TUOTEIDEASTA INNOVAATIOKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTEIDEASTA INNOVAATIOKSI"

Transkriptio

1 Carl-Magnus Fogelholm TUOTEIDEASTA INNOVAATIOKSI Tuoteideoiden ja keksintöjen kaupallistaminen suomalaisessa innovaatiojärjestelmässä

2 TUOTEIDEASTA INNOVAATIOKSI Carl-Magnus Fogelholm Ulkoasu: R. Penttinen Kustantaja: Mediapinta, 2009 ISBN Print-On-Demand

3 Sisällysluettelo Johdanto Mikä on innovaatio? Tuoteidean luotsaaminen markkinoille Tuoteideoiden evaluointi WISC-evaluointiohjelma Uutuustuotteen markkina-arvon evaluointi Uutuusarvon merkitys markkinoiden vastaanottokyvylle Tuotekehityksen ja tuotteistuksen merkitys innovaation onnistumiselle Patentti Patenttihakemus ja välipäätös Patenttihakemuksen valmistelut Ilmaisen väliaikaisen patenttihakemuksen jättäminen Lisensiointi Lisenssitarjouksen valmistelut Lisensiointipalvelut omana liiketoimintana Keksinnön hyödyntäminen omin voimin Liiketoimintasuunnitelma Ulkopuolinen innovaattori keksinnön kaupallistajana Innovaatioalaan liittyvät ennakkoluulot ja illuusiot Innovaatioiden riskirahoitus Keksintösäätiö Kokemuksia projekti-insinöörinä työskentelystä Keksintösäätiössä Tuotekehityksen ja siemenvaiheen rahoitus innovaatio- ja teknologiayrityksille Miten tuoteidean kaupallistaminen voidaan varmistaa? Innovaatiojohtaminen Innovaatioyrityksen arvonmääritys Haasteet kansallisen innovaatiostrategian luomisessa

4 24. Suomalaisen siipipurjeen kehitystarina Siipipurje ja siipipurjehdus Siipipurjeen taustaa Purjekelkka WinterboarD Alkuperäisen Skimbat-siipipurjeen syntyvaiheet Siipipurjeen ensimmäinen tuotteistusvaihe Siipipurjeen toinen tuotteistusvaihe Motiivit yrittäjänuralle ryhtymiselle Oy Skywings Ab perustetaan Kilpailutoiminta Koemarkkinoinnin ensimmäiset askeleet Ensimmäiset vientiponnistelut Markkinat avautuvat raolleen Yhdysvalloissa Alihankinta Kaukoidässä Siipipurjehdus siirtyy jäältä tuntureille Uutta kasvua pääomasijoittajien avulla Siipipurjehdus muuttuu action sport -lajiksi Siipipurjeet valtaavat markkinat lämpimissä maissa Siipipurje vesielementissä Media markkinoinnin tukena Internet ja brändin kehittäminen Liikevaihdon kehitys Kilpailevat tuotteet Yhteenveto Vedenalaisen polttoleikkausmenetelmän kehitystarina Keksinnön toimintaperiaate Keksinnön tausta SM-Technology Oy perustetaan Vedenalaisen polttoleikkausmenetelmän laboratorio Markkinointiponnistelut kotimaassa Ensimmäinen lisenssisopimus teknokummin vihjeen avulla SM-Technology syöksyy teknologiayritysten kuolemanlaaksoon Verkon avulla yhteys offshore-alan yritykseen

5 25.9. Leikkausoperaatiota Kursk-sukellusveneeseen suunnitellaan Öljy-yhtiöt kiinnostuvat vihdoin SM-menetelmästä SM-Technology haetaan saneeraukseen Projektille myönnetään EU-rahoitusta SM-menetelmän nykyinen kehitysvaihe Johtopäätöksiä SM-menetelmän kehitysprojektista innovaattorin näkökulmasta Yhteenveto Suomalaisen kattilalämpöpumpun kehitystarina Kattilalämpöpumpun toimintaperiaate KLP-tekniikan markkinapotentiaali Suomalaisen KLP-tekniikan ensimmäiset kehitysvaiheet Ruotsalainen tutkimus KLP-tekniikan vaikutuksista energiansäästöön ja savukaasupäästöihin KLP-tekniikka otetaan käyttöön Ruotsin markkinoilla KLP-tekniikalle myönnetään Insinööriliiton ympäristöpalkinto KLP-tekniikalle yritetään saada virallista tukea Suomessa Oy Ecoheat Ab perustetaan Ecoheat hakee referenssiasiakasta Ecoheat syöksyy teknologiayritysten kuolemanlaaksoon Oy Ecorec Ab perustetaan KLP3-tekniikka vihdoin markkinoille Reco-Heat Oy:n toimesta Yhteenveto Onko KLP-tekniikalla tulevaisuutta? Yhteenveto kirjan innovaatiotarinoista Loppusanat Innovaation evaluointiohjelma (WISC) Patenttilaki Työsuhdekeksintölaki

6 8

7 Johdanto Tämä kirja on syntynyt halustani antaa realistinen kuva uusien tuoteideoiden ja keksintöjen kehittämiseen ja kaupallistamiseen liittyvistä mahdollisuuksista, haasteista ja ongelmista suomalaisen innovaatiojärjestelmän puitteissa. Monella ihmisellä on vääristynyt kuva keksijöistä, patenteista ja keksintöjen hyödyntämisestä. Kaikki tuntevat Pelle Pelottoman idearikkaana ja lahjakkaana keksijähahmona tai kuvittelevat, että Thomas Alva Edison aikoinaan keksi sähkölampun. Keksijän, tuotekehittelijän ja innovaatioyrittäjän työympäristö eroaa kuitenkin melko lailla näistä tunnetuista esikuvista. Innovaatioita syntyy jatkuvasti keksintöjen pohjalta yrityksissä, tutkimuslaitoksissa ja yksityisten keksijöiden toimesta. Yleensä innovaatioalan pienyrittäjien ja keksijöiden omakohtaiset kokemukset jäävät piiloon yleisöltä. Siksi olen pitänyt tärkeänä tuoda tässä kirjassa esille nimenomaan niin sanottujen siemenvaiheen ja start-up -innovaatioyritysten työkokemuksia opastukseksi alalle aikoville muille keksijöille ja yrittäjille. Keksintöjen, uuden teknologian ja osaamisen avulla luodaan tänä päivänä nopeasti kasvavia ja globaalisti toimivia innovaatio- ja teknologiayrityksiä, jotka turvaavat elinkeinoelämän ja kansantalouden kilpailukyvyn kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. Pienyritysten työllistämisvaikutus on Suomessa iso, yhdeksän yritystä kymmenestä työllistää alle viisi henkilöä. Lisää start-up -yrityksiä kuitenkin kaivataan, 9

8 koska muutamasta sellaisesta yrityksestä voi kasvaa suuria, kuten Nokian tarina on osoittanut. Uuden tuotteen tai teknologian menestystä markkinoilla ei kuitenkaan saavuteta hetkessä. Innovaatioalalla toimiminen edellyttää määrätietoista ja monivuotista työskentelyä tuoteideoiden kehittämiseksi, tuotteistamiseksi ja lopuksi niiden kaupallistamiseksi. Vasta kaupallisesti menestynyttä keksintöä kutsutaan määritelmän mukaan innovaatioksi. Innovaatioprosessia ei ole helppoa hallita esimerkiksi siksi, että valmiita vakioratkaisuja ei ole olemassa. Jokaisen innovaation tie markkinoille ja menestykseen on yleensä erilainen. Menestyksellinen, innovaatioon perustuva liiketoiminta edellyttää monipuolista osaamista monella, ei vain tekniikan alalla. Tämän taidon kokonaisvaltaista hallitsemista ja liiketoiminnan johtamista voidaan yhdellä käsitteellä kutsua innovaatiojohtamiseksi. Ajan henki suosii menestystarinoita. Innovaatioprosessiin liittyviä vaikeuksia ja epäonnistumisia ei juuri tuoda esille alan seminaareissa, vaikka niistä joskus voisi oppia enemmän kuin menestystarinoista. Todellisuudessa innovaatioalan kehitysprojektit epäonnistuvat huomattavasti useammin kuin onnistuvat, ainakin jos kaupallista hyödyntämistä pidetään mittatikkuna. Tässä kirjassa innovaatiotoimintaa ja -prosessia kuvataan lähinnä yksityisen keksijän, tuotekehittelijän ja start-up -yrityksen vetäjän näkökulmasta. Pyrin erityisesti tuomaan esiin keksintöjen onnistumiseen ja vastaavasti epäonnistumiseen tavallisesti vaikuttavat syyt, joista jokainen innovaatioalalle ryhtyvä keksijä tai pienyrittäjä yleensä on kiinnostunut. Kirjan tarkoituksena ei ole toimia tuotekehitysoppaana vaan pikemmin innovaatiotoiminnan pikaesittelynä ja miksei laajemmin alaan liittyvänä keskustelunalustuksenakin. Toivon kirjani välittävän realistisen kuvan siitä mikroyritysmaailmasta, jossa keksijöiden tuoteideat nykyään pyritään 10

9 kaupallistamaan suomalaisen innovaatiojärjestelmän puitteissa. Kirjassa pyritään myös osoittamaan pahimmat esteet ja ongelmat, jotka yleensä vaikeuttavat uusien tuotteiden tuotekehitystä ja kaupallistamista innovaatioprosessin eri vaiheissa. Jotta innovaatioprosessi ei jäisi pelkästään teoreettiseksi rakennelmaksi, olen tässä kirjassa myös kuvannut kolmen ajankohtaisen suomalaisen innovaation kehitystarinaa. Konkreettinen kuvaus yksittäisen keksinnön kehityksestä ideasta markkinatuotteeksi antaa mielestäni parhaiten kuvan innovaatiotoiminnasta ja siihen liittyvistä haasteista ja erityyppisistä vaikeuksista. Edellä kuvatut innovaatiotarinat (siipipurje, vedenalainen polttoleikkausmenetelmä ja kattilalämpöpumppu) on ollut mahdollista julkaista tässä kirjassa kolmen suomalaisen keksijän ja yhteistyökumppanin myötävaikutuksen avulla, joiden kanssa minulla on ollut ilo työskennellä yli kymmenen vuoden aikana. Näihin kehitystarinoihin liittyvät kaikki innovaatioprosessin tyypilliset piirteet keksinnön siemenvaiheen alkutaipaleella, kuten rahoitusvaikeudet, ympäristön ennakkoluulot, markkinoinnin vaikeudet, vastaperustetun start-up -yrityksen ja koko hankkeen uskottavuuden puute, ja muut vastoinkäymiset. Kiitän näihin innovaatioihin erikoistuneita yrityksiä myös kirjassa esiintyvän valokuvamateriaalin käyttöluvasta. Esitän myös suuret kiitokset Kalle Vaintolalle hänen sinnikkäästä ja huolellisesta kirjan kieliasun tarkistuksestaan ja toimitustyöstään, sekä Sami Tuurnalle luvun 24 asiasisällön läpikäynnistä. Omistan tämän kirjan vaimolleni Elisabethille, joka on suurpiirteisesti antanut minun toteuttaa hyvin mielenkiintoisen yrittäjäuran innovaatioiden parissa ja ollut minulle muutenkin tärkeä tuki tämän kirjan kirjoittamisessa. Espoossa Carl-Magnus Fogelholm 11

10 12

11 1. Mikä on innovaatio? Innovaatio on käsitteenä huomattavasti laajentunut viime vuosina ja tulee todennäköisesti tekemään niin myös tulevaisuudessa. Perinteisen määritelmän mukaan innovaatio on kaupallisesti menestyksekäs uusi tuote, prosessi, palvelu tai vastaava konsepti. Innovaatioprosessi etenee lyhyesti sanottuna ideoinnin, suunnittelun, prototyypin valmistuksen ja tuotannon kautta markkinointiin ja myyntiin. Suomen uuden kansallisen innovaatiostrategian määritelmän mukaan innovaation käsite on laajentunut aikaisemmasta niin sanotusta teknologiapainotteisesta näkemyksestä. Strategian mukaan innovaatio ymmärretään hyödynnettynä osaamislähtöisenä kilpailuetuna. Se voi rakentua teknologian soveltamisen ohella esimerkiksi uusille palvelu- ja liiketoimintamalleille, työ- ja toimintatavoille tai tuotekonseptien ja brändien hallinnalle. Tavallisimmin innovaatio syntyy monien osaamisten yhdistelmänä. 1 Tämän kirjan sisältö painottuu teknologiapainotteisiin innovaatioihin ja niiden käsittelyyn. Teknologiapainotteisella innovaatiolla tarkoitan lähinnä keksijän oivallukseen, tuoteideaan ja keksintöön perustuvaa fyysistä tuotetta, menetelmää tai uutta teknologiaa, joka on teollisesti suojattavissa patentilla. Teknologiapainotteisten innovaatioiden haasteet liittyvät lähinnä markkinoiden löytämiseen, kun taas markkinavetoisiin innovaatioihin on ensin löydettävä niille sopiva teknologia

12 En myöskään käsittele tässä kirjassa viime aikoina suosioon nousseita niin sanottuja palveluinnovaatioita. 2. Tuoteidean luotsaaminen markkinoille Uuden tuoteidean ja keksinnön kaupalliseen hyödyntämiseen tähtäävät toimenpiteet riippuvat hyvin paljon olosuhteista, joissa ne syntyvät. Yksityisen keksijän tuoteidean kehityspolkua ei välttämättä voida verrata teollisuuden tuotekehitysprosessiin, vaikka kummankin lopputuotteet aikoinaan saattavat löytyä markkinoilta. Uusi keksintö voi yhtä hyvin syntyä tutkimuslaitoksen projektin tuloksena ja joskus jopa puolivahingossa laajemman tutkimuksen kylkiäisenä. Jälkimmäisessä tapauksessa puhutaan niin sanotusta spin off -keksinnöstä. Koska innovaatiot syntyvät hyvin erilaisissa olosuhteissa ja ympäristöissä, yleispätevää kehitys-, tuotteistamis- ja kaupallistamisstrategiaa esimerkiksi yksityisen keksijän tekemän keksinnön eteenpäinviemiseksi ei voida esittää. Sen vuoksi keksijän tulee mieluimmin oppia ymmärtämään innovaatioprosessin erityispiirteitä teoreettisella tasolla. Sen jälkeen kehitys- ja muu hyödyntämistyö voikin käytännössä sujua helpommin ikään kuin teoreettisen innovaatioprosessin soveltamisena omaan hankkeeseen. Myös yksityisen keksijän tekemä keksintö voi edetä ideasta markkinatuotteeksi hyvin monella tavalla, riippuen muun muassa toimialasta, markkinoista, kilpailutilanteesta, teknologian tasosta ja käytettävissä olevista resursseista. Lisäksi on muistettava, että keksijän tai tuotekehittäjän omat kyvyt, aikaisempi työkokemus, innokkuus ja omat tai ulkopuoliset resurssit ratkaisevasti vaikuttavat lopputulokseen. Keksinnön kehityspolku markkinoille voi teoreettisesti tarkasteltuna kulkea esimerkiksi seuraavien välivaiheiden kautta: 14

13 oivallus, havainto, idea ja/tai markkinoilla havaittu tarve tai puute visio tai näkemys uudesta tuotteesta, tuoteidea alustavat laskelmat ja piirrokset selvitys tuoteidean uutuudesta (niin sanottu uutuustutkimus) havaintomalli, mallikappale, prototyyppi tai koelaitos teollisen suojan hakeminen (patentti tai muu teollinen suojaoikeus) taloudellinen analyysi (selvitys valmistuskustannuksista jne.) alustava markkinaselvitys (selvitys markkinoiden koosta, kilpailijoista jne.) käyttötestit ja niiden perusteella prototyyppiin tehtävät muutokset Viimeistään tässä kehitysvaiheessa yksityisen keksijän tulee päättää miten keksinnön voisi saada kaupallistetuksi. Hänellä on periaatteessa kaksi mahdollisuutta: 1. tuoteoikeuksien lisensioiminen tai myyminen ulkopuoliselle yritykselle 2. tuotteen kaupallistaminen omana liiketoimintana (valmistus ja/tai myynti) Riippumatta siitä, kumpi hyödyntämisvaihtoehto valitaan seuraavina kehitysvaiheina yleensä tulevat: tuotteistus (valmistusmenetelmien valinta, teollinen muotoilu jne.) nollasarjan valmistus uudet käyttötestit ja tuotteen hienosäätö markkinatutkimus (selvitys alan lainsäädännöstä tai normeista, jakelukanavista jne.) alihankintayritysten valinta koevalmistus, valmistus 15

14 koemarkkinointi ja markkinointi myynti Koska keksintöjen eteneminen kehityspolulla ja parhaassa tapauksessa markkinoille saakka on aina tapauskohtaista, yllä esitetty pelkistetty kuvaus innovaatioprosessista tai -ketjusta on tietenkin vain suuntaa antava. Keksintöihin perustuvat tuotekehitys-, tuotteistus- ja kaupallistamisvaiheet sisältävät lukuisia muita yksittäisiä työvaiheita ja toimenpiteitä, jotka pyrin kuvaamaan erikseen seuraavissa luvuissa ja yrityskohtaisissa tarinoissa. Keksijän on hyvä etukäteen tunnistaa mahdollisimman laajalti ne ongelmat ja esteet, jotka yleensä tulevat esille innovaatioprosessin eri vaiheissa. Asiat eivät yleensä suju niin kuin ne alunperin optimistisesti suunniteltiin, joten kehitystyöhön on alusta saakka syytä suhtautua realistisesti, pitkäjänteisyydellä ja joustavuudella. Joustavuus ja kyky nopeisiin reaktioihin esimerkiksi markkinoilla tapahtuviin yllättäviin muutoksiin ja signaaleihin on todettu yhdeksi innovaatiojohtamisen tärkeimmistä ominaisuuksista. Omaan tuotekehitysprojektiin, oli tämä vasta syntynyt idea tai pitkälle kehitetty tuote, kannattaa suhtautua myös nöyrästi. Tuotekehitysprosessi on siinä mielessä erikoinen olotila, että epäonnistumisiin on parasta tietoisesti ja rauhallisesti varautua etukäteen. Monessa tapauksessa, kuten historian tunnetuimman keksijän, tuotteistajan ja keksintöjensä kaupallistajan Thomas Edisonin ( ) kehittäessä sähkölampun, onnistuminen voi itse asiassa perustua lukemattomiin virheisiin ja niiden poislukemiseen lopullisen tuoteversion luomisessa. Virheistä ja epäonnistumisista trial-error -periaatteen mukaisesti oppii paljon keksinnön kehittyessä varhaisesta tuoteideasta aina valmiiksi tuotteeksi ja menestykselliseksi innovaatioksi saakka. Yksityisestä keksijästä voi ajan mukaan kehittyä ammattikeksijä, ammattituotekehittelijä. Ensimmäi- 16

15 nen keksintö johtaa usein toiseen, jonka kehityspolulla otetaan huomioon aikaisemmat erehdykset. Tämän vuoksi epäonnistumista ei ole syytä pelätä, vaan ne voivat nimenomaan olla myös vahvuus. 3. Tuoteideoiden evaluointi Tuoteideoiden onnistumismahdollisuuksien arviointi ja niiden markkina-arvon mittaaminen ei ole kenellekään helppoa, varsinkaan keksinnön ollessa vielä idea- tai suunnitteluvaiheessa. Pelkkä idea saattaa keksijästä tuntua loistavalta ja sinänsä arvokkaalta, mutta se on vasta kaiken alku. Tuotekehityksen ja kaupallistamisen vaiheet, ja niihin liittyvät haasteet ja taloudelliset riskit jäävät usein yksityiseltä keksijältä vähemmälle huomiolle. Arvioinnissa eli niin sanotussa evaluoinnissa on tapauskohtaisesti syytä käyttää neutraaleja asiantuntijoita, koska keksijä usein arvioi oman ideansa merkitystä liian optimistisesti sen syntyhetkellä. Vaikka ulkopuolista asiantuntijaa aina voidaan suositella osana tuoteidean evaluointia on myös syytä muistaa, että asiantuntijakin voi suhtautua eri syistä torjuvasti ulkopuoliseen ideaan. Syynä voi esimerkiksi olla niin sanottu NIH-ilmiö (Not Invented Here), joten oma kriittinen analyysi on aina paikallaan. Keksintöjen evaluointia niiden varhaisessa kehitysvaiheessa voidaan pitää yhtenä innovaatioprosessin haasteellisimmista tehtävistä, koska sen tuloksena tuoteidea joko etenee tai tyssää. Uuden tuoteidean mahdollisuuksien evaluoinnissa voidaan erottaa kolme sisällöltään erityyppistä näkökohtaa ja arviointikriteeriä: 1. Tuotekehittelijäkohtaisessa evaluoinnissa arvioidaan keksijän tai tuotekehittelijän ammattitaitoa, työkoke- 17

16 musta ja muuta tarpeellista tietotaitoa tuoteidean kehittämiseksi, tuotteistamiseksi ja kaupallistamiseksi 2. Yrityskohtaisessa evaluoinnissa arvioidaan uutta tuotetta hyödyntävän yrityksen toimialakokemusta, markkinointiresursseja ja muun muassa jakelukanavien soveltuvuutta tuotteen tai teknologian kaupallistamiseksi 3. Tuotekohtaisessa evaluoinnissa pyritään selvittämään tuoteideaan tai teknologiaan perustuvan lopputuotteen hyödyntämismahdollisuudet nykyisillä ja/tai uusilla markkinoilla Tuotekehittelijäkohtaisessa evaluoinnissa joudutaan muun muassa pohtimaan, miten tuotekehittelijän luovaan ajatteluun voidaan yhdistää projektijohtamisen systemaattista ajattelua, toimintatapaa ja muuta osaamista, koska innovaation edistämiseksi kaupalliselle tasolle tarvitaan hyvin monipuolista osaamista. Tässä yhteydessä lainaan mielelläni sveitsiläisen professorin Pierre Cassen kuvaamaa analyysiä keksijä- ja ideatyypin luonteesta, ja toivon ettei kukaan loukkaannu tästä kuvauksesta. Professori Casse jakaa omassa ihmisluonteiden ja toimintatapojen kuvauksessaan ihmiset neljään kategoriaan: ideaihminen, toimintaihminen, prosessi-ihminen ja tunnepohjaihminen: Ideaihminen puhuu konsepteista, innovaatioista, luomisesta, uutuuksista, mahdollisuuksista, uusista menetelmistä ja toimintatavoista ja vaihtoehdoista. Idea-ihmisellä on mielikuvitusta, hän on karismaattinen, luova, täynnä ideoita mutta myös vaikeasti ymmärrettävä, itsekeskeinen ja epärealistinen. Edellä kuvatun pelkistetyn ihmiskategorian analyysin mukaan on siis ymmärrettävää että menestykselliseen tuotekehityshankkeen kaupallistamiseen tarvitaan ideaihmisen lisäksi 18

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot.

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Perustettu vuonna 1971 Yksityinen säätiö; rahoitus työ- ja elinkeinoministeriön budjetista Toimipaikka: Innopoli, Espoo, alueverkosto: Innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa

Lisätiedot

Ideasta innovaatioksi. Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut

Ideasta innovaatioksi. Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut Ideasta innovaatioksi Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut Esittelyä Teknologiansiirtopäällikkö ja johtava innovaatioasiantuntija, Aalto-yliopisto, 2010 IPR Specialist, Outotec Oyj, 2008

Lisätiedot

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Visio- ja uutispäivä Toimitusjohtaja Elintarviketeollisuusliitto ry Tämä ei ole uutinen: Innovatiivisuus on ja on aina ollut kehittyvän yrityksen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

MITEN JALOSTAMME PARHAAT IDEAT INNOVAATIOIKSI?

MITEN JALOSTAMME PARHAAT IDEAT INNOVAATIOIKSI? Ari Karjalainen, Arctic Power tutkimusryhmän vetäjä Arctic Geoinvest Kick Off 13.6.2017 MITEN JALOSTAMME PARHAAT IDEAT INNOVAATIOIKSI? Orientaatio Idean kehittäminen yrityksen kypsyyden mukaan Start-up

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Neuvomme

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

Yliopisto (palvelu)innovaatioiden kehittäjänä

Yliopisto (palvelu)innovaatioiden kehittäjänä Yliopisto (palvelu)innovaatioiden kehittäjänä Turun yliopisto 11.10.2011 Antti Hautamäki Tutkimusprofessori Johtaja Agora Center Mitä innovaatiot ovat? Innovaatio on uusi hyödyllinen asia, joka on otettu

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

onko sinun keksintösi seuraava menestystarina?

onko sinun keksintösi seuraava menestystarina? onko sinun keksintösi seuraava menestystarina? Tuo keksintösi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen keksintö, josta voisi olla hyötyä monille? Tarjoaako keksimäsi

Lisätiedot

OPPORTUNITY INNOVATION PUBLICITY NOVEL PRODUCT POINT TECHNOLOGY. 070320 / HN Stratox Oy / POINT ver 1.1

OPPORTUNITY INNOVATION PUBLICITY NOVEL PRODUCT POINT TECHNOLOGY. 070320 / HN Stratox Oy / POINT ver 1.1 Tämä on hankekuvaus tai tarkemmin luonnos, jota jalostamme kevään 2007 aikana. Hanke käynnistyy ensi syksynä ja päättyy vuonna 2011 kun Turun kulttuuripääkaupunkihanke on toteutunut. Tervetuloa mukaan

Lisätiedot

Oman tuotekehitystyön toteutus. TKEAT 3. tutkinnon osa Jaana Utti

Oman tuotekehitystyön toteutus. TKEAT 3. tutkinnon osa Jaana Utti Oman tuotekehitystyön toteutus TKEAT 3. tutkinnon osa Jaana Utti 3. Tutkinnon osan suorittaminen Keskeistä on, että toteutat projektisuunnitelmasi mukaisen tuotekehitysprojektisi, jossa hyödynnät tuotekehitystyön

Lisätiedot

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja.

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja. KiVi 2009 Live! Seminaari 8.10.2009 Joensuu Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja Flaxwood Oy YRITYS PÄHKINÄNKUORESSA Flaxwood Oy on perustettu

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Jouni Hynynen Keski-Suomen ELY-keskus: innovaatioasiantuntija Tuoteväylä-palvelun ensiarviointivaihe Pekka Rantala Keksintösäätiö: Liiketoiminnan kehittämispäällikkö Tuoteväylä-palvelun

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

Terveysteknologinen innovaatio - mistä rahat markkinoille vientiin? Hannu Ahjopalo, hallituksen puheenjohtaja, Innokas Medical Oy

Terveysteknologinen innovaatio - mistä rahat markkinoille vientiin? Hannu Ahjopalo, hallituksen puheenjohtaja, Innokas Medical Oy Terveysteknologinen innovaatio - mistä rahat markkinoille vientiin? Hannu Ahjopalo, hallituksen puheenjohtaja, Innokas Medical Oy Aluksi... 1. varoituksen sana: seuraavat väittämät eivät enimmäkseen perustu

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Apua, multa tulee idea!

Apua, multa tulee idea! Apua, multa tulee idea! -eli mitä teen ennen kehittämisen aloittamista 1 Tässä vaiheessa, pahaa aavistamatta Asiat ovat vielä normaalisti. Aika ennen aloituspäätöstä on ehkä koko kehitysprosessin tärkein

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Perustamisprosessi Liikeidea Liiketoiminnan suunnittelu Yrityksen perustaminen Kasvu / kuihtuminen Tuottava liiketoiminta

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 # Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #1916549 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut yrityksille. HSY REPA- hankeen aloitustilaisuus 12.5.2015 Tuomas Lehtinen

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut yrityksille. HSY REPA- hankeen aloitustilaisuus 12.5.2015 Tuomas Lehtinen Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut yrityksille HSY REPA- hankeen aloitustilaisuus 12.5.2015 Tuomas Lehtinen UUDISTU KOKEILE KASVA KANSAINVÄLISTY Tekes jakaa riskiä DM 1272687 01-2015 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Työkirja idean liiketoimintapotentiaalin arviointiin ja jalostamiseen menestystuotteeksi ja palveluksi

Työkirja idean liiketoimintapotentiaalin arviointiin ja jalostamiseen menestystuotteeksi ja palveluksi ENNAKOINTI MAHDOLLISUUKSIEN IDE NT IF IOINT I IDE A IDE AN ARVIOINTI JALOSTAMINEN LT KONSEPTIN S UUNNITTEL U TUOTEKEHITYS TUOTANTO LANSEERAUS L IIKETOIMINNAN UUDIS TAMINEN G1 G2 G3 G4 IDE OINT IPR OS E

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä Tekesin rahoitus yrityksille Iisalmi 22.11.2016 Harri Kivelä DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Teollinen muotoilu on teollisuusjärjestelmien tai tuotejärjestelmien

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti. Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä

MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti. Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä Alueellisen kilpailukyvyn arviointimalli (Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 2004:6) Kainuun maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS Mistä rahoitusta Pekka Kantola Mitä on oltava kunnossa, Mikko Pesonen MISTÄ RAHOITUSTA RAHOITUS KOOSTUU MONISTA PALASISTA Oma rahoitus Raha, selkänahka, harvemmin apportti

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Kasvua uudistumisesta Viestintätoimialan strategiset tavoitteet Asiakasrajapinta- ja jakeluratkaisut

Lisätiedot

Kokeilemalla selvität, lähteekö ideasi lentoon 2017/TR

Kokeilemalla selvität, lähteekö ideasi lentoon 2017/TR Kokeilemalla selvität, lähteekö ideasi lentoon Kokeilu [koe, pyrkimys, yritys, ponnistus, vaivannäkö] Kokeilu on 1) hyvin suunniteltu, 2) liiketoimintasuunnitelmaan perustuva kokonaisuus, jolla on 3) rajattu

Lisätiedot

Innovaatiopankki. Tässä dokumentissa kuvataan ensimmäisen vaiheen toimenpiteet palvelun kokonaistarpeen arvioimiseksi.

Innovaatiopankki. Tässä dokumentissa kuvataan ensimmäisen vaiheen toimenpiteet palvelun kokonaistarpeen arvioimiseksi. Innovaatiopankki Hallituksen kevään 2016 yrittäjyyspakettiin sisältyy tavoite perustaa Suomeen innovaatiopankki tehostamaan tutkimustulosten, hyödyntämättömien tai hyödynnettäväksi tarjottavien teknologioiden,

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MUOTOILU? Teollinen muotoilu, ajoneuvomuotoilu, pakkausmuotoilu, kalustemuotoilu, palvelumuotoilu, graafinen suunnittelu, taideteollinen muotoilu, sisutusarkkitehtuuri, multimediatuotanto,

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen Tekesin rahoitus nuorille yrityksille Jaana Rantanen 20.4.2017 Tekesin rahoitus nuorille kasvuyrityksille Tempo Asiakastarve Kohdemarkkina Konseptin testaus Tiimi T&K Tuotteen, palvelun, liiketoimintamallin

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI.

Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI. Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI www.tekes.fi/rahoitus Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI Osta setelillä uutta osaamista käyttöösi! kokeile, selvitä ja valmistele tuote-

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä. Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013

Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä. Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013 Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013 Vastantekoa sarjatuotantona pakollinen työharjoittelujakso kesällä 1962

Lisätiedot

Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT

Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT KOLSTER IPR INSIGHT, 5.4.2017 Sanna Häikiö, Senior Legal Counsel, VTT VTT-konsernin organisaatio 1.1.2017 06/04/2017

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen nimi Demo nimi Postiosoite

Lisätiedot

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin Yrittäjyys- ja työelämäpäivä Hyvinkään Laureassa Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin 15.5.2014 Timo Liukko First Round Oy 1 Tarjoamme Viihtyisät tilat Suomen teollisuuden historiaa sykkivässä vanhassa

Lisätiedot

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./ Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa Maija Lönnqvist 23.9./4.10./6.10.2016 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Tekesin rahoituspäätökset

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009 (2012) Ihmisten vapaa-aika lisääntyy ja sitä myötä myös vapaa-ajan palvelujen kulutus kasvaa. Suomen vapaa-ajan

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

Antti Hautamäki Professori (emeritus), Jyäskylän yliopisto Dosentti, Helsingin yliopisto Konsultonti Kestävä Innovaatio

Antti Hautamäki Professori (emeritus), Jyäskylän yliopisto Dosentti, Helsingin yliopisto Konsultonti Kestävä Innovaatio Tutkimustulosten kaupallistaminen - kuinka kotiutan kahisevan? Antti Hautamäki Professori (emeritus), Jyäskylän yliopisto Dosentti, Helsingin yliopisto Konsultonti Kestävä Innovaatio Innovaatioilla osaaminen

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Tekes rahoituksen hakeminen, INFO KOSEKilla 9.9.2005

Tekes rahoituksen hakeminen, INFO KOSEKilla 9.9.2005 Tekes rahoituksen hakeminen, INFO KOSEKilla 9.9.2005 Teknologia-asiantuntija Jarkko Piirto, Pohjanmaan TE-keskus/Teknologiayksikkö Puhelin 044-0296443 31.9.2005 saakka Huom. Puhelinnumerot muuttuneet TEKESiin

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan Paikallisesta keksinnöstä urakointialan mullistajaksi: Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan 30 vuotta sitten syntyi tuote, joka sittemmin muutti koko alaa. 80-luvun puolivälissä keksittiin

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Päivi Vestala Pohjois-Savon ELY-keskus: innovaatioasiantuntija Tuoteväylä-palvelun ensiarviointivaihe Tausta: 13 v. uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämisestä, tuotteistamisesta

Lisätiedot

Sakari Alhopuron Kari Vuorisen Riitta Juvosen Margareetta Ollilan Anneli Mannisen Esa Torniainen Jyrki Kettusen Tarja Meristön

Sakari Alhopuron Kari Vuorisen Riitta Juvosen Margareetta Ollilan Anneli Mannisen Esa Torniainen Jyrki Kettusen Tarja Meristön Lukijalle Tämän teoksen toimittajat ovat yhdessä ja erikseen olleet mukana sadoissa ennakointi- ja skenaariohankkeissa sekä yrityksissä, erilaisissa toimialajärjestöissä, koulutusorganisaatioissa että

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Hyvä Tekesin asiakas!

Hyvä Tekesin asiakas! www.tekes.fi RAPORTOINTIPYYNTÖ 5.6.2009 «Organisaatio» «Yksikko» «Etunimet» «Sukunimi» «Postiosoite» «Postinumero» «Postitoimipaikka» Hyvä Tekesin asiakas! Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään jälkiraportointilomakkeen

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan

Ideasta Liiketoimintaan Ideasta Liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille Metsäalan ennakointiyksikön järjestämä aamukahvitilaisuus 17.2.2009 Kalevi Pölönen DM 375387 04-2008 Copyright Tekes DM 125809 01-2005 Copyright

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Keski-Suomen Keksijät 27.4.2010 Jorma Nokkala

Keski-Suomen Keksijät 27.4.2010 Jorma Nokkala Keski-Suomen Keksijät 27.4.2010 Jorma Nokkala Kehityksen pyörä uusien ideoiden haku tuotekehitys asiakkaat myynti tuotanto Prosessin kuvaus Markkinoilta tunnistettu asiakastarve Tuote markkinoille Innovaattorin

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot