Tehy tilastoina 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehy tilastoina 2007"

Transkriptio

1 Tehyn julkaisusarja D: Tilastoja 1/2007 Tehy tilastoina 2007 Tehyn tutkimusryhmä Kirsi Markkanen Rainer Elvilä Tanu Heikkinen Tarja Honkalampi Tuula Kupari Jukka Maarianvaara Tove Savonen Katriina Vasama

2 Julkaisija: Tehy ry ISSN Graafinen toteutus: Marja Kivelä Painopaikka: Speedmaster Oy Helsinki 2008

3 LUKIJALLE 3 Vuosi 2007 on ollut monella tavalla historiallinen. Valtakunnallisen Paras -hankkeen avulla pyritään etsimään entistä parempia ja tehokkaampia keinoja organisoida kunnallishallinto ja siihen liittyen terveys- ja sosiaalipalvelujen järjestäminen. Tulevat muutokset koskevat erityisen voimakkaasti tehyläisten työtä ja työpaikkoja. Tehyn perustamisesta tuli kuluneeksi 25 vuotta ja tehyläiset veivät määrätietoisesti läpi vaikean neuvottelukierroksen. Myös näiden neuvottelujen aikana tuli todistetuksi, että numeroilla on hämmästyttävä todistusvoima. On helppoa vakuuttaa keskustelukumppani, kun tälle voi havainnollistaa luvuilla omien näkemysten oikeutuksen. Tehyssä seurataan jatkuvasti jäsenistön kannalta tärkeiden tilastollisten tunnuslukujen muutoksia. Liitossa on aina laskettu työmarkkinasopimusten vaikutuksia ja seurattu eri alojen palkkakehitystä. Samoin analysoimme terveydenhuollossa tapahtuneita muutoksia tunnuslukujen avulla. Tehyssä tehdään myös omia selvityksiä, jotka tuottavat paljon tietoa. Niistä tehdään erilliset julkaisut. Numerot ja niiden pohjalta tehdyt graafiset kuvat havainnollistavat tehokkaasti muutosta. Tilastot antavat tärkeää informaatiota tulevan toiminnan suunnittelua varten. Niistä saamme tietoja ja perspektiiviä keskus- ja paikallistason edunvalvontaa varten. Kädessäsi oleva "Tehy tilastoina" julkaisu on järjestyksessään seitsemäs. Ensimmäinen ilmestyi vuonna Tässä julkaisussa on paljon tuttuja tilastoja, mutta mukaan on otettu myös täysin uusia tilastoja ja tarkasteluja esim. kansainvälinen palkkavertailu (taulukot 6.5. ja 6.6.). Tämän julkaisun tilastoaineisto on kerätty Tehyn jäsenrekisterin, palkkarekisterin ja työttömyyskassan tiedoista. Muina tietolähteinä on käytetty Tilastokeskuksen, Stakesin, Kunnallisen eläkevakuutuksen, Opetusministeriön ja Opetushallituksen tilastoja sekä Tehyn omia selvityksiä ja kansainvälisen palkkalaskurikyselyn tuloksia. Tämän raportin tekemisestä on vastannut Tehyn tutkimusryhmä. Erityiset kiitokset tiedottaja Katriina Vasamalle. Hänen innostuksensa Tehy tilastoina -julkaisun kehittelyyn on ollut tarttuvaa. Kiitos yhteistyöstä ja hyviä eläkeläispäiviä! Kuivat tilastot muuttuvat eläviksi ja mielenkiintoisiksi, kun ne koskettavat omia tehyläisiä ammattejamme, omaa palkkaa ja työtä ja tietysti omaa ammattijärjestöä. Lukekaa, analysoikaa ja verratkaa: tilastojen maailma on yllättävä. Helsingissä Lucian päivänä Kirsi Markkanen työvoimapoliittinen asiamies, THM Tehyn tutkimusryhmä Kirsi Markkanen Rainer Elvilä Tanu Heikkinen Tarja Honkalampi Tuula Kupari Jukka Maarianvaara Tove Savonen Katriina Vasama

4 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. Jäsenistö Tehyn jäsenmäärä Tehyläiset sopimusaloittain Tehyläiset sopimusaloittain Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöt: Jäsenmäärät ja jäsenten jakaumat Tehyn jäsenet suoritetun tutkinnon mukaan Ammattiosastoon kuuluvien tehyläisten ikärakenne 1983 ja Ammattiosastojen jäsenet ammattinimikkeittäin Ammattiosastojen määrän ja koon muutos Ammattiosastot jäsenmäärän mukaan 2002 ja Ammattiosastojen jäsenmäärä alueittain 1982, 2002, 2004, Naiset ja miehet Tehyn jäsenistössä ja päättäjinä liittokokouskausittain Luottamusmiehet sopimusaloittain 2000 ja Järjestökoulutukseen osallistuminen 2004 ja Työaika ja henkilöstörakenne Tehyläisten työsuhteen luonne kuntasektorilla Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien alle 35-vuotiaiden tehyläisten osuus kuntasektorilla Kuntasektorilla määräaikaisessa palvelussuhteessa olevat tehyläiset ikäluokittain Kuntasektorilla työskentelevien tehyläisten työaikajärjestelmät vuosina 2002 ja Kuntasektorin henkilöstörakenne

5 SISÄLLYSLUETTELO 5 3. Koulutus ja työllisyys Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen aloituspaikat Terveydenhuollon tutkinnon suorittaneita Työikäiset terveydenhuollon ammattihenkilöt Ulkomailla olevat tehyläisiin ammattiryhmiin kuuluvat työikäiset terveydenhuollon ammattihenkilöt Suomalaiset työikäiset terveydenhuollon ammattihenkilöt muuttoliike ulkomaille vuosina Suomalaiset sairaanhoitajat tai vastaavat ulkomailla Vuosittain työttömyyspäivärahaa saaneet ammattiryhmittäin ja päivärahakausi keskimäärin Työttömyysaste Palkkaus Eräiden kunnallisten ammattiryhmien keskimääräiset kokonaisansiot Tehyläisten kuntasektorin nimekkeiden ansiokehitys Kuukausipalkkaisten ansiotasoindeksi sektoreittain ja kuluttajahintaindeksi Säännöllisen työajan ansiot (kokoaikaiset, /kk) nimikkeittäin eri sektoreilla vuonna Terveydenhoitohenkilöstön keskimääräiset kokonaisansiot sektoreittain Terveydenhoitoalan ansiorakenne nimikkeittäin kuntasektorilla Kunta-alan kokonaisansiot sopimusaloittain 35

6 6 SISÄLLYSLUETTELO 5. Terveydenhuollon kustannukset Terveydenhuoltomenojen rahoitus Terveydenhuoltomenot pääryhmittäin Terveydenhuollon menojen suhde bruttokansantuotteeseen OECD-maissa vuosina 1995, 2000 ja Tilastoja ja tutkimuksia Palvelujen käyttö: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, vanhusten laitoshoito ja yksityinen terveydenhuolto 40 vuosina Vuodeosastohoidosta poistuneiden potilaiden keskimääräinen hoitoaika (vuorokausia) sairaalatyypeittäin Kunnallinen henkilöstö eräillä sosiaali- ja terveydenhuollon alueilla Sairaanhoitajien ja vastaavan koulutustason hoitoalan ammattiryhmien brutto- ja nettoansiot kuudessa EU-maassa Perus- ja lähihoitajien brutto- ja nettoansiot viidessä EU-maassa Määräaikaisten työsuhteiden osuus sairaanhoitajilla tai vastaavilla ammattiryhmillä kuudessa EU-maassa Tehyläisten luottamusmiesten (N=164) arviot määräaikaisten työntekijöiden osuudesta kuntasektorilla vuonna Kunnallisen terveys- ja sosiaalialan eläkepoistuma eräissä ammattiryhmissä

7 7 1 JÄSENISTÖ

8 8 1. JÄSENISTÖ 1.1 Tehyn jäsenmäärä Vuosi Kokonais- Muutos/ Ammatti- Muutos/ Ammattijäsenmäärä vuosi osastojen vuosi osastojen jäseniä määrä lkm % lkm % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 318 Lähde: Tehyn jäsenrekisteri Jäsenmäärä tuhansia Ammattiosaston jäsenet (työssäkäyvät) Muut (opiskelijat, eläkeläiset yms.)

9 1. JÄSENISTÖ Tehyläiset sopimusaloittain Vuosi Kunta / Valtio Kirkko Yksityinen Ahvenankuntayhtymä sektori maa * % % % % % ,7 3,3 0,2 5, ,7 2,8 0,1 7, ,2 2,3 0,1 9,1 0, ,4 1,6 0,1 12,0 0, ,9 1,4 0,1 12,9 0, ,5 1,3 0,1 14,8 0, ,9 1,2 0,1 15,0 0,6 * Tietoa eriteltynä vuodesta 1990 lähtien. Lähde: Tehyn jäsenrekisteri. Tehyläiset sopimusaloittain 2006 (%) Ahvenanmaa 0,6 % Yksityinen sektori 15 % Sopimusala vaihtuva 7,7 % Yrittäjät 0,5 % Kirkko 0,1 % Valtio 1,2 % Kunta / kuntayhtymä 74, 9%

10 10 1. JÄSENISTÖ 1.3 Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöt: jäsenmäärät ja jäsenten jakaumat 2007 Yhteistyöjäsenjärjestö Jäseniä Näistä ammattikaikkiaan osaston jäseniä lkm % lkm Suomen Bioanalyytikkoliitto , Suomen Ensihoitoalan liitto , Suomen Fysioterapeutit , Suomen Kätilöliitto , Suomen Lastenhoitoalan Liitto , Suomen Mielenterveyshoitajaliitto , Suomen Röntgenhoitajaliitto , Suomen sairaanhoitajaliitto , Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto , Suomen Jalkojenhoitajien ja Jalkaterapeuttien liitto 300 0,4 175 Tehyn yhteistyöjärjestöt yhteensä* , Vain Tehyn ammattiosastojen jäseniä Tehyn opiskelijajäseniä Tehyn kokonaisjäsenmäärä * Osalla jäsenistä on kaksi yhteistyöjäsenjärjestöä. Lähde: Tehyn jäsenrekisteri Tehyn jäsenet suoritetun tutkinnon mukaan 2007 Lähihoitaja 9,0 % Lääkintävahtimestari / sairaankuljettaja 0,9 % Mielenterveyshoitaja / mielisairaanhoitaja 1,8 % Röntgenhoitaja 2,5 % Muut 3,0 % Hammashoitaja / suuhygienisti 5,2 % Laboratoriohoitaja 5,3 % Sairaanhoitaja 52,3 % Fysioterapeutti 5,9 % Lastenhoitaja 6,2 % Kätilö 2,9 % Terveydenhoitaja 5,0 %

11 1. JÄSENISTÖ Ammattiosastoon kuuluvien tehyläisten ikärakenne 1983 ja 2006 Ikä lkm % lkm % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Yhteensä , ,0 Keski-ikä vuonna vuotta Lähde: Tehyn jäsenrekisteri %

12 12 1. JÄSENISTÖ 1.5 Ammattiosastojen jäsenet nimikkeittäin Nimike lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm Ammattinimike Fysioterapeutti Hammashoitaja Kätilö Laboratoriohoitaja / bioanalyytikko Lastenhoitaja / päivähoitaja Lähihoitaja, perushoitaja Lääk.vahtimestari / sair.kuljettaja Mielenterveyshoitaja* Röntgenhoitaja Sairaanhoitaja Suuhygienisti Terveydenhoitaja Terveyskeskusavustaja Työnjohto Vastaavat hoitajat Apulaisosastonhoitaja Osastonhoitaja Johtajat, ylihoitajat, johtavat hoitajat Muut Esim. apuvälineteknikko, geronomi, jalkojenhoitaja, jalkaterapeutti, kuntohoitaja, opettaja, tarkastaja, suunnittelija, tutkija, naprapaatti (amk), th-kand., -lis. ja -tri, lääkeesittelijä, sosionomi, sosiaalikasvattaja, nimeke tuntematon Yhteensä * Sisältää myös mielisairaanhoitajat. Lähde: Tehyn jäsenrekisteri

13 1. JÄSENISTÖ Ammattiosastojen määrän ja koon muutos Vuosi Ammatti- Jäseniä osastojen ammattiosastossa määrä keskimäärin Lähde: Tehyn jäsenrekisteri Ammattiosastot jäsenmäärän mukaan 2002 ja 2006 Lkm alle Yli Jäsenmäärä

14 14 1. JÄSENISTÖ 1.7 Ammattiosastojen jäsenmäärä alueittain vuosina 1982, 2002, 2004 ja 2006 Alue Jäsenmäärä lkm lkm lkm lkm Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Etelä-Häme Pohjois-Häme Kymi Etelä-Saimaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Svenskfinland Yhteensä Lähde: Tehyn jäsenrekisteri

15 1. JÄSENISTÖ Naiset ja miehet Tehyn jäsenistössä ja päättäjinä liittokokouskausittain Tehyn ammattiosastojen jäsenet Vuosi Naiset Miehet Yhteensä lkm % lkm % lkm , , , , , , , , , , , , , , Tehyn liittokokousedustajat Vuosi Naiset Miehet Yhteensä lkm % lkm % lkm 1982* ,2 12 6, ,6 20 8, , , , , , , , , , ,2 290 Tehyn valtuutetut Vuosi Naiset Miehet Yhteensä lkm % lkm % lkm ,1 5 7, ,9 711, ,79 14, ,3 8 12, , , , , , ,3 63 Tehyn hallituksen jäsenet Vuosi Naiset Miehet Yhteensä lkm % lkm % lkm ,3 1 6, ,3 1 6, ,72 13, ,72 13, ,3 1 6, ,72 13, ,6 3 33,3 15 * Perustamiskokous. Lähde: Tehyn jäsenrekisteri ja Tehyn toimintakertomukset.

16 16 1. JÄSENISTÖ 1.9 Luottamusmiehet sopimusaloittain 2000 ja Sopimusala Naisia Miehiä Yht. Naisia Miehiä Yht. KUNTA Pääluottamusmiehet Varapääluottamusmiehet Luottamusmiehet Varaluottamusmiehet Yhteensä YKSITYISET TYÖNANTAJAT Pääluottamusmiehet Varapääluottamusmiehet Luottamusmiehet Varaluottamusmiehet Yhteensä VALTIO Pääluottamusmiehet Varapääluottamusmiehet Luottamusmiehet Varaluottamusmiehet Yhteensä AHVENANMAA Luottamusmiehet Varaluottamusmiehet Yhteensä Kaikki yhteensä Järjestökoulutukseen osallistuminen Luottamusmies-, yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus, ammatillinen koulutus ja yhdistystoiminta. Osallistujamäärä Opiskelijapäivät Koulutusorganisaatio Tehy, valtakunnallinen Tehy, alueellinen Tehy, ammatillinen Aktiivi-instituutti TSJ-opintokeskus Yhteensä Lähde: Tehyn toimintakertomukset.

17 17 2 TYÖAIKA JA HENKILÖSTÖRAKENNE

18 18 2. TYÖAIKA JA HENKILÖSTÖRAKENNE 2.1 Tehyläisten työsuhteen luonne kuntasektorilla (Kokoaikaiset ja täysipalkkaiset) % Vakituinen Määräaikainen Työllistetty 22,8 27,0 25,9 25,7 24,3 25,6 25,1 24,9 24,6 76,1 71,4 72,6 73,1 74,9 73,7 74,3 74,7 75, ,5 23,4 22,2 75,3 76,5 77, Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien alle 35-vuotiaiden tehyläisten osuus kuntasektorilla % ,4 52,2 52,4 54,4 55,4 58,2 57,0 54,7 52,7 52,1 51,3 49, Lähde: Tilastokeskus, Kunnallinen henkilöstörekisteri / Tehy.

19 2. TYÖAIKA JA HENKILÖSTÖRAKENNE Kuntasektorilla määräaikaisessa palvelussuhteessa olevat tehyläiset ikäluokittain (Ikäluokan osuus kaikista määräaikaisista) % Lähde: alle yli 60 Tilastokeskus, Kunnallinen henkilörekisteri / Tehy. 2.4 Kuntasektorilla työskentelevien tehyläisten työaikajärjestelmät vuosina 2002 ja Nimike lkm % lkm % Toimistotyöaika (36,25 h/vko) 536 1, ,5 Yleistyöaika (38,25 h/vko) , ,9 Päivätyö keskim. (38,25 h/vko) 579 0, ,2 Jaksotyö, päivätyöluonteinen (114,75 h / 3 viikkoa) , ,1 Jaksotyö, vuorotyöluonteinen (114,75 h / 3 viikkoa) , ,5 Jaksotyö, 3-vuorotyö (114,75 h / 3 viikkoa) 864 1,3 Opetustyö (C-taulukko) 220 0, ,2 KVTES (10, 37 h/vko) , ,8 Jokin muu 953 1, ,8 Yhteensä , ,0 Lähde: Tilastokeskus, Kunnallinen henkilörekisteri / Tehy.

20 20 2. TYÖAIKA JA HENKILÖSTÖRAKENNE 2.5 Kuntasektorin henkilöstörakenne (kuukausipalkkaiset) Kuntasektorin henkilöstö % % % % % % lkm % Kokoaikaiset Osa-aikaiset Sivutoimiset , ,5 Virkavapaalla Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Virkasuhteiset Työsuhteiset Kuntasekt. lkm yhteensä Kuntasektorin tehyläiset % % % % % % lkm % Kokoaikaiset ,4 79, ,3 Osa-aikaiset ,9 10, ,4 Sivutoimiset ,2 0,1 79 0,1 Virkavapaalla ,5 10, ,3 Vakinaiset ,4 76, ,6 Määräaikaiset ,3 23, ,2 Työllistetyt ,3 0, ,1 Virkasuhteiset ,8 23, ,6 Työsuhteiset ,2 76, ,4 Tehyläiset lkm yhteensä Lähde: Tilastokeskus, Kunnallinen henkilörekisteri / Tehy.

21 21 3 KOULUTUS JA TYÖLLISYYS

22 22 3. KOULUTUS JA TYÖLLISYYS 3.1 Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen aloituspaikat * Koulutusaste Aloituspaikat ** Toinen aste Nuorisoasteen koulutus Aikuiskoulutus Yhteensä Ammattikorkeakoulu ja opistoaste Nuorisoaste, amk Nuorisoaste, opistoaste Aikuiskoulutus, amk Aikuiskoulutus, opistoaste Yhteensä Yliopistokoulutus Terveystieteen maisteri Terveys- ja sosiaalialan aloituspaikat yhteensä * Ei sisällä kauneus- ja liikunta-alan aloituspaikkoja. ** Koulutus ja tutkimus Alustava laskelma koulutustarjonnan tavoitteista vuodelle Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:26. Lähteet: Opetusministeriön muistio , OPM:n Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmat ja Tilastokeskus. OPH Wera-raportointipalvelu. AMKOTA ja KOTA-tietokannat. Aloituspaikkoja Toinen aste yhteensä Ammattikorkeakoulu ja opistoaste yhteensä Yliopistokoulutus **

23 3. KOULUTUS JA TYÖLLISYYS Terveydenhuollon tutkinnon suorittaneita Ammattiryhmä ** Hammashoitaja Jalkojenhoitaja Lastenhoitaja Lääk.voim.-sair.kuljettaja Mielenterveyshoitaja Lähihoitaja, opet.suunnit Lähihoitaja, oppisopimus Toinen aste yhteensä * Hammashuoltaja / Suuhygienisti Laboratoriohoitaja / Bioanalyytikko Ensihoitaja (AMK) Fysioterapeutti Jalkaterapeutti Röntgenhoitaja Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja Kätilö Ammattikorkeakoulu opistoaste yhteensä Terveystieteen maisteri Kaikki yhteensä * Toisen asteen koulutusuudistus toteutettiin vuonna 1993, jolloin 10 terveys- ja sosiaalialan koulutusammattia yhdistettiin yhdeksi tutkinnoksi, lähihoitajaksi. Osa valmistuneista lähihoitajista ei hae rekisteröintiä ammatinharjoittajiksi. Ei sisällä työvoimapoliittista koulutusta. ** Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94). Uusia ammattiryhmiä: mm. terveydenhoitajat ja kätilöt, jotka erotetaan sairaanhoitajista omiksi ryhmiksi. Lukumäärä Toinen aste yhteensä Ammattikorkeakouluaste yhteensä Terveystieteen maisteri

24 24 3. KOULUTUS JA TYÖLLISYYS 3.3 Työikäiset terveydenhuollon ammattihenkilöt * Ammattiryhmä ** *** Nimikesuojatut ammattihenkilöt (lkm) Lastenhoitaja Hammashoitaja Kuntohoitaja Lääkintävahtimestari/ sairaankuljettaja Mielenterveyshoitaja Lähihoitaja Perushoitaja Jalkojenhoitaja Jalkaterapeutti Laillistetut ammattihenkilöt (lkm) Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja Kätilö Fysioterapeutti Suuhygienisti Laboratoriohoitaja / Bioanalyytikko Röntgenhoitaja Yhteensä * Suomessa asuva työikäinen terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeuden omaava hoitohenkilöstö. Vuoden 2006 luvuissa mukana myös ulkomailla asuvat. ** Työikäisten määrä arvioitu. *** Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94). Uusia ammattiryhmiä mm. terveydenhoitajat ja kätilöt, jotka erotettiin sairaanhoitajista omiksi ryhmiksi. Lähde: STAKES, Terveydenhuoltohenkilöstön vuositilastot.

25 3. KOULUTUS JA TYÖLLISYYS Ulkomailla olevat tehyläisiin ammattiryhmiin kuuluvat työikäiset terveydenhuollon ammattihenkilöt Ammattiryhmä Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja Kätilö Laboratoriohoitaja / bioanalyytikko Röntgenhoitaja Fysioterapeutti Hammashuoltaja / suuhygienisti Hammashoitaja Lastenhoitaja Mielenterveyshoitaja / mielisairaanhoitaja Lähihoitaja / perushoitaja / apuhoitaja Lääkintävahtimestari / sairaankuljettaja Yhteensä Lähde: STAKES, Terhikki-tilastot. 3.5 Suomalaiset työikäiset terveydenhuollon ammattihenkilöt muuttoliike ulkomaille vuosina lääkäri sairaanhoitaja tai vastaava muut Lähtö Suomesta Paluu Suomeen Lähde: STAKES Tieto 2007/Reijo Ailasmaa, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus.

26 26 3. KOULUTUS JA TYÖLLISYYS 3.6 Suomalaiset sairaanhoitajat tai vastaavat ulkomailla vuosina Suomalaiset työikäiset sairaanhoitajat tai vastaavat maittain VALTIO RUOTSI NORJA SAKSA U.K SVEITSI USA ESPANJA KANADA TANSKA AUSTRALIA ITALIA RANSKA HOLLANTI BELGIA MUUT YHT Lähde: Stakes Reijo Ailasmaa 2007.

27 3. KOULUTUS JA TYÖLLISYYS Vuosittain työttömyyspäivärahaa saaneet ammattiryhmittäin Ammattiryhmä lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm Sair.hoitaja, terv.hoitaja Kätilö Fysioterapeutti Bioanalyytikko Röntgenhoitaja Hammashoitaja tai suuhygienisti Lastenhoitaja Lääk.vaht.-sair.kulj Mielenterv.hoitaja Päivähoitaja Kuntohoitaja Lähihoitaja Muut Yhteensä PÄIVÄRAHAKAUSI KESKIMÄÄRIN Vuosi Keskim. pv

28 28 3. KOULUTUS JA TYÖLLISYYS 3.8 Työttömyysaste (%) Terveydehuoltoalan työttömyyskassa 0,3 0,4 0,4 6,9 4,0 3,1 2,6 2,4 2,3 2 1,7 Koko maa 5,9 5,5 3,2 15,4 9,8 9,1 9,1 9,0 8,8 8,4 7,7 % 18 Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa Koko maa Lähde: Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan toimintakertomukset. Työministeriö Tilastokeskus 1990.

29 29 4 PALKKAUS

30 30 4. PALKKAUS 4.1 Eräiden kunnallisten ammattiryhmien keskimääräiset kokonaisansiot * (kokoaikaiset, täysipalkkaiset) Nimike /kk /kk /kk /kk /kk /kk /kk /kk /kk Apulaisosastonhoitaja Fysioterapeutti Hammashoitaja Kirjanpitäjä Kätilö Laboratoriohoitaja Lastenhoitaja Lastentarhanopettaja Lähihoitaja Lääkintävahtimestari** Mielenterveyshoitaja*** , Osastonhoitaja (sairaala) Palomies Perushoitaja Peruskoulun luokanopettaja Röntgenhoitaja Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja Terveystarkastaja Ylihoitaja Ylilääkäri Kunta kk-palkk. keskim * Kokonaisansio sisältää peruspalkan lisäksi kokemuslisät, työaikakorvaukset, henkilökohtaiset lisät ja ylityöt. Se ei sisällä lomarahoja. ** Sisältää myös sairaankuljetushenkilöstön vuoteen 1993 asti. *** Sisältää myös mielisairaanhoitajat. Lähteet: Tilastokeskus, Kuntasektorin kuukausipalkat / Tehy.

31 4. PALKKAUS Tehyläisten kuntasektorin nimekkeiden ansiokehitys (2000=100), säännöllisen työajan ansiot Nimike 2006 /kk Apulaisosastonhoitaja ,7104,9 108,0 113,7116,6 120,5 Fysioterapeutti ,7107,1 110,2 116,1 119,8 123,1 Hammashoitaja ,5 106,1 109,5 113,6 117,3 120,2 Kätilö ,1 104,1 103,7109,7115,1 117,2 Laboratoriohoitaja ,5 108,1 111,1 115,1 119,6 122,7 Lastenhoitaja ,5 106,8 110,4 114,9 118,3 116,1 Lähihoitaja ,1 105,5 109,6 114,3 112,4 118,4 Lääkintävahtimestari ,1 109,3 111,0 115,2 118,5 120,9 Mielenterveyshoitaja ,7107,4 110,7 113,7118,1 121,0 Osastonhoitaja, sairaalassa ,8 109,8 109,4 114,0 118,6 122,6 Perushoitaja ,1 106,4 109,5 114,0 110,7115,1 Röntgenhoitaja ,5 108,3 111,9 116,8 121,2 124,4 Sairaanhoitaja ,9 107,3 109,5 114,8 116,0 119,1 Suuhygienisti ,6 106,8 110,6 116,0 120,5 126,7 Terveydenhoitaja ,5 104,7107,5 111,9 114,9 119,3 Ylihoitaja ,7109,5 115,8 122,1 130,7 137,0 Kuntasektori keskim.* 103,5 106,8 110,7 114,9 120,0 123,6 Valtiosektorin keskim.* ,1 109,3 114,0 118,8 123,0 126,8 Yksityinen sektori keskim.* 104,9 108,8 113,4 117,3 123,1 126,6 Kaikki palkansaajat keskim.* ,5 108,3 112,7 116,7 122,1 125,7 Kuluttajahintaindeksi (2000=100) 102,6 104,2 105,1 105,3 106,2 108,1 * Kuukausipalkkaiset. Lähde: Tilastokeskus/Tehy. 4.3 Kuukausipalkkaisten ansiotasoindeksi sektoreittain ja kuluttajahintaindeksi (2000=100). Ansiotasoindeksi sektoreittain. 130 % Valtiosektori Yksityinen sektori keskimäärin Kaikki palkansaajat keskimäärin Kuntasektori keskimäärin Kuluttajahintaindeksi

32 32 4. PALKKAUS 4.4 Säännöllisen työajan ansiot (kokoaikaiset, /kk) nimikkeittäin eri sektoreilla vuonna 2006 Nimike Kunta-ala Valtio Yksityinen Yksityinen terveysala sosiaaliala Ylihoitaja Johtava hoitaja Vanhainkodin /päiväkodin/ lastenkodin johtaja Osastonhoitaja/ vastaava hoitaja (tulosvastuu) Bioanalyytikko/ laboratoriohoitaja/erik.lab.hoit Fysioterapeutti Röntgenhoitaja Sairaanhoitaja/erik.sairanhoitaja Terveydenhoitaja Opetushoitaja Mielenterveyshoitaja/ mielisairaanhoitaja Hammashoitaja Lastenhoitaja Lähihoitaja/perushoitaja Perushoitaja Ensihoitaja/lääkintävahtimestari/ sairaankuljettaja Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi säännöllisen työajan lisät kuten luontaisedut, vuorotyö- ja olosuhdelisät. Tulospalkkiot, lisä- ja ylityökorvaukset sekä lomaraha eivät sisälly lukuihin. Lähteet: Elintekinoelämän Keskusliitto STTK, tilastot lokakuu Tilastokeskus, Kunnallinen henkilörekisteri lokakuu Valtion kuukausipalkat.

33 4. PALKKAUS Terveydenhoitohenkilöstön keskimääräiset kokonaisansiot sektoreittain Vuosi 2000 Vuosi 2004 Kunta Valtio Kunta Valtio TP-tes** Sos-tes** Nimike /kk* /kk /kk* /kk /kk /kk Ylihoitaja Osastonhoitaja Laboratoriohoitaja Fysioterapeutti Sairaanhoitaja Hammashoitaja Lastenhoitaja Vuosi 2005 Kunta Valtio TP-tes** Sos-tes** Nimike /kk* /kk /kk /kk Ylihoitaja Osastonhoitaja Laboratoriohoitaja Fysioterapeutti Sairaanhoitaja Hammashoitaja Lastenhoitaja Vuosi 2006 Kunta Valtio TP-tes** Sos-tes** Nimike /kk* /kk /kk /kk Ylihoitaja Osastonhoitaja Laboratoriohoitaja Fysioterapeutti Sairaanhoitaja Hammashoitaja Lastenhoitaja * Osastonhoitaja sairaalassa, lastenhoitaja sosiaalialalla ** Säännöllisen työajan ansiot Lähteet: Tilastokeskus, Kunnallinen henkilörekisteri lokakuu 2006 Valtion kuukausipalkat Palvelutyönantajat - STTK, ansiotilastot vuoteen 2000 asti Elinkeinoelämän keskusliitto EK-STTK, tilastot

34 34 4. PALKKAUS 4.6 Terveydenhoitoalan ansiorakenne nimikkeittäin kuntasektorilla 2006 Kokoaikaiset ja täysipalkkaiset 2006 ( /kk) Nimike Lkm Perus- Säännöllisen Kokonaispalkka työajan ansio ansio Fysioterapeutti Hammashoitaja Kätilö Laboratoriohoitaja Lastenhoitaja Lähihoitaja Lääkintävahtimestari Mielenterveyshoitaja Osastonhoitaja (sairaala) Perushoitaja Röntgenhoitaja Sairaanhoitaja Suuhygienisti Terveydenhoitaja Ylihoitaja Johtava hoitaja Vanhainkodin johtaja Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi säännöllisen työajan lisät kuten luontaisedut, vuorotyö- ja olosuhdelisät. Kokonaisansioon sisältyy lisäksi ylityö- varallaolokorvaukset yms. Lähteet: Tilastokeskus, Kunnallinen henkilörekisteri lokakuu 2006.

35 4. PALKKAUS Kunta-alan kokonaisansiot sopimusaloittain (kokoaikaiset kuukausipalkkaiset) Tehyläiset keskimäärin KVTES OVTES Tekniset Lääkärit Kuntasektori keskimäärin Lähde: Tilastokeskus.

36 36 5 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET

37 5. TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET Terveydenhuoltomenojen rahoitus (%) Vuosi Valtio Kunnat Kela Kotitaloudet Muut* Yhteensä ,9 30,1 0,0 38,5 3, ,6 32,3 10,6 22,0 2, ,2 28,9 12,4 17,8 2, ,0 34,710,2 18,0 3, ,6 34,710,6 15,6 3, ,4 33,8 13,4 20,5 3, ,6 42,2 15,4 20,4 4, ,1 42,8 15,6 20,2 4, ,8 43,0 15,9 20,0 4, ,6 42,4 16,5 19,0 4, ,9 40,4 16,9 18,3 4, ,8 40,4 16,6 17,8 4,5 100 * Työnantaja, Sairauskassat, Yksityinen vakuutus Lähde: Suomen tilastollinen vuosikirja Terveydenhuoltomenot pääryhmittäin , käyvin hinnoin (milj. ) Vuodeosastohoito Avohoito* Lääkkeet ja farmas.tuott Lääkinnälliset laitteet Ympäristöterv.huolto Hallinto Investoinnit Matkat Yhteensä BKT-suhde (%) 6,4 7,2 7,9 7,5 6,6 7,0 7,3 7,4 7,4 7,5 * sisältää hammashoidon Lähde: Stakes, tilastollinen vuosikirja 2007.

38 38 5. TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 5.3 Terveydenhuollon menojen suhde bruttokansantuotteeseen OECD-maissa 1995, 2000 ja Yhdysvallat 13,3 13,1 15,3 2 Saksa 10,6 10,6 10,7 3 Sveitsi 10,0 10,711,6 4 Kreikka 9,6 9,4 10,1 5 Ranska 9,5 9,3 11,1 6 Kanada 9,2 9,2 9,8 7Islanti 8,4 9,3 9,5 8 Portugali 8,3 9,0 10,2 9 Belgia 8,6 8,6 10,3 10 Alankomaat 8,4 8, Australia 8,2 8, Ruotsi 8,1 8,4 9,1 13 Tanska 8,2 8,3 9,1 14 Italia 7,4 8,2 8,9 15 Norja 7,9 7,6 9,1 16 Uusi-Seelanti 7,2 8,0 9,0 17Itävalta 8,2 7,7 10,2 18 Japani 6,8 7, Iso-Britania 7,0 7,3 8,3 20 Espanja 7,6 7,5 8,3 21 Tsekin tasav. 7,3 7,1 7,2 22 SUOMI 7,5 6,7 7,5 23 Unkari 7,5 6, Etelä-Korea 4,75,9 6,0 25 Meksikko 5,75,6 6,4 26 Luxemburg 6,4 5,6 7,9 27Irlanti 6,8 6,4 7,5 28 Puola 6,0 6,0 6,2 29 Slovakian tasav... 5,77,1 30 Turkki 3,4 6,6 7,6 EU keskim. 8,1 8,1.. OECD keskim. (29) 7,7 8,1 9,0 Yhdysvallat 1 Saksa 2 Sveitsi 3 Kreikka 4 Ranska 5 Kanada 6 Islanti 7 Portugali 8 Belgia 9 Alankomaat 10 Australia 11 Ruotsi 12 Tanska 13 Italia 14 Norja 15 Uusi-Seelanti 16 Itävalta 17 Japani 18 Iso-Britania 19 Espanja 20 Tsekin tasav. 21 SUOMI 22 Unkari 23 Etelä-Korea 24 Meksikko 25 Luxemburg 26 Irlanti 27 Puola 28 Slovkian tasav. 29 Turkki EU keskim OECD keskim Lähde: OECD Health Data 2007 ja Stakes: Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja.

39 39 6 TILASTOJA JA TUTKIMUKSIA

40 40 6. TILASTOJA JA TUTKIMUKSIA 6.1 Palvelujen käyttö: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, vanhusten laitoshoito ja yksityinen terveydenhuolto Perusterveydenhuolto * Äitiysneuvolakäynnit, ,71 042, ,5 Lastenneuvolakäynnit, , , ,5 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, , ,71 914,4 Työterveyshuollon käynnit, ,71 212, ,5 Kotisairaanhoitokäynnit, , ,3 Hammashuollon käynnit Hoitojaksot vuodeosastolla Hoitopäivät Kunnallinen erikoissairaanhoito (Sairaanhoitopiirit) Avohoitokäynnit *, , , ,9 Hoitojaksot vuodeosastolla Hoitopäivät Vanhainkodit ja tehostettu palveluasuminen Hoitopäiviä vuoden aikana yhteensä Yksityinen terveydenhuolto Lääkärissä käynnit, 1000 ** 3 903, , , , ,7 * Sisältää käynnit lääkärin, terveyden- ja sairaanhoitajan ja erilaisten terapeuttien luona terveyskeskuksissa, sairaaloiden poliklinikoilla ja mielenterveystoimistoissa sekä kotikäynnit. ** Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen terveydenhuolto Lähde: Stakes, Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja Suomen tilastollinen vuosikirja 2007.

41 6. TILASTOJA JA TUTKIMUKSIA Vuodeosastohoidosta poistuneiden potilaiden keskimääräinen hoitoaika (vuorokausia) sairaalatyypeittäin Vuosi Yleissairaalat Terveyskeskus- Psykiatriset sairaalat Kaikki sairaalat sairaalat ,9 517, ,9 505, ,5 253,8 27, ,8 168,4 24, ,8 28,2 166,8 21, ,0 33,7 185,7 18, ,1 29,0 62,1 11, ,2 25,2 39,9 10, ,3 25,3 39,5 10, ,2 26,2 37,5 10, ,2 25,6 36,9 10, ,0 25,738,4 10, ,9 25,2 39, * 3,9 25,5 35,5 10,0 *Ennakkotieto. Lähde: Suomen tilastollinen vuosikirja Kunnallinen henkilöstö eräillä sosiaali- ja terveydenhuollon alueilla Lasten päivähoito Vanhusten laitoshuolto Kotipalvelut Kunnalliset terveyskeskukset yht Terveyskeskusten* vuodeosastohoito Sairaalapalvelut * Vuodeosastohenkilöstön osuus kunnallisten terveyskeskusten henkilöstöstä. Lähde: Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007.

42 42 6. TILASTOJA JA TUTKIMUKSIA 6.4 Sairaanhoitajien ja vastaavan koulutustason hoitoalan ammattiryhmien brutto- ja nettoansiot kuudessa EU-maassa 4500 Brutto Netto Englanti (n=138) Belgia (n=97) Saksa (n=925) Hollanti (n=2380) Espanja (n=125) Suomi* (n=413) Bruttoansiot muutettuna kokoaikatyön ansioiksi euro/kk; nettoansiot=bruttoansio maan kokonaisveroaste. * Suomen luku poikkeaa aiemmin esitetystä pelkästään Suomea koskevasta luvusta, koska tässä on käytetty kaikkien maiden kohdalta yhtenäistä laskentaperustetta kuukauden työajalle. Lähde: Palkkalaskuri-Wageindicator VII/2007, N=4078; Veroastetiedot STV Perus- ja lähihoitajien brutto- ja nettoansiot viidessä EU-maassa 3000 Brutto Netto Englanti (n=351) Belgia (n=93) Hollanti (n=949) Espanja (n=30) Suomi* (n=399) Bruttoansiot muutettuna kokoaikatyön ansioiksi euro/kk; nettoansiot=bruttoansio maan kokonaisveroaste. * Suomen luku poikkeaa aiemmin esitetystä pelkästään Suomea koskevasta luvusta, koska tässä on käytetty kaikkien maiden kohdalta yhtenäistä laskentaperustetta kuukauden työajalle. Lähde: Palkkalaskuri-Wageindicator VII/2007, N=1 822; Veroastetiedot STV 2006.

43 6. TILASTOJA JA TUTKIMUKSIA Määräaikaisten työsuhteiden osuus sairaanhoitajilla tai vastaavilla ammattiryhmillä kuudessa EU-maassa vuonna 2007 % Espanja Suomi* Saksa Hollanti Belgia Englanti Lähde: Palkkalaskuri/Wegeindicator VIII 2007, N= Tehyläisten luottamusmiesten (N=164) arviot määräaikaisten työntekijöiden osuudesta kuntasektorilla vuonna 2007 % alle 10 % % % % yli 25 % Erikoissairaanhoito (N=23) Perusterveydenhuolto (N=79) Sosiaalitoimi (N=23) Yhteensä (N=164) Yhdistetty sosiaali- ja terveystoimi (N=30) Lähde: Tehyn julkaisusarja B: Selvityksiä 3/2007.

44 44 6. TILASTOJA JA TUTKIMUKSIA 6.8 Kunnallisen terveys- ja sosiaalialan eläkepoistuma eräissä ammattiryhmissä* Vakuutetut lkm Eläkepoistuma % Ammattiluokka Sos.- ja terveydenhuolt.alan joht ,5 3,5 3,73,8 3,5 3,73,9 3,9 Ylihoitajat 485 6,4 7,2 5,9 4,7 4,2 3,5 3,8 4,2 Osastonhoitajat ,2 5,2 5,2 3,6 4,2 3,2 4,5 3,9 Hammashuoltajat 763 1,5 1,2 1,8 1,7 2,3 2,8 3,5 2,5 Fysioterapeutit ,8 0,9 1,4 1,2 1,8 1,6 1,7 2,2 Toimintaterapeutit 708 0,7 0,9 0,6 1,1 1,0 1,0 0,9 1,4 Farmaseutit 483 4,0 3,1 4,1 2,2 1,8 3,1 1,9 2,2 Sairaanhoitajat ,71,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 Terveydenhoitajat ,6 2,5 2,9 2,9 2,73,1 3,3 3,1 Röntgenhoitajat ,3 3,8 3,3 2,9 3,4 2,72,3 2,3 Laboratoriohoitajat ,8 3,2 3,3 3,0 3,6 3,6 3,1 3,7 Kätilöt ,6 1,6 1,4 1,8 2,0 1,72,0 2,4 Perushoitajat ja lähihoitajat ,4 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,2 3,3 Mielenterveyshoitajat ,0 2,9 2,9 3,5 3,5 3,2 3,6 3,4 Lääkintävahtim.-sairaankuljett ,4 1,8 2,3 2,2 2,3 2,72,5 2,5 Hammashoitajat ,8 2,3 2,6 2,9 3,5 3,2 3,8 3,9 Välinehuoltajat ,8 4,6 4,3 4,8 4,3 4,4 4,6 4,3 Sairaala- ja hoitoapulaiset ,1 4,1 4,4 4,9 5,1 4,8 5,0 4,6 Lastentarhanopettajat ,0 1,1 1,2 1,4 1,4 1,8 1,9 2,0 Sosiaalityöntekijät ,3 2,3 2,8 3,5 3,3 3,3 2,9 3,3 Sosiaalialan ohjaajat ja kasvatt ,0 2,3 2,4 2,4 2,6 2,8 2,8 2,8 Lastenhoitajat ja päiväkotiapul ,0 2,3 2,5 2,7 2,7 3,0 3,1 2,9 Perhepäivähoitajat ym ,1 3,7 4,5 4,8 4,75,0 4,74,7 Kehit.vammaistenhoit ,9 2,5 2,4 2,5 2,5 2,9 2,8 3,1 Sosiaalialan hoitajat ,4 2,3 2,8 2,5 3,2 2,8 3,8 2,9 Kodinhoitajat ja kotiavustajat ,0 4,2 4,4 4,74,9 4,6 4,4 4,4 Henkilökohtaiset avustajat ym ,2 1,4 1,5 1,9 2,2 2,4 2,72,6 Muut ammattiryhmät ,0 2,4 2,5 2,6 2,5 2,6 2,8 2,8 Yhteensä ,4 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,1 *Eläkepoistuma kuvaa vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille siirtyviä Ennuste on laskettu virka- ja työsuhteisista sekä vakinaisista että määräaikaisista työntekijöistä, jotka ovat olleet KuELtai VaEL-vakuutettuna Mukana ovat myös vapailla ja työlomilla olijat. Eläkepoistumaennusteessa on otettu huomioon henkilökohtaisen vanhuuseläkeiän täyttävien lisäksi työkyvyttömyyseläkkeet aiemman työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden perusteella. Vuosittaiset prosentit kuvaavat, kuinka monta prosenttia alkuperäisestä työntekijämäärästä siirtyy eläkkeelle.

45 6. TILASTOJA JA TUTKIMUKSIA Kunnallisen terveys- ja sosiaalialan eläkepoistuma eräissä ammattiryhmissä* Eläkepoistuma % Yhteensä % lukumäärä 3,9 4,8 4,8 5,0 4,4 4,74,4 4,1 2,2 3,8 70, ,0 3,9 3,9 4,0 2,8 4,8 4,1 4,5 1,4 1,9 75, ,0 3,73,74,1 3,9 4,0 4,1 3,5 2,2 2,8 71, ,0 3,2 3,8 3,4 4,4 4,4 4,4 3,8 2,6 3,3 53, ,9 2,6 2,6 2,8 3,3 3,8 3,3 3,73,1 4,0 42, ,1 1,5 2,0 2,1 2,0 2,72,6 2,9 3,73,0 32, ,5 2,3 1,8 2,3 1,72,5 1,0 2,2 2,3 2,8 43, ,3 2,4 2,4 2,4 2,72,7 2,8 2,9 2,4 2,8 41, ,4 3,4 3,3 3,3 3,5 3,5 3,9 3,72,72,8 56, ,6 2,2 2,8 3,3 3,8 3,0 2,8 3,1 1,5 2,5 51, ,3 3,6 3,8 3,5 3,8 3,73,1 3,4 2,3 2,3 59, ,4 2,72,5 3,1 2,5 2,5 2,3 2,9 2,0 2,4 39, ,3 3,2 3,2 3,3 3,1 3,1 3,1 2,9 2,5 2,8 53, ,1 3,1 3,4 3,6 3,0 3,3 3,1 2,6 2,3 3,0 56, ,8 2,72,72,8 2,8 3,0 2,5 2,6 2,1 2,9 45, ,74,4 4,2 4,7 4,0 4,2 3,9 4,1 2,73,6 63, ,3 3,9 3,73,5 3,73,2 3,4 3,3 2,9 2,5 69, ,3 3,8 3,4 3,4 3,0 3,0 2,5 2,5 2,1 2,2 67, ,3 2,5 2,72,9 3,4 3,1 3,1 3,5 2,6 3,6 41, ,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,1 3,3 3,1 2,2 2,8 54, ,73,0 2,9 2,9 2,8 3,0 3,1 2,9 2,3 2,9 48, ,1 2,9 3,0 3,0 3,3 3,2 3,2 3,0 2,5 3,1 51, ,4 4,1 3,73,6 3,2 3,1 2,9 2,5 1,9 2,4 67, ,1 3,1 2,3 2,8 2,9 2,72,6 2,8 2,4 2,5 46, ,8 3,0 3,0 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,2 2,6 52, ,1 3,9 3,6 3,3 3,1 3,0 3,1 2,7 2,1 2,6 67, ,6 2,6 2,4 2,72,72,72,8 2,6 2,72,9 42, ,9 3,2 3,0 3,1 3,2 3,1 3,0 3,1 2,4 3,0 50, ,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 2,4 2,8 52, Lähde Tuomo Halmeenmäki, Kuntien eläkevakuutus 2007.

46 46 Tehy ry PL 10, Tehy, Finland puh/tel fax

Tehyn julkaisusarja D

Tehyn julkaisusarja D Tehyn julkaisusarja D Tilastoja ja kartoituksia 1/2016 D Tehy tilastoina 2016 Tehyn tutkimustyöryhmä Sisältö Tehyn tutkimustyöryhmä Tehyn julkaisusarja D: 1/2016 Tehy ry ISBN 978-952-6667-46-1 (nid.) 978-952-6667-47-8

Lisätiedot

Tehy tilastoina 2009

Tehy tilastoina 2009 TEHYN JULKAISUSARJA 1 09 D TILASTOJA JA KARTOITUKSIA Tehy tilastoina 2009 Tehyn tutkimusryhmä Toim. Kirsi Markkanen Vuosi Kunta/ Valtio Kirkko Yksityinen Ahvenankuntayhtymä sektori maa * % % % %

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain , milj. euroa käyvin hinnoin

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain , milj. euroa käyvin hinnoin Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2006, milj. euroa käyvin hinnoin 1. Erikoissairaanhoito 2 470,9 2 595,7 2 611,6 2 739,7 2 841,2 3 056,1 3 329,7 3 621,1 3 856,8 4 054,0 4 325,4 4 587,1

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Tehy tilastoina 2013

Tehy tilastoina 2013 TEHYN JULKAISUSARJA 1 14 D TILASTOJA JA KARTOITUKSIA Tehy tilastoina 2013 2. päivitetty painos Tehyn tutkimustyöryhmä TEHYN JULKAISUSARJA D: 1/2014 Tehy tilastoina 2013 2. päivitetty painos Tehyn tutkimustyöryhmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS TASKUTILASTO Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS Valtion työmarkkinalaitos Kesäkuu 2006 3 SISÄLLYS Tiedot ovat marraskuun 2005 viimeiseltä

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1

Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1 Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1 Ammattikorkeakoulujen aloituspaikat nuorille Tehyläisten tutkintojen mukaan sosiaali-, terveys-, ja liikuntakoulutusalalla -. Lähde: AMKOTA, elokuu

Lisätiedot

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9..1: Väestörakenne muutoksessa, vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteen yhdistyksen visiopäivä Toimitusjohtaja Matti Vuoria 9..1 Sisältö Suomen väestörakenteen

Lisätiedot

DTehyn julkaisusarja D Tilastoja ja kartoituksia 2/2017

DTehyn julkaisusarja D Tilastoja ja kartoituksia 2/2017 DTehyn julkaisusarja D Tilastoja ja kartoituksia 2/2017 Tehy tilastoina 2017 Tehy tilastoina 2017 Tehyn julkaisusarja D: 2 /2017 Tehy ry ISBN 978-952-6667-75-1( nid.) 978-952-6667-76-8 (PDF) Taitto: Innocorp

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Hoitotyön haasteet Kainuussa Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Missä mennään sosiaali- ja terveydenhuollossa? valtakunnallinen kehitys Pohjois-Suomen erva-alue maakunnallinen / paikallinen

Lisätiedot

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi!

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tahto Rohkeus Tulevaisuus Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tehy on koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten etujärjestö Tehy on jäsentensä edunvalvoja: Aina ei kaikki mene työsuhteessa

Lisätiedot

koulutuksesta kuvaajia

koulutuksesta kuvaajia 3 25 2 15 1 5 22. Teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti (1981, 199 ja 2) Lähde: Opetusministeriön KOTA-tietokanta. TKK TTKK LTKK OY ÅA Perus- ja jatko-opiskelija/opetuksen

Lisätiedot

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2009 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie

Lisätiedot

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Löner och arbetskraftskostnader 2015 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Personalen inom hälso- och socialvården

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

Terveydenhuollon rahoitusmuodot ja rahoittajaosapuolet

Terveydenhuollon rahoitusmuodot ja rahoittajaosapuolet Terveydenhuollon rahoitusjärjestelmät - meillä ja muualla Markku Pekurinen Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Terveydenhuollon rahoitusmuodot ja rahoittajaosapuolet Varsinainen rahoittaja Rahoitustapa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report terveyspalvelujen henkilöstö 2008 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166,

Lisätiedot

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008 Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas Vaihtotase Yhdysvalloissa % bkt:sta 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 85 90 95 00 05

Lisätiedot

Hoitajien palkat ja työehdot 2007

Hoitajien palkat ja työehdot 2007 Hoitajien palkat ja työehdot 2007 Suomessa ja viidessä EU-maassa Palkkalaskuri/Wageindicator kyselyyn perustuva vertailu Tehy ry Kimmo Kevätsalo Käyttötieto Oy Julkaisusarja B: Selvityksiä 4/2007 Kimmo

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät. Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina

Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät. Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina Sisällys 3 Tehy on tahdon asialla 4 Tehyläiset yksityisellä sektorilla 5 Yksityisen sektorin edunvalvonta 6 Tehyläiset

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lisätiedot

Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008

Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 etunimi.sukunimi@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30

Lisätiedot

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan?

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Menesty-hankkeen Orientaatiopäivä Ke 29.8.2012 Kaukametsän auditorio, Kajaani Markku

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon

Lisätiedot

Soveltamisohje. Hinnoittelun ulkopuoliset. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät

Soveltamisohje. Hinnoittelun ulkopuoliset. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät Tehy-pöytäkirja/KVTES LIITE 3T TERVEYDENHUOLLON HOITOHENKILÖSTÖ 1 Soveltamisala Tätä liitettä sovelletaan terveydenhuollon hoitotyötä pääasiassa tekeviin sekä em. työtä johtaviin terveydenhuollon ammattihenkilöihin

Lisätiedot

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Palkkaus perustuu työn vaativuuteen Tehyläisiin sovelletaan kunta-alalla kunnallista

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Korvaako teknologia palveluosaamisen 7.5.2013

Korvaako teknologia palveluosaamisen 7.5.2013 Korvaako teknologia palveluosaamisen 7.5.2013 Jouko Isolauri 7.5.2013 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HENKILÖKUNTA 1000 ASUKASTA KOHTI Norja 105,3 Australia 57,5 Slovakia 28,5 Tanska 93,9 Saksa 55,8 Espanja

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkomaalainen henkilöstö ja suomalaiset ulkomailla

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkomaalainen henkilöstö ja suomalaiset ulkomailla TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkomaalainen henkilöstö ja suomalaiset ulkomailla Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja

Lisätiedot

HAASTENA TYÖVOIMA Sosiaali- ja terveydenhuolto

HAASTENA TYÖVOIMA Sosiaali- ja terveydenhuolto HAASTENA TYÖVOIMA Sosiaali- ja terveydenhuolto Haasteena sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuus Alalla työskentelevät eläköityvät Palvelutarpeen lisääntyminen kysynnän kasvu väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto

Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Rahoituksen tarkastelussa kolme tasoa 1. Rahoitustapa Miten sosiaali-

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Kelpoisuutena virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin vaaditaan: 1. sairaanhoitopiirin johtajalta ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Sote-rahoituksen vaihtoehtoja Sosiaali- ja terveystoimi on puolet kuntien menoista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2007

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2007 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2007 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie

Lisätiedot

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA 4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA Bruttoveroaste Suomessa... 4.2 Efektiivinen tuloveroaste eräissä maissa 21... 4.3 Tuloveroprosentit tulotasoittain 22... 4.4 Tuloveroprosentit 22

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa. Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi

Eläkeuudistus 2017. 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa. Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi Eläkeuudistus 2017 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi Keva työeläkekentässä Sijoitusten arvo, mrd euroa 2015 Maksutulo, mrd euroa 2015 50 45 40 35 30 25 20 15 10

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013 Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä Jouko Isolauri 26.9.2013 Sen jälkeen kun kuntien valtionosuuksia on edelleen leikattu 500 me toimintaa tehostettu toisella 500 me:lla velvoitteita kevennetty niin,

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Soila Nordström 2011 Tutkintotoimikunta esittäytyy Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Terveydenhoitajien tarve työelämässä. 20.5.2014 Leila Lehtomäki Puheenjohtaja, TtT Suomen Terveydenhoitajaliitto, STHL ry

Terveydenhoitajien tarve työelämässä. 20.5.2014 Leila Lehtomäki Puheenjohtaja, TtT Suomen Terveydenhoitajaliitto, STHL ry Terveydenhoitajien tarve työelämässä 20.5.2014 Leila Lehtomäki Puheenjohtaja, TtT Suomen Terveydenhoitajaliitto, STHL ry Laillistetut terveydenhoitajat Valviran rekisterissä ( Valvira 3/2014) 2009 2010

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Terveydenhuollon rahoitusnäkymät. 27.09.2012 Markku Pekurinen 1

Terveydenhuollon rahoitusnäkymät. 27.09.2012 Markku Pekurinen 1 Terveydenhuollon rahoitusnäkymät 27.09.2012 Markku Pekurinen 1 Terveydenhuollon rahoitukseen kosmeettisia muutoksia lyhyellä aikavälillä Järjestämis- ja rahoitusvastuu säilyy kunnilla Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla

Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla 5.5.2011 9.5.2011 1 Lähde: Tilastokeskus, väestöennusteet Eläkeikäisten osuus maakunnan väestöstä on kasvussa. Yli 65-vuotiaiden osuus lähentelee 30

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA!

TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA! TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA! VOIKO SOTE-UUDISTUS ONNISTUA? Kyllä voi, mutta vain tietyillä ehdoilla. TEHYN VIISI SOTE-POINTTIA 1. Tavoitteet kirkkaina 2. Johtajuus ratkaisee

Lisätiedot

Havaintoja määräaikaisten hoitajien määristä kunta-alalla 2000- luvulla

Havaintoja määräaikaisten hoitajien määristä kunta-alalla 2000- luvulla Havaintoja määräaikaisten hoitajien määristä kunta-alalla 2000- luvulla SuPer Ry Terttu Kullas 15.4.2009 terttu.kullas@superliitto.fi 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 Sisältö 4 Käsitteet 5 Hoitajat 6 Uudet

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja Kevään yhteishaku 2016 Turun AMK:n ilastoja Viestintäpalvelut 19.5.2016 Taustatietoa Tiedot hakijoista perustuvat OPH:n vipunen.fi -palvelussa julkaistuihin tilastoihin. Kevään 2016 yhteishaun osalta tiedot

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta

Ajankohtaista verotuksesta Ajankohtaista verotuksesta Konsultit 2HPO 1 Reaaliset käytettävissä olevat tulot desiileissä ja ylimmässä prosentissa Lähde: VATT 2 Bruttotulojen koostumuksen kehitys Lähde: VATT 3 Bruttotulojen koostumus

Lisätiedot

Opas tehyläisyyteen. Liittymisen edut. Tehy Tahtoa ja tekijöitä

Opas tehyläisyyteen. Liittymisen edut. Tehy Tahtoa ja tekijöitä Opas tehyläisyyteen Liittymisen edut Tehy Tahtoa ja tekijöitä Sisältö 3 Tervetuloa tehyläisten joukkoon 4 Meitä on moneksi 5 Liittyminen 6 Jäsenedut 7 Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa 9 Ammattiosasto

Lisätiedot

Tehyn julkaisusarja D. Tilastoja ja kartoituksia 1/2015. Kunta-alan palkat. Kommunsektorns löner. Kenneth Snellman

Tehyn julkaisusarja D. Tilastoja ja kartoituksia 1/2015. Kunta-alan palkat. Kommunsektorns löner. Kenneth Snellman Tehyn julkaisusarja D Tilastoja ja kartoituksia 1/2015 D Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2015 Kenneth Snellman Kenneth Snellman Kunta-alan palkat, Kommunsektorns löner 2015 Tehyn julkaisusarja/

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: lokakuussa 2008 Luotu 01-Nov-2008 02:37 EET [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Opas tehyläisyyteen. Liittymisen edut. Tehy Tahtoa ja tekijöitä

Opas tehyläisyyteen. Liittymisen edut. Tehy Tahtoa ja tekijöitä Opas tehyläisyyteen Liittymisen edut Tehy Tahtoa ja tekijöitä Sisältö 3 Tervetuloa tehyläisten joukkoon 4 Meitä on moneksi 5 Liittyminen 6 Jäsenedut 7 Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa 9 Ammattiosasto

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2007 Luotu 01-Jun-2007 03:54 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2007, milj. euroa käyvin hinnoin

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2007, milj. euroa käyvin hinnoin Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2007, milj. euroa käyvin hinnoin 1. Erikoissairaanhoito 2 470,1 2 595,6 2 611,6 2 738,9 2 840,4 3 055,2 3 328,9 3 622,4 3 858,3 4 054,5 4 324,4 4 590,0

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100)

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100) Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä EU-15 Uudet EU-maat 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Eräiden maiden ympäristön kestävyysindeksi

Lisätiedot

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Perustoimeentulotuen Kela-siirron kick off tilaisuus Kuntatalolla 20.5.2015 2 21.5.2015 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot