TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI"

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI Kaupunginhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö Talous... 1 Verotulot Verotulot Ansio- ja pääomaverotulot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Valtionosuudet Toteutumisvertailut Kaupungin talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Toimialat Kaupunginhallituksen toimiala Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun pelastuslaitos -toimiala 24 Liikelaitokset Kajaanin Kaupunginteatteri liikelaitos Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Tytäryhteisöt Kajaanin Elokuvakeskus Oy Kajaanin Teknologiakeskus Oy Measurepolis Development Oy Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan Palvelukeskus Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy Loiste Oy Kajaanin Lämpö Oy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.39 Kaupunginhallitus

3 Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö Talous Yleistä Taloustiedot on esitetty peruskunnan osalta. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos pysyi alhaalla koko alkuvuoden. Muutos oli huhtikuussa -0,2 prosenttia. Maaliskuussa inflaatio oli -0,1 prosenttia. Huhtikuussa kuluttajahintoja nostivat vuodessa eniten vuokrien, hoitovastikkeiden ja tupakan kallistuminen. Laskua edellisvuoteen verrattuna oli polttonesteiden, korkojen, omakotitalokiinteistöjen sekä käytettyjen autojen kuluttajahinnoissa. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli huhtikuussa 0,0 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli huhtikuussa -0,1 prosenttia. Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin. (Lähde Tilastokeskus ) 1

4 Kainuun ELY-keskuksen maaliskuun työllisyyskatsauksen mukaan yli kaksi ja puoli vuotta kestänyt Kainuun työttömyyden kasvu on taittunut. Työttömyyden kehityksessä suunnan muuttaminen tapahtuu usein hitaasti, joten on odotettavissa, että työttömyys pysyy korkealla vielä ainakin alkuvuoden. Kainuun työttömyydessä on nähtävissä selvästi käänne parempaan. Maaliskuussa työttömien työnhakijoiden määrä väheni vuoden takaisten lukemien alle. Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa myös yhä selvemmin koko maan kehityksestä, sillä koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä pysytteli edelleen keskimäärin lähes 10 % vuoden takaista korkeammalla. Kainuun alueen kuntakohtaisesta tarkastelusta ilmenee, että työttömyys väheni eniten Ristijärvellä ja Sotkamossa ja vastaavasti kasvoi eniten Suomussalmella ja Puolangalla. Lomautukset vähenivät Kainuussa jopa 16 % vuoden takaisesta, kun koko maassa lomautukset kasvoivat lähes 10 %. Kainuun työ- ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun lopussa työtöntä työnhakijaa. Se on 175 vähemmän kuin helmikuussa ja 76 vähemmän kuin vuosi sitten. Maaliskuussa TE toimistoon ilmoitettiin 480 uutta työpaikkaa. Se on 15 enemmän kuin helmikuussa, mutta kuitenkin vielä 60 vähemmän kuin vuosi sitten. Uusia työntekijöitä tarvittiin eniten ammattiryhmissä asiantuntijat sekä palvelu- ja myyntityöntekijät. Pitkästä aikaa avoimia työpaikkoja oli nyt myös rakennus-, korjaus ja valmistustyöntekijöille. Myös nuorisotyöttömyyden kehityksessä Kainuun tilanne on muuta maata valoisampi. Kainuussa nuorisotyöttömyys pysytteli vuoden takaisella tasolla. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 707. Koko maassa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 12 % enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on ongelmallinen sekä Kainuussa että koko maassa. Maaliskuussa pitkäaikaistyöttömiä oli Kainuussa jopa 15 % enemmän kuin vuosi sitten. Kainuun työttömistä jo yli neljännes on pitkäaikaistyöttömiä. Tilannetta vaikeuttaa erityisesti se, että pitkäaikaistyöttömistä 600 eli lähes 40 % on ollut yhtäjaksoisesti jo yli kaksi vuotta työttömänä. 2

5 (Lähde Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu ) 3

6 Tilastokeskuksen julkistama Kainuun ennakkoväkiluku oli maaliskuun lopussa Kajaanin asukasluku oli maaliskuun lopussa Alla olevaan taulukkoon on koottu Kainuun kuntien väkiluvun muutokset vuoden alusta lukien. Kunta Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Ennakkoväki-luku Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala KAINUU Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot kehittyivät tarkastelukaudella hivenen budjetoitua paremmin. Tarkastelukauden jaksotettu toteutuma on 13,9 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 13,1 milj. euroa. Tämän hetkisen arvion mukaan toimintatuotot tulevat toteutumaan n. 0,6 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Toimintakulut ovat toteutuneet tarkastelukaudella talousarviota korkeampina. Suurimmat poikkeamat ovat henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Toimintakulujen jaksotettu toteutuma oli yhteensä 80,6 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 79,0 milj. euroa. Tarkastelujaksolla henkilöstökulujen toteutuma oli 19,0 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 18,6 milj. euroa. Tarkastelujaksolla henkilöstökulut ylittivät budjetoidun summan n. 0,3 miljoonalla eurolla. Tämän hetkisen arvion mukaan henkilöstökulut tulevat ylittymään n. 0,6 milj. euroa. Palvelujen ostot ovat toimintakuluista suurin menoerä. Tarkastelujaksolla palvelujen ostot toteutuivat 49,4 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 48,7 miljoonaa euroa. Toimintakate oli tarkastelukaudella 66,6 miljoonaa euroa, kun se vastaavana aikana edellisenä vuotena oli 65,9 miljoonaa euroa. Toimintakate on heikentynyt 1,1 %, toimintakatteen odotetaan heikkenevän loppuvuotta kohti. 4

7 Verorahoitus Rahoitustuotot ja kulut Alkuvuoden verotilitykset ovat kertyneet tarkastelujaksolla lähes jaksotetun talousarvion mukaisina. Verotulojen kertymä huhtikuun loppuun mennessä oli 47,3 miljoonaa euroa (47,1 miljoonaa euroa). Ansiotuloverot ovat kehittyneet talousarvion mukaisina, yhteisöverotuotto on toteutunut koko alkuvuoden hieman talousarviota alhaisempana. Huhtikuussa päivitetyn kuntakohtaisen veroennusteen mukaan verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarviota alhaisempana. Poikkeaman arvioidaan olevan 2,0 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Tästä ansiotuloverojen osuus on 1,4 M ja yhteisöveron osuus 0,6 M. Kuntaliitto on päivittänyt verotuksen tilannetta, ja tämän hetkisen tilanteen mukaan sekä ansiotulo- että yhteisöveroja on kertymässä aiempia ennusteita enemmän. Näitä tietoja ei ole vielä viety kuntakohtaisiin ennusteisiin. Tarkempaa tietoa tilanteesta saadaan kesäkuussa Yhteisöveron osalta Kuntaliitto antoi erikseen päivitystietoa ja niiden perusteella Kajaanin yhteisövero-osuus ei olisi jäämässä budjetista kuin 0,1 M. Verotulojen kertymää seurataan kuukausittain ja ennusteeseen tehtävistä tarkennuksista informoidaan luottamushenkilöitä säännöllisesti. Elokuun osavuosiraportoinnin yhteydessä nähtäneen jo kohtuullisen tarkasti koko vuoden ennuste. Valtionosuuksia on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä peruskunnan osalta 21,9 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin summa oli 21,2 miljoonaa euroa. Tarkastelujaksolla rahoitustuottoja on talousarviossa ennustettu kertyvän 0,9 miljoonaa euroa. Loiste Oy on maksanut kaupungille korkotuottoja alkuvuoden aikana 0,8 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen odotetaan toteutuvan hivenen budjetoitua korkeampina. Yleinen korkotaso on pysynyt vakaana tarkastelukaudella. Korkokulujen toteutuma tarkastelujaksolla oli 0,4 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin toteutuma oli 0,5 miljoonaa euroa. Vuosikate Vuoden 2015 talousarviossa vuosikate on 7,6 miljoonaa euroa. Tarkastelujakson talousarviossa vuosikate on 3,7 miljoonaa euroa ja toteutuma 3,0 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana vuosikate oli 2,6 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos Tarkastelujakson tilikauden tulos on 0,04 miljoonaa euroa negatiivinen. Koko vuoden tilikauden tuloksen arviointi on vuoden ensimmäisen kolmanneksen perusteella hankalaa. Verotulojen kertymä saattaa jäädä budjetoitua alhaisemmaksi. Valtionosuuksia kertyy 5

8 Investoinnit hivenen ennustettua enemmän. Alustava, huhtikuun lopun tilanteen mukainen arvio on, että tulos jää n. 3,7 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Sote kuntayhtymän mahdollista alijäämää ei ole huomioitu tuloksen arvioinnissa. Kaupungin investointihankkeisiin on varattu talousarviossa menoihin 20,7 miljoonaa euroa ja tuloihin 0,3 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olisivat 20,4 miljoonaa euroa. Tarkastelujaksolla investointimenot toteutuivat 0,7 miljoonaa euroa. Investointien toteuttaminen on lähtenyt rauhallisesti liikkeelle. Tarkastelujakson perusteella ei tarkkaa arviota investointien kokonaistoteutumasta voida sanoa. Investointeihin varatut määrärahat kuitenkin riittävät. Investointien toteutuminen on esitetty erillisessä investointitaulukossa. Lainat Kaupungin maksuvalmius on pysynyt alkuvuoden kireänä mutta vakaana. Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu vuoden 2015 puolella. Lyhytaikaista lainaa on nostettu 5,0 miljoonaa euroa ja tililimiittiä oli käytössä tarkastelujakson lopussa 2,7 miljoonaa euroa. Vanhoja lainoja on lyhennetty tarkastelujaksolla koko kaupungin tasolla 4,5 miljoonaa euroa. Maksuvalmiutta parantaa konsernitili. Vuoden alussa kaupungilla oli lainaa 70,4 miljoonaa euroa, josta liikelaitoksilla 7,3 miljoonaa euroa. Tarkastelukauden lopussa kaupungilla oli lainaa 72,7 miljoonaa euroa, josta liikelaitoksilla 6,9 miljoonaa euroa. Peruskunnan puolella pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 4,1 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus päättää 25,0 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan nostosta kokouksessaan Kajaanin kaupungin lainakanta Peruskunta yht. Liikelaitokset Kaupunki yhteensä 6

9 Kajaanin kaupungin tytäryhteisöjen lainakanta Kajaanin Teknologiakeskus Loiste Oy Kajaanin Pietari Talousjohtaja Juha Huotari 7

10 Henkilöstö Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset korotukset vuonna 2015 Korotukset käytetään: - työaikaluvun jaksotyöaikamääräysten uudistamiseen - palkkahinnoitteluliitteiden 1, 2, 7 ja 8 uudistamiseen - eräiden palkkahinnoittelukohtien peruspalkkojen korottamiseen palkkahinnoitteluliitteissä 4 ja 5 - omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtojen muutokseen Kustannusvaikutus on keskimäärin 0,3 % KVTES:n palkkasummasta. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukainen yleiskorotus Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan lukien 0,4 % suuruisella yleiskorotuksella. Vastaavasti korotetaan myös hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen ala- ja ylärajoja. Myös euromääräisiä tuntiopettajien tuntipalkkioita korotetaan 0,4 %:lla. Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset Palkkoja tarkistetaan lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka kustannusvaikutus on 0,3 %. Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkantarkistukset Palkantarkistus toteutetaan paikallisena järjestelyeränä, jonka suuruus on 0,29 % TS:n palkkasummasta. Korotusten yhteisvaikutus vuositasolla Korotusten yhteisvaikutus vuositasolla tulee olemaan Kajaanin kaupungin osalta noin 0,3 miljoonaa euroa. 8

11 HTV 2 TILASTO Tammikuu - huhtikuu 2015 Vakituiset, määräaikaiset ja työllistetyt yhteensä Tammikuu - huhtikuu 2014 Vakituiset, määräaikaiset ja työllistetyt yhteensä Tulosalueittain Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Kaupunginhallitus, projektit 3,01 3,01 2,01 Keskushallinto 46,41 5,23 1,52 53,16 47,51 Maahanmuuttajapalvelut 14,63 1,67 16,30 17,98 Varhaiskasvatus 256,07 52,29 29,30 337,66 326,40 Perusopetus 298,36 79,57 3,10 381,03 371,14 Kulttuuripalvelut 44,41 2,03 0,85 47,29 46,57 Kaukametsä 44,50 89,21 0,24 133,95 129,18 Liikunta- ja nuorisopalvelut 7,70 6,22 13,92 13,02 Maankäyttö-, suunnittelu- ja viraomaistulosalue 35,65 1,49 37,14 29,23 Kunnallistekniikka- ja liikunta 72,37 3,83 2,49 78,69 69,20 Tilakeskus 46,02 3,19 49,21 69,84 Kainuun pelastuslaitos 57,21 13,05 70,26 71,69 Tukityöllistäminen 0,64 26,34 26,98 21,14 Kaupunki yhteensä 926,34 258,42 63, , ,90 Kajaanin Vesi -liikelaitos 17,58 0,94 18,52 19,13 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 165,59 55,78 4,38 225,75 214,01 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 35,25 14,52 0,84 50,61 48,42 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos *) 341,31 87,81 1,40 430,52 480,52 Liikelaitokset yhteensä 559,73 159,05 6,62 725,40 762,09 Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä 1 486,07 417,47 70, , ,99 Organisaatiomuutoksia aloitti Seminaarin päiväkoti Kalatalouspalvelut siirtyi keskushallinnosta kunnallistekniikan liikunta -yksikköön neljä henkilöä siirtyi perusopetus yhteiset menot -yksiköstä keskushallintoon organisaatiomuutoksia ympäristöteknisellä toimialalla, osa henkilöstöstä vaihtoi tulosyksikköä tai tulosaluetta Henkilöstöpäällikkö Pekka Sivonen 9

12 Verotulot Verotulot 1000 euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP2012 TP 2013 TOT2014 TA % TP 2012 TP 2013 TOT2014 TA % tammi , ,8 helmi , ,2 maalis , ,8 huhti , ,1 touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä ,0 Budjettitavoite Toteutuma-% 103,2 100,7 34,5 10

13 Ansio- ja pääomaverotulot ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP 2013 TP 2014 TOT2015 TA % TP 2013 TP 2014 TOT2015 TA % tammi , ,7 helmi , ,0 maalis , ,0 huhti , ,3 touko , ,0 kesä , ,0 heinä , ,0 elo , ,0 syys , ,0 loka , ,0 marras ,0 joulu , ,0 Yhteensä ,5 Budjettitavoite Toteutuma-% 100,2 99,6 37,2 11

14 Kiinteistöverot KIINTEISTÖVEROT euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP 2013 TP 2014 TOT2015 TA % TP 2013 TP 2014 TOT2015 TA % tammi , ,3 helmi , ,6 maalis , ,1 huhti , ,8 touko , ,0 kesä , ,0 heinä , ,0 elo ,0 syys , ,0 loka , ,0 marras , ,0 joulu , ,0 YHTEENSÄ Budjettitavoite Toteutuma-% 102,3 102,6 0,1 12

15 Yhteisöverot YHTEISÖVEROT euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP 2013 TP 2014 TOT2015 TA % TP 2013 TP 2014 TOT2015 TA % tammi , ,2 helmi , ,0 maalis , ,2 huhti , ,6 touko , ,0 kesä , ,0 heinä , ,0 elo , ,0 syys , ,0 loka , ,0 marras ,0 joulu , ,0 YHTEENSÄ ,8 Budjettitavoite Toteutuma-% 109,2 106,8 28,2 13

16 Valtionosuudet Valtionosuudet VALTIONOSUUDET euroa Kuukausittain Vuosikertymä netto Teatteri TA-TOT POIKK. netto TA-TOT POIKK. Koutuusliike Kuukausi TP 2013 TOT 2014 TOT 2015TOT 2015 TA % TP 2013 TP 2014 TOT 2015 TA % tammi , ,0 helmi , ,0 maalis , ,0 huhti , ,0 touko , ,0 kesä , ,0 heinä , ,0 elo , ,0 syys loka marras joulu Yhteensä ,3 Budjettitavoite Toteutuma-% 105,3 105,1 67,5 14

17 Toteutumisvertailut TALOUS 1000 TA Muutosten jälkeen 2015 TA muut.jälk Tot TA 1-4- tot Ennuste 2015 TOT Tot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot T O I M I N T A T U O T O T VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Sote kuntayhtymä (Kuel ja Varhe) Palvelujen ostot Sote ja Kainuun liitto Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut T O I M I N T A K U L U T T O I M I N T A K A T E Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut V U O S I K A T E Poistot ja arvonalentumiset T I L I K A U D E N T U L O S Rahastojen ja varausten muutos T I L I K A U D E N YLI-/ALIJÄÄMÄ

18 Investointiosan toteutumisvertailu Investointiosa 2015 Sitovuustaso on toimielintaso (maa- ja vesialueet, talonrakennus ja kiinteät rakenteet ja laitteet omina sitovuustasoina). Määrärahat euroina - investointiraja euroa Alkuperäinen TA muutos TA TA Muutettu Toteutuma Hankeryhmä/hanke Poikkeama MAA- JA VESIALUEET Tulot Menot Nettomenot RAKENNUKSET Talonrakennus, peruskorjaus ja uudisrakentaminen,sitovuutaso hankekohtainen > t Hauhola - Lehtikangas-monitoimikeskus Talonrakennus, peruskorjaus < t valtionavut MUUT RAKENNUSHANKKEET Pihatyöt ja pintavesitekniikka Sisäilma- ja vesikattokorjaukset Kiinteistöjen sähkölaitteet ja energiatalous Käyttötarkoituksen muutokset Keittiölaitteiden uusiminen Rakennusautomaatio valtionavut Myydyt rakennukset 0 Ostetut rakennukset 0 TULOT Valtionavut Myynnit RAKENNUKSET YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Suunnittelu ja tutkimus myyntituotot 0 Kunnallistekniikan rakentaminen tulot 0 0 Urheilu- ja ulkoilualueet, satamat valtionavut Sillat Parempi kaupunkikeskusta 0 Kaupunkikeskustan kehittäminen tulot 0 TULOT 0 Valtionavut Myynnit 0 0 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ 0 Tulot Menot Nettomenot

19 Hankeryhmä/hanke Alkuperäinen TA TA muutos Muutettu TA Toteutuma Poikkeama YMPÄRISTÖTEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot IRTAIN OMAISUUS KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus SIVISTYSTOIMIALA Varhaiskasvatus Perusopetus Kirjasto Kongressikeskus Musiikkiopisto Kaukametsä YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaist Kunnallistekniikka ja liikunta Tilakeskus KAINUUN PELASTUSLAITOS Kainuun pelastuslaitos valtionavut 0 IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ Tulot 0 Menot Nettomenot RAHOITUSARVOPAPERIT Osakkeet ja osuudet Myynti Hankinta Nettomenot INVESTOINNIT YHTEENSÄ 0 Tulot Menot Nettomenot

20 Toimialat Kaupunginhallituksen -toimiala TALOUS 1000 Kaupunginhallituksen toimiala TA muut.jälk Tot TA tot TA Muutosten jälkeen 2015 TA 2015 toteutumaennuste MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT T O I M I N T A T U O T O T VALMISTUS OMAAN KÄYTT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT T O I M I N T A K U L U T T O I M I N T A K A T E Henkilöstö, Htv 2 77,5 72,5 77,5 TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden 2015 toteutumisarviossa. Kaupunginhallitus: Kasvua Kainuuseen hanke on käynnistynyt hyvin ja saanut runsaasti yritysasiakkaita. Hankkeessa tehdään luotettava kasvuyritysmittari. Elinkeino-ohjelman toteutus on alkanut. Hankintaasiamiespalvelu jatkuu vakiintuneena hankintatoimen palveluna, Toisen asteen koulutuksen toimilupa- ja toimipaikkaverkko jatkuu entisellään. KAMK:n vetovoima hakijamäärillä mitattuna parani edellisestä vuodesta ja maakunnan ulkopuolelta hakeneiden osuus oli yhtä suuri kuin aiemmin. Toisen asteen koulutusta ja ammattikorkeakoulua molempia tulee todennäköisesti koskemaan uuden hallituksen julkisen talouden leikkaukset. Kainuu Connection rekrytointiyhteistyötapahtumat järjestetään Helsingissä ja Oulussa. Kajaanin reittilennot siirtyvät toukokuun alussa Finnairin kotimaan lennoiksi. Samalla vuorotiheys kasvaa erityisesti lauantaivuorojen alkaessa uusina vuoroina. Maantie- ja rautatieyhteyksien kaupunkistrategian tavoitteet on viety edunvalvontaan uuteen hallitusohjelmaan ja seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon tähdäten. Yrittäjien kanssa yhdessä toteutettavan maineohjelman valmistelua jatketaan yritysten toimialaryhmissä käydyn ensimmäisen valmistelukierroksen tulosten perusteella. Kajaanin matkailun Master Planin ensimmäiset toimenpiteet on käynnistetty. 18

21 Työllisyyden hoito Raportointijaksolla palkkatuella työllistettyjä oli keskimäärin 73 henkilöä kuukaudessa (63,8 htv). Erityisesti velvoitetyöllistettyjä työllistettiin aikaisempaa enemmän. Heitä oli työssä 24 henkilöä. Varhaiskasvatuksen palveluksessa oli 28 nuorta päiväkotiharjoittelijan tehtävissä. Pitkäaikaistyöttömiä työllistettiin 13 henkilöä ja toukokuun alussa aloittaa vielä 14 pitkäaikaistyötöntä työsuhteen puisto- ja kunnossapitotehtävissä. Kainuun TE-toimiston käytettävissä oleva määräraha palkkatuen myöntämiseen on käytetty kokonaan. Tällä hetkellä TE-toimisto pystyy myöntämään palkkatukea vain velvoitetyöllistettyjen työllistämiseen. Jos Kainuun TE-toimisto ei saa lisämäärärahaa työllistämiseen, loppuvuoden aikana kaupungin palkkatukityöllistettyjen määrä tulee rajusti laskemaan. Kumppaniksi ry:n Kajaanin työpajalla valmentautujia oli 113, joista nuoria alle 30-vuotiaita oli 55 (48,7 %). Työpajatoimintaa koskevan sopimuksen (150 asiakasta, joista nuoria 75) tavoite tullaan saavuttamaan. Työllisyyden hoidon kuntakokokeilun työhön valmentajalla oli alkuvuoden aikana 76 asiakasta, joista jossakin toimenpiteessä oli 42 asiakasta. Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishanke (Kajaanin Välke) sai ESR-rahoituksen ajalle Hankkeeseen palkattiin kaupungin työsuhteeseen projektipäällikkö/palvelukoordinaattori ja osa-aikainen projektisihteeri. Hankkeessa mukana oleviin yhdistyksiin rekrytoitiin myös hankevastaavat. Asiakastyö on käynnistynyt, mutta hankkeeseen voidaan työllistää palkkatuella työllistettyjä vasta sen jälkeen, kun Kainuun TE-toimisto on saanut käyttöönsä ESR-työllistämisrahat, todennäköisesti alkaen. Vuoden 2015 alusta tuli voimaan laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Lain toimeenpanoaikaa on koko tämä vuosi. Kajaanin kaupunki, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kainuun TE-toimisto ja Kelan Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri allekirjoittivat aiesopimuksen yhteistoiminnasta Kainuun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämiseksi. Lopullinen yhteistyösopimus pyritään solmimaan mennessä, ja siihen voivat tulla mukaan halutessaan sopijaosapuoliksi Kainuun sote kuntayhtymän jäsenkunnat ja Puolangan kunta. Kaupunki rekrytoi työllisyysasiantuntijan, joka toimii myös Kainuun Typ-palvelun järjestämistä johtavana henkilönä (Typ-johtajana) monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän ensimmäisen toimikauden ajan ( ). Valittu henkilö aloittaa tehtävässä Työmarkkinatuen rahoitusvastuuseen tuli muutos alkaen. Kunnat maksavat vastedes puolet sellaisten työttömien työmarkkinatuesta, jotka ovat saaneet sitä työttömyyden perusteella päivää ja 70 % vähintään 1000 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuesta. Muutoksen johdosta kaupungin maksuosuus työmarkkinatuesta nousi voimakkaasti. Maksuosuuden piirissä oli alkuvuoden aikana keskimäärin 588 henkilöä, kun heitä oli vuoden 2014 lopussa 394 henkilöä. Kelalle maksettiin työmarkkinatukimaksuja ajalla yhteensä euroa, joka on euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Kesätyösetelejä arvoltaan 270,00 euroa myönnettiin 280 peruskoulun 9-luokkalaiselle ja 379 toisen asteen opiskelijalle. Kainuun liitto maksaa toisen asteen 1. vuosikurssin opiskelijoiden kesätyösetelit, joita on yhteensä noin

22 Keskushallinto: Hallinnon tukipalvelujen vaihtoehtoisten tuottamistapojen selvittämiseksi on aloitettu taloushallinnon selvitysprojekti kuntien omistaman Taitoa Oy:n kanssa. Selvitystyö valmistuu ja päätökset sen pohjalta tehdään syksyllä. Hankintatoiminnan kehittäminen yhteistyössä Kainuun Soten kanssa ei toteudu. Kainuun Sote keskittyy oman toimintansa kehittämiseen. Kaupunki parantaa omaa hankintaosaamistaan kouluttautumisella ja toimintojen kehittämisellä. Hankintarenkaan yhteistyösopimus uudistetaan kuntien ja kuntayhtymien kanssa ja suoritettava korvaus määritellään vastaamaan aiheutuvia, todellisia kustannuksia. M-Files asianhallintajärjestelmän käyttöönotto luo edellytykset sähköiseen kokoushallintaan siirtymiselle. Tavoitteena on aloittaa siirtyminen vaiheittain vuoden 2016 aikana. Työ asiakkuudenhallinnan määrittelystä ja toimintamallin kehittämisestä on aloitettu. Talouden tasapainottamisohjelman ja henkilöstösuunnitelman toimenpiteet, onnistumiset ja haasteet: Kaupunginhallituksen määrärahat vuodelle 2015 on valmisteltu aiempien vuosien eli talouden tasapainottamisohjelman 2010 tasossa. Tapahtumiin varattu määräraha on pienempi kuin aiempina vuosina. Henkilöstöä lisätty työllisyydenhoidon alueelle; vastaavasti muualta eläköitymisen kautta henkilöstömäärä vähenee. Tavoitteet saavutetaan. Kaupunginjohtaja Jari Tolonen 20

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2015

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö 1.1. 31.8.2015...1 Talous... 1 Verotulot 2012 2015...8 Verotulot... 8 Ansio- ja pääomaverotulot...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.5. klo 9.00 Työttömyys pysytteli kuussa kutakuinkin vuoden takaisella tasolla Kainuussa Työvoiman kysyntä piristyi selvästi,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin NÄKYMIÄ 2015 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2015 Julkistettavissa 24.2.2015 klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin Kainuussa työttömyyden kehitys

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 Kaupunginhallitus 23.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 31.8.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 8 Verotulot...8

Lisätiedot

Talousraportti 6/ Väestö

Talousraportti 6/ Väestö 1 (6) Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 591 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 510, Nurmeksessa 7 828 ja Valtimolla 2 253 asukasta. Juuassa asui 4 911 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin merkittävät panokset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Talousraportti 10/ Väestö

Talousraportti 10/ Väestö 1 (6) Väestö Syyskuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 391 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 378, Nurmeksessa 7 779 ja Valtimolla 2 234 asukasta. Juuassa asui 4 848 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot