Urapolku työelämään hanke Väliraportti joulukuu 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urapolku työelämään hanke Väliraportti joulukuu 2005"

Transkriptio

1 Urapolku työelämään hanke Väliraportti joulukuu Marita Pitkänen

2 Sisältö:. Johdanto. Väliarvioinnin toteutus. Hankkeen eteneminen.. Aloitetut koulutukset.. Koulutuksen alueellinen toteutuminen.. Koulutuksen henkilökunta 6. Yhteistyö eri tahojen kanssa 7.. Työvoimatoimistot yhteistyötahoina 7.. Alueen työnantajat yhteistyötahoina 7. Julkisuus ja tiedottaminen 6. Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksen toteutumisesta 7. Lopuksi

3 . Johdanto Urapolku työelämään on Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehitystoiminnan yksikön (SoTe) sekä Seinäjoen koulutuskeskuksen toteuttama -vuotinen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama sateenvarjohanke. Projektissa on kaksi osahanketta. Seinäjoen ammattikorkeakoulun SoTe-yksikön toteuttamassa osahankkeessa järjestetään opintoviikon laajuista vanhustyön täydennyskoulutusta toisen asteen koulutuksen saaneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille Etelä-Pohjanmaalla. Tavoitteena on aloittaa kolmen vuoden aikana yhteensä neljä kymmenen kuukauden mittaista koulutusjaksoa vanhustyöstä. Seinäjoen koulutuskeskus toteuttaa toista osahanketta Ammattitaidon päivittäminen työelämän tarpeisiin, jonka tavoitteena on järjestää täsmäkoulutusta palvelualojen työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Tarkoituksena on järjestää aloittain kohdennettua (esim. puhdistuspalveluala, kaupan ja hallinnon ala, sosiaali- ja terveysala) kuuden kuukauden mittaista koulutusta, niin että rekrytoinnissa lähdetään työnantajien tarpeista ja näin edistetään koulutukseen osallistujien työllistymistä työssäoppimispaikkoihin. Tavoitteena on viiden eri alakohtaisen ryhmän kautta kouluttaa yhteensä 8 opiskelijaa. Koulutusten tavoitteet on esitelty väliraportissa helmikuu /.. Väliarvioinnin toteutus Tämä väliarviointi kohdistuu projektin toiseen toimintavuoteen (). Hankkeen aikana on kerätty systemaattisesti arviointiaineistoa opiskelijoilta, työssäoppimispaikoilta sekä kouluttajilta. Molemmissa osahankkeissa on käytetty samoja mittareita, jotta aineistojen yhtenäinen tarkastelu olisi mahdollista. Hankkeen päättyessä on vielä tarkoitus kerätä haastatteluilla mm. työvoimatoimistojen kokemuksia järjestetyistä koulutuksista. Kerättyä arviointiaineistoa on hyödynnetty välittömästi koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelijoiden toiveita ja ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon. Arviointiaineistoa on alusta lähtien kerättyy myös siinä mielessä, että sen perusteella voidaan tehdä koko hankkeen vaikuttavuuden arviointia. Hankkeen ensimmäisessä väliraportissa helmikuussa kuvattiin alueella toteutetun koulutushalukkuuskyselyn tuloksia sekä yhteenvetoa ensimmäisten kurssien alkukyselyistä. Tässä raportissa kuvataan hankkeen etenemistä ja toteutuneita koulutuksia ja niiden tunnuslukuja vuoden loppuun mennessä. Koulutuksen toteutumista tarkastellaan myös alueellisesti. Hankkeen seuranta-aineistosta on valittu tarkastelun kohteeksi jo päätökseen saatujen kurssien opiskelijoiden kokemuksia sekä työssäoppimispaikkojen edustajille tehdyn kyselyn tuloksia. Väliraportissa kuvataan myös hankkeen yleistä toteutumista, yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä hankkeen saamaa julkisuutta.

4 . Hankkeen eteneminen.. Aloitetut koulutukset Projektin tavoitteena on järjestää pitkäkestoista koulutusta yhteensä 9 eri kurssilla vuosien - 6 aikana. Hanke on edennyt tavoitteiden mukaisesti, sillä vuonna aloitti yhteensä kurssia ja vuoden aikana kurssia. Kaikki hankkeessa suunnitellut kurssit ovat siten käynnistyneet vuoden loppuun mennessä. Vuoden loppuun mennessä on saatu päätökseen kolme Vanhustyön osaajaksi kurssia ja Täsmäkoultuusta palvelualoille kurssia. Käynnissä on edelleen yksi vanhustyön osaajaksi kurssi sekä kaksi täsmäkoulutusta palvelualoille kurssia. Toteutuneet koulutukset ovat: Osahanke : Vanhustyön osaajaksi kurssi kurssi kurssi kurssi Osahanke : Täsmäkoulutusta palvelualoille Puhdistuspalveluala Myynti ja asiakaspalvelu Sote-alan osastonsihteeri Puhdistuspalveluala Taloushallinto Seinäjoella Alavudella ja Seinäjoella Kauhajoella Alajärvellä ja Lapualla Kauhajoella Seinäjoella Seinäjoella Alavudella Lapualla Hankkeessa on aloittanut vuoden loppuun mennessä yhteensä opiskelijaa (suunnitelma ), joista 7 on Vanhustyön osaajaksi koulutuksen opiskelijoita ja 79 Täsmäkoulutusta palvelualoille koulutuksen opiskelijoita (taulukko ). Aloittaneiden opiskelijoiden määrässä päästy tavoitteeseen kummassakin osahankkeessa. Vanhustyön osaajaksi koulutuksessa (osahanke ) on vuoden loppuun mennessä valmistunut yhteensä kolme kurssia. Koulutuksen on suorittanut loppuun yhteensä opiskelijaa. Vanhustyön koulutusohjelman osatutkinnon on näyttötutkintona suorittanut opiskelijaa. Koulutuksen on keskeyttänyt yhteensä opiskelijaa. Keskeyttämisen syynä on ollut työllistyminen (), opiskelun aloittaminen (), terveydelliset syyt (6) sekä poissaoloista johtuva koulutuksen keskeyttäminen (). Täsmäkoulutusta palvelualoille koulutuksessa (osahanke ) kurssien teemoina ovat olleet puhdistusala, myynti ja asiakaspalvelu, sosiaali- ja terveysalan osastonsihteerikoulutus sekä taloushallinto. Vuoden loppuun mennessä on valmistunut yhteensä kolme kurssia. Koulutuksen on suorittanut loppuun näiltä kursseilta yhteensä opiskelijaa, joista on suorittanut näyttötutkintona osatutkinnon. Laitoshuoltajan ammattitutkinnon siivouspalvelujen tuottamisen osatutkinnon suoritti opiskelijaa, myynti ja asiakaspalvelun koulutuksessa opiskelijat tekivät näyttöä (liiketoiminta, myynnin valmistelu, asiakastyö, kielet, ruotsi, englanti) sekä sosiaali- ja terveysalansihteerin (osastonsihteerin) koulutusohjelman suoritti näyttötutkintona

5 opiskelijaa. Koulutuksen on keskeyttänyt yhteensä opiskelijaa, joista kaksi työllistymisen vuoksi ja yksi henkilökohtaisista syistä. Taulukko : Hankkeessa aloitetut kurssit ja niiden tunnusluvut Koulutukset Aloittaneet Keskeyttäneet Valmistuneet Tutkinnot Hlökoulutus päiviä (päättyneet) Osahanke Vanhustyön osaajaksi kurssi kurssi 7 9 kurssi kurssi Osahanke Täsmäkoulutusta palvelualoille Puhdistuspalvelu 6 8 Kauhajoki Myynti ja 6 76 asiakaspalvelu Osastonsihteeri Puhdistuspalvelu Alavus Taloushallinto 6 Yhteensä Koulutuksen alueellinen toteutuminen Hanke on suunnattu koskemaan koko Etelä-Pohjanmaan maakuntaa. Kunnat osallistuvat kuntarahaosuudella projektin kustannuksiin osallistujamäärän mukaisesti. Koulutusta on hankkeen alusta lähtien suunnattu eri seutukuntiin, jotta kouluttautumismahdollisuuksia voitaisiin tarjota tasapuolisesti eri puolella maakuntaa asuville. Hankkeen alkuvaiheessa, keväällä projektipäälliköt toteuttivat yhteistyössä työvoimatoimistojen kanssa kyselyn, jossa selvitettiin maakunnan alueella sosiaali- ja terveysalan sekä palvelualojen työttömien työnhakijoiden halukkuutta osallistua työvoimapoliittiseen koulutukseen. Kyselyn perusteella lähdettiin suunnittelemaan eri seutukunnissa järjestettävien koulutusten teemoja. Kunkin alueen työvoimatoimistojen kanssa käytiin vielä neuvotteluja kurssin sisällöstä, potentiaalisten hakijoiden riittävyydestä sekä koulutuksen ajankohdasta. Kurssit pyrittiin suuntamaan eri seutukuntiin niin, että kustakin seutunnasta saataisiin mukaan opiskelijoita hankesuunnitelman mukaisesti. Koulutukset ovat toteutuneet seutukunnittain lähes alkuperäisen

6 6 hankesuunnitelman mukaisesti (taulukko ). Seinänaapurikunnista ja Härmänmaalta oli aloittaneita osallistujia jonkin verran enemmän ja Suupohjan alueelta ja Järviseudulla jonkin verran vähemmän kuin alkuperäisessä suunnitelmassa oli arvioitu. Hankkeen koulutuksia on kuitenkin varsin hyvin pystytty kohdentamaan eri seutukuntien asukkaille. Lisäksi yksi opiskelija on ollut Etelä- Pohjanmaan ulkopuolelta ja hänen osaltaan hänen kotikuntansa maksoi kuntarahaosuuden. Taulukko : Koulutuksen aloittaneet kursseittain ja seutukunnittain Seutukunta: Tavoite Toteuma kursseittain Hanke : Vanhustyön osaajaksi Toteuma kursseittain Hanke : Ammattitaidon päivittäminen Kurssi nro Toteuma yhteensä Seinänaapurit Kuusiokunnat 8 Härmänmaa 6 Suupohja 7 9 Järviseutu 6 Yhteensä () Kuntarahaosuutta on laskutettu kaksi kertaa, syksyllä ja syksyllä. Koulutuksensä keskeyttäneiden osuuden laskuttamisesta on neuvoteltu tarvittaessa seutukuntien ja kuntien kanssa... Koulutuksen henkilökunta Vanhustyön osaajaksi - koulutuksessa (osahanke ) projektipäällikkönä on KM Marita Pitkänen. Kokopäiväisenä projektikouluttajana on vuoden toiminut TtM Minna Laitila. Syyskuusta lähtien TtM Tuija Mattila on vastannut Alajärvellä toteutettavan koulutusryhmän työssäoppimisen ohjauksesta sekä osasta lähikoulutuspäivien opetusta. Marraskuussa kasvatustieteiden yo Elina Ketola aloitti osa-aikaisena projektisihteerinä auttaen koulutusten käytännön järjestelyihin liittyvissä tehtävissä. Täsmäkoulutusta palvelualoille koulutuksessa (osahanke ) on projektipäällikkönä ollut syyskuun loppuun asti KM Suvi Soini. Hänen äitiyslomansijaisenaan aloitti.9. ohjaava kouluttaja Ritva Myllykangas. Keväällä päättyneen myynnin ja asiakaspalvelun koulutuksen vastuuopettajan oli Marketta Rantala ja osastosihteerikoulutuksen vastuuopettaja oli Maija-Liisa Keski-Ikkala. Syksyllä alkaneen Täsmäkoulutusta puhdistuspalvelualalle kurssin vastuuopettaja on Pirjo Yli-Pelkonen ja Taloushallinnon täsmäkoulutuksen vastuuopettaja on Heikki Hokkanen.

7 7. Yhteistyö eri tahojen kanssa Projektin keskeisimmät toimijatahot ovat koulutuksen toteuttajat SoTe-yksikkö ja Seinäjoen koulutuskeskus, TE-keskus, Etelä-Pohjanmaan alueen työvoimatoimistot, alueen kunnat ja palvelualojen työnantajat sekä ammattiliitot ja yhdistykset. Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuna tärkeimmät yhteistyötahot, jolloin tiedonkulku on saumatonta ja yhteistyötahot ovat mukana projektin etenemiseen liittyvässä päätöksenteossa. Ohjausryhmän kokouksia on vuoden aikana ollut yhteensä kaksi kertaa, yksi keväällä ja yksi syksyllä. Kokouksissa on hyväksytty hankkeen raportit ja muutokset hankintasopimukseen sekä esitelty projektin etenemistä ja keskusteltu tulevien koulutusryhmien sisällöistä ja järjestämispaikkakunnista... Työvoimatoimistot yhteistyötahoina Koulutusten aloittamisessa ja opiskelijoiden rekrytoinnissa työvoimatoimistot ovat tärkein yhteistyökumppani. Hankkeiden projektipäälliköt ovat olleet tiiviissä yhteistyössä työvoimatoimistojen kanssa. Jokaisen koulutuksen alkaessa on kyseisen alueen työvoimatoimistossa käyty yhteinen keskustelu koulutuksen järjestämisestä. Työvoimatoimistoissa ja erekrytorin toimipisteissä on lisäksi järjestetty infotilaisuuksia koulutukseen hakijoille. Työvoimatoimiston ja koulutuksen edustajat ovat tehneet yhteistyössä opiskelijavalinnan hakupapereiden ja haastattelujen perusteella. Jokaiselle kurssille on nimetty työvoimatoimistosta kurssikummi, joka on ollut mukana koulutuksen aloitustilaisuudessa ja jonka kanssa opiskelijoiden jatkotilannetta on selvitetty koulutuksen päättyessä. Vuoden aikana koulutusta on järjestetty Suupohjan, Kuusiokuntien, Järviseudun ja Härmänmaan työvoimatoimistojen alueella... Alueen työnantajat yhteistyötahoina Alueen työnantajat ovat koulutuksen toteutuksessa keskeinen yhteistyötaho. Jokaisen koulutuksen yhteydessä on kartoitettu mahdolliset työssäoppimispaikat, tiedotettu projektista ja selvitetty kiinnostusta ja mahdollisuutta työssäoppimispaikan järjestämiseen. Vanhustyön osaajaksi koulutuksessa työssäoppimispaikkojen valintaan on vaikuttanut opiskelijoiden toiveet ja tavoitteet sekä kulkuyhteydet. Täsmäkoulutusta palvelualoille koulutuksissa työnantajat on rekrytoitu hankkeeseen ensin ja opiskelijavalinnat on tehty osin työnantajien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työssäoppimisjaksoon liittyviä asioita on työnantajien kanssa käyty läpi sekä heille suunnatuissa info- ja koulutustilaisuuksissa että työpaikoilla käydyissä keskusteluissa. Työpaikoilla on sovittu opiskelijoille työssäoppimisen ohjaaja. Projektipäälliköt ja kouluttajat ovat käyneet työpaikoilla tutustumis- ja ohjauskäynneillä työssäoppimisjaksojen aikana. Osahanke :ssa myös henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat on laadittu työpaikoilla yhdessä ohjaajan tai työpaikan yhteyshenkilön kanssa. Vanhustyön osaajaksi koulutuksessa työpaikoille on tarjottu mahdollisuus osallistua joillekin koulutuksen luentopäiville ja tutustumiskäynneille. Työpaikkojen kokemuksia opiskelijoiden työssäoppimisjaksoista on kartoitettu työpaikkoihin harjoittelun päättyessä lähetetyllä / annetulla lyhyellä kyselylomakkeella. Lomakkeeseen ovat vastanneet esimiehet tai työssäoppimisjakson ohjaajat. Kyselyllä on selvitetty työpaikkojen tyytyväisyyttä tiedonkulkuun, työssäoppimisen ohjaukseen, jakson yleiseen toteutumiseen sekä

8 8 arvioita siitä, miten opiskelijan harjoittelujakso näyttäytyi työpaikalla. Kyselyyn on vuoden loppuun mennessä vastannut yhteensä 8 työpaikan edustajaa (osahanke :, osahanke : 8). Molemmissa osahankkeissa työssäoppimisen osuus koko koulutuksesta on merkittävä. Osahanke :ssä työssäoppimista on keskimäärin päivää viikossa koko koulutuksen ajan. Osahanke :ssa työssäoppimista on kuukautta kurssin aikana ja se jakautuu useimmiten kahteen yhtäkestoiseen jaksoon. Työssäoppimista toteutetaan osahankkeissa hieman eri tavoin. Osahanke : ssä työssäoppiminen jatkuu koko kuukauden kurssin ajan ja opiskelijat ovat kurssin aikana keskimäärin - harjoittelupaikassa. Työssäoppimispaikat on valittu opiskelijoiden oppimistarpeiden ja toiveiden perusteella, niin että he saisivat riittävästi kokemusta vanhustyön avo- ja laitoshuollon työpaikoista sekä yksityisistä pienkodeista. Osahanke :ssa on valittu ensiksi työssäoppimispaikka, johon on etsitty sopiva opiskelija. Työpaikkojen edustajat ovat olleet mukana opiskelijoiden rekrytoinnissa. Työssäoppimispaikkojen edustajien arvioita on kuvattu pylväsdiagrammien avulla. Diagrammeihin on poimittu tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten vastaajien prosenttiosuudet hankkeittain. Osahankkeiden tulokset on esitetty rinnakkain, vaikka hankkeiden työssäoppimisen erilaisesta toteuttamistavasta johtuen tulokset eivät ole kaikin osin vertailukelpoisia. Työpaikkojen edustajat olivat erittäin tyytyväisiä työssäoppimisjakson pituuteen. Kummassakin osahankkeessa yli 8 % työpaikkojen edustajista oli tyytyväisiä työssäoppimisjakson pituuteen. Työelämäjakson ajankohtaa pystyttiin osahanke :ssa sovittamaan niin, että se sopisi mahdollisimman hyvin työpaikalle. Yli 8 % vastaajista olikin tyytyväisiä jakson ajankohtaan. Osahanke :ssä työssäoppimisen ajankohtaa ei voitu valita, koska harjoittelu jatkui koko koulutuksen ajan. Myös tähän järjestelyyn oli 8 % vastaajista tyytyväisiä. Vastuun jakamiseen koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä oli hanke :ssä tyytyväisiä 6 % ja hanke :ssa 7 % vastaajista. 8 6 hanke hanke ajankohta pituus vastuun jako Kuva : Kokemukset työssäoppimisen ajankohdasta, pituudesta ja vastuun jaosta kouluttajien ja työpaikan välillä, tyytyväisten % -osuudet

9 9 Kokemuksissa työssäoppimisjakson toteutumisesta kysyttiin yleistä arviota jakson toteutumisesta sekä arviota siitä, miten opiskelijan työssäoppimisjakson aikana välittyi osaamista työpaikkaan ja henkilöstölle. Yleisesti jakson toteutumiseen oli vastaajista tyytyväisä osahanke :ssä hieman alle 7 % ja osahanke :ssa yli 8 %. Osahanke :ssa mahdollisuus ajoittaa jaksoa työnantajien tarpeen mukaan sekä työnantajien tiivis osallistuminen jo opiskelijan rekrytointivaiheessa heijastuu selkeästi työpaikkojen kokemuksiin jakson onnistumisesta. Uusien tietojen ja taitojen välittyminen koulutushankkeen ja opiskelijan harjoittelujakson kautta työpaikalle tuli hieman enemmän esiin osahanke :ssä, jossa % vastaajista oli tyytyväisiä tietotaidon välittymiseen työpaikalle jakson aikana. Vanhustyön koulutuksessa opiskelijat saivat uusinta tietoa esim. hoitokäytännöistä ja pystyivät välittämään näitä edelleen työssäoppimispaikoilleen. Työelämäedustajia kutsuttiin myös mukaan teemakoulutuspäiviin, kuten esim. lääkehoidon sekä saattohoidon koulutukseen. Osahanke :ssa tietotaidon välittymiseen työpaikoille oli tyytyväisiä noin % tietotaidon välittyminen jakson toteutuminen hanke hanke Kuva : Kokemukset työssäoppimisjakson toteutumisesta ja tietotaidon välittymisestä, tyytyväisten %-osuudet Opiskelijaan liittyen työpaikkojen edustajilta kysyttiin heidän arviotaan siitä, miten opiskelija oli otettu vastaan työyhteisössä. Molemmissa hankkeissa vastaajista lähes kaikki olivat sitä mieltä, että opiskelija oli otettu työyhteisössä vastaan hyvin. Opiskelijan motivaatioon oltiin erityisen tyytyväisiä osahanke :n työpaikoissa. Kaikki vastaajat arvioivat opiskelijan motivaation hyväksi tai erittäin hyväksi. Osahanke : ssä opiskelijan motivaation arvioi hyväksi noin 8 %. Työssäoppimisjakson toimiminen rekrytointikanavana nähtiin toimivan erityisen hyvin osahanke :ssa, jossa 8 % työpaikkojen edustajista näki harjoittelun hyvänä rekrytointikanavana. Tässä hankkeessa työssäoppimispaikkojen valinnassa yhtenä kriteerinä on ollut niiden mahdollisuus työllistää opiskelija koulutuksen päätyttyä. Työnantajat on myös otettu mukaan jo opiskelijan valintaprosessiin. Osahanke : ssä työssäoppimisjakso on kestänyt kk teoriaopetuksen rinnalla ja jokaisella opiskelijalla on ollut keskimäärin - työssäoppimispaikkaa. Tässä hankkeessa

10 työnantajat eivät ole olleet mukana opiskelijoiden valinnassa. Kuitenkin % piti myös tässä koulutuksessa työssäoppimisjaksoa hyvänä väylänä tulevien työntekijöiden rekrytoimiseksi. 8 6 hanke hanke vastaanotto motivaatio rekrytointi Kuva : Työpaikan kokemukset opiskelijaan liittyen, tyytyväisten %-osuus. Julkisuus ja tiedottaminen Projektipäällikkö Marita Pitkänen laati hankkeen alkaessa tiedotussuunnitelman, joka hyväksyttiin ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa. Tiedottamisessa pääpaino on ollut alueellisessa tiedottamisessa paikallisten sanomalehtien ja paikallisradion kautta. Yleisö- ja infotilaisuudet ovat olleet pääasiassa tiedotustilaisuuksia työvoimatoimistojen henkilöstölle alkavista koulutuksista sekä hakijoille suunnattuja koulutusinfoja. Vaikka infot ovat painottuneet kulloinkin alkamassa olevan koulutuksen esittelyyn, on samassa yhteydessä aina kerrottu myös koko hankkeesta. Maksetut lehtiilmoitukset ovat olleet koulutusilmoituksia ja niitä on vuoden aikana ollut yhteensä. Taulukko : Hankkeesta tiedottaminen vuonna, N Koko hanketta Osahanke Osahanke yhteensä koskevia Lehtijuttuja 6 maksettuja ilmoituksia messuesittelyjä esitteitä mukana seminaareissa infotilaisuuksia opinnäytetöitä Hankkeelle perustettiin keväällä www-sivut (www.urapolkutyoelamaan.net), joilla on vuoden loppuun mennessä käynyt yhteensä yli 7 kävijää. WWW-sivujen kautta pystytään nopeasti tiedottamaan hankkeen ajankohtaisista asioista, koska sivuja päivitetään jatkuvasti.

11 6. Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksen toteutumisesta Hankkeessa on otettu käyttöön yhteinen arviointilomake, jolla molempien osahankkeiden kaikkien ryhmien opiskelijat arvioivat koulutuksen etenemistä ja toteutumista koulutuksen puolessa välissä ja lopussa. Arviointi kohdistuu koulutuksen järjestelyihin ja opetusmateriaaleihin, kouluttajien työskentelyyn, koulutuksen toteutukseen sekä työssäoppimisjakson toteutukseen ja hyötyyn. Lisäksi opiskelijoita on pyydetty antamaan koulutukselle yleisarvosana asteikolla -. Koulutusjärjestelyt sisältävät neljä kysymystä koulutuksen järjestelyistä, oppimateriaalin laadusta ja riittävyydestä. Koulutuksen toteutus koostuu 9 kysymyksestä, joilla kartoitetaan koulutuksen tavoitteita, osallistujalähtöisyyttä, koulutusolosuhteita, ilmapiiriä, vuorovaikutusta kouluttajien ja opiskelijoiden välillä sekä koulutuksen vaikutuksia työhön. Työssoppimisen toteutumista arvioidaan yhteensä kysymyksellä, joilla selvitetään mm. etukäteistiedon saamista, perehdytystä, ohjauksen toteutumista, jakson ajoittumista ja pituutta. Vanhustyön osaajaksi koulutuksen kolmen ensimmäisen kurssin opiskelijat arvioivat koulutuksen järjestelyt asteikolla - varsin hyviksi. Tyytyväisimpiä olivat kurssi :n opiskelijat, joiden arviot olivat sekä koulutuksen puolessa välissä että lopussa keskimäärin yli. Ensimmäisen kurssin osalta arviot nousivat merkittävästi koulutuksen loppuun mennessä. valiarviointi kurssi kurssi kurssi Kuva : Vanhustyön osaajaksi: opiskelijoiden arvioita koulutuksen järjestelyistä, keskiarvot valiarviointi puhdistus myynti osastosiht Kuva : Täsmäkoulutusta palvelualoille: opiskelijoiden arvioita koulutuksen järjestelyistä, keskiarvot

12 Täsmäkoulutusta palvelualoille koulutuksissa koulutusten järjestelyt oli myös pääsääntöisesti arvioitu varsin hyviksi. Puhdistuspalvelualan ryhmässä opiskelijat olivat tyytyväisiä järjestelyihin sekä koulutuksen puolessa välissä että lopussa, osastonsihteerikoulutuksessa arviot nousivat hieman ja myynnin ja asiakaspalvelun ryhmässä arviot putosivat puolesta välistä loppua kohti mennessä. Työssäoppimista oli vanhustyön koulutuksessa runsaasti, suunnitelman mukaisesti noin päivää, jotka jakautuivat tasaisesti koko koulutuksen ajalle. Työssäoppimista pidettiin toisaalta erittäin tärkeänä osana oppimista, mutta toisaalta opiskelijat kokivat välillä pitkät työssäoppimisjaksot raskainakin. Tulokset osoittavat, että kurssin puolessa välissä erityisesti kahdessa ensimmäisessä ryhmässä oli työssäoppimiseen liittyen alhaisemmat arviot kuin kurssin päättyessä. Näyttötutkinnon sijoittuminen harjoittelun loppuun todennäköisesti lisäsi myös työssäoppimisjakson arvostusta. Kolmannella ryhmällä arvioinneissa näkyy hieman työssäoppimiseen liittyvää väsymystä kurssin loppua kohden. valiarviointi kurssi kurssi kurssi Kuva 6: Vanhustyön osaajaksi: arviot työssäoppimisjakson toteutumisesta, keskiarvot valiarviointi puhdistus myynti osastonsiht Kuva 7: Täsmäkoulutusta palvelualalle: arviot työssäoppimisjakson toteutumisesta, keskiarvot

13 Täsmäkoulutusta palvelualoille koulutuksessa työssäoppimisjakson toetutumiseen olivat tyytyväisimpiä osastonsihteerikoulutukseen osallistuneet. Tässä ryhmässä kaikille oli jo koulutuksen alkaessa lähes varma työpaikka tiedossa ja kurssin päättyessä kaikki opiskelijat työllistyivät. Puhdistuspalvelualan ryhmässä arviot työssäoppimisjaksosta nousivat hieman loppua kohden ja olivat lopussa varsin hyviä. Myynti- ryhmässä kokemukset työssäoppimisesta jäivät alhaisemmiksi. Arviot koulutuksen toteutuksesta ja ilmapiiristä kurssin aikana nousivat vanhustyön osaajaksi koulutuksen kaikissa ryhmissä puolesta välistä loppuun mennessä ja suurin muutos oli ensimmäisessä ryhmässä. Kaksi ensimmäistä ryhmää arvioi koulutuksen toteutuksen erittäin hyväksi, kolmannen ryhmän arvioiden jäädessä alhaisemmiksi. väliarviointi kurssi kurssi kurssi Kuva 8: Vanhustyön osaajaksi: arviot koulutuksen toteutuksesta ja ilmapiiristä, keskiarvot väliarviointi puhdistus myynti osastonsiht Kuva 9: Täsmäkoulutusta palvelualoille: arviot koulutuksen toteutuksesta ja ilmapiiristä, keskiarvot Täsmäkoulutusta palvelualoille koulutuksissa koulutuksen toteutus ja ilmapiiri kurssin aikana arvioitiin pääsääntöisesti hyväksi sekä kurssin puolessa välissä että lopussa. Myyntiryhmän arviot olivat hankkeen lopussa alhaisemmat.

14 Opiskelijoita pyydettiin arviointilomakkeessa antamaan vielä yleisarvosana koulutukselle. Vanhustyön koulutuksessa ensimmäisen ryhmän arvio nousi selkeästi loppua kohden. Toisen ryhmän yleisarvosana oli molemmilla kerroilla keskimäärin ja kolmannella ryhmällä keskiarvo jäi noin, tuntumaan. väliarviointi kurssi kurssi kurssi Kuva : Vanhustyön osaajaksi: yleisarvosana koulutukselle, keskiarvot väliarviointi puhdistus myynti osastonsiht Kuva : Täsmäkoulutusta palvelualoille: yleisarvosana koulutukselle, keskiarvot Täsmäkoulutusta palvelualoille koulutuksessa puhdistuspalvelualan opiskelijat antoivat koulutukselle yleisarvosanaksi keskimäärin hyvän (), osastonsihteerikoulutuksessa arvio nousi yli neljän koulutuksen päättyessä. Myyntiryhmässä koulutuksen yleisarvosana jäi, tasolle.

15 7. Lopuksi Urapolku työelämään hankkeen toinen toimintavuosi, on edennyt suunnitelmien mukaisesti siten, että kaikki suunnitellut koulutukset on saatu käyntiin. Koulutuksissa on aloittanut tavoitteen mukaisesti noin 6 opiskelijaa / ryhmä. Keskeytyksistä johtuen valmistuneita on hieman vähemmän kuin aloittaneita. Merkittävä osa opiskelijoista on suorittanut osatutkinnon koulutuksen aikana. Hanketta suunniteltaessa lähtökohdaksi on otettu koulutuksen kohdistaminen koko Etelä- Pohjanmaan alueelle. Tästä johtuen koulutusten suunnittelussa on lähdetty kartoittamaan koulutustarvetta ja koulutuksen järjestämisen edellytyksiä seutukunnittain. Koulutuksia on järjestetty kaikissa seutukunnissa ja koulutuksiin on osallistunut opiskelijoita eri seutukuntien alueilta lähes alkuperäisen tavoitteen mukaisesti. Hanke on ollut esillä paikallisissa ja valtakunnallisissa lehdissä ja hankkeen omien www-sivujen kautta on tiedotettu hankkeesta yleisesti sekä järjestettävästä koulutuksesta. Tässä väliraportissa on esitelty lyhyesti hankkeessa tähän mennessä kertynyttä arviointiaineistoa. Tuloksia on esitetty työssäoppimispaikoille tehdyistä kyselyistä sekä loppuun saatujen kurssien opiskelija-arvioinneista. Työssäoppimispaikkojen kokemukset harjoittelun toteuttamisesta, jakson pituudesta ja ajankohdasta olivat varsin hyviä. Täsmäkoulutusta palvelualoille koulutusten työssäoppimispaikat antoivat erittäin hyvää palautetta varsinkin jakson merkityksestä rekrytointikanavana. Tietotaidon välittyminen jakson ja opiskelijan harjoittelun kautta tuli esiin enemmän vanhustyön koulutuksessa. Opintonsa päätökseen saaneiden opiskelijoiden arviot koulutuksista ja niiden toteutumisesta ovat pääosin hyviä. Useimpien kurssien kohdalla arviot ovat koulutuksen päättyessä parempia kuin puolessa välissä. Koulutuskokonaisuuden ollessa takanapäin opiskelijoiden on helpompi arvioida koulutuksen kautta saatua kokemusta ja osaamisen karttumista. Myös ryhmän kiinteys ja ryhmähenki näyttivät olevan parhaimmillaan kurssin päättyessä.

Urapolku työelämään hanke Väliraportti helmikuu 2005

Urapolku työelämään hanke Väliraportti helmikuu 2005 Urapolku työelämään hanke Väliraportti helmikuu 2005 Marita Pitkänen Suvi Soini 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Projektin tavoitteet 3 2.1. Osahanke 1, Vanhustyön osaajaksi 3 2.2. Osahanke 2, Ammattitaidon

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Erja Kotimäki projektipäällikkö SOTE JÄRKEVÄ -projekti Projektissa kehitetään lähihoitajakoulutukseen soveltuva, näyttöjärjestelmään yhdistetty

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

terveysalan koulutuskorvauksiin Koulutuskeskus Sedu Hellevi Lassila, toimialajohtaja

terveysalan koulutuskorvauksiin Koulutuskeskus Sedu Hellevi Lassila, toimialajohtaja Näkökulmia sosiaali- ja terveysalan koulutuskorvauksiin Koulutuskeskus Sedu Hellevi Lassila, toimialajohtaja Lähihoitajakoulutus Koulutuskeskus Sedussa v.2011 Koulutusta 4 paikkakunnalla: Sedu Kauhajoki

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti Ohjausryhmän tehtävät Hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hankkeen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Kehittämiskohteemme 1: Työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa kehitettävä uusi osallistujavalinnan malli (työvoimapoliittinen koulutus) 2: Tehostettu työnhakuklubi (koulutuksen

Lisätiedot

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 1 Johdanto Teknologiateollisuus ry:n Tampereen alueyksikkö ja Metallityöväen Liitto ry tekivät yhteistyössä

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Työpaja 2: Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaja 2: Työpaikalla tapahtuva oppiminen MAAHANMUUTTAJAT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 14. 15.3.2017 Työpaja 2: Työpaikalla tapahtuva oppiminen Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson, Pohjois-Savon ELY-keskus Vastaava asiantuntija Sari Turunen-Zwinger,

Lisätiedot

työpaikkaohjaaja Know How-messut Ammatinopettaja/ryhmänohjaaja Marraskuussa

työpaikkaohjaaja Know How-messut Ammatinopettaja/ryhmänohjaaja Marraskuussa OPAS OHJAAJILLE Perustiedot oppitunneilla Ammatinopettaja 1. vuoden alusta jatkuen läpi opintojen, kaikissa ammattiaineissa Työpaikkavierailuja, työnantajien/ammatinedustajien vierailuja Ammatinopettaja

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Helsingin tekniikan alan oppilaitos, Vallilan koulutusyksikkö Aira Rajamäki 14.3.2007

Lisätiedot

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus. 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO)

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus. 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO) 0 Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO) Työssäoppimisen kuvaus (katso myös: www.laakeri.info\) Tavoitteet /tulokset Suunnittele Toteuta

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan Näyttöjen järjestämissuunnitelman (näyttösuunnitelman) malli I. TAUSTATIEDOT 1. Tutkinnon järjestäjä ja yhteystiedot 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan 3. Tutkintokieli

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 TOP palaute Työssäoppimisesta palautetta antoi yhteensä 431 opiskelijaa ja 16 työpaikkaohjaajaa Kokonaisarvio työssäoppimisesta asteikolla 1-5: opiskelijat 4,19

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opiskelulinja: lähihoitajat. Pieksämäen kaupungin Huoltamo-hanke

Työelämälähtöinen opiskelulinja: lähihoitajat. Pieksämäen kaupungin Huoltamo-hanke Työelämälähtöinen opiskelulinja: lähihoitajat Pieksämäen kaupungin Huoltamo-hanke 2015-2016 Työelämälähtöinen opiskelu Huoltamo-hankkeen tavoite: Kehitetään toisen asteen koulutuksen työelämälähtöisyyttä

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Osaamisen ja ammattitaidon arviointi. Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 11.-12.4. 2013 Soili Nevala

Osaamisen ja ammattitaidon arviointi. Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 11.-12.4. 2013 Soili Nevala Osaamisen ja ammattitaidon arviointi Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 11.-12.4. 2013 Soili Nevala Sosiaali- ja terveysala opettajien kelpoisuusvaatimukset Sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Miehiä tarvitaan (ja halutaan) enemmän sote-alalle

Miehiä tarvitaan (ja halutaan) enemmän sote-alalle Miehiä tarvitaan (ja halutaan) enemmän sote-alalle 89/11 28 / 3,7 7071 / 49 120 000 VOIMAA HOIVAAN II 2011-2013 MIESNÄKÖKULMAA SOTE-ALALLE Taustalla mm.: PROJEKTIN TAUSTAA Sote-alan segregaatio, miesten

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset

Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset Verkostotapaaminen 25.4.2013 Tampere Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus - yksikön päällikkö, opetusneuvos

Lisätiedot

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä 0 Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus 14.4.2016 Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä 3.5.2016 Johtoryhmä Työssäoppimisen kuvaus (katso myös: www.laakeri.info\ ) Tavoitteet /tulokset Suunnittele

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

OPAL-netto Tietoa työvoimakoulutuksen nettovaikuttavuudesta opiskelijapalautteita analysoimalla

OPAL-netto Tietoa työvoimakoulutuksen nettovaikuttavuudesta opiskelijapalautteita analysoimalla OPAL-netto Tietoa työvoimakoulutuksen nettovaikuttavuudesta opiskelijapalautteita analysoimalla Eric Hällström TEM / TIETO 1 lisää osaamista Työvoimakoulutuksen vaikutuksen perusmuoto Työvoimakoulutuksen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1 Liite 2 Työssäoppimisen alueellisen yhteistyösopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan tällä

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Taulukossa datanomiopiskelijan peruspolku, johon sisältyy 24 ov työssäoppimista. Jokaiselle opiskelijalle tehdään myös peruspolussa oma HOPS. Palvelutehtävissä toimiminen

Lisätiedot

TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN VAKIINNUTTAMINEN KOKEILUN PERUSTEELLA

TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN VAKIINNUTTAMINEN KOKEILUN PERUSTEELLA TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN VAKIINNUTTAMINEN KOKEILUN PERUSTEELLA Työnjohtokoulutuskokeilun valtakunnallinen verkostotapaaminen 1.11.2013 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi KOKEILUN TULOKSET HYVIÄ TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILUN

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki 11.02.2010 Miika Keijonen 12.2.2010 1 Monimuotoisuus työpaikalla 12.2.2010 2 Monimuotoinen työyhteisö Monimuotoisuutta kunnioittavassa työyhteisössä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Opiskelijan palaute ammatillisen peruskoulutuksen toteutuksesta oppisopimuskoulutuksena (2+1-malli)

Opiskelijan palaute ammatillisen peruskoulutuksen toteutuksesta oppisopimuskoulutuksena (2+1-malli) Opiskelijan palaute ammatillis peruskoulutuks toteutuksesta oppisopimuskoulutuksa (2+1-malli) 1. Perustutkinto/koulutusohjelma 2. Oppisopimusaika 3. Oppisopimuspaikan hankinta * nmlkj hankin paikan itse

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 4/2013

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 4/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.5.2013 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 11,6 % viime vuodesta Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 Anne Aalto, Kim Karlsson Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa?

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa? Kysely-yhteenveto Virtuaalihevosharrastajien ikä- ja osaamiskyselyn tulokset Kysely julkaistiin 4.10.2012, ja se suljettiin kuukauden kuluttua 4.11.2012 jolloin siihen oli vastannut 420 harrastajaa. Vertailulukuna

Lisätiedot

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät 2012 9 ryhmä, yhdessä ryhmässä kaksi jaosta Vastauksia 8 ryhmältä

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Seija Eskola Julkaisun tarkoitus Tämä materiaali on tarkoitettu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Terttu Salonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ITSEARVIOINNIT YHTEENVETO

KOULUTUKSEN ITSEARVIOINNIT YHTEENVETO KOULUTUKSEN ITSEARVIOINNIT YHTEENVETO Hyvät käytännöt jakoon -tilaisuus 10.6.2013 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 PALAUTTEET 1/4 Pyydettiin itsearviointiraportin valmistuttua kaikilta osallistuneilta

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK 15.3.2010 Rekrytointipalvelut/PV Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely OPALA-kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden

Lisätiedot

Oulun Aikuiskoulutuskeskus. www.oakk.fi. Tervetuloa!

Oulun Aikuiskoulutuskeskus. www.oakk.fi. Tervetuloa! Oulun Aikuiskoulutuskeskus www.oakk.fi Tervetuloa! 1 2 OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen lähes 3500 opiskelijaa 113 eri maasta 2010 maahanmuuttajatiimissä 51 486 opiskelijatyöpäivää,

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Koulutustarvekyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ja täsmentää yritysten koulutustarpeita vuodelle 2012 ja 2013

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 6/2014

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 6/2014 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2014 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 6/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 22.7.2014 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 10 % viime vuodesta Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 9/2014

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 9/2014 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2014 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 9/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 21.10.2014 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 6,2 % viime vuodesta Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

A. VAKINAISET TOIMET:

A. VAKINAISET TOIMET: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 18.3.2013 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset ja määräaikaiset toimet:

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Innovaatiopäivä 7.5.2014

Innovaatiopäivä 7.5.2014 Innovaatiopäivä 7.5.2014 Teakin koulutustarjonta yrityksille 1 Teak Opiskelijamäärä 400 700 opiskelijaa/päivä Yli 100 000 opiskelijatyöpäivää vuosittain Liikevaihto n. 5.5 milj.euroa Toiminta valtakunnallista

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Kristiina Leppänen 3.12.2014 Opinnäytetyö kevät 2014 Sosiaalialan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille Opas työssäoppimisen kehittäjille Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille SISÄLTÖ 1. Työssäoppimisen kehittäminen itsearviointimallin avulla... 3 2. Motiivit ja tavoitteet yhteistyölle

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus. Ydinosaajat. Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa

Työpaikkaohjaus. Ydinosaajat. Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa Työpaikkaohjaus Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa Sisältö 1. Pohjois-Suomen koulutusverkosto 2. Perehdyttämisen tavoitteet 3. Suomen koulutusjärjestelmä 4. Työpaikalla tapahtuva

Lisätiedot