VUOSIRAPORTTI Nouseva Rannikkoseutu ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIRAPORTTI 2013. Nouseva Rannikkoseutu ry"

Transkriptio

1 VUOSIRAPORTTI 2013

2 2 Yhteenveto NOUSEVARANNIKKOSEUTU RY:N TOIMINNAN TULOKSET VUONNA 2013 (käytettävissä olevat resurssit 5 htv) Järjestetty aktivointi-, opinto- ja koulutustilaisuuksia 38 kpl, osallistujia 569 henkilöä Järjestetty yhteistyössä erilaisia tilaisuuksia 40 kpl, joissa osallistujia n henkilöä Käynnistetty uusia hankkeita 65 kpl, joista nuorten hankkeita 9 kpl Hankkeiden myötä alueelle on syntynyt: uusia yrityksiä 6 kpl, joista naisten perustamia yrityksiä 3 kpl uusia työpaikkoja 15 kpl Valmisteltu maksuhakemuksia Maaseuturahaston osalta 68 kpl ja muutoshakemuksia 11 kpl. KyläLeaderin maksuhakemuksia 44 kpl Jatkettu paikallisen kehittämisohjelman valmistelua YHTEISÖhautomo-hankkeen toteuttaminen yhdessä muiden Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmien kanssa

3 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ... s Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja Maksatushakemusten valmistelu 1.3. Toimenpide Hanke-esimerkkejä Kurunnevan Riistamaa Lintu ja valokuvausoppaiden workshopit sekä opasstandardi 1.4. EKTR, Elinkeinokalatalous: linja Hanke-esimerkkejä Kalastus ja luontomatkailu -hanke 1.5. KyläLeader (kansallinen rahoitus) Hanke-esimerkkejä Uusien toimijoiden tukemiseen liittyvät hankkeet Nuorten toiminnan tukemiseen liittyvät hankkeet 2. NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY s Hallitus ja kalatalousryhmä 2.2. Toimisto ja taloushallinto 2.3. Jäsenistö 2.4. Toiminnan rahoitus 2.5. Yhdistyksen omat strategiset hankkeet YHTEISÖhautomo -hanke Perämerenrannikon kalatalouden aktivointihanke Yrttien käyttö eläinten hyvinvoinnissa (yritysryhmähanke) InnoLeader -hanke 2.6. Viestintä- ja koulutustoimenpiteet Järjestetyt aktivointi ja koulutustilaisuudet Osallistuminen koulutuksien ja tilaisuuksien toteutukseen Toimihenkilöiden osallistuminen koulutuksiin ja tilaisuuksiin 2.7. Toiminnan arviointi 3. NÄKYMIÄ VUODEN 2014 TOIMINTAAN... s. 19 Liite 1. Hallituksen myöntämät yritys ja hanketuet 2013

4 4 Taustaa on maaseudun kehittämisyhdistys, joka toteuttaa Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja Suomen elinkeinokalatalouden ohjelmaa LEADER-periaattein. LEADERin kantavia ajatuksia ovat, alhaalta ylöspäin - periaate, uusien toimintatapojen ja menetelmien kokeilu, resurssien kokoaminen verkostoitumalla, kestävä kehitys, kansainvälistyminen ja alueiden välinen yhteistyö. toteuttaa ohjelmia myöntämällä hanketukea ja yritystukea. Lisäksi toimintaryhmä kouluttaa, tiedottaa, aktivoi ja auttaa avustuksen hakijoita hankkeiden suunnittelu-, toteutus- ja lopetusvaiheessa. Yhdistyksen käytännön toiminnasta vastaa hallitus ja Norsun toimiston henkilökunta. Yhdistyksen toiminta on kaikille avointa, joten kuka tahansa oman alueensa kehittämisestä kiinnostunut voi osallistua siihen. 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ Rahoitettavien hankkeiden valintaa ohjasi Leader-periaatteet, :n Maaseudun moni-ilmeinen tulevaisuusohjelma ja Perämeren rannikon kalatalousohjelma sekä KyläLeader-ohjeistus. Strateginen ohjelmatyö merkitsi käytännössä sitä, että osa alueelta esitetyistä hankkeista jäi ilman rahoitusta. Rahoitettavien hankkeiden oli oltava järkeviä, toteuttamiskelpoisia ja kestäviä. Lisäarvon tuottaminen sekä niiden vastuutahoille että koko alueelle oli kehittämistyön ydintavoite. Vuonna 2013 :n hallitus käsitteli yhteensä 85 hankehakemusta, joista Maaseuturahastosta rahoitusta hakevia hankkeita oli yhteensä 44 kpl, elinkeinokalataloudesta 15 kpl ja KyläLeaderista 26 kpl. Hallitus teki myönteisen rahoitusesityksen noin 76 %:iin esitetyistä hankehakemuksista. (taulukko 1) 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 Nousevan Rannikkoseudun Maaseudun kehittämisohjelman tavoitteena on saada aikaan hankkeita, jotka edistävät alueen ihmisten taloudellista, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Vertaamalla Nousevan Rannikkoseudun kehittämisohjelman tavoitteita Manner-Suomen maaseutuohjelman toimintalinjoihin voidaan todeta linja kolmosen elinkeinotoiminnan monipuolistamisen ja elämän laadun nousevan selkeästi ohjelman painopisteeksi. Tämä painopiste näkyy selkeästi toteutettavissa ja osarahoitettavissa toimenpiteissä ja hankkeissa. Vuonna 2013 :ssä linjasta 3 rahoitettiin 30 kpl maaseutualueiden elämänlaadun ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamiseen liittyviä hankkeita ja linjasta 4 rahoitettiin 2 kpl alueiden välisiä hankkeita. Linjasta 2 ei rahoitettu yhtäkään erityisympäristötukea. (taulukko 2) 1.2. Maksatushakemusten valmistelu Vuonna 2013 valmisteli Maaseuturahastosta rahoitusta saaneiden hankkeiden maksuhakemusia yhteensä 68 kpl ja muutoshakemuksia 11 kpl. Kylä- Leaderin osalta maksatuksia käsiteltiin yhteensä 44 kpl. :n hallinnoimien hankkeiden osalta tehtiin 6 kpl maksuhakemuksia ja 5 kpl muutoshakemuksia. Elinkeinokalatalouden maksuhakemukset käsiteltiin Kainuun ELY-keskuksessa. (taulukko 3)

5 5 Taulukko 1: :n hallituksen käsittelemät hankkeet vuonna Hankkeet Hakemuksia yhteensä (kpl) Myönteinen päätös (kpl) Kielteinen päätös tai pöydälle (kpl) Siirretty muille rahoittajille (kpl) Yritystuet (Leader) Hanketuet (Leader) Erityisympäristötuki Elinkeinokalatalous (EKTR) KyläLeader (kansallinen rahoitus) Yhteensä Hakija perunut hakemuksen (kpl) Taulukko 2: :n rahoittamat hankkeet (linjat 3 ja 4) vuonna Linja 3, Toimenpide 413 Hankkeet (kpl) Taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle Mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen Matkailuelinkeinojen edistäminen Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut Kylien kunnostus ja kehittäminen Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen Koulutus ja tiedotus Linja 4, Toimenpide 421 Alueiden välinen yhteistyö YHTEENSÄ 32 Taulukko 3: :n valmistelemat maksatushakemukset vuonna Hankkeet Maksatushakemuksia yhteensä (kpl) Yritystuet (Leader) 50 7 Hanketuet (Leader) 18 4 KyläLeader (kansallinen rahoitus) 44 - Omat hankkeet 6 5 Yhteensä Muutoshakemuksia Yhteensä (kpl)

6 Toimenpide 431 Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt :lle toimintarahaa hallinnon pyörittämiseen ja aktivointiin euroa vuosille Vuosittainen toimintaraha on suhteutettu ryhmän vuosittaiseen kokonaiskehykseen. Vuositasolla Nousevan Rannikkoseudun hallintoon on käytettävissä noin euroa. Summa ei kata toiminnan kuluja, joten toiminnanjohtaja on myynyt työaikaansa myös muihin Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallinnoimiin strategisiin hankkeisiin Hanke-esimerkkejä Kurunnevan Riistamaa Hanketta hallinnoi Rantsilan Riistamiehet ry. Yhdistyksellä on noin 400 jäsentä ja pääasiallinen metsästysmuoto on hirvenpyynti. Hankkeen tarkoituksena on monipuolistaa Rantsilan Kurunnevan metsästysmahdollisuuksia pienriistapuolelle ja aktivoida sitä kautta uusia henkilöitä mukaan toimintaan. Hankkeen aikana kunnostetaan fasaanien elinympäristöä, tehdään ruokintapaikkoja ja riistapeltoja. Maastoon rakennetaan laavuja ja taukopaikkoja. Lisäksi alueelle istutetaan fasaaneja. Fasaanien kasvattamista ja istuttamista varten yhdistys rakentaa Rantsilan kirkonkylälle fasaanitarhan. Istutetuista fasaaneista toivotaan alueelle syntyvän myös luonnonlintujen kanta Lintu ja valokuvaoppaiden workshopit sekä opasstandardi Luontomatkailun kehittämisen pullonkaulana on alan yleisen toimintaohjeiston puuttuminen. Tämä koskee erityisesti alan ydinosaamisen, lintuopastoiminnan normistoa. Oulun seudulla on liian vähän lintuihin perehtyneitä henkilöitä, jotka tuntisivat myös asiakaspalvelun, opastoiminnan, valokuvauksen ja kansainvälisten asiakkaiden kanssa toimimisen. Hankkeen tavoitteena on pilotoida workshop-kokonaisuutta, jossa käydään läpi alan oppaiden yleiset valmiudet. Worksoppien pohjalta luodaan standardi, jonka alalla toimivan oppaan tulisi täyttää. Stantardin pohjalta voidaan oppaita jatkossa myös sertifioida. Hankkeen lopullisena tavoitteena on lisätä Liminkaan asiantuntevia lintuoppaita, minkä avulla alueen matkailua voidaan kasvattaa. Workshop-kokonaisuuteen osallistuneita henkilöitä kannustetaan perustamaan opastoimintaan liittyvä yritys; tavoitteena on, että hankkeen tuloksena syntyy 5 uutta alan yritystä. Hanketta hallinnoi Limingan kunta, hanke liittyy Limingan luontokeskuksen kehittämiskokonaisuuteen EKTR, Elinkeinokalatalous: linja 4 Perämeren rannikon kalatalousohjelmassa toteutettaville toimenpiteille on asetettu kolme tavoitetta, joiden toteuttamiseen ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tulee tähdätä 1) kalastuksen kannattavuuden parantamiseen, 2) kalastusmatkailun kehittämiseen ja 3) sivutoimisen kalastuksen kehittämiseen.

7 Hanke-esimerkkejä Kalastus ja luontomatkailu -hanke Perämeren rannikolla on nykyisellään varsin vähän kalastusmatkailua harjoittavia yrityksiä vaikka potentiaalia löytyy; puhtaat vedet, saaristoa, hyvä ja kattava satamaverkosto sekä omaleimainen kalastusperinne. Perämeren rannikon aktivointihankkeen puitteissa selvitettiin sitä, miten Perämeren alueen kalastusmatkailua tulisi kehittää. Selvityksen mukaan niin kunnat kuin yrittäjätkin kokevat, että alueelle tulisi saada mm. monipuolisia kalastusmatkailutuotteita, yhteismarkkinointia ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kalastus- ja luontomatkailuhanke käynnistyi tammikuussa 2014 ja sen kohderyhmänä ovat ammattikalastajat sekä paikalliset luonto- ja matkailutoimijat Kokkola-Tornio akselilla. Hankkeen tavoitteet tukevat kalastajien ja muiden mukana olevien toimijoiden näkemyksiä kalastusmatkailun kehittämisestä Perämeren rannikolla. Hankkeessa on mukana viisi ammattikalastajaa, kaksi kalastusmatkailuyritystä ja Liminganlahden luontokeskus sekä Vihiluodon Kalakauppa & Keittiö. Yhteistyökumppaneita kartoitetaan ja sitoutetaan lisää mukaan hankkeen aikana KyläLeader (kansallinen rahoitus) EU hankkeiden hallinnointi on kuluvalla ohjelmakaudella ollut ruohonjuuritason toimijoiden näkökulmasta kohtuuttoman vaikeaa ja byrokraattista. Lakiin kirjatut hanketuen myöntämisen rajoitukset rajaavat käytännössä tuen piiristä pois pienet hankkeet. Nouseva Rannikkoseutu ry:n toteuttamien Kylä-kunta yhteistyön kehittäminen ja Kylissä on voimaa sekä Yhteisöhautomo -hankkeiden kokemusten pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että pienten hankkeiden toteuttamiseen on kentällä tarvetta. Tähän tarpeeseen Nouseva Rannikkoseutu ry on halunnut vastata kehittämällä alueelleen kansallisella rahoituksella toteutettavan KyläLeader-rahoitusvälineen. KyläLeader -hankkeita on voinut hakea :stä syksystä 2010 lähtien. Hankehaku on ollut kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Hankkeisiin on voinut saada tukea KyläLeaderin tavoitteena on käynnistää kylille uutta toimintaa ja saada kyläläiset, erityisesti nuoret mukaan kehittämistyöhön ja hankkeisiin. Rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti hakijoille, joilla ei ole aikaisempaa hankekokemusta. Hankkeiden teema on ollut vapaa. Se on voinut liittyä esim. kylätapahtumien tai opinto- ja tutustumisretkien järjestämiseen. Se on voinut olla vaikkapa kylä- tai nuorisolehden työstämistä, pieni yhteinen hankinta tai kunnostusprojekti. Nykyiset KyläLeader -varat käytettiin loppuun keväällä Pienten hankkeiden rahoitusta jatketaan keväällä 2014 PikkuLeader -nimellä, kun kansallinen rahoitus varmistuu.

8 Hanke-esimerkkejä Uusien toimijoiden tukemiseen liittyvät hankkeet Kunta ja hankkeen nimi Liminka, Partiokämpän tiskikatoksen rakentaminen Rantsila, Muurikkapannu ja tarvikkeet Siikajoki, Kyläkanootin hankkiminen Hankkeen toteuttaja Avustus Lyhyt hankekuvaus Limingan Partiotyöntuki ry Rantsilan Maa ja kotitalousseura ry Ruukin Kyläyhdistys ry 500 euroa Ulkotiskauskatoksen rakentaminen partiokämpälle. 285 euroa Omien välineiden hankkiminen kylätapahtumien muonitusta varten. 500 euroa 2-3 -paikkaisen kanootin ja varusteiden hankinta kaikkien kyläläisten ja matkailijoiden käyttöön. Tyrnävä, Koko kylä liikkuu Raahe, Elojuhlat Murron Kylätoimikunta Saloisten kylän Asukasyhdistys ry 500 euroa Matalan kynnyksen koko kylän liikuntatapahtumien järjestämistä varten urheiluvälineiden ja varaston hankinta. 500 euroa Syksyisen elojuhlaperinteen elvyttäminen Nuorten toiminnan tukemiseen liittyvät hankkeet Kunta ja hankkeen nimi Vihanti, (Elin)voimaa Alpuaan Vihanti, Bad Reputation Hankkeen toteuttaja Avustus Lyhyt hankekuvaus Nuorten ryhmä 400 euroa Entisen kyläkoulun tiloissa toimivan kaikkien kyläläisten käytössä olevan punttisalin kehittäminen ja laitehankinnat. Nuorten ryhmä 500 euroa Nuorten bändille laitehankintojen tekeminen. Siikajoki, Teatterikatselmukseen osallistuminen Nuorten ryhmä 500 euroa Siikajoen nuokkarin tyttöryhmä osallistui Nuori kulttuuri teatterikatselmukseen Helsingissä. Rantsila, Pikkujyväjemmarit Mankilan Kyläseura ry 500 euroa Viikoittaisen Pikkujyväjemmarikerhon aloittaminen ja retket.

9 9 2. NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2.1. Hallitus ja kalatalousryhmä on itsenäinen rekisteröity yhdistys, jonka ylin päättävä elin on vuosikokous. Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Raahessa. Kokouksen puheenjohtajana toimi apulaiskaupunginjohtaja Ilmo Arvela. Vuosikokous käsitteli sääntöjen määräämät asiat: hyväksyi raportin vuodelta 2012 ja käsitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Lisäksi vahvistettiin talousarvio vuodelle Tilintarkastajaksi valittiin HTM Jussi Pahkala ja toiminnantarkastajaksi Liisa Hiltunen. Varatilintarkastajaksi valittiin HTM Anne Karppinen-Salonpää ja varatoiminnantarkastajaksi Kaisu Tuomi. Toimintaryhmän hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana neljä kertaa. Sähköisten toimintojen kehittämisen myötä myös hallituksen kokouskäytäntöjä uudistettiin. Hallituksen kokousmateriaali laitettiin yhdistyksen web-sivuilla olevaan intranettiin. Kokousten ajan jäsenillä oli käytössä yhteinen verkko tarvittavine laitteistoineen. Hallitus käsitteli hankehakemuksia, ohjasi toimintaryhmän strategista toimintaa ja työsti uutta kehittämissuunnitelmaa ohjelmakaudelle yhdessä toimihenkilöiden kanssa. Hallituksen jäsenet toimivat myös tiedottajina ja aktivaattoreina sekä alueidensa toimijoiden ja toimintaryhmän yhteyshenkilöinä. Hallituksen kokoonpano vuonna 2013 on esitetty taulukossa 4. hallinnoi myös Perämeren rannikon kalatalousohjelmaa. Perämeren rannikon kalatalousohjelman toteuttamiseksi :n yhteyteen on perustettu kalatalousryhmä. Kalatalousryhmässä on jäseniä mukana olevista toimintaryhmistä, kuntien edustajia, yksi varsinainen jäsen :n hallituksesta ja kalatalouden, matkailun ja muun elinkeinotoiminnan edustajia. Kalatalousryhmän tehtävänä on käsitellä kaikki Perämeren rannikon kalatalousohjelmasta rahoitusta hakevat hankehakemukset ja antaa niistä lausunnot Kainuun ELY-keskukseen. Kalatalousryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana viisi kertaa. Taulukko 4. :n hallituksen kokoonpano vuonna Jäsenet Varajäsenet Hallituksen koko (lukumäärät) Miehet 8 7 Naiset 6 7 Nuoret (jos tiedossa) - - Kolmikanta (ohjelma-asiakirja luku 5.3.4) Paikallinen julkinen hallinto (lukumäärä) 4 4 Yhteisöt (järjestöt, yhdistykset, suuret yritykset) (lukumäärä) 5 5 Maaseudun asukkaat (lukumäärä) 5 5 Enimmäisaikasäännön noudattaminen (kyllä/ei) Voimassa olevat säännöt toimitettu (kyllä/ei) kyllä kyllä

10 Toimisto ja taloushallinto :n toimisto sijaitsee maantieteellisesti toiminta-alueen keskellä, liikenteellisesti hyvällä paikalla Ruukin kylässä Siikajoella. Yhdistyksen taloushallinto on ulkoistettu ja sitä hoitaa tilitoimisto Simo Salonen Oy. Nousevan Rannikkoseutu ry:n toimihenkilöt: toiminnanjohtaja Soila Haapsaari alkaen hankevalmistelija Riikka Hautala alkaen hankeaktivaattori Nina Kurunlahti alkaen hankesihteeri Harri Kontio alkaen kala-aktivaattori Risto Tolonen alkaen Toiminnanjohtaja Soila Haapsaari vastasi :n strategisesta kehittämisestä. Hänen tehtävänä olivat taloushallintoon liittyvät asiat, tiedottaminen, hankeaktivointi, hankkeiden valmistelu, kouluttaminen, sidosryhmä yhteistyö ja sihteerin tehtävät hallituksen kokouksissa. Hankevalmistelija Riikka Hautalan vastuualueina olivat taloushallinto, hankkeiden ja maksatushakemusten valmistelut. Nina Kurunlahti ja Harri Kontio toimivat hanketyöntekijöinä Yhteisöhautomo -hankkeessa. Heidän työtehtäviinsä kuuluivat mm. kylätoimijoiden ja yhteisötoiminnan aktivointi sekä koulutusten ja opintoretkien toteuttaminen. Risto Tolonen vastasi elinkeinokalatalouden hankeaktivoinnista Jäsenistö lähetti vuonna 2013 jäsenilleen kevät- ja syystiedotteen. Yhdistyksellä oli jäseniä 108 kpl (taulukko 5). Taulukko 5. :n jäsenet vuonna Jäsenet naisten lukumäärä miesten lukumäärä henkilöjäsenet yhteensä yritysten lukumäärä yhteisöjäsenten lukumäärä kuntajäsenten lukumäärä kaikki yhteensä 21kpl 33 kpl 54 kpl 3 kpl 43 kpl 8 kpl 108 kpl

11 Toiminnan rahoitus Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt :lle Maaseutuohjelman toteuttamiseen rahoitusta vuosille , josta hallinnon osuus on Lisäksi Maa- ja metsätalousministeriö myönsi rahoitusta Perämeren rannikon kalatalousohjelman toteuttamiseen vuosille Nouseva Rannikkoseutu ry:n käytettävissä ollut hankerahoitus vuonna 2013 on esitetty taulukossa 6. Taulukko 6: :n käytettävissä ollut hankerahoitus vuonna Taulukko ei sisällä yhdistyksen hallintorahaa. Toimenpide EU + Valtio kunnat yhteensä linja linja linja EKTR Yhteensä Yhdistyksen omat strategiset hankkeet YHTEISÖhautomo-hanke on jatkanut syksyllä 2011 alkanutta YHTEISÖhautomo-hanketta (vuonna 2013 hankeaktivaattorin ja hankesihteerin työpanos yhteensä 1,67 htv). YHTEISÖhautomo-hanke on viiden Pohjois-Pohjanmaalla toimivan leader-toimintaryhmän yhteinen hanke. Vuonna 2013 hankkeen toiminnan pääpaino on Norsun alueella kohdentunut yhteisöllisyyden vahvistamiseen, erilaisten verkostojen ja sitä kautta uusien tapahtumien luomiseen sekä lähidemokratian ja lähipalveluiden turvaamiseen. Hankkeen aikana on tähän mennessä tavoitettu Norsun toiminta-alueen 66 kylästä 55. Vuoden 2013 aikana hanke on järjestänyt tai ollut mukana yhteistyössä muiden kanssa järjestämässä yhteensä 64 erilaista aktivointi- ja verkostoitumistilaisuutta, yleisötapahtumaa, koulutusta tai opintomatkaa, joihin on osallistunut yhteensä arviolta noin 1911 kylä- ja yhdistystoimijaa, muuta toimijaa tai asukasta. Hankkeen työntekijät ovat osallistuneet erilaisiin tapahtumiin, yhteistyöpalavereihin sekä koulutuksiin ja verkostotapaamisiin. Hankeaktivaattori on ollut mukana Raahen lähidemokratia-työryhmässä ja Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n toiminnassa sekä Raahen kylät ry:n kokouksissa. Hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä Maaseudun sivistysliiton Koti maalla ja Uutispuuro -hankkeiden sekä Vihannin kinttupolkureitistö-hankkeen, Raahen Lähidemokratia-esiselvityshankkeen, YmpäristöAgro II-hankkeen ja Pohjoiset Kylät -hankkeen kanssa. Kylien suunnitelmallista kehittämistä on jatkettu laatimalla vuonna 2013 kyläkartat Tyrnävän Temmeksen ja Siikalatvan Mankilan kylille. Kyläkarttojen tuloksia on käytetty apuna kylän toiminnan kehittämisessä. Kylätoiminnan ja kehittämisen helpottamiseksi Temmeksen kylälle perustettiin oma kyläyhdistys keväällä Siikajoen Revonlahdella on käynnistetty ky-

12 12 län liiketoiminnallinen suunnittelu ja Raahen Ilveskorven kylällä hyvinvointisuunnitelman laatiminen lähipalveluiden turvaamiseksi. Hankeaktivaattori on ollut mukana myös Raahen kylien maaseutusuunnitelman päivitystyössä. Kylien ja toimijoiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä on tuettu vahvasti. Esimerkiksi Siikajoella on keskusteltu kylien yhteisen ulkoilureitistön tarpeesta ja Pyhäjoella kylät ovat käynnistäneet yhteistyössä kunnan kanssa Elävät kylät kilpailun kylien elävöittämiseksi. Vihannissa kylien yhteinen Kinttupolusto-hanke on kerännyt ympärilleen yhä uusia toimijoita yhteisten kokousten ja tallaustapahtumien kautta. Ystävyyskylätoimintaa ollaan käynnistämässä Raahen Alpuan ja Kuhmon Lentiiran kylien välille osana Oulun yliopiston pro gradututkielmaa. Hanke on ollut mukana toteuttamassa monia yhteisöllisyyttä, perinteitä ja alueen vahvuuksia hyödyntäviä tapahtumia. Isoimpia yleisötapahtumia ovat olleet Luovat kylät kulttuuritapahtuma Hailuodossa, Niittypäivä Limingassa, Värkkäpäivien sarja Limingassa, Kreivinsaaren joulutapahtumien sarja Siikajoella sekä Siltojen Temmes pyöräilytapahtuma Tyrnävällä. Tapahtumien toteuttamiseen on muodostettu paikallisia kulttuurin voimaryhmiä - eri toimijoiden muodostamia yhteistyöverkostoja. Tapahtumajulisteiden ohella on yhteistyössä Raahen Kylät ry:n kanssa toteutettu Raahen kylien tapahtumakortti Toinen numero hyviä käytäntöjä esittelevästä Yhteisö-lehdestä ilmestyi kesällä. Esitteitä on tehty mm. Siltojen Temmes pyöräilyyn ja Kinttupolkujen tallaustapahtumiin. Raahen kylien tiedotuslehden toteuttamiseksi on kartoitettu toteutuksen eri vaihtoehtoja. Mitä kuuluu kylät? kylien ja kunnan neuvottelutilaisuuksia on pidetty Siikajoella ja Pyhäjoella. Tilaisuuksissa on vaihdettu ajankohtaisia kuulumisia ja sovittu jatkoyhteistyöstä. Yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kanssa kylien yhteyshenkilöt ovat tällä hetkellä Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen kunnissa. Kylien ja kunnan yhteistyötä on viety eteenpäin järjestämällä avoimia keskustelutilaisuuksia liittyen yksityisteiden hoitoon, lähidemokratian toteuttamiseen, kylien liiketoiminnan edistämiseen ja tuulivoiman suunnitteluun. Tilaisuuksissa on ollut mukana kunnan virkamiehiä ja luottamushenkilöitä sekä kylien toimijoita. Teemapohjaiset kokoontumiset ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi saada toimijat yhteisen pöydän ääreen. Pyhäjoella ja Siikajoella toteutetut kyläkierrokset ovat koonneet kylien ja kuntien toimijoita yhdessä tutustumaan omaan kotiseutuun ja sen vahvuuksiin. Ikäihmisten kotona asumista tukevien palveluiden kehittämistä Raahen alueella on ideoitu yhteistyössä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Hanke on järjestänyt yhteensä kuusi opintomatkaa vuoden 2013 aikana. Skotlantiin, Kainuuseen ja Vaasaan suuntautuneet opintomatkat on järjestetty yhteistyössä muiden Yhteisöhautomo-hankkeessa mukana olevien leader-ryhmien kanssa. Lisäksi on käyty tutustumassa Yläkemijoen lähidemokratia-malliin, osuuskunnan voimin pyöritettävään Ullavan kyläkauppaan sekä virkistysreittien tekoon ja tuotteistamiseen Pudasjärvellä. Hankesihteeri oli mukana Inno-Leader-hankkeen Irlannin opintomatkalla ja hankeaktivaattori Siika-Pyhäjokiliiton järjestämällä tutustumismatkalla Kainuun Nuotta ry:n palvelutoimintaan. Kuluneen vuoden aikana hanke on järjestänyt seitsemän eri koulutusta yhdistyksen verotukseen ja taloushallintoon sekä kädentaitoihin ja perinteisiin liittyen (esim. punamulta-kurssi, riukuaidan tekoinfo, saunavasta-kurssi, linnunpönttö- ja himmelikurssit). Perinteisiin liittyvät pienimuotoiset koulutusinfot, joihin liittyy vapaata yhdessäoloa ovat osoittautuneet hyviksi tavoiksi yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Pyhäjoella Pirttikoskella on ideoitu kylähistoriikin tekoa ja Ylivieskan Kantokylää, Raahen Lampinsaarta ja Lumijoen Hirvasniemeä on avustettu kyläsuunnitelman päivystyössä.

13 Perämeren rannikon kalatalouden aktivointihanke Aktivointihankkeen puitteissa käynnistettiin ammattikalastajien tieto /taidon taltiointi tulevia sukupolvia varten. Vähempiarvoisen kalan käyttöä edistettiin Kokkolan kalamarkkinoilla, jossa ammattikalastajat opastivat käytännössä kalan hyödyntämistä. Kalatalousryhmästä rahoitetuissa hankkeissa pääosassa olivat uusien pohjarysien kehittäminen ja hyljekarkotinkokeilut. Pohjarysien tavoitteena oli ahvenen ja pikkusiian pyynnin helpottaminen, hyljekarkottimilla yritettiin taas vähentää hyljetuhoja. Kalatapahtumasarjaan saatiin luotua uusi kalatapahtuma; Vihiluodon kalastajapäivät, jonka yhteydessä kala-asioita esitellään myös kaupunkilaisille. Alueen kalastusmatkailun ja luontomatkailun yhteistyön lisäämiseksi sekä alueen matkailutarjonnan monipuolistamiseksi valmisteltiin kalastus- ja luontomatkailuhanke. Ammattikalastajat hakivat tukea mm. kalankäsittelytiloihin ja verkonpauloituskoneisiin Yrttien käyttö eläinten hyvinvoinnissa (yritysryhmähanke) Yrttiuurtajat on yhdeksän aktiivisesti yrttien parissa toimivien verkosto Siikajoelta, Siikalatvasta ja Vaalasta. Useat heistä ovat toimineet yrttien parissa jo parikymmentä vuotta. Kaikilla on hyvä koulutustausta yrttien kasvatukseen, käyttöön ja hoitovaikutuksiin. Yritysryhmähankkeen tavoitteena on vahvistaa yrittäjien osaamista, luoda markkinoille yhteinen tuoteperhe ja kehittää yrittäjien välistä yhteistyötä ja markkinointia. Kuluvana vuonna yrittäjien osaamista ja tuotteistamista on vahvistettu yhteisissä tuotekehityspajoissa, joita on pidetty viisi kertaa. Yrittäjät ovat kehitelleet hankkeen aikana yksin ja yhdessä yli 30 yrttituotetta. Yhteiselle tuoteperheelle on suunniteltu yhteinen tuotemerkki ja pakkaukset. Tuotteiden koemarkkinointia testattiin Ruukin luomumarkkinoilla. Loppuvuodesta aloitettiin yrittäjien yhteisen verkkokaupan työstäminen.

14 InnoLeader-hanke Osana uuden ohjelmakauden valmistelua, ja Päijänne-Leader ry käynnistivät vuonna 2013 alueiden välisen InnoLeader-hankkeen kehittämään yhdistysten toimintaa ja hallintoa. Paikalliskehittäminen vaatii niin toimihenkilöiden kuin hallituksen jäsenten jatkuvaa osaamisen päivittämistä, yhdistyksen sisäisten prosessien ja työkalujen kehittämistä. Eurooppa 2020-strategiassa maaseudun kehittämisen tavoitteena on edistää älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua. Strategiassa korostetaan uusien innovaatioiden luomista. Innovatiivinen toiminta on huomioitu myös :n ja Päijänne-Leader ry ohjelmaluonnoksissa. Uusiutumisesta ja alueen innovaatioista syntyy uutta elinvoimaa. Inno- Leader-hankkeessa luodaan pohjaa ja työkaluja alueellisten innovaatioympäristöjen kehittämiseen. InnoLeader-hankkeen puitteissa :n henkilöstö ja hallitus kävivät Irlannissa opintomatkalla Mukana oli Päijänne-Leaderin toiminnanjohtaja Liisa Häme, joka toimi matkan järjestäjänä, sekä neljä kyläsuunnittelijaa Hämeen seudulta. Opintomatkan tavoitteena oli kv-valmiuksien parantaminen sekä paikallisen Leader-ryhmän toimintatapoihin ja hankkeisiin tutustuminen. Opintomatka suuntautui Ballyhouran alueelle, joka sijaitsee Limerickin ja Corkin välissä, noin 200 km Dublinista lounaaseen. Alueella toimiva Ballyhoura Development Ltd on laaja-alainen ja arvostettu toimintaryhmä, joka toteuttaa Leaderin lisäksi useita muitakin ohjelmia. Opintomatkan aikana kävimme katsomassa yli kymmenen Leader-hankkeen tuloksia, joista puolet liittyivät matkailuun ja puolet kylien kehittämiseen. Yksi mielenkiintoisimmista kohteista oli maastopyöräilykeskus, jonka reitistöt kattoivat 100km maastopyöräilyreittejä, 100 km kävelyreittejä ja ratsastusreittejä. Maastopyöräilykeskuksen vuosittainen kävijämäärä oli yli ja ensi kesänä siellä järjestetään maastopyöräilyn EMkisat ja kävimäärien odotettiin triplaantuvan viidessä vuodessa. Vierailimme myös kulttuurikeskuksessa, joka oli perustettu yhdelle Irlannin arkeologisesti merkittävimmistä alueista. Kulttuurikeskuksen lähistöllä kävimme tutustumassa myös Irlannin suurimpaan kiviympyrään, joka tiettävästi on toiseksi suurin koko maailmassa heti Stonehengen jälkeen. Meidänkin alueellamme voisimme enemmän tuoda esille muinaismuistomerkkejä ja historiaamme. Yksittäisten matkailukohteiden lisäksi Ballyhouran alueella oli tehty jokaisen kylän alueelle omat turistikohteiden info- ja karttataulut. Vanhoja raunioita Irlannissa on todella paljon ja niiden kunnossapitoon panostetaan. Kylien kehittämisen osalta Irlannissa on hyvin samansuuntaisia haasteita kuin Suomessakin. Mielenkiintoista oli, että Charlevillessä kyläsuunnitelma oli tehty 77 paikallisen yhdistyksen yhteistyönä. Kyläsuunnitelmien tekoon otettiin mukaan myös viranomaisia jo suunnitteluvaiheessa.

15 Viestintä ja koulutustoimenpiteet Toimintaryhmän ulkoisen tiedotuksen piiriin kuuluvat useat eri tahot alkaen alueen asukkaista aina Maa- ja metsätalousministeriöön. Tiedottaminen tapahtuu toimintaryhmän julkaisemien esitteiden, tiedotuslehtien, internet-sivujen, sosiaalisen median ja sähköpostin kautta. Tietoa levitetään myös kuntavierailujen, hankeiltojen, koulutuksien, vuosikokouksen sekä yleisölle avointen tilaisuuksien yhteydessä. Toiminnanjohtaja johtaa viestintää muiden toimihenkilöiden avustuksella. Viestintää kehitetään saadun palautteen avulla, jota kerätään yhteisissä tapahtumissa ja kokoontumisissa suoralla asiakaskontaktilla tai kyselyillä. Tiedottamisen päämääriä ovat: hanketietouden levittäminen tasapuolisesti sidosryhmäsuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen alueen potentiaalisten kehittäjien innostaminen mukaan toimintaan alueen yleisen vetovoimaisuuden parantaminen. Vuonna 2013 tärkeimpänä tiedottamisen kanavana toimivat web-sivut, facebook ja sähköposti. Kuluvana vuonna julkaisi useita lehdistötiedotteita sekä kaksi jäsentiedotetta. Yhdistyksen toiminnasta ja sen rahoittamista hankkeista oli useita juttuja paikallislehdissä ja haastatteluja radiossa. :n toiminnasta ja hanke-esimerkeistä tehtiin englanninkielinen esite. Vuonna 2013 Yhteisöhautomo hankkeen puitteissa tehtiin viiden toimintaryhmän alueelle Yhteisö-lehti (tiedotuslehti). Myös Perämeren rannikon aktivoinhankkeen osalta työstettiin ammattikalastajille ja sidosryhmille suunnattu Perämeren kalauutiset Järjestetyt aktivointi ja koulutustilaisuudet järjesti vuonna 2013 seuraavat tilaisuudet: Kylien kokous, Vihanti , osallistujia 11 Tiet kuntoon -infotilaisuus, Raahe , osallistujia 81 Luovat kylät -suunnittelupalaveri, Hailuoto , osallistujia 4 Yhdistyksen kirjanpito ja taloushallinto -koulutus, Tyrnävä , osallistujia 29 Yläkemijoen opintomatka, Rovaniemi , osallistujia 20 Kreivinsaaren ideapalaveri, Siikajoki , osallistujia 13 Kyläkartta ideapalaveri, Tyrnävä , osallistujia 32 Vihannin kylien kokous, , osallistujia 5 Linnunpönttö -kurssi, Tyrnävä , osallistujia 26 Temmeksen kyläyhdistysilta, Tyrnävä , osallistujia 32 Kylien kokous, Vihanti , osallistujia 10 Temmeksen kyläyhdistyksen perustava kokous, Tyrnävä , osallistujia 16 Kreivinsaaren ideapalaveri, Siikajoki , osallistujia 8 Vihannin kylien kokous, Vihanti , osallistujia 8 Pajutyöilta, Lumijoki , osallistujia 8 Siltojen Temmes -ideapalaveri, Tyrnävä , osallistujia 5 Pirttikosken kyläkokous (kylähistoriikin teko), Pyhäjoki , osallistujia 7

16 16 Opintoretki Ullavan kyläkauppaan, , osallistujia 17 Siltojen Temmes -suunnittelupalaveri, Tyrnävä , osallistujia 4 Linnunpönttöjen värkkäys, Rantsila , osallistujia 11 Siltojen Temmes suunnittelupalaveri, Tyrnävä , osallistujia 12 Opintomatka Pudasjärvelle (reitistöjen teko ja tuotteistus), , osallistujia 8 Punamulta-kurssi, Hailuoto , osallistujia 14 Kyläilta ja -kierros Ruukissa, Siikajoki , osallistujia 16 Teollisuuspolku-kierros, Siikajoki , osallistujia 12 Saunavasta-kurssi, Tyrnävä , osallistujia 20 Kylien liiketoiminta -seminaari, Vihanti , osallistujia 20 Kreivinsaaren ideapalaveri, Siikajoki , osallistujia 8 Sammalnalle-kurssi, Lumijoki , osallistujia 6 Kreivinsaaren joulutapahtuma -palaveri, Siikajoki , osallistujia 10 Kinttupolku-kokous (kylien yhteinen kokous), Vihanti , osallistujia 15 Kreivinsaaren joulu -suunnittelupalaveri, Siikajoki , osallistujia 8 Joulutapahtumien valmistelupaja, Siikajoki , osallistujia 7 Kyläilta Ilveskorpi (hyvinvointisuunnitelma), Vihanti , osallistujia 5 Kyläilta Revonlahdella (liiketoimintasuunnittelu), Siikajoki , osallistujia 13 Kinttupolku-kokous, Vihanti , osallistujia 25 Kyläilta Lampinsaaressa (hankkeet ja kyläsuunnitelma), Vihanti , osallistujia 8 Norsun järjestämiin aktivointi- ja koulutustilaisuuksiin osallistui vuonna 2013 yhteensä 569 henkilöä. Osa henkilöistä on osallistunut useampaan tilaisuuteen, eikä sitä ole tässä huomioitu Osallistuminen koulutuksien ja tilaisuuksien toteutukseen on osallistunut vuonna 2013 seuraavien tilaisuuksien toteuttamiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa: Kylillä Tuulee, Kalajoki , osallistujia 78 Värkkäpäivät (linnunpönttöjen teko), Liminka , osallistujia 23 Yrittäjien aamukahvit, Liminka , osallistujia n. 17 Värkkäpäivät (virkkaus), Liminka , osallistujia 9 P-P:n maakunnan paikallinen maaseudun kehittäminen ohjelmakaudella , Liminka Lähidemokratia-seminaari, Raahe , osallistujia 25 P-P:n Leader-ryhmien voimaantumispäivät, Kuusamo Kainuun opintomatka (teemana kylien liiketoiminta), , osallistujia 47 Yritystuki-info, Raahe

17 17 Värkkäpäivät (antiikkia, antiikkia ja Pehkolan tilavierailu), Liminka , osallistujia 59 Kyläsuunnitelman päivityskoulutus, Ylivieska , osallistujia 8 Mitä kuuluu kylät?, Pyhäjoki , osallistujia 14 Luovat Kylät -kulttuuritapahtuma, Hailuoto , osallistujia 99 Perinneaitaa ja ympäristötietoutta -tapahtuma, Siikajoki , osallistujia 30 Siltojen Temmes -pyöräilytapahtuma, Tyrnävä , osallistujia 50 Nuorten opintoretki Vaasaan, , osallistujia 19 Pyhäjoen kylien kierros, Pyhäjoki , osallistujia 40 NiittyPäivä (päivä maatilalla tapahtuma), Liminka , osallistujia 232 Vaella vanhaa Vihantia -testaustallaus, Vihanti , osallistujia 36 Värkkäpäivä (uutisrieskan teko), Liminka , osallistujia 19 Alpuan Tallaus, Vihanti , osallistujia 30 Värkkäpäivä (perinneleipominen), Liminka , osallistujia 11 Yritystuki-info, Raahe Raahen Lähidemokratia-keskustelutilaisuus, Raahe , osallistujia 53 Opintomatka Skotlantiin (teemana yhteiskunnallinen yrittäjyys), , osallistujia 25 Värkkäpäivä (himmelin teko), Liminka , osallistujia 24 Mitä kuuluu kylät? -tilaisuus, Siikajoki , osallistujia 21 Kylillä tuulee -keskustelutilaisuus, Raahe , osallistujia 33 + nettiseuraajia n. 30 Elävät kylät -kyläkilpailun julkistamistilaisuus, Pyhäjoki , osallistujia 17 Kreivinsaaren joulukauden avajaiset, Siikajoki , osallistujia n. 400 Koko perheen Joulupaja Kreivinsaaressa, Siikajoki , osallistujia 50 P-P:n Leader-ryhmien strategiapäivät, Kalajoki Tunnelmallinen joululauhetki Kreivinsaaressa, Siikajoki , osallistujia n. 15 Tyrnävän kunnanhallitus, , osallistujia 12 Siikajoen kunnanhallitus, , osallistujia 13 Pyhäjoen kunnanhallitus, , osallistujia 10 Limingan kunnanhallitus, , osallistujia 14 Raahen kaupunginhallitus, , osallistujia 9 Hailuodon kunnanhallitus, , osallistujia 11 Lumijoen kunnanhallitus, , osallistujia 12 Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestettyihin aktivointi ja koulutus tilaisuuksiin osallistui yhteensä n henkilöä.

18 Toimihenkilöiden osallistuminen koulutuksiin ja tilaisuuksiin Yhdistyksen toimihenkilöt ovat osallistuneet vuonna 2013 seuraaviin muiden toimijoiden järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin: MTK- ja Leader-toiminnanjohtajien yhteistyöseminaari, Seinäjoki , osallistujia 1 Suuri veroilta (yhdistysverotus), Oulu , osallistujia 1 P-Pmaan maaseutuverkoston ajatuspaja, Pyhäjärvi , osallistujia 2 Kaivosilta, Raahe , osallistujia 1 Maaseudun- ja aluekehittäjien alueelliset ohjelmapäivät, Kuusamo , osallistujia 1 MaaseutuNyt, Oulu , osallistujia 1 Leader-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät, Helsinki , osallistujia 2 P-P:n ELYn ja Leader-ryhmien Y&H-pöytä, Oulu , osallistujia 2 Hanketoimijoiden verkostosymposium, Oulu , osallistujia 1 LINC Finland tapahtuma, Iisalmi , osallistujia 1 Maaseutututkijatapaaminen, Kalajoki , osallistujia 2 Leader-ryhmien laatutyöpaja, Oulu , osallistujia 5 Kuntamarkkinat, Helsinki , osallistujia 1 Hanke- ja yritystukien videokoulutus, Oulu , osallistujia 2 Lokaali 2013, Tammela , osallistujia 1 Pohjois-Pohjanmaan kyläpäivät, Oulu , osallistujia 2 Leader-ryhmien laatutyöpaja, Rovaniemi , osallistujia 1 Leader-ryhmien laatutyöpaja, Vuokatti , osallistujia 2 Horizon 2020 kick off -videotilaisuus, Siikajoki , osallistujia 1 Paikallisen kehittämisen työpaja, Tampere , osallistujia 1 Kylätoimijan talouspakki -koulutus, Tampere , osallistujia 1 Opintomatka hallitukselle ja toimihenkilöille, Irlanti , osallistujia 8 Paikallisen kehittämisen työpaja, Oulu , osallistujia 2 Leader-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät, Hämeenlinna , osallistujia 4 Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelman neuvottelupäivät, Hämeenlinna , osallistujia 4 Leader-ryhmien laatutyöpaja, Oulunsalo , osallistujia 5 Voimistuvat kylät 2 -neuvottelutilaisuus, Oulu , osallistujia 2 Pohjois-Pohjanmaan maaseutufoorumi, Siikajoki , osallistujia 3 P-P Kylät ry:n vuosikokous, Liminka , osallistujia 1 Leader-foorumi, Helsinki , osallistujia 4 Leader-ryhmien laatutyöpaja, Oulu , osallistujia 2 Kainuun Nuotta ry:n toimintaan tutustumismatka, Kainuu , osallistujia 1 Raahen Kylät ry:n/sofy -kokouksiin osallistuminen 13.2., ja Raahen Lähidemokratia-työryhmän kokouksiin osallistuminen 3.1., 11.1., 22.2., 4.3., ja P-Pmaan Kylät ry:n hallituksen kokouksiin osallistuminen 24.1., 3.4., 12.6., 28.8., ja

19 Toiminnan arviointi Seuranta ja arviointi ovat oleellinen osa kehittämistyötä ja hyvää toimintatapaa. Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallinnoimien Maasedun kehittämis- ja Perämeren rannikon kalatalousohjelmien osalta asetettujen määrällisten tavoitteiden ja laadullisen arvioinnin kautta saadaan seurantatietoa ohjelmatyön ja hankkeiden vaikuttavuuden arvioimiseen. Seurantatietoa kerätään koko ohjelmakauden ajan. Hankkeiden osalta hankehakijat täyttävät loppumaksatuksen yhteydessä indikaattorilomakkeen lisäksi hankkeen vaikutusten arviointilomakkeen. Ryhmän itsearviointi on jatkuva prosessi, toimintatapoja muokataan tarvittaessa saadun asiakaspalautteen pohjalta. Lisäksi vuosittain toimintatapoja tarkastellaan vuosiraportteihin liitettävien tunnuslukujen perusteella. 3. NÄKYMIÄ VUODEN 2014 TOIMINTAAN Leaderin osalta viimeiset käyttämättömät varat sidotaan hankkeisiin. Keväällä hankeaktivoinnin sijaan pääpaino on maksatusten loppuun saattamisessa. Vuoden vaihteessa käynnistetään loppuraportin työstäminen ohjelmakaudesta Maaliskuussa viimeistellään :n kehittämissuunnitelma ministeriön antaman palautteen pohjalta. Kuntien kanssa käydään viimeiset kuntaraha neuvottelut. Lopullinen kehittämissuunnitelma toimitetaan ministeriöön huhtikuun lopussa. osallistuu valtakunnalliseen Maaseutuverkoston hallinnoimaan Laatutyö-hankkeseen. Laatutyön vetäjänä toimii Ramboll Oy. Valtakunnallisen Laatutyöhankkeen tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa paikallista kehittämistyötä. Prosessin aikana Nouseva Rannikkoseutu laatii yhdistykselle oman laatukäsikirjan. Laadunhallinnalle asetetaan koko organisaation toiminnan kattava visio, strategia sekä toimintapolitiikka. Tämän lisäksi luodaan pohja toimintajärjestelmän dokumentoinnin ja hallinnan suhteen sekä tehdä suunnitelma toimintajärjestelmän tehokkaaseen käyttöönottoon tarvittavista resursseista. :lle laaditaan myös ensimmäinen strateginen henkilöstösuunnitelma. Henkilöstösuunnitelma sisältää henkilöstön ja hallituksen koulutussuunnitelman. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että yhdistyksen palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana on :n kehittämissuunnitelma Leader-brändiä yhdenmukaistetaan valtakunnan tasolla. :ssä vaihdetaan vanha logo uuteen, toimiston ikkunateippaukset uusitaan, samoin web-sivujen yleisilme. Uusi ilme lanseerataan keväällä. osallistuu myös valtakunnalliseen Leader-viikkoon Tavoitteena on, että paikalliset asukkaat voivat tutustua hankkeisiin ja muuhun Leader-toimintaan. Landepaku vierailee silloin esimerkiksi Tyrnävän ja Limingan alueella. Myös kyläyhdistyksiä innostetaan järjestämään viikon aikana kylissä erilaista toimintaa. Uuden ohjelmakauden myötä lainsäädäntö, asetukset ja tukimuodot muuttuvat. Suurin muutos tulee olemaan hankkeiden haun siirtyminen Hyrrä-sähköiseen asiointijärjestelmään. Hyrrän käyttöönotto vaatii toimihenkilöiden koulutusta sekä prosessien entistä tiiviimpää yhteensovittamista ELY-keskuksen kanssa. Hankehaun auettua myös kentän opastus Hyrrän osalta vaatii normaalia enemmän resursseja.

20 20 Syksyllä käynnistetään yritystukien haku. Uusista yritystukimuodoista tiedotetaan ja aktivoidaan kenttää. Osallistutaan tiedottajina yrityksille suunnattuihin tilaisuuksiin ja koulutuksiin. (Yleishyödyllisten hankkeiden haku käynnistyy luultavasti vuonna 2015). KyläLeader muutetaan PikkuLeaderiksi (sääntöjä päivitetään) ja haku käynnistetään keväällä. :n toimihenkilöt jatkavat verkostoyhteistyötä paikallisissa, maakunnallisissa sekä kansallisissa työryhmissä ja ohjausryhmissä. työntekijät ovat edustettuina Raahen seudun yritystoimijoiden PyöreässäPöydässä. Raahen alueen kuntalainen keskiössä -työryhmässä. Maakunnallisen kylien edunvalvonta järjestössä Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n hallituksessa (varsinaisen - ja varajäsenen paikka). Valtakunnallista kylätoimintaa ja muuta paikallislähtöistä kehittämistä edistävässä Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksessa (varsinainen jäsen). Elinkeinokalatalouden osalta valtakunnallisessa EMKR:n valmistelutyöryhmässä. InnoLeader- hankkeessa jatketaan toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenten osaamisen vahvistamista sekä kv-valmiuksien parantamista. Helmikuussa käynnistetään toimihenkilöiden kv -opintopiirit, maaliskuussa pidetään hallituskoulutukset ja syksyllä tehdään opinto- / partnerinhaku matka Viroon. Syksyllä aloitetaan paikallisen innovaatioympäristön kehittäminen Norsun kärsä -kilpailun suunnittelulla ja ideapankin työstäminen Norsun web-sivuille. Vuosittain pidettävä valtakunnallinen paikallistoimijoiden juhla LOKAALI järjestetään syyskuussa 2015 Raahessa. Tapahtuman valmistelut aloitetaan hyvissä ajoin yhteistyössä Raahen kaupungin, P-Pmaan Kylät ry:n ja muiden toimijoiden kanssa. Lokaali-tapahtuma kokoaa vuosittain toimijaa ympäri Suomen vaihtamaan ajatuksia sekä tutustumaan järjestävän paikkakunnan kyliin ja toimintaan. Tapahtumassa palkitaan myös ansioituneet paikalliskehittäjät. :n toiminta-alueella laajakaistayhteyksien runkoinfrastruktuuri on pääosin rakennettu, mutta kyläverkkojen rakentaminen on kesken. Alueella tiedotetaan ja aktivoidaan kyläverkkojen rakentamismahdollisuuksista. Uuden ohjelmakauden käynnistyttyä, Leaderistä voi saada rahoitusta myös kyläverkkojen toimintaedellytysten selvittämiseen. Yhteisöhautomo-hankkeen viimeisenä toimintavuonna pääpaino on hankkeessa jo aloitettujen toimintojen loppuun saattaminen. Lisäksi tehdään hankkeen loppujulkaisu/hyvien käytöntöjen ohjekortisto, kolmas yhteisö-lehti sekä järjestetään päätösseminaari/opintomatka osuuskunta-teemalla. Hankkeen viimeisenä vuonna keskitytään myös aiempaa enemmän viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen. Maakunnalliseen kylätiedottaja-verkoston luomiseen osallistuminen, Norsun alueen kylätoimintaa esittelevien www-sivujen sisällön ajantasaistaminen sekä Siikajoen tapahtumien vuosikellon laatiminen ovat tulevia toimia. Myös kylien ja eri toimijoiden verkostoitumista syvennetään. Esimerkiksi Siikajoen kylien reittihankkeen ja Siikajokivarren yhteisen matkailuhankeen edistäminen sekä Kreivinsaaren saaminen yhdistysten yhteiseksi toimintaympäristöksi ovat keskeisiä tavoitteita viimeiselle vuodelle. Alpuan ja Lentiiran välisen yhteistyön konkretisoimista jatketaan järjestämällä vierailuja puolin ja toisin. Raahessa toteutetaan alkukesästä kyläkierrokset yhteistyössä kaupungin maaseutuhallinnon ja kylien kanssa. Lähipalvelu- ja lähidemokratia-teemojen edistämistä jatketaan järjestämällä mm. yhteistyössä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa ikäihmisten palveluita pohtiva seminaari ja toteuttamalla aiheesta kysely Raahen alueen asukas- ja kyläyhdistyksille. Kylien lähipalveluasiaa pidetään aktiivisesti esillä.

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1. Yleistä Peräpohjolan Leader ry toteuttaa paikallisen kehittämisen strategiaa Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Leader YHYRES Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Suomessa 54 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli 3000. Leader YHYRES toiminta-alue: Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETPÄHÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. Yleistä Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä ETPÄHÄ

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseuturahastosta

Ajankohtaista maaseuturahastosta Ajankohtaista maaseuturahastosta Maaseuturahaston rahoitusinfo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 27.11.2015 Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Sivu 1 4.12.2015 Yhteenveto vuodesta 2015

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA Hankkeen hakijana on Siikajoen kunta. Hankkeeseen on sitoutunut xx yhdistystä, joista löytyy käytännön hankekokemusta. Tekstiä hakijasta. Siikajoen kunta

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Leader-ryhmän pj:n työ ministeriön näkökulmasta. Leader-puheenjohtajien tapaaminen Laura Jänis, MMM

Leader-ryhmän pj:n työ ministeriön näkökulmasta. Leader-puheenjohtajien tapaaminen Laura Jänis, MMM Leader-ryhmän pj:n työ ministeriön näkökulmasta Leader-puheenjohtajien tapaaminen 3.9.2016 Laura Jänis, MMM Leader-työn tavoitteet ja periaatteet Leader-työn tavoitteet Oman alueen kehittäminen Paikallisen

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseutuohjelman mahdollisuudet Satakunnassa 2014-2020 Maakunnallinen infotilaisuus Noormarkussa 12.2. 2015 Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Kolme

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI. Oulun Seudun Leader 2015

VUOSIRAPORTTI. Oulun Seudun Leader 2015 VUOSIRAPORTTI Oulun Seudun Leader 2015 2 1. Strategian toteuttaminen vuosina 2014-2015 Oulun Seudun Leaderin strategian 2014-2020 toteutus alkoi toden teolla vasta toukokuussa 2015, kun maaseuturahaston

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen

Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen 12.2.2016 Arviointi tukee toiminnan kehittämistä Arviointi on väline toiminnan kehittämiseen ei tarkastus tai arvostelu. Ohjelman

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet ja niihin sisältyviä tehtäviä Tavoitteet Mitä tavoitteita kyseiseen

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Asetuksista/ hanketoiminta

Asetuksista/ hanketoiminta Leader 2014-2020 Asetuksista/ hanketoiminta Kehittämishankkeet Koulutus, tiedonvälitys, selvitykset, suunnitelmat Palveluiden kehittäminen Kylien kehittäminen, maisemien ja kulttuuri- ja luonnonperinnön

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2. L-metodi (suomalainen) versio 2.0 Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.2008 Kemiön Kasnäs Torsti Hyyryläinen HY-Ruralia, Rural Studies -verkosto Esityksen

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

Kustannusarvio: Koordinointi euroa, julkisen tuen osuus 100 % Alahankkeet euroa (suunnitelma), julkisen tuen osuus 80 %

Kustannusarvio: Koordinointi euroa, julkisen tuen osuus 100 % Alahankkeet euroa (suunnitelma), julkisen tuen osuus 80 % HANKESUUNNITELMA RANNIKKOSEUDULLA TAPAHTUU teemahanke Tiivistelmä Nouseva Rannikkoseutu ry:n Rannikkoseudulla tapahtuu teemahanke kokoaa yhteen useita alahankkeita, joissa toteutetaan pienehköjä tapahtumiin

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

(ESR ja EAKR) 6.5.2014

(ESR ja EAKR) 6.5.2014 Rakennerahastojen (ESR ja EAKR) hallintouudistus t ELY -keskuksessa sessa 6.5.2014 Paula Alho Rakennerahastojen hallinnointiuudistus Rakennerahastoasioiden hallinnointi keskitettiin vuoden 2014 alusta

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Helsinki 21.1.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 24.1.2016 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston osapuolten

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet ja Satakunnan alueelliset painopisteet

Maaseuturahaston toimenpiteet ja Satakunnan alueelliset painopisteet Maaseuturahaston toimenpiteet ja Satakunnan alueelliset painopisteet 2014-2020 Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Timo Pukkila 11.2.2015 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma Kainuun maaseuturahoitus kaudella ; Oulu

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma Kainuun maaseuturahoitus kaudella ; Oulu Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma 2014-2020 Kainuun maaseuturahoitus kaudella 2014 2020; Oulu 25.2.2015 Sivu 1 26.2.2015 Toiminnan visio Kainuun maaseutu tarjoaa turvallisen, toimivan, viihtyisän

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2012 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013

Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013 Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue 18.11.2014 Pohjois-Pohjanmaan yritystuet 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry n kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2009 HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA KOULUTUSHANKE 4013 Suvi-Media koulutushanke

Lisätiedot