OSAVUOSIKATSAUS II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014"

Transkriptio

1 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

2 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti, poissaolot Konsernin osavuosikatsaus Käyttötalouden osavuosikatsaukset hallintokunnittain Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Kasvatus- ja opetuslautakunta Kirjasto ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Ympäristötoimi Yhteenveto käyttötalouden meno- ja tuloarvioista Investoinnit Tilinpäätösennuste 110

3 3 Vuosikate Vuosikate on positiivinen elokuun lopulla 1,564 milj. euroa. Vuosikatteella rahoitetaan investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 0,385 milj. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty euroa. Vuosikate kattaa poistot ( euroa) => tilikauden tulos on elokuun lopussa positiivinen +0,834 milj. euroa. Lainat Elokuun lopussa kunnan lainakanta on 7,296 milj., /asukas. Tilinpäätöksessä 2013 kunnalla oli lainaa 6,465 milj. euroa; asukasta kohden euroa. Elokuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa 6,6 milj. (korko 0,13 %), joten koko lainakanta on 0,831 milj. euroa suurempi kuin tilinpäätöksessä Sijoitusten hankintahinta elokuun lopussa on 1,592 miljoonaa euroa suurempi kuin tilinpäätöksessä Sijoitukset Verotulot ja valtionosuudet Tuloveroprosentti on 21,00. Tuloveroprosenttia nostettiin kuluvalle vuodelle 0,50 %-yksikköä. Siitä huolimatta verotuloja on saatu elokuun loppuun mennessä vain enemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisveron tuotto on vähemmän ja yhteisöveron tuotto enemmän. Marraskuussa oikaistaan vuoden 2013 verotulot ja vuoden 2014 ennakot vuodelta 2013 valmistuvan verotuksen mukaiseksi. Verotulokohta tullee jäämään alle arvioidun.

4 4 Valtionosuuksia on saatu enemmän verrattuna ed. vuoteen. Toimintakate Käyttötalouden ulkoiset menot ovat pienemmät ja tulot pienemmät ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on 1,020 milj. ed. vuotta parempi. Palveluiden ostot ovat 0,538 milj. pienemmät ed. vuoteen verrattuna ja henkilöstökulut 0,494 milj. pienemmät ed. vuoteen verrattuna. Henkilöstökulut Henkilöstökulut ovat pienentyneet edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna eurolla lähinnä henkilöstömäärän vähentymisen ja aiempaa vähäisemmän sijaisten palkkaamisen ansiosta. Kunnan työntekijämäärä oli elokuussa 221 (ed. vuoden elokuu 239). YLEINEN KEHITYS Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot Työttömyys

5 Perhon työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 12,3 %, mikä on Keski-Pohjanmaan huonoin. Koko maan työttömyysaste oli 12,3 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vuodenvaihteessa 25 ja heinäkuun lopussa 26, korkein luku on helmikuun 28. 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15 Vuosi 2013: Keskimääräinen sairauspoissaolopäivien määrä vuonna 2013 oli 20,5 pv/työntekijä. Kun pitkät sairauspoissaolot (yli 50 pv/30 henkilöä) vähennetään,on loppujen 200 henkilön keskimääräinen sairauspoissaolomäärä 7,6 päivää/työntekijä vuonna : Sairauspoissaolopäivien määrä on 185 päivää edellisvuotta enemmän. Kun pitkät sairauspoissaolot (yli 35 pv/22 henkilöä) vähennetään,on loppujen 207 henkilön keskimääräinen sairauspoissaolomäärä 4,5 päivää/työntekijä (tammi-elokuut 2014).

16 16

17 17 OSAVUOSIKATSAUS TAVOITTEET KONSERNIYHTEISÖILLE Kuntakonserniin kuuluu seuraavat tytäryhteisöt: Perhon Kehitysyhtiö 100 %, Kiinteistö Oy Perhon Kartano 100 %, As Oy Perhonjokiranta 60 %, Perhon Opiskelija-asunnot Oy 60 % ja As Oy Rivihiekka 63,9 % sekä kuntayhtymät Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan liitto. Tavoitteet: konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava koko kunnan tavoitteiden toteutumista ja tuotava kunnalle lisäarvoa toiminnallaan konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja kannattavasti kunnan tytäryhteisöiltä edellytetään tappiotonta toimintaa Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt: - asuntokannan kuntotason ylläpitämiseksi on laadittava yhteisöjen kaikkien asuntojen osalta asiantuntijan kuntokartoituksen pohjalta suunnitelma tarvittavista peruskorjaustoimista vuoden 2014 loppuun mennessä - asuntokannan kuntotason ylläpitäminen on toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin Kuntakonserniin kuuluvat tyttäret raportoivat taloudestaan puolivuosittain; ensimmäisen vuosipuoliskon katsaus on elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä. TOTEUTUMINEN PERHON KEHITYSYHTIÖ OY tilikauden tulos on tappiollinen 5.118,96 euroa. kehitysyhtiö myöntää kunnalle avustuksia nuorten kesätyöllistämiseen ja maatalousyrityksille maksuvalmius on hyvä ja taseessa ei ole saamisia. KIINTEISTÖ OY PERHON KARTANO konsernin tilikauden tulos on positiivinen ,84, kuitenkin 7.183,67 ed. vuotta huonompi. Vuokratulovajaus on mennessä Oksakosken paritalon osalta 4.729,00 euroa. Toinen huoneisto on ollut tyhjillään koko vuoden ja tällä hetkellä molemmat huoneistot ovat tyhjillään. Oksakosken paritalo ei selviä pääomamenoista ilman emoyhtiön vuokratukea tai avustusta. yhtiön hallituksen esityksestä yhtiökokous hyväksyi Eeronkujan kiinteistöjen viisivuotiskorjaussuunnitelman. huoneistossa B 4 tehtiin pintaremontti ja huoneistossa A 2 pesuhuoneremontti asuntojen sisäremontteja toteutetaan kiireellisyysjärjestyksessä

18 18 Eeronkujan kiinteistö liitetään kunnan kaukolämmön piiriin syksyn 2014 aikana. PERHON OPISKELIJA-ASUNNOT OY tilikauden tulos on negatiivinen - 13,17 euroa. kesä- heinäkuun aikana suurin osa huoneistoista (10 kpl) oli tyhjillään. vuokratulovajaus on mennessä euroa. yhtiö ei selviä pääomakustannuksistaan. lähitulevaisuudessa kiinteistön maalämpöpumppu joudutaan uusimaan. maksuvalmius on huono. ASUNTO OY RIVIHIEKKA tilikauden tulos on positiivinen ,92 euroa. kiinteistön viisivuotiskorjaussuunnitelmaa toteutetaan yhtiövastiketta on peritty ajalla neljä euroa/m2./kk ja alkaen 3 /m2/kk. maksuvalmius on ollut hyvä. ASUNTO OY PERHONJOKIRANTA Asuntorivitalo käsittää 5 kpl 65 m2 suuruisia osakehuoneistoja. Osakkeista on heinäkuussa 2013 myyty 2 kpl, toinen Sisko ja Pauli Flinkille ja toinen Perhon Kauppatalo Oy:lle. Myymättä on edelleen kolme huoneistoa ja ne ovat tyhjillään. Piha-alueiden istutustyöt on aloitettu Yhtiövastike on 2 /m2/kk. Vuodelle 2015 yhtiövastiketta joudutaan nostamaan. Kiinteistössä on kaukolämpö ja huoneistokohtaiset vesimittarit. Myymättömiä osakehuoneistoja markkinoidaan. TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA Konserniyhtiöiden osalta todettakoon, että Perhon Opiskelija-Asunnot Oy ja Oksakosken paritalon taloudellinen tilanne tulisi ottaa esille valtuustotasolla. Opiskelija-Asunnot Oy:n kohdalla joko opiskelijoiden ohjaaminen asuntolaan ensi sijaisesti tai koko kiinteistön käyttötarkoituksen muutos. Maaseutuopiston Perhon toimipaikan oppilaita on paljon vuokralla kunnan muissa vuokra-asunnoissa. Oksakosken paritalon kohdalla mahdollisesti vuokratason alentaminen, vaikkakin tämän hetkinen vuokra ( 10,23 /m2/kk) on laskettu käyttömenoihin ja pääomamenoihin juuri riittäväksi.

19 19 MENESTYSTEKIJÄT Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeino-rakenne Ravintopalvelut Siivous- ja pesulapalvelut Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö TOIMENPITEET YLEINEN HALLINTO Yritysneuvonta Maatalouden elinvoimaisuus Riittävä asunto- ja teollisuustonttitarjonta Riittävä vuokra-asuntojen määrä Täysipainoinen laadukas lähiruoka Käyttäjien tarpeiden mukainen siivous Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus MITTARIT Pk-yritysten lukumäärä/kaikki yritykset Uusien yritysten määrä Työpaikat kpl/sektoreittain Spv:t /vuosi Aktiivitilojen lukumäärä Työttömyysprosentti Vapaiden tonttien määrä Vapaat vuokra-asunnot Ajantasainen omavalvonta Kokonaistaloudellisuus Elintarvikkeiden kotimaisuusaste % Siivottavat neliöt pv Siivottavat neliöt/työntekijä /m2 Käydyt kehityskeskustelut Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä, < 13 pv/työntekijä

20 20 OSAVUOSIKATSAUS YLEINEN HALLINTO Toimielin Keskusvaalilautakunta Vaalit: Eduskunta-, europarlamentti-, kunnallis- ja presidentinvaalit Tehtävä Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisten-, valtiollisten ja EU-vaalien toimittamisesta sekä mahdollisista kansanäänestyksistä. Asetetut tavoitteet Vaalien toimittamisessa pyritään virheettömyyteen ja tulospalvelussa nopeuteen. Vuoden 2014 aikana järjestetään europarlamenttivaalit. Oikeusministeriö korvaa kunnalle europarlamenttivaalien järjestämisen ( / äänioikeutettu kuntalainen). Voimavarat Keskusvaalilautakunta 5 jäsentä ja sihteeri Toteutuminen Vaalit suoritettiin virheettömästi. Vaalien toimittamiseen ei palkattu kunnan ulkopuolista henkilökuntaa. V Presidentinvaalit, vars. vaalipäivä V Kunnallisvaalit, vars. vaalipäivä V EU-vaalit, vars.vaalipäivä V Eduskuntavaalit V Kunnallisvaalit

21 21 Toimielin Tarkastuslautakunta Tehtävä Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 :ssä säädetään, lautakunnan on: seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet arvioida tulevia tavoitteita ja sitä onko taloussuunnitelma toteuttamiskelpoinen konsernitarkastuksen tuomat uudet tehtävät. Asetetut tavoitteet Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja valmistelevat työskentelyään varten vuosittain tarkastussuunnitelman tehtävänsä toteuttamista varten. Voimavarat Tarkastuslautakunta, 5 jäsentä Tilintarkastusostopalvelut 10 päivää BDO Audiator Oy:n määräämänä kuntalain 72 :n mukaisena vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Asko Vanhatupa Sihteerinä toimii kanslisti Kaarina Vainionpää Toteutuminen Tarkastuslautakunta on kokoontunut 4 kertaa ja käsitellyt 16. Lautakunta jätti vuoden 2013 arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle

22 22 Talous Toimielin Kunnanvaltuusto Tehtävä Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja suuntalinjoista. Asetetut tavoitteet Kunnan tarjoamien palveluiden järjestäminen taloudellisesti ja tehokkaasti itsenäisenä kuntana omana tuotantona. Voimavarat Kunnanvaltuusto 21 valtuutettua Toteutuminen Kunnanvaltuusto on kahdeksan kuukauden aikana kokoontunut 5 kertaa ja käsitellyt 43 pykälää. Valtuustoseminaari oli , aiheina mm. valtionosuusuudistus, vuoden 2015 raamibudjetti ja Hyvinvointikeskus. Kvalt : Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2014 Puuhallin myynti Maanosto Kalle ja Siviä porasen kuolinpesältä Talousarviomuutos investointiosaan Perusturvajohtajan vaalin vahvistaminen vuoden 2013 kunnallisaloitteet Tiedoksi/Kuntien haku kuntakokeiluhankkeeseen / Perhon kunnan pilottihakemus

23 23 Kvalt : Tiedoksi Kokkolan kaupungin pyyntö osallistumisesta kuntarakenneselvityksen 1. vaiheeseen Työpäällikön siirto teknisen johtajan virkaan Työpäällikön viran lakkauttaminen/työjohtaja rakennustarkastajan viransijaiseksi lukien ja vakinaistetaan Talousarviomuutos Mobiililaitteiden hankinta kotihoitoon Hiekanmäen laajennetun kaava-alueen tonttien hinnat Kvalt : Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Arviointikertomus vuodelta 2013 Taloudellinen ja toiminnallinen osavuosikatsaus Talousarviomuutos / Palo- ja pelastustoimen investointimäärärahan käyttötarkoituksen muuttaminen Uuden varavaltuutetun määrääminen Perusturvan johtokunnan ja Ympäristölautakunnan jäsenten valinta Sivistystoimen organisaation uudistaminen lukien Rehtori-opetustoimenjohtajan viranhaltijan sijoittaminen yläkoulun ja lukion rehtorin virkaan alkaen Palokangas Rn:o 20:91 -tilan myynti Tiedoksi/ Lausunto Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymälle K-P:n Ammattiopiston Perhon toimipaikan lähiajan kehitysnäkymistä Kvalt : Hallintosääntö Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran kelpoisuusehdot ja täyttäminen Talousarviomuutos / Investoinnit / Kk:n urheilukentän peruskunnostuksen lisämääräraha Kvalt : Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Talousarviomuutos / Lisämääräraha hoitomaksun takaisinmaksuun Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan virkavaali

24 24 Talous Toimielin Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat Tehtävä Kunnanhallituksen tehtävänä on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisesta hoitamisesta kuntastrategian mukaisesti. Asetetut tavoitteet vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta valmistelee talouden sopeuttamisen vaatimat organisaatiomuutokset valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa, käyttää puhevaltaa sekä antaa tarvittaessa ohjeita tehtävät hoidetaan lain, hyvän talouden ja hallinnon sekä valtuuston asettamien periaatteiden mukaisesti v. 2014: palvelujen ostossa on varattu koulutukseen avustuksissa on : palveluseteliin kunnanhallituksen käyttövaroihin Voimavarat Kunnanhallitus 9 jäsentä Toteutuminen Kunnanhallitus on kahdeksan kuukauden aikana kokoontunut 21 kertaa ja käsitellyt 222 pykälää. Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2013 tilinpäätöksen , tilikauden tulos oli ,93.

25 25 Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajakasi valittiin filosofian lisensiaatti Sari-Maarit Peltola lukien. Rakennustarkastaja Tapio Alangolle myönnettiin ero lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Vs. rakennustarkastajana on toiminut Jyri Harju lukien ja kunnanvaltuusto on päättänyt vakinaistamisesta lukien (Kvalt:n päätös ). Vammaisten ryhmä- ja palveluasumisen hanke, Kirkonkylän urheilukentän perusparannus sekä tuulivoimahanke ovat vuoden 2014 investoinneista merkittävimpiä. Kunnanhallitus on antanut lausuntoja kunnan puolesta mm. Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 2015 Lausunto Valtiovarainministeriölle kuntarakennelain mukaisen selvityksen tekemisestä yhdessä Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren kanssa Lausunto Pelastustoimen aluejaosta Kokkolan kaupungin pyyntö osallistumisesta kuntarakenneselvityksen 1. vaiheeseen Lausunto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Lausunto/ Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja Maakuntasuunnitelma Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta Lausunto K-P:n koulutusyhtymälle K-P:n ammattiopiston Perhon toimipaikan lähiajan kehitysnäkymistä Lausuntopyyntö/Tieverkon hallinnollisen luokituksen päivitys Lausuntopyyntö - Tienpidon ja liikenteen suunnitelma Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Lausunto Sisäasiainministeriölle päätöksiä turvallisuudesta -raporttiin Lisämäärärahatarve asiantuntijapalveluiden ostoon.

26 26 Talous Toimielin Hallintopalvelut Tehtävä - Kunnanjohtaja toimii viraston päällikkönä, hallintojohtaja tai vastaava on yleisen osaston osastopäällikkö ja palkka-asiamies tehtävänä on järjestää kunnan päätöksenteko luotettavasti, varmasti ja taloudellisesti vastaa kunnan asioiden tiedottamisesta vastaa yhteistoiminnasta ja virka- ja työehtosopimusten mukaisista neuvotteluista työntekijäjärjestöjen kanssa tuottaa kunnan tarvitsemat toimisto-, talous- ja atk-palvelut tuottaa kunnan tarvitsemat ruokapalvelut sekä siivous- ja pesulapalvelut järjestää ja koordinoi asuntotointa, elinkeinotoimen palveluja sekä metsänhoitoa ja myyntiä hallintopalvelut sisältää myös yhteistoimintaosuudet (Kuntaliitto, K-P:n liitto ym.) Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja. Asetetut tavoitteet Johtaa kunnan hallinnon ja palvelujen kehittämistä kuntastrategian mukaisesti. Huolehtii talouden sopeuttamisesta ja sen vaatimista tarvittavista toimenpiteistä (henkilöstösuunnitelma, eläköityminen). Riskienhallinta on olennainen osa johtamista (vieraan pääoman korkoriski, sijoitustoiminta, omaisuusriskit, henkilöstöriski). Kuntatalousyksikkö on valmistellut suosituksen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien säännösten toimeenpanemiseksi. Suositus julkaistaan viikolla 49/2013. Hyvinvointikertomus liitetään osaksi kunnan kehittämistoimintaa ja palvelutuotannon arviointia.

27 27 Henkilöstö Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Kunnanjohtaja Hallintojohtaja tai vastaava 1 0,4 Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht ,4 Toteutuminen Käyttöprosentti on 59,3 ja jää alle 67 %:n keskimääräisen kulutuksen. Hallintojohtajan virkaan on budjetoitu 40 %:n palkkaosuus. Hallintojohtajan tehtävistä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston esityslistojen/pöytäkirjojen teko, tiedottaminen ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset on jaettu eri henkilöiden tehtäväksi siihen saakka kunnes hallintojohtajan virka on täytetty. Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja (60/40) Sari-Maarit Peltola on ottanut viran vastaan Talous Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on tehty. Hyvinvointikertomus valmistuu syksyn aikana. Toimielin Muu yleishallinto Tehtävä Muuhun yleishallintoon kuuluvat kunnallisverotus sekä Metsänhoito- ja myynti. Osuus verotuskustannuksiin on euroa. Talousarvioon sisältyy metsänmyyntiä ja myyntivoittoja

28 28 Asetetut tavoitteet Metsän myynnin kilpailuttaminen ja metsänhoidollisten toimenpiteiden valvonta sekä tehtyjen metsäkauppojen toteutumisen seuranta. Kiinteistöjen myynnin valmistelu (lomarantatontit). Toteutuminen Metsän hoito ja myynti -kohtaan on budjetoitu metsänmyyntituloja euroa ja myyntivoittoja on arvioitu saatavan euroa. Metsänmyyntituloja on saatu euroa. Uusia metsäkauppoja ei ole tehty. Lomarantatontteja ei ole myyty alkuvuodesta. Talousarviomuutos: Metsänmyyntituloarviota vähennetään ja Käyttöomaisuuden myyntivoittoja , Tulojen vähennys yhteensä Toimielin Sisäiset palvelut/ Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Tehtävä Tehtäväalue hoitaa koko kunnan henkilöstön työterveyshuollon, yhteisen koulutuksen ja tyky-toiminnan. Kaikki kustannukset vyörytetään tilinpäätöksessä hallintokunnille henkilöstömäärän suhteessa. Asetetut tavoitteet

29 29 Työhyvinvointi, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan liittyvä varhaisen tuen malli vastuualueiden esimiesten käytössä työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja parantamiseksi Kehityskeskustelut koko kunnan henkilöstön kanssa hoidetaan vuosikellon mukaisesti Henkilöstösuunnittelu ja raportointi, henkilöstötilinpäätöksen kehittäminen vuoden 2014 aikana henkilöstösuunnittelun tueksi Sairauspoissaoloja seurataan kuukausiraporttien yhteydessä, keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä < 13 päivää/työntekijä. Eläköitymiseen varaudutaan ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla. Toteutuminen Työterveyshuollon tilitys v on tehty ajoissa ja Kelan korvaus on tulossa. Vuonna 2014 työterveyshuollon kulut ovat 56 % budjetoidusta. Kunnan työntekijöiden maksutonta kuntosalin käyttöä kokeillaan vuoden 2014 loppuun saakka. Vuosi 2013: Keskimääräinen sairauspoissaolopäivien määrä vuonna 2013 oli 20,5 pv/työntekijä. Kun pitkät sairauspoissaolot (yli 50 pv/30 henkilöä) vähennetään,on loppujen 200 henkilön keskimääräinen sairauspoissaolomäärä 7,6 päivää/työntekijä vuonna : Sairauspoissaolopäivien määrä on 185 päivää edellisvuotta enemmän. Kun pitkät sairauspoissaolot (yli 35 pv/22 henkilöä) vähennetään,on loppujen 207 henkilön keskimääräinen sairauspoissaolomäärä 4,5 päivää/työntekijä (tammi-elokuut 2014). Henkilöstöhallinnon kustannukset kirjataan sisäisinä menoina eri hallintokunnille henkilöstömäärien suhteessa.

30 30 Toimielin Sisäiset palvelut/ Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Tehtävä Tehtäväalue hoitaa koko kunnan palkanlaskennan, kirjanpidon, raha- ja maksuliikenteen, osto- ja myyntilaskutuksen, toimisto- ja atk-palvelut. Asetetut tavoitteet Henkilöstö Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja. Tehtäväalueen tuottamia isännöinti- ja/tai kirjanpitopalveluja käyttävät myös kuntakonserniin kuuluvat Kiinteistö Oy Perhon Kartano, Perhon Opiskelija -asunnot Oy, As Oy Rivihiekka ja Perhon Kehitysyhtiö Oy sekä As Oy Perhonjokiranta. Yleishallinnon tulee suorittaa sille kuuluvat toimisto-, talous- ja henkilöstöhallinto- sekä tukipalvelutehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti sekä hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti. Palvelut tuotetaan toimistotiiminä ja tehtävänimikkeitä muutetaan vastaamaan toimenkuvaa. Pyritään ostolaskujen verkkolaskujen määrän kasvattamiseen ja paperilaskujen osalta keskitettyyn skannaukseen. Toimisto- ja taloustiimin kustannukset vyörytetään aiheuttamisperiaatteen mukaan eri hallintokunnille. Tp 2012 Tp 2013 Toimistosihteeri 1 1 Kanslisti 1 1 Taloussihteeri 1 1 Palkanlaskija 1 1 Atk-vastaava 1 1 Toimistonhoitaja (ennen Sote) 1 1 Kanslisti (ennen Sote) 1 1 Sosiaalipalveluohjaaja (ennen Sote) 0,35 - Toimistosihteeri (ennen Tekla) 0,5 0,5 Kanslisti (ennen Tekla) 1 1 Kanslisti (ennen Kasvatus- opetus) 2 1 Toimistotyöntekijä 2 2 Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht. 12,85 11,5 Toteutuminen Atk:n palvelut on ostettu Kaustisen kunnalta 1-2 päivää viikossa. Kunnanhallitus päätti ( ) vakinaistaa toimistotyöntekijä Kirsi Anttilan määräaikaisen työsuhteen alkaen. Toimistotiimi vieraili Kannuksen kaupungissa tutustumassa taloushallinnon työtapoihin, mm. keskitettyyn ostolaskujen skannaukseen. Sähköisten laskujen vastaanottoa on tehostettu ja ajantasainen tiedote

31 31 sähköisten laskujen vastaanotosta on jaettu kaikille hallintokunnille toimitettavaksi yhteistyökumppaneille. Paperilaskujen keskitettyyn skannaukseen pyritään pääsemään vuoden loppuun mennessä. Toimielin Sisäiset palvelut/ Ruokapalvelut Koulujen keittiöt ja Jalmiinakodin keittiö Tehtävä Ruokapalvelut kattaa ateriapalvelut kunnan kaikissa toimipisteissä. Palvelut koskevat kaikkia ikäryhmiä. Koko kunnan ruokahuolto on keskitetysti yhden työnjohdon alaisuudessa. Valmistuskeittiöitä on kolme: Keskuskoulu, Möttösen koulu ja Jalmiinakoti. Keskuskoulun keittiössä tehdään koulukeskuksen, Oksakosken koulun, Päiväkodin ja ryhmäperhepäivähoidon ateriat. Möttösen koulu valmistaa ruoan omaan käyttöönsä. Jalmiinan keittiössä valmistetaan palvelukeskuksen tarvitsemat ateriat, Asuntola Aamuruskon ja Toimintakeskuksen ateriat sekä kotiin kuljetettavat ateriat. Ruokapalvelut valmistaa päivittäin lounaat ja välipalat oppilaille ja päiväkotiin ja lisäksi aamupalat, päiväkahvit, päivälliset ja iltapalat palvelukeskukseen. Terveydellisistä tai muista syistä erikoisruokavalio valmistetaan, mikäli oppilaalla on erityisruokavaliotarpeesta asianmukainen todistus.

32 32 Asetetut tavoitteet Ateriat suunnitellaan ja toteutetaan asetettujen vaatimusten mukaisesti. Elintarvikehinnat on kilpailutettu kaikkien kunnan keittiöiden osalta kahdeksi vuodeksi eteenpäin, uudet sopimukset syyslukukauden alusta Hankinnat tehdään taloudellisesti, elintarvikkeiden laatutekijät huomioon ottaen. Talous- ja kustannusseurantaa varten on kaksi tulosyksikköä. Yksiköiden menot kirjataan sisäisinä menoina palveluja käyttäneille hallintokunnille. Kustannuslaskentaa ja hinnoittelua kehitetään sisäisen laskutuksen perustaksi. Ruokahuoltoon on varattu määräraha yhden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, lisäksi tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Mikäli Jalmiinakodin keittiöllä tai muissa keittiöissä ilmenee suuria investointitarpeita, selvitetään yhden valmistuskeittiön mallin käytäntö. Henkilöstö Yhteensä 11 henkilöä Ravitsemuspäällikkö, 1 Vastaava ravitsemistyöntekijä, 2 (Jalmiina ja Möttösen koulu) Ravitsemistyöntekijä, 8 (Jalmiina 4,5, koulut 3, päiväkoti 0,5) Toteutuminen Koko kunnan ruokapalvelut hoidetaan kolmen valmistuskeittiön voimin. Ravitsemuspäällikkö Niina Peltokangas on vuorotteluvapaalla , sijaisena toimii Pirkko Viertamo.

33 33 Toimielin Sisäiset palvelut/ Siivouspalvelut Tehtävä Siivottavat alueet ovat Jalmiinakoti, terveyskeskus, koulut, virastot, vuokra-asuntojen yhteiset tilat ym. alueet. Siivoustiheys on mitoituksen mukainen. Asetetut tavoitteet Rakennusten siivouksessa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaatimustaso sekä mahdollistetaan rakennusten ja rakennusmateriaalien pitkä taloudellinen käyttöikä. Siivoustoimen mitoitus tehdään alkuvuodesta Siivoustoimeen on varattu määräraha yhden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, lisäksi tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Siivousja pesulapalvelut pyritään toteuttamaan nykyisellä henkilöstöllä. Henkilöstö Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Siivoustyönohjaaja 0,5 0,5 0,5 Laitosapulaisia ja siivoojia 10,5 10,5 10 Vaatehuoltaja 1 1

34 34 Talous Toteutuminen Jalmiinan pesulapalveluihin on työllistetty yksi henkilö eikä lisäapua ole ostettu yksityiseltä alkuvuoden aikana. Siivoustoimen mitoitus on tehty. Remontti- ym. siivouksiin on ostettu lisäapua.

35 35 Tehtävä Tavoitteet Maaseututoimi ja elinkeinotoimi Maaseutuelinkeinot Tilivelvollinen: Toimistonhoitaja Seija Klemola Maaseutuyksikkö KaseKa vastaa maaseutupalvelujen järjestämisestä Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnissa sekä Kannuksen kaupungissa. Yhteinen toimielin aloitti toimintansa Perhon kunta ostaa yhteistoimintasopimuksen mukaiset palvelut Lestijärven kunnalta. Henkilöstö Lisäksi Perhon kunnan talousarviossa on varattu maatilojen kehittämistä varten :n määräraha. Lisäksi Perhon kunnan talousarviossa on :n suuruinen määräraha, joka käytetään maatalouden kehittämistyöryhmän toimintaan. Tuloksi on budjetoitu euron toiminta-avustus Perhon Kehitysyhtiöltä. Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Maaseutuasiamies 1 Ostopalveluna x x Toteutuminen Perhon kunnan talousarviossa on varattu eurona määräraha maatalouden kehittämiseen ja avustamiseen, määrärahan käytöstä päätetään Perhossa, sama summa on haettu avustuksen Perhon Kehitysyhtiöltä. Talous

36 36 Tehtävä Elinkeinotoimi ja projektit Elinkeinotoiminnan tukeminen Tavoitteet Määrälliset: uutta yritystoimintaa sekä uusia työpaikkoja, uusiutuvaa energiatuotantoa Laadulliset yrittäjien osaamisen kohottaminen ja uusien tuotteiden kehittäminen yritysten toiminta-alueiden vahvistaminen pienyritysten ja sivuelinkeinojen perustaminen maataloudesta ja työmarkkinoilta vapautuvan työvoiman ja osaamisen perustalle Taloudelliset Kase Yrityspalvelu Nuorten kesätyöllistäminen (avustus Kehitysyhtiöltä) muut projektien kehittämisrahat , sisältäen Etsivän nuorisotyön pajatoiminnan hankkeen kuntarahaosuutena joukkoliikenteen ostosopimukset Voimavarat Ostopalveluna Kase Yrityspalvelulta Toteutuminen Joukkoliikenteen määrärahasta on maksettu euroa, 61,3 %. Nuorten kesätyöllistämistuki (yht euroa) oli haettavana saakka. Tukea haettiin yhteensä 34 nuorelle, josta 24 oli muita kuin oman perheen jäseniä. Maksatukset suoritetaan lokakuun loppuun mennessä. Hakemusten yhteissumma on euroa. Projektimäärärahaa on käytetty Projektimääräraha on vain euroa, (vuoden 2013 käyttö oli euroa). Lisämäärärahatarve projekteihin on ja Muiden palvelujen ostoihin (joukkoliikenne) , yhteensä

37 37

38 38 OSAVUOSIKATSAUS PERUSTURVAN JOHTOKUNTA Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Nina Wikström Tehtävä Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Toiminta Johtokunta, hallintopalvelut, sosiaalimiestoiminta, potilasasiamiestoiminta ja yhteistoimintaosuudet Jyta-alueen toiminnoista. Toiminta- ajatus: Peruspalvelujen toimialan tehtävänä on turvata kuntalaisille yhdenvertaiset ja tasapuoliset lähi- ja erityispalvelut sekä mahdollistaa käytössä olevien voimavarojen tehokas käyttö. Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat ovat alkaen muodostaneet yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi. Samasta ajankohdasta alkaen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä on vastannut peruspalveluiden järjestämisvastuusta yhteistoiminta-alueella. Kuntayhtymän liikelaitos Jyta tuottaa

39 39 Asetetut tavoitteet suurimman osan palveluista omana tuotantona alueen kunnille ja kuntalaisille sekä ostaa osan palveluista ostopalveluna oman tuotantonsa tueksi ja lisäksi. Perhon kunta tuottaa palvelut ensisijassa perholaisille siten kuin on yhteisesti sovittu vuosittain hyväksyttävässä palvelusopimuksessa järjestämisvastuun edellyttämän tason mukaisesti. Palvelutuotanto järjestetään elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: perheiden palvelut, kotihoito - ja palveluasuminen sekä terveyden- ja sairaanhoito. Perhon sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen sekä elämänhallintaan liittyviä tasavertaisia palveluja. Palveluprosesseja tarkastellaan uudelleen sekä henkilöstöresurssit kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti. Palvelutuotannon mitoitus sekä vastuualueet tarkistetaan kaikissa yksiköissä. Vuoden 2012 aikana on aloitettu Hyvinvointikeskuksen suunnittelu. Tärkeimpinä osa-alueina tässä ovat Jalmiinakodin ja Aamuruskon tilatarpeet, tukiasunnot ja työtoimintapalvelut, kotona asuvien hoidon tukeminen sekä ryhmä- ja kuntoutuspalvelujen tilat. Perusturvajohtajalla on kokonaisvastuu Perhon sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannosta. Henkilöstö Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Viranhaltijoita ja työntekijöitä Toteutuminen Sosiaalitoimen puolella menot ovat pysyneet annetussa raamissa. Toimeentulotukimenot eivät ole kasvussa. Tähän on vaikuttanut asiakkaiden sijoittuminen koulutukseen ja työelämään. Lisämäärärahan tarvetta ei ole, jos toimeentulotukimenot pysyvät tällä tasolla. Kuntouttavassa työtoiminnassa on tällä hetkellä keskimäärin 20 henkilöä kuukaudessa. Tällä toiminnalla vähennetään työmarkkinatuen kuntaosuuden menoja. Työttömyys on kasvussa ja pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyy, joka aiheuttaa kunnalle haastetta. Uutena työmuotona sosiaalitoimessa on aloittanut pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan ryhmä. Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee kasvamaan loppuvuodesta. Ryhmätoimintaan tulee löytyä resursseja, koska tällä toiminnalla kunnan osuus pienenee. Perusterveydenhuollon osalta toimintaa on kehitetty ja tehostettu. Henkilöstöresursseja ja palvelutoimintaa kohdennetaan henkilöstömitoituksen mukaisesti. Perusterveydenhuollossa on pystytty vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin.

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

S i v u 0. Tasekirja 2014

S i v u 0. Tasekirja 2014 S i v u 0 Tasekirja 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto xx.x.2015 S i v u 1 SISÄLTÖ I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 KUNNAN HALLINTO... 3 2.1 Kunnanvaltuusto... 3 2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.3 Savonlinnan seudun ja kunnan kehitysnäkymät... 4 1.4 Kuntauudistus...

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 20.04.2015, 103 liite 23 Tarkastuslautakunta 20.05.2015, 26 liite 5 Kunnanvaltuusto 22.06.2015, 48 liite 12 SIIKALATVAN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Vuoden varrelta:

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTASTRATEGIA 4 1.1 Sodankylän arvot

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TALOUSARVIO VUODELLE SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 3 Yleinen taloudellinen tilanne 3 Kuntatalous 4 Kaupungin taloudellinen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot