visio visio Laroxin asiakkaidemme prosessien kilpailukykyä. nesteen- ja kiintoaineenerotuksen ratkaisujen tarjoaja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "visio visio Laroxin asiakkaidemme prosessien kilpailukykyä. nesteen- ja kiintoaineenerotuksen ratkaisujen tarjoaja."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2003 Laroxinmissio Alamme on nesteen- ja kiintoaineen erotus; tuotamme lisäarvoa sidosryhmillemme tehostamalla asiakkaidemme prosessien kilpailukykyä. Larox Oyj PL Lappeenranta Puhelin (05) Fax (05) Internet Laroxin visio nesteen- ja kiintoaineenerotuksen ratkaisujen tarjoaja. visio Larox on maailman johtava prosessiteollisuuden

2 SISÄLTÖ LAROX LUKUINA Laroxin maailma 2 Larox lukuina, Laroxin sijoittajainformaatio Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tuloslaskelmat 9 Taseet 10 Rahoituslaskelmat 12 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Tuloslaskelman liitetiedot 15 Taseen liitetiedot 16 Muut liitetiedot 20 Hallituksen allekirjoitukset 21 Tilintarkastuskertomus 21 Osakkeet ja osakkaat 22 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 24 Laroxin hallitus ja johto 25 Larox-verkosto 26 Tilikausi Muutos Liikevaihto Liikevoitto % liikevaihdosta 7,4 3,8 3,6 Tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,4 7,0 3,4 Omavaraisuus, % 28,3 32,7-4,4 Taseen loppusumma % liikevaihdosta 100,4 74,3 26,1 Tulos/osake, 0,90 0,05 0,85 Osinko/osake (ehdotus), 0,50 0,20 0,30 Investoinnit Henkilöstö keskimäärin Liikevaihto/henkilö Tilauskanta milj Liikevaihto milj. Tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. Tulos/osake , ,5 LAROXIN MAAILMA Larox on nesteen- ja kiintoaineenerotuksen prosessiratkaisujen kehittäjä. Laroxin paine-ja kirkastussuodattimia hyödynnetään pääosin kaivosja metallurgisen teollisuuden ja kemianteollisuuden sovelluksissa ,0 0,5 Larox-ratkaisut pohjautuvat prosessiosaamisen ja jälkimarkkinoinnin ainutlaatuiseen yhdistelmään. Tämä yhdistelmä takaa tuotantomääriin, laatuun ja prosessitehokkuuteen liittyvien asiakastarpeiden täyttämisen LAROXIN SIJOITTAJAINFORMAATIO Laroxin ratkaisut auttavat prosessiteollisuuden asiakkaita säästämään energiaa, vähentämään päästöjä, yksinkertaistamaan tuotantoprosessejaan ja parantamaan lopputuotteensa laatua. Olemme siellä missä asiakkaamme. Palvelemme asiakkaitamme laajan oman myynti- ja sitä tukevan edustajaverkoston kautta. Emoyhtiömme sijaitsee Lappeenrannassa. Vuonna 2004 Larox julkaisee vuosikertomuksen lisäksi kaksi osavuosikatsausta: ensimmäisen ajalta , ja toisen ajalta Laroxin muuta sijoittajainformaatiota on tilattavissa Larox Oyj:stä puhelin (05) , fax (05) tai sähköpostitse osoitteesta Sijoittajainformaatiota löytyy myös Laroxin kotisivuilta Larox Oyj:n B-osake noteerataan Helsingin Pörssin I-listalla. Tiedot osakkeista on saatavissa internetistä Helsingin Pörssin ylläpitämästä palvelusta osoitteesta Larox-konsernista on myös tietoa osoitteessa 3

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus alhaisemmalla tasolla aina maaliskuulle saakka. Myynnin jakauma ja markkinakatsaus ja muuhun prosessiteollisuuteen painottuva myyntimme Laroxin liiketoimintavuosi 2003 kääntyi heikon alun Edellisen vuoden joulukuun tavanomainen tilauspiikki Uusien suodattimien myynti jakautui varsin tasa- jäi vuotta 2002 alemmalle tasolle. Sen osuus kokonais- jälkeen hyväksi. Tästä kiitos lankeaa henkilöstölle ja jäi tulematta. Tammikuussa laadittujen ensimmäisen painoisesti kaivos- ja metallurgisen sekä kemian- ja myynnistä oli 9 %, mikä jäi tavoitteestamme. asiakkaille. Onnistuimme lopulta myynnissä ennakoitua vuosikolmanneksen ja puolen vuoden myyntiennusteet muun prosessiteollisuuden kesken painottuen kuitenkin paremmin, paransimme hieman suhteellista vaikuttivat määrältään ja luotettavuudeltaan hyvin kaivos- ja metallurgisen teollisuuden puolelle. Kumppanuuteen tähtäävä asiakaskonseptimme kannattavuuttamme ja ylitimme selkeästi asettamamme heikoilta. Tämän seurauksena jouduimme olennaisesti Jälkimarkkinoiden osuus liikevaihdostamme oli noin Asiakkaamme ovat oman toimialansa johtavia tuottajia kustannussäästötavoitteet. alentamaan budjetoimaamme liikevaihtotavoitetta ja kolmannes. Normaalin vara- ja kulutusosamyynnin joko omassa maassaan tai kansainvälisesti. Tilikausi 2003 käynnistyi heikolla noin 13 miljoonan käynnistämään sopeuttavat toimenpiteet henkilöstö- lisäksi saimme useita tilauksia käytössä olevien Larox- Tavoitteenamme on olla heille luotettava kumppani. euron tilauskannalla ja säilyi edellisvuotta ja muiden kustannusten alentamiseksi. Sopeuttavilla laitteiden modernisoimiseksi. Osaamisemme on heidän käytössään prosessiratkaisua toimenpiteillä tavoiteltiin liiketoiminnan Aasia yli 35 %:n osuudella oli vahvin markkina- valittaessa, ennen tilausta, tilausprosessin aikana sekä kannattavuuden ylläpitämistä sekä positiivisen tuloksen alueemme vuonna Erityisen tärkeitä maita sen jälkeen aina tuotteen elinkaaren loppuun asti. saavuttamista. Arvioimme tuolloin tavoitteiden alueella olivat Japani, Intia, Thaimaa ja Australia. Myynti Laroxin tuotteet toimivat asiakkaan tuotanto- edellyttävän toiminta- ja henkilökustannusten suuntautui erittäin vahvasti kemianteollisuuteen, mutta prosessissa vuorokauden ja vuoden ympäri. Tämä alentamista noin viidellätoista prosentilla. merkittäviä tilauksia saatiin myös kaivosteollisuudesta. asettaa korkeat vaatimukset laitteidemme Heikon alkuvuoden jälkeen kauppa kävi hyvin Afrikassa myynti säilyi edellisvuoden tasolla ollen luotettavuudelle, vara- ja kulutusosien sekä palveluiden aina elokuulle asti ja tilauskanta pysyi 20 miljoonan 12 % liikevaihdosta. Tilaukset saimme ensisijaisesti saatavuudelle. Vuonna 2003 jatkoimme panostustamme euron tasolla marraskuun loppuun saakka. kaivos- ja metallurgisesta teollisuudesta. Pääosa näistä kaivos- ja kemianteollisuuden paine- sekä Vuodenvaihteen lähestyessä uusien ennustettujen oli, kuten edellisenäkin vuonna, toistuvaistilauksia kirkastussuodattimien tuotekehitykseen. Erityisesti tilausten tulo hidastui ja keskimääräinen tilauskanta platinan tuottajilta. panostimme valmistuskustannusten alentamiseen pieneni vuoden 2002 tasolle. Etelä-Amerikassa myyntimme painottui niin ikään laitteiden suorituskyvystä tinkimättä. Alkuperäisiä vuoden 2003 myyntitavoitteita kaivos- ja metallurgiseen teollisuuteen myynnin Larox pystyy kapealla erikoisosaamisensa alueella asettaessamme vuoden 2001 tasolle ennakoimme osuuden ollessa n. 15 % koko laskutetusta myynnistä. auttamaan asiakkaitaan yksinkertaistamaan tuotanto- maailmantalouden kehittymiseen liittyvän epä- Venäjän ja muun IVY-alueen kaivos- ja prosessejaan, parantamaan niiden taloudellista varmuuden vähenevän nopeammin kuin mitä metallurginen teollisuus on vähitellen kehittynyt kannattavuutta sekä säästämään energiaa ympäristö- todellisuudessa tapahtui. Onnistuttuamme myynnissä merkittäväksi markkinaksi Laroxille, tosin viime vuonna ystävällisellä tavalla. Hyvien markkinanäkymien ennakoitua paremmin, parannettuamme hieman myynti alueelle jäi hyvin alhaiseksi. Myyntimme vallitessa asiakas voi valita ratkaisumme laajentaakseen suhteellista kannattavuutta ja ylitettyämme Suomessa ja Euroopassa jatkui edellisvuotta vastaavasti tai poistaakseen tuotantonsa pullonkauloja. Heikossa asettamamme kustannussäästötavoitteet olennaiset painottuen vahvasti kemianteollisuuteen ja kattaen kysyntätilanteessa tai tuotteidensa hinnan ollessa tunnuslukumme kehittyivät vuoden aikana kuitenkin noin 25 % koko myynnistä. alhainen, ratkaisumme voivat edesauttaa tuotanto- tai hyvälle tasolle. Pohjois- ja Keski-Amerikassa pääasiassa kemian- ympäristönsuojelukustannusten alentamista. Toimitusjohtaja Toivo Matti Karppanen 4 5

4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Uskomme, että osaavan ja motivoituneen suotuisasta kehityksestä, ja muiden teollisuusalueiden LAROXIN TILINPÄÄTÖS AJALTA henkilöstömme keskittyessä hoitamaan asiakassuhteita, parantuvasta kysynnästä ja hintakehityksestä, pitämään tuotteemme ja teknologiamme kilpailu- asiakkaamme näyttävät siirtävän päätöksiään Yleiskatsaus kykyisenä ja toiminnallisen tehokkuutemme riiittävänä, investointiensa toteuttamisesta. Uskon kuitenkin, että Larox-konsernin tilikauden tulos oli tyydyttävä. vuodesta. Kannattavuuden paranemiseen vaikutti oleellisesti kykenemme jatkossakin täyttämään kaikkien sidos- pahin tilanne asiakastoimialoillamme on ohi, ja että Liikevaihto laski edellisestä vuodesta 4,6 % ja oli 56,5 milj. euroa vuoden alussa käynnistettyjen tehostamistoimenpiteiden ryhmiemme odotukset ja ylläpitämään pitkäaikaisia kysyntä piristyy lähitulevaisuudessa. (59,2 milj. euroa vuonna 2002). Liikevaihto henkilöä kohden oli onnistuminen. asiakassuhteita oman toimialansa johtavien yritysten Mikäli kysyntä normalisoituu, liiketoimintojemme euroa ( euroa). Liikevoitto ylitti edellisen vuoden Konsernin liikevoitto oli euroa ( euroa), kanssa. yhteensulattaminen onnistuu ja toiminnallinen tason ja oli euroa ( euroa). Konsernin tulos eli 7,4 % (3,8 %) liikevaihdosta. Poistojen määrä oli tehokkuutemme säilyy, katson, että pitkän aikavälin ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli euroa ( euroa) ja niiden osuus liikevaihdosta oli 3,8 % Odotuksemme vuodelle 2004 tavoitteistamme 40 %:n omavaraisuusaste ja 20 %:n euroa ( euroa). Konsernin kannattavuus parani edelliseen (2,9 %). Vuosi 2003 oli "vanhan" Laroxin viimeinen toiminta- tuotto kokonaispääomalle ovat saavutettavissa. Uusien vuoteen verrattuna ja sijoitetun pääoman tuotto oli 10,4 % Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja vuosi. Loppuvuonna pientä osaa henkilöstöstämme liiketoimintojen integrointivaiheessa emme tavoittele (7,0 %). Omavaraisuusaste oli 28,3 % (32,7 %).Tulos per osake veroja oli euroa voitollinen ( euroa). Verojen työllisti Outokummun suodatinliiketoimintojen osto- olennaista kasvua vaan keskitymme kannattavuuden oli 0,90 euroa (0,05 euroa). Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan määrä oli euroa ( euroa). Tilikauden tulos oli prosessi, joka päättyi kauppaan ehtojen täytyttyä. Tällä ylläpitämiseen. 0,50 euroa per osake. 1,6 milj. euroa (0,1 milj. euroa). hetkellä olemme hyvää vauhtia integroimassa liike- Haluan erityisesti kiittää Laroxin asiantuntevaa Oman pääoman tuotto nousi 16,5 %:iin (0,9 %). Sijoitetun toimintoja yhteistyössä ostetuissa liiketoiminnoissa ja sitoutunutta henkilökuntaa viime vuoden tuloksesta Outokummun suodatinliiketoimintojen oston pääoman tuotto oli 10,4 % (7,0 %). Osakekohtainen tulos nousi työskentelevien asiantuntijoiden kanssa ja sekä kaikkia asiakkaitamme meitä kohtaan vaikutus vuoden 2003 tilinpäätökseen 0,90 euroon (0,05 euroa). rakentamassa uudenlaista, kooltaan entistä suurempaa osoittamastaan luottamuksesta. Kiitos myös kaikille Joulukuussa 2003 solmitun ostosopimuksen ehdot koskien Emoyhtiössä kirjattiin kertaluonteinen arvonalennus Larox ja osaamiseltaan vahvempaa Laroxia. Vanhan Laroxin yhteistyökumppaneille ja osakkkeenomistajille Outokummun suodatinliiketoimintaa täyttyivät ja yrityskauppa UK Ltd:n osakkeista 2,5 milj. euroa, poistettiin lainasaatava Larox ja uusien liiketoimintojen henkilöstön osaamisen ja kuluneesta vuodesta. Lopuksi haluan toivottaa kaikki toteutui Yrityskauppa toteutettiin liiketoimintakauppana. Mexicolta 0,4 milj. euroa ja kaivostoimintaan sitoutunut pääoma vahvuuksien yhdistämisellä uskon, että kykenemme ostettujen liiketoimintojen mukana tulleet henkilöt Kauppahinta oli 31 milj.euroa. Liiketoimintakaupalla ei ollut 1,0 milj. euroa. Yhtiössä on käynnistetty hanke kaivoksen jatkamaan menestyksen tiellä. Vuoden 2004 lämpimästi tervetulleiksi rakentamaan kanssani entistä vaikutusta vuoden 2003 tuloslaskelmaan lukuunottamatta vähäisiä myymiseksi ja tavoitteena on toteuttaa hanke vuoden 2004 aikana. tavoitteemme on yli 100 miljoonan euron liikevaihto vahvempaa Laroxia. rahoituskuluja. Taseessa vaikutus näkyy kasvaneena rahoitus- Näiden alaskirjausten jälkeen emoyhtiön tulos on euroa tyydyttävällä kannattavuudella. omaisuutena ja velkapääomana, mikä heikensi omavaraisuus- tappiollinen. Epävarmuutta vuoden 2004 näkymiin aiheuttavat astetta ja velkaantumisastetta, mutta paransi rahoituksen alhainen tilauskantamme (alle 20 miljoonaa euroa) tunnuslukuja. Rahoitus tilikauden vaihteessa sekä ennakoimamme, alhainen Konsernin rahoitusasema oli hyvä tilikauden aikana. uusien tilausten saanti erityisesti vuoden ensimmäisellä Liiketoiminta Outokummulta ostetun liiketoiminnan rahoitusta varten nostettiin kolmanneksella. Huolimatta metallien hintojen Liikevaihto kertyi edellisten vuosien tapaan yli 90 % Suomen joulukuun lopussa uutta pitkäaikaista pankkilainaa 19,5 milj. ulkopuolelta. Liikevaihto jakautui seuraavasti: Pohjois- ja Väli- euroa. Korollisten velkojen määrä oli 31,7 milj. euroa (19,7 milj. Amerikka 9,4 %, Etelä-Amerikka 15,3 %, Eurooppa 24,7 %, euroa). Ilman liiketoimintakauppaa korollisten velkojen määrä Afrikka 12,7 %, Australasia 11,2 % ja muu Aasia 26,7 %. oli 12,2 milj. euroa. Tilikauden lopun tilauskanta oli 13,8 milj. euroa (13,2 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 28,3 % (32,7 %). Liiketoimintakaupan vaikutus eliminoituna omavaraisuusaste oli 43,2 %. Konsernirakenne Velkaantumisaste nousi 2,1:een (1,5). Ilman liiketoimintakauppaa Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden velkaantumisaste oli 0,8. Nettorahoituskulut laskivat edellisen aikana. Emoyhtiöllä on Perussa sivuliike Larox Sucursal Peru. vuoden tasolta euroon ( euroa) ja niiden osuus liikevaihdosta oli 1,9 % (2,7 %). Tulos ja kannattavuus Laroxin hallitus päätti Outokummun kanssa solmitun Konsernin kannattavuus oli tyydyttävä. Myynnin volyymin laskusta suodatinliiketoiminnan oston seurauksena selvittää mahdollisuutta huolimatta konsernin kannattavuus parani selvästi edellisestä järjestää kevään 2004 kuluessa osakeanti pääomarakenteen 6 7

5 TULOSLASKELMAT vahvistamiseksi. Osakeannilla pyrittäisiin parantamaan osakkeen likviditeettiä ja luomaan edellytykset Helsingin Pörssin päälistalle siirtymiseksi. Investoinnit Konsernin investoinnit olivat 1,4 milj. euroa (3,9 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat pääosin uusiin testilaitteisiin, profiilien koneistuslaitteeseen, ohjelmistoihin ja muihin korvausinvestointeihin. Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimuksen ja tuotekehityksen tärkeimpiä projekteja olivat kahden suodatinmallin toteuttaminen moduloidulla rakenteella ja suunniteltuna täysin 3D Cad-työkaluilla. Tutkimustyön edellytyksiä parannettiin investoimalla tuotekehityslaboratorioon viimeisintä tekniikkaa edustava testisuodatin. Myös toimintamalleja, ohjeistusta ja suunnittelutyökaluja on kehitetty antamaan parempaa tukea tuleviin haasteisiin. Laroxin panostus tutkimukseen, laite- ja prosessikehitykseen, automaatiotuotteisiin ja koesuodatukseen oli noin 3,5 milj. euroa (3,8 milj.euroa) eli noin 6,2 % liikevaihdosta. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 280 (314) ja emoyhtiön 198 (223). Tilikauden palkat ja palkkiot olivat 11,5 milj. euroa (12,0 milj. euroa), joista osapalkkioiden osuus oli euroa ( euroa). Konsernin emo- ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien ja hallitusten jäsenten palkat ja palkkiot olivat 0,8 milj. euroa (0,8 milj. euroa), joista osapalkkioiden osuus euroa ( euroa). Ympäristöasiat Ympäristönsuojelullisia riskejä ei ole ja toiminnassa noudatetaan laissa määrättyjä toimintatapoja. Yhtiö huolehtii jätteiden ja ongelmajätteiden asianmukaisesta lajittelusta ja edelleen käsittelystä. IAS/IFRS- tilinpäätöskäytäntöön siirtyminen Larox julkaisee ensimmäisen IAS/IFRS-säännösten mukaan laaditun tilinpäätöksen vuodelta Valmistelutyö uusien säännösten mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2004 aikana yhtiö toteuttaa IFRS-laskentaa varten tarvittavat järjestelmämuutokset, suorittaa IFRS-rinnakkaislaskentaa ja valmistelee vertailutiedot vuodelle Alustavien selvitysten mukaan laskentakäytännön muutoksilla ei ole olennaista tase- eikä tulosvaikutusta. Osakeantivaltuudet Yhtiön hallituksella ei ole yhtiökokouksen myöntämiä osakeantivaltuuksia. Tulevaisuuden näkymät Outokumpu-konsernilta ostettu suodatinliiketoiminta siirtyi Laroxille Uusien toimintojen integrointi Laroxiin käynnistyi välittömästi tämän jälkeen. Larox-konsernin liikevaihtotavoite vuodelle 2004 on noin 100 miljoonaa euroa. Laroxin tilauskanta oli 22,4 milj. euroa. Yhdistymisestä on arvioitu saatavan noin 4 milj. euron vuotuiset synergiaedut, joiden arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti vuodesta 2005 alkaen. Konsernin taloudelliseen kehitykseen aiheuttaa epävarmuutta edelleen yleinen markkinatilanne. Larox jatkaa valitsemallaan maailmanlaajuisen, asiakaslähtöisen, innovatiivisen, asiantuntevan ja laadukkaan toimintamallin linjalla. Voitonjakoehdotus Konsernin jakokelpoiset varat ovat ,51 euroa ja emoyhtiön ,76 euroa, josta tilikauden tappio on ,67 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: osinkoa jaetaan 0,50 euroa/osake eli yhteensä ,00 euroa. Omaan pääomaan jätetään ,76 euroa liite Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut 5 Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Arvonalentumiset pysyvien vast.sijoituksista Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Rahoitustuotot ja -kulut Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tilinpäätössiirrot Muut välittömät verot Tilikauden voitto (tappio)

6 TASEET liite VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 8 Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 25 Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut liite VASTAAVAA Oma pääoma 13 Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä 525 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Ennakkomaksut Saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut saamiset Laskennallinen verosaaminen Siirtosaamiset Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Pakolliset varaukset 14 Takuuvaraus Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat 16 & Vastattavaa yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä

7 RAHOITUSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Varsinainen toiminta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnan kassavirta Saadut korot Maksetut korot Maksetut verot Varsinaisen toiminnan nettokassavirta Investoinnit Muun käyttöomaisuuden ostot Muun käyttöomaisuuden myynnit Muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys(+) / vähennys(-) Investointien kassavirta yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Pitkäaikaisten velkojen lisäys (+) Pitkäaikaisten velkojen vähennys (-) Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) Maksetut osingot Rahoitus yhteensä Taseen mukainen likvidien varojen muutos Likvidit varat Likvidit varat LAADINTAPERIAATTEET Konsolidointi Konsernitilinpäätös käsittää emoyhtiö Larox Oyj:n sekä kaikki Suomessa ja ulkomailla olevat yhtiöt, joissa Larox Oyj:llä on määräysvalta. Tytäryhtiöiden eliminoinnissa käytetään hankintamenomenetelmää. Tytäryhtiön hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona. Konserniliikearvo poistetaan tasapoistoin viidessä vuodessa. Osakkuusyhtiö Larox Flowsys Oy on yhdistelty yhden rivin menetelmänä. Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta euroa ( euroa vuonna 2002) on esitetty rahoitustuotoissa ja kuluissa. Konsernin kertyneet poistoerot on kirjattu konsernin kertyneisiin voittovaroihin. Verokannan mukainen osuus on kirjattu laskennalliseksi verovelaksi vastattaviin. Sisäisten myyntien katteiden eliminoimisesta ja pakollisista varauksista johtuvat laskennalliset verosaamiset on kirjattu vaihtuviin vastaaviin ja tilikauden tulokseen. Konsolidoinnin muuntoero on esitetty konsernin kertyneissä voittovaroissa. Valuuttamääräiset tapahtumat Valuuttamääräiset tapahtumat kirjataan emoyhtiön kirjanpidossa euroiksi käyttämällä tapahtumapäivän voimassaolevaa valuuttakurssia. Tilinpäätöksessä muunnetaan emoyhtiön ulkomaan valuuttana olevat varat ja velat euroiksi käyttämällä Euroopan keskuspankin tilinpäätöspäivän keskikursseja. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muunnettu euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet Euroopan keskuspankin antamaan tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Kaikki tilikauden aikana myyntisaamisista ja ostoveloista, lyhyt- ja pitkäaikaisista veloista sekä saamisista realisoituneet ja realisoitumattomat kurssierot kirjataan tulosvaikutteisesti. Suojaamistarkoituksessa otettujen johdannaisinstrumenttien kurssieroilla on oikaistu vastaavan suojattavan erän kurssieroa. Liikevaihto Tuotteiden ja palveluiden myynti tuloutetaan niiden luovutuksen yhteydessä. Myyntituotoista vähennetään välilliset verot ja myynnin oikaisuerät. Myynnin oikaisueriin sisältyvät annetut alennukset ja myynnin kurssierot. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. Kolmen tai useamman vuoden ajan tuloa kerryttävät menot on aktivoitu pitkävaikutteisina menoina ja poistetaan 5 vuoden aikana. Välittömät verot Konsernitilinpäätökseen sisältyvät konserniyhtiöiden tilikauden tulosten ja paikallisten verosäännösten perusteella tilinpäätöshetkellä vallitsevan verokannan mukaan lasketut verot. Laskennallinen verovelka tai -saaminen lasketaan kaikista kirjanpidon ja verotuksen välisistä jaksotuseroista tilinpäätöshetkellä voimassaolevaa verokantaa käyttäen. Merkittävimmät jaksotuserot syntyvät sisäisestä varastokatteesta, käyttöomaisuuden poistoista, tilinpäätössiirroista ja vahvistetuista tappioista. Laskennallinen verosaaminen on huomioitu kertyneistä, verotuksessa käyttämättömistä tappioista mikäli on todennäköistä, että vastaava määrä verotettavaa tuloa syntyy näitä tappioita kattamaan

8 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät avustuksia ja provisioita. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus arvostetaan välittömään hankintamenoon tai sitä alempaan jälleenhankinta-hintaan tai alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Käyttöomaisuus ja poistot Käyttöomaisuuden kirjanpitoarvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin lukuunottamatta eräiden maa- ja vesialueiden sekä rakennusten arvonkorotuksia. Poistokelpoisesta käyttöomaisuudesta tehdään suunnitelman mukaiset tasapoistot arvioituun taloudelliseen käyttöikään perustuen. Poistoajat perustuvat taloudelliseen käyttöikään seuraavasti: rakennukset ja rakennelmat 5-40 vuotta; koneet ja kalusto 4-10 vuotta; muut pitkävaikutteiset menot 3-10 vuotta; muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta; aineettomat oikeudet 10 vuotta; konserniliikearvo 5 vuotta. Suojautuminen valuutta- ja korkoriskeiltä Konsernin tavoitteena on minimoida valuutta- ja korkoriskin vaikutus konsernin kassaan, tulokseen ja omaan pääomaan. Vahvistetun valuuttapolitiikan mukaisesti konsernin rahoitustoiminnon tehtävänä on suojata kaikki merkittävät valuuttariskit. Riskinalainen valuuttapositio koostuu pääasiallisesti myyntisaatavista, tilauskannasta, valuuttamääräisistä veloista sekä osasta tarjouskantaa. Varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kurssivoitot ja tappiot sekä maksetut ja saadut preemiot käsitellään myyntien ja ostojen oikaisuerinä. Rahoituksen kurssivoitot ja tappiot kirjataan rahoitustuottojen ja kulujen ryhmään. Laroxin merkittävimmät laskutusvaluutat ovat EUR ja USD. Konsernin pääasiallinen ostovaluutta on EUR. Valuuttaposition suojaamisessa käytetään valuuttatermiinejä, valuuttaoptioita ja valuuttalainoja. Konserni suojaa myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omia pääomia valuuttalainoilla. Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Tilikauden lopussa konsernissa ei ollut avoimia korkotermiinejä tai koronvaihtosopimuksia. 2. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Palkat Palkat ja palkkiot josta toimitusjohtajien ja hallituksen palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Yhteensä Emoyhtiön toimitusjohtajan ja työsuhteessa olevan hallituksen puheenjohtajan eläkeiäksi on sovittu 60 vuotta. 3 b. Lähipiirilainat Konserniin kuuluvan ulkomaisen tytäryhtiön toimitusjohtajalle on myönnetty USD laina. Laina-aika on 4 vuotta ja se erääntyy vuonna Poistot Suunnitelman mukaan Perustamismenoista Aineettomista oikeuksista Liikearvosta Muista pitkävaikutteisista menoista Rakennuksista Koneista ja kalustosta Muista aineellisista hyödykkeistä Yhteensä Suunnitelman mukaisten ja kirjanpidollisten poistojen erotus Rakennuksista 8 25 Koneista ja kalustosta Yhteensä Suunnitelman mukaisten ja kirjanpidollisten poistojen kertynyt erotus Muista pitkävaikutteisista menoista Rakennuksista Koneista ja kalustosta Yhteensä Laskennallinen verovelka Omaan pääomaan merkitty osuus Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Konserniyhtiöiltä Muilta Yhteensä

9 Korkokulut ja muut rahoituskulut Konserniyhtiöille -1 Muille Arvonalentumiset pysyvien vast.sijoituksista*) Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta Yhteensä *) Larox UK Ltd:n osakkeet. Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Satunnaiset erät Cia Minera Trinidad S.A.:n osakkeiden ja lainasaamisen poisto Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Satunnaisiin eriin kirjatun arvonalentumisen verot *) Laskennallisen verovelan muutos Yhteensä *) Tämä vero on siirretty satunnaisiin eriin tunnuslukuja laskettaessa. TASEEN LIITETIEDOT Käyttöomaisuuden muutokset Perustamismenot Hankintameno Lisäykset Vähennykset 3 5 Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo Konserniliikearvo Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo Maa-alueet Hankintameno Lisäykset Vähennykset 380 Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo Maa-alueisiin sisältyy arvonkorotuksia *) Rakennukset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo Rakennuksiin sisältyy arvonkorotuksia *) Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Lisäykset 19 Vähennykset 16 Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo *) Arvonkorotukset yhteensä euroa kohdistuvat emoyhtiön maa-alueisiin ja rakennuksiin. Arvonkorotukset on tehty vuonna 1990 ja sitä aikaisemmin perustuen ulkopuoliseen arvioon. Arvonkorotuksiin sisältyy verovelkaa euroa, jota ei ole kirjattu, koska verovelan realisoituminen ei ole todennäköistä lähitulevaisuudessa

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus. Perlos. Kyro. GWS Systems. GWS Pikval. Tase 31.12.2002. Rahoituslaskelma. Konsernin liitetiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus. Perlos. Kyro. GWS Systems. GWS Pikval. Tase 31.12.2002. Rahoituslaskelma. Konsernin liitetiedot Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Vuosi 2002 lyhyesti, tunnuslukuja 4 Hallitus, johto ja tilintarkastajat 6 Perlos 8 Kyro 10 GWS Systems 12 GWS Pikval 14 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2002 16

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002 Power on Land and at Sea Vuosikertomus 2002 TILINPÄÄTÖS 2002 Sisältö Tilinpäätös 2002 3 Wärtsilä lyhyesti 4 Viisivuotiskatsaus 5 Tunnuslukujen laskentakaavat 6 Hallituksen toimintakertomus 14 Konsernin

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 2 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax

Lisätiedot

Vuosikertomus 1998. Tulikivi 1998. Tulikivi Oyj

Vuosikertomus 1998. Tulikivi 1998. Tulikivi Oyj Vuosikertomus 1998 1 Tulikivi Oyj Liikeidea Tulikivi-konsernin liiketoiminta perustuu ainutlaatuisen lämmönvarauskyvyn ja lämmönkestävyyden omaavan vuolukiven jalostamiseen. lla on liikevaihdolla mitaten

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ SISÄLTÖ 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA 4 HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 6 GWS SYSTEMS 8 GWS PIKVAL 10 GWS FINNCONT 12 PERLOS OYJ 14 KYRO OYJ 16 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj Tilinpäätös 2002

Huhtamäki Oyj Tilinpäätös 2002 Huhtamäki Oyj Tilinpäätös 2002 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Sisältö 03 05 07 Ilmoitusasiat..................................................... 4 Taloudelliset tavoitteet..............................................4

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 Uponorin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta osasta, vuosikatsauksesta ja tilinpäätösraportista. Vuosikatsaus kertoo laajasti vuoden 2005 liiketoiminnasta ja yhtiöstä. Tilinpäätösraportti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74 VUOSIKERTOMUS Larox 2008 Laroxin maailma 3 Toimitusjohtajan katsaus 14 Hallituksen toimintakertomus 16 Tilinpäätös Konsernitilinpäätös, IFRS 23 Konsernin tuloslaskelma, IFRS 23 Konsernin tase, IFRS 24

Lisätiedot

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi:

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi: Vuosikertomus 2003 Sisältö 2 2 Taloudelliset tiedotteet 2004 3 Sentera lukuina 4 Toimintaperiaatteet 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Tuotteet ja palvelut 10 Asiakastoimituksia 12 Henkilöstö 14 Hallituksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1 Page 1 of 41 Alumiinin markkinajohtaja ja edelläkävijä Nordic Aluminium suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkeatasoisia alumiiniprofiileja sekä pitkälle jalostettuja alumiinikomponentteja. Yritys on

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5 Hallituksen toimintakertomus...6-7

Lisätiedot