LAPPAJÄRVEN KUNTA. Turvallisuussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPAJÄRVEN KUNTA. Turvallisuussuunnitelma"

Transkriptio

1 LAPPAJÄRVEN KUNTA Turvallisuussuunnitelma 1

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Lappajärvi toimintaympäristönä Turvallisuussuunnitelman toteutus Nykytilanteen arviointi ja toimintaympäristöanalyysi Väestö Perusturva Lappajärven kunta poliisin näkökulmasta Liikennerikokset Omaisuusrikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset Poliisin hälytystehtävät Yhteenveto Lappajärven kunnan turvallisuustilanne pelastuslaitoksen näkökulmasta Lappajärven kunta tapaturmien esiintymisen näkökulmasta Lappajärven kunnan turvallisuussuunnitelmaa tukevat strategiat ja suunnitelmat Keskeiset strategiset tavoitteet ja toimenpiteet turvallisuuden edistämiseksi Syrjäytymisen ehkäisy ja yhteisöllisyyden lisääminen Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy Liikenneturvallisuuden lisääminen Luonnonilmiöiden aiheuttamat turvallisuusuhat Oppilaitosten turvallisuuden lisääminen Turvallisuussuunnitelman seuranta ja arviointi

3 1 Johdanto Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen sisäisen turvallisuuden ohjelmaksi. Ohjelman tavoitteet on asetettu vuodelle 2015 ja tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna Sisäisen turvallisuuden parantamiseksi on asetettu seuraavia yhteisiä tavoitteita: 1. Syrjäytymisen ehkäisy ja alkoholihaittojen torjunta 2. Koulutus ja osaamisen kehittäminen 3. Sisäisen turvallisuuden tutkimuksen kehittäminen 4. Tilannekuvatoiminnan kehittäminen 5. Paikallisen turvallisuussuunnittelun kehittäminen 6. Turvallisuusseikkojen huomioonottaminen rakennetun ympäristön suunnittelussa Sisäisen turvallisuuden parantamiseksi on asetettu seuraavia erityisiä tavoitteita: 1. Kodin, vapaa-ajan ja liikkumisen turvallisuuden parantaminen 2. Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen turvallisuuden parantaminen 3. Väkivallan vähentäminen 4. Kilpailukyvyn lisääminen yritystoiminnan turvallisuutta parantamalla 5. Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen ehkäisy 6. Rajaturvallisuus, laittoman maahantulon estäminen ja turvallisuus 7. Ihmiskaupan ja siihen rinnastuvan rikollisuuden estäminen 8. Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta 9. Tietoverkkorikollisuuden ja internetin käyttöön liittyvien riskien torjunta 10. Terrorismin torjunta, ääriliikkeiden laittoman toiminnan ehkäisy ja väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta Turvallisempi huominen Ohjelmassa on päätetty 64 toimenpiteestä. Ne toimeenpannaan alueellisesti laadittujen toimeenpanosuunnitelmien avulla sekä osana paikallista turvallisuussuunnittelua kuntien tekemien päätösten mukaisesti. Kaikkien toimenpiteiden toimeenpano edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Ohjelman keskeinen sisältö toimenpidekokonaisuuksittain: 1. Lisätään turvallisuuden tunnetta 2. Kehitetään ennalta ehkäisevän turvallisuustyön tuloksia mittaavia indikaattoreita ja varmistetaan kansallisten kyselytutkimusten säännöllinen toteuttaminen 3. Varmistetaan turvallinen oppimisympäristö 4. Julkisten tilojen turvallisuuden parantaminen 5. Varmistetaan työtään tekevien ihmisten turvallisuus 6. Parannetaan rakennetun ympäristön turvallisuutta 7. Lisätään liikkumisen turvallisuutta 8. Varmistetaan nuorille turvallinen kasvuympäristö 9. Varmistetaan turvallinen elämä iäkkäille 10. Vähennetään vakavaa väkivaltaa ja sen uhkaa 11. Ennalta ehkäistään perhesurmia 12. Parannetaan yritystoiminnan turvallisuutta ja yritysten häiriötöntä toimintaa 13. Vähennetään alkoholin käytöstä johtuvia turvallisuusuhkia 14. Parannetaan rikoksen uhrin palveluja ja rikoksen tekijän tukea 15. Ennalta ehkäistään ääriajatteluun perustuvia väkivaltaisia tekoja 16. Varmistetaan vapaaehtoisten saatavuus turvallisuus- ja hälytystehtäviin 2

4 Paikallinen turvallisuussuunnittelu (kunnan turvallisuussuunnitelma) on sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoa paikallisella tasolla, jonka tavoitteena on parantaa turvallisuutta vähentämällä onnettomuuksien, tapaturmien, rikosten ja häiriöiden määrää ja lisätä turvallisuuden tunnetta. Turvallisuussuunnittelu perustuu laaja-alaiseen turvallisuuskäsitteeseen, jossa eri viranomaiset, elinkeinoelämä sekä järjestöt tekevät yhteistyötä paikallisen turvallisuuden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Turvallisuussuunnittelu on jatkuvaa työtä kunnan asukkaiden turvallisuuden edistämiseksi. Kunnanhallitus on kokouksessaan nimennyt työryhmän valmistelemaan turvallisuussuunnitelmaa. Työryhmään on nimetty kunnan edustajat ja pyydetty Etelä-Pohjanmaan poliisilaitosta, Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitosta, Kuntayhtymä Kaksineuvoista, järjestöjä ja elinkeinoelämää nimeämään omat edustajansa. Työryhmään kuuluvat: - Juha Tiainen, Lappajärven kunta, kunnanhallituksen edustaja - Tuomo Lehtiniemi, Lappajärven kunta, kunnanjohtaja - Päivi Huhtala, Lappajärven kunta, hallintojohtaja - Anne Övermark, Lappajärven kunta, kunnaninsinööri - Tarja Puro, Lappajärven kunta, sivistystoimenjohtaja - Carita Ylipelkonen, Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos, ylikonstaapeli - Antti-Jussi Isotalo, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, palopäällikkö - Joona Övermark, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, palotarkastaja - Miia Hietaniemi, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Ehkäise tapaturmat hanke - Pirjo Heino, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, kehittämispäällikkö - Marja-Liisa Nevala, Aijjoos-hanke - Seppo Viinamäki, Lappajärven Yrittäjät - Mari Heijari, Lappajärven seurakunta, talouspäällikkö - Ahti Mäkitarkka, vanhusneuvosto - Seppo Keski-Vinkka, vammaisneuvosto - Kari Juttuniemi, Lappajärven Veikot - Eemeli Porthén, Etsivä nuorisotyö - Arja Tikkanen, Etsivä nuorisotyö - Mari Luoma, MLL Lappajärven paikallisosasto Työryhmä asetti tavoitteeksi laatia Lappajärven kunnalle turvallisuussuunnitelman, johon pohja-aineiston ja analyysin jälkeen valittiin turvallisuuden kehittämiseen liittyvät painopistealueet. Lappajärven turvallisuustyöryhmän asettamat painopistealueet: 1. Syrjäytymisen ehkäisy ja yhteisöllisyyden lisääminen 2. Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy 3. Liikenneturvallisuuden edistäminen (sisältää sekä tie- että vesiliikenteen) 4. Luonnonilmiöiden aiheuttamat turvallisuusuhat 5. Oppilaitosten turvallisuuden edistäminen 2 Lappajärvi toimintaympäristönä Lappajärvi sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Länsi-Suomen läänissä ja kuuluu Järviseudun seutukuntaan, Pohjanmaan hätäkeskusalueeseen, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen ja Etelä-Pohjanmaan poliisilaitoksen toiminta-alueeseen. Sosiaali- ja terveystoimen hoitaa Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja erikoissairaanhoidon Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. 3

5 Kunnan pinta-ala: 523,23 neliökilometriä, josta maata 383,93 ja vettä 139,30. Lappajärven rantaviivaa on kunnan alueella 124 km, jolle on rakennettu lähes 1100 kesämökkiä. Kunnassa oli yhteensä 3440 asukasta. Lappajärvi on matkailupitäjä, jonka vetovoimatekijöitä ovat mm. maakuntajärvi, kesäteatteri ja Kylpylä Kivitippu. Kunnan asukasluku lähes kaksinkertaistuu kesäisin lomalaisten ja kesäasukkaiden tullessa kuntaan. Lappajärven elinkeinorakenne Työpaikat työnantajasektoreittain 2009 Lähde: Tilastokeskus Työpaikat toimialan mukaan v Lähde: Tilastokeskus

6 3 Turvallisuussuunnitelman toteutus Paikallisella tasolla tehtävä turvallisuussuunnittelu kuvataan prosessina, jonka vaiheet ovat seuraavat: 1. Yhteistyön vastuut, osapuolet ja organisointi 2. Nykytilanteen arviointi, toimintaympäristöanalyysi 3. Analyysin ja johtopäätösten arviointi 4. Turvallisuussuunnitelman laadinta 5. Suunnitelman toimeenpano 6. Suunnitelman seuranta ja arviointi 4 Nykytilanteen arviointi ja toimintaympäristöanalyysi 4.1 Väestö Lappajärven kunnan asukasluku oli yhteensä 3394 (epävirallinen). Vuoteen 2040 mennessä asukasluvun arvioidaan olevan 3180 eli vähennystä olisi 6,3 % Ikäluokat yhteensä Väestöennuste Ikäluokat yhteensä Lähde: Tilastokeskus

7 4.2 Perusturva - Lappajärvi, työttömät työnhakijat: Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Työvoima Työttömien osuus työvoimasta ,7 % ,9 % ,8 % ,0 % ,2 % ,8 % Lappajärvi Joulukuu 2010 Joulukuu 2011 Joulukuu 2012 Kunnan työvoima Työttömät (ml.lom.) Työttömät miehet (ml.lom.) Työttömät naiset (ml.lom.) Työttömät alle 25-vuotiaat Pitkäaikaistyöttömät Yli 50-vuotiaat työttömät

8 7

9 Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana yhteensä Lappajärvi yhteensä Väestöllinen huoltosuhde ,1 82,4 101,2 Lähde: Tilastokeskus

10 Lappajärven tapaturmaindeksi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kunnista toiseksi korkein 117,2. (Vain Ähtärissä on korkeampi.) Isokyrössä tapaturmaindeksi on kaikkein matalin 83,9. Indeksin arvo koko maassa uusimpana päivitysvuonna on 100. Vanhukset Vanhusten osuus kunnan asukasluvusta kasvaa. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2040 yli 75- vuotiaiden määrä asukasluvusta on 27,8 %. 75-vuotta täyttäneiden määrän kehitys Lappajärvellä Hehko-tilastoista : ( syntyneiden hyvinvointia edistävät kotikäynnit) Kotikäyntejä yhteensä Lappajärvellä 117, naisia 62, miehiä 55. Yksin asuvia 26 %. Pelot Kukaan haastatelluista 75-vuotiaista ei ole pelännyt oman turvallisuutensa puolesta kotona /pihapiirissä vuosina Sen sijaan vuonna 2011 kotona /pihapiirissä pelon aiheita oli 11 prosentilla haastatelluista. Kotona pelättiin kaatumista (2 mainintaa). Lisäksi pelkoa yhden haastatellun kohdalla aiheutti läheisen ajoittainen runsas alkoholinkäyttö. 9

11 Kotona asuvilta 75-vuotiailta kysyttiin, pelkäävätkö he oman turvallisuutensa puolesta kodin ulkopuolella liikkuessa tai liikenteessä. Suurin osa haastatelluista ei pelännyt kodin ulkopuolella liikkuessa tai liikenteessä vuosina Vuonna 2010 oman turvallisuutensa puolesta pelkääviä oli kaikkein eniten (18 %) ja vuonna 2011 toiseksi eniten (11 %). Liikenteessä/kodin ulkopuolella liikkuessa pelättiin kaatumista (2 mainintaa). Pelkoa aiheutti myös vilkas liikenne, isot rekat, katuvalojen puuttuminen (pimeys) ja talvella liukkaus. Irrallaan olevat vihaiset koirat aiheuttivat myös pelkoa ulkona lenkkeillessä. Huono liikuntakyky aiheutti pelkoa erityisesti, jos kynnykset olivat korkeat ja raput jyrkät. Kaksi haastatelluista kertoi, että olivat aikaisemmin olleet kolarissa ja sen jälkeen oli jäänyt pelkotiloja. Kuinka oma asuinalue sopisi paremmin ikääntyville? ( ) (Tähän koottu turvallisuuteen liittyviä asioita vastauksista.) Kevyenliikenteen väylä puuttuu. (7 mainintaa: Länsirannantie 5 mainintaa, Saariahontie, Ylipääntie) Tarvittaisiin katuvalot.(7 mainintaa: Länsirannantie 3 mainintaa, Ylirannantie 2 mainintaa, Ylitalontie, Virsulantie) Talvisin teiden auraukset pihaan. (3 mainintaa) Pikitien reunaan kevyenliikenteen väylä. Takalantielle päällyste (pölisee kesällä). Liiat puustot ja istutukset syytä tarkistaa ja poistaa. Talvella huolehdittava kulkuväylien hiekoituksesta (kevyenliikenteen väylillä). Huolehdittava palvelupisteisiin johtavien väylien kunnosta niin talvella kuin kesälläkin. Jalankulku ja pyöräily turvatonta vilkasliikenteisen ja kapean tien vuoksi. (Länsirannatie) Tieolot paremmaksi (Luukerintie) Asuinalueen vaaranpaikat (2011) Länsirannantien ylinopeudet Länsirannantiellä liikenne vilkasta, pyörätie puuttuu. Hyytisentien ja Vanhalantien risteys vaarallinen talvella, Vanhalantielle kevyen liikenteen väylä. Ammattikoulun oppilaat liikkuvat paljon ylinopeuksilla alueella Tulo sivutieltä päätielle (Timonkuja) Pyörätie lisäisi jalankulkijan ja pyöräilijän turvallisuutta.( Karvalantie) Kovat nopeudet maantiellä kylän kohdalla (Karvalassa) Aivan vieressä kulkee kaksi tietä, joista aiheutuu melua. Pyörätie toisi lisää turvallisuutta. (Murtomäentie) Kantatie 68 liian kapea Itäkylän kohdalla, Itäkylän risteykset, Itäkylän risteykseen olisi hyvä saada liikenneympyrä, risteyksessä ollut kuolonkolareita. 10

12 Itäkyläntiellä ajetaan ylinopeutta, vaarallinen jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Vilkasliikenteinen Länsirannantie. Tielle mennessä korkea reuna päällysteessä, johon kompastuu helposti. Liikenne (Vilpuntie) Ns. Hokkasen mutka. Mutkassa ajetaan liian suurilla tilannenopeuksilla. Länsirannan koulun kohdalla ei ole nopeusrajoitusmerkkiä, ja näin ollen tilannenopeudet ovat liian suuria. Alkoholin käyttö ( ) Kotona asuvista 75-vuotiaista lähes 70 prosenttia ei käyttänyt alkoholia vuosina Sen sijaan vuonna 2011 alkoholia käyttävien määrä on noussut. Vuonna 2011 alkoholia käytti 48 prosenttia haastatelluista. 52 prosenttia ei käyttänyt alkoholia ollenkaan vuonna Alkoholin käytön määrä ( ) Alkoholin käytön määrä on kasvanut vuodesta 2010 vuoteen 2011 alkoholia käyttävillä kotona asuvilla 75- vuotiailla. Vuonna 2010 suurin osa käytti tavallisesti alkoholia määrän, joka alittaa yli 65-vuotiaiden alkoholin riskikäytön rajan. Tämä raja on kaksi annosta alkoholia kerralla tai seitsemän annosta viikossa. Vuonna 2011 lappajärveläisistä kotona asuvista 75-vuotiaista suurin osa käytti alkoholia kerralla kaksi annosta tai enemmän. 11

13 Kaatuminen viimeisen puolen vuoden aikana ( ) ja kaatuminen viimeisen vuoden aikana (2011) Vuosina noin neljäsosa kotona asuvista haastatelluista 75-vuotiaista oli kaatunut viimeisen puolen vuoden aikana yhden tai useamman kerran. Heistä valtaosa ei kuitenkaan ollut satuttanut itseään pahemmin kaatuessaan. Vuosien aikana kaatuneista kotona asuvista 75-vuotiaista vain kahdelle oli tullut murtuma. 12

14 Yksinäisyyden kokeminen ( ) Kotona asuvista 75-vuotiaista vain muutama prosentti kärsi yksinäisyydestä vuosina Vuonna 2011 kukaan ei kärsinyt yksinäisyydestä. Henkilöitä, jotka eivät kärsineet yksinäisyydestä, mutta kokivat itsensä yksinäiseksi, oli vuonna 2009 kaikkein eniten (13 %) ja vuonna 2010 vähiten (4 %). 4.3 Lappajärven kunta poliisin näkökulmasta Liikennerikokset 2012 Liikennerikoksia tarkasteltaessa poliisin tilastoista käy ilmi ne liikennerikokset, jotka ovat tulleet poliisin tietoon joko poliisin oman valvonnan kautta tai kansalaisen ilmoittamina. Esimerkiksi liikennevahingoista kaikki eivät tule poliisin tietoon, jolloin vakuutusyhtiöiltä saatavat liikenneonnettomuustilastot voivat näyttää hyvinkin erilaiselta. Lappajärvellä liikennerikoksia on vuonna 2012 kirjattu 194. Ilmoituksista 51 % on ollut liikenneturvallisuuden vaarantamisia. Törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia on ollut vain 3 % kaikista ilmitulleista liikennerikoksista. Tilastoihin vaikuttaa pienellä paikkakunnalla paljon myös poliisin alueelle suuntaaman liikevalvonnan määrä. Lappajärven alueella on useita tieosuuksia, joissa ajonopeudet nousevat yli sallitun. Poliisin valvonnalla asiaan voidaan vaikuttaa kuitenkin vain jälkikäteisesti. Asenteisiin yleisesti vaikuttaminen poliisin tai kunnan toimesta on hankalaa, etenkin kun tekijät eivät välttämättä ole paikallisia. Liikennerikokset ja rikkomukset tapahtumapaikat (TOP 9) KPL Prosentti ALARANNANTIE % ITÄKYLÄNTIE % TIE % VT % YLIPÄÄNTIE % NISSINTIE 15 8 % YLIRANNANTIE 13 7 % LÄNSIRANNANTIE 13 7 % KARVALANTIE 12 6 % KT % KÄRNÄNTIE 7 4 % Yhteensä:

15 Liikenneonnettomuuksia Lappajärvellä on poliisin tietojärjestelmään kirjattu 17 kpl vuonna Liikenneonnettomuudet tapahtumapaikat TOP 3 KPL Prosenttia ITÄKYLÄNTIE 4 29 % ALARANNANTIE 2 14 % LÄNSIRANNANTIE 2 14 % Pahimmat paikat 8 57 % Kaikki yhteensä Omaisuusrikokset Poliisin tilastoja tarkastellessa omaisuusrikoksia on Lappajärvellä vuonna 2012 tapahtunut 31 kappaletta (yritykset mukaan luettuina). Suurin osa teoista 64 % on ollut varkauksia tai näpistyksiä. Tilastojen perusteella Lappajärvellä ei ole havaittavissa erityistä ongelmaa omaisuusrikosten suhteen. Teot KPL % VARKAUS % NÄPISTYS 9 29 % VAHINGONTEKO 5 16 % PETOS 4 13 % TÖRKEÄ VARKAUS 1 3 % VÄÄRENNYS 1 3 % Yhteensä 31 Omaisuusrikosten tapahtumapaikat (TOP 3) 14

16 4.3.3 Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset Poliisin tilastojen mukaan Lappajärvellä on vuonna 2012 tapahtunut kuusi henkeen ja terveyteen kohdistuvaa rikosta. Tilastojen perusteella kunnassa ei voida katsoa olevan erityisiä ongelmia rikollisuuden suhteen. Rikosnimike 2012 % PAHOINPITELY 4 67 % LAITON UHKAUS 1 17 % TÖRKEÄ PAHOINPITELY 1 17 % YHTEENSÄ 6 Poliisilain perusteella Lappajärveltä on vuonna 2012 otettu henkilö kiinni yhteensä viisi kertaa. Poliisilakiperusteisen kiinnioton perusteena on yleensä päihtymys ja siitä johtuva häiriökäyttäytyminen Poliisin hälytystehtävät Poliisin hälytystehtäviä tarkastelemalla voidaan saada kuvaa siitä, miten usein poliisi on hälytetty paikkakunnalle tai se on toiminut oma-aloitteisesti havaitessaan partioinnin yhteydessä teon tai tapahtuman, joka vaatii poliisin väliintuloa. Vuonna 2012 poliisilla on ollut Lappajärvellä yhteensä 344 tehtävää, joista 42 % on ollut poliisin omaaloitteisia. Tehtävistä suurin osa on johtunut liikenteestä. Tehtävälaji KPL % Liikenne % Yksilön suoja % Onnettomuus 27 8 % Häiriötehtävät 22 6 % Omaisuus 20 6 % Henki ja terveys 12 3 % Perheväkivalta 8 2 % Kaikki tehtävät

17 Poliisin toimintavalmiusaikaa tarkastelemalla voidaan todeta, että saatuaan tehtävän Lappajärvelle poliisi on paikalla keskimäärin 38,1 minuutissa Yhteenveto Poliisin tilastoja tarkastelemalla Lappajärvellä ei ole havaittavissa erityistä turvallisuutta uhkaavaa ilmiötä, johon olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota. 4.4 Lappajärven kunnan turvallisuustilanne pelastuslaitoksen näkökulmasta Pelastuslaitoksen näkökulmasta katsottuna ja tilastoja tarkasteltaessa ei Lappajärven kunnan turvallisuustilanteessa ole erityisiä piirteitä, jotka nousisivat tilastoissa esille. Oman haasteensa tietysti pelastustoimelle luo järvi, joka aiheuttaa veneilykaudella noin 10 tehtävää vuosittain. Turvallinen vesillä liikkuminen on yksi pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän tärkeistä aihealueista juuri järven vuoksi. Pelastuslaitoksen tehtävämäärät vaihtelevat vuosittain tehtävän välillä. Yleisiä palotarkastuksia ja muita katselmuksia suoritetaan vuositasolla noin 300 kappaletta. Turvallisuusviestintä eri muodoissa tavoittaa lisäksi vuosittain prosenttia kuntalaisista. Tulevaisuuden haasteena on kohdentaa turvallisuusviestintä tehokkaasti oikeille kohderyhmille esimerkiksi kotisairaanhoidolle ja palvelulle. Sisäisen turvallisuuden ohjelman mittareihin vertaillessa ei Lappajärvellä ole viimeisen viiden vuoden aikana tapahtunut yhtään palokuolemaa. Hoitolaitoksista tällä hetkellä 50 prosenttia on suojattu automaattisilla sammutuslaitteistoilla. Vuonna 2013 tämä luku tulee nousemaan 100 prosenttiin kun uusi palvelukoti valmistuu Lappajärvelle. Pelastuslain vaatimat pelastussuunnitelmat on laadittu pääsääntöisesti kaikissa lain velvoittamissa kohteissa. Ongelmana monissa kohteissa on pelastussuunnitelman ylläpito ja siitä tiedottaminen kohteiden henkilökunnalle riittävissä määrin. Monissa pelastussuunnitelmissa kohteiden riskien ja vaarojen arviointia ei ole suoritettu riittävällä laajuudella. Pelastuslaitoksen toimintavalmius erityisesti päiväaikaan on suuri haaste, sillä tehtävät joudutaan usein hoitamaan alle minimivahvuuksilla. Sivutoimisen pelastushenkilöstön rekrytointiin tulee jatkossa panostaa, jotta riittävä toimintavalmius saavutetaan vuorokauden kaikkina kellonaikoina. Pelastuslaitoksen tilastot Vahingot rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa Henkilövahingot Omaisuusvahingot Omaisuusvahingot (muut Uhatun Tehtävien Kuolleet Loukkaantuneet kuin maasto- ja kasvustovah.) omaisuuden Vuosi lukumäärä (lkm) (lkm) euroa Pelastetut arvo Yhteensä

18 Keskiarvo mmm:ss Keskiarvo mmm:ss viim. yks. Keskiarvo mmm:ss Keskiarvo mmm:ss Keskimääräiset toimintavalmiusajat vahvuuden mukaan Vahvuuden mukaan 1. yksikön mukaan Vahvuus 1+3 täyttyy Vahvuus 1+3 ei täyty Yhteensä Vuosi Lkm Lkm Lkm Lkm : : : : : : : : : : : : : : : :52 Yhteensä 215 8: : : :35 Turvallisuusviestintätilasto Vuosi Väkiluku Tilaisuuksien lukumäärä Osallistujien lukumäärä Osallistujia väkiluvusta % Tilaisuuksien kokonaiskesto (tt:mm) , , ,4 Yhteensä , Uhattuna olleet ja pelastetut henkilöarvot Henkilöarvot Vuosi Tehtävien lukumäärä Vaarassa olleet (lkm) Pelastetut (lkm) Evakuoidut (lkm) Yhteensä Vuosi Tehtävien lkm Onnettomuudesta aiheutuneet henkilövahingot Onnettomuudessa kuolleet (lkm) Pelastustoiminnassa pelastushenkilöstölle aiheutuneet henkilövahingot Onnettomuudessa vakavasti loukkaantuneet (lkm) Onnettomuudessa lievästi loukkaantuneet (lkm) Loukkaantuneet yht. Kuolleet (lkm) Loukkaantuneet (lkm) 17

19 Ensihoito / Lappajärvi Palvelun tilaaja: Kuntayhtymä kaksineuvoinen Palvelun tuottaja: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Tunnuslukuja: Väkiluku 3382 Sairastavuusindeksi 109,7% Ensihoitotehtäviä suhteessa asukaslukuun 0,23 teht / v/ asukas Tavoitettavuus keskimäärin klo 8-16; 10 min 16 sek Tavoitettavuus keskimäärin klo 22-08; 16 min 49 sek Ensihoitovalmius: 1 hoitotason ensihoitoyksikkö, virka-aikana välitön (>1 min) lähtövalmius, muuna aikana 15 min varallaolo. Ensihoitotehtävien kokonaismäärä: 914 kpl (v.2011) aikaryhmät kiireellisyysluokat yhteensä A B C D yhteensä 914 Lääkäripäivystys toimii arkipäivisin virka-aikana Lappajärven terveyskeskuksessa. Iltaisin klo ja viikonloppuisin Kauhavan pääterveysasemalla. Keskitetty yöpäivystys on Seinäjoella. Vuoden 2013 alusta sairaankuljetuksen hoitaa sairaanhoitopiiri Lappajärven kunta tapaturmien esiintymisen näkökulmasta Suomalaisilla tapaturmat ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy. Yleisin syy tapaturmakuolemaan on putoaminen tai kaatuminen. Tapaturmakuolemat kotona ja vapaa-ajalla ovat lisääntyneet runsaan 20 vuoden aikana, mutta viime vuosina kehitys on ollut myönteistä. Samalla liikenne- ja työtapaturmakuolemat ovat olleet laskussa jo pidemmän aikaa vuotiailla tapaturmat ovat kaikkein yleisin kuolinsyy. Alkoholi on mukana joka kolmannessa tapaturmassa. Miesten kuolleisuus tapaturmiin on suurempaa kaikissa ikäryhmissä kuin naisten ja pojille sattuu jo koulussa enemmän tapaturmia kuin tytöille. Tapaturmakuolleisuus on suurempaa perusopetuksen saaneilla kuin keski- tai korkeakoulun suorittaneilla. Jos tarkastellaan koulutustaustan ja sukupuolen mukaan tapaturmissa menetettyjä elinvuosia vuosien tilastojen perusteella, tapahtuu tapaturmakuolemia vähemmän Etelä-Pohjanmaalla perusopetuksen suorittaneille miehille verrattaessa lukuja koko Suomeen. Naisten kohdalla tapaturmien esiintyminen eri koulutustason suorittaneilla on samansuuntainen kuin koko maassa. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vähintään kerran vuodessa ja iäkkäiden tapaturmista 80 % on kaatumisia, liukastumisia tai putoamisia. Valtaosa kaatumisista tapahtuu kotona sisällä tai kotipihassa. Kaatumistapaturmien määrä on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana väestön vanhentuessa. Lappajärven väestön ikärakenteelle on tyypillistä suuri ikääntyneiden määrä. Ikääntyneiden yksin asumiseen liittyy useita turvallisuusriskejä. Ikääntyminen aiheuttaa usein toimintakyvyn alenemista, josta seuraa ongelmia arjessa selviytymiselle. Ikääntyneellä on myös muuta väestöä suurempi riski menehtyä tulipalossa. Erityisesti kaatumis- ja putoamistapaturmat näkyvät sairaalahoitojaksojen määrässä ja näistä koituu paitsi haittaa henkilölle itselleen, kustannuksia myös kunnalle. 18

20 Vuosien aikana Lappajärvellä oli tapaturmien ja väkivallan aiheuttamia hoitojaksoja 500, hoidettavia potilaita 298, hoitopäiviä ja tapaturmakuolemia 14. Vahinkotyypin mukaan jaoteltuna saman ajanjakson hoitojaksot jakautuivat siten, että 296 aiheutui kaatumis- tai putoamistapaturmista, 149 olivat muita tapaturmia, 42 liikennetapaturmia, 8 väkivallasta aiheutuneita tapaturmia ja 9 hoitojaksossa tietoa ei ollut kirjattu. Lappajärvellä kaatumis- ja putoamistapaturmista selkeästi suurin osa 211 (n=290) tapahtui samalla tasolla. Samalla tasolla tapahtuvat kaatumiset ovat esimerkiksi liukastumisia tai kompastumisia. Näihin lukuihin ei tulisi olla kirjattuna talviolosuhteissa tapahtuneita kaatumisia, sillä niihin on oma luokittelunsa. Kaatuminen jää- tai lumikeleillä oli tilastoitu 21 kertaa. Liikennetapaturmat Liikennevakuutuskeskuksen 2010 tilastojen perusteella Etelä-Pohjanmaalla tapahtuu muuhun Suomeen verrattuna eniten onnettomuuteen johtavia liikennevahinkoja. Uhreja oli 32/100 vahinkoa kohden. Eniten liikennevahinkoja tilastoitiin Uudellamaalla. Silti onnettomuuksia tapahtui niissä vain 15/100 vahinkoa kohden. (Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2010, Liikennevakuutuskeskus ) Poliisin tietoon tulleiden henkilövahinko-onnettomuuksien mukaan suurin osa on yksittäisen autoilijan ulosajoja, toiseksi yleisimpiä ovat risteyksissä tapahtuneet onnettomuudet eli kääntymis-, risteämis- ja peräänajo-onnettomuudet. Kolmas mainittava ryhmä ovat kevyen liikenteen onnettomuudet, joihin sisältyy mopo-, polkupyörä- ja jalankulkuonnettomuudet. Juuri ajokortin saaneet nuoret kuljettajat ovat suurin riskiryhmä. Miesten osuus on noin 70 %. Ikääntyneiden osuus korostuu kevyen liikenteen onnettomuuksissa ja myös risteysalueen onnettomuuksissa. Tyttöjen mopoilu on yleistynyt voimakkaasti, mutta vielä enemmän ovat lisääntyneet tyttöjen mopoonnettomuudet. Kahdeksantoista vuoden ikään mennessä kuusi kymmenestä mopoilijasta on joutunut onnettomuuteen, tytöistä hieman suurempi osa kuin pojista. (Lampinen & Saarlo 2012.)). Tapaturmissa kuolleet syyn mukaan alueella vuosina , N. (Lähde Tapaturmakatsaus 2011 Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, 9.) Tapaturmien tilastointi ja seuranta ovat Suomessa puutteellisia, vaikka tapaturmia sattuu paljon ja niistä aiheutuvat kustannukset ovat kansantaloudellisesti mittavia. Turvallisuussuunnittelutyöhön tarvittaisiin yksityiskohtaisempaa tietoa tapaturmista ja niiden seuraamuksista kuin mitä nykyisin tilasto- ja tietojärjestelmin pystytään ilmaisemaan. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen Tapaturmakatsaus on tehty palvelemaan kunta- tai seutukuntakohtaista turvallisuussuunnittelua. 19

21 Tapaturmakatsaus 2011 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. kokoaa perustiedot tapaturmien yleisyydestä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ja osin myös kuntakohtaista tietoa. Tässä katsauksessa kuvataan onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia valtakunnallisista terveysaineistoista saatavan tiedon pohjalta. Tietolähteenä tapaturmaisten kuolemien kuvauksessa käytetään Tilastokeskuksen kuolemansyytilastoa. Kansalliset tietojärjestelmät kattavat ei-kuolemaan johtaneista tapaturmista vain sairaaloiden vuodeosastoilla hoidetut tapaukset. Valitettavasti perusterveydenhuollossa hoidettavista lievemmistä tapaturmista ei vielä saada kerättyä riittävää tilastotietoa. Tapaturmissa menetetyt elinvuodet miehillä ja naisilla / asukasta kohden koulutustason mukaan, vertailussa Etelä-Pohjanmaa ja Suomi (Lähde THL). Lähteet: Tapaturmakatsaus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto Liikennevakuutuksesta korvatut vahingot. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta Liikennevakuutuskeskus. Lampinen, S. & Saarlo, A Nuorten mopoilun turvallisuus kyselytutkimuksen 2. vaihe. Nuorten mopoonnettomuuksien taustatekijät. YY-Optima Oy. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Trafin julkaisuja Helsinki. 20

22 5 Lappajärven kunnan turvallisuussuunnitelmaa tukevat strategiat ja suunnitelmat - Lappajärven kuntastrategia Järviseudun liikenneturvallisuussuunnitelma - Oppilashuollon käsikirjat ja opetussuunnitelmat - Mielenterveys- ja päihdestrategia - Ikäpoliittinen ohjelma - Vammaispoliittinen ohjelma - Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjelma - Lappajärven kunnan maahanmuuttostrategia ja kotouttamisohjelma - Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen palveluliikennesuunnitelma - Lappajärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset - Koulujen ja oppilaitosten turvallisuus- ja kriisisuunnitelmat - Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös - Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 6 Keskeiset strategiset tavoitteet ja toimenpiteet turvallisuuden edistämiseksi 6.1 Syrjäytymisen ehkäisy ja yhteisöllisyyden lisääminen * Hyvinvointia tukevan ryhmätoiminnan järjestäminen - Vastuutahot: Lappajärven kunta, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhdistykset ja järjestöt, seurakunta * Tapahtumien järjestäminen - Vastuutahot: Lappajärven kunta, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen/Ikäneuvola, järjestöt, seurakunta, Aijjoos-hanke * Tilojen tarjoaminen - Vastuutahot: Lappajärven kunta, kyläyhdistykset, seurakunta * Tukihenkilöiden ja vapaaehtoisten koulutus ja välittäminen - Vastuutahot: SPR sekä muut järjestöt, seurakunta, Seinäjoen Järjestötalon Tukihenkilövälitys * Tiedottaminen sekä ajoissa puuttuminen - Vastuutahot: Kuntayhtymä Kaksineuvoinen/Ikäneuvola, järjestöt, seurakunta, Aijjoos-hanke, Lappajärven kunta, JAMI * Yhteisöllisyyden lisääminen, naapuritiimi- tai naapuriapujärjestelmän käyttöönotto - Naapurit ja huoltomiehet seuraavat kotona asuvien vanhuksien ja vammaisten päivätoimintaa siten, että huolehditaan kaiken olevan kunnossa. Voidaan sopia vara-avainjärjestelmästä. * Nuorison aktivointi ja osallistuttaminen - Vastuutahot: nuorisoseurat, urheilujärjestöt, kunnan nuorisotoimi 21

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Yksilön turvallisuuskäyttäytyminen varautumista vahvistamassa. Helsinki 30.10.2010 Tarja Mankkinen Sisäasiainministeriö

Yksilön turvallisuuskäyttäytyminen varautumista vahvistamassa. Helsinki 30.10.2010 Tarja Mankkinen Sisäasiainministeriö Yksilön turvallisuuskäyttäytyminen varautumista vahvistamassa Helsinki 30.10.2010 Tarja Mankkinen Sisäasiainministeriö 18.11.2010 Mihin suuntaan Suomi kehittyy Suomi kaupungistuu ja ikääntyy nopeasti Turvattomuuden

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 11.9.2013

Kuntamarkkinat 11.9.2013 Kuntamarkkinat 11.9.2013 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja LÄHTÖKOHTIA JÄRVENPÄÄN TURVALLISUUSSUUNNITTELULLE - Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma -

12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma - 12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma - 10.11.2011 Kalle Eklund Koulutuspäällikkö Pysy pystyssä seminaari Keski-Uudenmaan pelastustoimialue Osakaskuntia 8

Lisätiedot

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 EK-ARTU -hanke Arjen turva kysely Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 Miehikkälän kirkonkylä: Miehikkälä 12, Saivikkala 11 7.2.2013 1 Taustatietoja vastaajista (23) Naisia vastaajista 14 Miehiä vastaajista

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Tehoa kuntien hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyöhön Turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmä 14.12.2012 Marko Palmgren Projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Sisällys 1 Taustaa... 3 1.1 Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden ohjelmasta... 3 1.2 Turvallisuussuunnitelman laatiminen Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011 VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 9.9.2011 1 Suomen hallituksen talouspolitiikka (2011

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Turvallisuus

Toimintaympäristö: Turvallisuus Toimintaympäristö: Turvallisuus Tampere 11.6.29 Janne Vainikainen 12 1 8 6 4 2 3 25 2 15 1 5 14 12 1 8 6 4 2 2 25 2 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Tulipalot Kuolleet Loukkaantuneet Omaisuusvahingot (1 ) 23 24

Lisätiedot

Päihteet Pohjois-Karjalassa

Päihteet Pohjois-Karjalassa Tiina Laatikainen, Terveyden edistämisen professori, Itä-Suomen yliopisto Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päihteet

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin PYLL-seminaari 30.3.2011 Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin Sairaalajohtaja Jari Välimäki PYLL -menetelmä perustuu kuolleen iän ja odotettavissa olevan eliniän

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen turvallisuus. Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Ikääntyneiden asumisen turvallisuus. Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Ikääntyneiden asumisen turvallisuus Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö 8.2.2013 Yhteiskunnan muutokset heijastuvat turvallisuuteen Yksilöiden ja ryhmien tarpeet erilaisia myös turvallisuudessa

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue Dia 1 Alue 12 kuntaa (1.1.2004 18 kuntaa) Noin 280 000 asukasta (vrk 12/2013) Noin 23 160 km 2 260 km Dia 2 Alue Noin 250 000 asukasta (50 km säteellä Oulusta) Dia 3 Yhteistyö arjen turvallisuuden parantamisessa

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio 3. Sisäisen turvallisuuden ohjelma Laaja käsitys turvallisuudesta Ennalta ehkäisy, tilanteen mukainen,

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Pentti Mäkinen 4.10.2007

Pentti Mäkinen 4.10.2007 Pentti Mäkinen 4.10.2007 Keskuskauppakamari kansallisen yhteistyöfoorumin puheenjohtajana Viranomaisten ja elinkeinoelämän muodostama kansallinen yhteistyöryhmä edistää suomalaisten yritysten turvallisuutta

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin!

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi - Koulutusta - Julkaisuja - Telma -Verkkopalvelut: www.ttk.fi, www.nolla.fi

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia VIRVE-päivä 19.3.2013 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden tehtävät Yleinen järjestys ja turvallisuus

Lisätiedot

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Kehittämispäällikö Anne Lounamaa, FT Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4.10.2013 RAI- vertailukehittämisen seminaari 3.10.2013, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina EK-ARTU Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 18.4.2013 1 EK-ARTU-HANKE Etelä-Kymenlaakson kunnat Hamina,

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Nuoret ja liikenneturvallisuus

Nuoret ja liikenneturvallisuus Nuoret ja liikenneturvallisuus Pohjois Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusseminaari Örnis bilar / Carl Johan de Geer Jan Lööf Professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto Aluepäällikkö

Lisätiedot

Tapaturmia torjumaan - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020

Tapaturmia torjumaan - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020 Tapaturmia torjumaan - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020 Turvallisuussuunnitteluseminaari Kotka 26.11.2013 Merja Söderholm, STM Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien

Lisätiedot

Turvassa kyläss. Willa Elsa 7.9.2009 Outi Tikkanen Kylä auttaa ja välittää kriisissä-hanke

Turvassa kyläss. Willa Elsa 7.9.2009 Outi Tikkanen Kylä auttaa ja välittää kriisissä-hanke Turvassa kyläss ssä? Willa Elsa 7.9.2009 Outi Tikkanen Kylä auttaa ja välittää kriisissä-hanke 1.3.2009-31.12.2011 31.12.2011 Suomen kylätoiminta ry Mitä on turvallisuus? Turvallinen työ-, koti-ja asuinympäristö

Lisätiedot

TURVALLISTA ELÄMÄÄ JOENSUUSSA JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISTA ELÄMÄÄ JOENSUUSSA JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISTA ELÄMÄÄ JOENSUUSSA JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISAATIO JOENSUUSSA Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä Alatyöryhmät:

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Selkokielisen turvallisuusviestinnän kehittäminen. Kaisa Huikuri, Selkoseminaari 30.1.2014

Selkokielisen turvallisuusviestinnän kehittäminen. Kaisa Huikuri, Selkoseminaari 30.1.2014 Selkokielisen turvallisuusviestinnän kehittäminen Kaisa Huikuri, Selkoseminaari 30.1.2014 Tavoitteena ennaltaehkäistä turvallisuusongelmia Sisäministeriössä Selkokielinen turvallisuusviestintä -hanke 2013

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen seminaari 26.-27.11.2013 EK-ARTU-hanke, Päivi Okuogume

Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen seminaari 26.-27.11.2013 EK-ARTU-hanke, Päivi Okuogume Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen seminaari 26.-27.11.2013 EK-ARTU-hanke, Päivi Okuogume Etelä-Kymenlaakso Asukkaita Kunnan v. 2012 lopussa perustamisvuosi HAMINA 21 257 1653 KOTKA 54 877 1879 MIEHIKKÄLÄ

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI /terveyskeskus ja vastaanotto

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI /terveyskeskus ja vastaanotto HALLINTO/SEKTORI: TERVEYSTOIMI /terveyskeskus ja vastaanotto Terveydenhoitajat Lääkärit llisuustietämyksen Henkilökunnan koulutus (terveydentilan vaikutus liikenneturvallisuuteen, lääkkeiden vaikutus toimintakykyyn),

Lisätiedot

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Esityksen rakenne 1. Johdanto Tapaturmaisesti kuolleiden yli 65 vuotiaiden kuolemansyyt

Lisätiedot

Turvallisuuden monialainen edistäminen

Turvallisuuden monialainen edistäminen Turvallisuuden monialainen edistäminen Jyväskylä, Turvallisuutta ja hyvinvointia hoitotyössä -seminaari 25.11.2014 Anne Lounamaa. THL, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Tapaturmissa kuolleet ja ennuste vuoteen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta

Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta Terveyttä edistävä yhteistyö tulevassa sotessa seminaari 19.3.2015 Toimitusjohtaja Aki Lindén 1 Terveyden edistäminen tarkoittaa

Lisätiedot

Torju arjen vaaratilanteet

Torju arjen vaaratilanteet Koti- ja vapaa-ajan tapaturma sattuu vuosittain noin 700 000 suomalaiselle. Kuolemaan näistä johtaa vuosittain noin 2 700. Torju arjen vaaratilanteet Tavallinen arkipäivä sisältää monia vaaratilanteita.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Maastoliikenteen onnettomuudet

Maastoliikenteen onnettomuudet Kuva: Reijo Köngäs Maastoliikenteen onnettomuudet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi, Rovaniemi 12.11.2015 DI Noora Airaksinen, Sito Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Henkilövahinkoon johtaneista maastoliikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Jalankulkijoiden liukastumiset

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Leena Pöysti Leena Pöysti Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Liikenneturva

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012 Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012 Liikkuva poliisi 4.9.2012 SISÄLTÖ 1. Liikenneonnettomuudet tammi-heinäkuussa 2012 2. Toimintaympäristö 2012 3. Liikennerikokset v. 2011 ja tammi-heinäkuussa 2012

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Joka toinen nuori hankkii mopokortin

Joka toinen nuori hankkii mopokortin Mopoilu Joka toinen nuori hankkii mopokortin Noin joka toinen nuori hankkii mopokortin ja joukossa on yhä enemmän tyttöjä. Mopoja oli vuonna 2012 yli 290 000. Suomessa oli Trafin mukaan rekisteröityjä

Lisätiedot

Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013

Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013 Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013 Kaarina Tamminiemi, Erityisasiantuntija, kampanjan puheenjohtaja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Esityksen sisältö Faktaa ja taustaa Kampanjasta yleistä Toiminta

Lisätiedot

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat Arjen turvallisuus järjestöt osallistuvat Turvapäivän tuloksia odotellessa Ideoita Miten järjestöt voivat toimia yhteistyössä keskenään Miten järjestöt voivat tukea viranomaisia Mikä rooli itselläni ja

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Saija Karinkanta KAATUMINEN ON YLEISTÄ 1 joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vuosittain näistä puolet

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Virolahden asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 7.2.2013

Arjen turva kysely. Virolahden asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 7.2.2013 Arjen turva kysely Virolahden asukkaiden vastaukset 7.2.2013 EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 1 Vastaajia yhteensä 123 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia

Lisätiedot

24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä Annika Kokko, tammikuu 2013

24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä Annika Kokko, tammikuu 2013 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä Annika Kokko, tammikuu 2013 Safe Community - taustaa Verkoston on perustanut Maailmaan terveysjärjestö WHO WHO:n tunnustamia turvallisia kuntia on nyt yhteensä 299 Toiminnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 5214/00.01.03/2012 154 Espoon liikenneonnettomuusraportti ja katsaus pitkäaikaiseen liikenneturvallisuustyöhön Valmistelijat / lisätiedot: Saarinen Tuomo, puh.

Lisätiedot

Liukastumiset käyvät kalliiksi

Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset kansantautina miten jokainen pysyisi pystyssä? -seminaari 10.1.2013 Mirka Råback Erikoissuunnittelija Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 11.1.2013 1 Kotitapaturmien

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2011

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2011 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2011 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄT: NOKIA PERUSTURVAKESKUS Sirpa Antinmaa, Mari Ollinpoika ja Katja Uitus- KOHDE- Koko perusturvakeskuksen

Lisätiedot

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pelastuslaitokset (kunnat) Hätäkeskukset (Valtio) Valtion hallinnoimia Hätäkeskusalueita

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Poliisin onnettomuustilastointi

Poliisin onnettomuustilastointi Poliisin onnettomuustilastointi Liikenneturvallisuus- ja ILIITU- päivä 18.11.2014 Kuntatalo, Helsinki Kari Onninen, poliisitarkastaja 1 Esityksen sisältö: Taustaa Liikenneturvallisuusstrategia Poliisi

Lisätiedot

Loimaan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2011-2012

Loimaan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2011-2012 seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2011-2012 22.12.2010 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Turvallisuussuunnitelman tausta 3 1.2. Turvallisuussuunnittelu seutukunnalla 4 2. Toimintaympäristö ja turvallisuuden

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto Tieliikenteessä kuoli ihmistä kesäkuussa Tieliikenteessä sattui kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta?

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Lappeenranta Linnoitus Rotaryklubi 3.2.2011 Tarja Myllärinen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Väestörakenne

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä Eila Metsävainio Sisältö Kunnan nykytila, väestörakenne Suunnitelmakausi 2010-2012 Terveyden edistämisen haasteita Keminmaan kunnan visio Ihmisten hyvinvoinnin,

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi

Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Pohjois-Karjalan Sairaskotiyhdistys

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Nea Myllylä 8b LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Pidin viiden arkipäivän ajan päiväkirjaa siitä, mihin käytin vuorokaudessa aikani. Päivämäärä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Tieliikenteessä menehtyi 224 ihmistä vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 tapahtui 5 294 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation suosittelemat indikaattorit kunnille Väestön taustatietoja kuvaavat indikaattorit Kokonaisväestömäärä

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn?

Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn? Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn? - Johdanto: Alkoholin ja tupakan merkitys kansanterveydelle - Vireillä olevat lakiuudistukset ovat suuri mahdollisuus - Tavoitteena on, että

Lisätiedot

Oulun Turvallisuusohjelma 2013-2016 http://www.ouka.fi/oulu/turvallisuus/

Oulun Turvallisuusohjelma 2013-2016 http://www.ouka.fi/oulu/turvallisuus/ Oulun Turvallisuusohjelma 2013-2016 http://www.ouka.fi/oulu/turvallisuus/ Sisäinen turvallisuus ja kolmas sektori Kansallinen turvallisuusseminaari Oulussa 10.11.2015 Riskienhallintapäällikkö Heikki Kontsas,

Lisätiedot