Osaava aluekehittäjä. M Itella Oyj. Osaava aluekehittäjä on kattava aluekehittämisen käsikirja sekä sisällöltään että metodeiltaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaava aluekehittäjä. www.tem.fi. M Itella Oyj. Osaava aluekehittäjä on kattava aluekehittämisen käsikirja sekä sisällöltään että metodeiltaan."

Transkriptio

1 M Itella Oyj Osaava aluekehittäjä Osaava aluekehittäjä on kattava aluekehittämisen käsikirja sekä sisällöltään että metodeiltaan. Opas pureutuu niin verkostotyöskentelyyn, strategioiden hallintaan, toimintaympäristön hahmottamiseen, arkipäivän luovuuteen kuin viestintäänkin. Se tarjoaa toimintaan apuvälineitä teatterilähtöisistä toimintatavoista Sinisen meren strategiaan. Lisäksi Osaava aluekehittäjä -käsikirjassa on työkaluja trendien tulkitsemiseksi ja tulevaisuuden tekemiseksi. Kehittämisuran alkuvaiheessa olevat saavat käsikirjasta perustietoja ja -työkaluja, konkarit puolestaan päivityksiä ja uusia ajatuksia jokapäiväiseen työhönsä. Löydä tuoreita näkökulmia, käytä vinkkejä hyödyksesi ja kokeile työkaluja käytännössä! Toimintaympäristö Fokusointi Verkostoituminen Kehittäminen Viestintä Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö PL 32, VALTIONEUVOSTO p Fax

2 OSAAVA aluekehittäjä 47

3 KOKO-alueet Sisältö Osaava aluekehittäjä innostaa ja innostuu...4 Osaava aluekehittäjä -käsikirja perustuu DEMO-verkoston järjestämään aluekehittäjäkoulutukseen. DEMO-verkosto on KOKO:n ikärakennemuutosalueille suunnattu. Sen tavoitteena on vahvistaa demografisesti haasteellisten alueiden yhteistyötä, selvittää palveluiden kehittämistarpeita sekä luoda alueille uudenlaisia työn, yrittäjyyden ja asumisen muotoja. Verkoston tehtävänä on tukea sekä alueiden sisäistä että keskinäistä muutoksenhallintaa. Toiminnalla tuetaan samalla toimivamman kaupunki-maaseutusuhteen kehittämistä. KOKO (alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma) on alueiden omaehtoisen kehittämisen ohjelma. Sillä tuetaan paikallistason strategista kehittämistyötä ja parannetaan alueen kehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä. KOKO:n tavoitteena on alueiden kilpailukyvyn parantaminen. Lisätietoja: ja Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö Toimitus: Viestintätoimisto Tulus Oy Ulkoasu: Up-to-Point Oy Paino: Edita Prima Oy Tunnista toimintaympäristösi Toimintaympäristö tänään ja huomenna...6 Ota toimintaympäristö haltuun SPYTTYK-analyysillä...8 Muutoksen synnyn ja etenemisen teoriat...8 Tulevaisuustyökalut auttavat muutoksen ymmärtämisessä...9 FSSF helpottaa heikkojen signaalien löytämistä...10 Tulevaisuuskolmio auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa...11 Kaakkois-Pirkanmaalla muutosta hallitaan yhteistyöllä...12 Kuopion kaupunkiseudulla syntyy tulevaisuuden ihannekaupunki...13 Nykyisyyden ymmärtämisestä tulevaisuuden tekemiseen...14 Löydä oma roolisi Aluekehittäjät strategioiden kokoajina ja edistäjinä...16 Sinisen meren strategia auttaa valintojen tekemisessä...18 EFQM-malli itsearvioinnin tukena...19 Kotka-Haminassa suunnitellaan matkailu- ja tapahtumatuotannon tulevaisuutta...20 Uusia ratkaisuja hyvinvointipalveluihin Saarijärven-Viitasaaren seudulla...21 Verkostoidu rohkeasti Vahvuutta verkostoista...22 Verkostoanalyysi paljastaa niin heikkoudet kuin vahvuudetkin...24 DEMOn verkostotutkimuksesta eväitä toiminnan kohdentamiseen...25 Kriittinen tarkastelu terävöittää tuttujenkin kumppaneiden verkostoa...26 Maankäytön, asumisen ja liikenteen hyvät käytännöt...27 Kehitä luovasti Aluekehittämisessä arkipäivän luovuus kukoistaa...28 Osaamista yhdistämällä syntyy toiminnallisia tekstiilejä...31 LuoKo nostaa luovat alat esiin Kouvolan seudulla...32 Tallinnan Ülemiste City tarjosi innostavia ajatuksia...33 Viesti ja vaikuta Viestintä on järeä työkalu Viestintäsuunnitelma tekee viestinnästä johdonmukaista...36 Viestintäkalenterin avulla deadlinet kuriin...37 Näin rakennat tiedotteen...38 Sosiaalinen media murtaa toimintatapoja...39 Sauna from Finland Kuinka kansalliperintö brändätään Yhteisen foorumin rakentaminen toi seuturuoan paikallisiin kauppoihin...42 Maalaisjärkeä Pohjois-Savon maaseudun ja maaseutuasumisen markkinointiin Koulutuksesta välineitä, virikkeitä ja ryhmähenkeä Osaava aluekehittäjä Osaava aluekehittäjä 3

4 Osaava aluekehittäjä innostaa ja innostuu Janne Antikainen, Sanna Antman, Elina Auri, Kaisa Lähteenmäki-Smith hyvä tietää ja tunnistaa aluekehittämisen taustoja ja rajoja ja sitä kautta saada ymmärrystä aluekehittäjän työn peruslainalaisuuksista. Innostaminen ja innostuminen tärkeää Aluekehittäjän on tärkeää olla kentällä innostajana. Se voi olla haastavaa, sillä meneillään on suuria muutoksia: kuntarajat kaatuvat ryskyen ja palveluja järjestellään uudelleen. Ihmiset ovat muutosten keskellä kiinnostuneita konkreettisista asioista, kuten terveyskeskuksista ja kouluista, eivät kehittämisstrategioista. On tärkeää saada kuntalaiset kiinnostumaan laajemmin alueensa kysymyksistä, jolloin ymmärrys ja sitä kautta yhteistyöinnokkuus kasvaa. Jotta voisi innostaa, on myös itse innostuttava. Aluekehittäjältä vaaditaan uskoa omiin kykyihinsä ja omaan alueeseensa sekä voimavaroihin, joita seudulla on. Aluekehittäjien Aluetta tulisi rohkeasti kehittää seudun omilla avuilla. kollegat voivat verkostossa Innostusta on toisinaan latistanut hallinnon byrokratia ja toisiaan ja toimia rohkaista sen kieli. Vaatii suorastaan sissiasennetta päästä yli hallin- turvaverkkona. non luomasta rakenteellisesta jähmeydestä. Kirja antaa toivoaksemme uutta happea keskustelulle ja aluekehittäjän työlle, jolloin työn tekemisestä tulee mielekkäämpää, työn laatu paranee ja tuottavuuskin kasvaa. Säilytetään hyvä draivi! Osaava aluekehittäjä -käsikirja on tarkoitettu oppaaksi niin tuoreelle kuin kokeneellekin aluekehittäjälle. Idea käsikirjaan syntyi, kun suunniteltiin DE- MO-verkoston puitteissa järjestettyä Oppiva aluekehittäjä -koulutusta. Ajatuksena oli, että koulutuksen myötä syntynyt materiaali ja kokemukset saataisiin yksiin kansiin hyödynnettäväksi ja jaettavaksi myös niille aluekehittäjille, jotka eivät koulutukseen osallistuneet. Tiettävästi tämänkaltaista käytännön opasta aluekehittäjiä varten ei ole aiemmin tehty. Käsikirjan aiheet perustuvat pitkälti koulutusohjelman sisältöön. Koulutuksessa käsiteltiin alueiden kehittämisessä tärkeitä teemoja, kuten tulevaisuustyön menetelmiä, verkostoitumista ja viestintää. Käsikirjassa teemoja käsitellään artikkeleiden, käytännön esimerkkien, työkalujen ja vinkkien avulla. Asia-artikkeleista ja työkaluista rutinoituneetkin kehittäjät saavat jäsennysvälineitä oman ympäristön näkemiseen ja ymmärtämiseen. Alalle vasta tulevat puolestaan voivat hypätä aluekehittämisen käytännön maailmaan helpommin kirjan avulla. Käytännön esimerkit eri yhteyksistä ja tilanteista innoittavat toivottavasti niin kokeneita kuin aloittaviakin aluekehittäjiä omassa työssään. Käsikirjan on tarkoitus olla inspiraation lähde, joka tarjoaa uusia ajatuksia, vinkkejä sekä tukea omalle työlle. KOKO-työn ydin on siinä, että alueita kehitetään kunkin alueen omista lähtökohdista ja positiivisessa mielessä kotikutoisin menetelmin. Päättäjille ja viranomaisille opas on myös ikkuna aluekehittämisen todellisuuteen. Konkreettisten esimerkkien avulla kirja tuo esille alueiden osaamista ja voi herättää päättäjät huomaamaan uusia yhteistyömahdollisuuksia aluekehittäjien kanssa. Yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys Oppiva aluekehittäjä -koulutuksessa huomattiin, että aluekehittäjillä on vahva tarve keskustella työstään toisten kehittäjien kanssa. Alueilla tehtävä työ on joskus yksinäistä, jolloin vertaistuki on tärkeää. Samaa työtä tekevien tietojen ja kokemusten vaihtoa on aiemmin hal- Käsikirja tarjoaa uusia ajatuksia, linnon puolelta tuettu hyvin vinkkejä sekä vähän. KOKO panostaa tähän tukea omalle aiempaa enemmän, mikä on työlle. kerännyt paljon kiitosta. Aluekehittäjien verkostossa kollegat voivat rohkaista toisiaan ja toimia turvaverkkona ymmärtämällä parhaiten toisten kehittäjien haasteita. Hedelmällisin tilanne on saavutettu, kun kehittäjät työskentelevät yhdessä luontevasti ohjelmasta tai projektista riippumatta. Osaamisen siirto on yksi verkostoitumisen tärkeimpiä tavoitteita. Aluekehittäjien joukossa on parhaillaan menossa sukupolvenvaihdos. Nuoremman polven on Kuva: Merja Haverinen Janne Antikainen, Elina Auri, Sanna Antman ja Kaisa Lähteenmäki-Smith puivat Oppiva aluekehittäjä -koulutuksen saldoa. 4 Osaava aluekehittäjä Osaava aluekehittäjä 5

5 Tunnista toimintaympäristösi Asiantuntija Toimintaympäristö tänään ja huomenna Asiantuntijoina johtava konsultti Lassi Köppä, FT Tuomo Kuosa ja kehittämiskonsultti Olli-Pekka Juoperi Alueet muuttuvat väistämättä ja jatkuvasti. Taloudelliset, sosiaaliset, demografiset ja kulttuuriset muutokset seuraavat toisiaan kehitettiinpä alueita tietoisesti tai ei. Siksi aluekehittäjänkin on nähtävä roolinsa rohkeasti nimenomaan muuttuvan alueen kehittäjänä. Kehittämisen ja alueen mahdollisuudet ja uhat havaitaan toimintaympäristöä ja sen muutoksia analysoimalla. Ymmärtääkseen seudun muutoksen ulottuvuuksia ja strategisen toiminnan merkitystä aluekehittäjän on tärkeää tunnistaa oma toimintaympäristönsä ja sen erityispiirteet. Toimintaympäristö koostuu useista toisiinsa liittyvistä elementeistä, joiden väliset suhteet ja painoarvot vaihtelevat aikojen kuluessa. Siksi toimintaympäristöä ja esimerkiksi alueen muutoksen moottoreita on syytä analysoida säännöllisesti ja ainakin silloin, kun valitaan aluekehittämisen strategisia painopisteitä. Toimintaympäristöä tulee tarkastella systemaattisesti alueen eri toimijoiden kanssa monipuolisen kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Toimintaympäristön tunnistamiseen voi käyttää erilaisia analysointimenetelmiä, kuten PESTLE-analyysistä erityisesti aluekehittäjien tarpeisiin muunnettua SPYTTYK-menetelmää. Tärkeää on nähdä toimintaympäristö tarpeeksi monipuolisena kokonaisuutena, jossa yhden tekijän muutos vaikuttaa helposti, jopa Tunnista toimintaympäristösi todennäköisesti, muihinkin osa-alueisiin. Esimerkiksi kuntatalouden äkillinen muutos voi heijastua nopeasti myös alueen yrityskenttään ja sosiaalisiin kysymyksiin. Tavoitteellisuus kehittämisen lähtökohtana Pitkäjänteiseen, tulokselliseen kehittämiseen tarvitaan strategiaa, suunnitelmaa, joka tähtää halutun päämäärän saavuttamiseen. Selkeiden tavoitteiden asettaminen onkin oleellista, jotta jokaisen yksittäisen toimenpiteen ta valitun tavoitteen saavuttamiseen voidaan realistisesti arvioida. Kun puhutaan ketterästä strategiatyöstä, tarkoitetaan sitä, että ympäristöä analysoidaan jatkuvasti ja strategiaa hiotaan ajassa eläväksi tulosten mukaan. Resurssien rajallisuus on arkipäivää jokaiselle aluekehittäjälle. Kehittämistarpeita on aina enemmän kuin mahdollisuuksia niiden täysipainoiseen toteuttamiseen. Jotta saadaan tuloksia, hankkeet pitää pystyä viemään tarpeeksi pitkälle. Siksi toimintaympäristöstä pitää pystyä tunnistamaan paitsi kehittämiskohteita, myös reunaehdot ja toimintaa rajoittavat tekijät. Tulevaisuuden trendien tunnistaminen tärkeää Muutoksen ymmärtämiseksi on olennaista tehdä myös ennakointityötä ja tunnistaa muutoksia eteenpäin ajavat voimat. Erilaisten tulevaisuusskenaarioiden pohtiminen lisää myös tunnetta siitä, että tulevaisuus ei vain tule jonkinlaisena annettuna toimintaympäristönä, vaan alueiden kehittämisessä ollaan voimakkaasti tekemässä tulevaisuutta. Valituilla päämäärillä ja toimintatavoilla voidaan rakentaa uutta, ylläpitää vanhaa tai yrittää vain sopeutua ympäristön muutoksiin. Tulevaisuutta arvioidessa on hyvä erottaa toisistaan megatrendit eli kehityksen suuret linjat ja toisaalta heikot signaalit. Heikko signaali on niukka viite mahdollisesti tapahtuvasta muutoksesta. Sen ominaispiirre on subjektiivisuus; se on jokaisen oma tarpeita on aina Kehittämis- tulkinta, että on havainnut jotain uutta ja erityistä. Heikkoja mahdollisuuksia enemmän kuin signaaleja voi käyttää tulevaisuuden vaihtoehtoisten kehi- niiden täysipainoiseetyskulkujen arviointiin. toteuttamiseen. Tulevien muutosten tunnistamisen apuna voi käyttää erilaisia työkaluja. Future Signals Sense-making Framework on työkalu, jonka avulla voi tunnistaa aidot heikot signaalit. Tulevaisuuskolmiota käyttämällä FSSF-työkaluun kerätyn tiedon voi jalostaa yhteenvedoksi tulevaisuuskuvista. Tulevaisuuspyörän, tulevaisuustaulukon ja tulevaisuustarinoiden yhdistelmällä puolestaan voi luoda erilaisia mahdollisia tulevaisuuden polkuja strategisten päätösten tueksi. Lassi Köppä toimii Rambøll Management Consulting Oy:ssä johtavana konsulttina. Köppä on aiemmin työskennellyt Cone Advisor Helsinki Oy:ssä strategiakonsulttina sekä tietojohtamisen tutkijana Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Tuomo Kuosa on tulevaisuudentutkija, joka on työskennellyt erityisesti osaamisen ennakoinnin sekä ennakointimenetelmien kehitystyön parissa. Kuosa vietti vuoden 2010 Singaporessa Nanyang Technological Universityn alaisessa kansainvälisen politiikan RSIS-ajatushautomossa tutkien julkishallinnon tapoja tehdä strategista ennakointia. Kehittämiskonsultti Olli-Pekka Juoperi on konsulttiyritys Humap Oy:n toimitusjohtaja ja perustajajäsen. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteilijä ja toiminut aiemmin johtotehtävissä julkisella sektorilla. Vinkki Toimintaympäristön tunnistamisen lyhyt oppimäärä Analysoi Opettele käyttämään erilaisia toimintaympäristön analysointimenetelmiä vaikkapa SPYTTYKiä ja löydä alueesi erityispiirteet ja kipeimmin työstämistä vaativat kehityskohteet. Ota analyysin tekoon mukaan muitakin alueen toimijoita. Löydä tarpeellinen tieto Tietoa on saatavissa valtava määrä. Selvitä, mistä saat tarkasteltavaksesi analysointiin tarvitsemiasi tilastoja ja tutkimuksia. Muista, että kokonaiskuvan hahmottaminen vaatii yleensä eri paikoista saatujen tietojen yhdistämistä. Mittaa ja suhtaudu tuloksiin realistisesti Kun asioita mitataan, tuloksia täytyy uskaltaa tarkastella raadollisesti. Kaunisteleminen ei tuota toivottua lopputulosta. Tee valintoja Strategia on valintojen tekemistä. Moni asia kaipaa varmasti kohentamista, mutta työn alle on valittava aina kerrallaan vain joitakin. Työssäsi aluekehittäjänä et voi vastata kaikkien huutoon kaiken aikaa. Ennakoi Poimi ympäristöstäsi sekä isompia trendejä että heikkoja signaaleja. Kaikilla meillä on yllättävänkin paljon tietoa tulevaisuudesta, mutta tiedon kokoaminen ja analysointi auttaa ymmärtämään, mihin kannattaa reagoida ja miten. Lisätietoja Tutustu ainakin seuraaviin tutkimustietoa tuottaviin tahoihin: Tilastokeskus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) Suomen yrittäjien tutkimustoiminta Sitra Kuntaliitto 6 Osaava aluekehittäjä Osaava aluekehittäjä 7

6 työkalut Tunnista toimintaympäristösi Tunnista toimintaympäristösi työkalut Ota toimintaympäristö haltuun SPYTTYK-analyysillä Tulevaisuustyökalut auttavat muutoksen ymmärtämisessä Sosiaalinen Poliittinen ja juridinen Yritykset ja yrittäjyys Teknologinen Taloudellinen Ympäristö Kulttuurinen Muutoksen synnyn ja etenemisen teoriat "Muutosyksikkö" Riittää että olemme kilpailijoitamme parempia. Useita toimijoita Muutosyksikkö Yksittäinen toimija Teemme parhaamme ja katsotaan, mihin se riittää. Muutostekijän kuvaus Variaatio Valinta Resurssien niukkuus Valintaympäristö Kilpailu Vaihe 3 Sadonkorjuu Elinkaari Vaihe 4 Loppu Vaihe 2 Kasvu Retentio Sisäinen ohjelma Regulaatio Mukautuva sopeutuminen Ennalta määrätty Potentiaalinen Toimintaympäristön analysoimisessa voi käyttää apuna erityisesti aluekehittäjille sopivaa SPYTTYK-analyysia, joka on muunnelma yrityskentässä paljon käytetystä PESTLE-analyysista. SPYTTYKissä toimintaympäristön muutostekijöitä pohditaan seitsemästä eri näkökulmasta. Analyysissa kuvataan Evoluutio Vaihe 1 Alku Muutosten syitä, toimijoita, etenemistä ja seurauksia voidaan tarkastella useista näkökulmista ja erilaisten teorioiden valossa. On myös tunnistettu erilaisia teoriaperheitä, jotka pyrkivät selittämään muutoksen syntyä ja etenemistä ympäristöolosuhteiden, vuorovaikutuksen ja tavoitellun lopputuloksen näkökulmasta. Van de Ven & Poole (1995) jaottelevat muutoksen ja kehittämisen prosessiteoriat neljään teoriaperheeseen: a) Evolutionaarinen b) Dialektinen c) Teleologinen d) Elinkaariajattelu Tärkeys Todennäköisyys Miten hyödynnämme? muutostekijää, arvioidaan sen ta, tärkeyttä ja todennäköisyyttä sekä mietitään, kuinka sitä hyödynnetään alueen kehittämisessä. Analysoinnin tulee perustua mutu-menetelmän sijaan todennettavissa oleviin tekijöihin ja ilmiöihin. Teesi Antiteesi Dialektinen Pluralismi (moninaisuus) Vastakkainasettelu Konflikti Suunnitelmien toteuttaminen Muutoksen ilmenemismuoto Muutoksen ilmenemismuoto Konflikti Teleologia Tyytymättömyys Synteesi Etsintä/ vuoro Tavoitteiden asettaminen Päämäärätietoinen hyväksyntä Sosiaalinen konstruktio Konsensus Konstruktiivinen Luova jännite ja konfliktit auttavat meitä kehittymään. Kaikki on mahdollista vain taivas on rajana. Jokaisella niistä on erilainen näkemys tapahtumien ketjusta ja muutosta generoivista mekanismeista. Tunnistettuja teoriaperheitä kutsutaan muutoksen moottoreiksi. Ne ovat eräänlaisia metaselityksiä sille miten muutos etenee ajan kuluessa. Aluekehittäjä voi tarkastella tulevaisuuden skenaarioita käyttämällä erilaisia työkaluja. Työkaluilla pystyy määrittelemään muutosta ja sen tekijöitä, hahmottelemaan mahdollisia toiminnan tapoja ja konkretisoimaan tulevaisuuden toimintaa joko sanalliseen tai vaikkapa kuvalliseen muotoon. Työkaluja voi käyttää erikseenkin, mutta hedelmällisin ratkaisu on käyttää kaikkia mainitussa järjestyksessä. 1. Tulevaisuuspyörä Tulevaisuuspyörä on alun perin Jerome Glennin 1970-luvulla kehittämä menetelmä, jossa etsitään paperille piirretyn pyörän ja siitä eteenpäin johtavien nuolien avulla esimerkiksi jonkin tärkeän trendin, tapahtuman, päätöksen tai heikon signaalin ensimmäisen, toisen ja kolmannen vaikutuksia yhteiskunnan tai organisaation toimintaan. Tulevaisuuspyörä on siis miellekartta, jossa tutkittava kokonaisuus voidaan purkaa osatekijöihinsä. Työkalun avulla voidaan analysoida ja arvioida, miten kuvatut tekijät vaikuttavat toisiinsa. Tulevaisuuspyörän avulla voidaan järjestellä, ymmärtää ja täsmentää erilaisia tulevaisuuteen liittyviä näkemyksiä ja niiden mahdollisia vaikutuksia. Tulevaisuuspyörä. Toisen Toisen Toisen Toisen Ensimmäisen Muutosilmiö Ensimmäisen Ensimmäisen Aluekehittäjän on hyödyllistä rakentaa tulevaisuuspyörää yhdessä alueen toimijoiden kanssa. 2. Tulevaisuustaulukko Taulukkoanalyysiin valitaan tulevaisuuspyörästä tärkeimmiksi koetut ilmiöt tai muuttujat, jotka kirjataan taulukon vasempaan sarakkeeseen. Taulukon muille riveille puretaan ilmiöiden tai muuttujien mahdollisia tiloja. Tiloja yhdistelemällä voidaan kehittää vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia. 3. Tulevaisuustarina Tulevaisuustarinassa taulukon avulla hahmoteltu tulevaisuuskuva kuvataan sanoin tai kuvallisesti. Tulevaisuustarinan tarkoituksena on konkretisoida mahdollista tulevaisuutta kuvaamalla käytännönläheisesti toimintaa, palvelua tai vaikkapa lopputuotetta. Lisätietoja: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto: Pages/default.aspx Ensimmäisen Ensimmäisen Toisen Ensimmäisen Toisen Toisen Toisen 8 Osaava aluekehittäjä Osaava aluekehittäjä 9

7 työkalut Tunnista toimintaympäristösi Tunnista toimintaympäristösi työkalut FSSF helpottaa heikkojen signaalien löytämistä Aito heikko signaali on irrallinen asia, joka on oikeasti jotain uutta ja yllättävää. Heikkoja signaaleja voi käyttää tulevaisuuden vaihtoehtoisten kehityskulkujen arviointiin. Tulevaisuudentutkija, tohtori Tuomo Kuosan kehittämä Future Signals Sense-making Framework auttaa heikkojen signaalien tunnistamisessa mutta myös muun tulevaisuustiedon keräämisessä. Future Signals Sense-making Framework on arviointikehikko, jota käytetään tulevaisuutta koskevan tiedon lajitteluun. Sen avulla arvioidaan esimerkiksi, onko jo kerätty tulevaisuustieto riittävän monipuolista aiheeseen liittyen vai pitääkö tiedon keräämistä jatkaa. FSSF:n avulla voidaan arvioida, onko kerätty tulevaisuussignaali todellinen heikko signaali (A1), jokin muu tulevaisuuden kannalta kiinnostava signaali (A2) vai onko se havainto, jolla ei oikein ole relevanssia Futures Signals Sense-making Framework (FSSF) Täytä kukin kenttä aiheeseen liittyvällä tiedollasi. A. Heikot signaalit (Suorat havainnot muutoksesta) B. Draiverit (Muutokseen ajavat tekijät) C. Suuret kehitystrendit (Pitkäaikaiset kehityspolut ja historian painolastit) 1. Havainto siitä, että jotain on muuttumassa (Seed of change) (Yllättävä, huvittava tai "ärsyttävä" havainto liittyen teemaasi jotain on ehkä muuttumassa, mutta sitä on vaikeaa pukea sanoiksi.) 3. Muutokseen työntävä tekijä (push) (Taloudellinen resursointi, poliiittinen tuki, tekninen edistyaskel, uusi idea, innovaatio tai muutosprosessi ym.) 5. Suuret muutosta hidastavat tekijät (weights) (Historialliset painolastit, lait, arvot, saavutetut edut, byrokratia, tabut, mantrat, uskomukset, hierarkiat, raja-aidat, tekniset ja taloudelliset pullonkaulat ym.) tulevaisuustietona (ei sijoitu mihinkään lokeroon). Sillä voidaan myös arvioida, onko tunnistettu tekijä muutosta eteenpäin ajava (B3), muutosta puoleensa vetävä (B4), muutosta hidastava (C5) vai jo käynnissä oleva muutosprosessi eli trendi. voidaan FSSF:n avulla Kolmanneksi FSSF:n avulla analysoida voidaan analysoida jo löydettyjen heikkojen signaalien muu- signaalien heikkojen tosvoimaa suhteessa muiden lokeroiden muutostekijöihin. Täl- muutosvoimaa. löin ensin pyritään täyttämään vain A1-kenttää, kuten edellisessä kohdassa. Sen jälkeen täytetään kaikki FSSF-lokerot. Kukin A1:n kirjattu heikko signaali analysoidaan erikseen FSSF:ssä eli arvioidaan, miten ko. heikko signaali voisi koetella kutakin muihin lokeroihin kirjatuista asioista. Neljänneksi FSSF:iä voidaan käyttää yksinkertaisesti teemahaastattelusapluunana tiettyyn aiheeseen 2. Havainto siitä, että kaikki jatkuu ennallaan (business as usual) (Havainnot, jotka tukevat näkemystä siitä että kehitys jatkuu kuten tähän asti.) 4. Muutokseen vetävä tekijä (pull) (Tarpeet sosiaalinen tilaus, visiot, yhteiset tavoitteet, intressit, arvot jne.) 6. Pitkäaikaiset kehityspolut ja "oma-lakiset" rakennemuutokset (trends) (Trendit, polku-riippuvuudet, autokatalyysit, kerrannaisvaikutukset, kausaliteetit ym.) Kuosa, Tuomo: Futures Signals Sense-making Framework (FSSF): A Startup With Tool for Analysing and Categorising Weak Signals, Wild Cards, Drivers, Trends and Any Other Types of Information. Elsevier, Futures 42 (1), 2010 liittyen. Tällöin voidaan joko aloittaa tyhjästä kehikosta haastateltavan kanssa tai pyytää haastateltavaa kommentoimaan jo esitäytettyä FSSF-kehikkoa. Löysimmekö aidon heikon signaalin? FSSF-kehikon avulla arvioidaan, onko kerätty tulevaisuustieto riittävän monipuolista aiheeseen liittyen tai sen avulla voidaan tuottaa uutta ennakointitietoa. Tuloksena voi olla myös arvio siitä, onko jokin kerätty tulevaisuussignaali todellinen heikko signaali (A1) vai joitain muuta. Luotettavien arviointien tekemiseksi kussakin FSSF:n kuudessa lokerossa tulee olla riittävästi tietoa. Menetelmän avulla kerätään sekä tekijöitä, jotka puhuvat muutoksen puolesta, että tekijöitä, jotka puhuvat muutosta vastaan ja nykytilan säilymisen puolesta. Vinkki Aluekehittäjälle hyödylliset FSSF-käyttötavat Aluekehittäjä voi käyttää FSSF:iä etsiessään aitoja (A1) heikkoja signaaleja tiettyyn teemaan liittyen. Lisäksi kehikon avulla voi arvioida löydettyjen heikkojen signaalien muutosvoimaa suhteessa kuhunkin muista tekijöistä. Tällöin ensin pyritään täyttämään vain A1-lokeroa, jonka jälkeen täytetään kaikki muut FSSF-lokerot. Kukin A1:een kirjattu heikko signaali analysoidaan erikseen FSSF:ssä, eli arvioidaan miten ko. heikko signaali voisi koetella kutakin muihin lokeroihin kirjatuista asioista. Lisäksi kukin A1:een kirjattu heikko signaali analysoidaan erikseen SWOTkehikossa vaikkapa alueen näkökulmasta. Toinen tapa käyttää arviointikehikkoa on tehdä sillä yleisarvio tulevaisuuden suunnista ilman erityistä heikkojen signaalien etsintää. Tällöin FSSF:n kaikki kuusi lokeroa pyritään täyttämään tasapuolisesti ja mahdollisimman monipuolisella tiedolla. Koottu tieto tulkitaan tulevaisuuskolmiossa. Useammat henkilöt antavat oman tulkintansa tekijöiden kokonaisvaikutuksista esim. alueen näkökulmasta ja lopuksi tulkinnoista tehdään yhteenveto. Tulevaisuuskolmio auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa Future Signals-Sense-making Frameworkin tietoa voi jalostaa edelleen tulevaisuuskolmion avulla. Tulevaisuuskolmio auttaa hahmottamaan organisaation tulevaisuuden voimavektorit. Mitkä tekijät vetävät tulevaisuuteen, mitkä työntävät tulevaisuuteen ja mitkä pitävät kiinni vanhassa? Tulevaisuususkomusten analyysi auttaa hahmottamaan tulevaisuuteen vetäviä tekijöitä (ks. FSSF:n luokka B4). Tulevaisuuteen työntäviä tekijöitä ovat FSSF:n luokkaan B3 kirjattavat draiverit ja FSSF:n luokkaan C6 kirjattavat trendit. FSSF- jälkeen tiettyyn teemaan liittyvä tieto lajitellaan kolmeen luokkaan. Kullekin luokalle annetaan voimavektoriarvo väliltä eli arvioidaan, kuinka voimakkaasti ko. ryhmän asiat kokonaisuutena vetävät, työntävät tai jarruttavat kehitystä. Teeman oletettu muutos on näiden kolmen voiman yhteis eli pallo liikkuu kolmion sisällä. Menetelmällä saa mieltämiseen liittyviä tuloksia. Tulevaisuuteen työntävät tekijät Tulevaisuuteen vetävät tekijät Uskottava tulevaisuus Historiassa kiinni pitävät tekijät Kyseinen menetelmän sovellus: Kuosa, Tuomo (2011): The Evolution of Strategic Foresight Knowledge, Intelligence and Public Policy Making. Surrey, UK, Ashgate Publishing & Gower. Alkuperäinen tulevaisuuskolmion idea: Sohail Inayatullah (2008): Six Pillars. Foresight VOL. 10 NO Lisätietoja: Tuomo Kuosa: The Evolution of Strategic Foresight - Knowledge, Intelligence and Public Policy Making. Gower, Kirja julkaistaan marraskuussa Osaava aluekehittäjä Osaava aluekehittäjä 11

8 Esimerkki Tunnista toimintaympäristösi Tunnista toimintaympäristösi Esimerkki Kaakkois-Pirkanmaalla muutosta hallitaan yhteistyöllä Ohjelmapäällikkö Miia Nurminen-Piirainen, Pälkäneen kunta Kuopion kaupunkiseudulla syntyy tulevaisuuden ihannekaupunki Ohjelmapäällikkö Tero Piippo, Kuopion alueen KOKO Kuvat Pertti Haataja Kaakkois-Pirkanmaalla kuntia, yrityksiä ja kolmatta sektoria halutaan aktivoida työskentelemään yhdessä maaseudun palvelujen turvaamiseksi, lähidemokratian vahvistamiseksi ja alueen elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Sektoreiden välisen yhteistyö -toimenpiteen päätavoitteena on säilyttää ja luoda palveluja Kaakkois-Pirkanmaalla. Lisäksi toimenpide tähtää elinvoiman ja yhteisöllisyyden lisäämiseen, lähidemokratian vahvistamiseen sekä yrittäjyyden tukemiseen. Aihe on ajankohtainen, sillä kuntaliitokset ovat lisänneet huolta palvelutarjonnan keskittymisestä kuntakeskuksiin ja lähidemokratian etääntymisestä. Toimenpide on osa Tietäjä-hanketta ja se toteutetaan Toiminta käynnistyi Vuoropuhelun paikka; Mahdollisuuksia ja tuloksia -tilaisuudella. Tilaisuuden asiantuntijapuheenvuorot puhuttelivat erityisesti viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä, kun taas case-esimerkit kannustivat ja inspiroivat järjestöjen ja yhdistysten edustajia sekä yrittäjiä. Toimenpiteen aikana järjestetään työpajoja, joissa uusia toimintamahdollisuuksia työstetään sinisen meren strategian avulla. Kumppanuuspöytämenettelyllä puolestaan tuodaan kunta, yritykset tähtää Toimenpide ja järjestöt yhteisen pöydän äärelle pohtimaan seuraavia ky- yhteisöllisyyden elinvoiman ja symyksiä: Mitkä ovat julkisten lisäämiseen. palveluiden tuottamisen ongelmat tietyllä alueella? Mitä voimavaroja alueella on yhteisölliseen ja kansalaislähtöiseen kehittämiseen/tuottamiseen? Mitä voimavaroja on alueen yrityksissä? Toiminta on saavuttanut tavoitteensa, jos Kaakkois- Pirkanmaan paikallistoiminnalla on tulevaisuudessa paitsi vastuuta, myös nykyistä enemmän mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Kun mahdollinen rahoittaja osallistuu toimintaan ja suunnitteluun koko toiminnan ajan, edellytykset mahdollisiin jatkohankkeisiin paranevat. Näin pyritään turvaamaan ten jatkuvuus myös toimenpiteen päättymisen jälkeen. Kuopion toiminnalliselle kaupunkiseudulle laaditaan ihannekaupunkimallia, joka tulee ohjaamaan seudun maankäyttöä ja hajarakentamisen periaatteita. Mallilla on ta maapolitiikkaan ja muuhun seudulla tapahtuvaan kehittämiseen, kuten kaupan sijoittumiseen, yritystoiminnan kehityshankkeisiin sekä liikenneverkon kehittymiseen. Kuopion kaupunkiseudun ihannekaupunkihankkeen tavoitteena on saada maankäyttö yhtenäiseksi Kuopion työssäkäynti- ja asuntomarkkina-alueella. Tarkoituksena on synnyttää taloudellinen, kestävä ja toteuttamiskelpoinen tulevaisuuden malli yhdyskuntarakenteesta sekä määritellä maankäytön kehittämisen keskeiset periaatteet. Samalla hanke syventää alueellista yhteistyötä kilpailukyvyn kannalta keskeisillä maankäytön, liikenteen ja asumisen osa-alueilla. Hanke toteutetaan Kuopion toiminnallisella, yhteensä seitsemän kunnan alueella. Hankkeen vetovastuu on Kuopion kaupungilla. Työstä vastaa Kuopion alueen työvaliokunnan ja MAL-työryhmän ohjauksessa Airix Ympäristö Oy. Hankkeen keskeisiä yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä ovat kunnat, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon Ely, elinkeinoelämän toimijat ja järjestöt sekä päätöksentekijät. Lähtötietojen ja tavoitteiden pohjalta laaditaan palvelurakenteen näkökulmasta useita eri maankäytön kehityskuvia, joiden vaikutuksia verratää alueellista Hanke syventaan keskenään. Samalla määritetään seudun kehittämisen pää- maankäytön, yhteistyötä periaatteet. Rakennemallivaihtoehdoissa tarkastellaan Kuopi- liikenteen ja asumisen on alueen palvelurakennetta eri osa-alueilla. näkökulmista ja esitetään erilaisia palvelutuotantotapoja. Valitun vaihtoehdon pohjalta laaditaan toiminnallisen seudun rakennemalli Osaava aluekehittäjä Osaava aluekehittäjä 13

9 yhteenveto Tunnista toimintaympäristösi Tunnista toimintaympäristösi yhteenveto Nykyisyyden ymmärtämisestä tulevaisuuden tekemiseen Nykyisyys Tulevaisuus TOIMINTAYMPÄRISTÖN TUNNISTAMINEN "Muutosyksikkö" Riittää että olemme kilpailijoitamme parempia. Useita toimijoita Muutosyksikkö Yksittäinen toimija Teemme parhaamme ja katsotaan, mihin se riittää. MUUTOKSEN MOOTTORIN TUNNISTAMINEN Variaatio Valinta Retentio Resurssien niukkuus Valintaympäristö Kilpailu Elinkaari Vaihe 4 Loppu Vaihe 3 Sadonkorjuu Vaihe 2 Kasvu Sisäinen ohjelma Regulaatio Mukautuva sopeutuminen Ennalta määrätty Evoluutio Vaihe 1 Alku Dialektinen Teesi Konflikti Synteesi Antiteesi Pluralismi (moninaisuus) Vastakkainasettelu Konflikti Teleologia Tyytymättömyys Suunnitelmien toteuttaminen Muutoksen ilmenemismuoto Muutoksen ilmenemismuoto Etsintä/ vuoro Tavoitteiden asettaminen Päämäärätietoinen hyväksyntä Sosiaalinen konstruktio Konsensus Konstruktiivinen Luova jännite ja konfliktit auttavat meitä kehittymään. Kaikki on mahdollista vain taivas on rajana. STRATEGIA FOKUSOINTI FOKUSOINTI FOKUSOINTI "Alueiden kehittämisessä ollaan voimakkaasti tekemässä tulevaisuutta. Valituilla päämäärillä ja toimintatavoilla voidaan rakentaa uutta, ylläpitää vanhaa tai yrittää vain sopeutua ympäristön muutoksiin." SPYTTYK-ANALYYSI TULEVAISUUSFOORUMIN TYÖKALUJA Sosiaalinen Poliittinen ja juridinen Yritykset ja yrittäjyys Teknologinen Taloudellinen Ympäristö Kulttuurinen Muutostekijän kuvaus Potentiaalinen Tärkeys Todennäköisyys Miten hyödynnämme? TULEVAISUUSPYÖRÄ TULEVAISUUSTAULUKKO TULEVAISUUSTARINAT TRENDIT MEGATRENDIT HEIKOT SIGNAALIT 14 Osaava aluekehittäjä Osaava aluekehittäjä 15

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman lisäarvo innovaatioyhteisöille ja toiminnalle kirjamme havainnot ja lopputulemat

Osaamiskeskusohjelman lisäarvo innovaatioyhteisöille ja toiminnalle kirjamme havainnot ja lopputulemat Osaamiskeskusohjelman lisäarvo innovaatioyhteisöille ja toiminnalle kirjamme havainnot ja lopputulemat Kirjan esittely TEM:n innovaatioympäristöt ryhmän tilaisuudessa 11.3.2008 Val.tri. Soile Kuitunen

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030 VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030 Ello -verstas 4.5.2011 Turku TY kauppakorkeakoulu Alueelliset tulevaisuuspajat sekä prosessi Ellohankkeessa Webropol-kysely 1: Kuljetuskäytävän hahmottelu, muutostekijät

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

kysely ja haastattelut, kevät 2014

kysely ja haastattelut, kevät 2014 kysely ja haastattelut, kevät 2014 Päätöksen äärellä - Avaimet käteen -seminaari, Kaupunkiverstas 25.3.2014 Minna Tarkka, Saija Salonen, Emmi Vainio, Stadi.TV / m-cult Päätöksen äärellä -kehityshanke Päätöksen

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY 8.5.2009

VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY 8.5.2009 VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY 8.5.2009 Net Effect Palveluksessa 25 julkishallinnon kehittämiseen erikoistunutta asiantuntijaa Arvioinnit Tutkimukset Kehittämistyö Kehittämiskumppanuus

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt ENNAKOIVA STRATEGIA Ennakoiva strategia Mennyt Nykytila Suunniteltu tulevaisuus Tulevaisuus- näkymät Strategialinjaukset Ennakoiva strategia Suunniteltu tulevaisuus Palvelut Henkilöstö Yleiset ja toimialakohtaiset

Lisätiedot

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Kompleksisuus ja dynaamisuus Kuntien kuten muidenkin organisaatioiden nähdään toimivan

Lisätiedot

ForeC Advisors Sinisellä merellä PSD. Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori

ForeC Advisors Sinisellä merellä PSD. Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori ForeC Advisors Sinisellä merellä Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori 1. Mikä Business Intelligence ja ennakointi 2. Ennakoi ja integroi 3. Luo kilpailusta profiili

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

EFQM Excellence malli

EFQM Excellence malli Laatukeskus EFQM Excellence malli 10.10.2012 Heikki Niemi p. 040 536 6001 heikki.niemi(at)laatukeskus.fi Copyright 2012 Laatukeskus ja EFQM EFQM Excellence -malli Erinomaisuuden tunnuspiirteet Huipputulosten

Lisätiedot

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Raisio Asukkaita reilu 24 000 Yrityksiä yli 1400 Sosiaali- ja terveyspalvelut isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys

Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys Johdanto... 2 Kummassa meressä uit?... 2 10 kysymystä Onko aika katsoa uuteen?... 3 Vähennä, luovu, vahvista, luo -matriisi... 4 Muutoksen karikot...

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region KESKIMAA 90 VUOTTA Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region OECD/IMHE 2006 ESITYKSEN RAKENNE 1. Hankkeen tarkoitus ja toteutus 2. OECD:n

Lisätiedot

Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle

Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle - ratkaisu vai ongelma? Educa-messut 24.1.2014 Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Vaihtoehtoisten henkilökohtaisten tulevaisuuksien hahmottamista

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja Työelämä 2020 -hanke Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014 Margita Klemetti hankejohtaja SUOMEN TYÖELÄMÄ EUROOPAN PARAS VUONNA 2020 Hallitusohjelma TYÖELÄMÄSTRATEGIA TULEVAISUUDEN TYÖPAIKALLA

Lisätiedot

YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ OPPII. Keski-Suomen oppimisverkoston kehittyminen

YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ OPPII. Keski-Suomen oppimisverkoston kehittyminen YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ OPPII Keski-Suomen oppimisverkoston kehittyminen Miten aloitimme? Alueen kilpailukyvyn ydin on jatkuvasti uudistuva osaaminen. Keski-Suomen kehittyminen oppivana alueena vahvistaa maakunnan

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Arviointityövälineiden kehittämisen taustaa Kolme nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointialuetta

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kaksi näkökulmaa verkoston määrittelyyn 1. Abstrakti määritelmä: verkosto

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia

Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi 25.10.2013 Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Osaamisen kehittämisen menetelmiä

Lisätiedot

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki KAUPUNKIA RAKENNETAAN STRATEGIOIDEN JA UNELMIEN AVULLA Kaupunkia ei rakenneta vain materian, vaan myös strategioiden ja unelmien

Lisätiedot

Kuntauudistus seututilaisuus. Porin seutu, 11.2.2014 Promenadikeskus, Pori

Kuntauudistus seututilaisuus. Porin seutu, 11.2.2014 Promenadikeskus, Pori Kuntauudistus seututilaisuus Porin seutu, Promenadikeskus, Pori Tilaisuuden avaus Porin seutu, Ohjelma 10.00 10.05 Tilaisuuden avaus Ylijohtaja, osastopäällikkö Päivi Laajala, valtiovarainministeriö 10.05

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Ennakointiyksikkö Samuli Leveälahti 15.12.2004 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ennakoinnin ESR hanke Opetushallituksessa 1.1.2004

Lisätiedot

IDEOITA VERKOSTOITUMISEN MALLEIKSI

IDEOITA VERKOSTOITUMISEN MALLEIKSI IDEOITA VERKOSTOITUMISEN MALLEIKSI Mallinnokset kuvaavat OPH:ssa 20.5.2011 järjestetyssä koordinaattoreiden ja opetusneuvosten tapaamisessa esiteltyjä erilaisia mahdollisia malleja kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

Aikamme Haaste. Kansallisesta meristrategiasta

Aikamme Haaste. Kansallisesta meristrategiasta Kansallisesta meristrategiasta 4.11.2014 Suomi Merellä - säätiön 50-vuotisjuhlaseminaari Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Aikamme Haaste On kokonaisuuden hahmottaminen ja siinä toimiminen siilojen sijasta

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Certified Foresight Professional

Certified Foresight Professional Certified Foresight Professional Kenelle? Strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskentelevät. Sopii myös johdolle, päälliköille

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN LEAD13 3.9. 2013 Helsinki ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN Prof. Aino Kianto Lappeenrannan teknillinen yliopisto aino.kianto@lut.fi Sisältö Organisaation uudistumiskyky Uudistumiskyvyn avaintekijät

Lisätiedot

Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori. Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011

Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori. Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011 Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011 Miten luovuus ja innovatiivisuus liittyvät julkiseen sektoriin? Hallituksen tahtotila: Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea

Lisätiedot

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja Suunnittelutasojen suhteet Suunnittelutasojen suhteet Pääpointit jatkokehittelystä A. Mitä ennakkotehtävässä oli saatu aikaan? Hyvä ja konkreettinen esitys, jonka pohjalta

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Vanhan kauden kokemuksia hyödyntäen uudelle kaudelle. Vierumäki 3.3.2014

Vanhan kauden kokemuksia hyödyntäen uudelle kaudelle. Vierumäki 3.3.2014 Vanhan kauden kokemuksia hyödyntäen uudelle kaudelle Vierumäki 3.3.2014 Elinvoiman ydin TAHTO YHTEISESTI RESURSSIT YHTEEN TEKEMINEN YHDESSÄ Aluekehittämisen historialliset kaaret - rakennemuutoksen 3-kierre

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto. www.mal-verkosto.fi

Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto. www.mal-verkosto.fi Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto www.mal-verkosto.fi Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli 2040 -seminaari 16.10.2012 Menossa rakennemallien aktiiviset vuodet

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Lisäarvo ostopäätöksen tekijälle Janne Pesonen 6.10.2010 17.5.2011 2 Kunta elinvoimajohtajana Teemoja joihin vaikutus ulottuu Johtaminen

Lisätiedot

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA Luomme Suomelle parempaa tulevaisuutta Toimeliaisuus ja rohkea yrittäjyys luovat hyvinvointia Suomelle. Kilpajuoksussa menestykseen julkisten yrityspalveluiden tehtävänä on toimia

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009. 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap.

MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009. 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap. MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 OHJELMA 16.6.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Keskeisten johtavien

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin

Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin 29.09.2015 Aleksi Kopponen Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2 Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide: Luodaan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt Työpajatyöskentely MAL-suunnittelun ulottuvuuksien kriittinen arviointi MAL strategisena tavoitteenasetteluna Mikä on MAL-suunnittelun asema osana strategisen

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Yrityksen kilpailukyky vahvaksi: ensitietoa matkailun turvallisuusnormistosta. Seinäjoki 8.10.2013 Kouvola 9.10.2013 Eija Raasakka

Yrityksen kilpailukyky vahvaksi: ensitietoa matkailun turvallisuusnormistosta. Seinäjoki 8.10.2013 Kouvola 9.10.2013 Eija Raasakka Yrityksen kilpailukyky vahvaksi: ensitietoa matkailun turvallisuusnormistosta Seinäjoki 8.10.2013 Kouvola 9.10.2013 Eija Raasakka Esityksen sisältöä Taustaa matkailun turvallisuustyölle Matkailun turvallisuusverkosto

Lisätiedot

Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu

Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu Logomo 12.3.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.3.2012 1 http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/1473/alueelliset_talousnakymat_1_2012_web.pdf

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Maankäyttö haltuun kaupunkiseuduilla missä mennään?

Maankäyttö haltuun kaupunkiseuduilla missä mennään? Maankäyttö haltuun kaupunkiseuduilla missä mennään? Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Kuntaliitto 7.12.2011 Matti Vatilo, YM PARAS kaupunkiseuduilla mitä opittiin? Ydinkysymys on, onko seudun

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA

YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA Liite 1 YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA Tehtävän määrittelyä ja sparrauskohteiden kuvausta Kati-Jasmin Kosonen, Kimmo Kurunmäki www.mal-verkosto.fi Hankkeen taustaa Selvitys:

Lisätiedot