Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo Eteläesplanadi 16 PL Valtioneuvosto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo 4.2.2014 Eteläesplanadi 16 PL 31 00023 Valtioneuvosto"

Transkriptio

1 Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo Eteläesplanadi 16 PL Valtioneuvosto HAKEMUS VALTIONEUVOSTOLLE Asia Hakija Hakemus voimassa olevan ohjelmistotoimiluvan toimilupamääräysten muuttamiseksi (televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 11 a ) URHOtv Oy ( ) (jäljempänä URHOtv ) Salomonkatu 5 C (osoite alkaen) Helsinki

2 2(9) 1 TIIVISTELMÄ URHOtv on suomalainen televisiotoimintaa harjoittava osakeyhtiö. Sen tavoitteena on palvella mahdollisimman kattavasti suomalaisesta urheilusta kiinnostunutta katsojakuntaa, jonka tarpeita yksikään toinen kanava ei täytä. Toiminnallaan URHOtv tarjoaa suomalaiselle urheilulle sen tarvitsemaa televisionäkyvyyttä ja on samalla merkittävä työllistäjä. Yhtiön talous on edeltävien toimintavuosien aikana kehittynyt kohti voitollisuutta, kehitys on ollut markkinat huomioiden poikkeuksellisen nopeaa. Edellisen tilikauden tulos oli ,15 euroa voitollinen. Operatiivinen tulos ilman satunnaiseriä oli vain lievästi tappiollinen. Taloudellisen kehityksen tukijalkana toimineen SM-liigan lähetysoikeuksien päättyminen on kuitenkin katkaissut positiivisen kehityksen ja yhtiö on lokakuussa 2013 hakeutunut yrityssaneeraukseen. Korjaustoimenpiteet on jo aloitettu, mutta poikkeuksellisen tiukat toimilupaehdot vaikeuttavat kohtuuttomasti sinänsä terveen toiminnan kehittämistä kohti voitollisuutta. Tällä hakemuksella URHOtv pyytää tiukkojen toimilupaehtojensa laajentamista siten, että se saisi jatkossa esittää kohdeyleisölleen urheilusisältöjen lisäksi myös muita korkealuokkaisia viihde- ja ajanvieteohjelmia, luopumatta jatkossakaan kotimaisten urheilusisältöjen painottamisesta ohjelmatarjonnassa. Näin mahdollistettaisiin URHOtv:n toiminnan kannattavuus, alihankkijoiden työpaikat, ja monipuolisen suomalaisen urheilutarjonnan esittäminen myös jatkossa. Pyydämme valtioneuvostoa muuttamaan URHOtv:n ohjelmistotoimiluvan lupaehtoja soveltuvin kohdin kuulumaan seuraavasti: Toimiluvassa tarkoitetun ohjelmiston tulee sisältää monipuolisesti erityyppisiä kotimaista urheilu- ja liikuntatapahtumia käsitteleviä lähetyksiä sekä muuta urheiluun ja liikuntaan liittyvää ohjelmistoa. Ohjelmisto voi sisältää kohtuullisessa määrin myös yleisiä viihde- ja ajanvieteohjelmia mukaan lukien elokuvat, dokumentit ja sarjat.

3 3(9) 2 HAKIJA JA HAKEMUKSEN SISÄLTÖ URHOtv on vuonna 2009 toimintansa aloittanut televisiotoimintaa Suomessa harjoittava osakeyhtiö (kaupparekisteriote, liite 1), joka tarjoaa suomalaisille katsojille urheilulähetyksiä. URHOtv on yksi harvoista täysin suomalaisista toimijoista alalla. Vajaan neljän toimintavuotensa aikana se on vakiinnuttanut asemansa arvostettuna ja suosittuna urheilukanavana. URHOtv hakee televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 11 a :n perusteella nykyisen televisiotoiminnan harjoittamiseen myönnetyn toimilupansa (ohjelmistolupa , liite 2) toimilupamääräysten muuttamista siten, että sillä olisi oikeus esittää olemassa olevalle kohdeyleisölleen urheilusisällön lisäksi myös muita lifestyle- ja viihdesisältöjä mukaan lukien elokuvat, dokumentit ja sarjat. Merkittävä määrä sisällöstä koostuisi kuitenkin edelleen kotimaisesta urheilusta monipuolisella tavalla. Nykyisen toimiluvan toimilupamääräysten mukaan Toimiluvassa tarkoitetun ohjelmiston tulee koostua monipuolisesti erityyppisistä kotimaisista urheilu- ja liikuntatapahtumia käsittelevistä lähetyksistä sekä muista urheiluun ja liikuntaan liittyvistä ohjelmista. Pyydämme että toimilupamääräyksen sanamuotoa muutetaan seuraavasti: Toimiluvassa tarkoitetun ohjelmiston tulee sisältää monipuolisesti erityyppisiä kotimaista urheilu- ja liikuntatapahtumia käsitteleviä lähetyksiä sekä muuta urheiluun ja liikuntaan liittyvää ohjelmistoa. Ohjelmisto voi sisältää kohtuullisessa määrin myös yleisiä viihde- ja ajanvieteohjelmia kuten elokuvat, dokumentit ja sarjat. URHOtv:n tarkoituksena on esittää jatkossakin kotimaista urheilua parhaaseen primetime-katseluaikaan ja laajennetun toimiluvan mahdollistamaa ohjelmasisältöä muina katseluaikoina. Toimiluvan alueellista kattavuutta URHOtv ei pyydä muutettavaksi.

4 4(9) 3 PERUSTELUT 3.1 Hakijan jakelukanavat ja ohjelmatoiminta URHOtv:llä on kaksi toisistaan erillistä jakelukanavaa: (i) URHOtv ja (ii) URHO Play. URHOtv on perinteinen, lineaarinen maksu-tv kanava. Se on ollut tilattavissa kaikkien merkittävien televisio-operaattoreiden kautta, pääasiassa erikseen tilattavana (stand-alone) kanavana. URHO Play puolestaan on vapaan Internet-verkon kautta toimiva liikkuvan kuvan Over-The-Top ( OTT ) -palvelu. 1 Lähetysmäärillään URHOtv on ollut selvästi merkittävin kotimaisen urheilun televisioija kautta aikojen ja kaikki toimijat huomioiden. Syyskuusta 2009 alkaen UR- HOtv on tuottanut ja esittänyt eri jakelukanavissaan kotimaisia palloilulajeja seuraavasti: (i) neljä sarjakautta jääkiekon SM-liigaa, 1408 ottelutuotantoa, (ii) neljä sarjakautta jalkapallon Veikkausliigaa, 386 tuotantoa, (iii) neljä sarjakautta miesten Korisliigaa, 298 tuotantoa käynnissä olevan kauden alkuun mennessä, (iv) neljä kautta miesten ja naisten Lentopallon Mestaruusliigaa, 163 tuotantoa käynnissä olevan kauden alkuun mennessä. Minkään neljän mainitun urheilusarjan kausikohtaiset televisiolähetysmäärät eivät aiemmin ole olleet niin korkealla tasolla kuin URHOtv:n toiminnan aikana ja ne ovat hyötyneet URHOtv:n toiminnasta ja televisionäkyvyydestä merkittävästi. Edellä listattujen lisäksi URHOtv on tuottanut yhteensä 116 lähetystä muista kotimaisista jääkiekon, jalkapallon, koripallon ja lentopallon kilpailuista sekä amerikkalaisen jalkapallon ja käsipallon pääsarjoista. 3.2 Hakijan talous Kolmen ensimmäisen toimintavuotensa aikana URHOtv päätyi kumulatiivisesti yhteensä ,88 euron tappioon, mutta huhtikuun lopussa 2013 päättyneen 1 Puhekielessä usein web-tv.

5 5(9) tilikauden tulos oli positiivinen. Tappion määrä on laskenut merkittävästi jokaisena toimintakautena ennen kaikkea jääkiekon SM-liigan lähetysoikeuksien ansiosta. SM-liiga on URHOtv:n oman markkinatiedon sekä erilaisten tutkimusten perusteella television kannalta selvästi merkittävin urheilun oikeustuote. Kesäkuussa 2012 SM-liiga solmi kaudesta 2013/14 alkavan viiden vuoden yksinomaisen ja kaikki lähetysoikeudet kattavan oikeussopimuksen Sanoma Oyj:n kanssa, joten URHOtv:llä ei ole enää jääkiekon SM-liigan lähetysoikeutta huhtikuussa 2013 päättyneen kauden jälkeen. SM-liigan lähetysoikeuden poistumisen seurauksena yhtiön toimintaa ja kustannuksia on supistettu monin tavoin. Muutoksista huolimatta URHOtv joutui hakemaan velkasaneeraukseen ja Helsingin käräjäoikeus päätti menettelyn aloittamisesta Tällä hetkellä yhtiö on leikannut merkittävästi keskeisiä kustannuksiaan (tuotantokulut, sisäiset kustannukset) ja sen jakelua antenniverkossa on huomattavien jakelukustannusten vuoksi laskettu. URHOtv:n tilaajakanta on vielä hyvällä tasolla, mutta jääkiekon SM-liigan lähetysoikeuksien menetyksen myötä tilaajien lukumäärä on laskenut vuoden 2013 keväästä alkaen. Toistaiseksi jääkiekon SM-liigan lisäksi pelkästään muun kotimaisen urheilun esittäminen ei ole vielä ollut voitollista, joten URHOtv:n toiminnan kehittämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää että se pystyy täydentämään ohjelmatarjontansa uudella ohjelmasisällöllä. Markkinoilla ei Suomessa ole SM-liigan veroisia urheilun oikeustuotteita ja muut premium-tasoiset lähetysoikeudet (jalkapallon Mestareiden liiga ja Englannin Valioliiga, Formula 1, jääkiekon sekä jalkapallon arvokisat sekä olympiakisat) ovat pitkillä oikeussopimuksilla muiden toimijoiden hallussa. Olemassa olevan toimilupansa kohtuuttoman tiukkojen ehtojen puitteissa, ilman SM-liigan lähetysoikeuksien kaltaista taloudellista veturia, URHOtv ei kykene kehittämään sinänsä tervettä liiketoimintaansa voitolliseksi, vaan äärimmäisessä tapauksessa yhtiön toiminta joudutaan lopettamaan tai joka tapauksessa merkittävästi supistamaan ja päättämään kustannuksiltaan huomattava antenniverkon jakelu. Toimilupaehtojen muuttaminen URHOtv:n esittämällä tavalla on perusteltua, koska se mahdollistaa URHOtv:n toiminnan kehittämisen ja jatkon. Tämä puolestaan turvaa suomalaisen palloilu-urheilun televisionäkyvyyden ja sillä on merkittävä posi-

6 6(9) 3.3 Kilpailutilanne tiivinen vaikutus suomalaisen riippumattoman audiovisuaalisen tuotantosektorin työpaikkoihin. Maksullisten televisiopalvelumarkkinoiden markkinat ovat Suomessa vielä kehitysvaiheessa. URHOtv on ensimmäisenä ja ainoana televisionyhtiönä Suomessa toiminut selkeästi OTT-markkinoilla ja näin lisännyt kilpailua myös maksullisten jakelukanavien välillä. Samalla URHOtv on lisännyt merkittävästi kuluttajien valinnanmahdollisuuksia urheiluotteluiden vastaanottamistapaan. Urheilun mediamarkkinat jakautuvat Suomessa useisiin eri portaisiin. Nämä markkinoiden portaat voidaan jakaa karkeasti mediayhtiöihin, operaattoreihin ja kuluttajiin. Markkinoille tunnusomaista on se, että kuluttajat tekevät katseluoikeuksia koskevia sopimuksia operaattorien kanssa. Nykyinen markkinoilla vallitseva kilpailuasetelma, johon URHOtv on tuonut uutta kilpailupainetta, on tuonut viime vuosien aikana markkinoille aitoa kilpailua, mikä on hyödyttänyt erityisesti kuluttajia kasvaneen tarjonnan ja halvempien hintojen muodossa. 2 Ohjelmatarjonnan monipuolistamisen tarjonnan lisäämisen ohella URHOtv on kehittänyt palvelutarjontaansa kuluttajalähtöisesti mm. lisäämällä perinteisen televisiotuotannon oheen lukuisia muita jakelukanavia, kuten OTT-tuotteet, älytelevision, taulutietokoneet ja älypuhelimet. Nämä jakelukanavat ovat lisänneet kilpailua markkinoilla ja parantaneet kuluttajien mahdollisuuksia valita jakelukanavista ja sisällöistä itselleen sopivimmat. 3.4 Keskeisimmät kilpailijat ja niiden toiminta URHOtv:n kanssa suoraan kilpailevia, urheilusisältöä esittäviä maksu-tv kanavia ovat esimerkiksi MTV3 Sport 1 & 2 ja Nelonen Sport Pro 1 & 2. Kyseisillä toimijoilla on antenniverkon toimilupa urheilusisältöjen esittämiseen. Kanavat on yhdistetty MTV3 Total ja Nelonen Paketti nimisiin tuotteisiin. Nelonen on ilmoittanut, 2 Markkinat ovat ajautuneet kahden erittäin vahvan toimijan, MTV3:n ja Sanoman, käsiin. Vapaasti esitettävän television puolella kotimaiset haastajat ovat ajautuneet ulkomaisten suurten toimijoiden omistukseen. SuomiTV siirtyi Foxin omistukseen vuodenvaihteessa ja kahta televisiokanavaa (TV Viisi ja Kutonen) lähettänyt SBS Finland puolestaan myytiin Discovery Communicationsille joulukuussa Kotimaisen sisällön määrä on kaikilla näillä kanavilla suhteellisen pieni.

7 7(9) että tulevasta syksystä alkaen sen urheilukanavien tilaaminen on mahdollista yksinomaan paketin osana. MTV3 puolestaan yhdisti maksukanavansa yhdeksi MTV3 Total paketiksi syksyllä Samassa yhteydessä urheilukanaviin yhdistettiin ensimmäistä kertaa MTV3 Max kanava, joka tarjoaa urheilun lisäksi miehille suunnattua lifestyle-sisältöä. 3 Harjoittamalla ohjelmistosisältöjen yhdistämistä kanavapaketeiksi, URHOtv:n keskeiset kilpailijat siis tarjoavat asiakkailleen urheilun lisäksi laajalti muitakin sisältöjä. URHOtv:llä toisin kuin alan suurilla kilpailijoillaan on vain yksi televisiokanava ja yksi toimilupa, jonka tiukkojen toimilupamäääräysten rajoissa se ei pysty tarjoamaan yhtä vetovoimaista ohjelmakokonaisuutta asiakkailleen. Kilpailijoiden kanavakohtaisten toimilupien yhdistäminen kanavapakettien avulla mahdollistaa tosiasiallisesti yksittäisten kanavien toimilupaehtoja laajemmat esitysoikeudet. UR- HOtv tarjoaa todellisen vaihtoehdon kuluttajille ja kanavan säilyminen on tärkeää alan kilpailutilanteen kannalta. 3.5 Urheilun televisionäkyvyys Televisionäkyvyys on urheilun merkittävin imagotekijä ja se tuo urheilutoiminnalle huomattavasti tuloja parantamalla sponsorinäkyvyyttä ja lisäämällä urheilun huomioarvoa kuluttajien keskuudessa. URHOtv on tehnyt parhaansa maksimoidakseen jokaisen edustamansa lajin esiintymisen television urheilu-uutisissa (kuten Yleisradion Urheiluruutu ja MTV3:n Tulosruutu sekä toiminut poikkeuksellisen joustavasti ja kuvankäyttöä koskevan lainsäädännön vähimmäisvaatimuksia laajemmin eri lajien eduksi. 4 3 Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vuonna 2008 TV4 AB:n ja CMore Group AB:n yrityskauppaa koskevassa ratkaisussaan todennut mm. tuotepakettien aiheuttaman kilpailupaineen poistumisen olevan omiaan lisäämään keskittymän hinnoitteluvoimaa ja näin ollen mahdollistavan loppukäyttäjiltä perittävien hintojen nostamisen. Kts. Kilpailu- ja kuluttajaviraston ratkaisu asiassa dnro 579/81/2008, : Yrityskaupan hyväksyminen ehdollisena; TV4 AB / C More Group AB. 4 URHOtv on muun muassa (i) tehnyt SM-liigan kuvamateriaalin uutiskäyttöä koskevat sopimukset kaikkien merkittävien televisiokanavien (Yle, MTV3 ja Nelonen) kanssa jokaisella tuottamallaan kaudella; (ii) antanut em. kanaville oikeuden käyttää kuvamateriaalia uutisissaan jopa otteluiden ollessa vielä kesken; (iii) antanut em. kanaville oikeuksia hyödyntää materiaalia televisiouutisten lisäksi myös muissa jakelukanavissaan (esimerkiksi Nelonen on voinut jakaa uutiskuvaa myös Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien verkkopalveluissa); (iv) tuottanut Veikkausliigasta televisio-otteluidensa lisäksi 50 huippuhetkituotantoa kaudessa (URHOtv ei itse hyödynnä tai hyödy tuotannoista lainkaan, vaan toiminta palvelee ainoastaan Veikkausliigan etuja URHOtv on sitoutunut luovuttamaan kuvamateriaalin kaikille merkittäville televisiokanaville vastikkeetta); (v) lisätäkseen muiden haastajalajien (koripallo, lentopallo) televisionäkyvyyttä, suostunut vastikkeetta luovuttamaan myös näiden lähetysten kuvamateriaalin kanavien uutiskäyttöön ja tarjonnut Yleisradion uutiskäyttöön mahdollisuutta tuotantorakenteen hyödyntämiseen journalististen sisältöjen tuottamiseksi (esimerkiksi haastattelujen tekeminen). Kaikki edelliset esimerkit ovat luoneet näkyvyysetuja oikeuksien omistajille, eli lajiliitoille tai liigoille. Lisäksi ne ovat hyödyttäneet merkit-

8 8(9) 3.6 Työllistämisvaikutus URHOtv on merkittävä työllistäjä poikkeuksellisen suurella kotimaisten tuotantojen määrällään. Sen toiminnan ansiosta eri puolille Suomea on työllistynyt merkittävä määrä tuotantohenkilökuntaa sekä urheiluselostajia ja toimittajia. Kaikkiaan lähetysten parissa työskentelee useita satoja ihmisiä vuoden aikana ja siten työllistämisvaikutus on huomattavan suuri. 4 LOPUKSI URHOtv on tällä hetkellä ainoa televisiotoimija, joka esittää tiettyjä kotimaisia urheilusarjoja laajamittaisesti. URHOtv luottaa kotimaisen urheilun arvoon ja kehitysmahdollisuuksiin ja on sitoutunut sen esittämiseen pitkäaikaisesti. Muut kaupalliset toimijat ovat viime aikoina sitä vastoin lähinnä pyrkineet karsimaan kotimaisia urheilusisältöjään. 5 Toiminnallaan URHOtv ylläpitää suomalaisen ohjelmatarjonnan monimuotoisuutta esittämällä urheilusisältöjä, jotta eivät muuten saisi ohjelma-aikaa. Tämän lisäksi sen tilaamaa ja / tai tuottamaa kotimaista urheilusisältöä käyttävät myös muut televisiotoimijat uutisoinnissaan; näin URHOtv toiminnallaan lisää kotimaisen urheilun televisionäkyvyyttä yleisesti kaikilla tv-kanavilla. URHOtv lisää kilpailua kotimaan televisiomarkkinoilla. Se on ainoa pääasiassa Suomessa operoiva maksutelevisiotoimija ja ainoa merkittävästi kotimaiseen sisältöön erikoistunut kilpailija MTV3:n ja Sanoman maksukanaville. Siten URHOtv:n merkitys kilpailulle ja markkinoiden toimivuudelle on kriittisen tärkeä. Mikäli UR- HOtv:n antenniverkon toimilupa jatkossakin rajattaisiin vain urheilusisältöihin, johtaisi se tilanteeseen, jossa television kotimaisen urheilutarjonnan määrä ja monipuolisuus supistuu yhtiön alasajon seurauksena. Nykytilanne voi johtaa URHOtv:n tävästi eri kanavien uutistoimintaa ja vähentäneet kustannuksia. Esimerkiksi Ylen Urheiluruudun sisällöistä merkillepantavan suuri osa on URHOtv:n tuottamaa kuvamateriaalia ja useissa tapauksissa kaikki lajia koskeva kuvamateriaali on ollut yksinomaan URHOtv:n tuottamaa. Erityisen suuria hyötyjiä ovat olleet kiinnostavuudeltaan haastajan asemassa olevat sarjat, Veikkausliiga, Korisliiga sekä Lentopallon Mestaruusliiga. URHOtv on synnyttänyt näiden sarjojen oikeuksille ensimmäistä kertaa kaupallisen arvon, aiemmin sarjat ovat itse maksaneet tuotantokuluja päästäkseen televisioon. 5 Esimerkiksi MTV3 lopetti vuonna 2012 sekä jalkapallon Veikkausliigan että jääkiekon Mestiksen esittämisen. Nelonen puolestaan vähentää merkittävästi Superpesiksen televisiointia kaudesta 2013 alkaen. Näin ollen URHOtv on ainoa toimija, joka varmistaa kotimaisen urheilun esiintymisen televisiossa.

9 9(9) ajautumiseen rahoituskriisiin ja alas ajamiseen varsin nopeallakin aikataululla. Yhtiön poistuminen markkinoilta vähentäisi kilpailua, johtaisi markkinoiden keskittymiseen, kuluttajien valintavaihtoehtojen kaventumiseen ja kuluttajahintojen nousuun Ohjelmatarjonnan monipuolistamisen lisäksi URHOtv on kehittänyt palvelutarjontaansa kuluttajalähtöisesti ottamalla tarjontaansa uusia jakelukanavia, jotka ovat lisänneet kilpailua markkinoilla ja parantaneet kuluttajien mahdollisuuksia valita jakelukanavista ja sisällöistä itselleen sopivimmat. Kaiken edellä lausutun perusta on kotimaisin voimin tehty kotimaisten sisältöjen tuotanto. URHOtv onkin merkittävä kotimaisen riippumattoman audiovisuaalisen sektorin työllistäjä. Toiminnan jatkaminen ei kuitenkaan vallitsevassa tilanteessa ole mahdollista ilman että ohjelmatarjontaa lavennetaan. Nykyisestä sopimus- ja kilpailutilanteesta johtuen tällaista ei ole mahdollista löytää lyhyellä aikajänteellä urheilun lähetysoikeuksista. Tämän vuoksi URHOtv:n ainoaksi mahdollisuudeksi jää laajentaa toimintaansa urheilun ulkopuolelle ja sitä kautta varmistaa myös kotimaisen urheilun esittämisen taloudelliset edellytykset. Nykyisen toimiluvan ehdot eivät kuitenkaan mahdollista tämän kaltaista toiminnan kehittämistä. Näihin ja edellä esitettyihin perusteluihin vedoten URHOtv pyytää Valtioneuvostoa laajentamaan toimilupansa toimilupamääräyksiä siten, että sen on mahdollista jatkossa esittää kanavillaan myös viihde- ja ajanvieteohjelmia. Helsingissä 22. tammikuuta 2014 URHOTV OY (Markku Korhonen)

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maaret Suomi, viestintämarkkinat-yksikkö, viestintäpolitiikan osasto Taustaa maanpäällisen televisiotoiminnan toimilupamallista

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

1. Asia. 2. Osapuolet. 3. Ratkaisu. 4. Asian vireilletulo. 5. Asiaselostus. 5.1. Liigan lähetysoikeuksien yhteismyynti

1. Asia. 2. Osapuolet. 3. Ratkaisu. 4. Asian vireilletulo. 5. Asiaselostus. 5.1. Liigan lähetysoikeuksien yhteismyynti Päätös 1 (8) 1. Asia 1. Jääkiekon SM-liiga Oy:n lähetysoikeuksien yhteismyyntijärjestely. 2. Osapuolet 2. Jääkiekon SM-liiga Oy 3. Toimenpidepyynnön tekijä: UrhoTV Oy 3. Ratkaisu 4. Asia poistetaan käsittelystä.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Katseet tulevaisuuteen: Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Televisio on katsojilleen tärkeä osa

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv palvelujen valvonnan ajankohtaisista

Lisätiedot

Suomalainen televisiotarjonta Tausta, tavoitteet ja toteutus. Seurantaraportointi vuodesta 2000 alkaen. Hankkeen tavoitteet

Suomalainen televisiotarjonta Tausta, tavoitteet ja toteutus. Seurantaraportointi vuodesta 2000 alkaen. Hankkeen tavoitteet Suomalainen televisiotarjonta 013 Juha Herkman Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos Viestinnän tutkimuskeskus CRC Tausta, tavoitteet ja toteutus Seurantaraportointi vuodesta 000 alkaen Hankkeen

Lisätiedot

Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010

Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010 Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010 Digitv 10 vuotta 2000-2010 koelähetysvaihe alkoi 1.9.2000 Alueet Espoo, Tampere ja Turku, näkyvyysalue 39% väestöstä Rinnakkaislähetyksinä

Lisätiedot

Maanpäällisen verkon toimiluvat uusiksi 2016 jälkeen mitä vaihtoehtoja näköpiirissä?

Maanpäällisen verkon toimiluvat uusiksi 2016 jälkeen mitä vaihtoehtoja näköpiirissä? Maanpäällisen verkon toimiluvat uusiksi 2016 jälkeen mitä vaihtoehtoja näköpiirissä? Olli-Pekka Rantala, Liikenne- ja viestintäministeriö Antennialan tekniikkapäivä, Hyvinkää 8.11.2012 Televisioverkot

Lisätiedot

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA (OHJELMISTOLUPA) TELEVISIO- TOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA 30.9.2010 Diaarinumero 1659/07/2010 HAKIJAT Discovery Communications Europe

Lisätiedot

TELEVISIO-OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS 2011 maksuttomilla kanavilla

TELEVISIO-OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS 2011 maksuttomilla kanavilla OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 16 :n mukaan televisiotoiminnan harjoittajan on varattava eurooppalaisille ohjelmille suurin osa vuosittaisesta lähetysajastaan,

Lisätiedot

Ajankohtaista antenniverkon T2-teknologiaan siirtymisestä

Ajankohtaista antenniverkon T2-teknologiaan siirtymisestä Ajankohtaista antenniverkon T2-teknologiaan siirtymisestä Cable Days 27.11.2013 Olli-Pekka Rantala, viestintämarkkinat -yksikön päällikkö Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Hallitus antoi hallitusohjelman

Lisätiedot

Suomalainen televisiotarjonta 2011

Suomalainen televisiotarjonta 2011 Suomalainen televisiotarjonta 2011 11.7.2012 1 Hankkeen tavoitteet Luoda yleiskuva suomalaisesta televisioohjelmistosta Tarkastella suomalaisen tv-tarjonnan monipuolisuutta Kuvata muutoksia televisiotarjonnassa

Lisätiedot

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010 Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri YLEn tekemät säästöt 2000 luvulla Tappio sisään: suurimmillaan n. 100 Me Kaupallisten maksamat toimilupamaksut

Lisätiedot

Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa

Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa Toimiluvanvarainen televisiotoiminta Neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen Viestintäpolitiikan osasto, Viestintämarkkinat yksikkö kaisa.laitinen@mintc.fi 040

Lisätiedot

Palvelutarjonta, jakelujärjestelmät ja korttilinkitys

Palvelutarjonta, jakelujärjestelmät ja korttilinkitys Palvelutarjonta, jakelujärjestelmät ja korttilinkitys Antennialan tekniikkapäivä 3.11.2011 Jouni Kurikka, Avainasiakaspäällikkö Kalle Katajainen, Head of Products and Content PlusTV:n positio markkinalla

Lisätiedot

Suomalaiset AV- sisällöt voisivat kasvaa ja kansainvälistyä kotimaisin toimin!

Suomalaiset AV- sisällöt voisivat kasvaa ja kansainvälistyä kotimaisin toimin! Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat Satu ry Kotimaisia mediamarkkinoita arvioiva työryhmä Työryhmän puheenjohtaja Anssi Vanjoki Suomalaiset AV- sisällöt voisivat kasvaa ja kansainvälistyä kotimaisin

Lisätiedot

Leijona-kiekkoa MTV Sport -kanavilla. Prepaid tv-kortti antennikotiin

Leijona-kiekkoa MTV Sport -kanavilla. Prepaid tv-kortti antennikotiin Leijona-kiekkoa MTV Sport -kanavilla Prepaid tv-kortti antennikotiin Game of Thrones 4. kausi C More Seriesillä Salainen valtakunta C More Firstillä MTV Total on penkkiurheilijan ja viihteen ystävän kattava

Lisätiedot

5.2.2015. 1. Hakemus yrityskauppaa koskevien ehtojen poistamiseksi. 5.1 Yrityskauppapäätöksessä määritellyt markkinat ja havaitut kilpailuongelmat

5.2.2015. 1. Hakemus yrityskauppaa koskevien ehtojen poistamiseksi. 5.1 Yrityskauppapäätöksessä määritellyt markkinat ja havaitut kilpailuongelmat Päätös 1 (15) 1 Asia 1. Hakemus yrityskauppaa koskevien ehtojen poistamiseksi 2 Hakija 2. MTV Oy 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo 3. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy MTV Oy:n hakemuksen yrityskauppapäätöksessä

Lisätiedot

Business - Overnight Rooms & Hotels. Kuvan kuningas. Halutuimmat tv-kanavat hotellihuoneisiin

Business - Overnight Rooms & Hotels. Kuvan kuningas. Halutuimmat tv-kanavat hotellihuoneisiin Business - Overnight Rooms & Hotels Kuvan kuningas Halutuimmat tv-kanavat hotellihuoneisiin elokuvat urheilu Sherlock Holmes: A Game of Shadows MTV Total -paketissa dokumentit sarjat lifestyle uutiset

Lisätiedot

Broadcasting. Tapio Kallioja toimitusjohtaja, SWelcom Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen. Capital Markets Day 13.3.2002.

Broadcasting. Tapio Kallioja toimitusjohtaja, SWelcom Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen. Capital Markets Day 13.3.2002. Broadcasting Tapio Kallioja toimitusjohtaja, Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen Capital Markets Day Nelosen kehitys Tapio Kallioja Televisio vuonna 2001 Juha-Pekka Louhelainen Nelonen vuonna

Lisätiedot

DNA WELHO ON TULLUT VALTAKUNTAAN. 03.11.2011 DNA Oy, Julkinen

DNA WELHO ON TULLUT VALTAKUNTAAN. 03.11.2011 DNA Oy, Julkinen DNA WELHO ON TULLUT VALTAKUNTAAN 03.11.2011 DNA Oy, Julkinen SANT antennipäivät 3.11.2011 DNA Welho -esityksen sisältö Antenni TV DVB-T2 Antenniverkon peitto Yhden kortin periaate Yleistä DNA pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 12.6.2015 Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 15,5 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille maksetaan Kotimaasta vuonna 2014 kerättyjä esityskorvauksia

Lisätiedot

Koti TV ohjelmapalvelut

Koti TV ohjelmapalvelut Koti TV ohjelmapalvelut Toukokuu 2012 Sonera Laajakaista tuo sinulle Sonera Koti TV:n Suomen monipuolisimman viihdepalvelun telkkariisi. Voit valita aivan uudella tavalla mitä katsot ja milloin katsot

Lisätiedot

DNA Welho MatkaTV -palvelu. DNA Welho MatkaTV. Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa

DNA Welho MatkaTV -palvelu. DNA Welho MatkaTV. Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa DNA Welho MatkaTV -palvelu DNA Welho MatkaTV Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa C M Y CM MY CY CMY K 3-1-2-black-cmyk.pdf 1 24.10.2013 17:56:08 Televisio taskuun ja menoksi!

Lisätiedot

Kaapeli-tv tuo kotiisi aimo annoksen viihdettä! Lisätiedot asiakaspalvelustamme.

Kaapeli-tv tuo kotiisi aimo annoksen viihdettä! Lisätiedot asiakaspalvelustamme. Kaapeli-tv tuo kotiisi aimo annoksen viihdettä! Kaapeli-tv tuo televisioosi terävän kuvan ja äänen ja laajan ohjelmatarjonnan. Saat automaattisesti mukavan kattauksen peruskanavia ja lisäksi voit valita

Lisätiedot

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: Liite 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOIT- TAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA 18.6.2009 Diaarinumero 124/35/2009 HAKIJAT BBC World News Limited Discovery Communications

Lisätiedot

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt.

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010 Antti Kohtala Liikenne- ja viestintäministeriö antti.kohtala@lvm.fi Antennialan tekniikkapäivä 12.11.2009, Hyvinkää, Rantasipi Televisiotaajuudet

Lisätiedot

Kaapeli-TV ohjelmapalvelut

Kaapeli-TV ohjelmapalvelut Kaapeli-TV ohjelmapalvelut Toukokuu 2012 Kaapelikortti -palvelut Kaapelikorttikanavien katseluun tarvitaan DVB-C-digisovitin (tarkista digisovittimesi yhteensopivuus) ja Soneran Kaapelikortti. HD-kanavien

Lisätiedot

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy TDF Entertainment on osa kansainvälistä TDF-konsernia Liikevaihto: 1,63 mrd eur (FY 2009) Työntekijöitä: 5050 Omistus: Texas

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 6/2006. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.8.2006

Osavuosikatsaus 1 6/2006. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.8.2006 Osavuosikatsaus 1 6/2006 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Mediamainonnan kehitys Ennusteet 2006 2008 2 2006 CAGR milj. USD 06 08, % SUOMI Sanomalehdet 823 1,6 Aikakauslehdet 246 1,2 Televisio 303 1,6 Internet

Lisätiedot

PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKE- VAN VERKKOTOIMILUVAN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKE- VAN VERKKOTOIMILUVAN MUUTTAMISESTA 1(13) PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKE- VAN VERKKOTOIMILUVAN MUUTTAMISESTA 9.6.2016 Diaarinumerot: LVM/760/07/2016, LVM/847/07/2016 TOIMILUVAN HALTIJA Norkring AS PÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA (OHJELMISTOLUPA) TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI DIGITAALISESSA TELEVISIOVERKOSSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA (OHJELMISTOLUPA) TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI DIGITAALISESSA TELEVISIOVERKOSSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA (OHJELMISTOLUPA) TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI DIGITAALISESSA TELEVISIOVERKOSSA 18.9.2014 Diaarinumero LVM/1184/07/2014 HAKIJAT FOX International Channels Oy MTV

Lisätiedot

Keskeiset periaatteet

Keskeiset periaatteet Keskeiset periaatteet 1. Julkisen palvelun tehtävä on arvioitava ja määriteltävä tarkkarajaiseksi, eikä Yleisradion tehtävän määritys voi olla kaiken mahdollistava tai sitä edellyttävä. 2. Yleisradion

Lisätiedot

Tampere (Ikaalinen 92,9 MHz, Orivesi 96,4 MHz, Ruovesi 103,3 MHz, Tampere 95,7 MHz, Valkeakoski 87,6 MHz, Vammala 89,5 MHz)

Tampere (Ikaalinen 92,9 MHz, Orivesi 96,4 MHz, Ruovesi 103,3 MHz, Tampere 95,7 MHz, Valkeakoski 87,6 MHz, Vammala 89,5 MHz) TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Pirkanmaa Kustannusliike Aluelehdet Oy Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy Pro Radio Oy Pro Radio Oy Tampereen yliopisto Tampere (Kokemäki 98,0 MHz, Nokia 107,4 MHz,

Lisätiedot

Television katselu Suomessa 2014. Tennispalatsi 20.1.2015 Lena Sandell

Television katselu Suomessa 2014. Tennispalatsi 20.1.2015 Lena Sandell Television katselu Suomessa 214 Tennispalatsi 2.1.215 Lena Sandell Television katseluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä 2 3:2 3:4 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Min/vrk 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Lisätiedot

Muistio 18.3.2016. YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema sekä vapaasti vastaanotettavat yleisen edun kanavat MTV3 ja Nelonen.

Muistio 18.3.2016. YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema sekä vapaasti vastaanotettavat yleisen edun kanavat MTV3 ja Nelonen. Muistio 1(6) 18.3.2016 LVM/571/03/2016 Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite 1 Yleistä Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite eli niin kutsuttu must carry -velvoite tarkoittaa sitä, että verkkopalvelua

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Etelä- ja Pohjois-Savo Järvi-Savon Viestintä Oy Pohjois-Savon Paikallisradio Oy Mikkeli (Savonlinna 96,7 MHz, Mikkeli 89,7 MHz) Pieksämäki (Pieksämäki 102,2 MHz)

Lisätiedot

KANAVAPAKETTIEN PERUSHINNASTO

KANAVAPAKETTIEN PERUSHINNASTO KANAVAPAKETTIEN PERUSHINNASTO Kaapeli-tv tuo kotiisi aimo annoksen viihdettä! Kaapeli-tv tuo televisioosi terävän kuvan ja äänen ja laajan ohjelmatarjonnan. Saat automaattisesti mukavan kattauksen peruskanavia

Lisätiedot

TELEVISIO AINA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN. David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset MTV Maxilla*

TELEVISIO AINA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN. David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset MTV Maxilla* 3-1-2-white-cmyk.pdf 1 24.10.2013 17:56:11 David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset TV axilla* TELEVISIO AINA SIELLÄ ISSÄ SINÄIN. Fitnesspäiväkirjat maanantaisin

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN. Satakunta

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN. Satakunta TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Satakunta Huittisten Sanomalehti Oy Pori-Rauma (Huittinen 93,0 MHz, Harjavalta/Nakkila 100,4 MHz, Köyliö/Rauma 105,1 MHz) Paikallisradio Ramona Oy Teljän Mediat Oy

Lisätiedot

Television katselu Suomessa vuonna 2011. Tennispalatsi, 1.2.2012

Television katselu Suomessa vuonna 2011. Tennispalatsi, 1.2.2012 Television katselu Suomessa vuonna 2011 Tennispalatsi, 1.2.2012 Televisiota katsotaan viikossa lähes 21 tuntia 2 Television katseluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä 200 180 160 140 120 100 80 60

Lisätiedot

Business - Overnight Rooms & Hotels. Kuvan kuningas. Halutuimmat tv-kanavat hotellihuoneisiin

Business - Overnight Rooms & Hotels. Kuvan kuningas. Halutuimmat tv-kanavat hotellihuoneisiin Business - Overnight Rooms & Hotels 1 uvan kuningas Halutuimmat tv-kanavat hotellihuoneisiin 2 elokuvat sarjat uutiset Uutuussarja Gotham TV Total -paketissa urheilu dokumentit lifestyle musiikki Jo 10

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Liite 8 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT NRJ Finland Oy Pro Radio Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVA TOIMILUPA Toimilupa paikallisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011. 1012/2011 Valtioneuvoston asetus. yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011. 1012/2011 Valtioneuvoston asetus. yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011 1012/2011 Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2011 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Cable Days 17.4.2012 Olli-Pekka Rantala Taustaa Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman. Suomi on pitkään ollut

Lisätiedot

Tv-jakeluverkot mitä säädellään ja miksi

Tv-jakeluverkot mitä säädellään ja miksi Tv-jakeluverkot mitä säädellään ja miksi Antennialan tekniikkapäivä 18.11.2010 Kari Kangas, radioverkkojen erityisasiantuntija Viestintävirasto Sisältöä Eri viranomaisten roolit valtioneuvosto liikenne-

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Poikkeuslupahakemus vähittäiskaupan aukioloajoista. Pohjois-Karjalan kauppakamari toimitusjohtaja Anne Vänskä

PÄÄTÖS. Poikkeuslupahakemus vähittäiskaupan aukioloajoista. Pohjois-Karjalan kauppakamari toimitusjohtaja Anne Vänskä PÄÄTÖS Lappi LAAVI/510/04.06.01/2014 14.4.2013 Asia Poikkeuslupahakemus vähittäiskaupan aukioloajoista Hakijat Kuopion alueen kauppakamari toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi PL 1199 70211 Kuopio Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Kuulemistilaisuus 23.5.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman. Suomi on pitkään ollut edelläkävijä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma: URHOtv Oy. Matti Pesonen

Markkinointisuunnitelma: URHOtv Oy. Matti Pesonen Markkinointisuunnitelma: URHOtv Oy Matti Pesonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Opinnäytetyön esityksen päivämää rä Koulutusohjelma Tekijä Matti Pesonen Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen

Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen Elinkeinoasioiden päällikkö Janne Pesonen 5.10.2010 Helsinki 19.10.2010 1 Lähtökohtia kuntapalveluiden tuotannon kehittämiselle Kunnilla ja kuntayhtymillä

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Television katselu Suomessa 2012. Tennispalatsi 6.2.2013 Lena Sandell

Television katselu Suomessa 2012. Tennispalatsi 6.2.2013 Lena Sandell Television katselu Suomessa 2012 Tennispalatsi 6.2.2013 Lena Sandell Television katseluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä Koko väestö (10+), vuodesta 2008 lähtien mukana vieraat ja ajassa siirretty

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS SISÄLLYS 1. Ratkaisun tavoitteet 2. Oikeudenhaltijan näkökulma 3. Lähettäjäyrityksen näkökulma 4. Verkkotallennuksen tarjoajan

Lisätiedot

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 YHDESSÄ OLEMME HÄME Häme on alueellisen yhteismarkkinoinnin edelläkävijä. Yli kymmenvuotiaan historiamme aikana olemme yhdessä useiden eri

Lisätiedot

Päätös. Verkko-osasto / Kehittämisyksikkö

Päätös. Verkko-osasto / Kehittämisyksikkö Verkko-osasto / Kehittämisyksikkö Risto Murto Päätös x.x.2016 1(6) LVM/292/07/2016 TOIMILUPAPÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ TELEVISIOVERKKOA AH- VENANMAAN MAAKUNNASSA KOSKEVIEN TOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus?

Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus? Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus? Cable Days 18.11.2014 Jaakko Harno, Watson Nordic Oy Watson lyhyesti Watson Nordic on Anvia Oyj:n ja Makuuni Oy:n omistama yhtiö Watson Nordic operoi, myy ja markkinoi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKO- JA OHJELMISTOTOIMILUPIEN VOIMASSAOLOAJAN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKO- JA OHJELMISTOTOIMILUPIEN VOIMASSAOLOAJAN MUUTTAMISESTA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKO- JA OHJELMISTOTOIMILUPIEN VOIMASSAOLOAJAN MUUTTAMISESTA 8.9.2016 Diaarinumero LVM/1253/07/2016 TOIMILUPIEN HALTIJAT

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Television katselu Suomessa 2013. Tennispalatsi 23.1.2014 Lena Sandell

Television katselu Suomessa 2013. Tennispalatsi 23.1.2014 Lena Sandell Television katselu Suomessa 213 Tennispalatsi 23.1.214 Lena Sandell Television katseluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä 2 18 2:48 2:49 2:58 3:3 3:2 16 14 2:21 12 1 1:44 8 6 4 2 199 1991 1992 1993

Lisätiedot

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz)

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Keski-Suomi Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) Pro Radio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 102,5 MHz, Viitasaari 107,5 MHz,

Lisätiedot

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009 Yle-tutkimus Sanomalehtien Liitto Elokuu 2009 1. Johdanto Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta elokuussa 2009. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten

Lisätiedot

Kanavapaketit kaapelitelevisioon

Kanavapaketit kaapelitelevisioon Kanavapaketit kaapelitelevisioon Televisiopalvelut Kaapelitelevisio: luvassa virheetön näkyvyys. Katso, mitä haluat! Kaapeli-tv on huoleton joka kodin mukavuusvaruste, joka tuo televisioosi terävän kuvan

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista

Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista Päätös 1 (5) Dnro: 19.6.2014 218/932/2013 Sanoma Media Finland Oy PL 30 00089 SANOMA Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista Asian tausta VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS Viestintävirastolta tiedusteltiin,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Lausunto audiovisuaalista kulttuuria koskevista poliittisista linjauksista

Lausunto audiovisuaalista kulttuuria koskevista poliittisista linjauksista Helsinki 23.2.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirjaamo kirjaamo@minedu.fi Viite: Lausuntopyyntö 18.1.2012, OKM/1/600/2012 Lausunto audiovisuaalista kulttuuria koskevista poliittisista linjauksista

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Liite 5 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Huittisten Sanomalehti Oy Paikallisradio Ramona Oy Teljän Mediat Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA

Lisätiedot

Viestintäministeri Suvi Lindén,

Viestintäministeri Suvi Lindén, Viestintäministeri Suvi Lindén, Huolestuneina olemme panneet merkille Mika Lintilän työryhmältä tilaamanne mietinnön, jonka raportissa suositellaan kaikille kotitalouksille tasasuuruista mediamaksua Yleisradion

Lisätiedot

DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON

DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON Mikko Saarentaus Cable Days 23.4.2015 Hanasaari, Espoo Julkinen 1 SISÄLTÖ Uudistunut DNA DNA TV avain uuteen televisioon Ajankohtaista antenniverkosta uusi antennitelevisio

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON digitaalista maanpäällistä joukkoviestintäverkkoa koskeva TOIMILUPA- PÄÄTÖS

VALTIONEUVOSTON digitaalista maanpäällistä joukkoviestintäverkkoa koskeva TOIMILUPA- PÄÄTÖS Liite 3 VALTIONEUVOSTON digitaalista maanpäällistä joukkoviestintäverkkoa koskeva TOIMILUPA- PÄÄTÖS 12.11.2015 LVM 2138/07/2014 HAKIJA DNA Welho Oy (DNA) PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVA TOIMILUPA Toimilupa verkkopalvelun

Lisätiedot

MUISTIO 049:00/2001 15.6.2004 TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNAN LÄHETYSPALVELUJEN MARKKINAT

MUISTIO 049:00/2001 15.6.2004 TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNAN LÄHETYSPALVELUJEN MARKKINAT MUISTIO 049:00/2001 15.6.2004 TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNAN LÄHETYSPALVELUJEN MARKKINAT Komission sähköisen viestinnän markkinoita koskevassa suosituksessa 1 markkina 18 käsittää televisio- ja radiotoiminnan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Alfator Oy Emmis Suomi Broadcasting Ab Kristillinen Media Oy Metroradio Finland Oy NRJ Finland

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Filosofinen tiedekunta

VAASAN YLIOPISTO. Filosofinen tiedekunta VAASAN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Risto-Matti Kärki Ja seuraavaksi urheilua Television urheilu-uutisten erot ja yhtäläisyydet Ylen Urheiluruudun ja MTV3:n Tulosruudun ohjelmissa Viestintätieteiden

Lisätiedot

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) 8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista toimistaan

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa 13.6.2013 Kesäkuun tilityksessä kotimaisille oikeudenomistajille maksetaan kaikkiaan Kotimaasta kerättyjä esityskorvauksia 12,4 miljoonaa

Lisätiedot

Kanavapaketit kaapelitelevisioon

Kanavapaketit kaapelitelevisioon Kanavapaketit kaapelitelevisioon Televisiopalvelut Kaapelitelevisio: luvassa virheetön näkyvyys. Katso, mitä haluat! Kaapeli-tv on huoleton joka kodin mukavuusvaruste, joka tuo televisioosi terävän kuvan

Lisätiedot

Kotimaiset TV - kisat. Ketkä mukana? Kuka tekee mitä? Vastuut ja velvoitteet

Kotimaiset TV - kisat. Ketkä mukana? Kuka tekee mitä? Vastuut ja velvoitteet Kotimaiset TV - kisat Ketkä mukana? Kuka tekee mitä? Vastuut ja velvoitteet Esittely: Hannu Koivusalo 41 v. Urheilumanageri Oma yritys: Via Sport (urheilu-, kulttuuri- ja tapahtumamarkkinointi) -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kanavapaketit kaapelitelevisioon

Kanavapaketit kaapelitelevisioon Kanavapaketit kaapelitelevisioon Televisiopalvelut Kaapelitelevisio: luvassa virheetön näkyvyys. Katso, mitä haluat! Kaapeli-tv on huoleton joka kodin mukavuusvaruste, joka tuo televisioosi terävän kuvan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOIT- TAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOIT- TAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOIT- TAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA 14.12.2006 Diaarinumero 175/35/2006 HAKIJAT Artecho Oy Blue Media Oy C More Entertainment Oy

Lisätiedot

Digi-tv kuulemistilaisuus

Digi-tv kuulemistilaisuus Digi-tv kuulemistilaisuus Petteri Järvinen 31.1.2007 "Meillä siirtymäaika on pidempi kuin monissa Euroopan maissa, joissa päätökset siirtymisestä on tehty vasta tällä vuosituhannella." (s. 29) Toimivia

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

Yhteenveto lausunnoista

Yhteenveto lausunnoista Yhteenveto 1 (11) Yhteenveto lausunnoista Viestintäviraston luonnokseen 6.11.2015 yleispalveluun kuuluvien postipakettipalvelujen tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettavasta menettelystä

Lisätiedot

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta Perustiedot (1/2) Sanoma myy Suomen suurimman kaapelitelevisio-operaattori Welhon liiketoiminnan tietoliikennekonserni DNA:lle

Lisätiedot

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen Valtioneuvosto julistaa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 7 :n nojalla haettaviksi yhdeksän verkkotoimilupaa

Lisätiedot

Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä. pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340

Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä. pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340 Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340 1 SISÄLTÖ DNA lyhyesti Taajuusmuutos ja T2-siirtymä Yle HD:n siirtovelvoite Yhteenveto 2 DNA LYHYESTI

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM71468/2010 HAKIJAT Huittisten Sanomalehti Oy Mediatakojat Oy Paikallisradio Ramona Oy PÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Heikki Hellman A tsaus lisää VAiHtoeHtojA katsojille koko MAAssA MArkkinoituMinen, uusi toimilupapolitiikka ja DigitAAlisen television ohjelmisto

Heikki Hellman A tsaus lisää VAiHtoeHtojA katsojille koko MAAssA MArkkinoituMinen, uusi toimilupapolitiikka ja DigitAAlisen television ohjelmisto Heikki Hellman katsaus Lisää vaihtoehtoja katsojille koko maassa Markkinoituminen, uusi toimilupapolitiikka ja digitaalisen television ohjelmisto Television digitalisointi vietiin Suomessa läpi ennätyksellisen

Lisätiedot

Miksi jotain piti ja pitää tehdä?

Miksi jotain piti ja pitää tehdä? Miksi jotain piti ja pitää tehdä? kilpailijamäärät laskeneet rajusti viimeisen 25 vuoden aikana (huom. nuorten SM Kitee, Kotka 2012) lajin kotimainen kilpailutoiminta menettänyt seksikkyytensä lähes kokonaan

Lisätiedot