LAPPAJÄRVEN KUNTA. Turvallisuussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPAJÄRVEN KUNTA. Turvallisuussuunnitelma"

Transkriptio

1 LAPPAJÄRVEN KUNTA Turvallisuussuunnitelma 1

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Lappajärvi toimintaympäristönä Turvallisuussuunnitelman toteutus Nykytilanteen arviointi ja toimintaympäristöanalyysi Väestö Perusturva Lappajärven kunta poliisin näkökulmasta Liikennerikokset Omaisuusrikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset Poliisin hälytystehtävät Yhteenveto Lappajärven kunnan turvallisuustilanne pelastuslaitoksen näkökulmasta Lappajärven kunta tapaturmien esiintymisen näkökulmasta Lappajärven kunnan turvallisuussuunnitelmaa tukevat strategiat ja suunnitelmat Keskeiset strategiset tavoitteet ja toimenpiteet turvallisuuden edistämiseksi Syrjäytymisen ehkäisy ja yhteisöllisyyden lisääminen Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy Liikenneturvallisuuden lisääminen Luonnonilmiöiden aiheuttamat turvallisuusuhat Oppilaitosten turvallisuuden lisääminen Turvallisuussuunnitelman seuranta ja arviointi

3 1 Johdanto Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen sisäisen turvallisuuden ohjelmaksi. Ohjelman tavoitteet on asetettu vuodelle 2015 ja tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna Sisäisen turvallisuuden parantamiseksi on asetettu seuraavia yhteisiä tavoitteita: 1. Syrjäytymisen ehkäisy ja alkoholihaittojen torjunta 2. Koulutus ja osaamisen kehittäminen 3. Sisäisen turvallisuuden tutkimuksen kehittäminen 4. Tilannekuvatoiminnan kehittäminen 5. Paikallisen turvallisuussuunnittelun kehittäminen 6. Turvallisuusseikkojen huomioonottaminen rakennetun ympäristön suunnittelussa Sisäisen turvallisuuden parantamiseksi on asetettu seuraavia erityisiä tavoitteita: 1. Kodin, vapaa-ajan ja liikkumisen turvallisuuden parantaminen 2. Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen turvallisuuden parantaminen 3. Väkivallan vähentäminen 4. Kilpailukyvyn lisääminen yritystoiminnan turvallisuutta parantamalla 5. Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen ehkäisy 6. Rajaturvallisuus, laittoman maahantulon estäminen ja turvallisuus 7. Ihmiskaupan ja siihen rinnastuvan rikollisuuden estäminen 8. Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta 9. Tietoverkkorikollisuuden ja internetin käyttöön liittyvien riskien torjunta 10. Terrorismin torjunta, ääriliikkeiden laittoman toiminnan ehkäisy ja väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta Turvallisempi huominen Ohjelmassa on päätetty 64 toimenpiteestä. Ne toimeenpannaan alueellisesti laadittujen toimeenpanosuunnitelmien avulla sekä osana paikallista turvallisuussuunnittelua kuntien tekemien päätösten mukaisesti. Kaikkien toimenpiteiden toimeenpano edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Ohjelman keskeinen sisältö toimenpidekokonaisuuksittain: 1. Lisätään turvallisuuden tunnetta 2. Kehitetään ennalta ehkäisevän turvallisuustyön tuloksia mittaavia indikaattoreita ja varmistetaan kansallisten kyselytutkimusten säännöllinen toteuttaminen 3. Varmistetaan turvallinen oppimisympäristö 4. Julkisten tilojen turvallisuuden parantaminen 5. Varmistetaan työtään tekevien ihmisten turvallisuus 6. Parannetaan rakennetun ympäristön turvallisuutta 7. Lisätään liikkumisen turvallisuutta 8. Varmistetaan nuorille turvallinen kasvuympäristö 9. Varmistetaan turvallinen elämä iäkkäille 10. Vähennetään vakavaa väkivaltaa ja sen uhkaa 11. Ennalta ehkäistään perhesurmia 12. Parannetaan yritystoiminnan turvallisuutta ja yritysten häiriötöntä toimintaa 13. Vähennetään alkoholin käytöstä johtuvia turvallisuusuhkia 14. Parannetaan rikoksen uhrin palveluja ja rikoksen tekijän tukea 15. Ennalta ehkäistään ääriajatteluun perustuvia väkivaltaisia tekoja 16. Varmistetaan vapaaehtoisten saatavuus turvallisuus- ja hälytystehtäviin 2

4 Paikallinen turvallisuussuunnittelu (kunnan turvallisuussuunnitelma) on sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoa paikallisella tasolla, jonka tavoitteena on parantaa turvallisuutta vähentämällä onnettomuuksien, tapaturmien, rikosten ja häiriöiden määrää ja lisätä turvallisuuden tunnetta. Turvallisuussuunnittelu perustuu laaja-alaiseen turvallisuuskäsitteeseen, jossa eri viranomaiset, elinkeinoelämä sekä järjestöt tekevät yhteistyötä paikallisen turvallisuuden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Turvallisuussuunnittelu on jatkuvaa työtä kunnan asukkaiden turvallisuuden edistämiseksi. Kunnanhallitus on kokouksessaan nimennyt työryhmän valmistelemaan turvallisuussuunnitelmaa. Työryhmään on nimetty kunnan edustajat ja pyydetty Etelä-Pohjanmaan poliisilaitosta, Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitosta, Kuntayhtymä Kaksineuvoista, järjestöjä ja elinkeinoelämää nimeämään omat edustajansa. Työryhmään kuuluvat: - Juha Tiainen, Lappajärven kunta, kunnanhallituksen edustaja - Tuomo Lehtiniemi, Lappajärven kunta, kunnanjohtaja - Päivi Huhtala, Lappajärven kunta, hallintojohtaja - Anne Övermark, Lappajärven kunta, kunnaninsinööri - Tarja Puro, Lappajärven kunta, sivistystoimenjohtaja - Carita Ylipelkonen, Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos, ylikonstaapeli - Antti-Jussi Isotalo, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, palopäällikkö - Joona Övermark, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, palotarkastaja - Miia Hietaniemi, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Ehkäise tapaturmat hanke - Pirjo Heino, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, kehittämispäällikkö - Marja-Liisa Nevala, Aijjoos-hanke - Seppo Viinamäki, Lappajärven Yrittäjät - Mari Heijari, Lappajärven seurakunta, talouspäällikkö - Ahti Mäkitarkka, vanhusneuvosto - Seppo Keski-Vinkka, vammaisneuvosto - Kari Juttuniemi, Lappajärven Veikot - Eemeli Porthén, Etsivä nuorisotyö - Arja Tikkanen, Etsivä nuorisotyö - Mari Luoma, MLL Lappajärven paikallisosasto Työryhmä asetti tavoitteeksi laatia Lappajärven kunnalle turvallisuussuunnitelman, johon pohja-aineiston ja analyysin jälkeen valittiin turvallisuuden kehittämiseen liittyvät painopistealueet. Lappajärven turvallisuustyöryhmän asettamat painopistealueet: 1. Syrjäytymisen ehkäisy ja yhteisöllisyyden lisääminen 2. Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy 3. Liikenneturvallisuuden edistäminen (sisältää sekä tie- että vesiliikenteen) 4. Luonnonilmiöiden aiheuttamat turvallisuusuhat 5. Oppilaitosten turvallisuuden edistäminen 2 Lappajärvi toimintaympäristönä Lappajärvi sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Länsi-Suomen läänissä ja kuuluu Järviseudun seutukuntaan, Pohjanmaan hätäkeskusalueeseen, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen ja Etelä-Pohjanmaan poliisilaitoksen toiminta-alueeseen. Sosiaali- ja terveystoimen hoitaa Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja erikoissairaanhoidon Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. 3

5 Kunnan pinta-ala: 523,23 neliökilometriä, josta maata 383,93 ja vettä 139,30. Lappajärven rantaviivaa on kunnan alueella 124 km, jolle on rakennettu lähes 1100 kesämökkiä. Kunnassa oli yhteensä 3440 asukasta. Lappajärvi on matkailupitäjä, jonka vetovoimatekijöitä ovat mm. maakuntajärvi, kesäteatteri ja Kylpylä Kivitippu. Kunnan asukasluku lähes kaksinkertaistuu kesäisin lomalaisten ja kesäasukkaiden tullessa kuntaan. Lappajärven elinkeinorakenne Työpaikat työnantajasektoreittain 2009 Lähde: Tilastokeskus Työpaikat toimialan mukaan v Lähde: Tilastokeskus

6 3 Turvallisuussuunnitelman toteutus Paikallisella tasolla tehtävä turvallisuussuunnittelu kuvataan prosessina, jonka vaiheet ovat seuraavat: 1. Yhteistyön vastuut, osapuolet ja organisointi 2. Nykytilanteen arviointi, toimintaympäristöanalyysi 3. Analyysin ja johtopäätösten arviointi 4. Turvallisuussuunnitelman laadinta 5. Suunnitelman toimeenpano 6. Suunnitelman seuranta ja arviointi 4 Nykytilanteen arviointi ja toimintaympäristöanalyysi 4.1 Väestö Lappajärven kunnan asukasluku oli yhteensä 3394 (epävirallinen). Vuoteen 2040 mennessä asukasluvun arvioidaan olevan 3180 eli vähennystä olisi 6,3 % Ikäluokat yhteensä Väestöennuste Ikäluokat yhteensä Lähde: Tilastokeskus

7 4.2 Perusturva - Lappajärvi, työttömät työnhakijat: Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Työvoima Työttömien osuus työvoimasta ,7 % ,9 % ,8 % ,0 % ,2 % ,8 % Lappajärvi Joulukuu 2010 Joulukuu 2011 Joulukuu 2012 Kunnan työvoima Työttömät (ml.lom.) Työttömät miehet (ml.lom.) Työttömät naiset (ml.lom.) Työttömät alle 25-vuotiaat Pitkäaikaistyöttömät Yli 50-vuotiaat työttömät

8 7

9 Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana yhteensä Lappajärvi yhteensä Väestöllinen huoltosuhde ,1 82,4 101,2 Lähde: Tilastokeskus

10 Lappajärven tapaturmaindeksi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kunnista toiseksi korkein 117,2. (Vain Ähtärissä on korkeampi.) Isokyrössä tapaturmaindeksi on kaikkein matalin 83,9. Indeksin arvo koko maassa uusimpana päivitysvuonna on 100. Vanhukset Vanhusten osuus kunnan asukasluvusta kasvaa. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2040 yli 75- vuotiaiden määrä asukasluvusta on 27,8 %. 75-vuotta täyttäneiden määrän kehitys Lappajärvellä Hehko-tilastoista : ( syntyneiden hyvinvointia edistävät kotikäynnit) Kotikäyntejä yhteensä Lappajärvellä 117, naisia 62, miehiä 55. Yksin asuvia 26 %. Pelot Kukaan haastatelluista 75-vuotiaista ei ole pelännyt oman turvallisuutensa puolesta kotona /pihapiirissä vuosina Sen sijaan vuonna 2011 kotona /pihapiirissä pelon aiheita oli 11 prosentilla haastatelluista. Kotona pelättiin kaatumista (2 mainintaa). Lisäksi pelkoa yhden haastatellun kohdalla aiheutti läheisen ajoittainen runsas alkoholinkäyttö. 9

11 Kotona asuvilta 75-vuotiailta kysyttiin, pelkäävätkö he oman turvallisuutensa puolesta kodin ulkopuolella liikkuessa tai liikenteessä. Suurin osa haastatelluista ei pelännyt kodin ulkopuolella liikkuessa tai liikenteessä vuosina Vuonna 2010 oman turvallisuutensa puolesta pelkääviä oli kaikkein eniten (18 %) ja vuonna 2011 toiseksi eniten (11 %). Liikenteessä/kodin ulkopuolella liikkuessa pelättiin kaatumista (2 mainintaa). Pelkoa aiheutti myös vilkas liikenne, isot rekat, katuvalojen puuttuminen (pimeys) ja talvella liukkaus. Irrallaan olevat vihaiset koirat aiheuttivat myös pelkoa ulkona lenkkeillessä. Huono liikuntakyky aiheutti pelkoa erityisesti, jos kynnykset olivat korkeat ja raput jyrkät. Kaksi haastatelluista kertoi, että olivat aikaisemmin olleet kolarissa ja sen jälkeen oli jäänyt pelkotiloja. Kuinka oma asuinalue sopisi paremmin ikääntyville? ( ) (Tähän koottu turvallisuuteen liittyviä asioita vastauksista.) Kevyenliikenteen väylä puuttuu. (7 mainintaa: Länsirannantie 5 mainintaa, Saariahontie, Ylipääntie) Tarvittaisiin katuvalot.(7 mainintaa: Länsirannantie 3 mainintaa, Ylirannantie 2 mainintaa, Ylitalontie, Virsulantie) Talvisin teiden auraukset pihaan. (3 mainintaa) Pikitien reunaan kevyenliikenteen väylä. Takalantielle päällyste (pölisee kesällä). Liiat puustot ja istutukset syytä tarkistaa ja poistaa. Talvella huolehdittava kulkuväylien hiekoituksesta (kevyenliikenteen väylillä). Huolehdittava palvelupisteisiin johtavien väylien kunnosta niin talvella kuin kesälläkin. Jalankulku ja pyöräily turvatonta vilkasliikenteisen ja kapean tien vuoksi. (Länsirannatie) Tieolot paremmaksi (Luukerintie) Asuinalueen vaaranpaikat (2011) Länsirannantien ylinopeudet Länsirannantiellä liikenne vilkasta, pyörätie puuttuu. Hyytisentien ja Vanhalantien risteys vaarallinen talvella, Vanhalantielle kevyen liikenteen väylä. Ammattikoulun oppilaat liikkuvat paljon ylinopeuksilla alueella Tulo sivutieltä päätielle (Timonkuja) Pyörätie lisäisi jalankulkijan ja pyöräilijän turvallisuutta.( Karvalantie) Kovat nopeudet maantiellä kylän kohdalla (Karvalassa) Aivan vieressä kulkee kaksi tietä, joista aiheutuu melua. Pyörätie toisi lisää turvallisuutta. (Murtomäentie) Kantatie 68 liian kapea Itäkylän kohdalla, Itäkylän risteykset, Itäkylän risteykseen olisi hyvä saada liikenneympyrä, risteyksessä ollut kuolonkolareita. 10

12 Itäkyläntiellä ajetaan ylinopeutta, vaarallinen jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Vilkasliikenteinen Länsirannantie. Tielle mennessä korkea reuna päällysteessä, johon kompastuu helposti. Liikenne (Vilpuntie) Ns. Hokkasen mutka. Mutkassa ajetaan liian suurilla tilannenopeuksilla. Länsirannan koulun kohdalla ei ole nopeusrajoitusmerkkiä, ja näin ollen tilannenopeudet ovat liian suuria. Alkoholin käyttö ( ) Kotona asuvista 75-vuotiaista lähes 70 prosenttia ei käyttänyt alkoholia vuosina Sen sijaan vuonna 2011 alkoholia käyttävien määrä on noussut. Vuonna 2011 alkoholia käytti 48 prosenttia haastatelluista. 52 prosenttia ei käyttänyt alkoholia ollenkaan vuonna Alkoholin käytön määrä ( ) Alkoholin käytön määrä on kasvanut vuodesta 2010 vuoteen 2011 alkoholia käyttävillä kotona asuvilla 75- vuotiailla. Vuonna 2010 suurin osa käytti tavallisesti alkoholia määrän, joka alittaa yli 65-vuotiaiden alkoholin riskikäytön rajan. Tämä raja on kaksi annosta alkoholia kerralla tai seitsemän annosta viikossa. Vuonna 2011 lappajärveläisistä kotona asuvista 75-vuotiaista suurin osa käytti alkoholia kerralla kaksi annosta tai enemmän. 11

13 Kaatuminen viimeisen puolen vuoden aikana ( ) ja kaatuminen viimeisen vuoden aikana (2011) Vuosina noin neljäsosa kotona asuvista haastatelluista 75-vuotiaista oli kaatunut viimeisen puolen vuoden aikana yhden tai useamman kerran. Heistä valtaosa ei kuitenkaan ollut satuttanut itseään pahemmin kaatuessaan. Vuosien aikana kaatuneista kotona asuvista 75-vuotiaista vain kahdelle oli tullut murtuma. 12

14 Yksinäisyyden kokeminen ( ) Kotona asuvista 75-vuotiaista vain muutama prosentti kärsi yksinäisyydestä vuosina Vuonna 2011 kukaan ei kärsinyt yksinäisyydestä. Henkilöitä, jotka eivät kärsineet yksinäisyydestä, mutta kokivat itsensä yksinäiseksi, oli vuonna 2009 kaikkein eniten (13 %) ja vuonna 2010 vähiten (4 %). 4.3 Lappajärven kunta poliisin näkökulmasta Liikennerikokset 2012 Liikennerikoksia tarkasteltaessa poliisin tilastoista käy ilmi ne liikennerikokset, jotka ovat tulleet poliisin tietoon joko poliisin oman valvonnan kautta tai kansalaisen ilmoittamina. Esimerkiksi liikennevahingoista kaikki eivät tule poliisin tietoon, jolloin vakuutusyhtiöiltä saatavat liikenneonnettomuustilastot voivat näyttää hyvinkin erilaiselta. Lappajärvellä liikennerikoksia on vuonna 2012 kirjattu 194. Ilmoituksista 51 % on ollut liikenneturvallisuuden vaarantamisia. Törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia on ollut vain 3 % kaikista ilmitulleista liikennerikoksista. Tilastoihin vaikuttaa pienellä paikkakunnalla paljon myös poliisin alueelle suuntaaman liikevalvonnan määrä. Lappajärven alueella on useita tieosuuksia, joissa ajonopeudet nousevat yli sallitun. Poliisin valvonnalla asiaan voidaan vaikuttaa kuitenkin vain jälkikäteisesti. Asenteisiin yleisesti vaikuttaminen poliisin tai kunnan toimesta on hankalaa, etenkin kun tekijät eivät välttämättä ole paikallisia. Liikennerikokset ja rikkomukset tapahtumapaikat (TOP 9) KPL Prosentti ALARANNANTIE % ITÄKYLÄNTIE % TIE % VT % YLIPÄÄNTIE % NISSINTIE 15 8 % YLIRANNANTIE 13 7 % LÄNSIRANNANTIE 13 7 % KARVALANTIE 12 6 % KT % KÄRNÄNTIE 7 4 % Yhteensä:

15 Liikenneonnettomuuksia Lappajärvellä on poliisin tietojärjestelmään kirjattu 17 kpl vuonna Liikenneonnettomuudet tapahtumapaikat TOP 3 KPL Prosenttia ITÄKYLÄNTIE 4 29 % ALARANNANTIE 2 14 % LÄNSIRANNANTIE 2 14 % Pahimmat paikat 8 57 % Kaikki yhteensä Omaisuusrikokset Poliisin tilastoja tarkastellessa omaisuusrikoksia on Lappajärvellä vuonna 2012 tapahtunut 31 kappaletta (yritykset mukaan luettuina). Suurin osa teoista 64 % on ollut varkauksia tai näpistyksiä. Tilastojen perusteella Lappajärvellä ei ole havaittavissa erityistä ongelmaa omaisuusrikosten suhteen. Teot KPL % VARKAUS % NÄPISTYS 9 29 % VAHINGONTEKO 5 16 % PETOS 4 13 % TÖRKEÄ VARKAUS 1 3 % VÄÄRENNYS 1 3 % Yhteensä 31 Omaisuusrikosten tapahtumapaikat (TOP 3) 14

16 4.3.3 Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset Poliisin tilastojen mukaan Lappajärvellä on vuonna 2012 tapahtunut kuusi henkeen ja terveyteen kohdistuvaa rikosta. Tilastojen perusteella kunnassa ei voida katsoa olevan erityisiä ongelmia rikollisuuden suhteen. Rikosnimike 2012 % PAHOINPITELY 4 67 % LAITON UHKAUS 1 17 % TÖRKEÄ PAHOINPITELY 1 17 % YHTEENSÄ 6 Poliisilain perusteella Lappajärveltä on vuonna 2012 otettu henkilö kiinni yhteensä viisi kertaa. Poliisilakiperusteisen kiinnioton perusteena on yleensä päihtymys ja siitä johtuva häiriökäyttäytyminen Poliisin hälytystehtävät Poliisin hälytystehtäviä tarkastelemalla voidaan saada kuvaa siitä, miten usein poliisi on hälytetty paikkakunnalle tai se on toiminut oma-aloitteisesti havaitessaan partioinnin yhteydessä teon tai tapahtuman, joka vaatii poliisin väliintuloa. Vuonna 2012 poliisilla on ollut Lappajärvellä yhteensä 344 tehtävää, joista 42 % on ollut poliisin omaaloitteisia. Tehtävistä suurin osa on johtunut liikenteestä. Tehtävälaji KPL % Liikenne % Yksilön suoja % Onnettomuus 27 8 % Häiriötehtävät 22 6 % Omaisuus 20 6 % Henki ja terveys 12 3 % Perheväkivalta 8 2 % Kaikki tehtävät

17 Poliisin toimintavalmiusaikaa tarkastelemalla voidaan todeta, että saatuaan tehtävän Lappajärvelle poliisi on paikalla keskimäärin 38,1 minuutissa Yhteenveto Poliisin tilastoja tarkastelemalla Lappajärvellä ei ole havaittavissa erityistä turvallisuutta uhkaavaa ilmiötä, johon olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota. 4.4 Lappajärven kunnan turvallisuustilanne pelastuslaitoksen näkökulmasta Pelastuslaitoksen näkökulmasta katsottuna ja tilastoja tarkasteltaessa ei Lappajärven kunnan turvallisuustilanteessa ole erityisiä piirteitä, jotka nousisivat tilastoissa esille. Oman haasteensa tietysti pelastustoimelle luo järvi, joka aiheuttaa veneilykaudella noin 10 tehtävää vuosittain. Turvallinen vesillä liikkuminen on yksi pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän tärkeistä aihealueista juuri järven vuoksi. Pelastuslaitoksen tehtävämäärät vaihtelevat vuosittain tehtävän välillä. Yleisiä palotarkastuksia ja muita katselmuksia suoritetaan vuositasolla noin 300 kappaletta. Turvallisuusviestintä eri muodoissa tavoittaa lisäksi vuosittain prosenttia kuntalaisista. Tulevaisuuden haasteena on kohdentaa turvallisuusviestintä tehokkaasti oikeille kohderyhmille esimerkiksi kotisairaanhoidolle ja palvelulle. Sisäisen turvallisuuden ohjelman mittareihin vertaillessa ei Lappajärvellä ole viimeisen viiden vuoden aikana tapahtunut yhtään palokuolemaa. Hoitolaitoksista tällä hetkellä 50 prosenttia on suojattu automaattisilla sammutuslaitteistoilla. Vuonna 2013 tämä luku tulee nousemaan 100 prosenttiin kun uusi palvelukoti valmistuu Lappajärvelle. Pelastuslain vaatimat pelastussuunnitelmat on laadittu pääsääntöisesti kaikissa lain velvoittamissa kohteissa. Ongelmana monissa kohteissa on pelastussuunnitelman ylläpito ja siitä tiedottaminen kohteiden henkilökunnalle riittävissä määrin. Monissa pelastussuunnitelmissa kohteiden riskien ja vaarojen arviointia ei ole suoritettu riittävällä laajuudella. Pelastuslaitoksen toimintavalmius erityisesti päiväaikaan on suuri haaste, sillä tehtävät joudutaan usein hoitamaan alle minimivahvuuksilla. Sivutoimisen pelastushenkilöstön rekrytointiin tulee jatkossa panostaa, jotta riittävä toimintavalmius saavutetaan vuorokauden kaikkina kellonaikoina. Pelastuslaitoksen tilastot Vahingot rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa Henkilövahingot Omaisuusvahingot Omaisuusvahingot (muut Uhatun Tehtävien Kuolleet Loukkaantuneet kuin maasto- ja kasvustovah.) omaisuuden Vuosi lukumäärä (lkm) (lkm) euroa Pelastetut arvo Yhteensä

18 Keskiarvo mmm:ss Keskiarvo mmm:ss viim. yks. Keskiarvo mmm:ss Keskiarvo mmm:ss Keskimääräiset toimintavalmiusajat vahvuuden mukaan Vahvuuden mukaan 1. yksikön mukaan Vahvuus 1+3 täyttyy Vahvuus 1+3 ei täyty Yhteensä Vuosi Lkm Lkm Lkm Lkm : : : : : : : : : : : : : : : :52 Yhteensä 215 8: : : :35 Turvallisuusviestintätilasto Vuosi Väkiluku Tilaisuuksien lukumäärä Osallistujien lukumäärä Osallistujia väkiluvusta % Tilaisuuksien kokonaiskesto (tt:mm) , , ,4 Yhteensä , Uhattuna olleet ja pelastetut henkilöarvot Henkilöarvot Vuosi Tehtävien lukumäärä Vaarassa olleet (lkm) Pelastetut (lkm) Evakuoidut (lkm) Yhteensä Vuosi Tehtävien lkm Onnettomuudesta aiheutuneet henkilövahingot Onnettomuudessa kuolleet (lkm) Pelastustoiminnassa pelastushenkilöstölle aiheutuneet henkilövahingot Onnettomuudessa vakavasti loukkaantuneet (lkm) Onnettomuudessa lievästi loukkaantuneet (lkm) Loukkaantuneet yht. Kuolleet (lkm) Loukkaantuneet (lkm) 17

19 Ensihoito / Lappajärvi Palvelun tilaaja: Kuntayhtymä kaksineuvoinen Palvelun tuottaja: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Tunnuslukuja: Väkiluku 3382 Sairastavuusindeksi 109,7% Ensihoitotehtäviä suhteessa asukaslukuun 0,23 teht / v/ asukas Tavoitettavuus keskimäärin klo 8-16; 10 min 16 sek Tavoitettavuus keskimäärin klo 22-08; 16 min 49 sek Ensihoitovalmius: 1 hoitotason ensihoitoyksikkö, virka-aikana välitön (>1 min) lähtövalmius, muuna aikana 15 min varallaolo. Ensihoitotehtävien kokonaismäärä: 914 kpl (v.2011) aikaryhmät kiireellisyysluokat yhteensä A B C D yhteensä 914 Lääkäripäivystys toimii arkipäivisin virka-aikana Lappajärven terveyskeskuksessa. Iltaisin klo ja viikonloppuisin Kauhavan pääterveysasemalla. Keskitetty yöpäivystys on Seinäjoella. Vuoden 2013 alusta sairaankuljetuksen hoitaa sairaanhoitopiiri Lappajärven kunta tapaturmien esiintymisen näkökulmasta Suomalaisilla tapaturmat ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy. Yleisin syy tapaturmakuolemaan on putoaminen tai kaatuminen. Tapaturmakuolemat kotona ja vapaa-ajalla ovat lisääntyneet runsaan 20 vuoden aikana, mutta viime vuosina kehitys on ollut myönteistä. Samalla liikenne- ja työtapaturmakuolemat ovat olleet laskussa jo pidemmän aikaa vuotiailla tapaturmat ovat kaikkein yleisin kuolinsyy. Alkoholi on mukana joka kolmannessa tapaturmassa. Miesten kuolleisuus tapaturmiin on suurempaa kaikissa ikäryhmissä kuin naisten ja pojille sattuu jo koulussa enemmän tapaturmia kuin tytöille. Tapaturmakuolleisuus on suurempaa perusopetuksen saaneilla kuin keski- tai korkeakoulun suorittaneilla. Jos tarkastellaan koulutustaustan ja sukupuolen mukaan tapaturmissa menetettyjä elinvuosia vuosien tilastojen perusteella, tapahtuu tapaturmakuolemia vähemmän Etelä-Pohjanmaalla perusopetuksen suorittaneille miehille verrattaessa lukuja koko Suomeen. Naisten kohdalla tapaturmien esiintyminen eri koulutustason suorittaneilla on samansuuntainen kuin koko maassa. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vähintään kerran vuodessa ja iäkkäiden tapaturmista 80 % on kaatumisia, liukastumisia tai putoamisia. Valtaosa kaatumisista tapahtuu kotona sisällä tai kotipihassa. Kaatumistapaturmien määrä on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana väestön vanhentuessa. Lappajärven väestön ikärakenteelle on tyypillistä suuri ikääntyneiden määrä. Ikääntyneiden yksin asumiseen liittyy useita turvallisuusriskejä. Ikääntyminen aiheuttaa usein toimintakyvyn alenemista, josta seuraa ongelmia arjessa selviytymiselle. Ikääntyneellä on myös muuta väestöä suurempi riski menehtyä tulipalossa. Erityisesti kaatumis- ja putoamistapaturmat näkyvät sairaalahoitojaksojen määrässä ja näistä koituu paitsi haittaa henkilölle itselleen, kustannuksia myös kunnalle. 18

20 Vuosien aikana Lappajärvellä oli tapaturmien ja väkivallan aiheuttamia hoitojaksoja 500, hoidettavia potilaita 298, hoitopäiviä ja tapaturmakuolemia 14. Vahinkotyypin mukaan jaoteltuna saman ajanjakson hoitojaksot jakautuivat siten, että 296 aiheutui kaatumis- tai putoamistapaturmista, 149 olivat muita tapaturmia, 42 liikennetapaturmia, 8 väkivallasta aiheutuneita tapaturmia ja 9 hoitojaksossa tietoa ei ollut kirjattu. Lappajärvellä kaatumis- ja putoamistapaturmista selkeästi suurin osa 211 (n=290) tapahtui samalla tasolla. Samalla tasolla tapahtuvat kaatumiset ovat esimerkiksi liukastumisia tai kompastumisia. Näihin lukuihin ei tulisi olla kirjattuna talviolosuhteissa tapahtuneita kaatumisia, sillä niihin on oma luokittelunsa. Kaatuminen jää- tai lumikeleillä oli tilastoitu 21 kertaa. Liikennetapaturmat Liikennevakuutuskeskuksen 2010 tilastojen perusteella Etelä-Pohjanmaalla tapahtuu muuhun Suomeen verrattuna eniten onnettomuuteen johtavia liikennevahinkoja. Uhreja oli 32/100 vahinkoa kohden. Eniten liikennevahinkoja tilastoitiin Uudellamaalla. Silti onnettomuuksia tapahtui niissä vain 15/100 vahinkoa kohden. (Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2010, Liikennevakuutuskeskus ) Poliisin tietoon tulleiden henkilövahinko-onnettomuuksien mukaan suurin osa on yksittäisen autoilijan ulosajoja, toiseksi yleisimpiä ovat risteyksissä tapahtuneet onnettomuudet eli kääntymis-, risteämis- ja peräänajo-onnettomuudet. Kolmas mainittava ryhmä ovat kevyen liikenteen onnettomuudet, joihin sisältyy mopo-, polkupyörä- ja jalankulkuonnettomuudet. Juuri ajokortin saaneet nuoret kuljettajat ovat suurin riskiryhmä. Miesten osuus on noin 70 %. Ikääntyneiden osuus korostuu kevyen liikenteen onnettomuuksissa ja myös risteysalueen onnettomuuksissa. Tyttöjen mopoilu on yleistynyt voimakkaasti, mutta vielä enemmän ovat lisääntyneet tyttöjen mopoonnettomuudet. Kahdeksantoista vuoden ikään mennessä kuusi kymmenestä mopoilijasta on joutunut onnettomuuteen, tytöistä hieman suurempi osa kuin pojista. (Lampinen & Saarlo 2012.)). Tapaturmissa kuolleet syyn mukaan alueella vuosina , N. (Lähde Tapaturmakatsaus 2011 Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, 9.) Tapaturmien tilastointi ja seuranta ovat Suomessa puutteellisia, vaikka tapaturmia sattuu paljon ja niistä aiheutuvat kustannukset ovat kansantaloudellisesti mittavia. Turvallisuussuunnittelutyöhön tarvittaisiin yksityiskohtaisempaa tietoa tapaturmista ja niiden seuraamuksista kuin mitä nykyisin tilasto- ja tietojärjestelmin pystytään ilmaisemaan. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen Tapaturmakatsaus on tehty palvelemaan kunta- tai seutukuntakohtaista turvallisuussuunnittelua. 19

21 Tapaturmakatsaus 2011 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. kokoaa perustiedot tapaturmien yleisyydestä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ja osin myös kuntakohtaista tietoa. Tässä katsauksessa kuvataan onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia valtakunnallisista terveysaineistoista saatavan tiedon pohjalta. Tietolähteenä tapaturmaisten kuolemien kuvauksessa käytetään Tilastokeskuksen kuolemansyytilastoa. Kansalliset tietojärjestelmät kattavat ei-kuolemaan johtaneista tapaturmista vain sairaaloiden vuodeosastoilla hoidetut tapaukset. Valitettavasti perusterveydenhuollossa hoidettavista lievemmistä tapaturmista ei vielä saada kerättyä riittävää tilastotietoa. Tapaturmissa menetetyt elinvuodet miehillä ja naisilla / asukasta kohden koulutustason mukaan, vertailussa Etelä-Pohjanmaa ja Suomi (Lähde THL). Lähteet: Tapaturmakatsaus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto Liikennevakuutuksesta korvatut vahingot. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta Liikennevakuutuskeskus. Lampinen, S. & Saarlo, A Nuorten mopoilun turvallisuus kyselytutkimuksen 2. vaihe. Nuorten mopoonnettomuuksien taustatekijät. YY-Optima Oy. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Trafin julkaisuja Helsinki. 20

22 5 Lappajärven kunnan turvallisuussuunnitelmaa tukevat strategiat ja suunnitelmat - Lappajärven kuntastrategia Järviseudun liikenneturvallisuussuunnitelma - Oppilashuollon käsikirjat ja opetussuunnitelmat - Mielenterveys- ja päihdestrategia - Ikäpoliittinen ohjelma - Vammaispoliittinen ohjelma - Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjelma - Lappajärven kunnan maahanmuuttostrategia ja kotouttamisohjelma - Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen palveluliikennesuunnitelma - Lappajärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset - Koulujen ja oppilaitosten turvallisuus- ja kriisisuunnitelmat - Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös - Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 6 Keskeiset strategiset tavoitteet ja toimenpiteet turvallisuuden edistämiseksi 6.1 Syrjäytymisen ehkäisy ja yhteisöllisyyden lisääminen * Hyvinvointia tukevan ryhmätoiminnan järjestäminen - Vastuutahot: Lappajärven kunta, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhdistykset ja järjestöt, seurakunta * Tapahtumien järjestäminen - Vastuutahot: Lappajärven kunta, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen/Ikäneuvola, järjestöt, seurakunta, Aijjoos-hanke * Tilojen tarjoaminen - Vastuutahot: Lappajärven kunta, kyläyhdistykset, seurakunta * Tukihenkilöiden ja vapaaehtoisten koulutus ja välittäminen - Vastuutahot: SPR sekä muut järjestöt, seurakunta, Seinäjoen Järjestötalon Tukihenkilövälitys * Tiedottaminen sekä ajoissa puuttuminen - Vastuutahot: Kuntayhtymä Kaksineuvoinen/Ikäneuvola, järjestöt, seurakunta, Aijjoos-hanke, Lappajärven kunta, JAMI * Yhteisöllisyyden lisääminen, naapuritiimi- tai naapuriapujärjestelmän käyttöönotto - Naapurit ja huoltomiehet seuraavat kotona asuvien vanhuksien ja vammaisten päivätoimintaa siten, että huolehditaan kaiken olevan kunnossa. Voidaan sopia vara-avainjärjestelmästä. * Nuorison aktivointi ja osallistuttaminen - Vastuutahot: nuorisoseurat, urheilujärjestöt, kunnan nuorisotoimi 21

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN 1 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 2012 2 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009-2012 1. JOHDANTO... 3 2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN ORGANISOINTI...

Lisätiedot

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen,

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen, SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön koulutusohjelma Tekijä Joona Övermark Työn nimi Pelastuslaitoksen osallistuminen paikalliseen turvallisuussuunnitteluun Työn

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen Sisäisen turvallisuuden ohjelma Helsinki 2012 26/2012 Kannen kuvat: Roni Rekomaa/Lehtikuva, Marja Airio/Lehtikuva Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 14.6.2012

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010

PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 MAAKUNTAHALLITUS 10.5.2010 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA ARJEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A183*2010 ISBN 978-951-637-186-6 ISSN 1237-6507 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Khall 24.3.2014, 73 Kvalt 7.4.2014 Sisällysluettelo Kertomuksen

Lisätiedot

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne-

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne- 6.TURVALLISUUS 6.1. POLIISITOIMI JOHDANTO Arviointikohteina ovat poliisin ennalta estävä toiminta, nopea avun saanti sekä tutkinnan palvelutaso, joita mitataan Sisäasiainministeriön toimeksiannon mukaisesti

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue Tapaturmakatsaus 2010 VarsinaisSuomen Pelastusalue TEKIJÄT Julkaisun suunnitteluun ja valmistamiseen vuonna 2010 ovat osallistuneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tapaturmat ja toimintakyky yksiköstä:

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

JOHDANTO... 3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4. 2 SEINÄJOEN TURVALLISUUSTILANNE... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Turvallisuuskysely asukkaille...

JOHDANTO... 3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4. 2 SEINÄJOEN TURVALLISUUSTILANNE... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Turvallisuuskysely asukkaille... Seinäjoen kaupungin turvallisuussuunnitelma 2013 2016 SEINÄJOEN KAUPUNKI JOHDANTO... 3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2 SEINÄJOEN TURVALLISUUSTILANNE... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Turvallisuuskysely asukkaille...

Lisätiedot

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2009

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus 2010

Hyvinvointikertomus 2010 Kouvolan kaupungin Hyvinvointikertomus 2010 10.1.2011 Ulkoasu: Eija Tiitinen KUVAILULEHTI Tekijä(t) Hannele Viljakainen, Marja-Terttu Nuorivuori, Keijo Gärdström, Jyrki Harjula, Kirsi Kiiski, Niina Korpelainen,

Lisätiedot

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen kaupunki Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 2006 Kansikuva: Ns. Laineen kulman risteys Herralantieltä

Lisätiedot

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 Ohjelmia ja strategioita 1/2012 Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 3 Sisällys 1. Luovutuskirje...

Lisätiedot

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ISSN 0358-576X ISBN 978-952-5414-81-3 PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PORIN KAUPUNKI PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Turun

Lisätiedot

Iisalmen koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma. päivitystyö

Iisalmen koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma. päivitystyö Iisalmen koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma päivitystyö Kannen kuva: Jyrki Könttä Iisalmen KVT-suunnitelman pävitys 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 llisuuden nykytila...6 2.1 Liikenneonnettomuudet...6

Lisätiedot

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus Turvallisia vuosia ikääntyneille Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS Päivämäärä 31/03/2014 Laatija

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014 HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA Luonnos 28.10.2014 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Alkusanat...3. Liikenneturvallisuuskysely...4. Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5. Liikenneturvallisuustyön tavoitteet...7

Alkusanat...3. Liikenneturvallisuuskysely...4. Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5. Liikenneturvallisuustyön tavoitteet...7 KIURUVEDEN liikenneturvallisuussuunnitelma Koulutus, valistus ja tiedotus 2004 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat...3 Liikenneturvallisuuskysely...4 Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5 Liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on Terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti Seinäjoen kaupungin

Lisätiedot

5. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma osaksi hallintokuntien toimintasuunnitelmaa, miten?... 20

5. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma osaksi hallintokuntien toimintasuunnitelmaa, miten?... 20 SISÄLTÖ Alkusanat 1. Liikenneturvallisuustyön organisointi... 3 1.1 Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpano... 3 1.2 Ryhmän toimintamalli...3 2. Liikenneturvallisuuden nykytila... 4 3. Liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot