Utsjokelaisilta kysytään uudelleen haluavatko he tilata laajakaistapalvelut liittymällä valokuituverkkoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjokelaisilta kysytään uudelleen haluavatko he tilata laajakaistapalvelut liittymällä valokuituverkkoon"

Transkriptio

1 Utsjokelaisilta kysytään uudelleen haluavatko he tilata laajakaistapalvelut liittymällä valokuituverkkoon Nopeita laajakaistayhteyksiä rakennetaan kaupallisesti vain sinne, missä niille on kysyntää. Utsjoelle laajakaistapalvelut tarjoava valokuituverkko rakennetaan valtion tuella. Tuki perustuu valtioneuvoston valtakunnallista laajakaistahanketta koskevaan päätökseen, jonka mukaisesti lähes kaikki vakinaiset asunnot, yritykset ja julkisen hallinnon toimipaikat (99 % väestöstä) ovat vuoden 2015 loppuun mennessä enintään kahden kilometrin päässä 100 megabitin nopeudella toimivasta valokuituverkosta. Hiljaisuus Utsjoen valokuituverkkoa koskevassa asiassa on jatkunut viime syksystä asti. Pohjoisimman Lapin Leader ry raottaa nyt ovea käynnistämällä pohjoisimman ja Itä-Lapin kuntien alueella kysely- ja tutkimuskierroksen Laajakaistaa kyliin - nimisessä hankkeessa. Pohjoisimman Lapin Leader ry:n toiminta-alue.

2 Yhteistyökumppaneina ovat mukana Lapin Liitto, operaattorit ja alueen kunnat ja kylät. Hankkeessa tuodaan tietoa jokaiseen kylään ja jokaiseen taloon laajakaistan hyödyistä, kuinka laajakaista saadaan sekä rahoitusmahdollisuuksista, joilla voidaan edistää runkoverkkoon perustuvia kyläverkkohankkeita. Toimijaosapuolien kesken ovat käynnissä keskustelut myös tilaajakohtaisesti mahdollisesti käytettävissä olevista rahoitus- ja maksutavoista. Kyselytoiminta aloitetaan ensimmäiseksi Utsjoen kunnassa. Odotettavissa on, että Tenon ja Utsjoen laaksojen asukkaisiin ja yrityksiin otetaan nyt yhteyttä, jolloin hankeasiamiehelle voidaan kertoa kiinnostuksesta laajakaistapalveluihin ja valokuituverkkoon liittymistä koskevista olosuhteista. Samalla saadaan tietoa liittymän hyödyistä, tilaajatarjouksista ja rakentamisaikataulusta. Tälle sivustolle on Karigasniemen kyläyhdistyksen toimesta kerätty tähän mennessä saatavissa olevaa tietoa sekä Karigasniemen että Utsjoen kunnan alueella laajakaistaliittymien tilaamiseen liittyvistä kysymyksistä. Samalla pyritään valottamaan Lappia ja myös koko maata koskevien hankkeiden rahoitukseen ja lainsäädäntöön liittyviä taustoja. Utsjoen runkokaapelin rakentaminen alkaa kesällä Viime heinäkuun alussa uutisoitiin päätöksestä, jolla Lapin Liitto valitsi TeliaSonera Finland Oy:n Utsjoen laajakaistahankkeen toteuttajaksi. Uutisen mukaan Kaamasmukasta Karigasniemen kautta Utsjoelle rakennettavan, 150 kilometrin pituisen valokuiturunkoverkon ensimmäisen osuuden toteutus oltiin valmiina aloittamaan jopa viime syksyn aikana. Utsjoen kunta toimi asiassa nopeasti. Valtuusto teki 9. syyskuuta päätöksen, jolla se hyväksyi kunnan maksettavaksi tulevan kahdeksan prosentin rahoitusosuuden sekä hyväksyi lisämäärärahan, joka oli tarkoitettu käytettäväksi investointikulujen rahoittamiseksi jo viime vuoden puolella. Saadakseen laajakaistakaapeliyhteyden edullisimmalla hinnalla alueella asuvien tilaajien piti pikaisesti ilmoittaa kiinnostuksestaan viime vuoden elokuun viimeiseen päivään mennessä. Hankkeen etenemisestä ei kuitenkaan tämän jälkeen ole saatu mitään tietoa kunnalta eikä

3 operaattorilta. Pysyvä lumikerros peitti viime syksynä jo maita Lapin Radion kertoessa marraskuussa, että utsjokelaiset saavat odottaa laajakaistaansa ensi kesään asti. Hankkeen viivästymisen syynä sanottiin olevan kangerteleva byrokratia. Rakennustöiden kerrottiin alkavan vasta ensi kesänä. Ohjelmassa myös ilmoitettiin, että operaattori aloittaisi liittymien markkinoinnin ja myynnin tämän vuoden tammikuussa. Kuntalaisten olisi sen mukaan pitänyt tilata liittymänsä valokuituverkkoon huhtikuun 2011 loppuun mennessä. Asiassa ei ole kuitenkaan tapahtunut mitään TeliaSoneran toimesta vielä toukokuun alkuun mennessä. Laajakaistahankkeiden kokonaistalous ja rahoituksesta johtuvat periaatteet Valtioneuvoston 2008 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti kaikkien vakinaisten asuntojen, yritysten ja julkishallinnon toimipisteiden (99 % väestöstä) tulee olla vuoden 2015 loppuun mennessä enintään kahden kilometrin etäisyydellä 100 megabitin nopeuden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Teleyritysten velvoitteena on rakentaa kaupunkien ja taajamien nopeat yhteydet markkinaehtoisesti, jolla saavutetaan noin 95 prosentin väestöpeitto. Jotta peittoprosentti saadaan korotetuksi 99 prosenttiin, jäljellä olevien noin hajaasutusalueiden kotitalouksien nopeat yhteydet rakennetaan pääosin julkisella tuella. Tukikelpoisia ovat ne kohteet, jotka eivät ole väestötihentymissä markkinaehtoisilla alueilla kaupallisesti toteutettavissa. Valtio osallistuu haja-asutusalueiden laajakaistahankkeiden rahoitukseen vuosina enintään 66 miljoonalla eurolla. Lisäksi hankkeita aikaistettiin lisäbudjetissa niin, että ensimmäiset projektin voitiin aloittaa jo vuonna Ehdoksi asetettiin, että maakuntien liitot ja kunnat osallistuvat rahoitukseen. Kuntien maksuosuus on joko 33, 22 tai 8 prosenttia riippuen taloudellisesta kantokyvystä, kunnan asukastiheydestä ja asukasmäärään suhteutetuista hankkeen rakennuskustannuksista ja laajuudesta. Viime vuonna viestintävirasto päätti valtion tuesta, jolla Lappiin myönnettiin tarkoitukseen 17 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi TE-keskukset päättävät EU:n maaseutuohjelman mukaisesta rahoituksesta, jolla alennetaan kuntien

4 maksuosuutta. Julkinen tuki on kunnan osuuden lisäksi siis joko valtiontukea tai EU-rahaa ei molempia. Utsjoen valokuituhankkeessa julkinen kahden kolmasosan rahoitus muodostuu ilman EU-rahoitusta kokonaan valtion tuesta (ns. köyhille kunnille) ja kunnan maksamasta 8 prosentin vastinrahasta. Maaliskuussa 2009 EU päätti huippukokouksessaan, että noin 1 miljardin suuruinen osa EU:n elvytyspaketista voidaan käyttää haja-asutusalueiden laajakaistahankkeiden lisärahoitukseen. Suomi sai näin noin 24 miljoonan euron lisärahoituksen, jonka avulla kuntien maksuosuuksia voidaan pudottaa kolmanneksesta viidennekseen. EU-raha kanavoituu hankkeisiin maaseudun rahoitusohjelmien kautta. Utsjoen laajakaistahankkeen kustannukset ovat runkokaapelin rakentamiseksi kunnan alueelle yhteensä noin 2,7 miljoonaa euroa. Haja-asutusalueiden laajakaistarakentamisen tuen mukaisesti valtio rahoittaa hankkeesta 58 %. Operaattori sitoutuu maksamaan 34 %. Utsjoen kunnalle tuleva 8 prosentin osuus merkitsee yhteensä eron menoerää. Kaapelin vetäminen kunnan rajalta Kaamasmukasta Karigasniemen kautta Utsjoelle maksaa kunnalle euroa. Utsjoelta etelään Korretojalle asti vietävä haara maksaa vastaavasti euroa, ja verkon jatkaminen Utsjoelta Nuorgamiin euroa. TeliaSonera sitoutuu operaattorina ylläpitämään palvelua 30 vuotta. Koko maan haja-asutusalueiden laajakaistahankkeiden kustannukset ovat noin 200 miljoonaan euroa. Kaksi kolmasosaa kustannuksista katetaan edellä kerrotun mukaisesti valtion, EU:n ja kuntien maksamalla julkisella tuella. Tukea maksetaan kuitenkin ainoastaan sellaisille alueille, joihin normaalit kaupalliset palvelut eivät synny liiketaloudellisista syistä. Utsjoen kunnassa on väestötihentymältään kolme pienisäteistä markkinaehtoista aluetta: Utsjoen kirkonkylä, Karigasniemi ja Nuorgam, joilla kaupalliset laajakaistapalvelut jo toimivat. Tilaajaliittymien rakentamistapa- ja hinnoittelukysymykset Utsjoelle rakennettavan runkoverkon kaapeleiden kaivu-urat noudattavat alueen pääteiden kestopäällysteen reunaa. Talokohtaisen liityntäkaapelin tilaamiseen ja kustannuksen ennakoimiseen ei vielä ole saatavissa

5 riittäviä tietoja, jotta monet tilaajista voisivat muodostaa oikean käsityksen omasta tilanteesta. Avoimia kysymyksiä ovat esimerkiksi: missä ovat väestötihentymiltään mahdollisesti markkinaehtoisesti toteutettavaksi jäävien kyläkeskustaajamien rajat kuinka suuria ovat taajamien ympärille mahdollisesti määriteltävät kaupalliset laajentumisalueet missä alkaa taajaman jälkeen runkokaapelin molemmin puolin kahden kilometrin levyinen tukikelpoinen vyöhyke, jolla asuviin tilaajiin sovelletaan aiemmin ilmoitettuja liittymähintoja miten teleyritys rakentaa 2 km:n vyöhykkeellä runkokaapelista edempänä olevien taloryhmien liittymät ja maksaako jokainen 2 km:n vyöhykkeellä 100 metriä kauempana asuva ja edempänä toisiaan lähekkäin olevien talojen piirissä oleva tilaaja erikseen etäisyydestään runkokaapeliin, vain tekeekö teleyhtiö valokuitukaapelihaaroja, joiden kustannukset jaetaan? Yhdistelmäpiirros, joka on laadittu liikenne- ja viestintäministeriön sivuillaan julkaisemien tietojen perusteella: TeliaSoneran viime syksynä ilmoittama edullisin loppukäyttäjän liittymis- ja asennusmaksu on vähimmillään 1300 euroa. Maksu sisältää enintään 100 metrin pituisen liityntäyhteyden runkoverkkoon. Hinta kattaa kiinteistön alueella tapahtuvan talokaapelin kaivutyön maahan, tarvittavat päätelaitteet ja valokuituverkon ylläpidon ja huollon. Edullisen hinnan ehtona on, että liittymä tehdään samaan aikaan, kun runkokaapelia rakennetaan ko. kohteen ohitse. Mikäli asennus tapahtuu vasta myöhemmin runkokaapelin valmistumisen jälkeen, liittymän hinta on 2309 euroa. Tilaajat, jotka asuvat sataa metriä kauempana runkokaapelista joutuvat maksamaan em. liittymismaksun lisäksi talokaapelin lisäpituudesta. 100 m ylittävältä osalta liittymäkaapeli maksaa runkokaapelin rakentamisen

6 yhteydessä operaattorin maahan kaivamana 3,44 /m. Jos tilaaja kaivaa ja peittää kaapeliuran itse, hinta on 0,74 /m. Vastaavasti myöhemmin tehtävät, 100 metriä ylittävät yhteyskaapelipituudet maksavat operaattorin rakentamina 10,50 /m ja tilaajan itse kaivamana 2,21 /m. Valokuituliittymällä vastaanotettavan laajakaistapalvelun käytöstä maksetaan kuukausimaksuja. Viime syksyn hintailmoituksen mukaan täyden 100 megabitin yhteys maksaa 59,90 euroa kuukaudessa. Maksu nopeudeltaan hitaammasta 10 megabitin yhteydestä on 49,90 euroa. Ensimmäisenä käyttövuotena yhteenlasketut aloitus- ja käyttökustannukset ovat edullisimmillaan noin euroa ilman kaapelin kautta saatavissa olevien muiden palvelujen kuluja, joita ovat esimerkiksi tv:n lisäkanavapaketit tms. viihdetarjoukset. Utsjoella kaikki mahdollisina tilaajina olevat 326 vakituista asuntoa, yrityksen toimipistettä ja julkisen sektorin toimipaikkaa sijaitsevat yhtä lukuun ottamatta hankkeen tukikelpoisella kahden kilometrin vyöhykkeellä. Muun Suomen haja-asutusalueilla jo toteutettujen kotitalouksien kuituyhteyksien keskimääräinen kokonaiskustannus on ollut taloutta kohden euroa. Samansuuruisella investoinnilla voi Utsjoella kattaa runkokaapelin vedon yhteydessä liittymis- ja asennusmaksun lisäksi metrin pituisen valmiiksi asennetun liityntäkaapelin. Itse kaivamalla voi vastaavalla sijoituksella saada taloliittymän, jonka pituus voi olla 0,5 2 kilometriä. Jälkeenpäin tilattuna mainitulla kustannuksella tilaajan talous voi sijaita enintään 165 metrin ja itsekin kaivettuna vain 310 metrin päässä runkokaapelista. Utsjoella tukikelpoisella alueella 2 km:n vyöhykkeellä sijaitsevat mahdolliset tilaajat Kaapeliosuus Vakituiset asunnot Yritysten toimipisteet Julkiset toimipaikat Yht. Muut, esim. vapaa-ajan as. Kaamasmukka Karigasniemi Utsjoki: 151 km Utsjoki Korretoja: 30 km Utsjoki Nuorgam: 40 km Yhteensä 221 km Valokaapeliyhteyden tilaaminen on rinnastettavissa esimerkiksi sähköliittymän hankintaan. Jos tilaaja asuu kahden kilometrin vyöhykkeellä erikseen muista tilaajista ja etäisyys runkokaapeliin ylittää 100 metriä, liitynnän tuominen ja sen pituuden optimoiminen vaativat suunnittelua. Tuodaanko kaapeli kulkutien reunaa seuraten vai "linnuntietä" suorinta reittiä? Näissä tapauksissa on suositeltavaa, että tilaaja pyytää operaattorilta kiinteistökohtaisen tarjouksen, jossa kaikki hinnoitteluun mahdollisesti vaikuttavat tekijät otetaan huomioon. Kustannus voi vaihdella paljon kaapelin tuontireitistä ja maastosta

7 riippuen. Hankalissa olosuhteissa kustannus voi nousta myös keskimääräisiä ohjehintoja korkeammaksi. Valtioneuvoston 2008 tekemän periaatepäätöksen mukaan käyttäjän hankittavaksi jäävän tilaajayhteyden enimmäispituus on kaksi kilometriä. Tilaajajohto ei ole päätöksen mukaan tukikelpoinen. Kaksi kilometriä on katsottu olevan vielä kohtuullisena pidettävä osuus käyttäjän maksamalle tilaajajohdolle. Tukeen hyväksyttäviksi katsottavat kustannukset rajataan sen vuoksi pituudeltaan yli kahden kilometrin ylittävään tilaajajohtoon, jollainen on todettu Utsjoella tarvittavan mahdollisesti vain yhdessä tapauksessa. Kun etäisyys kuituverkkoon ylittää kaksi kilometriä, laajakaistan saamisesta muodostuu erityiskysymys, jota ei ole juurikaan selvitetty annetuissa ohjeissa eikä tiedotteissa. Toteutuvatko vaatimukset siten, että operaattorin velvollisuudeksi riittää, kun 100 megabitin liityntäpiste on tarjolla enintään kahden kilometrin etäisyydellä? Voiko loppukäyttäjä itse valita käyttämänsä tekniikan? Toisaalta teleyhtiöitä ei ole velvoitettu tarjoamaan valokuituliittymän lisäksi langatonta vaihtoehtoa. Viestintämarkkinalain muutoksen tultua voimaan teleyrityksille asetettiin yleispalveluvelvoite, jonka mukaan vähintään yhden megabitin laajakaista säädettiin kansalaisoikeudeksi. Yleispalveluyrityksiksi nimettyjen teleyhtiöiden on pystyttävä tarjoamaan jokaiseen varsinaiseen asuntoon kohtuuhintainen ja laadukas Internet-yhteys. Palveluntarjoaja voi valita, millä tekniikalla se yhteispalveluvelvoitteen täyttää. Myös tilaajalla itsellään on mahdollisuus päätyä langattomaan tilaajaliittymään, joka on valokuituliittymää edullisempi. Tilaaja voi kuitenkin joutua itse ostamaan langattomalle yhteydelleen sekä suunnittelun että laitteet asennuksineen. Langaton tekniikka alentaa valokuituun verrattuna huomattavasti liittymän nopeutta ja on luotettavuudeltaan epävarmempi. Kaikilla langattomilla yhteyksillä ei kyetä käyttämään laajakaistalain tarkoittamia edistyksellisiä viestintäpalveluja. Lisäksi langattoman liittymän käyttöönotto ei välttämättä ole maastoesteiden vuoksi aina mahdollista. Verotuksessa voi valokuituliittymän asennuksesta vähentää työkustannusten osan kotitalousvähennyksenä 3000 euron vuotuiseen määrään asti. Tietoliikenneyhteyden asentaminen on osa asunnon kunnossapito- ja perusparannustöitä. Vähennysoikeus koskee tilaajaliittymän sitä osaa, jossa työ tehdään kiinteistön alueella. Vähennys

8 on henkilökohtainen, joten perheissä ko. vähennyksen voi tehdä kumpikin puoliso. Lapin liiton tiedotteessa ja asiasta kertoneissa viimekesäisissä uutisissa ei mainita mahdollisista hinnoittelueroista markkinaehtoisen kylätaajaman ja julkisin varoin tuetun haja-asutusalueen välillä. Ohjeita ja hintatietoja ei myöskään ole annettu vapaa-ajan asumuksien osalta, joita Utsjoella on runsaasti vakinaisia asuntoja enemmän. Miksi haja-asutusalueelle rakennetaan 100 megan yhteyksiä? Valokuituverkkoliittymässä on kyse investoinnista, jonka tekninen ja taloudellinen käyttöikä on kymmeniä vuosia. Nykyisten Internet-, tv- ja viestintäpalvelujen käyttö vaatii suuria nopeuksia. Valokuitu on tässä suhteessa ainoa tekniikka, joka on kohtuullisin kustannuksin päivitettävissä ja vastaa tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen. Hajaasutusalueilla nopeus- ja hintaedut ovat jääneet jälkeen kaupunkialueista. Verkon kautta tapahtuva palvelu vaatii, että tarvittava nopeus on varmasti saatavilla syrjäseudullakin. Valokuidun tarjoama nopeus ei heikenny pitkän etäisyyden vuoksi ja mahdollistaa myös yhtä nopean tulevan ja lähtevän liikenteen. Toimivat tietoliikenneyhteydet lisäävät etäisten kuntien kilpailukykyä ja elinvoimaa. Nopea yhteys mahdollistaa esimerkiksi kuntien sisäisten ja kuntien välisten palvelujen tulevan kehittämisen. Hyvinvointi- ja terveyspalveluihin avautuu uusia mahdollisuuksia. Lääkäri voi olla yhteydessä potilaisiin kuva- ja ääniyhteyden avulla. Verkon kautta tarjottavien hoivapalveluiden ansiosta syrjäseutujen vanhukset voivat asua kotona entistä pidempään ja saavat nappia painamalla yhteyden terveydenhoitajaansa. Valokuituverkko tuo uudenlaisia työskentelymahdollisuuksia ja tehokkuutta kotitoimistoihin. Kun tieto siirtyy nopeasti, etätyöskentely tehostuu ja koulutustarjonta laajenee. Oppilaitokset voivat hyödyntää nopeaa yhteyttä tarjoamalla uusia tapoja opiskella; esimerkiksi kielikursseille voi osallistua kotoa. Haja-asutusalueilla nopea yhteys avaa yrittäjille ja elinkeinonharjoittajille uusia toimeentulon mahdollisuuksia, kun liike-elämän tehtäviä voidaan hoitaa nopean yhteyden avulla kotoa käsin. Ja turva- ja valvontapalveluihin saadaan uusia mahdollisuuksia etävalvonnan ja hälytysten toimiessa nopean yhteyden kautta luotettavasti.

9 Valokuidun kautta voidaan hoitaa kaikki laajakaistayhteydellä toimivat tietoliikenne- ja viestintäpalvelut, joita kodeissa, yrityksissä ja julkisissa toimipaikoissa tarvitaan. Valokuituyhteys korvaa perinteiset langalliset puhelin- ja nettiyhteydet sekä antenni- ja satelliitti-tv:n. Tämän mahdollistaa kuituyhteyden suuri kaistaleveys, jonka tiedonsiirtokyky on valtava kuparikaapeleihin verrattuna. Valokuitu on huoleton, toimintavarma ja pitkäikäinen sijoitus, joka lisää kiinteistöjen arvoa. Liittymä ei aseta rajoituksia tiedonsiirtonopeudelle, ei ole altis sähkömagneettisille häiriöille eikä aiheuta niitä itse. Myöskään sähköverkon tai ukkosen aiheuttamat ylijännitteet eivät häiritse kuidun toimintaa, sillä lasinen kuitu ei johda sähköä. Valokuitu ei säteile ympäristöön, ei ylikuumene ja sen salakuuntelu on käytännössä mahdotonta. Soneran valokuituverkon kautta saatavat palvelut Utsjoella valokuituliittymän tilaavat kiinteistöt yhdistetään Soneran tietoliikenneverkkoon. Sonera Laajakaista Extra -liittymä sisältää aina auki olevan laajakaistaisen yhteyden, jolla käyttäjä pääsee kiinteistön sisäverkosta Soneran runkoverkkoon, josta on jatkoyhteys Internetverkkoon. Jatkoyhteyden nopeus on riippuvainen käyttäjän maksamasta nopeusluokasta. Avauksen jälkeen käytettävissä ovat laajakaistapalvelut, Internetin hyöty- ja huvipalvelut, sähköposti-, kotisivutila- ja muita ilmaisia tai maksullisia lisäpalveluja. Kaikkiin Laajakaista Extran nopeusluokkiin sisältyy yksi pääkäyttäjä- ja neljä käyttäjätunnusta, 5 sähköpostilaatikkoa (á 500 Mb) ja URL-kotisivuosoitteita ja levytilaa (á 25 Mb). Maksiminopeudella toimiva Soneran laajakaistaliittymä mahdollistaa maamme laajimmat verkkopalvelut. Laajakaistapaketeilla voidaan vastaanottaa nettisurffauksen lisäksi Koti TV -palvelun 20 peruskanavaa ( * ja katsoa televisiolla MTV3 Katsomoa. Tv-ohjelmia voi tallentaa uudelleen ostamalla verkkoon oman edullisen tallennus- ja HD-digiboksin sekä seurata urheilua suorina lähetyksinä maksulliselta URHOtv-kavalta. Muina maksullisina tv-palveluina voidaan tilata suosikki -lisäkanavia ja ohjelmakirjastoja, jotka sisältävät tiededokumentteja, lasten ohjelmia, draamaa, elokuvia ja sarjoja. Koti TV:n viihdepalveluja täydentää televisioon saatava videovuokraamo, josta nähdään uutuuselokuvat tuoreina. *) YLE TV1, YLE TV2, FST 5, YLE Teema, MTV3, Sub, Nelonen, AVA, ETV, SuomiTV, TV7, Jim, Liv, Music Television, The Voice/TV Viisi, TV5 Monde, Deutsche Welle, BBC World, Arirang, Travel Channel. Utsjoki voi vihdoin liittyä tietoyhteiskuntaan Kun TeliaSonera aloittaa kesällä runkokaapelin rakentamisen kunnan rajan yli, Utsjoki saa viimeisenä kuntana Suomessa kiinteän tietoliikenneverkon. Samaan aikaan aloitetaan myös Utsjoki Korretoja- ja

10 Utsjoki-Nuorgam -osuuksien rakentaminen. Runkokaapelin oletetaan valmistuvan vuoden 2011 aikana. Valmistuttuaan verkko tarjoaa hajaasuttujen jokilaaksojen asukkaille uuden tehokkaan tavan asiointiin sekä antaa alueen yrittäjille vertaansa vailla olevan työkalun sähköiseen markkinointiin ja liiketoimintojen hallintaan. Kunnalle projekti on ainutlaatuinen tilaisuus ajantasaistaa viestintäverkkonsa valtion tuella. Valokuituverkko on sijoitus kunnan tulevaisuuteen, mikä mahdollistaa nykyiset ja tulevaisuuden palvelut ainakin 50 vuodeksi. Linkit ja yhteystietoja: Karigasniemen kyläyhdistys: Pohjoisimman Lapin Leader ry: Lapin liitto: TeliaSonera Finland Oyj, Sonera Asiakaspalvelu Utsjoen kunta: Liikenne- ja viestintäministeriö:

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 11.5.2009 1

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 11.5.2009 1 Laajakaista kaikille Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Haja-asutusalueiden 200 milj. laajakaistahankkeen työllistävyys Vaikutukset työllisyyteen Nopeat laajakaistayhteydet kaikkien ulottuvilla

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro

Viestintäviraston puheenvuoro Viestintäviraston puheenvuoro Maaseudun laajakaistat -seminaari Päivi Peltola-Ojala 3.2.2011 Laajakaistan edistäminen Viestintäviraston toiminnan painopistealue Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan,

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hankkeen vaikutukset maaseudulla

Laajakaista kaikille -hankkeen vaikutukset maaseudulla Laajakaista kaikille -hankkeen vaikutukset maaseudulla Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu -seminaari 3.6.2009 Maakuntasuunnittelija Eeva Polvi Etelä-Savon maakuntaliitto Valtioneuvoston kaksiosainen periaatepäätös

Lisätiedot

Laajakaista kaikille. Esityksen tietolähde: Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 8.5.2009 1

Laajakaista kaikille. Esityksen tietolähde: Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 8.5.2009 1 Laajakaista kaikille Esityksen tietolähde: Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Nopeiden laajakaistayhteyksien kehittämisen tavoitteet 1 Mbit/s vuoteen 2010 mennessä Jokaisessa vakinaisessa

Lisätiedot

Valokuituverkon suunnitteluilta

Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta ke 7.11.2012, klo 18:00 Ristijärven Yhteispalvelupiste, Ahontie 25 Valokuituverkon suunnitteluilta Laajakaista kaikille hanke ja sen eteneminen Kainuussa - Paula Karppinen,

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi 1 Sisältö 1. Mikä 100 megan laajakaista? sivu 2-3 4. Mitä kaikkea valokuidulla saa? sivu 6 2. Tee sijoitus tulevaisuuteen sivu 4 5. Tilaa huippunopea laajakaista kotiisi

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

Pertun -kuitu. Etelä-Savon maakunnan laajakaistapilottihanke

Pertun -kuitu. Etelä-Savon maakunnan laajakaistapilottihanke Pertun -kuitu Etelä-Savon maakunnan laajakaistapilottihanke 4.2.2010 2 Luottamuksellinen Verkkoa rakennettiin Rakennettua kaapelireittiä Runkoreittiä 165 km Tilaajareittiä 68 km Asennettua kaapelia Runkokaapelia

Lisätiedot

Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen

Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen 12.2.2016 Laajakaista kaikille hanke pyrkii turvaamaan tehokkaat tietoliikenneyhteydet kaikille Vuoteen 2015 mennessä lähes kaikki (yli 99 % väestöstä)

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö

Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö Valokuitu kirkkaasti paras kiinteistöyhteys Soneran Laajakaista- ja tv-palvelut VTS Tampere 25.11.2014 Jukka Harju Sisältö Miksi valokuituyhteys on kirkkaasti

Lisätiedot

Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko

Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko PYHÄNET OY Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko Hanne Nivala 31.1.2014 Tässä raportissa on kuvattu Haapajärven kaupungin tietoliikenneinfrastruktuurin tilannetta ja esitetty arvioita koko

Lisätiedot

Laajakaista 2015 -hanke

Laajakaista 2015 -hanke Laajakaista 2015 -hanke Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta, suunnittelu ja kehittäminen, Aluekehitysyksikkö Sote jory 9.11.2010 Nopeiden laajakaistayhteyksien kehittämisen tavoitteet ja miten

Lisätiedot

Laajajakaista hanke

Laajajakaista hanke Lapin kylätoimintapäivät 16.10.2010 Lapin laajakaistaprojekti Ritva Kauhanen, maakunta-asiantuntija Hotelli Santa Claus Laajajakaista 20 -hanke Hankkeen tavoitteena on, että v. 20 loppuun mennessä lähes

Lisätiedot

Laajakaista kaikille tilannekatsaus

Laajakaista kaikille tilannekatsaus Laajakaista kaikille 2015 - tilannekatsaus 21.6.2011 Kajaanin kirjaston Kalevala Sali klo 12:00-14:10 Kainuun maakunta Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta kuntayhtymä, aluekehitys paula.a.karppinen@kainuu.fi

Lisätiedot

Laajakaistaseminaari Pertunmaa 15.4.2011 PERTUN KUITU

Laajakaistaseminaari Pertunmaa 15.4.2011 PERTUN KUITU Laajakaistaseminaari Pertunmaa 15.4.2011 PERTUN KUITU Juha Putkonen 4.2.2010 Luottamuksellinen 1 Concept.10 esittely Tuoreella asenteella 2 Luotettava kumppani Concept.10 on yhteinen kattobrändi sen taustalla

Lisätiedot

197 LAAJAKAISTA KAIKILLE HANKKEEN TOINEN VÄLIARVIOINTI

197 LAAJAKAISTA KAIKILLE HANKKEEN TOINEN VÄLIARVIOINTI Kunnanhallitus 12.8.2013 1 Dnro 278/2009 197 LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 -HANKKEEN TOINEN VÄLIARVIOINTI Kunnanhallitus 15.8.2011 ( 249): Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää 29.6.2011 kuntaan saapuneella

Lisätiedot

Onnistumisia yhdessä 14.6.2011

Onnistumisia yhdessä 14.6.2011 Onnistumisia yhdessä 14.6.2011 KAISANET - LAAJAKAISTAHANKKEET 2011 LAAJAKAISTA 2015 Hankkeiden toteutus 2011 14.6.2011 KAISANET - LAAJAKAISTAHANKKEET 2011 Kaisanet on jättänyt hanke-ehdotukset kaikkiin

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1749/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala hankealue 43 (Outokumpu) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1732/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin maakunnan liiton

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

Laajakaistahankkeen väliarviointi

Laajakaistahankkeen väliarviointi Laajakaistahankkeen väliarviointi Juha Parantainen liikenne- ja viestintäministeriö 100 megan laajakaistahanke Valtioneuvoston periaatepäätös 12/2008: Kaikki (yli 99 % väestöstä) vakinaiset asunnot sekä

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1780/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Satakunnan maakunnan

Lisätiedot

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy @450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori Anne Suomi, Digita Oy Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. Kylien laajakaistayhteydet valtioneuvoston

Lisätiedot

1 (2) Hyvä alueen asukas, Kaisanet Oy aloittaa valokuituverkkojen rakentamisen yhteistyössä Vaalan kunnan kanssa asuinalueellanne kesällä 2011. Rakentaminen on osa valtakunnallista Laajakaista 2015 -hanketta.

Lisätiedot

Sadan megan Suomi. Juha Parantainen. liikenne- ja viestintäministeriö

Sadan megan Suomi. Juha Parantainen. liikenne- ja viestintäministeriö Sadan megan Suomi Juha Parantainen liikenne- ja viestintäministeriö 2 Tietoliikenneyhteyksien valtatekniikoiden kehitys korkeammille nopeuksille on aina syntynyt palveluja Mbit/s kaapeli-tv valokuitu 25-100

Lisätiedot

Ukkoverkot. Kiinteä langaton UkkoNet Nopea netti suomalaisille

Ukkoverkot. Kiinteä langaton UkkoNet Nopea netti suomalaisille Ukkoverkot Kiinteä langaton UkkoNet Nopea netti suomalaisille Itsenäinen ja riippumaton - Ukkoverkot Oy Älykkäitä langattomia tietoliikennepalveluita yrityksille, viranomaisille ja muille vaativille käyttäjäryhmille.

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 14.12.2012 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1771/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Päivitetty 8.10.2015 Pirjo Onkalo Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella 2014-2020 kyläverkkoja voidaan edelleen rahoittaa Maaseuturahastosta, runkoverkkoja

Lisätiedot

Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus?

Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus? Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus? Cable Days 18.11.2014 Jaakko Harno, Watson Nordic Oy Watson lyhyesti Watson Nordic on Anvia Oyj:n ja Makuuni Oy:n omistama yhtiö Watson Nordic operoi, myy ja markkinoi

Lisätiedot

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1. Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.2015 Pauli Pullinen, liikenne- ja viestintäministeriö Ajankohtaista

Lisätiedot

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 19.2.2014 1 Tilaisuuden ohjelma 1. Tilaisuuden avaus 2. Kunnanjohtajan puheenvuoro 3. Puhelinpalvelujen toimivuuden

Lisätiedot

Äänekoski. Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne. Seppo Kuusisto

Äänekoski. Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne. Seppo Kuusisto Äänekoski Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne Seppo Kuusisto Rakennetut ja rakennettavat reitit Äänekoskella 2013 2014 Rakennetaan vain jos 50% vakituisista asunnoista tilaa liittymän Rakennettu vuonna

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake Tiedot hankkeesta ja hanke-ehdotuksen laatijasta Hankkeen nimi ja kunta Hämeenlinnan Hauhon laajakaistahanke,

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén

Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén 1 Laajakaistatilanne Suomessa Laajakaistan määrä (Viestintäviraston katsaus 11.9.2008) Langaton ja etenkin mobiili laajakaista yleistyy.

Lisätiedot

Valokuituverkon suunnitteluilta

Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Kahvit Tilaisuuden avaus; kunnan edustaja Laajakaista kaikille 2015 hanke ja sen eteneminen Kainuussa; Kainuun maakunta Näköpuhelimesta hyvinvointia

Lisätiedot

SOPIMUS KUNNAN TUEN MYÖNTÄMISESTÄ LAAJAKAISTAHANKKEILLE SUONENJOKI KÄRKKÄÄLÄ, LEMPYY JA MUSTOLANMÄKI-RIEPONLAHTI

SOPIMUS KUNNAN TUEN MYÖNTÄMISESTÄ LAAJAKAISTAHANKKEILLE SUONENJOKI KÄRKKÄÄLÄ, LEMPYY JA MUSTOLANMÄKI-RIEPONLAHTI 1 SOPIMUS SOPIMUS KUNNAN TUEN MYÖNTÄMISESTÄ LAAJAKAISTAHANKKEILLE SUONENJOKI KÄRKKÄÄLÄ, LEMPYY JA MUSTOLANMÄKI-RIEPONLAHTI Sopijapuolet Tilaaja Suonenjoen kaupunki Keskuskatu 3, PL 13 77601 Suonenjoki

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1748/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala hankealue 42 (Nurmes) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1258/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tietoliikenneyhteydet ja kaapeli-tv-ratkaisut taloyhtiöille ja asukkaille Porvoon kiinteistöyhdistyksen laajakaistailta 26.11.2013

Tietoliikenneyhteydet ja kaapeli-tv-ratkaisut taloyhtiöille ja asukkaille Porvoon kiinteistöyhdistyksen laajakaistailta 26.11.2013 Tietoliikenneyhteydet ja kaapeli-tv-ratkaisut taloyhtiöille ja asukkaille Porvoon kiinteistöyhdistyksen laajakaistailta 26.11.2013 LPOnet Oy Ab toimitusjohtaja Gustaf Forsberg Agenda: 1. LPOnet Oy Ab 2.

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTALIITON LAAJAKAISTARAKENTAMISEN HANKEOHJELMA

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTALIITON LAAJAKAISTARAKENTAMISEN HANKEOHJELMA ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTALIITON LAAJAKAISTARAKENTAMISEN HANKEOHJELMA X.X.2009 Diaarinumero Sisällys 1. Viestintäverkon kehittämistarpeet ja nopeiden laajakaistayhteyksien kysyntä 3 2. Maakunnan alueelle esitettävät

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Pirjo Onkalo, tarkastaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella

Lisätiedot

Tuettavan hankkeen perustiedot 2(9) Sopimus kunnan myöntämästä tuesta

Tuettavan hankkeen perustiedot 2(9) Sopimus kunnan myöntämästä tuesta 1(9) Sopimus kunnan maksamasta tuesta (Luonnos) Laajakaista kaikille 2015: Emäsalon hanke Sopijapuolet Tilaaja Porvoon kaupunki (alla Tilaaja ) (Tuen myöntäjä) Raatihuoneenkatu 9 06101 Porvoo Y-tunnus

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy - Kuntaomisteisen teleoperaattorin toiminta. 30.11.2014 Hyvän valokuituprojektin käytännöt, Kajaani

Savon Kuituverkko Oy - Kuntaomisteisen teleoperaattorin toiminta. 30.11.2014 Hyvän valokuituprojektin käytännöt, Kajaani Savon Kuituverkko Oy - Kuntaomisteisen teleoperaattorin toiminta 30.11.2014 Hyvän valokuituprojektin käytännöt, Kajaani Yhtiön perustamisprosessi 2010 Savon Kuituverkko Oy Yhtiö perustettiin 26.10.2010

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1266/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1 689/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1 Markkina-analyysi koskee Uudenmaan maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Bromarv-Tenhola -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) 1535/9520/2010 1 (4) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Masku-hanke.

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Sopimus kunnan myöntämästä tuesta Laajakaista kaikille 2015 hankkeelle: Lieksan laajakaistahanke 1(8)

Sopimus kunnan myöntämästä tuesta Laajakaista kaikille 2015 hankkeelle: Lieksan laajakaistahanke 1(8) Laajakaista kaikille 2015 hankkeelle: Lieksan laajakaistahanke 1(8) Sopijapuolet Tilaaja Y-tunnus 0169321-6 Lieksan kaupunki (Tuen myöntäjä) Rantalantie 6 81720 Lieksa Toimittaja Y-tunnus 2462309-3 Pielisen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Aihe: Liikenne- ja viestintävaliokunta tiistai klo 12:00 / HE 2/2017 vp / Asiantuntijapyyntö

Aihe: Liikenne- ja viestintävaliokunta tiistai klo 12:00 / HE 2/2017 vp / Asiantuntijapyyntö Aihe: Liikenne- ja viestintävaliokunta tiistai 07.03.2017 klo 12:00 / HE 2/2017 vp / Asiantuntijapyyntö Tervehdys! Kiitän kutsusta saapua esittämään Saimaan Kuidun asiantuntijalausunto laajakaistalain

Lisätiedot

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 LIITE 1a A. Hankkeen nimi LAAJAKAISTA KAIKILLE B. Maakunta, jonka alueella laajakaistaverkkohanke sijaitsee: KESKI-SUOMI C. Kunta/kunnat, joiden alueella

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Analyysi 27.2.2015 Dnro: 1202/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN

Lisätiedot

Yritystunnus. Liikemerkkiä tulee käyttää vain tässä ohjeistossa olevassa muodossaan, eikä merkin ja logon suhteita tai paikkaa saa muuttaa.

Yritystunnus. Liikemerkkiä tulee käyttää vain tässä ohjeistossa olevassa muodossaan, eikä merkin ja logon suhteita tai paikkaa saa muuttaa. Graafinen ohjeisto Yritystunnus Kymijoen Kyläkuidun yritystunnus koostuu kahdesta elementistä, Kymijoen Kyläkuitu -nimen logotyypistä (Myriad Pro Semibold), sekä nimen eteen sijoitettavasta kolmivärisestä

Lisätiedot

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden 1 Vuokrasi sisältää nettiyhteyden Meillä on sinulle hyviä uutisia! Lahden Talojen ja Elisan tekemän sopimuksen mukaan vuokraasi sisältyy nettiyhteys. Saat yhteyden käyttöösi tilaamalla Saunalahti Laajakaistan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa Muistio 1 (5) Dnro: 2.12.2013 1196/940/2013 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue Muhos 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan

Lisätiedot

Sopimus kunnan myöntämästä tuesta Laajakaista kaikille 2015 -hankkeelle: Mallikylän hanke

Sopimus kunnan myöntämästä tuesta Laajakaista kaikille 2015 -hankkeelle: Mallikylän hanke Sopijapuolet Tuen myöntäjä Mallikunta 1 (Tilaaja) Katuosoite 1 00000 POSTITOIMIPAIKKA Y-tunnus 0000000-0 Tuen saaja Teleyritys X (Toimittaja) Katuosoite 1 00000 POSTITOIMIPAIKKA Y-tunnus 0000000-0 Tuettavan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1314/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Pieksämäki 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Kansallinen laajakaista kaikille -hanke

Kansallinen laajakaista kaikille -hanke Kansallinen laajakaista kaikille -hanke Ristijärven kylien ja järjestöjen ilta 24.2.2010 Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta, suunnittelu ja kehittäminen, aluekehitysyksikkö Lait, asetukset

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) 570/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta Kannonkoski -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

Kullasvuoren koulun pianot (tiedot tarkistettu 29.3.2016 vastaavaksi)

Kullasvuoren koulun pianot (tiedot tarkistettu 29.3.2016 vastaavaksi) Kullasvuoren koulun pianot (tiedot tarkistettu 29.3.2016 vastaavaksi) Khall. 29.03.2016 52 liite nro 11. Kvalt. 04.04.2016 14 liite nro 2. Sisäilmatyöryhmä keskusteli 20.1. yhtenä toimenpiteenä, että Kullasvuoren

Lisätiedot

Valokuituliittymä Pälkäneellä 2016

Valokuituliittymä Pälkäneellä 2016 Valokuituliittymä Pälkäneellä 2016 Huippunopea valokuituverkko nyt tulossa Pälkäneelle! Miksi valokuitu Pälkäneelle valokuitua rakennetaan avoimen verkon periaatteella, jolloin käyttäjä saa vapaasti valita

Lisätiedot

Laajakaistaseminaari

Laajakaistaseminaari Laajakaistaseminaari 31.5.2012 Esko Lotvonen Maakuntajohtaja Lapin laajakaistahanke Tavoitteena rakentaa vuoteen 2015 mennessä 100 Mbit/s kaksisuuntainen kuituyhteys haja-asutusalueelle Runkolinja enintään

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 15 (VIEREMÄ)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 15 (VIEREMÄ) 670/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 15 (VIEREMÄ) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Vieremä Eteläinen

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi Analyysi 1 (5) Dnro: 21.9.2017 985/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi Taustaa Markkina-analyysi koskee Etelä-Karjalan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 1.12.2015 1355/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Saimaan Kuitu Oy ja riskit. Toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen

Saimaan Kuitu Oy ja riskit. Toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen Saimaan Kuitu Oy ja riskit Toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen 1. Liittymämäärän kehittyminen 2. Osamaksumaksajien suuri osuus 3. Rakentamisen kalleus suhteessa tuloihin 4. Onko teknologiariskejä? 5. Näkymä

Lisätiedot

Vuores-tietoverkko. Isokuusen Aurinkorinteen omakotirakentajille

Vuores-tietoverkko. Isokuusen Aurinkorinteen omakotirakentajille Vuores-tietoverkko Isokuusen Aurinkorinteen omakotirakentajille Tietoverkko Vuoreksen tietoverkon toteuttaa, omistaa ja ylläpitää Vuores Palvelu Oy, jonka osakkaita ovat Tampereen kaupunki sekä alueen

Lisätiedot

Sopimus kunnan myöntämästä tuesta Laajakaista kaikille 2015 -hankkeelle: Juuan laajakaista- hanke (9)

Sopimus kunnan myöntämästä tuesta Laajakaista kaikille 2015 -hankkeelle: Juuan laajakaista- hanke (9) Sopijapuolet Tilaaja Juuan kunta (Tuen myöntäjä) Poikolantie 1 83900 JUUKA Y-tunnus 0168654-2 Toimittaja (Tuen saaja) Pielisen tietoverkko-osuuskunta c/o Nurmeksen Lämpö Oy Kauppatori 3 75500 NURMES Y-tunnus

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1316/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Savonlinna 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE

LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaihe on tarjoajien kelpoisuuden arviointi. Arviointi suoritetaan tämän lomakkeen ja sen liitteiden

Lisätiedot

Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko

Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko 27.2.2014 Pekka Neittaanmäki Jukka Valkonen Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko Valokuituverkko edustaa varmatoimista ja pitkäikäistä huipputeknologiaa. Kuituverkossa tiedot

Lisätiedot

25.11.2014. Esa Huurreoksa Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi. Kuva: Nestor Cables. Kuva: Nestor Cables Oy

25.11.2014. Esa Huurreoksa Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi. Kuva: Nestor Cables. Kuva: Nestor Cables Oy Kuva: Nestor Cables 25.11.2014 Esa Huurreoksa Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi Kuva: Nestor Cables Oy SADAN MEGAN ITÄ- JA POHJOIS-SUOMI Yleishyödyllinen kehittämishanke MAAKUNNAT: LAPPI KAINUU POHJOIS-KARJALA

Lisätiedot

Tiedonhankintailta Oulu 23.02.2012

Tiedonhankintailta Oulu 23.02.2012 Tiedonhankintailta Oulu 23.02.2012 Ajanmukaiset Laajakaista- ja tv-palvelut Taloyhtiössä Esko Korkalo, myyntijohtaja Soneran tahtotila Suomessa: Sonera tarjoaa parhaan palvelu- ja viihdekokemuksen kuluttajille

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) 1025/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Pohjanmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Karijoki

Lisätiedot

Tukihakemus tukikelpoiselle alueelle

Tukihakemus tukikelpoiselle alueelle Emäsalon laajakaista 2015 hanke Tukihakemus tukikelpoiselle alueelle Osuuskunta EmsaloNet Porvoo LIITE 1 Viestintäverkon tekninen toteutus Hankkeen rakennusperiaate: Hanke perustuu passiivitekniikkaan

Lisätiedot

Joutsan kunnanhallitus 245 02.10.2009 Joutsan kunnanhallitus 213 22.10.2012 Joutsan kunnanhallitus 167 05.08.2013 Kunnanvaltuusto 58 19.08.

Joutsan kunnanhallitus 245 02.10.2009 Joutsan kunnanhallitus 213 22.10.2012 Joutsan kunnanhallitus 167 05.08.2013 Kunnanvaltuusto 58 19.08. Joutsan kunnanhallitus 245 02.10.2009 Joutsan kunnanhallitus 213 22.10.2012 Joutsan kunnanhallitus 167 05.08.2013 Kunnanvaltuusto 58 19.08.2013 OSALLISTUMINEN KESKI-SUOMEN LAAJAKAISTAHANKKEESEEN Joutsan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus Analyysi 1 (5) Dnro: 29.9.2017 992/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus Taustaa Markkina-analyysi koskee Etelä-Pohjanmaan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Marttilaan ja Reimarlaan

Marttilaan ja Reimarlaan nopea ja luotettava nettiyhteys ja kaapelitelevisio Marttilaan ja Reimarlaan Helsingin valokuidut -osuuskunnan tiedotustilaisuus alueen pientalojen asukkaille Pitäjänmäen kirjasto, Jousipolku 1, keskiviikkona

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1705/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI) 1223/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI) Markkina-analyysi koskee Uudenmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Raasepori IIIb -hanke.

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO) 556/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO) Markkina-analyysi koskee Kainuun maakuntayhtymän ilmoittamaa hankealuetta, joka kattaa koko Sotkamon kunnan.

Lisätiedot

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin 1. Mihin valokuitua tarvitaan 2. Valokuitu vs kilpailevat teknologiat 3.

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

Äänekoski Laajakaista Kaikille 2014

Äänekoski Laajakaista Kaikille 2014 Äänekoski Laajakaista Kaikille 2014 Teliasonera/Seppo Kuusisto /Relation/Identifier 0.1 Draft Äänekoski 2013 rakennetut ja 2014 rakennettavat rungot 50 % Vuonna 2014 rakennettava osuus liittymiä tarjotaan

Lisätiedot

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n asiantuntijalausunto. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan kokous

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n asiantuntijalausunto. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan kokous Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n asiantuntijalausunto Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan kokous 7.3.2017 Luottamuksellinen 1 Sisällys Lausuntopyyntö Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (KSVV Oy)

Lisätiedot

PAIMENSAARI JA KYLÄNIEMI ETELÄ-KARJALAN

PAIMENSAARI JA KYLÄNIEMI ETELÄ-KARJALAN PAIMENSAARI JA KYLÄNIEMI ETELÄ-KARJALAN ENSIMMÄISINÄ! Toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen Verkottaja Kari Kotirinta Nek Saimaa Oy ESITTELY TUOMO PUHAKAINEN * 1974-1989 -15 VUOTTA SONERAN TEKNIIKASSA, KAAPELITYÖT

Lisätiedot

Keski-Suomi 3.10.2011

Keski-Suomi 3.10.2011 Keski-Suomi Keski-Suomi, miksi Kuuskaista tarjosi? Samanlainen tilanne kuin Kuusiokunnissa 2000-luvun alussa => 10 vuoden kokemus Suuri kokonaisuus säästää kustannuksia Yhteisrakentaminen Suurempi asiakasmassa

Lisätiedot