3 4 / 2008 KOMPOSITIO. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 4 / 2008 KOMPOSITIO. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti"

Transkriptio

1 3 4 / 2008 KOMPOSITIO Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Joulukuu 2008

2 pääkirjoitus KOMPOSITIO 3 4 / 2008 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Julkaisija Suomen Säveltäjät ry Runeberginkatu 15 A Helsinki Puh Fax Päätoimittaja Annu Mikkonen Puh Suomen Säveltäjät ry:n johtokunta Mikko Heiniö ( puheenjohtaja) Riikka Talvitie ( varapuheenjohtaja) Perttu Haapanen Kimmo Hakola Lauri Kilpiö Veli-Matti Puumala Harri Suilamo Taitto Keto / Susanna Raunio Kansikuva Avanti! -trio ja CircoAereo, Pohjoismaiset musiikkipäivät Helsingissä, Kuva: maarit kytöharju. Sisällys Pääkirjoitus Apurahansaajille sosiaaliturva Melasta Jäsenkriteerit esillä syyskokouksessa Pohjoismaiset musiikkipäivät Jalanjälki ruokakomerossa iscm Back to the USSR Varsovan syksy 2008 Sävellystilaussopimus ei ole kustannussopimus Kantaesityksiä Uudet jäsenet Suomen Säveltäjäin Sibeliusrahaston jaetut apurahat ja avustukset Seinäjoen sävellyskilpailu In Memoriam: PH Nordgren Muistilista Moninaisuutta vai yksi ylitse muiden? Suomessa käytiin 60-luvulla taide versus viihde -debattia. Yhtäältä korostettiin sitä, että on vain kahdenlaista musiikkia, hyvää ja huonoa. Toisaalta muistutettiin, että eri musiikinlajit eivät ole vertailukelpoisia, vaan niillä kullakin on oma funktionsa joten ne eivät voi korvata toisiaan. Edellistä kantaa edusti Kari Rydmanin kysymys: Eikö hyvä iskelmä ole parempi kuin huono sinfonia? Jälkimmäistä taas Joonas Kokkosen tokaisu, että ihan yhtä järkevää olisi kysyä, eikö hyvä lattia ole parempi kuin huono katto. Toki kaikkien eri musiikinlajien piiristä löytyy sekä hyvää että huonoa, ja eri musiikinlajit tyydyttävät erilaisia kulttuurisia tarpeita. Molemmista näkemyksistä voidaan vetää se johtopäätös, että on vaalittava musiikin moninaisuutta kuten Teosto eksplisiittisesti ilmoittaa tekevänsä. Mutta se, että eri musiikkilajia edustavia teoksia verrataan toisiinsa ei kyllä osoita erityistä herkkyyttä musiikin moninaisuuden suhteen. Teosto-palkinnolla on haluttu palkinnon ohjesäännön mukaan nostaa esiin rohkeita, omaperäisiä ja innovatiivisia kotimaisia sävelteoksia, jotka voivat edustaa mitä musiikinlajia tahansa. Palkinto on voitu myöntää 1 3 teokselle tai teoskokonaisuudelle. Viidellä ensimmäisellä jakokerralla palkinnon saajina oli aina useampia kuin yksi teos. Tänä vuonna euron palkinnon sai yksinään Asa ja hänen ryhmänsä kappaleet levyllä Loppuasukas. Näin raati itse asiassa ennakoi uutta johtosääntöä, jota Teosto-palkinnon tulevaisuutta pohtinut työryhmä on suosittanut ja jonka Teoston hallitus (ensi vuotta silmällä pitäen) on hyväksynyt: palkinto myönnetään rohkealle, innovatiiviselle ja omaperäiselle kotimaiselle sävelteokselle. Nyt siis nimenomaisena pyrkimyksenä on palkita vain yksi teos tai teoskokonaisuus ja kokonaan luopua ajatuksesta, että eri musiikinlajien pitäisi painia omissa sarjoissaan. Teosto-palkinnon alkuperäisenä ideana oli ehdokasasettelun myötä tuoda julkisuutta useille teoksille vastaavaan tapaan kuin Finlandia-palkinto. Olennainen ero jatkossa tulee kuitenkin olemaan, että Finlandia-palkinto jaetaan kolmessa eri sarjassa ja Teosto-palkinto taas yhdessä. Tosin esimerkiksi säveltaiteen valtionpalkinto annetaan vain yhdelle henkilölle, mutta lähtökohdat ovat koko lailla toiset: se annetaan koko elämäntyöstä ja potentiaalisina saajina ovat kaikki musiikkielämän edustajat. Teosto-palkinto on tuonut positiivisia aineksia Teoston julkikuvaan, jonka ylläpitäminen tekijänoikeuskielteisessä tietoyhteiskunnassa ei ole suinkaan helppoa. On väitetty, että palkinnon arvostus ja media-arvo kohoavat entisestään, kun voittajia on vain yksi. Niinpä sitten johtosääntö muutettiin tiedotuksellisista syistä, jotka katsottiin painavammiksi kuin vasta-argumentit. Suomen Säveltäjät ry. on kaikissa vaiheissa vastustanut tätä muutosta kolmesta syystä: 1) Palkinnon keskittäminen yhdelle voittajalle ei tue Teoston vaalimaa kuvaa suomalaisen musiikin moninaisuudesta. 2) Koska palkinnon (hienona!) ideana on, että se myönnetään nimenomaan teokselle eikä tekijälle (esim. koko elämäntyöstä), tulee olemaan vaikeata löytää teoksia, jotka mittavuudeltaan yksinään vastaisivat näin isoa palkintoa. 3) Kun vain yksi musiikinlaji voi saada palkinnon kerrallaan, saattaa syntyä odotuksia ja paineita sen suhteen, minkä lajin pitäisi olla vuorossa seuraavalla kerralla. Tällöin hieno teos voi jäädä palkitsematta ihan vain siksi, että sen laji ei ole vuorossa. Mikko Heiniö 02 KOMPOSITIO 3 4 / 2008

3 eläketurva Riikka Talvitie Apurahansaajille sosiaaliturva Melasta Vuoden 2009 alusta lukien kaikkien apurahansaajien, jotka saavat vähintään 4 kk työskentelyä varten myönnetyn, vähintään 1 093,49 euron suuruisen työskentelyapurahan, tulee ottaa eläkevakuutus MELAsta. Apurahansaajien eläke- ja sosiaaliturvauudistusta koskeva lakipaketti hyväksyttiin eduskunnassa MYEL- ja MATA-vakuutukset tarjoavat laajan turvan Apurahansaajat pääsevät vuoden 2009 alusta lähtien maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisen lakisääteisen työeläketurvan piiriin. MYEL-vakuutus tarjoaa apurahansaajille laajan turvan eläkeasioissa. Lakisääteisen MYEL-vakuutuksen kautta maksetaan vanhuuseläkkeen lisäksi myös työkyvyttömyyseläke, perhe-eläke, osa-aikaeläke ja ryhmähenkivakuutuskorvaus. Apurajansaajat pääsevät samalla myös lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Tapaturmavakuutus toteutetaan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaan. Apurahansaajien tapaturmavakuutuksesta myönnettävät etuudet ovat samat kuin maatalousyrittäjien MATAtyötapaturmavakuutuksessa ja vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksessa. Vakuutuksen ottaminen Apurahansaajan tulee itse hakea työeläkevakuutusta Melasta. Työskentelyapurahaan perustuvaa vakuutusta voi hakea aikaisintaan , kun apurahansaaja on saanut tiedon myöntöpäätöksestä ja aloittanut apurahalla työskentelyn. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta. Ennen vuotta 2009 myönnettyjen apurahojen osalta vakuutus on kuitenkin tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta tai työskentelyn alkamisesta. Myös apurahan myöntäjä ilmoittaa jälkeen myönnetyt apurahat Melaan. Jos apurahansaaja on jättänyt vakuutuksen ottamatta, voidaan Melasta käsin olla yhteydessä apurahansaajaan. Koska vakuutusmaksu on pakollinen, voi Mela tarvittaessa periä vakuutusmaksun apurahansaajalta myös ulosottoteitse. Lain voimaantultua hakemuslomakkeen voi täyttää ja tulostaa Melan verkkosivuilta tai asioida ajanvarauksella Melan asiamiehen vastaanotolla tai Melan pääkonttorissa Espoon Tapiolassa. Maaliskuun 2009 alusta lukien hakemuksen voi tehdä myös sähköisesti kirjautumalla Melan sähköiseen asiointipalveluun. Jokaisen vakuuttamisen ehdot täyttävän apurahan osalta on tehtävä oma hakemus. Vakuutushakemuksella on omien ja apurahan tietojen lisäksi erityisesti kerrottava työskentelyaika, jona aikoo apurahan käyttää sekä tehdä mahdollinen kuluerittely, mikäli osa apurahasta on tarkoitus käyttää työskentelystä syntyviin kuluihin. Hakemuksella annettujen tietojen nojalla vakuutettavalle vahvistetaan ns. vuotuinen MYEL-työtulo, jonka mukaan lasketaan kaikki eläkkeet, korvaukset ja päivärahat. Työtuloa käytetään myös useiden muiden etuuksien, kuten liikennevakuutuksen päivärahan ja Kelan päivärahojen laskuperusteena. Työtulosta lasketaan myös vakuutusmaksut. Työtulo lasketaan myönnetyn apurahan määrästä kaavalla: (myönnetyn apurahan bruttomäärä kulut) x 360 / työskentelypäivien lukumäärä Vakuutusmaksut ja laskutus MYELvakuutusmaksu lasketaan vakuutetun henkilökohtaisen, hänen saamansa apurahan määrään perustuvan MYEL-työtulon perusteella. Vakuutusmaksut peritään koko kalenterivuoden kestävän vakuutuksen osalta neljässä erässä maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Enintään 6 kuukautta kestävien vakuutusten osalta maksu peritään yhdessä erässä. Vakuutusmaksut on mahdollista ohjata suoraan verkkopankkiin tekemällä etukäteen oman pankin kanssa sopimus e-laskun käytöstä. Eläkevakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia. MYEL-vakuutusmaksun määrä Uudistuksen myötä apurahansaajille tulee maksettavaksi lakisääteisiä vakuutusmaksuja keskimäärin noin 14 prosenttia MYEL-vakuutetun apurahan määrästä. Maksuprosentti riippuu iästä ja MYEL-työtulon määrästä. 53 vuotta täyttäneiltä peritään korkeampaa vakuutusmaksua suuremmasta eläkekarttumasta johtuen. Vuonna 2008 alle 53-vuotiaiden vakuutusmaksu alle ,24 euron työtulosta on 10,094 % ja yli 53-vuotiailta 10,633 %. Vakuutusmaksu nousee liukuvasti ja on suurimmillaan 20,6 % ja 21,7 % (yli 53-vuotiailta). Muut vakuutusmaksut: MYELmaksun kanssa peritään myös MATAtapaturmavakuutus maksu sekä ryhmähenkivakuutusmaksu. Pakollisen työtapaturmavakuutuksen maksu vuonna 2009 on 13,785 euroa + 0,60 prosenttia MYEL-työtulosta. Ryhmähenkivakuutuksen maksua ei ole vielä vahvistettu. Vuonna 2008 se oli 19,71 euroa. Esimerkki: Vuoden työskentelyyn tarkoitetusta euron apurahasta vakuutusmaksujen osuus alle 53-vuotiaalla on noin euroa ja yli 53-vuotiaalla noin euroa. Ennen myönnettyjen apurahakausien vakuuttaminen Mikäli vakuuttamisen edellytykset täyttyvät vuoden 2009 puolella tehtävän työn osalta, vakuutukseen voi hakeutua myös ennen lain voimaantuloa myönnetyn apurahan perusteella velvollisuutta tähän ei kuitenkaan ole. Apurahalla tapahtuvan työskentelyn on jatkuttava vuoden 2009 puolella vähintään neljä kuukautta. Myös ennen vuotta 2009 valtion taiteilija-apurahan saaneet voivat hakeutua vakuutuksen piiriin, mikäli kyseessä ei ole yli viisivuotinen apuraha tai apuraha, johon sisältyy taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain mukainen eläketurva. Ennen vuotta 2009 myönnettyjen apurahojen osalta vakuutus on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta tai työskentelyn alkamisesta. Vuoden 2009 puolella myönnettävien apurahojen osalta vakuutusvelvollisuus on pakollinen. Työskentely ulkomailla Tietyin edellytyksin apurahansaajat voisivat työskennellä apurahan turvin myös ulkomailla. >> KOMPOSITIO 3 4 /

4 eläketurva Ennen myönnetyt työskentelyapurahat: Eläkevakuutuksen VOI ottaa, jos apurahaa maksetaan vuoden 2009 puolella ja työskentely jatkuu vähintään 4 kuukauden ajan. Apurahansaaja ottaa itse vakuutussopimuksen solmimista varten yhteyttä Melaan 6 kuukauden kuluessa lain voimaan tulosta tai työskentelyn aloittamisesta, jos työskentely alkaa myöhemmin kuin Apurahan myöntäjä ei ilmoita tietoja apurahojen saajista Melaan jälkeen myönnetyt työskentelyapurahat: Eläkevakuutus PITÄÄ ottaa, jos apurahaa maksetaan jälkeen vähintään neljän kuukauden ajan ja se on vähintään 1 093,49 euroa tältä ajalta. Apurahansaaja ottaa itse yhteyttä Melaan 3 kuukauden kuluessa työskentelyn alkamisesta ja tekee Melan kanssa vakuutussopimuksen. Apurahan myöntäjä ilmoittaa tiedot apurahan saajista Melaan. Jos apurahan myöntäjä ei ole ilmoittanut apurahan kestoa Melaan, on asia apurahan saajan päätettävissä. Apurahan keston määräytyminen: MYEL-vakuutetuilla apurahansaajilla olisi mahdollisuus pysyä Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piirissä kymmenen vuoden ulkomailla työskentelyn ajan. Apurahansaajan työeläkevakuutus pysyy voimassa ulkomailla työskennellessä, jos häneen sovelletaan Suomen asumisperusteista sosiaaliturvalainsäädäntöä. Asiasta on haettava päätös Kelalta. Jos henkilö lähtee vakuutuksen voimassa ollessa työskentelemään EU- tai ETA-maahan tai sosiaaliturvasopimusmaahan, hänen on haettava Eläketurvakeskukselta nk. lähetetyn itsenäisen ammatinharjoittajan todistusta. Koska eri maita koskevat erilaiset säädökset, ulkomaille lähtevien olisi hyvä varmistaa asia Melasta, Kelasta tai Eläketurvakeskuksesta. Apurahojen suuruus Uudistuksen taustalla on ajatus siitä, ettei apurahansaajan käteen jäävä osuus pienentyisi vakuutusmaksujen takia. Tästä syystä verottoman apurahan ylärajaa nostetaan ensi vuoden alusta. Kun tällä hetkellä Mikko Heiniö Jäsenkriteerit esillä syyskokouksessa valtion vuosiapurahan suuruus on ollut n euroa, ensi vuonna se nousee n euroon. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan suositus tulee olemaan se, että apurahoja jakavat säätiöt myöntävät suurempia apurahoja vakuutusmaksuista aiheutuneiden menojen kattamiseksi. Myönnettävien apurahojen lukumäärä saattaa kuitenkin samalla pienentyä. Miten uudistus käytännössä vaikuttaa myöntöpäätöksiin, jää nähtäväksi. Lisätietoja: Riikka Talvitie Mela Maatalousyrittäjien eläkelaitos Revontulentie 6, Espoo puh , Apurahansaajien yhteyshenkilö: Henri Virtanen puh tai syyskokous Apurahan myöntäjän myöntöpäätöksessä ilmoittama työskentelyaika (sitova) Apurahan saajan ilmoittama työskentelyaika, jos myöntäjä ei ole sellaista ilmoittanut Vaikka apurahan myöntäjä ei olisi ilmoittanut mitään kestoa apurahalle, mutta apuraha on suuruudeltaan yhtä suuri kuin valtion taiteilija-apuraha 4 kuukaudelta eli 5 373,32 euroa, kannattaa vakuutus viimeistään ottaa. Tätä pienemmistäkin sitä kannattaa jo harkita. Suomen Säveltäjät ry. piti sääntömääräisen syyskokouksensa Helsingissä Kopioston tiloissa Tällä kertaa johtokunta ei järjestänyt kokouksen yhteyteen syysseminaaria vaan katsoi, että Pohjoismaisten musiikkipäivien kolme seminaaria olivat jo ajaneet asian. Sibelius-rahaston hallitukseen valittiin erovuoroiset uudelleen lukuun ottamatta Juhani Nuorvalaa, joka ei halunnut enää jatkaa. Hänen tilalleen tuli Olli Virtaperko, jonka ohella uudessa hallituksessa istuvat nyt prof. Marcus Castrén, kitarataiteilija Petri Kumela, harmonikkataiteilija Mikko Luoma, kuorokapellimestari Eric-Olof Söderström sekä säveltäjät Ilari Laakso, Pasi Lyytikäinen, Uljas Pulkkis, Veli-Matti Puumala ja Otto Romanowski. Yhdistyksen rahastojen käytöstä päättää jäsenkokous, yleensä vuosikokouksessa. Tällä kertaa päätettiin kuitenkin Madetoja-rahaston osalta, että Madetoja-rahasto sitoutuu vastaamaan Madetoja-säätiön vapaan pääoman vajauksesta euron määräaikaistalletuksella. Globaalista finanssikriisistä johtuvat sijoitusten arvonalennukset on kirjattu Madetoja-säätiön tilinpäätökseen täysimääräisinä, mikä on kirjanpidollisesti johtanut vapaan oman pääoman hupenemiseen. Näitä arvonalennuksia ei kuitenkaan tarvitse realisoida, koska sää- 04 KOMPOSITIO 3 4 / 2008

5 syyskokous tiöllä ei ole likviditeettiongelmaa. Säätiö siis jää odottamaan tilanteen paranemista. Madetoja-rahaston antama sitoumus on voimassa toistaiseksi ja tilannetta katsotaan uudelleen seuraavien tilinpäätösten yhteydessä. Viime kevään jäsenkokouksessa käytiin jäsenkriteereistä lähes kuuma keskustelu, jonka pontimena oli se, että eräiden jäsenten mielestä johtokunta ei ollut kohdellut tasapuolisesti Sibelius-Akatemian ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulun sävellyksen opiskelijoita. Kokouksessa vaadittiin mm., että jäsenvalinnoissa täytyisi pitäytyä pelkästään sääntöjen kirjaimeen ( hakijalla tulee olla tuotanto, joka on yhdistyksen mielestä taiteellisesti arvokas ) eikä hakijan opintoja saisi millään tavoin noteerata. Kevätkokous päätti, että johtokunta tuo syyskokoukseen esityksen jäsenkriteereistä. Syyskokouksessa johtokunnan taholta esitettiin paljolti samat näkökohdat kuin jo kevätkokouksessa: hakijan opinnot huomioidaan vain osana kokonaisarviointia. Olennaisinta ovat sävellystekniset taidot, jotka on voitu hankkia yhtä hyvin itse opiskellen. Institutionaalisia opintoja ei koskaan ole edellytettykään, mutta omalta osaltaan ne voivat kertoa ammatillistumisesta ja motivoitumisesta alalle ja arvioinnissa siten osittain kompensoida esim. tuotannon suppeutta. jos opintoja ei millään tavoin huomioitaisi, niin uusiksi jäseniksi valittavien ikä väistämättä nousisi. jäsenvalinnan todellisia ongelmatilanteita eivät tuota niinkään nuoret hakijat, joille on helppo sanoa ei vielä, kuin yhtäältä varttuneet hakijat, joiden kohdalla taiteelliset kriteerit eivät tahdo täyttyä, ja toisaalta epäperinteisillä alueilla (esim. äänimaisema) toimivat tekijät. johtokunta käsittelee kaikki tapaukset yksilöllisesti ja nykyisin todennäköisesti perusteellisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Kokouksissa kaksi jäsentä kerralla vuorottelevan systeemin mukaan jonka ulkopuolella on puheenjohtaja toimii esittelijöinä, jotka perehtyvät hakemuksiin muita syvemmin. Lopullisen päätöksen kuitenkin tekee aina johtokunta in corpore. kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta päästä jäseneksi, eikä jäsenyyden epääminen estä toimimasta ammatissa. Ei tarvitse olla jäsen saadakseen esim. toimistomme neuvoja, ensiesitystukea ja säätiöidemme apurahoja. yhdistyksen jäsenet voivat toki kehottaa uusia säveltäjiä hakeutumaan jäseniksi. Mutta kehotus ei ole suositus; kenelläkään ei ole oikeutta luvata jäsenyyttä. Eritoten sävellyksen opettajien pitäisi olla tässä suhteessa pidättyväisiä. koska jäsenpolitiikka saattaa ulkopuolisesta vaikuttaa vanhakantaiselta, todettakoon, että kautta aikain nimenomaan nuorimmat johtokunnan jäsenet ovat halunneet pitää tiukimmin kiinni yhdistyksen identiteetistä ammattitaitoisten ja taiteellisesti pätevien vakavan musiikin tekijöiden yhteisönä. Iän myötä suhde toisiin säveltäjiin muuttuu tolerantimmaksi, niin tässä kuin muissakin arviointitilanteissa. tarkkaan ottaen jäsenvalinta on niin kauan kuin se tehdään sääntöjen mukaan johtokunnan vallassa, jota se käyttää parlamentaarisella vastuulla (so. jos päätökset ovat huonoja, valitaan uusi johtokunta). Kunkin johtokunnan oikeutena on tulkita, mitä taiteellisesti arvokas tuotanto merkitsee; tulkinta ei ole absoluuttinen vaan historiallisesti muuttuva. Syyskokouksessa melko suuri osa keskustelusta meni sikäli ohi itse aiheesta, että väiteltiin siitä, mistä oppilaitoksesta valmistuu kompetentteja säveltäjiä. Johtokunta kysyi, miltä osin jäsenistö haluaisi muuttaa jo useamman vuoden nettisivullamme ollutta jäsenkriteeristöä. Muutosehdotuksia ei tullut. Sen sijaan tekstiin (ks. ohessa) lisättiin viimeinen lause. Ajatuksen siihen sain Ruotsin säveltäjäyhdistyksen nettisivulta (http:// pdf), joka osoittaa naapurin kriteeristön olevan hämmästyttävän samanlainen kuin meillä. Olennaisin ero on, että Ruotsissa suosituksen (mutta ei vielä päätöstä) jäsenvalinnoista tekee johtokunnan ulkopuolinen, jäsenistä muodostettu työryhmä. Tällainen voitaisiin periaatteessa meillekin perustaa, mutta pelkään, että siitä koituu enemmän byrokratiaa ja kustannuksia kuin aiota hyötyä. Jäsenyys Mikko Heiniö Suomen Säveltäjät ry on ammattisäveltäjien järjestö, jonka jäsenyyttä voivat hakea suomalaiset ja Suomessa asuvat taidemusiikin eli vakavan musiikin säveltäjät. Jäsenyydelle ei aseteta tyyli- tai musiikinlajikriteerejä, vaan kukin jäsenhakemus käsitellään yksilöllisesti ottaen huomioon, että taidemusiikin käsite on historiallisesti muuttuva. (Yhdistykseen kuuluu myös sellaisia säveltäjiä, jotka toteuttavat musiikkinsa elektroakustisin keinoin, sekä säveltäjiä, joiden musiikilliset lähtö kohdat ovat jazzissa.) Hakijalla tulee olla tuotanto eli useampia teoksia, jotka johtokunta katsoo taiteellisesti arvokkaiksi. Näiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. siihen kuinka persoonallista musiikillinen materiaali on millaiset ovat sävellystekniset valmiudet miten musiikilliset ideat on toteutettu miten tarkoituksenmukaisesti nuotinnos toimii käytännön esitystilanteessa. (Tämä ei koske puhtaasti elektroakustista musiikkia.) Huomiota kiinnitetään myös teosten julkisuuteen eli siihen, onko hakijalta tilattu teoksia ja onko hänen sävellyksiään ollut esillä kansainvälisesti tai kansallisesti merkittävissä yhteyksissä. Suomessa tällaisiin voidaan lukea esim. Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n jäsenorkestereiden ja Finland Festivalsin jäsentapahtumien konsertit sekä vakiintuneet konserttisarjat ja radiolähetykset. Hakijalta edellytetään, että hän on hankkinut taidemusiikin sävel- >> KOMPOSITIO 3 4 /

6 syyskokous NMD 2008 lysteknisiä taitoja ja sen tradition tuntemusta joko institutionaalisilla opinnoilla tai itse opiskellen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota hakijan toimintaan kokonaisuudessaan. Jäsenyydestä päättää yhdistyksen johtokunta, joka käsittelee jäsenanomuksia kahdesti vuodessa. Anomukset tulee jättää sisään 1.8. tai mennessä. Jäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella anomuksella, johon tulee liittää: 1. Curriculum vitae, josta ilmenevät syntymäaika ja vakinainen asuinpaikka, yhteystiedot sekä opinnot, suoritetut tutkinnot ja mahdollisesti saadut sävellyspalkinnot. 2. Teosluettelo soitinkokoonpanoineen. Kunkin teoksen kohdalle on syytä merkitä kantaesityspäivä ja -esittäjä sekä sellaiset muut esitysyhteydet, joilla hakijan mielestä on merkitystä, samoin tilaaja, jos kysymys on tilaussävellyksestä. 3. Muutamia kestoltaan ja soitinkokoonpanoltaan erilaisten teosten partituureja (4 6 kpl), jotka antavat mahdollisimman monipuolisen kuvan hakijan tuotannosta. Jos teoksista on olemassa tallenne, se on syytä liittää mukaan. Halutessaan johtokunta voi kysyä yhdistyksen jäsenkokouksen kantaa ennen jäsenyyspäätöksen tekemistä. Jäsenhakemus liitteineen toimitetaan yhdistyksen toimistoon: Suomen Säveltäjät ry, Runeberginkatu 15 A 11, Helsinki Kielteisestä päätöksestä ei voi valittaa, mutta jäsenyyttä voi hakea uudelleen. Annu Mikkonen Pohjoismaiset musiikkipäivät Ennen Monen vuosikymmenen ajan Pohjoismaiset musiikkipäivät järjestettiin vuorotellen kussakin poh joismaassa kahden vuoden välein, mikä tarkoitti sitä, että kunkin pohjoismaan osalle tämä tapahtu ma osui vain joka kymmenes vuosi. Tämän järjestelyn hyvä puoli oli se, että kun festivaali oli ker ran järjestetty, saatiin hengähtää muutama vuosi ennen kuin taas täytyi ryhtyä miettimään rahoi tus ta, organisaatiota, järjestelyjä jne. Huonona puolena puoles taan oli se, että jokainen tapah tuma oli kussakin maassa lähes ainutkertainen eikä minkäänlaista festivaalijatkumoa ollut. Oli varsin yleistä, että kahden peräkkäisen festivaalin välillä säveltäjä yhdistyksen koko henkilöstö oli vaihtunut ja näin ollen edellisen festivaalin kokemukset eivät hyödyttäneet seuraavaa järjestely organisaatiota. Myös medialle, mahdollisille sponsoreille sekä yleisölle tapahtumaa jouduttiin markkinoimaan käytännöllisesti katsoen ainutkertaisena tapahtumana. Nyt Joitakin vuosia sitten Pohjoismainen säveltäjäneuvosto päätti uudistaa musiikkipäiviä. Festivaali päätettiin järjestää joka vuosi, mutta lyhyempänä kuin ennen. Lisäksi päätettiin, että musiikkipäivien ohjelman valitsee taiteellisen johtajan johdolla toimiva yhteispohjoismainen ohjelmatoimikunta. Tämän toimikunnan jäsenet toimivat tehtävässään ainakin kaksi vuotta kerrallaan, korkeintaan kuitenkin neljä. Taiteellisen johtajan oli tarkoitus toimia tehtävässään useamman vuoden ajan tuodakseen musiikkipäiville jatkuvuutta. Uusia periaatteita on nyt sovellettu pari vuotta. Vuoden 2006 musiikkipäivät järjestettiin Islannissa ja silloin voitiin vielä puhua jonkinlaisesta siirtymävaiheesta, mutta viime vuonna Norrköpingissä ja tänä vuonna Helsingissä uusi rytmi ja uudet toimintamallit toimivat jo lähes suunnitellulla tavalla. Jo Islannin musiikkipäivien yhteydessä kuitenkin todettiin, että taiteellisen johtajan on syytä olla järjestävästä maasta, jotta tiedonvälitys ja järjestelyt sujuisivat kitkattomasti. Niinpä ruotsalaisen Erik Petersin toimittua taiteellisena johtajana sekä vuonna 2006 että vuonna 2007, valittiin Helsingin festivaalin taiteelliseksi johtajaksi Markus Fagerudd, joka oli siinä vaiheessa toiminut kaksi vuotta ohjelmistotoimikunnan jäsenenä. Kun Markuksesta tuli taiteellinen johtaja, valittiin toimikunnan jäseneksi Juan Antonio Muro, joka toimi tehtävässä kaksi vuotta osallistuen paitsi Helsingin 2008 myös Oslon 2009 ohjelmistosuunnitteluun. Vuoden 2010 musiikkipäivät pidetään Tanskassa ja niiden ohjelmistoa suunnittelevassa toimikunnassa on aloittanut Ta pio Tuomela. Vaikka musiikkipäivät kestävät nykyään viikon sijasta neljä päivää, ei tämän ole todettu olevan taloudellisesti merkittävästi edullisempaa kuin viikon mittaisen festivaalin järjestäminen. Toisaalta musiikkipäivien tämän vuoden teema, musiikkiteatteri, aiheutti arvattavasti kaiken kaikkiaan normaalia suuremmat kustannukset. 06 KOMPOSITIO 3 4 / 2008

7 NMD 2008 Riemastuttava ruotsalainen lauluyhtye Vox esiintyi myös Juttutuvassa. Kuva: Maarit Kytöharju. Taloudesta Musiikkipäivien järjestelyt edellyttävät merkittävää taloudellista tukea ja yhteistyötä orkesterien kanssa. Ilman orkestereiden suopeaa suhtautumista, musiikkipäivillä tuskin olisi mahdollista kuulla yhtään orkesterikonserttia. Orkesterit ottavat yleensä musiikkipäivien konsertit omaan kausiohjelmaansa, jolloin orkesteri maksaa muusikoiden palkat. Festivaalin kustannettavaksi jäävät kapellimestarien ja solistien palkkiot sekä meidän tapauksessamme konserttisalin vuokrat ja kuljetuskustannukset, koska orkesterit eivät tehneet konserttejaan kotisaleissaan. Yhdistys onkin erittäin kiitollinen sekä Helsingin kaupunginorkesterille että Tapiola sinfoniettalle, jotka soittivat loistavasti musiikkipäivien avajaiskonsertin. Muilta osin festivaali rahoitetaan pääosin keräämällä rahoitusta erilaisista säätiöistä ja julkisilta tahoilta sekä yhdistyksen Kopiostosta saamilla valokopiointikorvauksilla. Yrityssponsoreiden saaminen tällaisiin tapahtumiin etenkin tällaisina aikoina on todella vaikeaa. Aivan merkityksetöntä ei ole sekään, että musiikkipäivät eivät tapahtumana ole tunnettu. Ihan ongelmatonta ei ole myöskään vapaalippupolitiikka. Perinteisesti yhdistyksen jäsenet ovat saaneet vapaalipun kaikkiin musiikkipäivien konsertteihin. Näiden lisäksi kaikille pohjoismaisille säveltäjävieraille on annettu festivaalipassi. Tänä vuonna Pohjoismaisten musiikkipäivien aikaan järjestettiin myös taidemusiikin messutapahtuma Artmusfair, jonka osanottajille haluttiin vapaaliput kaikkiin konsertteihin. Tämän lisäksi luonnollisesti erilaisille lähipiirien edustajille annetaan ilmaiset liput konsertteihin. Markkinointi- ja suhdetoimintamielessä on tärkeää kutsua paikalle myös festivaalijohtajia, orkestereiden edustajia ja mui ta portinvartijoita sekä rahoittajien edustajia. Toimittajien ja kriitikoiden tulee luonnollisesti saada myös ilmaiset liput (siis Musiikillisesti festivaali oli onnistunut, mistä suuri kiitos lankeaa Markus Fageruddille ja hänen johtamalleen ohjelmistotoimikunnalle. Markus oli myös suureksi avuksi monissa käytännön järjestelyissä ja alati hilpeänä, hyväntuulisena ja yhteistyökykyisenä henkilönä suurenmoinen hengennostattaja pitkin matkaa. kaksi lippu / toimittaja) ja sen lisäksi myös mahdolliselle kustantajan edustajalle kuuluu vuokrausehtojen mukaan antaa kaksi vapaalippua ja ohjelmakirjaa konserttiin, jossa kustannettu teos esitetään. Tämä etu kuuluu myös solistien agenteille samoin esiintyvien muusikoiden ystäville ja sukulaisille. Tämän katraan jälkeen konserttisali alkaa olla ilahduttavan täysi, mutta pääsylipputuloja ei juuri ole kertynyt. Tämä dilemma on toistaiseksi ratkaisematon. Järjestelyt Festivaalijärjestelyt olivat ohjelmistovalintoja lukuun ottamatta täysin Suomen Säveltäjien vastuulla. Koska yh- >> KOMPOSITIO 3 4 /

8 08 KOMPOSITIO 3 4 / 2008 Avanti! -trio ja Circo Aereo Aleksanterin teatterissa, Pohjoismaiset musiikkipäivät Helsingissä Kuva: Maarit Kytöharju.

9 NMD 2008 distykseltä puuttuu kokemusta festivaalien järjestämisestä, oli tärkeää saada mukaan sellaisia osaajia kuin Alarik Repo (Turun musiikkijuhlien pitkäaikainen vetäjä) ja Sirpa Hietanen (Avantin ja Suvisoiton johtajana pitkään toiminut), joista viimeksi mainittu vielä aivan viime metreillä otti hoitaakseen koko festivaalitiedotuksen, kun alkuperäinen tiedottaja kesällä sairastui. Lisäksi festivaalin ajaksi saadut apujoukot osoittivat suunnatonta innostusta, venymistä ja joustavuutta, mikä olikin tärkeää, sillä kolme alun perin mukaan lupautunutta avustajaa, kuka mistäkin syystä, aivan festivaalin kynnyksellä ilmoitti peruvansa osallistumisensa. Musiikillisesti festivaali oli onnistunut, mistä suuri kiitos lankeaa Markus Fageruddille ja hänen johtamalleen ohjelmistotoimikunnalle. Markus oli myös suureksi avuksi monissa käytännön järjestelyissä ja alati hilpeänä, hyväntuulisena ja yhteistyökykyisenä henkilönä suurenmoinen hengennostattaja pitkin matkaa. Festivaalielämää Festivaalijärjestelyihin liittyy aina monenlaisia vaiheita ja tilanteita, joissa luovuus ja muutosvalmius ovat tarpeellisia ominaisuuksia. Välillä itkettää ja välillä naurattaa varsinkin jälkeenpäin naurattaa. Alun perin musiikkiteatteriin suunniteltiin tanskalaista kamarioopperaa, joka sittemmin jouduttiin vaihtamaan toiseen, koska tanskalaiset solistit eivät kyenneet varmistamaan tuloaan riittävän ajoissa, minkä lisäksi tuotantobudjetti alkoi paisua kohtuuttomasti. Peruuntuminen aiheutti erittäin ikävän tilanteen suomalaiselle ohjaajalle, joka oli sitoutunut projektiin ja raivannut alta pois muita töitään. Perttu Haapasen Solity:diin saatu ohjaaja puolestaan joutui sairastumisen ja muiden henkilökohtaisten syiden vuoksi keväällä jättämään produktion, ja uutta ohjaajaa haettiin kesään asti. Muusikoita etsittiin välillä kissojen ja koirien kanssa. Toisaalta alttoviulisti Tuula Riisalo hoiti käden käänteessä tarvittavan trion Circo Aereon esitykseen, järjesti nuotit ja sopi harjoitukset eikä mikään ollut ongelmallista. Eräs esiintyjä tarvitsi, ex tempore, esitykseensä öljytynnyrin ja toinen 24 metriä valkoista lakanakangasta kolmas taas 12 metriä mustaa. Öljytynnyri löytyi Musiikkiteatteri Kapsäkin varastoista ja mustaa lakanakangasta sai Helsingissä ainoastaan Itäkeskuksen kangaskaupasta. Yhteen kuoroteokseen tarvittiin 16 Genelec-kaiutinta, joista kevyin painoi 22 kiloa. Tarzaneita ei ollut palkattu avustajiksi, joten meille konttorityöläisille riitti haasteita. Lisäksi tarvittiin epälukuinen määrä nuottitelineitä ja pulttivaloja, käsittämätön määrä kaikenlaisia lyömäsoittimia ja pianoja, ruokaa ja juomaa, sellokapuloita ja bassotuoleja. Tarpeiden kirjo oli laaja. Lopuksi erääseen kenraaliharjoitukseen kaivattiin säveltäjää, jonka piti hoitaa teoksensa eloelektroniikkaosuus. Lukuisia puheluita soitettiin, kaupunki käännettiin ympäri, kunnes lopulta selvisi, että säveltäjä oli koko ajan istunut konserttisalissa laptop sylissään odottamassa kärsivällisesti teoksensa harjoitusten alkamista. Yhdistys haluaa kiittää lämpimästi kaikkia niitä lukemattomia henkilöitä, jotka olivat edesauttamassa festivaalin onnistumista. A.M. Vasemmalla sahakonserttonsa solistina soittanut Jan Erik Mikalsen sahoineen, oikealla Circo Aereon klovneriaa Yliopiston juhlasalin lämpiössä. Pohjoismaiset musiikkipäivät Helsingissä KUVAT: Maarit Kytöharju. KOMPOSITIO 3 4 /

KOMPOSITIO4 / 2011. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Lokakuu 2011

KOMPOSITIO4 / 2011. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Lokakuu 2011 KOMPOSITIO4 / 2011 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Lokakuu 2011 PÄÄKIRJOITUS KOMPOSITIO 4 / 2011 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Julkaisija Suomen Säveltäjät ry Runeberginkatu 15 A 11 00100 Helsinki

Lisätiedot

KOMPOSITIO4 / 2013. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Joulukuu 2013

KOMPOSITIO4 / 2013. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Joulukuu 2013 KOMPOSITIO4 / 2013 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Joulukuu 2013 PÄÄKIRJOITUS KOMPOSITIO 4 / 2013 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Julkaisija Suomen Säveltäjät ry Runeberginkatu 15 A 11 00100 Helsinki

Lisätiedot

KOMPOS I TI O 1/2008. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti 21.4.2008

KOMPOS I TI O 1/2008. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti 21.4.2008 KOMPOS I TI O 1/2008 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti 21.4.2008 KOMPOS I TI O 1/2008 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Runeberginkatu 15 A 11 00100 Helsinki Puh: (09) 44 55 89 Fax: (09) 44 01 81 E-mail:

Lisätiedot

KOMPOSITIO3 / 2010. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Marraskuu 2010

KOMPOSITIO3 / 2010. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Marraskuu 2010 KOMPOSITIO3 / 2010 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Marraskuu 2010 pääkirjoitus KOMPOSITIO 3 / 2010 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Julkaisija Suomen Säveltäjät ry Runeberginkatu 15 A 11 00100 Helsinki

Lisätiedot

SOTKAMO YKKÖNEN 20-VUOTISJUHLANUMERO

SOTKAMO YKKÖNEN 20-VUOTISJUHLANUMERO SUOMEN ALTTOVIULUSEURAN TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU 2011 SOTKAMO YKKÖNEN 20-VUOTISJUHLANUMERO www.suomenalttoviuluseura.com Suomen alttoviuluseuran hallitus 2011, erikoistumisalueet ja yhteystiedot Puheenjohtaja

Lisätiedot

KOMPOSITIO3 / 2009. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Lokakuu 2009

KOMPOSITIO3 / 2009. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Lokakuu 2009 KOMPOSITIO3 / 2009 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Lokakuu 2009 pääkirjoitus KOMPOSITIO 3 / 2009 Norjalaiset tekivät sen taas Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Julkaisija Suomen Säveltäjät ry Runeberginkatu

Lisätiedot

KOMPOSITIO1 / 2009. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Huhtikuu 2009

KOMPOSITIO1 / 2009. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Huhtikuu 2009 KOMPOSITIO1 / 2009 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Huhtikuu 2009 KOMPOSITIO 1 / 20 09 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Julkaisija Suomen Säveltäjät ry Runeberginkatu 15 A 11 00100 Helsinki www.composers.fi

Lisätiedot

Sisältö: Pianopedagogit ry:n hallitus 2008. www2.siba.fi/pianopedagogit. Puheenjohtajan palsta 3. Kouvolan 1. pianotapahtuma 23.

Sisältö: Pianopedagogit ry:n hallitus 2008. www2.siba.fi/pianopedagogit. Puheenjohtajan palsta 3. Kouvolan 1. pianotapahtuma 23. Sisältö: Pianopedagogit ry:n hallitus 2008 Puheenjohtajan palsta 3 Tuula Pulkki Elämää Beethovenin jälkeen 4 Ari Helander Musiikin avara maaperä 10 Ari Helander Reija Silvonen mestaripianisti Kouvolasta

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

SUOMEN ALTTOVIULUSEURAN TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU 2010. www.suomenalttoviuluseura.com

SUOMEN ALTTOVIULUSEURAN TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU 2010. www.suomenalttoviuluseura.com SUOMEN ALTTOVIULUSEURAN TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU 2010 www.suomenalttoviuluseura.com Suomen alttoviuluseuran hallitus 2010, erikoistumisalueet ja yhteystiedot Puheenjohtaja Max Savikangas Nykymusiikin esityskäytännöt,

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Sosiaalinen media ei korvaa ihmisten tapaamista

Sosiaalinen media ei korvaa ihmisten tapaamista Kansallinen senioriliitto ry 6.2014 TORSTAI 4.12.2014 JOULU, TERVEYS Bosborin salmi erottaa Euroopan ja Aasian s. 20 Riitta Uosukainen: Sosiaalinen media ei korvaa ihmisten tapaamista Seniorit vaelsivat

Lisätiedot

KOMPOSITIO2 / 2012. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Huhtikuu 2012

KOMPOSITIO2 / 2012. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Huhtikuu 2012 KOMPOSITIO2 / 2012 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Huhtikuu 2012 p ä ä k i r j o i t u s KOMPOSITIO 2 / 2012 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Julkaisija Suomen Säveltäjät ry Runeberginkatu 15 A 11 00100

Lisätiedot

CHISU: "Biisintekijänä hiljennyn." Teosto-palkittu. Festarijärjestäminen ammattimaistui. Musiikkiväki Musamaratonille!

CHISU: Biisintekijänä hiljennyn. Teosto-palkittu. Festarijärjestäminen ammattimaistui. Musiikkiväki Musamaratonille! Kim Kuusi Teoston puheenjohtajaksi Festarijärjestäminen ammattimaistui Musiikkiväki Musamaratonille! TEOSTON ASIAKASLEHTI 2 2011 Teosto-palkittu CHISU: "Biisintekijänä hiljennyn." Pääkirjoitus Musiikki

Lisätiedot

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.)

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.) Kirjeitä nuorelle tutkijalle kannanottoja tutkijan arjesta Mirjami Paso (toim.) SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 3 2011 13.12.2011 Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja -sarja Suomalainen Tiedeakatemia

Lisätiedot

Gramexpress. Pariisin muuttolintu. Laura Mikkola kesäksi Suomeen. Eppu Normaali soitetuin suomalainen 10. Tietoa puuttuu tiedon valtatieltä 14

Gramexpress. Pariisin muuttolintu. Laura Mikkola kesäksi Suomeen. Eppu Normaali soitetuin suomalainen 10. Tietoa puuttuu tiedon valtatieltä 14 Gramexpress 2 2008 E S I T T Ä V I E N T A I T E I L I J O I D E N J A Ä Ä N I T T E I D E N T U O T T A J I E N T E K I J Ä N O I K E U S Y H D I S T Y S G R A M E X R Y : N A S I A K A S L E H T I Eppu

Lisätiedot

5 N Ä K E M Y S T Ä E N S I M M Ä I N E N P E I L I FA M L E S U L K O M A A N R A H A A E L O K U V A N M A A N T I E T E E S T Ä

5 N Ä K E M Y S T Ä E N S I M M Ä I N E N P E I L I FA M L E S U L K O M A A N R A H A A E L O K U V A N M A A N T I E T E E S T Ä 2 / 0 5 1 4. 1 0. 2 0 0 5 A U D I O V I S U A A L I S E N K U L T T U U R I N E D I S T Ä M I S K E S K U S 5 N Ä K E M Y S T Ä E N S I M M Ä I N E N P E I L I FA M L E S U L K O M A A N R A H A A E L

Lisätiedot

SUOMEN KONTRABASSOKLUBI

SUOMEN KONTRABASSOKLUBI Kontra-C Sisällysluettelo Suomen kontrabassoklubi ry:n jäsenlehti 25. vuosikerta. Ensimmäinen lehti julkaistiin vuonna 1982 Painos 170 kpl Päätoimittaja: Henrica Fagerlund Toimituskunta: Yhdistyksen hallitus

Lisätiedot

MUNKKINIEMESTÄ MAAILMAN MAINEESEEN Kontrabasisti Janne Saksalan elämänvaiheita

MUNKKINIEMESTÄ MAAILMAN MAINEESEEN Kontrabasisti Janne Saksalan elämänvaiheita MUNKKINIEMESTÄ MAAILMAN MAINEESEEN Kontrabasisti Janne Saksalan elämänvaiheita Kirjallinen työ musiikin maisterin tutkintoa varten Esittävän säveltaiteen koulutusohjelma Sibelius- Akatemia Toukokuu 2006

Lisätiedot

Aplodit Orkesterille r.y:n jäsenlehti kevät/syksy 2012. Lahden lahja musiikille. Kivaa kesätyötä tiedossa. Monitoimimatka Britanniaan

Aplodit Orkesterille r.y:n jäsenlehti kevät/syksy 2012. Lahden lahja musiikille. Kivaa kesätyötä tiedossa. Monitoimimatka Britanniaan Aplodit Orkesterille r.y:n jäsenlehti kevät/syksy 2012 Lahden lahja musiikille Kivaa kesätyötä tiedossa Monitoimimatka Britanniaan 10.4. alkaen palvelemme Sokosta vastapäätä, osoitteessa Aleksanterinkatu

Lisätiedot

akordi 2/2001 akordi 2/2001 tampereen kitaraseura

akordi 2/2001 akordi 2/2001 tampereen kitaraseura akordi 2/2001 tampereen kitaraseura 1 akordi 2/2001 akordi Tampereen Kitaraseura ry:n jäsenlehti Ilmestyy kahdesti vuodessa http://www.angelfire.com/ks3/ tre_kitaraseura Kitaraseuraa tarvitaan yhä 3 Tampereen

Lisätiedot

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. Lakimies vastaa yleisimpiin kysymyksiin vuosiloman pitämisestä. 16 Tietoala on mukana UIL:n alueellisessa toiminnassa. Esittelyssä

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

Bassoklubin historiaa

Bassoklubin historiaa Basismi tekee älykkääksi! Bassoklubin historiaa Brnon bassofestivaali Pedagogi Jussi Javas Lahden bassoryhmä Kontra-C Sisällysluettelo Suomen kontrabassoklubi ry:n jäsenlehti 25. vuosikerta. Ensimmäinen

Lisätiedot

mind free your SAMULI PUTRO: TUNNEN ITSENI HETKITTÄIN ROHKEAKSI! YLEX:N TOIMITTAJA KATI MIKKONEN -VINKKEJÄ RADIOTYÖHÖN

mind free your SAMULI PUTRO: TUNNEN ITSENI HETKITTÄIN ROHKEAKSI! YLEX:N TOIMITTAJA KATI MIKKONEN -VINKKEJÄ RADIOTYÖHÖN SYKSY 2005 NRO 1 free your WWW.FREEYOURMIND.FI mind SAMULI PUTRO: TUNNEN ITSENI HETKITTÄIN ROHKEAKSI! YLEX:N TOIMITTAJA KATI MIKKONEN -VINKKEJÄ RADIOTYÖHÖN KAIVOPUISTON JA KAISANIEMEN KESÄKONSERTIT VIESTINTÄPAJA

Lisätiedot

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2012 EDUNVALVONTA SYY valmistautuu uuteen syksyyn ILMIÖ Ay-liike on saavuttanut paljon. Mikä on liikkeen tulevaisuus? OIKEILLE URILLE

Lisätiedot

AsanLoppuasukas. sai Teostopalkinnon. Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta. Teosmyyntiä opettelemassa

AsanLoppuasukas. sai Teostopalkinnon. Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta. Teosmyyntiä opettelemassa Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta Teosmyyntiä opettelemassa Musiikki elävöittää yritystapahtumaakin TEOSTON ASIAKASLEHTI 4 2008 sai Teostopalkinnon AsanLoppuasukas Pääkirjoitus Säästöjä

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

Työeläke. Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE

Työeläke. Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE 5 2 0 1 0 Työeläke Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE Sisältö 5 2010 4 13 22 24 4 Ammatikseen urheilevien eläketurva Mäkihyppääjä Matti Hautamäki ja jääkiekkoilija

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot