä on uusi. Paikalta löydettiin vain vähän papanoita yhden puun alta, eikä lähiympäristöstä muualta löytynyt merkkejä. Lähellä oleva rantakuvio 42 on liito-oravan kannalta mahdollinen, mutta sieltä ei merkkejä löytynyt. Kulkuyhteys kuviolle on melko huono koska alue on veden ja laajojen peltoalueiden ympäröimä. Salmen ylitys Putkistonniemeen saattaisi olla mahdollinen. 8 Esiintymä Toutonen SW (kuvio 30) Esiintymä on uusi. Papanoita oli vähän yhden puun alla. Paikalla on tehty hiljattain hakkuita, mikä todennäköisesti autioittaa esiintymän. Lähiseuduilta (Toutosenkuja, Päivääniemi) on olemassa havaintoja, joten alueella on edelleen liito-oravia. Yhteys Päivääniemen esiintymään vesistön yli tuntuu vaikealta. Kapeimmillaan salmi on noin 100 m levyinen ja salmen pohjoispuolella ei ole varttunutta puustoa veden lähellä, joten ylitys tässä kohdassa ei ole todennäköinen. Kulkuyhteys pohjoiseen järven rantaa pitkin on hyvä.

13 Lempäälän liito oravaselvitys Kuva 6. Esiintymä 4 karttapohjalla.

14 Lempäälän liito oravaselvitys Kuva 7. Esiintymä 4 ilmakuvalla.

15 Lempäälän liito oravaselvitys Kuva 8. Esiintymä 5 karttapohjalla.

16 Lempäälän liito oravaselvitys Kuva 9. Esiintymä 5 ilmakuvalla.

17 Lempäälän liito oravaselvitys Kuva 10. Esiintymä 6 karttapohjalla.

18 Lempäälän liito oravaselvitys Kuva 11. Esiintymä 6 ilmakuvalla.

19 Lempäälän liito oravaselvitys Kuva 12. Esiintymä 7 karttapohjalla.

20 Lempäälän liito oravaselvitys Kuva 13. Esiintymä 7 ilmakuvalla.

21 Lempäälän liito oravaselvitys Kuva 14. Esiintymä 8 karttapohjalla.

22 Lempäälän liito oravaselvitys Kuva 15. Esiintymä 8 ilmakuvalla.

23 Lempäälän liito oravaselvitys Muut esiintymätiedot Vaihmala Hotellin eteläpuolelta on tehty havainto vuonna 2010 (Laamanen 2011). Esiintymä sijaitsee vuoden 2012 selvitysalueen ulkopuolella. Iso-Vätäräinen Esiintymän löysi Voitto Ryyppö (LTKM:n Hatikka-järjestelmä). Iso-Vätäräisen haapaiset metsät on hakattu hiljattain, eikä merkkejä liito-oravan asuttamisesta vuonna 2012 löytynyt. Kuvio 120 on silti edelleen potentiaalinen liito-oravan esiintymiselle. Vanattara Esiintymän löysi Voitto Ryyppö (LTKM:n Hatikka-järjestelmä). Vanattaran kylä sijaitsee vuoden 2012 selvitysalueen pohjoispuolella. Kyynäröjärvi Esiintymän löysi Voitto Ryyppö (LTKM:n Hatikka-järjestelmä). Esiintymän paikaksi on sanottu Vähä Kausjärven ja Kyynäröjärven välinen puro (Toussunoja). Esiintymä on vuoden 2012 selvitysalueen ulkopuolella. Pyhältö Pyhällön kylältä on vanhoja havaintoja 1990-luvulta (Laamanen 2011). Kylä sijaitsee vuoden 2012 selvitysalueen ulkopuolella. Vanha Pappila (Rovastintie 3) Alueelta on vuonna 2009 löytynyt liito-oravan häntäosa (Laamanen 2011). Vanhan Pappilan alueelta ei ollut vuoden 2012 selvityksessä kuvioita. Keskustelussa erään maanomistajan kanssa tuli esille myös, että Tuulialassa tiedetään joskus olleen liito-oravia.

24 Lempäälän liito oravaselvitys Päivääniemi Esiintymä on löydetty vuonna 2002 (Laamanen 2011). Se sijaitsee vuoden 2012 selvitysalueen ulkopuolella, kylläkin lähellä löydettyä esiintymää Toutonen SW. Vesialueen ylitys vaikuttaa kuitenkin mahdottomalta. Toutosenkuja Esiintymä on paikallisten asukkaiden löytämä ja kertoma (Laamanen 2011). Toutosenkujalta tutkitulla kuviolla 26 oli liito-oravan esiintymiselle sopivat olosuhteet (myös kolopuu), mutta merkkejä asuttamisesta ei löytynyt. Taiteilijatalo Atra (Taiteilijakujan ja Kaakontien välinen metsikkö) Paikalta on asukashavainto liito-oravasta 1990-luvulta (Laamanen 2011). Nyt tutkittiin kuvio 61, mutta merkkejä liito-oravan asuttamisesta ei löytynyt. Laasonportti Laasonportin alueelta on asukashavainto kuolleesta liito-oravasta 2000-luvulta (Laamanen 2011). Laasonportti on vuoden 2012 selvitysalueen ulkopuolella.

25 Lempäälän liito oravaselvitys Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Työssä tavattiin kahdeksan erilliseksi tulkittua liito-oravaesiintymää (esim. kuva 16). Näistä osa oli entuudestaan tunnettuja, mutta myös uusilta alueilta tavattiin liito-oravia. Asuttujen esiintymien tilanne muuttuu vuosittain, mikä on liito-oravan normaalia käyttäytymistä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vaikka tänä vuonna olisikin esiintymisessä jollakin paikalla välivuosi, ei se kerro mitään seuraavista vuosista. Liito-orava tarvitsee myös tyhjiä elinpiirejä, joille poikaset voivat asettua. Tällä hetkellä asuttuina olevat esiintymät sijaitsevat selvitysalueen lähes parhailla paikoilla. Optimaalisiksi tulkittuja kuvioita oli 24 kappaletta, joista kahdeksalla liito-orava tavattiin. Ns. tyhjiä esiintymälaikkuja ei siis selvitysalueella ole kovinkaan paljoa, joka asettaa reunaehdon liitooravan tulevalle kannankehitykselle. Tärkeää on myös se, miten tyhjät laikut sijaitsevat suhteessa asuttuihin: yhteyksien on oltava toimivat. Alueella on kaksi vahvaa esiintymäaluetta, jotka ovat Haljastenmäki-Haurala ja Kiviaho. Hauralasta on vuosien mittaan saatu havaintoja melko paljon, mutta yksittäiset paikat eivät pysy kauan asuttuina. Hauralassa on kuitenkin tällä hetkellä tyhjinä olevia liito-oravalle potentiaalisia laikkuja. Haljastenmäen-Hauralan kanta vaikuttaa pieneltä ja on jonkin verran saarroksissa. Paras säilymismahdollisuus on Kiviahon esiintymillä, koska niillä on toimiva yhteys kohti pohjoista (Vanattaran esiintymät) ja länttä. Yhteydet eri esiintymien välillä ovat tällä hetkellä toimivat (kuva 16). Liito-orava pystyy hyödyntämään liikkumisessaan puustoisia alueita, mutta aukkopaikat ovat sille esteitä, jotka se pyrkii kiertämään. Tämän vuoksi yleensä aukkojen keskellä sijaitsevat saarekkeet eivät tule asutuiksi. Liito-oravaesiintymät (lisääntymis- ja levähdyspaikat) tulee luonnonsuojelulain mukaisesti säästää. Myös kulkuyhteydet tulee säilyttää toimivina, sillä niiden katkaiseminen ainakin heikentää esiintymää, mutta voi myös tuhota sen. 4. Kirjallisuus Laamanen, K. 2002: Lempäälän liito-oravakartoitus Raportti. Laamanen, K. 2003: Maakalan alueen luontoselvitys. Raportti. Laamanen, K. 2005: Lempäälän liito-oravakartoituksen päivitys. Raportti. Laamanen, K. 2010: Liito-oravakartoitusta Lempäälän Haljastenmäellä osana Keskustan kehittämisen yleiskaavoitusta. Julkaisematon raportti. Laamanen, K. 2011: Liito-oravakartoitus Lempäälän Haljastenmäellä Julkaisematon raportti. Ranta, M. 2010: Lempäälän Röstinmäen alueen liito-oravaselvitys Raportti.

26 Lempäälän liito oravaselvitys Kuva 16. Liito-oravalle soveltuvien kuvioiden, lajin esiintymien ja kulkuyhteyksien sijainnit.

27 Lempäälän liito oravaselvitys Liite 1. Menetelmäkuvaus Pohjoisen alueen (Kuokkala-Herrala-Hakkari) pinta-ala on n ha ja Lempäälän keskustaan liittyvän selvitysalueen (sisältää Hauralan alueen) pinta-ala n 845 ha (yht. n ha). Marko Schrader rajasi ilmakuvatarkastelun perusteella liito-oravalle mahdollisesti soveltuvat metsät kuvioiksi, joita oli yhteensä 224 kpl (n. 780 ha; kuva 1). Kaikki rajatut kuviot tarkistettiin maastotyönä. Selvityksen tekivät Kari Nupponen (kuviot 72 78, 83, 84, 96, , 218, 230 & 231) ja Juha Kinnunen (muut kuviot). Kinnunen ja Marko Schrader vastasivat tulosten raportoinnista. Selvitysajankohta oli otollinen, sillä liito-oravan jätökset olivat luotettavasti havainnoitavissa (ks. liite 3). Kuvion sisällä edettiin kattavasti siten, että saatiin kuva puustosta sekä sen soveltuvuudesta liitooravalle. Liito-oravien jätösten löytämiseksi järeät (halkaisija rinnan korkeudelta yli 30 cm) kuuset, haavat ja koivut tarkastettiin järjestelmällisesti. Tämän lisäksi tarkastettiin suurin osa halkaisijaltaan cm haavoista. Kartoitushavaintojen perusteella kuviot jaettiin neljään luokkaan: Luokka 1 (Sopimaton liito-oravalle): Puuton, liito-oravalle täysin sopimaton alue. Eläin ei pysty liikkumaan alueella. Tähän luokkaan kuuluvat avohakkuut, nuoret alle 10-metriset taimikot, vesistöt, pellot ja rakennettu maa. Luokka 2 (Liikkumisympäristö): Puuston korkeus on yli 10 m. Metsän rakenne on sellainen, että se ei sovellu liito-oravan lisääntymispaikaksi. Puusto voi olla vielä liian nuorta tai puulajit ovat liito-oravalle sopimattomia. Luokkaan kuuluvat nuoret kasvatusmetsät, nuoret ja varttuneet puhtaat männiköt sekä kuusimetsät, joista ei löydy liito-oravalle sopivia kolo- tai ruokailupuita. Luokka 3 (Soveltuu liito-oravalle): Metsä on puustoltaan pääasiassa liito-oravalle soveltuva, mutta usein iältään vielä nuori. Sopivat kolopuut puuttuvat tai mahdollisten ruokapuiden osuus on pieni. Esimerkiksi varttuneet kasvatusmetsät kuuluvat tähän luokkaan. Luokka 4 (Soveltuu hyvin liito-oravalle): Metsikkö täyttää liito-oravan kannalta kaikki vaatimukset. Metsäkuviot ovat yleensä varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, joissa sekapuina on haapaa ja koivua. Alueella on kolopuita tai muita liito-oravalle sopivia pesäpaikkoja. Metsätaloudessa nämä metsiköt luokitellaan uudistuskypsiksi. Metsäkuvio voi kuulla luokkaan 4 vaikka havaintoja liito-oravasta ei tehty. Luokkien 2-4 kuvioista merkittiin muistiin pääpuulaji, muut puulajit, pääpuulajin keskimääräinen halkaisija rinnan korkeudelta (n. 130 cm maasta) ja muiden puulajien keskimääräinen halkaisija rinnan korkeudelta (n. 130 cm maasta) (ks. liite 2). Puille, joiden alta löydettiin papanoita, määritettiin koordinaatit GPS-paikantimella sekä kirjattiin ylös puulaji, puun halkaisija rinnan korkeudelta (n. 130 cm maasta), kolojen esiintyminen, kolojen koko sekä ulostepapanoiden määrä (ks. taulukko 1).

28 Lempäälän liito oravaselvitys Käytössä oli aikaisempia Lempäälässä tehtyjä liito-oravaselvityksiä (Laamanen 2002, 2003, 2005, 2010, 2011, Ranta 2010) sekä ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmän uhanalaishavainnot selvitysalueelta (luettu , Ilpo Mannerkoski; taulukko 1.1). Lisäksi oli käytössä kolme havaintoa Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikka-järjestelmästä. Taulukko 1.1. Hertta-tiedot. Paikan nimi Havaintopaikan kuvaus Pohjoinen Itä Pvm Havainnon kuvaus Saarikonmäki Varttunutta kuusivaltaista sekametsää, alempana pähkinälehto ja harmaalepikko (ent. laidun). Kahden kolohaavan tyvellä runsaasti papanoita, alueelle viety myös pönttö. Lajille sovelias pinta-ala: 10 ha Tuoreita papanoita kolopuiden tyvellä Saarikonmäki Ks. yllä Tuoreita papanoita kolopuiden tyvellä

29 Lempäälän liito oravaselvitys Liite 2. Kuviotiedot Taulukko 2.1. Kuvioiden puustotiedot ja sopivuusluokat. ppl = pääpuulaji, spl = sekapuulaji(t), halk = pääpuulajin keskimääräinen halkaisija rinnankorkeudelta (cm), shal = sekapuulaji(e)n keskimääräinen halkaisija rinnankorkeudelta (cm), sop = kuvion sopivuusluokka. Kuvio ppl spl halk shal sop Muuta 1 kuusi koivu, mänty, haapa, pihlaja hyvä, pönttöjä, ei koloja 2 kuusi koivu, mänty ei haapaa 3 kuusi koivu, mänty, haapa nuorta 4 kuvio puuttuu 5 kuvio puuttuu 6 kuusi koivu, mänty, haapa, raita osin hakattu 7 kuusi koivu, mänty ei haapaa, harvennettu 8 kuusi koivu, mänty, haapa, raita melko tiheää, lehtomaista kangasta, haapaa vähän 9 kuusi koivu, mänty, raita, haapa vähän haapaa 10 kuusi koivu, mänty, pihlaja, kataja ei haapaa, tiheää, harvennettua, lehtomaista kangasta 11 koivu kuusi, kataja, raita, pihlaja ei haapaa 12 kuusi koivu, mänty, vaahtera, pihlaja, harmaaleppä, raita, lehtikuusi melko tiheää, osin istutettuja peltoja, vähän harvennettua, lehtomaista kangasta 13 kuusi koivu, mänty, raita, haapa haapa nuorta, harvennettu hiljattain 14 kuusi koivu, mänty, haapa nuorta ja tiheää 15 kuusi koivu, mänty, haapa, harmaaleppä lehtomaista kangasta 16 kuusi koivu, mänty, harmaaleppä, haapa, raita lehtomaista kangasta, haapa runsas, koloja, pönttöjä 17 kuusi mänty, koivu, kataja, pihlaja ei haapaa 18 kuusi koivu, mänty, kataja tiheää 19 kuusi koivu, mänty, raita ei haapaa 20 kuusi mänty, koivu, haapa, raita kuusi mänty, koivu, haapa, raita, kataja, pihlaja tiheää, melko nuorta lehtomaista kangasta 22 kuusi mänty, koivu, kataja, haapa nuorta ja tiheää 23 kuusi mänty, koivu, haapa, raita, kataja haapa 24 kuusi mänty, koivu, haapa, pihlaja, harmaaleppä pönttöjä, vähän haapaa 25 kuvio puuttuu 26 kuusi mänty, koivu, haapa, pihlaja, vaahtera hieman harvennettu hiljattain, lehtomaista kangasta, 1 kolohaapa 27 kuusi mänty, koivu, haapa, raita, harmaaleppä tiheää, nuori lehtipuu ja haapa, pönttöjä 28 kuusi mänty, koivu, haapa nuorta ja tiheää, haapa nuori 29 kuusi koivu, mänty, harmaaleppä, haapa lehtomaista kangasta, pönttöjä 30 kuusi koivu, mänty, harmaaleppä, raita osin hakattu 31 kuusi mänty, koivu, haapa, raita, harmaaleppä nuorta ja tiheää, haapa nuorta, osin harvennettua, varpuspöllön pönttöjä 32 kuusi koivu, mänty, harmaaleppä, vaahtera, pihlaja, osin hakattu raita, haapa 33 koivu kuusi, mänty, raita istutuskoivikko 34 kuusi mänty, koivu, kataja, pihlaja kuusi mänty, koivu, haapa, harmaaleppä, raita, pihlaja 36 kuusi mänty, koivu, haapa, pihlaja, harmaaleppä lehtomaista kangasta 37 kuusi koivu, mänty, haapa, raita, pihlaja nuorta ja tiheää 38 kuusi mänty, koivu, haapa, harmaaleppä paljon kuusimaapuuta, pönttöjä 39 kuusi mänty, koivu, harmaaleppä nuorta ja tiheää, harvennettua osin 40 kuusi mänty, koivu, raita, kataja, haapa, pihlaja hoidettua, harvennettua, tiheää paikoin 41 kuusi mänty, koivu, raita, harmaaleppä, pihlaja, osin hakattu kataja, haapa, tervaleppä 42 kuusi koivu, pihlaja, kataja, haapa lehtomaista kangasta, hyvä 43 kuusi mänty, koivu, haapa, pihlaja, tammi kuusi koivu, mänty, haapa, pihlaja, raita kuusi mänty, koivu, raita, haapa pönttöjä 46 mänty kuusi, koivu, raita, pihlaja, haapa käpytikka, pönttöjä 47 koivu mänty, kuusi, pihlaja, raita, haapa kolohaapoja 48 kuusi koivu, mänty, kataja

30 Lempäälän liito oravaselvitys koivu kuusi, mänty, raita nuorta ja tiheää, pönttöjä 50 kuusi koivu, haapa, harmaaleppä, pihlaja kuusi koivu, mänty, pihlaja harvennettua 52 kuusi koivu, mänty, haapa, raita koivu kuusi, mänty, kataja, raita, harmaaleppä kuusi mänty, koivu, haapa, raita, kataja nuorta ja tiheää 55 kuusi mänty, koivu, haapa nuorta ja tiheää 56 kuusi mänty, koivu, haapa, raita, pihlaja, harmaaleppä lehtipuu melko nuorta, tiheää, harvennettu osin 57 kuusi mänty, koivu, haapa, harmaaleppä, raita, nuorta ja tiheää, pönttöjä pihlaja 58 kuusi koivu, mänty, haapa, vaahtera, raita, pihlaja, pönttöjä, oravan risupesiä, kolopuita vähän harmaaleppä 59 kuusi koivu, mänty, pihlaja ei haapaa 60 kuusi mänty, koivu, harmaaleppä, raita kuusi mänty, koivu, pihlaja, haapa lehtomaista kangasta 62 kuusi koivu, mänty, haapa, raita haapaa vähän, piakoin istutusmännikköä, melko nuorta ja tiheää eteläosassa 63 kuusi mänty, koivu, haapa, kataja, pihlaja, raita haapa nuorta, lehtomaista kangasta, pönttöjä 64 kuusi mänty, koivu, harmaaleppä, pihlaja, raita, melko tiheää, lehtomaista kangasta haapa, kataja 65 kuusi mänty, koivu, haapa, raita, harmaaleppä hieman harvennettu, lehtipuuta vähän 66 kuvio puuttuu 67 koivu kuusi, mänty, raita, haapa kuusi koivu, mänty, haapa, raita, pihlaja, harmaaleppä lehtomaista kangasta, melko tiheää, harvennettu, käpytikka 69 kuusi koivu, mänty, raita kuusi koivu, mänty, tervaleppä, harmaaleppä, raita, haapaa vähän kataja, pihlaja, haapa 71 kuusi koivu, mänty, harmaaleppä, pihlaja, haapa, haapa nuorta raita 72 kuusi koivu, harmaaleppä, mänty osin harvennettua metsää, lahopuuta runsaasti, ei kolopuita, yksi ilm. variksen pesä korkealla kuusessa 73 harmaaleppä mänty, pihlaja rehevä ja osin kostepohjainen lehtorinne, runsaasti lehtokuusamaa, kookkaita pihlajia 74 tervaleppä kuusi, koivu, harmaaleppä kosteapohjainen tervaleppälehto, jossa sekapuuna kohtalaisesti kuusia sekä vähän koivua ja harmaaleppää; lahopuuta runsaasti 75 koivu haapa, tervaleppä, kuusi, mänty rantakoivikko, sekapuuna vähän haapaa ja suppealla alueella mäntyä ja muutama kuusi; länsiosa puron varressa harvahkoa tervalepikkoa 76 kuusi koivu, mänty, pihlaja harvennettu kuusikko, jossa sekapuuna lähinnä koivua 77 kuusi haapa istutuskuusikko, sekapuuna haapaa kaakkoisreunalla; pellonreunalla kapeahko kaistale hakkuuta, johon kasvanut melko tiheä n. 5 m haavikko 78 kuusi haapa, koivu, tervaleppä osin istutettua ja osin luontaista kuusikkoa, sekapuuna kohtalaisen runsaasti järeitä haapoja; länsiosan jokivarressa harvaa tervalepikkoa; länsireuna n. 100 m matkalla pajukkoa, joka oli tulvan alla; lahopuuta melko runsaasti 79 kuusi koivu, mänty, pihlaja, raita, haapa kuvio puuttuu 81 kuusi koivu, mänty, haapa, harmaaleppä, raita pönttöjä, lehtomaista kangasta paikoin 82 kuusi koivu, mänty, haapa, raita, harmaaleppä lehtomaista kangasta 83 kuusi tuomi, koivu kuusikkoa ja tiheää tuomipensaikkoa, seassa muutama koivu; pensaikko paikoin läpitunkemattoman tiheää 84 tuomi kuusi, kataja kapea rinne peltojen keskellä; pääosin tiheää tuomipensaikkoa, järeitä kuusia yksitellen muutaman kymmenen metrin välein 85 kuusi koivu, mänty, haapa, harmaaleppä, raita kuusi mänty, koivu, haapa, raita, pihlaja melko nuorta ja tiheää

31 Lempäälän liito oravaselvitys kuusi koivu, mänty, haapa, pihlaja pönttöjä 88 kuusi koivu, mänty, haapa, raita, pihlaja lehtomaista kangasta 89 kuvio puuttuu 90 kuusi mänty, koivu ei juuri potentiaalia 91 kuusi koivu, haapa, mänty, pähkinäpensas nuorta ja tiheää 92 kuusi koivu, haapa, raita, harmaaleppä nuorta ja istutettua 93 koivu mänty, kuusi, raita nuorta ja istutettua 94 kuusi mänty, koivu, haapa, kataja, raita kuusi koivu, mänty harmaaleppä kuusi, tervaleppä, tuomi rantalehto, jossa leppien sekapuuna järeitä kuusia ja tuomea 97 kuusi raita, mänty, haapa, harmaaleppä, pihlaja, koivu 98 kuusi mänty, kataja kuusi koivu, harmaaleppä, pihlaja, kataja kuusi mänty, koivu, harmaaleppä, raita, pihlaja kuusi mänty, koivu, harmaaleppä, haapa kuusi mänty, koivu, raita, harmaaleppä, pihlaja, kataja 103 kuusi koivu, mänty kuusi koivu, haapa, pihlaja, harmaaleppä, raita, lehmus 105 kuusi koivu, mänty, pihlaja tiheää 106 kuusi koivu, mänty, kataja, pihlaja, raita, harmaaleppä 107 kuusi haapa, harmaaleppä, koivu rehevä osin louhikkoinen mäki, lähes kokonaan peltojen ja matalakasvuisten kosteikkojen ympäröimä; eteläpuolen rinteiden alaosissa puustoa harvennettu; haapaa ei kasva pohjoisrinteellä 108 kuusi haapa, koivu, harmaaleppä peltojen ympäröimä kuusikkolaikku, sekapuuna suurehkoja lehtipuita; itäosan puustoa harvennettu, osin matalakasvuinen 109 koivu kuusi melko eristynyt rinnemetsikkö pihatien laidalla peltojen keskellä 110 kuusi mänty, koivu, haapa, pihlaja, raita haapaa vähän 111 kuusi koivu, mänty, haapa, pihlaja, harmaaleppä, raita 112 koivu haapa, mänty, kuusi nuorta, kolohaapoja ja pönttöjä 113 kuusi mänty, koivu, raita, haapa, pihlaja, pönttöjä, lehtomaista kangasta, hyvä harmaaleppä 114 koivu kuusi, haapa, raita, harmaaleppä nuorta 115 koivu kuusi, haapa, raita koivu mänty, kuusi nuorta 117 kuusi koivu, mänty, pihlaja, haapa kuusi koivu, mänty, pihlaja kuusi koivu, mänty, harmaaleppä kuusi mänty, koivu, haapa, tervaleppä, pihlaja, raita nuorta, tiheää, hyvääkin, osin hakattu 121 kuusi haapa, mänty, koivu hoidettua, lehtomaista kangasta 122 kuusi haapa, mänty, koivu kolopuita, lehtomaista kangasta 123 kuusi mänty, koivu, haapa nuorta ja harvennettua 124 kuusi koivu, mänty, haapa, harmaaleppä nuorta 125 kuusi mänty, koivu, haapa ei koloja, MT, pönttöjä 126 kuusi koivu, mänty, pihlaja, haapa ei koloja, lehtomaista kangasta 127 kuvio puuttuu 128 kuusi koivu, haapa, harmaaleppä, raita, mänty lehtomaista kangasta, luonnontilainen, hyvä 129 kuusi haapa, koivu, mänty, pihlaja, harmaaleppä koloja, lehtomaista kangasta 130 mänty koivu, kuusi, haapa, pihlaja ei koloja 131 kuusi mänty, koivu, raita, haapa, pihlaja koloja, pönttöjä, lehto 132 kuusi mänty kuusi mänty, koivu, haapa lehtomaista kangasta 134 kuusi koivu, kataja, mänty, pihlaja, haapa, lehtomaista kangasta, pönttöjä pähkinäpensas 135 kuusi koivu nuorta ja tiheää 136 kuusi mänty, harmaaleppä, koivu, pihlaja, haapa lehtomaista kangasta, pönttöjä 137 kuusi haapa, koivu, raita, kataja, harmaaleppä

32 Lempäälän liito oravaselvitys kuusi mänty, koivu nuorta ja tiheää 139 kuusi koivu, mänty, pihlaja nuorta 140 kuusi koivu, mänty, haapa nuorta 141 kuusi koivu, mänty, haapa, raita harvennettua 142 kuusi koivu, mänty, raita nuorta ja tiheää 143 kuusi koivu, mänty, haapa, harmaaleppä kuusi koivu, mänty, pihlaja, raita, harmaaleppä nuorta, tiheää, istutettua, osin harvennettu 145 kuusi koivu, raita, harmaaleppä tiheää 146 kuusi mänty, koivu, raita, haapa harvennettua 147 kuusi koivu, mänty, haapa, raita kuusi koivu, mänty, haapa, raita, pihlaja kuusi koivu, mänty, haapa, raita kuusi koivu, haapa, mänty, harmaaleppä kuusi koivu, mänty nuorta 152 kuusi mänty, koivu mänty kuusi, koivu, harmaaleppä kuusi koivu, haapa, mänty kuusi mänty, koivu kuusi koivu, haapa, mänty kuusi koivu, harmaaleppä, pihlaja kuusi mänty, koivu harvennettua 159 kuusi koivu, mänty, haapa lehtomaista kangasta 160 kuusi koivu, mänty, haapa, harmaaleppä, pihlaja koloja, valkoselkätikka 161 kuusi haapa, koivu, pihlaja, mänty lehtomaista kangasta 162 kuusi koivu, haapa hoidettua, harvennettua, ei koloja 163 kuusi mänty, koivu nuorta, tiheää 164 kuusi koivu, mänty, haapa tiheää, nuorta 165 kuusi mänty, koivu tiheää 166 kuusi koivu, mänty, kataja nuorta, ohutta 167 kuusi koivu, mänty, harmaaleppä lehtomaista kangasta, pönttöjä 168 kuusi koivu, haapa lehtomaista kangasta 169 kuusi mänty, koivu, haapa kuusi koivu, haapa kuusi koivu, mänty, haapa, raita lehtomaista kangasta, vähän hoidettua 172 kuusi koivu, mänty hoidettua 173 kuusi koivu, mänty, haapa, raita hoidettua, lehtomaista kangasta 174 kuusi mänty, koivu, harmaaleppä, pihlaja, haapa, lehtomaista kangasta raita 175 kuusi mänty, haapa, koivu, pihlaja lehtomaista kangasta 176 kuusi haapa, pihlaja, mänty, koivu lehtomaista kangasta 177 kuusi koivu, mänty, haapa, pihlaja lehtomaista kangasta 178 kuusi mänty, koivu kuusi koivu, mänty nuorta, harvennettua, tiheää 180 kuusi mänty ei koloja 181 kuusi mänty, koivu, haapa ei koloja 182 kuusi koivu ei koloja, nuorta, lehtomaista kangasta, pönttöjä 183 koivu mänty, kuusi, haapa, raita nuorta 184 kuusi haapa, koivu, mänty, pihlaja kolopuita, lehtomaista kangasta 185 kuusi mänty, koivu, haapa, pihlaja ei koloja, lehtomaista kangasta, pönttöjä 186 kuusi mänty, koivu, haapa, raita ei koloja, lehtomaista kangasta 187 kuusi manty, koivu, harmaaleppä lehtomaista kangasta 188 kuusi koivu, pihlaja ei koloja, lehtomaista kangasta 189 kuusi koivu, mänty ei koloja, lehtomaista kangasta 190 kuusi koivu ei koloja 191 kuusi koivu, pihlaja, vaahtera ei koloja, lehtomaista kangasta 192 kuusi koivu, pihlaja, raita ei koloja 193 kuusi koivu, raita, haapa, pihlaja ei koloja, lehto, pönttöjä 194 kuusi mänty, koivu, raita ei koloja 195 kuusi mänty, koivu, pihlaja, raita ei koloja, lehto 196 kuusi mänty, koivu, vaahtera, pähkinäpensas ei koloja, lehto 197 kuusi koivu, mänty, haapa, raita, pihlaja ei koloja, lehto 198 kuusi koivu, pähkinäpensas, pihlaja, raita ei koloja, lehto 199 kuusi koivu, mänty, pihlaja pönttöjä 200 kuusi koivu, haapa

33 Lempäälän liito oravaselvitys kuusi koivu, mänty, kataja, tammi, raita ei haapaa, harvennettu 202 kuusi koivu, mänty ei haapaa 203 kuusi koivu, pihlaja ei haapaa, lehtomaista kangasta 204 kuusi koivu, mänty, haapa, pihlaja haapa nuorta 205 kuusi koivu, mänty, vaahtera, kataja, raita, pihlaja, ei haapaa lehtikuusi 206 kuusi koivu, mänty, raita, haapa, pihlaja haapa nuorta 207 koivu mänty, kuusi hiljattain harvennettu hakattu 209 kuusi koivu, mänty, kataja, raita, vaahtera kuusi koivu, mänty, kataja kuusi koivu, pihlaja, raita lehtomaista kangasta 212 kuusi koivu, mänty, raita nuorta ja tiheää 213 koivu mänty, kuusi, raita, haapa nuorta ja tiheää 214 kuusi mänty, koivu, haapa, raita, pihlaja nuorta ja tiheää 215 koivu mänty, kuusi, kataja, tammi, pihlaja, pönttöjä harmaaleppä, haapa, raita 216 mänty kuusi, koivu kuusi mänty, koivu, raita, haapa harvennettua 218 kuusi 35 2 tiheäkasvuinen ilmeisesti istutettu kuusikko, ei seka- eikä lahopuuta; metsikön keskellä pöllönpönttö 219 kuusi koivu, mänty, pihlaja, raita kuusi koivu, mänty, haapa, raita, pihlaja lehtomaista kangasta 221 kuusi koivu, mänty, harmaaleppä kuusi koivu, mänty, pihlaja kuusi koivu, mänty, pihlaja kuusi koivu, mänty, harmaaleppä kuusi koivu, mänty, haapa melko nuorta ja tiheää 226 kuusi mänty, koivu, haapa, raita kuusi haapa, pihlaja, mänty osa hakattu, nuorta 228 kuusi mänty, haapa, pihlaja, harmaaleppä, raita, osa hakattu kataja 229 kuusi koivu, mänty, pihlaja, raita nuorta ja tiheää 230 kuusi koivu kuusikkolaikku saaren koillisosassa; muu osa saaresta lähes puhdasta koivikkoa; itäpuolen vastarannalla <10 m korkeaa pajukkoa/lepikkoa, pohjois- ja länsiosissa kosteikkorantoja ja peltoa; mahdollinen liitooravan reitti saareen vain etelän kautta, muualla rannat liian matalakasvuisia ja kaukana saaresta 231 kuusi koivu kuusikkolaikku saaren koillisosassa; muu osa saaresta lähes puhdasta koivikkoa; itäpuolen vastarannalla <10 m korkeaa pajukkoa/lepikkoa, pohjois- ja länsiosissa kosteikkorantoja ja peltoa; mahdollinen liitooravan reitti saareen vain etelän kautta, muualla rannat liian matalakasvuisia ja kaukana saaresta

34 Lempäälän liito oravaselvitys Liite 3. Liito-oravan elintavat Kirjoittajat: Marko Schrader & Marko Nieminen. Liito-orava (Pteromys volans) on havumetsävyöhykkeen varttuneissa sekametsissä esiintyvä pieni yöaktiivinen nisäkäs. Suomen ulkopuolella laji on levittäytynyt halki Siperian aina Japaniin asti (Ognev 1966). Euroopan Unionissa liito-oravaa esiintyy Suomen lisäksi vielä pieniä määriä Virossa ja yksittäin Latviassa (Mäkelä 1996b, Timm & Kiristaja 2002). Suomessa on noin liito-oravanaarasta, keskimäärin 0,9 naarasta neliökilometriä metsämaata kohti (Hanski 2006). Suomen liito-oravakannan on arvioitu taantuneen viimeisimpien vuosikymmenien aikana (Rassi ym. 2001, Hanski 2006). Liito-orava suosii varttuneita kuusikoita, jotka tarjoavat järeitä kuusia ja kolohaapoja suoja- ja pesäpaikoiksi sekä lehtipuita kuten koivuja, haapoja ja leppiä ruokailupuiksi (Hanski 1998). Ruokailupuustoa tarjoavat myös lehtipuutaimikot, peltojen ja hakkuuaukeiden reunat sekä järven- ja merenrantalepikot. Liikkuessaan yhdestä sopivasta elinympäristöstä toiseen liito-oravat käyttävät myös nuoria metsiä ja taimikoita. Laji pystyy ylittämään jopa siemenpuuhakkuita, jos puut ovat riittävän lähellä toisiaan. Ne kuitenkin välttävät mäntymetsiä ja puustoisia rämeitä. Puuttomat hakkuut, nuoret taimikot ja avoimet alueet ovat liito-oravalle käyttökelvottomia (Hanski ym. 2001). Liito-orava pystyy ylittämään m leveitä aukkoja (Desrochers ym. 2003). Jokaisella liito-oravalla on useita pesiä, joita ne säännöllisesti käyttävät. Liito-orava käyttää lisääntymiseen ja lepäämiseen useita eri pesiä elinpiirillään, keskimäärin neljää eri pesää kesä-syyskauden aikana (vaihteluväli 1-10 pesää). Pesäkolo on yleensä käpytikan haapaan hakkaama, joskus myös luonnonkolo esimerkiksi koivussa (Hanski ym. 2000b). Kolojen lisäksi liito-orava voi käyttää pesänään oravan kuuseen rakentamaa risupesää tai linnunpönttöä, joskus myös asuinrakennuksen osaa, jos sopiva on tarjolla (Hanski ym. 2000a). Kartoituksissa havaitaan pesäpuina lähes ainoastaan kolopuita, sillä liito-oravan käyttämiä risupesiä on kartoituksissa lähes mahdotonta todentaa. Lisäksi vain talvella käytettyjä pesäpuita löydetään, koska vain niiden puiden alta pystytään normaalisti havaitsemaan papanoita (kevään ja kesän aikana käyttämien pesäpuiden alta ei juurikaan löydy papanoita). Tästä syystä kartoittaja joutuu arvioimaan, mitkä puut ovat todennäköisesti liito-oravan käytössä. Kesällä liito-orava käyttää ravinnokseen pääasiassa lehtipuiden lehtiä, erityisesti haapaa ja leppää. Syksyn ja talven tullen lehdet korvautuvat lepän ja koivun norkoilla sekä havupuiden kukinnoilla ja vuosikasvaimilla (Mäkelä 1996a, Hanski 1998). Talveksi liito-oravat varastoivat lehtipuiden norkkoja useimmiten ravintolähteen lähistöllä kasvavien kuusten oksille (Sulkava & Sulkava 1993). Liito-oravaurosten ja -naaraiden elinpiireissä on suuri kokoero. Urosten keskimääräinen reviirikoko on 60 ha ja naaraiden 8 ha (Hanski ym. 2000a) sisältäen useita pesä- ja ruokailupaikkoja tarjoavia metsiköitä, joita sopimattomammat mutta liikkumisen sallivat elinympäristötyypit voivat pirstoa. Liito-oravanaaraan ei ole radiopantatutkimuksissa havaittu lisääntyvän alle 4 ha kokoisissa, eristyneissä, nuorten metsien, taimikoiden tai avoalueiden ympäröimissä metsälaikuissa (Hanski 2006). Elinpiirillä on todettu olevan ydinalue, johon liito-oravan oleskelu ja liikkuminen keskittyy. Ydinalueella ravintoa tarjoavien lehtipuiden tiheys on usein suuri (Hanski 1998). Toinen tärkeä tekijä on kolopuiden, erityisesti vanhojen haapojen, esiintyminen. Ravinto- ja pesäresurssit ovat tärkeitä erityisesti naaraille, joiden elinpiirit ovat pienempiä kuin urosten ja selkeästi erillään toisistaan. Urokset sen sijaan liikkuvat laajoilla alueilla erityisesti keväällä kiima-aikana, eivätkä puolusta reviirejä (Hanski ym. 2000a). Naaraiden elinpiirit ovat yleensä erillään toisistaan, mutta urosten elinpiirit voivat sijaita laajalti päällekkäin samalla alueella. Yhden uroksen elinpiirin sisällä voi olla useamman naaraan elinpiiri (Hanski ym. 2001).

35 Lempäälän liito oravaselvitys Koska yöaktiivista liito-oravaa on vaikea havaita, niin kellertävät ulostepapanakasat kolohaavan tai järeän kuusen juurella ovat yleensä ainoa merkki lajin esiintymisestä alueella. Keltaisia papanoita muodostuu ainoastaan talvella, koska talviravintona käytetyt norkot sisältävät runsaasti siitepölyä. Keväällä maalistoukokuussa lumen sulettua puiden tyviltä kellertävät papanat ovat parhaiten havaittavissa. Myöhemmin kesällä liito-oravan ravinnon muuttuessa papanat muuttuvat rusehtaviksi ja vaikeammin havaittaviksi ja hajoavat maastossa nopeammin, kun taas talvella papanat helposti hautautuvat lumeen. Kesäpapanoita on maastossa lähes mahdotonta havaita. Papanat antavat ainoastaan tietoa lajin esiintymisestä alueella, niiden perusteella ei pysty määrittämään eläinten määrää tai niiden elinpiirien laajuutta. Lisäksi liito-oravat liikkuvat talvisin huomattavasti suppeammalla alueella kuin kesällä, joten kartoituksissa havaittavat talvipapanat paljastavat vain osan yksilöiden käyttämistä alueista. Lähteet Desrochers, A., Hanski, I. K. & Selonen, V. 2003: Siberian flying squirrel responses to high- and lowcontrast forest edges. Landscape Ecology 18: Hanski, I. K. 1998: Home ranges and habitat use in the declining flying squirrel, Pteromys volans. Wildlife Biology 4: Hanski, I. K. 2006: Liito-oravan Pteromys volans Suomen kannan koon arviointi Loppuraportti. Ympäristöministeriö, Helsinki. Hanski, I. K., Stevens, P. C., Ihalempiä, P. & Selonen, V. 2000a: Home-range size, movements, and nest-site use in the Siberian flying squirrel, Pteromys volans. Journal of Mammalogy 81: Hanski, I. K., Mönkkönen, M., Reunanen, P. & Stevens, P. 2000b: Ecology of the Eurasian Flying Squirrel (Pteromys volans) in Finland. Kirjassa: Goldingay, R. & Schebe, J. (toim.), Biology of Gliding Mammals. Filander Verlag, Fürth. Hanski, I. K., Henttonen, H., Liukko, U.-M., Meriluoto, M. & Mäkelä, A. 2001: Liito-oravan (Pteromys volans) biologia ja suojelu Suomessa. Suomen Ympäristö 459, Ympäristöministeriö. Mäkelä, A. 1996a: Liito-oravan (Pteromys volans L.) ravintokohteet eri vuodenaikoina ulosteanalyysin perusteella. Liito-orava Suomessa. WWF:n Suomen Rahaston Raportteja Nro 8, Helsinki. Mäkelä, A. 1996b: Liito-oravan (Pteromys volans L.) lisääntymisbiologiasta. Liito-orava Suomessa. WWF:n Suomen Rahaston Raportteja Nro 8, Helsinki. Ognev, S. I. 1966: Mammals of the USSR and Adjacent Countries. Vol. IV Rodents. Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem. Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Sulkava, P. & Sulkava, R. 1993: Liito-oravan ravinnosta ja ruokailutavoista Keski-Suomessa. Luonnon tutkija 97: Timm, U. & Kiristaja, P. 2002: The Siberian flying squirrel (Pteromys volans L.) in Estonia. Acta Zoologica Lituanica 12:

36 Lansantie 3 D Espoo Pekka Robert Sundell Toimitusjohtaja p Marko Nieminen Dosentti, tutkimussuunnittelija p Kari Nupponen FM, projektipäällikkö p Aapo Ahola LuK, tutkimussuunnittelija p

Liito-oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007

Liito-oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007 Liito-oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007 Espoo 2007 Liito oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset 3 2.1. Sulan alue 3 2.2. Kehä IV:n

Lisätiedot

Marja-Vantaan asuntomessualueen sopivuus liito-oravalle

Marja-Vantaan asuntomessualueen sopivuus liito-oravalle 1(10) M U I S T I O 9.11.2011 Marja-Vantaan asuntomessualueen sopivuus liito-oravalle Marko Schrader & Marko Nieminen Syksyllä 2011 arvioitiin Marja-Vantaan asuntomessualueen (kuva 1) sopivuus liito-oravalle

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Lapinkylä, Vantaa

Liito-oravaselvitys Lapinkylä, Vantaa 2009 Liito-oravaselvitys Lapinkylä, Vantaa Tmi Marko Schrader 30.5.2009 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Liito-oravan biologiaa... 4 3. Menetelmät... 5 4. Tulokset... 5 5. Johtopäätökset... 9 6. Kirjallisuus

Lisätiedot

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Taru Heikkinen 19.12.2008 Kaupunkisuunnitteluosasto Jyväskylän kaupunki 1. Tehtävän kuvaus ja tutkimusmenetelmät Työn tarkoituksena oli selvittää liito-oravan esiintyminen

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

Marja-Vantaan liito-oravaselvitys vuonna 2012

Marja-Vantaan liito-oravaselvitys vuonna 2012 Marja-Vantaan liito-oravaselvitys vuonna 2012 Espoo 2012 Marja Vantaan liito oravaselvitys 2012 1 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU... 3 2.1. Liito-oravaesiintymät...

Lisätiedot

Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden liitooravaselvitys

Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden liitooravaselvitys Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden liitooravaselvitys vuonna 2011 Espoo 2011 Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava alueiden liito oravaselvitys 2011 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä

Lisätiedot

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LAUSUNTO LIITO-ORAVAN ESIINTYMISESTÄ JA ELINYMPÄRISTÖISTÄ KUIVISTONMÄEN ALUEELLA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 21.10.2015 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Kaivoveden pohjoisrannan haapalehtoa Jätöskasa Kankaansuolla 1 1 Johdanto...2 2 Työmenetelmät...3 3 Tulokset...4 3.1 Leirikeskuksen itäpuoli....4 3.2 Kankaanhauta-tilan

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie. Liito-oravaselvitys. Tiehallinto

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie. Liito-oravaselvitys. Tiehallinto Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie Liito-oravaselvitys Tiehallinto 2009 1 Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä-Nurmo; liito-oravaselvitys 1. Yleistä Liito-oravaa (Pteromys volans) koskevat

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVAN LIITO-ORAVASELVITYS

LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVAN LIITO-ORAVASELVITYS FCG Planeko Oy VALKEAKOSKEN KAUPUNKI LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVAN LIITO-ORAVASELVITYS Raportti 161-C9768 12.5.2008 FCG Planeko Oy Raportti I 28.4.2008 Lounaissuunnan osayleiskaavan liito-oravaselvitys161-c9768

Lisätiedot

LUONNOS. Valtatie 5:n parantamisen suunnittelualueen (Palokangas- Humalajoki, Leppävirta) liitooravaselvitys

LUONNOS. Valtatie 5:n parantamisen suunnittelualueen (Palokangas- Humalajoki, Leppävirta) liitooravaselvitys LUONNOS Valtatie 5:n parantamisen suunnittelualueen (Palokangas- Humalajoki, Leppävirta) liitooravaselvitys Espoo 2006 Vt 5:n (Palokangas-Humalajoki) liito-oravaselvitys 2006 1 Sisällysluettelo 1. Selvityksen

Lisätiedot

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 YLEISTÄ Tavoitteena oli selvittää lajin esiintymistä suunnitelluilla tuulivoima-alueilla. Selvitysalueiden laajuuden vuoksi valittiin niiltä kartta-

Lisätiedot

Kirkkonummen Gesterbyn-Sepänkylän ja Kylmälän osayleiskaava-alueiden liito-oravaselvitys vuonna 2009

Kirkkonummen Gesterbyn-Sepänkylän ja Kylmälän osayleiskaava-alueiden liito-oravaselvitys vuonna 2009 Kirkkonummen Gesterbyn-Sepänkylän ja Kylmälän osayleiskaava-alueiden liito-oravaselvitys vuonna 2009 Espoo 2009 Gesterbyn-Sepänkylän ja Kylmälän liito-oravaselvitys 2009 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä

Lisätiedot

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA Esa Lammi 10.12.2014 1 JOHDANTO Haukilahden Toppelundinpuiston länsiosaan on valmisteilla asuintalojen rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos,

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 Selvityksen tarkoitus Liito-oravaselvityksessä oli tarkoitus löytää selvitysalueella mahdollisesti olevat liito-oravan

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 73/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 12.6.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Liito-oravaselvitys 1 12.6.2006 Hepoluhdan alue 488-C7526 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISKUVA... 1 3 LIITO-ORAVA...

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS

KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS Kristiinankaupunki EY 22091 D SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2 LIITO-ORAVA...3 3 AINEISTO

Lisätiedot

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys 2015 Espoon kaupunki Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 10.11.2015 Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Miljöforskning Yrjölä Ab Alv. rek. PL 62 Postbox 62 Kaupparekisteri

Lisätiedot

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Marko Vauhkonen 1.8.2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN

Lisätiedot

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 Marko Vauhkonen 18.5.2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 TULOKSET... 4 4 SUOSITUKSET...

Lisätiedot

Liito-oravaselvityksen päivitys Pajarilan kaavarungon tarkistukseen

Liito-oravaselvityksen päivitys Pajarilan kaavarungon tarkistukseen LIITE 5 Liito-oravaselvityksen päivitys Pajarilan kaavarungon tarkistukseen Kimmo Saarinen, Juha Jantunen Liito-oravaselvityksen päivitys Pajarilan kaavarungon tarkistukseen Kimmo Saarinen, Juha Jantunen

Lisätiedot

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ Teemu Virtanen Paula Salomäki 8.10.2012 Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1 1 Kasvillisuus...2

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys 2014

Liito-oravaselvitys 2014 Espoon kaupunki Niittykumpu Liito-oravaselvitys 2014 Luontotieto Keiron Oy 29.5.2014 Espoon kaupunki Niittykumpu, Liito-oravaselvitys 2014 Luontotieto Keiron Oy Teksti: Anu Luoto, Susanna Pimenoff Kuvat:

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS 1 1. Selvityksen taustoja Destia Oy tilasi tämän selvityksen Luontoselvitys Kotkansiiveltä 29.2.2008. Selvitys

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

Luontokohteiden tarkistus

Luontokohteiden tarkistus LAUKAAN KUNTA Luontokohteiden tarkistus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29017 Raportti 1 (11) Pihlaja Tuomo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Menetelmät... 1 3 Selvitysalueiden sijainti... 1

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Immasen asemakaavaalueen liito-oravaselvitys. Asemakaavan luontoselvityksen täydennys 1.

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Immasen asemakaavaalueen liito-oravaselvitys. Asemakaavan luontoselvityksen täydennys 1. Naantalin Immasen asemakaavaalueen liito-oravaselvitys. Asemakaavan luontoselvityksen täydennys 1. Suomen Luontotieto Oy 7/2006 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Liito-oravan uhanalaisuus

Lisätiedot

Ruostejärven osayleiskaava 25.7.2010 1 (9) Seija Väre RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS. Tammelan kunta

Ruostejärven osayleiskaava 25.7.2010 1 (9) Seija Väre RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS. Tammelan kunta Seija Väre 25.7.2010 1 (9) RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS Tammelan kunta 2 RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Ruostejärven osayleiskaava sijaitsee Tammelan kunnan eteläosassa valtatien

Lisätiedot

Hämeenlinnan Aulangon ja Siirin liitooravaselvitys

Hämeenlinnan Aulangon ja Siirin liitooravaselvitys Hämeenlinnan Aulangon ja Siirin liitooravaselvitys vuonna 2013 Espoo 2013 Hämeenlinnan Aulangon ja Siirin asemakaava-alueiden liito-oravaselvitys 2013 1 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Raportti BJ Nurmijärven kunta

Raportti BJ Nurmijärven kunta Raportti 67070228.BJ 25.10.2007 Nurmijärven kunta Lepsämän liito-oravakohteiden tarkistukset 2007 1 Yhteenveto Tämä liito-oravakohteiden tarkistus on tehty Nurmijärven kuntaan Lepsämän alueelle. Lepsämän

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 13/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Kankaan liito-oravaselvitys

Kankaan liito-oravaselvitys Kankaan liito-oravaselvitys 2017 Anni Mäkelä Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 4.7.2017 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Liito-oravan suojelu... 3 1.2 Liito-oravan biologiaa... 3 2.

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden liitooravaselvitys

KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden liitooravaselvitys FCG Finnish Consulting Group Oy KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden liitooravaselvitys 30.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vuosangan

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS

VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 4.4.2014 VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Tarkastus 4.4.2014 Päivämäärä 4.4.2014 Laatija Tiina

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 1/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 1. JOHDANTO

LIITO-ORAVASELVITYS 1. JOHDANTO Pöyry Finland Oy Juhana Herttuan puistokatu 21 20100 Turku Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. 010 33310 www.poyry.fi Siilinjärven kunta Kehvo-Väänälänranta rantaosayleiskaava Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006

Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006 KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVA Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006 Petteri Vihervaara Otsikko: Valtatien 17 Kuopio-Vartiala osuuden liito-oravakartoitus 2006 Tekijä: Petteri Vihervaara

Lisätiedot

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS KEURUUN-MULTIAN SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 SAARIJÄRVEN YM. VESISTÖJEN Alueilla ei esiinny liito-oravia Suomen Luontotieto Oy 9/2014 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS

UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS 29.4 2012 Eräitä tarkistuksia Maastotarkistukset Syksyllä 2011 (19.9) ja keväällä 2012 suoritettiin

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2016 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2016 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS

ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 9.6.2016 ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 9.6.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kaisa

Lisätiedot

Kytömaan asemakaava-alue

Kytömaan asemakaava-alue Keravan kaupunki Kytömaan asemakaava-alue Liito-oravaselvitys 2010 Luontotieto Keiron Oy 23.8.2010 23.8.2010 Liito-oravaselvitys 1 (24) SISÄLLYS 1 Johdanto... 2 2 Selvitysmenetelmät... 2 2.1 Alueen sijainti...

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS

KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS Pekka Routasuo, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 5.6.2015 1 JOHDANTO Uudenmaan ELY-keskus on käynnistänyt Klaukkalan ohikulkutietä koskevan maantielain mukaisen

Lisätiedot

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 11.4.2014 Johdanto Vuoden 2013 selvityksessä alueella todettiin ilmeinen naaraan esiintymispaikka. Koska metsäkuviolla on aloitettava

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Urjalan Valajärven ranta-asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys Suomen Luontotieto Oy 29/2011 Jyrki Oja

Suomen Luontotieto Oy. Urjalan Valajärven ranta-asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys Suomen Luontotieto Oy 29/2011 Jyrki Oja Urjalan Valajärven ranta-asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys 2011 Alueella on yksi asuttu liito-oravan elinpiiri Suomen Luontotieto Oy 29/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto

Lisätiedot

KOUKKUNIEMI- RAUHANIEMI (8568) LIITO-ORAVASELVITYS

KOUKKUNIEMI- RAUHANIEMI (8568) LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys (ei julkinen) Päivämäärä 30.5.2016 KOUKKUNIEMI- RAUHANIEMI (8568) LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Tarkastus 26.5.2015 Päivämäärä

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2017 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2017 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2017 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2017 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN VIIRINLAAKSON ASEMA- KAAVAN ALUEELLA

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN VIIRINLAAKSON ASEMA- KAAVAN ALUEELLA LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN VIIRINLAAKSON ASEMA- KAAVAN ALUEELLA Selostus maastokäynneistä 8.1. ja 11.1.2014 JOHDANTO JA AIKAISEMMAT HAVAINNOT LIITO-ORAVAN ESIINTYMISESTÄ SUUNNITTELU- ALUEELLA Nurmijärven

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU LIITO-ORAVATARKASTUS 2009 1 1. Selvityksen taustoja Liito-oravatarkistukset liittyvät VT 6 perusparannuksen yleissuunnitelmaan välillä Taavetti- Lappeenranta.

Lisätiedot

Pikku-Haukkalan liito-oravaselvitys

Pikku-Haukkalan liito-oravaselvitys Pikku-Haukkalan liito-oravaselvitys Taru Heikkinen 19.12.2008 Kaupunkisuunnitteluosasto Jyväskylän kaupunki 1. Tehtävän kuvaus ja tutkimusmenetelmät Työn tarkoituksena oli selvittää liito-oravan esiintyminen

Lisätiedot

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 Ari Karhilahti Leipurinkuja 4 21280 RAISIO ari.karhilahti@utu.fi 050 5698819 1. Johdanto Naantalin kaupunki tilasi keväällä 2012 seuraavan luontoselvityksen:

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kauhajoen Aijälän-Pappilan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys. Suomen Luontotieto Oy 8/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Kauhajoen Aijälän-Pappilan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys. Suomen Luontotieto Oy 8/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Kauhajoen Aijälän-Pappilan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys Liito-orava maassa Suomen Luontotieto Oy 8/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Liito-oravan uhanalaisuus ja suojelustatus...

Lisätiedot

Nokian kaupungin HARJUNIITYN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Täydennys luontoselvitykseen 2008/Tmi Mira Ranta

Nokian kaupungin HARJUNIITYN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Täydennys luontoselvitykseen 2008/Tmi Mira Ranta Nokian kaupunki Tekninen keskus Harjukatu 21 37100 NOKIA Nokian kaupungin HARJUNIITYN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Täydennys luontoselvitykseen 2008/Tmi Mira Ranta HARJUNIITTY MML/90/52/2007 Tmi Mira Ranta

Lisätiedot

ETELÄ SIILINJÄRVEN LIITO- ORAVASELVITYS 2012

ETELÄ SIILINJÄRVEN LIITO- ORAVASELVITYS 2012 ETELÄ SIILINJÄRVEN LIITO- ORAVASELVITYS 2012 Pyöreenlahti, Suininlahti, Joensuuntien pohjoispuoli, Lentokentäntien itäpuoli, Vuorelan ranta, Vuorelantien ja moottoritien välinen suoja-alue Sisällys 1.

Lisätiedot

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa LIITO-ORAVA Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä 19.12.2016 Turussa ja Porissa Olli Mattila, Varsinais-Suomen ELY-keskus 22.12.2016 1 Liito-oravan suojelu Liito-orava (Pteromys volans) on Suomessa vaarantunut

Lisätiedot

9M040554 21.6.2004. MAA JA VESI OY Kivesjärven rantaosayleiskaavan liito-oravaselvitys

9M040554 21.6.2004. MAA JA VESI OY Kivesjärven rantaosayleiskaavan liito-oravaselvitys 9M040554 21.6.2004 MAA JA VESI OY Kivesjärven rantaosayleiskaavan 0 KIVESJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LIITO-ORAVASELVITYS Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 MENETELMÄT... 1 2.1 ILMAKUVATULKINTA...

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravakartoitus Päivämäärä 11.11.2014 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN

Lisätiedot

IISALMEN LIITO-ORAVASELVITYKSET Lampaanjärvi-Pörsänjärvi, Kirmanjärvi, Vanhan kirkon ympäristö

IISALMEN LIITO-ORAVASELVITYKSET Lampaanjärvi-Pörsänjärvi, Kirmanjärvi, Vanhan kirkon ympäristö IISALMEN LIITO-ORAVASELVITYKSET 2013 Lampaanjärvi-Pörsänjärvi, Kirmanjärvi, Vanhan kirkon ympäristö Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Menetelmä... 3 3. Tulokset ja suositukset... 4 4. Yhteenveto... 8 Lähteet...

Lisätiedot

Savonlinnan Nojanmaan peltojen alueen luontoselvitys

Savonlinnan Nojanmaan peltojen alueen luontoselvitys Savonlinnan kaupunki 2014 Savonlinnan Nojanmaan peltojen alueen luontoselvitys Petri Parkko 12.5.2014 1 1. Taustoja Kaupunki on ostanut Nojanmaan peltojen alueen yksityiseltä maanomistajalta. Alueella

Lisätiedot

kasvillisuusselvitys pohjukan liito-orava valkoselkätikkaselvitys Pyöreälehtikihokki kasvaa alueella hyvin niukkana

kasvillisuusselvitys pohjukan liito-orava valkoselkätikkaselvitys Pyöreälehtikihokki kasvaa alueella hyvin niukkana Euran Naantalin Eurassuon Luikkkionlahden kasvillisuusselvitys pohjukan liito-orava 2008 sekä valkoselkätikkaselvitys LuontotietoOyOy Suomen Luontotieto Pyöreälehtikihokki kasvaa alueella hyvin niukkana

Lisätiedot

Nakertajan itäosan liito-oravaselvitys

Nakertajan itäosan liito-oravaselvitys 2016 Nakertajan itäosan liito-oravaselvitys Timo Kypärä 30.5.2016 Sisällys Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Liito-oravaselvityksen tavoitteet... 3 1.2 Selvityksen laatija... 3 1.3 Taustatietoa liito-oravasta

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN SELVITYS ALUEEN LIITO-ORAVAREVIIREISTÄ KEVÄÄLLÄ 2004

NAANTALIN KAUPUNGIN SELVITYS ALUEEN LIITO-ORAVAREVIIREISTÄ KEVÄÄLLÄ 2004 NAANTALIN KAUPUNGIN SELVITYS ALUEEN LIITO-ORAVAREVIIREISTÄ KEVÄÄLLÄ 2004 Ari Karhilahti 2004 0 NAANTALIN KAUPUNGIN SELVITYS ALUEEN LIITO-ORAVAREVIIREISTÄ KEVÄÄLLÄ 2004 1. JOHDANTO...0 2. MENETELMÄT JA

Lisätiedot

MIKKELIN VANHAN KASARMIALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 2012

MIKKELIN VANHAN KASARMIALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 2012 MIKKELIN VANHAN KASARMIALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 2012 Markku Nironen 19.4.2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 3 TULOKSET... 5 4 LÄHTEET JA KIRJALLISUUS... 11 Kansi: Linnanmäenpuiston

Lisätiedot

TAAJAMAYLEISKAAVAN LIITO-ORAVASELVITYS

TAAJAMAYLEISKAAVAN LIITO-ORAVASELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Sulkavan Palvelut Oy TAAJAMAYLEISKAAVAN LIITO-ORAVASELVITYS Liito-oravaselvitys 20.9.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Liito-oravaselvitys I 20.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lappeenrannan Kettukallioon suunnitellun maa-ainesten ottoalueen liito-oravaselvitys 2013

Lappeenrannan Kettukallioon suunnitellun maa-ainesten ottoalueen liito-oravaselvitys 2013 Lappeenrannan Kettukallioon suunnitellun maa-ainesten ottoalueen liito-oravaselvitys 2013 Juha Jantunen & Kimmo Saarinen SISÄLLYS JOHDANTO... 2 LIITO-ORAVAN EKOLOGIAA JA SUOJELUNÄKÖKOHDAT... 3 KETTUKALLION

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

VUOHIMÄEN MAA-AINESTENOTTOALUEET, KIRKKONUMMI LIITO-ORAVASELVITYS

VUOHIMÄEN MAA-AINESTENOTTOALUEET, KIRKKONUMMI LIITO-ORAVASELVITYS Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy 23.4.2014 VUOHIMÄEN MAA-AINESTENOTTOALUEET, KIRKKONUMMI LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 23.4.2014 Laatijat Tarkistanut FM biologi Emilia Saarivuo FM Oscar Lindfors Kuvaus

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit Johdanto Liito- Sisällys 1 3 Liito- liito-!"#$%& %(!$ %!&' 2 3 2.1 Yleistä 3 2.2 3 *+,"!-./01!(%##))"!"# 2.3 3 3 Kasvillisuus- ja 4 3.1 Kasvillisuus- ja luontot##))"!"#$ & %!&' luontotyypi2(3%!" 7:140!2"

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Ulvilan kaupunki Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmän ja Faporin pohjoispuoln liito-oravaslvitys 204 AHLN GROUP OY RAPORTTEJA 3/204 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raporsta... 3 Slvitysaluidn yliskuvaukst...

Lisätiedot

Tarmo Saastamoinen Sellukatu 10b33,90520, Oulu

Tarmo Saastamoinen Sellukatu 10b33,90520, Oulu Tarmo Saastamoinen 29.6.2006 tarmo84@hotmail.com Sellukatu 10b33,90520, Oulu Liito-orava (Pteromys volans) selvitys Iisalmessa: Tutkimuskohteet Iirannalta, Soinlahdesta, Lapinniemestä, Tervakankaalta sekä

Lisätiedot

Espoon Rykmentintien liito-oravaselvitys Espoon kaupunki. Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Rauno Yrjölä

Espoon Rykmentintien liito-oravaselvitys Espoon kaupunki. Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Rauno Yrjölä Espoon Rykmentintien liito-oravaselvitys 2016 Espoon kaupunki Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 15.5.2016 Rauno Yrjölä 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Menetelmä... 4 3 Tulokset... 5 4 Tulosten tarkastelu ja suositukset...

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

Asemanseudun liito-orava- ja luontoselvitys 2010

Asemanseudun liito-orava- ja luontoselvitys 2010 LUONTOPALVELU KRAAKKU Asemanseudun liito-orava- ja luontoselvitys 2010 Parkanon kaupunki Marika Vahekoski 31.7.2010 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Liito-orava.3 3. Menetelmät 3 3.1 Liito-oravaselvitys...3

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot