Osavuosikatsaus Q3/2014 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtaja Hannu Kottonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus Q3/2014 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtaja Hannu Kottonen 5.11.2014"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Q3/2014 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtaja Hannu Kottonen

2 Rakenneuudistus eteni rahavirta vahvistui 2

3 HKScan konserni Rahavirta vahvistui tuloskehitys edelleen vaatimaton Kaikki markkinat vaisuja. Kova hintakilpailu ja pienemmät myyntimäärät Brändituotteiden markkinaosuudet kasvoivat heikosta kysynnästä huolimatta. Konsernin rahoitusasema edelleen vahva, rahoituskustannukset pienenivät merkittävästi. Negatiivinen tuloskehitys taittui. Venäjän tuontikielto EU:sta tulevalle sianlihalle jatkui ja laajeni. Ylitarjonta ennallaan. Neljänneksen kohokohdat Liikevoitto (EBIT) viime vuoden tasolla, rahavirta vahvistui. Sekä varastot että muut käyttöpääomaerät kehittyivät myönteisesti. Tuotannon uudelleenjärjestelyt (Suomi, Ruotsi) ja tulosparannusohjelma etenivät suunnitellusti. Kannattavaan kasvuun tähtäävän strategian toteuttaminen käynnistyi kahden merkittävän investointihankkeen suunnittelulla. Brändikehitys- ja innovaatiotyössä edistyttiin. 3

4 HKScan konserni *Oikaistu 4

5 Rehuraaka-aineiden hintaindeksi sika

6 Rehuraaka-aineiden hintaindeksi siipikarja

7 Markkina-alue Suomi *Oikaistu Kokonaiskysyntä pieneni edelleen. Kuluttajien ostovoima ja kulutushalukkuus alhaiset, myyntimäärät laskivat. Venäjän tuontikielto EU:sta tulevalle sianlihalle jatkui ja ylläpiti ylitarjontaa. Markkinaosuudet kasvoivat sekä brändituotteissa että kokonaisuudessaan. Kysynnän hallinta, toimitusvarmuus ja pakkasvarastojen hallinta paranivat. Rahavirta vahvistui selvästi. YT-neuvottelut: henkilötyövuosien määrä laskee yli 50:llä, neljän miljoonan euron säästöt vuonna

8 Markkina-alue Baltia Venäjän EU:lle asettama sianlihan tuontikielto vaikutti eniten Baltiaan. Sianlihassa ylitarjonnan aiheuttama kova hintapaine jatkui. Alkutuotannon positiivinen kustannuskehitys paransi myyntikatteita. Kustannusinflaatio nosti henkilöstökuluja ja kiinteitä kustannuksia. Onnistuneet uutuustuotteiden lanseeraukset ja kampanjat tukivat markkina-aseman säilyttämistä. Afrikkalaista sikaruttoa löydetty Virossa. Perusteelliset varotoimenpiteet otettu käyttöön kaikilla sikatiloilla. 8

9 Markkina-alue Ruotsi *Oikaistu Venäjän tuontikielto EU:n sianlihalle painoi hintoja erityisesti punaisessa lihassa ja leikkeleissä. Kaupan omat merkit kasvattivat osuuksiaan. HKScanin osuudet brändituotteissa kasvoivat. Viisivuotinen sopimus Coop Sverigen kanssa Svensk Rapsgris -tuotteiden ja tuorebroilerin myynti etenivät suunnitellusti. Pakkasvarastot, ostovelat ja investoinnit pysyivät hyvin hallinnassa ja rahavirta vahvistui. Sikojen hankintahinnat laskivat, naudan hankintahinnat odotettua korkeammat. Sikojen hankintamäärät laskivat rakennesuunnitelman mukaisesti. Tuotannon tehokkuus parani edelleen, rakenneuudistus eteni suunnitellusti, Skaran sikateurastamo suljetiin syyskuussa. 9

10 Markkina-alue Tanska *Oikaistu Siipikarjan hankintahinnat ja -määrät laskivat edelleen viime vuodesta, kova hintakilpailu jatkui. Toimenpiteet pakkasvarastojen pienentämiseksi jatkuivat, mikä laski katteita. Tuoretuotteiden kannattavuus säilyi hyvällä tasolla, mutta pakastetuotteissa kannattavuus jatkui heikkona. Rahavirta heikko epäsuotuisan kate- ja käyttöpääomakehityksen vuoksi. Muutostoimet käynnissä Tanskan liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi: johtoryhmä uudistettu, uusi maajohtaja, uutuustuotteet sekä toimenpiteet tuotannon tehokkuuden ja volyymien tasapainottamiseksi. 10

11 HKScan suunnittelee merkittäviä tuotantoinvestointeja Suomeen ja Viroon Suunnitteilla kaksi merkittävää investointihanketta: miljoonan euron tuotantolaitos Länsi-Suomeen kasvavaan siipikarjasegmenttiin ja Kariniemen brändiin 20 miljoonan euron tuotantolaitos Viron Rakvereen korkean jalostusarvon tuotteiden kasvavaan tuotesegmenttiin Lopulliset summat riippuvat valittavista toteutustavoista. Esiselvitykset valmistuvat ensi kesänä, minkä jälkeen voidaan tehdä lopulliset päätökset. Investoinnit mahdollistavat Bränditarjooman kehittämisen kasvaviin tuotesegmentteihin. Tuotantorakenteen yksinkertaistamisen, teknologian integroimisen ja toiminnallisen tehokkuuden parantamisen. 11

12 Siipikarjan kulutus, Suomi

13 Lisäarvotuotteiden kysyntä kasvaa Save the time Slow food shared moments Easy preparation Chef s help 13

14 Osavuosikatsaus Q3/2014 Konsernin talouskatsaus Talousjohtaja Tuomo Valkonen

15 Konsernin liikevoitto*) Q3/2013 vs. Q3/2014 *) Ilman kertaluonteisia eriä 15

16 Konsernin liikevoitto*) Q1-Q3/2013 vs. Q1-Q3/2014 *) Ilman kertaluonteisia eriä 16

17 Konsernin rahavirta ennen rahoituskuluja Q1-Q3/2013 vs. Q1-Q3/

18 Konsernin rahavirta ennen rahoituskuluja Q1-Q3/2013 vs. Q1-Q3/

19 Konsernin rahavirta ennen rahoituskuluja Q3/2013 vs. Q3/

20 Konsernin rahavirta ennen rahoituskuluja Q3/2013 vs. Q3/

21 Konsernin liikevoitto*) *) Ilman kertaluonteisia eriä 21

22 Suomen liikevoitto*) *) Ilman kertaluonteisia eriä 22

23 Baltian liikevoitto 23

24 Ruotsin liikevoitto*) *) Ilman kertaluonteisia eriä 24

25 Tanskan liikevoitto*) *) Ilman kertaluonteisia eriä 25

26 Konsernin liikevoitto 26

27 Konsernin rahoituskulut 27

28 Konsernin verot 28

29 Konsernin rahavirta ennen rahoituskuluja 29

30 Rahavirta ennen rahoituskuluja 30

31 Konsernin investoinnit 31

32 Voitto ennen veroja 32

33 Tilikauden voitto 33

34 Tulos/osake (EPS) 34

35 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) Kertaluonteiset erät 35

36 Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) ja omavaraisuusaste 36

37 Nettovelka 37

38 Korolliset velat ja maturiteetti Korollinen velka 187,3 meur ,1 50,0 20, Pension Eläkelainat loans Commercial Yritystodistukset papers Bilateral Kahdenväliset loans lainat ,6 18, ,4 EUR SEK DKK >2018 Pension Eläkelainat loans Bilateral Kahdenväliset loans lainat Commercial Yritystodistukset papers Unused Käyttämättömät credit facilities komittoidut luottolimiitit 38

39 Konsernin henkilöstö keskimäärin *) Sisältää vain katsauskauden aktiivisen työvoiman 39

40 Avainluvut 40

41 Kehittämisohjelma 2014 (1/2) 2014 Rakennejärjestelyt Tuotanto Organisaatio Kustannussäästö- ja pääoman vapauttamisohjelma Tuotannon rakennejärjestelyt Organisaation rakennejärjestelyt Konsernin hankintojen keskittäminen Pääoman vapauttaminen Myyntisaamisista Ostoveloista Varastoista Käyttämättömien omaisuuserien myynti Edellyttää investointeja Keskittäminen Konsernin hankinta ja logistiikka Operatiivinen tehokkuus Tuotannon saannot Tuotannon kustannukset Kiinteät kustannukset Käyttöpääoma Ostojen maksuehdot Pakkasvarastojen alentaminen 41

42 Kehittämisohjelma 2014 toteutumisaste (2/2) Tulosparannus Rahavirran parannus 90% (46%) 94% (64%) 75% (25%) 83% (82%) 80% (52%) 82% (70%) 74% (56%) 61% (39%) 63% (52%) 44% (35%) Sweden Finland Denmark Baltics Group Sweden Finland Denmark Baltics Group 42

43 Arvio vuodelle 2014 HKScan muutti 16. kesäkuuta 2014 arviotaan vuodelle HKScan arvioi koko vuoden 2014 liikevoittomarginaalin (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä olevan 0,5-1,0 prosenttia ja viimeisen neljänneksen olevan vahvin. Vastaava luku koko vuodelle 2013 oli 0,5 prosenttia. Koko vuoden liikevoiton (EBIT) sisältäen kertaluonteiset erät arvioidaan kuitenkin olevan merkittävästi vahvempi Saturn Nordic Holding AB:n osakkeiden myynnistä saadun myyntivoiton ansiosta. 43

44 HKScanin täsmennetty strategia tavoitteena kannattava kasvu 44

45 Kilpailu kuluttajan kaloreista Mitä söisimme tänään? Valmistaisinko jotain erityistä viikonlopuksi? Mistä saisin Rypsiporsasgrillikylkeä? Löytyykö täältä HK:n Makkarabaari? Black Angus on parasta. Mistä löytäisin entrecotea? 45

46 Liha- ja maitotuotteiden kulutus per capita - EU 2013 Lihan kulutus EU-maissa 2013 kg per capita Maitotuotteiden* kulutus EU-maissa 2013 kg per capita Denmark Spain Austria Portugal Slovenia France Italy Ireland Germany Poland Netherlands Estonia Belgium Sweden UK Greece Hungary FINLAND Lithuania Czech Romania Latvia Bulgaria FINLAND Estonia Ireland UK Sweden Romania Austria Greece Spain Portugal Denmark France Croatia Germany Italy Czech Netherlands Belgium Slovakia Hungary Poland Bulgaria Slovenia * Maito, juusto ja voi yhteensä Source: IDF 46

47 HKScanin pakkovoitot Brändiarvon ja kysynnän kehittäminen Operatiivisen tehokkuuden parantaminen Tulevaisuuden liiketoiminnan dynamiikan aktiivinen johtaminen Pääomarakenteen ja konserniraportoinnin kehittäminen 47

48 HKScanin strategian toteuttaminen HARMONISOINTI Holding-yhtiöstä yhtenäiseksi HKScaniksi KÄÄNNE Konsernin synergiaetujen hyödyntäminen KANNATTAVA KASVU Kasvua vahvoilla brändeillä ja korkean jalostusasteen tuotteilla 48

49 Useat markkina-ajurit tukevat HKScanin liiketoimintaa Lihan kysyntä maailmassa, mt Lihan kulutus kasvaa maailmanlaajuisesti Liha-alan kilpailutilanne suosii suuria toimijoita Kaupungistuminen lisää valmisruokien kysyntää Kuluttaja arvostaa puhdasta ja vastuullista pohjoismaista lihaa Nauta Sika Siipikarja Lammas Lähde: OECD-FAO 49

50 HKScanin vahvuudet 1 Vahvat brändit ja liha-alan asiantuntijuus Pohjoismaissa ja Baltiassa 2 Johtava markkina-asema kaikilla kotimarkkinoilla 3 Erinomainen maantieteellinen sijainti tuo synergioita toimintaan Ideal geographical location 4 Vahva tase mahdollistaa kannattavan kasvun strategian toteuttamisen 5 Mittavat kannattavuutta parantavat toimenpiteet käynnissä 50

51 Erinomainen maantieteellinen sijainti tuo toiminnallista tehokkuutta Kaikki HKScanin toiminnot sijaitsevat Itämeren ympärillä. Maantieteellinen asema mahdollistaa tuotantolaitosten ja -linjojen joustavan hyödyntämisen edistää rakenteellista tehokkuutta Teknologian ja hankinnan keskittäminen Tuotannon keskittäminen Logistiikan rationalisointi pienentää liiketoimintahäiriöiden riskejä lisää synergiaetuja tuotetarjooman kehittämisessä. HKScan HKScan HKScan HKScan HKScan 51

52 meur Vahva tase mahdollistaa strategian toteuttamisen HKScanin tase on EU:n vahvimpia liha-alalla Nykyinen rahoitusasema antaa hyvän pohjan kannattavan kasvun strategian toteuttamiselle Vahva tase pienentää nettorahoituskuluja merkittävästi Nettovelka Nettovelkaantuminen % Q1-Q3/

53 Pakkovoitot Uudistamme näkemystämme asiakkuuksista, kuluttajista ja kanavavalinnoista Kehitämme brändejä ja tarjoomaa Investoimme kasvuun Edistämme jatkuvan parantamisen kulttuuria 53

54 80% 120% Alin hintaluokka Keskihintaiset tuotteet Brändit Premium Brändiportfolion kehittäminen Lihan alkuperä: Kotimaa Konserni Konserni / Globaali hankinta Alin hintaluokka ja konsernin omat tuotenimet 54

55 Painopiste kuluttajan odotuksissa ja lihan jalostusarvon nostamisessa TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS KANNATTAVA KASVU Genetiikka Rehutuotanto Alkutuotanto Eläinten hankinta Teurastus Leikkaus Prosessointi Jakelu ja kuljetus ASIAKAS/ KULUTTAJAKYSYNTÄ Biotekniikan tuotteet 55

56 Innovaatiojohtaminen on tavoiteportfolion johtamista TOIMINNAN PAINOPISTE Luodaan uusi markkina ja kohderyhmä Käänteentekevät innovaatiot ~ 10% innovoinnista Siirrytään uudelle markkinalle ja uusiin kohderyhmiin Rinnakkaiset innovaatiot ~ 20% innovoinnista Nykyinen markkina ja kohderyhmä Perusinnovaatiot ~ 70% innovoinnista ONNISTUMISEN KEINO Hyödynnetään olemassa olevia parhaita käytäntöjä Kehitetään olemassa olevista paranneltuja, uudistuneita versioita Luodaan uutta liiketoimintaa Lähde: Doblin / Deloitte Consulting 56

57 Innovointia pitkässä arvoketjussa Source: Doblin / Deloitte Consulting 57

58 Kiitos!

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS ESIMAKUA TULEVASTA VUOSIKERTOMUS 2014 THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS www.hkscan.com 2014 ESIMAKUA TULEVASTA Tässä vuosikertomuksessa esittelemme tulevaisuuden kuluttajan: henkilön, jolta opimme

Lisätiedot

HKScan-konserni Osavuosikatsaus Q1/2015 6.5.2015

HKScan-konserni Osavuosikatsaus Q1/2015 6.5.2015 HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015: TULOS JA RAHAVIRTA PARANIVAT TANSKASSA HAASTEITA * Liikevaihto oli 466,0 (465,4) miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä. * Raportoitu liikevoitto

Lisätiedot

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013, 6.11.2013, klo 8.00-1- HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat * Tammi-syyskuun liikevaihto oli

Lisätiedot

HKScan-konserni Osavuosikatsaus Q1-Q3/2012. Toimitusjohtaja Hannu Kottonen Tiedotustilaisuus 6.11.2012

HKScan-konserni Osavuosikatsaus Q1-Q3/2012. Toimitusjohtaja Hannu Kottonen Tiedotustilaisuus 6.11.2012 HKScan-konserni Osavuosikatsaus Q1-Q3/2012 Toimitusjohtaja Hannu Kottonen Tiedotustilaisuus 6.11.2012 HKScan-konserni Q3/2012 Q3/2011 Q1- Q3/2012 Q1- Q3/2011 2011 Liikevaihto, Meur 623,0 618,1 1 873,3

Lisätiedot

HKScan Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2014, klo 08.00

HKScan Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2014, klo 08.00 1 HKScan Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2014, klo 08.00 HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013: Vahva rahavirta * Tammi-joulukuun liikevaihto oli 2 478,6 (2 503,1) miljoonaa euroa ja neljännellä

Lisätiedot

Atrian vuosikertomus. Ruokaa Perinteitä. Ihmisiä SISÄLTÖ

Atrian vuosikertomus. Ruokaa Perinteitä. Ihmisiä SISÄLTÖ Atrian vuosikertomus 2014 Ruokaa Perinteitä Ihmisiä Atrian vuosikertomus 2014 AVAINLUVUT 1 ATRIA-KONSERNIN AVAINLUVUT 2014 2013 Liikevaihto MEUR 1 426,1 1411,0 Liikevoitto MEUR 40,6 19,7 Liikevoitto %

Lisätiedot

VUOSIKER TOMUS VUOSIKERTOMUS

VUOSIKER TOMUS VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 HKSCAN LYHYESTI POHJOISMAISTA ASIANTUNTIJUUTTA HKScan on liha-alan asiantuntija, jolla on vahvat pohjoismaiset juuret ja yli sadan vuoden kokemus vastuullisesta lihantuotannosta ja liiketoiminnasta.

Lisätiedot

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö Yritysesittely... 4-5 Tietoja osakkeenomistajille... 6 Vuosi 2004 lyhyesti... 7 Toimitusjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. Atria Oyj:n osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. Atria Oyj:n osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. VUOSIKERTOMUS 2011 Atria Oyj Atria Oyj on voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä, suomalainen elintarvikealan yritys. Atriakonserni on yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Suomessa, Pohjoismaissa,

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-9/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnuslukuhistoria

Lisätiedot

Sisältö. Yhtiökokous. Yhtiön organisaatio... 37 Hallinto... 38 Ympäristö... 40 Yhteystiedot... 41

Sisältö. Yhtiökokous. Yhtiön organisaatio... 37 Hallinto... 38 Ympäristö... 40 Yhteystiedot... 41 Vuosikertomus 2003 Sisältö Vuosi 2003 lyhyesti... 1 Atria Yhtymä Oyj lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Toimialanäkymät... 6 Atria Oy... 8 Lithells AB... 12 Liha ja Säilyke Oy... 14 UAB Vilniaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2011 28.7.2011, klo 8.00. Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta

Osavuosikatsaus Q2/2011 28.7.2011, klo 8.00. Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta 1 (17) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta - liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 2,4 prosenttia

Lisätiedot

Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto sekä IT-palveluiden tilauskertymä vahvalla tasolla

Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto sekä IT-palveluiden tilauskertymä vahvalla tasolla Q3 Osavuosikatsaus 3/ Tammi-syyskuu Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto sekä IT-palveluiden tilauskertymä vahvalla tasolla Varsinaisen liiketoiminnan liikevoittomarginaali lähes 12 % toiminnan tehostaminen

Lisätiedot

Yritysesittely 4-6. Vuosi 2003 lyhyesti 7. Kaupallinen toiminta 11. Teollinen toiminta 12. Broilertalo Oy 12. LSO Foods Oy 15. Food Kuljetus Oy 16

Yritysesittely 4-6. Vuosi 2003 lyhyesti 7. Kaupallinen toiminta 11. Teollinen toiminta 12. Broilertalo Oy 12. LSO Foods Oy 15. Food Kuljetus Oy 16 03 H K R u o k a t a l o O y j V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 3 2 H K R u o k a t a l o O y j V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 3 Sisältö Yritysesittely 4-6 Vuosi 2003 lyhyesti 7 Johdon arvio vuodesta 2003

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa Q2 Osavuosikatsaus 2/ Tammi kesäkuu Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa IT-palveluiden orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa lähes 3 % Hyvä kannattavuuskehitys jatkui poikkeuksellisesta projektikustannuksesta

Lisätiedot

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2006

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2006 HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö 04 06 08 10 16 19 20 22 24 29 30 31 32 33 34 35 40 HKScan Vuosi 2006 lyhyesti Toimitusjohtajalta Markkina-alue, Suomi Yritysvastuu Markkina-alue, Ruotsi

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Atria Oyj x1.1 31.12.2009 Pörssi- ja lehdistötiedote 18.2.2010 1 (15) ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2009 ATRIA-KONSERNIN LIIKEVAIHTO LASKI HIEMAN, OPERATIIVINEN TULOS

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2007

HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2007 HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2007 * RAKENNEJÄRJESTELYJEN KULUT SUOMESSA SÖIVÄT LIIKEVOITON KASVUN VUODEN 2007 JÄLKIPUOLISKOLLA * ALKUVUODEN 2008 HAASTEENA ON SIANLIHAN VAIKEA MARKKINATILANNE

Lisätiedot

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2005

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö Yritysesittely... 4 Vuosi 2005 lyhyesti... 5 Toimitusjohtajien katsaukset... 6 Markkina-alue: Suomi... 8 - Kaupallinen toiminta... 8 - Logistiikkaryhmä...

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa

Lisätiedot

Tulos tammi-kesäkuu 2010 5.8.2010. Toimitusjohtaja Kim Gran Nokian Renkaat Oyj

Tulos tammi-kesäkuu 2010 5.8.2010. Toimitusjohtaja Kim Gran Nokian Renkaat Oyj Tulos tammi-kesäkuu 2010 5.8.2010 Toimitusjohtaja Kim Gran Nokian Renkaat Oyj SISÄLTÖ 1. Yleiskatsaus 1-6/2010 Johdanto Markkinakatsaus Nokian Renkaat lyhyesti 2. Nokian Renkaiden taloudellinen katsaus

Lisätiedot

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oilin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Erinomainen alkuvuosi vahvojen jalostusmarkkinoiden ja onnistuneen oman toiminnan ansiosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Atria Oyj. Pörssi- ja lehdistötiedote 28.4.2009

Osavuosikatsaus. Atria Oyj. Pörssi- ja lehdistötiedote 28.4.2009 Q1 Osavuosikatsaus Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Pörssi- ja lehdistötiedote 28.4.2009 1 (14) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 ATRIA SUOMEN TULOS PARANI MUILLA LIIKETOIMINTA-ALUEILLA KANNATTAVUUS OLI

Lisätiedot

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2010 1 (22) Tikkurila Oyj Pörssitiedote 11.8.2010 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 Tulos parani, valuuttakurssit vauhdittivat liikevaihdon

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014 12.2.2015, klo 8.00

Tilinpäätöstiedote 2014 12.2.2015, klo 8.00 1 (23) ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Atria-konsernin liikevoitto ja liikevaihto vahvistuivat 1.10. 31.12.2014 - Konsernin liikevaihto oli 363,4 miljoonaa euroa (360,6 milj. euroa). - Konsernin

Lisätiedot