Lentoliikenteen merkitys aluekehitykselle. Savonlinnan näkökulma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lentoliikenteen merkitys aluekehitykselle. Savonlinnan näkökulma"

Transkriptio

1 1(11) Lentoliikenteen merkitys aluekehitykselle Savonlinnan näkökulma Tutkimukseen ja kansainväliseen vertailuun perustuva katsaus Northpoint Aviation Services Limited, Farr, Inverness, U.K. IV2 6XJ Savonlinnan Yrityspalvelut Oy, Puistokatu 1, FI Savonlinna

2 2(11) Johdanto 1. Finavia on tuonut julkisuuteen aikeensa sulkea lentokenttäverkoston pienimpiä lentoasemia (Savonlinna, Varkaus, Kemi-Tornio, Pori, Kajaani ja Enontekiö). Liikenneministeriön työryhmä valmistelee ilmailustrategian linjauksia. Niiden alueiden, joille lentoliikenteen säilyttäminen ja yhteydet Helsinkiin ja maailman talouskeskuksiin ovat keskeinen strateginen intressi, on pyrittävä vaikuttamaan strategian muotoiluun. Työhön vaikuttamiseksi on esitettävä vakuuttavat ja asialliset perusteet lentoasemien säilyttämiseksi aluekehityksen, liikenneyhteyksien merkityksen ja taloudellisten syiden vuoksi. 2. Lakkautusuhan alla on myös Savonlinnan lentoasema, jonka lentoliikenteen jatkuvuutta Savonlinna pitää kaupungille strategisesti merkittävänä. Savonlinnan kaupunki ja valtio ovat ylläpitäneet lentoliikennettä Savonlinna-Varkaus reitillä tukemalla sitä julkisen palvelun velvoitteen perusteella. Savonlinna on tilannut Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevalta lentoliikennekonsultilta Northpoint Aviationilta kattavan, todennettuun tietoon perustuvan katsauksen Savonlinnan lentoaseman säilyttämisen merkityksestä.. Katsauksen on tarkoitus olla kannanotto keskusteluun suomalaisen ilmailupolitiikan muutoksista. Tämä muistio kokoaa kansainvälisten tutkimusten perusteella todennettavat strategiset perustelut Savonlinnan lentoaseman säilyttämiselle. Northpoint Aviationilla on kattava kokemus- ja tietopohja, jolle tässä esitetyt strategiset linjaukset perustuvat. Niissä hyödynnettyä osaamista ja tutkimustietoa ovat laaja ja kasvava akateeminen ja ammattikirjallisuus, joka korostaa lentoyhteyksien merkitystä alueellisille ja kansallisille talouksille muiden Pohjois-Euroopan maiden linjaukset ja keinot tukea ja kehittää alueellisia lentoyhteyksiä Savonlinnassa Baltic Bird WP5.3 Interreg IVc-hankkeen aikana todennettu potentiaali ja suositukset menetelmistä, joilla turvattiin kilpailukykyinen tarjousprosessi julkisen palvelun velvoitteen mukaiselle reitille Helsinkiin Baltic Bird Interreg IVc projektin tuloksena on jaettu kokemuksia lentoliikennettä kehittävien ja turvaavien paikkakuntien kanssa eri Euroopan maissa sekä vertailtu erilaisia tilanteita sekä perusteluja lentoliikenteen kehittämiselle. 3. Tässä tarkastellaan taloudellisten hyötyjen osalta erityisesti ilmailupalvelujen heijastusvaikutuksia. Tarkoitus on myöhemmässä vaiheessa syventää paikallista aluekohtaista arviointia, jota mm. UniConsult-konsulttitoimisto on tehnyt Baltic Bird -hankkeessa. Näin luodaan tarkka analyysi Savonlinnan lentoaseman tämänhetkisistä suorista, epäsuorista ja katalyyttivaikutuksista. Samalla todennetaan ne seuraukset, joita lentokentän sulkemisella olisi koko kaupungille ja Savonlinnan seudulle. 4. Perusteluja Savonlinnan kaltaisten alueiden lentoyhteyksien säilyttämiselle ovat lentoyhteyksien luomat laajat taloudelliset ja sosiaaliset hyödyt vaihtoehtoisten alueellisten liikennöintimuotojen kehittämisen esteet ja niihin liittyvät ongelmat alustava, vertaileva analyysi toisten Euroopan laita-alueiden maiden, kuten Iso-Britannian ja Irlannin, ratkaisumalleista.

3 3(11) Lentoyhteyksien merkityksestä 5. Yhdistyneessä kuningaskunnassa käydään juuri nyt ilmailukeskustelua, jonka ytimessä ovat elinkeinoelämän liikennöintitarpeet pitkällä aikavälillä. Tarpeiden vastaamiseen etsitään mahdollisimman kustannustehokkaita tapoja, joilla pyritään pienimpiin mahdollisiin ympäristöhaittoihin joko käyttämällä nykyisiä lentokenttiä ja ilmatilaa parhaalla mahdollisella tavalla tai harkitsemalla uusien kiitoratojen paikat huolellisesti. Vuonna 2003 julkaistu Yhdistyneen kuningaskunnan ilmailun linjauksia 1 tukenut talousanalyysi keskittyi lentokenttien tuomiin hyötyihin ja työllistävyyteen. Sen tilalle on kuitenkin tullut monipuolisempi ja strategisempi arviointitapa, joka keskittyy lentokenttien yleiseen arvonlisäykseen (GVA General Value Added) ja seurannaisvaikutuksiin. Seurannaisvaikutuksia ovat esimerkiksi kaupankäynnin määrä, alueelle tulevat sijoitukset ja lisääntynyt matkailutulo. Liite A sisältää yhteenvedon siitä, miksi akateemisessa ja ammattimaisessa kirjallisuudessa pidetään keskeisinä erityisesti lentoliikenteen katalyyttivaikutuksia ja niiden suhdetta erilaisiin liikenneyhteyksiin. 6. Professori Jorma Mäntynen Tampereen teknillisestä yliopistosta esitti useita samoja argumentteja hiljattain julkaistussa artikkelissaan suomalaisesta lentoliikenteestä 2 : Lentoliikenneyhteydet ovat avainasemassa Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn takaamisessa. Ei riitä, että hyödynnämme tietoliikenneverkkoja. Tarvitaan lentoliikennettä yhdistämään suomalaisia muuhun maailmaan ja tekemään Suomesta houkutteleva maa yrityksille ja matkailijoille. Riippuvuus kansainvälisistä kauppasuhteista ja saavutettavuutemme edellyttävät Suomen entistä vahvempaa kytkemistä osaksi globaalia kanssakäymistä. Lentoasemat onkin nähtävä investointina Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Lentoasemien tärkein tehtävä on edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja maamme hyvinvointia. 7. Yhdistyneen kuningaskunnan hallinto päivitti juuri ilmailupolitiikkaansa ja päätyi samanlaisiin ajatuksiin 3. Se: myöntää, että lentokentillä on maassamme merkittävä asema sekä kotimaisten että ulkomaisten liikenneyhteyksien kannalta ja että ne voivat vauhdittaa ratkaisevasti alueellista talouskasvua. Lentäminen ei tarjoa syrjäseuduillemme ylellisyyttä vaan elintärkeitä yhteyksiä. (kappale 1.21). 8. Lentoyhteys Lontooseen ja pääsy sen tarjoamiin jatkoyhteyksiin on avainkysymys Yhdistyneen kuningaskunnan reuna-alueiden kuten Skotlannin, Pohjois-Irlannin ja Lounais-Englannin kehitykselle. Lentoyhteyksien palvelutaso vaikuttaa vahvasti alueiden pääsyyn maan suurimmille ja merkittävimmille markkinoille. Lontoon kautta niille avautuvat myös monet liiketoimintamahdollisuudet maailmalla. Juuri nyt Yhdistynyt kuningaskunta pyrkii monien Euroopan maiden tavoin toipumaan vuoden 2008 lamasta ja euroalueen velkakriisistä. Pyrkimysten aikana on huomattu lentoyhteyksien vaikuttavan ratkaisevasti yksittäisten 1 Department for Transport 2003: The Future of Air Transport White Paper. 2 Mäntynen, Jorma 2013: Lentoasemat ovat investointi Suomen menestykseen. K3 viestintä. 3 HMG 2013: Aviation Policy Framework. CMND 8454.

4 4(11) yritysten, kaupunkien ja kasvavien elinkeinosektoreiden kilpailukykyyn Euroopan- ja maailmanmarkkinoilla. 9. Ilman lentoyhteyksiä kaikki yllämainitut alueet ovat yli 4,5 tunnin matkan päässä Lontoosta ja siten myös jatkoyhteyksistä. Kestoltaan yhden päivän pituinen liikematka pääkaupunkiin ei tällaisilla matka-ajoilla ole mahdollinen, ja pääsy muualle Eurooppaan ja Euroopan ulkopuolelle käy erittäin hankalaksi. Suomessa Helsinki on Lontooseen verrattavassa asemassa sillä se on maan ydin ja suurten yritysten kotipaikka. Helsinki on ainoa kaupunki Suomessa, jonka lentokenttä tarjoaa laajan valikoiman kansainvälisiä kuljetuspalveluja ja liikenneyhteyksiä kilpailukykyisin aikatauluin. Kotimaisen syöttöliikenteen puuttuminen vähentäisi Helsinki-Vantaan lentoaseman kilpailukykyä ja matkustajamääriä. Herää siis kysymys, että onko jatkoyhteyksien käyttö otettu huomioon Finavian lentoasemaverkon talouslaskelmissa, vai onko tarkastelu rajoittunut vain yksittäisten lentoasemien tappioihin. 10. Tekijöille on syntynyt käsitys, ettei Finavia halua tai voi toivottavalla tavalla ottaa huomioon sitä merkitystä ja vaikuttavuutta mikä sen palveluilla on sen oman liiketoiminta-alueen lisäksi ja ulkopuolella. Alueelliset lentoyhteydet palvelevat myös erittäin merkittävällä tavalla koko maan sosiaalista koheesiota, sillä pääkaupunki tulee niiden avulla maan reuna-alueiden asukkaiden ulottuville. Ne mahdollistavat heille poliittisen edustuksen, pääsyn kulttuuri- ja urheilutapahtumiin, kouluttautumisen ja ehkä tärkeimpänä vierailut ystävien ja sukulaisten luo. Lentoyhteydet yhdistävät tärkeällä tavalla maata, joka on muutoin niin suuri ja harvaan asuttu. Vaihtoehtoiset liikennöintimuodot 11. Saamiemme tietojen mukaan Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa tarkastella lentoliikennettä osana joukkoliikenteen yleistä palvelutasoa ja matkustusketjua, jossa oletetaan joiden ilman lentoyhteyksiä jäävien alueiden tukeutuvan laajempia alueita palvelevien maakuntakenttien (regional hubs) tarjoamiin liikenneyhteyksiin. Kriteeriksi on 3 tunnin matka-aika maakuntakentälle (ennen Helsinkiin) ja 6 tunnin kokonaismatka-aika pääkaupunkiseudulle. Eräille väli-suomen kaupungeille tämä merkitsee huomattavaa saavutettavuuden ja palvelutason laskua. Päivän mittainen asiointi pääkaupungissa tulisi mahdottomaksi. Palvelutason näin radikaali huonontaminen ei vastaa EU:n liikennepolitiikassa oletettua kaupunkikeskusten palvelutasoa eikä sille löydy tutkimuksellisia perusteita. Matkaketjun pidentäminen myös lisää maaliikennettä ja erityisesti yksityisautoilua ja koko matkaketjun CO2- päästöjä verrattuna suoriin yhteyksiin verrattuna. 12. Useissa Länsi-Euroopan maissa nopeat junayhteydet ovat hyvä vaihtoehto lentopalveluille silloin, kun alueella on riittävän hyvä rautatieinfrastruktuuri. Tilanne on tällainen eritoten Ranskassa, Saksassa ja Benelux-maissa. Viime aikoina myös Espanjaan ja Italiaan on rakennettu korkeatasoisia rautatieyhteyksiä. Nopeat junayhteydet ovat onnistuneet valtaamaan suuren osan liikennemarkkinoista näiden maiden kaupungeissa silloin kun matka pääkaupunkiin kestää 2,5 3 tuntia maaliikenteessä. Rautatiet ja lentoliikenne tavallisesti sekä kilpailevat keskenään että täydentävät toisiaan 3 4,5 tuntia kestävillä matkoilla. Neljän tunnin kynnyksen ylityttyä lentäminen muuttuu kuitenkin monien matkojen käytännöllisimmäksi kulkumuodoksi sen sijaan, että se olisi rajoitettu pelkästään ajansäästöä tai jatkoyhteyksiä hakeville. Maaliikenneyhteydet Savonlinnasta

5 5(11) Helsinkiin osuvat juuri tähän neljän tunnin rajakohtaan, jossa maayhteyksiä kehittämällä tyydyttävää palvelutasoa ei pystytä järjestämään. 13. On hyvin epätodennäköistä, että junayhteyksillä, ja/tai yhdistämällä liikennemuotoja matkaketjuissa, voitaisiin Suomessa korvata, km:n mittaisia lentoreittejä. Tähän on useita syitä: Suomi on pinta-alaltaan suuri maa ja Etelä-Suomen ulkopuolelle jää harvaan asuttuja kuljetuspalveluita tarvitsevia alueita, joiden matkustajapotentiaali on rajoitettu. Riittävän tiheällä vuorovälillä toimivien tehokkaiden matkaketjujen tarjoaminen on monissa tapauksissa operaattoreille taloudellisesti kannattamatonta. Helsinki kattaa prosentuaalisesti valtaosan Suomen väkiluvusta (n. 1,2 miljoonaa 5,4 miljoonasta), samalla kun seuraavat kymmenen suurinta kaupunkia ovat varsin pieniä. Niistä vain Turun ja Tampereen väkiluvut ylittävät asukkaan rajan, jota on yleisesti pidetty kannattavuuskynnyksenä nopealle junayhteydelle. Kolme viidestä Helsingin jälkeen suurimmasta kaupungista (Tampere, Turku ja Lahti) on Helsingistä korkeintaan kahden tunnin ajomatkan päässä. Ne eivät sijaitse keskenään maantieteellisesti samalla suunnalla, joten alueelliset pikajunapalvelut sopivat niiden ja Helsingin välille paremmin kuin nopeat junayhteydet. Edellistä väitettä tukevat varsinkin suurnopeusraiteiden mittavat kustannukset. Ne ovat yleensä noin 12,5 25 milj. euroa kilometriltä silloin, kun reitille osuvat maanmuodot ja - rakenne ovat sopivia. Suomessa maasto mitä luultavimmin ei ole niin helppoa, mikä nostaisi kulut vielä korkeammiksi. Näin ollen useimmille suomalaisille kaupunkikeskuksille nopeiden junayhteyksien kehittäminen ei ole käyttökelpoinen vaihtoehto näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Lentoliikenne on infrastruktuurikustannuksiltaan ylivoimainen vaihtoehto erityisesti pienempien keskusten kuljetustarpeiden tyydyttämiseen. Professori Jorma Mäntysen arvion mukaan Suomessa on käytössä noin 70 km kaupallista kiitorataa. Raiteita sen sijaan on km ja teitä km. Lentokentät tukevat monia eri käyttötarkoituksia ja niillä on monitahoista taloudellista potentiaalia. Lentokenttien panos-tuotos-suhde voi olla huomattavasti suurempi kuin muilla liikennöintimuodoilla. Suurnopeusraiteiden ja kiskokaluston ylläpito on kallista varsinkin kiitoratoihin ja nykyaikaisiin lentokoneisiin verrattuna. On myös näyttöä siitä, että rautateiden ympäristöystävällisyyttä on ylikorostettu 4. Junien energiankäyttö kasvaa niiden nopeuden kasvattamisen myötä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa uutta suurnopeusraidetta HS2 (ja samalla siirtymistä ilmasta raiteille) ei enää perustella ympäristösyillä vaan kuljetuskapasiteetilla. Hyvänä esimerkkinä on myös vuoden 2008 tutkimus 5 Newquayn lentokentästä, josta on juuri neljän tunnin matka Lontooseen. Lentoliikenteessä matkalla Newquaysta Cornwalliin yhden matkustajan kilometrikohtaiset päästöt olivat vain hivenen suuremmat kuin autoillessa tai rautateillä. Poikkeuksena ovat energiatehokkailla autoilla matkustavat perheet. 14. Kansallisten voimavarojen kannalta pienten lentoasemien ja tehokkaiden lentoreittien ylläpito on huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin rautateiden rakentaminen, kun halutaan yhdistää Savonlinnan (seutukunnan ja vaikutusalueen väkiluku n ) kaltaisia, neljän tunnin ajomatkan päässä olevia kaupunkeja Helsinkiin. 4 ERAA 2012: Air and Rail Setting the Record Straight. 5 Newquay Cornwall Airport 2008: A Comparative Analysis of the Climate Change Impacts of Alternative Transport Modes to Cornwall.

6 6(11) Savonlinnan lentoliikenteen merkitys Baltic Bird-projektissa on tehty analyysi Helsingin-Varkauden-Savonlinnan lentoreitin matkustajapotentiaalista ja todettu, että reitin potentiaali optimoiduilla aikatauluilla on matkustajaa vuodessa. Tämä merkitsee, että reitin kehittämiselle on perusteet ja matkustajamäärien kasvattaminen on mahdollista. Alueellisten taloudellisten vaikutusten arvioinnin perusteella Savonlinna lentoaseman toiminnalla on Savonlinnalle 2-3 miljoonan euron suora vaikutus. Epäsuorat taloudelliset vaikutukset muodostuvat lentoyhteyden yritystoiminnalle saavutettavuuden muodossa tarjoamista mahdollisuuksista ja tehokkuushyödyistä erityisesti työajan säästöinä. Etelä-Savon kauppakamarin kyselyn ja yrityshaastattelujen perusteella Savonlinnassa on yrityksiä, joiden kilpailukyky merkittävästi heikkenee ja toimintaedellytykset vaarantuvat. Lentoliikenteen loppumisen on arvioitu johtavan työpaikkojen menetyksiin. Hankkeessa hyödynnetyssä taloudellisten vaikutusten laskentamallissa on arvioitu potentiaalisia hyötyjä optimoidun lentoyhteyden osalta sekä vaihtoehtoisena skenaariona lentoliikenteen loppumisen ja lentokentän sulkemisen taloudellisia vaikutuksia. Suorien ja välillisten aluetalousvaikutusten lisäksi Savonlinnan lentokentän sulkemisella olisi ratkaiseva merkitys tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien rajaamisen kautta. Rakennemuutospaineissa Savonlinnan on määrätietoisesti panostanut matkailun kehittämiseen tulevaisuuden kansainvälisenä matkakohteena. Matkakohteena Savonlinnan potentiaalinen saavutettavuus heikkenee oleellisesti, mikäli lentokenttä ei ole käytettävissä. Vertailuanalyysi 15. On luonnollista, että Finavian kaltainen, eurooppalaisessa kilpailuympäristössä toimiva ilmailuyritys arvioi toimintaansa taloudellisilla suoritusmittareilla, joita ovat: matkustajamäärien kehitys matkustajakohtainen tuotto matkustajakohtaiset subventiokulut lentokenttien brutto- ja nettokulut (eli pakollinen ristiintukeminen) tulevat pääomakulut sijoitetun pääoman tuotto. 16. Finavia on valtion omistama yhtiö, joten valtion omistajana pitää arvioida sen merkitystä ja toimintaa myös ottaen huomioon: Finavian lentokenttien ratkaisevan vaikutuksen liikkuvuuteen, elinkeinoelämän kehitysedellytyksiin ja matkailuun sekä näiden kautta toteutuvaan taloudelliseen tuottoon vaihtoehtoisen infrastruktuurin rakentamisen hinnan verrattuna Finavian liikennöintipalveluihin lentokenttien sulkemisen tai jäädyttämisen peruuttamattomat kulut ja niiden suorat sekä epäsuorat taloudelliset vaikutukset.

7 7(11) 17. Etenkään valtion omistuksessa olevan lentokenttien ylläpitäjän ei tulisi tehdä näin merkittäviä päätöksiä pelkästään kapea-alaisten talouslukemien perusteella. Finavia argumentoi, että sen alueelliset lentoasemat kuluttavat ristiintukemisen muodossa resursseja, jotka se voisi investoida kaupallista potentiaalia omaaviin lentoasemiin. Jos Helsinki-Vantaan kehittämiselle on kestävät kaupalliset perusteet, panostuksia tulee hakea ensisijaisesti kaupalliselta sektorilta ja julkisen sektorin on keskityttävä enemmän tarkastelemaan valtakunnan kokonaisetua. Nyt esitetyt valinnat perustuvat enemmänkin lyhyen tähtäimen tappioiden eliminoimiseen ja maantieteeseen kuin tarpeeseen kehittää tehokkuutta ja optimoida verkoston kannattavuutta kokonaisuutena. Julkisia palveluja tuottavan ja julkisesti omistetun yhtiön toiminnan mittarina ei voi olla pelkästään liiketaloudellinen voitto vaan sitä on arvioitava myös julkisten panosten tuoman kokonaishyödyn ja taloudellisten heijastusvaikutusten näkökulmasta. Tämä tarkoittaa käytännössä, että a) on otettava huomioon kokonaisvaltaisesti tehtyjen ratkaisujen paikalliset ja alueelliset taloudelliset vaikutukset b) tätä tehtäessä on hyödynnettävä asian luonteen vaatimalla tavalla monimuuttujaisia ja useiden rinnakkaisten tavoitteiden tasapainottamiseen tähtääviä optimointiprosesseja (pareto optimization) päätösten valmistelussa. c) Suomen kansallisen intressin näkökulmasta Helsinki-Vantaa ja valtakunnallisen lentoasemaverkon kehittäminen eivät voi olla vaihtoehtoja, vaan koko verkoston ja kunkin lentoaseman strategisen kehittämisen mahdollisuudet on otettava huomioon. 18. EU:ssa on tehty useita eri suuntiin meneviä linjauksia pienten lentokenttien kehittämisen ja ylläpitämisen suhteen. Iso-Britanniassa pienten lentokenttien toimintaa on pyritty kaupallistamaan. Ruotsissa pienet lentokentät on pyritty siirtämään maakuntien hallintaan. Toistaiseksi ei tiedetä, voidaan esimerkiksi Ruotsin ratkaisuilla lisätä turvata lentokenttien toiminta ja lisätä toiminnan tehokkuutta siten, että se palvelee kansallista etua alueiden elinvoiman ja saavutettavuuden turvaamiseksi. Koska lentokenttien yhteiskunnalliset hyödyt monen lentokentän osalta todennäköisesti ovat merkittävästi suuremmat kuin niiden ylläpidosta syntyvät Finavian liiketoiminnalliset tappiot tulisi ilmailustrategian ensisijaisena tavoitteena olla Suomen toteutetun lentoasemaverkostoperiaatteen mukaisen toimintamallin optimointi ja toiminnan tehostaminen sekä vaikutusten arviointi. Osana optimointia ja verkostoperiaatteen rinnalla tulee arvioida kunkin lentoaseman kohdalla mahdollisuudet yhteistyössä paikallisten sidosryhmien ja liike-elämän kanssa lisätä tulovirtoja erilaisista liitännäistoiminnoista, kehittää kiinteistösektoria ja vahvistaa yleensä paikallista ilmailun ja lentoliikenteen tunnettuutta ja merkitystä. 19. Näkemyksemme mukaan Finaviasta on tehtävä analyysi, jossa sitä ja lentoasemaverkoston toimintaa verrataan useisiin muihin lentokenttäyhtiöihin ja lentokenttiin EU:n reuna-alueilla. Näin syntyy arvio sen toiminnan tehokkuudesta ja siitä, onko se kaupallisesti ja toiminnallisesti mahdollisimman innovatiivinen. Suomella on EU:n hyväksynnällä oikeus järjestää ilmailun palvelut lentoasemilla verkostoperiaatteen mukaisesti siten, että toteutetaan lentoasemien ristisubventiota. Tämä linjaukset ovat perustuneet näkemykseen Suomen kansallisen edun kannalta oleellisen ja Helsinki-Vantaan lentoaseman kehittymistä tukevan kotimaan

8 8(11) lentoliikenteen ylläpitämisen tarpeellisuudesta. Sitä ennen ei voi määrittää, onko nykyinen ristiintukeminen tarpeellista saati perusteltua laajempien taloudellisten etujen kannalta. Lentoasema verkoston purkaminen ja mahdollisesti jopa verkostoperiaatteesta ja ristiintukemisesta luopuminen olisi lyhytnäköistä. Yhteenveto 20. Tässä muistiossa on pyritty tarkastelemaan Suomen lentoliikennettä ja lentoasemaverkostoa sekä erityistapauksena Savonlinnan lentoaseman merkitystä laajemmassa kansainvälisessä perspektiivissä. Yhteenvetona havainnoista voidaan todeta: alueiden tavoitteleman kansainvälisen liiketoiminnan näkökulmasta hyvät yhteydet pääkaupungin kautta kansainvälisiiin keskuksiin ovat välttämättömiä Maakuntakenttien ja jopa pienten lentoasemien välilliset ja katalysoivat vaikutukset aluetalouteen ovat erittäin merkittäviä katalyyttisten vaikutusten näkökulmasta monien saavutettavuudeltaan heikkojen alueiden näkökulmasta elintärkeää Lentoasemaverkkoa koskevien poliittisten linjausten ja ratkaisujen tulee toiminnan kannattavuuden ja taloudellisen tehokkuuden tavoittelun ohella perustua kansallisen edun näkökulmasta tehtyyn tarkasteluun lentoliikenteen aluetaloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Saavutettavuuden turvaaminen lentoliikennettä ylläpitämällä on suuressa ja harvaanasutussa maassa usein kustannustehokkain vaihtoehto ja voi olla myös ympäristövaikutusten osalta kilpailukykyinen, jos se vähentää pitkien maakuljetusten osuutta ja yksityisautoilua. Lentoliikenteen tulee olla kuljetusvaihtoehtona myös keskuksissa, jotka ovat 4-8 tunnin maaliikenneyhteyksien päässä Helsingistä. Saavutettavuuden kannalta on tärkeää tarkastella paitsi yhteyksiä pääkaupunkiin, myös kansainvälisiä jatkoliikenneyhteyksiä Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta.

9 9(11) Liite A: Kuinka lentoyhteydet vaikuttavat alueellisiin talouksiin? i. Arviot lentokenttien taloudellisista vaikutuksista rajataan usein kapeasti, ja ne käsittelevät vain kenttien suoria, epäsuoria ja aktivoivia vaikutuksia, esimerkiksi työpaikkoja, yleistä arvonlisäystä ja matkailukulutusta. Niitä on helppo mitata, ja ne ovat varsin kouriintuntuvia mittareita. Pienessä mittakaavassa ne voivat olla toki tärkeitä, mutta yksin ne eivät muodosta vielä kokonaisuutta. On yhä enemmän ja vankempaa näyttöä siitä, että lentoliikenneyhteydet eivät edistä talouskasvua pelkästään lentokenttien lähialueilla, vaan niiden seurannaisvaikutukset ulottuvat myös alueelliselle ja kansalliselle tasolle. Tämä on yksi pääteemoista siinä perusteellisessa analyysissä, jota on tehty Yhdistyneessä kuningaskunnassa käydyn lentoliikenteen kehittämistä koskevan keskustelun tueksi. Tätä työtä voi soveltaa laajemminkin, ja seuraavassa on siitä yhteenveto. ii. lentoyhteyksien seurannaisvaikutuksena muiden elinkeinojen tuottavuus ja kilpailukyky paranee pääasiassa kolmella tavalla: Mahdollistaa voimavaroja siirtymisen tuottavampaan käyttöön, mikä puolestaan vahvistaa kansainvälistä kauppaa ja palveluliiketoimintaa sekä lisää matkailua. Lentoliikenteeseen panostamisen hyöty riippuu saavutettavasta tuottavuuden lisäyksestä sitä hyödyntävillä talouselämän sektoreilla ja matkailun arvonlisäyksestä. 6 Lisää pääomien siirtymistä alueille. Parempi saavutettavuus lisää ulkomaisia ja kotimaisia investointeja. Pääomaintensiteetin kasvu parantaa työn tuottavuutta ja kilpailukykyä. Syntyy innovaatiotoimintaa. Saavutettavuus parantaa osaamisen siirtoa ja hyödyntämistä sijoituksina uuteen ja kehittyneeseen teknologiaan. Osaamisen siirto ja uusien markkinoiden avautuminen luovat uusia työtapoja, menetelmiä ja liiketoimintasuhteita, joiden avulla kilpailukyky ja tehokkuus paranee ja hyödynnetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. iii. Lentoliikenteen hyödyt eivät rajoitu ilmailusektorin luomaan työllisyyteen ja arvonlisäykseen. Lentoliikenne ja ilmailusektori heijastusvaikutuksenaan edistää talouskasvua lisäämällä koko talouden tuottavuutta ja kilpailukykyä. Saavutettavuus ei yksinään synnytä talouskasvua ja kilpailukykyä, mutta lentoyhteydet ovat taloudellisen kehityksen välttämätön edellytys. Saavutettavuuden parantaminen auttaa hyödyntämään laajemmin työvoimaa, taitoja ja pääomaa, tekee kaupasta ja palveluliiketoiminnasta siirrosta tehokasta, mahdollistamalla kaukaisten markkinoiden tavoittamisen ja kannustaa sekä koti- että ulkomaisia yrityksiä sijoittamiseen 7. iv. Konkreettisia esimerkkejä hyvän saavutettavuuden mahdollistamasta pitkälle erikoistuneesta globaalista liiketoiminnasta löytyy Yhdistyneen kuningaskunnan reuna-alueilla Skotlannin 6 Voimavarojen siirto vientisektoreille voi nostaa keskimääräistä tuottavuutta, mutta se saattaa toisaalta nostaa vaihtokurssia. Siten se ehkä saattaa muut sektorit huonompaan asemaan, vaikka se halventaa tuontia ja nostaa käytettävissä olevia kansallisia tuloja. 7 Oxera 2010: Understanding the theory of international connectivity. Tilaustyö liikenneministeriölle.

10 10(11) Ylämailla. Siellä keskeinen kysymys on lentoyhteyden säilyttäminen Invernessiin. Paikallisen talouden tukipilari viskiteollisuus on hyvin kansainvälistä ja vientiin keskittynyttä eikä pystyisi toimimaan ilman lentoyhteyksiä. Sama koskee energiasektoria Aberdeenissa sekä matkailua Cornwallissa ja Länsi-Irlannissa. v. Lentoyhteyksien positiivisesta vaikutuksesta talouteen on nykyisin olemassa runsaasti kirjallisuutta 8. Yhdistyneen kuningaskunnan liikenneministeriön Oxeralta tilaaman selvityksen mukaan kulkuyhteyksien pääedut koskettavat matkaajia, alueellista kilpailukykyä ja kokonaistaloudellisia hyötyjä 9. Kuljetuspalveluiden käyttäjät hyötyvät enemmän laajasta tai laadukkaasta kohdevalikoimasta kuin lentokentästä, jonka yhteydet ovat heikommat. Hyvät lentoyhteydet lisäävät lentokenttää ympäröivän alueen houkuttelevuutta yritysten näkökulmasta. vi. Lentokenttien laajempiin taloushyötyihin lukeutuvat yritysten laajentuneet toiminta- ja markkinaalueen myötä syntyvät klusteroitumisvaikutukset (agglomeration benefits), mahdollisuus saada laajemmista työmarkkinoista ja vapaasta kilpailusta saatavat hyödyt panostusten tehokkaamman kohdentumisen myötä. Esimerkiksi pääsy laajemmille kansainvälisille tuotemarkkinoille voi lisätä yrityksen tuottoa ja työvoiman tarvetta, mikä näkyy lopulta työvoimamarkkinoilla. Paremmat liikenneyhteydet voivat myös lisätä kilpailua tuotteiden ja erityisesti palvelujen markkinoilla ja parantaa tuottavuutta. Kilpailun kasvu voi syntyä esimerkiksi markkinoiden maantieteellisen koon kasvusta. Näiden väittämien todenperäisyyttä tukevat tutkimuksissa todennetut empiiriset kokemukset. vii. Oxford Economics Forecastingin tutkimuksessa osoitettiin, että hyvät lentoyhteydet tukevat talouskasvua parantamalla tuottavuutta, houkuttelemalla sijoituksia ja lisäämällä innovaatiotoimintaa 10. Sen mukaan 11 : Kehitys muissa kuin ilmailusektorin yrityksissä syntyy pääasiassa kahdenlaisten vaikutusten kautta. Ensinnäkin ulkomaiset markkinat tulevat kotimaisten yritysten ulottuville, ja ulkomainen kilpailu kotimarkkinoilla kiihtyy. Toiseksi sijoituspääoman ja työvoiman liikkuvuus maiden välillä helpottuu. viii. Kansainvälisen ilmailuliiton IATA:n tilaamassa tutkimuksessa InterVISTAS-konsultointitoimisto katsoi asiaa laajemmasta, kansainvälisestä näkökulmasta. Sen mukaan 10 % lisäys liikenneyhteyksissä kasvatti työn tuottavuutta 0,07 % 12. Myös useissa muissa tutkimuksissa on todettu, että parempi saavutettavuus parantaa tuottavuutta aluetaloudessa. ix. On ratkaisevan tärkeää, että tämä korkeampi tuottavuus voi kasvattaa myös bruttokansantuotetta. On todistettu, että viimeisen vuosikymmenen aikana ilmailupalvelujen laajenemisesta seuranneet sijoitukset ja tuottavuus ovat kasvattaneet Euroopan BKT:ta 4 % Oxera 2010: Ibid. 9 Oxera 2010: Understanding the theory of international connectivity. Tilaustyö liikenneministeriölle. 10 IATA 2006: Airline Network Benefits. Kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n taloustiedote nro 3. Oxford Economic Forecasting. 11 IATA 2006: Airline Network Benefits. Kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n taloustiedote nro 3. Oxera 2010: Understanding the theory of international connectivity. Oxford Economics 2011: Economic benefits from Air Transport in the UK (sivu 9). 12 IATA 2007: Aviation Economic Benefits. IATA:n taloustiedote nro 8. InterVISTAS. 13 ATAG 2009: The economic and social benefits of air transport Oxford Economics.

11 11(11) Käänteisesti tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että saavutettavuuden heikkeneminen johtaa taloudellisen aktiviteetin ja tuottavuuden heikentymiseen. x. Yhdistyneessä kuningaskunnassa hiljattain julkaistu ilmailun kehysstrategia 14 tekee aiheesta hyvän yhteenvedon (kohta 1.39): Erinomainen liikkuvuus auttaa ylläpitämään maassamme erikoistuneita ja korkean lisäarvon toimialaryppäitä. Niihin lukeutuu huippuosaamista vaativia rahoitus-, laki- ja tietotekniikka-alan konsulttitoimistoja, jotka ovat käymässä yhä kansainvälisemmiksi. xi. Kehysstrategiassa todetaan myös näin: ilmailupalveluita käyttävät useat eri toimialat, kuten kemia, öljy, teollinen tuotanto, rakentaminen, vähittäismyynti, koulutus, terveydenhoito, viestintä, vapaa-aika, ateriapalvelut ja kuljettaminen. Lentoliikenne mahdollistaa matkat asiakkaiden luo, kaukaisten toimipaikkojen ja paikallistoimistojen hallinnan sekä kaupankäynnin resursseilla ja tuotteilla. Lisäksi lentoyhteydet mahdollistavat monikansallisten ja ulkomaisten yritysten yhteydenpidon pääkonttoreihin ja yhteistyökumppaneihin ja siten toiminnan alueella. xii. Tämän vuoksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa lentokeskustelun keskiössä ovat lentoyhteydet maan reuna-alueilta Lontooseen ja sieltä edelleen moniin maailman kohteisiin etenkin Heathrow n lentokentän kautta. Lisähuomiota tälle on tuonut lentoyhtiö Flyben (Finnairin kumppanuusyhtiö) hiljattainen päätös myydä Gatwickin lentokentän lähtö- ja laskeutumisaikansa EasyJetille. Yhdistyneen kuningaskunnan aluepolitiikka ja kokemus tarjoavat selvästi Suomen hallinnolle arvokkaita vertailukohtia. xiii. Ison Britannian ilmailuvirasto (CAA) suositteli valtiolle strategialinjauksia 1516, ennen varsinaisten ilmailupolitiikan työstämistä vuonna Niissä todetaan suoraan kauempana Lontoosta sijaitsevien alueiden ja kaupunkien tarvitsevan hyvän saavutettavuuden pääkaupungin lentokentälle ja sitä kautta muualle maailmaan. xiv. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on asettanut etusijalle talouden tasapainottamisen, yksityisten sijoitusten kannustamisen ja liikenne- ja liiketoimintasuhteiden vahvistamisen erityisesti kasvaviin talouksiin ja viennin kasvattamisen. Eräiden alueellisten lentokenttien yhteydet jäävät huonoiksi, koska linkki maan tärkeimmälle keskuslentokentälle puuttuu. Näin siitäkin huolimatta, että niillä on reittejä esimerkiksi Amsterdamin lentokentälle. Monet mahdollisista asiakkaista kulkevat maayhteyksiä käyttäen Lontooseen tarvitsemiensa lentoyhteyksien äärelle. Tämä on peruste, jonka vuoksi siviili-ilmailuviranomaiset luokittelivat lentoyhteydet Lontooseen ja sen lentokentille kansallisesti merkittäväksi asiaksi. 14 HMG 2013: Ibid. 15 CAA 2011: Insight Note 1 - Aviation Policy for the Consumer. 16 CAA 2011: Insight Note 3 - Aviation Policy for the Future.

LENTOASEMIEN VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN -GRANGER-KAUSAALISUUS ANALYYSIN SOVELLUS

LENTOASEMIEN VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN -GRANGER-KAUSAALISUUS ANALYYSIN SOVELLUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu LENTOASEMIEN VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN -GRANGER-KAUSAALISUUS ANALYYSIN SOVELLUS Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma 4.10.2011 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä. Selvitys

Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä. Selvitys Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä Selvitys Julkaisuja 29/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2009. Toimitusjohtajan katsaus. Finavia lyhyesti. Lentämisen merkitys. Lentoliikenne ja toimintaympäristön muutos

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2009. Toimitusjohtajan katsaus. Finavia lyhyesti. Lentämisen merkitys. Lentoliikenne ja toimintaympäristön muutos M A T K O J A M A I S E M I A 1 F I N A V I A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 9 New York 8:40 F I N A V I A N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 9 S I S Ä LT Ö Toronto 8:40 Boston 8:30 Reykjavik 3:35 K A

Lisätiedot

Lentoliikennestrategian taustaraportti

Lentoliikennestrategian taustaraportti Lentoliikennestrategian taustaraportti Julkaisuja 2b/2015 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA FCG Planeko Oy HUMPPILAN KUNTA HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA Loppuraportti 350-D1823 12.2.2009 FCG Planeko Oy Loppuraportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 1 1.1 Toimeksiannon

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat VALTIONEUVOSTON KANSLIA Maailman kasvumarkkinat Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 22/2004 Maailman kasvumarkkinat Ulkoasiainministeriö, kauppapoliittinen osasto Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita Tutkimustulosten tulkintaa Alueiden kehittäminen 16/2004 SISÄASIANMINISTERIÖN JULKAISU 16/2004 Alueiden kehittäminen ISSN: 1236-2840 ISBN: 951-734-674-3 (nid.)

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

Suomen rautateiden kehitys

Suomen rautateiden kehitys Jose Hämäläinen Jose Lahtinen Eero Lehto Sakari Uimonen Suomen rautateiden kehitys RAPORTTEJA 22 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS Raportteja 22 Helsinki 2011 Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. Finavia Suomen portti maailmalle

Vuosikertomus 2007. Finavia Suomen portti maailmalle Vuosikertomus 2007 Finavia Suomen portti maailmalle Finavia avaa yhteydet maailmalle SisälTÖ Finavia lyhyesti 4 2007 tapahtumat ja avainluvut 6 Pääjohtajan katsaus 8 Strategia 12 Lentoliikenne 16 Lentoasemaliiketoiminta

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA FI EUROPEAN COMMISSION Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Lisätiedot

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka Pääomamarkkinat Kasvun paikka Raportti pähkinänkuoressa Suomen pääomamarkkinoiden puutteet ja ongelmat ovat korostuneet finanssikriisin myötä Yritykset ja sijoittajat tarvitsevat toimivia kotimaisia pääomamarkkinoita

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Sami Laakkonen Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset Kauppa- ja teollisuusministeriön kertomuksia ja selvityksiä 4/2002 Markkinaosasto Julkaisusarjan nimi

Lisätiedot

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Keskustelualoitteita nro 70 Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Valtiovarainministeriön työryhmä VM128:00/2001 Kesäkuu 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kansantalousosasto Tätä muistiota voi

Lisätiedot

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen Malmi 1 työryhmä Työryhmän raportti 2015 Esipuhe Liikenneministeri Paula Risikko antoi 4.12.2014 Trafille toimeksiannon koota Malmi 1 työryhmä selvittämään

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot