OSAKSI-Työelämäosallisuutta osahankkeen loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAKSI-Työelämäosallisuutta osahankkeen loppuraportti 1.4.2012 31.1.2014"

Transkriptio

1 OSAKSI-Työelämäosallisuutta osahankkeen loppuraportti

2 S12008 OSAKSI - Työelämäosallisuutta -hankkeen loppuraportti Eksoten osahanke Projektipäällikkö Anja Helvasto 4. Projektin lähtökohtia, tavoitteet ja kohderyhmä Työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt Kaakkois-Suomessa 9,5 % vuoden takaisesta. Koko maassa työhallinnon työnvälitystilaston mukaisia työttömiä oli syyskuun lopussa 18 % enemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Työttömyys on kasvanut lähes kaikissa Kaakkois-Suomen kunnissa. Nuorten työttömyyden kasvu on kesän jälkeen hieman kiihtynyt. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi syyskuussa mm. kaupallisen työn ja teollisuuden toimialoilla ja lähinnä Kouvolan seudulla. Muissa seutukunnissa määrä pysyi viime vuoden tasolla. Kaakkois-Suomessa oli syyskuun 2013 lopussa työttömänä olevaa työnhakijaa. Määrä on lisääntynyt Kymenlaaksossa 10,1 % ja Etelä-Karjalassa 8,6 % vuoden takaisesta. Kaakkois-Suomen työttömyyden kasvu on edelleen pienempää kuin maassa keskimäärin. Koko maassa työhallinnon työnhakijoina oli työttömänä olevaa. Määrä on kasvanut viime vuoden syyskuusta 18 % Lukujen valossa hankkeen lähtökohtien valinta koetaan onnistuneena. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden tilanne on koko taantuman ajan ollut heikentymässä, joten on tarvetta kehittää uudenlaisia työpaikkoja, joilla turvataan lisääntyvä palvelujen tarjonta ja on tarvetta löytää uudenlaisia keinoja, joilla työllistymistä tuetaan. Valtakunnallisesti on tarvetta kehittää uudenlaisia työpaikkoja, joilla turvataan lisääntyvä palvelujen tarjonta ja on tarvetta löytää uudenlaisia keinoja, joilla työllistymistä tuetaan. Kun kädet eivät riitä -hoivan tukitehtäviin työllistämällä, vastataan haasteeseen työllistämällä heikossa työmarkkina-asemassa olevia pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia. Palvelualoilla työvoimankysynnästä yhä suurempi osa syntyy sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sosiaali- ja terveysaloille tarvitaan jopa työntekijän lisäys

3 vuoteen 2025 mennessä. Seuraavana neljänä vuotena työvoimatarve sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kasvaa hengellä. (Lähde: Työvoimantarve Suomen taloudessa vuosina , VATT 2010). Hankkeella on selkeästi tärkeä tehtävä työosallisuuden lisäämisessä. Sosiaali- ja terveysministeriön raportin mukaan (työelämäosallisuuden lisääminen on yhteinen asia 2011) vammaisista ja osatyökykyisistä henkilöistä löytyy merkittävä työvoimareservi, joka on Suomessa pääosin hyödyntämättä. Sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Jaana Vastamäen väitöskirjan v keskeisiä tutkimustuloksia: Mielenterveyden häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään Suomessa melkein yhtä useasti kuin tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi. Mielenterveysongelmien esiintyvyys työttömillä on 34 % kun se työllisillä on 16 % (Paul Moser 2009). Tutkimuksen mukaan työttömäksi valikoituvat henkilöt, jotka kärsivät mielenterveyden ongelmista ja että työttömyys myös aiheuttaa mielenterveysongelmia. Kohderyhmien valinta tukee hankkeen onnistumista, sillä heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämiseen tarvitaan usein eri palvelujärjestelmien ja toimijoiden yhteistyötä. OSAKSI - Työelämäosallisuutta -hanketta toteuttivat Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote. Hanketta hallinnoi Eksote. OSAKSI - Työelämäosallisuutta -hankkeessa vahvistettiin kuntien hankintaosaamista juurruttamalla sosiaalisten kriteereiden käyttöä julkisissa hankinnoissa ja mallinnettiin avustavien tehtävien työpaikkoja. Hankkeen tavoitteena oli lisätä osatyökykyisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia aktiiviseen työelämäosallisuuteen, kuntoutukseen ja parempaan hyvinvointiin sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Kohderyhmän kysyntää työmarkkinoilla edistettiin lisäämällä työnantajille kohdennettuja palveluita, laajennettiin työvalmentajapalvelujen käyttöä, tiivistämällä julkisen hallinnon ja työnantajajärjestöjen yhteistyötä uusien työpaikkojen synnyttämiseksi sekä markkinoitiin kuntasektorille avustavien työtehtävien mahdollisuutta helpottamaan työvoimapulaa. Hankkeessa luotiin uusia ja poikkihallinnollisia työllistämisen ja työllistymistä edistäviä malleja, keinoja ja toimintatapoja, jotka vahvistivat asiakkaiden osallisuutta. Perustetuissa työhönvalmennusyksiköissä kehitettiin yksilöllistä ohjausta ja luotiin työllistämispolkuja eri toimialojen tuki- ja avustaviin tehtäviin sekä tarjottiin työvalmentajatukea yrityksille. 5. Projektin toteutuksen ja yhteistyön onnistuneisuus Eksoten osahanke perusti hankkeen paikallisen kehittämistyöryhmän ja kutsui hanketyöskentelyyn seuraavat henkilöt: työvoiman palvelukeskuksen johtaja Tuula Hirvonen, Eksoten mielenterveyspalvelujen johtaja Timo Salmisaari, mielenterveyskuntoutuksen päällikkö palvelujohtaja Ursula Viro, Aikuisten sosiaalipalvelupäällikkö Heikki Hirvonen, vammaispalvelujen palvelujohtaja Anne

4 Ikäheimonen, työhönvalmentajat; Ari Koponen, Paula Kuokka ja Risto Suni sekä ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelija Pirjo Toivanen. Tuula Hirvosen siirtyessä muihin tehtäviin hänen tilalleen valittiin työvoiman palvelukeskuksen johtava sosiaalityöntekijä Jaana Rännälä-Paakko ja asiantuntija Heli Kokkola. Kehittämistyöryhmän kokouksia on pidetty noin kerran kuukaudessa, ja hankkeen arviointiin liittyvä kokous pidettiin sekä Yhteistyöverkostoja on luotu alueella toimiviin hankkeisiin. OSAKSI-Työelämäosallisuutta -hanke toimii Eksoten organisaatiossa strategisten tukipalvelujen alaisuudessa, hankesalkkuja koordinoi ja johtaa kehitysjohtaja Merja Tepponen. Projektipäällikkö on osallistunut strategisten tukipalvelujen työskentelyyn yhteistyössä Eksoten muiden kehittämishankkeiden kanssa. Hanke toteuttaa Eksoten strategista linjausta: Taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaiseen kuntoutumiseen panostetaan. Elämäntilannetta edistävien toimenpiteiden avulla estetään tilanteen kroonistuminen. Uudessa palvelurakenteessa strategista kumppanuutta laajennetaan yrityksiin, yksityisiin palveluntuottajiin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Lähtökohtana on, että strategisessa kumppanuudessa eri toimijatahot yhdistävät voimavaransa työttömien henkilöiden työelämävalmiuksien ja elämänhallintakyvyn parantamiseksi. Kumppanuusyhteistyössä korostuu myös monitoimijaisen verkosto-organisaation johtaminen ja kehittäminen sekä eri toimijoiden roolit ja vastuut. Hankintaosaamista on vahvistettu tutustumalla eurooppalaisiin hyviin käytäntöihin. OSAKSI Työelämäosallisuutta -hanke on kumppanina THL:n hallinnoimassa Eurooppalaisia palveluinnovaatioita Etelä-Suomeen hankkeessa (Espinno2). THL vastasi opintomatkojen järjestelyistä ja kustannuksista. Projektipäällikkö ja Etelä-Karjalan hankintapalveluiden johtaja Aki Fihlman osallistuivat Espinno2-hankkeen järjestämälle opintomatkalle Vierailun kohteena oli Ministry of Employment Kööpenhaminassa, jossa kuultiin Kööpenhaminan kaupungin/ministeriön kokemuksista sosiaalisten kriteereiden soveltamisesta. Kööpenhaminassa kriteereitä on käytetty mm. metron rakennusurakassa ("hard social criteria"). Tanskan kansallisessa lainsäädännössä on säädetty pitkäaikaistyöttömien huomioimisesta kilpailutuksissa. Malmössä tutustuttiin Malmön kaupungin hankintastrategiaan ja pilotteihin, joissa oli kokeiltu sosiaalisia kriteereitä. Etelä-Karjalan hankintapalveluiden johtaja Aki Fihlman ja projektipäällikkö osallistuivat THL:n järjestämälle Hollannin opintomatkalle THL vastasi matkan järjestelyistä ja kustannuksista hankekumppanuussopimuksen mukaisesti. Tutustumiskohteena oli Utrechtin kaupungin Social Return on Investment -yksikkö.

5 Utrechtissä on vuonna 2012 työllistetty 328 henkeä sosiaalisilla kriteereillä. Hoivan avustavissa tehtävissä juurrutettiin Espinno-hankkeessa todettuja hyviä käytäntöjä. Hoivan avustavien tehtävien mallintamisen lähtökohta on selkiinnyttää hoitotyön perustehtävää. Mallintamisella voidaan kartoittaa niitä tehtäviä, jotka olisivat siirrettävissä hoivan tukitehtäviin muille henkilöille. Tavoitteena on kohdentaa hoiva-alan ammattiresurssi substanssia vastaavaksi. Menetelmällä tuetaan hoivahenkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia sekä vaikutetaan työurien pidentymiseen. Hoivatyön työtehtävien mallinnuksissa toteutettiin Eksoten vanhuspoliittista strategiaa. Tehtävällä tuetaan asumispalvelukodin asukkaiden aktiivista virikkeellistä arkea ja edistetään olemassa olevaa toimintakykyä ja tuetaan vanhuksen omaa toimintakykyä arjessa sekä huolehditaan vanhuksen omasta aktiivisuudesta, sekä mahdollistetaan vaikuttaminen ja osallistuminen tapahtumiin, joissa luodaan sosiaalisia kontakteja Avustavien tehtävien mallinnukset on toteutettu Penttiläntien, Leivontien ja Ortamonpuiston palvelukodeissa. Kuntatalouden kriisistä johtuen vain kahteen mallinnuskohteeseen on voitu osoittaa työllistämistukea. Mallinnukset ovat hoiva-alan avustavia työtehtäviä ja niihin voidaan työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Hanke on mallintanut henkilökohtaisia työkokeilutehtäviä; Lappeenrannan kaupungin virastovahtimestarin avustaminen, virikeohjaajan avustavatehtävä, vanhusten päivätoiminnan avustajan tehtävä, seurakunnan ulkokalusteiden kunnostusprojekti sekä käsityöliikkeen myymäläapulaisen tehtävä. Tehtävät on räätälöity asiakaskohtaisesti ja hankkeen kohderyhmäläiset ovat työskennelleet niissä eripituisia aikoja. Työhönvalmennusyksikkö Parkki aloitti toimintansa 2012 syksyllä. Toiminta vakiintui nopeasti ja työhönvalmennusyksikön tarjoamille matalan kynnyksen palvelulle on ollut jatkuvaa kysyntää. Parkin toiminta on mitoitettu 9 kohderyhmäläiselle, joita ohjaa kolme työhönvalmentajaa (kukin 33,3 % työajalla). Hankkeessa on aloittanut 35 henkilöä, heistä 18 on keskeyttänyt hankkeen toimenpiteet. Kohderyhmäläiset ovat työskennelleet yksikössä keskimäärin 4 tuntia päivässä 2-4 kertaa viikossa. Asiakkaat ohjautuvat Parkkiin Eksoten mielenterveyskuntoutuksen palveluista: heidät haastatellaan ja heille laaditaan työelämään tähtäävä kuntoutussuunnitelma. Parkin asiakkaat voivat myös saada toimintaterapeutin ja psykologin palveluja. Hankkeen asiakkaista viidelle räätälöitiin yksikön ulkopuolella oleva työkokeilupaikka ja kaksi henkilöä hakeutui opiskelemaan. Kohderyhmälle on järjestetty hätäensiapukurssi ja työturvallisuuteen liittyvä alkusammutuskoulutus. Osallistujat suorittivat 3 vuotta voimassa olevan SPR-kortin ja 5 vuotta voimassa olevan alkusammutuskortin. Lisäksi kohderyhmälle järjestettiin työhyvinvointipäivä Lappeenrannan Huhtiniemen liikuntakeskuksessa, jossa oli mahdollisuus tutustua erilaisiin kuntolajeihin.

6 Hankehenkilöstö on aikana osallistunut ammatillisesti syventävään koulutukseen, kuten Muutostyön pilarit -mallin koulutukseen, joka on tarkoitettu niille ammattilaisille, jotka työskentelevät syrjäytymisuhan alla olevien asiakkaiden kanssa. Henkilöstö ja kohderyhmäläisiä on myös osallistunut järjestettyihin seminaareihin, tapahtumiin ja messuille osahankkeen pidettiin kehittämistyöryhmän/henkilöstön kokous/informaatiotilaisuus hankkeen tavoitteista ja toiminnasta ja Parkin henkilöstön koulutus/kokoustilaisuus aiheena asiakasraportoinnit rahoittajalle. Työhönvalmentaja Ari Koponen osallistui Karttoja kuntoutukseen - mielenterveyskuntoutuksen uudet polut -koulutustilaisuuteen Helsingissä. Hallinnoija piti kokoustilaisuuden koko hankkeen taloushenkilöstölle ja projektivastaaville (aiheena maksatukseen ja raportointiin liittyvät velvoitteet ja ohjeistukset). Lisäksi pidettiin osahankkeen henkilöstön koulutustilaisuuden aiheena työvoimahallinnot lait ja terminologia pidettiin Parkin henkilöstön koulutustilaisuus, jossa oli aiheena Työhönvalmennusyksikkö Parkin palo- ja pelastussuunnitelma. Hankehenkilöstö osallistui rahoittajan järjestämään Starttikoulutukseen lokakuussa 2012 ja Stoppi-koulutukseen lokakuussa Osahanke on kontaktoinut ja vieraillut 3. sektorin toimijoiden ja työllistymistä edistävien projektien kanssa. Eri kohteita ovat olleet mm. Laptuote-säätiö, Työn Vuoksi, Tohke-hanke THL, Lappeenrannan TE-toimisto ja TYP, Nuorten TaidePaja-hanke, Helmisen tupa, Joensuun Kansalaistalo, Morova ry ja MaTTi-projekti. Osahanke on tehnyt yhteistyötä eri yritysten ja organisaatioiden kanssa. Yrityksiin on mallinnettu työkokeilupaikkoja ja organisaatioihin avustavia tehtäviä. Hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi yhteistyössä ovat olleet: Käsityöliike Pyöröpuikko, Relacom Finland Oy, Lappeenrannan Yritystila Oy, Maalausliike Kokkonen Oy, Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n Ortamonpuisto, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri vanhustenpalvelujen päivätoiminta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n osallisuuden edistämisen yksikkö, Lappeenrannan seurakunta, Lappeenrannan kaupungin Lehmuskoti. 6. Julkisuus ja tiedottaminen OSAKSI Työelämäosallisuutta -hankkeelle laadittiin hanketta kuvaavat esitteet ja käyntikortit. Materiaalia on jaettu kumppaneille ja sidosryhmille eri tilaisuuksissa sekä sähköisesti. Hankkeen informaatiotilaisuus pidettiin Hotelli Patriassa, tilaisuuteen osallistui 15 henkeä. Tilaisuudesta ilmoitettiin Kaupunkilehti Vartissa ja Eksoten intrasivustoilla. Etelä-Saimaassa oli Piia Kaskisen tekemä lehtiartikkeli Työhönvalmennusyksikkö Parkin toiminnasta. Hanketta on esitelty kaikille avoimessa

7 tilaisuudessa Eksoten hankepäivinä Työhönvalmennusyksikön Parkin avoimien ovien päivää pidettiin Tapahtumasta ilmoitettiin Kaupunkilehti Vartissa ja ilmoitusta jaettiin sähköisesti sidosryhmille ja hankekumppaneille, sekä kutsu oli Eksoten kotisivujen tapahtumakalenterissa. Avoimien ovien päivään osallistui noin 60 henkeä. Hankkeesta ja Parkin toiminnasta oli toimittaja Kati Pullisen laatima artikkeli Kaupunkilehti Vartissa. Toukokuussa 2013 Kuusankoskella pidetystä seminaarista oli kaupunkilehti Vartissa tiedotteet. Lehti ilmestyi Kaakkois-Suomen ja Etelä-Karjalan alueella. Seminaarista ilmoitettiin sähköpostiviesteillä ja kutsu oli Eksoten intranet-sivustoilla. Projektipäällikkö on esitellyt hankkeen tavoitteita Työvoimahallinnon aamupalaverissa (15 henkeä), Tohke-hankkeen hankekokouksessa (13 henkeä) ja Lauritsalan Eläkeläisten kuukausikokouksessa (30 henkeä), jossa käsiteltiin ikäihmisten palveluasumista ja siihen liittyvää hankkeen tavoitetta avustavista tehtävistä. Projekti on tehnyt yhteistyössä Espinno2-hankkeen kanssa julkaisun Työtä julkisilla hankinnoilla. Julkaisua jaetaan hankkeen yhteistyökumppaneille, kuntaorganisaation päättäjille ja se ladattavissa Hanke on osallistunut Eksoten Tulevuuden toimintaympäristön tekijät -teemapäivään, jonka yhteydessä järjestettiin hankkeen luento- ja keskustelutilaisuus työelämä- ja yhteiskuntaosallisuudesta. Tilaisuuteen osallistui 70 henkeä, ja aiheesta luennoi THL:n projektipäällikkö Helka Raivio. Hankepäivästä ilmoitettiin kaupunkilehti Vartissa ja sähköisessä mediassa. Espinno2-hankkeen Espoossa pidetyssä Sosiaalinen osallisuus ja työkyky - teemaseminaarista tiedotettiin Eksoten intranetissä ja sähköpostitse. Hankkeen hyvistä käytännöistä on laadittu projektisalkku -sivustolle. Hanketta esiteltiin myös toukokuussa Lappeenrannassa järjestetyssä Ikämessut-tapahtumassa. Tapahtumaan osallistui noin 70 henkeä. Sosiaalisen työllistämisen ja sosiaalisen kriteerien artikkeleita on julkaistu kumppanuushankkeessa mm. Artikkeli: "Yhteistä hyvää sosiaalisilla näkökulmilla" Sosiaaliportti /Eeva Mielonen I/vammaispalvelujenkasikirja/ajankohtaista/nakokulma/aiemmatnakokulmat/sosiaalistennakokulmien-avulla-yhteista-hyvaa Artikkeli: "Yhteiskuntavastuun edelläkävijäksi soveltamalla sosiaalisia näkökulmia julkisissa hankinnoissa" / Riitta-Maija Hämäläinen

8 vijaksi Blogi-kirjoitus thl.fi: "Parempia julkisia hankintoja on mahdollista tehdä, kun sovelletaan sosiaalisia näkökulmia" / Nina Nykänen & Eeva Mielonen https://blogi.thl.fi/blogi/-/blogs/parempia-julkisia-hankintoja-voidaan-tehda-kunsosiaaliset-nakokulmat-huomioidaan Suomessa tulee ottaa kaikki keinot käyttöön työllistämisen edistämiseksi / Timo Martelius en_metropoli_blogi/suomessa_tulee_ottaa_kaikki_keinot_kaytt(35234) Hollannin ja Espoon käytännöt - Hankinnat työllistämisen välineenä / Eeva Mielonen & Timo Martelius 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite (> Eksote > Tutkimus ja kehittäminen) 7. Ongelmat ja suositukset Hankerahoituksen puolittuminen vaikeutti hankkeen toteuttamista. Vaikka hankkeen määrälliset tavoitteet toteutuivat, olisi tavoitteiden juurruttaminen edellyttänyt pidemmän hankeajan ja vahvemman henkilöstöresursoinnin. Ohjelmakausien välinen viive, uuden rahoituskauden alkamisen viivästyminen hankaloitti toteuttajaorganisaation kehittämistyötä ja katkaisee hankkeessa havaittujen hyvien käytäntöjen kehittämisen Molempien osahankkeiden organisaatioissa on ollut projektin aikana uudistuksia. Hankkeen toteuttaminen muutoksen aikana on näkynyt yhteistyökumppaneiden ohkaisena osallisuutena hanketyöskentelyyn. Yleisesti voidaan todeta, että hankkeen raportointi on hyvin kankeaa ja liiaksi päätavoitteisiin sitoutunutta. Hankkeen vaikuttavuutta tulisi voida arvioida laajemminkin: esimerkiksi hankkeen tuloksiksi ei voitu kirjata syntyneitä työkokeilu- ja tukityöllistymispaikkoja, joita syntyy noin yleensä sosiaalisen työllistämisen hankkeissa. Osaksi Työelämäosallisuutta -hanke toteutettiin ylimaakunnallisena hankkeena. Yhteistyötä maakuntahallinnon kuntien ja kuntayhtymien kanssa voitaisiin toteuttaa

9 tiiviimmin. Ylimaakunnallisissa hankkeissa toteutetaan laajan alueen strategisia tavoitteita. Maakunnalliseen koordinointiin hankkeiden tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja uusia toimintatapoja. Kaakkois-Suomi on vahvaa rakennetyöttömyyden aluetta. Alueella on menetetty useita satoja perusteollisuuden työpaikkoja ja työttömyysaste on muuta maata korkeampi. Taloudellinen taantuma vaikuttaa yrittäjien varovaisuuteen työllistää heikossa työmarkkina- asemassa olevia. Yrittäjien vähäinen tietoisuus työllistämistuista ja epäluulot hankkeen kohderyhmää kohtaa olivat vallitsevia esteitä työllistymiselle. Hankkeen vajavaiset henkilöstöresurssit eivät mahdollistaneet riittävää työhönvalmennusta työpaikoilla. Erityisen tärkeää olisi jatkossa huomioida yrittäjille suunnattu asiantuntija tuki toimittaessa sosiaalisen työllistämisen teemoissa. 8. Projektin tulokset Hankkeen raportointi ja maksatushakemukset sekä seurantatiedot on koottu ja toimitettu rahoittajalle rahoittajan edellyttämässä aikataulussa. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana neljä kertaa. Kokouksissa käsiteltiin hankkeen etenemistä osahankkeittain, maksatushakemukset, väliraportit, seurantalomaketiedot, hankkeen tuotokset ja hankkeen arvioinnin tulokset. Osahankkeiden välisiä kokouksia pidettiin säännöllisin väliajoin, liittyen hankkeiden tavoitteiden tarkasteluun, tilaisuuksien suunniteluun ja maksatushakemusten valmisteluun. Osahankkeen paikallinen kehittämistyöryhmä kokoontui 10 kertaa linjaamaan ja arvioimaan hankkeen toteuttamista. Hankehenkilöstön kokouksia pidettiin säännöllisesti kerran kuukaudessa. Kokouksissa käsiteltiin hankkeen toteutumista ja keskusteltiin kehittämisestä. Hanke on tehnyt Etelä-Karjalan hankintapalveluiden kanssa yhdessä yhteistyötä sosiaalisen työllistämiskriteerin juurruttamiseksi THL:n hallinnoimassa Eurooppalaisia palveluinnovaatioita Etelä-Suomeen -hankkeessa (Espinno2). Hankkeessa on tehty kaksi opintomatkaa eurooppalaisiin kohteisiin. Opintomatkojen tuloksia on esitelty Kaakkois-Suomessa ja Espoossa järjestetyissä seminaareissa. Hankeyhteistyössä laadittiin julkaisu Työtä julkisilla hankinnoilla kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen. Julkaisua on jaettu hankkeen kumppaneille ja toteuttavalle organisaatiolle. Julkaisu on ladattavissa -sivustolta. Lappeenrannan kaupungille tehtiin kansalaisaloitteen sosiaalisten työllistämiskriteerien käyttöönotosta kaupungin hankinnoissa. Kaupungin 2014 elinkeinopoliittiseen strategiaan on kirjattu valtuustoon nähden sitovana toimenpiteenä kriteerien käyttö työllisyyden hoidon yhtenä välineenä.

10 Osahankkeessa mallinnettiin hoivan avustavia tehtäviä sekä räätälöitiin asiakaslähtöisesti työkokeilupaikkoja mielenterveyskuntoutujille. Hankkeessa mallinnettiin kolmeen Eksoten vanhustenasumispalvelu kohteeseen hoivan avustava tehtävät. Tehtävän kuvauksista kuultiin henkilöstöä ja ne toteutettiin kohteissa hyvässä yhteistyössä. Asiakaslähtöisiä työkokeilupaikkoja mallinnettiin kuuteen eri työtehtävään. Yhden kohderyhmäläisen osalta työkokeilu on johtamassa työsuhteen jatkumiseen toistaiseksi. Hanke perusti työhönvalmennusyksikön, jonka toiminta aloitettiin syksyllä Yksikössä työskenteli kolme työtönvalmentajaa (kukin 33,3 % työajalla). Hankkeen aikana kirjattiin 35 kohderyhmäläistä toimenpiteisiin, ja naisia oli 14 henkeä. Hankkeen keskeytti18. Kohderyhmäläisiä työskenteli yksikössä keskimäärin yhdeksän henkilöä päivässä 4 tuntia kerrallaan 3-4 kertaa viikossa. Hankkeen asiakkaiden henkilötyöpäiviä oli 669,13. Kohderyhmäläisille laadittiin valmennussopimukset, tavoite ja arviointi- /väliarviointilomakkeet. Tavoitteiden toteutumista arvioitiin kohderyhmäläisten kanssa loppu- ja väliarviointisuunnitelman mukaisesti. Arviointimateriaali tulee analysoitavaksi Pirjo Toivasen tutkimus- ja opinnäytetyön sisällössä, jossa arvioidaan hankkeen vaikuttavuutta. Hanke toimi yhteistyössä Työvoiman palvelukeskuksen, Eksoten mielenterveyskuntoutujien työhönpaluuklinikan, aikuissosiaalityön ja 3. sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyöstä syntyi asiakaslähtöisesti räätälöity työllisyyteen tähtäävä toimintamalli. Työhönvalmennusyksikkö Parkin toiminnalle oli palvelurakenteessa selkeä tarve. Mielenterveyskuntoutujien työelämään valmentavaa/kuntouttavaa matalan kynnyksen palvelua ei ole ollut tarjolla. Työhönvalmennusyksikkö Parkin toiminta jää Eksoten omaksi toiminnaksi hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa osan aikaa työskennellyt työhönvalmennuskoordinaattori Leila Korte käynnisti neuvottelut Etelä-Karjalan aikuiskoulutuskeskuksen AKTIVAN kanssa sosiaali- ja terveysalan työvalmentajien oppisopimuskoulutuksesta. Koulutus aloitettiin vuoden 2013 syksyllä. 9. Projektin innovatiivisuus Yhteistyö Etelä-Karjalan työllisyyspoliittisen kuntakokeiluhankkeen kanssa on osoittautunut hyödylliseksi. Yhteistyöllä aikana havaituilla hyvillä käytännöillä ja kokemuksilla on tuettu

11 kuntahankkeen tavoitteiden toteutumista ja saatu synergiaetuja Osaksi-hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi. Projektin aikana on syntynyt sosiaalisen kuntoutuksen yhteistyöhanke STM:n Eveliina Pöyhösen kanssa. Projektipäällikkö on osallistunut sosiaalisen kuntoutuksen maakunnallisen näkemyksen työstämiseen. Kysymyksessä on sosiaalihuoltolain ja kansallisen hankerahoituksen sisältökysymysten kehittäminen. Osatyökykyisten ja muutoin heikossa työmarkkina- asemassa olevien työllistämisen lainsäädäntöuudistukset ja projektin aikana tiedostetut tarpeet ovat käynnistäneet suunnittelun sosiaalisen yrityksen perustamisesta Eksoten organisaatioon. Hankevalmistelu on käynnistynyt ja jatkunee vuoden 2014 helmikuussa. Hankkeen hyvät kokemukset THL:n hankkeen yhteistyöstä, sosiaalisten työllistämiskriteerien kansainvälisistä kokemuksista ja hyvistä käytännöistä ovat lupaavia ja tuloksellisia. Kunta ja kuntayhtymäorganisaation tulisikin olla aktiivinen ja aloitteellinen mahdollisissa uusissa hankkeissa joilla juurrutetaan kriteerien käyttöönottoa. 10. Projektin tasa-arvovaikutukset Projektissa luodaan mahdollisuuksia yhteiskunnan heikommassa asemassa olevien elämänhallinnan ja työelämäosallisuuden parantamiseksi. Työn perusoikeuden toteutumisella pidetään yllä yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta. 11. Projektin vaikutukset kestävään kehitykseen Projekti edistää sosiaalista eheyttä ja tasa-arvoa ja siten kestävää kehitystä. Sosiaalinen tasa-arvo luo yhteisöllistä vahvuutta, jolla vaikutetaan alueen kestävään kehitykseen, työllisyyteen ja hyvinvointiin. 12. Hyvät käytännöt 1. Työtä julkisilla hankinnoilla julkaisu on käytettävissä julkisten hankintojen ohjeeksi. 2. Lappeenrannan elinkeinostrategian toimenpideohjeeksi on kirjattu sosiaalisten kriteerien käyttö julkisissa hankinnoissa. 3. Kansainvälisistä hyvistä sosiaalisen työllistämisen käytännöistä on pidetty kaksi informatiivista seminaaria, joissa osallistujia noin 180 henkeä 4. Osahanke on luonut yhteydet STM:n sosiaalihuoltolain ja kansallisen EUrahoituksen sisältökysymysten kehittämiseksi sosiaalisen kuntoutuksen fokuksessa.

12 5. Hoivan avustavien tehtävien mallinnuksella voidaan työllistää heikossa työmarkkina- asemassa olevia ja tukea henkilöstön jaksamista sekä pidentää työuria. 6. Yksilöllistä räätälöityä työhönvalmennusmallia, jossa työkokeiluja vahvistetaan työvalmentajilla, on mallinnettu hyväksi käytännöksi. 7. Työhönvalmennusyksikkö Parkin toiminta jatkaa toimintaansa hankkeessa luodulla toimintamallilla. 13. Toiminnan jatkuvuus Sosiaalisten kriteerien käyttöönottoa Lappeenrannan hankinnoissa toteutetaan virkavastuullisesti ja tuloksien seurannasta vastaa poliittinen organisaatio. Useat hankkeessa kehitetyt tuotteet ja käytännöt tulevat jatkamaan toimintaansa uusissa hankkeissa tai hanke-aihioissa, joiden suunnittelu on meneillään. Hankkeen tuottama malli hoivan avustavista tehtävistä on kopioitavissa useampaan vanhusten palveluasumiskohteeseen. Hyvät käytännöt sosiaalisen työllistämisen parantamiseksi ovat tulevan sosiaalisen yrityksen projektisuunnittelun hanke-aihion sisältönä. Työhönvalmennusyksikkö Parkki jatkaa toimintaansa hankkeessa luodulla toimintamallilla. 14. Projektin rahoitus Tässä alla koko projektin rahoitus (Carea/Eksote). Viimeisen maksatuksen tietoja ei ollut saatavilla loppuraporttiin. Hanke on kuitenkin toteutunut budjetissa. Projektin rahoitus suunnitelman mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu rahoitus Yksityinen rahoitus julkinen 0 0 Tulot 0 80 % 20 % odottaa viimeisimmän maksatushakemuksen päätöstietoja

13 Rahoitus yhteensä , Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista OSAKSI - Työelämäosallisuutta hanketta toteuttivat Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyshuollon kuntayhtymä Eksote. Hanketta hallinnoi Eksote. OSAKSI - Työelämäosallisuutta -hankkeessa vahvistettiin kuntien hankintaosaamista juurruttamalla sosiaalisten kriteereiden käyttöä julkisissa hankinnoissa ja mallinnettiin avustavien tehtävien työpaikkoja. Hankkeen tavoitteena oli lisätä osatyökykyisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia aktiiviseen työelämäosallisuuteen, kuntoutukseen ja parempaan hyvinvointiin sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Kohderyhmän kysyntää työmarkkinoilla edistettiin lisäämällä työnantajille kohdennettuja palveluita, laajennettiin työvalmentajapalvelujen käyttöä, tiivistämällä julkisen hallinnon ja yksityisten työnantajien yhteistyötä uusien työpaikkojen synnyttämiseksi sekä markkinoitiin kuntasektorille avustavien työtehtävien mahdollisuutta helpottamaan työvoimapulaa. Hankkeessa luotiin uusia ja poikkihallinnollisia työllistämisen ja työllistymistä edistäviä malleja, keinoja ja toimintatapoja, jotka vahvistivat asiakkaiden osallisuutta. Perustetuissa työhönvalmennusyksiköissä kehitettiin yksilöllistä ohjausta ja luotiin työllistämispolkuja eri toimialojen tuki- ja avustaviin tehtäviin sekä tarjottiin työvalmentajatukea yrityksille. Sosiaalisten kriteerien käyttö julkisissa hankinnoissa on varsin vähän käytetty Suomessa OSAKSI Työelämäosallisuutta -hankkeessa juurrutettiin sosiaalisen työllistämisen kriteerin käyttöä julkisissa hankinnoissa pitämällä aiheesta kaksi seminaaria. Hankkeessa laadittiin lisäksi THL:n kanssa yhteistyössä Työtä julkisilla hankinnoilla kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen julkaisu, joka on ladattavissa -sivustolta. OSAKSI - Työelämäosallisuutta -hankkeessa juurrutettiin Espinno-hankkeen hyviä käytäntöjä hoivan avustavien tehtävien mallintamisesta. Eksoten osahankkeessa mallinnettiin hoiva-alan avustavan tehtävän työtehtäviä kolmeen vanhustenasumispalvelu yksikköön. Avustaviin työtehtäviin voidaan työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia vajaakuntoisia työntekijöitä. Avustaviin tehtäviin työllistämällä vastataan tulevaan henkilöstöpulaan ja toiminnalla tuetaan hoivahenkilöstön jaksamista, joka osaltaan auttaa työurien pidentymiseen. Eksoten osahankkeessa luotiin mahdollisuuksia mielenterveyskuntoutujien työelämään palaamiseksi. Hanke teki yhteistyötä Työvoiman palvelukeskuksen, Eksoten

14 aikuissosiaalityön ja mielenterveyskuntoutujien työhönpaluuklinikan kanssa mallintamalla kohderyhmälle työelämään tähtäävän prosessin. Hankkeessa kehitettiin kohderyhmälle opiskeluun tai työelämään tähtäävä tavoitteellinen suunnitelma. Tavoitteen onnistumiseksi laadittiin tavoite- ja arviolomakkeet, joilla asiakkaan osallisuus huomioiden arvioitiin tavoitteiden toteutumista. Tavoitteiden väliarvioinneilla ja asiakkaan omalla arvioineilla selviytymisestään oli selkeästi tavoitteisiin nähden motivoiva vaikutus. Yhteiskunnan heikko taloustilanne johtaa usein kansalaisen eriarvostamiseen. Heikossa työmarkkina-asemassa oleviin vajaakuntoisiin kohdistuu epäilevää asenteellisuutta. Yrittäjät ovat varovaisia työllistämispäätöksissään ja eivätkä koe sosiaalisen työllistämisen ja yhteiskuntavastuun kantamisen olevan mahdollista huonoina kannattavuuden vuosina. Yrittäjien tueksi työllistämiseen Eksoten osahankkeessa kehitettiin työvalmennustukea hankkeen työkokeilupaikkoihin ja luotiin muiden tahojen kanssa yhteistyössä mallia työhönvalmennuksen kehittämiseen esim. oppisopimuksena. Hanke räätälöi viisi eri työkokeilutehtävää, joihin hankkeen henkilöstö antoi valmennustuen. Työvalmennustuen saatavuudella oli merkitystä työkokeilupaikkojen syntymiseen. 16. Aineiston säilytys Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Eksote) osahankkeen taloushallinnosta on vastannut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja Lappeenrannan kaupungin tukipalveluyhtiö Saimaan talous ja tieto oy. Osahankkeen taloushallintoon liittyvät alkuperäiset dokumentit säilytetään rahoittajan edellyttämän ajanjakson osoitteessa: Saimaan Talous ja Tieto Oy, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta. Osahankkeen alkuperäiset sopimukset ja päätösasiakirjat säilytetään Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon arkistossa rahoittajan edellyttämän ajanjakson osoitteessa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta. Aika ja paikka Lappeenranta Marja Kosonen Allekirjoitus ja nimenselvennys

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen TYÖTÄ JULKISILLA HANKINNOILLA kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe...5 OSA I KONKREETTISIA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TYÖLLISTÄMISEHDON SOVELTAMISEN HELPOTTAMISEKSI 1. Julkisten

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010 2011 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus OULUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNON JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.10.2005-30.4.2008 Oulun työvoiman palvelukeskus 19.5.2008 Hanketiivistelmä Hankenimi: Oulun työvoiman

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.06.2012 Diaarinumero SATELY/579/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin 2011 Kaupunginhallitus 13.2.2012 Kaupunginkanslian julkaisuja 2012:1 Kansikuva: Rauha-Tiuru, 14.7.2011, Raimo Suomela Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/2014 Milla Ryynänen

Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/2014 Milla Ryynänen Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/201 Milla Ryynänen 28 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOIMINTAPROSESSIT... 3 2 PALVELUPOLUN MALLINTAMINEN... 2.1 Nykytilanteen kuvaus...

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.04.2012 Diaarinumero POHELY/535/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot