Toimintakertomus. VAK ry 66. toimintavuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus. VAK ry 66. toimintavuosi"

Transkriptio

1 213 Toimintakertomus VAK ry 66. toimintavuosi 1

2 Lukijalle VAK ry on pitkän historiansa aikana toteuttanut toimintaansa sillä ajatuksella, että ihminen on tärkein. Yhdistys on aikoinaan perustettu niukkoina sodan jälkeisinä vuosina auttamaan vapaaehtoisesti riippuvuudesta eroon pyrkiviä. Yhdistyksessä on aina tehty työtä asiakkaan parhaaksi. Toimintatavat ja -edellytykset ovat vuosikymmenten kuluessa muuttuneet monella tavalla. Myös asiakaskunnassa on tapahtunut muutoksia. Suomen taloudellinen tilanne sekä edelleen käymistilassa oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus vaikuttivat kuntien halukkuuteen ja mahdollisuuksiin ostaa palveluja. Vuoden 213 aikana asiakaskysyntä vaihteli todella paljon. Valtakunnallisesti laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen kysyntä on vähentynyt ja tulee edelleen vähenemään. Päihdepalvelujen avo- ja laitosyksiköitä on maassamme viime vuosina ajettu alas ja sama kehitys näyttää jatkuvan. Taloudellista tulosta saatiin kuitenkin tasapainotettua, mutta tämä vaati monenlaisia toimenpiteitä. Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin sekä Mikkeli-yhteisössä että Kankaanpään A-kodissa. Näiden seurauksena A-kodissa toteutettiin lomautuksia loppuvuonna ja päätettiin supistaa toimintaa vuoden 214 alusta. Lääkkeetön psykososiaalinen kuntoutus on edelleen se, mitä yhdistyksen toimipaikoissa toteutetaan ja halutaan pitää ensisijaisena. Kuntoutuksen toteuttamisessa vaaditaan yhä enemmän myös psykiatrian osaamista, koska asiakkaiden psyykkinen kunto on usein heikko kuntoutuksen alkaessa. Yhdistyksessä nähdäänkin nimenomaan psykososiaalisen kuntoutuksen esillä pitäminen yhä tärkeämpänä. Myös asiakkailta tullut palaute puoltaa tätä. Asiakkaat kertovat usein miten merkityksellistä on ollut, että on ollut mahdollisuus kunnolla pysähtyä oman elämäntilanteen ääreen ja saada vertaistukea sekä ammattilaisten tukea elämänmuutoksen toteuttamiseen. Fyysinen etäisyys omaan elinympäristöön on auttanut näkemään asioita selkeämmin. Yhteisö toimii korvaamattomana tekijänä muutoksessa, se on peili, jota ei voi huijata. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on elinehto järjestölle. Yhdistys toimii Suomen Terapeuttisten Yhteisöjen Ystävät ry:ssä, joka järjesti vuotuisen Huumetyöläisten Neuvottelupäivän Yhteistyössä Tampereen seudun järjestöjen kanssa jatkettiin Kirkas Mieli -toimintaa alkuvuoden ja muita yhteistyöhankkeita on vuoden aikana ollut myös vireillä. Yhdistyksessä pitkään toimineita vaikuttajia jäi pois toukokuussa. Taloudenhoitaja Maili Suonperä jäi pois tehtävästään vuosikokouksen jälkeen ja hallituksen jäsen Juhani Nuorala VAK ry:n hallitus ja jäsenet kiittävät lämpimästi heitä työpanoksestaan yhdistyksessä ja toivottavat leppoisia päiviä tulevaisuudessa. Uutena jäsenenä yhdistyksen hallituksessa aloitti lehtori Anja Sirén Yhdistys jatkaa toimintaansa hyvinä koetuin periaattein. VAK ry tuottaa edelleen valtakunnallisesti kuntoutuspalveluja erilaisiin riippuvuuksiin vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuville naisille, miehille ja perheille. Yhdistyksen tavoitteena on aktiivinen toiminta riippuvuusongelmaisten elämäntilanteen parantamiseksi yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Toiminta on mukautunut yhteiskunnassa olevien tarpeiden mukaisesti ja tulee näin tekemään jatkossakin. VAK ry:n puolesta esitän lämpimät kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille ja asiakkaille sekä erityisesti työhön sitoutuneelle osaavalle henkilöstölle. Kankaanpäässä Arja Ruisniemi VAK ry:n toiminnanjohtaja 2 3

3 VAK ry Hallitus Yhdistyksen kokous Yhdistyksen hallitukseen ovat vuonna 213 kuuluneet: Hallitus Pj + 1 jäsentä Johtoryhmä toiminnanjohtaja (myös A-kodin johtaja) Kankaanpään a-koti TYÖVALIOKUNTA Mikkeli-yhteisö Kailio Jukka sosiaalineuvos puheenjohtaja Ahlström Salme tutkimusprofessori jäsen Jääskinen Matti sosiaalineuvos jäsen Koivisto Kalervo päätoimittaja jäsen Leistola Juha A-klinikkatyön johtaja,eläkkeellä jäsen Nousiainen Marja-Leena sosiaalineuvos jäsen, varapuheenjohtaja saakka Nuorala Juhani everstiluutnantti evp. jäsen saakka Saine Seppo VTM jäsen Sainio Kimmo toiminnanjohtaja jäsen, varapuheenjohtaja alkaen Ruokonen Jussi lastenkodinjohtaja jäsen Savolainen Mauno sosiaaliterapeutti jäsen Siren Anja lehtori, SAMK jäsen alkaen yhdistys A-kodin apulaisjohtaja Mikkeli-yhteisön johtaja Hallituksen kokouksia pidettiin yhdeksän. Hallituksen työskentelyyn ovat osallistuneet myös VAK ry:n toiminnanjohtaja Arja Ruisniemi ja Mikkeli-yhteisön johtaja Kaarina Peltonen sekä saakka sihteeri Maili Suonperä. - varainhankinta - omaisuuden hoitaminen - koulutuksen myynti - tutkimustoiminta - julkaisutoiminta - viestintä - markkinointi - projektit (ulkopuolisella rahoituksella) KUNTOUTUS - vastaanottoyhteisö - peruskuntoutusyhteisöt - perheyhteisö - Joukanen-yhteisö - intervalliyhteisö TUKIPALVELUT - päiväkoti Onnela - keittiö - toiminnallinen kuntoutus AVOKUNTOUTUS - A-klinikka (Kankaanpää ja Parkano) KUNTOUTUS - yhteisöllinen yksilö-, pari ja perhekuntoutus TUKIPALVELUT - päivähoito Työvaliokunta Hallituksen nimeämään työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajana Jukka Kailio ja jäseninä Marja-Leena Nousiainen, Seppo Saine, Kimmo Sainio, Arja Ruisniemi sekä Maili Suonperä saakka. Työvaliokunta kokoontui kahdeksan kertaa. Johtoryhmä Hallituksen nimeämään johtoryhmään kuuluivat puheenjohtajana toiminnanjohtaja Arja Ruisniemi sekä jäseninä johtaja Kaarina Peltonen ja apulaisjohtaja Pekka Suikkanen saakka, jonka jälkeen apulaisjohtaja Heidi Viljanen. Tilintarkastajat ja toiminnan tarkastajat Vuosikokouksen valitsemana varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT, JHTT Tom Sandell ja varalla KHT Tapani Torpo. Toiminnan tarkastajana on toiminut JHTT Jari Ritari ja varalla KHT Risto Ekholm. Henkilökunta Toiminnanjohtaja Arja Ruisniemi. Yhdistyksen kokous Vuosikokous pidettiin Helsingissä. Kokoukseen osallistui 14 henkilöjäsentä. Jäsenistö Yhdistyksen yhteisöjäsenet ovat: - Jyty Helsinki ry - Liikenneraittiustyön Keskus ry - Raittiuden Ystävät ry - Suomen Elämäntapaliitto ry. - Eloset ry Henkilöjäseniä oli vuoden lopussa 34. Kuuluminen järjestöihin Yhdistys on A-klinikkasäätiön perustajajäsen ja säätiön valtuuskunnassa on yhdistystä edustanut Jukka Kailio Yhdistys on SOVATEK-SÄÄTIÖN jäsen. Yhdistyksen edustajana säätiön valtuuskunnassa on ollut Marja-Leena Nousiainen (säätiön valtuuskunta) ja hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana Kaarina Peltonen. Päihdehuollon valtakunnallisessa yhteistyöryhmässä (PÄIVYT) yhdistystä edustivat Arja Ruisniemi ja varajäsenenä Kaarina Peltonen. Yhdistys on myös jäsen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä sekä Pirkanmaan päihdepalvelujärjestöt ry:ssä. Kankaanpään A-koti ja Mikkeli-yhteisö ovat Euroopan Terapeuttisten Yhteisöjen liiton EFTC:n jäseniä. Toiminnanjohtaja Arja Ruisniemi kuuluu Suomen Terapeuttisten Yhteisöjen ystävät ry:n hallitukseen. 4 5

4 Kankaanpään A-koti Kankaanpään A-kodin perusajatuksena on toimia turvallisena kuntoutusyhteisönä asiakkaille, jotka haluavat muuttaa elämäntilannettaan vapaaksi riippuvuudesta. A-kodissa toteutetaan yhteisöllisesti lääkkeetöntä psykososiaalista kuntoutusta. A-kodin toiminnan arvolähtökohtia ovat asiakkaan ja yksilöllisyyden arvostaminen, yhteisöllisyys ja voimavarakeskeisyys. A-kodin visiona on olla asiakkaille turvallinen ja muutosta edistävä yhteisö. Yksilöllisyys toteutuu ASTA-työskentelyssä, mikä tarkoittaa asiakaslähtöistä kuntoutuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. ASTA-työskentely sisältää elämäntilanteen monipuolisen arvioinnin, kuntoutussuunnitelman ja kuntoutumisen etenemisen arvioinnin mittareineen. Yhteisöllisyys toteutuu arkipäivässä vertaisryhmien, vastuutehtävien ja muun yhteisöllisen toiminnan kautta. Voimavarakeskeisyys A-kodissa tarkoittaa sitä, että asiakkaan vahvuuksia tuetaan ja suuntaudutaan tulevaisuuteen. Yhteisöllisyys toteutuu arkipäivässä. Vuoden 213 toiminta A-kodissa yksilöasiakkaan kuntoutumispolku alkaa vastaanottoyhteisöstä, jossa yhdessä asiakkaan kanssa kartoitetaan hänen elämäntilanteensa. Peruskuntoutuksen ajan asiakkaat asuvat 1 asiakkaan pienyhteisössä, jossa moniammatillinen työryhmä työskentelee kuntoutuksen ajan heidän kanssaan. Arkipäivä koostuu yhdessä toimimisesta keskustellen, tehtäviä ja arjen askareita tehden. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jonka pohjalta asiakas saa omaan elämäntilanteeseensa ja tavoittelemaansa muutokseen liittyviä tehtäviä. Retkahduksen ehkäisyryhmässä asiakkaalla on mahdollisuus vahvistaa taitojaan kohdata tilanteita, joissa hänen tyypillinen toimintansa on johtanut päihteiden käyttöön tai muuhun riippuvuuskäyttäytymiseen. Peruskuntoutuksen jälkeen asiakas voi jatkaa A-kodin jatkokuntoutusyhteisössä Joukasessa tai intervallikuntoutuksessa. Joukanen-yhteisö on kahdeksanpaikkainen jatkokuntoutusyhteisö, jossa tiivis yhteisö antaa mahdollisuuden oppia uudenlainen riippuvuuksista vapaa elämäntapa. Joukasessa keskitytään arjen taitojen oppimiseen ja päihteettömyyden vahvistamiseen sosiaalisen kuntoutumisen myötä. Perhekuntoutuksessa on tilaa seitsemälle perheelle ja siellä työskentelee oma perhekuntoutuksen työryhmä. Lapsia varten A-kodilla on oma päiväkoti ja kouluikäiset käyvät koulua Kankaanpäässä. Perhetyössä korostamme turvallista ja tavallista arkea ja tavoitteena on vahvistaa perheen sisäisiä suhteita ja terveitä rooleja. Perheen tilanteen tasapainottaminen on ensimmäinen tavoite ja käytännössä tämä tarkoittaa päivärytmin ja muiden rutiinien vakiintu- 6 7

5 mista. Perheen tilanteesta riippuen työskentely painottuu joko päihdetyöhön tai perhetyöhön. Yksilökuntoutuksen tapaan perheen vanhemmille tehdään kuntoutussuunnitelma, jonka painopisteiden mukaisesti kuntoutumista toteutetaan. Perhetyö tarkoittaa käytännössä esimerkiksi vanhempien tukemista ja ohjaamista erilaisissa tilanteissa tai perheen vuorovaikutussuhteiden tarkastelua ja vahvistamista yhdessä koko perheen kanssa. ASTA-työskentely takaa asiakkaille yksilöllisen elämäntilanteen arvioinnin. Viikoittain tehtävän hyvinvoinnin arvioinnin myötä saatu palaute pitää sekä asiakkaan että henkilökunnan ajan tasalla kuntoutumisen etenemisestä. Kuntoutussuunnitelma päivitetään tarpeen mukaan ja pidemmillä kuntoutusjaksoilla säännöllisesti. Asiakaspaikkojen kysyntä oli vuoden aikana vaihtelevaa. Käyttöaste oli 73,54 % ( %). Keskeyttämisprosentti oli 15,74 ( %). Vuoden aikana A-kodin palveluja käytti 75 eri kuntaa (212 7). Intervallikuntoutukseen osallistui 58 asiakasta ( asiakasta) ja intervallijaksoja toteutui 22 (212 2 jaksoa). Asiakkaista oli naisia 35 % ( %) ja miehiä 65 % (68 %). Asiakkaista 6 % ilmoitti pääasialliseksi päihteeksi alkoholin, 39 % oli moniainekäyttäjiä ja lääkeriippuvaisia 1 %. Uusina asiakasryhminä ovat lisääntyneet turvakotiasiakkaat, peliriippuvaiset sekä A-kodissa toteutetut tuetut ja valvotut lasten tapaamiset. Vuoden 213 alussa turvakotisopimuksen A-kodin kanssa tekivät Harjavalta, Luvia, Nakkila, Eurajoki, Kokemäki ja Huittinen. Pohjois-Satakunnan Perusturvaliikelaitoskuntayhtymän (Posan) asukkaille turvakotipalveluja on tuotettu jo vuosia. Posaan kuuluvat seuraavat kunnat: Kankaanpää, Honkajoki, Karvia, Jämijärvi ja Pomarkku. Asiakkaita on ollut koevapaudessa ja vankilatuomiota suorittamassa useista eri vankiloista. Peliriippuvuus ilman päihderiippuvuutta vuonna 213 oli kahdella asiakkaalla, mutta peliriippuvuus päihderiippuvuuden ohella on yhä useammalla asiakkaalla. Henkilökunnan valmiutta vastata peliriippuvuuden erityiskysymyksiin on vahvistettu muun muassa Gambling Councelor- koulutuksella. Peliriippuvaiset ja turvakotiasiakkaat ovat lisääntyneet. A-kodin henkilöstössä tapahtui muutoksia vuoden aikana. A-kodin pitkäaikainen emäntä Marjatta Salonen jäi eläkkeelle syyskuussa toimittuaan yhdistyksen palveluksessa yli 3 vuotta. Apulaisjohtaja Pekka Suikkanen jäi myös syyskuussa eläkkeelle. Ohjaaja Aino Heinonen jäi eläkkeelle lokakuussa. Uutena apulaisjohtajana aloitti 1.3. YTM Heidi Viljanen. Toiminnan kehittäminen ja toimintasuunnitelman toteutuminen Toimintasuunnitelmassa vuoden 213 keskeisimmiksi tavoitteiksi asetettiin A-kodin toiminnan rakenteiden ja resurssien käytön kehittäminen niin, että viikko-ohjelma palvelee paremmin asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita. Tavoitteena oli myös henkilöstöhallinnon vahvistaminen niin, että päävastuu henkilöstöhallinnosta siirtyy johtajalta uudelle apulaisjohtajalle. Nämä tavoitteet toteutuivat niin, että vuoden alussa otettiin käyttöön uudenlainen viikko-ohjelma, jossa asiakkailla on enemmän mahdollisuuksia valita toimintoja, joihin osallistuvat. Apulaisjohtaja on ottanut päävastuun henkilöstöhallinnosta ja organisaatiota muutettiin syksyllä niin, että lähiesimiesjärjestelmästä luovuttiin ja johtaja ja apulaisjohtaja vastaavat lähiesimiestehtävistä. Tämä on selkiyttänyt toimintaa ja tuonut henkilöstöresurssin käyttöön entistä parempaa joustavuutta. Laatutyöskentelyä on tehty resurssien sallimissa rajoissa. Käytännössä auditointeja ei ole pystytty toteuttamaan, vaan on keskitytty poikkeamien ja laatutyössä muuten esiin tulleiden puutteiden korjaamiseen. Tällaisia ovat olleet mm. perehdytyksen parantaminen, kuntoutuksen viikko-ohjelman kehittäminen ja kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen. Apulaisjohtaja Pekka Suikkasen läksiäistunnelmia. Emäntä Marjatta Salosen eläkkeelle siirtymisen juhlallisuuksia. 8 9

6 Koulutuksiin osallistuminen Asiakaspalautetta kerätään kuntoutuksen aikana monella tavalla. Jokaisella asiakkaalla on päivittäin mahdollisuus antaa palautetta toiminnasta. Kerran viikossa kaikki asiakkaat arvioivat kuntoutustoimintaa ASTAtyöskentelyyn kuuluvalla toiminnan arvio- mittarilla. Kuntoutuksen päättyessä jokaisen asiakkaan toivotaan Peliriippuvaiset ja turvakotiasiakkaat ovat lisääntyneet. täyttävän anonyymi asiakaspalautelomake, josta tehdään yhteenveto kuukausittain. Tämä yhteenveto käydään läpi sekä henkilökunnan kokouksessa että koko yhteisön yhteisökokouksessa. Palautelomakkeessa asiakkaat arvioivat kuntoutuksen eri osa-alueita asteikolla 1 5 ja olemme asettaneet laatutavoitteeksi vähintään 4, mikä on toteutunut. Asiakkaat antoivat yleisarvion 4.54 A- kodin toiminnasta. Parhaan arvion yleensä sai kokemus yhteisön turvallisuudesta ja myönteisestä ilmapiiristä sekä vertaistuesta. Alhaisia arvioita tuli yleisimmin kokemuksista toiminnallisesta kuntoutuksesta sekä sääntöjen ja käytäntöjen selkeydestä. Toimintaa kehitetään jatkuvasti sekä asiakkailta saadun että kunnista saamamme palautteen avulla. Kehittämiskohteet on kirjattu myös omavalvontasuunnitelmaan, joka päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Asiakkaat tekivät vuoden aikana kolme muistutusta, jotka käsiteltiin kunkin asiakkaan kanssa henkilökohtaisesti. Heikko asiakaskysyntä on hidastanut toiminnan kehittämistä. Loppuvuoden aikana toteutuneiden lomautusten vaikutus kuntoutustoiminnan laatuun on pyritty välttämään kaikin tavoin. Henkilöstöresurssia on käytetty siellä, missä on tarvetta ja käytetty luovuutta toimintojen järjestämisessä. Henkilöstön vahva ammatillisuus on ollut tärkeä laadun tae tässä tilanteessa. Tärkeimpänä asiana on koko ajan ollut asiakas ja hänen tarpeensa. Koulutuksen avulla on henkilöstön osaamista pidetty yllä. Sisäisissä koulutuksissa on välitetty omaa osaamista koko työyhteisölle mm. psykiatriasta, työsuojelusta ja peliriippuvuudesta. Henkilöstö on osallistunut organisaation ulkopuolisiin koulutuksiin seuraavasti: Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi), päihteet ja syrjäytyminen Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) kliininen asiantuntija, mielenterveys- ja päihdetyön suuntautumisvaihtoehto Yhteisöhoidon koulutus Laatukoulutus Omavalvontasuunnitelmaan liittyvä koulutus Turvallisuuskoulutus Kognitiivisen terapian koulutus Lastensuojelulakikoulutus Työsuojelukoulutus Lääkekoulutus (psykiatriset lääkkeet) Tietosuoja- ja tietoturvakoulutus Lääkehoidon koulutus Peliriippuvuuskoulutus (Gambling Counselor) Psykiatrinen hoitotyö (verkko-opinnot) Johtamisen Erityisammattitutkinto JET- arvioijakoulutus Sairaanhoitajan AMK- pätevyyskoulutus Lisäksi henkilöstö on osallistunut seuraaviin alueellisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin: Sosiaalialan asiantuntijapäivät Henkilöstön työnohjaajana on ollut VTM Heikki Kupiainen. Työnohjaus on toteutettu ryhmätyönohjauksena. Yhteistyötä vuoden aikana on tehty lukuisten eri tahojen kanssa. Opiskelijoita on ollut työssäoppimisjaksoilla Satakunnan Ammattikorkeakoulusta, Porin Diakoniaammattikorkeakoulusta, Sataedusta, Winnovasta ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta. Monia eri opiskelijaryhmiä on käynyt tutustumassa A-kodin toimintaan. Myös monista kunnista on käynyt henkilöstöä tutustumassa toimintaamme ja A-kodin henkilöstö on käynyt esittelemässä toimintaa kunnissa. Kankaanpään A-kodissa on toimia seuraavasti: johtaja, apulaisjohtaja, 2 sosiaalityöntekijää, 6 sairaanhoitajaa, 17 ohjaajaa, 3 toimistosihteeriä, emäntä, kolme keittäjää ja siivouspäällikkö. A-kodissa toimii osa-aikainen lääkäri. Huumetyöläisten neuvottelupäivät SATSHP päihdeseminaari THL opioidihoidon työpaja Psykiatrisen hoitotyön opintopäivät Päihdehoito 13 seminaari A-koti: asiakkaiden ikäjakauma vuosina % %

7 A-koti: asiakkaiden hoitoajat/vrk vuosina A-koti: päihdeaineet vuosina (määrä prosentteina) % % Asiakaspalautteissa parhaan arvion yleensä sai kokemus yhteisön turvallisuudesta ja myönteisestä ilmapiiristä sekä vertaistuesta Alkoholi Lääkkeet Huumeet Huume+lääkkeet Liuottimet Alkoholi+lääke Alkoholi+huume Alk.+lääk.+huume Alkoholi+korvike Korvikkeet Ei päihdettä Vuosi 212 Vuosi 213 A-koti: asiakkaiden työsuhteet vuosina % % 31 työssä työtön eläkeläinen 5 opiskelija 12 13

8 A-klinikka Muutoksen näkeminen ja kokeminen mahdollisuutena oman palvelun kehittämisessä tuo tulevaisuuteen työn imua ja haastetta tekijöilleen. Kankaanpään ja Parkanon A-klinikan perustehtävä on tarjota mahdollisimman laadukasta, monipuolista ja kokonaisvaltaista avohoidon palvelua eri riippuvuuksista kärsiville ja heidän läheisilleen. Toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet ovat: asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, asiakkaan oman asiantuntijuuden arvostaminen, asiakas- ja elämäkeskeisyys. A-klinikkatyöskentely toteutuu moniammatillisessa työryhmässä. Vuoden 213 toiminta Asiakaskäyntejä A-klinikoilla oli vuoden 213 aikana yhteensä Parkanon A-klinikalla on palveluja tuotettu kahtena päivänä ja Kankaanpään A-klinikalla viitenä päivänä viikossa. A-klinikalla työskenteli alkuvuoden kolme työntekijää. Heidi Viljasen siirryttyä A-kodin apulaisjohtajaksi klinikat ovat toimineet kahden työntekijän voimin. A-klinikat ottivat uuden asiakastietojärjestelmän käyttöön ja kulunut vuosi oli ohjelman toimintojen testausta ja kehittämistä yhdessä ATK-palvelu Hakosalon kanssa. A-klinikkojen palvelujen markkinointiin panostettiin kuluneena vuotena ja Siikaisten, Honkajoen, Pomarkun, Parkanon ja Jämijärven sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille esiteltiin A-klinikan palveluja. Erityisesti on kiinnitetty huomiota sujuvaan tiedonkulkuun yhteistoimijoiden henkilöstön vaihtuessa. Yhteistoiminta eri yhteistyökumppaneiden kanssa on kuluneen vuoden aikana toiminut hyvin sekä Kankaanpäässä että Parkanossa. Uutena yhteistoiminnan kumppanina toimintansa aloitti Kankaanpäässä vuoden alussa Posan Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus. Asiakkuuksia on tämän toiminnan piiriin ohjattu A-klinikalta vuoden aikana muutamia. Parkanossa yhteistoimintaa on tiivistetty kaupungin Työpajatoiminnan kanssa mm. asiakkaille suunnatun koulutusiltapäivän merkeissä. A-klinikan toiminnan esittely työpajan henkilökunnalle toteutui elokuussa. Kankaanpäässä Valtti ja Knuuttila -työpajojen kanssa yhteistoimintaa jatkettiin asiakastapaamisissa ja Pitohankkeen (pitkäaikaistyöttömille suunnattu työllistämistä edistävä hanke) kanssa. Työpajan asiakkaille suunnattu koulutusiltapäivä toteutui suunnitellusti kolme kertaa vuoden aikana. Posan (Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä) aikuispalvelujen johdon kanssa tapaamisia oli kaksi, joissa käsiteltiin vuoden vaihteessa käytäntöön tulevaa Posan asiakkaiden maksusitoumuskäytäntöä A- klinikalle. Posan ja Parkanon perhepalvelujen kanssa on yhteistyötä jatkettu tuloksellisesti. Koko perheen tai yksittäisten lasten ja nuorten pulmiin on varhaisessa vaiheessa kyetty yhteistoimin puuttumaan ja vahvemman tuen tarve on pystytty ehkäisemään. Yhteistyö poliisitoimen kanssa sekä Parkanossa että Kankaanpäässä on toiminut vastavuoroisesti. Keväällä järjestettiin molempien toiminta-alueiden poliisin, A-klinikan ja terveystoimen yhteispalaveri ajo-oikeus seurantoihin liittyen. Palaverissa päivitettiin käytettävät materiaalit ajooikeus ohjelman sisältö sekä hoitosopimuskaavakkeet. Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa yhteistyötä jatkettiin asiakkaiden päihdearviointien työssä Kankaanpäässä ja Parkanossa. Akupunktio-hoidot eivät ole enää sidottu tiettyyn aikaan ja palvelevat siten paremmin asiakkaiden tarpeita sekä Parkanossa että Kankaanpäässä. Avoin ryhmä halukkaille on viikoittain Kankaanpäässä, toimintavuotena siihen osallistui säännöllisesti 1 3 henkilöä. Yhteistyökumppaneille järjestettiin tutustumismahdollisuus korva-akupunktion menetelmään ja kokeiluun marraskuussa. A-klinikan työntekijän on osallistunut Satakunnan korvaushoitoverkoston toimintaan yhdessä Posan korvaushoitosairaanhoitajan kanssa. Parkanon opioidikorvaushoitotiiminä on osallistuttu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) opioidikorvaushoidon työpajassa. Tavoitteena on mallintaa Innokylään opioidikorvaushoitoa pienillä paikkakunnilla. A-klinikan henkilöstö on toteuttanut konsultaatiota Vaajakosken SOS-lapsikylä Nuortentaloon, Kankaanpään Opistolle koulutusta aiheesta päihteet, perheet, nuoret ja lapset sekä A-kodin perhekuntoutukseen kerran kuukaudessa vanhempainryhmän ohjausta. Kankaanpään A-klinikalla on kuluneen vuoden aikana työllistynyt yksi henkilö Posan aikuispalvelujen ja TEtoimiston kuntouttavan työtoiminnan kautta. Tehtävänä henkilöllä on ollut toimistosiivoustyö. Opiskelijaohjausta oli A-klinikalla kahdelle opiskelijalle (AMK) toimintavuoden aikana. Tiimipalavereita pyrittiin pitämään viikoittain, nämä toimivat hyvin informatiivisena kanavana sekä työnjaollisina tilanteina. A-klinikan kehittämispäivä toteutui syyskuussa. A-klinikan henkilöstön työnohjaajana on toiminut VTM Heikki Kupiainen. Kulunutta vuotta kuvaa avopalvelujen kentässä tapahtuvat muutokset, esimerkiksi yhteistoimijoiden omien toimintojensa kehittäminen ja toimintojen yhdistäminen, henkilöstömuutokset yhteistoimijoiden kentässä sekä kuntakentän rakenteelliset muutossuunnitelmat. Oman A-klinikkatoiminnan palvelujen markkinoinnin merkitys ja palvelujen tarjonnan kehittäminen on sekä kuluneen vuoden, että tulevan toimintakauden tärkeä olemassaolomme nimittäjä. Muutoksen näkeminen ja kokeminen mahdollisuutena oman palvelun kehittämisessä ja asiakkaiden laadukkaan palvelun varmistajana tuo tulevaisuuteen työn imua ja haastetta tekijöilleen. A-klinikalla työskentelee sosionomi YAMK ja psykiatrian sairaanhoitaja. A-klinikan henkilöstö on osallistunut seuraaviin koulutuksiin: Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmentava koulutus Sairaanhoitajan tutkinnon päivittämiskoulutus AMK-tasoon

9 Mikkeli-yhteisö Yhteisöllinen Mikkeli-yhteisön henki on onnistuttu säilyttämään varsin hyvin. Mikkeli-yhteisö on yhteisöhoidollinen ja -kasvatuksellinen yhteisö, jossa toivutaan päihderiippuvuudesta oppilaiden vertaisryhmän ja henkilökunnan tukemana. Kuntoutumisessa yhdistyy yhteisön auttava voima ja yhteisvastuu jokaisen oppilaan yksilölliseen kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Mikkeli-yhteisössä oppilaat saavat osakseen välittämistä ja oppivat itse välittämään muista. Mikkeli-yhteisön perustehtävänä on tuottaa laadukkaita yhteisöllisiä päihde- ja perhekuntoutuspalveluita yksin kuntoutukseen tuleville, pariskunnille ja perheille. Mikkeliyhteisö on 2-paikkainen. Paikkalukuun sisältyvät myös perheille tarkoitetut paikat. Perheitä Mikkeli-yhteisöön mahtuu enimmillään 4 5. Mikkeli-yhteisössä perhekuntoutus toimii kiinteänä osana muuta yhteisöä. Tämä on havaittu perheiden kuntoutusta edistäväksi ja koko yhteisöä lujittavaksi järjestelyksi. Mikkeli-yhteisössä nähdään, että kuntoutumisen edellytys on ajattelun ja arvojen muutos ja sitä kautta uuden elämäntavan oppiminen. Siksi asiakkaita kutsutaan oppilaiksi. Mikkeli-yhteisön toiminnan perustana on yhteisöllisyys, joka merkitsee mm. oppilaiden vastuuta toistensa kuntoutumisesta ja yhteisön toimivuudesta, avoimuuden ja rehellisyyden opettelua sekä oppilaiden ja henkilökunnan yhteistä päätöksentekoa. Yhteisöllisyyteen kuuluu myös oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen. Asiakastyön lähtökohtana Mikkeli-yhteisössä on ASTAtyöskentely, joka tarkoittaa asiakaslähtöistä suunnittelua, toteutusta ja arviointia. ASTA-työskentelyssä jokaiselle oppilaalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jonka tavoitteiden saavuttamiseksi työskennellään erityisesti ryhmissä. Jokaisen oppilaan hyvinvointia ja kuntoutuksen etenemistä arvioidaan jatkuvasti. Vuoden 213 toiminta Kysyntä oli alkuvuonna 213 varsin heikkoa ja keväällä Mikkeli-yhteisön tulevaisuus alkoi näyttää epävarmalta. Kesällä asiakasmäärä kuitenkin nousi ja pysyi kohtuullisen hyvänä koko loppuvuoden. Kuntoutusjaksojen pituudet vaihtelivat parista kuukaudesta seitsemään kuukauteen. Mikkeli-yhteisön palveluja käytti vuoden aikana 27 kuntaa. Markkinointi otettiin Mikkeli-yhteisössä painopisteeksi, kun asiakaskysyntä oli hiipunut. Tärkeäksi nähtiin ensikäden tieto, joten oppilasinfoille pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon väkeä. Infoilla kävikin oppilaiden omien sosiaalityöntekijöiden ja opiskelijaryhmien lisäksi viitisentoista ammattilaisten ryhmää. Lisäksi Mikkeli-yhteisöä käytiin esittelemässä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille eri puolilla maata kymmenkunta kertaa. Lisäksi Mikkeli-yhteisön toiminta on ollut esillä muutamia kertoja paikallisessa sanomalehdessä. Kesällä yksi kansanedustaja vieraili Mikkeli-yhteisössä ja syksyllä Mikkeli-yhteisön henkilökunnan ja entisten oppilaiden nelihenkinen lähetystö kävi eduskunnassa esittelemässä kahdelle kansanedustajalle huolensa lääkkeettömän päihdekuntoutuksen tulevaisuudesta. Mikkeli-yhteisöllä oli esittelypöytä Sosiaalialan asiantuntijapäivillä, TerveSos -messuilla ja Itä- ja Keski-Suomen päihdepäivillä. Laatutyöskentelyä jatkettiin alkuvuodesta, mutta kesällä ja syksyllä toimittiin suurehkon oppilasmäärän kanssa tavallista pienemmällä henkilökunnalla, jolloin jouduttiin tilapäisesti tinkimään erilaisesta kehittämistyöstä. Siten myös ryhmätoiminnan kehittäminen jätettiin odottamaan parempaa aikaa. Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi ovat tässä tilanteessa nousseet keskustelun kohteeksi. Kesän ja syksyn aikana on käynnistetty erilaisia prosesseja työssä jaksamisen turvaamiseksi. Yhteisöllisyyden ylläpitäminen on ollut haasteellista, kun oppilasmäärä on ajoittain ollut pieni, kuntoutusjaksot suhteellisen lyhyitä ja henkilökunnan työtilanne vaativa. Yhteisöllinen Mikkeli-yhteisön henki on kuitenkin onnistuttu kaikesta huolimatta säilyttämään varsin hyvin. Perheitä oli vuoden aikana kuntoutuksessa varsinaisilla kuntoutusjaksoilla yhteensä seitsemän. Viikon tai toisinaan kahden viikon mittaisia intervallijaksoja perheille kertyi kahdeksan. Yhteensä perhekuntoutukseen osallistui vuoden aikana yksitoista aikuista ja yksitoista lasta. Jatkohoidon viikonloppuja on vuoden aikana pidetty neljä. Yksi niistä oli perhekuntoutuksen jatkohoidon viikonloppu Perhekuja. Jatkohoidon viikonloput ovat olleet osallistujilleen tärkeitä ja ne ovat myös vahvistaneet yhteisöä. Vankeustuomioita on Mikkeli-yhteisössä suoritettu edelleen. Mikkeli-yhteisössä on toimia seuraavasti: johtaja, sosiaalityöntekijä, 3 sairaanhoitajaa, 5 ohjaajaa, lastenhoitaja Lisäksi Mikkeli-yhteisössä on työskennellyt yksi oppisopimusopiskelija sekä muutamia lyhytaikaisia sijaisia. Lääkäri toimii yhteisössä osa-aikaisesti. Mikkeli-yhteisön työryhmän työnohjaajana on toiminut kouluttaja KM Reetta Kekkonen. Yhteistyö SOVATEK-säätiön kanssa on viritelty uudenlaista yhteistyötä tarkoituksena luoda toimintamalli korvaushoidosta irrottautumiselle. Tässä keskustelussa on ollut mukana myös A-klinikkasäätiön ja Kalliolan edustajia. Yhteistyö on tiivistynyt Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. Mikkeli-yhteisön edustaja on ollut mukana muun muassa ISOn päihdefoorumissa. Yhteistyötä on jatkettu eri sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa. Opiskelijaryhmiä on käynyt tutustumassa Mikkeli-yhteisöön ja opiskelijoita on ollut yhteisössä käytännön jaksoilla. Suomen nuoriso-opiston opiskelijat ovat lisäksi järjestäneet toimintaa Mikkeli-yhteisön oppilaille. Yhteistyötä on ollut myös oppisopimustoimiston kanssa. Kuntien sosiaalityöntekijöiden ja A-klinikoiden työntekijöiden kanssa on tehty jatkuvasti yhteistyötä asiakasasioissa. Erityisen tiivistä yhteistyö on ollut perhekuntoutuksessa olevien osalta. Tällöin yhteistyökumppanina on ollut myös Mikkelin itäinen neuvola. Lisäksi yhteistyötä on ollut runsaasti Kankaanpään A-kodin sekä myös Sovatek-säätiön ja STERYn kanssa. Vankien sijoittamisasioissa yhteistyötä on tehty vankiloiden ja rikosseuraamuslaitoksen kanssa

10 Mikkeli-yhteisön henkilökunta on osallistunut seuraaviin koulutuksiin: Mikkeli: Ikäjakauma vuosina Yhteisöhoidon 2-vuotinen koulutus Erityistason perheterapiakoulutus Lähihoitajaopinnot Sosionomiopinnot Sosiaalipsykologian opinnot Luottamusmieskoulutus Avaimet yhteisölliseen johtamiseen Sisäinen koulutus yhteisöllisyydestä (1 pv) Mikkeli-yhteisön henkilökunta on osallistunut seuraaviin valtakunnallisiin ja alueellisiin tapahtumiin ja seminaareihin: % % Sosiaalialan asiantuntijapäivät Tervesos-messut Huumetyöläisten neuvottelupäivät Päihdehoito 13 Itä- ja Keski-Suomen päihdepäivät Kahdessa viimemainitussa oli puheenvuoro myös Mikkeli-yhteisöstä. Lisäksi Mikkeli-yhteisön johtaja Kaarina Peltonen kävi Päihdetyön Talentian matkalla tutustumassa Norjan päihdekuntoutukseen. Mikkeli: päihdeaineet vuosina (määrä prosentteina) Alkoholi Lääkkeet Huumeet Huume+lääkkeet Liuottimet Alkoholi+lääke Vuosi 212 Vuosi 213 Alkoholi+huume Alk.+lääk.+huume Alkoholi+korvike Korvikkeet Ei päihdettä

11 Tilastovertailu Kankaanpään A-koti Mikkeli-yhteisö 213 % 212 % 213 % 212 % Asiakkaiden lukumäärä saapui uusia joista siirtyi intervalliasiakkaaksi 27 4 uudet intervalliasiakkaat lapsia turvakotiasiakkaita muita + omaisia Yhteensä uusia asiakaskäyntejä siirtyi edelliseltä vuodelta useammat hoitokerrat / vuosi Yhteensä kaikki asiakaskäynnit Hoitopäivät asiakasryhmittäin varsinaiset asiakkaat uudet intervalliasiakkaat lapset turvakotiasiakkaat muita + omaisia Yhteensä hoitopäiviä

12 A-klinikka Kankaanpää Parkano Asiakkaiden lukumäärä asiakkaita yhteensä Asiakaskäyntejä asiakaskäyntejä yhteensä Kankaanpään A-kodin ja Mikkeli-yhteisön palveluja ovat käyttäneet seuraavat kunnat: Akaa, Espoo, Eura, Eurajoki, Forssa, Hanko, Harjavalta, Heinola, Helsinki, Hollola, Honkajoki, Huittinen, Hyvinkää, Hämeenkyrö, Hämeenlinna, Jalasjärvi, Joensuu, Jokioinen, Juankoski, Jyväskylä, Kaarina, Kangasala, Kankaanpää, Karstula, Karvia, Kauhajoki, Kauhava, Keuruu, Kiiminki, Kihniö, Kokemäki, Kontiolahti, Kotka, Kouvola, Kuopio, Kurikka, Kustavi, Kärkölä, Liperi, Lahti, Laihia, Laitila, Lieto, Lohja, Loimaa, Luvia, Luumäki, Masku, Mikkeli, Mustasaari, Mynämäki, Naantali, Nokia, Nousiainen, Nurmijärvi, Outokumpu, Parkano, Pieksämäki, Pomarkku, Pori, Porvoo, Pöytyä, Raisio, Rauma, Rusko, Saarijärvi, Sauvo, Savonlinna, Seinäjoki, Siikainen, Somero, Säkylä, Sastamala, Tampere, Turku, Tuusula, Urjala, Uusikaupunki, Vaasa, Vantaa, Vihti, Virrat, Ylöjärvi ja Äänekoski. Kankaanpään ja Parkanon A-klinikoita ovat käyttäneet seuraavat kunnat: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Lavia, Parkano, Pomarkku ja Siikainen. VAK ry Tilinpäätös

13 VAK ry tilinpäätös TULOSLASKELMA VAK ry tilinpäätös TOTEUMAVERTAILU TULOSLASKELMA Toteuma / 213 Toteuma / 212 TULOSLASKELMA TA Toteuma Poikkeama Käyttö % VARSINAINEN TOIMINTA VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT (varsinainen toiminta) , ,74 TUOTOT (varsinainen toiminta) , ,77 9,2 KULUT (varsinainen toiminta) HENKILÖSTÖKULUT , ,72 POISTOT , ,32 MUUT KULUT , ,69 KULUT (varsinainen toiminta) , ,73 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ (varsinainen toiminta) , ,99 VARSINAINEN TOIMINTA , ,99 KULUT (varsinainen toiminta) HENKILÖSTÖKULUT , ,48 9,3 POISTOT , ,73 86,8 MUUT KULUT , ,96 8,9 KULUT (varsinainen toiminta) , ,17 87,3 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ (varsinainen toiminta) , ,4-571,8 VARSINAINEN TOIMINTA , ,4-571,8 VARAINHANKINTA TUOTOT (varainhankinta) 2 86, ,55 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ (varainhankinta) 2 86, ,55 VARAINHANKINTA 2 86, ,55 VARAINHANKINTA TUOTOT (varainhankinta) , ,7 87,9 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ (varainhankinta) , ,7 87,9 VARAINHANKINTA , ,7 87,9 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT (sijoitus- ja rahoitustoiminta) 885, ,98 KULUT (sijoitus- ja rahoitustoiminta) ,55-3,67 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ (sijoitus- ja rahoitustoiminta) , ,69 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA , ,69 TILIKAUDEN TULOS , ,13 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,13 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT (sijoitus- ja rahoitustoiminta) ,95-21,95 131,3 KULUT (sijoitus- ja rahoitustoiminta) , ,55 223,8 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ (sijoitus- ja rahoitustoiminta) , ,6 238,8 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA , ,6 238,8 TILIKAUDEN TULOS , , ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,

14 VAK ry tilinpäätös TASE VastaavAa A Pysyvät vastaavat I Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet Kankaanpää 1 536, ,77 Mikkeli , , , ,4 2. Rakennukset ja rakennelmat Kankaanpää , ,67 Mikkeli , , , ,84 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet Kankaanpää 13 25, ,33 Mikkeli , , , ,28 4. Koneet ja kalusto Kankaanpää 31 81, ,29 Mikkeli 41 5, , , ,2 II Sijoitukset 1. Asunto-osakkeet As. Oy Savisto , ,62 2. Puhelinosakkeet Kankaanpää 297, , ,8 297, , ,67 B Vaihtuvat vastaavat I Saamiset 1. Lainasaamiset 6 5, 2. Myyntisaamiset , ,13 3. Muut tulosaamiset , ,3 4. Siirtosaamiset , , , ,78 VASTATTAVAA A Oma pääoma I Toimintapääoma 352 5, ,62 II Edellisten kausien yli-/alijäämä , ,65 III Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,14 B Tilinpäätössiirtojen kertymä 1. Vapaaehtoiset varaukset , ,15 C Vieras pääoma I Pitkäaikaiset velat 1. Lainat rahoituslaitoksilta Sampo Pankki ,17 Oma Säästöpankki , ,53, ,17 II Lyhytaikaiset velat 1. Lainat rahoituslaitoksilta Sampo Pankki, ,3 Oma Säästöpankki 29 48,25, 2. Saadut ennakot 2 276, ,18 3. Ostovelat , ,25 4. Siirtovelat 84, , , ,9 5. Lomapalkkajaksotus , , ,42 6. Muut velat , , , , ,74 Kirjanpidossa käytetyt kirjanpitokirjat ja tositelajit II Rahat ja pankkisaamiset Kankaanpää , ,4 Yhdistys, 936,7 Mikkeli 31, ,7 299, , , ,74 KIRJANPITOKIRJAT Pääkirja ATK-tulosteena Päiväkirja ATK-tulosteena TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Pääkirjanpito Oikaisutositteet 5 paperitositteina Kassatositteet Kpää 1 paperitositteina Kassatositteet Mli 2 paperitositteina Muistiotositteet I 4 paperitositteina Muistiotositteet II Palkkatositteet Myyntilaskut Myyntilaskujen suoritukset Ostolaskut Jaksotukset Ostolaskujen maksut 45 paperitositteina 6 paperitositteina 7 paperitositteina 75 paperitositteina 8 paperitositteina 82 paperitositteina 85 paperitositteina 26 27

15 VAK ry tilinpäätös TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo , ,85 Lisäykset tilikaudella ,77 Vähennykset tilikaudella -2,1-2 5, Tilikauden poistot , ,42 Kirjanpitoarvo , ,2 1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet - Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. 4. Oman pääoman muutokset - Hankintamenon vähennykseksi on kirjattu investointiin saadut avustukset. Toimintapääoma 352 5,62 - Rakennusten, koneiden ja kaluston poistot on laskettu menojäännöspoistoina, asuin-, solu-, Edellisten kausien yli-/alijäämä , ,82 hallintorakennukset 1 %, talous-, verstas- ym. ei asumiseen tarkoitetut rakennukset 2 % 352 5,62 - Kalusto ja koneet 25 % Edellisen kauden yli-/alijäämä , ,83 Edell. kausien yli-/alijäämä , ,65 Tilikauden yli-/alijäämä , ,13 2. Henkilöstökulut Omapääoma yhteensä , ,14 Palkat , ,97 Eläkekulut , ,61 Muut henkilöstösivukulut , ,27 Henkilöstökorvaukset , ,13 Yhteensä , ,72 3. Käyttöomaisuuden muutokset Maa- ja vesialueet Kirjanpitoarvo , ,4 Lisäykset tilikaudella,, Vähennykset tilikaudella,, Kirjanpitoarvo , ,4 Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo , ,91 Lisäykset tilikaudella 1 868,83 Vähennykset tilikaudella, Tilikauden poistot , ,9 Kirjanpitoarvo , ,84 Kiinteät rakenteet ja laitteet Kirjanpitoarvo , ,41 Lisäykset tilikaudella 1 423, ,87 Kirjanpitoarvo , ,28 5. Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua Oma Säästöpankki 16 29,13, Yhteensä 16 29,13, 6. Annetut pantit ja vastuusitoumukset Omasta velasta Kiinnitykset , ,16 Yhteensä , ,16 7. Käyttöomaisuusosakkeet ja -osuudet Satakunnan Puhelin Oy 297,69 297,69 Asunto Oy Savisto, VAK ry:n 1 % omistama , , , ,31 8. Käyttöomaisuuden verotusarvot Maa- ja vesialueet 9 224, ,74 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,5 9. Omaisuus, jonka hankkimiseen on saatu avustusta palautusehdoin Rakennukset Tase-arvo , ,19 Avustuksen määrä RAY 1 5 9, ,

16 Tilintarkastuskertomus Toiminnantarkastuskertomus VAK ry:n vuosikokoukselle VAK ry:n vuosikokoukselle Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella ,68 Leasingvastuut yhteensä 51 75,72 Helsinki Jukka Kailio Salme Ahlström Matti Jääskinen Kalervo Koivisto Juha Leistola Marja-Leena Nousiainen Jussi Ruokonen Seppo Saine Suoritetuista tarkastuksista on tänään annettu kertomukset. Hyvinkäällä 17. päivänä huhtikuuta 214 Kimmo Sainio Mauno Savolainen Arja Ruisniemi Anja Siren Olen tarkastanut VAK ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilivuodelta 213. Tilinpäätös, joka on laadittu voimassa olevan tilinpäätössäännöstön mukaisesti, sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta sekä siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus on vastuussa myös yhdistyksen hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä tilivuonna. Olen tarkastanut tilivuoden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilintarkastuslain edellyttämän hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olen tarkastanut riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita. Hallinnon tarkastuksessa olen selvittänyt hallituksen jäsenten ja toiminnanjohtajan toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain perusteella. Olen tehnyt tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti. Käsitykseni mukaan olen hankkinut tilintarkastuksessa lausuntojeni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa näyttöä. Lausunnot Tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää ,1 euroa, ja toimintakertomus antavat noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot VAK ry:n toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tiedot ovat ristiriidattomat. Puollan tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille tarkastamaltamme tilivuodelta. Olen tarkastanut VAK Ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilivuodelta Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta sekä siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa myös siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toiminnantarkastajan velvollisuudet Velvollisuuteni on riippumattomana toiminnantarkastajana antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä hallinnon tarkastuksen osalta tarvittaessa esittää tilintarkastuslain mukainen huomautus vastuuvelvollisille. Toiminnantarkastuksen olen suorittanut Suomessa noudatettavan hyvän tarkastustavan mukaisesti. Toiminnantarkastukseen kuuluu toimenpiteitä, joiden tavoitteena on kohtuullisen varmuuden saaminen siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus ovat olennaisilta osin oikein laaditut ja että hallituksen jäsenet ovat toimineet yhdistyslain mukaisesti. Olosuhteisiin nähden asianmukaisten tilintarkastustoimenpiteiden suunnitteleminen ja valitseminen perustuvat toiminnantarkastajan harkintaan, johon kuuluu vahingosta tai väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Käsitykseni mukaan olen suorittanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoani varten. Lausunto Lausuntonani esitän, että tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää ,1 euroa, ja toimintakertomus, antavat noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tiedot ovat yhdenmukaisia. Puollan tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toiminnajohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta. Helsingissä 17. päivänä huhtikuuta 214 Helsingissä, huhtikuun 17. päivänä 214 Jari Ritari JHTT Tom Sandell KHT, JHTT Tom Sandell, KHT, JHTT Pohjolankatu 27 B 61 Helsinki puh Jari J. Ritari, JHTT Asemakuja 1 A 3, 54 Jokela 3 31

17 Yhteystiedot Yhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Sainio Väänteläntie 143, 2135 Ilmarinen Puh VAK ry Kankaanpään A-Koti Toiminnanjohtaja Arja Ruisniemi Hirvikankaantie 226, 387 Kankaanpää Puh Fax Mikkeli-yhteisö Johtaja Kaarina Peltonen Norolantie 19, 535 Norola Puh Fax Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Y-tunnus

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset Audlaton-yhtiöt TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2013

Eläkkeelle numeroina 2013 Eläkkeelle numeroina 2013 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi

Varsinais-Suomen ELY-keskus Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Jätevedenkäsittelyn vyöhykkeet vyöhykkeissä LIITE 3 (1/7) Vyöhykkeet A Viemäröity alue B Viemäröitävä alue E Peruskäsittelyn alue F Maahan imeytykseen soveltumaton alue G1 Vesistön rantavyöhyke 100 m G2

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot