Lisää aikuisia partioon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisää aikuisia partioon"

Transkriptio

1 Lisää aikuisia partioon 1

2 Mahdollisuuksia aikuisrekryyn Kaikki lippukunnat tarvitsevat aikuisia, joita voi olla mukana toiminnassa hyvin monenlaisissa tehtävissä. Kokemuksen mukaan myös jokainen onnistunut aikuisrekrytointi on omanlaisensa tarina, joten tarjolla olevia ideoita rekrytointiin saa ja pitääkin soveltaa oman lippukunnan näköisiksi. Menestyksen avaimet löytyvät osallistamisesta ja mahdollisuudesta olla osallistujana sen ohessa, että tehdään vapaaehtoishommia. Partio on niin monipuolinen juttu, että parhaiten alkuun pääsee selkeästi määritellyllä pestillä. Se mitä mukaan rekrytoidulta aikuiselta odotetaan pitää olla selvää sekä rekrytoidulle että rekrytoijalle. Avoimuutta ja kykyä hyväksyä erilaisuutta (ikä, sukupuoli, sitoutumisen aste jne.) tarvitaan paljon. Jokaiselle rekrytoidulle aikuiselle on hyvä ainakin aluksi määrittää joku yhteyshenkilö, joka auttaa alkuun. Alkua voi helpottaa se, että yhteyshenkilö on samaa ikäluokkaa ja/tai samankaltaisessa elämäntilanteessa kuin mukaan tuleva uusi aikuinen. On myös tärkeää, että jos joku on ilmoittanut kiinnostuksensa tulla mukaan toimintaan, tähän tartutaan, eikä jätetä huomiotta, vaikka juuri sillä hetkellä tarjotulle avulle ei olisikaan tarvetta. Uudenmaan Partiopiirin aikuisrekryhankkeessa on tunnistettu neljä asiaa, joista ainakin jotkut pitäisi "natsata" mukaan rekrytoitavaan aikuiseen. Hänellä pitää olla aikaa partiolle, hänen on viihdyttävä luonnossa, hänen on viihdyttävä lasten ja nuorten parissa ja hänen oma elämäntilanteessa pitää olla ns. kunnossa. Nämä havainnot pitävät varmasti paikkansa, sillä aikuisen paikka partiossa kuitenkin on olla nuorempien johtajien ja lippukunnan toiminnan tukena. Aikuispartion ei ole tarkoitus olla vain aikuisten keskinäistä hauskanpitoa, vaan sen pitäisi ainakin välillisesti tukea lippukunnan toimintaa. Uusien aikuisten mukaanotosta ja rekrytoinnista pitää tehdä jatkuvaa, niin vähitellen kynnys alenee ja toimintakulttuuri muuttuu. Jokaisen retki- ja leirikirjeen loppuun kannattaa laittaa rekrytointiosio ja jokaisessa lippukunnan tilaisuudessa ja viestimessä mainostaa aikuisille suunnattua toimintaa. Aluksi se saattaa tuntua kummalliselta, mutta kun sitä on tarpeeksi kauan tehty siitä tulee "näinhän se on aina mennyt" -toimintamalli. Mutta kuten todettua kaikille rekrytoitaville pitää olla paikka tarjolla ja valmiiksi mietittynä, jottei tule pettymyksiä. Häntä tarvitsee aktiivisesti kutsua kaikkiin lippukunnan yhteisiin juttuihin ja pitää huoli siitä, että hän ei jää yksin. Koettu on, kun saa yhden aikuisen mukaan lippukunnan toimintaan mukaan niin lisää aikuisia alkaa tulemaan vähän niin kuin itsestään. Tähän materiaaliin on koottu esimerkkejä erilaisista malleista aikuisten rekrytointiin. Aikuiset on jaettu kolmeen ryhmään: partiolaisten vanhemmat, entiset partiolaiset ja uudet aikuiset. Jokaisen ryhmän alle on listattu rekrytointimalleja. Näiden listausten lisäksi on aina muutamia malleja avattu laajemmin tapausesimerkeillä tosielämästä. Tutustukaa, soveltakaa ja ideoikaa lisää. Tätä materiaalia on tarkoitus kehittää jatkuvasti, joten palautetta ja ideoita voi lähettää osoitteeseen 2

3 Vanhemmat mukaan toimintaan 1) Kutsu mukaan toimintaan Lähetä lippukuntasi lasten mukana kotiin lappu, jossa kutsutaan mukaan lippukunnan tapahtumaan, kuten iltanuotiolle, lpk:n retkelle tai muuhun tapahtumaan, joka on toimintakauden alkupuolella. Tärkeää on kertoa, että partiossa on myös paikka aikuiselle. Tapahtuman yhteydessä voi vanhemmille pitää pienen vanhempainillan, jossa kerrotaan partiosta ja pyydetään jokaista vanhempaa henkilökohtaisesti mukaan. Tärkeää on kertoa, millaisia "tehtäviä" meillä on partiossa, sillä se helpottaa vanhempien sitoutumista. Etukäteen kannattaa tehdä listaa tapahtumista/tehtävistä, joissa kaivataan vanhempien osallistumista. Tehtäviin annetaan koulutusta ja tukea tarvittaessa, jottei kenenkään tarvitse kokea, että tekisi hommia yksin. Tärkeää myös on muistaa vilpitön kiitos avun jälkeen, jotta saadaan vanhemmat innostumaan mukaan uudelleenkin! 2) Vanhempainilta Supekokouksen aikana Uusien sudenpentujen vanhemmille kannattaa pitää vanhempainilta kokouksen aikana partion alkaessa. Vanhempainillassa kerrotaan mitä partio on ja millainen lauman syksyn toimintasuunnitelma, vastataan lasten kysymyksiin ja kerrotaan mitä mahdollisuuksia vanhemmalla on toimia lippukunnassa. Vanhempainilloista on tullut hyvää palautetta ja niistä on saatu rekrytoitua akeloita sekä saatu retkille apulaisia. Koko lippukunnalle Kutsu hyvissä ajoin vanhemmat koolle vanhempainiltaan. Vanhemmille kerrotaan yleistä infoa partiosta, eri ikäisten ohjelmasta, lippukunnasta, tulevista tapahtumista, lippukunnan varainhankinnasta ja lopuksi vanhemmille on järjestetty pientä partiomaista tekemistä kahvittelun lomassa. Aikaa varataan myös kysymyksille sekä selkeästi kerrotaan mitä vanhemmilta toivotaan ja millaisia pestejä olisi lippukunnassa tarjolla. 3) Perhepartio Monet lapset ovat aloittaneet useita harrastuksia, jo ennen kuin he aloittavat partion 7-vuotiaina. Näin ollen lasten harrastuskartta saattaa siinä vaiheessa olla jo pelottavan täysi. Tähän haasteeseen voi auttaa se, että lippukunta aloittaisi kerran kuussa kokoontuvan perhepartioinnin, jonne alle kouluikäiset lapset pääsisivät vanhempiensa kanssa. Perhepartiossa tehtäisiin porukalla partiojuttuja ja kasvatettaisiin samalla mukanaolevista lippukuntaan tulevaisuuden sudenpentuja ja aikuisia. Kaisu 3

4 4) Äitiretki Äitiretki on toteutettu tyttölippukunnassa partiolaisten äideille idealla "Tervetuloa tutustumaan partiotoimintaan". Käytännössä toteutettiin toiminnallinen päiväretki, jossa erilaisia partiomaisia aktiviteetteja, kuten melonta, suunnistus, askartelu ja ruuanlaitto trangialla. Tausta-ajatuksena on, että lasten vanhemmat saavat paremman käsityksen siitä, miten hyvä ja monipuolinen harrastus partio on, jolloin he voivat tukea lapsia pysymään partiossa, vaikka aina ei olisikaan hauskaa. Äideille kerrottiin, että mitä mahdollisuuksia heillä on osallistua partiotoimintaan ja missä lippukunnan tapahtumissa, toiminnassa tarvittaisiin myös heidän apuaan. Samalla idealla voidaan tietenkin myös järjestää vastaava isäretki. Retki voisi olla myös äitien ja tyttärien tai isien ja poikien yhteinen yöretki. Silloin olisi ehkä sudenpentujenkin helpompi lähteä retkelle ja vanhemmat näkisivät, mitä retkillä tapahtuu ja miten siellä yövytään. Retkellä voisi olla myös ihan omaa ohjelmaa vanhemmille, josta voi syttyä kipinä jollekin vanhemmalle olla enemmänkin mukana lippukunnan toiminnassa. Ja mikä ettei mukaan saisi vanhemman sijasta ottaa kummitädin, isoäidin tai naapurin tädin ja isän sijasta kummisedän, isoisän, tai iskän työkaverin. 5) Perheretki Perheretki on perheen yhteinen retkipäivä, johon sudenpennut osallistuvat vanhempineen. Retkellä kierreta a n rasteja kolon la himaastossa tai paikalisella ulkoilualueella ja esitella a n partiotoimintaa monipuolisesti vanhemmille niin sanallisesti kuin toiminnan kautta. Samalla vanhemmat pa a seva t na kema a n mita kaikkia taitoja lapset oppivat partiossa ja kuinka hauskaa heilla yhdessa on. Pa iva n tavoitteena on innostaa monin eri keinoin vanhempia mukaan toimintaan sekä kertoa mahdollisuuksista mitä heillä on osallistua lippukunnan toimintaan. 6) Vanhempainryhmä kokoon 7) Toiminnan avuksi, lyhyissä pesteissä 8) Aikuisvartio Muutamissa lippukunnissa on aikuisvartiotoimintaa, joissa vartio tekee oman toimintasuunnitelmansa eli tekevät vartion omia juttuja, retkiä, pohtivat partion aatetta, askartelevat, kuten nuorten kokouksissakin. Sen lisäksi he ovat apuna/ tukena lippukunnan toiminnassa ja järjestävät mm. myyjäisiä. Hyvästä hengestä näissä vartioissa kertonee se, että useat vartiolaisista jatkavat vartion toiminnassa, vaikka oma partiolainen onkin jo kasvanut isoiksi ja muuttanut toiselle paikkakunnalle. Aikuisvartioillakin on hyvä olla tavoitteita, sillä se sitouttaa ja motivoi ryhmän jäseniä. Reino 4

5 Tapausesimerkki: Perhepartio, suunnitelma syksyn toiminnaksi Perhepartio aloitetaan jakamalla osallistuville lapsille partiohuivit kaulaan ja käymällä sisaruspiirin tyyppisessä piirissä osallistujien nimet läpi. Vastaavasti ilta päätyy huivien keruuseen ja sisaruspiiriin. Muistettavaa: Perhepartiolaisten syyskalenteriin on hyvä lisätä myös LPK:n yhteiset tapahtumat, kuten syysretket ja jouluretket Syyskuu: Mennään porukalla jonnekin nuotiopaikalle paistamaan makkaraa, leikitään pari tutustumisleikkiä ja yhdessäoloa tai sieni-/puolukkametsässä käynti porukalla. Lokakuu: Mennään porukalla jonnekin nuotiopaikalle paistamaan makkaraa, leikitään pari tutustumisleikkiä ja yhdes- säoloa tai geokätköilyä maastossa, jossa voi liikkua rattaiden kanssa (jos niin nuoria osallistujia) Lapsia voidaan auttaa kätköjen löytämisessä tai heille voidaan tehdä oma aarrekartta. Lapsille jaetaan palkinnoksi esim. heijastimet. Marraskuu: Muistettavaa: Adventtikalenterien myynti myös näille ryhmille Isänpäiväkorttien tai isänpäivälahjojen tekoa esim. isoisille -jos isiä mukana tai ulkoilua ja trangioilla keitetään mehua ja syödään pipareita. Joulukuu: Muistettavaa: Kutsut itsenäisyyspäivän tilaisuuksiin ja joulujuhliin Itsenäisyyspäivään liittyvä askartelu tai jouluun liittyvä askartelu, pikkujoulut - jouluiset nyyttärit tai joulupipareiden leivontaa. Tapausesimerkki: Vanhempien ryhmä kokoon "Syksyllä toiminnan alkaessa kaikki lpk:n jäsenet täyttävät yleisen info-lomakkeen, jossa kysytään päivitetyt yhteystiedot, allergiat, valokuvausluvat. Lisäksi lomakkeeseen laitetaan kohta, jossa vanhemmat voisivat kertoa millaisella panostuksella he voisivat olla mukana lippukunnan toiminnassa. Meillä ei tällaista kattavaa infoa ole kerätty pitkään aikaan, joten siksi kaikki täyttäisivät lomakkeen nyt tässä kohtaa. Kiinnostuneet vanhemmat kutsuttaisiin kokoon, kerrottaisiin heille partiosta ja pohdittaisiin yhdessä, miten vanhemmat voisivat olla mukana. Tämän ryhmän vetäjäksi on lupautunut yksi Vanha Poro ja myös varmaan me muutkin ollaan siinä jotenkin mukana." Tapausesimerkki: Toiminnan avuksi, lyhyissä pesteissä "Yksinkertaisesti pyytämällä apua kämpän ja veneen ylläpitoon olemme saaneet ilman sen kummempaa markkinointia ja kikkailua kokoon noin 7 vanhemman porukan, jolle voidaan nakittaa hommia, ja jotka oma-aloitteisestikin hoitavat asioita eteenpäin. Tässä on tullut semmoinen olo, että apua kyllä on saatavissa, jos vaan selkeästi pystytään osoittamaan mitä hommia pitäisi tehdä ja mitä se vaatisi. Ja että joku lpk:n tyyppi toimii ainakin yhteyshenkilönä, jos ei ehdi mukaan ryhmän toimintaan." 5

6 Entiset partiolaiset mukaan toimintaan 1) Yhteys omiin entisiin partiokavereihin Lähesty vanhoja vartiokavereitasi, jo lopettaneita entisiä vartiolaisiasi tai vaikka joka ikistä joskus lippukunnassa toiminutta ja käynyttä. Kutsu nämä henkilöt johonkin tiettyyn tapahtumaan (vaikka nuotioretkelle) muistelemaan partiomuistoja ja kuulemaan lippukunnan nykyisestä toiminnasta. Kerro heille, että aikuisenakin voi tulla takaisin partioon ja kerro esimerkkejä minkälaisia tehtäviä voisi olla tarjolla. Muista hyödyntää aikuisten aktiviteettikortteja. Usein potentiaalisimpia palaajia ovat he, joiden omat lapset alkavat olla partioiässä ja/tai asuvat jossakin kolon lähettyvillä. 2) Puitteet aikuisten omalle toiminnalle Entisenä aktiivipartiolaisena voisin löytää tieni takaisin partioon, mikäli minulle tarjottaisiin omaa toimintaa, tai mahdollisuus toimintaan. Voisin lähteä esim. Aikuisten retkelle, jossa saisin puuhailla jotain partiomaista partiokämpällä viikonlopun. Partiomainen ohjelma voisi olla esim. Suunnistustaitojen kertaaminen, gourmetruoan tekeminen trangialla/nuotiolla, kädentaidot, iltanuotiolla istuminen jne. Tähän tarvittaisiin 1) ryhmä muita aikuisia (sekä partiolaisia että evp), 2) puitteet käyttöön (esim. kämppä) ja 3) joku lpk:sta koordinoimaan homma. Ja oleellista olisi, että saisin ensin toimintaa juurikin itselleni, ja vasta sen jälkeen voisin kuvitella olevani niin sitoutunut lpk:n toimintaan, että voisin kantaa vastuuta sen pyörittämisestä (esim. viikkotoiminnasta). 3) Kysymällä rohkeasti Tämä kuulostaa ehkä liian yksinkertaiselta ollakseen totta, mutta monissa entisissä partiolaisissa asuu se "kerran partiolainen - aina partiolainen", jota rohkeasti mukaan pyytämällä voi yllättyä positiivisesti. Ehdota jotakin selkeää, aluksi pientä tehtävää ja kerro, että tarvitsisitte apua. Anna vähän miettimisaikaa, mutta palaa asiaan pikaisesti. Ja jos juuri sillä hetkellä hänen aikansa ei riitä, kysy saatko joskus myöhemmin kysyä uudestaan. Leena 6

7 Tapausesimerkki: Postikorteilla valmiita pestejä Lähetimme entisille lippukuntalaisillemme, joiden tiesimme asuvan tai paluumuuttaneen takaisin paikkakunnalle, sellaiset kortit, joihin oli listattu muutamia lähitulevaisuuden juttuja, joissa lpk tarvitsisi apua ja lisäksi siinä oli jotain muita kohtia, kuten "voisin tulla mukaan leirille", "voisin tulla kokouksiin opettamaan jotain erikoisosaamistani" tai vain "en tällä hetkellä ehdi mukaan partioon, mutta kuulisin mielelläni jatkossakin lpk:n kuulumisia". Korttien mukana oli postimerkeillä varustetut palautuskuoret ja saatekirje, jossa vähän avattiin ideaa ja kerrottiin, että mukaan tulevat voivat liittyä lippukunnan aikuisryhmään "Vanhat Porot", jolloin he tiesivät ainakin ketä muita porukassa on mukana. Valitsimme kampanjan kohteiksi tyyppejä, joiden tiedämme asuvan nykyään Turun seudulla (monet jopa ihan kolon nurkilla), joilla on omia partioikäisiä lapsia ja joihin joku oli jossain lähiaikoina törmännyt ja epäili, että jonkinmoista kiinnostusta voisi olla. Korttien palautusprosentti oli 50, ja kaikki palauttaneet olivat jollain tapaa kiinnostuneita tulemaan mukaan toimintaa - muutama jopa isommalla panoksella. Starttasimme toiminnan järjestämällä laavuretken, jossa tehtiin nuotioherkkuja ja vaihdettiin kuulumisia. Jatkossa kutsumme heitä mukaan aikuisryhmän tapaamisiin ja lippukunnan projekteihin. Eräästä paalaajasta saimme jo täksi syksyksi kumminaikuisen seikkailijoille! Tapausesimerkki: Takaisin Partioon -kurssi Piirissä olisi tarkoitus jatkossa järjestää Takaisin Partioon eli Partio NYT -koulutusta "Partio NYT -koulutus Päivityskoulutus Partion pariin palaaville tai sitä suunnitteleville Oletko joskus ollut partiossa, mutta aikaa on jo vierähtänyt ja nykyinen ohjelma on vieras? Kiinnostaisiko sinua kuitenkin palata partioon? Et ehkä vielä tiedä, millä tavalla haluaisit toimintaan osallistua ja missä. Nyt on tarjolla juuri partion paluumuuttajille tarkoitettua koulutusta! Päivän mittaisessa koulutuksessa käydään läpi nykyisen partio-ohjelman keskeisiä asioita ikäkausista koulutusjärjestelmään sekä partiota organisaationa. Koulutuspäivän tavoitteena on helpottaa palaamista parhaan harrastuksen pariin. Samassa yhteydessä on oivallinen mahdollisuus tutustua piirin luottamushenkilöihin ja luottiksiksi aikoviin. Tapahtuma on aikuisille." 7

8 Uusia aikuisia mukaan toimintaan 1) Kaveri mukaan -illat Järjestäkää kerran kuussa ohjelmaa aikuisille, tai yli 18-vuotiaille, jonne voitte kutsua entisiä partiokavereita, mutta myös niitä omia kavereitanne, jotka eivät vielä partiossa ole. Illan ohjelma ei tarvitse olla ihmeellistä, kokatkaa jotain kivaa syötävää, tutustukaa erilaisiin liikuntalajeihin, kahvitelkaa, pelatkaa lautapelejä jne. Illan järjestelyvastuu voi vaihtua vaikka joka kerta ja aina paikan päällä sovitaan, kuka/ketkä kantavat seuraavasta kerrasta vastuun. Näissä illoissa voi matalalla kynnyksellä tutustua uusiin ihmisiin ja pikkuhiljaa ottaa vastuuta lippukunnasta. 2) Aloitustempaus Näkyvästi markkinoitu tilaisuus, johon kutsutaan mukaan kaikki partiosta kiinnostuneet. Tilaisuus aloitetaan esimerkiksi partion esittelyvideolla (esim. Elämäsi seikkailu tai Partiofakta), jota lapset ja aikuiset katsovat yhdessa. Videon jälkeen lapset lähtevät akeloiden tai muiden johtajien kanssa kolokierrokselle ja leikkimään tai askartelemaan. Sillä aikaa vanhemmille esitellään kuvien ja kertomusten avulla, mitä kaikkea vanhemmat voivat tehdä partiossa ja etenkin meidän lippukunnassa. Esittelyssä painotetaan erityisesti johtajatoiminnan positiivia kokemuksia. Esittelijöinä kannattaa käyttää aikuisena mukaan tulleita partiolaisia, jotka osaavat kertoa miksi he ovat lähteneet mukaan ja mitä he ovat partiosta saaneet. Kantavana voimana esityksessä on, että partio voi olla myös aikuisen oma harrastus ja mukaan tullessa saat muutakin kuin pelkää johtajana olemista. 3) Kolon avoimet ovet Kolon ovet ovat avoinna sovittuna päivänä sovitun ajan, jolloin kaikki halukkaat voivat tulla tutustumaan partiotoimintaan oman aikataulunsa mukaisesti. Satu 8

9 4) Markkinointi paikkakunnalle muuttaneille opiskelijoille Suoramarkkinointia oppilaitosten ilmoitustauluilla tai osallistumista lukuvuoden alussa järjestettäviin opiskelijatapahtumiin. Partiolla on tarjota tekemistä, ystäviä, verkostoja ja hyvää mieltä vapaaehtoistyön tekemisestä. Niiden luulisi houkuttelevan ainakin joitakin vieraalle paikkakunnalle muuttaneita, joilla ei ole valmiita sosiaalisia verkostoja olemassa. 5) Tervetuloa partioon -kurssi Keravalla on toteutettu Tervetuloa Partioon -kurssi Kansanopiston kevään ohjelmistossa. Opisto hoitaa markkinoinnin, ottaa vastaan ilmoittautumiset ja välittää osallistumismaksut. Lippukunta hoitaa toteutuksen. Kurssilaisia ei velvoiteta liittymään, mutta heille tarjotaan tekemistä lippukunnassa kurssin jälkeenkin, jos kiinnostusta löytyy. Kursseja voi tietenkin toteuttaa myös lpk:n / alueen /piirin järjestämänä, mutta tässä kansanopistoversiossa uutta on se, että sillä on mahdollisuus tavoittaa aivan uutta kohderyhmää. 6) Perhepartio Perhepartio voi tuoda mukaan myös uusia aikuisia. Partioperheet voivat pyytää mukaan toimintaan tuttavaperheitään, joissa ei vielä ole partiolaisia ja tutustuttaa heitä vähitellen partiotoiminnan saloihin. Jouni Tapausesimerkki: Kolon avoimet ovet Tapahtumalla ei ole erillistä aloitusta eikä lopetusta. Toiminnan esittely kannattaa jakaa sisätiloihin ja ulos. Sisälle kololle tehdään esittely oman lippukunnan toiminnasta ja partiotoiminnasta yleisesti valokuvien ja/tai non-stopina pyörivän videon avulla (esim. Elämäsi seikkailu tai Partiofakta). Esittelyssä voi hyödyntää myös esim. partiotaitokisoissa tehtyjä esineitä. Lisäksi aikuiset ja lapset voivat kysellä toiminnasta. Miten tapahtumasta tiedotetaan? Mainos tai partiosta kertova juttu paikallislehdessä, kutsujen jakaminen koulussa ja oppilaitoksissa, ammattikorkeissa, yliopistoissa. Mainostus hoidetaan mahdollisuuksien mukaan alueellisesti. Mahdollisuuksien mukaan esittelyn voi jakaa kahteen eri huoneeseen, jolloin toisessa voi olla toimintaa esittelevä video tai valokuvanäyttely ja toisessa huoneessa reipas partiojohtaja vastaa kysymyksiin. Kolon pihalle pystytetään teltta tai telttoja, jossa voi paistaa makkaraa tai lättyjä. Lisäksi pihalle tehdään lapsia varten liitteenä oleva rastirata, minkä aikana aikuiset pääsevät tekemään vaikkapa kätevyystehtävää (kulkurinruusu tms.). Kololla käynnin aikana vanhemmille kerrotaan millaista johtajana toimiminen juuri meidän lippukunnassa on ja innostetaan heitä muutenkin lähtemään mukaan toimintaan. 9

10 10 Lisää aikuisia partioon Materiaalin suunnittelu: Maria Lahtinen, Hanna Mari Muikku, Kuvat ja taitto: Jura

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

OPAS SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA

OPAS SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA A K E L A N OPAS 3. SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA AKELAN OPAS 3. SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA Tekstit: Ohjelmaryhmä, sudenpenturyhmä, Suvi Jaakkola Avustajat: Partiotalo Kuvitus: Annu Martelius Taitto:

Lisätiedot

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Adventtikalenterikampanjan asiamiesohje 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Sisällysluettelo Hyvä kalenteriasiamies 3 Kalenteriasiamiehen tehtävät 5 Missä ja miten käy parhaiten kauppa? 8 Turvallisuus

Lisätiedot

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

HOKS! Vaeltaja: s. 4-5. Mainiota Menoa! s. 6-7. Myötäpäiviä kohti s. 10-13

HOKS! Vaeltaja: s. 4-5. Mainiota Menoa! s. 6-7. Myötäpäiviä kohti s. 10-13 HOKS! Vaeltaja: s. 4-5 Mainiota Menoa! s. 6-7 Myötäpäiviä kohti s. 10-13 Partiota vaaroilta lakeuksille 1/2013 Pääkirjoitus Toimituskunta Päätoimittaja: Tiia Tuhkasaari tiia.tuhkasaari@pohjanmaa.partio.fi

Lisätiedot

Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9. Flash Mob! s. 14-15. Oikeus partioon! s.4-5

Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9. Flash Mob! s. 14-15. Oikeus partioon! s.4-5 Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9 Flash Mob! s. 14-15 Oikeus partioon! s.4-5 Partiota vaaroilta lakeuksille 3/2012 Pääkirjoitus Oikeus olla nuori Toimituskunta Päätoimittaja: Kimmo Leiviskä kimmo.leiviska@pohjanmaa.partio.fi

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 28.5.2012 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 23.8.2009 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA MERITUULEN TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 01.12.2014 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Merituulen omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän

Lisätiedot

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu Partio vapaaehtoistyötä? Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa 4/2014 Syyskuu Lapin Scout-Info 4/2014 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas 1 KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011 Kerhotoiminnan opas 2 Kerhotoiminnan opas Kulttuuria kyliin hanke KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI RY 2011 31.8.2011 Projektipäällikkö Janne Lahtia Graafinen

Lisätiedot

Aikuisten rekrytointi

Aikuisten rekrytointi Aikuisten rekrytointi miten siinä onnistuimme? Lippukuntien parhaat vinkit aikuisten rekrytointiin Johtajapäivät 2013 Heippa, koulutukseen osallistuja! Mahtavaa, että olet kiinnostunut aikuisten rekrytoinnista!

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a j a a j h o e Alu e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Ennen tapaamista

Lisätiedot

s. 14 Kämppäprojekti s. 4-5 Leirilehti kesän leirille? s. 10-11

s. 14 Kämppäprojekti s. 4-5 Leirilehti kesän leirille? s. 10-11 Iltanuotioleirin kohokota s. 14 Kämppäprojekti s. 4-5 Leirilehti kesän leirille? s. 10-11 Partiota vaaroilta lakeuksille 3/2011 Pääkirjoitus Partiohengarit Toimituskunta Päätoimittaja: Kimmo Leiviskä kimmo.leiviska@pohjanmaa.partio.fi

Lisätiedot

Lapin Scout-Info 4/2015

Lapin Scout-Info 4/2015 Lapin Scout-Info 4/2015 Scout-Info 4/2015 Lapin Scout-Info Lapin Scout-Info on Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti ja sen tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille piirin ja keskusjärjestön

Lisätiedot

1/2011 Lounais-Suomen Partiopiiri

1/2011 Lounais-Suomen Partiopiiri 1/2011 Lounais-Suomen Partiopiiri Partio elämäntapana ja urana Pitkän ja merkittävän partiotaipaleen Käppäräpartiossa tehneelle porilaiselle Regina Rexu Laeslahdelle partio on paitsi harrastus, myös ura

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

Pohjan. Puhuri. Lippukuntahuivien. taustoja, s. 10-11. Onnistu etäpartiolaisena, Idols-Jonen juttusilla, s. 7. s. 4-5. Partiota vaaroilta lakeuksille

Pohjan. Puhuri. Lippukuntahuivien. taustoja, s. 10-11. Onnistu etäpartiolaisena, Idols-Jonen juttusilla, s. 7. s. 4-5. Partiota vaaroilta lakeuksille Pohjan Puhuri Lippukuntahuivien taustoja, s. 10-11 Onnistu etäpartiolaisena, s. 4-5 Idols-Jonen juttusilla, s. 7 Partiota vaaroilta lakeuksille 2/2007 Pääkirjoitus Piirinjohtajien palsta Solmun riemu ja

Lisätiedot

MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE Esipuhe Pidät kädessäsi Meripartiolippukunta Niihaman Saukkojen ry omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Pohjan PUHURI. Osallistu Myötäpäivien ohjelmaan, s. 12. Luovuttajia tarvitaan, s. 4-5. Kuinka yhteisöllisiä olemme? s. 8-9

Pohjan PUHURI. Osallistu Myötäpäivien ohjelmaan, s. 12. Luovuttajia tarvitaan, s. 4-5. Kuinka yhteisöllisiä olemme? s. 8-9 Pohjan PUHURI Luovuttajia tarvitaan, s. 4-5 Kuinka yhteisöllisiä olemme? s. 8-9 Osallistu Myötäpäivien ohjelmaan, s. 12 Partiota vaaroilta lakeuksille 1/2009 Pääkirjoitus Uusi vuosi, uudet tuulet Vuodenvaihdetta

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE Esipuhe Pidät kädessäsi meripartiolippukunta Niihaman Saukkojen omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot