Tavoitteena ilmastoneutraali kenttä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitteena ilmastoneutraali kenttä"

Transkriptio

1 Katteen tekijä Katteentekijä on Icopal Oy:n sidosryhmäjulkaisu. 1 / 2010 Sisältö Schiphol rakentaa tulevaisuutta varten Rakentamisella iso merkitys kestävässä kehityksessä Valokatteet keventävät ilmettä Icopal Honkarakenteen kumppaniksi Savunpoistoluukkujen huolto pelastaa ihmishenkiä Schipholin lentokenttä Amsterdamissa on yksi Euroopan vilkkaimmista. Matkustajamäärissä mitattuna Schiphol on neljänneksi suurin heti Lontoon Heathrown, Pariisin Charles de Gaullen ja Frankfurtin lentokenttien jälkeen. Satojen lentojen ja tuhansien matkustajien päivittäinen liikenne tekee Schipholista merkittävän liikenteen solmukohdan, josta matkaa jatketaan autolla, junalla tai jatkolennoilla kaikkialle Eurooppaan ja ympäri maailmaa. Kestävä kehitys on Schipholin strategian avainsana. Liiketoiminta tulee kasvamaan ja lentoliikenne sen mukana. Suunnitelmien mukaan vuonna 2020 Schipolista lähtee jo lentoa. Se on valtava määrä. Lentojen myötä lisääntyy myös muu liikenne kentän ympäristössä. Tavoitteena ilmastoneutraali kenttä Suuri liikenteen määrä tarkoittaa myös suuria liikenteen päästöjä. Päästöjen hillitseminen on merkittävä osa Schipolin kehitysstrategiaa. Tavoitteet saavutetaan paitsi optimoimalla liikennejärjestelyjä, myös etsimällä uusia keinoja ilmanlaadun parantamiseksi. Ympäristöhallintolaki asettaa omat raaminsa lentokentän toiminnalle. Sitä täydentää Schipholin oma ympäristöpolitiikka, jossa on tavoitteita ja mittareita muun muassa ilman laadulle, jätteen käsittelylle ja energian käytölle. Ohjeet koskevat sekä jokapäiväistä toimintaa että laajempia kokonaisuuksia ja kentän tulevaisuuden suunnitelmia, myös rakentamista. Visionamme on tehdä liiketoiminnasta tulevaisuudessa täysin ilmastoneutraalia, kertoo insinööri Martin Kapper Schiphol Real Estatesta. Katteella typen oksideja vastaan Schipholissa etsitään jatkuvasti uusia tapoja ja menetelmiä toteuttaa kasvu ekologiset arvot huomioiden. Tämä edellyttää paitsi jatkuvaa omaa tutkimustyötä myös muiden alojen, kuten rakennusalan kehityksen seuraamista päästöjä vähentävien tai neutraloivien ratkaisujen löytämiseksi. Icopal-konsernin kehittämä ilmaa puhdistava Noxite-kate on yksi Schipholin linjan mukaisista uusista rakentamisen ratkaisuista. Lentokentällä on juuri aloitettu tutkimusprojekti, jossa yksi kentän rakennuksista on katettu tällä bitumikatteella. Noxite muuttaa ilman typen oksideja nitraatiksi jotka sadevesi huuhtoo mennessään, selventää tuotekehityksestä vastaava Frits Zandvoort Icopalin Hollannin maaorganisaatiosta. Ilmaa puhdistava vaikutus perustuu katteen pintasirotteen sisältämään titaanidioksidiin, joka yhdessä auringon, tuulen ja sateen vaikutuksesta neutraloi muun muassa liikenteen tuottamia haitallisia typenoksideja vähäiseksi määräksi nitraatteja. n

2 Katteentekijä 1/2010 Pääkirjoitus Katse huomista pidemmälle kehitys on sanapari joka tulee enenevässä määrin määrittämään rakennusalan Kestävä suuntaa paitsi yritysten omaehtoisessa tuotekehityksessä, myös erilaisten säädösten muodossa. Nyt tehtävät rakentamisen ratkaisut vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Icopalin tuotekehityksessä katsotaan huomista pidemmälle ja tutkitaan mitä mahdollisuuksia meillä on tehdä rakentamisesta ekologisesti kestävämpää. Markkinoilla jo olevat energiaa säästävät tuotteet ja asennusmenetelmät tuovat taloudellista etua käyttäjälleen ja vähentävät osaltaan rakentamisen ympäristökuormitusta. Aina pyörää ei tarvitse keksiä kokonaan uudelleen. Ilmaa puhdistava kate on hyvä esimerkki siitä, miten tunnettu menetelmä otetaan käyttöön uudessa yhteydessä. Titaanidioksidin typen oksideja neutraloiva vaikutus on tiedetty kauan, ja Icopalin uudella menetelmällä titaanioksidi saadaan kiinnitettyä katon pintasirotteeseen ja toimimaan toivotulla tavalla katteen osana. Laajan pinta-alansa ansiosta Noxite-pintainen katto puhdistaa ympäristöstään merkittäviä määriä epäpuhtauksia. Viherkatto on toinen, perinteisempi tapa vaikuttaa kattomateriaalilla hengitysilman laatuun. Katon kasvusto suodattaa ilman epäpuhtauksia ja sitoo pölyä sekä sadevettä vähentäen näin viemäreitä kuormittavan huleveden määrää. Moderneilla ratkaisuilla viherkatto on helppo toteuttaa eikä katon painokaan ole este. Kattojen suuria pinta-aloja hyödynnetään toistaiseksi liian vähän. Kattorakentamisessa on paljon kiinnostavia mahdollisuuksia ekologisesti kestävämpiin ratkaisuihin ja lisäarvon tuottamiseen, kun lähdetään rohkeasti pohtimaan uusia vaihtoehtoja totuttujen tapojen tilalle. Kesäterveisin Harri Vuoritsalo Noxite-kate puhdistaa ilmaa Icopal-konsernin kehittämä Noxite-tuoteperhe on markkinoiden ekologisin kateratkaisu. Uutuustuotteissa bitumikatteet on pinnoitettu sirotteella, joka yhdessä auringon, tuulen ja sadeveden vaikutuksesta neutraloi ilmasta ympäristölle haitallisia typen oksidipäästöjä. Noxite-tuoteperhe Näin Noxite toimii UV-säteily aktivoi titaanidioksidin. Titaanidioksidi toimii katalyyttina ja muuntaa typen oksidit vähäiseksi määräksi nitraattia. Nitraatti huuhtoutuu katolta sadeveden mukana. Veden nitraattipitoisuus on pienempi kuin kivennäisvedessä. PolarTop Noxite on loivien kattojen TL 2-luokiteltu pintakermi, - myyntiyksikkö: rulla - leveys 1 m - pituus 8 m - paino 40 kg / rulla - lavalla 25 rullaa - kiinnitys hitsaamalla Noxite-tuotteiden typpipäästöjä neutraloiva vaikutus perustuu sirotteen sisältämään titaanidioksidiin (TiO2). Se toimii katalyyttina ja muuntaa typen oksidit nitraatiksi. Prosessi käynnistyy auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta. Sade huuhtoo nitraateiksi neutraloidut partikkelit mennessään. Rakennusmateriaalin valinta on ympäristöteko Noxite-pinnoitettu 130 neliömetrin kokoinen katto puhdistaa ilmasta saman verran typen oksideja kuin keskiverto bensiinikäyttöinen henkilöauto tuottaa ajokilometrin aikana. Katteen ilmaa puhdistava vaikutus kestää katon koko eliniän. NOx -päästöt eli typen oksidit heikentävät hengitysilman laatua ja lisäävät osaltaan ilmakehän saastekuormitusta. Päästöjä syntyy fossiilisen polttoaineen palamisen sivutuotteena liikenteessä, energiantuotannossa ja teollisuudessa. Noxite-katteissa käytettävä titaanidioksidi on myrkytön, elintarvikkeidenkin valmistuksessa käytetty aine. Sen käyttö typpiyhdisteiden neutraloinnissa on tunnettu menetelmä. Icopal-konsernin tuotekehitysyksikkö on kehittänyt ja patentoinut Noxite-menetelmän eli sen, että titaanidioksidipinnoite yhdistetään luonnonkivisirotteeseen. Menetelmä mahdollistaa aktiivisella aineella pinnoitetun sirotteen yhdistämisen laadukkaisiin SBS-kumibitumituotteisiin. Vaalea väri vähentää energiankulutusta Vaalean värinsä ansiosta Noxite-kate voi vähentää myös rakennuksen energiankulutusta. Vaalea väri ei ime auringon lämpöä samalla tavalla kuin perinteinen, musta bitumikate, jolloin kesällä rakennuksen jäähdytykseen käytettävän energian tarve vähenee. Noxite on myös omakotirakentajien ratkaisu. Loivien kattojen pintakermin lisäksi Noxite-tuoteperheeseen kuuluvat jyrkille katoille tarkoitetut tiivissaumakate ja laattakate. n TopSafe Noxite on omakotirakentajien tarpeisiin sopiva, jyrkille katoille suunniteltu tiivissaumakate. - myyntiyksikkö: rulla - leveys 1 m - pituus 8 m - paino 30 kg / rulla - lavalla 30 rullaa - kiinnitetään liimasaumoistaan PlanoPro Noxite on bitumikattolaatta, jonka etuna Noxite-pinnoitteen lisäksi on perinteistä kattolaattaa nopeampi asennettavuus. - myyntiyksikkö: paketti - katetta 3 m² - paketteja lavalla 39 kpl - kiinnitetään liimapinnastaan - kiinnitys varmistetaan naulaamalla 2

3 1/2010 Katteentekijä Johtaja Jyri Seppälä: Kiinteistöjen merkitys kestävässä kehityksessä on huomattava Suomen on syytä kiinnittää huomiota ilmastonmuutokseen sekä uhkana että uuden toiminnan mahdollistajana, sillä se ei ole ohimenevä muoti-ilmiö. Koska uudisrakentamisen määrä on verrattain pientä, on olennaista muuttaa nykyistä rakennuskantaa kestävämpään suuntaan. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta toivoo kuluttajien asenteiden muuttuvan, jotta energiatehokkaiden talojen rakentaminen olisi kannattavampaa. Kiinteistöjen osuus on noin 40 prosenttia Suomen energiankulutuksesta ja ne tuottavat noin 30 prosenttia maamme kaikista kasvihuonepäästöistä. Näin merkittävä osuus kiinteistöillä on kestävän kehityksen kokonaiskuvassa. Rakentaminen ja asuminen siis ovat keskeisiä kysymyksiä pyrittäessä kestävämpään yhteiskuntaan. Rakennusten osalta puhutaan usein energiatehokkuudesta, mutta johtaja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta muistuttaa rakennusten merkittävästä roolista myös luonnonvarojen käyttäjänä: Jos puhutaan rakentamisesta mukaan lukien asunnot, kiinteistöt ja väylät, tuotetaan monia metalleja sekä betonia nimenomaan tähän tarkoitukseen. Kiinteistöillä on myös suuri merkitys energiamineraalien, kuten öljyn ja kivihiilen käyttäjinä. Kolmas huomionarvoinen asia on maankäyttö, sillä rakentamisella pirstotaan elinympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta. Toisaalta rakennettu ympäristö on oma monimuotoinen kokonaisuutensa. Nykytilannetta Suomessa kuvaa kaupungistuminen ja keskittyminen kasvukeskuksiin. Pääkaupunkiseutu kasvaa jatkuvasti ja materiaalit tuodaan yhä kauempaa. Kasvukeskusten ulkopuolella rakennuskanta kuihtuu erityisesti pienissä kylissä, joissa keskustaa ei korjata kuten hieman isommilla paikka kunnilla. Suomi ei ole eturintamassa hillitsemässä ilmastonmuutosta Olennainen kysymys on se, mihin vaatimuksin Suomi on valmis sitoutumaan. EU:n keskusteluissa erityisesti suuret maat ovat ottaneet sen kannan, että EU:n tulisi ottaa etunoja ilmastonmuutoksen hillinnässä. On ehdotettu, että nykyinen lupaus päästövähennyksistä vuoteen 2020 mennessä nostettaisiin 20 prosentista 30 prosenttiin. Suomi vastustaa ehdotettua tavoitetta yhdessä Itä-Euroopan maiden kanssa. Perusteluna on taloudellisen kasvukyvyn ja raskaan teollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen, kertoo Seppälä. Suomessa olisi hyvä ymmärtää, että myös uusia etappeja vaatimusten suhteen on varmasti tulossa ja niihin on syytä valmistautua. Euraasiassa tänä vuonna koettu kylmä talvi on luonut harhakäsityksen ilmastonmuutoksen hidastumisesta. Maailmanlaajuisesti tammikuu oli kuitenkin alailmakehässä lämpimin 32 vuotta tehtyjen satelliittimittausten aikana. Tulevaisuudessa edessä on myös globaali kilpailu luonnonvaroista. Sen sijaan, että rakentamisalalla seurataan passiivisesti sivusta, olisi tärkeää miettiä mitä tulevaisuuden haasteet merkitsevät tämän päivän tuotekehitykselle. Vapaaehtoisuus ei riitä Seppälä on sitä mieltä, että säädöksillä on merkitystä, sillä vapaaehtoiselta pohjalta Suomessa eivät asiat ole juuri edistyneet. Suomessa rakentaminen on kallista ja myyntivaiheessa hinta ratkaisee ympäristöasioiden sijaan, vaikka ympäristöystävällisempi ratkaisu olisi vain viisi prosenttia kalliimpi. Seppälä toivoo, että kuluttajien ajattelumalli muuttuisi ja he alkaisivat vaatia ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Autoala on hyvä esimerkki siitä, miten asenteet voivat muutamassa vuodessa muuttua. Asunnon ostajalle säästöä esimerkiksi lisäeristyksestä syntyy noin kymmenessä vuodessa. Tarkkaa arviota on vaikea tehdä, sillä energian hinta elää koko ajan. Näyttää kuitenkin siltä, että energian hinta nousee nopeasti, joten lisäeristys maksaa itsensä entistä nopeammin takaisin. Puolueetonta neuvontaa kaivataan Minkälainen asumismuoto on ympäristön kannalta paras? Seppälä toteaa, että kerrostalo on yleensä ekologisin vaihtoehto. Kuitenkin myös nykymääräyksin tehty omakotitalo esimerkiksi maaseutuympäristössä voi olla hyvä, jos siinä on hyödynnetty bio- ja aurinkoenergiaa. Kaikissa asunnoissa on mahdollista tehdä omia ratkaisuja ympäristön hyväksi. Suomeen tarvittaisiin puolueeton neuvontataho, jonka puoleen kiinteistöjen omistajat voisivat kääntyä. Nykytilanteessa kuluttajan on vaikea erottaa todennettua tietoa mainospuheista. Seppälä arvioi, että uudisrakentamisen suuntaus on vääjäämättä matalaenergiataloissa ja passiivitaloissa, vaikka jotkut epäilevät, että toimiva passiivitalo on Suomen ilmastossa mahdottomuus. Passiivitalo perustuu paksuihin eristeratkaisuihin, joihin voi jäädä kosteutta jo rakennusvaiheessa. Tällöin haasteena on kosteuden ulospääsy. Kyse on siitä, onko nyt esitetty ratkaisu pitkässä juoksussa toimiva. Uusien ratkaisujen käyttöönottoa hidastaa, että asiat pystytään todentamaan vasta vuosien käytön jälkeen. Uudisrakentamistakin haasteellisempi asia on olemassa olevan rakennuskannan muuttaminen energiatehokkaaksi ja lämmitysmuotojen muuttaminen vähäpäästöisiksi. n Aino Ruikka Näin parannat asuntosi energiatehokkuutta Tarkista sisälämpötila - Talvella yli 20 C jälkeen jokainen lisäaste näkyy laskussa Säästä lämmintä vettä - Veden osuus voi olla % asunnon energian käytöstä Tarkista termostaatit - Laitteet on helppo optimoida, jos niitä osaa käyttää hyvin Muista kestävät ratkaisut, kun remontin aika tulee 3

4 Katteentekijä 1/2010 Valokatteet tuovat valoa kaasupullojen lajittelu- ja varastointikatoksiin Tyhjien ja täysien kaasupullojen käsittely sujuu nyt Woikosken Oulun toimipisteessä sutjakkaasti uusien valokatteiden alla aikaisempaan avopihaan verrattuna. Suomen vanhimman kaasualan yrityksen Oy Woikoski Ab:n Oulun toimipisteeseen valmistui syksyllä 2008 uusi kaasupullojen täyttöhalli. Myös täyttölaitoksen tekniikka kuten putkistot ja automaatio sekä osa säiliöistä ja pumpuista uusittiin. Lisäksi rakennettiin Woikosken itse kehittämät täyttöramppisaarekkeet. Maarakenteet korjattiin raskaalle liikenteelle sopiviksi. Korjaushankkeiden yhteydessä pihalle rakennettiin myös kaksi valokatosta kaasupullojen käsittelyyn ja varastointiin. Katetusta piha-alueesta on ollut suuri etu. Meillä myös piha on työskentelytilaa ympäri vuoden, jossa tulee nähdä hyvin ja muun muassa pystyä lukemaan kaasupullojen tarkkaa tietoa, laatupäällikkö Pasi Hinkkuri Woikoskelta kertoo. Valokatteista on suurta etua myös katosten välissä olevalle kaasupullojen täyttöhallille, josta on tullut Icopalin Fastlock Uni-valokatteen ansiosta hyvin valoisa. Suojaa sateelta ja merituulelta Tyhjien kaasupullojen katoksessa puretaan kuljetusautoista asiakkailta ja jälleenmyyntipisteistä Ouluun täytettäväksi tulevat kaasupullot. Sen jälkeen ne lajitellaan kaasulajeittain ja pullokokojen mukaan koreihin täyttöön vietäviksi. Täysien kaasupullojen katokseen tulevat täyttöhallissa täytetyt pullot sekä Mäntyharjulla ja Varkaudessa tai muissa toimipisteissä peruskaasuilla ja erilaisilla kaasuseoksilla täytetyt pullot. Katoksessa kaasupullot lajitellaan ja lähetetään asiak- kaille ja jälleenmyyjille heidän tilaustensa mukaisesti. Aikaisemmin kaasupullot lajiteltiin ja varastoitiin ulkona taivasalla. Täysille kaasupulloille oli pienempi, kaarevapeltinen katos. Kaikki tarvittavat pullot eivät kuitenkaan mahtuneet siihen. Varsinkin Oulussa meren rannalla tuulee lähes aina, ja laajasta katostilasta on suuri hyöty, koska se estää niin vesi- kuin lumisateenkin pääsyn katosten alle, Pasi Hinkkuri sanoo. Lumikuorman paino ei haitannut Rakennesuunnittelija mitoitti rakenteet normaalin lumi- ja tuulikuormien mukaisesti. Lumitilannetta seurattiin säännöllisesti. Katteeseen ei tarvinnut tehdä poikittaisia jatkoksia vaan kuusi metriä pitkät valokatekaistat ylettyvät yhtenäisinä koko lappeen syvyydeltä. Lumiesteiden tiivisteelliset kiinnikkeet menevät katteen läpi pitkittäisorteen valokatekaistan korkeimmalta kohdalta. Kiinnikkeiden kohdalle valokatteen ja orren väliin asennettiin sopivan korkuinen välike, joka estää valokatekaistan painumisen keskeltä, rakennusarkkitehti Juho Ojala Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy:stä kertoo. Valokatteet kestivät hyvin kovan talven lumikuorman. Luontokin tuli avuksi, kun tuuliset olosuhteet auttoivat lumenpoistossa. Sulavan veden johtuminen varmistettiin räystäskouruissa ja syöksytorvissa olevilla lämmityskaapeleilla, jotka ulottuvat myös sadevesiviemäriin muutaman metrin matkalta. Kiinteistöautomaation ohjaamaa lämmitysratkaisua olemme käyttäneet myös yhtiön muissa kohteissa lähes kymmenen vuoden ajan, Hinkkuri mainitsee. Katokset kohosivat parissa kuukaudessa Aluksi aikomuksena oli rakentaa pihalle hieman pienempiä katoksia. Woikosken pääkonttorilla pidetyssä suunnittelupalaverissa päädyttiin kuitenkin kattamaan piha-alue kokonaan valokatteilla. Minun mielestäni olisi ollut tyhmää pimentää koko piha umpikatoksella. Siksi päädyimme selvittämään, löytyykö riittävän toimivaa ja luotettavaa valokatetta. Detaljisuunnittelun aikana päädyimme arkkitehdin kanssa Icopalin Fastlock Uni-valokatteeseen. Eri vaihtoehdoista se oli toimivin ratkaisu vaatimuksemme kuten harva orsijako huomioon ottaen, Hinkkuri toteaa. Katokset rakennettiin kesällä 2008 peräjälkeen piha- ja toimintajärjestelyjen vuoksi. Kummankin katoksen rakentaminen sujui vajaassa kuukaudessa. Katokset urakoi VRJ Rakennus. Saman yrityksen maanrakennukseen erikoistunut yksikkö VRJ Infra urakoi edellisenä kesänä piha-alueen korjausrakentamisen. Saamiemme hyvien kokemusten pohjalta suunnittelemme vastaavien katosten rakentamista myös muissa toimipisteissämme, kun niissä menossa olevat investoinnit valmistuvat, laatupäällikkö Hinkkuri toteaa. n Uma Pihlaja Fastlock-kuvakilpailu ratkesi Icopalin ja Rautian järjestämä Fastlock Uni-valokateaiheinen kuvakilpailu on ratkennut. Voittajaksi äänestettiin ehdotus numero kaksi, Eve Maljasen kaunis Juankoskella sijaitseva ulkokeittiökatos. Fastlock Uni sopi meidän suunnitelmiimme hyvin; halusimme katoksen joka taipuu hieman kaarelle, sanoo katoksen rakentanut ja palkinnon noutanut Reijo Maljanen. Haasteena oli löytää kaarevaa puutavaraa katoksen runkoa varten, itse katteen asentaminen sen sijaan sujui näppärästi, Fastlock Unia on helppo työstää, Maljanen kertoo katosprojektista. Palkinnoksi kuvakisan voitosta Eve Maljanen sai 500 euron lahjakortin Rautiaan. Äänestäneiden kesken arvottiin digikamera, jonka voitti Kari Romppainen Kannonkoskelta. n 4

5 1/2010 Katteentekijä Valokatokset suojaavat ulko-ovia Espoon Laajalahdessa sijaitsevan As Oy Tervatapion seitsemän asunnon rivitalokiinteistön ulko-ovet haluttiin suojata suoralta vesisateelta. Niinpä niihin asennettiin viime kesänä valokatokset. Ennen sitä ovien karmeja kasvatettiin, jotta ne saatiin samaan tasoon julkisivutiilien kanssa. Katos luo uuden ilmeen talon julkisivuun pilaamatta rakennuksen esteettistä kokonaisuutta. Asennusvalmis ovikatospaketti oli kokonaisedullinen ratkaisu suojata sisäänkäynnit sateelta, lumelta sekä auringon UV-säteiltä, kertoo isännöitsijä Lauri Tiainen. Ratkaisu löytyi helposti As Oy Tervatapioon haluttiin ovikatosratkaisu, joka olisi kevyt ja helposti toteutettava. Asuntoyhtiön hallituksella oli selkeä näkemys siitä, miltä lopputuloksen pitää näyttää. Hallitus valitsi yksimielisesti Icopalin Fastlock Canopy -puurunkoiset ovikatokset. Löysimme nopeasti kriteerit täyttävän katosvaihtoehdon mainoksen lehdestä. Katoksen tukirakenteeksi valitsimme ruskeaksi petsatun puurungon, joka sopi rakennusten julkisivuun miellyttävästi, isännöitsijä Tiainen kertoo. Ovikatos näytti myös helposti ja turvallisesti asennettavalta ratkaisulta. Valokatelevyt ja tukirakenteet olivat valmiiksi mitoitetut ja leikatut katokseen sopiviksi paloiksi, Tiainen perustelee tehtyä päätöstä. Nopea urakka Varsinainen ovikatosten asennus sujui melko nopeasti. Yhteen katokseen kului puolitoista tuntia, kertoo toimitusjohtaja Janne Sihvonen Rakennus Lohja Oy:stä. Asukkaat olivat tyytyväisiä muutos- ja asennustöihin. Kaikki sujui nopeasti. Lopputulos miellyttää. Ovikatokset tarjoavat halutun mukavuuden ja luovat uuden ilmeen talon julkisivuun. Lauri Tiaisen mielestä ovikatokset ovat olleet toimiva ratkaisu: Voin suositella Fastlock Canopy-ovikatoksia myös muihin vastaaviin kohteisiin. n Uma Pihlaja Suomen tunnetuin hirsitalovalmistaja Honkarakenne Oyj ja Icopal ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka ulottuu ensi vuoden loppuun saakka. Sen mukaisesti kaikille bitumikatteen taloonsa valitseville Honkarakenteen asiakkaille tarjotaan vaihtoehdot Icopalin tuotemallistosta. osa asiakkaistamme haluaa taloonsa huopa katon. Muut valitsevat tiili- tai peltikaton, -Suuri kertoo sopimuksesta Honkarakenteen puolelta vastannut hankintapäällikkö Jan Rissanen. Icopalin kattomateriaaleja tullaan käyttämään myös vientikaupassa, sillä kilpailevat materiaalit ovat paljon sitä heikompia kestämään kuljetusta. Bitumikaterulla ei hevillä varioidu. Honkarakenteella on pitkä kokemus viennistä. Talopaketteja viedään paljon Eurooppaan, Venäjälle ja Kazakstaniin. Myös japanilaiset ovat niistä hyvin kiinnostuneita, sillä hirsitalo on maanjäristyksille alttiilla seudulla turvallinen valinta. Se ei romahda kasaan toisin kuin kivitalo. Ympäristöystävällisyys on valttia Kumppanuussopimus tehtiin kilpailuttamalla. Icopal pärjäsi hyvällä hinta-laatusuhteella. Arvostamme sen tunnettua brändiä, Jan Rissanen sanoo. Muita valintaan vaikuttavia tekijöitä olivat Icopalin aktiivinen kehittämisote tuotevalikoimassaan - uutuuksia tulee markkinoille säännöllisesti ja yrityksen hyvät lähtökohdat ympäristöystävälliseen toimintaan. Hirsitalo on äärimmäisen ekologinen tuote. Jo valmistusprosessin hiilijalanjälki on pieni ja esimerkiksi jätettä ei siinä synny lainkaan. Vähäinen ylijäävä puu hyödynnetään sivutuotteina ja loput lämpöenergiana, toteaa Rissanen. Teollisesti kootun hirren energiankulutus on vain noin puolet sementin ja viidennes tiilen valmistuksen vaatimasta energiamäärästä. Puu on uusiutuva rakennusmateriaali, joka lisäksi sitoo kasvaessaan hiilidioksidia. Tämä varastoituu talon seinissä pitkäksi ajaksi. Honkarakenteen tuotannosta yli puolet menee vientiin. Kuvassa Myrskylyhty-niminen hirsihuvila. Honkarakenne ja Icopal yhteistyöhön Niinpä myös kumppaneissaan Honkarakenne arvostaa ympäristöystävällistä ajattelua. Icopalin tuotteista erityisen hyvin tätä edustavat pakkausmateriaalia säästävä PlanoPro ja ilmansaasteita neutraloiva Noxite. Laajennuspolut jo suunnitelmissa Olemme toimittaneet Honkarakenteelle jonkun verran valokatetta jo aiemmin, mutta kyllä tämä on meille todella merkittävä sopimus, kuvaa Icopalin aluepäällikkö Mikko Ilonen. Ilonen uskoo Icopalin valttina olleen myös laajan ja innovatiivisen tuotevalikoiman. Jatkossa Honkarakenteen asiakkaille voidaan kenties tarjota esimerkiksi sadevesijärjestelmiä ja kattoturvatuotteita, joihin kuuluvat katolla kulkua helpottavat kattosillat ja lumenputoamista estävät lumiesteet. Myös Rissanen uskoo, että jatkossa sopimuksessa on monia laajentumismahdollisuuksia. Sellainen voi muun muassa olla tuotteiden toimittaminen vientiasiakkaille suoraan kohdemaassa, onhan Icopal kansainvälinen konserni. Joulupukin virallinen toimittaja Icopal on Honkarakenteen yhteistyökumppanina hyvässä seurassa: myös Joulupukki löytyy samalta listalta. Käytännössä tosin niin, että Honkarakenne on Joulupukin virallinen hirsitalotoimittaja. Vakavasti ottaen on niin, että arvostamme kovasti kumppaneidemme kotimaisuutta. Sitä, että tuotteiden alkuperä ja niihin käytetty työvoima esimerkiksi ovat melko helposti selvitettävissä, Jan Rissanen kuvaa. n Maija Hakala 5

6 Katteentekijä 1/2010 Musiikkitalo on täydellinen työkohde Musiikkitalo Icopalin silmin Katon työvaiheet: betoniholvi, vedeneristys, lämmöneristys ja kattosingeli yhteensä 4000 m 2 Pihakannen työvaiheet: betoniholvi, vedeneristys, salaojamatto lämmöneristys, suodatin kangas ja betonivalu, yhteensä 6000 m 2 Radonkaistat, asennettu 5000 metriä Pihojen valmiit pinnat ovat lähes samassa tasossa ikkunoiden alapintojen kanssa, mikä asettaa vedeneristyksen liitoksille kynnyksiin ja muihin vastaaviin pintoihin haasteita. Työmaa-aika toukokuu 2009 kesäkuu 2010 Helsingin keskustan paraatipaikalle valmistuva Musiikkitalo on ulkoisesti jo kutakuinkin valmis. Runko on pystyssä, julkisivun lasit on pääosin asennettu ja patinoidut kuparilevyt samoin. Vesikatot valmistuvat nekin kesäkuun aikana. Icopalilla on ollut kuuden miehen tiimi kattotöissä. Aiemmin he ovat työstäneet pihakannet ja ihan aluksi viitisen kilometriä radonkaistoja rakennuksen kellaritiloihin. Kaiken kaikkiaan Icopalin joukko on ollut työmaalla vuoden verran. Ei kompromisseja Tämä on ollut hieno työmaa olla mukana, kehuu Icopal Katto Oy:n projektipäällikkö Jorma Laakkonen. Tilaaja ei ole tehnyt päätöksiä vain taloudellisista perusteista, vaan etusijalle on asetettu hyvä työn laatu ja toimivat ratkaisut. Sellaisista lähtökohdista on upeaa toimia! Toisenlaiseenkin mentaliteettiin törmää näinä aikoina aika paljon. Laakkonen arvelee, että laatuun pyritään työmaalla kaikessa myös sen keskeisen sijainnin takia. Musiikkitalohanke on jatkuvasti valtavan ihmismäärän tarkkailevien Henry Korhonen kattotöissä. silmien alla. Tästä työmaasta olisi hyvä ottaa mallia myös muille rakennustyömaille. Projektia johtanut SRV on pyörittänyt kokonaisuutta hyvin. Työmaalla on ollut muun muassa oma logistiikkaryhmänsä sen varmistamiseksi, ettei pullonkauloja pääse syntymään. n Maija Hakala Savunpoisto pelastaa ihmishenkiä Tulipalon sattuessa on tärkeintä, että ihmiset pääsevät pelastautumaan ja savu saadaan poistettua. Tästä huolimatta Suomi on täynnä kiinteistöjä, joiden savunpoistoluukkuja ei tarkisteta eikä huolleta. investoida kalliisiin savunpoistojärjestelmiin, jos ne eivät tositilanteessa välttämättä toimi, kysyy paloturvallisuusasioita -Miksi testaavan ja tarkastavan Inspectan johtava asiantuntija Timo Salmi. Esimerkiksi taannoisessa Kampin bussiterminaalin tulipalossa savunpoisto ei toiminut. On olennaista ymmärtää asian tärkeys. Nopealla savunpoistolla voi olla ratkaiseva merkitys ihmishenkien pe- Toimiva savunpoistoluukku voi pelastaa ihmishenkiä tulipalon sattuessa. Kuva: Inspecta lastamiseksi. Lisäksi se helpottaa sammutustöitä ja vähentää omaisuusvahinkoja. Vastuu on kiinteistönomistajilla ja huolto yhtiöillä Inspectan viranomaisille teettämän kyselyn perusteella savunpoistolaitteissa ja niiden huollossa on ilmennyt monia ongelmia. Tyypillisin laiminlyönti on se, ettei savunpoistoa ole testattu eikä huollettu. Myös kunnossapitopäiväkirjat puuttuvat usein, ohjeistusta ei löydy eikä asiasta vastaavaa henkilöä ole nimetty. Vaativissa kohteissa, kuten sairaaloissa ja kauppakeskuksissa, rakennusvalvonta edellyttää savunpoistojärjestelmästä suunnitelman ja se rakennetaan valvotusti. Huoltoa ja kunnossapitoa ei välttämättä valvo kukaan. Savunpoistosuunnitelma hyvissä ajoin Johtava asiantuntija Timo Salmi toivoo, että savunpoiston merkitys ymmärrettäisiin nykyistä paremmin. Savunpoisto olisi syytä huomioida jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa, jolloin järjestelmä saadaan mahdollisimman toimivaksi ja kustannustehokkaaksi. Salmen mukaan suunnitelmien taso on hyvin vaihtelevaa. Siksi kolmannen, riippumattoman osapuolen kannattaa tehdä suunnitelmatarkistus. Eurooppalainen savunpoistostandardi EN12101 tuli voimaan muutamia vuosia sitten. Se määrittelee selkeästi kaikki savunpoistoon liittyvät periaatteet ja toimii hyvänä ohjenuorana. Parhaillaan käynnissä on myös kansallisten NAS-standardien kehittäminen, jotka asettavat savunpoistoluukkujen minimivaatimukset. Lisäksi ensi vuonna voimaan tuleva uusi pelastuslaki edellyttää olemassa olevien kiinteistöjen savunpoistojärjestelmien toimivuutta, joten tilanteeseen on tulossa parannusta. Kiinteistöjen omistajien aktiivisuus tärkeää Suurimpien kaupunkien pelastuslaitoksilta löytyy tietoa savunpoistosta. Lisäksi palotekniset konsultit, VTT ja laitevalmistajat tuntevat alan. Uusinta uutta ovat kuumasavukokeet, joiden avulla voidaan testata savunpoistolaitteiden todellinen toimintakyky palotilanteessa. Olisi tärkeää, että kiinteistöjen omistajat ja huoltoyhtiöt ottaisivat aktiivisen roolin savunpoistojärjestelmien testaamisessa ja selvittäisivät niiden oikeaoppisen huoltamisen. Sopiva testaustiheys on 1 5 vuoden välein riippuen kohteesta, Timo Salmi ohjeistaa. Työn voi myös ulkoistaa, esimerkiksi Icopal tarjoaa savunpoistoluukkujen testaamista ja huoltamista. Varsinkin vaativissa kohteissa Salmi suosittelee ulkopuolisen asiantuntijan apua. n Leena-Mari Tanskanen 6

7 1/2010 Katteentekijä Toimiva asiakaspalvelu syntyy yhteisistä tavoitteista Icopalin asiakaspalvelu- ja logistiikkapäällikkö Eero Valovirralla on langat tiukasti käsissään. Vapaaaikanaan pasuunaa soittava mies heiluttaa tahtipuikkoa Icopalin toimitusosastossa eli vastaa toimitusketjun sujuvuudesta. Viimeisen vuoden aikana uudistettu toimintamalli on nyt vakiintunut, ja se näkyy sekä sisäisesti että ulkoisesti parantuneena palveluna. toimitusosaston perustamista esimerkiksi myynnissä ja tuotannossa keskityttiin -Ennen erilaisiin tavoitteisiin. Kokonaisuus ei aina toiminut parhaalla mahdollisella tavalla, muistelee kohta viisi vuotta icopalilaisena viettänyt Valovirta. Nyt koko toimitusketjulla on yhteinen tavoite: tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Tieto yrityksen sisällä kulkee paremmin kuin ennen. Kaikki informaatio esimerkiksi tilauksista, toimituksista ja varastosaldoista on yhteisessä käytössä. Tämä mahdollistaa kitkattoman yhteistyön. Monipuolinen osaaminen tuo joustoa Työnteko on entistä joustavampaa: Icopalilaisten osaaminen ei rajoitu vain omaan työnkuvaan. Osaamista on hankittu ja jaettu muun muassa koulutuksilla ja sisäisellä työkierrolla. Ennen esimerkiksi vientihuolitsijan sairastuminen saattoi aiheuttaa toimituksen viivästymisen. Nyt muut osaavat paikata, Eero Valovirta kertoo. Toimitusprosessiin on tullut lisää joustoa ja varmuutta, hän summaa. Asiakaspalvelu parantui organisaatiomuutoksella Vielä toissa vuonna asiakaspalvelu ja osto toimivat myyntiyksikön alaisuudessa, kun taas vientihuolinta sekä varastotoiminnot kuuluivat tehdasorganisaatioon. Uudistuksessa organisaation rakennetta muutettiin, ja toimitusosastosta tuli oma yksikkönsä myynnin ja tuotannon rinnalle. Muutos on helpottanut tiedonkulkua ja sitä kautta parantanut asiakaspalvelua. Aiemmin viesti saattoi kulkea pitkän matkan ja monen välikäden kautta. Välillä tieto hukkui tai muuttui matkan varrella, Valovirta kuvailee. Organisaatiomuutoksen onnistuminen vaatii kaikkien sitoutumista. Valovirta antaa Icopalin henkilöstölle erityistä kiitosta muutoksen menestyksekkäästä läpiviennistä. Henkilöstö on ollut muutoksen moottori. Energiaa on kulunut, mutta akkuja on ladattu esimerkiksi virkistyspäivänä. Kritiikkiäkin on tullut, mutta keskustelemalla ja perustelemalla kaikki on saatu samaan junaan, hän kuvailee. Eero Valovirralla on yksikölleen selkeät tavoitteet kuluvalle vuodelle: saada pidettyä varastoarvot mahdollisimman matalina ja samalla toimitusvarmuus asiakkaille korkeana. Nämä kaksi vaikuttavat paljon yrityksen yleiseen toiminnan sujuvuuteen. Alkuvuoden perusteella tilanne näyttää mainiolta. Kun logistinen ketju toimii moitteettomasti, se heijastuu myös yrityksen muihin toimintoihin, hän uskoo. n Tuukka Rantamäki Kittilän kultakaivokselle jälleen mittava geomembraanitoimitus Aluskatteiden aatelinen kelpaa kartanoonkin Icopal on solminut kaivosyhtiö Agnico-Eagle Finlandin kanssa sopimuksen lähes neliön Teranapgeomembraanitoimituksesta Kittilän kultakaivokselle. Suurtoimitus on jatkoa aiemmin alkaneelle yhteistyölle. Viime vuonna Icopal toimitti Kittilään neliön eriste-erän. Tuote vastaa ominaisuuksiltaan hyvin vaatimuksiamme ja yhteistyö Icopalin kanssa on muutenkin sujunut hyvin, perustelee projekti-insinööri Markku Arffman Agnico-Eagle Finlandista. Kultakaivos on aloittanut toimintansa jo vuonna 2008, mutta rakennettavaa valtavalla kaivosalueella riittää edelleen. Työmaan on tarkoitus valmistua vuonna Eristäminen suojaa pohjavettä Kittilässä Teranapia tullaan käyttämään muun muassa rikastehiekka-altaan eristämiseen sekä altaiden välisen padon eristystöissä. Sen tehtävänä on estää malmin louhinnan ja jalostamisen yhteydessä syntyvien epäpuhtauksien kulkeutuminen pohjaveteen, kertoo tuotepäällikkö Mikko Nikander. Teranap-geomembraaneja käytetään myös esimerkiksi tie- ja vesirakentamisessa sekä vedenalaisten rakenteiden vedeneristyksissä. Tuotteita valmistaa Icopalin ranskalainen tytäryhtiö Siplast. n Hämeenkylän kartanon pihalla ei uskoisi olevansa vain kivenheiton päässä arkisesta kehä kolmosesta. Isolle kartanopihalle, valtavien puiden katveeseen voi hyvin kuvitella isommankin juhlaväen kesäiltaa viettämään. Vantaalla sijaitsevan upean kartanomiljöön juuret ulottuvat 1580-luvulle. Tänä päivänä työeläkeyhtiö Varman omistuksessa oleva kartano toimii hotellina ja kokouskeskuksena. Hämeenkylän kartanon rakennuksia saneerataan vanhaa kunnioittaen, eikä materiaalien laadusta tingitä. Yhteen kartanomiljöön rakennuksista uusittiin katto talven aikana. Kunnostustyön teki Icopal Katto Oy. Kattorakenteita peltikaton alla suojaa Icopalin Monarperm 900. Se on lujuusominaisuuksiltaan omaa luokkaansa oleva diffuusioavoin teippireunainen aluskate. Toisinaan peltikaton alle jätetään aluskate asentamatta, mutta tässä kohteessa poisjättäminen ei tullut kysymykseenkään. Rakennuksen ullakkotila on asuintilaa, joten lämmin tila on lähellä kattoa. Aluskatetta tarvitaan suojaamaan rakenteita kondensoituvalta kosteudelta, kertoo kohteen suunnittelusta ja valvonnasta vastannut rakennusinsinööri Lassi Aalto Asiantuntijapalvelut Lassi Aalto Oy:stä. n Etualan raivattu alue odottaa Teranap-erää ja eristeen asennusta. Taaempana aiemmin valmistunut, jo käytössä oleva rikastehiekka-allas. Hämeenkylän kartanon katon uusimisessa käytettiin Monarperm 900 -aluskatetta. 7

8 Katteentekijä 1/2010 Icopal Oy Läntinen teollisuuskatu Espoo Puhelin Faksi Katteentekijä Icopal Oy:n sidosryhmäjulkaisu. Seuraava numero ilmestyy marraskuussa Päätoimittaja Icopal Oy Toimitussihteeri Maija Hakala Viestintätoimisto AC-Sanafor Oy Ulkoasu ACM Paino Erweko Painotuote Oy Rakentaminen supistui edelleen, asuntotuotanto kasvussa Tuoteuutisia Rakentamisen määrän arvioidaan edelleen tänä vuonna supistuvan kaksi prosenttia viimevuotisen 13 prosentin pudotuksen jälkeen. Kahden viime vuoden aikana talonrakennustöiden aloitukset ovat supistuneet 40 prosenttia, mutta tänä vuonna kasvua odotetaan seitsemän prosentin verran 33 miljoonaan euroon. Uusia asuntoja käynnistetään tänä vuonna kappaletta ja etenkin pientalojen määrät kasvavat tänä vuonna. Valmistaloteollisuuden tilauskanta on kohentunut merkittävästi viime vuoteen verrattuna. Myös asuinkerrostalohuoneistojen rakentaminen kasvaa kun elvytystoimien vaikutukset tuntuvat vielä tänä vuonna yhdessä piristyneen vapaarahoitteisen tuotannon kanssa. Valmiiden, myytävien asuntojen määrä on supistunut selvästi vuoden takaisesta. Toimitilarakentamisen alamäki tasoittuu tänä vuonna, ja vuodelle 2011 odotetaan jo kasvua. Hankkeita on vireillä runsaasti mutta niiden aloituksia on lykätty. Liike- ja toimistorakennusten aloitukset pysyvät tänä vuonna ennallaan, kun viime vuonna niiden uudisrakentaminen väheni 33 prosenttia. Vaikka kiinteistömarkkinat ovat hiljentyneet, investointeja tehdään uusiin tiloihin ja toimistojen vajaakäyttöasteet ovat kohonneet korkealle. Julkisten palvelurakennusten ovat samalla tasolla kuin viime vuonna. Kuntatalouden heikkeneminen karsii kuitenkin välttämättömiäkin rakennusinvestointeja. Hoito- ja opetusalan rakennuksia rakennetaan melko vilkkaasti ja varastorakentaminen lisääntyy tänä vuonna jonkin verran. Sen sijaan teollisuuden tarve investoida vähenee. Työttömyys paheni, mutta odotettua vähemmän Korjausrakentamisen osuus talonrakentamisesta oli noin 45 prosenttia. Sen määrän arvioidaan vuosina kasvavan kaksi prosenttia vuodessa. Maa- ja vesirakennusalan suhdannetilanne on heikentynyt hieman viime keväästä. Suuret hankkeet työllistävät urakoitsijoita vasta Rakennusalan työttömyys paheni viime vuonna odotettua vähemmän. Rakentamisen supistuminen ei ole näkynyt rakentamisen työllisyydessä täysimääräisesti, sillä se heikkeni vain henkilöllä viime vuonna eli kuusi prosenttia. Ra- kentamisen arvioidaan työllistävän tänä vuonna henkilöä. Lisäksi Suomessa työskentelee arvioilta noin ulkomaalaista työntekijää. Ulkomaalaisten osuuden arvioidaan lähivuosina kasvavan eläköitymisen ja työvoiman tarpeen lisääntymisen myötä. Rakentamisen yleiset näkymät lähivuosille ovat melko myönteiset, vaikka ilman vientiteollisuuden apua investointitoiminta ei lähde kunnolla vauhtiin. Kuluttajien ja elinkeinoelämän luottamus on osittain palautunut, mutta talouskasvu pysyy lähivuosina vaatimattomana. Korkotaso pysynee alhaisena ensi vuoden loppuun asti, mikä hyödyttää etenkin asuntotuotantoa. n Lähde: Rakennusteollisuus RT ry Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys Rakennusteollisuuden tuotannon määrä, trendiviiva Rakennustuotannon arvo vuonna 2009 Kattolaattojen valikoima uudistui Icopalin bitumisten kattolaattojen valikoima on uudistunut. Optima ja Plano ovat yhdistyneet Planoksi, eikä Optimatuotenimi ole enää käytössä. Laattamalleista Plano Nova on poistunut valikoimista eikä Plano Natur-laattaa jatkossa saa karpalonpunaisena. Perinteisten kattolaattojen ohelle valikoimiin on tullut Icopalin uutuustuote eli PlanoPro. PlanoPro on jopa puolet nopeampi asentaa PlanoPro vastaa ulkonäöltään suosittua PlanoNatur-mallia. Värivaihtoehdot ovat grafiitinmusta, tiilenpunainen sekä vaaleanharmaa. Harmaan sirote on ilmaa puhdistava uutuus eli Noxite. PlanoPro-kattolaattaa asennettaessa jää yksi aikaa vievä vaihe kokonaan väliin, sillä uudesta kattolaattamallissa ei ole lainkaan irtirevittävää erillistä suojamuovia. Työmaa pysyy siistimpänä ja myös jätekustannuksissa tulee säästöä. Harjan ja räystäiden viimeistelyyn käytetään PlanoPro Combi -harja- tai räystäslevyä. n Sammaleenpoistoaine isoon kanisteriin Icopal sammaleenpoistoainetta saa nyt viiden litran kanisterissa, kun aiemmin pakkaus koko oli litran. Laimentamat tomana käytettävä aine on biologisesti hajoavaa ja puutarhan kasveille vaaratonta. Sammaleenpoistoaine levitetään puhdistettavalle alueelle kastelukannulla, kasviruiskulla tai harjalla. Aineen annetaan vaikuttaa parin vuorokauden ajan kunnes kasvusto on muuttunut rusehtavaksi. Tämän jälkeen sammal poistetaan harjaamalla tai painepesurilla ruiskuttamalla. Kanisteri riittää 50 kattoneliölle. n Katteen tekijä Katteentekijä on Icopal Oy:n sidosryhmäjulkaisu. 1 / 2010 Tilaa Katteentekijä tai anna palautetta! Sisältö 3 4 Rakentamisella iso merkitys kestävässä kehityksessä Valokatteet keventävät ilmettä Schipholin lentokenttä Amsterdamissa on yksi Euroopan vilkkaimmista. Matkustajamäärissä mitattuna Schiphol on neljänneksi suurin heti Lontoon Heathrown, Pariisin Charles de Gaullen ja Frankfurtin lentokenttien jälkeen. S Schiphol rakentaa tulevaisuutta varten atojen lentojen ja tuhansien matkustajien päivittäinen liikenne tekee Schipholista merkittävän liikenteen solmukohdan, josta matkaa jatketaan autolla, junalla tai jatkolennoilla kaikkialle Eurooppaan ja ympäri maailmaa. Kestävä kehitys on Schipholin strategian avainsana. Liiketoiminta tulee kasvamaan ja lentoliikenne sen mukana. Suunnitelmien mukaan vuonna 2020 Schipolista lähtee jo lentoa. Se on valtava määrä. Lentojen myötä lisääntyy myös muu liikenne kentän ympäristössä. Tavoitteena ilmastoneutraali kenttä paitsi jatkuvaa omaa tutkimustyötä myös muiden alojen, kuten rakennusalan kehityksen seuraamista päästöjä vähentävien tai neutraloivien ratkaisujen löytämiseksi. Icopal-konsernin kehittämä ilmaa puhdistava Noxite-kate on yksi Schipholin linjan mukaisista uusista rakentamisen ratkaisuista. Lentokentällä on juuri aloitettu tutkimusprojekti, jossa yksi kentän rakennuksista on katettu tällä bitumikatteella. Suuri liikenteen määrä tarkoittaa myös suuria liikenteen päästöjä. Noxite muuttaa ilman typen oksideja nitraatiksi jotka Icopal >>> 5 6 Honkarakenteen kumppaniksi Savunpoistoluukkujen huolto pelastaa ihmishenkiä Päästöjen hillitseminen on merkittävä osa Schipolin kehitysstrategiaa. Tavoitteet saavutetaan paitsi optimoimalla liikennejärjestelyjä, myös etsimällä uusia keinoja ilmanlaadun parantamiseksi. Ympäristöhallintolaki asettaa omat raaminsa lentokentän toiminnalle. Sitä täydentää Schipholin oma ympäristöpolitiikka, jossa on tavoitteita ja mittareita muun muassa ilman laadulle, jätteen käsittelylle ja energian käytölle. Ohjeet koskevat sekä jokapäiväistä toimintaa että laajempia kokonaisuuksia ja kentän tulevaisuuden suunnitelmia, myös rakentamista. Visionamme on tehdä liiketoiminnasta tulevaisuudessa täysin ilmastoneutraalia, kertoo insinööri Martin Kapper Schiphol Real Estatesta. Katteella typen oksideja vastaan Schipholissa etsitään jatkuvasti uusia tapoja ja menetelmiä toteuttaa kasvu ekologiset arvot huomioiden. Tämä edellyttää sadevesi huuhtoo mennessään, selventää tuotekehityksestä vastaava Frits Zandvoort Icopalin Hollannin maaorganisaatiosta. Ilmaa puhdistava vaikutus perustuu katteen pintasirotteen sisältämään titaanidioksidiin, joka yhdessä auringon, tuulen ja sateen vaikutuksesta neutraloi muun muassa liikenteen tuottamia haitallisia typenoksideja vähäiseksi määräksi nitraatteja. n

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Tuotteet loiville katoille

Tuotteet loiville katoille Aluskermit Pintakermit Noxite - ilmaa puhdistava bitumikate Metallic - metallipintainen kate Höyrynsulut Tuotteet loiville katoille Loivien kattojen kateratkaisua valittaessa otetaan huomioon katon kaltevuus,

Lisätiedot

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella a Strong Aura Aura attotiili AURA-kattotiili perinteisenä betonikattotiilenä perinteisenä betonikattotiilenä sopii sopii ltaan suomalaisiin muotoilultaan rakennuksiin. suomalaisiin Kattotiilen rakennuksiin.

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Kevyt Kestävä Monipuolinen Taloudellinen Ainutlaatuinen Monarplan PVC-vedeneristejärjestelmä tunnetun laadukas Icopal PVC-vedeneristejärjestelmä on ollut

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

TONTTIHAKEMUS. Tervamäki 4, Espoo (49-72-101-9)

TONTTIHAKEMUS. Tervamäki 4, Espoo (49-72-101-9) TONTTHAEMU Tervamäki 4, Espoo (49-7--9) TONTTHAEMU Tervamäki 4, Espoo ievitalo Oy esittää, että Espoon kaupunki vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella perustettavalle asunto-osakeyhtiölle kiinteistön

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Marraskuu 2016 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Toukokuu 2015 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne pysyy edelleen heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi Rakennusteollisuus RT:n

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen Asumisen Think-tank 9.9.2015 Tarmo Pipatti Suomi rakennemuutoksen kourissa Rakennusteollisuus RT ry 8.9.2015 2 Kuluttajien luottamus heikentynyt kesän

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiaseminaari 8.10.2015 Raimo Lovio Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen sisältö Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet LVI-treffit 14.10.2016 Sami Pakarinen Suomen talous vuosimuutos, % Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 4 3 2 1 0 2015

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille - seminaari Jälkiasennushissi, lisärakentaminen ja energiatehokkuus Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Lemminkäinen Talonrakentaminen-toimiala 2012 liikevaihto

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on hyvä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Rakennustekniset. uudistukset rakennusten. terveellisyyden. turvaamiseksi Jani Kemppainen

Rakennustekniset. uudistukset rakennusten. terveellisyyden. turvaamiseksi Jani Kemppainen Rakennustekniset uudistukset rakennusten terveellisyyden turvaamiseksi 19.10.2016 Jani Kemppainen Kosteus haastaa rakentamisen alusta loppuun, kaikki ketjun lenkit tärkeitä Tilaaja kertoo omat vaatimuksensa

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan

Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan Lohja / 29.10.2013 Korjausrakentaminen + Energiatehokkuus Tarjoamme kokonaisvaltaisia ja asiakaslähtöisiä korjausrakentamisen suunnittelu-

Lisätiedot

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan FORSSAN METALLITYÖT OY O V I T E H D A S Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan 02 OVIA ON MONENLAISIA. MEIDÄN OVEMME OVAT JÄMÄKÖITÄ JA KESTÄVIÄ. Avaa sinäkin FM-ovi! Forssan Metallityöt Oy on Suomen

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin 2 Schüco Aurinkosähköä Schücon kanssa Aurinkosähköä Schüco kanssa verkkoon kytketyille ja verkosta riippumattomille järjestelmille Verkkoon

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Ihania koteja.

Ihania koteja. Ihania koteja www.ihaniakoteja.fi 1 Rakennamme koteja, joissa viihdytään Korkeat huonetilat ja isot ikkunat tekevät kodeista valoisia ja avaria. Modernia asumista hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä.

Lisätiedot

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE 06-417 1100 www.mh-kate.fi Kun haluat valita hyvän kattourakoitsijan, takerru reilusti muutamaan yksityiskohtaan. Kuka tahansa

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu Energiatehokas koti Rakentajailta 28.11.2013 Joensuu SAMITALO taustaa Valmistajana Karelment Oy, tuotantolaitos Nurmeksessa. Työllistämme noin 40 pohjoiskarjalaista ammattilaista. Samitaloja on valmistettu

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja Hanhikivi 1 -hanke Oulu Business Breakfast 14.4.2016 Jaana Kangas aluetiedottaja FENNOVOIMA 2016 Fennovoima yrityksenä Perustettu vuonna 2007 Rakentaa ydinvoimalaitoksen Pyhäjoelle Mankala-yhtiö, jonka

Lisätiedot

Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus. Paaluseminaari , Viking XPRS Sami Pakarinen. Suomen talous

Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus. Paaluseminaari , Viking XPRS Sami Pakarinen. Suomen talous Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus Paaluseminaari 2016 17.11.2016, Viking XPRS Sami Pakarinen Suomen talous Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN www.thermisol.fi VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN THERMISOL-ELEMENTIT KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa kantava seinä-

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Rakennustuotannon arvo vuonna 2011 Yhteensä 28,5 mrd.

Rakennustuotannon arvo vuonna 2011 Yhteensä 28,5 mrd. Rakennustuotannon arvo vuonna 211 Yhteensä 28,5 mrd. Talonrakentaminen 22,7 mrd. Maa- ja vesirakentaminen 5,7 mrd. Ko rja usrakent am in en 1,3 mrd. Kunnossapito 1,6 mrd. Asuinrakennukset Muut rakennukset

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Energiatehokkuus rakennustyömaalla nykytila ja haasteet. Build up Skills Workshop 6.6.2012 Helsinki Minna Kuusela TTS

Energiatehokkuus rakennustyömaalla nykytila ja haasteet. Build up Skills Workshop 6.6.2012 Helsinki Minna Kuusela TTS Energiatehokkuus rakennustyömaalla nykytila ja haasteet Build up Skills Workshop 6.6.2012 Helsinki Minna Kuusela TTS Analysis of the Status Quo Raportin sisältö Rakennusalan luonnehdinta Kansallinen politiikka

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Suhdannekatsaus Betonipäivät 3.11.2016, Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Maailman talous kasvaa kohtuullista vauhtia Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 3 vuosimuutos, % Suomessa

Lisätiedot

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen 1 Nupurinkartano Noin 600 asukkaan pientaloalue Espoossa, Nupurinjärven itäpuolella. Noin 8 km Espoonkeskuksesta pohjoiseen. Alueelle

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA. Timo Seppälä, projektijohtaja

TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA. Timo Seppälä, projektijohtaja TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA Timo Seppälä, projektijohtaja 11.11.2016 Tyksin T3-sairaalan rakennushanke Tyksin T3-sairaalaan sijoitetaan nykyisin U-sairaalassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) 331 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta aurinkosähkön edistämisestä HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

Kierrätämme hiiltä tuottamalla puuta

Kierrätämme hiiltä tuottamalla puuta Kierrätämme hiiltä tuottamalla puuta Ympäristöjohtaja Liisa Pietola, MTK MTK:n METSÄPOLITIIKN AMK-KONFERENSSI 9.3.2016 Miksi hiilenkierrätys merkityksellistä? 1. Ilmasto lämpenee koska hiilidioksidipitoisuus

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne jatkuu yhä heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit. Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015

Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit. Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015 Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015 Asuntotuotanto kappalemääräisesti kasvussa Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 2 Omakotitalojen aloitukset

Lisätiedot

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä TM DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä Yhteistyössä vakuutusratkaisut DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu kestävään rakentamiseen DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu tuo suurempaa turvaa DAFA tarjoaa

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Pihapiirin tuotteet. Tuoteluettelo 2016. Markki pihapiirisi merkki. www.markki.fi

Pihapiirin tuotteet. Tuoteluettelo 2016. Markki pihapiirisi merkki. www.markki.fi Pihapiirin tuotteet Tuoteluettelo 2016 Markki pihapiirisi merkki Talon ja pihapiirin suomalainen laatumerkki MARKKI Kotipihan viihtyisyys ja toimivuus on meille suomalaisille tärkeää, oli kyseessä kaupunkipiha,

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

VESIKATON UUSINNAN HANKESUUNNITTELU 31.1.2012

VESIKATON UUSINNAN HANKESUUNNITTELU 31.1.2012 Asunto Oy Juhannusrinne Parolantie 3, 02200 Espoo VESIKATON UUSINNAN HANKESUUNNITTELU 31.1.2012 Parolantie 3, Espoo, Vesikaton uusinnan hankesuunniittelu 2(10) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Hankesuunnittelun

Lisätiedot