TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI"

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI Kaupunginhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö Talous... 1 Verotulot Verotulot Ansio- ja pääomaverotulot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Valtionosuudet Toteutumisvertailut Kaupungin talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Toimialat Kaupunginhallituksen toimiala Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun pelastuslaitos -toimiala 24 Liikelaitokset Kajaanin Kaupunginteatteri liikelaitos Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Tytäryhteisöt Kajaanin Elokuvakeskus Oy Kajaanin Teknologiakeskus Oy Measurepolis Development Oy Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan Palvelukeskus Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy Loiste Oy Kajaanin Lämpö Oy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.39 Kaupunginhallitus

3 Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö Talous Yleistä Taloustiedot on esitetty peruskunnan osalta. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos pysyi alhaalla koko alkuvuoden. Muutos oli huhtikuussa -0,2 prosenttia. Maaliskuussa inflaatio oli -0,1 prosenttia. Huhtikuussa kuluttajahintoja nostivat vuodessa eniten vuokrien, hoitovastikkeiden ja tupakan kallistuminen. Laskua edellisvuoteen verrattuna oli polttonesteiden, korkojen, omakotitalokiinteistöjen sekä käytettyjen autojen kuluttajahinnoissa. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli huhtikuussa 0,0 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli huhtikuussa -0,1 prosenttia. Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin. (Lähde Tilastokeskus ) 1

4 Kainuun ELY-keskuksen maaliskuun työllisyyskatsauksen mukaan yli kaksi ja puoli vuotta kestänyt Kainuun työttömyyden kasvu on taittunut. Työttömyyden kehityksessä suunnan muuttaminen tapahtuu usein hitaasti, joten on odotettavissa, että työttömyys pysyy korkealla vielä ainakin alkuvuoden. Kainuun työttömyydessä on nähtävissä selvästi käänne parempaan. Maaliskuussa työttömien työnhakijoiden määrä väheni vuoden takaisten lukemien alle. Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa myös yhä selvemmin koko maan kehityksestä, sillä koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä pysytteli edelleen keskimäärin lähes 10 % vuoden takaista korkeammalla. Kainuun alueen kuntakohtaisesta tarkastelusta ilmenee, että työttömyys väheni eniten Ristijärvellä ja Sotkamossa ja vastaavasti kasvoi eniten Suomussalmella ja Puolangalla. Lomautukset vähenivät Kainuussa jopa 16 % vuoden takaisesta, kun koko maassa lomautukset kasvoivat lähes 10 %. Kainuun työ- ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun lopussa työtöntä työnhakijaa. Se on 175 vähemmän kuin helmikuussa ja 76 vähemmän kuin vuosi sitten. Maaliskuussa TE toimistoon ilmoitettiin 480 uutta työpaikkaa. Se on 15 enemmän kuin helmikuussa, mutta kuitenkin vielä 60 vähemmän kuin vuosi sitten. Uusia työntekijöitä tarvittiin eniten ammattiryhmissä asiantuntijat sekä palvelu- ja myyntityöntekijät. Pitkästä aikaa avoimia työpaikkoja oli nyt myös rakennus-, korjaus ja valmistustyöntekijöille. Myös nuorisotyöttömyyden kehityksessä Kainuun tilanne on muuta maata valoisampi. Kainuussa nuorisotyöttömyys pysytteli vuoden takaisella tasolla. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 707. Koko maassa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 12 % enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on ongelmallinen sekä Kainuussa että koko maassa. Maaliskuussa pitkäaikaistyöttömiä oli Kainuussa jopa 15 % enemmän kuin vuosi sitten. Kainuun työttömistä jo yli neljännes on pitkäaikaistyöttömiä. Tilannetta vaikeuttaa erityisesti se, että pitkäaikaistyöttömistä 600 eli lähes 40 % on ollut yhtäjaksoisesti jo yli kaksi vuotta työttömänä. 2

5 (Lähde Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu ) 3

6 Tilastokeskuksen julkistama Kainuun ennakkoväkiluku oli maaliskuun lopussa Kajaanin asukasluku oli maaliskuun lopussa Alla olevaan taulukkoon on koottu Kainuun kuntien väkiluvun muutokset vuoden alusta lukien. Kunta Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Ennakkoväki-luku Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala KAINUU Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot kehittyivät tarkastelukaudella hivenen budjetoitua paremmin. Tarkastelukauden jaksotettu toteutuma on 13,9 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 13,1 milj. euroa. Tämän hetkisen arvion mukaan toimintatuotot tulevat toteutumaan n. 0,6 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Toimintakulut ovat toteutuneet tarkastelukaudella talousarviota korkeampina. Suurimmat poikkeamat ovat henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Toimintakulujen jaksotettu toteutuma oli yhteensä 80,6 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 79,0 milj. euroa. Tarkastelujaksolla henkilöstökulujen toteutuma oli 19,0 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 18,6 milj. euroa. Tarkastelujaksolla henkilöstökulut ylittivät budjetoidun summan n. 0,3 miljoonalla eurolla. Tämän hetkisen arvion mukaan henkilöstökulut tulevat ylittymään n. 0,6 milj. euroa. Palvelujen ostot ovat toimintakuluista suurin menoerä. Tarkastelujaksolla palvelujen ostot toteutuivat 49,4 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 48,7 miljoonaa euroa. Toimintakate oli tarkastelukaudella 66,6 miljoonaa euroa, kun se vastaavana aikana edellisenä vuotena oli 65,9 miljoonaa euroa. Toimintakate on heikentynyt 1,1 %, toimintakatteen odotetaan heikkenevän loppuvuotta kohti. 4

7 Verorahoitus Rahoitustuotot ja kulut Alkuvuoden verotilitykset ovat kertyneet tarkastelujaksolla lähes jaksotetun talousarvion mukaisina. Verotulojen kertymä huhtikuun loppuun mennessä oli 47,3 miljoonaa euroa (47,1 miljoonaa euroa). Ansiotuloverot ovat kehittyneet talousarvion mukaisina, yhteisöverotuotto on toteutunut koko alkuvuoden hieman talousarviota alhaisempana. Huhtikuussa päivitetyn kuntakohtaisen veroennusteen mukaan verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarviota alhaisempana. Poikkeaman arvioidaan olevan 2,0 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Tästä ansiotuloverojen osuus on 1,4 M ja yhteisöveron osuus 0,6 M. Kuntaliitto on päivittänyt verotuksen tilannetta, ja tämän hetkisen tilanteen mukaan sekä ansiotulo- että yhteisöveroja on kertymässä aiempia ennusteita enemmän. Näitä tietoja ei ole vielä viety kuntakohtaisiin ennusteisiin. Tarkempaa tietoa tilanteesta saadaan kesäkuussa Yhteisöveron osalta Kuntaliitto antoi erikseen päivitystietoa ja niiden perusteella Kajaanin yhteisövero-osuus ei olisi jäämässä budjetista kuin 0,1 M. Verotulojen kertymää seurataan kuukausittain ja ennusteeseen tehtävistä tarkennuksista informoidaan luottamushenkilöitä säännöllisesti. Elokuun osavuosiraportoinnin yhteydessä nähtäneen jo kohtuullisen tarkasti koko vuoden ennuste. Valtionosuuksia on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä peruskunnan osalta 21,9 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin summa oli 21,2 miljoonaa euroa. Tarkastelujaksolla rahoitustuottoja on talousarviossa ennustettu kertyvän 0,9 miljoonaa euroa. Loiste Oy on maksanut kaupungille korkotuottoja alkuvuoden aikana 0,8 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen odotetaan toteutuvan hivenen budjetoitua korkeampina. Yleinen korkotaso on pysynyt vakaana tarkastelukaudella. Korkokulujen toteutuma tarkastelujaksolla oli 0,4 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin toteutuma oli 0,5 miljoonaa euroa. Vuosikate Vuoden 2015 talousarviossa vuosikate on 7,6 miljoonaa euroa. Tarkastelujakson talousarviossa vuosikate on 3,7 miljoonaa euroa ja toteutuma 3,0 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana vuosikate oli 2,6 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos Tarkastelujakson tilikauden tulos on 0,04 miljoonaa euroa negatiivinen. Koko vuoden tilikauden tuloksen arviointi on vuoden ensimmäisen kolmanneksen perusteella hankalaa. Verotulojen kertymä saattaa jäädä budjetoitua alhaisemmaksi. Valtionosuuksia kertyy 5

8 Investoinnit hivenen ennustettua enemmän. Alustava, huhtikuun lopun tilanteen mukainen arvio on, että tulos jää n. 3,7 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Sote kuntayhtymän mahdollista alijäämää ei ole huomioitu tuloksen arvioinnissa. Kaupungin investointihankkeisiin on varattu talousarviossa menoihin 20,7 miljoonaa euroa ja tuloihin 0,3 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olisivat 20,4 miljoonaa euroa. Tarkastelujaksolla investointimenot toteutuivat 0,7 miljoonaa euroa. Investointien toteuttaminen on lähtenyt rauhallisesti liikkeelle. Tarkastelujakson perusteella ei tarkkaa arviota investointien kokonaistoteutumasta voida sanoa. Investointeihin varatut määrärahat kuitenkin riittävät. Investointien toteutuminen on esitetty erillisessä investointitaulukossa. Lainat Kaupungin maksuvalmius on pysynyt alkuvuoden kireänä mutta vakaana. Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu vuoden 2015 puolella. Lyhytaikaista lainaa on nostettu 5,0 miljoonaa euroa ja tililimiittiä oli käytössä tarkastelujakson lopussa 2,7 miljoonaa euroa. Vanhoja lainoja on lyhennetty tarkastelujaksolla koko kaupungin tasolla 4,5 miljoonaa euroa. Maksuvalmiutta parantaa konsernitili. Vuoden alussa kaupungilla oli lainaa 70,4 miljoonaa euroa, josta liikelaitoksilla 7,3 miljoonaa euroa. Tarkastelukauden lopussa kaupungilla oli lainaa 72,7 miljoonaa euroa, josta liikelaitoksilla 6,9 miljoonaa euroa. Peruskunnan puolella pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 4,1 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus päättää 25,0 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan nostosta kokouksessaan Kajaanin kaupungin lainakanta Peruskunta yht. Liikelaitokset Kaupunki yhteensä 6

9 Kajaanin kaupungin tytäryhteisöjen lainakanta Kajaanin Teknologiakeskus Loiste Oy Kajaanin Pietari Talousjohtaja Juha Huotari 7

10 Henkilöstö Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset korotukset vuonna 2015 Korotukset käytetään: - työaikaluvun jaksotyöaikamääräysten uudistamiseen - palkkahinnoitteluliitteiden 1, 2, 7 ja 8 uudistamiseen - eräiden palkkahinnoittelukohtien peruspalkkojen korottamiseen palkkahinnoitteluliitteissä 4 ja 5 - omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtojen muutokseen Kustannusvaikutus on keskimäärin 0,3 % KVTES:n palkkasummasta. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukainen yleiskorotus Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan lukien 0,4 % suuruisella yleiskorotuksella. Vastaavasti korotetaan myös hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen ala- ja ylärajoja. Myös euromääräisiä tuntiopettajien tuntipalkkioita korotetaan 0,4 %:lla. Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset Palkkoja tarkistetaan lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka kustannusvaikutus on 0,3 %. Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkantarkistukset Palkantarkistus toteutetaan paikallisena järjestelyeränä, jonka suuruus on 0,29 % TS:n palkkasummasta. Korotusten yhteisvaikutus vuositasolla Korotusten yhteisvaikutus vuositasolla tulee olemaan Kajaanin kaupungin osalta noin 0,3 miljoonaa euroa. 8

11 HTV 2 TILASTO Tammikuu - huhtikuu 2015 Vakituiset, määräaikaiset ja työllistetyt yhteensä Tammikuu - huhtikuu 2014 Vakituiset, määräaikaiset ja työllistetyt yhteensä Tulosalueittain Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Kaupunginhallitus, projektit 3,01 3,01 2,01 Keskushallinto 46,41 5,23 1,52 53,16 47,51 Maahanmuuttajapalvelut 14,63 1,67 16,30 17,98 Varhaiskasvatus 256,07 52,29 29,30 337,66 326,40 Perusopetus 298,36 79,57 3,10 381,03 371,14 Kulttuuripalvelut 44,41 2,03 0,85 47,29 46,57 Kaukametsä 44,50 89,21 0,24 133,95 129,18 Liikunta- ja nuorisopalvelut 7,70 6,22 13,92 13,02 Maankäyttö-, suunnittelu- ja viraomaistulosalue 35,65 1,49 37,14 29,23 Kunnallistekniikka- ja liikunta 72,37 3,83 2,49 78,69 69,20 Tilakeskus 46,02 3,19 49,21 69,84 Kainuun pelastuslaitos 57,21 13,05 70,26 71,69 Tukityöllistäminen 0,64 26,34 26,98 21,14 Kaupunki yhteensä 926,34 258,42 63, , ,90 Kajaanin Vesi -liikelaitos 17,58 0,94 18,52 19,13 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 165,59 55,78 4,38 225,75 214,01 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 35,25 14,52 0,84 50,61 48,42 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos *) 341,31 87,81 1,40 430,52 480,52 Liikelaitokset yhteensä 559,73 159,05 6,62 725,40 762,09 Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä 1 486,07 417,47 70, , ,99 Organisaatiomuutoksia aloitti Seminaarin päiväkoti Kalatalouspalvelut siirtyi keskushallinnosta kunnallistekniikan liikunta -yksikköön neljä henkilöä siirtyi perusopetus yhteiset menot -yksiköstä keskushallintoon organisaatiomuutoksia ympäristöteknisellä toimialalla, osa henkilöstöstä vaihtoi tulosyksikköä tai tulosaluetta Henkilöstöpäällikkö Pekka Sivonen 9

12 Verotulot Verotulot 1000 euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP2012 TP 2013 TOT2014 TA % TP 2012 TP 2013 TOT2014 TA % tammi , ,8 helmi , ,2 maalis , ,8 huhti , ,1 touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä ,0 Budjettitavoite Toteutuma-% 103,2 100,7 34,5 10

13 Ansio- ja pääomaverotulot ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP 2013 TP 2014 TOT2015 TA % TP 2013 TP 2014 TOT2015 TA % tammi , ,7 helmi , ,0 maalis , ,0 huhti , ,3 touko , ,0 kesä , ,0 heinä , ,0 elo , ,0 syys , ,0 loka , ,0 marras ,0 joulu , ,0 Yhteensä ,5 Budjettitavoite Toteutuma-% 100,2 99,6 37,2 11

14 Kiinteistöverot KIINTEISTÖVEROT euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP 2013 TP 2014 TOT2015 TA % TP 2013 TP 2014 TOT2015 TA % tammi , ,3 helmi , ,6 maalis , ,1 huhti , ,8 touko , ,0 kesä , ,0 heinä , ,0 elo ,0 syys , ,0 loka , ,0 marras , ,0 joulu , ,0 YHTEENSÄ Budjettitavoite Toteutuma-% 102,3 102,6 0,1 12

15 Yhteisöverot YHTEISÖVEROT euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP 2013 TP 2014 TOT2015 TA % TP 2013 TP 2014 TOT2015 TA % tammi , ,2 helmi , ,0 maalis , ,2 huhti , ,6 touko , ,0 kesä , ,0 heinä , ,0 elo , ,0 syys , ,0 loka , ,0 marras ,0 joulu , ,0 YHTEENSÄ ,8 Budjettitavoite Toteutuma-% 109,2 106,8 28,2 13

16 Valtionosuudet Valtionosuudet VALTIONOSUUDET euroa Kuukausittain Vuosikertymä netto Teatteri TA-TOT POIKK. netto TA-TOT POIKK. Koutuusliike Kuukausi TP 2013 TOT 2014 TOT 2015TOT 2015 TA % TP 2013 TP 2014 TOT 2015 TA % tammi , ,0 helmi , ,0 maalis , ,0 huhti , ,0 touko , ,0 kesä , ,0 heinä , ,0 elo , ,0 syys loka marras joulu Yhteensä ,3 Budjettitavoite Toteutuma-% 105,3 105,1 67,5 14

17 Toteutumisvertailut TALOUS 1000 TA Muutosten jälkeen 2015 TA muut.jälk Tot TA 1-4- tot Ennuste 2015 TOT Tot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot T O I M I N T A T U O T O T VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Sote kuntayhtymä (Kuel ja Varhe) Palvelujen ostot Sote ja Kainuun liitto Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut T O I M I N T A K U L U T T O I M I N T A K A T E Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut V U O S I K A T E Poistot ja arvonalentumiset T I L I K A U D E N T U L O S Rahastojen ja varausten muutos T I L I K A U D E N YLI-/ALIJÄÄMÄ

18 Investointiosan toteutumisvertailu Investointiosa 2015 Sitovuustaso on toimielintaso (maa- ja vesialueet, talonrakennus ja kiinteät rakenteet ja laitteet omina sitovuustasoina). Määrärahat euroina - investointiraja euroa Alkuperäinen TA muutos TA TA Muutettu Toteutuma Hankeryhmä/hanke Poikkeama MAA- JA VESIALUEET Tulot Menot Nettomenot RAKENNUKSET Talonrakennus, peruskorjaus ja uudisrakentaminen,sitovuutaso hankekohtainen > t Hauhola - Lehtikangas-monitoimikeskus Talonrakennus, peruskorjaus < t valtionavut MUUT RAKENNUSHANKKEET Pihatyöt ja pintavesitekniikka Sisäilma- ja vesikattokorjaukset Kiinteistöjen sähkölaitteet ja energiatalous Käyttötarkoituksen muutokset Keittiölaitteiden uusiminen Rakennusautomaatio valtionavut Myydyt rakennukset 0 Ostetut rakennukset 0 TULOT Valtionavut Myynnit RAKENNUKSET YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Suunnittelu ja tutkimus myyntituotot 0 Kunnallistekniikan rakentaminen tulot 0 0 Urheilu- ja ulkoilualueet, satamat valtionavut Sillat Parempi kaupunkikeskusta 0 Kaupunkikeskustan kehittäminen tulot 0 TULOT 0 Valtionavut Myynnit 0 0 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ 0 Tulot Menot Nettomenot

19 Hankeryhmä/hanke Alkuperäinen TA TA muutos Muutettu TA Toteutuma Poikkeama YMPÄRISTÖTEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot IRTAIN OMAISUUS KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus SIVISTYSTOIMIALA Varhaiskasvatus Perusopetus Kirjasto Kongressikeskus Musiikkiopisto Kaukametsä YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaist Kunnallistekniikka ja liikunta Tilakeskus KAINUUN PELASTUSLAITOS Kainuun pelastuslaitos valtionavut 0 IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ Tulot 0 Menot Nettomenot RAHOITUSARVOPAPERIT Osakkeet ja osuudet Myynti Hankinta Nettomenot INVESTOINNIT YHTEENSÄ 0 Tulot Menot Nettomenot

20 Toimialat Kaupunginhallituksen -toimiala TALOUS 1000 Kaupunginhallituksen toimiala TA muut.jälk Tot TA tot TA Muutosten jälkeen 2015 TA 2015 toteutumaennuste MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT T O I M I N T A T U O T O T VALMISTUS OMAAN KÄYTT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT T O I M I N T A K U L U T T O I M I N T A K A T E Henkilöstö, Htv 2 77,5 72,5 77,5 TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden 2015 toteutumisarviossa. Kaupunginhallitus: Kasvua Kainuuseen hanke on käynnistynyt hyvin ja saanut runsaasti yritysasiakkaita. Hankkeessa tehdään luotettava kasvuyritysmittari. Elinkeino-ohjelman toteutus on alkanut. Hankintaasiamiespalvelu jatkuu vakiintuneena hankintatoimen palveluna, Toisen asteen koulutuksen toimilupa- ja toimipaikkaverkko jatkuu entisellään. KAMK:n vetovoima hakijamäärillä mitattuna parani edellisestä vuodesta ja maakunnan ulkopuolelta hakeneiden osuus oli yhtä suuri kuin aiemmin. Toisen asteen koulutusta ja ammattikorkeakoulua molempia tulee todennäköisesti koskemaan uuden hallituksen julkisen talouden leikkaukset. Kainuu Connection rekrytointiyhteistyötapahtumat järjestetään Helsingissä ja Oulussa. Kajaanin reittilennot siirtyvät toukokuun alussa Finnairin kotimaan lennoiksi. Samalla vuorotiheys kasvaa erityisesti lauantaivuorojen alkaessa uusina vuoroina. Maantie- ja rautatieyhteyksien kaupunkistrategian tavoitteet on viety edunvalvontaan uuteen hallitusohjelmaan ja seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon tähdäten. Yrittäjien kanssa yhdessä toteutettavan maineohjelman valmistelua jatketaan yritysten toimialaryhmissä käydyn ensimmäisen valmistelukierroksen tulosten perusteella. Kajaanin matkailun Master Planin ensimmäiset toimenpiteet on käynnistetty. 18

21 Työllisyyden hoito Raportointijaksolla palkkatuella työllistettyjä oli keskimäärin 73 henkilöä kuukaudessa (63,8 htv). Erityisesti velvoitetyöllistettyjä työllistettiin aikaisempaa enemmän. Heitä oli työssä 24 henkilöä. Varhaiskasvatuksen palveluksessa oli 28 nuorta päiväkotiharjoittelijan tehtävissä. Pitkäaikaistyöttömiä työllistettiin 13 henkilöä ja toukokuun alussa aloittaa vielä 14 pitkäaikaistyötöntä työsuhteen puisto- ja kunnossapitotehtävissä. Kainuun TE-toimiston käytettävissä oleva määräraha palkkatuen myöntämiseen on käytetty kokonaan. Tällä hetkellä TE-toimisto pystyy myöntämään palkkatukea vain velvoitetyöllistettyjen työllistämiseen. Jos Kainuun TE-toimisto ei saa lisämäärärahaa työllistämiseen, loppuvuoden aikana kaupungin palkkatukityöllistettyjen määrä tulee rajusti laskemaan. Kumppaniksi ry:n Kajaanin työpajalla valmentautujia oli 113, joista nuoria alle 30-vuotiaita oli 55 (48,7 %). Työpajatoimintaa koskevan sopimuksen (150 asiakasta, joista nuoria 75) tavoite tullaan saavuttamaan. Työllisyyden hoidon kuntakokokeilun työhön valmentajalla oli alkuvuoden aikana 76 asiakasta, joista jossakin toimenpiteessä oli 42 asiakasta. Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishanke (Kajaanin Välke) sai ESR-rahoituksen ajalle Hankkeeseen palkattiin kaupungin työsuhteeseen projektipäällikkö/palvelukoordinaattori ja osa-aikainen projektisihteeri. Hankkeessa mukana oleviin yhdistyksiin rekrytoitiin myös hankevastaavat. Asiakastyö on käynnistynyt, mutta hankkeeseen voidaan työllistää palkkatuella työllistettyjä vasta sen jälkeen, kun Kainuun TE-toimisto on saanut käyttöönsä ESR-työllistämisrahat, todennäköisesti alkaen. Vuoden 2015 alusta tuli voimaan laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Lain toimeenpanoaikaa on koko tämä vuosi. Kajaanin kaupunki, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kainuun TE-toimisto ja Kelan Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri allekirjoittivat aiesopimuksen yhteistoiminnasta Kainuun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämiseksi. Lopullinen yhteistyösopimus pyritään solmimaan mennessä, ja siihen voivat tulla mukaan halutessaan sopijaosapuoliksi Kainuun sote kuntayhtymän jäsenkunnat ja Puolangan kunta. Kaupunki rekrytoi työllisyysasiantuntijan, joka toimii myös Kainuun Typ-palvelun järjestämistä johtavana henkilönä (Typ-johtajana) monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän ensimmäisen toimikauden ajan ( ). Valittu henkilö aloittaa tehtävässä Työmarkkinatuen rahoitusvastuuseen tuli muutos alkaen. Kunnat maksavat vastedes puolet sellaisten työttömien työmarkkinatuesta, jotka ovat saaneet sitä työttömyyden perusteella päivää ja 70 % vähintään 1000 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuesta. Muutoksen johdosta kaupungin maksuosuus työmarkkinatuesta nousi voimakkaasti. Maksuosuuden piirissä oli alkuvuoden aikana keskimäärin 588 henkilöä, kun heitä oli vuoden 2014 lopussa 394 henkilöä. Kelalle maksettiin työmarkkinatukimaksuja ajalla yhteensä euroa, joka on euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Kesätyösetelejä arvoltaan 270,00 euroa myönnettiin 280 peruskoulun 9-luokkalaiselle ja 379 toisen asteen opiskelijalle. Kainuun liitto maksaa toisen asteen 1. vuosikurssin opiskelijoiden kesätyösetelit, joita on yhteensä noin

22 Keskushallinto: Hallinnon tukipalvelujen vaihtoehtoisten tuottamistapojen selvittämiseksi on aloitettu taloushallinnon selvitysprojekti kuntien omistaman Taitoa Oy:n kanssa. Selvitystyö valmistuu ja päätökset sen pohjalta tehdään syksyllä. Hankintatoiminnan kehittäminen yhteistyössä Kainuun Soten kanssa ei toteudu. Kainuun Sote keskittyy oman toimintansa kehittämiseen. Kaupunki parantaa omaa hankintaosaamistaan kouluttautumisella ja toimintojen kehittämisellä. Hankintarenkaan yhteistyösopimus uudistetaan kuntien ja kuntayhtymien kanssa ja suoritettava korvaus määritellään vastaamaan aiheutuvia, todellisia kustannuksia. M-Files asianhallintajärjestelmän käyttöönotto luo edellytykset sähköiseen kokoushallintaan siirtymiselle. Tavoitteena on aloittaa siirtyminen vaiheittain vuoden 2016 aikana. Työ asiakkuudenhallinnan määrittelystä ja toimintamallin kehittämisestä on aloitettu. Talouden tasapainottamisohjelman ja henkilöstösuunnitelman toimenpiteet, onnistumiset ja haasteet: Kaupunginhallituksen määrärahat vuodelle 2015 on valmisteltu aiempien vuosien eli talouden tasapainottamisohjelman 2010 tasossa. Tapahtumiin varattu määräraha on pienempi kuin aiempina vuosina. Henkilöstöä lisätty työllisyydenhoidon alueelle; vastaavasti muualta eläköitymisen kautta henkilöstömäärä vähenee. Tavoitteet saavutetaan. Kaupunginjohtaja Jari Tolonen 20

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.5. klo 9.00 Työttömyys pysytteli kuussa kutakuinkin vuoden takaisella tasolla Kainuussa Työvoiman kysyntä piristyi selvästi,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin NÄKYMIÄ 2015 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2015 Julkistettavissa 24.2.2015 klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin Kainuussa työttömyyden kehitys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.8. klo 9.00 Uutta työvoimaa tarvitaan Kainuussa niukasti Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kuussa lähes kolmanneksen vuoden takaisesta

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 Kaupunginhallitus 23.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 31.8.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 8 Verotulot...8

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.7. klo 9.00 Uuden työvoiman tarve hiipui selvästi kuussa Kainuussa Lomautukset ja oppilaitoksista valmistuneet kohottivat työttömyyttä

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI LOKAKUU 215 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-lokakuussa 215 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj. euroa (1,2 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.1.2016 klo 9.00 Piristynyt työvoiman kysyntä laski työttömyyttä viime vuonna Vuosi päättyi työllisyyden suhteen myönteisiin

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 Lahden kaupunki Talous ja henkilöstö Henkilöstön määrä vähentynyt vuoden takaisesta Toimialojen ennuste talousarvioon nähden Toimintatulot talousarvion mukaiset

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot