innovaatioiden kehitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "innovaatioiden kehitys"

Transkriptio

1 Julkisen organisaation innovaatioiden kehitys Innovaatioputkesta yritystoimintaa hankkeen päätösseminaari, Petri Kalliokoski

2 2 Esityksen sisältö 1. Innovaatiot uuden liiketoiminnan lähteenä 2. VTT lyhyesti 3. VTT ja innovaatioiden kehitys 4. Yhteenveto

3 3 1. Innovaatiot uuden liiketoiminnan lähteenä

4 4 Globaalin tutkimus- ja innovaatiotoiminnan muutoskenttä Kansallisesta innovaatiojärjestelmästä kansainvälisiin innovaatioverkostoihin Innovaatiokäsitteen laajentuminen tuotteiden ja teknologioiden lisäksi palveluihin, liiketoimintamalleihin, prosesseihin, toiminta-tapoihin Avoimen innovaatiotoiminnan ja yhteiskehittämisen yleistyminen, tutkimus- ja kaupallistaminen tapahtuvat rinnakkain Uudet nousevat taloudet vahvistavat asemiaan edelleen sekä tutkimus- että innovaatio-toiminnassa Petri Kalliokoski 4

5 5 Hyvän innovaatiojärjestelmän tunnuspiirteet Suomeen haasteet ja mahdollisuudet Uudet ja dynaamiset rakenteet Huipputason koulutus-, tutkimus- ja kehitystoiminta * Osaavat, motivoidut ja aktivoidut yksilöt sekä innovatiivi- suuteen ja yrittämiseen kannustava ilmapiiri * Olemassa olevan tiedon systemaattinen ja innovatiivinen hyödyntäminen Vetovoimaiset kansainvälistyneet aluekeskukset Globaalisti kilpailukykyinen vuorovaikutteinen yrityskenttä Petri Kalliokoski 5

6 6 Tutkimus- ja innovaatiotoiminta Research Tutkimus Luovuus Innovaatio

7 7 Innovation is more than technology 1. Business model how the enterprise makes money 2. Networking enterprise s structure/ value chain 5. Product performance basic features, performance and functionality 6. Product system extended system that surrounds an offering 7. Service how you service your customers Finance Process. Offering Delivery Business model Networking Enabling Core Product Product Service Channel Brand Customer process process performance system experience 3. Enabling process assembled capabilities By Keeley / Doplin Core process proprietary processes that add value 8. Channel how you connect your offerings to your customers 9. Brand how you express your offering s benefit to customers 10. Customer experience how you create an overall experience for customers

8 8 2. VTT lyhyesti

9 9 VTT suhteessa muihin t&k-toimijoihin Perustutkimus Soveltava tutkimus VTT Kehitystyö

10 10 VTT Group lyhyesti Liikevaihto 292 M (2010) Henkilöstö ( ) Asiakastoimialat Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus Elektroniikka Energia ICT Kiinteistöt ja rakentaminen Koneet ja kuljetusvälineet Palvelut ja logistiikka Metsäteollisuus Prosessiteollisuus ja ympäristö Teknologiapainoalueet Sovellettu materiaalitekniikka Bio- ja kemianprosessit Energia Tieto- ja viestintäteknologiat Teolliset järjestelmät Mikroteknologiat ja elektroniikka Palvelut ja rakennettu ympäristö Liiketoimintatutkimus VTT:n toiminnot Tutkimus ja kehitys Strateginen tutkimus Asiakasratkaisut IP Business Konsernipalvelut VTT:n yhtiöt VTT Expert Services Oy (ml. Labtium Oy, Enas Oy) VTT Ventures Oy VTT International Oy VTT Memsfab Oy

11 11 VTT:n palvelut

12 6 Toiminnallistaminen ja kehitysohjelmat VTT Group kartalla Suomi Berkeley, USA (VTT/MSI) Itärannikko USA Saksa Bryssel, Belgia Pietari, Venäjä Soul, Etelä-Korea Shanghai, Kiina Tokio, Japani Sodankylä Rovaniemi Oulu Raahe Kajaani Jyväskylä Kuopio Outokumpu Tampere Lappeenranta Turku Rajamäki Espoo Helsinki Santiago de Chile São Paulo, Brasilia Tutkimusyksiköt Markkinointi- ja myyntitoimistot Selvitykset uusista kv-hankkeista Singapore Australia

13 13 VTT:n strateginen tutkimusportfolio Innovaatiot, liiketoiminta, palvelut ja ihmiset näkökulmina Materiaaleilla liiketoimintamurroksia nanoteknologia ja toiminnalliset materiaalit biokemikaalit ja niiden lähtöaineet teolliset biomateriaalit uudet kuitumateriaaliketjut Elektroniikan ja fotoniikan sovellukset suorituskykyiset mikrosysteemit painettu älykkyys mittausratkaisut Digitaalinen maailma Vähähiiliset energiateknologiat energiatehokkuus uusiutuvat energialähteet ydinenergia, puhdas fossiilinen energia energiajärjestelmät, muutosten mallinnus Niukkaresurssinen tuotanto teollinen biotekniikka ja vihreä kemia puhdas vesi jätejalostamot resurssitehokkaat prosessit Kestävä kehitys Kestävä kehitys Ekotehokas älykäs rakennettu ympäristö integroitu suunnittelu, toteutus ja käyttö kestävät yhdyskunnat ja verkostot älykäs liikennemuotojen yhteiskäyttö viihtyvyys, turvallisuus, terveellisyys ja saavutettavuus Terveyden ja hyvinvoinnin teknologiat terveelliset elintarvikeratkaisut lääkekehityksen teknologiat molekyylidiagnostiikka terveyden tietotekniikka Tieto vapaaseen käyttöön digitaaliset läsnä-älypalvelut kognitiiviset järjestelmät ja yhteentoimivuus internet ja pilvilaskenta vihreä ICT Ketterät teolliset järjestelmät globaalien tuotantojärjestelmien johtaminen ja organisointi simulointipohjainen suunnittelu ekotehokkaat koneet ihmisten ja organisaatioiden toiminta

14 14 VTT: kärkiohjelmat ja suuret innovaatio-ohjelmat Kärkiohjelmat eengineering Digitaalinen tuoteprosessi teknologiateollisuuden menestystekijäksi Green Solutions for Water and Waste (Käynnistyy 2011) Open Smart Spaces Digitaalinen maailma ja sulautettu tietotekniikka Teolliset biomateriaalit Kilpailuetua biotaloudesta ja uudistuvasta metsäklusterista Suuret innovaatio-ohjelmat Cognitive Communications (Käynnistyy 2011) Sähköajoneuvot ja -työkoneet(käynnistyy 2011) Liikenteen energiansäästö ja vaihtoehtoiset polttoaineet Polttokennot Suorituskykyiset mikrosysteemit Tietoturva Intelligent Energy Grids (Käynnistyy 2011) Intelligent Transport (Käynnistyy 2011) Teollisuuden energiatehokkaat prosessit (Käynnistyy 2011) Nutritech Hyvinvointiteknologiat Kärki- ja innovaatio-ohjelmien aiheiksi on valittu Suomen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kannalta keskeisiä, tulevaisuuteen suuntautuvia haasteita, joihin VTT:n on mahdollista löytää merkittäviä teknologisia ratkaisuja ja tuottaa todellisia innovaatioita. Tutkimuksen vaikuttavuutta lisätään suuntaamalla uutta luovaa tutkimusta liiketoiminnallisesti hyödynnettäviin kohteisiin. Asiakkaat ja tutkimuskumppanit otetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan innovaatioprosessiin.

15 15 3. VTT ja innovaatioiden kehitys

16 16 VTT:n vaikutusulottuvuudet Taloudelliset vaikutukset Teknologiset ja tiedolliset vaikutukset Tieteelliset vaikutukset Tuotannolliset vaikutukset Vaikutukset yhteistyöhön ja verkottumiseen Vaikutukset inhimilliseen pääomaan Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön Vaikutukset fyysiseen ympäristöön (rakennettu ja luonnonympäristö) Osallistuminen päätöksentekoon ja kansalaiskeskusteluun Yhteistyöyritys Teollisuuden tai yritystoiminnan ala Yhteiskunta VTT Työllisyys ja hyvinvointi Lähde: Soile Kuitunen & Kirsi Hyytinen, Julkisten tutkimuslaitosten vaikutusten arviointi, VTT Tiedotteita 2230, Espoo 2004

17 17 Mitä VTT:llä on tehty innovaatiotoiminnan kehittämiseksi? Strategian voimakas uudistaminen koko 2000-luvun ajan Uusi organisaatio ja toimintamalli 2006 Matriisi/verkosto-organisaatio Uusia tehtäviä ja rooleja tutkimusorganisaatioon Ennakointitoiminta / BI-toiminta strategiatyössä Avainasiakkuudet, asiakkuuden hallinta VTT-tason vahva teknologia- ja innovaatiostrategia Uudet toimintatavat tutkimus/innovaatiojohtamiseen Liiketoimintasuunnitelmat tutkimushankkeille Liiketoimintalähtöiset tavat organisoida tutkimusta Teknologiayrittäjän urapolku Innovaatiotyökalu, Itulaari Johtamisen, kulttuurin ja palkitsemisen kehittäminen Panostukset esimiestyöhän ja johtamiseen Innovaatiotyökalut, championit Palkinnot hyvistä suorituksista Tietoratkaisut tieto tuottamaan innovaatioita

18 18 Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet Tutkimustoiminnan liiketoiminnallistaminen VTT:n innovaatioprosessi yhdistää tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan Uutta luova tutkimus Uusien ideoiden, teknologioiden ja innovaatiopotentiaalin luominen, sovellusten kehittäminen ja osaamisen kasvattaminen Strateginen tutkimusportfolio Ennakointi ja visiot Frontier-tutkimus Suuret ohjelmat Painoalueiden projektit - Strategiset verkostot ja kumppanuudet - Teknologia- Kiihdytetty infrastruktuurit hyödyntämisprosessi - Lisensiointi - Spin-offit - Kumppanuudet - Toimeksiantotutkimus - Asiantuntijapalvelut Liiketoimintavaikutukset Lisäarvo asiakkaille ja muille sidosryhmille

19 19 Kaikille VTT:läisille Osaaminen markkinoille -työkalupakki tarjoaa välineet asiakaslähtöiseen teknologiapalveluiden kehittämiseen ja markkinoillevientiin. Työkalupakissa on kuunneltavia ja katseltavia esityksiä, lukumateriaalia ja täytettäviä työkaluja. Työkaluja voidaan hyödyntää mm. tutkimusohjelmien suunnittelussa, projekteissa ja projektien yli menevien liiketoimintaaihioiden konkretisoinnissa. Katso: Intran etusivu Työkalut VTT Opinet Tutkimustulosten siirtämistä tarjoamaksi tuetaan Opinetissä

20 20 The spin-off process Plan and manage EXIT in mind BIO Idea SW Idea Screening Evaluation ITCE Idea Ideas Commercialization Spin-off strategy projects Portfolio Management Exit Printed Electronics Idea Basic Industry Idea Use priority year Build a solid IP position from the start. Ensures fundability. Continue to build the IP EXIT in mind! Strengthen the IPR position of the spin-off

21 21 Dealflow snapshot of a 15 month period Dealflow (15 months) 1st Eval by technology Bio ICTE SW Industry 1st eval prior-art check Market study POC License deal Spin-off 155

22 22 The E-i-R concept E-i-R Qualifications E-i-R Engagement Domain expertise ( Been there, done that ) Multitasking Not risk averse (Ambitious) Strong professional network Leadership qualities Responsible for leading an incubation project together with the researchers Responsible for producing a business plan and an investor pitch Building a startup founder team After a successful E-i-R project taking the lead as a startup CEO

23 23 Examples of portfolio companies Bio - Provides a high-content gene expression analysis platform Bio - Personalized medicine based on gene expression analysis database IT- Removable media data protection IT - Network risk management Bio - Generating biomarkers and targets for commercialization through analytical chemistry ICTE - Ultrasensitive measurements especially with superconducting sensors ICTE Document and brand authentication and security Healthcare Treatment for head and neck cancer, ICTE Commercializes a physical activity meter and service concept

24 24 IPR ja tiedolliset vaikutukset VTT:ssä tehtiin vuonna 2010 keksintöilmoituksia 290 ja ohjelmistoilmoituksia 33. VTT:n patenttisalkussa on yli patenttia ja patenttihakemusta. VTT Ventures Oy oli osakkaana 19 VTT:n teknologiaan perustuvassa yrityksessä. VTT:läiset laativat vuosittain noin julkaisua, joista huomattava osa on tieteellisten lehtien artikkeleita ja konferenssiesitelmiä. VTT:n omissa sarjoissa on vuodesta 1943 lähtien ilmestynyt yli julkaisua. Näistä n on saatavissa myös verkkoversiona. VTT:n omissa julkaisusarjoissa ilmestyi 93 julkaisua vuonna 2010.

25 25 VTT-hankkeiden vaikutukset 86 % VTT:n asiakastutkimukseen vastanneista asiakkaista koki tietopohjansa ja osaamisensa parantuneen VTT-hankkeen ansiosta. 58 % kaikista vastanneista oli jo hyödyntänyt VTT-hankkeensa tuloksia kaupallisesti tai arvioi hyödyntävänsä niitä seuraavan kolmen vuoden aikana - 28 %:lla vastaajista tämä ei ollut projektin tavoitteena. 55 % kertoi, että hankkeessa yhdisteltiin/hyödynnettiin luovasti eri teknologioiden mahdollisuuksia. 54 %:lla VTT-hanke nopeutti tai muuten tehosti tutkimus- ja kehitystoimintaa. 54 %:lla vastanneista hanke edisti verkostoitumista. 51 %:lla syntyi hankkeen tuloksena uusia tuotteita, palveluja tai prosesseja. 45 % kertoi VTT-hankkeen edistäneen heidän markkinointiaan. 44 %:lla vastaajista kilpailukyky oli parantunut VTT-hankkeen tuloksena. 40 % koki, että hanke vaikutti positiivisesti uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaamisessa. 18 % vastaajista otti hankkeen tuloksena käyttöön kokonaan uuden teknologian. 12 % ilmoitti, että hankkeen tuloksena syntyi uusi liiketoimintakonsepti tai ansaintamalli. Taloustutkimus Oy, VTT:n asiakastutkimus, 2010

26 26 4. Yhteenveto

27 27 Innovaatiojohtamisen menestystekijät / 1 Innovaatiotoiminta ja siihen liittyvä kilpailu on lähtökohtaisesti globaalia. Ideasta innovaatioksi on pitkä matka: innovaatiosta idea on 1 %, raaka työ 99 %. Markkinat ja asiakastarve ratkaisevat menestyksen. Innovaatiotoimintaa ei ole ilman yrittäjyyttä. Innovaatioihin liittyy yleensä olemassa olevan kyseenalaistaminen.

28 28 Innovaatiojohtamisen menestystekijät / 2 Innovaatiot syntyvät yhdessä tekemällä ja osaamisia yhdistämällä. Olemassa olevaa tietoa ja osaamista pitää hyödyntää tehokkaasti. Verkostoituminen mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön. Epäonnistuminen on sallittua ja se opettaa. Rima pitää asettaa riittävän korkealle. Johtaminen on ensiarvoisen tärkeää.

29 29 VTT luo teknologiasta liiketoimintaa

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Etukansi erillisessä tiedostossa

Etukansi erillisessä tiedostossa VTT luo teknologiasta liiketoimintaa VTT-katsaus 2009 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-katsaus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toiminta-ajatus VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus-

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

INFRA-panostukset ja Suomen kansainvälinen kilpailukyky - annammeko tasoitusta kilpailijamaille

INFRA-panostukset ja Suomen kansainvälinen kilpailukyky - annammeko tasoitusta kilpailijamaille INFRA-panostukset ja Suomen kansainvälinen kilpailukyky - annammeko tasoitusta kilpailijamaille Pekka Pajakkala Johtava neuvonantaja, VTT Infrapoliittinen iltapäivä, INFRA 2012 Helsinki 6.3.2012 2 Innovaatiot,

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen

Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen ESPOO 2004 VTT WORKING PAPERS 7 Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen IMIT SV -hankkeen loppuraportti Riitta Gerlander & Tapio Koivu VTT Rakennus-

Lisätiedot

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus 2012 Sisältö 2 Toiminta-ajatus ja VTT:n perusarvot 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta liiketoimintaa 5 VTT Group -organisaatio 6 Esimerkkejä tutkimustuloksista

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013 Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 FIKSU TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 2020 Uusia ratkaisuja terveyteen, kestävään tuotantoon ja liikkumiseen Vuonna 2020 Tampereen seutu

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2013 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Lukijalle Tekesin Serve

Lisätiedot

Working Paper Suomen alueelliset innovaatiostrategiat

Working Paper Suomen alueelliset innovaatiostrategiat econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Harmaakorpi,

Lisätiedot

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI 1.2.2010 Provoke Design Oy Christian Aminoff, Timo Hänninen, Mikko Kämäräinen ja Janne Loiske Tämän selvityksen on tilannut Luovan talouden strateginen hanke Työja elinkeinoministeriöstä.

Lisätiedot

Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus

Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus Toimialajohtaja Ari Grönroos Bio-, lääke- ja elintarviketuotanto Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 22.11.2006 Kuopio Tekesin strategia

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat Vesa Harmaakorpi Raine Hermans Tuomo Uotila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja:

Lisätiedot

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi ja systeeminen muutos Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi strategiatyön tukena Ennakointi - Foresight Ennustaminen

Lisätiedot

Tekesin strategian sisältölinjaukset. DM 368338 03-2008 Copyright Tekes

Tekesin strategian sisältölinjaukset. DM 368338 03-2008 Copyright Tekes Tekesin strategian sisältölinjaukset Vuorovaikutus ja kokonaisuus Yhteiskunta Terve hyvinvoiva maailma Ihminen Talous ja teknologia Digitaalinen maailma Kestävä maailma Ympäristö Yhteenveto Tekesin strategian

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2012 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusjulkaisu 2012 Lukijalle

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - ICT-ALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄJÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - ICT-ALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄJÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - ICT-ALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄJÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2014 SISÄLLYS ESIPUHE... 4 1 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia

Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia Tekesin katsaus 286/2011 Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia Ville Valovirta, Mika Nieminen, Antti Pelkonen, Petra Turkama, Tuija

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004

ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 Teknologiaohjelmaraportti 4/2005 Loppuraportti ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen puree

Suomalainen osaaminen puree VTT 1.2012 Lehti tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta Suomalainen osaaminen puree sähköä AUTOihin! s. 20 PAINETUN ÄLYN EDELLÄKÄVIJÄ s. 52 ENERGIAA KIERRÄTYSPOLTTOAINEESTA s. 66 tiede VTT tekee

Lisätiedot