Fingrid lyhyesti. Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fingrid lyhyesti. Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko 1.1.2015"

Transkriptio

1 T alo täynnä virtaa

2 Fingrid lyhyesti SÄHKÖ on välttämätön osa kaikkien suomalaisten arkipäivää. Yhteiskunta toimii sähköllä. FINGRID OYJ on yritys, joka vastaa sähkönsiirtojärjestelmän toimivuudesta Suomessa. KANTAVERKKO on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot. Fingridin hallitsemaan Suomen kantaverkkoon kuuluu 400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja noin kilometriä, yli sata sähköasemaa sekä sähköjärjestelmän vakavissa häiriötilanteissa tarvittavia varavoimalaitoksia. RAKENNAMME kuluvan vuosikymmenen aikana noin kilometriä lisää voimajohtoja ja toistakymmentä uutta sähköasemaa. Näin olemme mukana kehittämässä suomalaista yhteiskuntaa ja jokaisen suomalaisen hyvinvointia. EDISTÄMME sähkömarkkinoiden toimivuutta. Tehokkaasti toimivat yhteiseurooppalaiset sähkömarkkinat, joihin sidosryhmät luottavat, ovat myös kuluttajan etu. FINGRID huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä nyt ja tulevaisuudessa. Osallistumme EU:n yhteisiin ilmasto- ja energiatalkoisiin vahvistamalla kantaverkkoa uusien energiaratkaisujen mukaisesti. Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko Pohjakartta Karttakeskus Oy, Helsinki 400 kv kantaverkko 220 kv kantaverkko 110 kv kantaverkko tasavirtayhteys muiden verkko

3 Menestyksen salaisuus: hyvä joukkue nergia-ala on noussut maailmanlaajuisesti yhteiskunnan keskiöön ja sen myötä eturiviin myös työmarkkinoilla. Eurooppalaisissa ilmasto- E talkoissa kantaverkkoyhtiöiden rooli on keskeinen. Energia- ja ilmastotavoitteita ei kyetä saavuttamaan ilman siirtokyvyltään riittävää ja toimintavarmaa verkkoa. Alalla investoidaan suuriin rakennushankkeisiin sekä panostetaan merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen. Osaajia tarvitaan, sillä ratkaistavia ongelmia on paljon. Fingrid vastaa Suomen sähkönsiirron kantaverkosta, yhteiskuntamme tärkeimmästä perusrakenteesta. Kantaverkon kautta kulkee noin 75 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä. Fingridiläiset voivat päivittäin nähdä työnsä vaikutuksen jokaisen suomalaisen arkeen. Kansainvälisen yhteistyön ja sähkömarkkinoiden laajenemisen myötä työllämme on yhä suuremmassa määrin myös kansainvälinen ulottuvuus. Kansainvälisten vertailututkimusten mukaan Fingrid on yksi maailman parhaista kantaverkkoyhtiöistä. Tällaiseen tulokseen pystyy vain yhtiö, jolla on motivoitunut, innovatiivinen ja sitoutunut henkilöstö. Organisaatiomallimme antaa jokaiselle työntekijälle mahdollisuuden vaikuttaa ja tehdä päätöksiä. Meillä tarvitaan osaajia. Nyt ja tulevaisuudessa. Tule mukaan tekemään merkityksellistä työtä: kehittämään suomalaista yhteiskuntaa ja jokaisen suomalaisen hyvinvointia! Meillä tarvitaan osaajia. Nyt ja tulevaisuudessa. JUKKA RUUSUNEN toimitusjohtaja 3

4 Merkityksellistä työtä suomalaisten hyväksi ingrid huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä nyt ja tulevaisuudessa. Vaikutamme jokaisen suomalaisen arkeen kolmen F päätehtävämme avulla: siirtämällä luotettavasti sähköä, edistämällä aktiivisesti sähkömarkkinoita ja kehittämällä kantaverkkoa pitkäjänteisesti. Haluamme olla kantaverkkotoiminnan kansainvälinen esikuva. Toimintamme tukipilari on tuottava, innovatiivinen ja hyvinvoiva työyhteisö. Meillä on moderni, tehokas, matala matriisiorganisaatio sekä edistyksellinen, kannustava, henkilöstön sitoutumista ja jatkuvaa kehittymistä tukeva henkilöstöpolitiikka. Kaiken toimintamme perustana ovat arvomme: avoimuus, tasapuolisuus, tehokkuus ja vastuullisuus. Ne luovat kestävän pohjan vahvalle Vakituisen henkilöstön ikäjakauma 2013 alle 29 v v v v v. 20 keskimääräinen ikä 44 työmotivaatiolle, hyvälle työilmapiirille ja avoimelle toimintakulttuurille. Vakaassa, nykyaikaisessa ja kansainvälisesti arvostetussa yrityksessä on erinomaiset mahdollisuudet kasvaa osaajana mielekkäiden tehtävien parissa. 4

5 Virtaa riittää ingridin noin 280 työntekijästä valtaosa työskentelee asiantuntijatehtävissä. Helsingin Käpylässä sijaitsevan pääkonttorin lisäk- F si Fingridillä on toimipaikat Hämeenlinnassa, Oulunsalossa, Petäjävedellä, Rovaniemellä ja Varkaudessa. Vaikka fingridiläisten työ on pääosin toimistotyötä, osa henkilöstöstä työskentelee myös kentällä sähköasemilla ja voimajohtojen parissa. Mielenkiintoisia näköalapaikkoja asiantuntijaorganisaatiossa riittää nyt ja tulevaisuudessa. Toimintamme eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla avaa yhä enemmän tilaisuuksia myös kansainvälisen kokemuksen kasvattamiseen. Vakituisen henkilöstön koulutusaste 2013 perus- ja keskiaste 23 alin korkea-aste 39 alempi korkeakouluaste 91 ylempi korkeakouluaste 108 tutkijakoulutus 7 Toimintamme eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla avaa yhä enemmän tilaisuuksia myös kansainvälisen kokemuksen kasvattamiseen. Palveluksessamme on ammattitaitoisia, innovatiivisia ja energisiä osaajia, jotka työskentelevät kolmen päätehtävämme hyväksi: 1 Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito Fingridin verkkosuunnittelun ammattilaiset vastaavat siitä, että asiakkaiden nykyiset ja tulevat sähkönsiirtotarpeet pystytään täyttämään luotettavasti. Verkon rakentamisesta ja ylläpidosta vastaavilta asiantuntijoilta vaaditaan vahvaa projektinhallintataitoa ja hankintaosaamista. Myös yhteydenpito maanomistajiin on tärkeää. 2 Voimajärjestelmän käyttö Voimajärjestelmän on kestettävä joka hetki mikä tahansa yksittäinen vika. Valvomossamme huolehditaan voimajärjestelmän tilasta ympäri vuorokauden. Vastaamme myös siitä, että kantaverkon taajuus ja jännitteet ovat sallituissa rajoissa, häiriötilanteissa käytönpalautus hoidetaan mahdollisimman nopeasti ja että häiriöreservejä on riittävästi. 3 Sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen Laajat, toimivat sähkömarkkinat vaikuttavat positiivisesti kuluttajan maksamaan sähkön hintaan, parantavat sähkön toimitusvarmuutta ja helpottavat uusiutuvan energian käyttöönottoa. Fingrid kehittää sähkömarkkinoiden toimintaa yhteistyössä asiakkaiden, sähkömarkkinatoimijoiden, kantaverkkoyhtiöiden ja viranomaisten kanssa. 5

6 Mahdollisuudet monipuoliseen uraan htiömme koko toiminta rakentuu osaavien ammattilaisten varaan. Siksi olemme sitoutuneet pitämään hyvää huolta koko henki- Y löstöstämme. Tämä tarkoittaa hyviä kehittymismahdollisuuksia, kilpailukykyisiä palkkausperiaatteita ja työsuhde-etuja sekä laadukkaita työhyvinvointia edistäviä palveluita. Vakaa yhtiö tarjoaa mahdollisuuden työn ja uran suunnitteluun pitkällä aikavälillä. Koko työyhteisön osaamisen ja toimintatapojen kehittäminen on henkilöstöpolitiikkamme keskeinen painopiste. Henkilöstösuunnittelumme tavoitteena on varmistaa henkilöstön ja osaamisen riittävyys tulevaisuudessa sekä oikeanlaisten osaajien saaminen oikeille paikoille. Suhtaudumme myönteisesti henkilöstön jatkuvaan kouluttautumiseen. Työntekijöiden tehtävänkuvat vaihtelevat eri osissa organisaatiota. Monipuolisilla tehtävänkuvilla ja tehtäväkierrolla varmistamme osaamisen kehittymisen yhtiössä, jossa toiminta perustuu pitkäjänteiseen asiantuntijatyöhön. Kehittyäksemme yhtiönä ja työnantajana seuraamme säännöllisin mittauksin muun muassa työyhteisön ilmapiiriä, henkilöstön työtyytyväisyyttä ja johtamista. Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö -tutkimuksessa olemme usean vuoden ajan yltäneet erinomaisiin arvosanoihin. 6

7 TUOMAS MAASALO, kehityspäällikkö, omaisuuden hallinta Fingridissä on hyvät etenemismahdollisuudet Olin Fingridissä kolmena vuonna kesätöissä ja tein myös diplomityöni yhtiölle. Aloitin vakituisessa työssä kehityspäällikkönä omaisuuden hallinta -toiminnossa vuonna Olen mukana hankintaprosessissa ja ylläpidän toimittajarekisteriä Fingridin palvelutoimittajista. Vastaan myös yhtiön projektisalkun hallinnan ylläpidosta. Haluan kehittyä nykyisessä tehtävässäni ja toimisin mielelläni joskus myös esimiestehtävissä. Fingridissä on hyvät etenemismahdollisuudet, ja täällä kannustetaan myös työkiertoon. Meiltä voi päästä ulkomaille töihin esimerkiksi eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO- E:n kautta. Teemme sähkömarkkinoiden laajenemisen myötä aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä. Tarvitsemme tulevaisuuden osaajia, jotka pystyvät mukautumaan monenlaisiin rooleihin. Sähköverkkoliiketoiminnan ymmärtäminen on suureksi eduksi, ja alalla tarvitaan myös itseohjautuvuutta ja ennakkoluulottomuutta. Fingridissä voi kehittyä kansainvälisestikin arvostetuksi huippuosaajaksi. Talossa on hyvä työilmapiiri, ja töihin on aina kiva tulla. SANNA SIERLA, voimajohtoasiantuntija, verkon hoito Kansainväliset haasteet kiehtovat Aloitin Fingridissä voimajohtoasiantuntijana maaliskuussa Vastaan työssäni voimajohtojen kunnonhallinnasta ja toimin alueorganisaatioiden tukena. Työpäiväni eivät ole koskaan samanlaisia. Fingridissä pääsee oppimaan uutta, ja yhtiö tukee työntekijöidensä kasvua ja kehittymistä. Jokaiselle fingridiläiselle laaditaan oma urakehityssuunnitelma. Haluaisin kehittyä asiantuntijatehtävissä, ja kansainväliset haasteet kiehtovat minua eniten. Jokaiselle fingridiläiselle laaditaan oma urakehityssuunnitelma. Fingrid on joustava työnantaja, joka pitää hyvää huolta henkilöstöstään. Pienten lasten vanhemmat voivat tehdä lyhyempää työpäivää, ja talossa on liukuva työaika sekä etätyömahdollisuus. Lisäksi yhtiö tarjoaa laajat terveyspalvelut sekä työmatka-, liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Fingrid tekee paljon yhteistyötä pohjoismaisten ja eurooppalaisten toimijoiden kanssa, joten työssä tarvitaan paitsi kielitaitoa myös laaja-alaisuutta ja hyviä yhteistyötaitoja. Täällä riittää mielekkäitä työtehtäviä, ja kannustava ilmapiiri motivoi kehittämään omaa osaamista. 7

8 MIKA PETSALO, asiantuntija, markkinakehitys Sähkömarkkinoilla riittää työsarkaa Olen työskennellyt Fingridin markkinakehitysyksikössä häviösähkön hankintaan liittyvien tehtävien parissa vuoden 2014 alusta alkaen. Sähkönsiirrossa syntyy aina energiahäviöitä. Fingridin häviösähkön hankinnan taloudellisena tavoitteena on pitkän aikavälin ennustettavuus ja kustannusriskien hallinta siten, että suojaudutaan äkillisiltä markkinahinnan vaihteluilta. Fingrid hankkii kantaverkossa syntyvän häviösähköenergian sähkömarkkinoilta päivittäisellä Elspotkaupankäynnillä. Aloitin työskentelyn Fingridin tasepalveluyksikössä valtakunnallisen taseselvityksen parissa vuonna Tällöin pääsin myös mukaan testaamaan ja kehittämään uutta taseselvitysjärjestelmää, jota oltiin juuri ottamassa käyttöön. Sitä ennen työskentelin Fingridissä opiskeluaikana ensin kesä- ja myöhemmin diplomityöntekijänä. Pidän työstäni, sillä jokainen päivä on erilainen ja uusia haasteita riittää. Arvostan sitä, että saan seurata sähkömarkkinoiden toimintaa näköalapaikalta ja tehdä yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa Suomessa ja muualla Pohjoismaissa. Fingridissä on hyvät mahdollisuudet kehittää laajasti asiantuntemustaan. TIMO KAUKONEN, suunnittelupäällikkö, käytön suunnittelu Lainsäädäntöprosessi vie Brysseliin Olen ollut alalla yli 30 vuotta, ja Fingridissä yhtiön perustamisesta eli vuodesta 1997 lähtien käytön suunnittelun suunnittelupäällikkönä. Saan seurata sähkömarkkinoiden toimintaa näköalapaikalta ja tehdä yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa. Työurani aikana sähkömarkkinat ovat olleet lähes jatkuvassa myllerryksessä eivätkä muutokset suinkaan ole loppumassa. Uusiutuvan energian tekniikat kehittyvät nopeasti. Yhteiset sähkömarkkinat vaativat lisää siirtokapasiteettia, ja me pyrimme vastaamaan näihin tarpeisiin. Tekniikan kehitys avaa uusia mahdollisuuksia alalla. Uutta väkeä tarvitaan erilaisiin projekti- ja analysointitehtäviin. Sähkömarkkinoiden toimintaa pyritään yhdenmukaistamaan koko Euroopan laajuisesti. Parhaillaan valmistellaan EU:n tasoista verkkolainsäädäntöä. Olen vahvasti mukana tässä toiminnassa, mikä vie minut usein Brysseliin kokouksiin. Työ Fingridissä on merkityksellistä: jos meillä ei järjestelmä toimi, niin mikään muukaan ei toimi. Häiriöt on selvitettävä heti, ja usein vaaditaan nopeita päätöksiä. 8

9 MAX ISAKSSON, asiantuntija, maankäyttö ja ympäristö Sopivassa määrin sähkötekniikkaa ja asiakaspalvelua Toimenkuvaani kuuluu voimajohtoalueiden maankäyttöasioiden ohjeistus ulkopuolisille toimijoille. Jos joku haluaa rakentaa vaikkapa talon voimajohdon läheisyyteen, tehtäväni on kertoa, mitä rakennusprojektissa pitää voimajohtoon liittyen ottaa huomioon. Pidän huolta siitä, että toiminta on turvallista eikä siitä aiheudu haittaa voimajohdoille. Fingridillä on kilometriä voimajohtoja, joiden läheisyyteen suunnitellaan monenlaisia rakennusprojekteja. Olen tekemisissä maanomistajien, urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja viranomaisten kanssa. Vastaan kysymyksiin ja kirjoitan lausuntoja, jotka edellyttävät erilaisten teknisten selvitysten tekemistä. Työni on asiakaspalvelua, jossa on tunnettava voimajohdon rakenne, tekninen toiminta, standardit ja alan määräykset. Koulutukseltani olen sähkötekniikan diplomi-insinööri. Pidän siitä, että työssäni tarvitaan sekä teknistä osaamista että sosiaalisia taitoja. Viihdyn Fingridissä erittäin hyvin. Sähköä tarvitaan aina, joten ei tarvitse pelätä, että työt yhtäkkiä loppuisivat. Talo on täynnä erilaisia asiantuntijoita, joilta saa aina tarvittaessa vastauksen kysymykseen kuin kysymykseen. Huolehdin siitä, että rakennusprojektit voimajohtojen läheisyydessä ovat turvallisia. Kilpailukykyiset edut alkkaus- ja palkitsemisjärjestelmämme on vertailutulosten mukaan hyvin kilpailukykyinen. P Loma-asunnot Vierumäellä, Petäjävedellä ja Äkäslompolossa ovat henkilöstön ahkerassa käytössä. Henkilöstöyhdistys Kehys yhdistää ja aktivoi fingridiläisiä virkistymään liikunnan ja kulttuurin parissa yhtiön tuen turvin. Henkilöstöllämme on käytettävissään kattavat työterveyspalvelut. Työtyytyväisyyden edistämiseksi ja tukeaksemme henkilöstön jaksamista olemme kehittäneet järjestelyjä, jotka mahdollistavat työn, perhe-elämän ja vapaa-ajan tasapainoa edistävän työrytmin. 9

10 Suomen parhaiden työpaikkojen joukossa ingrid sijoittui Suomen parhaat työpaikat tutkimuksen yleisessä sarjassa sijalle 25. Fingrid oli valtio-omisteisena teollisen alan yrityksenä ainoa, joka mahtui palkittavien joukkoon. Fingrid osallistui tutkimukseen ensimmäisen kerran vuonna 2012, ja sen sijoitus parani nyt kolmella sijalla. Tulokset kohenivat kautta linjan. Erityisesti työpaikasta ja omasta työstä tunnettu ylpeys sekä yleinen yhteishenki ja työyhteisöllisyys ovat entisestään vahvistuneet. Suomen parhaat työpaikat tutkimuksen toteutti Great Place to Work Institute. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 138 organisaatiota, joista 50 parhaiten menestynyttä julkistettiin. F Työsuhteet 2013 uusia vakituisia työsuhteita 16 päättyneiden työsuhteiden määrä 3 eläkkeelle jääneet 6 keskimääräinen eläköitymisikä 64 keskimääräinen työsuhteen pituus* irtisanottujen määrä 9,4 vuotta 0 tulovaihtuvuus 5,97 % lähtövaihtuvuus 3,36 % * Fingrid perustettiin 1996, operatiivinen toiminta käynnistyi 1997 ja henkilöt siirtyivät yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä. 10

11 SATU VUORIKOSKI, kehityspäällikkö, maankäyttö ja ympäristö Vastuullisuus on osa strategiaa Aloitin työt Fingridissä vuonna 2008 kantaverkon ympäristöasioiden parissa. Sittemmin toimenkuvani on laajentunut, ja siihen sisältyy nyt voimajohtojen ympäristöasioiden rinnalla myös yritysvastuun koordinointi yhtiössä. Yhteiskuntavastuu on nykyään tärkeä osa yritysten liiketoimintaosaamista. Fingridissä vastuullisuustyöllä on strategialähtökohta. Vastuullisuuden varmistaminen onkin hyvin luontevaa kantaverkkoyhtiössä, jonka toiminta vaikuttaa niin keskeisesti koko yhteiskunnan toimintaan. Vastuullinen toimintatapa ei rajoitu organisaatiossa vain tiettyyn prosessiin tai toimintoon, joten työhöni kuuluu paljon vuorovaikutusta ja viestintää, mistä pidän. Myös voimajohtohankkeiden ympäristövaikutuksia arvioitaessa olen tekemisissä monen osapuolen kanssa niin yhtiön sisällä kuin ulkopuolellakin, kun varmistetaan, että johtoprojektit ovat toteutuskelpoisia myös ympäristön kannalta. Tähän liittyy asukkaiden ja muiden sidosryhmien osallistaminen sekä mahdollisuus osallistua hankkeiden suunnitteluun. Olen valmistunut filosofian maisteriksi hydrobiologian ja limnologian alalta. Ennen Fingridiin tuloa toimin kymmenisen vuotta ympäristökonsulttina. Jatkuva osaamisen kehittäminen on minulle tärkeää, ja Fingridissä siihen kannustetaan. Fingridin toiminta vaikuttaa keskeisesti koko yhteiskuntaan. Tulevaisuus on verkossa F ingridillä on Suomessa keskeinen rooli sähkönsiirtotekniikan ja kantaverkko-osaamisen kehittäjänä. Teemme aktiivista yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa. Kesä- ja opinnäytetyöpaikkoja on tarjolla ensisijaisesti sähkö- ja energiatekniikan opiskelijoille, mutta myös muiden alojen kehittymishaluisia tekijöitä tarvitaan. Haasteellisia oppimisympäristöjä löytyy muun muassa henkilöstö- ja taloushallinnon, laki- ja ympäristöasioiden sekä viestinnän ja sähkömarkkinakehityksen parissa. 11

12 FINGRID OYJ Läkkisepäntie 21, Helsinki / PL 530, Helsinki Puhelin Faksi

Fingrid välittää. Varmasti.

Fingrid välittää. Varmasti. Fingrid välittää. Varmasti. Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko 1.1.2015 400 kv kantaverkko 220 kv kantaverkko 110 kv kantaverkko tasavirtayhteys muiden verkko Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14 Vuosikertomus 2010 Sisällys Fingrid lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asiakkaat ja sidosryhmät 8 Yhtiön talous ja rahoitus 12 Voimajärjestelmä 14 Sähkömarkkinat 16 Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

GET CONNECTED. GET STRONGER. CONTACT FORUM MESSUOPAS 2015 REKRYTOINTIMESSUT UNELMIESI KESÄDUUNIT JA PALJON MUUTA!

GET CONNECTED. GET STRONGER. CONTACT FORUM MESSUOPAS 2015 REKRYTOINTIMESSUT UNELMIESI KESÄDUUNIT JA PALJON MUUTA! CONTACT FORUM MESSUOPAS 2015 GET STRONGER. GET CONNECTED. REKRYTOINTIMESSUT 29.1.2015 klo 10-17, Kaapelitehdas #contactforum - Voita palkinto! UNELMIESI KESÄDUUNIT JA PALJON MUUTA! 2 MESSUKARTTA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Y TEISILLÄ LINJOILLA. Tiedätkö, mistä sähkösi tulee? 10 Veneilijän vinkit sähköttömään kesään 16 Frisbeegolfia voimajohtoaukealla 18

Y TEISILLÄ LINJOILLA. Tiedätkö, mistä sähkösi tulee? 10 Veneilijän vinkit sähköttömään kesään 16 Frisbeegolfia voimajohtoaukealla 18 Y TEISILLÄ LINJOILLA Tiedätkö, mistä sähkösi tulee? 10 Veneilijän vinkit sähköttömään kesään 16 Frisbeegolfia voimajohtoaukealla 18 Mikä Fingrid? F ingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkönsiirtojärjestelmän

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu Fingrid Oyj:n lehti 2/2011 KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla 8 Peltopylväs helpottaa maanviljelyä 12 Pohjanmaan verkko uudistuu Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n

Lisätiedot

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa.

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Piia Simpanen ja Markku Ihonen Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Teknologiateollisuuden nuorten johtajien näkemyksiä hyvästä johtamisesta ja kasvusta Janne Anttila, Analyse²... Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri Fingrid Oyj:n lehti 3/2013 Kantaverkko ja käyttövarmuus 4 8vuorokauden Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta Kantaverkkokeskus valvoo ympäri 12 Jatkuvuudenhallinta on nykyaikaista varautumissuunnittelua

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

Parhaita makuhetkiä.

Parhaita makuhetkiä. 2012 Parhaita makuhetkiä. VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Leijona lyhyesti 3. Liiketoiminta ja palvelut 4. Asiakastyytyväisyys 5. Henkilöstö 6. Ympäristö 7. Hankinta

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Sisällys. Päätoimittaja: Eemeli Mölsä. Kansikuva: Erika Forstén. Paino: Multiprint Oy. Taitto: Erika Forstén Katarina Sandberg. Painos: 15 000 kpl

Sisällys. Päätoimittaja: Eemeli Mölsä. Kansikuva: Erika Forstén. Paino: Multiprint Oy. Taitto: Erika Forstén Katarina Sandberg. Painos: 15 000 kpl Sisällys Pääkirjoitus 3 Alaesittelyt 4 Insinööri vai diplomi-insinööri? 8 Sähkötekniikan opiskelu Lapin AMKissa 9 Aurinkotaloutta Lappeenrannassa 11 Kansainväliseksi elektroniikan ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen

vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen SATO tuottaa hyvää asumista Koteja tarvitaan aina. Yli 70 vuotta asuntomarkkinoilla toimineena yrityksenä SATO tuntee suomalaisten asumistarpeet ja asuntotuotannon

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot