OSAKSI-Työelämäosallisuutta osahankkeen loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAKSI-Työelämäosallisuutta osahankkeen loppuraportti 1.4.2012 31.1.2014"

Transkriptio

1 OSAKSI-Työelämäosallisuutta osahankkeen loppuraportti

2 S12008 OSAKSI - Työelämäosallisuutta -hankkeen loppuraportti Eksoten osahanke Projektipäällikkö Anja Helvasto 4. Projektin lähtökohtia, tavoitteet ja kohderyhmä Työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt Kaakkois-Suomessa 9,5 % vuoden takaisesta. Koko maassa työhallinnon työnvälitystilaston mukaisia työttömiä oli syyskuun lopussa 18 % enemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Työttömyys on kasvanut lähes kaikissa Kaakkois-Suomen kunnissa. Nuorten työttömyyden kasvu on kesän jälkeen hieman kiihtynyt. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi syyskuussa mm. kaupallisen työn ja teollisuuden toimialoilla ja lähinnä Kouvolan seudulla. Muissa seutukunnissa määrä pysyi viime vuoden tasolla. Kaakkois-Suomessa oli syyskuun 2013 lopussa työttömänä olevaa työnhakijaa. Määrä on lisääntynyt Kymenlaaksossa 10,1 % ja Etelä-Karjalassa 8,6 % vuoden takaisesta. Kaakkois-Suomen työttömyyden kasvu on edelleen pienempää kuin maassa keskimäärin. Koko maassa työhallinnon työnhakijoina oli työttömänä olevaa. Määrä on kasvanut viime vuoden syyskuusta 18 % Lukujen valossa hankkeen lähtökohtien valinta koetaan onnistuneena. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden tilanne on koko taantuman ajan ollut heikentymässä, joten on tarvetta kehittää uudenlaisia työpaikkoja, joilla turvataan lisääntyvä palvelujen tarjonta ja on tarvetta löytää uudenlaisia keinoja, joilla työllistymistä tuetaan. Valtakunnallisesti on tarvetta kehittää uudenlaisia työpaikkoja, joilla turvataan lisääntyvä palvelujen tarjonta ja on tarvetta löytää uudenlaisia keinoja, joilla työllistymistä tuetaan. Kun kädet eivät riitä -hoivan tukitehtäviin työllistämällä, vastataan haasteeseen työllistämällä heikossa työmarkkina-asemassa olevia pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia. Palvelualoilla työvoimankysynnästä yhä suurempi osa syntyy sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sosiaali- ja terveysaloille tarvitaan jopa työntekijän lisäys

3 vuoteen 2025 mennessä. Seuraavana neljänä vuotena työvoimatarve sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kasvaa hengellä. (Lähde: Työvoimantarve Suomen taloudessa vuosina , VATT 2010). Hankkeella on selkeästi tärkeä tehtävä työosallisuuden lisäämisessä. Sosiaali- ja terveysministeriön raportin mukaan (työelämäosallisuuden lisääminen on yhteinen asia 2011) vammaisista ja osatyökykyisistä henkilöistä löytyy merkittävä työvoimareservi, joka on Suomessa pääosin hyödyntämättä. Sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Jaana Vastamäen väitöskirjan v keskeisiä tutkimustuloksia: Mielenterveyden häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään Suomessa melkein yhtä useasti kuin tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi. Mielenterveysongelmien esiintyvyys työttömillä on 34 % kun se työllisillä on 16 % (Paul Moser 2009). Tutkimuksen mukaan työttömäksi valikoituvat henkilöt, jotka kärsivät mielenterveyden ongelmista ja että työttömyys myös aiheuttaa mielenterveysongelmia. Kohderyhmien valinta tukee hankkeen onnistumista, sillä heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämiseen tarvitaan usein eri palvelujärjestelmien ja toimijoiden yhteistyötä. OSAKSI - Työelämäosallisuutta -hanketta toteuttivat Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote. Hanketta hallinnoi Eksote. OSAKSI - Työelämäosallisuutta -hankkeessa vahvistettiin kuntien hankintaosaamista juurruttamalla sosiaalisten kriteereiden käyttöä julkisissa hankinnoissa ja mallinnettiin avustavien tehtävien työpaikkoja. Hankkeen tavoitteena oli lisätä osatyökykyisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia aktiiviseen työelämäosallisuuteen, kuntoutukseen ja parempaan hyvinvointiin sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Kohderyhmän kysyntää työmarkkinoilla edistettiin lisäämällä työnantajille kohdennettuja palveluita, laajennettiin työvalmentajapalvelujen käyttöä, tiivistämällä julkisen hallinnon ja työnantajajärjestöjen yhteistyötä uusien työpaikkojen synnyttämiseksi sekä markkinoitiin kuntasektorille avustavien työtehtävien mahdollisuutta helpottamaan työvoimapulaa. Hankkeessa luotiin uusia ja poikkihallinnollisia työllistämisen ja työllistymistä edistäviä malleja, keinoja ja toimintatapoja, jotka vahvistivat asiakkaiden osallisuutta. Perustetuissa työhönvalmennusyksiköissä kehitettiin yksilöllistä ohjausta ja luotiin työllistämispolkuja eri toimialojen tuki- ja avustaviin tehtäviin sekä tarjottiin työvalmentajatukea yrityksille. 5. Projektin toteutuksen ja yhteistyön onnistuneisuus Eksoten osahanke perusti hankkeen paikallisen kehittämistyöryhmän ja kutsui hanketyöskentelyyn seuraavat henkilöt: työvoiman palvelukeskuksen johtaja Tuula Hirvonen, Eksoten mielenterveyspalvelujen johtaja Timo Salmisaari, mielenterveyskuntoutuksen päällikkö palvelujohtaja Ursula Viro, Aikuisten sosiaalipalvelupäällikkö Heikki Hirvonen, vammaispalvelujen palvelujohtaja Anne

4 Ikäheimonen, työhönvalmentajat; Ari Koponen, Paula Kuokka ja Risto Suni sekä ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelija Pirjo Toivanen. Tuula Hirvosen siirtyessä muihin tehtäviin hänen tilalleen valittiin työvoiman palvelukeskuksen johtava sosiaalityöntekijä Jaana Rännälä-Paakko ja asiantuntija Heli Kokkola. Kehittämistyöryhmän kokouksia on pidetty noin kerran kuukaudessa, ja hankkeen arviointiin liittyvä kokous pidettiin sekä Yhteistyöverkostoja on luotu alueella toimiviin hankkeisiin. OSAKSI-Työelämäosallisuutta -hanke toimii Eksoten organisaatiossa strategisten tukipalvelujen alaisuudessa, hankesalkkuja koordinoi ja johtaa kehitysjohtaja Merja Tepponen. Projektipäällikkö on osallistunut strategisten tukipalvelujen työskentelyyn yhteistyössä Eksoten muiden kehittämishankkeiden kanssa. Hanke toteuttaa Eksoten strategista linjausta: Taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaiseen kuntoutumiseen panostetaan. Elämäntilannetta edistävien toimenpiteiden avulla estetään tilanteen kroonistuminen. Uudessa palvelurakenteessa strategista kumppanuutta laajennetaan yrityksiin, yksityisiin palveluntuottajiin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Lähtökohtana on, että strategisessa kumppanuudessa eri toimijatahot yhdistävät voimavaransa työttömien henkilöiden työelämävalmiuksien ja elämänhallintakyvyn parantamiseksi. Kumppanuusyhteistyössä korostuu myös monitoimijaisen verkosto-organisaation johtaminen ja kehittäminen sekä eri toimijoiden roolit ja vastuut. Hankintaosaamista on vahvistettu tutustumalla eurooppalaisiin hyviin käytäntöihin. OSAKSI Työelämäosallisuutta -hanke on kumppanina THL:n hallinnoimassa Eurooppalaisia palveluinnovaatioita Etelä-Suomeen hankkeessa (Espinno2). THL vastasi opintomatkojen järjestelyistä ja kustannuksista. Projektipäällikkö ja Etelä-Karjalan hankintapalveluiden johtaja Aki Fihlman osallistuivat Espinno2-hankkeen järjestämälle opintomatkalle Vierailun kohteena oli Ministry of Employment Kööpenhaminassa, jossa kuultiin Kööpenhaminan kaupungin/ministeriön kokemuksista sosiaalisten kriteereiden soveltamisesta. Kööpenhaminassa kriteereitä on käytetty mm. metron rakennusurakassa ("hard social criteria"). Tanskan kansallisessa lainsäädännössä on säädetty pitkäaikaistyöttömien huomioimisesta kilpailutuksissa. Malmössä tutustuttiin Malmön kaupungin hankintastrategiaan ja pilotteihin, joissa oli kokeiltu sosiaalisia kriteereitä. Etelä-Karjalan hankintapalveluiden johtaja Aki Fihlman ja projektipäällikkö osallistuivat THL:n järjestämälle Hollannin opintomatkalle THL vastasi matkan järjestelyistä ja kustannuksista hankekumppanuussopimuksen mukaisesti. Tutustumiskohteena oli Utrechtin kaupungin Social Return on Investment -yksikkö.

5 Utrechtissä on vuonna 2012 työllistetty 328 henkeä sosiaalisilla kriteereillä. Hoivan avustavissa tehtävissä juurrutettiin Espinno-hankkeessa todettuja hyviä käytäntöjä. Hoivan avustavien tehtävien mallintamisen lähtökohta on selkiinnyttää hoitotyön perustehtävää. Mallintamisella voidaan kartoittaa niitä tehtäviä, jotka olisivat siirrettävissä hoivan tukitehtäviin muille henkilöille. Tavoitteena on kohdentaa hoiva-alan ammattiresurssi substanssia vastaavaksi. Menetelmällä tuetaan hoivahenkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia sekä vaikutetaan työurien pidentymiseen. Hoivatyön työtehtävien mallinnuksissa toteutettiin Eksoten vanhuspoliittista strategiaa. Tehtävällä tuetaan asumispalvelukodin asukkaiden aktiivista virikkeellistä arkea ja edistetään olemassa olevaa toimintakykyä ja tuetaan vanhuksen omaa toimintakykyä arjessa sekä huolehditaan vanhuksen omasta aktiivisuudesta, sekä mahdollistetaan vaikuttaminen ja osallistuminen tapahtumiin, joissa luodaan sosiaalisia kontakteja Avustavien tehtävien mallinnukset on toteutettu Penttiläntien, Leivontien ja Ortamonpuiston palvelukodeissa. Kuntatalouden kriisistä johtuen vain kahteen mallinnuskohteeseen on voitu osoittaa työllistämistukea. Mallinnukset ovat hoiva-alan avustavia työtehtäviä ja niihin voidaan työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Hanke on mallintanut henkilökohtaisia työkokeilutehtäviä; Lappeenrannan kaupungin virastovahtimestarin avustaminen, virikeohjaajan avustavatehtävä, vanhusten päivätoiminnan avustajan tehtävä, seurakunnan ulkokalusteiden kunnostusprojekti sekä käsityöliikkeen myymäläapulaisen tehtävä. Tehtävät on räätälöity asiakaskohtaisesti ja hankkeen kohderyhmäläiset ovat työskennelleet niissä eripituisia aikoja. Työhönvalmennusyksikkö Parkki aloitti toimintansa 2012 syksyllä. Toiminta vakiintui nopeasti ja työhönvalmennusyksikön tarjoamille matalan kynnyksen palvelulle on ollut jatkuvaa kysyntää. Parkin toiminta on mitoitettu 9 kohderyhmäläiselle, joita ohjaa kolme työhönvalmentajaa (kukin 33,3 % työajalla). Hankkeessa on aloittanut 35 henkilöä, heistä 18 on keskeyttänyt hankkeen toimenpiteet. Kohderyhmäläiset ovat työskennelleet yksikössä keskimäärin 4 tuntia päivässä 2-4 kertaa viikossa. Asiakkaat ohjautuvat Parkkiin Eksoten mielenterveyskuntoutuksen palveluista: heidät haastatellaan ja heille laaditaan työelämään tähtäävä kuntoutussuunnitelma. Parkin asiakkaat voivat myös saada toimintaterapeutin ja psykologin palveluja. Hankkeen asiakkaista viidelle räätälöitiin yksikön ulkopuolella oleva työkokeilupaikka ja kaksi henkilöä hakeutui opiskelemaan. Kohderyhmälle on järjestetty hätäensiapukurssi ja työturvallisuuteen liittyvä alkusammutuskoulutus. Osallistujat suorittivat 3 vuotta voimassa olevan SPR-kortin ja 5 vuotta voimassa olevan alkusammutuskortin. Lisäksi kohderyhmälle järjestettiin työhyvinvointipäivä Lappeenrannan Huhtiniemen liikuntakeskuksessa, jossa oli mahdollisuus tutustua erilaisiin kuntolajeihin.

6 Hankehenkilöstö on aikana osallistunut ammatillisesti syventävään koulutukseen, kuten Muutostyön pilarit -mallin koulutukseen, joka on tarkoitettu niille ammattilaisille, jotka työskentelevät syrjäytymisuhan alla olevien asiakkaiden kanssa. Henkilöstö ja kohderyhmäläisiä on myös osallistunut järjestettyihin seminaareihin, tapahtumiin ja messuille osahankkeen pidettiin kehittämistyöryhmän/henkilöstön kokous/informaatiotilaisuus hankkeen tavoitteista ja toiminnasta ja Parkin henkilöstön koulutus/kokoustilaisuus aiheena asiakasraportoinnit rahoittajalle. Työhönvalmentaja Ari Koponen osallistui Karttoja kuntoutukseen - mielenterveyskuntoutuksen uudet polut -koulutustilaisuuteen Helsingissä. Hallinnoija piti kokoustilaisuuden koko hankkeen taloushenkilöstölle ja projektivastaaville (aiheena maksatukseen ja raportointiin liittyvät velvoitteet ja ohjeistukset). Lisäksi pidettiin osahankkeen henkilöstön koulutustilaisuuden aiheena työvoimahallinnot lait ja terminologia pidettiin Parkin henkilöstön koulutustilaisuus, jossa oli aiheena Työhönvalmennusyksikkö Parkin palo- ja pelastussuunnitelma. Hankehenkilöstö osallistui rahoittajan järjestämään Starttikoulutukseen lokakuussa 2012 ja Stoppi-koulutukseen lokakuussa Osahanke on kontaktoinut ja vieraillut 3. sektorin toimijoiden ja työllistymistä edistävien projektien kanssa. Eri kohteita ovat olleet mm. Laptuote-säätiö, Työn Vuoksi, Tohke-hanke THL, Lappeenrannan TE-toimisto ja TYP, Nuorten TaidePaja-hanke, Helmisen tupa, Joensuun Kansalaistalo, Morova ry ja MaTTi-projekti. Osahanke on tehnyt yhteistyötä eri yritysten ja organisaatioiden kanssa. Yrityksiin on mallinnettu työkokeilupaikkoja ja organisaatioihin avustavia tehtäviä. Hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi yhteistyössä ovat olleet: Käsityöliike Pyöröpuikko, Relacom Finland Oy, Lappeenrannan Yritystila Oy, Maalausliike Kokkonen Oy, Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n Ortamonpuisto, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri vanhustenpalvelujen päivätoiminta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n osallisuuden edistämisen yksikkö, Lappeenrannan seurakunta, Lappeenrannan kaupungin Lehmuskoti. 6. Julkisuus ja tiedottaminen OSAKSI Työelämäosallisuutta -hankkeelle laadittiin hanketta kuvaavat esitteet ja käyntikortit. Materiaalia on jaettu kumppaneille ja sidosryhmille eri tilaisuuksissa sekä sähköisesti. Hankkeen informaatiotilaisuus pidettiin Hotelli Patriassa, tilaisuuteen osallistui 15 henkeä. Tilaisuudesta ilmoitettiin Kaupunkilehti Vartissa ja Eksoten intrasivustoilla. Etelä-Saimaassa oli Piia Kaskisen tekemä lehtiartikkeli Työhönvalmennusyksikkö Parkin toiminnasta. Hanketta on esitelty kaikille avoimessa

7 tilaisuudessa Eksoten hankepäivinä Työhönvalmennusyksikön Parkin avoimien ovien päivää pidettiin Tapahtumasta ilmoitettiin Kaupunkilehti Vartissa ja ilmoitusta jaettiin sähköisesti sidosryhmille ja hankekumppaneille, sekä kutsu oli Eksoten kotisivujen tapahtumakalenterissa. Avoimien ovien päivään osallistui noin 60 henkeä. Hankkeesta ja Parkin toiminnasta oli toimittaja Kati Pullisen laatima artikkeli Kaupunkilehti Vartissa. Toukokuussa 2013 Kuusankoskella pidetystä seminaarista oli kaupunkilehti Vartissa tiedotteet. Lehti ilmestyi Kaakkois-Suomen ja Etelä-Karjalan alueella. Seminaarista ilmoitettiin sähköpostiviesteillä ja kutsu oli Eksoten intranet-sivustoilla. Projektipäällikkö on esitellyt hankkeen tavoitteita Työvoimahallinnon aamupalaverissa (15 henkeä), Tohke-hankkeen hankekokouksessa (13 henkeä) ja Lauritsalan Eläkeläisten kuukausikokouksessa (30 henkeä), jossa käsiteltiin ikäihmisten palveluasumista ja siihen liittyvää hankkeen tavoitetta avustavista tehtävistä. Projekti on tehnyt yhteistyössä Espinno2-hankkeen kanssa julkaisun Työtä julkisilla hankinnoilla. Julkaisua jaetaan hankkeen yhteistyökumppaneille, kuntaorganisaation päättäjille ja se ladattavissa Hanke on osallistunut Eksoten Tulevuuden toimintaympäristön tekijät -teemapäivään, jonka yhteydessä järjestettiin hankkeen luento- ja keskustelutilaisuus työelämä- ja yhteiskuntaosallisuudesta. Tilaisuuteen osallistui 70 henkeä, ja aiheesta luennoi THL:n projektipäällikkö Helka Raivio. Hankepäivästä ilmoitettiin kaupunkilehti Vartissa ja sähköisessä mediassa. Espinno2-hankkeen Espoossa pidetyssä Sosiaalinen osallisuus ja työkyky - teemaseminaarista tiedotettiin Eksoten intranetissä ja sähköpostitse. Hankkeen hyvistä käytännöistä on laadittu projektisalkku -sivustolle. Hanketta esiteltiin myös toukokuussa Lappeenrannassa järjestetyssä Ikämessut-tapahtumassa. Tapahtumaan osallistui noin 70 henkeä. Sosiaalisen työllistämisen ja sosiaalisen kriteerien artikkeleita on julkaistu kumppanuushankkeessa mm. Artikkeli: "Yhteistä hyvää sosiaalisilla näkökulmilla" Sosiaaliportti /Eeva Mielonen I/vammaispalvelujenkasikirja/ajankohtaista/nakokulma/aiemmatnakokulmat/sosiaalistennakokulmien-avulla-yhteista-hyvaa Artikkeli: "Yhteiskuntavastuun edelläkävijäksi soveltamalla sosiaalisia näkökulmia julkisissa hankinnoissa" / Riitta-Maija Hämäläinen

8 vijaksi Blogi-kirjoitus thl.fi: "Parempia julkisia hankintoja on mahdollista tehdä, kun sovelletaan sosiaalisia näkökulmia" / Nina Nykänen & Eeva Mielonen https://blogi.thl.fi/blogi/-/blogs/parempia-julkisia-hankintoja-voidaan-tehda-kunsosiaaliset-nakokulmat-huomioidaan Suomessa tulee ottaa kaikki keinot käyttöön työllistämisen edistämiseksi / Timo Martelius en_metropoli_blogi/suomessa_tulee_ottaa_kaikki_keinot_kaytt(35234) Hollannin ja Espoon käytännöt - Hankinnat työllistämisen välineenä / Eeva Mielonen & Timo Martelius 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite (> Eksote > Tutkimus ja kehittäminen) 7. Ongelmat ja suositukset Hankerahoituksen puolittuminen vaikeutti hankkeen toteuttamista. Vaikka hankkeen määrälliset tavoitteet toteutuivat, olisi tavoitteiden juurruttaminen edellyttänyt pidemmän hankeajan ja vahvemman henkilöstöresursoinnin. Ohjelmakausien välinen viive, uuden rahoituskauden alkamisen viivästyminen hankaloitti toteuttajaorganisaation kehittämistyötä ja katkaisee hankkeessa havaittujen hyvien käytäntöjen kehittämisen Molempien osahankkeiden organisaatioissa on ollut projektin aikana uudistuksia. Hankkeen toteuttaminen muutoksen aikana on näkynyt yhteistyökumppaneiden ohkaisena osallisuutena hanketyöskentelyyn. Yleisesti voidaan todeta, että hankkeen raportointi on hyvin kankeaa ja liiaksi päätavoitteisiin sitoutunutta. Hankkeen vaikuttavuutta tulisi voida arvioida laajemminkin: esimerkiksi hankkeen tuloksiksi ei voitu kirjata syntyneitä työkokeilu- ja tukityöllistymispaikkoja, joita syntyy noin yleensä sosiaalisen työllistämisen hankkeissa. Osaksi Työelämäosallisuutta -hanke toteutettiin ylimaakunnallisena hankkeena. Yhteistyötä maakuntahallinnon kuntien ja kuntayhtymien kanssa voitaisiin toteuttaa

9 tiiviimmin. Ylimaakunnallisissa hankkeissa toteutetaan laajan alueen strategisia tavoitteita. Maakunnalliseen koordinointiin hankkeiden tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja uusia toimintatapoja. Kaakkois-Suomi on vahvaa rakennetyöttömyyden aluetta. Alueella on menetetty useita satoja perusteollisuuden työpaikkoja ja työttömyysaste on muuta maata korkeampi. Taloudellinen taantuma vaikuttaa yrittäjien varovaisuuteen työllistää heikossa työmarkkina- asemassa olevia. Yrittäjien vähäinen tietoisuus työllistämistuista ja epäluulot hankkeen kohderyhmää kohtaa olivat vallitsevia esteitä työllistymiselle. Hankkeen vajavaiset henkilöstöresurssit eivät mahdollistaneet riittävää työhönvalmennusta työpaikoilla. Erityisen tärkeää olisi jatkossa huomioida yrittäjille suunnattu asiantuntija tuki toimittaessa sosiaalisen työllistämisen teemoissa. 8. Projektin tulokset Hankkeen raportointi ja maksatushakemukset sekä seurantatiedot on koottu ja toimitettu rahoittajalle rahoittajan edellyttämässä aikataulussa. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana neljä kertaa. Kokouksissa käsiteltiin hankkeen etenemistä osahankkeittain, maksatushakemukset, väliraportit, seurantalomaketiedot, hankkeen tuotokset ja hankkeen arvioinnin tulokset. Osahankkeiden välisiä kokouksia pidettiin säännöllisin väliajoin, liittyen hankkeiden tavoitteiden tarkasteluun, tilaisuuksien suunniteluun ja maksatushakemusten valmisteluun. Osahankkeen paikallinen kehittämistyöryhmä kokoontui 10 kertaa linjaamaan ja arvioimaan hankkeen toteuttamista. Hankehenkilöstön kokouksia pidettiin säännöllisesti kerran kuukaudessa. Kokouksissa käsiteltiin hankkeen toteutumista ja keskusteltiin kehittämisestä. Hanke on tehnyt Etelä-Karjalan hankintapalveluiden kanssa yhdessä yhteistyötä sosiaalisen työllistämiskriteerin juurruttamiseksi THL:n hallinnoimassa Eurooppalaisia palveluinnovaatioita Etelä-Suomeen -hankkeessa (Espinno2). Hankkeessa on tehty kaksi opintomatkaa eurooppalaisiin kohteisiin. Opintomatkojen tuloksia on esitelty Kaakkois-Suomessa ja Espoossa järjestetyissä seminaareissa. Hankeyhteistyössä laadittiin julkaisu Työtä julkisilla hankinnoilla kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen. Julkaisua on jaettu hankkeen kumppaneille ja toteuttavalle organisaatiolle. Julkaisu on ladattavissa -sivustolta. Lappeenrannan kaupungille tehtiin kansalaisaloitteen sosiaalisten työllistämiskriteerien käyttöönotosta kaupungin hankinnoissa. Kaupungin 2014 elinkeinopoliittiseen strategiaan on kirjattu valtuustoon nähden sitovana toimenpiteenä kriteerien käyttö työllisyyden hoidon yhtenä välineenä.

10 Osahankkeessa mallinnettiin hoivan avustavia tehtäviä sekä räätälöitiin asiakaslähtöisesti työkokeilupaikkoja mielenterveyskuntoutujille. Hankkeessa mallinnettiin kolmeen Eksoten vanhustenasumispalvelu kohteeseen hoivan avustava tehtävät. Tehtävän kuvauksista kuultiin henkilöstöä ja ne toteutettiin kohteissa hyvässä yhteistyössä. Asiakaslähtöisiä työkokeilupaikkoja mallinnettiin kuuteen eri työtehtävään. Yhden kohderyhmäläisen osalta työkokeilu on johtamassa työsuhteen jatkumiseen toistaiseksi. Hanke perusti työhönvalmennusyksikön, jonka toiminta aloitettiin syksyllä Yksikössä työskenteli kolme työtönvalmentajaa (kukin 33,3 % työajalla). Hankkeen aikana kirjattiin 35 kohderyhmäläistä toimenpiteisiin, ja naisia oli 14 henkeä. Hankkeen keskeytti18. Kohderyhmäläisiä työskenteli yksikössä keskimäärin yhdeksän henkilöä päivässä 4 tuntia kerrallaan 3-4 kertaa viikossa. Hankkeen asiakkaiden henkilötyöpäiviä oli 669,13. Kohderyhmäläisille laadittiin valmennussopimukset, tavoite ja arviointi- /väliarviointilomakkeet. Tavoitteiden toteutumista arvioitiin kohderyhmäläisten kanssa loppu- ja väliarviointisuunnitelman mukaisesti. Arviointimateriaali tulee analysoitavaksi Pirjo Toivasen tutkimus- ja opinnäytetyön sisällössä, jossa arvioidaan hankkeen vaikuttavuutta. Hanke toimi yhteistyössä Työvoiman palvelukeskuksen, Eksoten mielenterveyskuntoutujien työhönpaluuklinikan, aikuissosiaalityön ja 3. sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyöstä syntyi asiakaslähtöisesti räätälöity työllisyyteen tähtäävä toimintamalli. Työhönvalmennusyksikkö Parkin toiminnalle oli palvelurakenteessa selkeä tarve. Mielenterveyskuntoutujien työelämään valmentavaa/kuntouttavaa matalan kynnyksen palvelua ei ole ollut tarjolla. Työhönvalmennusyksikkö Parkin toiminta jää Eksoten omaksi toiminnaksi hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa osan aikaa työskennellyt työhönvalmennuskoordinaattori Leila Korte käynnisti neuvottelut Etelä-Karjalan aikuiskoulutuskeskuksen AKTIVAN kanssa sosiaali- ja terveysalan työvalmentajien oppisopimuskoulutuksesta. Koulutus aloitettiin vuoden 2013 syksyllä. 9. Projektin innovatiivisuus Yhteistyö Etelä-Karjalan työllisyyspoliittisen kuntakokeiluhankkeen kanssa on osoittautunut hyödylliseksi. Yhteistyöllä aikana havaituilla hyvillä käytännöillä ja kokemuksilla on tuettu

11 kuntahankkeen tavoitteiden toteutumista ja saatu synergiaetuja Osaksi-hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi. Projektin aikana on syntynyt sosiaalisen kuntoutuksen yhteistyöhanke STM:n Eveliina Pöyhösen kanssa. Projektipäällikkö on osallistunut sosiaalisen kuntoutuksen maakunnallisen näkemyksen työstämiseen. Kysymyksessä on sosiaalihuoltolain ja kansallisen hankerahoituksen sisältökysymysten kehittäminen. Osatyökykyisten ja muutoin heikossa työmarkkina- asemassa olevien työllistämisen lainsäädäntöuudistukset ja projektin aikana tiedostetut tarpeet ovat käynnistäneet suunnittelun sosiaalisen yrityksen perustamisesta Eksoten organisaatioon. Hankevalmistelu on käynnistynyt ja jatkunee vuoden 2014 helmikuussa. Hankkeen hyvät kokemukset THL:n hankkeen yhteistyöstä, sosiaalisten työllistämiskriteerien kansainvälisistä kokemuksista ja hyvistä käytännöistä ovat lupaavia ja tuloksellisia. Kunta ja kuntayhtymäorganisaation tulisikin olla aktiivinen ja aloitteellinen mahdollisissa uusissa hankkeissa joilla juurrutetaan kriteerien käyttöönottoa. 10. Projektin tasa-arvovaikutukset Projektissa luodaan mahdollisuuksia yhteiskunnan heikommassa asemassa olevien elämänhallinnan ja työelämäosallisuuden parantamiseksi. Työn perusoikeuden toteutumisella pidetään yllä yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta. 11. Projektin vaikutukset kestävään kehitykseen Projekti edistää sosiaalista eheyttä ja tasa-arvoa ja siten kestävää kehitystä. Sosiaalinen tasa-arvo luo yhteisöllistä vahvuutta, jolla vaikutetaan alueen kestävään kehitykseen, työllisyyteen ja hyvinvointiin. 12. Hyvät käytännöt 1. Työtä julkisilla hankinnoilla julkaisu on käytettävissä julkisten hankintojen ohjeeksi. 2. Lappeenrannan elinkeinostrategian toimenpideohjeeksi on kirjattu sosiaalisten kriteerien käyttö julkisissa hankinnoissa. 3. Kansainvälisistä hyvistä sosiaalisen työllistämisen käytännöistä on pidetty kaksi informatiivista seminaaria, joissa osallistujia noin 180 henkeä 4. Osahanke on luonut yhteydet STM:n sosiaalihuoltolain ja kansallisen EUrahoituksen sisältökysymysten kehittämiseksi sosiaalisen kuntoutuksen fokuksessa.

12 5. Hoivan avustavien tehtävien mallinnuksella voidaan työllistää heikossa työmarkkina- asemassa olevia ja tukea henkilöstön jaksamista sekä pidentää työuria. 6. Yksilöllistä räätälöityä työhönvalmennusmallia, jossa työkokeiluja vahvistetaan työvalmentajilla, on mallinnettu hyväksi käytännöksi. 7. Työhönvalmennusyksikkö Parkin toiminta jatkaa toimintaansa hankkeessa luodulla toimintamallilla. 13. Toiminnan jatkuvuus Sosiaalisten kriteerien käyttöönottoa Lappeenrannan hankinnoissa toteutetaan virkavastuullisesti ja tuloksien seurannasta vastaa poliittinen organisaatio. Useat hankkeessa kehitetyt tuotteet ja käytännöt tulevat jatkamaan toimintaansa uusissa hankkeissa tai hanke-aihioissa, joiden suunnittelu on meneillään. Hankkeen tuottama malli hoivan avustavista tehtävistä on kopioitavissa useampaan vanhusten palveluasumiskohteeseen. Hyvät käytännöt sosiaalisen työllistämisen parantamiseksi ovat tulevan sosiaalisen yrityksen projektisuunnittelun hanke-aihion sisältönä. Työhönvalmennusyksikkö Parkki jatkaa toimintaansa hankkeessa luodulla toimintamallilla. 14. Projektin rahoitus Tässä alla koko projektin rahoitus (Carea/Eksote). Viimeisen maksatuksen tietoja ei ollut saatavilla loppuraporttiin. Hanke on kuitenkin toteutunut budjetissa. Projektin rahoitus suunnitelman mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu rahoitus Yksityinen rahoitus julkinen 0 0 Tulot 0 80 % 20 % odottaa viimeisimmän maksatushakemuksen päätöstietoja

13 Rahoitus yhteensä , Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista OSAKSI - Työelämäosallisuutta hanketta toteuttivat Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyshuollon kuntayhtymä Eksote. Hanketta hallinnoi Eksote. OSAKSI - Työelämäosallisuutta -hankkeessa vahvistettiin kuntien hankintaosaamista juurruttamalla sosiaalisten kriteereiden käyttöä julkisissa hankinnoissa ja mallinnettiin avustavien tehtävien työpaikkoja. Hankkeen tavoitteena oli lisätä osatyökykyisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia aktiiviseen työelämäosallisuuteen, kuntoutukseen ja parempaan hyvinvointiin sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Kohderyhmän kysyntää työmarkkinoilla edistettiin lisäämällä työnantajille kohdennettuja palveluita, laajennettiin työvalmentajapalvelujen käyttöä, tiivistämällä julkisen hallinnon ja yksityisten työnantajien yhteistyötä uusien työpaikkojen synnyttämiseksi sekä markkinoitiin kuntasektorille avustavien työtehtävien mahdollisuutta helpottamaan työvoimapulaa. Hankkeessa luotiin uusia ja poikkihallinnollisia työllistämisen ja työllistymistä edistäviä malleja, keinoja ja toimintatapoja, jotka vahvistivat asiakkaiden osallisuutta. Perustetuissa työhönvalmennusyksiköissä kehitettiin yksilöllistä ohjausta ja luotiin työllistämispolkuja eri toimialojen tuki- ja avustaviin tehtäviin sekä tarjottiin työvalmentajatukea yrityksille. Sosiaalisten kriteerien käyttö julkisissa hankinnoissa on varsin vähän käytetty Suomessa OSAKSI Työelämäosallisuutta -hankkeessa juurrutettiin sosiaalisen työllistämisen kriteerin käyttöä julkisissa hankinnoissa pitämällä aiheesta kaksi seminaaria. Hankkeessa laadittiin lisäksi THL:n kanssa yhteistyössä Työtä julkisilla hankinnoilla kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen julkaisu, joka on ladattavissa -sivustolta. OSAKSI - Työelämäosallisuutta -hankkeessa juurrutettiin Espinno-hankkeen hyviä käytäntöjä hoivan avustavien tehtävien mallintamisesta. Eksoten osahankkeessa mallinnettiin hoiva-alan avustavan tehtävän työtehtäviä kolmeen vanhustenasumispalvelu yksikköön. Avustaviin työtehtäviin voidaan työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia vajaakuntoisia työntekijöitä. Avustaviin tehtäviin työllistämällä vastataan tulevaan henkilöstöpulaan ja toiminnalla tuetaan hoivahenkilöstön jaksamista, joka osaltaan auttaa työurien pidentymiseen. Eksoten osahankkeessa luotiin mahdollisuuksia mielenterveyskuntoutujien työelämään palaamiseksi. Hanke teki yhteistyötä Työvoiman palvelukeskuksen, Eksoten

14 aikuissosiaalityön ja mielenterveyskuntoutujien työhönpaluuklinikan kanssa mallintamalla kohderyhmälle työelämään tähtäävän prosessin. Hankkeessa kehitettiin kohderyhmälle opiskeluun tai työelämään tähtäävä tavoitteellinen suunnitelma. Tavoitteen onnistumiseksi laadittiin tavoite- ja arviolomakkeet, joilla asiakkaan osallisuus huomioiden arvioitiin tavoitteiden toteutumista. Tavoitteiden väliarvioinneilla ja asiakkaan omalla arvioineilla selviytymisestään oli selkeästi tavoitteisiin nähden motivoiva vaikutus. Yhteiskunnan heikko taloustilanne johtaa usein kansalaisen eriarvostamiseen. Heikossa työmarkkina-asemassa oleviin vajaakuntoisiin kohdistuu epäilevää asenteellisuutta. Yrittäjät ovat varovaisia työllistämispäätöksissään ja eivätkä koe sosiaalisen työllistämisen ja yhteiskuntavastuun kantamisen olevan mahdollista huonoina kannattavuuden vuosina. Yrittäjien tueksi työllistämiseen Eksoten osahankkeessa kehitettiin työvalmennustukea hankkeen työkokeilupaikkoihin ja luotiin muiden tahojen kanssa yhteistyössä mallia työhönvalmennuksen kehittämiseen esim. oppisopimuksena. Hanke räätälöi viisi eri työkokeilutehtävää, joihin hankkeen henkilöstö antoi valmennustuen. Työvalmennustuen saatavuudella oli merkitystä työkokeilupaikkojen syntymiseen. 16. Aineiston säilytys Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Eksote) osahankkeen taloushallinnosta on vastannut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja Lappeenrannan kaupungin tukipalveluyhtiö Saimaan talous ja tieto oy. Osahankkeen taloushallintoon liittyvät alkuperäiset dokumentit säilytetään rahoittajan edellyttämän ajanjakson osoitteessa: Saimaan Talous ja Tieto Oy, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta. Osahankkeen alkuperäiset sopimukset ja päätösasiakirjat säilytetään Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon arkistossa rahoittajan edellyttämän ajanjakson osoitteessa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta. Aika ja paikka Lappeenranta Marja Kosonen Allekirjoitus ja nimenselvennys

Hankintojen kilpailutuksella töitä

Hankintojen kilpailutuksella töitä Hankintojen kilpailutuksella töitä 23.10.2014 Työllisyyden kuntakokeilu Espoossa hankintojen kautta tapahtuva työllistäminen on osa valtakunnallista työllisyydenhoidon Kuntakokeiluhanketta. Espoon kuntakokeilu

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa

Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa Vantaan kaupunki Elina Patana 7.3.2016 Elinvoimaohjelman 2014-2016 painopisteet 1. Yrityspalveluiltaan ylivoimainen 2. Edelläkävijä

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen 2013 Budjetti 645 040 Rahoitus

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki. Viljami Packalén 6.5.2015

Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki. Viljami Packalén 6.5.2015 Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki Viljami Packalén 6.5.2015 Strategiset linjaukset Espoo-tarina: Kehitämme Espoota sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistus. Susanna Rahkonen

Sosiaalihuollon työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistus. Susanna Rahkonen Sosiaalihuollon työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistus Susanna Rahkonen 7.2.2018 Uudistettavat palvelut Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Yksi tekijöistä. Osallisuutta ja Työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerien jalkauttaminen -hanke. Hankesuunnitelma vuosille

Yksi tekijöistä. Osallisuutta ja Työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerien jalkauttaminen -hanke. Hankesuunnitelma vuosille Yksi tekijöistä Osallisuutta ja Työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerien jalkauttaminen -hanke Hankesuunnitelma vuosille 2016-2018 Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1 KVANK Kehitysvamma-alan

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE)

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Tavoite: Osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Etunimi Sukunimi 8/31/2016 2 Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Aikuissosiaalityön päivät 25.1.2017 Lahti Palvelupäällikkö Tuula Kähäri ja sosiaaliohjaaja Henna Nousiainen (Eksote)

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti Projektipäällikkö Antti Honkarinta 31.10.2013 Projektin toteuttajaorganisaatio on Oulun kaupunki. Projekti sijoittuu konsernipalvelujen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä.

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Ammatillisen kuntoutuksen päivät Verve, Oulu 18.9. 2014 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Työurien pidentäminen

Lisätiedot

Hankerahoituksesta potkua sosiaalisen osallisuuden edistämiseen seminaari Tampere

Hankerahoituksesta potkua sosiaalisen osallisuuden edistämiseen seminaari Tampere Hankerahoituksesta potkua sosiaalisen osallisuuden edistämiseen seminaari 15.01.2016 Tampere Työpaja: Kanslaisjärjestöjen ja Tampereen kaupungin Kumppanuus 2020 ohjelma - esimerkki yhteistyön mahdollisuudesta!

Lisätiedot

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018; työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialaa koskevat asiat

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018; työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialaa koskevat asiat HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018; työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialaa koskevat asiat Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Työtä julkisilla hankinnoilla! Julkiset hankinnat edistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä Eeva Mielonen 7.3.

Työtä julkisilla hankinnoilla! Julkiset hankinnat edistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä Eeva Mielonen 7.3. Työtä julkisilla hankinnoilla! Julkiset hankinnat edistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä Eeva Mielonen 7.3.2016 Miksi työllistää julkisten hankintojen avulla? Julkinen sektori

Lisätiedot

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa 23.9.2014 Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ohjaamo-toiminta osana nuorisotakuuta ja elinikäistä ohjausta Lähtökohdat ja tarpeet: Monialaiset ja kehittyvät

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki

Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki Yksikön päällikkö Marjatta Rummukainen / Honkalampisäätiö / Kaski Joensuu Juhta Oy Taustaa

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Jokainen meistä. Mielenterveyden keskusliiton strategia 18.5.2014

Jokainen meistä. Mielenterveyden keskusliiton strategia 18.5.2014 Jokainen meistä Mielenterveyden keskusliiton strategia 18.5.2014 Suomen hyvinvoinnin tila murroksessa Tarve julkisten palveluiden tuottavuuden parantamiseen Kunta- ja SoTe -palvelurakenteet keskellä murrosta

Lisätiedot

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi 22.8.2013, Ylöjärvi Marketta Salminen, projektipäällikkö Vammaispalvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Hankesuunnitelma TARMO monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä

Hankesuunnitelma TARMO monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä Hankesuunnitelma 11.9.2017 TARMO monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä Toteutusaika: 1.6.2018-31.12.2020 Toiminta-alue: Pohjois-Karjala Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja: Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tilaisuus Etelä-Karjala: Johtamisen rooli laajassa muutostyössä

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tilaisuus Etelä-Karjala: Johtamisen rooli laajassa muutostyössä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tilaisuus 26.1.2017 Etelä-Karjala: Johtamisen rooli laajassa muutostyössä Marja Kosonen, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, Eksote Etelä-Karjalan LAPE-hanke

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI Porin kaupunki/ Satakunta

SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI Porin kaupunki/ Satakunta SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI 1 24.5.2017 Porin kaupunki/ Satakunta SATAOSAA Satakunnan mallit työllisyyteen ja osallisuuteen SATAOSAA hankkeen hallinnoija on Porin kaupunki. Hanke on osa Satakunnan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat palveluinnovaatiot metropolialueella kehittämishankkeiden metatason arviointi

Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat palveluinnovaatiot metropolialueella kehittämishankkeiden metatason arviointi Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat palveluinnovaatiot metropolialueella kehittämishankkeiden metatason arviointi 12.3.2012 Tilannekatsaus Arja Häggman-Laitila 25/4/12 Helsinki

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään hankepäälikkö Päivi Mattila-Wiro ja projektipäällikkö Raija Tiainen 1 1.11.2017 Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisyys koskettaa lähes jokaista suomalaista työuran

Lisätiedot

YHDESSÄ HYVÄ OTE. Etelä-Karjala ja Kymenlaakso OMAN ORGANISAATION NIMI Niina Turunen, Timo Pesu

YHDESSÄ HYVÄ OTE. Etelä-Karjala ja Kymenlaakso OMAN ORGANISAATION NIMI Niina Turunen, Timo Pesu YHDESSÄ HYVÄ OTE Etelä-Karjala ja Kymenlaakso OMAN ORGANISAATION NIMI 1 24.5.2017 Niina Turunen, Timo Pesu OTE-kärkihankeen kuvaus Osatyökykyisille tie työelämään eli OTE -kärkihanke tavoittelee muutosta

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään Kärkihanke osana strategisen hallitusohjelman toimeenpanoa 2016 2019 Painopistealue Hyvinvointi ja terveys Kuka on osatyökykyinen? Henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi 1 Lähde: Valkky.fi 18.6.2009 2 TAUSTAA

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA Teija Felt Työmarkkinaneuvos 15.4.2016 Yhteiskunta muuttuu, Ohjaamo tukee Työelämä ja työurat pirstaloituvat, statukset vaihtelevat: työntekijä -> opiskelija

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kunta työttömien aktivoijana Esityksen sisältö Pitkään

Lisätiedot

PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä hanke

PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä hanke PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä hanke 1.4.2015-31.3.2018 RAHOITTAA ESR, Sosiaali- ja terveysministeriö HALLINNOI / OSARAHOITTAA Rauman kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto OSAHANKETOIMIJAT / OSARAHOITTAJAT

Lisätiedot

Työelämäosallisuuden edistäminen ja KOPPI-hanke. KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hankkeen seminaari 21.1.

Työelämäosallisuuden edistäminen ja KOPPI-hanke. KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hankkeen seminaari 21.1. Työelämäosallisuuden edistäminen ja KOPPI-hanke KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hankkeen seminaari 21.1.2013, Espoo Jarno Karjalainen KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus: erityistoimenpiteistä osallisuuden tiloihin. Lehtori, VTT Ari Nieminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Sosiaalinen kuntoutus: erityistoimenpiteistä osallisuuden tiloihin. Lehtori, VTT Ari Nieminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) 1 Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut 11.12.2017 Sosiaalinen kuntoutus: erityistoimenpiteistä osallisuuden tiloihin Lehtori, VTT Ari Nieminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ari.nieminen@diak.fi

Lisätiedot

TERVETULOA HENKILÖKOHTAISEN BUDJETOINNIN SEMINAARIIN JYVÄSKYLÄ

TERVETULOA HENKILÖKOHTAISEN BUDJETOINNIN SEMINAARIIN JYVÄSKYLÄ TERVETULOA HENKILÖKOHTAISEN BUDJETOINNIN SEMINAARIIN JYVÄSKYLÄ 20.11.2013 HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA TUPA, OMA LUPA -HANKKEESSA Henkilökohtainen budjetointi nousi esille vuosi sitten laaditun maakunnallisen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi

Lisätiedot

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu 2017-18 Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella Regina Saari ohjelmajohtaja Tampereen kaupunki Taustaa Tampereen kaupunkiseutu hakeutui

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta: kenelle, miten ja millaisin tuloksin? Leena Toivonen Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus Urasuuntapalvelut

Kokemuksia työhönvalmennuksesta: kenelle, miten ja millaisin tuloksin? Leena Toivonen Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus Urasuuntapalvelut Kokemuksia työhönvalmennuksesta: kenelle, miten ja millaisin tuloksin? Leena Toivonen Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus Urasuuntapalvelut 1 Mitä työhönvalmennus on? 1990-luvun puolivälistä lähtien

Lisätiedot

Seminaari Sote-palvelujen HB-mallia käyttävän asiakkaan digitaaliset asiointiyhteydet ja oman hyvinvoinnin muutoksen seuranta

Seminaari Sote-palvelujen HB-mallia käyttävän asiakkaan digitaaliset asiointiyhteydet ja oman hyvinvoinnin muutoksen seuranta Seminaari Sote-palvelujen HB-mallia käyttävän asiakkaan digitaaliset asiointiyhteydet ja oman hyvinvoinnin muutoksen seuranta TERVETULOA! Sirkka Rousu ja Mikael Soini Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus huhtikuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.5.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Espoon kaupungin strategia + ohjeet Hankintaohje on sosiaalisten kriteerien osalta

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa. Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari Kajaani

Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa. Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari Kajaani Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari 19.9.2013 Kajaani Osallisuuden käsitteestä Voidaan hahmottaa positiivisena vastaparina yksilön, perheen

Lisätiedot

Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet

Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet Kyvyt käyttöön seminaari 13.10.2015 Mirja Willberg, Parik säätiö 1 Pelkkä työvalmennus ei riitä? Hallituksen kärkihankkeita STM Toimenpide 1.

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa Kaupunginhallitus 372 15.09.2014 Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa 777/00.04.02.02/2014 KH 372 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa 20.3.2012 Vantaa Riitta-Maija Hämäläinen riitta-maija.hamalainen@thl.fi Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa TÄSTÄ ON PUHE Palvelujen ja tuotannon järjestämisestä

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012

Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö aktiivisena kumppanina kokeilussa Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012 Kokeilun lähtökohdat päävastuun

Lisätiedot

Vantaalainen työllisyyden edistämisen malli. Työllisyyden kuntakokeilu seminaari 4.11.2014 Projektipäällikkö Anne Matilainen

Vantaalainen työllisyyden edistämisen malli. Työllisyyden kuntakokeilu seminaari 4.11.2014 Projektipäällikkö Anne Matilainen Vantaalainen työllisyyden edistämisen malli Työllisyyden kuntakokeilu seminaari 4.11.2014 Projektipäällikkö Anne Matilainen VISIO 2025 Vakavarainen Vantaa on kansainvälinen kestävän kasvun keskus, jossa

Lisätiedot