pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "pätevöitynyt rakennusalan työntekijä"

Transkriptio

1 Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO / TILA: KESÄKUU 2015 Humautus: Maskuliinimutiset viittaukset kskevat myös naispulisia henkilöitä. Julkaisu n laadittu asiakirjjen käsittelyä kskevien sääntöjemme mukaisesti, ja se n tarkistettu ja hyväksytty. Hanke n rahitettu Eurpan kmissin tuella. Ta sta julkaisusta (tiedtteesta) vastaa ainastaan sen laatija, eika kmissi le vastuussa siihen sisa ltyvien tietjen mahdllisesta ka yt sta.

2 Sertifiintihjelma Sisältö 1. Tarvearviinti 3 2. Sidsryhmien knsultinti Missä päteviä työntekijöitä tarvitaan 2.2. Khderyhmä / käyttöala 2.3. Sidsryhmien tarjama tuki 2.4. Vastuu 3. Sertifiintihjelma Khderyhmä / tarkitus 3.2. Käytännön taitja kskevat hjelmasit 3.3. Ke ja arviinti Kkeen surittamisen edellytykset Ke Valvnta / uudelleensertifiinti Kuluttajien ja arviitsijiden pätevyys 3.4. Viestintä näkemys markkiniden avimuudesta 4. Sertifiintimekanismit (luttamuksellisuus) Yleinen kelpisuus (yhdenmukaisuus) Kiert / tarkistus (bjektiivisuus) Sertifikaattimalli Prjektityöryhmä (perustajajäsenet) Sertifiintiasiakirjat (vahvistettavat) 27 Sivu 2/27

3 Sertifiintihjelma 1. Tarvearviinti Henkilöiden sertifiintiprsessien tulee aina perustua laillisiin vaatimuksiin (esim. tarpeeseen varmistaa yleinen turvallisuus) tai tdistettuun markkinatarpeeseen (esim. lutettavuus, luttamus, työn kehittäminen). Rakennusala n yksi suurimmista liiketiminta-alista kussakin valtissa. Alan suus vusittaisesta bruttkansantutteesta ja työllisyydestä n suuri, ala työllistää satja tuhansia työntekijöitä - niin päteviä kuin ilman ammatillista tutkinta timivia työntekijöitä. Rakennusalalle n tyypillistä, että suurella salla työvimasta n vain rakentamisen perustaidt, jtka n mnesti hankittu epämudllisesti tai jpa epävirallisesti. Ilman virallista ammatillista tutkinta työskentelevien työntekijöiden määrä rakennusalalla n verrattain suuri. Lisäksi rakennusalalla n paljn työviman liikkuvuutta, mikä mahdllistaa alalle tärkeät sesnkivaihtelut ja reaginnin niihin. Työviman liikkuvuutta hidastaa kuitenkin avimien ja vertailtavien pätevyyksien sertifiinnin puute, erityisesti EQF-taslla 3 tai sen alapulella levien ammattinimikkeiden khdalla. Eurpassa ei le käytössä rakennusalan EQF-tasn 1 ja 2 (muurarin apulainen, kirvesmiehen apulainen, jne.) pätevyyden avimen ja vastavurisen tunnustamisen järjestelmiä eivätkä ammatillinen kulutus ja kulutusjärjestelmät susi ensisijaisesti näitä tasja. Tämä jhtaa lpulta siihen, että tuhansilla Eurpan rakennusalan työntekijöillä ei le tdistusta heillä levasta pätevyydestä ja he kärsivät siksi siitä, ettei heillä le mahdllisuutta sallistua työviman liikkuvuuteen. Lisäksi heidän mahdllisuutensa työmarkkinilla vat erittäin heikt, js työllistävä yritys lpettaa timintansa eikä heillä le tdistusta pätevyydestä. Suritettu aineist- ja kenttätutkimus tukee edellä kuvattua vaatimusta kehittää tälle khderyhmälle mahdllisuus tunnustettuun sertifiintiin. Tutkimuksessa n esitetty seuraavia kmmentteja sertifiintijärjestelmän perustamista kskevasta nrmatiivisesta vaatimuksesta, jka perustuu jatkuvaan kysyntään: Kenttä- ja aineisttutkimuksen tulsten yhteenvet, valituissa maissa: a) Sumi Kenttätutkimuksen khderyhmänä livat rakennusalan pk-yritykset, jtka vat aiemmin tehneet yhteistyötä WinNvan kanssa esim. piskelijiden työssäppimisessa. Työnantajien edustajat livat esimiehiä, työmaapäälliköitä ja tiiminvetäjiä. Tutkimuksissa haastateltiin näiden yritysten työntekijöitä ja aikuispiskelijita. Haastattelun tulksena havaitsimme, että työntekijöiden ma arvi saamisestaan ylitti työnantajien vaatimukset. Er li 79 % > 55 %. Myös taitjen ja pätevyyden tulkset livat samansuuntaisia. Yksityiskhtaisia humiita: työnantajat antavat alhaisen paintuksen IT- ja laskentataidille ja man työn suunnittelulle kun taas työntekijöiden vastauksissa näkyy alhainen paintus työkaluluetteljen laatimisessa, työvurlistjen tessa ja man työn dkumentinnissa. He kkevat man työn aikatauluttamisen ja ergnmisten työasentjen nudattamisen hankalaksi. Sivu 3/27

4 Sertifiintihjelma Aineisttutkimuksen tulkset rakennusapumiehen Sumessa tarvitsemasta pätevyydestä kuvattuina lyhyesti: 1. Työnkuvaus Kaikki rakennusalan aputyöt, usein purkutyöt, materiaalien siirt ja kuljetus (esim. jäte), ammattilaisten auttaminen. 2. Työntekijälle asetetut vaatimukset Turvallisuushjeiden nudattaminen, hyvä fyysinen kunt, työaikjen nudattaminen, reipas asenne, jskus mainittiin myös sumen kielen taidt. Rakennustyömaalla tarvittavat perustaidt. 3. Muita työnhaussa arvstettuja tekijöitä Kulutus ja muut sertifikaatit, kkemus työmaalta, ma-alitteisuus, ppimishalukkuus, tiimityöskentely, tarkkuus, keskittyminen työhön b) Itävalta Yritykset arvstavat myös kaikenlaisia lisenssejä ja kulutuksen avulla hankittuja sertifikaatteja. Yhteenvetna vidaan tdeta, että työnantajien mielestä rakennusapumiehellä n ma tärkeä rlinsa ja mat vaatimukset rakennustyömaalla. Rakennusalan työmarkkinilla vidaan havaita kasvavaa työttömyyttä. Työttömyys rakennusalalla n nussut Itävallassa 13 prsenttia tukkuussa Tisaalta mnissa yrityksissä n pulaa perustaidt maavista työntekijöistä. Ammattitaidttmien työntekijöiden vaihtuvuus alalla n erittäin suurta, he vaihtavat usein työpaikkaa eikä heillä le standardien mukaista pätevyyttä. Yritysten lisi helpmpaa palkata työntekijöitä, jilla n sertifikaatti ammatissa tarvittavien tärkeimpien tehtävien salta. Rakennusalan yrityksissä tteutetun ISO CONSTRUCT -kenttätutkimuksen tulksena tiedämme, että työantajat dttavat ammattitaidttmilta työntekijöiltä perustietja ja -taitja kyseisellä ammattialalla, esim. nykyisten työkalujen, materiaalien ja varusteiden tuntemusta (minaisuudet ja timinnt). Vaatimuksiin sisältyvät aina myös perustavanlaisten turvallisuushjeiden ja teknisten sääntöjen tuntemus. Vaatimuksia vat myös yksinkertaisten laitteiden käyttö hjeiden jälkeen, tilan mittaaminen ja terveyden sujaaminen. Tärkeää n myös, että rakennusapumies pystyy kmmunikimaan työtvereiden ja esimiesten kanssa. Lähes kaikissa Eurpan maissa julkistetut tilaukset vat vähentyneet rakennusalalla, mikä jhtuu yleisestä valtintaluden tilasta. Valtiiden n etsittävä säästöjä kaikilta alueilta, jtta ne täyttävät Eurpan uninin niille asettamat valtinvelkaa kskevat raja-arvt. Tämä vaikuttaa tietysti myös rakennusalaan. Tilausten saamiseksi n kilpaillulla markkinalla alennettava hintja, jtta kilpailukyky säilyy. Tiukat laskelmat aiheuttavat hyvin alhaisen katteen ja aiheuttaa suurta painetta markkinilla. Tämä paine khdistuu erityisesti ammattitaidttmiin Sivu 4/27

5 Sertifiintihjelma rakennusalan työntekijöihin. Tuntipalkat vat alhaisia ja työspimukset vat yleensä lyhytaikaisia. Ammatillista tutkinta vailla rakennusalan työntekijöiden tilannetta vidaan parantaa tukemalla työtekijöiden mahdllisuutta hankkia sertifiitu pätevyys. Se lisäisi myös työntekijöiden justavuutta ja saamistasa. c) Espanja Aineisttutkimuksen perusteella rakennusalan työntekijöiltä vaadittu tekninen pätevyys kstuu seuraavista: Kneiden ja työvälineiden kkaminen, purkaminen ja hult Lauditusten asennus ja tuenta Prjektipiirustusten ja asiakirjjen analysinti Työn, materiaalien, välineiden ja kneiden järjestäminen. Julkisivupintjen rakennustyöt rakennuslaastia ja rappauslaastia käyttäen Tiilikattjen ja julkisivupintjen rakentaminen erilaisia laattja käyttäen Puutyö- ja kalustelunnsten ja -piirustusten laatiminen Rakennuspuusepäntutteiden ja kalustesien työstön esivalmistelu ja suunnittelu Puisten sien ja levyjen työstö Ovien ja ikkuniden kkaminen ja asennus Puutyösien asennus Muu sertifiintia edellyttävä vaativa saamisalue n työterveys ja -turvallisuus. Tämä tarve n nussut esiin niin aineist- kuin kenttätutkimuksenkin raprtissa: Työterveys ja -turvallisuus. "Espanjassa sattuu hyvin suuri määrä työtapaturmia rakennusalalla. Tämä jhtuu alan työtuntien määrästä ja työn lunteesta, jka n bjektiivisesti katsen vaarallinen. Se n seurausta myös käytetyistä spimus- ja alihankintaspimusmenettelyistä ja turvallisuuskäytäntöjen puutteesta." d) Slvenia Slvenian rakennusalan lyhyen analyysin ja tilastjen perusteella tilanne n hyvin hankala tällä timialalla. Slvenian rakennusalan pudtus n llut suurta viimeisen viiden vuden aikana, ja sillä n llut vakavia vaikutuksia rakennusalan yrityksiin ja työntekijöihin. Vusien kymmenestä suurimmasta rakennusalan yrityksestä jpa kahdeksan n lpettanut timinnan knkurssin vuksi. Vuden 2008 yli työpaikasta n menetetty työpaikkaa. Vunna 2013 havaittiin rakentamisessa kasvua ensimmäistä kertaa vuden 2009 jälkeen, mutta tämäkin vain yhdyskuntarakentamisessa. Tulevaa markkina-tilannetta n kuitenkin hankala ennustaa. Slveniassa työmarkkinat vat erittäin jäykät, sillä vimassa levan rakennusalan työehtspimuksen mukaan työsuhteen irtisanmisaika n jpa 150 Sivu 5/27

6 Sertifiintihjelma päivää niiden työntekijöiden khdalla, jiden yhteenlaskettu työkkemus n yli 20 vutta. Työnantajien asema n siksi erittäin vaikea, kun he suunnittelevat työvimakapasiteettiaan. Tisaalta rakennusalaa säädellään äärimmäisen vähän, ja rakennusalan julkisissa hankinnissa menestyvät tavallisesti alhaisimmat tarjukset (jpa epätavallisen alhaiset tarjukset). Lisäksi rakennusalan spimuksissa ei teta riittävästi humin riskien tasaamista julkisen rahittajan ja urakitsijan kesken, jllin urakitsija kantaa tavallisesti suuremman riskin. Urakitsijan kannalta hyväkään spimus ei auta, sillä valtin ikeusistuimet timivat erittäin hitaasti eikä välimiesikeutta käytetä kuin harvin. Tällaisen tilanteen seuraukset näkyvät myös työmarkkinilla. Urakitsijat siirtävät tavallisesti riskit liian suuresta työvimasta alihankkijilleen. Tulksena n rakennusalan työvimaan khdistuvien investintien vähäisyys. Tällaisella tilanteella n vaikutusta rakennusalan työmarkkinihin, jka muuttuu entistä suljetumpaan suuntaan ja entistä riskialttiimmaksi niin työnantajien kuin työntekijöidenkin kannalta. Siksi työmarkkiniden avimuuden lisääminen ja työntekijöiden ISO sertifiinti hyödyttäisi sekä työnantajia että työntekijöitä. KENTTÄTUTKIMUS Suritimme tutkimuksen työntekijöiden tiedista ja pätevyydestä. Tutkimukseen sallistui slvenialaisia työntekijöitä ja työnantajien edustajia. 30 työntekijää ja viisi rakennusalan yritystä (1 suuri, 2 keskikkista, 2 pientä) täytti kaksi lmaketta (eri lmakkeet työnantajille ja työntekijöille). Työntekijät esittivät näkemyksiään rakennusapumiehen tiedista, yleisistä taidista ja pätevyydestä. Työntekijöiden mukaan heidän saamisensa useimmin käytetyistä työkaluista ja materiaaleista li hyvää, kun taas kirjitustaita krstettiin vähemmän. Yleiset taidt, kgnitiiviset taidt ja pätevyys arviitiin hyviksi. Tutkimuksessa tunnistettiin puutteita henkilösujaimien tuntemisessa. Tämä havaint perustuu hyvin tdennäköisesti siihen, että tutkimukseen sallistui melk nuria työntekijöitä. Kulutuksen ja tutkinnn surittamisen kansalliset puitteet: Alla n esitetty kulutuksen surittamista kskevat kansalliset puitteet, jiden avulla samalla vahvistetaan tarve ja kysyntä kuvattujen pätevien rakennusalan työntekijöiden kulutuksen kehittämiseen ja sertifiintimahdllisuuksiin. Puitteet n laadittu ISO- CONSTRUCT-prjektin asiantuntemuksen avulla. a) Itävalta: Itävallassa ei le lemassa vastaavia kulutushjelmia tai sertifiintimahdllisuuksia virallisen kulutusjärjestelmän piirissä. Matalimman tasn tunnustettu sertifiinti vastaa EQF-tasa 4 ja siinä n määritelty harjittelu, jnka surittamisesta myönnetään ammattitaita kskeva sertifikaatti. Itävallan epävirallisessa kulutusjärjestelmässä n erilaisia kulutushjelmia, jtka sveltuvat rakennusalan saaville työntekijöille tietyillä sa-alueilla. Nämä käytännön kurssit perustuvat virallisiin tunnustettuihin tutkintihin. Itävallan rakennusalan susituin kulutuslaits n "Bauakademie", jka tarjaa virallisen ja epämudllisen kulutusjärjestelmän. Itävallan virallisessa kulutusjärjestelmässä n yleisesti seuraavanlainen rakennusalan työntekijöitä kskeva hierarkia: harjittelija (EQF-tas 1-3) Sivu 6/27

7 Sertifiintihjelma ammattitaitinen työntekijä (EQF-tas 4) työnjhtaja (EQF-tas 4-5) työmaapäällikkö (Plier) (EQF-tas 5-6) rakennuspäällikkö (EQF-tas 6) Maisteritasn tutkinnt (EQF-tas 6-8) b) Saksa: Saksassa ei le myöskään lemassa vastaavia kulutushjelmia tai sertifiintimahdllisuuksia virallisen kulutusjärjestelmän piirissä. Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.v. n kehittänyt Eurpan rakennusalalle timialakhtaisen tutkintrakenteen SQF-CON-hankkeessa. Tämä rakenne n jaettu 6 eri tasn: 1, 2, 3, 3a, 4, 5. 1-tas vastaa ammattitaidtnta työntekijää, 2-tas vastaa matalan saamistasn työntekijää, 3-tas vastaa harjittelijaa, 3a-tas vastaa ammattityöntekijää, 4-tas vastaa muurarimestaria, 5-tas vastaa työmaapäällikköä. Tämä rakenne perustuu viralliseen EQF-viitekehykseen. Saksassa li aiemmin käytössä yksivutinen tutkintkulutus matalan saamistasn työntekijöille, ns. rakennusapumiehille. Tätä tutkinta ei le enää lemassa. Siksi ISO CONSTRUCT n spiva vaihteht. c) Espanja: Espanjassa n lutu 19.heinäkuuta 2002 päivätyssä perusspimusta täsmentävässä laissa (Organic Law) 5/2002 kansallinen järjestelmä tutkintja ja ammatillista kulutusta (SNCFP) varten, jka kstuu ammatillisen kulutustarjnnan edistämisessä ja sen integrinnin kehittämisessä sekä vastaavan ammatillisen pätevyyden arviinnissa ja hyväksymisessä tarvittavista työkaluista ja tehtävistä. Lisäksi SNCFP lutiin vastaamaan jatkuvasti muuttuvan ja kehittyvän yhteiskunnan jäsenten ja yritysten tarpeisiin. SNCFP:ssä n lutu työkalu, jnka avulla vidaan järjestää tunnustettavia ja hyväksyttäviä ammatillisia tutkintja, jiden tarve n tunnistettu tutantjärjestelmässä ammatillisten tutkintjen kansallisen luetteln nudattamisessa tarvittavan pätevyyden perusteella. Espanjan rakennusalalla matalimman tasn kansallinen tutkintjärjestelmä vastaa EQF-tasa 3. Sertifiinti vidaan hankkia myös tista kautta. Ammattitaita kskevilla sertifikaateilla vidaan hyväksyä ammattikulutuksen ja jatkuvan ammatillisen kulutuksen, kulutuksen ja työllisyyshjelmien, ppimis- ja kulutusspimusten, työkkemusten tai muun epämudllisen kulutuksen kautta hankittua pätevyyttä niin, ettei ammatinharjittamista kuitenkaan säädellä. Ammattitaita kskeva sertifikaatti n virallinen ja se n vimassa kansallisesti. Siinä määritellään ammattiin kuluttautumiseen sisältyvä ammatillinen pätevyys ja siihen liittyvät sisällöt. Näihin svelletaan 19. heinäkuuta 2002 päivätyn tutkintja ja Sivu 7/27

8 Sertifiintihjelma ammatillista kulutusta kskevan perusspimusta täsmentävän lain (Organic Law) 5/2002 artiklan 8 määräyksiä 1. d) Sumi: Sumessa ei le kulutushjelmaa tai sertifiintijärjestelmää rakennusapumiehille. Tarjlla n virallista kulutusta, jka tähtää ammatilliseen perustutkintn (tas 4). Muita vat ammattitaitinen työntekijä, ammattitutkint, EQF-tas 4 (perustuu tavallisesti näyttöihin) työnjhtaja, erikisammattitutkint, EQF-tas 5 työmaapäällikkö, ammattikrkeakulututkint, kandidaatti, EQF-tas 6 maisterin tutkinnt (rakennusalan diplmi-insinööri), EQF-tas 7 e) Slvenia: Käynnissä n tällä hetkellä kaikkien ammatillisten standardien (VET) uudistusprsessi. Tässä prsessissa asianmaiset sidsryhmät analysivat työmarkkiniden kehitystrendejä, uusia taitja sekä tarvittavia pätevyyksiä ja tietja. Ne valmistelevat myös ammattikuvauksia ja pätevyyteen perustuvia ammatillisia standardeja (EQF-tast 2-6). Prsessi päättyy vuden 2015 lpussa. Nykyisessä yhä vimassa levassa ammatillisten standardien järjestelmässä ei le vastaavia kulutushjelmia tai mahdllisuuksia hankkia sertifikaattia virallisen kulutuksen tai epämudllisen kulutusjärjestelmän piirissä, jka n ISO CONSTRUCT -hankkeen keskiössä. Nykyinen tilanne - KATSAUS JÄRJESTELMÄÄN: Nykyiset uudistustyön tutkset vat saatavilla verkssa: eriala/ marraskuuta 2006 päivätty ASETUS 1506/2006 mainitsee hjeet ammatillisten sertifikaattien laatimiseen. BOE nr 302, trstaina, 18. julukuuta Sivu 8/27

9 Sertifiintihjelma Edellä mainittujen seikkjen perusteella n tässä prjektissa määritetty ja vahvistettu tarve luda sertifiintijärjestelmä/-mahdllisuus rakennusalan ammattitaitisille työntekijöille. Tämä n myös liitetty eri prjektikumppanien kansallisiin jhtpäätöksiin. Uuden, ISO standardin vaatimuksia vastaavan harmnisidun ja standardidun sertifiintimahdllisuuden kehittämisen tarpeesta kert myös se, että Eurpan kmissi n hyväksynyt ISO CONSTRUCT -hankkeen. Tarpeen lemassalsta tdisteita vat esittäneet seuraavat taht: Berufsförderungsinstitut Steiermark (Itävalta) SystemCERT Zertifizierungs GesmbH (Itävalta) Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.v (Saksa) Fnd Frmacin Euskadi (Espanja) Länsirannikn Kulutus Oy WinNva (Sumi) Gspdarska zbrnica Slvenije (Slvenia) rakennusalan rganisaatit erilaiset järjestöt (ammattiliitt, ssiaalialan kumppanit, jne.). Sivu 9/27

10 Sertifiintihjelma 2. Sidsryhmien knsultinti Sertifiintitah tai rganisaatin, jka ehdttaa sertifiintihjelmaa, tulee tarjta knsultintia sidsryhmille seuraavissa aihealueissa: a) kuvaus siitä timialasta, jille kyseiset henkilöt vat surittamassa sertifikaattia b) kuvaus tutkinnn/työtaitjen vaatimuksista, arviintiperusteista ja -menettelyistä, valvnta ja uudelleensertifiinti mukaan lukien c) hjelman tarjama tuki sidsryhmille ja hjelman sisältöjen hyväksymisen perusteet d) esitetyn hjelman kehittämisestä vastaavan rganisaatin/tahn tai henkilön vastuut. Ohjelmaa tukee ja sitä kehittävät: SystemCERT Zertifizierungs GesmbH - Itävalta SystemCERT n hallintajärjestelmistä ja henkilösertifiinnista vastaava tah, jnka tähän tehtävään n valtuuttanut Itävallan tasavalta. Henkilösertifiintijärjestelmät sisältävät laadunhallinnan, turvallisuusasiat, jhtajuuden ja kuluttajat. Sertifiintijärjestelmien perustana n ISO standardin perusteella kehitetty sertifiintihjelma. Standardissa n humiitu myös sertifiintien kansainvälinen tunnustaminen. Pätevyyden sertifiinnin avulla vidaan täydentää lemassa levia tutkintjen tunnustamisen mahdllisuuksia, vaikkakin havaittavissa n humattavia erja kulujen tutkint-hjelmiin. SystemCERT n llut mukana useissa eurppalaisissa yhteistyöprjekteissa sertifiinnin ja jhtamisen asiantuntijana ja sillä n siksi runsaasti kkemusta eurppalaisesta yhteistyöstä. SystemCERT n timinut vudesta 2009 vuteen 2011 LDV-prjektin ISOQUAM (www.isquam.eu) krdinivana rganisaatina. Hankkeessa selvitettiin matalan saamistasn maavien työntekijöiden ISO-sertifiinnin mahdllisuuksia metallialalla. Hankkeessa määritelty sertifiintiprsessi perustui tiukasti ISO standardiin. Näitä laatuvaatimuksia vidaan sveltaa ja käyttää myös ISO CONSTRUCT -hankkeessa Kehitysprsessissa mukana levien henkilöiden taidt ja saaminen: DI Franz Gruber: SystemCERT:n jhtaja, ammatti: tehdasmekaanikk, ylempi insinöörin ammattitutkint, ylipisttutkielma kaivsmittauksesta, laatu- ja ympäristöasiantuntija, laaduntarkastaja, hitsausinsinööri, prjektipäällikkö useissa eri eurppalaisissa yhteistyöprjekteissa. Uwe Hackl: Uwe Hackl n timinut ISO QUAM Lenard da Vinci -prjektin krdinaattrina ja hänellä n tästä syystä runsaasti kkemusta eurppalaisesta prjektinhallinnasta. Hän n myös vastuussa Systemcert:n henkilösertifiinnin kk tarjnnasta, jka perustuu ISO nrmiin. Sivu 10/27

11 Sertifiintihjelma Berufsförderungsinstitut Steiermark - Itävalta Berufsförderungsinstitut Steiermark n yksi jhtavista ammatillisen kulutuksen instituutiista Itävallassa. Sen n perustanut ja sen mistavat Itävallan ammattiyhdistysten liitt (Österreichischer Gewerkschaftsbund) ja työkamari (Arbeiterkammer). Bfi Steiermark n timinut kulutussektrilla yli 50 vuden ajan ja se n rekisteröity vitta tavittelemattmaksi järjestöksi. Bfi Steiermarkin päätehtäviä vat ammatillisen kulutuksen kurssien ja ppimistapahtumien suunnittelu ja tteutus ammatillisessa kulutuksen ja aikuiskulutuksen piirissä. Sillä n nin 420 kkaikaista työntekijää ja se työllistää nin 1420 freelance-kuluttajaa 20 eri kulutuskeskuksessa Styrian alueella. Bfi Steiermarkin vusittainen liikevaiht li vunna 2012 nin 38 miljnaa eura, tänä vunna se n kuluttanut sallistujaa yhteensä kulutusyksikön verran. Bfi Steiermark n saanut ISO 9001:2008- ja Ö-CERT-sertifikaatin vunna Kehitysprsessissa mukana levien henkilöiden taidt ja saaminen: Karin Wiedner: Karin Wiedner vastaa bfi Steiermarkin EU-prjektihallinnasta. Hänellä n tutkint kielistä Grazin ylipiststa ja hän jhtaa yhtä kulutuskeskuksista. Hän n mukana bfi Steiermarkin tutehallinnassa, laadunhallinnassa, knseptisuunnittelussa sekä kulutusten suunnittelussa ja tteutuksessa. Lisäksi Karin Wiednerillä n runsaasti kkemusta eurppalaisista yhteistyöprjekteista kumppanina ja krdinaattrina. Hän n krdininut myös Valiwdhanketta, jssa hän keskittyi erityisesti puu- ja rakennusalaan. Harald Senkl: Bfi Steiermarkin varatimitusjhtaja ja tutekehitysyksikön päällikkö. Harald Senklillä n ylipisttutkint pedaggiikasta erikisalanaan ammatillinen kulutus. Hänellä n runsaasti kkemusta tutekehityksestä, laadunhallinnasta ja ammatillisen kulutuksen kehittämisestä. Carina Bachner: Carina Bachner n mukana bfi VET:n ehdtusten piiriin kuuluvien kansallisten ja kansainvälisten hjelmien tutehallinnan, knseptisuunnittelun ja krdininnin parissa. Carina Bachnerilla n ylipisttutkint kasvatustieteistä. Gudrun Summer-Schwandner: Gudrun Summer-Schwandner vastaa rahitustahista ja hänellä n runsaasti kkemusta eurppalaisten yhteistyöhankkeiden rahituksesta ja hallinnsta. Hän vastaa tällä hetkellä kuuden yhteistyöhankkeen talushallinnsta erilaisissa rahitushjelmissa. Hän vastaa pääasiallisesti tämän hankkeen talusasiista ja raprtinnista. Sivu 11/27

12 Sertifiintihjelma Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.v - Saksa Nrdrhein-Westfalenin rakennusalan ammatillisen kulutuksen instituutti (Vcatinal Training Institute f the Cnstructin Industry in Nrth Rhine-Westphalia) n vitta tavittelematn rganisaati. Tuemme rakennusalan yrityksiä ammatillisessa kulutuksessa ja täydennyskulutuksessa. Yhteenliittymä ylläpitää klmea kulutuskeskusta Kerpenissä, Essenissä ja Hammissa. Näiden klmen keskuksen henkilökunta vastaa täydennyskulutuksesta ja ammatillisesta kulutuksesta, työterveydestä ja - turvallisuudesta, kaksisjärjestelmien piskelijista sekä kansallisista ja kansainvälisistä prjekteista. Khderyhmiä vat harjittelijat, aikuiset, tulevat rakennusmestarit ja ammattilaiset. Kehitysprsessissa mukana levien henkilöiden taidt ja saaminen: JOHTAJA: Tri B. Garstka: NRW:n rakennusalan kulutuslaitksen timitusjhtaja. Kkemusta jhtamisesta ja henkilöstöhallinnsta yli kymmenen vutta. TEKNIKKO: T. Krug: Yli 15 vuden kkemus rakennusalalta ja ammatillisesta kulutuksesta. TUTKIJA: J. Nebel: Pitkä kkemus jhtamisesta ja tieteellisestä työstä. Timitusjhtajan ikea käsi. HALLINTO: Judith Wüllenweber: Yli 15 vuden kkemus EU-yhteistyöhankkeiden hallinninnista. Fnd Frmacin Euskadi - Espanja FONDO FORMACION EUSKADI n inhimilliseen päämaan perustuva rganisaati, jnka missi n kehittää ihmisiä ja rganisaatiita. FFE n yli 15 vuden kkemus asiasta ja se työllistää tällä hetkellä yli 200 ammattilaista (36 timihenkilöä, 50 jhtamisen ja hallinnn asiantuntijaa, 150 kuluttajaa) eri tehtävissä mm. knsultinnin, kulutuksen ja henkilöstöhallinnn, hjaamisen ja hallinnn parissa. FFE:llä n kahdeksan kulutuskeskusta. Sen timinta-alueita vat työntekijöiden, työttömien ja syrjäytymisvaarassa levien henkilöiden ammattikulutus ja jatkuva ammatillinen peruskulutus, yritysknsultinti ja -neuvnta, saamisen hallinta, henkilöstöresurssien valinta ja arviinti, työllisyyskulutussuunnitelmat, paikalliset kehityshankkeet, ammatillinen hjaus ja neuvnta sekä ppimisen tukeminen. FFE:llä n laajaa kkemusta ylikansallisista yhteistyöprjekteista tutkimuksen, kehityksen ja innvinnin parissa saamisen kehittämisessä. Kehitysprsessissa mukana levien henkilöiden taidt ja saaminen: MARTA PALACIO: Marta Palaci n valmistunut Baskimaan ylipiststa pääaineenaan ssilgia ja hän työskentelee hankeyksikön jhtajana. Hänellä n runsaasti kkemusta kulutuksesta ja työllisyydestä eurppalaisissa hankkeissa (yli kahdeksan vutta) sekä eurppalaisten prjektien kehittämisestä ja hallinninnista pääasiallisesti krdinaattrin tehtävistä. Seuraavassa jitakin hankkeita ja alitteita: "CKS", laaja-alaisten taitjen hallinta tietyhteiskunnan pk-yrityksissä, "LINKS FOR SME", metallialan esimiesten ammatillisten tutkintjärjestelmien tuntemusta ja käyttöä lisäävät strategiat, "METALCERT" ja "ISOQUAM", jissa kummassakin n sertifiitu metallialan saamista. Hän n sallistunut Sivu 12/27

13 Sertifiintihjelma myös useisiin kulutushankkeisiin, jissa n kehitetty innvatiivisia didaktisia sisältöjä työntekijöille: "Reinfrce Metal Cmpetences", "KIMET" (tiedn siirta metallialan pk-yrityksissä käsittelevä innvatiivinen hjeistus). LORENA CORRAL: Lrena Crral työskentelee teknikkna hankeyksikössä ja hänellä n runsaasti kkemusta kulutuksesta ja työllisyydestä eurppalaisissa hankkeissa. Hänen pääsaamisalueensa vat ylikansallisten yhteistyöhankkeiden suunnittelu ja hallinninti eurppalaisten hankkeiden ja alitteiden viitekehyksessä. "CHEMITECH" - kemiantellisuuden prsesseihin liittyvän pätevyyden akkreditinti. "AGORA" - kaupanalan harjittelumahdllisuuksien luminen jhdn kehittämiseen, "TOOLS TRAINING" - pätevyyden arvstaminen, kehittäminen ja edistäminen, "NAMAL II" - elinikäisen ppimisen mtivinnin menetelmät. ASIER DIEGUEZ: Asier Dieguez n valmistunut Baskimaan ylipiststa ikeustieteissä ja hänellä n 13 vuden kkemus hankkeiden suunnittelusta, hallinninnista ja krdininnista paikallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja eurppalaisissa tehtävissä, jtka vat liittyneet elinikäiseen ppimiseen, kulutukseen ja paikalliseen kehittämiseen. Hän n sallistunut aktiivisesti 16 tämänkaltaisen prjektin tteutukseen. Hänellä n myös laajaa kkemusta petusmateriaalien ja -menetelmien kehittämisestä. Hän n timinut myös aikuiskulutuksessa eurppalaiseen integraatin liittyvissä asiissa. Länsirannikn Kulutus Oy WinNva Sumi WinNva n paikallinen ammatillisen kulutuksen tarjaja nurille ja aikuisille Lunais- Sumessa. WinNva tarjaa laajan valikiman erilaisia kulutuspalveluita nurille, aikuisille ja yrityksille. WinNvan asiakasryhmät vat seuraavia: Nuret (ammattitutkinnt, ylippilastutkinnt), aikuiset (käytännön kulutus yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, aikuiskulutus, ammatillinen täydennyskulutus), yritykset (käytännön kulutukset yritysten tarpeiden mukaisesti tarveanalyysin perusteella). WinNvassa piskelee nin 6000 ppilasta ja sillä n nin 750 työntekijää. Lisätietja WinNvasta sitteesta WinNva tarjaa ammatillista kulutusta sekä nurille että aikuisille tekniikan sekä viestinnän ja kuljetuksen (jhn sisältyy rakentaminen) parissa. Rakennusalalla työskentelee yli 30 pettajaa. Kehitysprsessissa mukana levien henkilöiden taidt ja saaminen: Kari Tivnen, lgistiikkainsinööri, pettajan pätevyys. Työkkemus: yli viisi vutta pettajana, klme vutta tekniikka-, liikenne- ja kuljetus-alan kulutuspäällikkönä. Viiden vuden kkemus erilaisista tekniikka-, liikenne- ja kuljetus-alan työtehtävistä. Niina Srbinska, filsfian maisteri, sveltava kemia, Jyväskylän ylipist, Sumi, ympäristötekniikan eurppalainen maisterihjelma, pettajan pätevyys. Työkkemus: kymmenen vutta pettajana, työskennellyt prjektipäällikkönä (kansainväliset palveluknseptit ja ppimisinnvaatit). Liisa Sarasja, diplmi-insinööri, Helsingin teknillinen krkeakulu. Opettajan pätevyys. Työkkemusta pettajan tehtävistä yli 20 vutta. Työskentely prjektipäällikkönä niin kansallisissa kuin kansainvälisissä prjekteissa. Sivu 13/27

14 Sertifiintihjelma Gspdarska zbrnica Slvenije - Slvenia Slvenian rakennusalan ja rakennusmateriaalitellisuuden liitt (Chamber f Cnstructin and Building Materials Industry f Slvenia, CCBMIS) n ammatillinen timialaliitt CCISviitekehyksen alla. Sen päätehtävänä n esittää näkemyksiä ja ehdttaa timenpiteitä ssiaali- ja talusplitiikkaan liittyvissä asiissa, lainsäädäntö- ja hallintinstituutiille sekä kansallisille ja eurppalaisille järjestöille. CCBMIS tukee, neuv ja hjaa sen jäsenyrityksiä. CCBMIS levittää säännöllisesti tieta sen jäsenyrityksille, edustaa niiden näkemyksiä hallintelimissä ja järjestöissä sekä tarjaa kulutusta. CCBMIS kerää erilaisia alakhtaisia tilasttietja ja valmistelee alakhtaisia asiantuntijajulkaisuja. CCBMIS n llut Eurpan rakennustellisuusliitn FIEC:n ja Eurpan rakennusmateriaalituttajien liitn CEPMC:n (Cuncil f Eurpean Prducers f Materials fr Cnstructin) jäsen vudesta CCBMIS timii läheisessä yhteistyössä kaikkien Slvenian ammatillista kulutusta tarjavien instituutiiden kanssa. Kehitysprsessissa mukana levien henkilöiden taidt ja saaminen: Valentina Smrklj n piskellut kunnallistekniikkaa (lunnntieteiden kandidaatti). Hän n työskennellyt vanhempana knsulttina Slvenian CCBMIS-liitssa vudesta 2008, ja hänellä n yhteensä yhdeksän vuden työkkemus rakennus- ja kiinteistöalilta. Hänen päivittäisiin työtehtäviinsä kuuluvat rakennusalan yritysten (CCBMIS:n jäsenten) tukeminen, yhteistyö muiden instituutiiden kuten Slvenian rakennusalan ammatillisten kulutuslaitsten kanssa, ammattiartikkeleiden valmistelu, kuukausittainen CCBMIS-uutiskirje ja CCBMISsivustn timitustyö. Hän timii luennitsijana erilaisissa alakhtaisissa työpajissa ja seminaareissa. Hän n tällä hetkellä vastuussa kahdesta EU-hankkeesta. Valentina n aktiivinen jäsen rakennusalan pint-hjelmien hyväksynnästä vastaavassa timielimessä (Bard Fr Cnfirmatin Of Educatinal Prgrammes), jäsenenä Slvenia-Megran rakennusalan messujen timikunnassa (Cnstructin Fair Cuncil In Slvenia-Megra) sekä rakennusalan työnjhtajien näytöistä vastaavassa timielimessä (Field Examinatins Bard fr Cnstructin Freman). Hän auttaa päivittäisessä työssään rakennusalan yrityksiä Slveniassa ja tarjaa näille yksityiskhtaista tieta. Hän n ammatillisen kulutuksen ja alakhtaisten ammattitutkintjen asiantuntija Slveniassa. Jže Renarilla n maisterin tutkint tekniikasta Ljubljanan ylipiststa. Hän n timinut CCBMIS:n jhtajana yli viiden vuden ajan. Hänellä n yhteensä 33 vuden kkemus knsultinnista (energia-auditinnit energiaintensiivisillä timialalla timivissa yrityksissä, energiatehkkuusmittauksien tteutuksien selvitykset, energiatariffijärjestelmien tutkimukset, energiahyötyä kskevat esiselvitykset tellisuudessa ja rakennuksissa), kulutuksesta (knetekniikan tiedekunta) ja valmistuksesta (45 työntekijän jhtaminen kansainvälisille markkinille tarkitettujen esitysmateriaalien valmistelussa, teknisten hjelmistjen parissa, kulutusseminaarit suunnittelijille ja asiakkaille, tarjusten valmistelu, tilausvahvistukset, tekniset dkumentit tutanta varten, kansainvälisen myyntiverkstn järjestely, myyntitapahtumien järjestelty, messut). Tällä hetkellä hän valmistelee Slvenian hallituksen timenpide-ehdtuksia Slvenian rakennusalan markkinilla timivien rakennusalan yritysten erittäin hankalien lsuhteiden parantamiseksi. Hänen päivittäisiin työtehtäviinsä kuuluvat kaikki CCBMIS:n hallintn sekä rakennusalan yritysten liiketimintamahdllisuuksien kehittämiseen liittyvät asiat. Hän n jäsen useissa kansallisissa timielimissä ja kmiteissa, kuten rakennusalan tilastllisessa hjauskmiteassa (Statistical Advisry Cmmittee n Cnstructin) SURS:ssa (Slvenian Tilastkeskus), ZAG:n (Slvenian kansallinen rakennus- ja yhdyskuntarakentamisinistituutti) Hyväksyntäkmiteassa (Cmmittee fr apprval), ZRMK- Sivu 14/27

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma Mttridun B- varjliitimen kulutushjelma Tämä kulutushjelma n Sumen ilmailuliitt (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä kulutushjelma, jka tulee 1.1.2012 päivätyn mttridun varjliitimen kulutushjeen rinnalle.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus Metrplian musiikin kulutushjelma/ tutkintn jhtava aikuiskulutus Alla tieta siitä, kenelle kulutus n suunnattu sekä pääpiirteittäin, mitä kulutus sisältää. Tämän listan alla n kerrttu valintakkeen rakenteesta,

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta PalveluLutsi Kehitä asiakaskkemusta PalveluLutsi Tavitteena asiakas- ja palvelukkemuksen kehittäminen Analysi eri tutkimusmenetelmin ja yrityksen maa tutkimusaineista hyödyntäen asiakaskhtaamisten kriittiset

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä Työpaikalla tapahtuvan ppimisen kehittäminen Savn kulutuskuntayhtymässä Tulksia ja käytäntöjä Maija Savlainen 15.11.2017 Kehittämishanke 8/2015-7/2018 Tteuttaja Savn kulutuskuntayhtymä. Hanke n valmisteltu

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Pienten hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden käsikirjat

Pienten hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden käsikirjat Helsinki 5.11.2013 Ohje Pienten hyväksyttyjen kulutusrganisaatiiden käsikirjat Liikenteen turvallisuusvirast, Trafi n laatinut kulutusrganisaatiille, jtka tarjavat kulutusta kevyiden ilma-alusten lupakirjaa

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verksttapaaminen 2.9.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Hyvien käytäntöjen jakaminen: Glfin hyviä käytäntöjä Seuratimintayksikön

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Hoivamaatalous: huipputasolla

Hoivamaatalous: huipputasolla ECVET yksikkö nr 1 Edellytykset: Hiva -maataluden yrittäjä Hivamaatalus: huipputaslla Tavite: Pystyä tekemään päätös hivamaatalusyrityksen perustamisesta ttaen humin maatilan mahdllisuudet sekä hivamaataluteen

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot