TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI"

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI Kaupunginhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö Talous... 1 Verotulot Verotulot Ansio- ja pääomaverotulot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Valtionosuudet Toteutumisvertailut Kaupungin talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Toimialat Kaupunginhallituksen toimiala Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun pelastuslaitos -toimiala 24 Liikelaitokset Kajaanin Kaupunginteatteri liikelaitos Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Tytäryhteisöt Kajaanin Elokuvakeskus Oy Kajaanin Teknologiakeskus Oy Measurepolis Development Oy Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan Palvelukeskus Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy Loiste Oy Kajaanin Lämpö Oy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.39 Kaupunginhallitus

3 Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö Talous Yleistä Taloustiedot on esitetty peruskunnan osalta. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos pysyi alhaalla koko alkuvuoden. Muutos oli huhtikuussa -0,2 prosenttia. Maaliskuussa inflaatio oli -0,1 prosenttia. Huhtikuussa kuluttajahintoja nostivat vuodessa eniten vuokrien, hoitovastikkeiden ja tupakan kallistuminen. Laskua edellisvuoteen verrattuna oli polttonesteiden, korkojen, omakotitalokiinteistöjen sekä käytettyjen autojen kuluttajahinnoissa. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli huhtikuussa 0,0 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli huhtikuussa -0,1 prosenttia. Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin. (Lähde Tilastokeskus ) 1

4 Kainuun ELY-keskuksen maaliskuun työllisyyskatsauksen mukaan yli kaksi ja puoli vuotta kestänyt Kainuun työttömyyden kasvu on taittunut. Työttömyyden kehityksessä suunnan muuttaminen tapahtuu usein hitaasti, joten on odotettavissa, että työttömyys pysyy korkealla vielä ainakin alkuvuoden. Kainuun työttömyydessä on nähtävissä selvästi käänne parempaan. Maaliskuussa työttömien työnhakijoiden määrä väheni vuoden takaisten lukemien alle. Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa myös yhä selvemmin koko maan kehityksestä, sillä koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä pysytteli edelleen keskimäärin lähes 10 % vuoden takaista korkeammalla. Kainuun alueen kuntakohtaisesta tarkastelusta ilmenee, että työttömyys väheni eniten Ristijärvellä ja Sotkamossa ja vastaavasti kasvoi eniten Suomussalmella ja Puolangalla. Lomautukset vähenivät Kainuussa jopa 16 % vuoden takaisesta, kun koko maassa lomautukset kasvoivat lähes 10 %. Kainuun työ- ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun lopussa työtöntä työnhakijaa. Se on 175 vähemmän kuin helmikuussa ja 76 vähemmän kuin vuosi sitten. Maaliskuussa TE toimistoon ilmoitettiin 480 uutta työpaikkaa. Se on 15 enemmän kuin helmikuussa, mutta kuitenkin vielä 60 vähemmän kuin vuosi sitten. Uusia työntekijöitä tarvittiin eniten ammattiryhmissä asiantuntijat sekä palvelu- ja myyntityöntekijät. Pitkästä aikaa avoimia työpaikkoja oli nyt myös rakennus-, korjaus ja valmistustyöntekijöille. Myös nuorisotyöttömyyden kehityksessä Kainuun tilanne on muuta maata valoisampi. Kainuussa nuorisotyöttömyys pysytteli vuoden takaisella tasolla. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 707. Koko maassa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 12 % enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on ongelmallinen sekä Kainuussa että koko maassa. Maaliskuussa pitkäaikaistyöttömiä oli Kainuussa jopa 15 % enemmän kuin vuosi sitten. Kainuun työttömistä jo yli neljännes on pitkäaikaistyöttömiä. Tilannetta vaikeuttaa erityisesti se, että pitkäaikaistyöttömistä 600 eli lähes 40 % on ollut yhtäjaksoisesti jo yli kaksi vuotta työttömänä. 2

5 (Lähde Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu ) 3

6 Tilastokeskuksen julkistama Kainuun ennakkoväkiluku oli maaliskuun lopussa Kajaanin asukasluku oli maaliskuun lopussa Alla olevaan taulukkoon on koottu Kainuun kuntien väkiluvun muutokset vuoden alusta lukien. Kunta Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Ennakkoväki-luku Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala KAINUU Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot kehittyivät tarkastelukaudella hivenen budjetoitua paremmin. Tarkastelukauden jaksotettu toteutuma on 13,9 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 13,1 milj. euroa. Tämän hetkisen arvion mukaan toimintatuotot tulevat toteutumaan n. 0,6 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Toimintakulut ovat toteutuneet tarkastelukaudella talousarviota korkeampina. Suurimmat poikkeamat ovat henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Toimintakulujen jaksotettu toteutuma oli yhteensä 80,6 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 79,0 milj. euroa. Tarkastelujaksolla henkilöstökulujen toteutuma oli 19,0 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 18,6 milj. euroa. Tarkastelujaksolla henkilöstökulut ylittivät budjetoidun summan n. 0,3 miljoonalla eurolla. Tämän hetkisen arvion mukaan henkilöstökulut tulevat ylittymään n. 0,6 milj. euroa. Palvelujen ostot ovat toimintakuluista suurin menoerä. Tarkastelujaksolla palvelujen ostot toteutuivat 49,4 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 48,7 miljoonaa euroa. Toimintakate oli tarkastelukaudella 66,6 miljoonaa euroa, kun se vastaavana aikana edellisenä vuotena oli 65,9 miljoonaa euroa. Toimintakate on heikentynyt 1,1 %, toimintakatteen odotetaan heikkenevän loppuvuotta kohti. 4

7 Verorahoitus Rahoitustuotot ja kulut Alkuvuoden verotilitykset ovat kertyneet tarkastelujaksolla lähes jaksotetun talousarvion mukaisina. Verotulojen kertymä huhtikuun loppuun mennessä oli 47,3 miljoonaa euroa (47,1 miljoonaa euroa). Ansiotuloverot ovat kehittyneet talousarvion mukaisina, yhteisöverotuotto on toteutunut koko alkuvuoden hieman talousarviota alhaisempana. Huhtikuussa päivitetyn kuntakohtaisen veroennusteen mukaan verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarviota alhaisempana. Poikkeaman arvioidaan olevan 2,0 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Tästä ansiotuloverojen osuus on 1,4 M ja yhteisöveron osuus 0,6 M. Kuntaliitto on päivittänyt verotuksen tilannetta, ja tämän hetkisen tilanteen mukaan sekä ansiotulo- että yhteisöveroja on kertymässä aiempia ennusteita enemmän. Näitä tietoja ei ole vielä viety kuntakohtaisiin ennusteisiin. Tarkempaa tietoa tilanteesta saadaan kesäkuussa Yhteisöveron osalta Kuntaliitto antoi erikseen päivitystietoa ja niiden perusteella Kajaanin yhteisövero-osuus ei olisi jäämässä budjetista kuin 0,1 M. Verotulojen kertymää seurataan kuukausittain ja ennusteeseen tehtävistä tarkennuksista informoidaan luottamushenkilöitä säännöllisesti. Elokuun osavuosiraportoinnin yhteydessä nähtäneen jo kohtuullisen tarkasti koko vuoden ennuste. Valtionosuuksia on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä peruskunnan osalta 21,9 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin summa oli 21,2 miljoonaa euroa. Tarkastelujaksolla rahoitustuottoja on talousarviossa ennustettu kertyvän 0,9 miljoonaa euroa. Loiste Oy on maksanut kaupungille korkotuottoja alkuvuoden aikana 0,8 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen odotetaan toteutuvan hivenen budjetoitua korkeampina. Yleinen korkotaso on pysynyt vakaana tarkastelukaudella. Korkokulujen toteutuma tarkastelujaksolla oli 0,4 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin toteutuma oli 0,5 miljoonaa euroa. Vuosikate Vuoden 2015 talousarviossa vuosikate on 7,6 miljoonaa euroa. Tarkastelujakson talousarviossa vuosikate on 3,7 miljoonaa euroa ja toteutuma 3,0 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana vuosikate oli 2,6 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos Tarkastelujakson tilikauden tulos on 0,04 miljoonaa euroa negatiivinen. Koko vuoden tilikauden tuloksen arviointi on vuoden ensimmäisen kolmanneksen perusteella hankalaa. Verotulojen kertymä saattaa jäädä budjetoitua alhaisemmaksi. Valtionosuuksia kertyy 5

8 Investoinnit hivenen ennustettua enemmän. Alustava, huhtikuun lopun tilanteen mukainen arvio on, että tulos jää n. 3,7 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Sote kuntayhtymän mahdollista alijäämää ei ole huomioitu tuloksen arvioinnissa. Kaupungin investointihankkeisiin on varattu talousarviossa menoihin 20,7 miljoonaa euroa ja tuloihin 0,3 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olisivat 20,4 miljoonaa euroa. Tarkastelujaksolla investointimenot toteutuivat 0,7 miljoonaa euroa. Investointien toteuttaminen on lähtenyt rauhallisesti liikkeelle. Tarkastelujakson perusteella ei tarkkaa arviota investointien kokonaistoteutumasta voida sanoa. Investointeihin varatut määrärahat kuitenkin riittävät. Investointien toteutuminen on esitetty erillisessä investointitaulukossa. Lainat Kaupungin maksuvalmius on pysynyt alkuvuoden kireänä mutta vakaana. Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu vuoden 2015 puolella. Lyhytaikaista lainaa on nostettu 5,0 miljoonaa euroa ja tililimiittiä oli käytössä tarkastelujakson lopussa 2,7 miljoonaa euroa. Vanhoja lainoja on lyhennetty tarkastelujaksolla koko kaupungin tasolla 4,5 miljoonaa euroa. Maksuvalmiutta parantaa konsernitili. Vuoden alussa kaupungilla oli lainaa 70,4 miljoonaa euroa, josta liikelaitoksilla 7,3 miljoonaa euroa. Tarkastelukauden lopussa kaupungilla oli lainaa 72,7 miljoonaa euroa, josta liikelaitoksilla 6,9 miljoonaa euroa. Peruskunnan puolella pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 4,1 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus päättää 25,0 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan nostosta kokouksessaan Kajaanin kaupungin lainakanta Peruskunta yht. Liikelaitokset Kaupunki yhteensä 6

9 Kajaanin kaupungin tytäryhteisöjen lainakanta Kajaanin Teknologiakeskus Loiste Oy Kajaanin Pietari Talousjohtaja Juha Huotari 7

10 Henkilöstö Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset korotukset vuonna 2015 Korotukset käytetään: - työaikaluvun jaksotyöaikamääräysten uudistamiseen - palkkahinnoitteluliitteiden 1, 2, 7 ja 8 uudistamiseen - eräiden palkkahinnoittelukohtien peruspalkkojen korottamiseen palkkahinnoitteluliitteissä 4 ja 5 - omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtojen muutokseen Kustannusvaikutus on keskimäärin 0,3 % KVTES:n palkkasummasta. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukainen yleiskorotus Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan lukien 0,4 % suuruisella yleiskorotuksella. Vastaavasti korotetaan myös hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen ala- ja ylärajoja. Myös euromääräisiä tuntiopettajien tuntipalkkioita korotetaan 0,4 %:lla. Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset Palkkoja tarkistetaan lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka kustannusvaikutus on 0,3 %. Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkantarkistukset Palkantarkistus toteutetaan paikallisena järjestelyeränä, jonka suuruus on 0,29 % TS:n palkkasummasta. Korotusten yhteisvaikutus vuositasolla Korotusten yhteisvaikutus vuositasolla tulee olemaan Kajaanin kaupungin osalta noin 0,3 miljoonaa euroa. 8

11 HTV 2 TILASTO Tammikuu - huhtikuu 2015 Vakituiset, määräaikaiset ja työllistetyt yhteensä Tammikuu - huhtikuu 2014 Vakituiset, määräaikaiset ja työllistetyt yhteensä Tulosalueittain Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Kaupunginhallitus, projektit 3,01 3,01 2,01 Keskushallinto 46,41 5,23 1,52 53,16 47,51 Maahanmuuttajapalvelut 14,63 1,67 16,30 17,98 Varhaiskasvatus 256,07 52,29 29,30 337,66 326,40 Perusopetus 298,36 79,57 3,10 381,03 371,14 Kulttuuripalvelut 44,41 2,03 0,85 47,29 46,57 Kaukametsä 44,50 89,21 0,24 133,95 129,18 Liikunta- ja nuorisopalvelut 7,70 6,22 13,92 13,02 Maankäyttö-, suunnittelu- ja viraomaistulosalue 35,65 1,49 37,14 29,23 Kunnallistekniikka- ja liikunta 72,37 3,83 2,49 78,69 69,20 Tilakeskus 46,02 3,19 49,21 69,84 Kainuun pelastuslaitos 57,21 13,05 70,26 71,69 Tukityöllistäminen 0,64 26,34 26,98 21,14 Kaupunki yhteensä 926,34 258,42 63, , ,90 Kajaanin Vesi -liikelaitos 17,58 0,94 18,52 19,13 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 165,59 55,78 4,38 225,75 214,01 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 35,25 14,52 0,84 50,61 48,42 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos *) 341,31 87,81 1,40 430,52 480,52 Liikelaitokset yhteensä 559,73 159,05 6,62 725,40 762,09 Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä 1 486,07 417,47 70, , ,99 Organisaatiomuutoksia aloitti Seminaarin päiväkoti Kalatalouspalvelut siirtyi keskushallinnosta kunnallistekniikan liikunta -yksikköön neljä henkilöä siirtyi perusopetus yhteiset menot -yksiköstä keskushallintoon organisaatiomuutoksia ympäristöteknisellä toimialalla, osa henkilöstöstä vaihtoi tulosyksikköä tai tulosaluetta Henkilöstöpäällikkö Pekka Sivonen 9

12 Verotulot Verotulot 1000 euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP2012 TP 2013 TOT2014 TA % TP 2012 TP 2013 TOT2014 TA % tammi , ,8 helmi , ,2 maalis , ,8 huhti , ,1 touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä ,0 Budjettitavoite Toteutuma-% 103,2 100,7 34,5 10

13 Ansio- ja pääomaverotulot ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP 2013 TP 2014 TOT2015 TA % TP 2013 TP 2014 TOT2015 TA % tammi , ,7 helmi , ,0 maalis , ,0 huhti , ,3 touko , ,0 kesä , ,0 heinä , ,0 elo , ,0 syys , ,0 loka , ,0 marras ,0 joulu , ,0 Yhteensä ,5 Budjettitavoite Toteutuma-% 100,2 99,6 37,2 11

14 Kiinteistöverot KIINTEISTÖVEROT euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP 2013 TP 2014 TOT2015 TA % TP 2013 TP 2014 TOT2015 TA % tammi , ,3 helmi , ,6 maalis , ,1 huhti , ,8 touko , ,0 kesä , ,0 heinä , ,0 elo ,0 syys , ,0 loka , ,0 marras , ,0 joulu , ,0 YHTEENSÄ Budjettitavoite Toteutuma-% 102,3 102,6 0,1 12

15 Yhteisöverot YHTEISÖVEROT euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP 2013 TP 2014 TOT2015 TA % TP 2013 TP 2014 TOT2015 TA % tammi , ,2 helmi , ,0 maalis , ,2 huhti , ,6 touko , ,0 kesä , ,0 heinä , ,0 elo , ,0 syys , ,0 loka , ,0 marras ,0 joulu , ,0 YHTEENSÄ ,8 Budjettitavoite Toteutuma-% 109,2 106,8 28,2 13

16 Valtionosuudet Valtionosuudet VALTIONOSUUDET euroa Kuukausittain Vuosikertymä netto Teatteri TA-TOT POIKK. netto TA-TOT POIKK. Koutuusliike Kuukausi TP 2013 TOT 2014 TOT 2015TOT 2015 TA % TP 2013 TP 2014 TOT 2015 TA % tammi , ,0 helmi , ,0 maalis , ,0 huhti , ,0 touko , ,0 kesä , ,0 heinä , ,0 elo , ,0 syys loka marras joulu Yhteensä ,3 Budjettitavoite Toteutuma-% 105,3 105,1 67,5 14

17 Toteutumisvertailut TALOUS 1000 TA Muutosten jälkeen 2015 TA muut.jälk Tot TA 1-4- tot Ennuste 2015 TOT Tot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot T O I M I N T A T U O T O T VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Sote kuntayhtymä (Kuel ja Varhe) Palvelujen ostot Sote ja Kainuun liitto Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut T O I M I N T A K U L U T T O I M I N T A K A T E Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut V U O S I K A T E Poistot ja arvonalentumiset T I L I K A U D E N T U L O S Rahastojen ja varausten muutos T I L I K A U D E N YLI-/ALIJÄÄMÄ

18 Investointiosan toteutumisvertailu Investointiosa 2015 Sitovuustaso on toimielintaso (maa- ja vesialueet, talonrakennus ja kiinteät rakenteet ja laitteet omina sitovuustasoina). Määrärahat euroina - investointiraja euroa Alkuperäinen TA muutos TA TA Muutettu Toteutuma Hankeryhmä/hanke Poikkeama MAA- JA VESIALUEET Tulot Menot Nettomenot RAKENNUKSET Talonrakennus, peruskorjaus ja uudisrakentaminen,sitovuutaso hankekohtainen > t Hauhola - Lehtikangas-monitoimikeskus Talonrakennus, peruskorjaus < t valtionavut MUUT RAKENNUSHANKKEET Pihatyöt ja pintavesitekniikka Sisäilma- ja vesikattokorjaukset Kiinteistöjen sähkölaitteet ja energiatalous Käyttötarkoituksen muutokset Keittiölaitteiden uusiminen Rakennusautomaatio valtionavut Myydyt rakennukset 0 Ostetut rakennukset 0 TULOT Valtionavut Myynnit RAKENNUKSET YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Suunnittelu ja tutkimus myyntituotot 0 Kunnallistekniikan rakentaminen tulot 0 0 Urheilu- ja ulkoilualueet, satamat valtionavut Sillat Parempi kaupunkikeskusta 0 Kaupunkikeskustan kehittäminen tulot 0 TULOT 0 Valtionavut Myynnit 0 0 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ 0 Tulot Menot Nettomenot

19 Hankeryhmä/hanke Alkuperäinen TA TA muutos Muutettu TA Toteutuma Poikkeama YMPÄRISTÖTEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot IRTAIN OMAISUUS KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus SIVISTYSTOIMIALA Varhaiskasvatus Perusopetus Kirjasto Kongressikeskus Musiikkiopisto Kaukametsä YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaist Kunnallistekniikka ja liikunta Tilakeskus KAINUUN PELASTUSLAITOS Kainuun pelastuslaitos valtionavut 0 IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ Tulot 0 Menot Nettomenot RAHOITUSARVOPAPERIT Osakkeet ja osuudet Myynti Hankinta Nettomenot INVESTOINNIT YHTEENSÄ 0 Tulot Menot Nettomenot

20 Toimialat Kaupunginhallituksen -toimiala TALOUS 1000 Kaupunginhallituksen toimiala TA muut.jälk Tot TA tot TA Muutosten jälkeen 2015 TA 2015 toteutumaennuste MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT T O I M I N T A T U O T O T VALMISTUS OMAAN KÄYTT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT T O I M I N T A K U L U T T O I M I N T A K A T E Henkilöstö, Htv 2 77,5 72,5 77,5 TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden 2015 toteutumisarviossa. Kaupunginhallitus: Kasvua Kainuuseen hanke on käynnistynyt hyvin ja saanut runsaasti yritysasiakkaita. Hankkeessa tehdään luotettava kasvuyritysmittari. Elinkeino-ohjelman toteutus on alkanut. Hankintaasiamiespalvelu jatkuu vakiintuneena hankintatoimen palveluna, Toisen asteen koulutuksen toimilupa- ja toimipaikkaverkko jatkuu entisellään. KAMK:n vetovoima hakijamäärillä mitattuna parani edellisestä vuodesta ja maakunnan ulkopuolelta hakeneiden osuus oli yhtä suuri kuin aiemmin. Toisen asteen koulutusta ja ammattikorkeakoulua molempia tulee todennäköisesti koskemaan uuden hallituksen julkisen talouden leikkaukset. Kainuu Connection rekrytointiyhteistyötapahtumat järjestetään Helsingissä ja Oulussa. Kajaanin reittilennot siirtyvät toukokuun alussa Finnairin kotimaan lennoiksi. Samalla vuorotiheys kasvaa erityisesti lauantaivuorojen alkaessa uusina vuoroina. Maantie- ja rautatieyhteyksien kaupunkistrategian tavoitteet on viety edunvalvontaan uuteen hallitusohjelmaan ja seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon tähdäten. Yrittäjien kanssa yhdessä toteutettavan maineohjelman valmistelua jatketaan yritysten toimialaryhmissä käydyn ensimmäisen valmistelukierroksen tulosten perusteella. Kajaanin matkailun Master Planin ensimmäiset toimenpiteet on käynnistetty. 18

21 Työllisyyden hoito Raportointijaksolla palkkatuella työllistettyjä oli keskimäärin 73 henkilöä kuukaudessa (63,8 htv). Erityisesti velvoitetyöllistettyjä työllistettiin aikaisempaa enemmän. Heitä oli työssä 24 henkilöä. Varhaiskasvatuksen palveluksessa oli 28 nuorta päiväkotiharjoittelijan tehtävissä. Pitkäaikaistyöttömiä työllistettiin 13 henkilöä ja toukokuun alussa aloittaa vielä 14 pitkäaikaistyötöntä työsuhteen puisto- ja kunnossapitotehtävissä. Kainuun TE-toimiston käytettävissä oleva määräraha palkkatuen myöntämiseen on käytetty kokonaan. Tällä hetkellä TE-toimisto pystyy myöntämään palkkatukea vain velvoitetyöllistettyjen työllistämiseen. Jos Kainuun TE-toimisto ei saa lisämäärärahaa työllistämiseen, loppuvuoden aikana kaupungin palkkatukityöllistettyjen määrä tulee rajusti laskemaan. Kumppaniksi ry:n Kajaanin työpajalla valmentautujia oli 113, joista nuoria alle 30-vuotiaita oli 55 (48,7 %). Työpajatoimintaa koskevan sopimuksen (150 asiakasta, joista nuoria 75) tavoite tullaan saavuttamaan. Työllisyyden hoidon kuntakokokeilun työhön valmentajalla oli alkuvuoden aikana 76 asiakasta, joista jossakin toimenpiteessä oli 42 asiakasta. Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishanke (Kajaanin Välke) sai ESR-rahoituksen ajalle Hankkeeseen palkattiin kaupungin työsuhteeseen projektipäällikkö/palvelukoordinaattori ja osa-aikainen projektisihteeri. Hankkeessa mukana oleviin yhdistyksiin rekrytoitiin myös hankevastaavat. Asiakastyö on käynnistynyt, mutta hankkeeseen voidaan työllistää palkkatuella työllistettyjä vasta sen jälkeen, kun Kainuun TE-toimisto on saanut käyttöönsä ESR-työllistämisrahat, todennäköisesti alkaen. Vuoden 2015 alusta tuli voimaan laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Lain toimeenpanoaikaa on koko tämä vuosi. Kajaanin kaupunki, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kainuun TE-toimisto ja Kelan Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri allekirjoittivat aiesopimuksen yhteistoiminnasta Kainuun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämiseksi. Lopullinen yhteistyösopimus pyritään solmimaan mennessä, ja siihen voivat tulla mukaan halutessaan sopijaosapuoliksi Kainuun sote kuntayhtymän jäsenkunnat ja Puolangan kunta. Kaupunki rekrytoi työllisyysasiantuntijan, joka toimii myös Kainuun Typ-palvelun järjestämistä johtavana henkilönä (Typ-johtajana) monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän ensimmäisen toimikauden ajan ( ). Valittu henkilö aloittaa tehtävässä Työmarkkinatuen rahoitusvastuuseen tuli muutos alkaen. Kunnat maksavat vastedes puolet sellaisten työttömien työmarkkinatuesta, jotka ovat saaneet sitä työttömyyden perusteella päivää ja 70 % vähintään 1000 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuesta. Muutoksen johdosta kaupungin maksuosuus työmarkkinatuesta nousi voimakkaasti. Maksuosuuden piirissä oli alkuvuoden aikana keskimäärin 588 henkilöä, kun heitä oli vuoden 2014 lopussa 394 henkilöä. Kelalle maksettiin työmarkkinatukimaksuja ajalla yhteensä euroa, joka on euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Kesätyösetelejä arvoltaan 270,00 euroa myönnettiin 280 peruskoulun 9-luokkalaiselle ja 379 toisen asteen opiskelijalle. Kainuun liitto maksaa toisen asteen 1. vuosikurssin opiskelijoiden kesätyösetelit, joita on yhteensä noin

22 Keskushallinto: Hallinnon tukipalvelujen vaihtoehtoisten tuottamistapojen selvittämiseksi on aloitettu taloushallinnon selvitysprojekti kuntien omistaman Taitoa Oy:n kanssa. Selvitystyö valmistuu ja päätökset sen pohjalta tehdään syksyllä. Hankintatoiminnan kehittäminen yhteistyössä Kainuun Soten kanssa ei toteudu. Kainuun Sote keskittyy oman toimintansa kehittämiseen. Kaupunki parantaa omaa hankintaosaamistaan kouluttautumisella ja toimintojen kehittämisellä. Hankintarenkaan yhteistyösopimus uudistetaan kuntien ja kuntayhtymien kanssa ja suoritettava korvaus määritellään vastaamaan aiheutuvia, todellisia kustannuksia. M-Files asianhallintajärjestelmän käyttöönotto luo edellytykset sähköiseen kokoushallintaan siirtymiselle. Tavoitteena on aloittaa siirtyminen vaiheittain vuoden 2016 aikana. Työ asiakkuudenhallinnan määrittelystä ja toimintamallin kehittämisestä on aloitettu. Talouden tasapainottamisohjelman ja henkilöstösuunnitelman toimenpiteet, onnistumiset ja haasteet: Kaupunginhallituksen määrärahat vuodelle 2015 on valmisteltu aiempien vuosien eli talouden tasapainottamisohjelman 2010 tasossa. Tapahtumiin varattu määräraha on pienempi kuin aiempina vuosina. Henkilöstöä lisätty työllisyydenhoidon alueelle; vastaavasti muualta eläköitymisen kautta henkilöstömäärä vähenee. Tavoitteet saavutetaan. Kaupunginjohtaja Jari Tolonen 20

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Tilinpäätös 2014 sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 6 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 6 1.2.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Tilinpäätös 2014 sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 6 1.1 Toimintakertomusta

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupungin konserni 2014 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun Pelastuslaitos

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 16.6.2008

Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 16.6.2008 Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 16.6.2008 Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2008 C:6 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Sivunvalmistus

Lisätiedot

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 11.10.2010 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2012 Tampereen kaupunki 12/2012 Tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin tulos muodostuu 29,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja 16,7 milj. euroa edellisvuotta heikommaksi.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallitus 5.4.2011 Kaupunginvaltuusto 13.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2008 Havainnekuva : Ajoneuvojen ympärivuotinen testauskeskus ARVIOINTIKERTOMUS 2008 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 2 SISÄLTÖ Tiivistelmä 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste Vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys...1 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...1 3. Olennaiset muutokset kaupungin

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot