Lisää aikuisia partioon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisää aikuisia partioon"

Transkriptio

1 Lisää aikuisia partioon 1

2 Mahdollisuuksia aikuisrekryyn Kaikki lippukunnat tarvitsevat aikuisia, joita voi olla mukana toiminnassa hyvin monenlaisissa tehtävissä. Kokemuksen mukaan myös jokainen onnistunut aikuisrekrytointi on omanlaisensa tarina, joten tarjolla olevia ideoita rekrytointiin saa ja pitääkin soveltaa oman lippukunnan näköisiksi. Menestyksen avaimet löytyvät osallistamisesta ja mahdollisuudesta olla osallistujana sen ohessa, että tehdään vapaaehtoishommia. Partio on niin monipuolinen juttu, että parhaiten alkuun pääsee selkeästi määritellyllä pestillä. Se mitä mukaan rekrytoidulta aikuiselta odotetaan pitää olla selvää sekä rekrytoidulle että rekrytoijalle. Avoimuutta ja kykyä hyväksyä erilaisuutta (ikä, sukupuoli, sitoutumisen aste jne.) tarvitaan paljon. Jokaiselle rekrytoidulle aikuiselle on hyvä ainakin aluksi määrittää joku yhteyshenkilö, joka auttaa alkuun. Alkua voi helpottaa se, että yhteyshenkilö on samaa ikäluokkaa ja/tai samankaltaisessa elämäntilanteessa kuin mukaan tuleva uusi aikuinen. On myös tärkeää, että jos joku on ilmoittanut kiinnostuksensa tulla mukaan toimintaan, tähän tartutaan, eikä jätetä huomiotta, vaikka juuri sillä hetkellä tarjotulle avulle ei olisikaan tarvetta. Uudenmaan Partiopiirin aikuisrekryhankkeessa on tunnistettu neljä asiaa, joista ainakin jotkut pitäisi "natsata" mukaan rekrytoitavaan aikuiseen. Hänellä pitää olla aikaa partiolle, hänen on viihdyttävä luonnossa, hänen on viihdyttävä lasten ja nuorten parissa ja hänen oma elämäntilanteessa pitää olla ns. kunnossa. Nämä havainnot pitävät varmasti paikkansa, sillä aikuisen paikka partiossa kuitenkin on olla nuorempien johtajien ja lippukunnan toiminnan tukena. Aikuispartion ei ole tarkoitus olla vain aikuisten keskinäistä hauskanpitoa, vaan sen pitäisi ainakin välillisesti tukea lippukunnan toimintaa. Uusien aikuisten mukaanotosta ja rekrytoinnista pitää tehdä jatkuvaa, niin vähitellen kynnys alenee ja toimintakulttuuri muuttuu. Jokaisen retki- ja leirikirjeen loppuun kannattaa laittaa rekrytointiosio ja jokaisessa lippukunnan tilaisuudessa ja viestimessä mainostaa aikuisille suunnattua toimintaa. Aluksi se saattaa tuntua kummalliselta, mutta kun sitä on tarpeeksi kauan tehty siitä tulee "näinhän se on aina mennyt" -toimintamalli. Mutta kuten todettua kaikille rekrytoitaville pitää olla paikka tarjolla ja valmiiksi mietittynä, jottei tule pettymyksiä. Häntä tarvitsee aktiivisesti kutsua kaikkiin lippukunnan yhteisiin juttuihin ja pitää huoli siitä, että hän ei jää yksin. Koettu on, kun saa yhden aikuisen mukaan lippukunnan toimintaan mukaan niin lisää aikuisia alkaa tulemaan vähän niin kuin itsestään. Tähän materiaaliin on koottu esimerkkejä erilaisista malleista aikuisten rekrytointiin. Aikuiset on jaettu kolmeen ryhmään: partiolaisten vanhemmat, entiset partiolaiset ja uudet aikuiset. Jokaisen ryhmän alle on listattu rekrytointimalleja. Näiden listausten lisäksi on aina muutamia malleja avattu laajemmin tapausesimerkeillä tosielämästä. Tutustukaa, soveltakaa ja ideoikaa lisää. Tätä materiaalia on tarkoitus kehittää jatkuvasti, joten palautetta ja ideoita voi lähettää osoitteeseen 2

3 Vanhemmat mukaan toimintaan 1) Kutsu mukaan toimintaan Lähetä lippukuntasi lasten mukana kotiin lappu, jossa kutsutaan mukaan lippukunnan tapahtumaan, kuten iltanuotiolle, lpk:n retkelle tai muuhun tapahtumaan, joka on toimintakauden alkupuolella. Tärkeää on kertoa, että partiossa on myös paikka aikuiselle. Tapahtuman yhteydessä voi vanhemmille pitää pienen vanhempainillan, jossa kerrotaan partiosta ja pyydetään jokaista vanhempaa henkilökohtaisesti mukaan. Tärkeää on kertoa, millaisia "tehtäviä" meillä on partiossa, sillä se helpottaa vanhempien sitoutumista. Etukäteen kannattaa tehdä listaa tapahtumista/tehtävistä, joissa kaivataan vanhempien osallistumista. Tehtäviin annetaan koulutusta ja tukea tarvittaessa, jottei kenenkään tarvitse kokea, että tekisi hommia yksin. Tärkeää myös on muistaa vilpitön kiitos avun jälkeen, jotta saadaan vanhemmat innostumaan mukaan uudelleenkin! 2) Vanhempainilta Supekokouksen aikana Uusien sudenpentujen vanhemmille kannattaa pitää vanhempainilta kokouksen aikana partion alkaessa. Vanhempainillassa kerrotaan mitä partio on ja millainen lauman syksyn toimintasuunnitelma, vastataan lasten kysymyksiin ja kerrotaan mitä mahdollisuuksia vanhemmalla on toimia lippukunnassa. Vanhempainilloista on tullut hyvää palautetta ja niistä on saatu rekrytoitua akeloita sekä saatu retkille apulaisia. Koko lippukunnalle Kutsu hyvissä ajoin vanhemmat koolle vanhempainiltaan. Vanhemmille kerrotaan yleistä infoa partiosta, eri ikäisten ohjelmasta, lippukunnasta, tulevista tapahtumista, lippukunnan varainhankinnasta ja lopuksi vanhemmille on järjestetty pientä partiomaista tekemistä kahvittelun lomassa. Aikaa varataan myös kysymyksille sekä selkeästi kerrotaan mitä vanhemmilta toivotaan ja millaisia pestejä olisi lippukunnassa tarjolla. 3) Perhepartio Monet lapset ovat aloittaneet useita harrastuksia, jo ennen kuin he aloittavat partion 7-vuotiaina. Näin ollen lasten harrastuskartta saattaa siinä vaiheessa olla jo pelottavan täysi. Tähän haasteeseen voi auttaa se, että lippukunta aloittaisi kerran kuussa kokoontuvan perhepartioinnin, jonne alle kouluikäiset lapset pääsisivät vanhempiensa kanssa. Perhepartiossa tehtäisiin porukalla partiojuttuja ja kasvatettaisiin samalla mukanaolevista lippukuntaan tulevaisuuden sudenpentuja ja aikuisia. Kaisu 3

4 4) Äitiretki Äitiretki on toteutettu tyttölippukunnassa partiolaisten äideille idealla "Tervetuloa tutustumaan partiotoimintaan". Käytännössä toteutettiin toiminnallinen päiväretki, jossa erilaisia partiomaisia aktiviteetteja, kuten melonta, suunnistus, askartelu ja ruuanlaitto trangialla. Tausta-ajatuksena on, että lasten vanhemmat saavat paremman käsityksen siitä, miten hyvä ja monipuolinen harrastus partio on, jolloin he voivat tukea lapsia pysymään partiossa, vaikka aina ei olisikaan hauskaa. Äideille kerrottiin, että mitä mahdollisuuksia heillä on osallistua partiotoimintaan ja missä lippukunnan tapahtumissa, toiminnassa tarvittaisiin myös heidän apuaan. Samalla idealla voidaan tietenkin myös järjestää vastaava isäretki. Retki voisi olla myös äitien ja tyttärien tai isien ja poikien yhteinen yöretki. Silloin olisi ehkä sudenpentujenkin helpompi lähteä retkelle ja vanhemmat näkisivät, mitä retkillä tapahtuu ja miten siellä yövytään. Retkellä voisi olla myös ihan omaa ohjelmaa vanhemmille, josta voi syttyä kipinä jollekin vanhemmalle olla enemmänkin mukana lippukunnan toiminnassa. Ja mikä ettei mukaan saisi vanhemman sijasta ottaa kummitädin, isoäidin tai naapurin tädin ja isän sijasta kummisedän, isoisän, tai iskän työkaverin. 5) Perheretki Perheretki on perheen yhteinen retkipäivä, johon sudenpennut osallistuvat vanhempineen. Retkellä kierreta a n rasteja kolon la himaastossa tai paikalisella ulkoilualueella ja esitella a n partiotoimintaa monipuolisesti vanhemmille niin sanallisesti kuin toiminnan kautta. Samalla vanhemmat pa a seva t na kema a n mita kaikkia taitoja lapset oppivat partiossa ja kuinka hauskaa heilla yhdessa on. Pa iva n tavoitteena on innostaa monin eri keinoin vanhempia mukaan toimintaan sekä kertoa mahdollisuuksista mitä heillä on osallistua lippukunnan toimintaan. 6) Vanhempainryhmä kokoon 7) Toiminnan avuksi, lyhyissä pesteissä 8) Aikuisvartio Muutamissa lippukunnissa on aikuisvartiotoimintaa, joissa vartio tekee oman toimintasuunnitelmansa eli tekevät vartion omia juttuja, retkiä, pohtivat partion aatetta, askartelevat, kuten nuorten kokouksissakin. Sen lisäksi he ovat apuna/ tukena lippukunnan toiminnassa ja järjestävät mm. myyjäisiä. Hyvästä hengestä näissä vartioissa kertonee se, että useat vartiolaisista jatkavat vartion toiminnassa, vaikka oma partiolainen onkin jo kasvanut isoiksi ja muuttanut toiselle paikkakunnalle. Aikuisvartioillakin on hyvä olla tavoitteita, sillä se sitouttaa ja motivoi ryhmän jäseniä. Reino 4

5 Tapausesimerkki: Perhepartio, suunnitelma syksyn toiminnaksi Perhepartio aloitetaan jakamalla osallistuville lapsille partiohuivit kaulaan ja käymällä sisaruspiirin tyyppisessä piirissä osallistujien nimet läpi. Vastaavasti ilta päätyy huivien keruuseen ja sisaruspiiriin. Muistettavaa: Perhepartiolaisten syyskalenteriin on hyvä lisätä myös LPK:n yhteiset tapahtumat, kuten syysretket ja jouluretket Syyskuu: Mennään porukalla jonnekin nuotiopaikalle paistamaan makkaraa, leikitään pari tutustumisleikkiä ja yhdessäoloa tai sieni-/puolukkametsässä käynti porukalla. Lokakuu: Mennään porukalla jonnekin nuotiopaikalle paistamaan makkaraa, leikitään pari tutustumisleikkiä ja yhdes- säoloa tai geokätköilyä maastossa, jossa voi liikkua rattaiden kanssa (jos niin nuoria osallistujia) Lapsia voidaan auttaa kätköjen löytämisessä tai heille voidaan tehdä oma aarrekartta. Lapsille jaetaan palkinnoksi esim. heijastimet. Marraskuu: Muistettavaa: Adventtikalenterien myynti myös näille ryhmille Isänpäiväkorttien tai isänpäivälahjojen tekoa esim. isoisille -jos isiä mukana tai ulkoilua ja trangioilla keitetään mehua ja syödään pipareita. Joulukuu: Muistettavaa: Kutsut itsenäisyyspäivän tilaisuuksiin ja joulujuhliin Itsenäisyyspäivään liittyvä askartelu tai jouluun liittyvä askartelu, pikkujoulut - jouluiset nyyttärit tai joulupipareiden leivontaa. Tapausesimerkki: Vanhempien ryhmä kokoon "Syksyllä toiminnan alkaessa kaikki lpk:n jäsenet täyttävät yleisen info-lomakkeen, jossa kysytään päivitetyt yhteystiedot, allergiat, valokuvausluvat. Lisäksi lomakkeeseen laitetaan kohta, jossa vanhemmat voisivat kertoa millaisella panostuksella he voisivat olla mukana lippukunnan toiminnassa. Meillä ei tällaista kattavaa infoa ole kerätty pitkään aikaan, joten siksi kaikki täyttäisivät lomakkeen nyt tässä kohtaa. Kiinnostuneet vanhemmat kutsuttaisiin kokoon, kerrottaisiin heille partiosta ja pohdittaisiin yhdessä, miten vanhemmat voisivat olla mukana. Tämän ryhmän vetäjäksi on lupautunut yksi Vanha Poro ja myös varmaan me muutkin ollaan siinä jotenkin mukana." Tapausesimerkki: Toiminnan avuksi, lyhyissä pesteissä "Yksinkertaisesti pyytämällä apua kämpän ja veneen ylläpitoon olemme saaneet ilman sen kummempaa markkinointia ja kikkailua kokoon noin 7 vanhemman porukan, jolle voidaan nakittaa hommia, ja jotka oma-aloitteisestikin hoitavat asioita eteenpäin. Tässä on tullut semmoinen olo, että apua kyllä on saatavissa, jos vaan selkeästi pystytään osoittamaan mitä hommia pitäisi tehdä ja mitä se vaatisi. Ja että joku lpk:n tyyppi toimii ainakin yhteyshenkilönä, jos ei ehdi mukaan ryhmän toimintaan." 5

6 Entiset partiolaiset mukaan toimintaan 1) Yhteys omiin entisiin partiokavereihin Lähesty vanhoja vartiokavereitasi, jo lopettaneita entisiä vartiolaisiasi tai vaikka joka ikistä joskus lippukunnassa toiminutta ja käynyttä. Kutsu nämä henkilöt johonkin tiettyyn tapahtumaan (vaikka nuotioretkelle) muistelemaan partiomuistoja ja kuulemaan lippukunnan nykyisestä toiminnasta. Kerro heille, että aikuisenakin voi tulla takaisin partioon ja kerro esimerkkejä minkälaisia tehtäviä voisi olla tarjolla. Muista hyödyntää aikuisten aktiviteettikortteja. Usein potentiaalisimpia palaajia ovat he, joiden omat lapset alkavat olla partioiässä ja/tai asuvat jossakin kolon lähettyvillä. 2) Puitteet aikuisten omalle toiminnalle Entisenä aktiivipartiolaisena voisin löytää tieni takaisin partioon, mikäli minulle tarjottaisiin omaa toimintaa, tai mahdollisuus toimintaan. Voisin lähteä esim. Aikuisten retkelle, jossa saisin puuhailla jotain partiomaista partiokämpällä viikonlopun. Partiomainen ohjelma voisi olla esim. Suunnistustaitojen kertaaminen, gourmetruoan tekeminen trangialla/nuotiolla, kädentaidot, iltanuotiolla istuminen jne. Tähän tarvittaisiin 1) ryhmä muita aikuisia (sekä partiolaisia että evp), 2) puitteet käyttöön (esim. kämppä) ja 3) joku lpk:sta koordinoimaan homma. Ja oleellista olisi, että saisin ensin toimintaa juurikin itselleni, ja vasta sen jälkeen voisin kuvitella olevani niin sitoutunut lpk:n toimintaan, että voisin kantaa vastuuta sen pyörittämisestä (esim. viikkotoiminnasta). 3) Kysymällä rohkeasti Tämä kuulostaa ehkä liian yksinkertaiselta ollakseen totta, mutta monissa entisissä partiolaisissa asuu se "kerran partiolainen - aina partiolainen", jota rohkeasti mukaan pyytämällä voi yllättyä positiivisesti. Ehdota jotakin selkeää, aluksi pientä tehtävää ja kerro, että tarvitsisitte apua. Anna vähän miettimisaikaa, mutta palaa asiaan pikaisesti. Ja jos juuri sillä hetkellä hänen aikansa ei riitä, kysy saatko joskus myöhemmin kysyä uudestaan. Leena 6

7 Tapausesimerkki: Postikorteilla valmiita pestejä Lähetimme entisille lippukuntalaisillemme, joiden tiesimme asuvan tai paluumuuttaneen takaisin paikkakunnalle, sellaiset kortit, joihin oli listattu muutamia lähitulevaisuuden juttuja, joissa lpk tarvitsisi apua ja lisäksi siinä oli jotain muita kohtia, kuten "voisin tulla mukaan leirille", "voisin tulla kokouksiin opettamaan jotain erikoisosaamistani" tai vain "en tällä hetkellä ehdi mukaan partioon, mutta kuulisin mielelläni jatkossakin lpk:n kuulumisia". Korttien mukana oli postimerkeillä varustetut palautuskuoret ja saatekirje, jossa vähän avattiin ideaa ja kerrottiin, että mukaan tulevat voivat liittyä lippukunnan aikuisryhmään "Vanhat Porot", jolloin he tiesivät ainakin ketä muita porukassa on mukana. Valitsimme kampanjan kohteiksi tyyppejä, joiden tiedämme asuvan nykyään Turun seudulla (monet jopa ihan kolon nurkilla), joilla on omia partioikäisiä lapsia ja joihin joku oli jossain lähiaikoina törmännyt ja epäili, että jonkinmoista kiinnostusta voisi olla. Korttien palautusprosentti oli 50, ja kaikki palauttaneet olivat jollain tapaa kiinnostuneita tulemaan mukaan toimintaa - muutama jopa isommalla panoksella. Starttasimme toiminnan järjestämällä laavuretken, jossa tehtiin nuotioherkkuja ja vaihdettiin kuulumisia. Jatkossa kutsumme heitä mukaan aikuisryhmän tapaamisiin ja lippukunnan projekteihin. Eräästä paalaajasta saimme jo täksi syksyksi kumminaikuisen seikkailijoille! Tapausesimerkki: Takaisin Partioon -kurssi Piirissä olisi tarkoitus jatkossa järjestää Takaisin Partioon eli Partio NYT -koulutusta "Partio NYT -koulutus Päivityskoulutus Partion pariin palaaville tai sitä suunnitteleville Oletko joskus ollut partiossa, mutta aikaa on jo vierähtänyt ja nykyinen ohjelma on vieras? Kiinnostaisiko sinua kuitenkin palata partioon? Et ehkä vielä tiedä, millä tavalla haluaisit toimintaan osallistua ja missä. Nyt on tarjolla juuri partion paluumuuttajille tarkoitettua koulutusta! Päivän mittaisessa koulutuksessa käydään läpi nykyisen partio-ohjelman keskeisiä asioita ikäkausista koulutusjärjestelmään sekä partiota organisaationa. Koulutuspäivän tavoitteena on helpottaa palaamista parhaan harrastuksen pariin. Samassa yhteydessä on oivallinen mahdollisuus tutustua piirin luottamushenkilöihin ja luottiksiksi aikoviin. Tapahtuma on aikuisille." 7

8 Uusia aikuisia mukaan toimintaan 1) Kaveri mukaan -illat Järjestäkää kerran kuussa ohjelmaa aikuisille, tai yli 18-vuotiaille, jonne voitte kutsua entisiä partiokavereita, mutta myös niitä omia kavereitanne, jotka eivät vielä partiossa ole. Illan ohjelma ei tarvitse olla ihmeellistä, kokatkaa jotain kivaa syötävää, tutustukaa erilaisiin liikuntalajeihin, kahvitelkaa, pelatkaa lautapelejä jne. Illan järjestelyvastuu voi vaihtua vaikka joka kerta ja aina paikan päällä sovitaan, kuka/ketkä kantavat seuraavasta kerrasta vastuun. Näissä illoissa voi matalalla kynnyksellä tutustua uusiin ihmisiin ja pikkuhiljaa ottaa vastuuta lippukunnasta. 2) Aloitustempaus Näkyvästi markkinoitu tilaisuus, johon kutsutaan mukaan kaikki partiosta kiinnostuneet. Tilaisuus aloitetaan esimerkiksi partion esittelyvideolla (esim. Elämäsi seikkailu tai Partiofakta), jota lapset ja aikuiset katsovat yhdessa. Videon jälkeen lapset lähtevät akeloiden tai muiden johtajien kanssa kolokierrokselle ja leikkimään tai askartelemaan. Sillä aikaa vanhemmille esitellään kuvien ja kertomusten avulla, mitä kaikkea vanhemmat voivat tehdä partiossa ja etenkin meidän lippukunnassa. Esittelyssä painotetaan erityisesti johtajatoiminnan positiivia kokemuksia. Esittelijöinä kannattaa käyttää aikuisena mukaan tulleita partiolaisia, jotka osaavat kertoa miksi he ovat lähteneet mukaan ja mitä he ovat partiosta saaneet. Kantavana voimana esityksessä on, että partio voi olla myös aikuisen oma harrastus ja mukaan tullessa saat muutakin kuin pelkää johtajana olemista. 3) Kolon avoimet ovet Kolon ovet ovat avoinna sovittuna päivänä sovitun ajan, jolloin kaikki halukkaat voivat tulla tutustumaan partiotoimintaan oman aikataulunsa mukaisesti. Satu 8

9 4) Markkinointi paikkakunnalle muuttaneille opiskelijoille Suoramarkkinointia oppilaitosten ilmoitustauluilla tai osallistumista lukuvuoden alussa järjestettäviin opiskelijatapahtumiin. Partiolla on tarjota tekemistä, ystäviä, verkostoja ja hyvää mieltä vapaaehtoistyön tekemisestä. Niiden luulisi houkuttelevan ainakin joitakin vieraalle paikkakunnalle muuttaneita, joilla ei ole valmiita sosiaalisia verkostoja olemassa. 5) Tervetuloa partioon -kurssi Keravalla on toteutettu Tervetuloa Partioon -kurssi Kansanopiston kevään ohjelmistossa. Opisto hoitaa markkinoinnin, ottaa vastaan ilmoittautumiset ja välittää osallistumismaksut. Lippukunta hoitaa toteutuksen. Kurssilaisia ei velvoiteta liittymään, mutta heille tarjotaan tekemistä lippukunnassa kurssin jälkeenkin, jos kiinnostusta löytyy. Kursseja voi tietenkin toteuttaa myös lpk:n / alueen /piirin järjestämänä, mutta tässä kansanopistoversiossa uutta on se, että sillä on mahdollisuus tavoittaa aivan uutta kohderyhmää. 6) Perhepartio Perhepartio voi tuoda mukaan myös uusia aikuisia. Partioperheet voivat pyytää mukaan toimintaan tuttavaperheitään, joissa ei vielä ole partiolaisia ja tutustuttaa heitä vähitellen partiotoiminnan saloihin. Jouni Tapausesimerkki: Kolon avoimet ovet Tapahtumalla ei ole erillistä aloitusta eikä lopetusta. Toiminnan esittely kannattaa jakaa sisätiloihin ja ulos. Sisälle kololle tehdään esittely oman lippukunnan toiminnasta ja partiotoiminnasta yleisesti valokuvien ja/tai non-stopina pyörivän videon avulla (esim. Elämäsi seikkailu tai Partiofakta). Esittelyssä voi hyödyntää myös esim. partiotaitokisoissa tehtyjä esineitä. Lisäksi aikuiset ja lapset voivat kysellä toiminnasta. Miten tapahtumasta tiedotetaan? Mainos tai partiosta kertova juttu paikallislehdessä, kutsujen jakaminen koulussa ja oppilaitoksissa, ammattikorkeissa, yliopistoissa. Mainostus hoidetaan mahdollisuuksien mukaan alueellisesti. Mahdollisuuksien mukaan esittelyn voi jakaa kahteen eri huoneeseen, jolloin toisessa voi olla toimintaa esittelevä video tai valokuvanäyttely ja toisessa huoneessa reipas partiojohtaja vastaa kysymyksiin. Kolon pihalle pystytetään teltta tai telttoja, jossa voi paistaa makkaraa tai lättyjä. Lisäksi pihalle tehdään lapsia varten liitteenä oleva rastirata, minkä aikana aikuiset pääsevät tekemään vaikkapa kätevyystehtävää (kulkurinruusu tms.). Kololla käynnin aikana vanhemmille kerrotaan millaista johtajana toimiminen juuri meidän lippukunnassa on ja innostetaan heitä muutenkin lähtemään mukaan toimintaan. 9

10 10 Lisää aikuisia partioon Materiaalin suunnittelu: Maria Lahtinen, Hanna Mari Muikku, Kuvat ja taitto: Jura

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä -

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - - Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - 1 Tervetuloa vapaaehtoiseksi partioon! Vaikka partio onkin tarkoitettu lapsille ja nuorille, on partiossa aikuisilla vapaaehtoisilla eli vapareilla

Lisätiedot

OPAS SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA

OPAS SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA A K E L A N OPAS 3. SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA AKELAN OPAS 3. SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA Tekstit: Ohjelmaryhmä, sudenpenturyhmä, Suvi Jaakkola Avustajat: Partiotalo Kuvitus: Annu Martelius Taitto:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Vakka. Partio kuuluu myös aikuisille!

Vakka. Partio kuuluu myös aikuisille! Vakka Partio kuuluu myös aikuisille! Syksy 2014 Hämeen Partiopiiri ry Aikuisjaosto Syksy 2014 Kannen kuva: Hannu Halmejärvi Seuraavan sivun kuva: Hannu Strömberg Tervehdys aikuisjaostosta! Aikuinen partiossa

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA 100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA Rahaa lippukunnan toimintaan Partio saa osan Yhteisvastuukeräyksen tuotoista lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn Osa tästä rahasta jaetaan lippukunnille toimintaan,

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Kuva: Antti Kurkinen Ei-Vielä-Partiolaiset mukaan Roihuamaan! Lippukunnat saavat Sp:n lippukuntapostin mukana materiaalia Roihun ja partion markkinointitapahtuman

Lisätiedot

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 16.11.2014 Yleistä Vuosi 2015 on Kirkkonummen Metsänkävijöiden (KiMe) 39. toimintavuosi. Vuoden päätapahtumat ovat kaikille lippukunnan

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

Uskomatonta ja ennenkokematonta:

Uskomatonta ja ennenkokematonta: Uskomatonta ja ennenkokematonta: LEIRI KESKELLÄ KAUPUNKIA! Oululaiset partiolaiset kokoontuvat yhteiselle leirille Kuusisaareen ensi kesänä. Ohjelmaa merellä, rannalla, keskellä kaupunkia. Uusien ja vanhojen

Lisätiedot

Luottissanomat Syyskuu 2014

Luottissanomat Syyskuu 2014 Lounais-Suomen Partiopiiri Luottissanomat Syyskuu 2014 Lippukuntapäivä 28.9. Lippukuntapäivä 2014 järjestetään 28.9. Puropellon koululla Turussa. Päivän teemoina ovat vaikuttaminen ja johtaminen. Lippukuntapäivä

Lisätiedot

Tietoa JyVe johtajille. Suosittelen lukemaan, olitpa ryhmänjohtaja tai muu (enemmän tai vähemmän) aktiivi

Tietoa JyVe johtajille. Suosittelen lukemaan, olitpa ryhmänjohtaja tai muu (enemmän tai vähemmän) aktiivi + Tietoa JyVe johtajille Suosittelen lukemaan, olitpa ryhmänjohtaja tai muu (enemmän tai vähemmän) aktiivi + Tapahtuu lähitulevaisuudessa n Versojen Hiljaiset päivät Hämeenlinnassa 20.-22.3. n Seikkailijat

Lisätiedot

Hallituksen tiedote 3/16

Hallituksen tiedote 3/16 Kirkkonummen Metsänkävijät ry Hallituksen tiedote 3/16 16.10.2016 SISÄLLYS: 1 Ajankohtaisia asioita 1.1 Turvallisesti Yhdessä - koulutus 1.2 Kämpän vuokrausohjeet 1.3 Kaluston lainaus 1.4 Adventtikalenterimyynti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää.

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Aktiviteetti: Riskit ja turvallisuus Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Tavoite: Tarpoja oppii ennakoimaan ja ymmärtämään, mitkä asiat voivat tehdä retkestä vaarallisen. Vartionjohtajan ohje: Vartio

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma 2009... 3 Yleistä... 3 Toiminta... 3 Toimintaryhmät... 3 Koulutus... 4 Muu toiminta... 4 Tiedotus ja viestintä... 4 Tapahtumat... 4 Tossu...

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

ILMOITTAUDU 30.4.2015 mennessä, jälki-ilmoittautuminen 31.5.2015. Yli-18-vuotiaat johtajat: 70 Päivämaksu: 18 Rakennusleiri: 0

ILMOITTAUDU 30.4.2015 mennessä, jälki-ilmoittautuminen 31.5.2015. Yli-18-vuotiaat johtajat: 70 Päivämaksu: 18 Rakennusleiri: 0 Monen vuoden tauon jälkeen Susiveikot lähtee ikiomalle kesäleirille Bengtsårin saareen Hangon edustalle. Saarella odottaa huikea seikkailu täynnä yllätyksiä ja elämyksiä. Et varmasti halua jäädä rannalle

Lisätiedot

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä Tästä versiosta Tämä Sipoon Hukkien pestijärjestelmän versio on päivitetty vastaamaan uuden partio-ohjelman pestejä. Vanha pestijärjestelmä on ollut voimakkaasti tämän version kehityksen pohjalla, kiitokset

Lisätiedot

Vapaaehtoisten tukemisen tavat

Vapaaehtoisten tukemisen tavat Vapaaehtoisten tukemisen tavat Kohtaus 31.1.2015 Maya Hänninen ja Marjukka Aaltonen Sisältö Aikuisuus elämänvaiheena Vapaaehtoisen roolit partiossa Vapaaehtoisuuden kehät 31.1.2015 Kohtaus Vapaaehtoisten

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

TEHTÄVÄKÄSKY Perheretki ERÄTAIDOT. Rasti 1. Tehtävä Erätulilla. Aika ja taitotehtävä

TEHTÄVÄKÄSKY Perheretki ERÄTAIDOT. Rasti 1. Tehtävä Erätulilla. Aika ja taitotehtävä ERÄTAIDOT Rasti 1 Erätulilla Aika ja taitotehtävä Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne ja katkeaa narun katketessa. Rastimies keskeyttää suorituksen viimeistään 30 minuutin kuluttua. Vartion tehtävänä on

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 TAVOITE Kasvattaa Lounais-Suomen Partiopiirissä toimivien partiolaisten määrää 1.500:lla vuoteen 2015 mennessä. KEINOT Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinot

Lisätiedot

Liikkeelle! - kuntokampanja

Liikkeelle! - kuntokampanja Liikkeelle! - kuntokampanja Syyskuun mittainen Kohderyhmänä koko perhe Starttitapahtuma 1.9. joka piirissä piirin ja seurojen yhteistyössä Halisko- perheliikuntapäivä Osallistujapassi (yksi leima oikeuttaa

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

KevAAn partiokohokohta, eli Kohtaaminen, lahestyy!

KevAAn partiokohokohta, eli Kohtaaminen, lahestyy! KevAAn partiokohokohta, eli Kohtaaminen, lahestyy! Lauantaina 27.4. Helsingissä tärähtää, kun kaikki Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan partiolaiset kokoontuvat yhteiseen partiopäivään, eli Kohtaamiseen. Tämä

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008

Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008 Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 5 4. Talousarvio sivu 7 Perustiedot

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa

Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa AKELA/SAMPOKOULUTUS Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa Terkku / partiotausta Tuntee akelan/sammon pestin ja roolin Tuntee 7-12 vuotiaan kehityksen ja elämänpiirin Tuntee ikäkautensa ohjelman ja osaa

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen.

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen. Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2012-14.8.2013 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2011-14.8.2012 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015 LIPPUKUNNAN JOHTAMINEN - KOULUTUSKOKONAISUUDEN KUVAUS JA MODUULIKUVAUKSET Lippukunnan hallituksen jäsenet ja näihin pesteihin aikovat vaeltajat ja aikuiset Partiojohtaja-peruskoulutus Osaa johtaa lippukuntaa

Lisätiedot

Syksyn aloituskampanjat lippukunnissa

Syksyn aloituskampanjat lippukunnissa Syksyn aloituskampanjat lippukunnissa Partiossa eletään nyt hyvää nousukautta. Jotta sama tilanne jatkuisi, olemme tehneet teille syksyn toiminnan aloittamisen tueksi tarkoitetun vihkon. Viime syksynä

Lisätiedot

missä: lippukunnan kämpällä, ulkoilualueella tai -reitillä, kolon lähimaastossa

missä: lippukunnan kämpällä, ulkoilualueella tai -reitillä, kolon lähimaastossa Rekrytointitapahtuma: missä: lippukunnan kämpällä, ulkoilualueella tai -reitillä, kolon lähimaastossa kenelle: 7-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa yhdessä, lpk:n jäsenet ja heidät vanhempansa, entiset

Lisätiedot

Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta.

Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta. Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta. Sudenpentuosaston johtaminen: - seuraa laumojen toimintaa ja huolehtii, että se on sudenpentuohjelman mukaista,

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 2011-

Toiminta-ajatus 2011- Toiminta-ajatus 2011- HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS KOLKAT... 3 JERMUT... 5 VARTIOKÄISET... 7 VAELTAJAT... 10 TOIMINTA-AJATUS Julkaisija: Helsingin Metsänkävijä ry 1. painos 2011 2 KOLKAT (8-9V)

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS Osaa perustaidot ja tiedot tapahtuman ja ihmisten johtamisesta partiossa. Moduulit: Johtaminen partiossa 4h Minä partiojohtajana I 4h Tapahtuman johtaminen 4h (sisältää johtamisharjoituksen)

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN 1.6.2016 LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN Hei piireihin! Tämä on Lippukuntatuen uudistuksen materiaalipaketti 3, joka käsittelee uuden työnjaon jalkautusta lippukuntiin.

Lisätiedot

Finnjamboree 2016. Palvelujohtaja

Finnjamboree 2016. Palvelujohtaja Finnjamboree 2016 Palvelujohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2006 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Tähän kysymykseen vastataan ei, jos lippukunta toteuttaa esim. omaa partio-ohjelmaansa tai jotain vanhempaa Suomen Partiolaisten ohjelmaa.

Tähän kysymykseen vastataan ei, jos lippukunta toteuttaa esim. omaa partio-ohjelmaansa tai jotain vanhempaa Suomen Partiolaisten ohjelmaa. VUOSISELOSTE 2015 TÄYTTÖOHJE Tässä täyttöohjeessa käydään läpi jokainen vuosiselosteen kysymys, ja annetaan ohjeita eri kohtien täyttämiseen. Ohjeet on kirjoitettu harmaalle pohjalle sisennettynä, kysymykset

Lisätiedot

SINUSSA ON ITUA! Sinussa on itua!

SINUSSA ON ITUA! Sinussa on itua! SINUSSA ON ITUA! SINUSSA ON ITUA! Sinussa on itua! on Perhehoitoliiton nuorisotyön ja alueyhdistysten yhdessä toteuttama tutustumistempaus Suomen sijaiskotinuorten, Sinut ry:n toimintaan. Tutustumistempaus

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMISLOMAKE HENKILÖTIEDOT LEIRIOHJELMA. ILMOITTAUTUMINEN RAKENNUS- JA PURKULEIREILLE (vain samoajat ja sitä vanhemmat)

ILMOITTAUTUMISLOMAKE HENKILÖTIEDOT LEIRIOHJELMA. ILMOITTAUTUMINEN RAKENNUS- JA PURKULEIREILLE (vain samoajat ja sitä vanhemmat) ILMOITTAUTUMISLOMAKE Lomake palautetaan lippukunnan Piiru-yhteyshenkilölle 28.2.2014 mennessä. Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia kä niitä luovuteta ulkopuolisille. HENKILÖTIEDOT Lriläisen etu- ja sukunimi:

Lisätiedot

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Saraste kuuluu kaikille

Saraste kuuluu kaikille kuuluu kaikille 1 Johdanto Opas lippukunnille ei-vielä-partiolaisten mukaan ottamiseksi piirileiri Sarasteelle Saraste kuuluu kaikille Sisällys Johdanto Sarasteen ensimmäinen EVP Markkinointi Lapset markkinoivat

Lisätiedot

Saraste kuuluu kaikille

Saraste kuuluu kaikille kuuluu kaikille Opas lippukunnille ei-vielä-partiolaisten mukaan ottamiseksi piirileiri Sarasteelle Saraste kuuluu kaikille Sisällys Johdanto 1 Sarasteen ensimmäinen EVP 2 Markkinointi 3 Lapset markkinoivat

Lisätiedot

Tervetuloa Lippukuntapäivään!

Tervetuloa Lippukuntapäivään! Tervetuloa Lippukuntapäivään! Tänä vuonna Lippukuntapäivä järjestetään 28.9. Turussa, Puropellon koululla. Lippukuntapäivän teemoina ovat vaikuttaminen ja johtaminen. Lippukuntapäivä on koko piirin yhteinen

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä?

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä? Mitkä ammatit sinua kiinnostavat? Mitkä asiat ilahduttavat sinua? Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä

Lisätiedot

Lahden tiedepäivä 12.11.2013

Lahden tiedepäivä 12.11.2013 Lahden tiedepäivä 12.11.2013 Tosielämän Sankarit - terveysviestintää käyttäjälähtöisesti Satu Parjanen LUT Lahti School of Innovation Sari Kullaa HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttäjälähtöisyys

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA

YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA Kiipulassa toteutuvia hyviä opetuksen käytänteitä ja opiskelijahyvinvointia opiskelijanäkökulmasta Yhteisöllisyys ja osallisuus on Ammattiopiston toiminnan

Lisätiedot

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa Lapsen nimi: Henkilötunnus: Kotiosoite: HUOLTAJIEN YHTEYSTIEDOT: Osoite: Email: Osoite: Email: Lapsen hoitoaika: Lapsen sairastuessa

Lisätiedot

Vartiolaiset 2.-6.8.2006 Sudenpennut 4.-6.8.2006. Vartiolaisen nimi:

Vartiolaiset 2.-6.8.2006 Sudenpennut 4.-6.8.2006. Vartiolaisen nimi: Nenustannokka Vartiolaiset 2.-6.8.2006 Sudenpennut 4.-6.8.2006 LEIRILÄISEN KÄSIKIRJA Vartiolaisen nimi: Tervetuloa Nenustannokalle! Hyvä vartiolainen. Olet ilmoittautunut Salon alueen lippukuntien yhteiselle

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE Hämeen Partiopiiri ry 2014 YLEISTÄ PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUKSESTA Partionjohtajan peruskoulutus tukee kaikkia vaeltajan ja aikuisen vastuulla olevia lippukunnan

Lisätiedot

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa:

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa: Lippukunnanjohtajan KOULUTTAUTUMISKORTTI Lippukunnanjohtajana olet vastuullisessa, mutta antoisassa pestissä. Tähän korttiin on koottu asioita, joiden osaaminen helpottaa työtäsi lippukunnanjohtajana.

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

KÄPYNEN UUDEN PARTIOLAISEN PAINOS KYSELY KOTEIHIN. www.käppäräpartio.fi. Partiolaisen nimi: Huoltajien nimet: Kotiväen puhelinnumero (tai numerot):

KÄPYNEN UUDEN PARTIOLAISEN PAINOS KYSELY KOTEIHIN. www.käppäräpartio.fi. Partiolaisen nimi: Huoltajien nimet: Kotiväen puhelinnumero (tai numerot): KYSELY KOTEIHIN Partiolaisen nimi: Huoltajien nimet: Kotiväen puhelinnumero (tai numerot): KÄPYNEN Kotiväen sähköpostiosoite (tai osoitteet): Olen kiinnostunut tukemaan lapseni partiotoimintaa: osallistumalla

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä.

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä. Sivu 2 (14) Toimintakertomus Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2009 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n partio-ohjelmaa toteuttaen. Lippukunta järjesti kesällä oman noin 80 henkilön

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Kerro kokemuksia ja mielipiteitä Lahjan Päivästä. Tänä vuonna kampanjaa vietetään uudella konseptilla ja senkin vuoksi on tärkeää kuulla sinun mielipiteesi

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Asko Keski-Nisula Hyvä mehtäkaveri työryhmän jäsen Kainuun alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja 22.1.2015 A s k o K e

Lisätiedot