Tavoitteena ilmastoneutraali kenttä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitteena ilmastoneutraali kenttä"

Transkriptio

1 Katteen tekijä Katteentekijä on Icopal Oy:n sidosryhmäjulkaisu. 1 / 2010 Sisältö Schiphol rakentaa tulevaisuutta varten Rakentamisella iso merkitys kestävässä kehityksessä Valokatteet keventävät ilmettä Icopal Honkarakenteen kumppaniksi Savunpoistoluukkujen huolto pelastaa ihmishenkiä Schipholin lentokenttä Amsterdamissa on yksi Euroopan vilkkaimmista. Matkustajamäärissä mitattuna Schiphol on neljänneksi suurin heti Lontoon Heathrown, Pariisin Charles de Gaullen ja Frankfurtin lentokenttien jälkeen. Satojen lentojen ja tuhansien matkustajien päivittäinen liikenne tekee Schipholista merkittävän liikenteen solmukohdan, josta matkaa jatketaan autolla, junalla tai jatkolennoilla kaikkialle Eurooppaan ja ympäri maailmaa. Kestävä kehitys on Schipholin strategian avainsana. Liiketoiminta tulee kasvamaan ja lentoliikenne sen mukana. Suunnitelmien mukaan vuonna 2020 Schipolista lähtee jo lentoa. Se on valtava määrä. Lentojen myötä lisääntyy myös muu liikenne kentän ympäristössä. Tavoitteena ilmastoneutraali kenttä Suuri liikenteen määrä tarkoittaa myös suuria liikenteen päästöjä. Päästöjen hillitseminen on merkittävä osa Schipolin kehitysstrategiaa. Tavoitteet saavutetaan paitsi optimoimalla liikennejärjestelyjä, myös etsimällä uusia keinoja ilmanlaadun parantamiseksi. Ympäristöhallintolaki asettaa omat raaminsa lentokentän toiminnalle. Sitä täydentää Schipholin oma ympäristöpolitiikka, jossa on tavoitteita ja mittareita muun muassa ilman laadulle, jätteen käsittelylle ja energian käytölle. Ohjeet koskevat sekä jokapäiväistä toimintaa että laajempia kokonaisuuksia ja kentän tulevaisuuden suunnitelmia, myös rakentamista. Visionamme on tehdä liiketoiminnasta tulevaisuudessa täysin ilmastoneutraalia, kertoo insinööri Martin Kapper Schiphol Real Estatesta. Katteella typen oksideja vastaan Schipholissa etsitään jatkuvasti uusia tapoja ja menetelmiä toteuttaa kasvu ekologiset arvot huomioiden. Tämä edellyttää paitsi jatkuvaa omaa tutkimustyötä myös muiden alojen, kuten rakennusalan kehityksen seuraamista päästöjä vähentävien tai neutraloivien ratkaisujen löytämiseksi. Icopal-konsernin kehittämä ilmaa puhdistava Noxite-kate on yksi Schipholin linjan mukaisista uusista rakentamisen ratkaisuista. Lentokentällä on juuri aloitettu tutkimusprojekti, jossa yksi kentän rakennuksista on katettu tällä bitumikatteella. Noxite muuttaa ilman typen oksideja nitraatiksi jotka sadevesi huuhtoo mennessään, selventää tuotekehityksestä vastaava Frits Zandvoort Icopalin Hollannin maaorganisaatiosta. Ilmaa puhdistava vaikutus perustuu katteen pintasirotteen sisältämään titaanidioksidiin, joka yhdessä auringon, tuulen ja sateen vaikutuksesta neutraloi muun muassa liikenteen tuottamia haitallisia typenoksideja vähäiseksi määräksi nitraatteja. n

2 Katteentekijä 1/2010 Pääkirjoitus Katse huomista pidemmälle kehitys on sanapari joka tulee enenevässä määrin määrittämään rakennusalan Kestävä suuntaa paitsi yritysten omaehtoisessa tuotekehityksessä, myös erilaisten säädösten muodossa. Nyt tehtävät rakentamisen ratkaisut vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Icopalin tuotekehityksessä katsotaan huomista pidemmälle ja tutkitaan mitä mahdollisuuksia meillä on tehdä rakentamisesta ekologisesti kestävämpää. Markkinoilla jo olevat energiaa säästävät tuotteet ja asennusmenetelmät tuovat taloudellista etua käyttäjälleen ja vähentävät osaltaan rakentamisen ympäristökuormitusta. Aina pyörää ei tarvitse keksiä kokonaan uudelleen. Ilmaa puhdistava kate on hyvä esimerkki siitä, miten tunnettu menetelmä otetaan käyttöön uudessa yhteydessä. Titaanidioksidin typen oksideja neutraloiva vaikutus on tiedetty kauan, ja Icopalin uudella menetelmällä titaanioksidi saadaan kiinnitettyä katon pintasirotteeseen ja toimimaan toivotulla tavalla katteen osana. Laajan pinta-alansa ansiosta Noxite-pintainen katto puhdistaa ympäristöstään merkittäviä määriä epäpuhtauksia. Viherkatto on toinen, perinteisempi tapa vaikuttaa kattomateriaalilla hengitysilman laatuun. Katon kasvusto suodattaa ilman epäpuhtauksia ja sitoo pölyä sekä sadevettä vähentäen näin viemäreitä kuormittavan huleveden määrää. Moderneilla ratkaisuilla viherkatto on helppo toteuttaa eikä katon painokaan ole este. Kattojen suuria pinta-aloja hyödynnetään toistaiseksi liian vähän. Kattorakentamisessa on paljon kiinnostavia mahdollisuuksia ekologisesti kestävämpiin ratkaisuihin ja lisäarvon tuottamiseen, kun lähdetään rohkeasti pohtimaan uusia vaihtoehtoja totuttujen tapojen tilalle. Kesäterveisin Harri Vuoritsalo Noxite-kate puhdistaa ilmaa Icopal-konsernin kehittämä Noxite-tuoteperhe on markkinoiden ekologisin kateratkaisu. Uutuustuotteissa bitumikatteet on pinnoitettu sirotteella, joka yhdessä auringon, tuulen ja sadeveden vaikutuksesta neutraloi ilmasta ympäristölle haitallisia typen oksidipäästöjä. Noxite-tuoteperhe Näin Noxite toimii UV-säteily aktivoi titaanidioksidin. Titaanidioksidi toimii katalyyttina ja muuntaa typen oksidit vähäiseksi määräksi nitraattia. Nitraatti huuhtoutuu katolta sadeveden mukana. Veden nitraattipitoisuus on pienempi kuin kivennäisvedessä. PolarTop Noxite on loivien kattojen TL 2-luokiteltu pintakermi, - myyntiyksikkö: rulla - leveys 1 m - pituus 8 m - paino 40 kg / rulla - lavalla 25 rullaa - kiinnitys hitsaamalla Noxite-tuotteiden typpipäästöjä neutraloiva vaikutus perustuu sirotteen sisältämään titaanidioksidiin (TiO2). Se toimii katalyyttina ja muuntaa typen oksidit nitraatiksi. Prosessi käynnistyy auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta. Sade huuhtoo nitraateiksi neutraloidut partikkelit mennessään. Rakennusmateriaalin valinta on ympäristöteko Noxite-pinnoitettu 130 neliömetrin kokoinen katto puhdistaa ilmasta saman verran typen oksideja kuin keskiverto bensiinikäyttöinen henkilöauto tuottaa ajokilometrin aikana. Katteen ilmaa puhdistava vaikutus kestää katon koko eliniän. NOx -päästöt eli typen oksidit heikentävät hengitysilman laatua ja lisäävät osaltaan ilmakehän saastekuormitusta. Päästöjä syntyy fossiilisen polttoaineen palamisen sivutuotteena liikenteessä, energiantuotannossa ja teollisuudessa. Noxite-katteissa käytettävä titaanidioksidi on myrkytön, elintarvikkeidenkin valmistuksessa käytetty aine. Sen käyttö typpiyhdisteiden neutraloinnissa on tunnettu menetelmä. Icopal-konsernin tuotekehitysyksikkö on kehittänyt ja patentoinut Noxite-menetelmän eli sen, että titaanidioksidipinnoite yhdistetään luonnonkivisirotteeseen. Menetelmä mahdollistaa aktiivisella aineella pinnoitetun sirotteen yhdistämisen laadukkaisiin SBS-kumibitumituotteisiin. Vaalea väri vähentää energiankulutusta Vaalean värinsä ansiosta Noxite-kate voi vähentää myös rakennuksen energiankulutusta. Vaalea väri ei ime auringon lämpöä samalla tavalla kuin perinteinen, musta bitumikate, jolloin kesällä rakennuksen jäähdytykseen käytettävän energian tarve vähenee. Noxite on myös omakotirakentajien ratkaisu. Loivien kattojen pintakermin lisäksi Noxite-tuoteperheeseen kuuluvat jyrkille katoille tarkoitetut tiivissaumakate ja laattakate. n TopSafe Noxite on omakotirakentajien tarpeisiin sopiva, jyrkille katoille suunniteltu tiivissaumakate. - myyntiyksikkö: rulla - leveys 1 m - pituus 8 m - paino 30 kg / rulla - lavalla 30 rullaa - kiinnitetään liimasaumoistaan PlanoPro Noxite on bitumikattolaatta, jonka etuna Noxite-pinnoitteen lisäksi on perinteistä kattolaattaa nopeampi asennettavuus. - myyntiyksikkö: paketti - katetta 3 m² - paketteja lavalla 39 kpl - kiinnitetään liimapinnastaan - kiinnitys varmistetaan naulaamalla 2

3 1/2010 Katteentekijä Johtaja Jyri Seppälä: Kiinteistöjen merkitys kestävässä kehityksessä on huomattava Suomen on syytä kiinnittää huomiota ilmastonmuutokseen sekä uhkana että uuden toiminnan mahdollistajana, sillä se ei ole ohimenevä muoti-ilmiö. Koska uudisrakentamisen määrä on verrattain pientä, on olennaista muuttaa nykyistä rakennuskantaa kestävämpään suuntaan. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta toivoo kuluttajien asenteiden muuttuvan, jotta energiatehokkaiden talojen rakentaminen olisi kannattavampaa. Kiinteistöjen osuus on noin 40 prosenttia Suomen energiankulutuksesta ja ne tuottavat noin 30 prosenttia maamme kaikista kasvihuonepäästöistä. Näin merkittävä osuus kiinteistöillä on kestävän kehityksen kokonaiskuvassa. Rakentaminen ja asuminen siis ovat keskeisiä kysymyksiä pyrittäessä kestävämpään yhteiskuntaan. Rakennusten osalta puhutaan usein energiatehokkuudesta, mutta johtaja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta muistuttaa rakennusten merkittävästä roolista myös luonnonvarojen käyttäjänä: Jos puhutaan rakentamisesta mukaan lukien asunnot, kiinteistöt ja väylät, tuotetaan monia metalleja sekä betonia nimenomaan tähän tarkoitukseen. Kiinteistöillä on myös suuri merkitys energiamineraalien, kuten öljyn ja kivihiilen käyttäjinä. Kolmas huomionarvoinen asia on maankäyttö, sillä rakentamisella pirstotaan elinympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta. Toisaalta rakennettu ympäristö on oma monimuotoinen kokonaisuutensa. Nykytilannetta Suomessa kuvaa kaupungistuminen ja keskittyminen kasvukeskuksiin. Pääkaupunkiseutu kasvaa jatkuvasti ja materiaalit tuodaan yhä kauempaa. Kasvukeskusten ulkopuolella rakennuskanta kuihtuu erityisesti pienissä kylissä, joissa keskustaa ei korjata kuten hieman isommilla paikka kunnilla. Suomi ei ole eturintamassa hillitsemässä ilmastonmuutosta Olennainen kysymys on se, mihin vaatimuksin Suomi on valmis sitoutumaan. EU:n keskusteluissa erityisesti suuret maat ovat ottaneet sen kannan, että EU:n tulisi ottaa etunoja ilmastonmuutoksen hillinnässä. On ehdotettu, että nykyinen lupaus päästövähennyksistä vuoteen 2020 mennessä nostettaisiin 20 prosentista 30 prosenttiin. Suomi vastustaa ehdotettua tavoitetta yhdessä Itä-Euroopan maiden kanssa. Perusteluna on taloudellisen kasvukyvyn ja raskaan teollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen, kertoo Seppälä. Suomessa olisi hyvä ymmärtää, että myös uusia etappeja vaatimusten suhteen on varmasti tulossa ja niihin on syytä valmistautua. Euraasiassa tänä vuonna koettu kylmä talvi on luonut harhakäsityksen ilmastonmuutoksen hidastumisesta. Maailmanlaajuisesti tammikuu oli kuitenkin alailmakehässä lämpimin 32 vuotta tehtyjen satelliittimittausten aikana. Tulevaisuudessa edessä on myös globaali kilpailu luonnonvaroista. Sen sijaan, että rakentamisalalla seurataan passiivisesti sivusta, olisi tärkeää miettiä mitä tulevaisuuden haasteet merkitsevät tämän päivän tuotekehitykselle. Vapaaehtoisuus ei riitä Seppälä on sitä mieltä, että säädöksillä on merkitystä, sillä vapaaehtoiselta pohjalta Suomessa eivät asiat ole juuri edistyneet. Suomessa rakentaminen on kallista ja myyntivaiheessa hinta ratkaisee ympäristöasioiden sijaan, vaikka ympäristöystävällisempi ratkaisu olisi vain viisi prosenttia kalliimpi. Seppälä toivoo, että kuluttajien ajattelumalli muuttuisi ja he alkaisivat vaatia ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Autoala on hyvä esimerkki siitä, miten asenteet voivat muutamassa vuodessa muuttua. Asunnon ostajalle säästöä esimerkiksi lisäeristyksestä syntyy noin kymmenessä vuodessa. Tarkkaa arviota on vaikea tehdä, sillä energian hinta elää koko ajan. Näyttää kuitenkin siltä, että energian hinta nousee nopeasti, joten lisäeristys maksaa itsensä entistä nopeammin takaisin. Puolueetonta neuvontaa kaivataan Minkälainen asumismuoto on ympäristön kannalta paras? Seppälä toteaa, että kerrostalo on yleensä ekologisin vaihtoehto. Kuitenkin myös nykymääräyksin tehty omakotitalo esimerkiksi maaseutuympäristössä voi olla hyvä, jos siinä on hyödynnetty bio- ja aurinkoenergiaa. Kaikissa asunnoissa on mahdollista tehdä omia ratkaisuja ympäristön hyväksi. Suomeen tarvittaisiin puolueeton neuvontataho, jonka puoleen kiinteistöjen omistajat voisivat kääntyä. Nykytilanteessa kuluttajan on vaikea erottaa todennettua tietoa mainospuheista. Seppälä arvioi, että uudisrakentamisen suuntaus on vääjäämättä matalaenergiataloissa ja passiivitaloissa, vaikka jotkut epäilevät, että toimiva passiivitalo on Suomen ilmastossa mahdottomuus. Passiivitalo perustuu paksuihin eristeratkaisuihin, joihin voi jäädä kosteutta jo rakennusvaiheessa. Tällöin haasteena on kosteuden ulospääsy. Kyse on siitä, onko nyt esitetty ratkaisu pitkässä juoksussa toimiva. Uusien ratkaisujen käyttöönottoa hidastaa, että asiat pystytään todentamaan vasta vuosien käytön jälkeen. Uudisrakentamistakin haasteellisempi asia on olemassa olevan rakennuskannan muuttaminen energiatehokkaaksi ja lämmitysmuotojen muuttaminen vähäpäästöisiksi. n Aino Ruikka Näin parannat asuntosi energiatehokkuutta Tarkista sisälämpötila - Talvella yli 20 C jälkeen jokainen lisäaste näkyy laskussa Säästä lämmintä vettä - Veden osuus voi olla % asunnon energian käytöstä Tarkista termostaatit - Laitteet on helppo optimoida, jos niitä osaa käyttää hyvin Muista kestävät ratkaisut, kun remontin aika tulee 3

4 Katteentekijä 1/2010 Valokatteet tuovat valoa kaasupullojen lajittelu- ja varastointikatoksiin Tyhjien ja täysien kaasupullojen käsittely sujuu nyt Woikosken Oulun toimipisteessä sutjakkaasti uusien valokatteiden alla aikaisempaan avopihaan verrattuna. Suomen vanhimman kaasualan yrityksen Oy Woikoski Ab:n Oulun toimipisteeseen valmistui syksyllä 2008 uusi kaasupullojen täyttöhalli. Myös täyttölaitoksen tekniikka kuten putkistot ja automaatio sekä osa säiliöistä ja pumpuista uusittiin. Lisäksi rakennettiin Woikosken itse kehittämät täyttöramppisaarekkeet. Maarakenteet korjattiin raskaalle liikenteelle sopiviksi. Korjaushankkeiden yhteydessä pihalle rakennettiin myös kaksi valokatosta kaasupullojen käsittelyyn ja varastointiin. Katetusta piha-alueesta on ollut suuri etu. Meillä myös piha on työskentelytilaa ympäri vuoden, jossa tulee nähdä hyvin ja muun muassa pystyä lukemaan kaasupullojen tarkkaa tietoa, laatupäällikkö Pasi Hinkkuri Woikoskelta kertoo. Valokatteista on suurta etua myös katosten välissä olevalle kaasupullojen täyttöhallille, josta on tullut Icopalin Fastlock Uni-valokatteen ansiosta hyvin valoisa. Suojaa sateelta ja merituulelta Tyhjien kaasupullojen katoksessa puretaan kuljetusautoista asiakkailta ja jälleenmyyntipisteistä Ouluun täytettäväksi tulevat kaasupullot. Sen jälkeen ne lajitellaan kaasulajeittain ja pullokokojen mukaan koreihin täyttöön vietäviksi. Täysien kaasupullojen katokseen tulevat täyttöhallissa täytetyt pullot sekä Mäntyharjulla ja Varkaudessa tai muissa toimipisteissä peruskaasuilla ja erilaisilla kaasuseoksilla täytetyt pullot. Katoksessa kaasupullot lajitellaan ja lähetetään asiak- kaille ja jälleenmyyjille heidän tilaustensa mukaisesti. Aikaisemmin kaasupullot lajiteltiin ja varastoitiin ulkona taivasalla. Täysille kaasupulloille oli pienempi, kaarevapeltinen katos. Kaikki tarvittavat pullot eivät kuitenkaan mahtuneet siihen. Varsinkin Oulussa meren rannalla tuulee lähes aina, ja laajasta katostilasta on suuri hyöty, koska se estää niin vesi- kuin lumisateenkin pääsyn katosten alle, Pasi Hinkkuri sanoo. Lumikuorman paino ei haitannut Rakennesuunnittelija mitoitti rakenteet normaalin lumi- ja tuulikuormien mukaisesti. Lumitilannetta seurattiin säännöllisesti. Katteeseen ei tarvinnut tehdä poikittaisia jatkoksia vaan kuusi metriä pitkät valokatekaistat ylettyvät yhtenäisinä koko lappeen syvyydeltä. Lumiesteiden tiivisteelliset kiinnikkeet menevät katteen läpi pitkittäisorteen valokatekaistan korkeimmalta kohdalta. Kiinnikkeiden kohdalle valokatteen ja orren väliin asennettiin sopivan korkuinen välike, joka estää valokatekaistan painumisen keskeltä, rakennusarkkitehti Juho Ojala Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy:stä kertoo. Valokatteet kestivät hyvin kovan talven lumikuorman. Luontokin tuli avuksi, kun tuuliset olosuhteet auttoivat lumenpoistossa. Sulavan veden johtuminen varmistettiin räystäskouruissa ja syöksytorvissa olevilla lämmityskaapeleilla, jotka ulottuvat myös sadevesiviemäriin muutaman metrin matkalta. Kiinteistöautomaation ohjaamaa lämmitysratkaisua olemme käyttäneet myös yhtiön muissa kohteissa lähes kymmenen vuoden ajan, Hinkkuri mainitsee. Katokset kohosivat parissa kuukaudessa Aluksi aikomuksena oli rakentaa pihalle hieman pienempiä katoksia. Woikosken pääkonttorilla pidetyssä suunnittelupalaverissa päädyttiin kuitenkin kattamaan piha-alue kokonaan valokatteilla. Minun mielestäni olisi ollut tyhmää pimentää koko piha umpikatoksella. Siksi päädyimme selvittämään, löytyykö riittävän toimivaa ja luotettavaa valokatetta. Detaljisuunnittelun aikana päädyimme arkkitehdin kanssa Icopalin Fastlock Uni-valokatteeseen. Eri vaihtoehdoista se oli toimivin ratkaisu vaatimuksemme kuten harva orsijako huomioon ottaen, Hinkkuri toteaa. Katokset rakennettiin kesällä 2008 peräjälkeen piha- ja toimintajärjestelyjen vuoksi. Kummankin katoksen rakentaminen sujui vajaassa kuukaudessa. Katokset urakoi VRJ Rakennus. Saman yrityksen maanrakennukseen erikoistunut yksikkö VRJ Infra urakoi edellisenä kesänä piha-alueen korjausrakentamisen. Saamiemme hyvien kokemusten pohjalta suunnittelemme vastaavien katosten rakentamista myös muissa toimipisteissämme, kun niissä menossa olevat investoinnit valmistuvat, laatupäällikkö Hinkkuri toteaa. n Uma Pihlaja Fastlock-kuvakilpailu ratkesi Icopalin ja Rautian järjestämä Fastlock Uni-valokateaiheinen kuvakilpailu on ratkennut. Voittajaksi äänestettiin ehdotus numero kaksi, Eve Maljasen kaunis Juankoskella sijaitseva ulkokeittiökatos. Fastlock Uni sopi meidän suunnitelmiimme hyvin; halusimme katoksen joka taipuu hieman kaarelle, sanoo katoksen rakentanut ja palkinnon noutanut Reijo Maljanen. Haasteena oli löytää kaarevaa puutavaraa katoksen runkoa varten, itse katteen asentaminen sen sijaan sujui näppärästi, Fastlock Unia on helppo työstää, Maljanen kertoo katosprojektista. Palkinnoksi kuvakisan voitosta Eve Maljanen sai 500 euron lahjakortin Rautiaan. Äänestäneiden kesken arvottiin digikamera, jonka voitti Kari Romppainen Kannonkoskelta. n 4

5 1/2010 Katteentekijä Valokatokset suojaavat ulko-ovia Espoon Laajalahdessa sijaitsevan As Oy Tervatapion seitsemän asunnon rivitalokiinteistön ulko-ovet haluttiin suojata suoralta vesisateelta. Niinpä niihin asennettiin viime kesänä valokatokset. Ennen sitä ovien karmeja kasvatettiin, jotta ne saatiin samaan tasoon julkisivutiilien kanssa. Katos luo uuden ilmeen talon julkisivuun pilaamatta rakennuksen esteettistä kokonaisuutta. Asennusvalmis ovikatospaketti oli kokonaisedullinen ratkaisu suojata sisäänkäynnit sateelta, lumelta sekä auringon UV-säteiltä, kertoo isännöitsijä Lauri Tiainen. Ratkaisu löytyi helposti As Oy Tervatapioon haluttiin ovikatosratkaisu, joka olisi kevyt ja helposti toteutettava. Asuntoyhtiön hallituksella oli selkeä näkemys siitä, miltä lopputuloksen pitää näyttää. Hallitus valitsi yksimielisesti Icopalin Fastlock Canopy -puurunkoiset ovikatokset. Löysimme nopeasti kriteerit täyttävän katosvaihtoehdon mainoksen lehdestä. Katoksen tukirakenteeksi valitsimme ruskeaksi petsatun puurungon, joka sopi rakennusten julkisivuun miellyttävästi, isännöitsijä Tiainen kertoo. Ovikatos näytti myös helposti ja turvallisesti asennettavalta ratkaisulta. Valokatelevyt ja tukirakenteet olivat valmiiksi mitoitetut ja leikatut katokseen sopiviksi paloiksi, Tiainen perustelee tehtyä päätöstä. Nopea urakka Varsinainen ovikatosten asennus sujui melko nopeasti. Yhteen katokseen kului puolitoista tuntia, kertoo toimitusjohtaja Janne Sihvonen Rakennus Lohja Oy:stä. Asukkaat olivat tyytyväisiä muutos- ja asennustöihin. Kaikki sujui nopeasti. Lopputulos miellyttää. Ovikatokset tarjoavat halutun mukavuuden ja luovat uuden ilmeen talon julkisivuun. Lauri Tiaisen mielestä ovikatokset ovat olleet toimiva ratkaisu: Voin suositella Fastlock Canopy-ovikatoksia myös muihin vastaaviin kohteisiin. n Uma Pihlaja Suomen tunnetuin hirsitalovalmistaja Honkarakenne Oyj ja Icopal ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka ulottuu ensi vuoden loppuun saakka. Sen mukaisesti kaikille bitumikatteen taloonsa valitseville Honkarakenteen asiakkaille tarjotaan vaihtoehdot Icopalin tuotemallistosta. osa asiakkaistamme haluaa taloonsa huopa katon. Muut valitsevat tiili- tai peltikaton, -Suuri kertoo sopimuksesta Honkarakenteen puolelta vastannut hankintapäällikkö Jan Rissanen. Icopalin kattomateriaaleja tullaan käyttämään myös vientikaupassa, sillä kilpailevat materiaalit ovat paljon sitä heikompia kestämään kuljetusta. Bitumikaterulla ei hevillä varioidu. Honkarakenteella on pitkä kokemus viennistä. Talopaketteja viedään paljon Eurooppaan, Venäjälle ja Kazakstaniin. Myös japanilaiset ovat niistä hyvin kiinnostuneita, sillä hirsitalo on maanjäristyksille alttiilla seudulla turvallinen valinta. Se ei romahda kasaan toisin kuin kivitalo. Ympäristöystävällisyys on valttia Kumppanuussopimus tehtiin kilpailuttamalla. Icopal pärjäsi hyvällä hinta-laatusuhteella. Arvostamme sen tunnettua brändiä, Jan Rissanen sanoo. Muita valintaan vaikuttavia tekijöitä olivat Icopalin aktiivinen kehittämisote tuotevalikoimassaan - uutuuksia tulee markkinoille säännöllisesti ja yrityksen hyvät lähtökohdat ympäristöystävälliseen toimintaan. Hirsitalo on äärimmäisen ekologinen tuote. Jo valmistusprosessin hiilijalanjälki on pieni ja esimerkiksi jätettä ei siinä synny lainkaan. Vähäinen ylijäävä puu hyödynnetään sivutuotteina ja loput lämpöenergiana, toteaa Rissanen. Teollisesti kootun hirren energiankulutus on vain noin puolet sementin ja viidennes tiilen valmistuksen vaatimasta energiamäärästä. Puu on uusiutuva rakennusmateriaali, joka lisäksi sitoo kasvaessaan hiilidioksidia. Tämä varastoituu talon seinissä pitkäksi ajaksi. Honkarakenteen tuotannosta yli puolet menee vientiin. Kuvassa Myrskylyhty-niminen hirsihuvila. Honkarakenne ja Icopal yhteistyöhön Niinpä myös kumppaneissaan Honkarakenne arvostaa ympäristöystävällistä ajattelua. Icopalin tuotteista erityisen hyvin tätä edustavat pakkausmateriaalia säästävä PlanoPro ja ilmansaasteita neutraloiva Noxite. Laajennuspolut jo suunnitelmissa Olemme toimittaneet Honkarakenteelle jonkun verran valokatetta jo aiemmin, mutta kyllä tämä on meille todella merkittävä sopimus, kuvaa Icopalin aluepäällikkö Mikko Ilonen. Ilonen uskoo Icopalin valttina olleen myös laajan ja innovatiivisen tuotevalikoiman. Jatkossa Honkarakenteen asiakkaille voidaan kenties tarjota esimerkiksi sadevesijärjestelmiä ja kattoturvatuotteita, joihin kuuluvat katolla kulkua helpottavat kattosillat ja lumenputoamista estävät lumiesteet. Myös Rissanen uskoo, että jatkossa sopimuksessa on monia laajentumismahdollisuuksia. Sellainen voi muun muassa olla tuotteiden toimittaminen vientiasiakkaille suoraan kohdemaassa, onhan Icopal kansainvälinen konserni. Joulupukin virallinen toimittaja Icopal on Honkarakenteen yhteistyökumppanina hyvässä seurassa: myös Joulupukki löytyy samalta listalta. Käytännössä tosin niin, että Honkarakenne on Joulupukin virallinen hirsitalotoimittaja. Vakavasti ottaen on niin, että arvostamme kovasti kumppaneidemme kotimaisuutta. Sitä, että tuotteiden alkuperä ja niihin käytetty työvoima esimerkiksi ovat melko helposti selvitettävissä, Jan Rissanen kuvaa. n Maija Hakala 5

6 Katteentekijä 1/2010 Musiikkitalo on täydellinen työkohde Musiikkitalo Icopalin silmin Katon työvaiheet: betoniholvi, vedeneristys, lämmöneristys ja kattosingeli yhteensä 4000 m 2 Pihakannen työvaiheet: betoniholvi, vedeneristys, salaojamatto lämmöneristys, suodatin kangas ja betonivalu, yhteensä 6000 m 2 Radonkaistat, asennettu 5000 metriä Pihojen valmiit pinnat ovat lähes samassa tasossa ikkunoiden alapintojen kanssa, mikä asettaa vedeneristyksen liitoksille kynnyksiin ja muihin vastaaviin pintoihin haasteita. Työmaa-aika toukokuu 2009 kesäkuu 2010 Helsingin keskustan paraatipaikalle valmistuva Musiikkitalo on ulkoisesti jo kutakuinkin valmis. Runko on pystyssä, julkisivun lasit on pääosin asennettu ja patinoidut kuparilevyt samoin. Vesikatot valmistuvat nekin kesäkuun aikana. Icopalilla on ollut kuuden miehen tiimi kattotöissä. Aiemmin he ovat työstäneet pihakannet ja ihan aluksi viitisen kilometriä radonkaistoja rakennuksen kellaritiloihin. Kaiken kaikkiaan Icopalin joukko on ollut työmaalla vuoden verran. Ei kompromisseja Tämä on ollut hieno työmaa olla mukana, kehuu Icopal Katto Oy:n projektipäällikkö Jorma Laakkonen. Tilaaja ei ole tehnyt päätöksiä vain taloudellisista perusteista, vaan etusijalle on asetettu hyvä työn laatu ja toimivat ratkaisut. Sellaisista lähtökohdista on upeaa toimia! Toisenlaiseenkin mentaliteettiin törmää näinä aikoina aika paljon. Laakkonen arvelee, että laatuun pyritään työmaalla kaikessa myös sen keskeisen sijainnin takia. Musiikkitalohanke on jatkuvasti valtavan ihmismäärän tarkkailevien Henry Korhonen kattotöissä. silmien alla. Tästä työmaasta olisi hyvä ottaa mallia myös muille rakennustyömaille. Projektia johtanut SRV on pyörittänyt kokonaisuutta hyvin. Työmaalla on ollut muun muassa oma logistiikkaryhmänsä sen varmistamiseksi, ettei pullonkauloja pääse syntymään. n Maija Hakala Savunpoisto pelastaa ihmishenkiä Tulipalon sattuessa on tärkeintä, että ihmiset pääsevät pelastautumaan ja savu saadaan poistettua. Tästä huolimatta Suomi on täynnä kiinteistöjä, joiden savunpoistoluukkuja ei tarkisteta eikä huolleta. investoida kalliisiin savunpoistojärjestelmiin, jos ne eivät tositilanteessa välttämättä toimi, kysyy paloturvallisuusasioita -Miksi testaavan ja tarkastavan Inspectan johtava asiantuntija Timo Salmi. Esimerkiksi taannoisessa Kampin bussiterminaalin tulipalossa savunpoisto ei toiminut. On olennaista ymmärtää asian tärkeys. Nopealla savunpoistolla voi olla ratkaiseva merkitys ihmishenkien pe- Toimiva savunpoistoluukku voi pelastaa ihmishenkiä tulipalon sattuessa. Kuva: Inspecta lastamiseksi. Lisäksi se helpottaa sammutustöitä ja vähentää omaisuusvahinkoja. Vastuu on kiinteistönomistajilla ja huolto yhtiöillä Inspectan viranomaisille teettämän kyselyn perusteella savunpoistolaitteissa ja niiden huollossa on ilmennyt monia ongelmia. Tyypillisin laiminlyönti on se, ettei savunpoistoa ole testattu eikä huollettu. Myös kunnossapitopäiväkirjat puuttuvat usein, ohjeistusta ei löydy eikä asiasta vastaavaa henkilöä ole nimetty. Vaativissa kohteissa, kuten sairaaloissa ja kauppakeskuksissa, rakennusvalvonta edellyttää savunpoistojärjestelmästä suunnitelman ja se rakennetaan valvotusti. Huoltoa ja kunnossapitoa ei välttämättä valvo kukaan. Savunpoistosuunnitelma hyvissä ajoin Johtava asiantuntija Timo Salmi toivoo, että savunpoiston merkitys ymmärrettäisiin nykyistä paremmin. Savunpoisto olisi syytä huomioida jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa, jolloin järjestelmä saadaan mahdollisimman toimivaksi ja kustannustehokkaaksi. Salmen mukaan suunnitelmien taso on hyvin vaihtelevaa. Siksi kolmannen, riippumattoman osapuolen kannattaa tehdä suunnitelmatarkistus. Eurooppalainen savunpoistostandardi EN12101 tuli voimaan muutamia vuosia sitten. Se määrittelee selkeästi kaikki savunpoistoon liittyvät periaatteet ja toimii hyvänä ohjenuorana. Parhaillaan käynnissä on myös kansallisten NAS-standardien kehittäminen, jotka asettavat savunpoistoluukkujen minimivaatimukset. Lisäksi ensi vuonna voimaan tuleva uusi pelastuslaki edellyttää olemassa olevien kiinteistöjen savunpoistojärjestelmien toimivuutta, joten tilanteeseen on tulossa parannusta. Kiinteistöjen omistajien aktiivisuus tärkeää Suurimpien kaupunkien pelastuslaitoksilta löytyy tietoa savunpoistosta. Lisäksi palotekniset konsultit, VTT ja laitevalmistajat tuntevat alan. Uusinta uutta ovat kuumasavukokeet, joiden avulla voidaan testata savunpoistolaitteiden todellinen toimintakyky palotilanteessa. Olisi tärkeää, että kiinteistöjen omistajat ja huoltoyhtiöt ottaisivat aktiivisen roolin savunpoistojärjestelmien testaamisessa ja selvittäisivät niiden oikeaoppisen huoltamisen. Sopiva testaustiheys on 1 5 vuoden välein riippuen kohteesta, Timo Salmi ohjeistaa. Työn voi myös ulkoistaa, esimerkiksi Icopal tarjoaa savunpoistoluukkujen testaamista ja huoltamista. Varsinkin vaativissa kohteissa Salmi suosittelee ulkopuolisen asiantuntijan apua. n Leena-Mari Tanskanen 6

7 1/2010 Katteentekijä Toimiva asiakaspalvelu syntyy yhteisistä tavoitteista Icopalin asiakaspalvelu- ja logistiikkapäällikkö Eero Valovirralla on langat tiukasti käsissään. Vapaaaikanaan pasuunaa soittava mies heiluttaa tahtipuikkoa Icopalin toimitusosastossa eli vastaa toimitusketjun sujuvuudesta. Viimeisen vuoden aikana uudistettu toimintamalli on nyt vakiintunut, ja se näkyy sekä sisäisesti että ulkoisesti parantuneena palveluna. toimitusosaston perustamista esimerkiksi myynnissä ja tuotannossa keskityttiin -Ennen erilaisiin tavoitteisiin. Kokonaisuus ei aina toiminut parhaalla mahdollisella tavalla, muistelee kohta viisi vuotta icopalilaisena viettänyt Valovirta. Nyt koko toimitusketjulla on yhteinen tavoite: tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Tieto yrityksen sisällä kulkee paremmin kuin ennen. Kaikki informaatio esimerkiksi tilauksista, toimituksista ja varastosaldoista on yhteisessä käytössä. Tämä mahdollistaa kitkattoman yhteistyön. Monipuolinen osaaminen tuo joustoa Työnteko on entistä joustavampaa: Icopalilaisten osaaminen ei rajoitu vain omaan työnkuvaan. Osaamista on hankittu ja jaettu muun muassa koulutuksilla ja sisäisellä työkierrolla. Ennen esimerkiksi vientihuolitsijan sairastuminen saattoi aiheuttaa toimituksen viivästymisen. Nyt muut osaavat paikata, Eero Valovirta kertoo. Toimitusprosessiin on tullut lisää joustoa ja varmuutta, hän summaa. Asiakaspalvelu parantui organisaatiomuutoksella Vielä toissa vuonna asiakaspalvelu ja osto toimivat myyntiyksikön alaisuudessa, kun taas vientihuolinta sekä varastotoiminnot kuuluivat tehdasorganisaatioon. Uudistuksessa organisaation rakennetta muutettiin, ja toimitusosastosta tuli oma yksikkönsä myynnin ja tuotannon rinnalle. Muutos on helpottanut tiedonkulkua ja sitä kautta parantanut asiakaspalvelua. Aiemmin viesti saattoi kulkea pitkän matkan ja monen välikäden kautta. Välillä tieto hukkui tai muuttui matkan varrella, Valovirta kuvailee. Organisaatiomuutoksen onnistuminen vaatii kaikkien sitoutumista. Valovirta antaa Icopalin henkilöstölle erityistä kiitosta muutoksen menestyksekkäästä läpiviennistä. Henkilöstö on ollut muutoksen moottori. Energiaa on kulunut, mutta akkuja on ladattu esimerkiksi virkistyspäivänä. Kritiikkiäkin on tullut, mutta keskustelemalla ja perustelemalla kaikki on saatu samaan junaan, hän kuvailee. Eero Valovirralla on yksikölleen selkeät tavoitteet kuluvalle vuodelle: saada pidettyä varastoarvot mahdollisimman matalina ja samalla toimitusvarmuus asiakkaille korkeana. Nämä kaksi vaikuttavat paljon yrityksen yleiseen toiminnan sujuvuuteen. Alkuvuoden perusteella tilanne näyttää mainiolta. Kun logistinen ketju toimii moitteettomasti, se heijastuu myös yrityksen muihin toimintoihin, hän uskoo. n Tuukka Rantamäki Kittilän kultakaivokselle jälleen mittava geomembraanitoimitus Aluskatteiden aatelinen kelpaa kartanoonkin Icopal on solminut kaivosyhtiö Agnico-Eagle Finlandin kanssa sopimuksen lähes neliön Teranapgeomembraanitoimituksesta Kittilän kultakaivokselle. Suurtoimitus on jatkoa aiemmin alkaneelle yhteistyölle. Viime vuonna Icopal toimitti Kittilään neliön eriste-erän. Tuote vastaa ominaisuuksiltaan hyvin vaatimuksiamme ja yhteistyö Icopalin kanssa on muutenkin sujunut hyvin, perustelee projekti-insinööri Markku Arffman Agnico-Eagle Finlandista. Kultakaivos on aloittanut toimintansa jo vuonna 2008, mutta rakennettavaa valtavalla kaivosalueella riittää edelleen. Työmaan on tarkoitus valmistua vuonna Eristäminen suojaa pohjavettä Kittilässä Teranapia tullaan käyttämään muun muassa rikastehiekka-altaan eristämiseen sekä altaiden välisen padon eristystöissä. Sen tehtävänä on estää malmin louhinnan ja jalostamisen yhteydessä syntyvien epäpuhtauksien kulkeutuminen pohjaveteen, kertoo tuotepäällikkö Mikko Nikander. Teranap-geomembraaneja käytetään myös esimerkiksi tie- ja vesirakentamisessa sekä vedenalaisten rakenteiden vedeneristyksissä. Tuotteita valmistaa Icopalin ranskalainen tytäryhtiö Siplast. n Hämeenkylän kartanon pihalla ei uskoisi olevansa vain kivenheiton päässä arkisesta kehä kolmosesta. Isolle kartanopihalle, valtavien puiden katveeseen voi hyvin kuvitella isommankin juhlaväen kesäiltaa viettämään. Vantaalla sijaitsevan upean kartanomiljöön juuret ulottuvat 1580-luvulle. Tänä päivänä työeläkeyhtiö Varman omistuksessa oleva kartano toimii hotellina ja kokouskeskuksena. Hämeenkylän kartanon rakennuksia saneerataan vanhaa kunnioittaen, eikä materiaalien laadusta tingitä. Yhteen kartanomiljöön rakennuksista uusittiin katto talven aikana. Kunnostustyön teki Icopal Katto Oy. Kattorakenteita peltikaton alla suojaa Icopalin Monarperm 900. Se on lujuusominaisuuksiltaan omaa luokkaansa oleva diffuusioavoin teippireunainen aluskate. Toisinaan peltikaton alle jätetään aluskate asentamatta, mutta tässä kohteessa poisjättäminen ei tullut kysymykseenkään. Rakennuksen ullakkotila on asuintilaa, joten lämmin tila on lähellä kattoa. Aluskatetta tarvitaan suojaamaan rakenteita kondensoituvalta kosteudelta, kertoo kohteen suunnittelusta ja valvonnasta vastannut rakennusinsinööri Lassi Aalto Asiantuntijapalvelut Lassi Aalto Oy:stä. n Etualan raivattu alue odottaa Teranap-erää ja eristeen asennusta. Taaempana aiemmin valmistunut, jo käytössä oleva rikastehiekka-allas. Hämeenkylän kartanon katon uusimisessa käytettiin Monarperm 900 -aluskatetta. 7

8 Katteentekijä 1/2010 Icopal Oy Läntinen teollisuuskatu Espoo Puhelin Faksi Katteentekijä Icopal Oy:n sidosryhmäjulkaisu. Seuraava numero ilmestyy marraskuussa Päätoimittaja Icopal Oy Toimitussihteeri Maija Hakala Viestintätoimisto AC-Sanafor Oy Ulkoasu ACM Paino Erweko Painotuote Oy Rakentaminen supistui edelleen, asuntotuotanto kasvussa Tuoteuutisia Rakentamisen määrän arvioidaan edelleen tänä vuonna supistuvan kaksi prosenttia viimevuotisen 13 prosentin pudotuksen jälkeen. Kahden viime vuoden aikana talonrakennustöiden aloitukset ovat supistuneet 40 prosenttia, mutta tänä vuonna kasvua odotetaan seitsemän prosentin verran 33 miljoonaan euroon. Uusia asuntoja käynnistetään tänä vuonna kappaletta ja etenkin pientalojen määrät kasvavat tänä vuonna. Valmistaloteollisuuden tilauskanta on kohentunut merkittävästi viime vuoteen verrattuna. Myös asuinkerrostalohuoneistojen rakentaminen kasvaa kun elvytystoimien vaikutukset tuntuvat vielä tänä vuonna yhdessä piristyneen vapaarahoitteisen tuotannon kanssa. Valmiiden, myytävien asuntojen määrä on supistunut selvästi vuoden takaisesta. Toimitilarakentamisen alamäki tasoittuu tänä vuonna, ja vuodelle 2011 odotetaan jo kasvua. Hankkeita on vireillä runsaasti mutta niiden aloituksia on lykätty. Liike- ja toimistorakennusten aloitukset pysyvät tänä vuonna ennallaan, kun viime vuonna niiden uudisrakentaminen väheni 33 prosenttia. Vaikka kiinteistömarkkinat ovat hiljentyneet, investointeja tehdään uusiin tiloihin ja toimistojen vajaakäyttöasteet ovat kohonneet korkealle. Julkisten palvelurakennusten ovat samalla tasolla kuin viime vuonna. Kuntatalouden heikkeneminen karsii kuitenkin välttämättömiäkin rakennusinvestointeja. Hoito- ja opetusalan rakennuksia rakennetaan melko vilkkaasti ja varastorakentaminen lisääntyy tänä vuonna jonkin verran. Sen sijaan teollisuuden tarve investoida vähenee. Työttömyys paheni, mutta odotettua vähemmän Korjausrakentamisen osuus talonrakentamisesta oli noin 45 prosenttia. Sen määrän arvioidaan vuosina kasvavan kaksi prosenttia vuodessa. Maa- ja vesirakennusalan suhdannetilanne on heikentynyt hieman viime keväästä. Suuret hankkeet työllistävät urakoitsijoita vasta Rakennusalan työttömyys paheni viime vuonna odotettua vähemmän. Rakentamisen supistuminen ei ole näkynyt rakentamisen työllisyydessä täysimääräisesti, sillä se heikkeni vain henkilöllä viime vuonna eli kuusi prosenttia. Ra- kentamisen arvioidaan työllistävän tänä vuonna henkilöä. Lisäksi Suomessa työskentelee arvioilta noin ulkomaalaista työntekijää. Ulkomaalaisten osuuden arvioidaan lähivuosina kasvavan eläköitymisen ja työvoiman tarpeen lisääntymisen myötä. Rakentamisen yleiset näkymät lähivuosille ovat melko myönteiset, vaikka ilman vientiteollisuuden apua investointitoiminta ei lähde kunnolla vauhtiin. Kuluttajien ja elinkeinoelämän luottamus on osittain palautunut, mutta talouskasvu pysyy lähivuosina vaatimattomana. Korkotaso pysynee alhaisena ensi vuoden loppuun asti, mikä hyödyttää etenkin asuntotuotantoa. n Lähde: Rakennusteollisuus RT ry Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys Rakennusteollisuuden tuotannon määrä, trendiviiva Rakennustuotannon arvo vuonna 2009 Kattolaattojen valikoima uudistui Icopalin bitumisten kattolaattojen valikoima on uudistunut. Optima ja Plano ovat yhdistyneet Planoksi, eikä Optimatuotenimi ole enää käytössä. Laattamalleista Plano Nova on poistunut valikoimista eikä Plano Natur-laattaa jatkossa saa karpalonpunaisena. Perinteisten kattolaattojen ohelle valikoimiin on tullut Icopalin uutuustuote eli PlanoPro. PlanoPro on jopa puolet nopeampi asentaa PlanoPro vastaa ulkonäöltään suosittua PlanoNatur-mallia. Värivaihtoehdot ovat grafiitinmusta, tiilenpunainen sekä vaaleanharmaa. Harmaan sirote on ilmaa puhdistava uutuus eli Noxite. PlanoPro-kattolaattaa asennettaessa jää yksi aikaa vievä vaihe kokonaan väliin, sillä uudesta kattolaattamallissa ei ole lainkaan irtirevittävää erillistä suojamuovia. Työmaa pysyy siistimpänä ja myös jätekustannuksissa tulee säästöä. Harjan ja räystäiden viimeistelyyn käytetään PlanoPro Combi -harja- tai räystäslevyä. n Sammaleenpoistoaine isoon kanisteriin Icopal sammaleenpoistoainetta saa nyt viiden litran kanisterissa, kun aiemmin pakkaus koko oli litran. Laimentamat tomana käytettävä aine on biologisesti hajoavaa ja puutarhan kasveille vaaratonta. Sammaleenpoistoaine levitetään puhdistettavalle alueelle kastelukannulla, kasviruiskulla tai harjalla. Aineen annetaan vaikuttaa parin vuorokauden ajan kunnes kasvusto on muuttunut rusehtavaksi. Tämän jälkeen sammal poistetaan harjaamalla tai painepesurilla ruiskuttamalla. Kanisteri riittää 50 kattoneliölle. n Katteen tekijä Katteentekijä on Icopal Oy:n sidosryhmäjulkaisu. 1 / 2010 Tilaa Katteentekijä tai anna palautetta! Sisältö 3 4 Rakentamisella iso merkitys kestävässä kehityksessä Valokatteet keventävät ilmettä Schipholin lentokenttä Amsterdamissa on yksi Euroopan vilkkaimmista. Matkustajamäärissä mitattuna Schiphol on neljänneksi suurin heti Lontoon Heathrown, Pariisin Charles de Gaullen ja Frankfurtin lentokenttien jälkeen. S Schiphol rakentaa tulevaisuutta varten atojen lentojen ja tuhansien matkustajien päivittäinen liikenne tekee Schipholista merkittävän liikenteen solmukohdan, josta matkaa jatketaan autolla, junalla tai jatkolennoilla kaikkialle Eurooppaan ja ympäri maailmaa. Kestävä kehitys on Schipholin strategian avainsana. Liiketoiminta tulee kasvamaan ja lentoliikenne sen mukana. Suunnitelmien mukaan vuonna 2020 Schipolista lähtee jo lentoa. Se on valtava määrä. Lentojen myötä lisääntyy myös muu liikenne kentän ympäristössä. Tavoitteena ilmastoneutraali kenttä paitsi jatkuvaa omaa tutkimustyötä myös muiden alojen, kuten rakennusalan kehityksen seuraamista päästöjä vähentävien tai neutraloivien ratkaisujen löytämiseksi. Icopal-konsernin kehittämä ilmaa puhdistava Noxite-kate on yksi Schipholin linjan mukaisista uusista rakentamisen ratkaisuista. Lentokentällä on juuri aloitettu tutkimusprojekti, jossa yksi kentän rakennuksista on katettu tällä bitumikatteella. Suuri liikenteen määrä tarkoittaa myös suuria liikenteen päästöjä. Noxite muuttaa ilman typen oksideja nitraatiksi jotka Icopal >>> 5 6 Honkarakenteen kumppaniksi Savunpoistoluukkujen huolto pelastaa ihmishenkiä Päästöjen hillitseminen on merkittävä osa Schipolin kehitysstrategiaa. Tavoitteet saavutetaan paitsi optimoimalla liikennejärjestelyjä, myös etsimällä uusia keinoja ilmanlaadun parantamiseksi. Ympäristöhallintolaki asettaa omat raaminsa lentokentän toiminnalle. Sitä täydentää Schipholin oma ympäristöpolitiikka, jossa on tavoitteita ja mittareita muun muassa ilman laadulle, jätteen käsittelylle ja energian käytölle. Ohjeet koskevat sekä jokapäiväistä toimintaa että laajempia kokonaisuuksia ja kentän tulevaisuuden suunnitelmia, myös rakentamista. Visionamme on tehdä liiketoiminnasta tulevaisuudessa täysin ilmastoneutraalia, kertoo insinööri Martin Kapper Schiphol Real Estatesta. Katteella typen oksideja vastaan Schipholissa etsitään jatkuvasti uusia tapoja ja menetelmiä toteuttaa kasvu ekologiset arvot huomioiden. Tämä edellyttää sadevesi huuhtoo mennessään, selventää tuotekehityksestä vastaava Frits Zandvoort Icopalin Hollannin maaorganisaatiosta. Ilmaa puhdistava vaikutus perustuu katteen pintasirotteen sisältämään titaanidioksidiin, joka yhdessä auringon, tuulen ja sateen vaikutuksesta neutraloi muun muassa liikenteen tuottamia haitallisia typenoksideja vähäiseksi määräksi nitraatteja. n

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2010 Tervetuloa kylään uudelleen suunniteltuun ja kestävästi toteutettuun 60-luvun lähiöön 8 16 20 Aluesuunnittelijat pelaavat yhteen Nollatoleranssi tyrmää korruption Äiti

Lisätiedot

Smail. Vihreydestä. vastuullisuuteen. Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Vihreydestä. vastuullisuuteen. Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 1 2011 Vihreydestä vastuullisuuteen 14 8 22 Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta laudaturin Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri

Lisätiedot

Heikki Perkiö on ollut tiilirakentamisen asiantuntija

Heikki Perkiö on ollut tiilirakentamisen asiantuntija Hinta 6,50 1 Tiili tulee vielä! Heikki Perkiö on ollut tiilirakentamisen asiantuntija ja puolestapuhuja jo 40 vuoden ajan. Hän on myös nähnyt tämänkin tuotantoalan myllerryksen, kuinka 60 suomalaista tiilitehdasta

Lisätiedot

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kysyntäjoustohankkeessa selvitetään kaukolämmön uudenlaista käyttöä Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kenen vastuulla on katto? www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa

Lisätiedot

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007 Asumisen energiavalinnat 18 26 5 Nytpä tahdon olla ma, pienen mökin laittaja... Moni löytää itsestään pienen rakentajan

Lisätiedot

jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi Näin sujuu ikkunoiden vaihto! Hoida katto kuntoon ajoissa

jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi Näin sujuu ikkunoiden vaihto! Hoida katto kuntoon ajoissa Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Hoida katto kuntoon ajoissa Ylläpito

Lisätiedot

Tieto. Rakentajat. - salaojat - pihatyöt - kivityöt - maarakennustyöt. TMI RAKENNUS-HARTIKKA Puh. 0400-890 215. Oulun seudun

Tieto. Rakentajat. - salaojat - pihatyöt - kivityöt - maarakennustyöt. TMI RAKENNUS-HARTIKKA Puh. 0400-890 215. Oulun seudun Oulun seudun Rakentajan Tieto Huhtikuu 2/2014 Pihapuiden kaadot Kantojen jyrsintä Pihanurmikon jyrsintä ja mullan levitys TMI RAKENNUS-HARTIKKA Puh. 0400-890 215 - salaojat - pihatyöt - kivityöt - maarakennustyöt

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot

Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan

Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan 12 8 19 26 Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan Terve kilpailu on kaikkien etu Rappaus sopii sisustukseen Julkisivussa 300 vuotta vanhaa tiiltä HARKOT TIILET LAASTIT Kannen kuva: Talo Partasen kuvasi

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Enston sidosryhmälehti 2013. Designin vaikea kysymys: Miksi? ABB ja Ensto: Leena Mörttisen. Vallankumous. alhaalta ylöspäin

Enston sidosryhmälehti 2013. Designin vaikea kysymys: Miksi? ABB ja Ensto: Leena Mörttisen. Vallankumous. alhaalta ylöspäin Enston sidosryhmälehti 2013 Designin vaikea kysymys: Miksi? ABB ja Ensto: Erään kumppanuuden anatomia Leena Mörttisen Vallankumous alhaalta ylöspäin 1 Sisältö 5 6 10 13 14 18 20 24 26 28 30 32 33 34 36

Lisätiedot

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Gasumin vuosi 2013 Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Uudet LNG-hankkeet turvaavat luonnonkaasun asemaa Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita Luonnonkaasun käytön laajenta misella

Lisätiedot

4VINKKIÄ KOTI JA RAKENTAMINEN KOTI ON IHMISEN TÄRKEIN PAIKKA. Ekologinen rakentaminen ja remontoiminen i ovat panostus viihtyvyyteen ja ympäristöön.

4VINKKIÄ KOTI JA RAKENTAMINEN KOTI ON IHMISEN TÄRKEIN PAIKKA. Ekologinen rakentaminen ja remontoiminen i ovat panostus viihtyvyyteen ja ympäristöön. Piharakentaminen Kunnosta pihasi - nosta talosi arvoa TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI Lämmitys Oikealla lämmitysmuodolla lisäät energiatehokkuutta Passiivirakentaminen Päätös passiivitalosta

Lisätiedot

UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI.

UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI. Häiritsevä elämä varoituksen perusteena Putki polttelee jo Huoltosopimukset taloyhtiöissä www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiön hissit uusitaan ryhmäkorjaushankkeessa UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI.

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

FEIN MultiMaster nyt myös akkukäyttöisenä versiona

FEIN MultiMaster nyt myös akkukäyttöisenä versiona Alkuperäinen Saksassa valmistettu FEIN MultiMaster on nyt saatavana myös akkumallina. 14,4 voltin litiumioniakuilla varustetun monitoimikoneen teho ja käyttömahdollisuudet ovat samat kuin tutulla verkkolaitteella,

Lisätiedot

KYYKYTTÄVÄT KUNTIA. Korjata pitää, vaikka rahaa puuttuu. 7/2012 Puu ja betoni voidaan yhdistää toimivalla tavalla, Hermann Kaufmann sanoo.

KYYKYTTÄVÄT KUNTIA. Korjata pitää, vaikka rahaa puuttuu. 7/2012 Puu ja betoni voidaan yhdistää toimivalla tavalla, Hermann Kaufmann sanoo. ALANSA YKKÖNEN 7/2012 Puu ja betoni voidaan yhdistää toimivalla tavalla, Hermann Kaufmann sanoo. sivu 16 sivulla 36 Savo-Pielisen jätelautakunta vetää yhtä köyttä sivu 18 HS-Vesi siirtää pian vettä yli

Lisätiedot

Remontoimme takuutyönä. Remontoimme. takuutyönä. kylpyhuoneet. kylpyhuoneet. saunat. keittiöt. sisustukset. vesikatot. kylpyhuoneet vesikatot

Remontoimme takuutyönä. Remontoimme. takuutyönä. kylpyhuoneet. kylpyhuoneet. saunat. keittiöt. sisustukset. vesikatot. kylpyhuoneet vesikatot Oulun seudun Rakentajan Tieto Huhtikuu 2/2015 Rakentajamessut Oulussa 17.-19.4.2015 Kotisiivousta Ikkunoiden pesu Kotisiivousta vanhuksille (ei ALV:ia) Rakennussiivous Toimitilojen sopimussiivous SIIVOUSPALVELUU

Lisätiedot

+Työmaa. puusta. Hämeenlinnakeskus. SRV:n Ojala: Johtaja on esimerkki. Veera Kehtola aikataulutti Kulttuuritalon. Suojaa puut kunnolla

+Työmaa. puusta. Hämeenlinnakeskus. SRV:n Ojala: Johtaja on esimerkki. Veera Kehtola aikataulutti Kulttuuritalon. Suojaa puut kunnolla 2/2013 Enemmän ennakkosuunnittelua +Työmaa Hämeenlinnakeskus Glykolitunnelissa on ahdasta Suojaa puut kunnolla CE-merkintä vaikuttaa työmaalla SRV:n Ojala: Johtaja on esimerkki Veera Kehtola aikataulutti

Lisätiedot

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA SKAPAT ENERGIAN ASIAKASLEHTI 02/14 NEWS Energiakolmio ja Skapat Energia YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6 Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA HEIKOISTA AJOISTA HUOLIMATTA s. 8 SUBWAY tekee leivästä lounaan s. 4 TÄSSÄ

Lisätiedot

Nuoren perheen lämpöremontti. Öljyn hintaliikkeet. Asumista seen makuun. Monitahoinen ilmastonmuutos. Asiaa öljylämmityksestä

Nuoren perheen lämpöremontti. Öljyn hintaliikkeet. Asumista seen makuun. Monitahoinen ilmastonmuutos. Asiaa öljylämmityksestä Asiaa öljylämmityksestä 2 1 2011 tämän t ies i tkö tämän 5 vastausta aurinkolämmöstä t iesi tkö tämän ti es itkö 8 12 30 Monitahoinen ilmastonmuutos Asumista seen makuun aikui- Öljyn hintaliikkeet Nuoren

Lisätiedot

Tieto. Puukeitaan avulla onnistut varmasti. Ikonen Matti S Tmi. Keski-Suomi Maaliskuu 1/2012. Pohjatutkimukset Kartoitukset

Tieto. Puukeitaan avulla onnistut varmasti. Ikonen Matti S Tmi. Keski-Suomi Maaliskuu 1/2012. Pohjatutkimukset Kartoitukset RAKENTAJAN TIETO Rakentajan 1 Ikonen Matti S Tmi Tieto Keski-Suomi Maaliskuu 1/2012 Välitie 4, 41500 HANKASALMI Puh. 040 548 7906 matti.ikonen@co.inet.fi www.msikonen.fi Pohjatutkimukset Kartoitukset Vuotta

Lisätiedot

Uusiutuvaa energiaa suoraanluonnosta.fi

Uusiutuvaa energiaa suoraanluonnosta.fi M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2008 Versowood_HOTTI_real_final.ai 17.10.2008 15:36:36 27.10.2008 LÄMMITYSPELLETTI Kotimaisen metsäteollisuuden sivutuotteista jalostettava

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan. www.kita.fi. Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta

Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan. www.kita.fi. Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Lämmitysjärjestelmää valittaessa energiatehokkuus on keskeistä Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan Kytkinyksikkö energianmittauksella

Lisätiedot

RAKENNUS-EXTRA. Koulukatu kt 46,5 m². 2h, kk, peruskuntoinen 1. asuinkerroksen. Harjupolku rt 37,0 m². Järjestä liikuttava NYT SE ON TÄÄLLÄ

RAKENNUS-EXTRA. Koulukatu kt 46,5 m². 2h, kk, peruskuntoinen 1. asuinkerroksen. Harjupolku rt 37,0 m². Järjestä liikuttava NYT SE ON TÄÄLLÄ Pohjois-Karjalan Yritys- maailma Huhtikuu 1/2014 RAKENNUS-EXTRA Kokemusta ja ammattitaitoa Joensuusta Torikatu 15, 80100 Joensuu puh. 0500 188 605, fax 013 318 013 toimisto@tiimi-perinta.fi www.tiimi-perinta.fi

Lisätiedot

Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea. Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle!

Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea. Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle! FENESTRAN ASIAKASLEHTI 1/2009 Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle! VANHASSA VARA PAREMPI Suomen rakennussektori

Lisätiedot

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta Fortum 3 2008 Energiaopas yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Energiakumppanina asiakkaan arjessa Fortum haluaa olla halutuin energiantoimittaja

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot