SUOMEN HIPPOS -KONSERNIN VUOSIKERTOMUS SUOMEN HIPPOS RY - FINTOTO OY - SUOMEN HEVOSURHEILULEHTI OY - HEVOSTALOUS OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN HIPPOS -KONSERNIN VUOSIKERTOMUS SUOMEN HIPPOS RY - FINTOTO OY - SUOMEN HEVOSURHEILULEHTI OY - HEVOSTALOUS OY"

Transkriptio

1 2013 SUOMEN HIPPOS -KONSERNIN VUOSIKERTOMUS SUOMEN HIPPOS RY - FINTOTO OY - SUOMEN HEVOSURHEILULEHTI OY - HEVOSTALOUS OY

2 2013 AVAINTUNNUSLUVUT SUOMEN HIPPOS -KONSERNIN VUOSIKERTOMUS Kilpailutoiminta Muutos Toto-päivät ,9 % Toto-ravilähdöt ,2 % Paikallisravit ,4% Kilpailupäivät yhteensä ,6 % Startanneita hevosia ,4 % Ohjastajia ,4% Kilpailleita poniohjastajia ,6 % Ratojen maksamat palkinnot (m ) 20,8 20,2 +2,9% Opetuslähtöpalkinnot (m ) 0,15 0,16-6,5% Yleisömäärä radoilla ,55 % Hevospelit kotimaassa Toto-pelit (m ) 248,2 249,1-0,3 % Kasvatustoiminta Syntyneitä suomenhevosvarsoja ,0% Syntyneitä lämminverivarsoja (ravihevoset) ,1% Syntyneitä ratsu- ja ponivarsoja ,4% Tuotuja ravihevosia ,1 % Rekisteröityjä tuotuja ratsuhevosia ja poneja ,3% Vietyjä ravihevosia ,2 % 2 LAYOUT ELINA HIRVONEN

3 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS MIKA LINTILÄ ohitti 40 vuoden virstanpylvään vuonna Juhlavuosi näkyi erityisesti viestinnällisissä toimissa sekä maltillisina lisäpanostuksina kilpailutoimintaan. Juhlavuotta vietettiin taloudellisesti haastavana aikana, joten merkittäviä taloudellisia satsauksia juhlallisuuksiin ei tehty. Vuosi 2013 oli varsin kaksijakoinen suomalaisessa raviurheilussa. Myönteistä oli, että yleisöä kiinnosti aiempaa enemmän raviurheilu ja hevostalous ilmiönä. Myös kokonaiskuva raviurheilusta ja hevostaloudesta kehittyi suotuisasti. Sen sijaan ravitalouden jopa odotukset ylittänyt alkuvuosi heikkeni vuoden loppua kohden. Tämä yhdistettynä jo muutaman vuoden jatkuneeseen kansantalouden taantumaan johti siihen, että hevostalouden ja raviurheilun keskeiset tunnusluvut kehittyivät negatiiviseen suuntaan. Vuoden 2013 keväällä hyväksyttiin Hippoksen strategia. Strategian avulla Hippoksen toimintaa ohjataan aiempaa systemaattisemmin ja tavoitteellisemmin. Erityisen myönteistä oli, että Hippoksen valtuuskunta osallistui valmistelutyöhön aktiivisesti. Näin varmistettiin riittävän laaja yhteinen näkemys Hippoksen tulevasta suunnasta. Hallitus käynnisti strategian pohjalta lukuisia yksittäisiä kehittämistoimia. Vuoden 2013 päättyessä yksittäisiä strategiasta nousevia kehitysprojekteja oli käynnissä noin 20 kappaletta. Toimintaympäristössämme tapahtuvat rajut muutokset edellyttävät meiltä aiempaa parem- 3

4 paa kykyä muuttua ja sopeutua muutoksiin. Syksyn kokouksessaan valtuuskunta päätti kannustaa hallitusta alan päätöksentekoa ja rakenteita sekä ansaintamalleja koskevan selvityksen tekemiseen. Hallitus käynnisti selvityksen valtuuskunnan keskustelun perusteella. Kevään 2014 valtuuskunnan kokouksessa käydään varmasti mielenkiintoinen keskustelu alan tulevaisuuden kannalta kiinnostavista ja tärkeistä kysymyksistä. Nyt onkin korkea aika käydä vakavaa keskustelua alastamme ja sen toimintatavoista, jotta raviurheilun kyky houkutella uusia ihmisiä lajin pariin säilyy. Hippoksen strategian mukaisesti meidän on pystyttävä varmistamaan palkintojen positiivinen kehitys ja huolehtimaan siitä, että meillä on riittävän vahva Vuosi 2013 oli varsin kaksijakoinen suomalaisessa raviurheilussa. pohja toiminnassamme. Meidän tulee tarkoin harkita toimintamme rakenne ja varmistettava koko järjestelmän toiminnan tehokkuus. Alan toimijoiden on tunnustettava, että toimimme hevosalan harrastajien ja ammattilaisten hyväksi. Mitään itseisarvoista olemassa olon oikeutusta ei kenelläkään ole, jos yksittäisen toimijan tulokset eivät aidolla tavalla palvele harrastajia ja ammattilaisia. Vain näin voidaan varmistaa harrastajien ja ammattilaisten hyvät toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Valitettavaa on kuitenkin se, että olemme erittäin riippuvaisia kansantaloutemme kehittymisestä. On välttämätöntä, että tulevaa toimintaamme suunniteltaessa huomioidaan myös yleisen talouden ennustettavissa oleva kehitys ja varaudumme mitoittamaan toimintamme myös tästä näkökulmasta arvioituna oikean laatuiseksi ja laajuiseksi. Suurimmat haasteet kohdistuvat tällä hetkellä kuitenkin kotimaisen kasvatuksen tulevaisuuteen. Numeroiden valossa kehitys on ollut varsin heikkoa. Samalla on todettava, että kotimaisen kasvatuksen tulokset laatumittareilla tarkasteltuina ovat olleet selvästi aiempaa parempia. Volyymien putoamisen vauhti on kuitenkin siinä määrin kova, että syytä huolestumiseen on runsaasti. Alan toimijoiden onkin yhdessä löydettävä ratkaisuja korjaamaan tilanne, joka vallitsee kotimaisessa kasvatuksessa. Itse uskon, että parhaita lääkkeitä kotimaisen kasvatuksen tukemiseen ovat hevosen omistamisen elämyksellisyyden kehittäminen sekä aiempaa tehokkaampi raviurheilun rakenne, jolla varmistetaan palkintojen myönteinen kehitys. Tytäryhtiöiden osalta vuosi 2013 oli myös vaikea. Toto-pelien suhteen vuosi alkoi lupaavasti, mutta vuoden loppua kohden taloussuhdanteet heijastuivat myös pelaajien panoksiin. On syytä odottaa, että Fintoto Oy:n nykyaikaiset myyntiin ja asiakaslähtöiseen markkinointiin luodut suunnitelmat pelaajamäärien kasvattamiseen tuottavat tulosta. Hevosurheilulehden kokonaisuudistus toteutettiin vuoden 2013 aikana. Lehtiuudistus yhdistettynä levikki- ja ilmoitusmyynnin negatiiviseen kehitykseen johti heikkoon tulokseen. Hevosurheilun vuoden 2014 alku on kuitenkin osoittanut, että tehdyt muutokset varmistavat lehden toimintaedellytyksien säilymisen hyvinä tulevaisuudessa. Tulevan kehityksen ennustaminen on varsin vaikeaa. Oma käsitykseni on, että vaikka vuoden 2014 aikana jouduttaneen tekemään vaikeitakin päätöksiä, raviurheilulla ja hevostaloudella tulee aina olemaan merkittävä asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Me selvisimme 1990-luvun alkuvuosien vaikeuksista ja niin tulemme selviämään nykyisistäkin. Tilanne on tällä hetkellä erittäin haastava mutta aidolla yhteistyöllä uskon meidän voittavan ajan vaikeudet ja olemaan tulevaisuudessa aikaisempaa vahvempia. Kiitän kaikkia hevosten ystäviä vuodesta 2013.

5 JALOSTUSTOIMINTA MINNA MÄENPÄÄ & EEVA KARVONEN Kotimaisen kasvatuksen laatu näkyi hyvänä kilpailumenestyksenä kansainvälisesti. Määrällisesti hevoskasvatuksen väheneminen jatkui kuitenkin edelleen kertomusvuonna. Lämminveristen ravihevosten tuonti lisääntyi muutamalla yksilöllä edellisvuoteen verrattuna. Ravihevosten vienti lisääntyi huomattavasti tuontia enemmän. Ratsuhevosia ja poneja tuotiin aiempaa vähemmän. Kasvatustoiminnan kannusteiden lisäämiseksi ravihevosten kasvattajapalkkiojärjestelmä uudistettiin kohdistumaan nykyistä enemmän nuorille hevosille. Uuden järjestelmän mukaiset kasvattajapalkkiot maksetaan ensimmäisen kerran toukokuussa 2016 vuonna 2015 juostujen palkintojen perusteella. Ratsuhevos- ja ponisektorin osalta uudet jalostustoimikunnat aloittivat työnsä ja eri rotujen kansainvälisessä yhteistyössä vastuu siirtyi rotuyhdistyksiltä enemmän Hippoksen jalostuspalveluille. Hevosmäärät Hevosten kokonaismäärä oli vuoden 2013 lopussa arviolta Näistä oli suomenhevosia , lämminverisiä ravihevosia , ratsuhevosia ja poneja Kertomusvuonna syntyi yhteensä 3346 varsaa ja astutettiin 4741 tammaa. Suomenhevosia tunnistettiin 1036 (v. 1255), Suomessa syntyneitä lämminverisiä ravihevosvarsoja 1284 (v ) ja ratsuhevos- ja ponivarsoja 1044 (v ). Suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten jalostus Suomenhevostammoja astutettiin kertomusvuonna yhteensä 204 oriilla. Tämä oli 17 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Astutusmäärien lasku tapahtui kaikissa jalostussuunnissa. Varsoja syntyi eli 8,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lämminveritammoja astutettiin 1897 yhteensä 192 oriilla. Astutuksista 433 (22,8 %) oli tuontispermaoriilla ja näistä pakastesperman osuus oli 338 (17,8 %). Astutettujen 5

6 tammojen määrä oli 8,7 % edellisvuotta vähemmän. Varsoja syntyi eli noin 13 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Seuraavasta taulukosta nähdään kertomusvuonna eniten tammoja astuneet suomenhevos- ja lämminveriravihevosoriit: Suomenhevoset Liising 150 I.P. Lento 82 Viesker 67 Sipori 63 Erikasson 50 Franko 48 Apassi 44 Lämminveriset ravihevoset Pilgrims Taj 82 Lexus Font 76 Il Villaggio 51 Quite Easy* 50 So Perfect 44 Three July 43 S.J. s Caviar* 42 Lämminverisiä ravihevosia tuotiin yhteensä 325 (ed. vuonna 312). Tuonti jakautui maittain seuraavasti: Ruotsi 228, USA 33, Italia 29, Tanska 13, Hollanti 7, Saksa 5, Norja 3, Ranska 3, Kanada 2, Viro 2. Lämminverisiä ravihevosia vietiin yhteensä 95 (ed. vuonna 62) seuraaviin maihin: Ruotsi 63, Unkari 15, Malta 8, Venäjä 4, Saksa 3, Viro 1 ja Serbia 1. Viedyistä hevosista oli tammoja 45 ja Suomessa syntyneitä 55. Näyttely- ja koulutustoiminta Hevosjalostusliittojen tamma- ja varsanäyttelyitä pidettiin yhteensä 49. Varsanäyttelyissä esitettiin yhteensä 865 varsaa, joista suomenhevosia oli 691 ja lämminverisiä ravihevosia 174. Näyttelylautakuntia koulutettiin Jyväskylän Killerillä 1.3. pidetyllä koulutuspäivässä, jonka aiheena oli varsojen liikkeiden arvosteleminen kärryistä ja ominaisuuksien periytyminen. Koulutukseen osallistui noin 60 lautakuntien jäsentä. Hevosjalostusliittojen toiminnanjohtajien neuvottelupäivät pidettiin Jyväskylässä elokuun päivä. Vuoden 2013 aikana valmistauduttiin näyttelytoiminnassa uuteen puheenjohtajatuomarimalliin. Eero Perttusen johdolla koulutettiin uusia puheenjohtajatuomareita, jossa tehtävässä aloittivat Outi Ruottinen, Heidi Sihvo, Jenni Timlin, Markku Nisula, Kai Tuusa. Lämminveristen orinäyttelyiden osalta tiivistettiin pohjoismaista yhteistyötä ja orilautakunnan puheenjohtajana aloitti ruotsalainen Anders Järnerot. Pohjoismainen yhteistyö jatkui tiiviinä. Pohjoismainen jalostustyöryhmä avelsgrupp kokoontui tammikuussa Vincennesissä, maaliskuussa Oslossa sekä lokakuussa Tukholmassa. Esillä olivat rekisteröintitoiminnan yhtenäiset käytännöt, kasvatustoiminnan laskevat luvut sekä EU-lainsäädäntöön ja jalostusarvosteluihin liittyvät asiat. Pohjoismaisesta yhteistyöstä neuvoteltiin myös kylmäverihevosten kilpailutoiminnan kehittämisen osalta. UET:n kasvattajakomitea kokoontui syyskuussa Tukholmassa. Kokouksessa käsiteltiin astutuskiintiöitä, pakastesperman käyttöä, dopingasioita, suojattuja kasvattajanimiä sekä kasvatuksen laskevia lukuja. Orinäyttelyt Orinäyttelyitä pidettiin kolme, Ypäjällä tammikuussa, Kiuruvedellä helmikuussa ja Virolahden Harjussa lokakuussa. Suomenhevosoriita esitettiin yhteensä 33 ja lämminverioriita 17. Suomenhevosoriita hyväksyttiin kantakirjaan 30, joista J-suunnalle 17, R-suunnalle 9, P-suunnalle 1, Ta-suunnalle 2 ja T-suunnalle 1. Lämminverioriita hyväksyttiin jalostukseen 17, jotka jaettiin luokkiin odotetun jalostusarvon mukaisesti II-luokkaan 4 oritta, III-luokkaan 7, IV-luokkaan 2, V-luokkaan 1 ja jälkeläisarvosteluluokkaan AC 3 oritta. Ulkomaisia ravihevosoriita hyväksyttiin jalostukseen tuoretai pakastespermaa käyttäen 61. 6

7 Kasvattajapalkkiot Juoksijahevosten kasvattajapalkintoihin vuodelta e - ulkomaille vietyjen ravihevosten kasvattajapalkinnot e Kuninkuusravien kasvattajapalkinnot e Sh- ja lv- kantakirja- ja jälkeläispalkinnot palkinnot vuosilta e Nuorten sh- ja lv-siitostammojen laatupalkinto e Sh- ja lv- varsanäyttelypalkinnot e Kasvatustuki erikoispalkintoihin e Lv-ratsujen ja ponien näyttelypalkinnot e Lv-ratsujen ja ponien jälkeläis- ja kilpailupalkinnot e Tamma- ja varsanäyttelyt Tamma- ja varsanäyttelyitä pidettiin hevosjalostusliittojen alueilla yhteensä 49. Kantakirjaan hyväksyttiin 117 suomenhevostammaa, joista J-suunnalle 54, R-suunnalle 53 (joista 2 RP), P-suunnalle 8 (joista ajettavuudella 3 ja ratsastettavuudella 5), T-suunnalle 2 (joista ajettavuudella 1 ja vetokokeella 1). Lämminveritammoja merkittiin kantakirjaan yhteensä 47, joista B-jalostusluokkaan 35 tammaa, C-luokkaan 11 tammaa (ilman ohjaskoetta kantakirjattiin 9 tammaa) sekä AB-luokkaan 1. Helsingissä ELMA-messujen yhteydessä pidetyn valtakunnallisen varsanäyttelyn 2-vuotiaiden luokan voitti ori Tihin Onni (Knuutilan Veikko Tihi, Timpuri), om. Niina ja Riina Tolvanen. Yksivuotiaiden suomenhevosten tittelin vei Rehulan Nopee (K.M. Nopsa Enter, Viesker) om. Rehulan tila ja lämminverisistä paras oli tamma Dixie Beat (Blue Chip Star- Beat Box, Gift Box) om. Stable Dixie Chicks. Seinäjoella 8. kesäkuuta pidetyn valtakunnallisen työmestaruuskilpailun voitti Markku Mässelin omistama tamma Vilpotar 37,3 pisteellä (juoksu 1.43, käynti 7.46 ja veto 23). Jälkeläisarvostelu Lämminverioriista palkittiin AB-palkinnolla Classico Merett I-AC Suomenhevosoriista Valio-palkinnolla palkittiin ratsusuunnan oriit Hermeli, Nysteri ja Pilven Poika. Suomenhevostammat Valio-palkinto 15 L3 I palkinto 22 L3 II palkinto 22 Lämminveritammat A-jalostusluokka 14 AB-jalostusluokka 20 Suomenhevosoriit L3 I 2 L3 II 4 Hevoskasvatus ja näyttelyt 2013 TUNNISTETTU HEVOSIA TAMMA- JA VARSANÄYTTELYT KOULUTUS JÄSENYHDIS. HEVOSJALOSTUS- Sh Lv Lv- Ratsut R & P Shtammojtammojvarsojvarsojtujia Lv- Sh- Lv- Osallis- Jäseniä LIITTO tuonti ja ponit tuonti Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Etelä-Suomi Häme Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymen-Karjala Lappi Nylands län Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Satakunta Svenska Österbotten 200 Varsinais-Suomi Yhteensä Tunnistettu yhteensä

8 Hevosten määrän historia Hevosten määrä Ponit % Lämminveriravurit % Lämminveriset ratsuhevoset % Lämminveristen ratsuhevosten ja ponien jalostus Astutusmäärät laskivat edellisestä vuodesta sekä poneilla että ratsuhevosilla. Ratsuhevosia astutettiin kertomusvuonna 573 (661) ja poneja 637 (837) ja). Ponirotuista suosituin oli shetlanninponi, jonka oriista eniten tammoja sai Olympus 129 SH, 17 tammaa. Suosituimmat ratsuhevosoriit Don Larino 43 Cagliostro 37 Pin Rock s Black Velvet 32 Carismo II 29 Stenograph 29 Ratsuhevos- ja ponivarsoja ilmoitettiin syntyneeksi yhteensä 944 (1 083). Vuoden aikana rekisteröitiin (1 242) tuontihevosta. Yleisimpiä tuontimaita olivat Saksa, Hollanti, Ruotsi Suomenhevoset % ja Baltian maat. Suomessa syntyneistä ratsuhevosista menestynein oli kansainvälisessä kouluratsastuksen rankingissa 8. sijoittunut Donnperignon sekä kansainvälisesti valjakkoajossa menestynyt El Carillo. Oripäivät Ratsuhevosten oripäivät järjestettiin maaliskuussa ja ponioripäivät huhtikuussa Ypäjällä. FWB-jalostukseen esitettiin 19 oritta, joista 2 uusintatarkastettavaa. Suorituskyvyn kokeeseen osallistuneista oriista hyväksyttiin yksi ori ja lisäksi hyväksyttiin jalostusarvostelussa yksi ulkomaiseen kantakirjaan merkitty ori ja yksi kolmevuotias ori merkittiin jalostusluokkaan II. Ratsuponijalostukseen esitettiin 4 oritta, joista hyväksyttiin yksi. Ponioripäivillä esitettiin yhteensä 43 oritta. Näistä suurin osa oli shetlanninponioriita. Suomessa syntyneiden varsojen määrä Lämminveriset Suomenhevoset Ponit Ratsut

9 Tamma- ja varsanäyttelyt Ratsuhevosille ja poneille 23 tamma- ja varsanäyttelyä, lisäksi järjestettiin kasvattajapäivät, laatuarvostelu yhteistyössä Ratsujalostusliiton kanssa sekä kaksi islanninhevosnäyttelyä. Ratsuhevostammoja esitettiin jalostusarvostelussa 75 (72) ja vuonohevos- ja ponitammoja yhteensä 113 (86). Nuoria ratsuhevosia arvosteltiin vuoden aikana 153 (201) ja nuoria islanninhevosia, vuonohevosia ja poneja yhteensä 304 (286), näistä suurin osa oli shetlanninponeja. Islanninhevosia arvosteltiin kahdessa näyttelyssä yhteensä 73 (88). Alkuperärotuisten ponien rakennearvostelussa otettiin käyttöön uusittu 12 kohdan rakennearvostelumalli. Lautakuntien jäsenille järjestettiin koti- ja ulkomaisia koulutuksia, joissa painotettiin lineaarista arvostelua. Jälkeläisarvostelu ja suoritusluokkamerkit Ratsu- ja ponivaliokunta palkitsi jälkeläisarvokirjaimella 41 (60) hevosta ja ponia, joista FWB tamma Apres Pearl 1853 palkittiin korkeimmalla Valio-palkinnolla. Suoritusluokkamerkki myönnettiin viidelle hevoselle ja ponille. Kansainvälinen yhteistyö Yhteistyö pohjoismaisessa tutkimusprojektissa Nordic Interstallion jatkui vuoden 2013 aikana. Projektin tavoitteena on kehittää yhteinen jalostusarvostelulaskenta Pohjoismaiden välille. WBFSH:n vuosittainen kokous ja seminaari pidettiin Varsovassa Seminaarissa käsiteltiin mm. lineaarista arvostelua, ratsuhevosten terveysominaisuuksia sekä genomista valintaa. Koulutukset ja tapahtumat Jalostuspäivät pidettiin helmikuussa Kuopiossa. Päivien teemoina olivat hevosen kunto ja hyväsukuisuus. Jalostuspäivillä oli mukana yli 200 osallistujaa. Hevosjalostusliittojen toiminnanjohtajien Hevosexpertit- koulutusohjelman viimeinen osio hevosjalostus toteutettiin Ruotsiin suuntautuneen opintomatkan kautta. Matkan aikana tutustuttiin ratsuhevosten ja ravihevosten jalostustoimintaan sekä kuultiin luentoja hevosten terveysominaisuuksista. Jalostuspalvelut Suomen Hippoksen jalostuspalveluiden toiminnassa tapahtui merkittäviä henkilömuutoksia, kun pitkäaikainen jalostusjohtaja Terttu Peltonen jäi eläkkeelle alkaen. Samoin piiriagronomi Eero Perttunen jäi eläkkeelle Uutena jalostusjohtajana aloitti agronomi Minna Mäenpää ja suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten jalostusvastaavana Eeva Karvonen. 9

10 10 Fintoto Suomen Oy Hippos ry

11 RAVIKILPAILUPALVELUT JUKKA NISKANEN Vuosi 2013 oli urheilullisesti poikkeuksellisen mielenkiintoinen ja tasokas. Radoilla saimme nauttia niin lahjakkaiden varsojen esityksistä kuin kansainvälisen tason huippusuorituksista. Suurinta jännitystä tarjosivat perinteisesti suomenhevoset Kuopion Kuninkuusraveissa. Tasokkaat suurkilpailut kiinnostivat yleisöä. Kuninkuusraviviikonloppuna Sorsasalossa vieraili katsojaa, mikä on kilpailuhistorian kolmanneksi korkein yleisömäärä. Erikasson uusi Kuopiossa ravikuninkuutensa valmentajan ja ohjastajan taktikoinnin sekä hallitun riskinoton avulla. Tamma Marimin saavutti ansaitsemansa kuningattaren seppeleen pitkän kilpauransa loppupuolelle. Kuninkaalliset koskettivat taistelutahdollaan yleisöä. Vuoden hevoseksi 2013 yleisön äänestämä Womanizer ravasi Kymi GP voitollaan, Mikkelin 09,9a-tuloksellaan ja useilla vauhtijuoksuillaan fanien sydämiin. Kolmevuotislähdöissä kovaa jälkeä tehnyt Express Duo on yksi kaikkien aikojen lahjakkaimmista suomalaisvarsoista. Brad de Veluwe kiilasi itsensä kovimmalle eurooppalaiselle huipputasolle sijoittuen Elitloppetissa neljänneksi. Oriin lopullinen läpimurtovuosi on tulossa. Elitloppet-viikonloppuna suomalaisista menestyivät hienosti myös Tammaeliitin sankaritar Beatasine sekä 3-vuotiaiden tammojen ME:n rikkonut Massive Babe. Mika Forss edusti Suomea ohjastajien MM-kilpailussa Ranskassa sijoittuen ansiokkaasti neljänneksi. Forss voitti kilpailun 20 osalähdöstä kolme. Palkinnot nousussa Kilpailupuolella lähes kaikki tunnusluvut ovat viime vuosien suuntauksen mukaisesti laskussa. Raviurheilu elää hyvinkin haasteellista aikaa maailman muuttuessa ja taloudellisen taantuman pitäessä sitkeästi otettaan. Strategiassa tärkeimmäksi määritelty tunnusluku palkinnot nousivat myös vuonna Suomalaiset raviradat maksoivat palkintoja 20,8 miljoonaa euroa (+2,9%). Ulkomailta suomalaiset hevoset hakivat palkintoja 2,5 m (-3,6%), mikä on pitkän aikavälin vertailuissa hyvä lukema. Totopäiviä ajettiin 563 (-1,9%). Vuonna 2009 ajettiin 633 totoravipäivää, joten laskua neljässä vuodessa on tullut 11,0 prosenttia. Ponilähtöjen määrä kasvoi lähes 10%, niitä ajettiin 483. Kilpailukalenterin avulla tulee saada kysyntä ja tarjonta kohtaamaan niin, että kaikki ajettavat ravit olisivat mahdollisimman täysipainoisia, mutta silti kaikille harrastajille pystyttäisiin tarjoamaan kilpailumahdollisuuksia järkevän matkan päässä kotitallista. Yhtälö ei ole helppo. Kilpailevien hevosten määrä oli 7426 (-1,4%). Huippuvuonna 2007 kilpaili yhteensä 8651 hevosta. Kilpailleiden hevosten väheni neljättä vuotta peräkkäin. Viime vuonna kilpaili 5218 lämminveristä ja 2171 suomenhevosta. Suomenhevosten osuus on viime vuodet pysynyt 30% tasolla, jota voi pitää sujuvan kilpailu- ja sarjatarjonnan kannalta minimitasona. Vuonna 2013 ohjastajia kilpaili 1970 (-5,5%), ja hevosia kilpailutti 3566 (-1,3%) valmentajaa. 11

12 Suomalaisten raviratojen maksamat palkinnot 25 M 20 M 15 M 10 M 5M Eri omistajien nimiä löytyi raviohjelmista yhteensä 7161 (-3,7%). Yleisömäärä oli (+0,55%). Kilpailutoiminnan arkea Kilpailupuolella Hippoksen 40-vuotista olemassaoloa muistettiin oman juhlalähtösarjan avulla. Arkipäivien profiiliraveissa järjestettiin 40 erikoislähtöä 2500 euron ykkösellä. Lähtöjä tarjoiltiin tasaisesti sekä suomenhevosille että lämminverisille. Kesäkuusta alkaen Fintoton erityistuella päästiin lanseeraamaan neljä kertaa viikossa järjestettävät TuplaTonni lähdöt. Molemmille roduille kirjoitettiin 2000 euron ykköspalkinnolla ajettava lähtö. Lähdöt kohdistettiin kaikille sarjatasoille. Loppuvuoden aikana TuplaTonni lähdöistä tuli kilpailijoiden keskuudessa erityisen suosittuja ja ne nostivat arki-illan profiiliravien tasoa. Turvaliivi osoittautui muutamassa kilpailukauden aikana sattuneessa rajussa onnettomuudessa toimivaksi ja tarpeelliseksi varusteeksi. Vuonna 2013 hyväksyttiin opetuslähtöjärjestelmän korvaaminen uudella Nuoret radalle kilpailusarjalla. Uusi kilpailusarja starttaa alkaen ja tavoitteena on nostaa nuorten hevosten starttiintulomääriä ja taata aloitteleville varsoille pehmeä startti kilpailu-uralle. Lisenssijärjestelmän uudistuksen valmistelua jatkettiin tiiviisti. Hippoksen hallitus hyväksyi uuden järjestelmän käyttöön otettavaksi Suomen ja Ruotsin yhteinen lauantaikierros kilpailtiin Ver- mossa 7. joulukuuta. Urheilullisesti huipputasokkaan lauantaipäivänä jaettiin hevosten omistajille palkintorahoja euroa. Ravinuoret Ravinuorten vuosigaala pidettiin Seinäjoella 9. helmikuuta. Uusi Hippoksen hyväksymä poniravikoulu avattiin Lohjalla helmikuussa. Ponikuninkuusravit järjestettiin Porissa elokuuta. Kuninkaaksi seppelöitiin Ekslätts Sacrifice ja kuningattareksi Zilvia. Nuorisotoiminnan syksyn kruunasi YLE2-kanavalla esitetty viisiosainen Hevostaitomestari kilpailu, jossa eri puolilta Suomea saapuneet ravinuorista koostuvat joukkueet kilpailivat keskenään. Etevimmäksi osoittautui Seinäjoen joukkue. Iloinen uutinen nuorisotoiminnan osalta oli myös Hippoksen nuorisotoiminnan hyväksyminen joulukuussa Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n jäseneksi. Näin olemme tunnustettu toimija muiden nuorisotoimijoiden joukossa. Totopäivät

13 Suomen raviradat

14 Hevosten hyvinvointi Tutkittujen lääkeainetestinäytteiden (veri + virtsa) määrä oli vuonna 2013 yhteensä 1188 kappaletta. Positiivisia lääkeainetestituloksia ei ollut, mutta Hippoksen hallitus käsitteli kolme Lääkintäohjeen vastaista sääntörikkomusta. Antidopingtyöhön ja hevosen hyvinvointiin liittyen on järjestetty koulutusta mm. varikkotoimihenkilöille ja kilpailueläinlääkäreille. Kilpailueläinlääkäreille järjestettiin oma vuosittainen koulutuspäivänsä Aktiivista kansainvälistä yhteistyötä on vuonna 2013 tehty Pohjoismaisten ja Eurooppalaisten kilpailueläinlääkäreiden kanssa hevosen hyvinvointiin ja antidopingtyöhön liittyen (mm. NEMAC, EHSLC, UET) Hevosten hyvinvointi on keskeisellä sijalla Hippoksen toiminnassa. Vuonna 2013 julkaistiin Hippoksen toimittama Hyvä hevosenpito opas hevosen arkeen kirja, jonka tarkoitus on toimia ohjeena kaikille hevosten kanssa työskenteleville. Kirja koostuu hevosiin liittyvästä eläinsuojelulainsäädännöstä, jota tekstissä pyritään avaamaan. Suomen Hippos edustaa hevosalaa Maa- ja metsätalousministeriön asettamassa Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa, joka toimii ministeriön apuna seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa. Tällä hetkellä neuvottelukuntaa työllistävät valmisteilla olevan eläinsuojelulain herättämät kysymykset. Hevosen hyvinvoinnista on pidetty luentoja mm. eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa sekä alan messutapahtumissa. 14

15 Kilpailleet roduittain Lämminveriset Suomenhevoset Ponit Kilpailleiden hevosten määrä

16 VUODESTA 2013 MUISTETAAN NÄMÄ Tammikuu Tampereella järjestetyssä Ravigaalassa Kati Lindsberg valittiin ensimmäisenä naisena Vuoden ravivalmentajaksi. ME-ori Brad de Veluwe valittiin Vuoden hevoseksi. Suomen Urheilugaalassa Brad de Veluwen Halmstadin ME-juoksu äänestettiin vuoden toiseksi sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi Leo-Pekka Tähden ratakelauksen paralympiakullan jälkeen. Urheilutoimittajat valitsivat Tuomas Korvenojan Vuoden raviurheilijaksi. Titteliä piti ennen Korvenojaa nimissään Jorma Kontio, joka on valittu lajinsa parhaaksi ennätyksellisesti 23. kertaa. Ypäjän Orinäyttelyssä kantakirjattiin 14 oriitta. Helmikuu Hevosenlihakohu oli näkyvästi julkisuudessa. Elintarvikkeista oli löytynyt hevosenlihaa ilman että sitä oli mainittu tuoteselosteessa. Suomen Hippoksen kehityspäällikkö Suvi Louhelainen kannusti kuluttajia ostamaan hevosenlihaa, joka on maukas ja ekologinen vaihtoehto. Pariisin kylmäveriotteluun matkustaneista suomenhevosista parhaiten menestyi Keisar, joka oli kolmas toisessa osalähdössä. Jalostuspäivät järjestettiin Kuopiossa. Kiuruveden orinäyttelyssä kantakirjattiin 20 oriitta. Vuoden radiojuontajaksi valittu NR- J:n Tuija Pehkonen sai palkinnoksi Fintotolta puoleksi vuodeksi omistukseensa Caesar de Veluwe ravurin. Maaliskuu Brad de Veluwe aloitti kautensa voitolla Helsinki-ajossa Vermossa Mika Forssin ohjastamana. Ratsuoripäivät järjestettiin perinteisesti Ypäjän Hevosopistolla. Oripäiville osallistui 23 oriitta. Huhtikuu Italialainen Nesta Effe voitti Prix d Etain Royalin Seinäjoella ennen Brad de Veluwea. Valtioneuvosto myönsi Suomen Hippokselle TV-toimiluvan. Yksityistarkastuksessa Vermossa kantakirjattiin neljä oritta. Valtakunnallisen varsanäyttelyn 3-vuotiaille suomenhevosille voitti Terhon Tuuri. Näyttely järjestettiin Hevoset-messujen yhteydessä Tampereella. Hevoset-messuilla Brad de Veluwen omistavalle Ingmanin perheelle annettiin Vuoden Kavionjälki tunnustus Brad de Veluwen ja Lastenklinikoiden Kummit ry:n yhteistyöstä ja hevosalan eteen tehdystä työstä. Toukokuu Nesta Effe voitti Finlandia-Ajon ennen Brad de Veluwea. ME-ruuna Commander Crowe joutui jäämään pois lähdöstä, koska se rauhoitettiin hevosten lentokuljetuksen aikana tapahtuneen vaaratilanteen takia. Ruotsalaisten Sedinin jääkiekkoveljesten omistama Nahar voitti Solvallan Elitloppetin. Brad de Veluwe oli finaalissa neljäs ja Formula One kuudes. Brad de Veluwen sijoitus on paras Suomessa syntyneen hevosen saavuttama sijoitus yhdessä Lucky Numberin (v. 1987) kanssa. Massive Babe mykisti Solvallan yleisön 3-vuotiaiden Tammaeliitissä uudella kilometrin ratojen ME-tuloksella 11,0a/1609m. Beatasine voitti avoimen Tammaeliitin. :n valtuuskunnan kevätkokouksessa hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Jyrki Jauhiainen. Kari Haapiainen valittiin jatkamaan varapuheenjohtajana. Ponioripäiville Ypäjän Hevosopistolla osallistui 41 ponioritta ja kaksi vuonohevosoritta. Kasvattajapäivät keräsivät 69 ilmoittautunutta. BIS-tittelin vei Sir Amour. 16

17 Kesäkuu Womanizer riehaannutti suomalaisyleisön voittamalla kansainvälisen Kymi GP:n Kouvolassa. Womanizer kohahdutti ennen Kymi GP-voittoaan myös Mikkelissä ravaamalla voittoon ajalla 09,9a, mikä on kaikkien aikojen kovin kotimaassa juostu suomalaishevosen voittotulos. Day Cruise voitti lämminveristen Suur-Hollola-ajon Lahdessa yllättäjänä. Suomenhevosten Suur-Hollola-ajon voitti Turoveli. Mika Forss sijoittui Ranskassa järjestetyssä ohjastajien MM-kilpailussa neljänneksi. Jukka Siipola voitti amatööriohjastajien Pohjoismaiden mestaruuden Tanskassa. Valtakunnallisen työmestaruuskilpailun voitti tamma Vilpotar. Heinäkuu Erikasson ja Marimin seppelöitiin ravivaltakunnan hallitsijapariksi Kuopion Kuninkuusraveissa. Aurinkoisessa säässä järjestetyssä tapahtumassa vieraili katsojaa ja Toton kokonaisvaihdoksi tuli noin 4,5 miljoonaa euroa. Marika Parviainen voitti naisamatööriohjastajien Euroopan mestaruuden Saksassa. Elokuu Jokivarren Kunkku voitti suomenhevosten Derbyn. Norjalainen Särpefanten voitti Pohjoismaiden mestaruuden Turussa. Porissa järjestettiin suositut Ponikuninkuusravit. Kansallinen Poninäyttely järjestettiin Vermossa. Kaikkien aikojen menestynein suomalaisohjastaja Jorma Kontio täytti 60 vuotta ja jatkaa uraansa huipulla. Jarmo Saarela voitti kesäratojen Ajomies-kilpailun. Syyskuu Hevosalan viestiä päättäjille vietiin Mahdollisuuksien hevonen tapahtumassa Eduskuntatalolla. Suuren suosion keränneen Raviliigan kahdeksan joukkuetta hankkivat varsansa Ypäjän huutokaupasta. Quite an Avenger voitti Suuren Suomalaisen Derbyn Vermossa ja samoissa raveissa Surprise Lord Suomen mestaruuden SE-tuloksella 11,9a/2100m. Brad de Veluwe sijoittui toiseksi 5-vuotiaiden EM-kilpailussa ja kuudenneksi UET Trotting Masters finaalissa. Kilpailut juostiin Ranskan pääradalla Vincennesissä. Suomen Hippos teki päätöksen olla käyttämättä sille myönnettyä TV-toimilupaa. Suomenhevosen päivänä liputettiin kansallishevosemme kunniaksi. Lokakuu Kriterium-voittoihin Teivossa vaadittiin SE-tulokset. Koivikon Kalle vei suomenhevosten Kriteriumin tuloksella 25,2a/2100m ja Express Duo alitti lämminveristen Kriteriumissa Brad de Veluwen SE:n peräti 1,1 sekunnilla tuloksella 13,9a/2600m. Suomen Hippoksen yleiskokous valitsi Turun vuoden 2016 Kuninkuusravien järjestäjäksi. Vuoden 2017 kilpailut järjestetään Vermossa ja vuoden 2018 Rovaniemellä. Harjun orinäyttelyssä kantakirjattiin yhdeksän oriitta. Suomen Hippoksen pitkäaikainen jalostusjohtaja Terttu Peltonen jäi eläkkeelle. Marraskuu Jääkiekkoilija Antti Pihlströmin omistama tamma Fashion Duo voitti 2-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun. 2-vuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunun voitti Apache Kemp. Venice voitti 4-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun ja Quite an Avenger 4-vuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunun. Jonesy yllätti Ruotsin Eskilstunan 3-vuotiaiden Breeders Crownissa ja otti kruunun arvoisen voiton. Valtakunnallinen varsanäyttely järjestettiin Elma-messujen yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa. 1-vuotiaista suomenhevosista voiton vie ori Rehulan Nopee ja 2-vuotiaista suomenhevosista ori Tihin Onni. 1-vuotiaiden lämminveristen voittajaksi kruunattiin tamma Dixie Beat. Jari Haanniemi voitti Toto-pelien Suomen mestaruuden. Hevosyrittäjäpäivät järjestettiin Nokialla. Joulukuu Jari Isometsä valittiin Pilvenmäen raviradan toiminnanjohtajaksi Forssaan. Vermossa järjestettiin Suomi-Ruotsi75 yhteiskierros Ruotsin kanssa. Komeettaohjastaja Hannu Torvinen voitti oppilasohjastajien Salamakypärät-kilpailun. Vuoden suosituimmat ravurijalostusoriit olivat Liising ja Pilgrims Taj. Suosituin ratsuhevosori oli Don Larino ja suosituin Poniori Olympus 129 SH. Piiriagronomi Eero Perttunen jäi eläkkeelle. 17

18 VIESTINNÄLLINEN VUOSI 2013 LEENA MÄENPÄÄ-WIRTZ vietti juhlavuotta 2013, kun takana oli 40 vuoden pituinen toiminta. Juhlavuoden aikana historiaa heijastettiin tulevaisuuteen ja samalla esiteltiin keskusjärjestön tuoreet strategiset linjaukset. Viestinnän tehtävänä oli tukea Hippoksen visiota Meitä on paljon. Onhan hevostalous osa satojen tuhansien suomalaisten elämää ja tärkeä hyvinvoinnin tekijä. Viestinnän avulla haluttiin kasvattaa ymmärrystä ja arvostusta hevostaloutta kohtaan eri kohderyhmissä valtakunnallisesti. Teemavuoden graafinen ilme, historiaa käsittelevä juttusarja Hevosurheilussa ja näyttely Suomen Hevosurheilumuseossa Ypäjällä kuuluivat niin ikään juhlavuoden viestinnällisiin elementteihin. Raviurheilu sai entistä enemmän kuuluvuutta radiokanavilla. Raviurheilusta kiinnostuneiden radiojuontajien ryhmä kasvoi, kun RadioGaalassa vuoden radiojuontajaksi valittu Tuija Pehkonen sai Hippoksen tytäryhtiö Fintotolta lahjaksi Caesar de Veluwen puolen vuoden ajaksi. Pehkonen innostui palavasti hevosen omistamisesta ja raviurheilusta, minkä myötä Caesar de Veluwen kuulumiset tulivat tutuiksi Radio NRJ:n kuuntelijoille. Raviurheilu sai Pehkosesta uuden kasvon, sillä hän juonsi muun muassa Suuren Suomalaisen Derbyn ja Suomi-Ruotsi75 yhteiskierroksen tiedotustilaisuudet. 18

19 Tiedotustilaisuuksia medialle tarjottiin aina kun raviurheilussa oli tarjolla kiinnostavia uutisia ja tapahtumia. Vuoden ensimmäinen tiedotustilaisuus järjestettiin urheilutoimittajille maaliskuussa Vermossa, kun Brad de Veluwe palasi radoille Helsinki-ajossa. Media seurasi 5-vuotiaan Brad de Veluwen kautta ja etenkin sen valmistautumista Elitloppetiin, jossa se sijoittui neljänneksi ja todisti kuuluvansa kansainvälisen eliitin joukkoon. Syksyllä oriin kausi päättyi kahteen vahvaan esitykseen Vincennesin radalla UET Trotting Mastersin finaalissa ja 5-vuotiaiden Euroopan mestaruudessa, jossa ori sijoittui toiseksi. Huippuravurista kirjoitettiin 2013 aikana palstatila-arvoksi muutettuna 35 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Ennen kevään Finlandia-ajoa koettiin ja seurattiin mediassa jännityksen hetkiä, kun kansainvälisiä hevostähtiä kuljettanut lentokone joutui kääntymään takaisin lähtökentälle. Syynä tähän oli Fanny Vrijthoutin vauhkoontuminen kuljetuksen aikana, minkä seurauksena myös sen vieressä matkustanut huippuravuri Commander Crowe joutui jäämään pois kilpailusta. Hevoset saivat rauhoittavaa lääkettä ja ne poistettiin koneesta. Kesän suurtapahtumista Kuopion Kuninkuusravit onnistuivat paitsi urheilullisesti myös viestinnällisesti. Ilkassa ja Pohjalaisessa julkaistuissa kommenteissa todettiin, että Kuninkuusravit ovat raviurheilun suurta juhlaa. Savon Sanomien kolumnissa arvioitiin, että tapahtuma oli täydellinen jättipotti, mikä ei hevin unohdu ravipiireissä. Elokuussa parrasvaloihin nousi 60 vuotta täyttänyt raviohjastaja Jorma Kontio. Hänen vankkumaton arvostuksensa hevosta kohtaan tuli esille kaikissa haastatteluissa. Kontio kertoi ilmiömäisen muistinsa avulla yksityiskohtia hevosista, joita hän on pitkän uransa aikana lainaohjastanut ja valmentanut. Lajin huipulla jatkuvaan uraan mahtuu jo yli ravilähtöä. Yhdeksi vuoden viestinnän teemoista nousi omistajuus. Kahdeksasta 700 omistajan alueellisesta joukkueesta koostuvan Raviliigan myötä sadat uudet hevosenomistajat innostuivat Ypäjältä hankituista kimpparavureista. Killerin Raviliiga sai näkyvyyttä, kun kummiksi ryhtyi ralliautoilija Mikko Hirvonen. Vuotta väritti myös valtakunnallinen hevosenlihasta noussut kohu, mikä lisäsi tiedotusvälineiden edustajien yhteyden- ottoja Suomen Hippokseen. Otsikot hevosenlihaa sisältävistä elintarvikkeista saivat julkisuutta siksi, että määräysten vastaisesti hevosenlihasta ei ollut mainintaa pakkausmerkinnöissä. Julkisuudessa käyty keskustelu johti hevosenlihan kysynnän hetkelliseen kasvuun, sillä Hippoksen puhemiehenä toimineen kehityspäällikkö Suvi Louhelaisen viesti vakuutti kuluttajat siitä, että liha on paitsi maukasta myös ekologinen vaihtoehto. Vuosi oli sangen haastava suurissa vaikeuksissa kamppailleelle printtimedialle. Tilausmaksujen arvonlisän korotus, tilaajamäärien ja mediamainonnan väheneminen yhdessä rajusti kasvaneiden jakelukustannusten kanssa ovat johtaneet urheilusivujen määrän ja sen myötä raviurheilun uutisoinnin vähenemiseen lehdissä Kun vuonna 2012 raviurheilusta kirjoitetut palstamillimetrit muutettuna ostetuksi mainostilaksi oli 5,3 miljoonaa euroa, vastaava luku vuonna 2013 oli 4,3 miljoonaa euroa. Muiden lajien tavoin myös raviurheilun uutisointi on siirtynyt printtimediasta maksuttomiin verkkojulkaisuihin. Mainosmarkkinoilla tapahtunut dramaattinen muutos vaikutti myös Suomen Hippoksen suunnitelmiin. Hippokselle myönnettiin huhtikuussa televisiotoimilupa, jota ei kuitenkaan otettu käyttöön. Syy TV-toimiluvan käyttämättä jättämiseen oli juuri mainosmarkkinoilla tapahtunut käänne ja sen aiheuttamat taloudelliset haasteet. Vuoden lopulla Vermo järjesti historian toisen, urheilullisesti korkeatasoisen Suomi-Ruotsi75 yhteiskierroksen. Perinteisen median edustajien lisäksi paikalla bloggareita, jotka nostivat ravitapahtuman ilmiönä sivuilleen. Suosituimmilla blogeilla on laaja ja nopeasti kasvava lukijakunta etenkin nuorten parissa. Raviurheilu sai viikoittain näkyvyyttä televisiossa. Ravisuora tavoitti kolmella ohjelmallaan (Ravisuora, Keskiviikon Ravisuora ja Ravisuoran vihjeet/lämmitys) viikoittain keskimäärin noin katsojaa. Erikoislähetyksistä eniten kiinnostusta keräsivät Elitloppet ja Kuninkuusravit, joilla oli katsojaa. Lisäksi Suur- Hollola lähetys ylsi katselijaan. Vuoden korkein katsojaluku mitattiin Ravisuoran vihjeillä. Vermon Toto65-ravien TV-lähetys aloitti Vermon Kutonen nimellä ja muuttui RaviTV:ksi lokakuussa. Alkuvuoden katsojaluvut (noin ) saavuttivat toukokuussa kolme katsojaennätystä, joista korkein oli katsojaa. Syksyllä katselijan määrän rikkoutui useita kertoja. 19

20 SUOMEN HIPPOS RY HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA (Hippos) on raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö, joka järjestää jalostustoimintaa ja kilpailutoimintaa. Jalostustoiminnan tarkoituksena on edistää kotimaista hevosjalostusta, hevoskasvatusta ja hevosen käyttöä ylläpitämällä hevosten ja ponien rekistereitä ja kantakirjoja sekä järjestämällä koulutusta ja neuvontaa. Kilpailutoiminnan tarkoituksena on järjestää maamme ravikilpailutoiminta ja varmistaa siten edellytykset ravipelien järjestämiseksi. Hippoksen kokonaan omistamalla Fintoto Oy:llä on yksinoikeus hevospeleihin Suomessa. Konserniin kuuluu lisäksi Suomen Hevosurheilulehti Oy, joka julkaisee Hevosurheilu- lehteä sekä Toto käsiohjelmalehteä. Lisäksi yhtiö alkoi tilikaudella kustantaa Suomen Ratsastajainliitto ry:n jäsenlehteä Hipposta. Hevostalous Oy, joka keskittyy raviratojen taloushallinto-palveluihin, aloitti itsenäisen toimintansa Tilikauden päättyessä Hippos omisti yhtiöstä 73 %. Hippoksen ja sen tytäryhtiöiden toimintaa esitellään tarkemmin vuosikertomuksessa. Tilikauden olennaiset tapahtumat Toimintavuonna 2013 oli yhdistyksen juhlavuosi sen täyttäessä 40 vuotta. Yhdistyksen 40-vuotista historiaa tuotiin esiin erilaisissa pienimuotoisissa tilaisuuksissa ja järjestämällä ravikilpailuissa juhlalähtöjä. Suurempia juhlallisuuksia asiaan liittyen ei kuitenkaan järjestetty. Yleisellä tasolla vuosi 2013 oli taloudellisten haasteiden sävyttämä koko ravitaloudessa. Vuonna 2013 työskenneltiin aktiivisesti valtuuskunnan kevään kokouksessa hyväksytyn yhdistyksen strategian parissa. Strategia antaa hyvät lähtökohdat yhdistyksen tulevalle toiminnalle. Strategian hyväksymisen jälkeen ja osittain jo ennen sitä käynnistettiin sen toteutumista palvelevat kehityshankkeet, joita oli toimintavuoden lopussa käynnissä noin 20 kappaletta. Syksyn valtuuskunnan kokouksen jälkeen käynnistettiin lisäksi valmistelut ravitalouden tehostamiseen liittyvän selvitystyön osalta. Ravikilpailutoiminnan osalta yhdistyksessä valmisteltiin aktiivisesti lisenssijärjestelmän uudistusta, joka tulee voimaan vuoden 2015 alussa. Lisäksi hallitus päätti opetus- ja koelähtöjärjestelmän uudistamisesta, minkä tuloksena syntyi Nuoret radalle -järjestelmä. Perinteiseen tapaan kilpailukalenterin valmistelu oli pitkä ja monivaiheinen prosessi. Vuoden 2013 valtuuskunnan syyskokouksessa valittiin kuninkuusravijärjestäjät 20

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tunnusluvut 2013. Massive Babe / Mika Forss, Solvalla 3-vuotiaiden tammojen ME 11,0 / 1609m

Tunnusluvut 2013. Massive Babe / Mika Forss, Solvalla 3-vuotiaiden tammojen ME 11,0 / 1609m Tunnusluvut 2013 Massive Babe / Mika Forss, Solvalla 3-vuotiaiden tammojen ME 11,0 / 1609m Suomen Hippos ry Vastaa ravikilpailutoiminnasta Rekisteröi kaikki kavioeläimet Tuottaa hevosalan jalostuspalveluja

Lisätiedot

Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt

Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt Tunnusluvut 2015 Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt SUOMEN HIPPOS RY Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Pitää rekisteriä ja kantakirjaa kaikista Suomessa kasvatettavista hevosroduista Johtaa

Lisätiedot

Tunnusluvut 2012 Brad de Veluwe ja Tuomas Korvenoja, UET GP, Gelsenkirchen 2012

Tunnusluvut 2012 Brad de Veluwe ja Tuomas Korvenoja, UET GP, Gelsenkirchen 2012 Tunnusluvut 2012 Brad de Veluwe ja Tuomas Korvenoja, UET GP, Gelsenkirchen 2012 Suomen Hippos ry Vastaa ravikilpailutoiminnasta Rekisteröi kaikki kavioeläimet Tuottaa hevosalan jalostuspalveluja Koordinoi

Lisätiedot

Jalostusvuosi 2013. Jalostuspäivät 12. 13.2.2014, Pori Minna Mäenpää Jalostusjohtaja Suomen Hippos ry. Kuvat:Hippola

Jalostusvuosi 2013. Jalostuspäivät 12. 13.2.2014, Pori Minna Mäenpää Jalostusjohtaja Suomen Hippos ry. Kuvat:Hippola Jalostusvuosi 2013 Jalostuspäivät 12. 13.2.2014, Pori Minna Mäenpää Jalostusjohtaja Suomen Hippos ry Kuvat:Hippola Hippoksen jalostustoiminnan muutoksia Merkittäviä henkilömuutoksia Jalostusjohtaja Terttu

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus 2012 Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnusluvut 2012 ja 2011 Kilpailutoiminta 2012 Totopäivät 574 Totoravilähdöt 5 403 Paikallisravit 53 Kilpailupäivät

Lisätiedot

JALOSTUKSEN JA KASVATUKSEN VUOSI 2014 Jalostuspäivät Joensuu 11.-12.2.2015 Minna Mäenpää Suomen Hippos ry

JALOSTUKSEN JA KASVATUKSEN VUOSI 2014 Jalostuspäivät Joensuu 11.-12.2.2015 Minna Mäenpää Suomen Hippos ry JALOSTUKSEN JA KASVATUKSEN VUOSI 2014 Jalostuspäivät Joensuu 11.-12.2.2015 Minna Mäenpää Suomen Hippos ry Suomen Hippoksen jalostuspalvelut Organisaatiomuutokset 15.9. alkaen Suvi Louhelainen aloitti jalostuspalveluiden

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

2014 Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus

2014 Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus 2014 vuosikertomus Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Hevostalous Oy Avaintunnusluvut 2014 ja 2013 Kilpailutoiminta 2014 2013 Muutos totopäivät 546 563 3,0 % totoravilähdöt 5 089 5 338 4,7 % paikallisravit

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy avaintunnuslukuja 2011 ja 2010 Kilpailutoiminta 2011 2010 Muutos Totopäivät 607 625-2,9 % Totoravilähdöt 5

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot