Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma"

Transkriptio

1 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007

2

3 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Tiehallinto Akaan kaupunki Kylmäkosken kunta Urjalan kunta Valkeakosken kaupunki

4 Kansikuva: WSP Finland Oy / Riikka Kallio Kartat: Genimap Oy, lupa L 4356 Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/07 TIEHALLINTO Hämeen tiepiiri PL TAMPERE Puhelin

5 TIIVISTELMÄ Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti liikenneturvallisuuden tulee olla ensisijainen tavoite liikennesuunnittelussa. Aluetasolla edellytetään liikenneturvallisuuden arvostuksen lisäämistä ja aluetason liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimista ja toteuttamista. Liikenneympäristössä toimiminen on osa ihmisten jokapäiväistä elämää. Eriikäiset ihmiset reagoivat ärsykkeisiin ja toimivat liikenteessä eri tavoin. Samoin eri liikkumismuodoilla on omat roolinsa aktiivisen liikenneympäristön muodostumisessa. Maantiet ja kadut muodostavat alueita, joilla eri nopeuden ja massan omaavat kulkuvälineet ja kulkumuodot kohtaavat, ja konfliktit ovat tällöin mahdollisia. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kustannukset Etelä-Pirkanmaan alueella (Akaa, Kylmäkoski, Urjala ja Valkeakoski) olivatkin vuosien aikana pelkästään alueen maanteillä lähes 18 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi on kaduilla sattunut vastaavana aikana lukuisia onnettomuuksia. Liikenneturvallisuuden huomioiminen on tärkeä osa kaikenlaista liikkumisympäristön suunnittelua. Se tuleekin ottaa huomioon jo maankäytön suunnitteluvaiheissa. Olemassa olevan liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseen on panostettava esimerkiksi pienillä, halvoilla ja tehokkailla toimenpiteillä. Kuntien ja Tiehallinnon nykyisessä rahoitustilanteessa nämä ovatkin usein parhaita liikenneturvallisuuden parantamiskeinoja. Tässä raportissa on esitetty toimenpiteitä Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Fyysisten liikenneturvallisuuden parantamiskeinojen taustalle on kunnissa luotava erilaisia liikenneturvallisuuden seurantamenetelmiä, kuten onnettomuuksien paikkatietomuotoinen tilastointi ja onnettomuuskustannusten seuranta. Projektissa laadittiin myös kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma Etelä- Pirkanmaan kunnille vuosiksi Tärkeää on saada liikenneturvallisuustyö integroitua kuntien hallintoon kunnan johdosta (seuranta, tavoitteet) kaikkien kunnan työntekijöiden tasolle (käytännön liikenneturvallisuustyö). Kuntiin on nimitetty liikenneturvallisuuden yhdyshenkilöt, joiden tehtävänä on jatkaa projektissa laadittujen mallien ja ohjeiden perusteella oman kuntansa liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaa sekä osallistua seudullisen ohjausryhmän toimintaan. Projektin aikana esitettiin myös yhteisen liikenneturvallisuustyön vetäjän palkkaamista Etelä-Pirkanmaan alueelle. Erityisen tärkeää on saada aikaan toimintaa kehittävää keskustelua asukkaiden kanssa, jolloin etenkin tiedottamisen tärkeys painottuu. Kunnan liikenneturvallisuusyhdyshenkilö tulee olla selkeästi osoitettuna esim. Internetsivuilla. Henkilö toimii siten yhdyshenkilönä asukkaiden suuntaan. Lisäksi on syytä hyödyntää esimerkiksi Akaassa toimivan AKKU-projektin kaltaisia kansalaisliikkeitä. Erilaiset asukastilaisuudet yhteistyössä tällaisten hankkeiden kanssa ovat hyviä tapoja käynnistää vuoropuhelu ja saada tietoa kansalaisten kokemista ongelmista kootusti. Myös aiheeseen paneutuneiden organisaatioiden, kuten Liikenneturvan ja poliisin, asiantuntemusta on syytä hyödyntää mahdollisimman paljon.

6

7 ALKUSANAT Hämeen tiepiiri ja Etelä-Pirkanmaan kunnat ovat laatineet yhdessä tämän seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman vuosien aikana. Suunnitelman tavoitteena on lisätä omalta osaltaan liikenneturvallisuustyön arvostusta ja osoittaa liikenneturvallisuustyön resurssien varmistamisen hyödyllisyys kunnille ja koko yhteiskunnalle. Suunnittelualueena ovat Akaan ja Valkeakosken kaupungit sekä Kylmäkosken ja Urjalan kunnat. Suunnitelman laatimiseen ja projektin ohjausryhmään ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Jouni Sivenius, Hämeen tiepiiri Tommi Virkki, Akaan kaupunki Pentti Vihola, Kylmäkosken kunta Jari Lehtonen, Urjalan kunta Jorma Matikainen, Valkeakosken kaupunki Tuomas Kähkönen, Länsi-Suomen lääninhallitus Maire Pietilä, Liikenneturva Konsulttina työssä toimivat WSP Finland Oy:stä Olli Haveri, Risto Jounila, Riikka Kallio sekä Jani Päivänen. Tampere, toukokuu 2007 Tiehallinto Hämeen tiepiiri

8

9 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö TIIVISTELMÄ 3 ALKUSANAT 5 1 JOHDANTO 9 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelualue Suunnittelualueen maanteiden onnettomuusanalyysi Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Eläinonnettomuudet Maanteiden onnettomuuskustannukset kunnittain Valkeakosken katuverkon onnettomuudet Liikenneturvallisuuskyselyssä esille tulleet puutteet ja ongelmat Liikenneturvallisuuskyselyssä esille tulleet ongelmakohteet Akaa Kylmäkoski Urjala Valkeakoski Yhteenveto puutteista ja ongelmista 22 3 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ Valtakunnalliset ja alueelliset tavoitteet Kuntien liikenneturvallisuustyön kehittäminen Liikenneturvallisuustyöryhmät Kunnan yhdyshenkilö Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuustyön vetäjä Kunnan liikenneturvallisuusryhmä Seudullinen liikenneturvallisuustyön ohjausryhmä Pirkanmaan liikenneturvallisuusnyrkki Kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma (KVT) Vapaa-aikatoimi Sosiaali- ja terveystoimi Koulutoimi Tekninen toimi Kuntakohtaiset painotukset lähitulevaisuudessa 31 4 LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET Lähtökohdat Liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa Menetelmiä liikenneturvallisuuden parantamiseen 36

10 8 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenteen rauhoittaminen Liittymien ja katujaksojen parantaminen Kevyen liikenteen turvallisuus Liikenteen ohjaustoimenpiteet Kunnossapito Esteettömyyden edistäminen liikkumisympäristössä 40 5 TOTEUTTAMISOHJELMA JA SEN VAIKUTUKSET Toteuttamisohjelman lähtökohdat Tiepiirin kehittämissuunnitelmat ja käynnissä olevat hankkeet Akaan liikennejärjestelyt Kylmäkosken liikennejärjestelyt Urjalan liikennejärjestelyt Valkeakosken liikennejärjestelyt 54 6 JATKOTOIMENPITEET Liikenneturvallisuustyön vakiinnuttaminen Liikenneympäristön parantaminen Työkaluja kuntien liikenneturvallisuustyöhön 61 7 LIITTEET 63

11 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma JOHDANTO 1 JOHDANTO Tämä liikenneturvallisuussuunnitelma on Tiehallinnon Hämeen tiepiirin ja Etelä-Pirkanmaan kuntien syksyllä 2006 käynnistämän työn loppuraportti. Suunnittelualueena ovat Akaan ja Valkeakosken kaupungit sekä Kylmäkosken ja Urjalan kunnat. Akaan kaupunki muodostui vuoden 2007 alussa Toijalan ja Viialan yhdistyttyä. Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelman painopisteitä ovat kevyt liikenne ja työikäinen väestö. Valtioneuvoston vuonna 2006 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti liikenneturvallisuuden tulee olla ensisijainen tavoite liikennesuunnittelussa. Aluetasolla edellytetään liikenneturvallisuuden arvostuksen lisäämistä ja aluetason liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimista ja toteuttamista. Valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden pohjalta liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on määritellä liikenneturvallisuuden nykytila sekä toimenpiteet suunnittelualueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi teknisin ja valistuksellisin menetelmin. Tavoitteena on myös lisätä liikenneturvallisuustyön arvostusta ja osoittaa liikenneturvallisuustyöhön panostamisen hyödyllisyys kunnille ja koko yhteiskunnalle. Työssä laaditaan kuntien eri hallintokunnat kattava kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma (KVT) (kuva 1). Liikenneturvallisuussuunnitelma OSAPUOLET Kunta Hallintokunnat Kuntalaiset Sidosryhmät Yhteistyökumppanit Kasvatus, valistus ja tiedotus Tekniset toimenpiteet SUUNNITELMAN TOTEUTUS Kuva 1 Liikenneturvallisuussuunnitelman pääkohdat ja -osapuolet. Rakentamistoimenpide-ehdotukset määritellään tie- ja katuverkon onnettomuusanalyysin sekä asukkailta saadun palautteen ja maastokäyntien perusteella. Lähiajan pienet parannustoimenpiteet ja pidemmän aikavälin toimet määritellään erikseen. Liikenneympäristön rakentamisen lisäksi tavoitteena on lisätä kuntien aktiivisuutta liikenneturvallisuustyön ulottamiseksi kunnan eri hallintokuntien kautta koskemaan kaikkia kuntalaisia.

12 10 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Suunnittelualue Suunnittelualueena on Etelä-Pirkanmaan seutukunta, joka muodostuu Akaan (Toijala ja Viiala) ja Valkeakosken kaupungeista sekä Kylmäkosken ja Urjalan kunnista (kuva 2). Alue sijaitsee valtakunnallisesti tärkeiden valtateiden 3 ja 9 liittymäkohdassa. Kuva 2 Etelä-Pirkanmaan kunnat ja alueen sijainti. Merkittävimpiä asutuskeskuksia ovat Valkeakoski ja Toijala. Kylmäkosken, Urjalan ja Viialan taajamat ovat pääosin yhden tai kahden pääkadun varteen rakentuneita keskuksia. Lisäksi haja-asutusalueilla on alempiluokkaisten teiden varsilla lukuisia kyliä. Vanajaveden vesistö on vaikuttanut Valkeakosken alueella vahvasti teiden linjaukseen ja rakentamiseen, mutta muuten suunnittelualueella on lähinnä yksittäisiä järviä. Alueen tieverkko, liikenne ja liikenne-ennuste nykyverkolle Vuoden 2005 liikennemäärät ja raskaan liikenteen osuudet on esitetty liitteessä 1. Aluetta halkoo kaksi tärkeää valtatietä. Valtatie 3 Helsingistä Tampereelle kulkee moottoritienä Valkeakosken ja Akaan läpi. Valtatie 9 Turusta Tampereelle lävistää Urjalan, Kylmäkosken ja Akaan. Näillä teillä myös liikennemäärät ovat selvästi suunnittelualueen maanteiden suurimmat, valtaosin yli ajoneuvoa vuorokaudessa. Myös Valkeakosken luoteispuolen sisääntulotiellä (tie 304) liikennemäärä kohoaa paikoin yli ajoneuvon. Akaan kaupungin alueella ovat liikenteellisesti merkittäviä maanteitä lisäksi Toijalan ja Viialan taajamia yhdistävä tie 303 sekä Viialan taajaman länsi-

13 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT puolelta kulkeva tie 190. Lisäksi maantie 2847 Toijalan keskustasta etelään on suhteellisen vilkasliikenteinen. Urjalassa liikenteellisesti merkittäviä maanteitä ovat valtatien 9 lisäksi tie 284 Urjalan keskustaajamasta itään Huhtiin sekä tie 230 Urjalan keskustaajamasta länteen Urjalankylään. Valkeakosken alueella liikenteellisesti merkittäviä maanteitä ovat erityisesti tie 130 Valkeakosken länsipuolella sekä Valkeakosken keskustaan tulevat tiet 304, 307 ja 310. Myös maantie 303 Toijalaan on suhteellisen vilkasliikenteinen. Raskas liikenne painottuu valtateille 3 ja 9. Muita tärkeitä raskaan liikenteen reittejä ovat Valkeakosken ympäristössä tiet 130 ja 304 sekä Viialan taajaman länsipuolella tie 190. Liikennemäärien ennustettu kasvu tieluokittain Pirkanmaan maakunnassa vuosien aikana on esitetty kuvassa 3 taulukon 1 kasvukertoimien perusteella. Kertoimet perustuvat Tiehallinnon julkaisuun Tieliikenneennuste Taulukko 1 Liikenteen kasvukertoimet Pirkanmaalla tieluokittain (Tieliikenne-ennuste Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 19\2005). Tieluokka Kerroin Valtatie 1,42 Kantatie 1,38 Seututie 1,31 Yhdystie 1,11 Kuva 3 Pirkanmaan liikenteen kasvukerrointen perusteella ennustettu keskimääräinen vuorokausiliikenne Etelä-Pirkanmaalla vuonna 2030.

14 12 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Maakunnittain vertailtuna kasvu on Pirkanmaalla kaikkien maanteiden osalta toiseksi suurinta Uudenmaan maakunnan jälkeen, joskin suurin kasvu kohdistunee Pirkanmaalla valtaväylille ja etenkin Tampereen alueelle. 2.2 Suunnittelualueen maanteiden onnettomuusanalyysi Onnettomuusanalyysi tehtiin ainoastaan suunnittelualueen maanteillä sattuneiden onnettomuuksien perusteella, koska kunnilla ei pääosin ollut tilastoituja tietoja tai ne olivat puutteellisia. Valkeakosken katuverkon onnettomuustietoja on kuitenkin hyödynnetty myöhemmässä vaiheessa toimenpiteitä suunniteltaessa onnettomuuskasaumien tarkastelun kautta Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Etelä-Pirkanmaan alueella suurin osa henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista oli selkeästi yksittäisonnettomuuksia (kuva 3). Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia sattui kuitenkin eniten kevyen liikenteen onnettomuuksissa (polkupyörä- ja etenkin jalankulkuonnettomuudet). Yhteensä onnettomuuksissa kuoli 15 ja loukkaantui 166 ihmistä vuosien aikana. yksittäisonnettomuus kohtaamisonnettomuus polkupyöräonnettomuus jalankulkijaonnettomuus risteämisonnettomuus kääntymisonnettomuus mopedionnettomuus peuraonnettomuus hirvionnettomuus muu onnettomuus peräänajo-onnettomuus ohitusonnettomuus muu eläinonnettomuus kuolemaan johtaneet loukkaantumiseen johtaneet Kpl Kuva 4 Etelä-Pirkanmaan maanteillä henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet onnettomuusluokittain vuosina Valtakunnan tason onnettomuusluokkajakaumaan vertailtaessa voidaan karkealla tasolla määritellä suunnittelualueen henkilövahinko-onnettomuuksien erikoispiirteitä. Kuvasta 4 nähdään, että Etelä-Pirkanmaan alueella korostuvat yksittäis-, kohtaamis- ja jalankulkijaonnettomuudet verrattuna muun maan keskiarvoihin. Selkein ero on yksittäisonnettomuuksissa, joiden osuus kaikista onnettomuuksista on Etelä-Pirkanmaan alueella kuusi prosenttiyksikköä suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Eniten näitä sattui Valkeakoskella, Urjalassa ja Akaassa (yhdistetty Toijala ja Viiala). Selkeästi koko maan

15 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT keskiarvoa vähemmän suunnittelualueella tapahtui risteämis- ja peräänajoonnettomuuksia. % yksittäisonnettomuus ohitusonnettomuus kääntymisonnettomuus risteämisonnettomuus kohtaamisonnettomuus mopedionnettomuus peräänajo-onnettomuus jalankulkijaonnettomuus polkupyöräonnettomuus Suunnittelualue Koko maa eläinonnettomuus muu onnettomuus Kuva 5 Etelä-Pirkanmaan maanteiden onnettomuusluokkien (hevat) jakauma verrattuna koko Suomen maanteiden keskiarvoihin vuosina Kuntakohtaisesti vuosien aikana tarkasteltuna maanteiden henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuusmäärien trendi on laskeva Akaassa ja Valkeakoskella (kuva 5). Kylmäkoskella onnettomuusmäärät ovat pysyneet keskimäärin muuttumattomana. Urjalan osalta onnettomuusmäärät ovat puolestaan kasvusuunnassa luvun vaihde oli Kylmäkoskella, Urjalassa ja Valkeakoskella selkeästi muita vuosia parempi. Kpl Kpl Kuva Akaa Heva-onnettomuudet Lin. (Heva-onnettomuudet) Heva-onnettomuudet Urjala Lin. (Heva-onnettomuudet) Kpl Kpl Heva-onnettomuudet Kylmäkoski Lin. (Heva-onnettomuudet) Valkeakoski Heva-onnettomuudet Lin. (Heva-onnettomuudet) Etelä-Pirkanmaan kuntien maanteillä sattuneet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet ja onnettomuusmäärien trendiviivat vuosien aikana.

16 14 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Liitteenä 2 on kartta Etelä-Pirkanmaan alueella henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista vuosilta Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osalta on määritelty maanteiden onnettomuusasteen keskiarvot tieluokittain vuosina verrattuna keskimääräisiin arvoihin vuonna 2004 (liite 2). Vertailuun otettiin mukaan ainoastaan tieosuudet, joilla oli tapahtunut vähintään kaksi onnettomuutta. Useilla alempiluokkaisilla tieosuuksilla onnettomuusasteen suuruus selittyy vähäisillä liikennemäärillä suhteessa tieosien pituuksiin. Onnettomuusasteen kannalta merkittävimpiä teitä ovat valtatie 9 Kylmäkosken taajaman kohdalta etelään, Urjalassa taajama-alue ja siitä itään (Huhtiin) lähtevä tie 284 sekä Valkeakoskella tie 307 taajamasta itään, tien eteläpää Sääksmäellä sekä Tarttilan kylästä etelään moottoritien yli johtava tie Näiden teiden henkilövahinko-onnettomuuksista voidaan tehdä seuraavia havaintoja: Lähekkäin tai samassa paikassa sattuneet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet sattuivat pääsääntöisesti eri vuosina. Valkeakosken tarkastelukohteissa sattui pääosin yksittäisonnettomuuksia. Tiellä Sääksmäellä ja tiellä 307 sattui molemmissa yksi kuolemaan johtanut onnettomuus. Vt 9:llä Kylmäkosken ja Urjalan taajamien välillä sattui mm. risteämis-, kääntymis- ja kohtaamisonnettomuuksia samoissa paikoissa. Kohtaamisja kääntymisonnettomuuksissa kuoli 3 ihmistä. Vt 9:llä Urjalan taajaman kohdalta etelään sattui useita polkupyörä-, eläin- ja yksittäisonnettomuuksia. Kolme onnettomuuksista oli kuolemaan johtaneita. Urjalan keskustassa sattui mm. jalankulku- ja yksittäisonnettomuuksia. Urjalantien, Yhdystien ja mt 284:n välisellä alueella yksi onnettomuus johti kuolemaan. Mt 284:llä Huhdin länsipuolella sattui kahdella lähekkäisellä liittymäalueella molemmissa kaksi onnettomuutta. Huhdintiellä sattui yksi kuolemaan johtanut polkupyöräonnettomuus. Suunnitelmaa laadittaessa on valtatien 9 parantaminen käynnissä Tipurin (Kylmäkoski) ja Nuutajärven (Urjala) välillä. Valmistuessaan tämä vaikuttanee vähentävästi onnettomuusmääriin ja muuttaa onnettomuustyyppejä esimerkiksi keskikaiteellisilla tiejaksoilla Eläinonnettomuudet Etelä-Pirkanmaan alueella tilastoitiin vuosien aikana 920 eläinonnettomuutta, joista valtaosa oli omaisuusvahinkoon johtaneita peuraonnettomuuksia (kuva 7).

17 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT hirvionnettomuus peuraonnettomuus muu eläinonnettomuus Kpl Kuva 7 Etelä-Pirkanmaan maanteillä sattuneet omaisuusvahinkoon johtaneet eläinonnettomuudet vuosina Kaikista eläinonnettomuuksista kymmenen johti loukkaantumiseen ja yksi (hirvionnettomuus) kuolemaan. Liitteenä 2 on kartta suunnittelualueen eläinonnettomuuksista. Vuonna 2006 valmistuneen Hämeen tiepiirin riistaeläinselvityksen mukaan peuraonnettomuudet keskittyvät selkeästi tiepiirin lounaisosaan, ja onnettomuustiheys on suuri esimerkiksi valtatiellä 9. Suurin osa Hämeen tiepiirin peuraonnettomuuksista (65 %) tapahtuu selvityksen mukaan varoittamattomalla alueella, 8 % riista-aitojen kohdalla ja 27 % hirvivaroitusalueella. Hirvionnettomuuksien osalta prosenttiosuudet ovat samansuuntaisia. Riistaeläinselvityksessä on priorisoitu tiejaksot liikenneturvallisuusanalyysien (onnettomuudet ja liikennemäärät) sekä hirvieläinten kulkureittien ja laidunalueiden perusteella. Priorisoinnissa on painotettu hirvionnettomuuksia, koska ne ovat peuraonnettomuuksia vakavampia. Etelä-Pirkanmaan alueelta priorisoitiin tiejaksoja toimenpiteiden toteuttamisen kannalta taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1 Hämeen tiepiirin riistaeläinselvityksessä priorisoidut Etelä- Pirkanmaan tiejaksot toimenpiteiden toteuttamisen kannalta. Kohde- Kiireellisyysluokka Tie Tiejakso numero 3. I 9 Nuutajärvi-Urjala 5. I 9 Urjala-Kylmäkoski 6. I 130 Valkeakoski pohjoispuoli 21. III 9 Humppila-Nuutajärvi 34. IV 304 Metsäkansa-Kärjenniemi 35. IV 130 Valkeakoski keskusta 50. V 307 Valkeakoski-Pälkäne 52. V 130 Valkeakoski eteläpuoli Lähtökohtana hirvi- ja peuraonnettomuuksien ehkäisyssä on varoitusalueiden sijainnin tarkistaminen, ei niinkään alueiden lisääminen. Peurojen epäsäännöllisten kulkureittien takia peuravaara-aluetta ei tule merkitä kuin perustellusta syystä. Vanhoja riista-aitoja varaudutaan parantamaan kuntokartoituksen pohjalta. Uusia riista-aitoja rakennetaan pääasiallisesti moottoriväylien ja ohituskaistojen yhteydessä sekä muutoin hirvivaarallisia tieosuuksia parannettaessa. Hämeen tiepiirin alueella lisätään raportin mukaan tehostettua tienvarsien raivausta.

18 16 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Muita mahdollisia tieympäristöön liittyviä keinoja ovat nopeusrajoitusten alentamiset, eläinten tienylitysjärjestelyt, telematiikkaan perustuvat varoitusjärjestelmät sekä pelottimet ja houkuttimet. Toisaalta eläinkannan hallinta ja aktiivinen tiedottaminen on raportissa määritelty vaikutuksiltaan edellisiä tehokkaammiksi keinoiksi Maanteiden onnettomuuskustannukset kunnittain Liikenneonnettomuuksille on määritelty kustannukset yhteiskunnallisen maksuhalukkuuden perusteella. Kuolemaan johtaneen onnettomuuden on arvioitu olevan kustannuksena suuruusluokaltaan , henkilövahinkoon johtaneen onnettomuuden ja omaisuusvahinkoon johtaneen onnettomuuden (Liikenneonnettomuudet maanteillä Tiehallinnon tilastoja 3/2006.) Tässä on arvioitu ainoastaan henkilövahinkoonnettomuuksien aiheuttamia kustannuksia. Maantieverkon henkilövahinko-onnettomuudet kunnittain aiheuttivat tämän perusteella vuosina taulukon 3 mukaiset vuosittaiset kustannukset. Taulukko 2 Etelä-Pirkanmaan kuntien maanteillä tapahtuneiden henkilövahinkoonnettomuuksien vuosittaiset kustannukset vuosien onnettomuusmäärien perusteella. Kunta Kuolemaan johtaneet onnettomuudet, kustannukset ( /vuosi) Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet, kustannukset ( /vuosi) Yhteensä ( /vuosi) Akaa Kylmäkoski Urjala Valkeakoski Etelä- Pirkanmaa Maanteillä tapahtuneiden onnettomuuksien lisäksi kuntien katuverkoilla tapahtuneet onnettomuudet lisäävät erityyppisiä onnettomuuskustannuksia etenkin suurempien liikennemäärien taajamissa Valkeakoskella ja Toijalassa. Kunnan osuus onnettomuuskustannuksista on tyypillisesti %. 2.3 Valkeakosken katuverkon onnettomuudet Valkeakoskelta oli selvityksen ainoana kuntana saatavilla myös onnettomuustietoja (vuosilta ). Onnettomuuksien tyyppien ja syiden tutkiminen aineiston perusteella on kuitenkin hankalaa, joten kuvassa 8 on esitetty ainoastaan merkittävimmät onnettomuuskasaumapaikat ja niiden lisäksi pääkatujen ja -teiden likimääräiset liikennemäärät vuonna 2006.

19 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Kuva 8 Onnettomuuskasaumat ( ) ja pääväylien keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2006 Valkeakosken taajaman alueella. Selkeimmät onnettomuuskasaumat löytyvät keskusta-alueelta Tehtaankadun ja Ulvajankadun liittymistä. Kaupungin pohjoispuolella kasaumia on Kenraalintorilla sekä Roukontien ja Salomaantien liittymässä. Kosken eteläpuolella on havaittavissa kasaumat Apiankadulla länsipäässä ja Hakakadun liittymässä, Sääksmäentien ja Kalmistonkadun liittymässä sekä Kaapelintiellä Naakan koulun lähellä. 2.4 Liikenneturvallisuuskyselyssä esille tulleet puutteet ja ongelmat Alueen liikenneturvallisuudesta järjestettiin Internet-asukaskysely, joka koostui monivalintakysymyksistä sekä vapaamuotoisista teksti- ja karttapalauteosioista. Vastauksia tuli yhteensä 266 kpl. Monivalintakysymyksissä painottuvat koko Etelä-Pirkanmaata tarkasteltaessa Valkeakosken asukkaiden vastaukset, joita oli 56 % kaikista vastauksista. Kyselyyn vastanneet kesäasukkaat ja muiden kuntien asukkaat olivat pääosin kotoisin Etelä- Pirkanmaan lähiseuduilta. Vastanneista naisia oli 63 %. Pääosa vastanneista (89 %) oli vuotiaita ja täysipäiväisiä työssäkävijöitä (76 %). Internet-pohjaisen kyselyn haasteena onkin iäkkäiden tavoittaminen. Kyselystä tiedotettiin alueen lehdissä, kirjastoissa ja erilaisten järjestöjen kautta, ja vapaamuotoista palautetta oli mahdollista lähettää myös kirjeitse. Kirjeitä saatiin kuitenkin ainoastaan

20 18 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT neljä kappaletta ja niiden lisäksi yksi vapaamuotoinen sähköpostipalaute. Onkin myönnettävä, että kysely edustaa heikosti etenkin ikäihmisten näkökulmia. Valtaosa kyselyyn osallistuneista vastasi liikkuvansa henkilöautolla asioidessaan (kuva 9). Toisaalta myös kävely ja pyöräily olivat tärkeitä liikkumismuotoja. Muita liikkumismuotoja olivat juna ja kolmipyöräinen kulkuneuvo. Linjaauton käyttäjiä oli vastaajista vain pieni osa; eniten käyttäjiä oli Valkeakoskella (7 kpl) ja Urjalassa (4 kpl). Apuvälineitä liikkuessaan käytti viisi vastaajaa. Kuva 9 Asukaskyselyyn vastanneiden kulkumuotojakauma Etelä- Pirkanmaalla. Koko Etelä-Pirkanmaan tasolla enemmistö (56 %) koki paikkakuntansa liikenneturvallisuuden hyväksi. Kuntakohtainen vaihtelu oli kuitenkin erittäin suurta. Valkeakoskella jopa 71 % vastaajista koki kuntansa liikenneturvallisuuden hyväksi, mutta Kylmäkoskella vain 22 %. Toijalassa vastaava osuus oli 36 %, Viialassa 40 % ja Urjalassa 44 %. Turvavälineiden käyttö Turvavälineiden käytössä on kyselyn perusteella selkeitä puutteita etenkin kypärän käytössä pyöräillessä, rullaluistellessa ja -hiihtäessä sekä mopoillessa (kuva 10). Vain kuusi vastaajaa ilmoitti ajavansa työ- tai asiointimatkojaan moottoripyörällä tai mopolla (kuva 9), mutta vastauksia kypäränkäytöstä mopoillessa saatiin peräti 74 (kuva 10). Turvavälineiden käyttöä koskevan kysymyksen muotoilu on hieman moniselkoinen, mutta näyttäisi että kypärättä ajelu koskee erityisesti vapaa-aikaa. Pyöräilykypärää käytetään eniten Toijalassa ja vähiten Valkeakoskella.

21 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % pyöräillessä pyöräilykypärää (n=231) pyöräillessä pimeällä valoja (n=214) pyöräillessä heijastimia (n=226) pyöräillessä talvella nastarenkaita (n=158) liukuesteitä kengissä talvella (n=222) rullaluistellessa tai rullahiihtäessä kypärää (n=99) mopoillessa kypärää (n=74) autoillessa turvavyötä (n=253) aina yleensä joskus harvoin en koskaan autoillessa hands free laitetta (n=186) lapsella turvaistuinta autossa (n=136) lapsella turvaistuinta pyöräillessä (n=101) heijastinta liikkuessa pimeällä (n=248) Kuva 10 Turvavälineiden käyttö Etelä-Pirkanmaalla. Liukuesteiden käyttö kävellessä ja nastarenkaiden käyttö pyöräillessä on kyselyn perusteella erittäin vähäistä. Liukuesteiden vähäinen käyttö voi johtua niiden hankalasta käytettävyydestä sekä sisä- että ulkotiloissa liikuttaessa. Lisäksi hands free -laitteen käyttö autoillessa on suhteellisen vähäistä. Käytetyistä turvalaitteita mainittiin erikseen tasku- ja otsalamput, heijastavat turvaliivit sekä turvaviiri lasten pyörässä. Koululaiset liikkujaryhmänä olivat vastaajien mielestä selkeästi turvattomimmassa asemassa liikenteessä (64 % vastaajista oli tätä mieltä). Eri kulkumuodoista pyöräilijöiden (40 % vastaajista) ja jalankulkijoiden (51 % vastaajista) koettiin olevan turvattomimmassa asemassa, mikä korreloi kouluikäisten pääasiallisten kulkumuotojen kanssa. Liikennekäyttäytyminen Liikennekäyttäytymisen suurimpia ongelmia koko suunnittelualueella olivat kyselyn mukaan: ylinopeudet suojatien eteen pysähtyneen auton ohittaminen pysähtymättä vilkun käytön puutteet autoilijoiden piittaamattomuus jalankulkijoita ja polkupyöräilijöitä kohtaan alkoholi ja huumeet poliisivalvonnan puuttuminen Valkeakosken ongelmana korostui suojatien eteen pysähtyneen auton ohittaminen pysähtymättä. Lisäksi liikennevaloissa punaisia päin ajaminen oli pelkästään Valkeakosken ongelma.

22 20 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Raskas liikenne aiheuttaa ongelmia eniten Kylmäkoskella ja Urjalassa. Urjalassa ongelmaksi koetaan muita kuntia selkeämmin myös keskustan kortteliralli. Toijalan ongelmina nousivat esille eritoten poliisivalvonnan puuttuminen, polkupyöräilijöiden yleinen piittaamattomuus muusta liikenteestä sekä puutteet kasvatuksessa ja tiedotuksessa. Vaaratilanteet Koko Etelä-Pirkanmaan alueella vaaratilanteeseen koki joutuneensa 63 % vastaajista. Toijalassa ja Viialassa vaaratilanteisiin joutuneiden määrä oli keskiarvoa selvästi suurempi ja Valkeakoskella pienempi. Vaaratilanteet sattuivat pääasiassa autoillessa (70 % vastaajista), kävellessä (33 % vastaajista) ja polkupyöräillessä (27 % vastaajista). Vaaratilanteiden pääasiallisiksi syiksi ilmoitettiin seuraavat asiat: muiden liikkujien käyttäytyminen (59 % vastaajista) tien tai kadun huono kunto (25 % vastaajista) huonot sää- tai keliolosuhteet (24 % vastaajista) liian suuri nopeus (22 % vastaajista) pimeä tai hämärä (13 % vastaajista) Selkeästi suurin syy vaaratilanteisiin oli vastaajien mielestä muiden liikkujien käyttäytyminen, mutta osa vastaajista koki (tai myönsi) toimineensa itsekin virheellisesti. Liikenneympäristö Liikenneympäristön suurimpia ongelmia koko suunnittelualueella olivat kyselyn mukaan: haja-asutusalueen teiden heikko kunto pää- ja haja-asutusalueen teiden sekä katujen heikko talvikunnossapito jalankulku- ja pyöräteiden puute tai sijainti jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapito kasvillisuus, lumivallit tai muut näköesteet vaaralliset risteykset (tasoliittymät) hirvet ja peurat Toijalassa korostuivat teiden ja katujen heikko kunto ja talvikunnossapito. Myös jalankulku- ja pyörätiet koettiin ongelmallisemmiksi kuin muissa kunnissa. Lisäksi tuloksissa erottuivat vaaralliset tasoliittymät sekä erilaiset näkemäesteet. Kylmäkoskella ongelmana korostuivat huonokuntoiset tai huonosti hoidetut tiet ja kadut sekä puutteelliset tai väärässä paikassa sijaitsevat kevyen liikenteen väylät. Myös koulujen saattoliikenne sekä hirvet ja peurat nousivat kyselyssä esille. Urjalassa korostuivat teiden ja katujen heikko valaistus sekä hirvet ja peurat.

23 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2.5 Liikenneturvallisuuskyselyssä esille tulleet ongelmakohteet Asukaskyselyn karttaosiossa oli mahdollisuus merkitä kartalle ja selittää tarkemmin kohteita, jotka vastaaja koki ongelmalliseksi. Tuloksissa esitetään pääasiassa kohteita, joista tuli enemmän kuin yksi palaute. Maastokäynneillä pyrittiin kuitenkin käymään läpi kaikki vastauksissa mainitut ongelmakohteet ja huomioimaan kaikki merkittävät ongelmat Akaa Toijala Asukaskyselyn perusteella merkittävimmät Toijalan ongelmakohteet löytyvät seuraavilta kaduilta ja teiltä: Hämeentie, Äyköntie, Valtatie, Alventie, Kirkkotie, Meijerintie, Sontulantie sekä Kurisjärventie. Puutteita koettiin olevan pääasiassa kevyen liikenteen yhteyksissä, nopeuksien hallinnassa sekä liittymäturvallisuudessa kaikkien osapuolten kannalta. Toijalan keskustan liikennejärjestelyjä on viime aikoina kehitetty nopeaan tahtiin, ja maastokäyntien aikana keskusta-alueella liikenneympäristön parantaminen oli käynnissä ainakin rautatieaseman edustalla. Parannettujen katuosuuksien välissä on vielä paikoin parantamattomia osuuksia, mikä osin aiheuttaa sekavuutta liikenneympäristöön. Osa parannetuista kohteista oli toteutettu huolimattomasti. Viiala Päällimmäisinä esille nousseita ongelmia olivat Keskuskadun hidastetöyssyt, Valtakadun (tie 303) pohjoinen kiertoliittymä, Peltokummuntien liikenne sekä Toijalantien (tie 303) ylitys Varrasniemen kohdalla keskustan itäpuolella. Viialan taajaman pääkadulla (Keskuskatu) ja maantiellä 303 (Valtakatu) on viime vuosina tehty toimenpiteitä, jotka ovat tuoneet huomattavia parannuksia liikenneympäristöön. Asukaspalautteen ja maastokäyntien perusteella taajaman alueella ei ole merkittäviä ongelmia Kylmäkoski Kylmäkoskella ongelmana ovat Tampereen suunnasta Kylmäkosken pohjoiseen liittymään tultaessa liittymän huonot näkemäolosuhteet vasemmalle sekä Sontulantien raskas läpikulkuliikenne, kevyen liikenteen väylän puute ja ylinopeudet. Sontulantielle rakennetut kevyen liikenteen keskisaarekkeet (3 kpl) koettiin turvattomaksi ja riittämättömäksi suojaksi tietä ylitettäessä. Tiellä ei käytännössä ole piennaralueita, ja rakennetut suojatiesaarekkeet ovat kapeita, eivätkä asukaspalautteen mukaan hillitse mainittavasti ajoneuvojen nopeuksia. Myös saarekkeiden sijainti oli kyseenalainen suojatien päättyessä esimerkiksi puuhun tai ojanpenkkaan.

24 22 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Urjala Urjalan ongelmiksi koettiin Urjalankylään vievän Punkalaitumentien lisäksi Tampereentien ja valtatie 9:n liittymä, keskustaa halkovan Urjalantien länsipää, Urjalantien ja Tampereentien liittymäalue sekä Huhdintie. Urjalantien ja Tampereentien liittymässä on nykyisin ongelmana kevyen liikenteen väylän käyttäminen autokaistana. Vastaavasti myös kevyt liikenne on käyttänyt autokaistoja. Liittymä on vaikeasti hahmotettavissa, mikä on aiheuttanut väärinkäsityksiä. Liittymän muotoilu (geometria) ei tue oikein ajamista. Huhdintien ja myös muun Huhdin alueen ongelmana ovat pääasiassa ylinopeudet ja turvattomat kadun ylitykset. Lisäksi alueella koettiin olevan näkemäongelmia useissa liittymissä Valkeakoski Asukaskyselyn perusteella merkittävimmät Valkeakosken ongelmakohteet löytyvät seuraavilta kaduilta ja teiltä: Roukontie, Kangasalantie, Lempääläntie, Ulvajankatu, Apiankatu, Sääksmäentie sekä Kaapelintie. Nämä ovatkin pitkälti samoja kohteita, joissa ilmeni merkittävimpiä onnettomuuskasaumia. Muita ongelmia olivat edellä mainituissa kohteissa mm. kevyen liikenteen väylien kapeus, ylinopeudet, epäselvät liittymäalueet sekä vaaralliset kouluympäristöt. Suurin negatiivinen palaute kohdistui liikennevalojen toimintaan. Liikennevalojen toimintaa kehitetään kuitenkin aktiivisesti, eikä tässä raportissa ehdoteta parannuksia sen suhteen. 2.6 Yhteenveto puutteista ja ongelmista Eniten ongelmakohteita löytyi asukaskyselyn ja maastokäyntien perusteella Akaalta Toijalan taajamasta ja Valkeakosken taajama-alueelta, jotka ovat toisaalta myös suunnittelualueen suurimmat asukaskeskittymät. Muiden kuntien osalta merkittävimmät ongelmat on monilta osin ratkaistu, ovat tulossa ratkaistavaksi lähiaikoina tai voidaan ratkaista suhteellisen pienin toimenpitein. Parannustoimenpiteitä ja ohjearvoja esitellään yleisesti luvussa 4 ja kuntakohtaisia parannusehdotuksia luvussa 5. Keskustojen ja taajama-alueiden lisäksi puutteita liikenneturvallisuudessa ilmeni haja-asutusalueilla lähinnä maaseutumaisten kyläympäristöjen läpikulkuteillä. Näissä kohteissa ongelmana olivat ylinopeudet, kevyen liikenteen väylien tai riittävän leveiden piennaralueiden puuttuminen sekä raskas liikenne. Paikoitellen huonoon teiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien kuntoon ja talvikunnossapidon laatuun oli kiinnitetty huomiota sekä taajama- että haja-asutusalueilla. Kunnossapidon laatuongelmat voivat toisaalta johtua yksittäisistä sään kannalta huonoista päivistä, jolloin kunnossapitokaluston rajallisuus viivästyttää auraamista. Osana valtatien 9 parantamista ovat yhteydet valtatieltä Urjalan, Kylmäkosken ja Viialan taajamiin parannettu tai parantamisen kohteena. Kyseisten taajamien pääkadut ovat myös osin maanteitä, joiden kehittämiseen näillä keskusta-alueilla on viime vuosina panostettu.

25 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ 3 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ 3.1 Valtakunnalliset ja alueelliset tavoitteet Vuosille laaditun valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman pitkän aikavälin visio on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua liikenteessä. Tieliikenteen turvallisuus raportissa valtakunnallista tavoitetta on konkretisoitu siten, että vuonna 2010 päästäisiin alle 250 liikennekuoleman. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on, että vuonna 2025 päästäisiin alle sadan liikennekuoleman eli noin neljännekseen nykyisestä määrästä. Liikenteen turvallisuuden edistäminen onkin yksi kolmesta Liikenne- ja viestintäministeriön lähiajan yhteiskunnallisesta vaikuttavuustavoitteesta. Toisaalta liikenneturvallisuustyötä ei tule nähdä erillisenä toimintona, vaan turvallisuusajattelun tulee sisältyä kaikkiin liikenteeseen liittyviin toimintoihin. Tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi on määritelty kuusi kärkihanketta, jotka myös tukevat toisiaan: Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskeskuksissa Nopeuksien hillitseminen Päihdeonnettomuuksien vähentäminen Ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen Onnettomuuksien seurausten lieventäminen Valtioneuvoston vuonna 2006 antaman periaatepäätöksen mukaisesti liikenneturvallisuuden tulee olla ensisijainen tavoite kaikessa liikennesuunnittelussa. Lisäksi liikenneturvallisuutta tulee edistää alueellisesti parantamalla liikenneturvallisuustyön arvostusta sekä laatimalla ja toteuttamalla aluetason liikenneturvallisuussuunnitelmia. Länsi-Suomen läänin liikenneturvallisuusselvityksen (2002) mukaan liikenneturvallisuuteen suhtautuminen on alueella yleisesti piittaamattomampaa kuin muualla maassa. Näin ollen valvonnan lisääminen ja toisaalta etenkin kasvatus-, valistus- ja tiedotustoiminnan tehostaminen ovat avainasemassa. Länsi-Suomen läänissä kuoli selvityksen mukaan 14,7 % enemmän ihmisiä liikenteessä vuosina kuin muualla maassa keskimäärin. Tavoitteena on puolittaa tasoero vuoteen 2007 mennessä ja poistaa vuoteen 2015 mennessä. Länsi-Suomen läänin on pitkällä aikavälillä tarpeen panostaa seitsemään toimenpidealueeseen maakuntien liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelman (2001) mukaisesti. Ne käsittävät liikenneturvallisuustyön tehostamisen, kuntien aktivoinnin, liikennekasvatuksen lisäämisen ja tiedottamisen tehostamisen, pääteiden turvallisuuden parantamisen, tutkimus- ja kokeilutoiminnan edistämisen sekä yhdyskuntarakenteen hajautumisen estämisen ja joukkoliikenteen suosimisen.

26 24 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ 3.2 Kuntien liikenneturvallisuustyön kehittäminen Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelmassa on tavoitteena kehittää kuntien liikenneturvallisuustyötä kokonaisvaltaisesti. Työn tulee olla jatkuvaa, läpinäkyvää ja tavoitteellista, jotta työn tavoitteet saadaan konkretisoitua tuloksellisesti käytännön liikennetilanteisiin. Kuntien liikenneturvallisuustyössä tärkeitä näkökulmia on havainnollistettu kuvassa 11. Kuva 11 Lähtökohdat kunnan liikenneturvallisuustoiminnan tehostamiseen. Kaikkien liikkujaryhmien tarpeiden huomioon ottaminen ja esteettömyys ovat tärkeä osa liikenneympäristön tasa-arvoista toteuttamista. Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Tiehallinto ovat omalta osaltaan edistäneet esteettömyysnäkökulman huomioon ottamista liikenneympäristön suunnittelussa. Tässä työssä ei ole tehty yksityiskohtaista esteettömyyskartoitusta, mutta toimenpideohjelman parantamissuunnitelmat tehdään siten, että myös kohteiden mahdolliset esteettömyysongelmat poistuvat. 3.3 Liikenneturvallisuustyöryhmät Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan kunnan eri elinten hyvää yhteistyötä keskenään ja muiden toimijoiden kanssa. Liikenneturvallisuusasiat ovat osin kuntien sisäisiä, osin naapurikunnilla on yhteisiä ongelmia, tarpeita ja hankkeita. Kuvassa 11 on esitetty ehdotus Etelä-Pirkanmaan alueen liikenneturvallisuustyön organisoimiseksi. Työ esitetään järjestettävän kahdella tasolla: - Kunnan liikenneturvallisuusryhmä - Seudun liikenneturvallisuustyön ohjausryhmä

27 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ Kuvassa 12 on esitetty yleispiirteinen malli liikenneturvallisuustyön organisoinnista. Malli mahdollistaa keskinäisen oppimisen ja helpottaa työnjakoa, siten että eri kunnissa ei turhaan tehdä päällekkäistä työtä. Kuva 12 Liikenneturvallisuustyön organisointi seutu- ja kuntatasolla. Liitteenä 7 on luonnos kunnallisen työryhmän ja seudullisen ohjausryhmän kokousten asialistoiksi kaudelle

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12 Naantali 12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12.1.1 Liikenneturvallisuustilanne Onnettomuusmäärät Vuosina 2001-2010 Naantalissa tapahtui yhteensä 873 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kysely kuntalaisille 1. Ikä o Alle 7 o 7-16 o 17-18 o 19-25 o 26 65 o Yli 65 2. Kotikunta o Kemijärvi o Pelkosenniemi

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT 1. Lähtökohdat Päivämäärä 06/06/2013 Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla

Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Noora Airaksinen / Sito 4.9.2012 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Laaditaan Ely-keskuksen

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi NYKYTILA Suunnittelualue Suunnittelualueena olevat Keski-Karjalan kunnat Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi sijaitsevat Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Taustatiedot 700 600 N 6, M 32% Vastaajien määrä kunnittain Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä

Lisätiedot

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET VISIO PAINOPISTE- ALUEET Kenenkään ei

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA LIIKENNETURVALLISUUSRAPORTTI 2017 Tieliikenneonnettomuudet koko maassa ja valtakunnalliset tavoitteet Vuonna 2016 tapahtui Suomessa kaikkiaan 4 709 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja sen seuranta Riikka Rajamäki 14.11.2017 Tampere Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus s Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joensuun liikenneturvallisuussuunnitelma Joensuussa käynnistettiin huhtikuussa koko kaupunkia koskevan liikenneturvallisuussuunnitelman

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso Lähde. Tavoite 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0

Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso Lähde. Tavoite 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0 A. Onnettomuuksien päämittarit Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lähde 1 Kuolleiden määrä (henkilöä / vuosi) 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0 ka 2008-2012

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma

Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Kannen kuva: Laura Pöllänen TIEH xxxxxxx Kopijyvä Oy Kuopio 2009 Julkaisua saatavana: savo-karjalan.tiepiiri@tiehallinto.fi

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 73 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kuopion maaseutualueet Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kuopion maaseutualueet RAPORTTEJA 73 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kalvosarjan sisältö. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO

Kalvosarjan sisältö. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 Kalvosarjan sisältö YHTEENVETO Yhden sivun yhteenveto Kolmen sivun yhteenveto ASUKASKYSELYYN VASTANNEIDEN TAUSTATIETOJA

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET 25.11.2016 Rauman seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (SEUDULLISET) 28.12.2016

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi Joulukuu 2016 Liikenneonnettomuuksien kehitys Vuosina 2010-2014 Oulussa tapahtui vuodessa keskimäärin 800 liikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET Lohjan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2016 VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2.1.2017 VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö Joulukuu 2016 Asukaskyselyn tulokset Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA

Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ ONNETTOMUUDET KOULUMATKOJEN TURVALLISUUS AIEMMAT KYSELYT VIISAAN LIIKKUMISEN KYSELY Suunnittelualue Suunnittelualueena olevat Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 17 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 4 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 2001-2010 JA 2006-2010 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö 1 LIIKENNEONNETTOMUUDET 3 1.1.1

Lisätiedot

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen Satu Tuomikoski satu.tuomikoski@liikenneturva.fi 2 Lasten liikenneturvallisuus on aikuisten vastuulla 3 NOLLAVISIO Ihminen tekee liikenteessä

Lisätiedot

Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA Liikenneturvallisuustyön lähtökohtia 2 Mitä liikenneturvallisuus on? Liikenneturvallisuus muodostuu liikenneympäristön turvallisuudesta,

Lisätiedot

Juuan liikenneturvallisuussuunnitelma

Juuan liikenneturvallisuussuunnitelma Juuan liikenneturvallisuussuunnitelma Juuan liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Kannen kuva: Laura Pöllänen TIEH 1000241-v-09 Kopijyvä Oy Kuopio 2009 Julkaisua saatavana: savo-karjalan.tiepiiri@tiehallinto.fi

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 19.12.2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto..3

Lisätiedot

2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 13 2 2.1 Liikenneturvallisuuskysely ja koetut ongelmat Suunnittelualueella liikkuvien kokemuksia liikenneturvallisuudesta ja paikallisesta liikennekulttuurista selvitettiin kaikille avoimella kyselyllä

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Kempeleen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

7. NYKYTILAN ANALYSOINTI TAVOITTEENA kokonaiskuvan saaminen kunnan liikenneturvallisuustilanteesta 7.1 TYÖN LÄHTÖKOHTANA KÄYTETTÄVÄT AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Valtakunnalliset, lääni- tai aluekohtaiset

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013 KALVOSARJAN SISÄLTÖ Yhteenveto Onnettomuuskehitys, riskit ja vakavuus aluetasolla Onnettomuuksien osalliset ja osallisten

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 167 asukkaista. Tämä on 2,1 % kunnan

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat 5. Hyväksyminen ja seuranta 1.9.2015 Suunnitelman hyväksyminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen kannalta kunnan päätöksentekijöiden tuki on äärimmäisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 27.1.2016 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

5. SUUNNITTELUN ULOTTAMINEN KOKO KUNTAAN, ORGANISAATIO 5.1 LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN TOIMINTA TOIMINNAN TAVOITTEET Jatkuvan liikenneturvallisuustyön ylläpitäminen kunnassa Liikenneturvallisuustyön painoarvon

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Jussi Kailasto Liikenneryhmän päällikkö Kaakkois-Suomen Elinkeino, Liikenne ja Ympäristökeskus 6.11.2013 Liikenneturvallisuus nähdään tärkeänä EU:n

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI <PVM> LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Liikkenneturvallisuustyön organisointi 1. Liikenneturvallisuustyön valtakunnallinen organisointi 2. Liikenneturvallisuustyön valtakunnalliset toimijatahot 3.

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 1 Tieliikenneonnettomuudet Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Haukiputaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Haukiputaan liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Haukiputaan liikenneturvallisuussuunnitelma Haukiputaan liikenneturvallisuussuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Laura

Lisätiedot