Kuva: Olli Penttinen. Vuosikirja Toimintakertomukset Toimintasuunnitelmat Jäsenluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuva: Olli Penttinen. Vuosikirja 2013. Toimintakertomukset Toimintasuunnitelmat Jäsenluettelo"

Transkriptio

1 Kuva: Olli Penttinen Kuva: Vuosikirja 2013 Toimintakertomukset Toimintasuunnitelmat Jäsenluettelo

2

3 Vuosikirja 2013

4 4 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi

5 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 5 SISÄLTÖ KATSAUS LIITON JA OSASTON TOIMINTAAN 7 1. POHJOISMAIDEN TIE- JA LIIKENNEFOORUMIN ESITTELY 8 2. SUOMEN OSASTON YRITYS- JA YHTEISÖJÄSENET 9 3. OSASTOHALLITUKSEN JÄSENET 10 TOIMINTAKERTOMUS LIITON TOIMINTA SUOMEN OSASTON TOIMINTA JAOSTOJEN TOIMINTA LIITTO- JA OSASTOTASOLLA 15 Jaosto: Ajoneuvot ja kuljetukset Jaosto: Informaatiojärjestelmät Jaosto: ITS / Liikenteenhallinta Jaosto: Kaupunkien liikenne Jaosto: Liikenneturvallisuus Jaosto: Organisointi ja markkinat Jaosto: Päällysteet Jaosto: Sillat Jaosto: Strateginen suunnittelu Jaosto: Teiden ja katujen kunnossapito Jaosto: Teiden ja katujen suunnittelu Jaosto: Tien rakenne Jaosto: Tunnelit Teemaryhmä: Esteettömyys Teemaryhmä: Osaaminen 7. OSASTON TALOUS 39 TOIMINTASUUNNITELMA LIITON JA OSASTON TOIMINTA JAOSTOJEN TOIMINTA LIITTO- JA OSASTOTASOLLA 43 Jaosto: Ajoneuvot ja kuljetukset Jaosto: Informaatiojärjestelmät Jaosto: ITS / Liikenteenhallinta Jaosto: Kaupunkien liikenne

6 6 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi Jaosto: Liikenneturvallisuus Jaosto: Organisointi ja markkinat Jaosto: Päällysteet Jaosto: Sillat Jaosto: Strateginen suunnittelu Jaosto: Teiden ja katujen kunnossapito Jaosto: Teiden ja katujen suunnittelu Jaosto: Tien rakenne Jaosto: Tunnelit Jaosto: Ympäristö Pohjoismainen jaosto: Esteettömyys Pohjoismainen jaosto: Osaaminen 10. OSASTON TALOUSARVIO VUODELLE OSASTOJAOSTOJEN JÄSENET 62

7 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 7 Katsaus liiton ja osaston toimintaan Vuoden 2012 kohokohta oli varmastikin kesäkuussa Reykjavikin kongressi- ja konserttitalossa Harpassa pidetty 21. Via Nordica. Kongressi oli laadukas sekä järjestelyiltään että teemojen ja esitelmien sisällön suhteen. Osallistujien ja näytteille asettajien määrä oli hieman edellisiä kongresseja alhaisempi varmaankin pitkän etäisyyden ja taloudellisen tilanteen vuoksi. Suomalaisittain kongressin huippuhetkiä oli Pär-Håkan Appelin nimittäminen PTL:n viimeiseksi kunniajäseneksi kongressin iltatilaisuudessa. PeeHoo on neljännesvuosisadan ajan ollut erittäin merkittävässä statuksessa sekä Suomen että Pohjoismaisen keskusorganisaation toiminnassa ja sen kehittämisessä. PeeHoo siirtyi viime vuonna myös pois Suomen osaston sihteerin tehtävistä. Suuri kiitos hänelle vielä kerran. Hän kuitenkin jatkaa edelleen erittäin aktiivista työtään yhdistyksen toiminnassa. PeeHoon jälkeen yhdistyksen sihteeriksi valittiin keväällä Anne Ranta-aho Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Tervetuloa Anne! Suru-uutinen kohtasi meidät viime vuonna kesän jälkeen, kun pitkäaikainen toimija ja kunniajäsenemme Jukka Isotalo menehtyi vaikean sairauden murtamana. Vuonna 2012 päättyi myös Islannin kausi liiton puheenjohtajana. Kapulan vaihto Norjan tielaitoksen pääjohtajalle Terje Moe Gustavsenille tapahtui kongressin päätteeksi Reykjavikissa. Samalla käynnistyi myös uusi neljävuotinen kongressikausi päättyen 2016 Norjan Via Nordicaan. Uudella strategiakaudella jatketaan pitkälti samoilla jaostoilla kuitenkin vetovastuuta maitten kesken vaihtaen. Suomen vastuulla tällä kaudella ovat Organisointi ja markkinat, Strateginen suunnittelu ja Päällysteet jaostot. PTL:n kansainvälinen toiminta jatkuu vilkkaana sekä Baltian tieliiton (BRA) että Maailman tieliiton (PIARC) kanssa. PIARC:n kanssa päivitettiin mm. yhteistyösopimus ja jatkettiin asiantuntijavaihtoa PIARC:n Pariisin toimistolla. Oletettavaa on myös, että aktiivisuus Venäjän suuntaan kehittyy Pohjoisen kaivostoiminnan ja siihen liittyvien korridorien suunnittelun myötä yhdessä Ruotsin ja Norjan kanssa. Samoin EU:n toimenpiteet viisumivapausasiassa ja erilaisissa komission tukemissa kehityshankkeissa voivat vaikuttaa myös PTL:n aktiivisuuden kasvuun itään päin. Viime vuonna Suomen osaston hallitus lupautui Tieyhdistyksen Talvitiepäivien yhdeksi järjestäjätahoksi ja tuoda näille päiville enemmän näkyville pohjoismaista yhteistyötä. Viime vuonna ulkoistettiin yhdistyksen varainhoito Aktialle ja tehtiin samalla kirjanpitosopimus tilitoimiston kanssa. Hallitus nimesi jäsenistään erillisen varainhoitoryhmän erikseen valvomaan ja raportoimaan varainhoidosta hallituksen kokouksissa. Hallituksessa on vuoden aikana keskusteltu myös kielikysymyksestä, kotimaisen toiminnan kehittämisestä kohti liikennejärjestelmää sekä yhdistyksen jäsenhankinnan ja toiminnan kansainvälisestä aktivoimisesta. Näissä kaikissa asioissa halutaan edetä tällä kaudella, mutta kuitenkin pohjoismaisella tasolla yhdessä muitten maitten kanssa. Helsingissä Raimo Tapio PTL:n Suomen osaston puheenjohtaja

8 8 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 1. Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumin esittely Organisaatio Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi PTL perustettiin vuonna 1935 nimellä Pohjoismaiden Tieteknillinen Liitto PTL. Suomen osaston toiminnasta vastaa vuonna 1937 perustettu rekisteröity yhdistys Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi PTL, Suomen osasto ry. (aikaisemmin Pohjoismaiden Tieteknillisen Liiton PTL Suomen osasto ry.). Toiminta Kansalliset osaston (Färsaarten osastoa lukuun ottamatta) vastaavat vuorollaan liiton puheenjohtajuudesta neljän vuoden jaksoissa. Vetovastuut pohjoismaisissa liittojaostoissa vaihtuvat myös neljän vuoden välein ja jakaantuvat oikeudenmukaisesti eri osastojen kesken. Liittohallitukseen kuuluvat osastojen hallitusten puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja sihteerit. Pääpaino jaostojen toiminnassa on yhteispohjoismaisessa toiminnassa, jota kotimainen toiminta tukee. Osastojaostoilla on myös omaa kansallista toimintaa. PTL:n toiminnasta voi lukea tarkemmin osoitteesta

9 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 9 2. Suomen osaston yritys- ja yhteisöjäsenet Yhdistykseen kuuluivat vuoden 2012 lopussa seuraavat 60 jäsentä: Perustajajäsenet - Suomen Betoniyhdistys ry. - Betongföreningen i Finland rf. - Tekniikan Akateemiset ry - Suomen Tieyhdistys ry. - Vägföreningen i Finland rf. - Tekniska Föreningen i Finland rf. Yhdistykset ja yhteisöt - Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu - Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) - Espoon kaupunki - Helsingin kaupunki - Helsingin seudun liikenne HSL - INFRA ry - Koneyrittäjien liitto ry - Lahden kaupunki - Liikenneturva ry - Liikennevakuutuskeskus - Liikennevirasto - Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry - Oulun kaupunki - Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry - Suomen Kuntatekniikan Yhdistys ry - Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry - Suunnittelu- ja Konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry - Tampereen kaupunki - Tampereen teknillinen yliopisto - Tie- ja liikenneinsinöörit ry - Vaasan kaupunki/kunnallistekniikka - VTT - Ympäristöministeriö - Ålands landskapsregering/trafikavdelningen Liiketoimintaa harjoittavat yritykset - Andament Oy - Arctic Machine Oy - Destia Oy - FCG Planeko Oy - Finnmap Infra Oy - Finnsementti Oy - Innogeo Oy - Insinööritoimisto Pontek Oy - LandPro Oy - Lemminkäinen Infra Oy - Lännen Tractors Oy - NCC Roads Oy

10 10 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi - Nokian Renkaat Oyj - Nynas Oy - Oy Sabik Ab - Pöyry Oyj - Ramboll Finland Oy - Rapal Oy - Sito Oy - STRABAG Oy - Swarco Finland Oy - Tekla Oyj - Tetra Chemicals Europe Oy - Traficon Oy - Trafix Oy - Vianova Systems Finland Oy - VR Track Oy - WSP Finland Oy - YIT Rakennus Oy Henkilöjäsenet - pääjohtaja Jouko Loikkanen - professori Aarne Jutila - johtava asiantuntija Tiina Haapasalo Kunniajäsenet - diplomi-insinööri Pär-Håkan Appel - yli-insinööri Juha Söderlund - professori Otto Wahlgren 3. Osastohallituksen jäsenet Vuoden 2015 maaliskuuhun saakka Maaliskuun 29. päivänä 2012 pidetyssä vuosikokouksessa valittiin hallituksen jäsenet sekä heidän varajäsenensä: - toimialajohtaja Kimmo Fischer, Sito Oy / SKOL ry varajäsen johtaja Mikko Leppänen, Ramboll Finland Oy / SKOL ry - toimitusjohtaja Paavo Syrjö, INFRA ry varajäsen johtaja Heikki Jämsä, INFRA ry - järjestöpäällikkö Jari Pietilä, SKAL ry / Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry varajäsen yliasiamies Erkki Pätiälä, Autoliitto ry / Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry - toimitusjohtaja Ossi Himanka, Nynas Oy / Rakennusaineteollisuus varajäsen kehitysjohtaja Pia Rämö, Rudus Oy / Rakennusaineteollisuus

11 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 11 Vuoden 2014 maaliskuuhun saakka Maaliskuun 31. päivänä 2011 pidetyssä vuosikokouksessa valittiin seuraavat hallituksen jäsenet sekä heidän varajäsenensä: - ylijohtaja Raimo Tapio, Liikennevirasto varajäsen ylijohtaja Rita Piirainen, Uudenmaan ELY-keskus - liikenneneuvos Seppo Öörni, Liikenne- ja viestintäministeriö varajäsen toiminnanjohtaja Kimmo Ylisiurunen, ITS-Finland - projektijohtaja Ville Alatyppö, Helsingin kaupunki/skty varajäsen maakuntajohtaja Olav Jern, Pohjanmaan liitto - teknologiapäällikkö Heikki Kanner, VTT varajäsen professori Tapio Luttinen, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Vuoden 2013 maaliskuuhun saakka Maaliskuun 30. päivänä 2010 pidetyssä vuosikokouksessa valittiin seuraavat hallituksen jäsenet sekä heidän varajäsenensä: - lupapäällikkö Anne Ranta-aho, Pirkanmaan ELY-keskus / Suomen Tieyhdistys ry ( pidetystä vuosikokouksesta alkaen) varajäsen toimitusjohtaja Jaakko Rahja, Suomen Tieyhdistys ry - toimitusjohtaja Kristian Appel, Traficon Oy Ab/TFiF r.f. varajäsen suunnitteluinsinööri Erkki Uusitalo, Ramboll Finland Oy/ Tekniikan Akateemiset ry - toimitusjohtaja Juha Jääskelä, Arctic Machine Oy varajäsen myyntijohtaja Janne Mäkipää, Arctic Machine Oy - toimitusjohtaja Mikko Melasniemi, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry. varajäsen hankintajohtaja Petri Roimela, Destia Oy Ahvenanmaan maakuntahallituksella on pysyvä mandaatti hallituksessa. Heidän edustajanaan on osastopäällikkö Niklas Karlman. Yhdistyksen hallituksen toukokuun 10. päivänä 2012 pitämässä kokouksessa valittiin osaston - puheenjohtajaksi ylijohtaja Raimo Tapio - varapuheenjohtajaksi toimialajohtaja Kimmo Fischer - sihteeriksi lupapäällikkö Anne Ranta-aho Yhdistyksen taloudenhoitajana on toiminut asiakasneuvoja Anita Lempinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Toiminnantarkastajina ovat toimineet vuosikokouksen maaliskuun 29. päivänä 2012 valitsemat Liisa Uusheimo ja Toivo Wallius. Varatoiminnantarkastajina ovat olleet Jukka Torniainen ja Tarja Viik.

12 12 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi TOIMINTAKERTOMUS Liiton toiminta Liiton puheenjohtajuudesta vastasi saakka Islannin osasto puheenjohtajanaan tielaitoksen pääjohtaja Hreinn Haraldsson, varapuheenjohtajana Reykjavikin kaupungininsinööri Olafur Bjarnason ja sihteerinä johtaja Þorir Ingason tielaitoksesta. Heinäkuusta alkaen puheenjohtajuudesta on vastannut Norjan osasto puheenjohtajanaan Vegdirektør Terje Moe Gustavsen (Vegdirektoratet), varapuheenjohtajana Adm.dir. Liv Kari Hansteen (Rådgivende Ingeniørers Forening) ja sihteerinä Stabschef Marit Due Langaas (Vegdirektoratet). Muut liittohallituksen jäsenet vuoden 2012 lopussa Färsaaret: Direktør Ewald Kjølbro, Landsverk Direktør Jakup Jacobsen, Akstovan Fuldmægtig Levi Hentze, Landsverk Islanti: Vejdirektør Hreinn Haraldsson, Vegagerðin Section Manager Þorsteinn R. Hermannsson, Mannvit Direktør Þórir Ingason, Vegagerðin Ruotsi: Generaldirektör Gunnar Malm, Trafikverket Generaldirektör Jonas Bjelfvenstam, VTI Strateg internationella relationer, Annelie Nylander, Trafikverket Suomi: Ylijohtaja Raimo Tapio, Liikennevirasto Toimialajohtaja Kimmo Fischer, Sito Oy Lupapäällikkö Anne Ranta-aho, Pirkanmaan ELY-keskus Tanska: Vejdirektør Per Jacobsen, Vejdirektoratet Adm. direktør Hans Oluf Krog, Colas Danmark A/S Specialkonsulent Marianne Worm, Vejdirektoratet Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa, Reykjavikissa Via Nordican yhteydessä ja Oslossa Oslon kokouksen yhteydessä pidettiin myös liittohallituksen ja jaostojen välinen liittokokous. Toimintavuoden merkittävimmät aiheet olivat:

13 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 13 PTL:n 21. kongressi Via Nordica 2012 Kongressi pidettiin kesäkuuta Reykjavikin kongressi- ja konserttitalo Harpassa. Islanti ei koskaan aikaisemmin ole ollut PTL:n vetovastuussa ja siten myös kongressi oli heille historian ensimmäinen. Kongressin osallistujien määrä oli 849 ja seuralaisten määrä 117 henkilöä. Osallistujia oli 18:sta eri maasta, mikä osoittaa, että pohjoismainen osaaminen kiinnostaa laajasti asiantuntijoita rajojemme ulkopuolelta. Näyttelyalueen koko oli 550 m2. Mukana oli 36 näytteilleasettajaa. Lisäksi esillä oli Baltian maiden ja Suomea lukuunottamatta kaikkien muiden pohjoismaiden tielaitokset. Via Nordican yhteydessä Suomen osaston entinen sihteeri Pär-Håkan Appel sai ansaitusti PTL:n viimeisen kunniajäsenyyden. Hänen työpanoksensa PTL:ssä on ollut vaikuttava ja jatkunut useamman vuosikymmenen ajan. Päätöstilaisuudessa puheenjohtajan nuija luovutettiin Norjan tielaitoksen pääjohtajalle Terje Moe Gustavsenille, joka toivotti kuulijat tervetulleiksi Norjan Trondheimiin, Via Nordicaan, vuonna Uuden kongressikauden käynnistäminen Norjan osasto sai vetovastuun heinäkuun 2012 alusta. Ensimmäisen tehtävänä oli varmistaa jaostojen toiminnan nopea käynnistäminen. Toiminnansuunnittelu oli alustavasti käynnistetty jo keväällä, mutta varsinainen käynnistyskokous pidettiin Oslossa 6. syyskuuta. PTL:n kansainvälinen toiminta Yhteistyö Baltian tieliiton (BRA) ja PTL:n välillä perustuu vuonna 1992 solmittuun yhteistyösopimukseen. Yhdessä BRA:n sihteerien kanssa on sovittu, että PTL tarjoaa osallistumismahdollisuuden BRA:n edustajille heitä eniten kiinnostaviin PTL:n ohjelmassa oleviin seminaareihin. Nämä seminaarit toteutetaan englanninkielisinä. Englanninkielinen toteutus avaa ovet myös muiden maiden kiinnostuneille osallistujille. Baltian tieliiton ja PTL:n sihteeristöt kokoontuivat Reykjavikissa Via Nordican yhteydessä Yhteistyö Maailman tieliiton (PIARC) kanssa perustuu vuonna 1992 tehtyyn yhteistyösopimukseen, jonka viimeisin tarkistettu versio allekirjoitettiin liiton yleiskokouksessa lokakuussa Puheenjohtaja Hreinn Haraldsson edusti PTL:ää PIARC:n hallituksessa mainittuun yleiskokoukseen asti, jonka jälkeen tehtävä siirtyi Terje Moe Gustavsenille. Suomen osaston sihteerinä vielä alkuvuonna toiminut Pär-Håkan Appel edusti Pohjoismaita Communications and International Relations Commissionissa ja Norjan osaston sihteeri Marit Due Langaas Technological Ecxhange and Development Commissionissa. Kommissioiden työ päättyi yleiskokoukseen. PTL:llä on oma edustajansa PIARC:n pääkonttorissa Pariisissa. Vuonna 2012 tehtävää hoiti huhtikuun loppuun asti Ruotsin liikenneviraston Carolina Theolin-Palmell ja sen jälkeen Suomen liikenneviraston Seppo Toivonen. Hänen kautensa päättyy elokuun lopussa Vuonna 2012 allekirjoitettiin myös sopimus PTL:n uudistetun sähköisen telematiikkasanakirjan käytöstä PIARC:n verkkopalvelussa.

14 14 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 5. Suomen osaston toiminta Suomen osaston hallitus kokoontui toimintakauden aikana viisi kertaa. Normaalien neljän hallituksen kokouksen lisäksi pidettiin yksi ylimääräinen hallituksen kokous, jossa käsiteltiin yhdistyksen varainhoidon ulkoistamista koskevat tarjoukset. Muissa hallituksen kokouksissa käsiteltiin osaston toiminnan suunnitteluun ja raportointiin liittyviä asioita, varainhoitoa sekä liittohallituksen käsittelyyn meneviä asioita. Suomen osaston vuosikokous pidettiin 29.3 ja osastokokous Hallituksen kokouksessa päätettiin, että PTL on jatkossa yksi Tieyhdistyksen Talvitiepäivät -tapahtuman järjestäjätaho. PTL saa tapahtumassa hyvän näkyvyyden ja yhdistyksen laajemmin tunnetuksi ja siten mahdollisesti uusia jäseniä. PTL:n edustajana järjestelytoimikunnassa toimii Liikenneviraston johtaja Jukka Karjalainen. PTL:n Suomen osaston stipendi PTL:n Suomen osasto myönsi stipendit kolmelle henkilölle siten, että 25 % stipendin suuruudesta maksetaan vasta kun raportointi stipendin käyttämisestä on suoritettu. Hakijoita oli neljä. Stipendien saajat ovat Risto Kujanpää (työharjoitteluun Kööpenhaminassa), Salla Salenius (vaihto-opiskelu Lundin yliopistossa) ja Olli-Ville Laukkanen (KTH:n Rheobit kurssi). PTL:n varainhoidon kehittäminen Hallituksen perustaman varainhoitoryhmän muodostavat Pär-Håkan Appel, Kristian Appel, Mikko Melasniemi ja Erkki Pätiälä. Varainhoitoryhmän ehdotuksen perusteella hallitus hyväksyi PTL:n varainhoidon periaatteet. PTL:n varainhoidon periaatteet Hallitus vastaa jäsenistölleen siitä, että varainhoidon periaatteet ja toteutus tukevat yhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on yhdistyksen omaisuuden reaaliarvon turvaaminen. Hallitus arvioi vuosittaisen varainhoidon riskitason ja toiminnan edellyttämän tuottotason. Varainhoito hankitaan ulkopuolisena palveluna. Hallitus nimittää vuosittain hallituksen työtä tukevan työryhmän vastaamaan yhteydenpidosta varainhoitajaan ja raportoimaan hallitukselle varainhoidon kehityksestä. Varainhoitotyöryhmä tuo hallituksen kokouksiin kaksi kertaa vuodessa raportin varainhoidosta, varainhoidon tarkempi analyysi otetaan jatkossa esille joka vuosi joulukuun hallituksen kokouksessa. Joulukuun kokouksessa päätetään myös varainhoitoryhmän kokoonpano seuraavalle vuodelle. Nykyinen varainhoitoryhmä jatkaa vuoden 2013 loppuun. Varainhoitoryhmän esityksestä yhdistyksen varainhoito päätettiin ulkoistaa. Kilpailutuksessa saatiin neljä tarjousta, joiden perusteella hallitus päätti valita Aktia yhdistyksen varainhoitajaksi toukokuusta 2012 alkaen Bokföringbyrå Tärnan Ab ottaa hoitaakseen myös yhdistyksen kirjanpidon ja palkkioiden hoitamisen. PTL:n Suomen osaston sihteeri ja rahastonhoitaja hoitavat jatkossakin kaiken PTL:n laskutuksen.

15 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi Jaostojen toiminta liitto- ja osastotasolla Toimintavuoden aikana on pidetty 9 liittojaostokokousta, 43 puheenjohtaja- /sihteerikokousta, joista osa oli puhelin- tai videokokouksia, sekä 33 osastojaostokokousta. Jaostojen alaisuudessa on toiminut useita työryhmiä. Jaostojen pääpaino seminaareissa keskittyi Via Nordica kongressiin.

16 16 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi Jaosto: Ajoneuvot ja kuljetukset (Ruotsi / Norja johtava maa) Suomen osastojaoston jäsenet Yli-insinööri Valtonen Juha puheenjohtaja ( saakka) Lupapäällikkö Ranta-aho Anne sihteeri Logistiikkapäällikkö Backlund Sakari Tarkastusinsinööri Hietala Petteri Vanhempi hallitussiht. Hörkkö Jorma Tekninen johtaja Intosalmi Juhani Ylikomisario Kemppainen Pasi Johtava asiantuntija Kivilehto Reijo ( saakka) Yli-insinööri Koskinen Olavi ( saakka) Erikoistutkija Laurikko Juhani Tuotepäällikkö Lintula Kalevi Yksikön päällikkö Mynttinen Sami Tutkimusprofessori Nylund Nils-Olof Yli-insinööri Puurunen Juhani Liikenneturvallisuustutk. Räty Esa ( saakka) Yli-insinööri Sainio Panu ( saakka) Tuotepäällikkö Siltanen Teppo Ylikonstaapeli Vikman Erkki Toiminnan painopisteet 2012 Toimintavuoden aikana on pyritty turvaamaan kotimaan jaoston jäsenten tiedonkulku jaoston toiminnassa, joka on vahvasti Norjan vetovastuulla. Kevään ajan vetovastuussa oli Ruotsi. Liittojaoston kokouksissa käytiin läpi alan ajankohtaiset asiat eri maissa ja jatkettiin valmistelua Via Nordica 2012 kongressiin työryhmien sovituista aihealueista eli Raskaiden ajoneuvojen Best Practice, Akselipainojen vaikutus tiehen ja Ajoneuvojen katsastus. Uutta kautta alettiin valmistella lokakuun kokouksessa ja keskusteltiin useista mahdollisista työryhmäaiheista. Kokoukset Suomen osasto ei kokoontunut vuoden 2012 aikana. Tiedonkulku hoidettiin sähköpostin välityksellä. Liittojaosto kokoontui kolme kertaa, Kööpenhaminassa, Reykjavikissa Via Nordican yhteydessä ja Oslossa. Kokouksiin osallistui keskimäärin kaksi kotimaan jaoston jäsentä. Työryhmät ovat kokoontuneet vain liittojaoston kokouksien yhteydessä. Työryhmätyöskentely on muutoin hoidettu sähköpostin välityksellä. Raportit Vuoden aikana Suomen jaostossa ei valmistunut uusia raportteja.

17 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 17 Jaosto: Informaatiojärjestelmät (Tanska / Ruotsi johtava maa) Suomen osastojaoston jäsenet Tietopäällikkö Raekallio Matti puheenjohtaja (jäsen saakka) Yksikön päällikkö Prokkola Reijo puheenjohtaja alkaen, sihteeri saakka Hankepäällikkö Fieandt Niklas sihteeri ( alkaen) Johtaja Granholm Leif Myyntijohtaja Myllymaa Jani Toimialajohtaja Niskanen Jari Toiminnan painopisteet 2012 Liittojaostossa on toimittu jaoston toimintasuunnitelman mukaisesti. Jaoston työskentelymuotona on ollut liittojaostokokouksissa kokoontuvat kompetenssiryhmät ja niissä tapahtuva jäsenten välinen informaation vaihto. Vuonna 2012 toimittiin seuraavien "kompetenssiryhmien" puitteissa: - Tietovarastot ja parhaat käytännöt (standardit, harmonisointi, tietohakemistot) - Verkkopalvelut tiesektorilla - Tietojärjestelmien käyttäjävaatimukset Jaoston toiminnan painopisteinä vuonna 2012 olivat - suunnitella ja toteuttaa näyttely ja esitelmä + video Via Nordicaan ja - suunnitella seuraavan kongressiperiodin kompetenssiryhmien sisällöt ja työskentelytapa Jaoston jäsenet (Prokkola) päivystivät vuorollaan jaoston omalla ständillä Via Nordicassa. Video julkaistiin myös Internetissä youtube:ssa. Syksyllä Malmössä aloitettiin uusi PTL-kausi, joka päättyy Via Nordicaan Trondheimissa vuonna Kokoukset Suomen osastojaosto ei kokoontunut vuonna Liittojaosto on kokoontunut kaksi kertaa: Reykjavikissa Via Nordica - konferenssin yhteydessä ja Malmössä. Reykjavikin kokoukseen osallistui vain Prokkola, Malmön kokoukseen Prokkola, Fienadt ja Granholm. Jaoston puheenjohtajat ja sihteerit ovat kokoontuneet liittojaoston kokousten yhteydessä. Lisäksi pidettiin erillinen puheenjohtaja- ja sihteerikokous Kööpenhaminassa (paikalla Raekallio) ja Göteborgissa (paikalla Prokkola). Raportit Varsinaisia raportteja ei valmistunut vuonna Jaoston järjestämissä seminaareissa ja kokouksissa pidetyt alustukset/esitelmät ovat nähtävillä jaoston kotisivuilla.

18 18 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi Jaosto: ITS / Liikenteen hallinta (Norja / Ruotsi johtava maa) Suomen osastojaoston jäsenet yksikön päällikkö Luoma Sami puheenjohtaja 14.6.alkaen projektipäällikkö Salonen Tuuli sihteeri ( alkaen) johtaja Rönneikkö Petri puheenjohtaja saakka liikennesuunnittelija Granfelt Anders sihteeri saakka toimitusjohtaja Appel Kristian toimitusjohtaja Arrakoski Jonni tutkija Innamaa Satu ( saakka) johtava asiantuntija Kiuru Jussi ( alkaen) opettava tutkija Kosonen Iisakki projektipäällikkö Kotituomi Satu ( alkaen) johtava konsultti Lumiaho Aki johtaja Nykopp Mia ( saakka) tutkija Pilli-Sihvola Eetu ( alkaen) toimitusjohtaja Sarvikivi Kalevi Erikoistutkija Schirokoff Anna projektipäällikkö Tuomainen Ari liikennesuunnittelija Vatanen Mervi toimitusjohtaja Vehviläinen Juhani ( saakka) liikenneneuvos Öörni Seppo Toiminnan painopisteet 2012 Jaosto on jatkanut alalla toimivien keskustelu- ja vuorovaikutusfoorumina sekä tutustunut ajankohtaisiin älyliikenteeseen liittyviin hankkeisiin ja vierailukohteisiin. Jaoston jäsenmäärä vuoden 2012 lopussa oli 14. Toiminta vuonna 2012 oli asetettujen painopisteiden mukaista. Via Nordicassa julkaistiin ITS Terminology sanakirja, lisäksi sovittiin miten sanakirjaa tullaan päivittämään kaudella. Lisäksi sovittiin sanakirjan käytöstä Piarcin kanssa sopimuksin. Suomen edustajana on toiminut Kristian Appel. Kauden aikana ( ) Via Nordicassa vaihtui ITS johtava maa Norjasta Ruotsiin. Kuluvan vuoden aikana linjattiin kongressikauden tavoitteet ja painopistealueet, sekä sovittiin alustavasti kauden tulevista seminaareista ja teemapäivistä. Jaoston kokousten painopisteenä pidettiin jo vakiintuneen tavan mukaan tiedonvaihtoa. Kotimaisten kokousten yhteydessä vierailtiin Aalto-yliopistossa. Kokoukset Suomen jaosto kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Läsnä on ollut keskimäärin seitsemän jäsentä. Vuoden 2012 aikana pidettiin Via Nordica Islannissa, jaoston jäsenistä seitsemän osallistui. Liittojaoston puheenjohtajien ja sihteerien palavereita pidettiin yhteensä neljä. Raportit ITS sanaston uusin versio julkaistiin Via Nordicassa, sanakirja sähköisessä muodossa;

19 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 19 Jaosto: Kaupunkien liikenne (Suomi / Tanska johtava maa) Suomen osastojaoston jäsenet Johtava konsultti Silfverberg Björn puheenjohtaja Liikenneinsinööri Salermo Marek sihteeri Liikennesuunn.päällikkö Antinoja Markku Toimitusjohtaja Bäckström Juhani Liikenneneuvos Jalasto Petri ( saakka) Arkkitehti Järvi Mikko ( saakka) Liikennejohtaja Järviluoma Niilo ( saakka) Professori Murole Pentti Yli-insinööri Mäkelä Kaisa Diplomi-insinööri Narvala Anssi Aluerakentamispäällikkö Oasmaa Kyösti Suunnittelija Roselius Erica ( alkaen) Nuorempi suunnittelija Rundell Elina ( alkaen) Toimistopäällikkö Silfverberg Leena ( saakka) Johtaja Särkkä Tapani Kehittämispäällikkö Vanhanen Kerkko Suunnittelupäällikkö Vandell Ari Liikennesuunnittelija Vilkuna Johanna Suunnittelupäällikkö Weurlander Minna ( saakka) Toiminnan painopisteet 2012 Jaosto pyrkii toiminnallaan tukemaan tehokasta, turvallista ja ympäristöystävällistä liikkumista kaupungeissa ja kaupunkialueilla. Tarkoituksena on painottaa yksilön tarpeita ja selventää liikennejärjestelmän roolia kestävän kehityksen mukaisessa kaupunkiympäristössä. Keskeiseksi näkökulmaksi ja painopisteeksi muodostuu saavutettavuuden kehittäminen sekä kestävien kulkumuotojen edistäminen. Jaosto kokoontui vuoden aikana neljästi. Kokousten asiasisältöä hallitsi keväällä järjestetyn pohjoismaisen Urbaani logistiikka laatua kaupunkikehitykseen -seminaarin järjestelyt sekä menneen nelivuotiskauden päättäneen Via Nordica -kongressin valmistelut, joita Suomen osastojaosto koordinoi jaoston johtavana maana. Jaosto vastasi kongressissa teeman Stadstrafikpaketet strategier för samverkan suunnittelusta ja toteutuksesta järjestetty sessio keräsi varsin suuren yleisön. Jaosto esitteli kongressissa toimintaansa myös kongressikautena järjestettyjen neljän seminaarin tuloksia esittelevässä näyttelyssä. Seminaarien kaikki esitykset on koottuna jaoston kotisivuilla. Lisäksi jaoston kokouksissa suunniteltiin seuraavan nelivuotiskauden toimintalinjoja pohjoismaisella ja kansallisella tasolla. Jaosto viritti jäsenistön välistä keskustelua kaupunkiseutujen liikennejärjestelmiä koskevista arviointimenettelyistä. Tavoitteena oli näin kehittää pohjoismaista tietopohjaa kaupunkien liikenteellisen kestävyyden arvioimiseen suhteessa kaupunkien omiin ja EU:n vihreässä kirjassa Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen määriteltyihin tavoitteisiin. Kokoukset Kotimainen osastojaosto kokoontui vuonna 2012 neljä kertaa: Helsingissä (7 osallistujaa) Helsingissä (8 osallistujaa)

20 20 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi Espoossa (10 osallistujaa) Helsingissä (6 osallistujaa) Kokouksen osana pidetyissä asiantuntijaesittelyissä käsiteltiin kysyntäohjatun joukkoliikenteen Metropol -hanketta, Helsinkiin valmisteltavaa pysäköintistrategiaa sekä Pentti Murolen kaupunkiliikenteen kehitystä käsittelevää teosta "Ihmistä ei voi suunnitella kiveä voi". Lisäksi tutustuttiin Rakentamisen Ruusu tunnustuspalkinnon saaneisiin hankkeisiin, joilla on edistetty laadukasta ja toimivaa kaupunkiympäristöä. Liittojaosto kokoontui kesäkuussa Via Nordica -kongressin yhteydessä Reykjavikissa. Kokoukseen osallistuivat Björn Silfverberg, Marek Salermo, Markku Antinoja, Niilo Järviluoma, Johanna Vilkuna ja Risto Laaksonen. Liittojaoston puheenjohtajat ja sihteerit kokoontuivat 27.2 Helsingissä sekä Kööpenhaminassa. Kokouksiin osallistuvat Björn Silfverberg ja Marek Salermo. Raportit Suomen osastojaosto ei julkaissut raportteja vuonna 2012.

21 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi 21 Jaosto: Liikenneturvallisuus (Ruotsi johtava maa) Suomen osastojaoston jäsenet Liikenneturvallisuusins. Klang Jaakko puheenjohtaja alkaen, (jäsen alkaen) Projektipäällikkö Nyberg Johanna sihteeri alkaen (jäsen alkaen) Liikenneturvallisuuspääll. Forsberg Auli puheenjohtaja saakka Johtava konsultti Kautiala Christel sihteeri saakka Neuvotteleva virkamies Beilinson Leif Erityisasiantuntija Granfelt Anders ( alkaen) Liikenneturv.suunn. Granqvist Elina (ent. Töyli) Liikenneturvallisuustutk. Holopainen Arja Tekninen johtaja Intosalmi Juhani ( saakka) Suunnittelija Jääskeläinen Petri ( saakka) Ylikomisario Kemppainen Pasi ( alkaen) Diplomi-insinööri Lehtonen Sonja Liik.turv.asiantuntija Lind Kjell ( alkaen) Tieinsinööri Nuutinen Päivi Lehtori Pöllänen Markus ( alkaen) Tutkija Rajamäki Riikka Ylitarkastaja Rautio Janne ( saakka) Liikennesuunnittelija Strömmer Hanna Ylikomisario Svahn Rune ( saakka) Tutkimuspäällikkö Valtonen Juha ( alkaen) Toiminnan painopisteet 2012 Entiset työryhmät jatkoivat toimintaansa kesäkuussa 2012 järjestettyyn Via Nordica - kongressiin saakka. Syksyllä 2012 uuden kongressikauden alettua perustettiin viisi työryhmää: 1. Samhällsplanering = Yhdyskuntasuunnittelu Työryhmän vetäjänä oli v tanskalainen Bo Mikkelsen. Suomalaisjäsenet olivat Johanna Nyberg, Kjell Lind ja Päivi Nuutinen. Ryhmän työskentelyn painopiste on liikenneturvallisuus osana kestävää kaupunkikehitystä. 2. Grunddata = Perusdata Työryhmän vetäjänä oli v suomalainen Anders Granfelt. Muita suomalaisjäseniä olivat Arja Holopainen, Juha Valtonen ja Pasi Kemppainen. Ryhmän päätehtävä on jatkaa liikenneturvallisuusaineiston keräämistä ja jakaa onnettomuusaineistoa muille jäsenille. Lisäksi ryhmä vertailee vakavasti loukkaantuneiden määritelmää eri Pohjoismaissa. 3. Oskyddade trafikanter = Suojaamattomat tienkäyttäjät Työryhmän vetäjänä oli v ruotsalainen Åsa Viklund. Suomalaisjäsen on Hanna Strömmer. Ryhmän työskentelyn painopiste oli Pohjoismaiden tieverkon liikenneturvallisuustason kehittäminen. Työskentelyn painopiste on ajankohtaisen tiedon jakaminen. 4. Trafiksäkerhetsprogram = Liikenneturvallisuussuunnitelmat Työryhmän vetäjänä oli v suomalainen Christel Kautiala. Muita suomalaisjäseniä olivat Auli Forsberg, Jaakko Klang ja Leif Beilinsson. Ryhmän työskentelyn tavoitteena on saada kattava kuva liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinnasta eri Pohjoismaissa. Työryhmä vertailevat liikenneturvallisuussuunnitelmia niin kansallisella, seudullisella kuin kunnallisella tavalla.

1 (15) TOIMINTAKERTOMUS /19.4.2012

1 (15) TOIMINTAKERTOMUS /19.4.2012 1 (15) TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 (17) 1. YLEISTÄ Vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan on kirjattu, että päällystealan suurimpana haasteena säilyy perustienpidon riittävän rahoitustason säilyttäminen ja tieliikennemuodon

Lisätiedot

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN BETONIYHSTYS ry VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN BETONIYHSTYS ry 1925-2013 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ SIVU Yleistä 7 Kehitys 8 BY-päivä 9 Betonipäivät 2013 9 Apurahat 10 Normitus ja julkaisut 10 Koulutus

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET...

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET... VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET... 5 2.1 KUNNIAJÄSENET... 5 2.2 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.3 KANNATTAJAJÄSENET ELI KOTISEUTUKLUBI... 6 2.4 JÄSENPALVELUT JA JÄSENEDUT... 7 3. HALLINTO...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Liittokokous Porissa Opetuksen uuden tuulet 2012 Travelling Fellowship -haku Toimihenkilöt 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Mila 1/ KOKOUSKUTSU. Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 9.2.2009

Mila 1/ KOKOUSKUTSU. Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 9.2.2009 Mila 1/ 2009 Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 9.2.2009 KOKOUSKUTSU Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry, MIL:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Maanmittauspäivien

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Toimintakertomus 2006 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Kulunutta toimikautta 2006 leimasivat näkyvät ja tuntuvat henkilövaihdokset. Professori

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 1. PUHEENJOHTAJA JUKKA RELANDERIN TERVEHDYS VUOSIKOKOUKSELLE 2. TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ KRISTIINA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan katsaus 6 Rakennusteollisuus ja työllisyys notkahtivat 6 Tuotannon ja työllisyyden lukemia 6 Politiikkaa 7 Harmaan talouden

Lisätiedot

Suomen Riskienhallintayhdistys 25 vuotta 1987 2012. Johdanto

Suomen Riskienhallintayhdistys 25 vuotta 1987 2012. Johdanto Johdanto Aluksi haluan kiittää siitä, että olen saanut Suomen Riskienhallintayhdistys ry:n hallitukselta tehtävän kirjoittaa yhdistyksen 25-vuotishistoriikin. Olen aikaisemmin referoinut yhdistyksen syntyä

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. PRESIDENTINVAALIT 4. KUNTAVAALIT 5. EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA 6. HALLITUSTYÖ JA SISÄASIANMINISTERIÖ 7. EUROPARLAMENTAARIKON

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 6 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAkertomus 12 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 6 Strateginen suunnittelu 6 Tutkimus-

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Liittokokous Tampereella FISITA:n maailmankongressi Itä-Suomen piirin syysretki Toimihenkilöt 2013 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto

Lisätiedot

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit!

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit! Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 1 Julkaisija Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2 Syöpäjärjestöt

Sisällysluettelo. 2 Syöpäjärjestöt VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo MISSIO, ARVOT...5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS...6 LUOTTAMUSHENKILÖT ANSIOMITALIT...9 Suomen syöpäyhdistyksen valtuuskunta Syöpäsäätiö ja syöpätautien tutkimussäätiö Yhteiset

Lisätiedot