Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyöhön osallistuville

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyöhön osallistuville"

Transkriptio

1 MUISTIO Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyöhön osallistuville Tällä muistiolla Liikennevakuutuskeskus saattaa Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja muille Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyöhön osallistuville tiedoksi katsauksen Pohjois- Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien* tutkimista kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista, onnettomuusmäärien kehityksestä sekä tutkijalautakuntien esittämistä turvallisuuden parannusehdotuksista. Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat vuonna 20 yhteensä 36 kuolemaan johtanutta onnettomuutta: 29 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta 3 jalankulkijan kuolemaan johtanutta onnettomuutta 1 hevosajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtanut onnettomuus 3 pyöräilijän kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Jokaisesta tutkitusta onnettomuudesta tutkijalautakunnat kirjoittavat tutkintaselostuksen, joka sisältää seuraavat kohdat: kuvauksen onnettomuustapahtumasta; avaintapahtuman; riskitekijät; ajoneuvojen vauriot ja seurauksiin vaikuttaneet tekijät; vammat, vammojen aiheuttajat ja turvalaitteet; turvallisuuden parannusehdotukset sekä mahdolliset erityiset seikat. Onnettomuuden tutkinnan yhteydessä havaitaan yleensä useita onnettomuuden syntymiseen vaikuttaneita riskitekijöitä. Tutkijalautakuntien käyttämän tutkintamenetelmän mukaan riskitekijät voidaan jakaa välittömiin ja taustalla vaikuttaneisiin riskitekijöihin. Välittömät riskitekijät kuvaavat liikennetilanteessa vaikuttaneita (usein äkillisiä) tekijöitä. Taustalla vaikuttaneet riskitekijät ovat jo ennen onnettomuustapahtumaa vallinneita, muuttuvia tai pysyviä tekijöitä, jotka ovat myötävaikuttaneet onnettomuuden syntyyn, seurauksiin ja ihmisten vammautumiseen. Riskitekijät voivat liittyä tienkäyttäjään, ajoneuvoon, ympäristöön tai liikennejärjestelmään. *Liikennevakuutuskeskus huolehtii lakisääteisesti tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta (laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 24/2001). Onnettomuustutkinnan toimintasuunnitelman mukaisesti tutkitaan kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet sekä valikoituja otoksia seurauksiltaan lievempiä onnettomuuksia. Onnettomuustutkintaa suorittaa 20 eri puolilla Suomea toimivaa tutkijalautakuntaa. Tutkintaa ohjaa Liikenne- ja viestintäministeriön asettama Liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta. Onnettomuustutkintaan kuuluu onnettomuuden syntymiseen ja seurauksiin vaikuttaneiden tekijöiden selvittäminen sekä turvallisuutta lisäävien parannusehdotusten ja turvallisuussuositusten antaminen. 1

2 Jokaista havaittua riskitekijää kohden tutkijalautakunnan tulisi kirjata turvallisuuden parannusehdotus. Ehdotusten perustana on ajatus, että ensin etsitään sellaiset tekijät, joilla olisi voitu estää törmäys ja toiseksi sellaiset, joilla olisi voitu estää kuolema, lieventää vammoja tai estää vammautuminen. Lähtökohtana on ns. nollavision mukainen ajatus, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Parannusehdotukset luokitellaan tilastollista jatkokäyttöä varten Liikennevakuutuskeskuksessa. Lautakuntien laatimissa tutkintaselostuksissa parannusehdotukset ovat alkuperäisessä kirjoitusasussaan ja niitä voidaan käyttää liikenneturvallisuuden edistämistarkoituksiin. Itä-Suomen alueen tutkijalautakuntien esittämät turvallisuuden parannusehdotukset on esitelty tämän muistion taulukossa 4 samaan tapaan luokiteltuna kuin koko maassa tutkituista onnettomuuksista vuosittain julkaistavassa koosteraportissa (VALT-vuosiraportti 20). Luokittelussa on kirjattu suurimmat parannusehdotuksista muodostuneet ryhmät menemättä yksityiskohtiin. Muistion loppuun on koottu viranomais- ja asiantuntijatyötä varten esimerkkejä tutkintaselostuksiin kirjatuista parannusehdotuksista alkuperäisessä muodossaan. Katsauksen myötä Liikennevakuutuskeskus haluaa kiinnittää Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyöhön osallistuvien tahojen huomion seuraaviin seikkoihin: Moottoriajoneuvo-onnettomuuksien ja niissä kuolleiden määrässä ei ole havaittavissa pitkällä aikajaksolla selkeää kehitystä kohti alhaisempia lukuja. Määrä on kuitenkin ollut laskussa parin vuoden ajan. Rattijuopumusonnettomuuksien määrä on joitakin poikkeuksia huomioimatta pysynyt melko muuttumattomana. Vuonna 20 joka kolmas kuolemaan johtaneen moottoriajoneuvo-onnettomuuden aiheuttajista oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Ylinopeusonnettomuuksien kappalemäärässä esiintyy suotuisaa kehitystä aivan viime vuosina. Niiden suhteellinen osuus kaikista onnettomuuksista on kuitenkin säilynyt muuttumattomana. Ylinopeus liittyi joka neljänteen vuonna 20 tutkittuun kuolemaan johtaneeseen moottoriajoneuvo-onnettomuuteen. - Onnettomuuksien riskitekijöiden jakauma vastaa hyvin koko maan jakaumaa. Esimerkiksi sairauskohtauksien osuus vuosina tutkittujen onnettomuuksien välittömistä riskitekijöistä oli % vrt. koko maa %. - Vuonna 20 tutkituissa kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa esiintyi onnettomuuksien syntyyn tai seurauksiin myötävaikuttaneita riskitekijöitä seuraavasti: o Inhimillisiä riskitekijöitä 93 %:ssa o Liikkumisvälineeseen liittyviä riskitekijöitä 69 %:ssa o Liikenneympäristöön liittyviä riskitekijöitä 62 %:ssa o Lainsäädäntöön ja liikennejärjestelmään liittyviä riskitekijöitä 7 %:ssa 2

3 Näillää perusteilla Liikennevakuutuskeskus esittäää muistion vastaanottajille, että ne osaltaan edistäisivät Itä-Suomessa: valistusta ja tiedotusta liikenteen eri osa-alueiden riskitekijöistä ajonopeuksien valvontaaa ja valvontamenetelmiä tiestön kaide- ja piennarjärjestelyjenn kehittämistä törmäyksien estämiseksi ja onnettomuuksien seurauksien lieventämiseksi Toimitamme mielellämme lisätietoa onnettomuuksista. Yhteistyöterveisin, Pekka Sulander Liikenneonnettomuuksien tutkinnan t johtaja 3

4 MOOTTORIAJONEUVO ONNETTOMUUDET kpl Liikennevakuutuskeskus / VALT 2011 kuolleet onnettomuudet vammautuneet Kuva 1. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet. kpl Liikennevakuutuskeskus / VALT 2011 Suistuminen Kohtaaminen Muut Risteävä Kuva 2. Onnettomuustyypit kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa. 4

5 kpl Liikennevakuutuskeskus / VALT 2011 Ha/pa 2 pyöräinen moottoriajoneuvo Raskaat Muu ajoneuvo Kuva 3. Aiheuttajan ajoneuvon laji kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvoonnettomuuksissa kpl Liikennevakuutuskeskus / VALT v. tai alle v v v. 65 v. tai yli Kuva 4. Aiheuttajakuljettajan ikä kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvoonnettomuuksissa. 5

6 kpl 25 Liikennevakuutuskeskus / VALT Rattijuopumus, ylinop ei tiedossa Rattijuopumus, ei ylinopeutta Rattijuopumus ja ylinopeus Kuva 5. Rattijuoppojen (vähintään 0,5 ) määrät kuolemaan johtaneiden moottoriajoneuvoonnettomuuksien aiheuttajina. Rattijuoppojen kokonaismäärä numerona palkin päällä. kpl 25 Liikennevakuutuskeskus / VALT Ylinopeus, rattijuop ei tiedossa Ylinopeus, ei rattijuopumusta Ylinopeus ja rattijuopumus Kuva 6. Ylinopeutta (ylinopeus väh. km/h) ajaneiden määrät kuolemaan johtaneiden moottoriajoneuvo-onnettomuuksien aiheuttajina. 6

7 Taulukko 1. Aiheuttajakuljettajien välittömät riskitekijät vuosina tutkituissa kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa. Välittömät riskitekijät Riskien lkm % 2) Osallinen ei voinut välttää onnettomuutta 1 2 -lyhyt toiminta-aika 1 2 Osallisen toimintakyvyn muutos nukahtaminen, vireystilan lasku 7 4 -sairauskohtaus 18 -tajunnan menetys 1 1 Osallisen havaintovirheet ei havainnoinnut muuta liikennettä 1 1 -puutteellinen havainto omasta paikasta ajoradalla 1 1 -ei havainnut toista osapuolta tai tilannetta virheellinen havainto toisesta osapuolesta/tilanteesta 6 3 -puutteellinen tai virheellinen havainto ympäristöstä 1 1 Osallisen ennakointi- ja arviointivirheet lähti (ajoi) tilanteeseen (ohitus, risteys) ennakoimatta 9 5 -ei tunnistanut liikennetilasteen vaaraa 1 1 -virheellinen arviointi omista kulkumahdollisuuksista virheellinen tulkinta liikenneympäristöstä 1 1 -virheellinen tulkinta muiden aikomuksista/tilanteesta 1 1 Ajoneuvon käsittelyvirheet tai ajotoiminnot virheellinen ajolinja (lähestyminen kaarretta jne) virheellinen ohjausliike kaasunkäyttövirhe 4 2 -ajoneuvon käsittelyn yhdistelmävirheet 3 2 -siirtely- / kääntely- / hinaus- ym. virheet 1 1 Muut tapahtumat turha oleskelu tiellä 1 1 -kaatuminen 2 1 -ajoi mahdollisesta vaarasta välittämättä 6 3 -ajoi tietoisesti tilanteeseen välitön riski epäselvä 2 1 Ajoneuvon hallittavuuteen äkillisesti vaikuttavat tapahtumat 3 2 -renkaan paineen äkillinen alentuminen 1 1 -muu liikkumisvälineeseen liittyvä äkillinen tapahtuma 2 1 Liikenneympäristöstä syntyneet tapahtumat 2 1 -eläin 2 1 KAIKKI VÄLITTÖMÄT RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ ) Kyseisen riskin prosenttiosuus riskiryhmän sisällä. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen riski esiintyy. 7

8 Taulukko 2. Tutkijalautakuntien arvioimat taustariskit vuonna 20 tutkituissa kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa. Taulukko sisältää sekä aiheuttajana olleet että yhteenajoissa vastapuolina olleet kuljettajat. Taulukon lukuohje: Taustalla vaikuttaneet riskitekijät on jaoteltu neljään pääryhmään, jotka näkyvät taulukossa vihreällä taustalla (esim. inhimilliset riskitekijät yhteensä ). Pääryhmistä muodostuu kaikkien taustariskien yhteismäärä. Pääryhmät jakaantuvat alaryhmiin, jotka näkyvät taulukossa lihavoituina. Alaryhmien alla on luetelmaviivoin nostettu esiin joitakin kyseiseen alaryhmään kuuluvia riskiryhmiä (esim. ajoasenteet ). Näin ollen niiden summa ei välttämättä ole sama kuin alaryhmän summa. Myös nämä ryhmät jakaantuvat tarkemmiksi riskeiksi, joista on mainittu esimerkkejä suluissa. Varsinainen taulukko on suuren kokonsa vuoksi seuraavalla sivulla. Tässä on tiivistelmä taulukon pääryhmistä. Riskien Taustalla vaikuttaneet riskitekijät INHIMILLISET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ KAIKKI TAUSTALLA VAIKUTTANEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ ) Kyseisen riskin prosenttiosuus riskiryhmän sisällä. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen riski esiintyy. 8

9 Riskien Taustalla vaikuttaneet riskitekijät INHIMILLISET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ Kuljettajan tilaan ja toimintaan vaikuttaneet riskit kuljettajan tila (es. alkoholi, sairaus, väsymys, mielentila, kiireisyys) ajoasenteet (mm. piittaamattomuus, ei ajo-oikeutta) taito (es. vähäinen ajokokemus, tottumattomuus ajoneuvoon) Matkaan liittyneet riskit (es. tuttu ympäristö, suorituskyvyn kokeilu) osallisen ja ympäristön suhteeseen liittyvät riskit (es. outo ympäristö) sosiaaliseen tilanteeseen liittyvät riskit (es. juopunut matkaseura) Ennakointiin ja liikennetilanteeseen liittyneet riskit liikennetilanteiden ennakointi (es. olosuhteet, keli) ajonopeus (es. ylinopeus, olosuhteisiin nähden liian suuri) LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ Ajo-ominaisuuksiin liittyneet riskit renkaat (es. yli- tai alipaine, keliin sopimattomat) ajoneuvojärjestelmien puutteet (es. ei ajonvakautusta) 3 2 Ajoneuvon erottuvuus ja näkyvyys ajoneuvosta -riskit 4 2 Osallisen havaittavuuteen liittyneet sekä muut liikkumisvälineriskit 3 2 Kolariturvallisuuteen liittyneet riskit turvalaitteiden käyttämättömyys tai virheellinen käyttö ajoneuvon huono törmäyssoveltuvuus sisällä oleville Muut liikkumisvälineeseen liittyvät riskit LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ Tieympäristöön liittyneet riskit tien geometria tieympäristön törmäyskohteet seurausten pahentajina (es. luiskat) kaiteet tai kaiteiden puute seurausten pahentajina (es. ei keskikaidetta) Keliin ja olosuhteisiin liittyneet riskitekijät keli (es. jäinen, luminen, märkä) 4 2 -valoisuus (es. pimeys, häikäisy, varjot) LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ KAIKKI TAUSTALLA VAIKUTTANEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ ) Kyseisen riskin prosenttiosuus riskiryhmän sisällä. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen riski esiintyy. 9

10 Taulukko 3. Tutkijalautakuntien esittämät turvallisuuden parannusehdotukset vuonna 20 tutkituissa kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa. Taulukko sisältää sekä aiheuttajana olleet että yhteenajoissa vastapuolina olleet kuljettajat. Taulukon lukuohje: Turvallisuuden parannusehdotukset on jaoteltu neljään pääryhmään, jotka näkyvät taulukossa vihreällä taustalla (esim. inhimilliseen tekijään liittyneet ehdotukset yhteensä ). Pääryhmistä muodostuu kaikkien parannusehdotusten yhteismäärä. Pääryhmät jakaantuvat alaryhmiin, jotka näkyvät taulukossa lihavoituina (esim. liikenneopetus- ja kasvatus ). Nämä alaryhmät muodostavat yhteensä kunkin pääryhmän parannusehdotukset. Alaryhmien alla on luetelmaviivoin nostettu esiin joitakin kyseiseen alaryhmään kuuluvia, eniten mainittuja, parannusehdotuksia (esim. perusopetus ). Näin ollen niiden summa ei välttämättä ole sama kuin alaryhmän summa. Myös nämä ryhmät jakaantuvat tarkemmiksi parannusehdotuksiksi, joita tässä ei ole yksilöity. Varsinainen taulukko on suuren kokonsa vuoksi seuraavilla sivuilla. Tässä on tiivistelmä taulukon pääryhmistä. Turvallisuuden parannusehdotukset Ehdotusten INHIMILLISEEN TEKIJÄÄN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA MÄÄRÄYKSIIN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ KAIKKI TURVALLISUUDEN PARANNUSEHDOTUKSET YHTEENSÄ ) Kyseisen ehdotuksen prosenttiosuus kaikista turvallisuuden parannusehdotuksista. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen parannusehdotus esiintyy. Sama parannusehdotus on voitu mainittu yhdessä onnettomuudessa useammin kuin kerran. Taulukossa on huomioitu sama ehdotus kerran onnettomuutta kohden.

11 Turvallisuuden parannusehdotukset Ehdotusten INHIMILLISEEN TEKIJÄÄN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Liikenneopetus ja -kasvatus Valistus ja tiedotus liikennesäännöt ja määräykset (es. vanhempien vastuu) riskitekijöistä tiedottaminen (es. ikä, renkaat) turvalaitteiden käytöstä ja vaikutuksesta tiedottaminen Valvonta riskikuljettajien ohjausjärjestelmä ajotaidon ja -kyvyn hankinnan ja säilymisen valvonta ajonopeuden valvonta ajoneuvon kunnon valvonta (es. rengasvalvonta tiellä) 5 3 LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Turvavarusteet turvavyön käytön varmistus (es. nopeuteen sidottu) Ajoneuvon varusteet ja laitteet kuljettajan tekniset apuvälineet (es. alkolukko, ajonvakautus) Osallisen varusteet ja laitteet Kolariturvallisuus LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Liikenteen ohjaus (merkin asettaminen tai kehittäminen) 3 2 -nopeusrajoitukset Tien parannus liikennejärjestelyjen muuttaminen (es. kiertoliittymän rakentaminen) 4 3 -tievalaistus törmäysten estäminen tai niiden seurausten lieventäminen Teiden kunnossapito LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA MÄÄRÄYKSIIN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Tienkäyttäjävaatimukset kuljettajavaatimukset ajokyvyn toteaminen (es. liikennelääkärijärjestelmä) Ajoneuvo- ja varustevaatimukset ajoneuvokannan uusiminen ja ajoneuvoverotus turvalaite- ja heijastinmääräysten kiristäminen Liikennejärjestemän toiminta Ammattiliikenne (es. kuljetusjärjestelyt ikääntyneille) 3 2 KAIKKI TURVALLISUUDEN PARANNUSEHDOTUKSET YHTEENSÄ ) Kyseisen ehdotuksen prosenttiosuus kaikista turvallisuuden parannusehdotuksista. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen parannusehdotus esiintyy. Sama parannusehdotus on voitu mainittu yhdessä onnettomuudessa useammin kuin kerran. Taulukossa on huomioitu sama ehdotus kerran onnettomuutta kohden. 11

12 KEVYEN LIIKENTEEN ONNETTOMUUDET lkm Liikennevakuutuskeskus / VALT Jalankulkijat Pyöräilijät Kuva 7. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrät. Taulukko 4. Onnettomuuksien pääaiheuttajien välittömät riskitekijät vuosina tutkituissa kuolemaan johtaneissa kevyen liikenteen onnettomuuksissa. Moottoriajoneuvon kuljettaja Polkupyöräilijä Jalankulkija Yhteensä Välitön riskitekijä N N N N Osallisen toimintakyvyn muutos sairauskohtaus Osallisen havaintovirheet ei havainnoinnut muuta liikennettä ei havainnut toista osapuolta tai tilannetta virheellinen havainto toisesta osapuolesta/tilanteesta Osallisen ennakointi- ja arviointivirheet lähti (ajoi) tilanteeseen (ohitus, risteys) ennakoimatta ei tunnistanut liikennetilasteen vaaraa virheellinen arviointi omista kulkumahdollisuuksista virheellinen tulkinta muiden aikomuksista/tilanteesta Ajoneuvon käsittelyvirheet tai ajotoiminnot virheellinen ajolinja (lähestyminen kaarretta jne) Muut tapahtumat väärä paikka tiellä ryntääminen ajoi mahdollisesta vaarasta välittämättä ajoi tietoisesti tilanteeseen KAIKKI VÄLITTÖMÄT RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ

13 Taulukko 5. Tutkijalautakuntien arvioimat taustariskit vuonna 20 tutkituissa kuolemaan johtaneissa kevyen liikenteen onnettomuuksissa. Taulukko sisältää sekä aiheuttajana olleet että yhteenajoissa vastapuolina olleet osalliset. Taulukon lukuohje: Taustalla vaikuttaneet riskitekijät on jaoteltu neljään pääryhmään, jotka näkyvät taulukossa vihreällä taustalla (esim. inhimilliset riskitekijät yhteensä ). Pääryhmistä muodostuu kaikkien taustariskien yhteismäärä. Pääryhmät jakaantuvat alaryhmiin, jotka näkyvät taulukossa lihavoituina. Alaryhmien alla on luetelmaviivoin nostettu esiin joitakin kyseiseen alaryhmään kuuluvia riskiryhmiä (esim. ajoasenteet ). Näin ollen niiden summa ei välttämättä ole sama kuin alaryhmän summa. Myös nämä ryhmät jakaantuvat tarkemmiksi riskeiksi, joista on mainittu esimerkkejä suluissa. Varsinainen taulukko on suuren kokonsa vuoksi seuraavalla sivulla. Tässä on tiivistelmä taulukon pääryhmistä. Taustalla vaikuttaneet riskitekijät Moottoriajoneuvot Riskien Jalankulkijat ja pyöräilijät Riskien INHIMILLISET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ TAUSTALLA VAIKUTTANEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ ) Kyseisen riskin prosenttiosuus riskiryhmän sisällä. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen riski esiintyy. 13

14 Taustalla vaikuttaneet riskitekijät Moottoriajoneuvot Riskien Jalankulkijat ja pyöräilijät Riskien INHIMILLISET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ Kuljettajan tilaan ja toimintaan vaikuttaneet riskit osallisen tila (es. alkoholi, sairaus, väsymys, mielentila) ajoasenteet osallisen taito (es. tottumattomuus ajoneuvoon) Matkaan liittyneet riskit osallisen ja ympäristön suhde (es. tuttu ympäristö) matkan tarkoitus Ennakointiin ja liikennetilanteeseen liittyneet riskit liikennetilanteiden ennakointi (es. omiin oikeuksiin luottaminen) tarkkaavaisuutta häirinnyt tekijä ajo- ja kulkulinja (es. ali- / ylikulun käyttämättömyys) ohitus osallisen ajonopeus merkinanto LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ Ajo-ominaisuudet vetotapa (es. totutusta poikkeava) renkaat Osallisen havaittavuuteen liittyneet ja muut liikkumisvälineriskit osallisen havaittavuuteen liittyvät riskit (es. tummat vaatteet) Kolariturvallisuuteen liittyneet riskit törmäyssoveltuvuus ulkopuolisille turvalaitteiden käyttämättömyys Muut hevosiin liittyvät riskit LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ Liikenteenohjaus muut liikenteen ohjaukseen liittyvät riskit liikennevalot ja niiden toiminta Tieympäristöön liittyneet riskit liikenteen koostumus (es. harva liikenne) muut tiehen ja tieympäristöön liittyvät riskit (es. tuuli) Keliin ja olosuhteisiin liittyneet riskitekijät valoisuus (es. pimeä, hämärä, häikäisy) LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ TAUSTALLA VAIKUTTANEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ ) Kyseisen riskin prosenttiosuus riskiryhmän sisällä. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen riski esiintyy. 14

15 Taulukko 6. Tutkijalautakuntien esittämät turvallisuuden parannusehdotukset vuonna 20 tutkituissa kuolemaan johtaneissa kevyen liikenteen onnettomuuksissa. Sisältää sekä aiheuttajana olleet että yhteenajoissa vastapuolina olleet osalliset. Taulukon lukuohje: Turvallisuuden parannusehdotukset on jaoteltu neljään pääryhmään, jotka näkyvät taulukossa vihreällä taustalla (esim. inhimilliseen tekijään liittyneet ehdotukset yhteensä ). Pääryhmistä muodostuu kaikkien parannusehdotusten yhteismäärä. Pääryhmät jakaantuvat alaryhmiin, jotka näkyvät taulukossa lihavoituina (esim. liikenneopetus- ja kasvatus ). Nämä alaryhmät muodostavat yhteensä kunkin pääryhmän parannusehdotukset. Alaryhmien alla on luetelmaviivoin nostettu esiin joitakin kyseiseen alaryhmään kuuluvia, eniten mainittuja, parannusehdotuksia (esim. perusopetus ). Näin ollen niiden summa ei välttämättä ole sama kuin alaryhmän summa. Myös nämä ryhmät jakaantuvat tarkemmiksi parannusehdotuksiksi, joita tässä ei ole yksilöity. Varsinainen taulukko on suuren kokonsa vuoksi seuraavalla sivulla. Tässä on tiivistelmä taulukon pääryhmistä. Turvallisuuden parannusehdotukset Ehdotusten INHIMILLISEEN TEKIJÄÄN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA MÄÄRÄYKSIIN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ TURVALLISUUDEN PARANNUSEHDOTUKSET YHTEENSÄ ) Kyseisen ehdotuksen prosenttiosuus kaikista turvallisuuden parannusehdotuksista. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen parannusehdotus esiintyy. Sama parannusehdotus on voitu mainittu yhdessä onnettomuudessa useammin kuin kerran. Taulukossa on huomioitu sama ehdotus kerran onnettomuutta kohden. 15

16 Turvallisuuden parannusehdotukset Ehdotusten INHIMILLISEEN TEKIJÄÄN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Liikenneopetus ja -kasvatus perusopetus Valistus ja tiedotus liikennesäännöt ja määräykset opastus oikeista ajotavoista (es. risteysajo) riskitekijöistä tiedottaminen (es. ajo- ja liikkumiskunto) turvalaitteiden käytöstä ja vaikutuksesta tiedottaminen LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Ajoneuvon varusteet ja laitteet kuljettajan tekniset apuvälineet peilit ja tutkat taaksepäin/eteenpäin Osallisen varusteet ja laitteet (es. heijastavat materiaalit) ympäristöstä erottuva vaatetus erilliset heijastimet vaatteissa ja varusteissa Kolariturvallisuus LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Liikenteen ohjaus (merkin asettaminen tai kehittäminen) liikennevalot ajorata ja tiemerkinnät ajonopeuden säätely rakenteellisesti Tien parannus tien parannus (es. pientaren päällystys/levennys) liikennejärjestelyjen muuttaminen (es. eritasoliittymän rakentaminen) tievalaistus törmäysten estäminen tai lieventäminen jalankulku- ja pyörätie (es. rakentaminen, siirtäminen) LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA MÄÄRÄYKSIIN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Ajoneuvo- ja varustevaatimukset ajoneuvokannan uusiminen ja ajoneuvojen verotus turvakypärän käytön lisääminen (es. kypärämääräysten laajentaminen) Liikennejärjestelmän toiminta nopeusrajoitukset ajoneuvojen säädösten ja normien kehittäminen resurssien riittävyys ja kohdentaminen TURVALLISUUDEN PARANNUSEHDOTUKSET YHTEENSÄ ) Kyseisen ehdotuksen prosenttiosuus kaikista turvallisuuden parannusehdotuksista. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen parannusehdotus esiintyy. Sama parannusehdotus on voitu mainittu yhdessä onnettomuudessa useammin kuin kerran. Taulukossa on huomioitu sama ehdotus kerran onnettomuutta kohden. 16

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTA LAPISSA

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTA LAPISSA LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTA LAPISSA 13.11.2013 Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Kalle Parkkari 13.11.2013 Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Kalle Parkkari Sivu 1 Valtakunnallinen liikenneturvallisuustavoite

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Lähde: VALT (2014). Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimien tie-

Lisätiedot

Analyysi tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Keski-Suomessa

Analyysi tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Keski-Suomessa Analyysi tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Keski-Suomessa 2006 2015 Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimija 5.5.2017 Valokuvalähde: Kouvolan sanomat Aineistolähde:

Lisätiedot

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Nuorison liikenneturvallisuus Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 6.10.2016 Mikä on Onnettomuustietoinstituutti? Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

KUOLEMAAN JOHTANEET LIIKENNEONNETTOMUUDET - eroavatko Kaakkois-Suomessa tapahtuvat onnettomuudet muusta maasta?

KUOLEMAAN JOHTANEET LIIKENNEONNETTOMUUDET - eroavatko Kaakkois-Suomessa tapahtuvat onnettomuudet muusta maasta? KUOLEMAAN JOHTANEET LIIKENNEONNETTOMUUDET - eroavatko Kaakkois-Suomessa tapahtuvat onnettomuudet muusta maasta? Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Liikenneonnettomuuksien tutkinta Liikennevakuutuskeskus

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNNAT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNNAT LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNNAT Liikenneturvallisuustutkija Käyttäytymistiedejäsen tutkijalautakunnassa Liikennevakuutuskeskus, Liikenneonnettomuuksien tutkinta Pieni teollisuuskatu 7 FIN-02920

Lisätiedot

OTI-päihderaportti 2017

OTI-päihderaportti 2017 OTI-päihderaportti 2017 Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet onnettomuudet vuosina 2012-2016 www.oti.fi Raportissa on tarkasteltu liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien

Lisätiedot

OTI Taajamaraportti 2016

OTI Taajamaraportti 2016 Taajamaraportti 2016 Taajamassa tapahtuneet liikenneonnettomuudet 2010 2014 AINEISTO Raportissa on tarkasteltu taajamassa vuosina 2010 2014 tapahtuneita liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Ennakkoraportti 3/2016

Ennakkoraportti 3/2016 Ennakkoraportti 3/216 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet vuonna 216 Onnettomuusinstituutti (OTI) www.oti.fi Aineisto Raportin aineistona on käytetty liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet

VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT 18.5.2015 VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet Aineisto Raportin aineistona

Lisätiedot

Ajoterveys tilastojen valossa. PAMK seminaari Kalle Parkkari

Ajoterveys tilastojen valossa. PAMK seminaari Kalle Parkkari Ajoterveys tilastojen valossa PAMK seminaari 27.10.2016 Kalle Parkkari Säädöksiä (Trafin ajoterveysohjeesta) Tieliikenteen ajoterveyteen liittyvää sääntelyä on useissa eri kohdissa: - EU-direktiivissä

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT 15.6.2016 KALVOSARJAN SISÄLTÖ 1. Tilastokeskuksen/poliisin tilastot Onnettomuuskehitys ja uhrit Onnettomuusluokat ja -tyypit

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET 2000 2013 10.6.2015 ELY-seminaari Kalle Parkkari Liikenneonnettomuuksien tutkinnassa selvitetään Mitä tapahtui (Kuvaus ja

Lisätiedot

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013. Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT)

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013. Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) 1 Sisältö Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät lyhyesti Liikennevakuutuksesta

Lisätiedot

"MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY"

MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY "MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY" Varsinais-Suomen tutkijalautakunnan terveisiä Mikä Mitä Miten Miksi VT Mika Peltola ORGANISAATIO Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi, Analyysi tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Etelä-Kymenlaakson alueella 2004 2013, onnettomuuskustannukset

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma ja muuta ajankohtaista

Varsinais-Suomen ja Satakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma ja muuta ajankohtaista Varsinais-Suomen ja Satakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma ja muuta ajankohtaista Liikenneturvallisuusinsinööri Varsinais Suomen ELY keskus Toimialue Varsinais Suomen ja Satakunnan maakunnat, 690 000

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskalvosarja Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT)

Liikenneturvallisuuskalvosarja Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) Liikenneturvallisuuskalvosarja 2016 Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) Sisältö Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät lyhyesti Liikennevakuutuksesta korvatut

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Ohjausryhmä: Saara Toivonen, pj Leif Beilinson,

Lisätiedot

Ennakkoraportti 2/2017

Ennakkoraportti 2/2017 Ennakkoraportti 2/27 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet vuoden 27 tammi elokuussa Onnettomuusinstituutti (OTI) www.oti.fi Aineisto Raportin aineistona on käytetty liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Kuvasarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2012 tekstiosio

Kuvasarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2012 tekstiosio Sivu 1 (8) Kuvasarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2012 tekstiosio Dia 1: Aloitusdia Dia 2: Sisällysluettelo Dia 3: Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) liikenneturvallisuuteen

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN ITSEMURHAT, SAIRAUSKOHTAUKSET JA NIIDEN TILASTOINTI

TIELIIKENTEEN ITSEMURHAT, SAIRAUSKOHTAUKSET JA NIIDEN TILASTOINTI LIIKENNETURVA Sirpa Rajalin 9.8.2011 TIELIIKENTEEN ITSEMURHAT, SAIRAUSKOHTAUKSET JA NIIDEN TILASTOINTI Alkoholin ohella itsemurha on Suomessa työikäisten yleinen kuolinsyy. Itsemurhan teki vuonna 2009

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskalvosarja kuljettajien ajo-opetukseen 2014 tekstiosio

Liikenneturvallisuuskalvosarja kuljettajien ajo-opetukseen 2014 tekstiosio Sivu 1 (9) Liikenneturvallisuuskalvosarja kuljettajien ajo-opetukseen 2014 tekstiosio Kalvo 1: Aloituskalvo Kalvo 2: Sisällysluettelo Kalvo 3: Liikennevakuutuskeskus Liikennevakuutuskeskus on kaikkien

Lisätiedot

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013 tekstiosio

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013 tekstiosio Sivu 1 (9) Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013 tekstiosio Kalvo 1: Aloituskalvo Kalvo 2: Sisällysluettelo Kalvo 3: Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät

Lisätiedot

KOLKUTA Marko Kelkka, Sito Oy. Kolarikuolemat taajamissa

KOLKUTA Marko Kelkka, Sito Oy. Kolarikuolemat taajamissa KOLKUTA Kolarikuolemat taajamissa 2000-2005 2005 Marko Kelkka, Sito Oy Tutkimusryhmä: Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Sito Oy Etelä-Suomen lääninhallitus Työterveyslaitos Lintu-seminaari 28.8.2008

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA

IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 1.6.2016 Juhani Kalsi, Silmätautien erikoistuva lääkäri, KYS Pohjois-Savon liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Perusohjeita ja -tietoja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien keräämän onnettomuusaineiston käytöstä tutkimuksissa

Perusohjeita ja -tietoja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien keräämän onnettomuusaineiston käytöstä tutkimuksissa Perusohjeita ja -tietoja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien keräämän onnettomuusaineiston käytöstä tutkimuksissa Esimerkkinä raskaan liikenteen onnettomuudet LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Marko Kelkka Uudenmaan ELY-keskus LINTU-seminaari 2.2.2011 Helsinki Lähtökohdat Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

LIIKENNETURVA 2009 1

LIIKENNETURVA 2009 1 LIIKENNETURVA 2009 1 Selviytyykö ikäihminen liikenteessä? Ikääntyneiden ihmisten kokonaismäärä ja heidän osuutensa väestöstä kasvaa tulevina vuosikymmeninä huomattavasti. Kiistämätön tosiasia on myös se,

Lisätiedot

VALT Lasten turvalaite -raportti Kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa mukana olleet 0 9-vuotiaat lapset

VALT Lasten turvalaite -raportti Kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa mukana olleet 0 9-vuotiaat lapset LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT 4.6.2015 VALT Lasten turvalaite -raportti Kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa mukana olleet 0 9-vuotiaat

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013 KALVOSARJAN SISÄLTÖ Yhteenveto Onnettomuuskehitys, riskit ja vakavuus aluetasolla Onnettomuuksien osalliset ja osallisten

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2013 sekä hirvi- että peuraonnettomuuksien määrä kasvoi. Hirvionnettomuuksissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2013. Vuonna 2012 hirvionnettomuuksissa kuolleita ei ollut.

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ONNETTOMUUSTARKASTELUT

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ONNETTOMUUSTARKASTELUT LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ONNETTOMUUSTARKASTELUT 15.6.2016 KALVOSARJAN SISÄLTÖ 1. Tilastokeskuksen/poliisin tilastot Onnettomuuskehitys ja uhrit Onnettomuusluokat ja -tyypit Onnettomuuskasaumatarkastelut

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Poliisin suorittama nopeusvalvonta

Poliisin suorittama nopeusvalvonta Poliisin suorittama nopeusvalvonta Autoliiton nopeudet ja nopeusvalvonta seminaari Poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen Poliisin liikenneturvallisuusstrategia Poliisin liikenneturvallisuusstrategian

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA LIIKENNETURVALLISUUSRAPORTTI 2017 Tieliikenneonnettomuudet koko maassa ja valtakunnalliset tavoitteet Vuonna 2016 tapahtui Suomessa kaikkiaan 4 709 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuusindikaattorit 1.0

Tieliikenteen turvallisuusindikaattorit 1.0 Muistio 1(25) 1.2.2013 Tieliikenteen turvallisuusindikaattorit 1.0 1.2.2013 Teemu Toivanen, Marita Löytty, Anders Granfelt Päivämäärä Muutos Tekijä 2(25) Sisällys 1 Johdanto... 5 1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskalvosarja Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT)

Liikenneturvallisuuskalvosarja Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) Liikenneturvallisuuskalvosarja 2016 Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) Sisältö Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät lyhyesti Liikennevakuutuksesta korvatut

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö

Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö Liikenneturvan selvityksiä 6/2014 Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö Juha Valtonen Juha Valtonen Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö Liikenneturvan

Lisätiedot

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 19.1.2001/24 19.1.2001/24 Aineisto on tekijänoikeuden alaista. Lisätietoja käyttöehdoista www.finlex.fi/fi/laki/kayttoehdot.php. Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuuksien tutkinta. AuLi 12.11.2015 - Ilkka Nummelin

Tieliikenneonnettomuuksien tutkinta. AuLi 12.11.2015 - Ilkka Nummelin Tieliikenneonnettomuuksien tutkinta AuLi 12.11.2015 - Ilkka Nummelin LVK:n asema litu-kentässä - Mitä me teemme? Organisoimme liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntatyötä Toimimme tietopankkina: tietopalvelut,

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Mikä on onnettomuus. Usein ennalta arvaamaton tapahtuma Tiedostetaan riskit. Monta syytä usein

Mikä on onnettomuus. Usein ennalta arvaamaton tapahtuma Tiedostetaan riskit. Monta syytä usein Mikä on onnettomuus Usein ennalta arvaamaton tapahtuma Tiedostetaan riskit. Monta syytä usein Onnettomuuteen vaikuttavia tekijöitä Usein puhutaan että nopeus, renkaat, sairaus ym aiheutti onnettomuuden.

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Liikenneturvan selvityksiä 2/2014 Vuonna 2010 tapahtuneet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Juha Valtonen Juha Tuomi 205-3 1 1 Johdanto Liikenneturvallisuustyötä ohjaavaksi

Lisätiedot

KOHTAAMISONNETTOMUUDET - syitä ja ratkaisuja etsimässä

KOHTAAMISONNETTOMUUDET - syitä ja ratkaisuja etsimässä Väylät & Liikenne 2004 - Jyväskylä Paviljonki 13.-14.10.2004 Heikki Summala, Helsingin yliopisto Päivi Nuutinen, Tiehallinto KOHTAAMISONNETTOMUUDET - syitä ja ratkaisuja etsimässä Tiehallinnossa on ollut

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2011 hirvionnettomuuksien määrä väheni. Peuraonnettomuuksien määrä kasvoi verrattuna vuoteen 2010. Hirvikolareissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2011. Vuonna 2010 kuolleita

Lisätiedot

TIELIIKENNEONNETTOMUUDET RASKAAN LIIKENTEEN TYÖTURVALLISUUSONGELMANA. Tarja Ojala, Safety Futures

TIELIIKENNEONNETTOMUUDET RASKAAN LIIKENTEEN TYÖTURVALLISUUSONGELMANA. Tarja Ojala, Safety Futures TIELIIKENNEONNETTOMUUDET RASKAAN LIIKENTEEN TYÖTURVALLISUUSONGELMANA Tarja Ojala, Safety Futures Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL 2014 ALKUSANAT Tutkimus on tehty Tapaturmavakuutuslaitosten liiton

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Nuoret liikenteessä. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Nuoret liikenteessä Antero Lammi Koulutuspäällikkö Nuorten vakavissa onnettomuuksissa on usein iso kasauma riskejä Nuorten liikenneturvallisuustilanne Vuonna 2009 18-20 vuotiaita kuolleita 30 ja loukkaantuneita

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8)

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8) 25.1.2016 1(8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

85,2 % 80,0 % (Vastauksia:2546)

85,2 % 80,0 % (Vastauksia:2546) Sukupuolesi 100,0 % 85,2 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 14,8 % 0,0 % Nainen (Vastauksia:2546) Mies Ikäsi Alle 18 vuotta 1,7 % 18-24 vuotta 3,4 % 25-35 vuotta 14,8 % 36-50 vuotta 41,4 % 51-65 vuotta 35,8

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä. Liikenneturva KH / PJ 27.01.2014 1(8)

Nuoret liikenteessä. Liikenneturva KH / PJ 27.01.2014 1(8) 27.01.2014 1(8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 1215 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 1191). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 220 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Turvallisuuden tila tieliikenteessä

Turvallisuuden tila tieliikenteessä Turvallisuuden tila tieliikenteessä Liikenneturvallisuuspäivät 13.2.213 Anders Granfelt Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksen sisältö Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi Historia Organisaatio

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2011 tapahtui 69 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2010 luku oli 64). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 23 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 2001-2010 JA 2006-2010 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö 1 LIIKENNEONNETTOMUUDET 3 1.1.1

Lisätiedot

Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat voitaisiin estää KELIKU

Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat voitaisiin estää KELIKU Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat voitaisiin estää KELIKU Pirjo Liinamaa, Pekka Olkkonen, Igor Radun, Mia Stellberg, Heikki Summala Helsingin yliopisto, liikennepsykologia LINTU-seminaari,

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Mopoautoraportti 2017

Mopoautoraportti 2017 Mopoautoraportti 2017 Liikennevakuutuksesta korvatut mopoautovahingot sekä liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat mopoauto-onnettomuudet www.oti.fi Aineisto Raportissa on tarkasteltu liikennevakuutuksesta

Lisätiedot

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Espoon kaupunki Tekninen keskus PL 1 02070 Espoon kaupunki / Kirjaamo Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Esitys: Latokaski-seura ry on saanut Latokasken

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 44 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 71). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 10 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja sen seuranta Riikka Rajamäki 14.11.2017 Tampere Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista Neljän kolmion liikennejärjestelyjen purku 4.11.2009 Porin liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2001 (s 55 ja liite 4) hyvien kokemusten pohjalta päätettiin laajentaa väistämisvelvollisuus joka tulosuunnalta.

Lisätiedot

Sairaus vakavan onnettomuuden syynä. Tapio Koisaari, LVK liikenneturvallisuusyksikkö

Sairaus vakavan onnettomuuden syynä. Tapio Koisaari, LVK liikenneturvallisuusyksikkö Sairaus vakavan onnettomuuden syynä Tapio Koisaari, LVK liikenneturvallisuusyksikkö Liikenneturvallisuuden kolmijalka Altistus (suorite) Riski joutua onnettomuuteen Onnettomuuden seurauksia pahentavat

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN KAUPUNKI 10.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. LIIKENNEONNETTOMUUDET LAJITTAIN 4 KEVYTLIIKENNEONNETTOMUUDET

Lisätiedot

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KOLARIVÄKIVALTA

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KOLARIVÄKIVALTA LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KOLARIVÄKIVALTA Riskit ja niiden vähentäminen moottoriteillä Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja n/2009 LINTU-tutkimusohjelma Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA VTT Liikenne- ja logistiikkajärjestelmät Harri Peltola, Riikka Rajamäki & Juha Luoma Lähtökohdat nopeuksien hallinnalle Vaikutukset matka-aikaan, logistiikkaan,

Lisätiedot

Sinä, mopo ja liikenne

Sinä, mopo ja liikenne Sinä, mopo ja liikenne Liikenteessä oleminen on yllättävän monitahoinen asia. Mopoilijan on jatkuvasti otettava huomioon muut tienkäyttäjät ja se millaisessa liikenneympäristössä hän liikkuu. Mopoilijan

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 1 Tieliikenneonnettomuudet Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot