Perhehoitoliiton Jäsentiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhehoitoliiton Jäsentiedote"

Transkriptio

1 Perhehoitoliiton Jäsentiedote Kuvat Futureimagebank 5/2010 Rauhallista joulun aikaa Perhehoitoliitolle lähes euroa vanhusten perhehoidon kehittämiseen Perhehoitoliitto ry on Raha-automaattiyhdistyksen avustusehdotuksen mukaan saamassa lähes euroa nelivuotiseen ikäihmisten perhehoidon kehittämishankkeeseen. Ensi vuodelle luvassa on euroa hankkeen käynnistämiseen. Myös lastensuojelun perhehoidon edellytykset vahvistuvat perhehoidon erityis- ja kriisitilanteiden asiantuntijatoimintaan esitetyllä euron toiminta-avustuksella. Kyseessä on kaksivuotinen jatkohanke vuonna 2008 käynnistyneelle toiminnalle. Perhehoitoliitto on kuluneen vuoden ajan tehnyt yhdessä tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin kanssa valmennusmateriaalin vanhusten perhehoitajien ennakkovalmennukseen sekä tiedottanut ja kouluttanut kuntien työntekijöitä. Ensimmäinen ikäihmisten perhehoitajien kouluttajille suunnattu koulutus järjestetään Jyväskylässä. Työn on mahdollistanut sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä vuoden mittainen hankeavustus. Ensi keväänä käynnistyvässä ja vuoden 2014 loppuun jatkuvassa hankkeessa rakennetaan ikäihmisten perhehoidolle vankka perusta yhteistyössä kuntien kanssa. Yhteistyökumppaneina ja pilottialueina ovat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Etelä-Pohjanmaalla, Kristiinankaupunki ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Näillä alueilla kehitetään laadukkaan ikäihmisten perhehoidon toiminta- ja toteuttamismalli. Malli kattaa perhehoidon kokonaisprosessin arvoista ja perhehoidon käynnistymisestä sen päättymiseen saakka. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella luodaan perhehoitoon soveltuva menetelmä ikäihmisen palvelutarpeen arviointiin, perhehoidon laadunarviointijärjestelmä sekä perhehoitajien täydennyskoulutusmalli. Lisäksi hankkeessa kehitetään perhehoitajien tukea muun muassa kouluttamalla vertaisryhmäohjaajia, kertoo Perhehoitoliiton kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen. Lisäksi hankkeessa tiedotetaan ikäihmisten perhehoidosta, tehdään yhteistyötä perhehoidon käynnistämisestä kiinnostuneiden kuntien kanssa sekä koulutetaan ikäihmisten perhehoitajien kouluttajia. Perhehoitoliitto tekee vanhusten perhehoidon osalta yhteistyötä myös Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Vanhustyön keskusliiton, Ikäinstituutin ja Muistiliiton kanssa. Raha-automaattiyhdistyksen avustusehdotuksen mukaan Perhehoitoliitto on myös saamassa toimintaansa yleisavustusta ensi vuodelle euroa ja investointiavustusta verkkopalveluidensa uudistamiseen euroa. Sijoitettujen nuorten tukitoimintaan RAY on myöntänyt kohdennettua toiminta-avustusta euroa.

2 Hallituksen kokouksen tiedotusasioita erikseen yhdistysten jäsensihteereitä. Jäsensihteereille tullaan myös järjestämään rekisterin käyttökoulutuksia, kun ympäristö on käyttövalmis. Varainhankinnan kehittäminen Keväällä 2010 hallituksen nimeämään Perhehoitoliiton varainhankinnan kehittämistyöryhmään kuuluvat Aila Paloniemi, Eeva Kankkunen, Petri Salonen, Pirjo Hakkarainen, Juha Majasaari ja Kirsi- Marja Nurminen. Varainhankinta on käynnistynyt mm. neuvotteluilla S-ryhmän kanssa. Varainhankintasuunnitelma on valmisteilla, ja se esitellään kevään liittokokouksessa. Perhehoitoliittoa ovat joulun alla muistaneet lahjoituksin Keski-Suomen Toimistomaailma sekä Cash Back Finland Oy. Garnier puolestaan lahjoittaa sijaperheille jouluisella kampanjallaan joulukuusia. Kampanja toteutetaan yhteistyössä puutarhamyymälä Plantagenin kanssa. Sääntötyöryhmä valmistelemaan liiton sääntömuutosta Yhdistyslaki on muuttunut Perhehoitoliiton hallitus nimesi sääntötyöryhmän valmistelemaan tarvittavaa sääntömuutosta. Uudet säännöt ennakkotarkistetaan Patentti- ja rekisterihallituksessa ennen kevään liittokokouksen käsittelyä. Hallituksen kokousaikataulut 2011 Perhehoitoliiton hallitus kokoontuu keväällä ja kesällä seuraavasti: 19.2., 9.4., j Perhehoitoliiton liittokokous järjestetään Jyväskylässä. Perhehoitoliiton lehtirekisteri ja jäsenrekisteri uudistuvat Perhehoitoliitto on uusimassa Perhehoito-lehden asiakasrekisteriään vuoden vaihteessa. Uuden järjestelmän toimittaa Innofactor Oy. Uudistus etenee nopeassa aikataulussa ja jo seuraavan Perhehoitolehden osoitetiedot lähtevät kirjapainoon Perhehoitoliitosta. Myös lehtilaskutus siirtyy tehtäväksi uuden järjestelmän kautta Perhehoitoliitosta. Uudistuksen ei pitäisi aiheuttaa häiriöitä lehden postituksessa eikä laskutuksessa. Mikäli siirtymävaiheessa kuitenkin tulee esiin ongelmia ja esimerkiksi vuoden 2011 ensimmäinen lehti jää tulematta, otathan yhteyttä Perhehoitoliiton toimistoon, Selvitämme mahdollisimman nopeasti, missä vika piilee. Ensi vuonna lehtirekisteri saa seurakseen myös uuden jäsenrekisterin. Hallitus siunasi joulukuun kokouksessaan jäsenrekisterin hankinnan Innofactorilta, ja Raha-automaattiyhdistyksen myöntämä avustus mahdollistaa rekisterin hankinnan jo alkuvuodesta. Uusi järjestelmä mahdollistaa muun muassa nykyistä sujuvamman viestinnän jäsenten ja liiton välillä sekä pitkään toivotun perhelaskutuksen. Kaikki vanhassa jäsenrekisterissä olleet jäsenet siirtyvät automaattisesti uuteen jäsenrekisterijärjestelmään. Kun jäsenrekisteri siirretään vanhasta järjestelmästä uuteen, tulee siihen arviolta 1-2 kuukauden mittainen käyttökatko. Tästä tiedotetaan Yhdistysten ilmaislehdet Perhehoitoliitto lähettää jokaiseen yhdistykseen Perhehoito-lehden ilmaiskappaleita. Lehdet menevät tavallisesti yhdistyksen puheenjohtajalle, sihteerille, tiedottajalle tai jäsenasioiden hoitajalle. Nämä lehdet on tarkoitettu yhdistysten jäsenhankintaan ja jaettavaksi erilaisissa tilaisuuksissa. Tulevatko nämä lehdet yhdistyksessänne oikeille henkilöille? Mikäli ilmaiskappaleita ei yhdistykseenne mielestänne tule tai ne menevät väärälle ihmisille, ota yhteyttä Perhehoitoliiton toimistoon, perhehoitoliitto.fi tai puh Tervetuloa mukaan edunvalvontatyöryhmään! Löytyykö yhdistyksestänne edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta kiinnostunut henkilö osallistumaan Perhehoitoliiton edunvalvontatyöryhmään? Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran lauantaina klo 11 Perhehoitoliitto ry:n toimistolla Jyväskylässä. Työryhmän puheenjohtajana toimii Petri Salonen. Työryhmän on tarkoitus nostaa keskusteluun perhehoitoon liittyviä epäkohtia ja myös hyviä käytäntöjä niin valtakunnan tasolla kuin alueellisestikin. Yhdistykset voivat jakaa käytännön vinkkejä toimivista käytännöistä ja yhteistyöstä sijoittajatahojen kanssa. Hyvät kokemukset on hyvä saada kaikkien jäsenyhdistysten käyttöön. Työryhmän kautta voidaan jakaa myös tietoa lakisääteisistä asioista, perhehoitajien oikeuksista ja velvollisuuksista. Perhehoidosta tiedottamisen ja vaikuttamisen kannalta on tärkeää, että kaikissa jäsenyhdistyksissä käytössä oleva ja jaettava tieto on ajankohtaista ja yhdenmukaista. Yhteistyön kehittäminen ja keskusteluyhteyden ylläpitäminen tai luominen sijoittajiin on niin ikään tärkeää edunvalvonnan, tiedottamisen ja vaikuttamisen kannalta. Edunvalvontatyöryhmän henkilöt voisivat jatkossa toimia ns. edunvalvontamentoreina jäsenyhdistyksensä alueella. Ilmoittakaa yhdistyksenne edustaja edunvalvontatyöryhmään mennessä, jos ette sitä vielä ole tehneet, Hannu Piispaselle, p tai Perhehoidon palkkiot ja korvaukset nousevat vuoden vaihteessa Perhehoitajien hoitopalkkiot nousevat vuoden 2010 tasosta noin 1,79 prosenttia. Korotus perustuu perhehoitajalakiin, jonka mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella. Vuodelle 2011 vahvistettu palkkakerroin on 1,253. Hoitopalkkion vähimmäismäärä

3 on korotus huomioon ottaen lähtien 353,62 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Vuonna 2010 hoitopalkkion vähimmäismäärä on ollut 347,41 euroa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen toimeksiantosopimukseen. Perhehoitajille maksettavat kulu- ja käynnistämiskorvaukset sekä toimeksiantosopimuksessa sovitut kulukorvaukset tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin mukaisesti. Vuoden vaihteessa korotus on 0,8 prosenttia. Kulukorvausten vähimmäismäärä on siten lukien 378,08 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 2 685,07 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Myös muita kulukorvausmääriä tulee tarkistaa vastaavasti lukien. Vuonna 2010 kulukorvauksen vähimmäismäärä on ollut 375,08 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Lisätietoja: Lakimies Henna Harju, puh. (09) Hallitussihteeri Hanna Kiiskinen, puh. (09) Vuoden 2011 jäsenmaksut Vuoden 2011 perhehoitajayhdistysten jäsenten jäsenmaksujen laskuttaminen etenee seuraavasti: 12/2010 Perhehoitoliitto kokoaa yhdistyksiltä tiedot näiden vuoden 2011 jäsenmaksuista sekä pankkiyhteystiedot 1/2011 Perhehoitoliitto kokoaa jäsenmaksutiedot eri jäsenlajeittain taulukoksi Jäsenlaskut postitetaan helmikuussa Maksamattomista jäsenlaskuista lähetetään maksumuistutukset maaliskuussa Jäsenten maksamat jäsenmaksut tilitetään yhdistyksille toukokuussa Toukokuun tilityspäivän jälkeen maksetut jäsenmaksut tilitetään yhdistyksille tammikuussa 2012 Pyydämme teitä päättämään vuoden 2011 eri jäsenlajienne mukaiset jäsenmaksujen suuruudet joulukuun aikana, ellette ole viime vuoden vastaavan jäsenkirjeen ohjeistuksen mukaisesti päättäneet jäsenmaksua jo kevään yhdistyksen kokouksessa. Jatkossa toivomme teidän vahvistavan sääntömääräisessä yhdistyksen kokouksessa seuraavan vuoden jäsenmaksut, jotta teillä on hyvissä ajoin yhdistyskokouksen vahvistamat jäsenmaksutiedot jäsenlaskujen lähettämistä varten. Käytössä olevat jäsenlajit ovat: jäsen 1 (varsinainen jäsen, joka saa Perhehoitolehden sekä Sinut ry:n varsinainen jäsen) jäsen 2 (varsinainen jäsen joka asuu samassa taloudessa kuin jäsen 1 eikä saa omalla nimellään Perhehoitolehteä) nuorisojäsen (ei jäseniä rekisterissä tällä hetkellä) kannatusjäsen (yksityishenkilön kannatusjäsenmaksu, yhteisöjäsenen kannatusjäsenmaksu) vapaajäsen (varsinainen jäsen, joka on vapautettu jäsenmaksusta) Yhdistyslaki muuttui sääntömuutokset osin tarpeellisia Yhdistyslaki muuttui syyskuun alussa vastaamaan paremmin erimuotoisten yhdistysten tarpeita sekä nykyaikaisen kansalais- ja järjestötoiminnan vaatimuksia. Erityisesti pienten yhdistysten tarpeet otetaan laissa nykyistä paremmin huomioon. Tärkeimpiä yhdistyslain muuttuneita kohtia ovat: 1) Jäsenten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sallimalla etäosallistuminen yhdistysten ja valtuutettujen kokouksiin. 2) Nykyinen maallikkotilintarkastus muuttuu toiminnantarkastukseksi. 3 ) Hallituksen huolenpitovelvollisuutta täsmennetään. Etäosallistuminen yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukseen on mahdollista postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana. Etäosallistumisen käyttöönotosta määrätään yhdistyksen säännöissä, ja siten se vaatii sääntömuutoksen. Etäosallistuminen edellyttää, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan varmistaa perinteiseen kokoukseen verrattavalla tavalla. Jos halutaan mahdollistaa etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen, voidaan siitä määrätä säännöissä esimerkiksi seuraavasti: Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Toiminnantarkastus korvaa maallikkotilintarkastuksen Yhdistyksen ei tarvitse tehdä sääntömuutosta, vaikka toiminnantarkastus korvaa maallikkotilintarkastuksen. Yhdistyksen säännöissä mainittu tarkastaja ja varatilintarkastaja tarkoittavat lainmuutoksen jälkeen toiminnantarkastajaa, jollei yhdistys täyttä vähintään kahta seuraavista raja-arvoista: taseen loppusumma on yli euroa liikevaihto tai vastaava tuotto on yli euroa palveluksessa on keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä Jos yhdistys täyttää kaksi yllämainituista raja-arvoista, yhdistyksen täytyy valita HTM- tai KHT-tilintarkastaja. Jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastuslain mukaista auktorisoitua tilintarkastajaa, yhdistyksen on valittava toiminnantarkastaja, joka voi olla vain luonnollinen henkilö. Toiminnantarkastus vastaa sisällöltään hyvää maallikkotilintarkastustapaa. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien lukumäärä ja toimikausi tulee olla säännöissä. Hallituksen vastuu Yhdistyslain 35 :ään on lisätty maininta hallituksen velvollisuudesta huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tämä lakiin lisätty tarkennus ei aiheuta muutoksia hallituksen nykyiseen toimintaan ja vastuuseen. Uusi yhdistyslakiopas löytyy oikeusministeriön sivuilta osoitteesta kohdasta

4 Aslak -kuntoutus perhehoitajille vuonna 2011 Aslak on ammatillisesti syvennettyä lääketieteellistä kuntoutusta. Se on aktiivista ja ryhmämuotoista kuntoutusta, johon ei sisälly hoitoja. Aslak-kuntoutus sopii vaiheeseen, jossa työkyky on vielä suhteellisen hyvä, mutta merkit sen laskusta ovat havaittavissa. Työkyvyn lasku voi näkyä fyysisenä, henkisenä tai sosiaalisena oireiluna tai kuormittumisena, kuten lisääntyneinä kipuina ja toistuvana väsymyksen tunteena. Kuntoutuskurssin kokonaispituus on yhteensä 22 vuorokautta. Kurssipaikka on Kaisankoti, Bodomintie 37, Espoo. Kurssi on valtakunnallinen. Kurssinumero on Kurssille valitaan 10 kuntoutujaa. Kuntoutujan jaksot laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta laitosmuotoinen jakso 6 vuorokautta laitosmuotoinen jakso 6 vuorokautta laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta Hakijoilla pitää olla hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve. Lisäksi hakijat täyttävät ja allekirjoittavat kuntoutushakemuslomakkeen KU 102, johon lisätään kurssinumero Hakemuksen saa paikallisesta Kelan toimistosta ja netistä. Hakemukset lähetetään hakijan omaan Kelaan mahdollisimman pian. Päätös kuntoutukseen hyväksymisestä tehdään Kelassa. Kuntoutus on osallistujille maksuton, ja sen ajalta maksetaan kuntoutusraha. Mikäli perhehoidossa olevien hoito jatkuu kuntoutuksen aikana perheessä, perhehoitajalle maksetaan sekä hoitopalkkio että kuntoutusraha. Lisäksi kuntoutujalle maksetaan matkakorvaus edullisimman matkustusvaihtoehdon mukaan vähennettynä omavastuulla, joka on 9,25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Lisätietoja: paikallisesta Kelan toimistoista ja sekä Perhehoitoliitosta kehittämispäällikkö Maria Kuukkaselta, puh Kurssin sisältöä koskevia tietoja kannattaa tiedustella Kaisankodista, Mikko Flander, puh. (09) , Kelan järjestämät ASLAK-kurssit löytyvät internetistä Kelan sivuilta -> kuntoutus -> kuntoutuskurssihaku. Tarvittavat lomakkeet löytyvät myös Kelan sivuilta -> kuntoutus -> lomakkeet. Kiinnostava teatteriesitys sijoitetuille nuorille ja sijaisperheille Hämeen Perhehoitajat ry tarjoaa yhdessä Hämeenlinnan Teatterin kanssa sijaisperheille mahdollisuuden tulla katsomaan Heikki Salon käsikirjoittamaa ja Sirkku Peltolan ohjaamaa näytelmää Ilimari Jauhiaasen teräksinen takavyö perjantaina klo Hämeenlinnan Teatteri on varannut sijaisperheille lähes koko näytöksen. Näin mahdollisimman moni sijoitettu nuori pääsee katsomaan näytelmää, jossa on tuttuja elementtejä monien huostaan otettujen elämästä. Tämä mahdollisuus kannattaa käyttää, jos ajomatka Hämeenlinnaan ei ole ylivoimainen. Aikuisten liput ovat normaalihintaisia (25 euroa/kpl) ja sijoitettujen nuorten liput myydään hintaan 20 euroa/kpl. 12-vuotiaan Ilmari Jauhiaisen tarinasta voit lukea Perhehoito-lehdestä 5/2010, jossa kerrotaan koeryhmän kokemuksista näytelmästä. Lisätietoja näytelmästä löytyy Hämeenlinnan Teatterin nettisivuilta osoitteesta Tiedustelut ja lippuvaraukset: Hanna Hakala, , Tuetulle perhelomalle kesällä 2011 Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry on vahvistanut seuraavat lomat perhehoitajille kesäksi 2011: , Kuortaneen urheiluopisto, perhettä , Tanhuvaaran urheiluopisto, 4-5 perhettä Omavastuuosuus on 20 euroa/vrk/aikuinen, 8-16 v. 7 euroa/vrk. Omavastuuosuus maksetaan lomajärjestöstä lähetettävällä laskulla. Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus perhekoon mukaisissa huoneissa, lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö, lomapaikan vapaa-ajan ohjelma ja ryhmälle suunnattu oma ohjelma. Lomatukihakemukset ja päätökset Henkilökohtaiset hakemukset tehdään Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n lomatukihakemuslomakkeelle ja se lähetetään lomajärjestöön viimeistään kolmea kuukautta ennen loman alkua eli näiden lomien osalta huhtikuussa. Sähköinen hakemus ja tulostettava lomatukihakemus löytyvät osoitteesta Lomakkeen saa tarvittaessa myös postitse ottamalla yhteyttä Maaseudun Terveys- ja Lomahuoltoon, puh. (09) tai Lomajärjestö tekee lomatukipäätökset ja ilmoittaa niistä asiakkaalle noin kaksi kuukautta ennen loman alkamista. Yksittäiset loman peruutukset tehdään suoraan lomajärjestöön. Samoin koko ryhmää koskeva peruutus tehdään mahdollisimman pian lomajärjestöön. Lisätietoja muusta ensi vuoden lomatoiminnasta saa osoitteesta www. mtlh.fi tai perhehoitajien lomien osalta Perhehoitoliitosta Hannu Piispaselta, p , hannu. Lisätietoja lomakohteista: www. tanhuvaara.fi

5 Alkuvuoden koulutuksia sijaisvanhemmille ja perhehoitajille *Kohtaa kumppani Parisuhteen virkistysviikonloppu perhehoitajille Espoossa Kohtaa kumppani on virkistävä ja parisuhdetta hoitava viikonloppu meille huolenpidon mestareille, jotka arjen palapelissä unohdamme joskus katsoa lähelle: kumppaniin, joka puurtaa rinnallani. Kurssille otetaan 6-10 pariskuntaa. Kurssi toteutuu vähintään 6 pariskunnan (12 henkilön) ilmoittautuessa määräaikaan mennessä. Kurssi järjestetään Kartanokylpylä Kaisankodissa Espoossa (ks. Kurssin hinta on 220 euroa/osallistuja (440 euroa/pariskunta). Lisätietoja: Maria Kuukkanen p tai perhehoitoliitto.fi ja *Sijaisisien pienryhmäohjaajakoulutus Koulutukseen sisältyy lisäksi yhden päivän koulutus sekä kahden päivän koulutus syksyllä Yksi osa koulutusta on oman ryhmän ohjaaminen. Ryhmän kokoamiseen ja ohjaamiseen saa tukea koulutuksen aikana. Ilmoittautumiset mennessä. *Riittävän hyvä sijaisvanhempi sittenkin Vertaisviikonloppu sijoituksen purkautumisen kokeneille sijaisvanhemmille. Viikonlopun aikana sijoitusten purkautumista käsitellään omien kokemusten ja tunteiden kautta sekä tutustutaan toipumisohjelmaan, jonka avulla suunnataan tulevaisuuteen. *Vertaisasiantuntijoiden koulutuspäivä Koulutus järjestetään Perhehoitoliiton toimistolla Jyväskylässä. Ilmoittautumiset mennessä. (HUOM! Perhehoitoliiton liittokokous järjestetään Jyväskylässä ) Lisätietoja: Hannu Piispanen, puh , sekä Perhehoitajien voimapiiri käynnistyy Uudellamaalla Lupa kuunnella itseä perhehoitajien voimapiiri on ohjattu, terapeuttinen ja työnohjauksellinen ryhmä perhehoitajille. Ryhmä tukee perhehoitajan työssä jaksamista ja auttaa käsittelemään siinä esiin nousevia tunteita, kysymyksiä ja ihmissuhteita. Ryhmään otetaan 8 osallistujaa, ja se kokoontuu ensimmäisen kerran tammikuussa Hinta: 340 euroa/osallistuja maksetaan ennen kurssin alkua. HUOM! Uudenmaan sijaiskotiyhdistyksen tuki osallistuville jäsenilleen 150 euroa eli omakustannehinnaksi jää 190 euroa. Kysy myös sijoittajan mahdollisuutta tukea osallistumismaksussa! Lisätietoja ja ryhmään hakeminen: mennessä Tuula Ripatti puh tai sekä OK:lta tukea koulutuksiin Onko yhdistyksellänne jäsenille suunnattuja koulutustyyppisiä luentoja, esitelmiä tms. suunnitteilla vuodeksi OK-Opintokeskus tukee tietyn tuntimäärän raameissa koulutustilaisuuksia. Ottakaa yhteys Hannu Piispaseen, puh tai Juha Majasaareen, puh Muistakaa Perhehoitoliiton koulutuspaketit! Jos teillä on yhdistyksessänne koulutustarpeita ja -toiveita, niin muistattehan, että yhdistys voi lähestyä sijoittajaa ehdottamalla tarvittavaa koulutusta. Perhehoitoliitolla on valmiita koulutuspaketteja, mikä helpottaa sijoittajaa koulutuksen suunnittelussa. Lisätiedot:

6 Taidepäivä kouluikäisille Järvilinnassa Laukaassa liittokokouksen yhteydessä. Leireistä lisää tietoa Sinut ry:n jäsenkirjeessä tammikuussa. Lisätietoja Riina Pekkala , Jos haluat liittyä Sinyt ry:n jäseneksi, pyydä lomake Riinalta tai tulosta se Sinujen nettisivuilta Jäsenenä saat ensimmäisenä tiedon tuoreimmista tapahtumista ja leireillä tapaat nuoria ympäri Suomen! Turvakurssille Tikkakoskelle huhtikuussa! Sinujen turvakurssi järjestetään Tikkakoskella. Järjestäjinä toimivat Keski-Suomen Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja Perhehoitoliitto ry. Kurssille otetaan vuotiasta nuorta. Hinta maks. 25 euroa sisältää yöpymisen ja kaikki kahden päivän ateriat. Koulutus ja yöpyminen Luonetjärven varuskunnassa. Lauantaina kokoonnutaan heti aamusta. Kurssi loppuu sunnuntaina puolilta päivin. Tarkempi ohjelma löytyy myöhemmin Keski-Suomen MPK:n sivuilta osoitteesta Ohjelma lähetetään kurssille ilmoittautuneille. Lumisotaa pikkujoululeirillä. Kuva: Riina Pekkala Ohjelmassa mm. Ilmasotakoulun esittely, poliisin toiminnan esittely, paloauton esittely, sammutusharjoitus, ensiapukoulutus, metsässä liikkuminen, pelastuskoiratoiminnan esittely ja näytös sekä tutustuminen ilmailumuseoon. Ilmoittautuminen mennessä osoitteeseen Lisätiedot: Hannu Piispanen, puh , Sinuilla onnistunut pikkujoululeiri Hämeessä Joulukuun päivä vietettiin Sinujen perinteistä pikkujoululeiriä Sääksmäellä. Tällä kertaa leiripaikkana toimi Pappilanniemen kurssikeskus, joka tarjosi mukavat puitteet leireilylle. Leiriläisiä oli saapunut 16 eri puolilta Suomea ja ohjaajia oli neljä. Viikonlopun aikana mm. tutustuttiin uusiin tyyppeihin, tavattiin vanhoja tuttuja, saunottiin ja uitiin avannossa, keskusteltiin pienissä ryhmissä, vietettiin pikkujoulua, leivottiin, ulkoiltiin ja pelailtiin erilaisia pelejä. Leiri oli kaikin puolin onnistunut ja palautteen mukaan nuoret pitivät leiristä kovasti. Leirin parasta antia olivat uudet ja vanhat kaverit sekä yhdessä vietetty aika. Kiitokset kaikille vuoden aikana Sinujen toiminnassa mukana olleille leiriläisille, ohjaajille ja vanhemmille! Toiveita ja ideoita ensi vuoden toiminnaksi voi lähettää Riinalle osoitteeseen Sinujen kevät 2011 Lasketteluviikonloppu yli 15-vuotiaille Jäsentiedote vuoden alusta sähköisenä Perhehoitoliiton jäsentiedote toimitetaan ensi vuoden alusta lähtien pelkästään sähköisessä muodossa yhdistyksiin. Mikäli yhdistyksenne tarvitsee jäsenkirjeen vielä paperisena maapostin välityksellä, ilmoittakaa siitä Perhehoitoliiton toimistoon tai puh Uusi jäsenrekisteri tulee aikanaan muuttamaan myös jäsenviestinnän käytäntöjä, jolloin jäsenkirje voi muuttua uutiskirje-tyyppiseksi tiedotteeksi. Oletko ehdolla eduskuntavaaleissa? Oletko perhehoitaja tai sijaisvanhempi ja ehdolla eduskuntavaaleissa? Tai tiedätkö alueesi ehdokkaan, joka on kiinnostunut edistämään perhehoitoa? Perhehoito-lehden kautta tavoittaa perhehoidon asiantuntijat ja perhehoidosta kiinnostuneet. Tarjoamme ehdokkaille ilmoitustilaa alennettuun hintaan ensi vuoden ensimmäisessä numerossa, joka ilmestyy helmikuun puolivälissä. Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä lehden toimitussihteeriin Kirsi-Marja Nurmiseen, puh tai Toiminnalliset talvilomaleirit yli 13-vuotiaille Viikolla 8 Etelä-Suomessa Viikolla 9 Keski-Suomessa Viikolla 10 Pohjois-Suomessa

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle!

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! JÄSENKIRJE 1/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 17.4.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! Keväinen tervehdys.

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

JA -AIKUISET. Vuoden 2012 kurssiesittelyt. Sydänlapsi ja liikunta Geokätköily. koko perheen harrastus 1/2012

JA -AIKUISET. Vuoden 2012 kurssiesittelyt. Sydänlapsi ja liikunta Geokätköily. koko perheen harrastus 1/2012 SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET 1/2012 Vuoden 2012 kurssiesittelyt Sydänlapsi ja liikunta Geokätköily koko perheen harrastus Tässä numerossa Monipuolinen kurssikesä 2012 houkuttelee hakemaan! Tietoa, tukea ja

Lisätiedot

Kilpailu koostuu kolmesta vaiheesta:

Kilpailu koostuu kolmesta vaiheesta: Arvoisat jäsenet Syksy alkaa taittua jo kohti talvea. Kesän jälkeen toimintaa on saatu yhdistyksissä hyvin vireille. Samoin on Liiton toiminnan osalta. Syksyn aktiviteetit aloitti mukavasti Seinäjoen Seudun

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Jäsenkirje 1/2011 Tampereella maaliskuussa 2011 Koonnut tiedottaja Jaana Teräväinen jaana.teravainen@kvtl.fi Lämmin juhlavuoden tervehdys Tampereelta! Hyvä jäsenyhdistys, talvi alkaa olla voiton puolella

Lisätiedot

Jäsentiedote 2014. Sisällys

Jäsentiedote 2014. Sisällys JÄSENTIEDOTE 2014 1 Jäsentiedote 2014 Sisällys TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET... 3 SUOMEN CP-LIITON JÄRJESTÖTERVEISET... 4 KEVÄTNEUVOTTELUPÄIVÄT LAHDESSA 29.-30.3.2014... 5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE... 6 LOMITTAJATOIMINTA...

Lisätiedot

KURSSI. Vuoden 2013 kurssiesittelyt LIITE. Monipuolinen kurssikesä tulossa TIETOA JA OHJEITA HAKEMUKSIIN. Lähde Sydänlasten matkalle Legolandiin!

KURSSI. Vuoden 2013 kurssiesittelyt LIITE. Monipuolinen kurssikesä tulossa TIETOA JA OHJEITA HAKEMUKSIIN. Lähde Sydänlasten matkalle Legolandiin! 2013 SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET RY KURSSI LIITE Hae uusia kokemuksia ja elämyksiä, vertaistukea ja Tietoa. Ilmoittaudu 1.1. 31.3. Vuoden 2013 kurssiesittelyt Monipuolinen kurssikesä tulossa TIETOA JA OHJEITA

Lisätiedot

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että yhdistyslakiin lisätään säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

1/2015. KOONTI: Järjestöpäällikkö Tom Anthoni tom.anthoni@aivoliitto.fi p. 050 568 9145

1/2015. KOONTI: Järjestöpäällikkö Tom Anthoni tom.anthoni@aivoliitto.fi p. 050 568 9145 Yhdistysposti 2) Pääkirjoitus: Vaikuttamista puhevammaisten asioissa 3) Ajankohtaista järjestötoimintaa 3) Liittokokous 2015 3) Vuoden 2015 toimintatonnit 3) Vuoden 2014 toimintatonnit ja niiden tilitys

Lisätiedot

Kuntoutus. Lasten ja nuorten aktiivisuuden. Neuropsykiatrinen valmennus. Vuoden 2008 kurssitiedot. häiriön hoito, s 18-19. solmukohtiin, s 26-28

Kuntoutus. Lasten ja nuorten aktiivisuuden. Neuropsykiatrinen valmennus. Vuoden 2008 kurssitiedot. häiriön hoito, s 18-19. solmukohtiin, s 26-28 Kuntoutus 1/2008 ADHD-liiton jäsenlehti Vuoden 2008 kurssitiedot ja hakulomakkeet, s 5-14 Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön hoito, s 18-19 1 1 /2008 Neuropsykiatrinen valmennus -

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi Liitton puheenjohtajisto valittiin 25.1. Helsingissä. Kuvassa vasemmalta Terhi Hakola, Mikko Savola, Rauno Hauta-aho ja Osmo Suominen. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA Opas tukiyhdistyksille Tämä opas on koostettu OK-opintokeskuksen verkkosivujen materiaalista Kehitysvammaisten Tukiliiton tarpeisiin

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 4 / 2013 elokuu Sisältö: 01 Kokemuksia varusmiespalveluksesta 02 Kolmivuotissuunnitelma 03 Oulun liittokokous 04 Syysseminaarin aiheena äärikäyttäytyminen 05 Johtamiskouluttajen koulutustilaisuus

Lisätiedot

ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit. ja kesällä 2015 s. 17. Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26. Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s.

ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit. ja kesällä 2015 s. 17. Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26. Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s. ADHD-liiton jäsenlehti ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit keväällä ja kesällä 2015 s. 17 Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26 Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s. 10 a d h d-liitto ry adhd-förbundet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme

Lisätiedot

Sähkösanoma. Epilepsialiiton järjestötiedote 4/2009 SISÄLTÖ: SYYSILOA! Toiminnanjohtajan palsta. Kampanja-aineistoa epilepsiaviikolle.

Sähkösanoma. Epilepsialiiton järjestötiedote 4/2009 SISÄLTÖ: SYYSILOA! Toiminnanjohtajan palsta. Kampanja-aineistoa epilepsiaviikolle. Sähkösanoma Epilepsialiiton järjestötiedote 4/2009 SISÄLTÖ: Toiminnanjohtajan palsta Kampanja-aineistoa epilepsiaviikolle Järjestöpäällikön terveiset Toiminta-alueet: liikunta seniorit nuoriso perhe vaikeat

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Tätä kirjoittaessani kevät lähestyy kovaa vauhtia. Tuleva kevät on tärkeä omaishoitajien

Lisätiedot

Hyvät yhdistystoimijat!

Hyvät yhdistystoimijat! 19.2.2015 1 / 12 Tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa. Hyvät yhdistystoimijat! Aurinko on tullut jälleen vuoden pimeimmän vaiheen jälkeen esiin. Auringon ja valon voima on ihmeellinen:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Hämeen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot