Urapolku työelämään hanke Väliraportti joulukuu 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urapolku työelämään hanke Väliraportti joulukuu 2005"

Transkriptio

1 Urapolku työelämään hanke Väliraportti joulukuu Marita Pitkänen

2 Sisältö:. Johdanto. Väliarvioinnin toteutus. Hankkeen eteneminen.. Aloitetut koulutukset.. Koulutuksen alueellinen toteutuminen.. Koulutuksen henkilökunta 6. Yhteistyö eri tahojen kanssa 7.. Työvoimatoimistot yhteistyötahoina 7.. Alueen työnantajat yhteistyötahoina 7. Julkisuus ja tiedottaminen 6. Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksen toteutumisesta 7. Lopuksi

3 . Johdanto Urapolku työelämään on Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehitystoiminnan yksikön (SoTe) sekä Seinäjoen koulutuskeskuksen toteuttama -vuotinen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama sateenvarjohanke. Projektissa on kaksi osahanketta. Seinäjoen ammattikorkeakoulun SoTe-yksikön toteuttamassa osahankkeessa järjestetään opintoviikon laajuista vanhustyön täydennyskoulutusta toisen asteen koulutuksen saaneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille Etelä-Pohjanmaalla. Tavoitteena on aloittaa kolmen vuoden aikana yhteensä neljä kymmenen kuukauden mittaista koulutusjaksoa vanhustyöstä. Seinäjoen koulutuskeskus toteuttaa toista osahanketta Ammattitaidon päivittäminen työelämän tarpeisiin, jonka tavoitteena on järjestää täsmäkoulutusta palvelualojen työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Tarkoituksena on järjestää aloittain kohdennettua (esim. puhdistuspalveluala, kaupan ja hallinnon ala, sosiaali- ja terveysala) kuuden kuukauden mittaista koulutusta, niin että rekrytoinnissa lähdetään työnantajien tarpeista ja näin edistetään koulutukseen osallistujien työllistymistä työssäoppimispaikkoihin. Tavoitteena on viiden eri alakohtaisen ryhmän kautta kouluttaa yhteensä 8 opiskelijaa. Koulutusten tavoitteet on esitelty väliraportissa helmikuu /.. Väliarvioinnin toteutus Tämä väliarviointi kohdistuu projektin toiseen toimintavuoteen (). Hankkeen aikana on kerätty systemaattisesti arviointiaineistoa opiskelijoilta, työssäoppimispaikoilta sekä kouluttajilta. Molemmissa osahankkeissa on käytetty samoja mittareita, jotta aineistojen yhtenäinen tarkastelu olisi mahdollista. Hankkeen päättyessä on vielä tarkoitus kerätä haastatteluilla mm. työvoimatoimistojen kokemuksia järjestetyistä koulutuksista. Kerättyä arviointiaineistoa on hyödynnetty välittömästi koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelijoiden toiveita ja ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon. Arviointiaineistoa on alusta lähtien kerättyy myös siinä mielessä, että sen perusteella voidaan tehdä koko hankkeen vaikuttavuuden arviointia. Hankkeen ensimmäisessä väliraportissa helmikuussa kuvattiin alueella toteutetun koulutushalukkuuskyselyn tuloksia sekä yhteenvetoa ensimmäisten kurssien alkukyselyistä. Tässä raportissa kuvataan hankkeen etenemistä ja toteutuneita koulutuksia ja niiden tunnuslukuja vuoden loppuun mennessä. Koulutuksen toteutumista tarkastellaan myös alueellisesti. Hankkeen seuranta-aineistosta on valittu tarkastelun kohteeksi jo päätökseen saatujen kurssien opiskelijoiden kokemuksia sekä työssäoppimispaikkojen edustajille tehdyn kyselyn tuloksia. Väliraportissa kuvataan myös hankkeen yleistä toteutumista, yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä hankkeen saamaa julkisuutta.

4 . Hankkeen eteneminen.. Aloitetut koulutukset Projektin tavoitteena on järjestää pitkäkestoista koulutusta yhteensä 9 eri kurssilla vuosien - 6 aikana. Hanke on edennyt tavoitteiden mukaisesti, sillä vuonna aloitti yhteensä kurssia ja vuoden aikana kurssia. Kaikki hankkeessa suunnitellut kurssit ovat siten käynnistyneet vuoden loppuun mennessä. Vuoden loppuun mennessä on saatu päätökseen kolme Vanhustyön osaajaksi kurssia ja Täsmäkoultuusta palvelualoille kurssia. Käynnissä on edelleen yksi vanhustyön osaajaksi kurssi sekä kaksi täsmäkoulutusta palvelualoille kurssia. Toteutuneet koulutukset ovat: Osahanke : Vanhustyön osaajaksi kurssi kurssi kurssi kurssi Osahanke : Täsmäkoulutusta palvelualoille Puhdistuspalveluala Myynti ja asiakaspalvelu Sote-alan osastonsihteeri Puhdistuspalveluala Taloushallinto Seinäjoella Alavudella ja Seinäjoella Kauhajoella Alajärvellä ja Lapualla Kauhajoella Seinäjoella Seinäjoella Alavudella Lapualla Hankkeessa on aloittanut vuoden loppuun mennessä yhteensä opiskelijaa (suunnitelma ), joista 7 on Vanhustyön osaajaksi koulutuksen opiskelijoita ja 79 Täsmäkoulutusta palvelualoille koulutuksen opiskelijoita (taulukko ). Aloittaneiden opiskelijoiden määrässä päästy tavoitteeseen kummassakin osahankkeessa. Vanhustyön osaajaksi koulutuksessa (osahanke ) on vuoden loppuun mennessä valmistunut yhteensä kolme kurssia. Koulutuksen on suorittanut loppuun yhteensä opiskelijaa. Vanhustyön koulutusohjelman osatutkinnon on näyttötutkintona suorittanut opiskelijaa. Koulutuksen on keskeyttänyt yhteensä opiskelijaa. Keskeyttämisen syynä on ollut työllistyminen (), opiskelun aloittaminen (), terveydelliset syyt (6) sekä poissaoloista johtuva koulutuksen keskeyttäminen (). Täsmäkoulutusta palvelualoille koulutuksessa (osahanke ) kurssien teemoina ovat olleet puhdistusala, myynti ja asiakaspalvelu, sosiaali- ja terveysalan osastonsihteerikoulutus sekä taloushallinto. Vuoden loppuun mennessä on valmistunut yhteensä kolme kurssia. Koulutuksen on suorittanut loppuun näiltä kursseilta yhteensä opiskelijaa, joista on suorittanut näyttötutkintona osatutkinnon. Laitoshuoltajan ammattitutkinnon siivouspalvelujen tuottamisen osatutkinnon suoritti opiskelijaa, myynti ja asiakaspalvelun koulutuksessa opiskelijat tekivät näyttöä (liiketoiminta, myynnin valmistelu, asiakastyö, kielet, ruotsi, englanti) sekä sosiaali- ja terveysalansihteerin (osastonsihteerin) koulutusohjelman suoritti näyttötutkintona

5 opiskelijaa. Koulutuksen on keskeyttänyt yhteensä opiskelijaa, joista kaksi työllistymisen vuoksi ja yksi henkilökohtaisista syistä. Taulukko : Hankkeessa aloitetut kurssit ja niiden tunnusluvut Koulutukset Aloittaneet Keskeyttäneet Valmistuneet Tutkinnot Hlökoulutus päiviä (päättyneet) Osahanke Vanhustyön osaajaksi kurssi kurssi 7 9 kurssi kurssi Osahanke Täsmäkoulutusta palvelualoille Puhdistuspalvelu 6 8 Kauhajoki Myynti ja 6 76 asiakaspalvelu Osastonsihteeri Puhdistuspalvelu Alavus Taloushallinto 6 Yhteensä Koulutuksen alueellinen toteutuminen Hanke on suunnattu koskemaan koko Etelä-Pohjanmaan maakuntaa. Kunnat osallistuvat kuntarahaosuudella projektin kustannuksiin osallistujamäärän mukaisesti. Koulutusta on hankkeen alusta lähtien suunnattu eri seutukuntiin, jotta kouluttautumismahdollisuuksia voitaisiin tarjota tasapuolisesti eri puolella maakuntaa asuville. Hankkeen alkuvaiheessa, keväällä projektipäälliköt toteuttivat yhteistyössä työvoimatoimistojen kanssa kyselyn, jossa selvitettiin maakunnan alueella sosiaali- ja terveysalan sekä palvelualojen työttömien työnhakijoiden halukkuutta osallistua työvoimapoliittiseen koulutukseen. Kyselyn perusteella lähdettiin suunnittelemaan eri seutukunnissa järjestettävien koulutusten teemoja. Kunkin alueen työvoimatoimistojen kanssa käytiin vielä neuvotteluja kurssin sisällöstä, potentiaalisten hakijoiden riittävyydestä sekä koulutuksen ajankohdasta. Kurssit pyrittiin suuntamaan eri seutukuntiin niin, että kustakin seutunnasta saataisiin mukaan opiskelijoita hankesuunnitelman mukaisesti. Koulutukset ovat toteutuneet seutukunnittain lähes alkuperäisen

6 6 hankesuunnitelman mukaisesti (taulukko ). Seinänaapurikunnista ja Härmänmaalta oli aloittaneita osallistujia jonkin verran enemmän ja Suupohjan alueelta ja Järviseudulla jonkin verran vähemmän kuin alkuperäisessä suunnitelmassa oli arvioitu. Hankkeen koulutuksia on kuitenkin varsin hyvin pystytty kohdentamaan eri seutukuntien asukkaille. Lisäksi yksi opiskelija on ollut Etelä- Pohjanmaan ulkopuolelta ja hänen osaltaan hänen kotikuntansa maksoi kuntarahaosuuden. Taulukko : Koulutuksen aloittaneet kursseittain ja seutukunnittain Seutukunta: Tavoite Toteuma kursseittain Hanke : Vanhustyön osaajaksi Toteuma kursseittain Hanke : Ammattitaidon päivittäminen Kurssi nro Toteuma yhteensä Seinänaapurit Kuusiokunnat 8 Härmänmaa 6 Suupohja 7 9 Järviseutu 6 Yhteensä () Kuntarahaosuutta on laskutettu kaksi kertaa, syksyllä ja syksyllä. Koulutuksensä keskeyttäneiden osuuden laskuttamisesta on neuvoteltu tarvittaessa seutukuntien ja kuntien kanssa... Koulutuksen henkilökunta Vanhustyön osaajaksi - koulutuksessa (osahanke ) projektipäällikkönä on KM Marita Pitkänen. Kokopäiväisenä projektikouluttajana on vuoden toiminut TtM Minna Laitila. Syyskuusta lähtien TtM Tuija Mattila on vastannut Alajärvellä toteutettavan koulutusryhmän työssäoppimisen ohjauksesta sekä osasta lähikoulutuspäivien opetusta. Marraskuussa kasvatustieteiden yo Elina Ketola aloitti osa-aikaisena projektisihteerinä auttaen koulutusten käytännön järjestelyihin liittyvissä tehtävissä. Täsmäkoulutusta palvelualoille koulutuksessa (osahanke ) on projektipäällikkönä ollut syyskuun loppuun asti KM Suvi Soini. Hänen äitiyslomansijaisenaan aloitti.9. ohjaava kouluttaja Ritva Myllykangas. Keväällä päättyneen myynnin ja asiakaspalvelun koulutuksen vastuuopettajan oli Marketta Rantala ja osastosihteerikoulutuksen vastuuopettaja oli Maija-Liisa Keski-Ikkala. Syksyllä alkaneen Täsmäkoulutusta puhdistuspalvelualalle kurssin vastuuopettaja on Pirjo Yli-Pelkonen ja Taloushallinnon täsmäkoulutuksen vastuuopettaja on Heikki Hokkanen.

7 7. Yhteistyö eri tahojen kanssa Projektin keskeisimmät toimijatahot ovat koulutuksen toteuttajat SoTe-yksikkö ja Seinäjoen koulutuskeskus, TE-keskus, Etelä-Pohjanmaan alueen työvoimatoimistot, alueen kunnat ja palvelualojen työnantajat sekä ammattiliitot ja yhdistykset. Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuna tärkeimmät yhteistyötahot, jolloin tiedonkulku on saumatonta ja yhteistyötahot ovat mukana projektin etenemiseen liittyvässä päätöksenteossa. Ohjausryhmän kokouksia on vuoden aikana ollut yhteensä kaksi kertaa, yksi keväällä ja yksi syksyllä. Kokouksissa on hyväksytty hankkeen raportit ja muutokset hankintasopimukseen sekä esitelty projektin etenemistä ja keskusteltu tulevien koulutusryhmien sisällöistä ja järjestämispaikkakunnista... Työvoimatoimistot yhteistyötahoina Koulutusten aloittamisessa ja opiskelijoiden rekrytoinnissa työvoimatoimistot ovat tärkein yhteistyökumppani. Hankkeiden projektipäälliköt ovat olleet tiiviissä yhteistyössä työvoimatoimistojen kanssa. Jokaisen koulutuksen alkaessa on kyseisen alueen työvoimatoimistossa käyty yhteinen keskustelu koulutuksen järjestämisestä. Työvoimatoimistoissa ja erekrytorin toimipisteissä on lisäksi järjestetty infotilaisuuksia koulutukseen hakijoille. Työvoimatoimiston ja koulutuksen edustajat ovat tehneet yhteistyössä opiskelijavalinnan hakupapereiden ja haastattelujen perusteella. Jokaiselle kurssille on nimetty työvoimatoimistosta kurssikummi, joka on ollut mukana koulutuksen aloitustilaisuudessa ja jonka kanssa opiskelijoiden jatkotilannetta on selvitetty koulutuksen päättyessä. Vuoden aikana koulutusta on järjestetty Suupohjan, Kuusiokuntien, Järviseudun ja Härmänmaan työvoimatoimistojen alueella... Alueen työnantajat yhteistyötahoina Alueen työnantajat ovat koulutuksen toteutuksessa keskeinen yhteistyötaho. Jokaisen koulutuksen yhteydessä on kartoitettu mahdolliset työssäoppimispaikat, tiedotettu projektista ja selvitetty kiinnostusta ja mahdollisuutta työssäoppimispaikan järjestämiseen. Vanhustyön osaajaksi koulutuksessa työssäoppimispaikkojen valintaan on vaikuttanut opiskelijoiden toiveet ja tavoitteet sekä kulkuyhteydet. Täsmäkoulutusta palvelualoille koulutuksissa työnantajat on rekrytoitu hankkeeseen ensin ja opiskelijavalinnat on tehty osin työnantajien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työssäoppimisjaksoon liittyviä asioita on työnantajien kanssa käyty läpi sekä heille suunnatuissa info- ja koulutustilaisuuksissa että työpaikoilla käydyissä keskusteluissa. Työpaikoilla on sovittu opiskelijoille työssäoppimisen ohjaaja. Projektipäälliköt ja kouluttajat ovat käyneet työpaikoilla tutustumis- ja ohjauskäynneillä työssäoppimisjaksojen aikana. Osahanke :ssa myös henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat on laadittu työpaikoilla yhdessä ohjaajan tai työpaikan yhteyshenkilön kanssa. Vanhustyön osaajaksi koulutuksessa työpaikoille on tarjottu mahdollisuus osallistua joillekin koulutuksen luentopäiville ja tutustumiskäynneille. Työpaikkojen kokemuksia opiskelijoiden työssäoppimisjaksoista on kartoitettu työpaikkoihin harjoittelun päättyessä lähetetyllä / annetulla lyhyellä kyselylomakkeella. Lomakkeeseen ovat vastanneet esimiehet tai työssäoppimisjakson ohjaajat. Kyselyllä on selvitetty työpaikkojen tyytyväisyyttä tiedonkulkuun, työssäoppimisen ohjaukseen, jakson yleiseen toteutumiseen sekä

8 8 arvioita siitä, miten opiskelijan harjoittelujakso näyttäytyi työpaikalla. Kyselyyn on vuoden loppuun mennessä vastannut yhteensä 8 työpaikan edustajaa (osahanke :, osahanke : 8). Molemmissa osahankkeissa työssäoppimisen osuus koko koulutuksesta on merkittävä. Osahanke :ssä työssäoppimista on keskimäärin päivää viikossa koko koulutuksen ajan. Osahanke :ssa työssäoppimista on kuukautta kurssin aikana ja se jakautuu useimmiten kahteen yhtäkestoiseen jaksoon. Työssäoppimista toteutetaan osahankkeissa hieman eri tavoin. Osahanke : ssä työssäoppiminen jatkuu koko kuukauden kurssin ajan ja opiskelijat ovat kurssin aikana keskimäärin - harjoittelupaikassa. Työssäoppimispaikat on valittu opiskelijoiden oppimistarpeiden ja toiveiden perusteella, niin että he saisivat riittävästi kokemusta vanhustyön avo- ja laitoshuollon työpaikoista sekä yksityisistä pienkodeista. Osahanke :ssa on valittu ensiksi työssäoppimispaikka, johon on etsitty sopiva opiskelija. Työpaikkojen edustajat ovat olleet mukana opiskelijoiden rekrytoinnissa. Työssäoppimispaikkojen edustajien arvioita on kuvattu pylväsdiagrammien avulla. Diagrammeihin on poimittu tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten vastaajien prosenttiosuudet hankkeittain. Osahankkeiden tulokset on esitetty rinnakkain, vaikka hankkeiden työssäoppimisen erilaisesta toteuttamistavasta johtuen tulokset eivät ole kaikin osin vertailukelpoisia. Työpaikkojen edustajat olivat erittäin tyytyväisiä työssäoppimisjakson pituuteen. Kummassakin osahankkeessa yli 8 % työpaikkojen edustajista oli tyytyväisiä työssäoppimisjakson pituuteen. Työelämäjakson ajankohtaa pystyttiin osahanke :ssa sovittamaan niin, että se sopisi mahdollisimman hyvin työpaikalle. Yli 8 % vastaajista olikin tyytyväisiä jakson ajankohtaan. Osahanke :ssä työssäoppimisen ajankohtaa ei voitu valita, koska harjoittelu jatkui koko koulutuksen ajan. Myös tähän järjestelyyn oli 8 % vastaajista tyytyväisiä. Vastuun jakamiseen koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä oli hanke :ssä tyytyväisiä 6 % ja hanke :ssa 7 % vastaajista. 8 6 hanke hanke ajankohta pituus vastuun jako Kuva : Kokemukset työssäoppimisen ajankohdasta, pituudesta ja vastuun jaosta kouluttajien ja työpaikan välillä, tyytyväisten % -osuudet

9 9 Kokemuksissa työssäoppimisjakson toteutumisesta kysyttiin yleistä arviota jakson toteutumisesta sekä arviota siitä, miten opiskelijan työssäoppimisjakson aikana välittyi osaamista työpaikkaan ja henkilöstölle. Yleisesti jakson toteutumiseen oli vastaajista tyytyväisä osahanke :ssä hieman alle 7 % ja osahanke :ssa yli 8 %. Osahanke :ssa mahdollisuus ajoittaa jaksoa työnantajien tarpeen mukaan sekä työnantajien tiivis osallistuminen jo opiskelijan rekrytointivaiheessa heijastuu selkeästi työpaikkojen kokemuksiin jakson onnistumisesta. Uusien tietojen ja taitojen välittyminen koulutushankkeen ja opiskelijan harjoittelujakson kautta työpaikalle tuli hieman enemmän esiin osahanke :ssä, jossa % vastaajista oli tyytyväisiä tietotaidon välittymiseen työpaikalle jakson aikana. Vanhustyön koulutuksessa opiskelijat saivat uusinta tietoa esim. hoitokäytännöistä ja pystyivät välittämään näitä edelleen työssäoppimispaikoilleen. Työelämäedustajia kutsuttiin myös mukaan teemakoulutuspäiviin, kuten esim. lääkehoidon sekä saattohoidon koulutukseen. Osahanke :ssa tietotaidon välittymiseen työpaikoille oli tyytyväisiä noin % tietotaidon välittyminen jakson toteutuminen hanke hanke Kuva : Kokemukset työssäoppimisjakson toteutumisesta ja tietotaidon välittymisestä, tyytyväisten %-osuudet Opiskelijaan liittyen työpaikkojen edustajilta kysyttiin heidän arviotaan siitä, miten opiskelija oli otettu vastaan työyhteisössä. Molemmissa hankkeissa vastaajista lähes kaikki olivat sitä mieltä, että opiskelija oli otettu työyhteisössä vastaan hyvin. Opiskelijan motivaatioon oltiin erityisen tyytyväisiä osahanke :n työpaikoissa. Kaikki vastaajat arvioivat opiskelijan motivaation hyväksi tai erittäin hyväksi. Osahanke : ssä opiskelijan motivaation arvioi hyväksi noin 8 %. Työssäoppimisjakson toimiminen rekrytointikanavana nähtiin toimivan erityisen hyvin osahanke :ssa, jossa 8 % työpaikkojen edustajista näki harjoittelun hyvänä rekrytointikanavana. Tässä hankkeessa työssäoppimispaikkojen valinnassa yhtenä kriteerinä on ollut niiden mahdollisuus työllistää opiskelija koulutuksen päätyttyä. Työnantajat on myös otettu mukaan jo opiskelijan valintaprosessiin. Osahanke : ssä työssäoppimisjakso on kestänyt kk teoriaopetuksen rinnalla ja jokaisella opiskelijalla on ollut keskimäärin - työssäoppimispaikkaa. Tässä hankkeessa

10 työnantajat eivät ole olleet mukana opiskelijoiden valinnassa. Kuitenkin % piti myös tässä koulutuksessa työssäoppimisjaksoa hyvänä väylänä tulevien työntekijöiden rekrytoimiseksi. 8 6 hanke hanke vastaanotto motivaatio rekrytointi Kuva : Työpaikan kokemukset opiskelijaan liittyen, tyytyväisten %-osuus. Julkisuus ja tiedottaminen Projektipäällikkö Marita Pitkänen laati hankkeen alkaessa tiedotussuunnitelman, joka hyväksyttiin ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa. Tiedottamisessa pääpaino on ollut alueellisessa tiedottamisessa paikallisten sanomalehtien ja paikallisradion kautta. Yleisö- ja infotilaisuudet ovat olleet pääasiassa tiedotustilaisuuksia työvoimatoimistojen henkilöstölle alkavista koulutuksista sekä hakijoille suunnattuja koulutusinfoja. Vaikka infot ovat painottuneet kulloinkin alkamassa olevan koulutuksen esittelyyn, on samassa yhteydessä aina kerrottu myös koko hankkeesta. Maksetut lehtiilmoitukset ovat olleet koulutusilmoituksia ja niitä on vuoden aikana ollut yhteensä. Taulukko : Hankkeesta tiedottaminen vuonna, N Koko hanketta Osahanke Osahanke yhteensä koskevia Lehtijuttuja 6 maksettuja ilmoituksia messuesittelyjä esitteitä mukana seminaareissa infotilaisuuksia opinnäytetöitä Hankkeelle perustettiin keväällä www-sivut (www.urapolkutyoelamaan.net), joilla on vuoden loppuun mennessä käynyt yhteensä yli 7 kävijää. WWW-sivujen kautta pystytään nopeasti tiedottamaan hankkeen ajankohtaisista asioista, koska sivuja päivitetään jatkuvasti.

11 6. Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksen toteutumisesta Hankkeessa on otettu käyttöön yhteinen arviointilomake, jolla molempien osahankkeiden kaikkien ryhmien opiskelijat arvioivat koulutuksen etenemistä ja toteutumista koulutuksen puolessa välissä ja lopussa. Arviointi kohdistuu koulutuksen järjestelyihin ja opetusmateriaaleihin, kouluttajien työskentelyyn, koulutuksen toteutukseen sekä työssäoppimisjakson toteutukseen ja hyötyyn. Lisäksi opiskelijoita on pyydetty antamaan koulutukselle yleisarvosana asteikolla -. Koulutusjärjestelyt sisältävät neljä kysymystä koulutuksen järjestelyistä, oppimateriaalin laadusta ja riittävyydestä. Koulutuksen toteutus koostuu 9 kysymyksestä, joilla kartoitetaan koulutuksen tavoitteita, osallistujalähtöisyyttä, koulutusolosuhteita, ilmapiiriä, vuorovaikutusta kouluttajien ja opiskelijoiden välillä sekä koulutuksen vaikutuksia työhön. Työssoppimisen toteutumista arvioidaan yhteensä kysymyksellä, joilla selvitetään mm. etukäteistiedon saamista, perehdytystä, ohjauksen toteutumista, jakson ajoittumista ja pituutta. Vanhustyön osaajaksi koulutuksen kolmen ensimmäisen kurssin opiskelijat arvioivat koulutuksen järjestelyt asteikolla - varsin hyviksi. Tyytyväisimpiä olivat kurssi :n opiskelijat, joiden arviot olivat sekä koulutuksen puolessa välissä että lopussa keskimäärin yli. Ensimmäisen kurssin osalta arviot nousivat merkittävästi koulutuksen loppuun mennessä. valiarviointi kurssi kurssi kurssi Kuva : Vanhustyön osaajaksi: opiskelijoiden arvioita koulutuksen järjestelyistä, keskiarvot valiarviointi puhdistus myynti osastosiht Kuva : Täsmäkoulutusta palvelualoille: opiskelijoiden arvioita koulutuksen järjestelyistä, keskiarvot

12 Täsmäkoulutusta palvelualoille koulutuksissa koulutusten järjestelyt oli myös pääsääntöisesti arvioitu varsin hyviksi. Puhdistuspalvelualan ryhmässä opiskelijat olivat tyytyväisiä järjestelyihin sekä koulutuksen puolessa välissä että lopussa, osastonsihteerikoulutuksessa arviot nousivat hieman ja myynnin ja asiakaspalvelun ryhmässä arviot putosivat puolesta välistä loppua kohti mennessä. Työssäoppimista oli vanhustyön koulutuksessa runsaasti, suunnitelman mukaisesti noin päivää, jotka jakautuivat tasaisesti koko koulutuksen ajalle. Työssäoppimista pidettiin toisaalta erittäin tärkeänä osana oppimista, mutta toisaalta opiskelijat kokivat välillä pitkät työssäoppimisjaksot raskainakin. Tulokset osoittavat, että kurssin puolessa välissä erityisesti kahdessa ensimmäisessä ryhmässä oli työssäoppimiseen liittyen alhaisemmat arviot kuin kurssin päättyessä. Näyttötutkinnon sijoittuminen harjoittelun loppuun todennäköisesti lisäsi myös työssäoppimisjakson arvostusta. Kolmannella ryhmällä arvioinneissa näkyy hieman työssäoppimiseen liittyvää väsymystä kurssin loppua kohden. valiarviointi kurssi kurssi kurssi Kuva 6: Vanhustyön osaajaksi: arviot työssäoppimisjakson toteutumisesta, keskiarvot valiarviointi puhdistus myynti osastonsiht Kuva 7: Täsmäkoulutusta palvelualalle: arviot työssäoppimisjakson toteutumisesta, keskiarvot

13 Täsmäkoulutusta palvelualoille koulutuksessa työssäoppimisjakson toetutumiseen olivat tyytyväisimpiä osastonsihteerikoulutukseen osallistuneet. Tässä ryhmässä kaikille oli jo koulutuksen alkaessa lähes varma työpaikka tiedossa ja kurssin päättyessä kaikki opiskelijat työllistyivät. Puhdistuspalvelualan ryhmässä arviot työssäoppimisjaksosta nousivat hieman loppua kohden ja olivat lopussa varsin hyviä. Myynti- ryhmässä kokemukset työssäoppimisesta jäivät alhaisemmiksi. Arviot koulutuksen toteutuksesta ja ilmapiiristä kurssin aikana nousivat vanhustyön osaajaksi koulutuksen kaikissa ryhmissä puolesta välistä loppuun mennessä ja suurin muutos oli ensimmäisessä ryhmässä. Kaksi ensimmäistä ryhmää arvioi koulutuksen toteutuksen erittäin hyväksi, kolmannen ryhmän arvioiden jäädessä alhaisemmiksi. väliarviointi kurssi kurssi kurssi Kuva 8: Vanhustyön osaajaksi: arviot koulutuksen toteutuksesta ja ilmapiiristä, keskiarvot väliarviointi puhdistus myynti osastonsiht Kuva 9: Täsmäkoulutusta palvelualoille: arviot koulutuksen toteutuksesta ja ilmapiiristä, keskiarvot Täsmäkoulutusta palvelualoille koulutuksissa koulutuksen toteutus ja ilmapiiri kurssin aikana arvioitiin pääsääntöisesti hyväksi sekä kurssin puolessa välissä että lopussa. Myyntiryhmän arviot olivat hankkeen lopussa alhaisemmat.

14 Opiskelijoita pyydettiin arviointilomakkeessa antamaan vielä yleisarvosana koulutukselle. Vanhustyön koulutuksessa ensimmäisen ryhmän arvio nousi selkeästi loppua kohden. Toisen ryhmän yleisarvosana oli molemmilla kerroilla keskimäärin ja kolmannella ryhmällä keskiarvo jäi noin, tuntumaan. väliarviointi kurssi kurssi kurssi Kuva : Vanhustyön osaajaksi: yleisarvosana koulutukselle, keskiarvot väliarviointi puhdistus myynti osastonsiht Kuva : Täsmäkoulutusta palvelualoille: yleisarvosana koulutukselle, keskiarvot Täsmäkoulutusta palvelualoille koulutuksessa puhdistuspalvelualan opiskelijat antoivat koulutukselle yleisarvosanaksi keskimäärin hyvän (), osastonsihteerikoulutuksessa arvio nousi yli neljän koulutuksen päättyessä. Myyntiryhmässä koulutuksen yleisarvosana jäi, tasolle.

15 7. Lopuksi Urapolku työelämään hankkeen toinen toimintavuosi, on edennyt suunnitelmien mukaisesti siten, että kaikki suunnitellut koulutukset on saatu käyntiin. Koulutuksissa on aloittanut tavoitteen mukaisesti noin 6 opiskelijaa / ryhmä. Keskeytyksistä johtuen valmistuneita on hieman vähemmän kuin aloittaneita. Merkittävä osa opiskelijoista on suorittanut osatutkinnon koulutuksen aikana. Hanketta suunniteltaessa lähtökohdaksi on otettu koulutuksen kohdistaminen koko Etelä- Pohjanmaan alueelle. Tästä johtuen koulutusten suunnittelussa on lähdetty kartoittamaan koulutustarvetta ja koulutuksen järjestämisen edellytyksiä seutukunnittain. Koulutuksia on järjestetty kaikissa seutukunnissa ja koulutuksiin on osallistunut opiskelijoita eri seutukuntien alueilta lähes alkuperäisen tavoitteen mukaisesti. Hanke on ollut esillä paikallisissa ja valtakunnallisissa lehdissä ja hankkeen omien www-sivujen kautta on tiedotettu hankkeesta yleisesti sekä järjestettävästä koulutuksesta. Tässä väliraportissa on esitelty lyhyesti hankkeessa tähän mennessä kertynyttä arviointiaineistoa. Tuloksia on esitetty työssäoppimispaikoille tehdyistä kyselyistä sekä loppuun saatujen kurssien opiskelija-arvioinneista. Työssäoppimispaikkojen kokemukset harjoittelun toteuttamisesta, jakson pituudesta ja ajankohdasta olivat varsin hyviä. Täsmäkoulutusta palvelualoille koulutusten työssäoppimispaikat antoivat erittäin hyvää palautetta varsinkin jakson merkityksestä rekrytointikanavana. Tietotaidon välittyminen jakson ja opiskelijan harjoittelun kautta tuli esiin enemmän vanhustyön koulutuksessa. Opintonsa päätökseen saaneiden opiskelijoiden arviot koulutuksista ja niiden toteutumisesta ovat pääosin hyviä. Useimpien kurssien kohdalla arviot ovat koulutuksen päättyessä parempia kuin puolessa välissä. Koulutuskokonaisuuden ollessa takanapäin opiskelijoiden on helpompi arvioida koulutuksen kautta saatua kokemusta ja osaamisen karttumista. Myös ryhmän kiinteys ja ryhmähenki näyttivät olevan parhaimmillaan kurssin päättyessä.

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 1 Johdanto Teknologiateollisuus ry:n Tampereen alueyksikkö ja Metallityöväen Liitto ry tekivät yhteistyössä

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opiskelulinja: lähihoitajat. Pieksämäen kaupungin Huoltamo-hanke

Työelämälähtöinen opiskelulinja: lähihoitajat. Pieksämäen kaupungin Huoltamo-hanke Työelämälähtöinen opiskelulinja: lähihoitajat Pieksämäen kaupungin Huoltamo-hanke 2015-2016 Työelämälähtöinen opiskelu Huoltamo-hankkeen tavoite: Kehitetään toisen asteen koulutuksen työelämälähtöisyyttä

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Opiskelijan palaute ammatillisen peruskoulutuksen toteutuksesta oppisopimuskoulutuksena (2+1-malli)

Opiskelijan palaute ammatillisen peruskoulutuksen toteutuksesta oppisopimuskoulutuksena (2+1-malli) Opiskelijan palaute ammatillis peruskoulutuks toteutuksesta oppisopimuskoulutuksa (2+1-malli) 1. Perustutkinto/koulutusohjelma 2. Oppisopimusaika 3. Oppisopimuspaikan hankinta * nmlkj hankin paikan itse

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä 0 Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus 14.4.2016 Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä 3.5.2016 Johtoryhmä Työssäoppimisen kuvaus (katso myös: www.laakeri.info\ ) Tavoitteet /tulokset Suunnittele

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Taulukossa datanomiopiskelijan peruspolku, johon sisältyy 24 ov työssäoppimista. Jokaiselle opiskelijalle tehdään myös peruspolussa oma HOPS. Palvelutehtävissä toimiminen

Lisätiedot

Voit täyttää lomakkeen osissa. Muista tallentaa tekemäsi muutokset ennen kuin poistut järjestelmästä, tai jos poistut koneelta pitemmäksi aikaa.

Voit täyttää lomakkeen osissa. Muista tallentaa tekemäsi muutokset ennen kuin poistut järjestelmästä, tai jos poistut koneelta pitemmäksi aikaa. Väliraportti Väliraportti on osa vuosiselvitystä. Raportti tehdään tällä lomakkeella, ja se koskee kahta viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Selvitys koskee ainoastaan sitä avustuskohdetta, jonka tiedot

Lisätiedot

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Korkeakoulujen KOTA -seminaari 17.9.2014 Ismo Kinnunen Oulun ammattikorkeakoulu Kehittämisen ja päätöksenteon tulee perustua tosiasioihin.

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta

Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta Vammaisten ja ikäihmisten maakunnallista perhehoidon koordinointi- pilottia on toteutettu kaksivuotisen kuntien välisen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus 12.8.2013

Tiedotustilaisuus 12.8.2013 Hae CAD-osaaja- tai Energiaasiantuntija koulutukseen Tiedotustilaisuus 12.8.2013 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Pirkanmaan ELY-keskus Valvoja: Pirkanmaan TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 4/2013

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 4/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.5.2013 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 11,6 % viime vuodesta Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Sanna Johansson Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit 1.1.2005 31.5.2006 Yhteenveto tutkimuksesta ICT-yksiöstä valmistuneet insinöörit työllistyneet erinomaisesti 85% prosenttia valmistuneista insinööreistä työllistynyt

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä Sari Tarvainen Kehittämishanke 2015-2017 Toteuttaja Savon koulutuskuntayhtymä. Hanke on valmisteltu ja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Savon

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille Opas työssäoppimisen kehittäjille Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille SISÄLTÖ 1. Työssäoppimisen kehittäminen itsearviointimallin avulla... 3 2. Motiivit ja tavoitteet yhteistyölle

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna 2014 2015 Koulutuskeskus Sedun henkilöstöllä on mahdollisuus hakea jatkuvalla haulla työelämäyhteistyön kehittämisjaksolle

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 2/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 2/2012 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 2/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.3.2012 klo 9.00 Työttömien työnhakijoiden määrä jatkaa maltillista laskuaan

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 6/2014

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 6/2014 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2014 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 6/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 22.7.2014 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 10 % viime vuodesta Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 9/2014

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 9/2014 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2014 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 9/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 21.10.2014 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 6,2 % viime vuodesta Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus Osaavaa työvoimaa RekryKoulutus Töitä on kun vain joku tekisi! Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN PALLIATIIVISEN HOIDON TÄYDENNYSKOULUTUSMALLI

MAAKUNNALLINEN PALLIATIIVISEN HOIDON TÄYDENNYSKOULUTUSMALLI TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja syventämistä korostaa STM:n (2004) täydennyskoulutussuositus. Taustalla myös lakeja: laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat Tiivistelmä Linda Witick/OOP 22.1.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 3/2014

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 3/2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 3/2014 Julkaisuvapaa torstaina 24.4.2014 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 7 % viime vuodesta Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2016 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 2,4 % viime vuodesta Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Anne Mähönen 15.9.2016 SISÄLTÖ OPISKELIJAPALVELUT... 1 1. Tiedätkö, kuinka saat tarvittaessa

Lisätiedot

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara 3D-tulostaminen ja palvelut suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Uudenmaan ELY-keskus Valvoja: Uudenmaan TE-toimisto Koulutuksen

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Imetysohjaajakoulutus tuleville kätilöille

Imetysohjaajakoulutus tuleville kätilöille Imetysohjaajakoulutus tuleville kätilöille 1) Ammattikorkeakoulun yhteystiedot Ammattikorkeakoulun nimi Koulutusohjelma Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka 2) Vastaajan yhteystiedot Nimi Tehtävänimike

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 9/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 9/2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 9/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 5,8 % viime vuodesta

Lisätiedot

Hakevan ja tukevan toiminnan onnistumisia ja epäonnistumisia Hakevan ja tukevan toiminnan Verkottuminen Opintojen ohjaus onnistumisia Yhteiset pelisäännöt ja toimintatapa poissaolotilanteissa Lisäopetus

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Opiskelu kohtaa työelämää

Opiskelu kohtaa työelämää Opiskelu kohtaa työelämää Mikä on Yrityslabra? Yrityslabra on Lohjan Laurean uudenlainen oppimisympäristö, jossa alueen yrittäjät, julkinen sektori ja opiskelijat kohtaavat. Tarkoituksena on mahdollistaa

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

4. erityistä tukea tarvitsevien nuorten työssäoppimismahdollisuuksia ja niihin liittyvää ammattiosaamisen näyttötoimintaa

4. erityistä tukea tarvitsevien nuorten työssäoppimismahdollisuuksia ja niihin liittyvää ammattiosaamisen näyttötoimintaa Organisaation nimi: Seinäjoen koulutusyhtymä, Koulutuskeskus Sedu Organisaation yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Kehittämispäällikkö Aila Ylihärsilä p. 040 830 2381 ja projektikoordinaattorit Tarja Puskala

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 1/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 1/2012 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 1/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 21.2.2012 klo 9.00 Työttömien työnhakijoiden määrä maltillisessa laskussa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot