Koonti hyvistä käytännöistä, ideoista ja toimintatavoista, mitä keskusteluissa tuli esille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koonti hyvistä käytännöistä, ideoista ja toimintatavoista, mitä keskusteluissa tuli esille."

Transkriptio

1 KANSANOPISTOPÄIVÄT Kokemuksien kahvila Näin me sen teimme Koonti hyvistä käytännöistä, ideoista ja toimintatavoista, mitä keskusteluissa tuli esille. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT OPISKELIJAT OPISTOSSA - mahdollisuus käyttää erityisopea - mahdollisuus käyttää henk.koht. avustajaa - tutorit NUVA opiskelijoista maahanmuuttajille - LUKI-testit, opiskelutekniikka - KKA-opiskelijat ohjaavat PK 10-luokkalaisia - tukiopetus - alkukeskustelu ja info - varhainen puuttuminen ongelmiin - oma opistopoliisi - oppilashuolto --- säännölliset palaverit - siviilipalvelusmies avustajana 10-luokkalaiselle - yhteistyö eri verkostojen kanssa - kuraattoripalvelut, psykologin palvelut - opistoäidit ja isät - ohjattu lukutunti - asuntolanhoitaja --- ammattitaitoinen - koukunkäyntiavustajat - kuraattori opistolla - kouluterveydenhuolto - yhteydet edell. koulujen opoihin - tukioppilastoiminta - oppilaitospastori - kuunteleminen INTERNAATTIOPISKELIJOIDEN VIIHTYISYYS JA HYVINVOINTI - avoin yliopisto - ohjattu liikunta - elokuvat (-kasvatus) - syksyllä toiveiden kerääminen - vapaa-ajantoimintaa: liikunta- ja kuntosali - luonto- ja linturetket - yhteiset retket - opintoretket - internaatin opetussuunnitelma - yhteisöpassi (yhteisistä asioista opintomerkinnät) - tempauspäivät - LAKE-rahoituksella kehitetään toimintaa - maailmankylä-tapahtumaan osallist. - remontoitu asuntoja - savuton opisto? - siistit asuintilat

2 - jutustelu opiskelijoiden kanssa - opiskelijahuoltoryhmä - ohjattua vapaa-ajan toimintaa huomioiden ympäristö missä opisto sijaitsee ja paikalliset asukkaat (erit. maahanmuuttajaopiskelijoille) - ohjaaja asuntolassa - kuraattori + vapaa-ajanohjaaja illoissa, osin yhtä aikaa (tiimityö) - opiskelijat kuuluvat eri lautakuntiin, jotka järj. vapaa-ajan ohjelmaa (retkiltk., ympäristö-, juhla-, vapaa-ajan-, hevosenhoitolautakunnat) - ohjelmoidut illat - opiskelijakahvila - työpalvelu - asuntolapassi - asuntola-asumisen ABC - luontopolku + laavu - teemaviikot esim. iltaohjelmaa, ruoka esim. italialainen, saunat - frisbee golf - karaoke VUOROVAIKUTUS JOHTOKUNNAN JA HENKILÖKUNNAN VÄLILLÄ - henkilökunnan edustaja johtokunnan kokouksessa aina. Henkilö vaihtuu vuosittain. Hän vie viestin kokoukseen muulta henkilökunnalta. Henkilö on kuka tahansa henkilökunnasta. - henkilökunnan tekemiin matkoihin osallistuu johtokunta ja muihin juhliin ja tapahtumiin. - johtokunnan jäsenet saavat tulla mukaan esim. kansanopistopäiville - eri toimialojen edustajat ovat käyneet vuorottain kertomassa omasta toimialastaan ja muistakin asioista johtokunnan kokouksissa. - isommassa talossa koulutuspäällikkö vie johtokunnan kokoukseen henkilökunnan toiveet. - seuraavana päivänä johtokunnan kokouksesta koko hlökunnalle pidetään info-tilaisuus kahvin yhteydessä kaikki saavat tiedot yhtä aikaa. Poissaolijoille tieto intranetin tai tiimin kautta. Yhteistyö- ja neuvottelukunnan kautta menevät aloitteet johtokunnalle. - johtokunnan asiantuntemusta on käytetty hyväksi opiston perustoiminnassa ja työyhteisön kehittämisessä. - yhteiset strategia- ja kehittämispäivät koko henkilökunnalle ja hallitukselle. - kohtaaminen henkilökohtaisesti johtokunnan jäsenten ja henkilökunnan välillä - selkeä, avoin systeemi; muoto ei ole tärkeintä - johtokunnan jäsen/jäsenet toimivat opiston puolestapuhujina esm. suhteessa kuntaan, pankista lainan hakemisessa ym. LAADUN VARMISTUS OPISTOTYÖSSÄ - perusopetuksen laatukriteerit (Moodle) alustus laatukäsikirja päivitys vuosittain (asioita käydään läpi) - sisäinen auditointi opintolinja käydään läpi: dokumentaatio, palautteet, keittiö, kiinteistöt ½ välein käydään läpi (Kankaanpää) tehtäväalueittain - perehdyttäminen vastuuhenk./lomakkeet (allekirj. todennetaan) - avoimuus tiedotuksessa: pöytäk. saatavissa netissä, jory, johtokunta ym. - Mitä tekemistä kvartaalitaloudella ja opistotyöllä on? - yhteistyö: Oppilaitosten laatujärjestelmän hyödyntäminen

3 - prosessikuvaukset kehittävät työtä - laadun kehittäminen yhteistyössä muiden opistojen kanssa - arjen käytänteiden sujuminen työnjako osaaminen likoon huokuu seinistä henkilökohtainen hyvinvointi johtajuus toimii - kehityskeskustelut - omavalvonta - palautejärjestelmät - vertaisarviointi, benchmarking, arviointikriteerit? - open työ kostuu monesta eri työstä: - ohjaus opetustyön kanssa samanarvoista - henkilökunnan kouluttautuminen, osaamiskartat; oman osaamisen päivittäminen - kehittämispäivät - työnohjausta, työyhteisöjen kehittämistä - opistojen kesken vaihtaen pankki - pysyvät käytänteet käytäntöön vieminen? - laadun kehittämistyöryhmät, kokoontuvat säännöllisesti - henkilöstöpalaverit! 1 t/viikko TYÖYHTEISÖN JAKSAMINEN, OPISTON TYÖSKENTELYILMAPIIRI - maanantai kokous klo 8.00 koko talon työntekijät - säännölliset henkilöstöpalaverit - kissojen nostaminen pöydälle - työsuojelutoimikunta - kehityskeskustelut: työnjako - henkilöstöpalaverit - päiväkahvi - ilmapiirimittaus - muistetaan olevamme samassa veneessä - koulutukset - molemmin puolinen joustaminen työntekijän ja työnantajan välillä - oikein mitoitetut työnkuvat - työtoverin tuki - aikaa työn tekemiseen - työnohjaus - virheiden salliminen - huumori sallittua - virkistysmatka - Aleksis Kivi päivä - liikunta- ja kulttuurisetelit - henkilöstöpalaverit viikottain - kuntoremonttikurssi - työsähköposti vain tiedotteisiin ja asiallisiin kysymyksiin - työterveys/sh hoito - varhaisen välittämisen malli - virkistyspäivät XI/V

4 - uuden työntekijän iloinen ja positiivinen vastaanotto työyhteisössä hymy&tervehtiminen - perehdytys - yhteiset työmatkat kollegojen kanssa päivittäin PERUSOPPIJAKSON LINJOJEN IDEOINTI JA KÄYNNISTÄMINEN - uudelle linjalle käynnistymiseen riittävän pitkä käynnistymisaika (esim. 3v) ja liikkeelle lähtö pienemmällä ryhmällä. - ajankohtainen - korva maassa eläminen - taustayhteisön mukaanotto mietintään - resurssien hyödyntäminen - opintomatka vieraaseen kulttuuriin näky - ideakilpailu motivointikeinona - hankeraha - työnkierto - kontakti - verkosto - puskaradio - avainhenkilö--- ideoijien oma innostus - kysyntä/tarve - viranomaiset/opot - ideariihi/vuositaulu - ajoissa aloittaminen HANKETOIMINTA OPISTOSSA - avainopisto yhteistyö --- yhteistyön voima - johtokunta mukana hanketyössä - sitoutuneisuus - oman työn kehittäminen - lisärahoitus (hankerahoitus) mahdollistaa uusien asioiden kehittämisen/kokeilemisen - oma hankehenkilöstö mahdollistaa hankkeen toteuttamisen - hanke tuo mukanaan muita hankkeita - hiljainen tieto - hyvä työ pidempi työura - korttikoulutusta - uusi tuote - avoimuus/tiedotus - yhteistyöstä opiston ulkopuolisten kanssa on saatu uutta tieto-taitoa - opiston markkinointi hankkeiden kautta - opettaja selkeä resurssi varattu kokonaistyöajassa - hankkeista on tullut hyödynnettävä tuotos - mahdollistaa hullun kokeilun - syntyy innovaatioita - työssäoppimisen blogi OPISTOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ - vierailut - kimppakyydit koulutuksiin

5 - yhteistä markkinointia - kansanopistopäivät - yhteiset päivät (yhteisöllisyys) - tuntee ihmiset - yhteinen kehittäminen - yhteiset hankkeet - yhteistä henkilökuntaa? - osaamisen laajentaminen pienissä opistoissa yleensä yksi osaaja alalta - neuvot, vihjeet, uusien kurssien rakentaminen helpompaa - yhteiset ops:t - monipuolisuus - laatutyön kehittäminen helpompaa - valinnaiset opinnot - opiskelijat samalla kurssilla - koulutuskokeilut esim. internetin hyödyntäminen - yhdistymishankkeet KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ OPISTOSSA - opiskelijoita työssäoppimassa ulkomailla myös er.-opiskelijat - yhteistyö kirkon ulkomaan avun kanssa - vapaaehtoistyön merkitys - kansainvälisyystiimit - koko henkilöstön kansainvälisyys? - henkilöstön kansainvälisyys? - henkilöstön kielikoulutus - henkilöstön koulutusmatkoja ulkomaille - CIMOn vaihtoja suomenkielen opiskelijoita - ulkomaalaisia opiskelijoita opistolla - monikulttuurinen olohuone - koulutusta hankkeiden kautta ulkomailla UM:n hanke - yhteistyöhön perustuva hyväntekeväisyys - kansainvälinen verkostotyö myös er. - lasten kansainväliset kesäkurssit myös er. - vapaaehtoistyö kansainvälisyyden lisäämisessä - opiskelijavaihto - opettajavaihto - pohjoismainen yhteistyö - opintomatkat - henkilökohtaisten kontaktien merkitys - KV-työn jakaminen oppilaitoksessa - EU-projektit - opistossa kansainvälisten aineiden opettaja - kahdenvälinen yhteistyö Virossa OPISTON SISÄINEN TIEDOTUS - viikkoyhteenveto - viikkopalaverit

6 - intra + viestintäjärj. - viikkopalaverit koko henkilökunnalle - henkilöstökoulutus 1x kk - ruokalan ovi, ruokapöytä - oma kahvinurkka jossa voi kertoa face to face - oma ilmoitustaulu, valkotaululla läsnäolot - google kalenteri - wilma tulossa henkilökunnan viestintään - johtokunnan päätökset sähköisesti kaikille - oman talon facebook-sivut - sähköposti - tilanvaraus VUOROVAIKUTUS TAUSTAYHTEISÖN KANSSA - taustayhteisöstä opettajia - fyysinen läheisyys - mummot, papat, perinteen siirtäjät - G-laatuopistot - kannatusyhdistys, opistoystävät - facebook - toveripäivät yleisö - sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset - kokouksia, kokohenkilöstön keskustelutilaisuuksia 4 krt/vuosi - intranet - tapahtumia, päivällisiä, hengessä mukana - yhteiset Meidän päivät & Megapäivät - tiedotelehti: kannatusyhdistys tekee 3 krt/v - opiston kirkkopyhä - teologiset luennot 4 krt/vuosi - seurat kutsuvieraille - talkoot

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA Evankelisten kansanopistojen laatu- ja kehittämishanke 2010-2011 Loppuraportti 25.4.2012 Sirkka Hokkanen verkostovastaava 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Sisältö 1. SISÄLLYS...2 2. JOHDANTO...5 3. YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO...5 3.1. Osallisuuden vahvistaminen...5 3.2. Turvallisuuden, terveyden

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2012-2013 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS...

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 1 Sisällys 1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 4.1 Tiedonsaanti... 4.2 Hakuprosessi... 4.3 Päivähoitomaksut... 4.4

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS OPISKELIJA TUUTORIN OPAS Inka Hiltunen (toim.), Maria Sipilä & Päivi Saari Opiskelijatuutorin opas Sisällys TERVETULOA OPISKELIJATUUTORIKSI 7 ROTKON TUUTORI 8 OPISKELIJATUUTOROINNIN TARKOITUS 9 OPINTOJAKSON

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Helsingin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Sujuvan yhteistyön aakkoset Maailmanvaihto ry ICYE Finland SISÄLLYS 1. Vapaaehtoistyöpaikaksi ulkomaalaiselle nuorelle... Maailmanvaihto ry ICYE Finland... Kaiken maailman

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

CDS-HANKKEEN KARTOITUKSET:

CDS-HANKKEEN KARTOITUKSET: CDS-HANKKEEN KARTOITUKSET: 1. AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPISKELUHUOLTO- JA HYVINVOINTIRYHMÄT Kartoitus opiskelijahuoltoryhmien tai vastaavien toiminnasta ja kokoonpanoista CDS-projektiin osallistuneissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Oulun yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAN KANSANOPISTOLINJA

MAAHANMUUTTAJAN KANSANOPISTOLINJA MAAHANMUUTTAJAN KANSANOPISTOLINJA Opas koulutuksen järjestäjälle Lahden kansanopisto ja Pohjois-Karjalan Opisto (toim.) 2006 Sisällys 1 Oppaan tarkoitus... 1 2 Kansanopistojen rooli maahanmuuttajakoulutuksessa...

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot