TUOTEIDEASTA INNOVAATIOKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTEIDEASTA INNOVAATIOKSI"

Transkriptio

1 Carl-Magnus Fogelholm TUOTEIDEASTA INNOVAATIOKSI Tuoteideoiden ja keksintöjen kaupallistaminen suomalaisessa innovaatiojärjestelmässä

2 TUOTEIDEASTA INNOVAATIOKSI Carl-Magnus Fogelholm Ulkoasu: R. Penttinen Kustantaja: Mediapinta, 2009 ISBN Print-On-Demand

3 Sisällysluettelo Johdanto Mikä on innovaatio? Tuoteidean luotsaaminen markkinoille Tuoteideoiden evaluointi WISC-evaluointiohjelma Uutuustuotteen markkina-arvon evaluointi Uutuusarvon merkitys markkinoiden vastaanottokyvylle Tuotekehityksen ja tuotteistuksen merkitys innovaation onnistumiselle Patentti Patenttihakemus ja välipäätös Patenttihakemuksen valmistelut Ilmaisen väliaikaisen patenttihakemuksen jättäminen Lisensiointi Lisenssitarjouksen valmistelut Lisensiointipalvelut omana liiketoimintana Keksinnön hyödyntäminen omin voimin Liiketoimintasuunnitelma Ulkopuolinen innovaattori keksinnön kaupallistajana Innovaatioalaan liittyvät ennakkoluulot ja illuusiot Innovaatioiden riskirahoitus Keksintösäätiö Kokemuksia projekti-insinöörinä työskentelystä Keksintösäätiössä Tuotekehityksen ja siemenvaiheen rahoitus innovaatio- ja teknologiayrityksille Miten tuoteidean kaupallistaminen voidaan varmistaa? Innovaatiojohtaminen Innovaatioyrityksen arvonmääritys Haasteet kansallisen innovaatiostrategian luomisessa

4 24. Suomalaisen siipipurjeen kehitystarina Siipipurje ja siipipurjehdus Siipipurjeen taustaa Purjekelkka WinterboarD Alkuperäisen Skimbat-siipipurjeen syntyvaiheet Siipipurjeen ensimmäinen tuotteistusvaihe Siipipurjeen toinen tuotteistusvaihe Motiivit yrittäjänuralle ryhtymiselle Oy Skywings Ab perustetaan Kilpailutoiminta Koemarkkinoinnin ensimmäiset askeleet Ensimmäiset vientiponnistelut Markkinat avautuvat raolleen Yhdysvalloissa Alihankinta Kaukoidässä Siipipurjehdus siirtyy jäältä tuntureille Uutta kasvua pääomasijoittajien avulla Siipipurjehdus muuttuu action sport -lajiksi Siipipurjeet valtaavat markkinat lämpimissä maissa Siipipurje vesielementissä Media markkinoinnin tukena Internet ja brändin kehittäminen Liikevaihdon kehitys Kilpailevat tuotteet Yhteenveto Vedenalaisen polttoleikkausmenetelmän kehitystarina Keksinnön toimintaperiaate Keksinnön tausta SM-Technology Oy perustetaan Vedenalaisen polttoleikkausmenetelmän laboratorio Markkinointiponnistelut kotimaassa Ensimmäinen lisenssisopimus teknokummin vihjeen avulla SM-Technology syöksyy teknologiayritysten kuolemanlaaksoon Verkon avulla yhteys offshore-alan yritykseen

5 25.9. Leikkausoperaatiota Kursk-sukellusveneeseen suunnitellaan Öljy-yhtiöt kiinnostuvat vihdoin SM-menetelmästä SM-Technology haetaan saneeraukseen Projektille myönnetään EU-rahoitusta SM-menetelmän nykyinen kehitysvaihe Johtopäätöksiä SM-menetelmän kehitysprojektista innovaattorin näkökulmasta Yhteenveto Suomalaisen kattilalämpöpumpun kehitystarina Kattilalämpöpumpun toimintaperiaate KLP-tekniikan markkinapotentiaali Suomalaisen KLP-tekniikan ensimmäiset kehitysvaiheet Ruotsalainen tutkimus KLP-tekniikan vaikutuksista energiansäästöön ja savukaasupäästöihin KLP-tekniikka otetaan käyttöön Ruotsin markkinoilla KLP-tekniikalle myönnetään Insinööriliiton ympäristöpalkinto KLP-tekniikalle yritetään saada virallista tukea Suomessa Oy Ecoheat Ab perustetaan Ecoheat hakee referenssiasiakasta Ecoheat syöksyy teknologiayritysten kuolemanlaaksoon Oy Ecorec Ab perustetaan KLP3-tekniikka vihdoin markkinoille Reco-Heat Oy:n toimesta Yhteenveto Onko KLP-tekniikalla tulevaisuutta? Yhteenveto kirjan innovaatiotarinoista Loppusanat Innovaation evaluointiohjelma (WISC) Patenttilaki Työsuhdekeksintölaki

6 8

7 Johdanto Tämä kirja on syntynyt halustani antaa realistinen kuva uusien tuoteideoiden ja keksintöjen kehittämiseen ja kaupallistamiseen liittyvistä mahdollisuuksista, haasteista ja ongelmista suomalaisen innovaatiojärjestelmän puitteissa. Monella ihmisellä on vääristynyt kuva keksijöistä, patenteista ja keksintöjen hyödyntämisestä. Kaikki tuntevat Pelle Pelottoman idearikkaana ja lahjakkaana keksijähahmona tai kuvittelevat, että Thomas Alva Edison aikoinaan keksi sähkölampun. Keksijän, tuotekehittelijän ja innovaatioyrittäjän työympäristö eroaa kuitenkin melko lailla näistä tunnetuista esikuvista. Innovaatioita syntyy jatkuvasti keksintöjen pohjalta yrityksissä, tutkimuslaitoksissa ja yksityisten keksijöiden toimesta. Yleensä innovaatioalan pienyrittäjien ja keksijöiden omakohtaiset kokemukset jäävät piiloon yleisöltä. Siksi olen pitänyt tärkeänä tuoda tässä kirjassa esille nimenomaan niin sanottujen siemenvaiheen ja start-up -innovaatioyritysten työkokemuksia opastukseksi alalle aikoville muille keksijöille ja yrittäjille. Keksintöjen, uuden teknologian ja osaamisen avulla luodaan tänä päivänä nopeasti kasvavia ja globaalisti toimivia innovaatio- ja teknologiayrityksiä, jotka turvaavat elinkeinoelämän ja kansantalouden kilpailukyvyn kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. Pienyritysten työllistämisvaikutus on Suomessa iso, yhdeksän yritystä kymmenestä työllistää alle viisi henkilöä. Lisää start-up -yrityksiä kuitenkin kaivataan, 9

8 koska muutamasta sellaisesta yrityksestä voi kasvaa suuria, kuten Nokian tarina on osoittanut. Uuden tuotteen tai teknologian menestystä markkinoilla ei kuitenkaan saavuteta hetkessä. Innovaatioalalla toimiminen edellyttää määrätietoista ja monivuotista työskentelyä tuoteideoiden kehittämiseksi, tuotteistamiseksi ja lopuksi niiden kaupallistamiseksi. Vasta kaupallisesti menestynyttä keksintöä kutsutaan määritelmän mukaan innovaatioksi. Innovaatioprosessia ei ole helppoa hallita esimerkiksi siksi, että valmiita vakioratkaisuja ei ole olemassa. Jokaisen innovaation tie markkinoille ja menestykseen on yleensä erilainen. Menestyksellinen, innovaatioon perustuva liiketoiminta edellyttää monipuolista osaamista monella, ei vain tekniikan alalla. Tämän taidon kokonaisvaltaista hallitsemista ja liiketoiminnan johtamista voidaan yhdellä käsitteellä kutsua innovaatiojohtamiseksi. Ajan henki suosii menestystarinoita. Innovaatioprosessiin liittyviä vaikeuksia ja epäonnistumisia ei juuri tuoda esille alan seminaareissa, vaikka niistä joskus voisi oppia enemmän kuin menestystarinoista. Todellisuudessa innovaatioalan kehitysprojektit epäonnistuvat huomattavasti useammin kuin onnistuvat, ainakin jos kaupallista hyödyntämistä pidetään mittatikkuna. Tässä kirjassa innovaatiotoimintaa ja -prosessia kuvataan lähinnä yksityisen keksijän, tuotekehittelijän ja start-up -yrityksen vetäjän näkökulmasta. Pyrin erityisesti tuomaan esiin keksintöjen onnistumiseen ja vastaavasti epäonnistumiseen tavallisesti vaikuttavat syyt, joista jokainen innovaatioalalle ryhtyvä keksijä tai pienyrittäjä yleensä on kiinnostunut. Kirjan tarkoituksena ei ole toimia tuotekehitysoppaana vaan pikemmin innovaatiotoiminnan pikaesittelynä ja miksei laajemmin alaan liittyvänä keskustelunalustuksenakin. Toivon kirjani välittävän realistisen kuvan siitä mikroyritysmaailmasta, jossa keksijöiden tuoteideat nykyään pyritään 10

9 kaupallistamaan suomalaisen innovaatiojärjestelmän puitteissa. Kirjassa pyritään myös osoittamaan pahimmat esteet ja ongelmat, jotka yleensä vaikeuttavat uusien tuotteiden tuotekehitystä ja kaupallistamista innovaatioprosessin eri vaiheissa. Jotta innovaatioprosessi ei jäisi pelkästään teoreettiseksi rakennelmaksi, olen tässä kirjassa myös kuvannut kolmen ajankohtaisen suomalaisen innovaation kehitystarinaa. Konkreettinen kuvaus yksittäisen keksinnön kehityksestä ideasta markkinatuotteeksi antaa mielestäni parhaiten kuvan innovaatiotoiminnasta ja siihen liittyvistä haasteista ja erityyppisistä vaikeuksista. Edellä kuvatut innovaatiotarinat (siipipurje, vedenalainen polttoleikkausmenetelmä ja kattilalämpöpumppu) on ollut mahdollista julkaista tässä kirjassa kolmen suomalaisen keksijän ja yhteistyökumppanin myötävaikutuksen avulla, joiden kanssa minulla on ollut ilo työskennellä yli kymmenen vuoden aikana. Näihin kehitystarinoihin liittyvät kaikki innovaatioprosessin tyypilliset piirteet keksinnön siemenvaiheen alkutaipaleella, kuten rahoitusvaikeudet, ympäristön ennakkoluulot, markkinoinnin vaikeudet, vastaperustetun start-up -yrityksen ja koko hankkeen uskottavuuden puute, ja muut vastoinkäymiset. Kiitän näihin innovaatioihin erikoistuneita yrityksiä myös kirjassa esiintyvän valokuvamateriaalin käyttöluvasta. Esitän myös suuret kiitokset Kalle Vaintolalle hänen sinnikkäästä ja huolellisesta kirjan kieliasun tarkistuksestaan ja toimitustyöstään, sekä Sami Tuurnalle luvun 24 asiasisällön läpikäynnistä. Omistan tämän kirjan vaimolleni Elisabethille, joka on suurpiirteisesti antanut minun toteuttaa hyvin mielenkiintoisen yrittäjäuran innovaatioiden parissa ja ollut minulle muutenkin tärkeä tuki tämän kirjan kirjoittamisessa. Espoossa Carl-Magnus Fogelholm 11

10 12

11 1. Mikä on innovaatio? Innovaatio on käsitteenä huomattavasti laajentunut viime vuosina ja tulee todennäköisesti tekemään niin myös tulevaisuudessa. Perinteisen määritelmän mukaan innovaatio on kaupallisesti menestyksekäs uusi tuote, prosessi, palvelu tai vastaava konsepti. Innovaatioprosessi etenee lyhyesti sanottuna ideoinnin, suunnittelun, prototyypin valmistuksen ja tuotannon kautta markkinointiin ja myyntiin. Suomen uuden kansallisen innovaatiostrategian määritelmän mukaan innovaation käsite on laajentunut aikaisemmasta niin sanotusta teknologiapainotteisesta näkemyksestä. Strategian mukaan innovaatio ymmärretään hyödynnettynä osaamislähtöisenä kilpailuetuna. Se voi rakentua teknologian soveltamisen ohella esimerkiksi uusille palvelu- ja liiketoimintamalleille, työ- ja toimintatavoille tai tuotekonseptien ja brändien hallinnalle. Tavallisimmin innovaatio syntyy monien osaamisten yhdistelmänä. 1 Tämän kirjan sisältö painottuu teknologiapainotteisiin innovaatioihin ja niiden käsittelyyn. Teknologiapainotteisella innovaatiolla tarkoitan lähinnä keksijän oivallukseen, tuoteideaan ja keksintöön perustuvaa fyysistä tuotetta, menetelmää tai uutta teknologiaa, joka on teollisesti suojattavissa patentilla. Teknologiapainotteisten innovaatioiden haasteet liittyvät lähinnä markkinoiden löytämiseen, kun taas markkinavetoisiin innovaatioihin on ensin löydettävä niille sopiva teknologia

12 En myöskään käsittele tässä kirjassa viime aikoina suosioon nousseita niin sanottuja palveluinnovaatioita. 2. Tuoteidean luotsaaminen markkinoille Uuden tuoteidean ja keksinnön kaupalliseen hyödyntämiseen tähtäävät toimenpiteet riippuvat hyvin paljon olosuhteista, joissa ne syntyvät. Yksityisen keksijän tuoteidean kehityspolkua ei välttämättä voida verrata teollisuuden tuotekehitysprosessiin, vaikka kummankin lopputuotteet aikoinaan saattavat löytyä markkinoilta. Uusi keksintö voi yhtä hyvin syntyä tutkimuslaitoksen projektin tuloksena ja joskus jopa puolivahingossa laajemman tutkimuksen kylkiäisenä. Jälkimmäisessä tapauksessa puhutaan niin sanotusta spin off -keksinnöstä. Koska innovaatiot syntyvät hyvin erilaisissa olosuhteissa ja ympäristöissä, yleispätevää kehitys-, tuotteistamis- ja kaupallistamisstrategiaa esimerkiksi yksityisen keksijän tekemän keksinnön eteenpäinviemiseksi ei voida esittää. Sen vuoksi keksijän tulee mieluimmin oppia ymmärtämään innovaatioprosessin erityispiirteitä teoreettisella tasolla. Sen jälkeen kehitys- ja muu hyödyntämistyö voikin käytännössä sujua helpommin ikään kuin teoreettisen innovaatioprosessin soveltamisena omaan hankkeeseen. Myös yksityisen keksijän tekemä keksintö voi edetä ideasta markkinatuotteeksi hyvin monella tavalla, riippuen muun muassa toimialasta, markkinoista, kilpailutilanteesta, teknologian tasosta ja käytettävissä olevista resursseista. Lisäksi on muistettava, että keksijän tai tuotekehittäjän omat kyvyt, aikaisempi työkokemus, innokkuus ja omat tai ulkopuoliset resurssit ratkaisevasti vaikuttavat lopputulokseen. Keksinnön kehityspolku markkinoille voi teoreettisesti tarkasteltuna kulkea esimerkiksi seuraavien välivaiheiden kautta: 14

13 oivallus, havainto, idea ja/tai markkinoilla havaittu tarve tai puute visio tai näkemys uudesta tuotteesta, tuoteidea alustavat laskelmat ja piirrokset selvitys tuoteidean uutuudesta (niin sanottu uutuustutkimus) havaintomalli, mallikappale, prototyyppi tai koelaitos teollisen suojan hakeminen (patentti tai muu teollinen suojaoikeus) taloudellinen analyysi (selvitys valmistuskustannuksista jne.) alustava markkinaselvitys (selvitys markkinoiden koosta, kilpailijoista jne.) käyttötestit ja niiden perusteella prototyyppiin tehtävät muutokset Viimeistään tässä kehitysvaiheessa yksityisen keksijän tulee päättää miten keksinnön voisi saada kaupallistetuksi. Hänellä on periaatteessa kaksi mahdollisuutta: 1. tuoteoikeuksien lisensioiminen tai myyminen ulkopuoliselle yritykselle 2. tuotteen kaupallistaminen omana liiketoimintana (valmistus ja/tai myynti) Riippumatta siitä, kumpi hyödyntämisvaihtoehto valitaan seuraavina kehitysvaiheina yleensä tulevat: tuotteistus (valmistusmenetelmien valinta, teollinen muotoilu jne.) nollasarjan valmistus uudet käyttötestit ja tuotteen hienosäätö markkinatutkimus (selvitys alan lainsäädännöstä tai normeista, jakelukanavista jne.) alihankintayritysten valinta koevalmistus, valmistus 15

14 koemarkkinointi ja markkinointi myynti Koska keksintöjen eteneminen kehityspolulla ja parhaassa tapauksessa markkinoille saakka on aina tapauskohtaista, yllä esitetty pelkistetty kuvaus innovaatioprosessista tai -ketjusta on tietenkin vain suuntaa antava. Keksintöihin perustuvat tuotekehitys-, tuotteistus- ja kaupallistamisvaiheet sisältävät lukuisia muita yksittäisiä työvaiheita ja toimenpiteitä, jotka pyrin kuvaamaan erikseen seuraavissa luvuissa ja yrityskohtaisissa tarinoissa. Keksijän on hyvä etukäteen tunnistaa mahdollisimman laajalti ne ongelmat ja esteet, jotka yleensä tulevat esille innovaatioprosessin eri vaiheissa. Asiat eivät yleensä suju niin kuin ne alunperin optimistisesti suunniteltiin, joten kehitystyöhön on alusta saakka syytä suhtautua realistisesti, pitkäjänteisyydellä ja joustavuudella. Joustavuus ja kyky nopeisiin reaktioihin esimerkiksi markkinoilla tapahtuviin yllättäviin muutoksiin ja signaaleihin on todettu yhdeksi innovaatiojohtamisen tärkeimmistä ominaisuuksista. Omaan tuotekehitysprojektiin, oli tämä vasta syntynyt idea tai pitkälle kehitetty tuote, kannattaa suhtautua myös nöyrästi. Tuotekehitysprosessi on siinä mielessä erikoinen olotila, että epäonnistumisiin on parasta tietoisesti ja rauhallisesti varautua etukäteen. Monessa tapauksessa, kuten historian tunnetuimman keksijän, tuotteistajan ja keksintöjensä kaupallistajan Thomas Edisonin ( ) kehittäessä sähkölampun, onnistuminen voi itse asiassa perustua lukemattomiin virheisiin ja niiden poislukemiseen lopullisen tuoteversion luomisessa. Virheistä ja epäonnistumisista trial-error -periaatteen mukaisesti oppii paljon keksinnön kehittyessä varhaisesta tuoteideasta aina valmiiksi tuotteeksi ja menestykselliseksi innovaatioksi saakka. Yksityisestä keksijästä voi ajan mukaan kehittyä ammattikeksijä, ammattituotekehittelijä. Ensimmäi- 16

15 nen keksintö johtaa usein toiseen, jonka kehityspolulla otetaan huomioon aikaisemmat erehdykset. Tämän vuoksi epäonnistumista ei ole syytä pelätä, vaan ne voivat nimenomaan olla myös vahvuus. 3. Tuoteideoiden evaluointi Tuoteideoiden onnistumismahdollisuuksien arviointi ja niiden markkina-arvon mittaaminen ei ole kenellekään helppoa, varsinkaan keksinnön ollessa vielä idea- tai suunnitteluvaiheessa. Pelkkä idea saattaa keksijästä tuntua loistavalta ja sinänsä arvokkaalta, mutta se on vasta kaiken alku. Tuotekehityksen ja kaupallistamisen vaiheet, ja niihin liittyvät haasteet ja taloudelliset riskit jäävät usein yksityiseltä keksijältä vähemmälle huomiolle. Arvioinnissa eli niin sanotussa evaluoinnissa on tapauskohtaisesti syytä käyttää neutraaleja asiantuntijoita, koska keksijä usein arvioi oman ideansa merkitystä liian optimistisesti sen syntyhetkellä. Vaikka ulkopuolista asiantuntijaa aina voidaan suositella osana tuoteidean evaluointia on myös syytä muistaa, että asiantuntijakin voi suhtautua eri syistä torjuvasti ulkopuoliseen ideaan. Syynä voi esimerkiksi olla niin sanottu NIH-ilmiö (Not Invented Here), joten oma kriittinen analyysi on aina paikallaan. Keksintöjen evaluointia niiden varhaisessa kehitysvaiheessa voidaan pitää yhtenä innovaatioprosessin haasteellisimmista tehtävistä, koska sen tuloksena tuoteidea joko etenee tai tyssää. Uuden tuoteidean mahdollisuuksien evaluoinnissa voidaan erottaa kolme sisällöltään erityyppistä näkökohtaa ja arviointikriteeriä: 1. Tuotekehittelijäkohtaisessa evaluoinnissa arvioidaan keksijän tai tuotekehittelijän ammattitaitoa, työkoke- 17

16 musta ja muuta tarpeellista tietotaitoa tuoteidean kehittämiseksi, tuotteistamiseksi ja kaupallistamiseksi 2. Yrityskohtaisessa evaluoinnissa arvioidaan uutta tuotetta hyödyntävän yrityksen toimialakokemusta, markkinointiresursseja ja muun muassa jakelukanavien soveltuvuutta tuotteen tai teknologian kaupallistamiseksi 3. Tuotekohtaisessa evaluoinnissa pyritään selvittämään tuoteideaan tai teknologiaan perustuvan lopputuotteen hyödyntämismahdollisuudet nykyisillä ja/tai uusilla markkinoilla Tuotekehittelijäkohtaisessa evaluoinnissa joudutaan muun muassa pohtimaan, miten tuotekehittelijän luovaan ajatteluun voidaan yhdistää projektijohtamisen systemaattista ajattelua, toimintatapaa ja muuta osaamista, koska innovaation edistämiseksi kaupalliselle tasolle tarvitaan hyvin monipuolista osaamista. Tässä yhteydessä lainaan mielelläni sveitsiläisen professorin Pierre Cassen kuvaamaa analyysiä keksijä- ja ideatyypin luonteesta, ja toivon ettei kukaan loukkaannu tästä kuvauksesta. Professori Casse jakaa omassa ihmisluonteiden ja toimintatapojen kuvauksessaan ihmiset neljään kategoriaan: ideaihminen, toimintaihminen, prosessi-ihminen ja tunnepohjaihminen: Ideaihminen puhuu konsepteista, innovaatioista, luomisesta, uutuuksista, mahdollisuuksista, uusista menetelmistä ja toimintatavoista ja vaihtoehdoista. Idea-ihmisellä on mielikuvitusta, hän on karismaattinen, luova, täynnä ideoita mutta myös vaikeasti ymmärrettävä, itsekeskeinen ja epärealistinen. Edellä kuvatun pelkistetyn ihmiskategorian analyysin mukaan on siis ymmärrettävää että menestykselliseen tuotekehityshankkeen kaupallistamiseen tarvitaan ideaihmisen lisäksi 18

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Sakari Alhopuron Kari Vuorisen Riitta Juvosen Margareetta Ollilan Anneli Mannisen Esa Torniainen Jyrki Kettusen Tarja Meristön

Sakari Alhopuron Kari Vuorisen Riitta Juvosen Margareetta Ollilan Anneli Mannisen Esa Torniainen Jyrki Kettusen Tarja Meristön Lukijalle Tämän teoksen toimittajat ovat yhdessä ja erikseen olleet mukana sadoissa ennakointi- ja skenaariohankkeissa sekä yrityksissä, erilaisissa toimialajärjestöissä, koulutusorganisaatioissa että

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./ Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa Maija Lönnqvist 23.9./4.10./6.10.2016 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Tekesin rahoituspäätökset

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan Christian Grönroos, Raimo Hyötyläinen, Tiina Apilo, Heidi Korhonen, Pekka Malinen, Taina Piispa, Tapani Ryynänen, Iiro Salkari, Markku Tinnilä, Pekka Helle Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan Paikallisesta keksinnöstä urakointialan mullistajaksi: Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan 30 vuotta sitten syntyi tuote, joka sittemmin muutti koko alaa. 80-luvun puolivälissä keksittiin

Lisätiedot

Kalan hyppy tulevaisuuteen mistä lisa arvoa alihyo dynnetyille kaloille? Anu Hopia Turun yliopisto Blå bioekonomi Sininen biotalous 27.10.

Kalan hyppy tulevaisuuteen mistä lisa arvoa alihyo dynnetyille kaloille? Anu Hopia Turun yliopisto Blå bioekonomi Sininen biotalous 27.10. Kalan hyppy tulevaisuuteen mistä lisa arvoa alihyo dynnetyille kaloille? Anu Hopia Turun yliopisto Blå bioekonomi Sininen biotalous 27.10.2015, Vaasa JÄRKIKALAA ON JO TARJOLLA KEHITTYVÄ ELINTARVIKE 2/2014

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Hyvä Tekesin asiakas!

Hyvä Tekesin asiakas! www.tekes.fi RAPORTOINTIPYYNTÖ 5.6.2009 «Organisaatio» «Yksikko» «Etunimet» «Sukunimi» «Postiosoite» «Postinumero» «Postitoimipaikka» Hyvä Tekesin asiakas! Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään jälkiraportointilomakkeen

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla?

Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla? Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla? Lähiruokaa räätälöimällä ammattikeittiöihin, Saarijärvi 14.11.2016 Leena Viitaharju Ruralia-instituutti / Leena Viitaharju

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

Antti Hautamäki Professori (emeritus), Jyäskylän yliopisto Dosentti, Helsingin yliopisto Konsultonti Kestävä Innovaatio

Antti Hautamäki Professori (emeritus), Jyäskylän yliopisto Dosentti, Helsingin yliopisto Konsultonti Kestävä Innovaatio Tutkimustulosten kaupallistaminen - kuinka kotiutan kahisevan? Antti Hautamäki Professori (emeritus), Jyäskylän yliopisto Dosentti, Helsingin yliopisto Konsultonti Kestävä Innovaatio Innovaatioilla osaaminen

Lisätiedot

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Liite 19.12.2005 62. vuosikerta Numero 4 Sivu 16 Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Maarit Pallari, MTT Muotoilun juuret istuvat yhtä tukevasti kulttuurissamme kuin puikulaperunan

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Räätälöimällä julkiseen keittiöön Avaintekijöitä lähi-innovaatioihin

Räätälöimällä julkiseen keittiöön Avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Räätälöimällä julkiseen keittiöön Avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Merja Lähdesmäki Seinäjoki 30.11.2016 2.12.2016 1 Esityksen sisältö: Lähi-Inno hankkeen esittely Innovaatiot mistä on kyse? Innovaatiot

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi

Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi Inno-barometrin esittely 9.11.2011 Atlas-sali, SITRA Gearshift Group Page 1 Mystiikasta mitattavaksi Inno-barometri on standardoitu menetelmä innovaatiokyvykkyyden

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Menestyvät yliopistot Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Laadukkaat yliopistot tärkeä kilpailukykytekijä Elinkeinoelämälle ja koko Suomelle laadukas ja

Lisätiedot

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE 1 Johtopäätös 1 Kouluverkkoa tulisi kehittää niin, että kuljetusoppilaiden määrä minimoidaan. Tällä on positiivinen kustannusvaikutus kustannusrakenteeseen ja

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus!

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Kuka?! Timo Haanpää, COO, The Curious AI Company! Markkinointi, rahoitus, projekti- ja liiketoimintakehitys! Teknologia-alalla v. 1999,

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 ELINA HILTUNEN i matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Elina Hiltunen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Päivi Koipijärvi Kuvat: Elina Hiltunen, Virpi Lehtinen

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen 05.07.2006 Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen Patentointiprosessi, onko tarpeen? a) MIETI: Mitä haluat suojata (tuote, menetelmä, käyttö)? b) MIETI: Miksi olet hakemassa patenttisuojaa?

Lisätiedot

MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS. YGOFORUM-seminaari Henrik Österlund

MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS. YGOFORUM-seminaari Henrik Österlund MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS YGOFORUM-seminaari 2.11.2016 Henrik Österlund 3.11.2016 1 TAUSTAA MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNALLE 3.11.2016 Materiaalitehokkuuden sopimustoiminnan

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi Päätösseminaari 27.9.2010 Ilkka Turunen Pääsihteeri Tutkimus- ja innovaationeuvosto t 1 Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Vierailu Tekniikan museoon oli hauska. Toivottavasti näemme vielä! (tyttö, 3. lk) Tekniikan museo on kiinnostava, koska pidän keksinnöistä ja haluaisin itse keksijäksi.

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P)

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) 20.11.2007 26.2.2008 Eläytymismenetelmä (role-playing) J. Eskola, J. Suoranta R. Rajala, P. Hakkarainen - sosiaalitieteet, kasvatustieteet, tulevaisuudentutkimus Kehystarina

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä. Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä Prof. Pirjo Ståhle

Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä. Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä Prof. Pirjo Ståhle Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä 14.11.2007 Prof. Pirjo Ståhle Kolme suurta muutosvoimaa kilpailukyvyn perustana Globalisaatio Teknologia

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Petri Roininen. Yrittäjämäinen ote johtamiseen

Petri Roininen. Yrittäjämäinen ote johtamiseen Petri Roininen Yrittäjämäinen ote johtamiseen TALENTUM Helsinki 2011 ISBN 978-952-14-1680-4 ISBN 978-952-14-1681-1 (sähkökirja) Talentum Media Oy ja Petri Roininen Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi:

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

Aalto University Magazine joulukuu Yrittäjä saa olla monessa mukana. Teksti: Antti J. Lagus

Aalto University Magazine joulukuu Yrittäjä saa olla monessa mukana. Teksti: Antti J. Lagus Aalto University Magazine joulukuu 2015 Yrittäjä saa olla monessa mukana Teksti: Antti J. Lagus Täysi-ikäinen työelämässä: Tiina Zilliacus summaa 18 vuoden työkokemuksensa niin, että pienyrittäjän työnteko

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot