Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus 29.10.2012"

Transkriptio

1 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013 Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus Tasapainottamistoimenpiteet ovat suoria, euromääräisiä muutoksia lautakuntien esityksiin vuoden 2013 talousarvioksi. Toimenpiteet voidaan sellaisenaan sisällyttää vuoden 2013 talousarvion valmisteluun. Selvitys- ja kehityshankkeet ovat kohteita, joista odotetaan saatavan säästöjä tai toiminnan tehokkuuden lisäyksiä. Nämä hankkeet ovat tasapainottamistoimenpiteitä laajempia ja vaikutukseltaan moniulotteisempia ja vaativat erillistä selvittämistä vuoden 2013 aikana. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Kustannusvaikutus TA13 Yhdistysten avustukset M: (alkup. summa: ) Vapaaehtoiset palkattomat vapaat (koko kaupunki) M: Tulospalkkauksen määrärahojen M: tarkastaminen (koko (alkup. summa: kaupunki) ) Välittömät seuraukset ja vaikutukset Yhdistysten valitukset Työn kuormitus arvioitava Henkilökunnan valitukset Riskianalyysi Ei riskejä Ei pitkän tähtäimen riskejä Työmotivaation lasku Siivouspalvelun kalusto M: Kalustohankintojen siirtyminen Koneiden uusimisväli pitenee, tekniset ongelmat Siivoustarvikkeet M: Siivotaan huonommilla välineillä ja aineilla Työn muuttuminen raskaammaksi Siivoustoimen vakanssien täyttämättä jättäminen (2) Ikkunoiden pesettämisestä luopuminen Elintarvikkeiden raakaaineet ja ruokalista Viikonlopputyön tehostaminen 7 päivää toimivissa yksiköissä M: Palvelusopimusten ja siivousmitoituksen uusiminen, siivoustason laskeminen, uudelleenmitoituksen kustannukset, tilojen terveellisyys ja turvallisuus alenee M: Laatutason lasku Ei riskejä M: Ruokalistan muutos (yksi keittopäivä lisää, pehmeän leivän käyttö 4krt/6vko.ssa, leikkeleet pois lounaalta.) tuotteiden kotimaisuusaste laskee, palautteet asiakkailta M: Ei välittömiä seurauksia, työtunnit tehdään viikolla Kiinteistöjen kunnon aleneminen, terveysriskit liittyen madaltuneeseen siivoustasoon, henkilöstön väsyminen Ei riskejä Henkilöstön työmotivaation heikkeneminen Ruokapalvelun kalusto M: Kalustohankintojen siirtyminen Koneiden uusimisväli pitenee Atk-koulutus M: Toimistosovellusten koulutusta järjestetään vain erityistarpeisiin Taitotaso ja tuottavuus voi laskea Lehti-ilmoitusten vähentäminen Viestinnän saavutettavuus heikkenee M: Ei merkittäviä välittömiä vaikutuksia, jos säästö tehdään ensisijaisesti ilmoitusten kokoa pienentämällä Tiedotuslehdet kaupunkiuutiset, luovutaan 1 nro/v M: Viestinnän katkoja pitkäaikaisen tavan muuttuessa Viestinnän saavutettavuus heikkenee; muun viestinnän kehittämistarpeet kasvavat (+/-)

2 Kansainvälinen toiminta M: Ei seurauksia Ei riskejä Koulutus, sisäinen, ulkoinen M: Ei seurauksia Ei riskejä ja koulutusmatkat Kuntoremonttikurssien M: Ei seurauksia Ei riskejä vähennnys Työllisyysmäärärahat M: (Alkup. summa ) Työttömien yhdistysten avustukset Työllisyyspalvelujen tuntivelotuksen nosto eurolla ja km euroon M: (Alkup. summa: ) Työllistettyjen määrä laskee n. 35 henk./päivä mikä näkyy osastojen miehityksessä (eivät tee kuitenkaan avoimia toimia) Yhdistysten toiminta supistuu radikaalisti M: Vähävaraisimmille tehtävien töiden määrä vähenee M: Ei merkittäviä välittömiä vaikutuksia M: Ei vaikutuksia, (kyseessä ylibudjetoinnin korjaus) M: Toimintavapauden kaventuminen (Alkup. summa ) Kuntien vastuu työllisyydenhoidossa kasvaa suoraan ja välillisesti ja samalla välineet operoida vähenevät 3-sektorin rooli työllisyydenhoidossa minimoituu Em. johdosta vähävaraisimpien palvelut vähenee ja nettotulot saattaa jäädä arvioitua pienemmäksi Ei merkittäviä riskejä Ei riskejä Arvaamaton imagoriski Selvitys- ja kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite Vakanssien yhdistäminen vakanssien vapautuessa (koko kaupunki) Kausityöntekijöiden hyödyntäminen Sijaisten palkkaamisen ohjeistus Työnkierron vahva aktivointi Konsernin, kuntayhtymien ja seudullisten määräahojen säästöt Seudulliset koneet, laitteet ja henkilöstö Luodaan käytäntö, jossa työryhmä arvioi tilanteen vakanssin vapautuessa Tutkitaan mahdollisuudet työtehtävien monipuolistamiseen niissä ammattiryhmissä, joiden tehtävät painottuvat kauteen tai vuodenaikaan Määritellään sijaisten palkkaamisen käytännöt eri työyksiköille Kannustetaan ja mahdollistetaan tehtävien kierrättäminen tarkoituksenmukaisen työnjaon saavuttamiseksi, ikäohjelma huomioiden Seudullinen yhteistyöhanke, jossa seudun talousjohtajat laativat listan säästökohteista Kartoitetaan toimialoittain seudulliset yhteistyömahdollisuudet 1-5 vakanssin säästö/vuosi Tehokkuuden ja työtyytyväisyyden parantaminen Hallinto- ja talousosaston tasapainottamistoimenpiteiden TA13-vaikutus yhteensä (netto) TEKNINEN OSASTO Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Katujen hoidon tason lasku huomioiden lain edellytykset Lehti- ja ammattikirjatilaukset Tietohallinnon palvelujen ostot kaupunginhallituksen määrärahavaraus Kustannusvaikutus TA13 Välittömät seuraukset ja vaikutukset M: Asiakaspalaute, liikenneturvallisuuden heikkeneminen, liikenteen sujuminen heikkenee Riskianalyysi Vakuutuskorvaukset nousevat, sääolosuhteet

3 Katuvalojen säännöstely M: Asiakaspalaute, liikenneturvallisuuden heikkeneminen, onnistuu vain älykkäillä katuvalokeskuksilla (nyt 10 kpl) Yksityistieavustusten M: (Alkup. Asiakaspalaute pienentäminen summa ) Puistojen hoitotason lasku M: Asiakaspalaute, viihtyvyys huononee, vaikutus kuntaimagoon Aamupostin turvallisuus, rikollisuuden kasvu Yksityisteiden kunto heikkenee Kasvien elinolosuhteet, uusien hankinta tuo lisäkustannuksia Kaupungin ydintoimintoihin kuulumattomista kiinteistöistä luopuminen Ajoneuvojen seurantalaitteen käyttöönotto omissa ja urakoisijoiden autoissa Kiinteistöjen jäähdytykset ajetaan alas Uima-altaiden lämpötilan lasku 1-3 asteella Ilmastointia ei pidetä päällä toiminnan ollessa katkolla Kiinteistöjen nurmikoiden leikkauksen tason lasku Maankäytön ja ympäristön vastuualueiden taksojen tarkistus T: Säästöt jätevesiinvestoinneissa ja käyttökuluissa, asiakaspalaute Toimielinten päätökset, halukkaiden ostajien puute, kirjanpitoarvot M: Ulkoinen ja sisäinen palaute Työntekijöiden vastustus, käyttöönotto-ongelmat M: Asiakkaiden palaute Käyttäjien muutosvastarinta M: Asiakkaiden palaute Käyttöasteen lasku M: Asiakkaiden palaute Sisäilma-asiat M: Asiakkaiden palaute Lisätyöt seuraavana vuonna T: Asiakkaiden palaute Talouden suhdanteet, Lupien määrän väheneminen oleellisesti Selvitys- ja kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite Investointien tason lasku Ulkoisista vuokratiloista luopuminen Käyttötalouden tulevien vuosien säästöt kiinteistöiltä , kunnallistekniikasta , edellyttävät investointitason pienenemistä 30 prosentilla nykyisestä tasosta Omien tilojen vapautuessa luovutaan vuokratiloista ja siirretään oma toiminta omiin tiloihin Energiainvestoinnit/takaisinmaksuaika Kustannukset , takaisinmaksuaika 3-5 v jonka jälkeen säästöt vuodessa Ostopalveluanalyysi Selvitetään vastuu- ja tehtävä-alueiden olennaisimmat ostopalvelut Vuotovesien vähentäminen Vuotovesiselvityksen perusteella vesi- ja viemäriverkoston systemaattinen peruskorjaus. Vaikutus käyttötalouteen, Elinkaari ja ylläpito Ulkoisista vuokratiloista luovutaan kokonaan pidemmällä aikavälillä, kun se mahdollistuu sopimuksissa Investointi maksaa itsensä takaisin poistoaikana Analyysin perusteella tehdään johtopäätökset Ei makseta ylimääräisistä jätevesistä. Investointikustannukset ja käyttötalous Älykkäiden katuvalokeskusten ja energiatehokkaiden valaisimien vaihto Selvitetään nykyisten leikkikenttien käyttöaste Nykyiset katuvalokeskukset vaihdetaan ns. älykkäisiin keskuksiin. Nykyiset elohopeavalaisimet vaihdetaan suurpainenatriumvalaisimiin Luovutaan vähäisten käyttöasteiden leikkikentistä Kustannusten säästö, energiakustannuksissa säästö n %

4 Metsän myynnin lisääminen Yhteistyön tiivistäminen lähikuntien (Tampere, Nokia) kanssa, liikuntareittien hoidossa yhteisten koneiden (erikoiskoneet) hankinta Selvitetään urheilu- ja jääkenttien käyttöaste Erikoiskoneiden yhteishankinta ja käyttö liikenneväylillä Yksityisteiden hoitosopimuksien tarkistaminen Selvitetään erikoistöiden yhteiskilpailutus naapurikuntien kanssa Selvitetään laaja-alaisemmat myyntimahdollisuudet kaupungin metsissä. Päivitetään Viljakkalan ja kanta-ylöjärven metsäsuunnitelma. Kurussa tehdään metsäsuunnitelma. Harjualueen ulkoilureitin kuntarajat ylittävä yhteistyö, mm. nurmikoiden ilmastuskoneen, latukoneen ja lumitykkien hankinta ja käyttö Mahdollisesti luovutaan ja yhdistetään vähäkäyttöisiä urheilupaikkoja Esim. harjakoneiden, imulakaisu- ja pesuautojen yhteiskäyttö, tiehöyläpalvelujen myynti naapurikunnille Tarkistetaan nykyisten hoitosopimusten sisältö (hoito tiekunnan ja kaupungin resurssien mukaan) Esim. ajoratamaalaukset, valaistustyöt, päällystystyöt ja kiviainesten hankinta Lisätulot Kustannusten säästö Ei lisähenkilökuntaa, kustannussäästö Kustannussäästö Kustannussäästö Kustannussäästö Teknisen osaston tasapainottamistoimenpiteiden TA13-vaikutus yhteensä (netto) PERUSTURVAOSASTO Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Uusien ja vapautuvien vakanssien täytön lykkääminen Kilpailuttamisen laajentaminen erikoissairaanhoidossa Huumevieroituksen korvaushoidon toteuttaminen omassa terveyskeskuksessa nykyisen A-klinikan sijaan Palvelusetelin käyttö omaishoidon vapaapäivien ostamisessa Päivätoiminnan siirto pois maksukaton piiristä Kotihoidon tukipalvelumaksut määrätään kustannusten perusteella Lääkkeiden annosjakelun käyttöönotto laajalti hoivapalveluissa ja kotihoidossa Kustannusvaikutus TA13 Välittömät seuraukset ja vaikutukset M: Vähäinen palvelutason tilapäinen notkahdus M: Edellyttää kehyskuntien yhteistyötä ja terveyskeskuslääkäreiden tiukkaa läheteohjausta M: , jos 2 Henkilöstö vastustaa. siirretään A- klinikalta terveyskeskukseen Riskianalyysi Jatkuvana toimintamallina laskisi palvelutasoa vähentämällä resurssia. Laskennallinen palvelutason lasku olisi 0,3 % jokaista lykkäyskuukautta kohden. Kehyskuntien toteuttamana ei vaikuttane erikoislääkäreiden saatavuuteen PSHP:ssä Ei haittavaikutuksia. M: Ei haittavaikutuksia Ei haittavaikutuksia. T: Käyntimaksu on 15,10 kertaa kohti. Suuri osa asiakkaista saavuttaa maksukaton ja tulokertymä jää n euroa vajaaksi. T: Asiakkaiden valituksia. Joidenkin palvelujen kysyntä saattaa vähentyä M : Asiakkaiden maksut nousevat. Nykyinen apteekkien hintataso tästä palvelusta on n. 5 /viikko. Jos päivätoiminta maksumuutoksen vuoksi vähenee, saattaa lisätä kotipalvelun tarvetta. Ei sanottavia vaikutuksia. Asiakasmaksut pysyvästi korkeammalla tasolla

5 Vammalan aluesairaalan hoitojaksojen vähentäminen Palveluseteli perhepäivähoitoon Tuntipohjainen laskutus perhepäivähoitoon ja päiväkotihoitoon Päivähoidon päivystyksen toteuttaminen harvemmissa ja isommissa yksiköissä Paikkatakuu entisessä päivähoitopaikassa niille, jotka siirtävät lapsensa avoimeen varhaiskasvatukseen Päivähoidon ja perusturvan muiden maksujen perinnän tehostaminen Päihdehuollon ostopalvelun sisällön supistaminen M: Ei haittavaikutuksia. Edellyttää terveyskeskuksen täyttä toimintakykyä ja kotiutustoiminnan tehokkuutta. M: Vähentää arviolta yhden perhepäivähoitajan tarpeen. M: T: Vähentää henkilöstötarvetta ja perhepäivähoidon lisäkorvauksia.. Syytä pilotoida. Päiväkodit mukaan aikaisintaan M: Palvelutaso hiukan laskee. Voi saada aikaan säästöä tukipalveluissa (ruokahuolto, kiinteistöhuolto). M: Ei palveluvaikutuksia. Työntekijöiden tarve päivähoidossa vähenee T: Tyly linja perusteettomiin (hyvätuloisten) maksurästeihin. Pienituloisten maksuja on aina alennettu tai poistettu tähänkin asti. M: Selvitys päivätoiminnan vähentämisestä Sininauhalta ostettujen palvelujen osana. Ei haittavaikutuksia. Siirtää työpanosta työnjohdosta yksityisen päivähoidon valvontaan ja lisää esimiesten kokonaistyöpanosta. Parantaa käyttöastetta päivähoidossa. Ei haittavaikutuksia. Parantaa käyttöastetta entisestään. Ei vaikutuksia. Maksukertymän saaminen pysyvästi paremmalle tasolle. Vaikuttavuudeltaan heikohkon toiminnan vähentäminen. Ryhmätoiminnan lisääminen kotihoidossa. Tehostetun palveluasumisen asuntojen tilapäiskäyttö. Erityispäivähoidon kolmiportainen tukimalli Terveyskeskuspäivystyksen siirto Acutaan klo 20 M: Kotihoidon viikkokäynneistä 5% korvataan ryhmässä annetuilla palveluluilla. Vähentää rekrytoinnin tarvetta. Samalla lisää yhteisöllisyyttä ja vertaistukea. M: Omaisten vastustus. Sitä pienentää se, että vuokran maksu loppuu asunnon siirtyessä tilapäiskäyttöön. M: Hyvin suunniteltu varhaiskasvatuksen erityisopetuksen, avustajien ja lapsiryhmien suunnittelu vähentää tarvetta määritellä lapsia ns. 2-paikan tai 3-paikan lapsiksi. M: Väestön vastustus Ei haittoja. Palvelutason parantaminen, kustannusten alentaminen. Vaatii huolellista suunnittelua. Hoiva-asuntojen käytön tehostaminen ja rakentamisen vähentäminen tulevina vuosina on tärkein tavoite. Vapauttaa hoitopaikkoja. Investointisäästöt ilman palvelutason laskua. Selvitys- ja kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite Toimistopalvelujen keskittäminen seudullisesti Erikoistuneiden tehtävien, (esim. perhepäivähoidon palkat ja laskutus,) keskittäminen seudullisesti yhden työntekijän hoidettavaksi. Vaatii yhteistyötä muilta kunnilta. Volyymiltään pienien erityisosaamista vaativien tehtävien keskittäminen. Osittain osaamisen varmistaminen ja haavoittuvuuden väheneminen. Säästö tulee esiin vähitellen rekrytoinnin tarpeen vähenemisen kautta.

6 Lastenkodin profiilin muuttaminen Luotsi yhteistyöstä irtautuminen Kuntoutuksen ostopalvelukriteerien tiukentaminen Työparimallin käyttöönottaminen terveyskeskuksessa Terveyskeskussairaalan hoitoaikojen lyhentäminen Teknisesti turvattu palveluasumisen malli Vanhusten päivätoiminnan lopettaminen Hammashuollon seudullinen yhteistoiminta Varhaiskasvatuksen seudulliset asiakasmaksut Varhaiskasvatuksen käyttöasteen nostaminen PSHP:n investointikohteiden lykkääminen Oman lastenkodin toimintaprofiilin muuttaminen lyhytaikaisista sijoituksista pitkäkestoisiksi sijoituksiksi. Tampereen tuottama lastensuojelun sijoituspaikkojen kilpailuttaminen on kankeata ja kallista. Omana toimintana tai kehyskuntien yhteisenä toimintana olisi tehokkaampaa. Selvitetään muiden kuntien käytäntöjä ja mennään tiukimman linjan mukaan. Harventaa apuvälineiden ja kuntoutusten toteutumista. Lääkäri hoitaja työparimalli saadaan käyntiin 2013 (edellyttäen pkl-vakanssien hyväksymistä TA -13:ssa). Ensimmäiselle vuodelle säästöä ei synny. Työparimallin käyttö siirtää potilashoidon vastuuta lääkäriltä hoitajalle ja alentaa siten rekrytoinnin kustannuksia jatkossa usean vuoden ajan. Hoitoaikojen lyhentäminen vähentää pitkällä tähtäimellä hoivapaikkojen tarvetta. Arvio tarpeen vähenemisestä on 0,5 paikkaa /vuosi. Edellyttää myös tehokasta kotihoitoa. Erittäin hyvin teknisin apuvälinein turvattu palveluasunto voi korvata ympärivuorokautisen henkilöstön (=tehostetun palveluasumisen) osittain. Tekniikka maksaa neljänneksen henkilöstökuluista. Laskee palvelutasoa. Lisää välittömästi painetta kotihoidon palveluihin ja pidemmällä tähtäimellä pitkäaikaiseen hoivaan ja laitoshoitoon. Seudullinen suun terveydenhuolto tehostaa toimintaa. Nykyisen palveluvajauksen vuoksi pari ensimmäistä vuotta ei tuota säästöä, kun pyritään lakisääteiseen hoitoon pääsyyn. Haetaan seudullisen selvityksen avulla optimaalinen asiakasmaksulinja. Yksi yksikkö määrittelee asiakasmaksut koko seudulla. Käyttöasteen nostaminen nykyisestä 91%:sta tuottaa jokaista nousuprosenttia kohden noin euron nettosäästöt. Yli 94%:n tavoitteet ovat epärealistisia. Lisää riskiä lainvastaisiin mitoitusylityksiin. Toteuttaminen vaatii ehdottomasti toimivan tulospalkkausjärjestelmän tuekseen. Tuntiperusteinen laskutus ja sähköinen kirjausjärjestelmä tarvitaan. Ei onnistu pienissä yksiköissä. PSHP:n investointi-suunnitelma on shp:n kokoon nähden maan raskain. Sen keventäminen käyttämällä hyväksi olemassa olevaa kiinteistökantaa, mm. aluesairaaloita, järkevään toimintaan voisi vähentää investointeja 5- vuotisaksolla kymmeniä miljoonia euroja. Edellyttää koko Tampereen seudun kuntien saamista hankkeen taakse. Ulkoisen kysynnän ja tulojen lisääntyminen. Palvelutason parantaminen ja kustannustason alentaminen. Tavoitteen täysi saavuttaminen edellyttää kehyskuntien yhteistyötä. Vuosi sitten Ylöjärvi sitä esitti, mutta muilla ei ollut valmiutta, vaikka ongelmat nähtiin samoin. Kustannussäästö ilman merkittävää haittaa. Palvelutason parantaminen ja kustannuksien säästäminen. Sairaalapaikkojen rakentamisen välttäminen väestön kasvusta ja vanhenemisesta huolimatta on tärkein tavoite. Henkilöstösäästöt. Valtion lakisääteisten normien ulkopuolella järkevästi toimiminen. Tarkentaa hyödyllisen ja huvi - päivätoiminnan rajanvetoa ja säästää tarpeettomia kustannuksia. Hallinnon, tukipalvelujen ja erikoishoitojen kustannustason lasku. Rekrytoinnin parantaminen. Perheiden yhdenvertaisuus seudun vapaan päivähoitohakeutumisen toteutuessa. Henkilöstön ja lastenhoidon tarkka yhteensovittaminen voi tuoda myös kustannussäästöjä. Tilojen tehokas käyttö säästää henkilöstökustannuksia ja myös investoimisen tarvetta. Hyvin suunniteltuna (sähköinen kirjausjärjestelmä) ei juurikaan laske palvelutasoa. Erikoissairaanhoidon tarpeettomien kustannusten vähentäminen. Perusturvaosaston tasapainottamistoimenpiteiden TA13-vaikutus yhteensä (netto). Tämän lisäksi perusturvaosaston selvitys- ja kehityshankkeet voivat toteutuessaan ja onnistuessaan tuottaa noin nettosäästön jo vuodelle 2013.

7 SIVISTYSOSASTO Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Perusopetuksessa eri oppiaineisiin käytettävä opetuksen viikkotuntimäärä vähennetään valtakunnalliseen minimiin syyslukukauden 2013 alusta lähtien. Kustannusvaikutus TA13 M: (syyslukukausi 2013) Välittömät seuraukset ja vaikutukset Oppilaiden koulupäivä lyhenee. Opettajien kokonaispalkkasumma laskee. Riskianalyysi Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve kasvaa, oppisaavutukset laskevat. Perusopetuksen A2-vieraan kielen opetusryhmän minimikoko nostetaan 12 oppilaasta 16 oppilaaseen. M: (vaikutus kasvaa vuosittain) Kielitarjonta supistuu. Oppilaiden kielitaito heikkenee, kieliohjelma näivettyy. Perusopetuksen Koulunkäynnin ohjaajien ja/tai työtuntien vähentäminen M: Oppilaan saama koulunkäynnin tuki supistuu. Oppilaan saama koulunkäynnin tuki ei täytä perusopetuslain vaatimuksia. Maksuttoman koulukuljetuksen alaraja nostetaan lakisääteiseen viiteen kilometriin. Musiikkiopiston lukukausimaksujen korotus. Koululaisten iltapäivätoiminnan taksojen korottaminen sekä alennusten poistaminen Kulttuuripalvelujen tapahtumien karsinta M: Erilaiset poikkeushakemukset esim. lääkärintodistukseen vedoten lisääntyvät. T: Oppilaita hakeutuu Tampereelle. T: Toimeentulotukien määrä kasvaa. M: Esiintyjäpalkkiot ja tapahtumien järjestelyt supistuvat. Kiistelyt ja valitukset koulukuljetuksen järjestämisestä lisääntyvät entisestään. Oppilasmäärä vähenee. Lasten yksinäiset iltapäivät lisääntyvät. Tapahtumien vetovoimaisuus laskee. Kaupunkikuva harmaantuu. Liikuntapalvelujen tilojen taksojen tasokorotus 15% T: (v.13-14) T: (v.14-15) T: (v.15-) Liikunnan harrastaminen kallistuu. Tilojen käyttöaste vähenee, seuratoiminta vaikeutuu. Keilahallin kalusto ja korjaukset Kirjastovirkailijan toimen täyttämättä jättäminen Nuorisopalvelujen päiväleiritoiminta keskitetään Räikälle. M: Uusi vuokrasopimus Tilakeskuksen kanssa M: Kolmen henkilön työmäärä kasvaa M: Uusi toimintaympäristö, nyt käytetty KooVeen leirialuetta Takamaalla. Liian tiukat vuokraehdot heikentävät hallin toimintaedellytyksiä. Lisää työpainetta Elämyksellisyys vähenee, mikä saattaa vähentää kysyntää. Lukion kurssitarjottimen supistaminen, esim. vieraat kielet Seutuopisto, kurssitarjonnan leikkaus esim. -10% M: 4000 Vähentää lukion vetovoimaa Hidastaa opiskelijamäärän kasvua M: Vähentää palvelutarjontaa Toiminta siirtyy vähitellen Tampereelle

8 Selvitys- ja kehityshankkeet Selvityshanke Sisältö Tavoite Urheilutalon kahvio ja liikuntapalvelupiste Selvitetään kaupungin palveluksessa olevien vajaatyökykyisten sijoittamista kahvion osaaikaisiksi työntekijöiksi Vakituinen sijoituspaikka vajaatyökykyisille, kustannussäästöt, saadaan vajaatyökykyisten työpanos nykyistä paremmin kaupungin käyttöön, säästetään varhemaksuja Kouluverkon rakenteelliset muutokset Kurun ja Viljakkalan kirjastojen aukioloajat Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen ja opetusryhmien keskikoon kasvattaminen Koko osaston yhdistelmätoimet Nuorisopalvelut, nuorisotilatoiminnan supistaminen Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäminen Viljakkala-Kuru kirjastojen aukioloajat / henkilöresurssi, Selvitetään mahdollisuuksia tehostaa koulutilojen käyttöä - Metsäkylä yhtenäiskouluksi - Moisio luokkien peruskouluksi - Veittijärvi-Vahanta-Takamaa-Mutala luokkien peruskouluiksi. - Vanhan koulun sulauttaminen Veittijärven ja Moision kouluihin - Karhen koulun toiminnan tarkastelu: toiminnan supistaminen tai koulun lakkauttaminen - ns. viipalekoulujen käyttöönoton uudelleenarviointi Selvitetään Kurun ja Viljakkalan aukioloajat suhteessa käyttäjämääriin Opetusryhmien maksimikokoja kasvatetaan, opetusryhmien jakotunteja vähennetään, valinnaisuutta vähennetään, erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden (11-vuotiseen opetusvelvollisuuteen kuuluvat oppilaat) opetusta keskitetään Lisätään yhdistelmätyöntekijöiden lukumäärää, esim. koulunkäynnin, iltapäivätoiminnan ja nuorisotilojen ohjaajat Toiminnan keskittäminen Toiminnan järjestäminen koulujen vastuulle, luovutaan erillisistä ip-tiloista, toiminnan ulkoistamisen kartoittaminen uudelleen Yhden henkilön vähennys Selvitettäviä asioita: - luokkien käyttöaste (opetustuntikäyttö) - oppilaiden koulupäivien porrastus - puretaan työjärjestysten ahtaamiset ja koulupäivien tiivistäminen Kouluinvestointeja mukautetaan voimakkaasti kaupungin taloudellisten voimavarojen suuntaan, pedagoginen kehittäminen erityisen tuen järjestämisessä sekä perusopetuksen yhtenäistämisessä, koulukuljetusjärjestelyjen tehostaminen Aukioloajat ja henkilöstömäärä suhteutetaan käyttäjämääriin jolloin mahdollisesti saadaan kustannussäästöjä. Leikataan perusopetuksen opettajien henkilöstökustannuksia. Kokonaisuutena taloudellisempi voimavarojen käyttö Vähentää henkilöstön tarvetta Tilavuokrien vähentäminen, vähentää henkilöstön tarvetta, löytää uusia palveluntuottajia Vähentää palvelutarjontaa Nykyistä tehokkaampi ja laajempi koulutilojen hyödyntäminen

9 Yleiskulujen tarkastelu ja vertailu sekä sisäinen valvonta Sallitaan palkkavapaiden ostot ja ym. palkattomat Selvitettäviä asioita: - kopiokulut, puhelinkulut, lehtitilaukset, tietotekniikka, leasingmaksut, ilmoitukset - sähköiset esityslistat Palkattomat vapaat Käyttömenojen vähentäminen Palkkamenojen vähentäminen Siirtyminen sähköiseen oppimateriaaliin / oppikirjoihin Selvitetään mahdollisuus korvata oppikirjat laajaalaisesti sähköisellä oppimateriaalilla Oppikirjamenojen vähentäminen Sivistysosaston tasapainottamistoimenpiteiden TA13-vaikutus yhteensä (netto) YHTEENSÄ TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET (NETTO) VUODELLE 2013

Toteuma 4/2013. Riskianalyysi. Yhdistysten valitukset Ei riskejä Sisällytetty 2013 käyttösuunnitelmaan. Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille

Toteuma 4/2013. Riskianalyysi. Yhdistysten valitukset Ei riskejä Sisällytetty 2013 käyttösuunnitelmaan. Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013 TOTEUMASEURANTA 12/2013 Hallinto- ja talousosasto Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Kustannusvaikutus TA13 Yhdistysten avustukset M: - 110 000 (alkup.

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Saneerausohjelma v. 2015-2018 Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Kanslia Asuntojen myyntivoitto 500 Myydään tehostetusti erillisosakkeet (10 KPL) Kulttuurilaitosten avustukset 150 Teatteri, orkesteri, musiikkiopisto

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan linjauksia

Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2012 toteutetut toimenpiteet ja 2013 2016 toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 100,00 90,00 80,00 Toteumat ja talousarviot (Ei sisällä aluelautakunnan resurssia) 80,68 47,70 85,64 49,60 90,03 90,15 51,65 51,41 91,87 52,60 93,13 52,92 94,50 93,79

Lisätiedot

Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017

Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017 Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017 Kaupunginjohtajan esitys 25.10.2016 Tasapainoinen talous Tavoitteena on ollut rakentaa vastuullinen, pidemmän tähtäyksen taloussuunnitteluun perustuva,

Lisätiedot

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta Tasapainotuslaskurin tulokset Ajalta 2.2.-1.6.2015 Tasapainotuslaskurin tulokset Sivulla/laskurissa käyntejä 735 kpl Lähetettyjä vastauksia 198 kpl Tehtyjä valintoja 2 997 kpl Valintojen jakautuminen aihealueittain;

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvioesitys

Vuoden 2018 talousarvioesitys Vuoden 2018 talousarvioesitys Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus heikentää kuntataloutta noin 130 miljoonaa euroa. Kilpailukykysopimus ja indeksikorotusleikkaukset leikkaavat valtionosuusrahoitusta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009 Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009 koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Sivistystoimen työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Sivistystoimityöryhmän esitykset 1. Varhaiskasvatus:

Lisätiedot

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Karsinnat ulkoisesta toimintakatteesta KAUPUNGIN YHTEISET Kaupunki lomauttaa henkilöstöään vuoden 2015

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon Kaupunginhallitus antoi 1.6.2015 hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2016 2018 laadintaohjeet.

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 916/02.02/2013 206 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 4.10.2013: Tilaajan arvio

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Lohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin

Lohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin Lohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin Palvelutarpeiden muutokset - missä voidaan ja pitää säästää Kimmo Haapasalo Projektijohtaja FCG 8.5.2015 Page 1 Väestön kehitys 2013-2029 8.5.2015 Page 2 2013=100

Lisätiedot

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu Heli Peltola Posintra Oy Palvelusetelien käyttöönoton valmistelu Seudullinen palvelusetelityöryhmä valmisteli vuoden ajan (2011) palvelusetelien käyttöönottoa.

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELTAVAT HANKKEET

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELTAVAT HANKKEET Lasten ja nuorten lautakunta 39 20.05.2014 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELTAVAT HANKKEET Lanu 39 Oriveden kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 10.2.2014

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Hallinto, henkilöstö,

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain Sisäisten palvelujen johtokunta 4 25.01.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 15 21.03.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 31 23.05.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 43 29.08.2016 Sisäisten palvelujen

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 87 19.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys-

Lisätiedot

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 Tasapainotusohjelman tekstiosa Palveluverkko rationalisoidaan SIVISTYSTOIMI brutto netto Punkaharjun ja Punkasalmen koulujen

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA Talousarvio info 26.10.2010 Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Vuoden 2010 määrärahat hallinto ja viranomaistoiminnot; tarkastusltk ja khall lautakuntien toiminta;

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Seudullinen sivistystoimityöryhmä Marraskuu 2014 28.11.2014 Page 1 3.Varhaiskasvatus : Palveluseteli yli kuntarajojen kokopäivähoitoon sekä avoimeen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Palveluvaliokunta 20.6.2017 21.6.2017 Raija Inkala 1 Talouden toteuma: toukokuu 2017 (5kk) KOKO IKÄHOIVAN KOKONAISUUS/SISÄISET JA

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio 2017-2018 Koonti vastuualueittain Toimialan yhteiset KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 711 541 480 011 473 996-72,0

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo 10.11.2009

Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo 10.11.2009 Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE Järvenpää-talo 10.11.2009 Tero Tyni, erityisasiantuntija, kuntatalous Puh 09 771 2246 Kunnan talouden ohjaus Kirjanpitopainotteisuus

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Kempeleen kunnan toimitilojen jakaantuminen vuonna 2014 Kempeleen kunnalla on käytössä yhteensä 86 855 m2 toimitilaa. Tiloista kunnan omistuksessa on 85

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 20.09.2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 268/02.02.00/2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 Asian valmistelu:

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012 Tarja Saarelainen, dosentti, HTT, tarkastuspäällikkö KONSERNIRAKENNE

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 1 KV 10.2.2014 3 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013-2014 Toimenpidekooste Talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat euromääräisiä muutoksia valtuuston vahvistamaan vuoden 2013 talousarvioon verrattuna.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Oheismateriaali / sivltk

Sivistyslautakunta Oheismateriaali / sivltk Sivistyslautakunta Oheismateriaali / sivltk 7.3.207 20 Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet:. Yhteispalvelut Laaditaan yhteistyössä perusturvan kanssa selvitys lakisääteisen oppilasja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Pitkäntähtäimen säästöehdotukset - 10% asiakkaista käyttää 80% kaikista kustannuksista. 5% asiakkaista

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 1 Versio 3.9.2015 JR Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET

ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT 12.3.2014 TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET SISÄLLYS 1.YLEISTÄ 1.1 ALUEELLISET PALVELUTILAUKSET 2014 1.2 TUOTTEET 2.TUOTTEIDEN

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot