Lisää aikuisia partioon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisää aikuisia partioon"

Transkriptio

1 Lisää aikuisia partioon 1

2 Mahdollisuuksia aikuisrekryyn Kaikki lippukunnat tarvitsevat aikuisia, joita voi olla mukana toiminnassa hyvin monenlaisissa tehtävissä. Kokemuksen mukaan myös jokainen onnistunut aikuisrekrytointi on omanlaisensa tarina, joten tarjolla olevia ideoita rekrytointiin saa ja pitääkin soveltaa oman lippukunnan näköisiksi. Menestyksen avaimet löytyvät osallistamisesta ja mahdollisuudesta olla osallistujana sen ohessa, että tehdään vapaaehtoishommia. Partio on niin monipuolinen juttu, että parhaiten alkuun pääsee selkeästi määritellyllä pestillä. Se mitä mukaan rekrytoidulta aikuiselta odotetaan pitää olla selvää sekä rekrytoidulle että rekrytoijalle. Avoimuutta ja kykyä hyväksyä erilaisuutta (ikä, sukupuoli, sitoutumisen aste jne.) tarvitaan paljon. Jokaiselle rekrytoidulle aikuiselle on hyvä ainakin aluksi määrittää joku yhteyshenkilö, joka auttaa alkuun. Alkua voi helpottaa se, että yhteyshenkilö on samaa ikäluokkaa ja/tai samankaltaisessa elämäntilanteessa kuin mukaan tuleva uusi aikuinen. On myös tärkeää, että jos joku on ilmoittanut kiinnostuksensa tulla mukaan toimintaan, tähän tartutaan, eikä jätetä huomiotta, vaikka juuri sillä hetkellä tarjotulle avulle ei olisikaan tarvetta. Uudenmaan Partiopiirin aikuisrekryhankkeessa on tunnistettu neljä asiaa, joista ainakin jotkut pitäisi "natsata" mukaan rekrytoitavaan aikuiseen. Hänellä pitää olla aikaa partiolle, hänen on viihdyttävä luonnossa, hänen on viihdyttävä lasten ja nuorten parissa ja hänen oma elämäntilanteessa pitää olla ns. kunnossa. Nämä havainnot pitävät varmasti paikkansa, sillä aikuisen paikka partiossa kuitenkin on olla nuorempien johtajien ja lippukunnan toiminnan tukena. Aikuispartion ei ole tarkoitus olla vain aikuisten keskinäistä hauskanpitoa, vaan sen pitäisi ainakin välillisesti tukea lippukunnan toimintaa. Uusien aikuisten mukaanotosta ja rekrytoinnista pitää tehdä jatkuvaa, niin vähitellen kynnys alenee ja toimintakulttuuri muuttuu. Jokaisen retki- ja leirikirjeen loppuun kannattaa laittaa rekrytointiosio ja jokaisessa lippukunnan tilaisuudessa ja viestimessä mainostaa aikuisille suunnattua toimintaa. Aluksi se saattaa tuntua kummalliselta, mutta kun sitä on tarpeeksi kauan tehty siitä tulee "näinhän se on aina mennyt" -toimintamalli. Mutta kuten todettua kaikille rekrytoitaville pitää olla paikka tarjolla ja valmiiksi mietittynä, jottei tule pettymyksiä. Häntä tarvitsee aktiivisesti kutsua kaikkiin lippukunnan yhteisiin juttuihin ja pitää huoli siitä, että hän ei jää yksin. Koettu on, kun saa yhden aikuisen mukaan lippukunnan toimintaan mukaan niin lisää aikuisia alkaa tulemaan vähän niin kuin itsestään. Tähän materiaaliin on koottu esimerkkejä erilaisista malleista aikuisten rekrytointiin. Aikuiset on jaettu kolmeen ryhmään: partiolaisten vanhemmat, entiset partiolaiset ja uudet aikuiset. Jokaisen ryhmän alle on listattu rekrytointimalleja. Näiden listausten lisäksi on aina muutamia malleja avattu laajemmin tapausesimerkeillä tosielämästä. Tutustukaa, soveltakaa ja ideoikaa lisää. Tätä materiaalia on tarkoitus kehittää jatkuvasti, joten palautetta ja ideoita voi lähettää osoitteeseen 2

3 Vanhemmat mukaan toimintaan 1) Kutsu mukaan toimintaan Lähetä lippukuntasi lasten mukana kotiin lappu, jossa kutsutaan mukaan lippukunnan tapahtumaan, kuten iltanuotiolle, lpk:n retkelle tai muuhun tapahtumaan, joka on toimintakauden alkupuolella. Tärkeää on kertoa, että partiossa on myös paikka aikuiselle. Tapahtuman yhteydessä voi vanhemmille pitää pienen vanhempainillan, jossa kerrotaan partiosta ja pyydetään jokaista vanhempaa henkilökohtaisesti mukaan. Tärkeää on kertoa, millaisia "tehtäviä" meillä on partiossa, sillä se helpottaa vanhempien sitoutumista. Etukäteen kannattaa tehdä listaa tapahtumista/tehtävistä, joissa kaivataan vanhempien osallistumista. Tehtäviin annetaan koulutusta ja tukea tarvittaessa, jottei kenenkään tarvitse kokea, että tekisi hommia yksin. Tärkeää myös on muistaa vilpitön kiitos avun jälkeen, jotta saadaan vanhemmat innostumaan mukaan uudelleenkin! 2) Vanhempainilta Supekokouksen aikana Uusien sudenpentujen vanhemmille kannattaa pitää vanhempainilta kokouksen aikana partion alkaessa. Vanhempainillassa kerrotaan mitä partio on ja millainen lauman syksyn toimintasuunnitelma, vastataan lasten kysymyksiin ja kerrotaan mitä mahdollisuuksia vanhemmalla on toimia lippukunnassa. Vanhempainilloista on tullut hyvää palautetta ja niistä on saatu rekrytoitua akeloita sekä saatu retkille apulaisia. Koko lippukunnalle Kutsu hyvissä ajoin vanhemmat koolle vanhempainiltaan. Vanhemmille kerrotaan yleistä infoa partiosta, eri ikäisten ohjelmasta, lippukunnasta, tulevista tapahtumista, lippukunnan varainhankinnasta ja lopuksi vanhemmille on järjestetty pientä partiomaista tekemistä kahvittelun lomassa. Aikaa varataan myös kysymyksille sekä selkeästi kerrotaan mitä vanhemmilta toivotaan ja millaisia pestejä olisi lippukunnassa tarjolla. 3) Perhepartio Monet lapset ovat aloittaneet useita harrastuksia, jo ennen kuin he aloittavat partion 7-vuotiaina. Näin ollen lasten harrastuskartta saattaa siinä vaiheessa olla jo pelottavan täysi. Tähän haasteeseen voi auttaa se, että lippukunta aloittaisi kerran kuussa kokoontuvan perhepartioinnin, jonne alle kouluikäiset lapset pääsisivät vanhempiensa kanssa. Perhepartiossa tehtäisiin porukalla partiojuttuja ja kasvatettaisiin samalla mukanaolevista lippukuntaan tulevaisuuden sudenpentuja ja aikuisia. Kaisu 3

4 4) Äitiretki Äitiretki on toteutettu tyttölippukunnassa partiolaisten äideille idealla "Tervetuloa tutustumaan partiotoimintaan". Käytännössä toteutettiin toiminnallinen päiväretki, jossa erilaisia partiomaisia aktiviteetteja, kuten melonta, suunnistus, askartelu ja ruuanlaitto trangialla. Tausta-ajatuksena on, että lasten vanhemmat saavat paremman käsityksen siitä, miten hyvä ja monipuolinen harrastus partio on, jolloin he voivat tukea lapsia pysymään partiossa, vaikka aina ei olisikaan hauskaa. Äideille kerrottiin, että mitä mahdollisuuksia heillä on osallistua partiotoimintaan ja missä lippukunnan tapahtumissa, toiminnassa tarvittaisiin myös heidän apuaan. Samalla idealla voidaan tietenkin myös järjestää vastaava isäretki. Retki voisi olla myös äitien ja tyttärien tai isien ja poikien yhteinen yöretki. Silloin olisi ehkä sudenpentujenkin helpompi lähteä retkelle ja vanhemmat näkisivät, mitä retkillä tapahtuu ja miten siellä yövytään. Retkellä voisi olla myös ihan omaa ohjelmaa vanhemmille, josta voi syttyä kipinä jollekin vanhemmalle olla enemmänkin mukana lippukunnan toiminnassa. Ja mikä ettei mukaan saisi vanhemman sijasta ottaa kummitädin, isoäidin tai naapurin tädin ja isän sijasta kummisedän, isoisän, tai iskän työkaverin. 5) Perheretki Perheretki on perheen yhteinen retkipäivä, johon sudenpennut osallistuvat vanhempineen. Retkellä kierreta a n rasteja kolon la himaastossa tai paikalisella ulkoilualueella ja esitella a n partiotoimintaa monipuolisesti vanhemmille niin sanallisesti kuin toiminnan kautta. Samalla vanhemmat pa a seva t na kema a n mita kaikkia taitoja lapset oppivat partiossa ja kuinka hauskaa heilla yhdessa on. Pa iva n tavoitteena on innostaa monin eri keinoin vanhempia mukaan toimintaan sekä kertoa mahdollisuuksista mitä heillä on osallistua lippukunnan toimintaan. 6) Vanhempainryhmä kokoon 7) Toiminnan avuksi, lyhyissä pesteissä 8) Aikuisvartio Muutamissa lippukunnissa on aikuisvartiotoimintaa, joissa vartio tekee oman toimintasuunnitelmansa eli tekevät vartion omia juttuja, retkiä, pohtivat partion aatetta, askartelevat, kuten nuorten kokouksissakin. Sen lisäksi he ovat apuna/ tukena lippukunnan toiminnassa ja järjestävät mm. myyjäisiä. Hyvästä hengestä näissä vartioissa kertonee se, että useat vartiolaisista jatkavat vartion toiminnassa, vaikka oma partiolainen onkin jo kasvanut isoiksi ja muuttanut toiselle paikkakunnalle. Aikuisvartioillakin on hyvä olla tavoitteita, sillä se sitouttaa ja motivoi ryhmän jäseniä. Reino 4

5 Tapausesimerkki: Perhepartio, suunnitelma syksyn toiminnaksi Perhepartio aloitetaan jakamalla osallistuville lapsille partiohuivit kaulaan ja käymällä sisaruspiirin tyyppisessä piirissä osallistujien nimet läpi. Vastaavasti ilta päätyy huivien keruuseen ja sisaruspiiriin. Muistettavaa: Perhepartiolaisten syyskalenteriin on hyvä lisätä myös LPK:n yhteiset tapahtumat, kuten syysretket ja jouluretket Syyskuu: Mennään porukalla jonnekin nuotiopaikalle paistamaan makkaraa, leikitään pari tutustumisleikkiä ja yhdessäoloa tai sieni-/puolukkametsässä käynti porukalla. Lokakuu: Mennään porukalla jonnekin nuotiopaikalle paistamaan makkaraa, leikitään pari tutustumisleikkiä ja yhdes- säoloa tai geokätköilyä maastossa, jossa voi liikkua rattaiden kanssa (jos niin nuoria osallistujia) Lapsia voidaan auttaa kätköjen löytämisessä tai heille voidaan tehdä oma aarrekartta. Lapsille jaetaan palkinnoksi esim. heijastimet. Marraskuu: Muistettavaa: Adventtikalenterien myynti myös näille ryhmille Isänpäiväkorttien tai isänpäivälahjojen tekoa esim. isoisille -jos isiä mukana tai ulkoilua ja trangioilla keitetään mehua ja syödään pipareita. Joulukuu: Muistettavaa: Kutsut itsenäisyyspäivän tilaisuuksiin ja joulujuhliin Itsenäisyyspäivään liittyvä askartelu tai jouluun liittyvä askartelu, pikkujoulut - jouluiset nyyttärit tai joulupipareiden leivontaa. Tapausesimerkki: Vanhempien ryhmä kokoon "Syksyllä toiminnan alkaessa kaikki lpk:n jäsenet täyttävät yleisen info-lomakkeen, jossa kysytään päivitetyt yhteystiedot, allergiat, valokuvausluvat. Lisäksi lomakkeeseen laitetaan kohta, jossa vanhemmat voisivat kertoa millaisella panostuksella he voisivat olla mukana lippukunnan toiminnassa. Meillä ei tällaista kattavaa infoa ole kerätty pitkään aikaan, joten siksi kaikki täyttäisivät lomakkeen nyt tässä kohtaa. Kiinnostuneet vanhemmat kutsuttaisiin kokoon, kerrottaisiin heille partiosta ja pohdittaisiin yhdessä, miten vanhemmat voisivat olla mukana. Tämän ryhmän vetäjäksi on lupautunut yksi Vanha Poro ja myös varmaan me muutkin ollaan siinä jotenkin mukana." Tapausesimerkki: Toiminnan avuksi, lyhyissä pesteissä "Yksinkertaisesti pyytämällä apua kämpän ja veneen ylläpitoon olemme saaneet ilman sen kummempaa markkinointia ja kikkailua kokoon noin 7 vanhemman porukan, jolle voidaan nakittaa hommia, ja jotka oma-aloitteisestikin hoitavat asioita eteenpäin. Tässä on tullut semmoinen olo, että apua kyllä on saatavissa, jos vaan selkeästi pystytään osoittamaan mitä hommia pitäisi tehdä ja mitä se vaatisi. Ja että joku lpk:n tyyppi toimii ainakin yhteyshenkilönä, jos ei ehdi mukaan ryhmän toimintaan." 5

6 Entiset partiolaiset mukaan toimintaan 1) Yhteys omiin entisiin partiokavereihin Lähesty vanhoja vartiokavereitasi, jo lopettaneita entisiä vartiolaisiasi tai vaikka joka ikistä joskus lippukunnassa toiminutta ja käynyttä. Kutsu nämä henkilöt johonkin tiettyyn tapahtumaan (vaikka nuotioretkelle) muistelemaan partiomuistoja ja kuulemaan lippukunnan nykyisestä toiminnasta. Kerro heille, että aikuisenakin voi tulla takaisin partioon ja kerro esimerkkejä minkälaisia tehtäviä voisi olla tarjolla. Muista hyödyntää aikuisten aktiviteettikortteja. Usein potentiaalisimpia palaajia ovat he, joiden omat lapset alkavat olla partioiässä ja/tai asuvat jossakin kolon lähettyvillä. 2) Puitteet aikuisten omalle toiminnalle Entisenä aktiivipartiolaisena voisin löytää tieni takaisin partioon, mikäli minulle tarjottaisiin omaa toimintaa, tai mahdollisuus toimintaan. Voisin lähteä esim. Aikuisten retkelle, jossa saisin puuhailla jotain partiomaista partiokämpällä viikonlopun. Partiomainen ohjelma voisi olla esim. Suunnistustaitojen kertaaminen, gourmetruoan tekeminen trangialla/nuotiolla, kädentaidot, iltanuotiolla istuminen jne. Tähän tarvittaisiin 1) ryhmä muita aikuisia (sekä partiolaisia että evp), 2) puitteet käyttöön (esim. kämppä) ja 3) joku lpk:sta koordinoimaan homma. Ja oleellista olisi, että saisin ensin toimintaa juurikin itselleni, ja vasta sen jälkeen voisin kuvitella olevani niin sitoutunut lpk:n toimintaan, että voisin kantaa vastuuta sen pyörittämisestä (esim. viikkotoiminnasta). 3) Kysymällä rohkeasti Tämä kuulostaa ehkä liian yksinkertaiselta ollakseen totta, mutta monissa entisissä partiolaisissa asuu se "kerran partiolainen - aina partiolainen", jota rohkeasti mukaan pyytämällä voi yllättyä positiivisesti. Ehdota jotakin selkeää, aluksi pientä tehtävää ja kerro, että tarvitsisitte apua. Anna vähän miettimisaikaa, mutta palaa asiaan pikaisesti. Ja jos juuri sillä hetkellä hänen aikansa ei riitä, kysy saatko joskus myöhemmin kysyä uudestaan. Leena 6

7 Tapausesimerkki: Postikorteilla valmiita pestejä Lähetimme entisille lippukuntalaisillemme, joiden tiesimme asuvan tai paluumuuttaneen takaisin paikkakunnalle, sellaiset kortit, joihin oli listattu muutamia lähitulevaisuuden juttuja, joissa lpk tarvitsisi apua ja lisäksi siinä oli jotain muita kohtia, kuten "voisin tulla mukaan leirille", "voisin tulla kokouksiin opettamaan jotain erikoisosaamistani" tai vain "en tällä hetkellä ehdi mukaan partioon, mutta kuulisin mielelläni jatkossakin lpk:n kuulumisia". Korttien mukana oli postimerkeillä varustetut palautuskuoret ja saatekirje, jossa vähän avattiin ideaa ja kerrottiin, että mukaan tulevat voivat liittyä lippukunnan aikuisryhmään "Vanhat Porot", jolloin he tiesivät ainakin ketä muita porukassa on mukana. Valitsimme kampanjan kohteiksi tyyppejä, joiden tiedämme asuvan nykyään Turun seudulla (monet jopa ihan kolon nurkilla), joilla on omia partioikäisiä lapsia ja joihin joku oli jossain lähiaikoina törmännyt ja epäili, että jonkinmoista kiinnostusta voisi olla. Korttien palautusprosentti oli 50, ja kaikki palauttaneet olivat jollain tapaa kiinnostuneita tulemaan mukaan toimintaa - muutama jopa isommalla panoksella. Starttasimme toiminnan järjestämällä laavuretken, jossa tehtiin nuotioherkkuja ja vaihdettiin kuulumisia. Jatkossa kutsumme heitä mukaan aikuisryhmän tapaamisiin ja lippukunnan projekteihin. Eräästä paalaajasta saimme jo täksi syksyksi kumminaikuisen seikkailijoille! Tapausesimerkki: Takaisin Partioon -kurssi Piirissä olisi tarkoitus jatkossa järjestää Takaisin Partioon eli Partio NYT -koulutusta "Partio NYT -koulutus Päivityskoulutus Partion pariin palaaville tai sitä suunnitteleville Oletko joskus ollut partiossa, mutta aikaa on jo vierähtänyt ja nykyinen ohjelma on vieras? Kiinnostaisiko sinua kuitenkin palata partioon? Et ehkä vielä tiedä, millä tavalla haluaisit toimintaan osallistua ja missä. Nyt on tarjolla juuri partion paluumuuttajille tarkoitettua koulutusta! Päivän mittaisessa koulutuksessa käydään läpi nykyisen partio-ohjelman keskeisiä asioita ikäkausista koulutusjärjestelmään sekä partiota organisaationa. Koulutuspäivän tavoitteena on helpottaa palaamista parhaan harrastuksen pariin. Samassa yhteydessä on oivallinen mahdollisuus tutustua piirin luottamushenkilöihin ja luottiksiksi aikoviin. Tapahtuma on aikuisille." 7

8 Uusia aikuisia mukaan toimintaan 1) Kaveri mukaan -illat Järjestäkää kerran kuussa ohjelmaa aikuisille, tai yli 18-vuotiaille, jonne voitte kutsua entisiä partiokavereita, mutta myös niitä omia kavereitanne, jotka eivät vielä partiossa ole. Illan ohjelma ei tarvitse olla ihmeellistä, kokatkaa jotain kivaa syötävää, tutustukaa erilaisiin liikuntalajeihin, kahvitelkaa, pelatkaa lautapelejä jne. Illan järjestelyvastuu voi vaihtua vaikka joka kerta ja aina paikan päällä sovitaan, kuka/ketkä kantavat seuraavasta kerrasta vastuun. Näissä illoissa voi matalalla kynnyksellä tutustua uusiin ihmisiin ja pikkuhiljaa ottaa vastuuta lippukunnasta. 2) Aloitustempaus Näkyvästi markkinoitu tilaisuus, johon kutsutaan mukaan kaikki partiosta kiinnostuneet. Tilaisuus aloitetaan esimerkiksi partion esittelyvideolla (esim. Elämäsi seikkailu tai Partiofakta), jota lapset ja aikuiset katsovat yhdessa. Videon jälkeen lapset lähtevät akeloiden tai muiden johtajien kanssa kolokierrokselle ja leikkimään tai askartelemaan. Sillä aikaa vanhemmille esitellään kuvien ja kertomusten avulla, mitä kaikkea vanhemmat voivat tehdä partiossa ja etenkin meidän lippukunnassa. Esittelyssä painotetaan erityisesti johtajatoiminnan positiivia kokemuksia. Esittelijöinä kannattaa käyttää aikuisena mukaan tulleita partiolaisia, jotka osaavat kertoa miksi he ovat lähteneet mukaan ja mitä he ovat partiosta saaneet. Kantavana voimana esityksessä on, että partio voi olla myös aikuisen oma harrastus ja mukaan tullessa saat muutakin kuin pelkää johtajana olemista. 3) Kolon avoimet ovet Kolon ovet ovat avoinna sovittuna päivänä sovitun ajan, jolloin kaikki halukkaat voivat tulla tutustumaan partiotoimintaan oman aikataulunsa mukaisesti. Satu 8

9 4) Markkinointi paikkakunnalle muuttaneille opiskelijoille Suoramarkkinointia oppilaitosten ilmoitustauluilla tai osallistumista lukuvuoden alussa järjestettäviin opiskelijatapahtumiin. Partiolla on tarjota tekemistä, ystäviä, verkostoja ja hyvää mieltä vapaaehtoistyön tekemisestä. Niiden luulisi houkuttelevan ainakin joitakin vieraalle paikkakunnalle muuttaneita, joilla ei ole valmiita sosiaalisia verkostoja olemassa. 5) Tervetuloa partioon -kurssi Keravalla on toteutettu Tervetuloa Partioon -kurssi Kansanopiston kevään ohjelmistossa. Opisto hoitaa markkinoinnin, ottaa vastaan ilmoittautumiset ja välittää osallistumismaksut. Lippukunta hoitaa toteutuksen. Kurssilaisia ei velvoiteta liittymään, mutta heille tarjotaan tekemistä lippukunnassa kurssin jälkeenkin, jos kiinnostusta löytyy. Kursseja voi tietenkin toteuttaa myös lpk:n / alueen /piirin järjestämänä, mutta tässä kansanopistoversiossa uutta on se, että sillä on mahdollisuus tavoittaa aivan uutta kohderyhmää. 6) Perhepartio Perhepartio voi tuoda mukaan myös uusia aikuisia. Partioperheet voivat pyytää mukaan toimintaan tuttavaperheitään, joissa ei vielä ole partiolaisia ja tutustuttaa heitä vähitellen partiotoiminnan saloihin. Jouni Tapausesimerkki: Kolon avoimet ovet Tapahtumalla ei ole erillistä aloitusta eikä lopetusta. Toiminnan esittely kannattaa jakaa sisätiloihin ja ulos. Sisälle kololle tehdään esittely oman lippukunnan toiminnasta ja partiotoiminnasta yleisesti valokuvien ja/tai non-stopina pyörivän videon avulla (esim. Elämäsi seikkailu tai Partiofakta). Esittelyssä voi hyödyntää myös esim. partiotaitokisoissa tehtyjä esineitä. Lisäksi aikuiset ja lapset voivat kysellä toiminnasta. Miten tapahtumasta tiedotetaan? Mainos tai partiosta kertova juttu paikallislehdessä, kutsujen jakaminen koulussa ja oppilaitoksissa, ammattikorkeissa, yliopistoissa. Mainostus hoidetaan mahdollisuuksien mukaan alueellisesti. Mahdollisuuksien mukaan esittelyn voi jakaa kahteen eri huoneeseen, jolloin toisessa voi olla toimintaa esittelevä video tai valokuvanäyttely ja toisessa huoneessa reipas partiojohtaja vastaa kysymyksiin. Kolon pihalle pystytetään teltta tai telttoja, jossa voi paistaa makkaraa tai lättyjä. Lisäksi pihalle tehdään lapsia varten liitteenä oleva rastirata, minkä aikana aikuiset pääsevät tekemään vaikkapa kätevyystehtävää (kulkurinruusu tms.). Kololla käynnin aikana vanhemmille kerrotaan millaista johtajana toimiminen juuri meidän lippukunnassa on ja innostetaan heitä muutenkin lähtemään mukaan toimintaan. 9

10 10 Lisää aikuisia partioon Materiaalin suunnittelu: Maria Lahtinen, Hanna Mari Muikku, Kuvat ja taitto: Jura

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA 100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA Rahaa lippukunnan toimintaan Partio saa osan Yhteisvastuukeräyksen tuotoista lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn Osa tästä rahasta jaetaan lippukunnille toimintaan,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Kuva: Antti Kurkinen Ei-Vielä-Partiolaiset mukaan Roihuamaan! Lippukunnat saavat Sp:n lippukuntapostin mukana materiaalia Roihun ja partion markkinointitapahtuman

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Vapaaehtoisten tukemisen tavat

Vapaaehtoisten tukemisen tavat Vapaaehtoisten tukemisen tavat Kohtaus 31.1.2015 Maya Hänninen ja Marjukka Aaltonen Sisältö Aikuisuus elämänvaiheena Vapaaehtoisen roolit partiossa Vapaaehtoisuuden kehät 31.1.2015 Kohtaus Vapaaehtoisten

Lisätiedot

Hallituksen tiedote 3/16

Hallituksen tiedote 3/16 Kirkkonummen Metsänkävijät ry Hallituksen tiedote 3/16 16.10.2016 SISÄLLYS: 1 Ajankohtaisia asioita 1.1 Turvallisesti Yhdessä - koulutus 1.2 Kämpän vuokrausohjeet 1.3 Kaluston lainaus 1.4 Adventtikalenterimyynti

Lisätiedot

Uuden lippukunnan perustaminen -Piirin aloitteesta-

Uuden lippukunnan perustaminen -Piirin aloitteesta- Uuden lippukunnan perustaminen -Piirin aloitteesta- Mari Lätzä Lähteinen Uusimaa Haastateltavien nimet muutettu 20,0 % 18,0 % Pohjatyö 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % Partio% 7-17 v Partio% 18-22 v 6,0

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 16.11.2014 Yleistä Vuosi 2015 on Kirkkonummen Metsänkävijöiden (KiMe) 39. toimintavuosi. Vuoden päätapahtumat ovat kaikille lippukunnan

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Syksyn aloituskampanjat lippukunnissa

Syksyn aloituskampanjat lippukunnissa Syksyn aloituskampanjat lippukunnissa Partiossa eletään nyt hyvää nousukautta. Jotta sama tilanne jatkuisi, olemme tehneet teille syksyn toiminnan aloittamisen tueksi tarkoitetun vihkon. Viime syksynä

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA

YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA Kiipulassa toteutuvia hyviä opetuksen käytänteitä ja opiskelijahyvinvointia opiskelijanäkökulmasta Yhteisöllisyys ja osallisuus on Ammattiopiston toiminnan

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN 1.6.2016 LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN Hei piireihin! Tämä on Lippukuntatuen uudistuksen materiaalipaketti 3, joka käsittelee uuden työnjaon jalkautusta lippukuntiin.

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Yhdessä rakennettu leikki Leikki lasten toimintana. Mari Vuorisalo Kirkon lastenohjaajien valtakunnalliset neuvottelupäivät 16.9.

Yhdessä rakennettu leikki Leikki lasten toimintana. Mari Vuorisalo Kirkon lastenohjaajien valtakunnalliset neuvottelupäivät 16.9. Yhdessä rakennettu leikki Leikki lasten toimintana Mari Vuorisalo Kirkon lastenohjaajien valtakunnalliset neuvottelupäivät 16.9.2011, Lahti Sisältö Sosiologinen näkökulma leikin ja lapsuuden tutkimukseen

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Finnjamboree 2016. Palvelujohtaja

Finnjamboree 2016. Palvelujohtaja Finnjamboree 2016 Palvelujohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!! MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 Partiolippukunta MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelmavuodelle2015 MankkaanEräsudetryjatkaa22.toimintavuotenaanpartio=ohjelmantoteuttamista.Vuonna2015 lippukuntakiinnittääerityistähuomiotatoimintansalaadukkuuteensekäyli15=vuotiaidenpysymiseen

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSIVASU

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSIVASU Lapsen hyvä arki hankeen III Ajankohtaisfoorumi Posio 14.4.2011 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSIVASU Paula Loukkola KM, jatko-opiskelija Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUSSUUNNITELMATYÖN LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Sudenpentujen päiväretki Korkeasaareen Kaikki TaMen sudenpennut tekevät päiväretken Korkeasaareen 9.4. Lisätietoa tapahtumakirjeliitteessä.

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman arviointi lv 2015-16

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman arviointi lv 2015-16 Sivistyslautakunta 16.6.2016 70, oheismateriaali Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman arviointi lv 2015-16 Ohjaajat Anne Laukkanen Mirja Malinen (tiistaisin) Merja Miettinen Annika Niskanen

Lisätiedot

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely:

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: 10-vuotias Tefik on kotoisin Kosovosta mutta asuu tällä hetkellä perheensä kanssa

Lisätiedot

FC Reipas P08 vanhempainilta

FC Reipas P08 vanhempainilta FC Reipas P08 vanhempainilta Aiheet Joukkueen säännöt Toimintasuunnitelma Joukkueen varainkäyttöarvio ja varojen käytön pelisäännöt Toimintamaksut yms. Joukkueen varainhankinta Toimihenkilöiden valinta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Lounais-Suomen nuorisotyönpäivät. Miska Keskinen & Rosa Rantanen /

Lounais-Suomen nuorisotyönpäivät. Miska Keskinen & Rosa Rantanen / Lounais-Suomen nuorisotyönpäivät Miska Keskinen & Rosa Rantanen Miska.keskinen@redcross.fi / Rosa.rantanen@redcross.fi Nuorisotyön rooli kotouttamisessa Kysyin asiaa parilta ystävältä: Nuorisotyö voi auttaa

Lisätiedot

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Tervetuloa Lippukuntapäivään!

Tervetuloa Lippukuntapäivään! Tervetuloa Lippukuntapäivään! Tänä vuonna Lippukuntapäivä järjestetään 28.9. Turussa, Puropellon koululla. Lippukuntapäivän teemoina ovat vaikuttaminen ja johtaminen. Lippukuntapäivä on koko piirin yhteinen

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia 1/5 KIT -uutiskirje 2/2014 Täysi tohina päällä Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) projektissa kevät on ollut touhua täynnä: Tutkimuksessa on kerätty aineistoa ja saatu ensimmäisiä tuloksia. Työvalmentajarengas

Lisätiedot

Strategia HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY

Strategia HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY Strategia 2011-2014 HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS TAUSTAA... 3 VISIO... 3 MISSIO... 3 TAVOITTEIDEN PURKU... 4 KÄSITTEET... 5 LIITTEET: Kolkkavihko Ruskea Linja, jermu-, vartio- ja vaeltajaohjelma

Lisätiedot

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio - - toiminta.partio.fi - -

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio -  - toiminta.partio.fi -  - LUOTSIKOULUTUS Tarpoja-, samoaja-, vaeltajaluotsit Partiojohtajan peruskoulutus Tuntee 12-22-vuotiaiden nuorten maailmaa ja toimintatapaa Osaa ohjata, tukea ja motivoida 12-22-vuotiaita nuoria Tuntee 12-22-vuotiaiden

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA Vuorentaan koulun vanhempainyhdistys toteutti yhteistyössä Vuorentaan koulun, Lasten Liikunnan Tuen sekä liikunta-alan toimijoiden kanssa Kaveri liikuttaa hankkeen. Hämeenlinnan

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

KOONTI: Työkalupakki ryhmän yhteiseen toimintaan. Heidi Kokko Aivovammaliitto Liittopäivät 2014

KOONTI: Työkalupakki ryhmän yhteiseen toimintaan. Heidi Kokko Aivovammaliitto Liittopäivät 2014 KOONTI: Työkalupakki ryhmän yhteiseen toimintaan Heidi Kokko Aivovammaliitto Liittopäivät 2014 KOONTI Tämä materiaali on koottu Aivovammaliiton liittopäivillä järjestetyn Työkalupakki ryhmän yhteiseen

Lisätiedot

Vartiolaiset 2.-6.8.2006 Sudenpennut 4.-6.8.2006. Vartiolaisen nimi:

Vartiolaiset 2.-6.8.2006 Sudenpennut 4.-6.8.2006. Vartiolaisen nimi: Nenustannokka Vartiolaiset 2.-6.8.2006 Sudenpennut 4.-6.8.2006 LEIRILÄISEN KÄSIKIRJA Vartiolaisen nimi: Tervetuloa Nenustannokalle! Hyvä vartiolainen. Olet ilmoittautunut Salon alueen lippukuntien yhteiselle

Lisätiedot

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016 TOIMINTAKAUSI 2016-2017 Leikkipuisto Kesanto Koululaisten talokokous Talokokous 12.1.2016 /1 Asialista: 1. Osallistujalista 2. Edellisen kokouksen muistion kertaus 3. Apuohjaajien ja pihapoliisien tehtävät

Lisätiedot

Ritva bingo-emäntänä VANA

Ritva bingo-emäntänä VANA VANA JOUNI TENTATTA- Ritva bingo-emäntänä Halusin haastatella Jounia siksi, että hän on ahkerasti kirjoittanut lehteemme vuosien aikana, mutta en muista onko häntä haastateltu lehdessä kertaakaan. Esitin

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely 05-06 . Lapseni viihtyy iltapäivätoiminnassa ( = Eri mieltä, = Samaa mieltä), % 9,7 % 7,9 % 57, % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 80,0 % 00,0 % Kaikki (KA:.,

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

EPT 4/2016. tiedottaa

EPT 4/2016. tiedottaa EPT 4/2016 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Lippukuntakoordinaattori Toimisto Pankkitili Martta Jämsén (050 551 4815) Tarja Vartiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 s-posti ept@partio.fi

Lisätiedot

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA?

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? PIIRIMATERIAALIPAKETTI 2 TOSUN TUEKSI, lähetetty 7.4.2016 Lippukuntatuen uudistamistyöryhmä Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Tulevaisuudessa meillä on vahvempia ja elinvoimaisempia

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

Kädessäsi on ensimmäinen Ilves 06 piirileirin lippukuntainfo.

Kädessäsi on ensimmäinen Ilves 06 piirileirin lippukuntainfo. Kädessäsi on ensimmäinen Ilves 06 piirileirin lippukuntainfo. Tämä infopaketti sisältää: Leirinjohtajan terveisiä Ilves 06 pähkinänkuoressa Tätä on Ilves 06: esimakua ohjelmasta, kansainvälisyydestä, huollosta

Lisätiedot

KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne. Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori

KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne. Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori OSA 1 Tutkimus Mitä on lapsen seksuaalisuus Väestöliitossa tehty LASEKE-tutkimus Ammattilaisten ajatuksia lasten

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Ikääntyneidenpäihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari 23.4.2015 Mona Särkelä-Kukko Marjo Karila 14.4.2015 1 Pohdittavaksi alkuun: Pohdi

Lisätiedot

Nuorisokongressi Anjala. Anu Gretschel, tutkija. KESKUSTELUMENETELMÄ KESKUSTELUPÄIVÄ la

Nuorisokongressi Anjala. Anu Gretschel, tutkija. KESKUSTELUMENETELMÄ KESKUSTELUPÄIVÄ la Nuorisokongressi 30.9-2.10.2016 Anjala Anu Gretschel, tutkija 1 KESKUSTELUMENETELMÄ KESKUSTELUPÄIVÄ la 1.10.2016 Ryhmiin jako kolme viiden hengen ryhmää (piirien sekoittaminen) 1. Palvelujen arviointi

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja 17.8. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Kokous avattiin kello 18.02 ja paikalla olivat Suvi Siltala

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Aamupäivän ohjelma 8.45 Aamukahvit 9.00 Ympäristökoulun esittely 9.15 Pääsuunnitteluryhmän

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Rastivarsat ry. Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80- luvun alkupuolelta asti Sinettiseura 2008 Vuoden suunnistusseura

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittäytymiset ja kuulumiset o Liikkujan polku -tilannekatsaus o Aikuisliikunnan

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä Sivu 1/6 14.10.2009 Yleistä Vuosi 2010 on Töölön Sinisten 77. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme tullee olemaan Töölönkadun kolo ja retkipaikkamme Långvikin uusi kämppä. Alkavan vuoden tavoitteena on

Lisätiedot

Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 Tummalla,toteutunut

Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 Tummalla,toteutunut Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 sihteeri Tummalla,toteutunut PYÖRÄILY HARRASTUKSENA Pyöräilyn harrastaminen on löytänyt paikkansa Lapinlahdella työpaikkojen,yhdistysten ja koulujen

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot