Kuva: Olli Penttinen. Vuosikirja Toimintakertomukset Toimintasuunnitelmat Jäsenluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuva: Olli Penttinen. Vuosikirja 2013. Toimintakertomukset Toimintasuunnitelmat Jäsenluettelo"

Transkriptio

1 Kuva: Olli Penttinen Kuva: Vuosikirja 2013 Toimintakertomukset Toimintasuunnitelmat Jäsenluettelo

2

3 Vuosikirja 2013

4 4 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi

5 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 5 SISÄLTÖ KATSAUS LIITON JA OSASTON TOIMINTAAN 7 1. POHJOISMAIDEN TIE- JA LIIKENNEFOORUMIN ESITTELY 8 2. SUOMEN OSASTON YRITYS- JA YHTEISÖJÄSENET 9 3. OSASTOHALLITUKSEN JÄSENET 10 TOIMINTAKERTOMUS LIITON TOIMINTA SUOMEN OSASTON TOIMINTA JAOSTOJEN TOIMINTA LIITTO- JA OSASTOTASOLLA 15 Jaosto: Ajoneuvot ja kuljetukset Jaosto: Informaatiojärjestelmät Jaosto: ITS / Liikenteenhallinta Jaosto: Kaupunkien liikenne Jaosto: Liikenneturvallisuus Jaosto: Organisointi ja markkinat Jaosto: Päällysteet Jaosto: Sillat Jaosto: Strateginen suunnittelu Jaosto: Teiden ja katujen kunnossapito Jaosto: Teiden ja katujen suunnittelu Jaosto: Tien rakenne Jaosto: Tunnelit Teemaryhmä: Esteettömyys Teemaryhmä: Osaaminen 7. OSASTON TALOUS 39 TOIMINTASUUNNITELMA LIITON JA OSASTON TOIMINTA JAOSTOJEN TOIMINTA LIITTO- JA OSASTOTASOLLA 43 Jaosto: Ajoneuvot ja kuljetukset Jaosto: Informaatiojärjestelmät Jaosto: ITS / Liikenteenhallinta Jaosto: Kaupunkien liikenne

6 6 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi Jaosto: Liikenneturvallisuus Jaosto: Organisointi ja markkinat Jaosto: Päällysteet Jaosto: Sillat Jaosto: Strateginen suunnittelu Jaosto: Teiden ja katujen kunnossapito Jaosto: Teiden ja katujen suunnittelu Jaosto: Tien rakenne Jaosto: Tunnelit Jaosto: Ympäristö Pohjoismainen jaosto: Esteettömyys Pohjoismainen jaosto: Osaaminen 10. OSASTON TALOUSARVIO VUODELLE OSASTOJAOSTOJEN JÄSENET 62

7 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 7 Katsaus liiton ja osaston toimintaan Vuoden 2012 kohokohta oli varmastikin kesäkuussa Reykjavikin kongressi- ja konserttitalossa Harpassa pidetty 21. Via Nordica. Kongressi oli laadukas sekä järjestelyiltään että teemojen ja esitelmien sisällön suhteen. Osallistujien ja näytteille asettajien määrä oli hieman edellisiä kongresseja alhaisempi varmaankin pitkän etäisyyden ja taloudellisen tilanteen vuoksi. Suomalaisittain kongressin huippuhetkiä oli Pär-Håkan Appelin nimittäminen PTL:n viimeiseksi kunniajäseneksi kongressin iltatilaisuudessa. PeeHoo on neljännesvuosisadan ajan ollut erittäin merkittävässä statuksessa sekä Suomen että Pohjoismaisen keskusorganisaation toiminnassa ja sen kehittämisessä. PeeHoo siirtyi viime vuonna myös pois Suomen osaston sihteerin tehtävistä. Suuri kiitos hänelle vielä kerran. Hän kuitenkin jatkaa edelleen erittäin aktiivista työtään yhdistyksen toiminnassa. PeeHoon jälkeen yhdistyksen sihteeriksi valittiin keväällä Anne Ranta-aho Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Tervetuloa Anne! Suru-uutinen kohtasi meidät viime vuonna kesän jälkeen, kun pitkäaikainen toimija ja kunniajäsenemme Jukka Isotalo menehtyi vaikean sairauden murtamana. Vuonna 2012 päättyi myös Islannin kausi liiton puheenjohtajana. Kapulan vaihto Norjan tielaitoksen pääjohtajalle Terje Moe Gustavsenille tapahtui kongressin päätteeksi Reykjavikissa. Samalla käynnistyi myös uusi neljävuotinen kongressikausi päättyen 2016 Norjan Via Nordicaan. Uudella strategiakaudella jatketaan pitkälti samoilla jaostoilla kuitenkin vetovastuuta maitten kesken vaihtaen. Suomen vastuulla tällä kaudella ovat Organisointi ja markkinat, Strateginen suunnittelu ja Päällysteet jaostot. PTL:n kansainvälinen toiminta jatkuu vilkkaana sekä Baltian tieliiton (BRA) että Maailman tieliiton (PIARC) kanssa. PIARC:n kanssa päivitettiin mm. yhteistyösopimus ja jatkettiin asiantuntijavaihtoa PIARC:n Pariisin toimistolla. Oletettavaa on myös, että aktiivisuus Venäjän suuntaan kehittyy Pohjoisen kaivostoiminnan ja siihen liittyvien korridorien suunnittelun myötä yhdessä Ruotsin ja Norjan kanssa. Samoin EU:n toimenpiteet viisumivapausasiassa ja erilaisissa komission tukemissa kehityshankkeissa voivat vaikuttaa myös PTL:n aktiivisuuden kasvuun itään päin. Viime vuonna Suomen osaston hallitus lupautui Tieyhdistyksen Talvitiepäivien yhdeksi järjestäjätahoksi ja tuoda näille päiville enemmän näkyville pohjoismaista yhteistyötä. Viime vuonna ulkoistettiin yhdistyksen varainhoito Aktialle ja tehtiin samalla kirjanpitosopimus tilitoimiston kanssa. Hallitus nimesi jäsenistään erillisen varainhoitoryhmän erikseen valvomaan ja raportoimaan varainhoidosta hallituksen kokouksissa. Hallituksessa on vuoden aikana keskusteltu myös kielikysymyksestä, kotimaisen toiminnan kehittämisestä kohti liikennejärjestelmää sekä yhdistyksen jäsenhankinnan ja toiminnan kansainvälisestä aktivoimisesta. Näissä kaikissa asioissa halutaan edetä tällä kaudella, mutta kuitenkin pohjoismaisella tasolla yhdessä muitten maitten kanssa. Helsingissä Raimo Tapio PTL:n Suomen osaston puheenjohtaja

8 8 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 1. Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumin esittely Organisaatio Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi PTL perustettiin vuonna 1935 nimellä Pohjoismaiden Tieteknillinen Liitto PTL. Suomen osaston toiminnasta vastaa vuonna 1937 perustettu rekisteröity yhdistys Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi PTL, Suomen osasto ry. (aikaisemmin Pohjoismaiden Tieteknillisen Liiton PTL Suomen osasto ry.). Toiminta Kansalliset osaston (Färsaarten osastoa lukuun ottamatta) vastaavat vuorollaan liiton puheenjohtajuudesta neljän vuoden jaksoissa. Vetovastuut pohjoismaisissa liittojaostoissa vaihtuvat myös neljän vuoden välein ja jakaantuvat oikeudenmukaisesti eri osastojen kesken. Liittohallitukseen kuuluvat osastojen hallitusten puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja sihteerit. Pääpaino jaostojen toiminnassa on yhteispohjoismaisessa toiminnassa, jota kotimainen toiminta tukee. Osastojaostoilla on myös omaa kansallista toimintaa. PTL:n toiminnasta voi lukea tarkemmin osoitteesta

9 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 9 2. Suomen osaston yritys- ja yhteisöjäsenet Yhdistykseen kuuluivat vuoden 2012 lopussa seuraavat 60 jäsentä: Perustajajäsenet - Suomen Betoniyhdistys ry. - Betongföreningen i Finland rf. - Tekniikan Akateemiset ry - Suomen Tieyhdistys ry. - Vägföreningen i Finland rf. - Tekniska Föreningen i Finland rf. Yhdistykset ja yhteisöt - Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu - Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) - Espoon kaupunki - Helsingin kaupunki - Helsingin seudun liikenne HSL - INFRA ry - Koneyrittäjien liitto ry - Lahden kaupunki - Liikenneturva ry - Liikennevakuutuskeskus - Liikennevirasto - Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry - Oulun kaupunki - Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry - Suomen Kuntatekniikan Yhdistys ry - Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry - Suunnittelu- ja Konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry - Tampereen kaupunki - Tampereen teknillinen yliopisto - Tie- ja liikenneinsinöörit ry - Vaasan kaupunki/kunnallistekniikka - VTT - Ympäristöministeriö - Ålands landskapsregering/trafikavdelningen Liiketoimintaa harjoittavat yritykset - Andament Oy - Arctic Machine Oy - Destia Oy - FCG Planeko Oy - Finnmap Infra Oy - Finnsementti Oy - Innogeo Oy - Insinööritoimisto Pontek Oy - LandPro Oy - Lemminkäinen Infra Oy - Lännen Tractors Oy - NCC Roads Oy

10 10 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi - Nokian Renkaat Oyj - Nynas Oy - Oy Sabik Ab - Pöyry Oyj - Ramboll Finland Oy - Rapal Oy - Sito Oy - STRABAG Oy - Swarco Finland Oy - Tekla Oyj - Tetra Chemicals Europe Oy - Traficon Oy - Trafix Oy - Vianova Systems Finland Oy - VR Track Oy - WSP Finland Oy - YIT Rakennus Oy Henkilöjäsenet - pääjohtaja Jouko Loikkanen - professori Aarne Jutila - johtava asiantuntija Tiina Haapasalo Kunniajäsenet - diplomi-insinööri Pär-Håkan Appel - yli-insinööri Juha Söderlund - professori Otto Wahlgren 3. Osastohallituksen jäsenet Vuoden 2015 maaliskuuhun saakka Maaliskuun 29. päivänä 2012 pidetyssä vuosikokouksessa valittiin hallituksen jäsenet sekä heidän varajäsenensä: - toimialajohtaja Kimmo Fischer, Sito Oy / SKOL ry varajäsen johtaja Mikko Leppänen, Ramboll Finland Oy / SKOL ry - toimitusjohtaja Paavo Syrjö, INFRA ry varajäsen johtaja Heikki Jämsä, INFRA ry - järjestöpäällikkö Jari Pietilä, SKAL ry / Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry varajäsen yliasiamies Erkki Pätiälä, Autoliitto ry / Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry - toimitusjohtaja Ossi Himanka, Nynas Oy / Rakennusaineteollisuus varajäsen kehitysjohtaja Pia Rämö, Rudus Oy / Rakennusaineteollisuus

11 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 11 Vuoden 2014 maaliskuuhun saakka Maaliskuun 31. päivänä 2011 pidetyssä vuosikokouksessa valittiin seuraavat hallituksen jäsenet sekä heidän varajäsenensä: - ylijohtaja Raimo Tapio, Liikennevirasto varajäsen ylijohtaja Rita Piirainen, Uudenmaan ELY-keskus - liikenneneuvos Seppo Öörni, Liikenne- ja viestintäministeriö varajäsen toiminnanjohtaja Kimmo Ylisiurunen, ITS-Finland - projektijohtaja Ville Alatyppö, Helsingin kaupunki/skty varajäsen maakuntajohtaja Olav Jern, Pohjanmaan liitto - teknologiapäällikkö Heikki Kanner, VTT varajäsen professori Tapio Luttinen, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Vuoden 2013 maaliskuuhun saakka Maaliskuun 30. päivänä 2010 pidetyssä vuosikokouksessa valittiin seuraavat hallituksen jäsenet sekä heidän varajäsenensä: - lupapäällikkö Anne Ranta-aho, Pirkanmaan ELY-keskus / Suomen Tieyhdistys ry ( pidetystä vuosikokouksesta alkaen) varajäsen toimitusjohtaja Jaakko Rahja, Suomen Tieyhdistys ry - toimitusjohtaja Kristian Appel, Traficon Oy Ab/TFiF r.f. varajäsen suunnitteluinsinööri Erkki Uusitalo, Ramboll Finland Oy/ Tekniikan Akateemiset ry - toimitusjohtaja Juha Jääskelä, Arctic Machine Oy varajäsen myyntijohtaja Janne Mäkipää, Arctic Machine Oy - toimitusjohtaja Mikko Melasniemi, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry. varajäsen hankintajohtaja Petri Roimela, Destia Oy Ahvenanmaan maakuntahallituksella on pysyvä mandaatti hallituksessa. Heidän edustajanaan on osastopäällikkö Niklas Karlman. Yhdistyksen hallituksen toukokuun 10. päivänä 2012 pitämässä kokouksessa valittiin osaston - puheenjohtajaksi ylijohtaja Raimo Tapio - varapuheenjohtajaksi toimialajohtaja Kimmo Fischer - sihteeriksi lupapäällikkö Anne Ranta-aho Yhdistyksen taloudenhoitajana on toiminut asiakasneuvoja Anita Lempinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Toiminnantarkastajina ovat toimineet vuosikokouksen maaliskuun 29. päivänä 2012 valitsemat Liisa Uusheimo ja Toivo Wallius. Varatoiminnantarkastajina ovat olleet Jukka Torniainen ja Tarja Viik.

12 12 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi TOIMINTAKERTOMUS Liiton toiminta Liiton puheenjohtajuudesta vastasi saakka Islannin osasto puheenjohtajanaan tielaitoksen pääjohtaja Hreinn Haraldsson, varapuheenjohtajana Reykjavikin kaupungininsinööri Olafur Bjarnason ja sihteerinä johtaja Þorir Ingason tielaitoksesta. Heinäkuusta alkaen puheenjohtajuudesta on vastannut Norjan osasto puheenjohtajanaan Vegdirektør Terje Moe Gustavsen (Vegdirektoratet), varapuheenjohtajana Adm.dir. Liv Kari Hansteen (Rådgivende Ingeniørers Forening) ja sihteerinä Stabschef Marit Due Langaas (Vegdirektoratet). Muut liittohallituksen jäsenet vuoden 2012 lopussa Färsaaret: Direktør Ewald Kjølbro, Landsverk Direktør Jakup Jacobsen, Akstovan Fuldmægtig Levi Hentze, Landsverk Islanti: Vejdirektør Hreinn Haraldsson, Vegagerðin Section Manager Þorsteinn R. Hermannsson, Mannvit Direktør Þórir Ingason, Vegagerðin Ruotsi: Generaldirektör Gunnar Malm, Trafikverket Generaldirektör Jonas Bjelfvenstam, VTI Strateg internationella relationer, Annelie Nylander, Trafikverket Suomi: Ylijohtaja Raimo Tapio, Liikennevirasto Toimialajohtaja Kimmo Fischer, Sito Oy Lupapäällikkö Anne Ranta-aho, Pirkanmaan ELY-keskus Tanska: Vejdirektør Per Jacobsen, Vejdirektoratet Adm. direktør Hans Oluf Krog, Colas Danmark A/S Specialkonsulent Marianne Worm, Vejdirektoratet Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa, Reykjavikissa Via Nordican yhteydessä ja Oslossa Oslon kokouksen yhteydessä pidettiin myös liittohallituksen ja jaostojen välinen liittokokous. Toimintavuoden merkittävimmät aiheet olivat:

13 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 13 PTL:n 21. kongressi Via Nordica 2012 Kongressi pidettiin kesäkuuta Reykjavikin kongressi- ja konserttitalo Harpassa. Islanti ei koskaan aikaisemmin ole ollut PTL:n vetovastuussa ja siten myös kongressi oli heille historian ensimmäinen. Kongressin osallistujien määrä oli 849 ja seuralaisten määrä 117 henkilöä. Osallistujia oli 18:sta eri maasta, mikä osoittaa, että pohjoismainen osaaminen kiinnostaa laajasti asiantuntijoita rajojemme ulkopuolelta. Näyttelyalueen koko oli 550 m2. Mukana oli 36 näytteilleasettajaa. Lisäksi esillä oli Baltian maiden ja Suomea lukuunottamatta kaikkien muiden pohjoismaiden tielaitokset. Via Nordican yhteydessä Suomen osaston entinen sihteeri Pär-Håkan Appel sai ansaitusti PTL:n viimeisen kunniajäsenyyden. Hänen työpanoksensa PTL:ssä on ollut vaikuttava ja jatkunut useamman vuosikymmenen ajan. Päätöstilaisuudessa puheenjohtajan nuija luovutettiin Norjan tielaitoksen pääjohtajalle Terje Moe Gustavsenille, joka toivotti kuulijat tervetulleiksi Norjan Trondheimiin, Via Nordicaan, vuonna Uuden kongressikauden käynnistäminen Norjan osasto sai vetovastuun heinäkuun 2012 alusta. Ensimmäisen tehtävänä oli varmistaa jaostojen toiminnan nopea käynnistäminen. Toiminnansuunnittelu oli alustavasti käynnistetty jo keväällä, mutta varsinainen käynnistyskokous pidettiin Oslossa 6. syyskuuta. PTL:n kansainvälinen toiminta Yhteistyö Baltian tieliiton (BRA) ja PTL:n välillä perustuu vuonna 1992 solmittuun yhteistyösopimukseen. Yhdessä BRA:n sihteerien kanssa on sovittu, että PTL tarjoaa osallistumismahdollisuuden BRA:n edustajille heitä eniten kiinnostaviin PTL:n ohjelmassa oleviin seminaareihin. Nämä seminaarit toteutetaan englanninkielisinä. Englanninkielinen toteutus avaa ovet myös muiden maiden kiinnostuneille osallistujille. Baltian tieliiton ja PTL:n sihteeristöt kokoontuivat Reykjavikissa Via Nordican yhteydessä Yhteistyö Maailman tieliiton (PIARC) kanssa perustuu vuonna 1992 tehtyyn yhteistyösopimukseen, jonka viimeisin tarkistettu versio allekirjoitettiin liiton yleiskokouksessa lokakuussa Puheenjohtaja Hreinn Haraldsson edusti PTL:ää PIARC:n hallituksessa mainittuun yleiskokoukseen asti, jonka jälkeen tehtävä siirtyi Terje Moe Gustavsenille. Suomen osaston sihteerinä vielä alkuvuonna toiminut Pär-Håkan Appel edusti Pohjoismaita Communications and International Relations Commissionissa ja Norjan osaston sihteeri Marit Due Langaas Technological Ecxhange and Development Commissionissa. Kommissioiden työ päättyi yleiskokoukseen. PTL:llä on oma edustajansa PIARC:n pääkonttorissa Pariisissa. Vuonna 2012 tehtävää hoiti huhtikuun loppuun asti Ruotsin liikenneviraston Carolina Theolin-Palmell ja sen jälkeen Suomen liikenneviraston Seppo Toivonen. Hänen kautensa päättyy elokuun lopussa Vuonna 2012 allekirjoitettiin myös sopimus PTL:n uudistetun sähköisen telematiikkasanakirjan käytöstä PIARC:n verkkopalvelussa.

14 14 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 5. Suomen osaston toiminta Suomen osaston hallitus kokoontui toimintakauden aikana viisi kertaa. Normaalien neljän hallituksen kokouksen lisäksi pidettiin yksi ylimääräinen hallituksen kokous, jossa käsiteltiin yhdistyksen varainhoidon ulkoistamista koskevat tarjoukset. Muissa hallituksen kokouksissa käsiteltiin osaston toiminnan suunnitteluun ja raportointiin liittyviä asioita, varainhoitoa sekä liittohallituksen käsittelyyn meneviä asioita. Suomen osaston vuosikokous pidettiin 29.3 ja osastokokous Hallituksen kokouksessa päätettiin, että PTL on jatkossa yksi Tieyhdistyksen Talvitiepäivät -tapahtuman järjestäjätaho. PTL saa tapahtumassa hyvän näkyvyyden ja yhdistyksen laajemmin tunnetuksi ja siten mahdollisesti uusia jäseniä. PTL:n edustajana järjestelytoimikunnassa toimii Liikenneviraston johtaja Jukka Karjalainen. PTL:n Suomen osaston stipendi PTL:n Suomen osasto myönsi stipendit kolmelle henkilölle siten, että 25 % stipendin suuruudesta maksetaan vasta kun raportointi stipendin käyttämisestä on suoritettu. Hakijoita oli neljä. Stipendien saajat ovat Risto Kujanpää (työharjoitteluun Kööpenhaminassa), Salla Salenius (vaihto-opiskelu Lundin yliopistossa) ja Olli-Ville Laukkanen (KTH:n Rheobit kurssi). PTL:n varainhoidon kehittäminen Hallituksen perustaman varainhoitoryhmän muodostavat Pär-Håkan Appel, Kristian Appel, Mikko Melasniemi ja Erkki Pätiälä. Varainhoitoryhmän ehdotuksen perusteella hallitus hyväksyi PTL:n varainhoidon periaatteet. PTL:n varainhoidon periaatteet Hallitus vastaa jäsenistölleen siitä, että varainhoidon periaatteet ja toteutus tukevat yhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on yhdistyksen omaisuuden reaaliarvon turvaaminen. Hallitus arvioi vuosittaisen varainhoidon riskitason ja toiminnan edellyttämän tuottotason. Varainhoito hankitaan ulkopuolisena palveluna. Hallitus nimittää vuosittain hallituksen työtä tukevan työryhmän vastaamaan yhteydenpidosta varainhoitajaan ja raportoimaan hallitukselle varainhoidon kehityksestä. Varainhoitotyöryhmä tuo hallituksen kokouksiin kaksi kertaa vuodessa raportin varainhoidosta, varainhoidon tarkempi analyysi otetaan jatkossa esille joka vuosi joulukuun hallituksen kokouksessa. Joulukuun kokouksessa päätetään myös varainhoitoryhmän kokoonpano seuraavalle vuodelle. Nykyinen varainhoitoryhmä jatkaa vuoden 2013 loppuun. Varainhoitoryhmän esityksestä yhdistyksen varainhoito päätettiin ulkoistaa. Kilpailutuksessa saatiin neljä tarjousta, joiden perusteella hallitus päätti valita Aktia yhdistyksen varainhoitajaksi toukokuusta 2012 alkaen Bokföringbyrå Tärnan Ab ottaa hoitaakseen myös yhdistyksen kirjanpidon ja palkkioiden hoitamisen. PTL:n Suomen osaston sihteeri ja rahastonhoitaja hoitavat jatkossakin kaiken PTL:n laskutuksen.

15 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi Jaostojen toiminta liitto- ja osastotasolla Toimintavuoden aikana on pidetty 9 liittojaostokokousta, 43 puheenjohtaja- /sihteerikokousta, joista osa oli puhelin- tai videokokouksia, sekä 33 osastojaostokokousta. Jaostojen alaisuudessa on toiminut useita työryhmiä. Jaostojen pääpaino seminaareissa keskittyi Via Nordica kongressiin.

16 16 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi Jaosto: Ajoneuvot ja kuljetukset (Ruotsi / Norja johtava maa) Suomen osastojaoston jäsenet Yli-insinööri Valtonen Juha puheenjohtaja ( saakka) Lupapäällikkö Ranta-aho Anne sihteeri Logistiikkapäällikkö Backlund Sakari Tarkastusinsinööri Hietala Petteri Vanhempi hallitussiht. Hörkkö Jorma Tekninen johtaja Intosalmi Juhani Ylikomisario Kemppainen Pasi Johtava asiantuntija Kivilehto Reijo ( saakka) Yli-insinööri Koskinen Olavi ( saakka) Erikoistutkija Laurikko Juhani Tuotepäällikkö Lintula Kalevi Yksikön päällikkö Mynttinen Sami Tutkimusprofessori Nylund Nils-Olof Yli-insinööri Puurunen Juhani Liikenneturvallisuustutk. Räty Esa ( saakka) Yli-insinööri Sainio Panu ( saakka) Tuotepäällikkö Siltanen Teppo Ylikonstaapeli Vikman Erkki Toiminnan painopisteet 2012 Toimintavuoden aikana on pyritty turvaamaan kotimaan jaoston jäsenten tiedonkulku jaoston toiminnassa, joka on vahvasti Norjan vetovastuulla. Kevään ajan vetovastuussa oli Ruotsi. Liittojaoston kokouksissa käytiin läpi alan ajankohtaiset asiat eri maissa ja jatkettiin valmistelua Via Nordica 2012 kongressiin työryhmien sovituista aihealueista eli Raskaiden ajoneuvojen Best Practice, Akselipainojen vaikutus tiehen ja Ajoneuvojen katsastus. Uutta kautta alettiin valmistella lokakuun kokouksessa ja keskusteltiin useista mahdollisista työryhmäaiheista. Kokoukset Suomen osasto ei kokoontunut vuoden 2012 aikana. Tiedonkulku hoidettiin sähköpostin välityksellä. Liittojaosto kokoontui kolme kertaa, Kööpenhaminassa, Reykjavikissa Via Nordican yhteydessä ja Oslossa. Kokouksiin osallistui keskimäärin kaksi kotimaan jaoston jäsentä. Työryhmät ovat kokoontuneet vain liittojaoston kokouksien yhteydessä. Työryhmätyöskentely on muutoin hoidettu sähköpostin välityksellä. Raportit Vuoden aikana Suomen jaostossa ei valmistunut uusia raportteja.

17 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 17 Jaosto: Informaatiojärjestelmät (Tanska / Ruotsi johtava maa) Suomen osastojaoston jäsenet Tietopäällikkö Raekallio Matti puheenjohtaja (jäsen saakka) Yksikön päällikkö Prokkola Reijo puheenjohtaja alkaen, sihteeri saakka Hankepäällikkö Fieandt Niklas sihteeri ( alkaen) Johtaja Granholm Leif Myyntijohtaja Myllymaa Jani Toimialajohtaja Niskanen Jari Toiminnan painopisteet 2012 Liittojaostossa on toimittu jaoston toimintasuunnitelman mukaisesti. Jaoston työskentelymuotona on ollut liittojaostokokouksissa kokoontuvat kompetenssiryhmät ja niissä tapahtuva jäsenten välinen informaation vaihto. Vuonna 2012 toimittiin seuraavien "kompetenssiryhmien" puitteissa: - Tietovarastot ja parhaat käytännöt (standardit, harmonisointi, tietohakemistot) - Verkkopalvelut tiesektorilla - Tietojärjestelmien käyttäjävaatimukset Jaoston toiminnan painopisteinä vuonna 2012 olivat - suunnitella ja toteuttaa näyttely ja esitelmä + video Via Nordicaan ja - suunnitella seuraavan kongressiperiodin kompetenssiryhmien sisällöt ja työskentelytapa Jaoston jäsenet (Prokkola) päivystivät vuorollaan jaoston omalla ständillä Via Nordicassa. Video julkaistiin myös Internetissä youtube:ssa. Syksyllä Malmössä aloitettiin uusi PTL-kausi, joka päättyy Via Nordicaan Trondheimissa vuonna Kokoukset Suomen osastojaosto ei kokoontunut vuonna Liittojaosto on kokoontunut kaksi kertaa: Reykjavikissa Via Nordica - konferenssin yhteydessä ja Malmössä. Reykjavikin kokoukseen osallistui vain Prokkola, Malmön kokoukseen Prokkola, Fienadt ja Granholm. Jaoston puheenjohtajat ja sihteerit ovat kokoontuneet liittojaoston kokousten yhteydessä. Lisäksi pidettiin erillinen puheenjohtaja- ja sihteerikokous Kööpenhaminassa (paikalla Raekallio) ja Göteborgissa (paikalla Prokkola). Raportit Varsinaisia raportteja ei valmistunut vuonna Jaoston järjestämissä seminaareissa ja kokouksissa pidetyt alustukset/esitelmät ovat nähtävillä jaoston kotisivuilla.

18 18 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi Jaosto: ITS / Liikenteen hallinta (Norja / Ruotsi johtava maa) Suomen osastojaoston jäsenet yksikön päällikkö Luoma Sami puheenjohtaja 14.6.alkaen projektipäällikkö Salonen Tuuli sihteeri ( alkaen) johtaja Rönneikkö Petri puheenjohtaja saakka liikennesuunnittelija Granfelt Anders sihteeri saakka toimitusjohtaja Appel Kristian toimitusjohtaja Arrakoski Jonni tutkija Innamaa Satu ( saakka) johtava asiantuntija Kiuru Jussi ( alkaen) opettava tutkija Kosonen Iisakki projektipäällikkö Kotituomi Satu ( alkaen) johtava konsultti Lumiaho Aki johtaja Nykopp Mia ( saakka) tutkija Pilli-Sihvola Eetu ( alkaen) toimitusjohtaja Sarvikivi Kalevi Erikoistutkija Schirokoff Anna projektipäällikkö Tuomainen Ari liikennesuunnittelija Vatanen Mervi toimitusjohtaja Vehviläinen Juhani ( saakka) liikenneneuvos Öörni Seppo Toiminnan painopisteet 2012 Jaosto on jatkanut alalla toimivien keskustelu- ja vuorovaikutusfoorumina sekä tutustunut ajankohtaisiin älyliikenteeseen liittyviin hankkeisiin ja vierailukohteisiin. Jaoston jäsenmäärä vuoden 2012 lopussa oli 14. Toiminta vuonna 2012 oli asetettujen painopisteiden mukaista. Via Nordicassa julkaistiin ITS Terminology sanakirja, lisäksi sovittiin miten sanakirjaa tullaan päivittämään kaudella. Lisäksi sovittiin sanakirjan käytöstä Piarcin kanssa sopimuksin. Suomen edustajana on toiminut Kristian Appel. Kauden aikana ( ) Via Nordicassa vaihtui ITS johtava maa Norjasta Ruotsiin. Kuluvan vuoden aikana linjattiin kongressikauden tavoitteet ja painopistealueet, sekä sovittiin alustavasti kauden tulevista seminaareista ja teemapäivistä. Jaoston kokousten painopisteenä pidettiin jo vakiintuneen tavan mukaan tiedonvaihtoa. Kotimaisten kokousten yhteydessä vierailtiin Aalto-yliopistossa. Kokoukset Suomen jaosto kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Läsnä on ollut keskimäärin seitsemän jäsentä. Vuoden 2012 aikana pidettiin Via Nordica Islannissa, jaoston jäsenistä seitsemän osallistui. Liittojaoston puheenjohtajien ja sihteerien palavereita pidettiin yhteensä neljä. Raportit ITS sanaston uusin versio julkaistiin Via Nordicassa, sanakirja sähköisessä muodossa;

19 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 19 Jaosto: Kaupunkien liikenne (Suomi / Tanska johtava maa) Suomen osastojaoston jäsenet Johtava konsultti Silfverberg Björn puheenjohtaja Liikenneinsinööri Salermo Marek sihteeri Liikennesuunn.päällikkö Antinoja Markku Toimitusjohtaja Bäckström Juhani Liikenneneuvos Jalasto Petri ( saakka) Arkkitehti Järvi Mikko ( saakka) Liikennejohtaja Järviluoma Niilo ( saakka) Professori Murole Pentti Yli-insinööri Mäkelä Kaisa Diplomi-insinööri Narvala Anssi Aluerakentamispäällikkö Oasmaa Kyösti Suunnittelija Roselius Erica ( alkaen) Nuorempi suunnittelija Rundell Elina ( alkaen) Toimistopäällikkö Silfverberg Leena ( saakka) Johtaja Särkkä Tapani Kehittämispäällikkö Vanhanen Kerkko Suunnittelupäällikkö Vandell Ari Liikennesuunnittelija Vilkuna Johanna Suunnittelupäällikkö Weurlander Minna ( saakka) Toiminnan painopisteet 2012 Jaosto pyrkii toiminnallaan tukemaan tehokasta, turvallista ja ympäristöystävällistä liikkumista kaupungeissa ja kaupunkialueilla. Tarkoituksena on painottaa yksilön tarpeita ja selventää liikennejärjestelmän roolia kestävän kehityksen mukaisessa kaupunkiympäristössä. Keskeiseksi näkökulmaksi ja painopisteeksi muodostuu saavutettavuuden kehittäminen sekä kestävien kulkumuotojen edistäminen. Jaosto kokoontui vuoden aikana neljästi. Kokousten asiasisältöä hallitsi keväällä järjestetyn pohjoismaisen Urbaani logistiikka laatua kaupunkikehitykseen -seminaarin järjestelyt sekä menneen nelivuotiskauden päättäneen Via Nordica -kongressin valmistelut, joita Suomen osastojaosto koordinoi jaoston johtavana maana. Jaosto vastasi kongressissa teeman Stadstrafikpaketet strategier för samverkan suunnittelusta ja toteutuksesta järjestetty sessio keräsi varsin suuren yleisön. Jaosto esitteli kongressissa toimintaansa myös kongressikautena järjestettyjen neljän seminaarin tuloksia esittelevässä näyttelyssä. Seminaarien kaikki esitykset on koottuna jaoston kotisivuilla. Lisäksi jaoston kokouksissa suunniteltiin seuraavan nelivuotiskauden toimintalinjoja pohjoismaisella ja kansallisella tasolla. Jaosto viritti jäsenistön välistä keskustelua kaupunkiseutujen liikennejärjestelmiä koskevista arviointimenettelyistä. Tavoitteena oli näin kehittää pohjoismaista tietopohjaa kaupunkien liikenteellisen kestävyyden arvioimiseen suhteessa kaupunkien omiin ja EU:n vihreässä kirjassa Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen määriteltyihin tavoitteisiin. Kokoukset Kotimainen osastojaosto kokoontui vuonna 2012 neljä kertaa: Helsingissä (7 osallistujaa) Helsingissä (8 osallistujaa)

20 20 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi Espoossa (10 osallistujaa) Helsingissä (6 osallistujaa) Kokouksen osana pidetyissä asiantuntijaesittelyissä käsiteltiin kysyntäohjatun joukkoliikenteen Metropol -hanketta, Helsinkiin valmisteltavaa pysäköintistrategiaa sekä Pentti Murolen kaupunkiliikenteen kehitystä käsittelevää teosta "Ihmistä ei voi suunnitella kiveä voi". Lisäksi tutustuttiin Rakentamisen Ruusu tunnustuspalkinnon saaneisiin hankkeisiin, joilla on edistetty laadukasta ja toimivaa kaupunkiympäristöä. Liittojaosto kokoontui kesäkuussa Via Nordica -kongressin yhteydessä Reykjavikissa. Kokoukseen osallistuivat Björn Silfverberg, Marek Salermo, Markku Antinoja, Niilo Järviluoma, Johanna Vilkuna ja Risto Laaksonen. Liittojaoston puheenjohtajat ja sihteerit kokoontuivat 27.2 Helsingissä sekä Kööpenhaminassa. Kokouksiin osallistuvat Björn Silfverberg ja Marek Salermo. Raportit Suomen osastojaosto ei julkaissut raportteja vuonna 2012.

21 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 21 Jaosto: Liikenneturvallisuus (Ruotsi johtava maa) Suomen osastojaoston jäsenet Liikenneturvallisuusins. Klang Jaakko puheenjohtaja alkaen, (jäsen alkaen) Projektipäällikkö Nyberg Johanna sihteeri alkaen (jäsen alkaen) Liikenneturvallisuuspääll. Forsberg Auli puheenjohtaja saakka Johtava konsultti Kautiala Christel sihteeri saakka Neuvotteleva virkamies Beilinson Leif Erityisasiantuntija Granfelt Anders ( alkaen) Liikenneturv.suunn. Granqvist Elina (ent. Töyli) Liikenneturvallisuustutk. Holopainen Arja Tekninen johtaja Intosalmi Juhani ( saakka) Suunnittelija Jääskeläinen Petri ( saakka) Ylikomisario Kemppainen Pasi ( alkaen) Diplomi-insinööri Lehtonen Sonja Liik.turv.asiantuntija Lind Kjell ( alkaen) Tieinsinööri Nuutinen Päivi Lehtori Pöllänen Markus ( alkaen) Tutkija Rajamäki Riikka Ylitarkastaja Rautio Janne ( saakka) Liikennesuunnittelija Strömmer Hanna Ylikomisario Svahn Rune ( saakka) Tutkimuspäällikkö Valtonen Juha ( alkaen) Toiminnan painopisteet 2012 Entiset työryhmät jatkoivat toimintaansa kesäkuussa 2012 järjestettyyn Via Nordica - kongressiin saakka. Syksyllä 2012 uuden kongressikauden alettua perustettiin viisi työryhmää: 1. Samhällsplanering = Yhdyskuntasuunnittelu Työryhmän vetäjänä oli v tanskalainen Bo Mikkelsen. Suomalaisjäsenet olivat Johanna Nyberg, Kjell Lind ja Päivi Nuutinen. Ryhmän työskentelyn painopiste on liikenneturvallisuus osana kestävää kaupunkikehitystä. 2. Grunddata = Perusdata Työryhmän vetäjänä oli v suomalainen Anders Granfelt. Muita suomalaisjäseniä olivat Arja Holopainen, Juha Valtonen ja Pasi Kemppainen. Ryhmän päätehtävä on jatkaa liikenneturvallisuusaineiston keräämistä ja jakaa onnettomuusaineistoa muille jäsenille. Lisäksi ryhmä vertailee vakavasti loukkaantuneiden määritelmää eri Pohjoismaissa. 3. Oskyddade trafikanter = Suojaamattomat tienkäyttäjät Työryhmän vetäjänä oli v ruotsalainen Åsa Viklund. Suomalaisjäsen on Hanna Strömmer. Ryhmän työskentelyn painopiste oli Pohjoismaiden tieverkon liikenneturvallisuustason kehittäminen. Työskentelyn painopiste on ajankohtaisen tiedon jakaminen. 4. Trafiksäkerhetsprogram = Liikenneturvallisuussuunnitelmat Työryhmän vetäjänä oli v suomalainen Christel Kautiala. Muita suomalaisjäseniä olivat Auli Forsberg, Jaakko Klang ja Leif Beilinsson. Ryhmän työskentelyn tavoitteena on saada kattava kuva liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinnasta eri Pohjoismaissa. Työryhmä vertailevat liikenneturvallisuussuunnitelmia niin kansallisella, seudullisella kuin kunnallisella tavalla.

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Kuva: Olli Penttinen. Vuosikirja 2010. Toimintakertomukset Toimintasuunnitelmat Jäsenluettelo

Kuva: Olli Penttinen. Vuosikirja 2010. Toimintakertomukset Toimintasuunnitelmat Jäsenluettelo Kuva: Olli Penttinen Vuosikirja 2010 Toimintakertomukset Toimintasuunnitelmat Jäsenluettelo 26.3.2010 Vuosikirja 2010 2 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 3 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Konferenssi: Tieliikenneturvallisuuspäivät

Konferenssi: Tieliikenneturvallisuuspäivät » 2007 2013,. ENPI CBC project Cross-Border Road Traffic Safety SE653 " SE653 Konferenssi: Tieliikenneturvallisuuspäivät 13.-14.2.2013 Paikka: Hotelli Radisson Blu Royal, Aika: 13.-14.2.2013 Kielet: venäjä,

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Helaakoski Leila Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo. Pihlajaniemi Taina Asiantuntijajäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Helaakoski Leila Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo. Pihlajaniemi Taina Asiantuntijajäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 10.11.2015 klo 10:00-11:55 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kortesoja Jorma MYR varapj

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi Aihe: Piirihallituksen kokous Aika: 23.11.2013 klo 17.15 Paikka: Kylpylähotelli Peurunka Laukaa KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Jari Rytkönen avasi kokouksen 2. Kokousvirkailijat

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko? GNA-seminaari Helian auditorio, Helsinki

Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko? GNA-seminaari Helian auditorio, Helsinki Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko? GNA-seminaari 15.2.2007 Helian auditorio, Helsinki Mauri Pukkila Yhteiset pohjoismaiset rakennusmarkkinat - Gemensam Nordisk anläggningsmarknad projektin

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio ILMAHIRVI TULOKSET 9:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut..0 Kuopio etunimi sukunimi piiri ak. lk. lopputulos ratko M Aki Nyyssönen SS 9 9 9 0 Markku Kontturi PK 9 89 85 0 Pauli Markkanen PS 9 90 8 0 4 Olli

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

3. FIN-746 Lexica Pasi Kaukinen, Mika Karaila, Jussi Karjalainen 5. FIN-784 Hookaksoo Harri Nurmio, Janne Levula, Jyrki Saloniemi

3. FIN-746 Lexica Pasi Kaukinen, Mika Karaila, Jussi Karjalainen 5. FIN-784 Hookaksoo Harri Nurmio, Janne Levula, Jyrki Saloniemi Tapsilaiset toiminnassa 2006. Rieväkylän regatta. 6. FIN-746 Lexica Pasi Kaukinen, Miku Olkkonen 7. FIN-129 Tampereen asuntomeklarit Jaakko Tuominen, Vesa Martikainen 9. FIN-137 Margitta Olli Wuori, Topi

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen arkanon tutkimusaseman hoitokuntien kokoonpano kautta aikojen Hoitokunnan retki Itä-Aureeseen kesäkuussa 1985. Kuvassa: Eero Paavilainen, Kalle Nevanranta, Leo Häggman, Jorma Tukeva, Markku Eskola, Tuovo

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. IGS Finnish Chapterin perustamiskokous Aika: Keskiviikko 19.5.2010 klo 15.30 Paikka: Viapipe Oy, Vernissakatu 6, 01300 Vantaa 1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

HÄMEEN ALUEMESTARUUSKILPAILUT, IA

HÄMEEN ALUEMESTARUUSKILPAILUT, IA LAS TOIMINTAKESKUS, Vanhatie 22, Lahti 07. - 08.02.2015 10:23:52 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M 1. Teemu Lipponen NoSA 97 94 95 98 95 97 576 2. Niklas Mäkelä NoSA 96 98 98 95 93 95 575 3. Antti Raittinen

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina Kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry Botaniska trädgårdens vänner rf PÖYTÄKIRJA 15.11.2013 SYYSKOKOUS Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30 18.10 Paikka Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, palmuhuonerakennus,

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1 13.12.2016 Aika 13.12.2016, 10:00-15:00 Paikka Kuopion kampus, Snellmania-rakennus, Sn201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen 1-8

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results trap FINLANDIA GP 0 SKEET - TRAP Sipoo -..0.0.0 :: Luokka/Category N Sija Nro Nimi Seura Yht. S-off Semi S-off Medal S-off Huom: ANTIKAINEN NOORA OSU MÄKELÄ-NUMMELA SATU OSU 0 QVARNSTRÖM MICAELA RS 0 0

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, Helsinki

STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, Helsinki STM:n Uudenmaan piirijärjestö ry PÖYTÄKIRJA 1 (5) STM:n Uudenmaan piirijärjestö ry PÖYTÄKIRJA 23.2.2016 STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta,

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Pöytäkirja Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry Vuosikokous 22.02.2009 Aika 13.00 14.20 Paikka Seuran Maja Läsnä 39 jäsentä 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 7. Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Matka: 202,94 km Nissan Primastar 2,000 13,79 6,795 3,398 1,000 Luokka 2 Kuorma-autot enintään 2500kg I 1. 9.

Lisätiedot