Johtamisella työhyvinvointia. Mari Kursukangas Mikkeli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtamisella työhyvinvointia. Mari Kursukangas Mikkeli 28.04.2014"

Transkriptio

1 Johtamisella työhyvinvointia Mari Kursukangas Mikkeli

2 WEBERIN HISTORIA SUOMESSA Partek - Lohja muuraustuotetoimialat yhteen (15 tehdasta) Euroc Scancem Heidelberg Maxit Saint-Gobain Webe 2008

3 Saint-Gobain, yksi maailman sadasta johtavasta teollisuusyrityksestä 2008 Saint-Gobain osti Maxit Group konsernin ja ulotti Weberin toiminnan Pohjoismaihin ja Baltian. Yrityksen perusti vuonna 1665 Louis XIV Nykyään yritys toimii 64 maassa Myynti M Lähes työntekijää SAINT-GOBAININ VISIO Saint-Gobain kehittää ja toimittaa innovatiivisia ja suorituskykyisiä ratkaisuja, jotka parantavat elinympäristöämme ja päivittäistä elämäämme. TAVOITTEENA KESTÄVÄ ELINYMPÄRISTÖ

4 EBER AAILMANLAAJUINEN ERIKOISASIANTUNTIJA UKEE TYÖTÄSI 49 maata 180tuotanto- ja jakelupaikkaa 2 400M liikevaihto 10 tutkimuskeskusta työntekijää

5 PAIKALLINEN KUMPPANI TUKEE TYÖTÄSI 11 tuotanto- ja jakelupaikkaa 138 M liikevaihto 1 tutkimuskeskus 320 työntekijää

6 IMINTAMME Ratkaisuja julkisivuihin ja ulkoseinien lämpöeristykseen Ratkaisuja laattojen ja luonnonkivien kiinnittämiseen Lattiaratkaisuja Teknisiä laastiratkaisuja Ratkaisuja sisäpintoihin Muurausratkaisuja Leca soraan perustuvia ratkaisuja Kahi-tiiliin ja harkkoihin perustuvia ratkaisuja

7 RATKAISUJA JULKISIVUIHIN JA ULKOSEINIEN LÄMMÖNERISTÄMI- SEEN On kysymys uudisrakentamisesta, korjaamisesta tai lisälämmöneristämisestä Weberiltä löytyvät ratkaisut, jotka tarjoavat laajan valikoiman värejä ja tyylejä jotka täyttävät Suomen ilmaston ankarat vaatimukset.

8 TURVALLISUUS MAXITILLA 8

9 TURVALLISUUS MAXITIN AIKANA 9 Maxitin aikaiset työturvallisuuskäytännöt lähtivät ajatuksesta, että lait ja asetukset tulee täyttää mahdollisimman hyvin Tarkastuslaitoksena toimi mm. Inspecta Poikkeamia mm. turvallisuudesta ja laadusta Ei konsernitason organisointia Vakuutusyhtiöiden riskienarviointiohjeistus 0-tapaturmaa foorumin jäsen TF-raportointia aloiteltu Toimintajärjestelmää ei oltu integroitu Ei yhteistä sähköistä tietokantaa

10 WEBERIN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 10

11 EBERIN SERTIFIOITU JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 11 Inspecta on myöntänyt Weberille seuraavat sertifikaatit: ISO 9001 laadunhallinta (vuodesta 1994 lähtien) ISO ympäristö (vuodesta 1997 lähtien) OHSAS työturvallisuus- ja työterveys (vuodesta 2008 lähtien) Kursukangas Mari

12 WEBERIN INTEGROITU JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 12 OHSAS ISO ISO 9001 Toimintajärjestelmä kattaa: Työturvallisuus- ja terveys-, ympäristö- sekä laatuasiat

13 WEBERIN INTEGROITU JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 13 ISO LEAN SAP QEHS-TYÖKALUT 5S Projektihallinta Vaaranpaikkaraportointi (TF) Mittarit SG turvallisuusstandardit Johtamis- eli toimintajärjestelmä on Weberin tapa toteuttaa päivittäisiä tehtäviä. Riskienarviointi Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit QEHS - työkaluilla toteutetaan toimintajärjestelmää käytännössä. Kursukangas Mari Työluvat SAP CRM reklamaatiot 6M-tapaturma tutkinta IMS on tiedon sähköinen koti.

14 WEBERIN IMS-JÄRJESTELMÄ IMINNOT: rosessit, okumentit ittarit aportit

15 TURVALLISUUS SAINT-GOBAINILLA 15

16 SAINT-GOBAIN EHS- POLITIIKKA 16 Työtapaturmia ja ammattitauteja ei missään olosuhteissa tule pitää hyväksyttävinä. Säädökset osittain Suomen lainsäädäntöä tiukemmat.

17 SAINT-GOBAIN EHS-PERIAATTEET 17

18 AUSTAA TURVALLISUUDESTA SAINT-GOBAINILLA 18 Suomi tilastoissa SGW:n huonoinpien maiden joukossa (tilasto vuodelta 2011)

19 aint-gobain: turvallisuuskulttuurin kehittyminen HS-auditoinnin tulokset Ojakkalan tehdas Auditoinnin tulos

20 TURVALLISUUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ WEBERILLÄ 20

21 TF1 -TAPATURMATAAJUUDEN KEHITYS 21 TF TF1 R = 5,06 Liittyminen S-G konserniin Vuoden 2014 tavoite on 3,5

22 Yhteenveto vuoden 2013 TF-tapahtumista: 22 TF1 (3 kpl) 06/2013 Työmaakalusto. Kompastuminen ja kaatuminen siilon muutostyön aikana. Polvi vääntyi. 07/2013 Oitti. Sormi jäi väliin harkkomuotin vetopeltiä harkkokoneeseen siirrettäessä. Tikkejä vaatinut haava sormeen. 11/2012 Ojakkala. Jumiin jäänyt hissi putosi n. 70 cm alaspäin hissiä korjaamaan tulleen henkilön ollessa hississä. Nilkka murtui. Korjaavina toimenpiteinä huomioitava: Tehtäväkohtaisen riskinarvioinnin aktiivinen käyttö epätavallisissa työtehtävissä. Riskinarviointi on tehtävä aina kun työ toistuu harvemmin kuin kerran kuukaudessa tai työ tehdään ensimmäistä kertaa ko. henkilön toimesta. Ulkopuolisten laitetarkastusten jälkeen varmistettava, että kaikilla osapuolilla on tieto mahdollisista korjaavien toimenpiteiden tarpeista. LOTO-vaatimusten huomiointi myös mekaanisen kuorman ja painovoiman osalta

23 TEHTÄVÄKOHTAINEN RISKIENARVIOINTI 23

24 TAPATURMIEN VAKAVUUSLUOKKA 24 TG = (Poissaolopäivien lkm x 1000)/työtunnit Vakavia tapaturmia Ojakkalassa tikkailta (2012) putoaminen sekä jalan murtuminen hissin kunnossapitotöissä

25 TOIMENPITEET PARANTUNEEN TURVALLISUUSKEHITYKSEN TAUSTALLA: VUODESTA 2010 ALKAEN 25 Integroitu johtamisjärjestelmä & IMS (=integrated management system) sähköinen toimintajärjestelmä TF, työluvat, SMAT, työohjeet, mittarit, prosessikuvaukset sähköisessä muodossa jne. Tehostunut TF-raportointi sekä tapaturmatutkinta Kattava riskienarviointi QEHS-mittarit & QEHS-vuosisuunnitelmat 5S jalkautus SMAT vierailut Turvallisuustuokiot säännöllisesti Jatkuva turvallisuuskoulutus Turvallisuusstandardien jalkautus Johdon ja keskijohdon sitoutuminen IRP: teollisuusriskienhallinta Mm. Tiukat paloturvallisuusohjeistukset TÄRKEÄÄ: 1. Asenteisiin vaikuttaminen 2. Proaktiivinen toiminta, 3. Turvallisuuskulttuurin muutos

26 URVALLISUUSPÄÄMÄÄRÄT JA -MITTARIT Päämäärät Mittarit Nolla työtapaturmaa Turvallisuusriskien vähentäminen TF1 3,5 eli 2 kpl TF2 5,5 eli 3 kpl (yhteensä TF1 ja TF2) SMAT: 400 kpl TG < 0,06 (tapaturmien vakavuusaste) TG = (Poissaolopäivien lkm x 1000)/työtunnit S-G turvallisuusstandardit Turvallisuustuokiot Tuokioiden ja osallistuneiden henkilöiden lkm:t

27 TF-RAPORTOINTI JA TUTKINTA 27 TF3-TF5 ilmoitusten tehokas raportointi on erittäin tärkeää, jotta saavutamme pitkän tähtäimen tavoitteemme: 0 työtapaturmaa. Kaikki TF1 ja TF2 tapaturmat tulee raportoida Ranskaan 24 tunnin sisällä tapahtumasta.. TF1 tapaturman ollessa kyseessä Saint-Gobain Weber Oy Ab:n johtoryhmän jäsen käy henkilökohtaisesti paikanpäällä.

28 = yli yhden päivän poissaolo = vajaa päivän poissaolo = = ensiaputapaus = vähältäpiti-tilanne = vaaranpaikka

29 TURVALLISUUSPYRAMIDI 29 Kursukangas Mari TF-ilmoitusten raportointi tehostunut merkittävästi

30 TF-ilmoitus IMS:ssä 30 Liikennevalomalli: TF-ilmoitukset käydään läpi yksiköittäin turvallisuustuokioissa

31 TF-TILASTO PAIKKAKUNNITTAIN 31 Oulun kuivatuotetehdas > 11 vuotta ilman TF1 -tapaturmia

32 TF-PALKINTO 32

33 SAINT-GOBAININ TURVALLISUUSSTANDARDIT 33 TAS = Työhygieniset mittaukset sekä korjaavat toimenpiteet NOS = Melumittaukset sekä korjaavat toimenpiteet Tapaturmien tutkinta Riskienarviointi vuosittain Korkealla työskentely Työluvat Ulkopuoliset urakoitsijat LOTO eli turvalukitus Trukilla työskentely Koneturvallisuus Suljetut tilat Varastot ja lastaus Ajoneuvot, kuljettajat sekä jalankulkuliikenne Itsearviointi 2 x vuodessa. Konsernin asettama minimitaso on 80 %. Weberin tulos n. 70 %.

34 ESIMERKKI TURVALLISUUTEEN SITOUTUMISESTA: AUTOJEN PARKKEERAUS Saint-Gobainin tapa! Pysäköinti nokka edellä on KIELLETTY! Pysäköi aina perä edellä! November 15th,

35 TYÖLUVAT 35 Weberillä kirjattiin yhteensä yli 1000 tulityölupaa vuonna 2012.

36 TERVEYS WEBERILLÄ 36

37 TERVEYS PÄÄMÄÄRÄT JA MITTARIT Päämäärät Ei työperäisiä ammattitauteja Työhyvinvoinnin edistäminen Mittarit Sairauspoissaolo: 4,0 % Työtyytyväisyystutkimus

38 SAIRAUSPOISSAOLOTILASTO Vuonna 2013 jokainen Weberin työntekijä oli keskimäärin pois 10 työpäivää.

39 H Toimenpiteet Sairauspoissaolot Syiden analysointi yhdessä työterveyshuollon kanssa kehityskohteet Työterveyshuolto Laaditaan ohjeet työterveyshuollon palveluista ja korvauskäytännöistä Tutkimukset Suoja- ja päätelasit Fysioterapia Ergonomia Terveydenhuollon yhtenäistäminen?

40 H Toimenpiteet Kemikaalit ECO Archive kemikaalitietojärjestelmän käyttöönotto Kemikaaliluettelot, käyttöturvallisuustiedotteet ja muu kemikaaliin liittyvä dokumentaatio yhdessä paikassa KTT:t ja varoitusetiketit: päivitys CLP-muotoon jatkuu, deadline Käyttöturvallisuustiedotteiden automaattinen lähetys asiakkaille Hitsauskaasujen terveysriskinarviointi ATEX-arviointi pölyräjähdysvaaran osalta kaikilla kuivatuotetehtailla keväällä Laaditaan/päivitetään räjähdyssuojausasiakirjat Palavien nesteiden, kaasujen ja aerosolien varastointiolosuhteet IRPkäsikirjan mukaiseksi. Ohjeet palavien ja syttyvien aineiden käsittelyyn, kuljetukseen ja varastointiin.

41 H Toimenpiteet TAS = Toxic agent standard NOS = Melustandardi Uusintamittaukset Oulussa, Kuusankoskella, Ojakkalassa ja Tervolassa Laaditaan / Päivitetään melukartat sekä meluntorjuntasuunnitelmat Kesällä / syksyllä 2013 suoritettujen pöly- ja kvartsimittausten perusteella määritettävä tarvittavat jatkotoimenpiteet (tekniset toimenpiteet, työohjeiden tarkistus) Tärinäaltistus Selvitetään mahdollisesti tärinäaltistusta aiheuttavat työt toimipaikoilla ja toteutetaan riskin arvioimisen kannalta välttämättömät tärinämittaukset ja laaditaan tarvittaessa tulosten perusteella tärinäntorjuntasuunnitelma.

42 HENKINEN HYVINVOINTI 42 Henkisen puolen kehitystoimenpiteet ovat melko suppeita vielä Tyky-toiminta, esim. vuosittainen virkistyspäivä yksiköittäin Liikunta- ja kulttuurisetelit Kehityskeskustelut vuosittain Työterveyshuolto: yleispalvelut sekä työterveyspsykologi Varhaisen välittämisen malli YT-neuvottelukunta Työsuojelutoimikunta Esimieskoulutus Tasa-arvotoimikunta Naisia 23 % koko henkilöstöstä. Työntekijöistä on naisia vain 7,9 %, toimihenkilöissä 41,9% ja ylemmissä 28 %. Weberin keski-ikä 44 vuotta Työsuhteet perinteisesti pitkiä, jopa yli 40 vuotta (tilastot vuodelta 2012)

43 JOHTAMISJÄRJESTELMÄN AUDITOINNIT JA TARKASTUKSET ESIMERKKEJÄ: Johtamisjärjestelmän ulkoiset ja sisäiset auditoinnit (Inspecta) Vuosittain Työpaikkaselvitys yhdessä työterveyslaitoksen kanssa Vuosittain Tukes-tarkastukset Viranomaiset 43 Saint-Gobainin 20 askeleen EHS auditointi Isommilla tehtailla 3 vuoden välein Saint-Gobain SG teollisuusriskienhallinta auditoinnit Esim. toiminnan jatkuvuussuunnitelma + kriisienhallintasuunnitelma Paloturvallisuus Auditointien taajuus riippuvainen tehtaan liikevaihdosta Saint-Gobainin turvallisuusvierailut Saint-Gobainin sisäinen tarkastus SMAT vierailut (havainnoidaan turvallisuuskäyttäytymistä) 6 kpl / vuosi / henkilö

44 MITEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ TUKEE TOIMINNAN SUUNNITTELUA JA JOHTAMISTA? S-G politiikka Safety first! Mm. turvallisuusraportoinnin tehostuminen ja työluvat Yhtenäiset toimintatavat ja pelisäännöt Prosessikuvaukset: ydin- ja tukiprosessit Vastuualueiden tarkempi määrittäminen ja toimintojen linkittyminen Tukee Weberin johdon vuosikelloa: strategia, budjetointi, mittarit Projektihallinta/projektisalkku Mittaristo Dokumentaatio Lomakepohjat Perehdyttämisen työkalu IMS työkaluna pakottaa organisaation toimintajärjestelmän käyttöön, jolloin standardivaatimukset tulevat itsestäänselvyyksinä käytännön työhön Tehostunut tiedottaminen: tieto sähköpostitse esim. uudesta dokumentista tai vaaranpaikka Lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta: läpinäkyvä järjestelmä Jokaisella weberiläisellä on pääsy IMSiin 44

45 SUURIMMAT HAASTEET TURVALLISUUSKULTTUURIN RAKENTAMISESSA 45 Johdon sitoutuminen Mitä nopeammalla aikataululla turvallisuuskulttuurimuutos halutaan viedä läpi, sitä enemmän johto tulee olla mukana Riittävät resurssit Weberillä useita eri yksiköitä: järjestelmän jalkautus Sitoutuneet yksiköiden vetäjät

46 JATKOKEHITTÄMINEN: LEAN OSAKSI JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ 46

47 LEAN VUOSISUUNNITELMA S 5S korostaa seuraavia asioita: Työturvallisuus, viihtyvyys, tuottavuus, tehokkuus Vaatii asennemuutosta S-G:llä 100 päivän projektit käynnistetty Jatkuva seuranta järjestelmän ylläpitämiseksi New 5S WASTES PERFORMANCE

48

49

50

51

52 KIITOKSIA KUULIJOILLE, TULEEKO MIELEEN KYSYMYKSIÄ? 52

53

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

Paletti innostui työsuojelusta

Paletti innostui työsuojelusta N:o 7 Syyskuu 2011 Paletti innostui työsuojelusta Tikkurila maalaa turvallista tulevaisuutta Sisäasiainministeriö kartoittaa HSEQ Monitor Riskillä 3T Online verkkokauppa avattu 1 Pääkirjoitus 3T 10v Kymmenen

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI 2 ǀ FINFERRIES 2014 Sisällys Suomen Lauttaliikenne -konserni Finferries... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Arvomaailmamme....

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille VUOKKO NIEMITALO SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe....3 1. Pieni laatusanasto...4 2. Laadun portaat....5 3. Laatujärjestelmän hyödyt...7 4. Laatujärjestelmän

Lisätiedot

Europortsin työnjohto aktivoitui monimuotokoulutuksessa. 3T eopisto mullistaa OHS-koulutuksen

Europortsin työnjohto aktivoitui monimuotokoulutuksessa. 3T eopisto mullistaa OHS-koulutuksen N:o 8 Syyskuu 2012 3T eopisto mullistaa OHS-koulutuksen Saarioisen äidit valmistavat turvallisesti ja hyvinvoiden Työhyvinvointi entistä vahvemmin mukana 3T:n tarjonnassa Jytyläiset tykästyivät multimedioihin

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti Inhimillinen työ Tapaturmien ehkäisy -tiimi Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset Tutkimusraportti 19.11.2009 Henriikka Virta Eeva Liisanantti Markku Aaltonen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin.

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007

Sisällysluettelo. Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007 Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007 1 Sisällysluettelo Raportin sisältö... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Tärkeimmät saavutuksemme vuonna 2007... 5 Perustietoja Kesko-konsernista... 6 Yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1 Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 26 1 Sisältö Alkusanat... 2 Nokian Renkaat... 3 Laadunkehitys- ja turvallisuusjohtaminen... 4 Renkaan elinkaari... 8 Tuotekehitys... 1 Renkaan valmistuprosessi...

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti raportti 2014 Huhtikuu 2015 2 Sisällys Yritysvastuu 3 Meritaito Oy kantaa vastuuta meriympäristöstä 3 Yhteiskuntavastuu sisäänrakennettu osa johtamista 3 Erotumme korkealla laadulla 4 Turvallisuus on keskeinen

Lisätiedot

Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin. pelastusalalle - hanke. Palosuojelurahaston loppuraportti

Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin. pelastusalalle - hanke. Palosuojelurahaston loppuraportti Palosuojelurahaston loppuraportti Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin kehittäminen pelastusalalle - hanke Sirpa Lusa Työterveyslaitos/ Sisäasiainministeriö Tampere 8.1.2010 Hanke

Lisätiedot

Prosessilaitteissa konsernin ydinosaamisalueita ovat korkean tason sekoitinteknologia, vaativat paineastiat ja lämmönvaihtimet.

Prosessilaitteissa konsernin ydinosaamisalueita ovat korkean tason sekoitinteknologia, vaativat paineastiat ja lämmönvaihtimet. Vuosikertomus 2014 Vaahto Group Vaahto Group on korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys, joka palvelee prosessiteollisuutta maailmanlaajuisesti. Konsernin emoyhtiön Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeet

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot