SUOMEN HIPPOS -KONSERNIN VUOSIKERTOMUS SUOMEN HIPPOS RY - FINTOTO OY - SUOMEN HEVOSURHEILULEHTI OY - HEVOSTALOUS OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN HIPPOS -KONSERNIN VUOSIKERTOMUS SUOMEN HIPPOS RY - FINTOTO OY - SUOMEN HEVOSURHEILULEHTI OY - HEVOSTALOUS OY"

Transkriptio

1 2013 SUOMEN HIPPOS -KONSERNIN VUOSIKERTOMUS SUOMEN HIPPOS RY - FINTOTO OY - SUOMEN HEVOSURHEILULEHTI OY - HEVOSTALOUS OY

2 2013 AVAINTUNNUSLUVUT SUOMEN HIPPOS -KONSERNIN VUOSIKERTOMUS Kilpailutoiminta Muutos Toto-päivät ,9 % Toto-ravilähdöt ,2 % Paikallisravit ,4% Kilpailupäivät yhteensä ,6 % Startanneita hevosia ,4 % Ohjastajia ,4% Kilpailleita poniohjastajia ,6 % Ratojen maksamat palkinnot (m ) 20,8 20,2 +2,9% Opetuslähtöpalkinnot (m ) 0,15 0,16-6,5% Yleisömäärä radoilla ,55 % Hevospelit kotimaassa Toto-pelit (m ) 248,2 249,1-0,3 % Kasvatustoiminta Syntyneitä suomenhevosvarsoja ,0% Syntyneitä lämminverivarsoja (ravihevoset) ,1% Syntyneitä ratsu- ja ponivarsoja ,4% Tuotuja ravihevosia ,1 % Rekisteröityjä tuotuja ratsuhevosia ja poneja ,3% Vietyjä ravihevosia ,2 % 2 LAYOUT ELINA HIRVONEN

3 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS MIKA LINTILÄ ohitti 40 vuoden virstanpylvään vuonna Juhlavuosi näkyi erityisesti viestinnällisissä toimissa sekä maltillisina lisäpanostuksina kilpailutoimintaan. Juhlavuotta vietettiin taloudellisesti haastavana aikana, joten merkittäviä taloudellisia satsauksia juhlallisuuksiin ei tehty. Vuosi 2013 oli varsin kaksijakoinen suomalaisessa raviurheilussa. Myönteistä oli, että yleisöä kiinnosti aiempaa enemmän raviurheilu ja hevostalous ilmiönä. Myös kokonaiskuva raviurheilusta ja hevostaloudesta kehittyi suotuisasti. Sen sijaan ravitalouden jopa odotukset ylittänyt alkuvuosi heikkeni vuoden loppua kohden. Tämä yhdistettynä jo muutaman vuoden jatkuneeseen kansantalouden taantumaan johti siihen, että hevostalouden ja raviurheilun keskeiset tunnusluvut kehittyivät negatiiviseen suuntaan. Vuoden 2013 keväällä hyväksyttiin Hippoksen strategia. Strategian avulla Hippoksen toimintaa ohjataan aiempaa systemaattisemmin ja tavoitteellisemmin. Erityisen myönteistä oli, että Hippoksen valtuuskunta osallistui valmistelutyöhön aktiivisesti. Näin varmistettiin riittävän laaja yhteinen näkemys Hippoksen tulevasta suunnasta. Hallitus käynnisti strategian pohjalta lukuisia yksittäisiä kehittämistoimia. Vuoden 2013 päättyessä yksittäisiä strategiasta nousevia kehitysprojekteja oli käynnissä noin 20 kappaletta. Toimintaympäristössämme tapahtuvat rajut muutokset edellyttävät meiltä aiempaa parem- 3

4 paa kykyä muuttua ja sopeutua muutoksiin. Syksyn kokouksessaan valtuuskunta päätti kannustaa hallitusta alan päätöksentekoa ja rakenteita sekä ansaintamalleja koskevan selvityksen tekemiseen. Hallitus käynnisti selvityksen valtuuskunnan keskustelun perusteella. Kevään 2014 valtuuskunnan kokouksessa käydään varmasti mielenkiintoinen keskustelu alan tulevaisuuden kannalta kiinnostavista ja tärkeistä kysymyksistä. Nyt onkin korkea aika käydä vakavaa keskustelua alastamme ja sen toimintatavoista, jotta raviurheilun kyky houkutella uusia ihmisiä lajin pariin säilyy. Hippoksen strategian mukaisesti meidän on pystyttävä varmistamaan palkintojen positiivinen kehitys ja huolehtimaan siitä, että meillä on riittävän vahva Vuosi 2013 oli varsin kaksijakoinen suomalaisessa raviurheilussa. pohja toiminnassamme. Meidän tulee tarkoin harkita toimintamme rakenne ja varmistettava koko järjestelmän toiminnan tehokkuus. Alan toimijoiden on tunnustettava, että toimimme hevosalan harrastajien ja ammattilaisten hyväksi. Mitään itseisarvoista olemassa olon oikeutusta ei kenelläkään ole, jos yksittäisen toimijan tulokset eivät aidolla tavalla palvele harrastajia ja ammattilaisia. Vain näin voidaan varmistaa harrastajien ja ammattilaisten hyvät toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Valitettavaa on kuitenkin se, että olemme erittäin riippuvaisia kansantaloutemme kehittymisestä. On välttämätöntä, että tulevaa toimintaamme suunniteltaessa huomioidaan myös yleisen talouden ennustettavissa oleva kehitys ja varaudumme mitoittamaan toimintamme myös tästä näkökulmasta arvioituna oikean laatuiseksi ja laajuiseksi. Suurimmat haasteet kohdistuvat tällä hetkellä kuitenkin kotimaisen kasvatuksen tulevaisuuteen. Numeroiden valossa kehitys on ollut varsin heikkoa. Samalla on todettava, että kotimaisen kasvatuksen tulokset laatumittareilla tarkasteltuina ovat olleet selvästi aiempaa parempia. Volyymien putoamisen vauhti on kuitenkin siinä määrin kova, että syytä huolestumiseen on runsaasti. Alan toimijoiden onkin yhdessä löydettävä ratkaisuja korjaamaan tilanne, joka vallitsee kotimaisessa kasvatuksessa. Itse uskon, että parhaita lääkkeitä kotimaisen kasvatuksen tukemiseen ovat hevosen omistamisen elämyksellisyyden kehittäminen sekä aiempaa tehokkaampi raviurheilun rakenne, jolla varmistetaan palkintojen myönteinen kehitys. Tytäryhtiöiden osalta vuosi 2013 oli myös vaikea. Toto-pelien suhteen vuosi alkoi lupaavasti, mutta vuoden loppua kohden taloussuhdanteet heijastuivat myös pelaajien panoksiin. On syytä odottaa, että Fintoto Oy:n nykyaikaiset myyntiin ja asiakaslähtöiseen markkinointiin luodut suunnitelmat pelaajamäärien kasvattamiseen tuottavat tulosta. Hevosurheilulehden kokonaisuudistus toteutettiin vuoden 2013 aikana. Lehtiuudistus yhdistettynä levikki- ja ilmoitusmyynnin negatiiviseen kehitykseen johti heikkoon tulokseen. Hevosurheilun vuoden 2014 alku on kuitenkin osoittanut, että tehdyt muutokset varmistavat lehden toimintaedellytyksien säilymisen hyvinä tulevaisuudessa. Tulevan kehityksen ennustaminen on varsin vaikeaa. Oma käsitykseni on, että vaikka vuoden 2014 aikana jouduttaneen tekemään vaikeitakin päätöksiä, raviurheilulla ja hevostaloudella tulee aina olemaan merkittävä asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Me selvisimme 1990-luvun alkuvuosien vaikeuksista ja niin tulemme selviämään nykyisistäkin. Tilanne on tällä hetkellä erittäin haastava mutta aidolla yhteistyöllä uskon meidän voittavan ajan vaikeudet ja olemaan tulevaisuudessa aikaisempaa vahvempia. Kiitän kaikkia hevosten ystäviä vuodesta 2013.

5 JALOSTUSTOIMINTA MINNA MÄENPÄÄ & EEVA KARVONEN Kotimaisen kasvatuksen laatu näkyi hyvänä kilpailumenestyksenä kansainvälisesti. Määrällisesti hevoskasvatuksen väheneminen jatkui kuitenkin edelleen kertomusvuonna. Lämminveristen ravihevosten tuonti lisääntyi muutamalla yksilöllä edellisvuoteen verrattuna. Ravihevosten vienti lisääntyi huomattavasti tuontia enemmän. Ratsuhevosia ja poneja tuotiin aiempaa vähemmän. Kasvatustoiminnan kannusteiden lisäämiseksi ravihevosten kasvattajapalkkiojärjestelmä uudistettiin kohdistumaan nykyistä enemmän nuorille hevosille. Uuden järjestelmän mukaiset kasvattajapalkkiot maksetaan ensimmäisen kerran toukokuussa 2016 vuonna 2015 juostujen palkintojen perusteella. Ratsuhevos- ja ponisektorin osalta uudet jalostustoimikunnat aloittivat työnsä ja eri rotujen kansainvälisessä yhteistyössä vastuu siirtyi rotuyhdistyksiltä enemmän Hippoksen jalostuspalveluille. Hevosmäärät Hevosten kokonaismäärä oli vuoden 2013 lopussa arviolta Näistä oli suomenhevosia , lämminverisiä ravihevosia , ratsuhevosia ja poneja Kertomusvuonna syntyi yhteensä 3346 varsaa ja astutettiin 4741 tammaa. Suomenhevosia tunnistettiin 1036 (v. 1255), Suomessa syntyneitä lämminverisiä ravihevosvarsoja 1284 (v ) ja ratsuhevos- ja ponivarsoja 1044 (v ). Suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten jalostus Suomenhevostammoja astutettiin kertomusvuonna yhteensä 204 oriilla. Tämä oli 17 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Astutusmäärien lasku tapahtui kaikissa jalostussuunnissa. Varsoja syntyi eli 8,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lämminveritammoja astutettiin 1897 yhteensä 192 oriilla. Astutuksista 433 (22,8 %) oli tuontispermaoriilla ja näistä pakastesperman osuus oli 338 (17,8 %). Astutettujen 5

6 tammojen määrä oli 8,7 % edellisvuotta vähemmän. Varsoja syntyi eli noin 13 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Seuraavasta taulukosta nähdään kertomusvuonna eniten tammoja astuneet suomenhevos- ja lämminveriravihevosoriit: Suomenhevoset Liising 150 I.P. Lento 82 Viesker 67 Sipori 63 Erikasson 50 Franko 48 Apassi 44 Lämminveriset ravihevoset Pilgrims Taj 82 Lexus Font 76 Il Villaggio 51 Quite Easy* 50 So Perfect 44 Three July 43 S.J. s Caviar* 42 Lämminverisiä ravihevosia tuotiin yhteensä 325 (ed. vuonna 312). Tuonti jakautui maittain seuraavasti: Ruotsi 228, USA 33, Italia 29, Tanska 13, Hollanti 7, Saksa 5, Norja 3, Ranska 3, Kanada 2, Viro 2. Lämminverisiä ravihevosia vietiin yhteensä 95 (ed. vuonna 62) seuraaviin maihin: Ruotsi 63, Unkari 15, Malta 8, Venäjä 4, Saksa 3, Viro 1 ja Serbia 1. Viedyistä hevosista oli tammoja 45 ja Suomessa syntyneitä 55. Näyttely- ja koulutustoiminta Hevosjalostusliittojen tamma- ja varsanäyttelyitä pidettiin yhteensä 49. Varsanäyttelyissä esitettiin yhteensä 865 varsaa, joista suomenhevosia oli 691 ja lämminverisiä ravihevosia 174. Näyttelylautakuntia koulutettiin Jyväskylän Killerillä 1.3. pidetyllä koulutuspäivässä, jonka aiheena oli varsojen liikkeiden arvosteleminen kärryistä ja ominaisuuksien periytyminen. Koulutukseen osallistui noin 60 lautakuntien jäsentä. Hevosjalostusliittojen toiminnanjohtajien neuvottelupäivät pidettiin Jyväskylässä elokuun päivä. Vuoden 2013 aikana valmistauduttiin näyttelytoiminnassa uuteen puheenjohtajatuomarimalliin. Eero Perttusen johdolla koulutettiin uusia puheenjohtajatuomareita, jossa tehtävässä aloittivat Outi Ruottinen, Heidi Sihvo, Jenni Timlin, Markku Nisula, Kai Tuusa. Lämminveristen orinäyttelyiden osalta tiivistettiin pohjoismaista yhteistyötä ja orilautakunnan puheenjohtajana aloitti ruotsalainen Anders Järnerot. Pohjoismainen yhteistyö jatkui tiiviinä. Pohjoismainen jalostustyöryhmä avelsgrupp kokoontui tammikuussa Vincennesissä, maaliskuussa Oslossa sekä lokakuussa Tukholmassa. Esillä olivat rekisteröintitoiminnan yhtenäiset käytännöt, kasvatustoiminnan laskevat luvut sekä EU-lainsäädäntöön ja jalostusarvosteluihin liittyvät asiat. Pohjoismaisesta yhteistyöstä neuvoteltiin myös kylmäverihevosten kilpailutoiminnan kehittämisen osalta. UET:n kasvattajakomitea kokoontui syyskuussa Tukholmassa. Kokouksessa käsiteltiin astutuskiintiöitä, pakastesperman käyttöä, dopingasioita, suojattuja kasvattajanimiä sekä kasvatuksen laskevia lukuja. Orinäyttelyt Orinäyttelyitä pidettiin kolme, Ypäjällä tammikuussa, Kiuruvedellä helmikuussa ja Virolahden Harjussa lokakuussa. Suomenhevosoriita esitettiin yhteensä 33 ja lämminverioriita 17. Suomenhevosoriita hyväksyttiin kantakirjaan 30, joista J-suunnalle 17, R-suunnalle 9, P-suunnalle 1, Ta-suunnalle 2 ja T-suunnalle 1. Lämminverioriita hyväksyttiin jalostukseen 17, jotka jaettiin luokkiin odotetun jalostusarvon mukaisesti II-luokkaan 4 oritta, III-luokkaan 7, IV-luokkaan 2, V-luokkaan 1 ja jälkeläisarvosteluluokkaan AC 3 oritta. Ulkomaisia ravihevosoriita hyväksyttiin jalostukseen tuoretai pakastespermaa käyttäen 61. 6

7 Kasvattajapalkkiot Juoksijahevosten kasvattajapalkintoihin vuodelta e - ulkomaille vietyjen ravihevosten kasvattajapalkinnot e Kuninkuusravien kasvattajapalkinnot e Sh- ja lv- kantakirja- ja jälkeläispalkinnot palkinnot vuosilta e Nuorten sh- ja lv-siitostammojen laatupalkinto e Sh- ja lv- varsanäyttelypalkinnot e Kasvatustuki erikoispalkintoihin e Lv-ratsujen ja ponien näyttelypalkinnot e Lv-ratsujen ja ponien jälkeläis- ja kilpailupalkinnot e Tamma- ja varsanäyttelyt Tamma- ja varsanäyttelyitä pidettiin hevosjalostusliittojen alueilla yhteensä 49. Kantakirjaan hyväksyttiin 117 suomenhevostammaa, joista J-suunnalle 54, R-suunnalle 53 (joista 2 RP), P-suunnalle 8 (joista ajettavuudella 3 ja ratsastettavuudella 5), T-suunnalle 2 (joista ajettavuudella 1 ja vetokokeella 1). Lämminveritammoja merkittiin kantakirjaan yhteensä 47, joista B-jalostusluokkaan 35 tammaa, C-luokkaan 11 tammaa (ilman ohjaskoetta kantakirjattiin 9 tammaa) sekä AB-luokkaan 1. Helsingissä ELMA-messujen yhteydessä pidetyn valtakunnallisen varsanäyttelyn 2-vuotiaiden luokan voitti ori Tihin Onni (Knuutilan Veikko Tihi, Timpuri), om. Niina ja Riina Tolvanen. Yksivuotiaiden suomenhevosten tittelin vei Rehulan Nopee (K.M. Nopsa Enter, Viesker) om. Rehulan tila ja lämminverisistä paras oli tamma Dixie Beat (Blue Chip Star- Beat Box, Gift Box) om. Stable Dixie Chicks. Seinäjoella 8. kesäkuuta pidetyn valtakunnallisen työmestaruuskilpailun voitti Markku Mässelin omistama tamma Vilpotar 37,3 pisteellä (juoksu 1.43, käynti 7.46 ja veto 23). Jälkeläisarvostelu Lämminverioriista palkittiin AB-palkinnolla Classico Merett I-AC Suomenhevosoriista Valio-palkinnolla palkittiin ratsusuunnan oriit Hermeli, Nysteri ja Pilven Poika. Suomenhevostammat Valio-palkinto 15 L3 I palkinto 22 L3 II palkinto 22 Lämminveritammat A-jalostusluokka 14 AB-jalostusluokka 20 Suomenhevosoriit L3 I 2 L3 II 4 Hevoskasvatus ja näyttelyt 2013 TUNNISTETTU HEVOSIA TAMMA- JA VARSANÄYTTELYT KOULUTUS JÄSENYHDIS. HEVOSJALOSTUS- Sh Lv Lv- Ratsut R & P Shtammojtammojvarsojvarsojtujia Lv- Sh- Lv- Osallis- Jäseniä LIITTO tuonti ja ponit tuonti Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Etelä-Suomi Häme Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymen-Karjala Lappi Nylands län Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Satakunta Svenska Österbotten 200 Varsinais-Suomi Yhteensä Tunnistettu yhteensä

8 Hevosten määrän historia Hevosten määrä Ponit % Lämminveriravurit % Lämminveriset ratsuhevoset % Lämminveristen ratsuhevosten ja ponien jalostus Astutusmäärät laskivat edellisestä vuodesta sekä poneilla että ratsuhevosilla. Ratsuhevosia astutettiin kertomusvuonna 573 (661) ja poneja 637 (837) ja). Ponirotuista suosituin oli shetlanninponi, jonka oriista eniten tammoja sai Olympus 129 SH, 17 tammaa. Suosituimmat ratsuhevosoriit Don Larino 43 Cagliostro 37 Pin Rock s Black Velvet 32 Carismo II 29 Stenograph 29 Ratsuhevos- ja ponivarsoja ilmoitettiin syntyneeksi yhteensä 944 (1 083). Vuoden aikana rekisteröitiin (1 242) tuontihevosta. Yleisimpiä tuontimaita olivat Saksa, Hollanti, Ruotsi Suomenhevoset % ja Baltian maat. Suomessa syntyneistä ratsuhevosista menestynein oli kansainvälisessä kouluratsastuksen rankingissa 8. sijoittunut Donnperignon sekä kansainvälisesti valjakkoajossa menestynyt El Carillo. Oripäivät Ratsuhevosten oripäivät järjestettiin maaliskuussa ja ponioripäivät huhtikuussa Ypäjällä. FWB-jalostukseen esitettiin 19 oritta, joista 2 uusintatarkastettavaa. Suorituskyvyn kokeeseen osallistuneista oriista hyväksyttiin yksi ori ja lisäksi hyväksyttiin jalostusarvostelussa yksi ulkomaiseen kantakirjaan merkitty ori ja yksi kolmevuotias ori merkittiin jalostusluokkaan II. Ratsuponijalostukseen esitettiin 4 oritta, joista hyväksyttiin yksi. Ponioripäivillä esitettiin yhteensä 43 oritta. Näistä suurin osa oli shetlanninponioriita. Suomessa syntyneiden varsojen määrä Lämminveriset Suomenhevoset Ponit Ratsut

9 Tamma- ja varsanäyttelyt Ratsuhevosille ja poneille 23 tamma- ja varsanäyttelyä, lisäksi järjestettiin kasvattajapäivät, laatuarvostelu yhteistyössä Ratsujalostusliiton kanssa sekä kaksi islanninhevosnäyttelyä. Ratsuhevostammoja esitettiin jalostusarvostelussa 75 (72) ja vuonohevos- ja ponitammoja yhteensä 113 (86). Nuoria ratsuhevosia arvosteltiin vuoden aikana 153 (201) ja nuoria islanninhevosia, vuonohevosia ja poneja yhteensä 304 (286), näistä suurin osa oli shetlanninponeja. Islanninhevosia arvosteltiin kahdessa näyttelyssä yhteensä 73 (88). Alkuperärotuisten ponien rakennearvostelussa otettiin käyttöön uusittu 12 kohdan rakennearvostelumalli. Lautakuntien jäsenille järjestettiin koti- ja ulkomaisia koulutuksia, joissa painotettiin lineaarista arvostelua. Jälkeläisarvostelu ja suoritusluokkamerkit Ratsu- ja ponivaliokunta palkitsi jälkeläisarvokirjaimella 41 (60) hevosta ja ponia, joista FWB tamma Apres Pearl 1853 palkittiin korkeimmalla Valio-palkinnolla. Suoritusluokkamerkki myönnettiin viidelle hevoselle ja ponille. Kansainvälinen yhteistyö Yhteistyö pohjoismaisessa tutkimusprojektissa Nordic Interstallion jatkui vuoden 2013 aikana. Projektin tavoitteena on kehittää yhteinen jalostusarvostelulaskenta Pohjoismaiden välille. WBFSH:n vuosittainen kokous ja seminaari pidettiin Varsovassa Seminaarissa käsiteltiin mm. lineaarista arvostelua, ratsuhevosten terveysominaisuuksia sekä genomista valintaa. Koulutukset ja tapahtumat Jalostuspäivät pidettiin helmikuussa Kuopiossa. Päivien teemoina olivat hevosen kunto ja hyväsukuisuus. Jalostuspäivillä oli mukana yli 200 osallistujaa. Hevosjalostusliittojen toiminnanjohtajien Hevosexpertit- koulutusohjelman viimeinen osio hevosjalostus toteutettiin Ruotsiin suuntautuneen opintomatkan kautta. Matkan aikana tutustuttiin ratsuhevosten ja ravihevosten jalostustoimintaan sekä kuultiin luentoja hevosten terveysominaisuuksista. Jalostuspalvelut Suomen Hippoksen jalostuspalveluiden toiminnassa tapahtui merkittäviä henkilömuutoksia, kun pitkäaikainen jalostusjohtaja Terttu Peltonen jäi eläkkeelle alkaen. Samoin piiriagronomi Eero Perttunen jäi eläkkeelle Uutena jalostusjohtajana aloitti agronomi Minna Mäenpää ja suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten jalostusvastaavana Eeva Karvonen. 9

10 10 Fintoto Suomen Oy Hippos ry

11 RAVIKILPAILUPALVELUT JUKKA NISKANEN Vuosi 2013 oli urheilullisesti poikkeuksellisen mielenkiintoinen ja tasokas. Radoilla saimme nauttia niin lahjakkaiden varsojen esityksistä kuin kansainvälisen tason huippusuorituksista. Suurinta jännitystä tarjosivat perinteisesti suomenhevoset Kuopion Kuninkuusraveissa. Tasokkaat suurkilpailut kiinnostivat yleisöä. Kuninkuusraviviikonloppuna Sorsasalossa vieraili katsojaa, mikä on kilpailuhistorian kolmanneksi korkein yleisömäärä. Erikasson uusi Kuopiossa ravikuninkuutensa valmentajan ja ohjastajan taktikoinnin sekä hallitun riskinoton avulla. Tamma Marimin saavutti ansaitsemansa kuningattaren seppeleen pitkän kilpauransa loppupuolelle. Kuninkaalliset koskettivat taistelutahdollaan yleisöä. Vuoden hevoseksi 2013 yleisön äänestämä Womanizer ravasi Kymi GP voitollaan, Mikkelin 09,9a-tuloksellaan ja useilla vauhtijuoksuillaan fanien sydämiin. Kolmevuotislähdöissä kovaa jälkeä tehnyt Express Duo on yksi kaikkien aikojen lahjakkaimmista suomalaisvarsoista. Brad de Veluwe kiilasi itsensä kovimmalle eurooppalaiselle huipputasolle sijoittuen Elitloppetissa neljänneksi. Oriin lopullinen läpimurtovuosi on tulossa. Elitloppet-viikonloppuna suomalaisista menestyivät hienosti myös Tammaeliitin sankaritar Beatasine sekä 3-vuotiaiden tammojen ME:n rikkonut Massive Babe. Mika Forss edusti Suomea ohjastajien MM-kilpailussa Ranskassa sijoittuen ansiokkaasti neljänneksi. Forss voitti kilpailun 20 osalähdöstä kolme. Palkinnot nousussa Kilpailupuolella lähes kaikki tunnusluvut ovat viime vuosien suuntauksen mukaisesti laskussa. Raviurheilu elää hyvinkin haasteellista aikaa maailman muuttuessa ja taloudellisen taantuman pitäessä sitkeästi otettaan. Strategiassa tärkeimmäksi määritelty tunnusluku palkinnot nousivat myös vuonna Suomalaiset raviradat maksoivat palkintoja 20,8 miljoonaa euroa (+2,9%). Ulkomailta suomalaiset hevoset hakivat palkintoja 2,5 m (-3,6%), mikä on pitkän aikavälin vertailuissa hyvä lukema. Totopäiviä ajettiin 563 (-1,9%). Vuonna 2009 ajettiin 633 totoravipäivää, joten laskua neljässä vuodessa on tullut 11,0 prosenttia. Ponilähtöjen määrä kasvoi lähes 10%, niitä ajettiin 483. Kilpailukalenterin avulla tulee saada kysyntä ja tarjonta kohtaamaan niin, että kaikki ajettavat ravit olisivat mahdollisimman täysipainoisia, mutta silti kaikille harrastajille pystyttäisiin tarjoamaan kilpailumahdollisuuksia järkevän matkan päässä kotitallista. Yhtälö ei ole helppo. Kilpailevien hevosten määrä oli 7426 (-1,4%). Huippuvuonna 2007 kilpaili yhteensä 8651 hevosta. Kilpailleiden hevosten väheni neljättä vuotta peräkkäin. Viime vuonna kilpaili 5218 lämminveristä ja 2171 suomenhevosta. Suomenhevosten osuus on viime vuodet pysynyt 30% tasolla, jota voi pitää sujuvan kilpailu- ja sarjatarjonnan kannalta minimitasona. Vuonna 2013 ohjastajia kilpaili 1970 (-5,5%), ja hevosia kilpailutti 3566 (-1,3%) valmentajaa. 11

12 Suomalaisten raviratojen maksamat palkinnot 25 M 20 M 15 M 10 M 5M Eri omistajien nimiä löytyi raviohjelmista yhteensä 7161 (-3,7%). Yleisömäärä oli (+0,55%). Kilpailutoiminnan arkea Kilpailupuolella Hippoksen 40-vuotista olemassaoloa muistettiin oman juhlalähtösarjan avulla. Arkipäivien profiiliraveissa järjestettiin 40 erikoislähtöä 2500 euron ykkösellä. Lähtöjä tarjoiltiin tasaisesti sekä suomenhevosille että lämminverisille. Kesäkuusta alkaen Fintoton erityistuella päästiin lanseeraamaan neljä kertaa viikossa järjestettävät TuplaTonni lähdöt. Molemmille roduille kirjoitettiin 2000 euron ykköspalkinnolla ajettava lähtö. Lähdöt kohdistettiin kaikille sarjatasoille. Loppuvuoden aikana TuplaTonni lähdöistä tuli kilpailijoiden keskuudessa erityisen suosittuja ja ne nostivat arki-illan profiiliravien tasoa. Turvaliivi osoittautui muutamassa kilpailukauden aikana sattuneessa rajussa onnettomuudessa toimivaksi ja tarpeelliseksi varusteeksi. Vuonna 2013 hyväksyttiin opetuslähtöjärjestelmän korvaaminen uudella Nuoret radalle kilpailusarjalla. Uusi kilpailusarja starttaa alkaen ja tavoitteena on nostaa nuorten hevosten starttiintulomääriä ja taata aloitteleville varsoille pehmeä startti kilpailu-uralle. Lisenssijärjestelmän uudistuksen valmistelua jatkettiin tiiviisti. Hippoksen hallitus hyväksyi uuden järjestelmän käyttöön otettavaksi Suomen ja Ruotsin yhteinen lauantaikierros kilpailtiin Ver- mossa 7. joulukuuta. Urheilullisesti huipputasokkaan lauantaipäivänä jaettiin hevosten omistajille palkintorahoja euroa. Ravinuoret Ravinuorten vuosigaala pidettiin Seinäjoella 9. helmikuuta. Uusi Hippoksen hyväksymä poniravikoulu avattiin Lohjalla helmikuussa. Ponikuninkuusravit järjestettiin Porissa elokuuta. Kuninkaaksi seppelöitiin Ekslätts Sacrifice ja kuningattareksi Zilvia. Nuorisotoiminnan syksyn kruunasi YLE2-kanavalla esitetty viisiosainen Hevostaitomestari kilpailu, jossa eri puolilta Suomea saapuneet ravinuorista koostuvat joukkueet kilpailivat keskenään. Etevimmäksi osoittautui Seinäjoen joukkue. Iloinen uutinen nuorisotoiminnan osalta oli myös Hippoksen nuorisotoiminnan hyväksyminen joulukuussa Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n jäseneksi. Näin olemme tunnustettu toimija muiden nuorisotoimijoiden joukossa. Totopäivät

13 Suomen raviradat

14 Hevosten hyvinvointi Tutkittujen lääkeainetestinäytteiden (veri + virtsa) määrä oli vuonna 2013 yhteensä 1188 kappaletta. Positiivisia lääkeainetestituloksia ei ollut, mutta Hippoksen hallitus käsitteli kolme Lääkintäohjeen vastaista sääntörikkomusta. Antidopingtyöhön ja hevosen hyvinvointiin liittyen on järjestetty koulutusta mm. varikkotoimihenkilöille ja kilpailueläinlääkäreille. Kilpailueläinlääkäreille järjestettiin oma vuosittainen koulutuspäivänsä Aktiivista kansainvälistä yhteistyötä on vuonna 2013 tehty Pohjoismaisten ja Eurooppalaisten kilpailueläinlääkäreiden kanssa hevosen hyvinvointiin ja antidopingtyöhön liittyen (mm. NEMAC, EHSLC, UET) Hevosten hyvinvointi on keskeisellä sijalla Hippoksen toiminnassa. Vuonna 2013 julkaistiin Hippoksen toimittama Hyvä hevosenpito opas hevosen arkeen kirja, jonka tarkoitus on toimia ohjeena kaikille hevosten kanssa työskenteleville. Kirja koostuu hevosiin liittyvästä eläinsuojelulainsäädännöstä, jota tekstissä pyritään avaamaan. Suomen Hippos edustaa hevosalaa Maa- ja metsätalousministeriön asettamassa Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa, joka toimii ministeriön apuna seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa. Tällä hetkellä neuvottelukuntaa työllistävät valmisteilla olevan eläinsuojelulain herättämät kysymykset. Hevosen hyvinvoinnista on pidetty luentoja mm. eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa sekä alan messutapahtumissa. 14

15 Kilpailleet roduittain Lämminveriset Suomenhevoset Ponit Kilpailleiden hevosten määrä

16 VUODESTA 2013 MUISTETAAN NÄMÄ Tammikuu Tampereella järjestetyssä Ravigaalassa Kati Lindsberg valittiin ensimmäisenä naisena Vuoden ravivalmentajaksi. ME-ori Brad de Veluwe valittiin Vuoden hevoseksi. Suomen Urheilugaalassa Brad de Veluwen Halmstadin ME-juoksu äänestettiin vuoden toiseksi sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi Leo-Pekka Tähden ratakelauksen paralympiakullan jälkeen. Urheilutoimittajat valitsivat Tuomas Korvenojan Vuoden raviurheilijaksi. Titteliä piti ennen Korvenojaa nimissään Jorma Kontio, joka on valittu lajinsa parhaaksi ennätyksellisesti 23. kertaa. Ypäjän Orinäyttelyssä kantakirjattiin 14 oriitta. Helmikuu Hevosenlihakohu oli näkyvästi julkisuudessa. Elintarvikkeista oli löytynyt hevosenlihaa ilman että sitä oli mainittu tuoteselosteessa. Suomen Hippoksen kehityspäällikkö Suvi Louhelainen kannusti kuluttajia ostamaan hevosenlihaa, joka on maukas ja ekologinen vaihtoehto. Pariisin kylmäveriotteluun matkustaneista suomenhevosista parhaiten menestyi Keisar, joka oli kolmas toisessa osalähdössä. Jalostuspäivät järjestettiin Kuopiossa. Kiuruveden orinäyttelyssä kantakirjattiin 20 oriitta. Vuoden radiojuontajaksi valittu NR- J:n Tuija Pehkonen sai palkinnoksi Fintotolta puoleksi vuodeksi omistukseensa Caesar de Veluwe ravurin. Maaliskuu Brad de Veluwe aloitti kautensa voitolla Helsinki-ajossa Vermossa Mika Forssin ohjastamana. Ratsuoripäivät järjestettiin perinteisesti Ypäjän Hevosopistolla. Oripäiville osallistui 23 oriitta. Huhtikuu Italialainen Nesta Effe voitti Prix d Etain Royalin Seinäjoella ennen Brad de Veluwea. Valtioneuvosto myönsi Suomen Hippokselle TV-toimiluvan. Yksityistarkastuksessa Vermossa kantakirjattiin neljä oritta. Valtakunnallisen varsanäyttelyn 3-vuotiaille suomenhevosille voitti Terhon Tuuri. Näyttely järjestettiin Hevoset-messujen yhteydessä Tampereella. Hevoset-messuilla Brad de Veluwen omistavalle Ingmanin perheelle annettiin Vuoden Kavionjälki tunnustus Brad de Veluwen ja Lastenklinikoiden Kummit ry:n yhteistyöstä ja hevosalan eteen tehdystä työstä. Toukokuu Nesta Effe voitti Finlandia-Ajon ennen Brad de Veluwea. ME-ruuna Commander Crowe joutui jäämään pois lähdöstä, koska se rauhoitettiin hevosten lentokuljetuksen aikana tapahtuneen vaaratilanteen takia. Ruotsalaisten Sedinin jääkiekkoveljesten omistama Nahar voitti Solvallan Elitloppetin. Brad de Veluwe oli finaalissa neljäs ja Formula One kuudes. Brad de Veluwen sijoitus on paras Suomessa syntyneen hevosen saavuttama sijoitus yhdessä Lucky Numberin (v. 1987) kanssa. Massive Babe mykisti Solvallan yleisön 3-vuotiaiden Tammaeliitissä uudella kilometrin ratojen ME-tuloksella 11,0a/1609m. Beatasine voitti avoimen Tammaeliitin. :n valtuuskunnan kevätkokouksessa hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Jyrki Jauhiainen. Kari Haapiainen valittiin jatkamaan varapuheenjohtajana. Ponioripäiville Ypäjän Hevosopistolla osallistui 41 ponioritta ja kaksi vuonohevosoritta. Kasvattajapäivät keräsivät 69 ilmoittautunutta. BIS-tittelin vei Sir Amour. 16

17 Kesäkuu Womanizer riehaannutti suomalaisyleisön voittamalla kansainvälisen Kymi GP:n Kouvolassa. Womanizer kohahdutti ennen Kymi GP-voittoaan myös Mikkelissä ravaamalla voittoon ajalla 09,9a, mikä on kaikkien aikojen kovin kotimaassa juostu suomalaishevosen voittotulos. Day Cruise voitti lämminveristen Suur-Hollola-ajon Lahdessa yllättäjänä. Suomenhevosten Suur-Hollola-ajon voitti Turoveli. Mika Forss sijoittui Ranskassa järjestetyssä ohjastajien MM-kilpailussa neljänneksi. Jukka Siipola voitti amatööriohjastajien Pohjoismaiden mestaruuden Tanskassa. Valtakunnallisen työmestaruuskilpailun voitti tamma Vilpotar. Heinäkuu Erikasson ja Marimin seppelöitiin ravivaltakunnan hallitsijapariksi Kuopion Kuninkuusraveissa. Aurinkoisessa säässä järjestetyssä tapahtumassa vieraili katsojaa ja Toton kokonaisvaihdoksi tuli noin 4,5 miljoonaa euroa. Marika Parviainen voitti naisamatööriohjastajien Euroopan mestaruuden Saksassa. Elokuu Jokivarren Kunkku voitti suomenhevosten Derbyn. Norjalainen Särpefanten voitti Pohjoismaiden mestaruuden Turussa. Porissa järjestettiin suositut Ponikuninkuusravit. Kansallinen Poninäyttely järjestettiin Vermossa. Kaikkien aikojen menestynein suomalaisohjastaja Jorma Kontio täytti 60 vuotta ja jatkaa uraansa huipulla. Jarmo Saarela voitti kesäratojen Ajomies-kilpailun. Syyskuu Hevosalan viestiä päättäjille vietiin Mahdollisuuksien hevonen tapahtumassa Eduskuntatalolla. Suuren suosion keränneen Raviliigan kahdeksan joukkuetta hankkivat varsansa Ypäjän huutokaupasta. Quite an Avenger voitti Suuren Suomalaisen Derbyn Vermossa ja samoissa raveissa Surprise Lord Suomen mestaruuden SE-tuloksella 11,9a/2100m. Brad de Veluwe sijoittui toiseksi 5-vuotiaiden EM-kilpailussa ja kuudenneksi UET Trotting Masters finaalissa. Kilpailut juostiin Ranskan pääradalla Vincennesissä. Suomen Hippos teki päätöksen olla käyttämättä sille myönnettyä TV-toimilupaa. Suomenhevosen päivänä liputettiin kansallishevosemme kunniaksi. Lokakuu Kriterium-voittoihin Teivossa vaadittiin SE-tulokset. Koivikon Kalle vei suomenhevosten Kriteriumin tuloksella 25,2a/2100m ja Express Duo alitti lämminveristen Kriteriumissa Brad de Veluwen SE:n peräti 1,1 sekunnilla tuloksella 13,9a/2600m. Suomen Hippoksen yleiskokous valitsi Turun vuoden 2016 Kuninkuusravien järjestäjäksi. Vuoden 2017 kilpailut järjestetään Vermossa ja vuoden 2018 Rovaniemellä. Harjun orinäyttelyssä kantakirjattiin yhdeksän oriitta. Suomen Hippoksen pitkäaikainen jalostusjohtaja Terttu Peltonen jäi eläkkeelle. Marraskuu Jääkiekkoilija Antti Pihlströmin omistama tamma Fashion Duo voitti 2-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun. 2-vuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunun voitti Apache Kemp. Venice voitti 4-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun ja Quite an Avenger 4-vuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunun. Jonesy yllätti Ruotsin Eskilstunan 3-vuotiaiden Breeders Crownissa ja otti kruunun arvoisen voiton. Valtakunnallinen varsanäyttely järjestettiin Elma-messujen yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa. 1-vuotiaista suomenhevosista voiton vie ori Rehulan Nopee ja 2-vuotiaista suomenhevosista ori Tihin Onni. 1-vuotiaiden lämminveristen voittajaksi kruunattiin tamma Dixie Beat. Jari Haanniemi voitti Toto-pelien Suomen mestaruuden. Hevosyrittäjäpäivät järjestettiin Nokialla. Joulukuu Jari Isometsä valittiin Pilvenmäen raviradan toiminnanjohtajaksi Forssaan. Vermossa järjestettiin Suomi-Ruotsi75 yhteiskierros Ruotsin kanssa. Komeettaohjastaja Hannu Torvinen voitti oppilasohjastajien Salamakypärät-kilpailun. Vuoden suosituimmat ravurijalostusoriit olivat Liising ja Pilgrims Taj. Suosituin ratsuhevosori oli Don Larino ja suosituin Poniori Olympus 129 SH. Piiriagronomi Eero Perttunen jäi eläkkeelle. 17

18 VIESTINNÄLLINEN VUOSI 2013 LEENA MÄENPÄÄ-WIRTZ vietti juhlavuotta 2013, kun takana oli 40 vuoden pituinen toiminta. Juhlavuoden aikana historiaa heijastettiin tulevaisuuteen ja samalla esiteltiin keskusjärjestön tuoreet strategiset linjaukset. Viestinnän tehtävänä oli tukea Hippoksen visiota Meitä on paljon. Onhan hevostalous osa satojen tuhansien suomalaisten elämää ja tärkeä hyvinvoinnin tekijä. Viestinnän avulla haluttiin kasvattaa ymmärrystä ja arvostusta hevostaloutta kohtaan eri kohderyhmissä valtakunnallisesti. Teemavuoden graafinen ilme, historiaa käsittelevä juttusarja Hevosurheilussa ja näyttely Suomen Hevosurheilumuseossa Ypäjällä kuuluivat niin ikään juhlavuoden viestinnällisiin elementteihin. Raviurheilu sai entistä enemmän kuuluvuutta radiokanavilla. Raviurheilusta kiinnostuneiden radiojuontajien ryhmä kasvoi, kun RadioGaalassa vuoden radiojuontajaksi valittu Tuija Pehkonen sai Hippoksen tytäryhtiö Fintotolta lahjaksi Caesar de Veluwen puolen vuoden ajaksi. Pehkonen innostui palavasti hevosen omistamisesta ja raviurheilusta, minkä myötä Caesar de Veluwen kuulumiset tulivat tutuiksi Radio NRJ:n kuuntelijoille. Raviurheilu sai Pehkosesta uuden kasvon, sillä hän juonsi muun muassa Suuren Suomalaisen Derbyn ja Suomi-Ruotsi75 yhteiskierroksen tiedotustilaisuudet. 18

19 Tiedotustilaisuuksia medialle tarjottiin aina kun raviurheilussa oli tarjolla kiinnostavia uutisia ja tapahtumia. Vuoden ensimmäinen tiedotustilaisuus järjestettiin urheilutoimittajille maaliskuussa Vermossa, kun Brad de Veluwe palasi radoille Helsinki-ajossa. Media seurasi 5-vuotiaan Brad de Veluwen kautta ja etenkin sen valmistautumista Elitloppetiin, jossa se sijoittui neljänneksi ja todisti kuuluvansa kansainvälisen eliitin joukkoon. Syksyllä oriin kausi päättyi kahteen vahvaan esitykseen Vincennesin radalla UET Trotting Mastersin finaalissa ja 5-vuotiaiden Euroopan mestaruudessa, jossa ori sijoittui toiseksi. Huippuravurista kirjoitettiin 2013 aikana palstatila-arvoksi muutettuna 35 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Ennen kevään Finlandia-ajoa koettiin ja seurattiin mediassa jännityksen hetkiä, kun kansainvälisiä hevostähtiä kuljettanut lentokone joutui kääntymään takaisin lähtökentälle. Syynä tähän oli Fanny Vrijthoutin vauhkoontuminen kuljetuksen aikana, minkä seurauksena myös sen vieressä matkustanut huippuravuri Commander Crowe joutui jäämään pois kilpailusta. Hevoset saivat rauhoittavaa lääkettä ja ne poistettiin koneesta. Kesän suurtapahtumista Kuopion Kuninkuusravit onnistuivat paitsi urheilullisesti myös viestinnällisesti. Ilkassa ja Pohjalaisessa julkaistuissa kommenteissa todettiin, että Kuninkuusravit ovat raviurheilun suurta juhlaa. Savon Sanomien kolumnissa arvioitiin, että tapahtuma oli täydellinen jättipotti, mikä ei hevin unohdu ravipiireissä. Elokuussa parrasvaloihin nousi 60 vuotta täyttänyt raviohjastaja Jorma Kontio. Hänen vankkumaton arvostuksensa hevosta kohtaan tuli esille kaikissa haastatteluissa. Kontio kertoi ilmiömäisen muistinsa avulla yksityiskohtia hevosista, joita hän on pitkän uransa aikana lainaohjastanut ja valmentanut. Lajin huipulla jatkuvaan uraan mahtuu jo yli ravilähtöä. Yhdeksi vuoden viestinnän teemoista nousi omistajuus. Kahdeksasta 700 omistajan alueellisesta joukkueesta koostuvan Raviliigan myötä sadat uudet hevosenomistajat innostuivat Ypäjältä hankituista kimpparavureista. Killerin Raviliiga sai näkyvyyttä, kun kummiksi ryhtyi ralliautoilija Mikko Hirvonen. Vuotta väritti myös valtakunnallinen hevosenlihasta noussut kohu, mikä lisäsi tiedotusvälineiden edustajien yhteyden- ottoja Suomen Hippokseen. Otsikot hevosenlihaa sisältävistä elintarvikkeista saivat julkisuutta siksi, että määräysten vastaisesti hevosenlihasta ei ollut mainintaa pakkausmerkinnöissä. Julkisuudessa käyty keskustelu johti hevosenlihan kysynnän hetkelliseen kasvuun, sillä Hippoksen puhemiehenä toimineen kehityspäällikkö Suvi Louhelaisen viesti vakuutti kuluttajat siitä, että liha on paitsi maukasta myös ekologinen vaihtoehto. Vuosi oli sangen haastava suurissa vaikeuksissa kamppailleelle printtimedialle. Tilausmaksujen arvonlisän korotus, tilaajamäärien ja mediamainonnan väheneminen yhdessä rajusti kasvaneiden jakelukustannusten kanssa ovat johtaneet urheilusivujen määrän ja sen myötä raviurheilun uutisoinnin vähenemiseen lehdissä Kun vuonna 2012 raviurheilusta kirjoitetut palstamillimetrit muutettuna ostetuksi mainostilaksi oli 5,3 miljoonaa euroa, vastaava luku vuonna 2013 oli 4,3 miljoonaa euroa. Muiden lajien tavoin myös raviurheilun uutisointi on siirtynyt printtimediasta maksuttomiin verkkojulkaisuihin. Mainosmarkkinoilla tapahtunut dramaattinen muutos vaikutti myös Suomen Hippoksen suunnitelmiin. Hippokselle myönnettiin huhtikuussa televisiotoimilupa, jota ei kuitenkaan otettu käyttöön. Syy TV-toimiluvan käyttämättä jättämiseen oli juuri mainosmarkkinoilla tapahtunut käänne ja sen aiheuttamat taloudelliset haasteet. Vuoden lopulla Vermo järjesti historian toisen, urheilullisesti korkeatasoisen Suomi-Ruotsi75 yhteiskierroksen. Perinteisen median edustajien lisäksi paikalla bloggareita, jotka nostivat ravitapahtuman ilmiönä sivuilleen. Suosituimmilla blogeilla on laaja ja nopeasti kasvava lukijakunta etenkin nuorten parissa. Raviurheilu sai viikoittain näkyvyyttä televisiossa. Ravisuora tavoitti kolmella ohjelmallaan (Ravisuora, Keskiviikon Ravisuora ja Ravisuoran vihjeet/lämmitys) viikoittain keskimäärin noin katsojaa. Erikoislähetyksistä eniten kiinnostusta keräsivät Elitloppet ja Kuninkuusravit, joilla oli katsojaa. Lisäksi Suur- Hollola lähetys ylsi katselijaan. Vuoden korkein katsojaluku mitattiin Ravisuoran vihjeillä. Vermon Toto65-ravien TV-lähetys aloitti Vermon Kutonen nimellä ja muuttui RaviTV:ksi lokakuussa. Alkuvuoden katsojaluvut (noin ) saavuttivat toukokuussa kolme katsojaennätystä, joista korkein oli katsojaa. Syksyllä katselijan määrän rikkoutui useita kertoja. 19

20 SUOMEN HIPPOS RY HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA (Hippos) on raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö, joka järjestää jalostustoimintaa ja kilpailutoimintaa. Jalostustoiminnan tarkoituksena on edistää kotimaista hevosjalostusta, hevoskasvatusta ja hevosen käyttöä ylläpitämällä hevosten ja ponien rekistereitä ja kantakirjoja sekä järjestämällä koulutusta ja neuvontaa. Kilpailutoiminnan tarkoituksena on järjestää maamme ravikilpailutoiminta ja varmistaa siten edellytykset ravipelien järjestämiseksi. Hippoksen kokonaan omistamalla Fintoto Oy:llä on yksinoikeus hevospeleihin Suomessa. Konserniin kuuluu lisäksi Suomen Hevosurheilulehti Oy, joka julkaisee Hevosurheilu- lehteä sekä Toto käsiohjelmalehteä. Lisäksi yhtiö alkoi tilikaudella kustantaa Suomen Ratsastajainliitto ry:n jäsenlehteä Hipposta. Hevostalous Oy, joka keskittyy raviratojen taloushallinto-palveluihin, aloitti itsenäisen toimintansa Tilikauden päättyessä Hippos omisti yhtiöstä 73 %. Hippoksen ja sen tytäryhtiöiden toimintaa esitellään tarkemmin vuosikertomuksessa. Tilikauden olennaiset tapahtumat Toimintavuonna 2013 oli yhdistyksen juhlavuosi sen täyttäessä 40 vuotta. Yhdistyksen 40-vuotista historiaa tuotiin esiin erilaisissa pienimuotoisissa tilaisuuksissa ja järjestämällä ravikilpailuissa juhlalähtöjä. Suurempia juhlallisuuksia asiaan liittyen ei kuitenkaan järjestetty. Yleisellä tasolla vuosi 2013 oli taloudellisten haasteiden sävyttämä koko ravitaloudessa. Vuonna 2013 työskenneltiin aktiivisesti valtuuskunnan kevään kokouksessa hyväksytyn yhdistyksen strategian parissa. Strategia antaa hyvät lähtökohdat yhdistyksen tulevalle toiminnalle. Strategian hyväksymisen jälkeen ja osittain jo ennen sitä käynnistettiin sen toteutumista palvelevat kehityshankkeet, joita oli toimintavuoden lopussa käynnissä noin 20 kappaletta. Syksyn valtuuskunnan kokouksen jälkeen käynnistettiin lisäksi valmistelut ravitalouden tehostamiseen liittyvän selvitystyön osalta. Ravikilpailutoiminnan osalta yhdistyksessä valmisteltiin aktiivisesti lisenssijärjestelmän uudistusta, joka tulee voimaan vuoden 2015 alussa. Lisäksi hallitus päätti opetus- ja koelähtöjärjestelmän uudistamisesta, minkä tuloksena syntyi Nuoret radalle -järjestelmä. Perinteiseen tapaan kilpailukalenterin valmistelu oli pitkä ja monivaiheinen prosessi. Vuoden 2013 valtuuskunnan syyskokouksessa valittiin kuninkuusravijärjestäjät 20

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy avaintunnuslukuja 2011 ja 2010 Kilpailutoiminta 2011 2010 Muutos Totopäivät 607 625-2,9 % Totoravilähdöt 5

Lisätiedot

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry 3 Fintoto Oy 33 Suomen Hevosurheilulehti Oy 53

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry 3 Fintoto Oy 33 Suomen Hevosurheilulehti Oy 53 Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus Suomen Hippos ry 3 Fintoto Oy 33 Suomen Hevosurheilulehti Oy 53 Avaintunnuslukuja 29/28 Kilpailutoiminta 29 28 Muutos Totopäivät 633 625 1,3 % Totoravilähdöt 6 124

Lisätiedot

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008 Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 28 Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnuslukuja 27 28 Kilpailutoiminta Totopäivät Totoravilähdöt Paikallisravit Kilpailupäivät yhteensä

Lisätiedot

V U O S I K E RTO M U S 2003

V U O S I K E RTO M U S 2003 VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällys Vuosi lyhyesti 1 Tietoja osakkeenomistajille 2 Martela lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoimintayksiköt ja organisaatio 2003 6 Liiketoimintayksikkö Suomi 6 Liiketoimintayksikkö

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä 28.

Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä 28. VUOSIKERTOMUS 2011 II Zeeland. Vuosikertomus 2011 Sisältö. Vuosi 2011 lyhyesti. Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä

Lisätiedot

Hyvä ruoka parempi mieli

Hyvä ruoka parempi mieli V U O S I K A T S A U S 2011 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallitus ja hallintoneuvoston puheenjohtajat...s. 4 Lihakunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina 2010 2011...s. 5 Keskeisiä tunnuslukuja

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 Toimitusjohtajan katsaus

Tietoja osakkeenomistajille Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 Toimitusjohtajan katsaus Talentum Oyj Vuosikertomus 2002 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 2 Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Liiketoiminta-alueet 8 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Vuosikertomus 2009 Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 6 RAHOITUSLASKELMA 10 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus V U O S I K A T S A U S 2012 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallinto ja toimiva johto...s. 4 Itikka osuuskunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina 2011 2012...s. 5 Keskeisiä tunnuslukuja Itikka

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille Talentum Oyj Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille... 2 Konserniesittely... 3 Keskeiset tapahtumat 2003... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Liiketoiminta-alueet... 8 Hallituksen toimintakertomus...

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus V U O S I K A T S A U S 2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallitus, hallintoneuvoston puheenjohtajat...s. 4 Itikka osuuskunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina 2007-2008...s. 5 Keskeisiä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 Tuloslaskelma...11 Tase...12 Rahoituslaskelma...14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2014...15 Liitetiedot

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S V U O S I K A T S A U S 2013 ~110 vuotta~ Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallitus ja hallintoneuvoston puheenjohtajat...s. 4 Lihakunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina 2012 2013...s. 5 Keskeisiä

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Alkusanat Täyttä toimintaa Metsästäjäliitto kehittää toimintojaan, ja yhtenä tiedotuksen välineenä on kädessäsi oleva vuosikirja.

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 4

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 4 Vuosikertomus 2014 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisältö Vuosi 2014 lyhyesti 6 Avainluvut 6 Liiketoiminnat 8 Hallinto 12 Hallitus 12 Hallintoneuvosto 13 Johtoryhmä 13 Hallituksen toimintakertomus 14 Tilinpäätös

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 1 18.3.2014 11.04

Vuosikertomus 2013. HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 1 18.3.2014 11.04 Vuosikertomus 2013 1 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 1 18.3.2014 11.04 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 2 18.3.2014 11.04 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Konsernin tunnusluvut 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

YHTEISYMMÄRRYSPÖYTÄKIRJA RAHAPELIYHTEISÖJEN RAHAPELITOIMINTOJEN YHDIS- TÄMISESTÄ

YHTEISYMMÄRRYSPÖYTÄKIRJA RAHAPELIYHTEISÖJEN RAHAPELITOIMINTOJEN YHDIS- TÄMISESTÄ 1 14.8.2015 YHTEISYMMÄRRYSPÖYTÄKIRJA RAHAPELIYHTEISÖJEN RAHAPELITOIMINTOJEN YHDIS- TÄMISESTÄ 1 Yhteisymmärryspöytäkirjan tarkoitus ja tavoitteet Tämän pöytäkirjan ovat laatineet Fintoto Oy:n puheenjohtaja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB 2 Pohjolan Liikenne -yhtiöt Sisältö Yhtiörakenne ja tunnuslukuja... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Toimialakatsaukset Tavaraliikenne... 6 Säiliöliikenne... 9

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI. Vuosikertomus

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI. Vuosikertomus TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI Vuosikertomus 2014 Kaupan siirtyminen verkkoon jatkuu First North Finland -listautuminen Verkkokauppa.comin kuluneeseen vuoteen on mahtunut suuri joukko mielenkiintoisia tapahtumia,

Lisätiedot

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 Vuoden 2013 lopulla Kruunuasunnot Oy:n omistukseen A-Kruunu Oy:ltä siirtyneen Dragsvikin talon numero 29 täsmäperusparannus valmistui. Talo on vapaarahoitteinen vuokratalo,

Lisätiedot

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin.

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Vuosikertomus 2014 Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Paulig-konserni lyhyesti Perheyritys, jonka Gustav Paulig perusti

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot