TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti Marika Nurmio Merja Puhakka Maria Saarela Pekka Sandberg Siv Salminen Päivi vara Kanervavuori Mirjo vara Saksa Kirsti Hermonen Merja Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Paasio Pertti Suominen Ari Huovinen Pentti kv:n pj Hirvonen Martti Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo

2 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka 2. kerroksen kokoussali, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti Marika Nurmio Merja Puhakka Maria Saarela Pekka Sandberg Siv Salminen Päivi vara Kanervavuori Pirjo vara poistui klo 9.40 :n 414 aikana. Huovinen Pentti kv:n pj Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo saapui klo 8.30 :n 414 aikana. tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Paasio Pertti Suominen Ari Saksa Kirsti kv:n vpj Hermonen Merja Norvasuo Tuomo 396 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 398 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 399 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 400 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Siv Sandberg ja Maria Puhakka. 401 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt myöntää kirkkojärjestyksen 6 luvun 6 :n 1 momentin nojalla kanttori, dir.cant. Pekka Elolle eron Turun Martinseurakunnan muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävästä kanttorin (III) virasta lukien eläkkeelle siirtymistä varten. tuomiokapituli on päättänyt myöntää pastori Saara Palmuselle virkavapautta Maarian seurakunnan vs.kappalaisen (III) virasta ajalle tuomiokapituli on päättänyt Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin suostumuksella kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori, FM Arto Kaarman suostu-

4 muksensa mukaisesti Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (VI) viransijaiseksi ajaksi Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Porvoon tuomiokapitulin päätös tuomiokapituli on päättänyt myöntää Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntapastori Malena Björkgrenille virkavapautta ajalle Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvoston ilmoitus Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on Piikkiön seurakunnan pyynnöstä tehnyt päätöksen Piikkiön seurakunnan kanttorin viran haettavaksi julistamatta jättämisestä ajalla seurakuntaneuvoston esittämin perustein. Tiina Ilonen hoitaa Piikkiön seurakunnan kanttorin virkaa , jona aikana valmistellaan kanttorin viran vakituista täyttämistä määräaikaisuuden jälkeen. 4. Pöytäkirjoja - kuvataidetoimikunnan pöytäkirja 1/ kiinteistölautakunnan pöytäkirja 6/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Hallintojohtajan asiat 402 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 14 / 2012 Yleiskirjeen aiheena on vuoden 2013 talousarvion valmistelu. Talouden nykytila Yleiskirjeen mukaan seurakuntien talous parani vuonna 2011 tilinpäätöstietojen perusteella edellisvuodesta. Henkilöstökustannukset kasvoivat 0,7 % ja yhteenlasketut käyttötalouden kustannukset 0,6 %. Vaikka vuosikate kasvoi, ei talous ole tasapainossa. Vuosikatteella kyettiin kattamaan vain 54 % investoinneista ja lainanlyhennyksistä. Kirkollisverotilitysten lievä kasvu

5 on jatkunut ennusteesta poiketen. Vuoden 2012 kirkollisverotilitykset elokuun loppuun mennessä ovat 5,6 % suuremmat kuin vuotta aikaisemmin. Yhteisöverotilityksiin on tullut odotettu vähenemä. Yhteisöveron jakoosuuden tilapäinen korotus seurakunnille puolittui vuonna 2012 ja tämän seurauksena jako-osuus pieneni 2,55 %:iin. Talouden kasvu ennustetaan edelleen vuonna 2013 olevan vähäistä, ennusteiden keskiarvo on +1,5 %. Kirkollisverokertymän ja yhteisöverotilityksen kehitystä on selostettu talousjohtajan listalla talousarvion esittelytekstissä. Eläkemaksut Eläkerahastoa kartuttavista maksuista tullaan esittämään kirkolliskokoukselle, että palkkaperusteinen eläkemaksu pysyy nykyisessä 28 prosentissa. Eläkemaksuihin tulee vuoden 2013 alusta muutos, kun aletaan periä uutta vuotuiseen kirkollisveron määrään perustuvaa eläkerahastomaksua. Veron suuruudeksi esitetään 1,2 prosenttia kirkollisverosta. Lopullisen päätöksen tästäkin tekee kirkolliskokous. Talousarvioehdotuksessa on varauduttu euron eläkerahastomaksuun. Henkilöstökulut Vuoden 2013 palkankorotuksista on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja työntekijäjärjestöjen laatimassa allekirjoituspöytäkirjassa. Yleiskorotus lukien on 1,9 %, joka korottaa palkkaa vuositasolla noin 1,4 %. Talousarvioehdotukseen on laskettu 2 prosentin palkkavaraus. Kiinteistöjen ylläpitokulut Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat nousseet 2,5 % (kesäkuu 2012). Eniten nousivat käyttö- ja jätevesikustannukset, 4,5 %. Kirkon keskusrahastomaksu Keskusrahastomaksu vuonna 2012 on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverosta. Kirkolliskokous päättää marraskuussa vuoden 2013 maksusta, jonka jälkeen kirkkohallituksessa lasketaan seurakuntakohtaiset keskusrahastomaksut. Maksuprosenttiin ei suunnitella korotusta. Talousarvioehdotukseen on keskusrahastomaksu laskettu 8,2 prosentin mukaan. Muuta Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Parhaana talouden tasapainon mittarina on käytetty vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennys-

6 ten vuosikeskiarvoon. Jotta talouden tasapainoa ja vuosikatteen riittävyyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista syytä tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva laskelma. Seurakuntayhtymän talousarvioehdotukseen sisältyy kolmen vuoden päähän ulottuva laskelma. Yleiskirjeen mukaan tulee myös tarkistaa, antaako tase oikeaa tietoa edellisten vuosien ylijäämistä, rahastoista ja varauksista. Taseen vastaavaa puolen rahojen ja pankkisaamisten sekä muun helposti rahaksi muutettavan omaisuuden raha-arvon tulee olla enemmän kuin vastattavaa puolella olevien oman pääoman, yleiskatteisten rahastojen, ylijäämien ja varausten yhteismäärä. Seurakuntayhtymän taseessa rahojen ja pankkisaamisten sekä rahoitusarvopaperien yhteismäärä on ,51 euroa mutta vastattavaa puolen kyseeseen tulevien erien yhteismäärä ,79 euroa eli ,28 euroa enemmän. Yleiskirjeen mukaan tulee ryhtyä toimiin epäsuhdan korjaamiseksi. Lisäksi yleiskirjeessä todetaan, että niissä seurakunnissa, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2013 tai joissa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on laadittava talouden tasapainotuksen suunnitelma, joka yltää vähintään kolmen vuoden päähän. Jos vuosikate on negatiivinen tai taseeseen on kertynyt alijäämää, seurakunta on taloudellisessa kriisissä ja talouden tasapainotustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi. Yleiskirjeessä kehotetaan seurakunnan johtoa käymään avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa keinoista saada talous tasapainoon. Seurakuntayhtymässä vuosien 2008 ja 2011 tilinpäätökset päätyivät negatiiviseen vuosikatteeseen ja myös vuoden 2012 virallinen talousarvio sekä vuoden 2013 talousarvioehdotus osoittavat negatiivista vuosikatetta. Talouden tasapainotustoimenpiteisiin tulee näin ollen välittömästi tarttua. Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 14/2012 tiedoksi ja lähettää sen taloustoimistoon ja kiinteistötoimistoon huomioitavaksi tarpeellisilta osin. Ilmoitus taloustoimistolle ja kiinteistötoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 403 KEITTÄJÄ ANNA PÄIVÄRINNAN TEHTÄVÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAATIVOITUMINEN

7 Heinänokan leirikeskuksen hoitaja Samuli Kallio palaa virkavapaalta työhön osa-aikaisesti 60 prosentin työajalla, eli työaika on 23 tuntia viikossa välisenä aikana. Keittäjä Anna Päivärinta on suostumuksensa mukaisesti ottanut hoitaakseen osan kurssikeskuksen hoitajan tehtävistä oman työnsä ohella. Päivärinnalle siirtyviä töitä ovat mm. - siivouksien organisointi ja valvonta - leirivarauksien vahvistukset ja leirien laskutuksien hoito ja käsittely eteenpäin laskuttajalle (eli Lyyti-ohjelman käyttö kokonaisuudessaan) - ruokalistojen tekeminen - elokuun tilastojen kirjaaminen - NMKY:n kesän laskutukset (yhdessä Samuli Kallion kanssa) - työvuorolistojen tekemisissä avustaminen tarvittaessa. Ehdot tehtävän määräaikaiselle vaativoitumiselle ovat seuraavat: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen - korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalla työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta. Palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että keittäjä Anna Päivärinnalle maksetaan tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta 15 % kurssikeskuksen hoitajan viran peruspalkasta 502/20 hänen hoitaessaan osan kurssikeskuksen hoitajan tehtävistä välisenä aikana. Kirkkoneuvosto päättää, että Heinänokan leirikeskuksen keittäjälle Anna Päivärinnalle maksetaan tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta 15 % kurssikeskuksen hoitajan viran peruspalkasta 502/20 hänen hoitaessaan osan kurssikeskuksen hoitajan tehtävistä välisenä aikana. Ilmoitus Samuli Kalliolle, Anna Päivärinnalle, Marja Ruusulle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 404 TOIMISTOSIHTEERI AULI HYNÖNEN-RINTEEN TEHTÄVIEN MÄÄRÄAIKAINEN VAATI- VOITUMINEN

8 Sielunhoitotyön toimistossa työskentelevä toimistosihteeri Auli Hynönen- Rinne on suostumuksensa mukaisesti ottanut hoidettavakseen perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanottosihteerin tehtäviä alkaen. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja on ilmoittanut, että Auli Hynönen- Rinne tekee vastaanottohaastatteluja sikäli kuin muilta töiltään ehtii. Kun ei ehdi, laittaa vastaajan. Samoin hän ilmoittaa perheelle perheneuvojien antaman ensimmäisen vastaanottoajan. Puhelin on käännetty hänelle, joten hän ottaa vastaan myös siihen tulevat soittopyynnöt ja esim. ajanperuutuksia koskevat viestit. Ehdot tehtävän määräaikaiselle vaativoitumiselle ovat seuraavat: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen - korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalla työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta. Palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että toimistosihteeri Auli Hynönen-Rinteelle maksetaan tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta 15 % perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanottosihteerin viran peruspalkasta 403/40 hänen hoitaessaan oman työnsä ohella vastaanottosihteerin tehtäviä välisenä aikana. Kirkkoneuvosto päättää, että toimistosihteeri Auli Hynönen-Rinteelle maksetaan tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta 15 % perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanottosihteerin viran peruspalkasta 403/40 hänen hoitaessaan oman työnsä ohella vastaanottosihteerin tehtäviä välisenä aikana. Ilmoitus Auli Hynönen-Rinteelle, Päivi Mäntylälle, Sari Eleniukselle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 405 VIRKAPAKETTIASIA: KANSAINVÄLISEN TYÖN TEOLOGIN VIRAN MUUTTAMINEN 100- PROSENTTISEKSI OPPILAITOSTYÖN VIRAKSI

9 Virkapakettiasiat käsitellään ennen varsinaisen talousarvion vahvistamista, jotta virkamuutoksiin liittyvät taloudelliset vaikutukset osattaisiin ottaa huomioon. Poikkeustapauksessa virkajärjestelyjä voidaan tehdä normaaliaikataulun ulkopuolella, mikäli tilanne sitä edellyttää. Kansainvälisen vastuun toimialan järjestämisestä Turun ja Kaarinan seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä pohtineen toimikunnan ehdotukset aiheuttivat siinä määrin poikkeavia lausuntoja seurakunnista, ettei kirkkoneuvostolle kokouksessaan , 392, jäänyt muuta mahdollisuutta kuin jättää toimikunnan ehdotukset raukeamaan. Kasvatusasiain johtokunta on kirkkoneuvoston päätöstä ennakoiden päättänyt kokouksessaan , 105, esittää oppilaitos- ja kansainvälisen työn teologin viran muuttamista 100 % oppilaitostyön viraksi: 105/ OPPILAITOS- JA KANSAINVÄLISEN TYÖN TEOLOGIN VIRAN MUUT- TAMINEN 100% OPPILAITOSTYÖN VIRAKSI asetti toimikunnan laatimaan helmikuun 2012 loppuun mennessä suunnitelman lähetys- ja kansainvälisen työn asemaksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ja laatimaan konkreettinen suunnitelma sen toteuttamiseksi ja organisoimiseksi. Toimikunta puheenjohtajanaan Tuomo Norvasuo, sihteerinään yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja inään diakoniajohtaja Hannu Suihkonen ja Mikaelin seurakunnan kansainvälisen työn sihteeri Saara Markkula. Toimikunta sai mietintönsä valmiiksi Toimikunnan esityksessä nykyinen kansainvälisen työn ja oppilaitostyön papin virka muutetaan 100 % oppilaitostyön papin viraksi, kansainvälisen seurakunnan asema arvioidaan uudelleen ja selvitetään, missä määrin oppilaitostyö omalla toiminnallaan tukee kansainvälisen vastuun työalan toteuttamista. Kirkkoneuvoston seurakunnilta ja johtokunnilta pyytämät lausunnot olivat keskenään niin ristiriitaisia, ettei niiden perusteella ollut mitään mahdollisuuksia konkreettisille virka- ja organisaatiojärjestelyille. Lausuntojen perusteella yhteisten työmuotojen johtaja esitti, että kirkkoneuvosto jättää mietinnön raukeamaan. Käytännössä siis palataan lähtöruutuun. Kasvatusasiain johtokunta on vuosien ajan työskennellyt kansainvälisen- ja oppilaitostyön teologin viran muuttamiseksi 100 % oppilaitostyön papin viraksi. Kaksoisviran hoitaminen on osoittautunut niin haastavaksi, että sen jatkaminen ei enää ole perusteltua. Muutoksen toteuttamista ei myöskään voi sitoa mahdollisesti tulevaisuudessa hahmottuvan kansainvälisen työn

10 kokonaisnäyn valmistumiseen. Työn menestyksellisen hoitamisen ja työntekijän jaksamisen vuoksi ratkaisu on tehtävä pikaisesti. Kasvatusasiain johtokunta esittää, että kansainvälisen- ja oppilaitostyön teologin (602) virka muutetaan alkaen 100 % oppilaitostyön papin (602) viraksi. Yhdistelmävirkaan kuulunut kansainvälisen seurakunnan huomioiminen ratkaistaan mahdollisesti myöhemmin laadittavan yhtymän kansainvälisen työn strategian yhteydessä. Kasvatusasiain johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kansainvälisen- ja oppilaitostyön teologin (602) virka muutetaan alkaen 100 % oppilaitostyön papin viraksi. Ilmoitus Hallintojohtaja (virkapaketti) Oikaisu Ei oikaisumahdollisuutta. Käsittely Sähköpostikokoukseen osallistui viisi (5) johtokunnan varsinaista tä, jotka yhtyivät esittelijän esitykseen. Esityksen mukaan. Kasvatusasiain keskus on toimittanut kahden ylioppilaskunnan tukikirjeen sekä Turun yliopiston osastopäällikkö Erkki Härkösen kannanoton: Liitteet 1 ja Yhteiskunnallisen muutoksen myötä ihmiset asemoivat itsensä enemmän muiden viiteryhmien kuin asuinpaikan mukaan. Erityisesti opiskeluiässä olevien verkostot perustuvat elämäntilanteen mukaisesti opiskelutovereihin, yhteisiin harrastuksiin tai muihin ei paikkaan sidottuihin tekijöihin. Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden laitosrakennukset sijaitsevat pääosin Tuomiokirkkoseurakunnan, Katariinanseurakunnan ja Henrikinseurakunnan alueilla. Myös ammatillisen koulutuksen tilat sijaitsevat pääosin näiden seurakuntien alueilla. Opiskelijoiden kohtaaminen seurakuntarajojen mukaisesti ei ole kuitenkaan ollut tapamme toimia, vaan seurakuntayhtymässä on ollut opiskelijaseurakuntaa varten kaksi oppilaitosteologia. Tämän lisäksi on ollut lähtien kansainvälisen- ja oppilaitostyön teologin virka. Ajatuksena on ollut, että virkaan kuuluu vastuu lähinnä Tuomiokirkkoseurakunnan piirissä kokoontuvasta kansainvälisestä seurakunnasta. Kun Porvoon sopimuksen perusteella Suomen kirkon papit voivat toimittaa anglikaanisia jumalanpalveluksia, on tämä heijastunut toiminnan suuntautumiseen. Englanninkielen vahvasta asemasta johtuen on ollut luonnollistakin, että kansainvälinen seurakunta on toiminut tällä kielellä. Toiminta on tavoittanut hyvin kansainvälisen seurakunnan aktiivisen ydin-

11 joukon. Myös vapaaehtoistoiminta on ollut vilkasta. Anglosaksisen maailman ulkopuolelta Turkuun muuttaneiden piirissä kansainvälisen seurakunnan toiminta ei ole saanut samaa vastakaikua. Näin kokonaisuuden näkökulmasta tapa vastata ulkomailta Turkuun muuttaneiden uskonnollisiin tarpeisiin ei ole ollut kattava. Seurakuntayhtymän piirissä tulisikin ratkaista kansainvälisen vastuun kokonaisuuden hoitaminen mitä pikimmin. Kontaktimme noin opiskeluikäiseen nuoreen, joiden elämäntilanteessa on tapahtunut joko uudelle paikkakunnalle muuttaminen tai vähintäänkin kotoa muuttaminen, hoidetaan 2,5 viran voimin. Yhdistevirkaa hoitavan kansainvälisen- ja oppilaitostyön teologin työajan käyttöön sisältyy haaste. Yhtäältä aktiivinen kansainvälinen seurakunta haluaa ja pystyy käyttämään hänen aikaansa hyvinkin yli 50 prosentin rajan. Kolikon kääntöpuoli on se, että kolmasosa opiskelijasta kaipaisi olennaisesti parempaa kontaktimahdollisuutta. Nykytilanteessa kahden näin erilleen vetävän vastuualueen hoitaminen on työntekijälle vaikeaa. Tilanteen selkeyttämiseksi ja suuremmassa tarpeessa olevan joukon palvelemiseksi kasvatusasiain johtokunnan esitys on kannatettava. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kasvatusasiain keskuksen kansainvälisen- ja oppilaitostyön teologin (602) virka muutetaan alkaen 100 % oppilaitosteologin viraksi. 406 (salainen) 407 (salainen) 408 (salainen) Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Asia poistettiin. Talousjohtajan asiat 409 ARTO KAARMAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Maarian seurakunnan vs. seurakuntapastori Arto Kaarma on pyytänyt oman auton käyttöoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi esitetään seurakuntayhtymän toimitaloa, Eerikinkatu 3. Kirkkoherra Katri Rinne puoltaa anomusta.

12 Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Maarian seurakunnan vs. seurakuntapastori Arto Kaarmalle hänen liikkuessaan työmatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Arto Kaarman virkapaikaksi määrätään seurakuntayhtymän toimitalo, Eerikinkatu 3. Kaarman tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Arto Kaarmalle, Katri Rinteelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 410 MONIKA HAKALAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Martinseurakunnan vs. nuorisotyönohjaaja Monika Hakala on pyytänyt oman auton käyttöoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi esitetään Martin seurakuntataloa. Kirkkoherra Tuomo Norvasuo puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Martinseurakunnan vs. nuorisotyönohjaaja Monika Hakalalle hänen liikkuessaan työmatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Monika Hakalan virkapaikaksi määrätään Martin seurakuntatalo. Hakalan tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Monika Hakalalle, Tuomo Norvasuolle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 411 TEIJA LEHTOLAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Teija Lehtola on Maarian seurakunnassa nuorisotyöntekijänä työelämävalmennuksessa Teija Lehtola on pyytänyt oman auton käyttöoikeutta työelämävalmennuksensa ajaksi. Hän asuu osoitteessa ---. Kiinteäksi työpaikaksi eli matkalaskutuksen avauspisteeksi esitetään Pallivahan seurakuntakeskusta. Kirkkoherra Katri Rinne puoltaa anomusta.

13 Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden ajalle Teija Lehtolalle, joka on Maarian seurakunnassa nuorisotyöntekijänä työelämävalmennuksessa kyseisen ajanjakson. Laskutusoikeus koskee työmatkoja seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Teija Lehtolan kiinteäksi työpaikaksi eli matkalaskutuksen avauspisteeksi määrätään Pallivahan seurakuntakeskus. Lehtolan tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Teija Lehtolalle, Katri Rinteelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 412 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA SEKÄ INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU HEI- NÄKUUN LOPPUUN MENNESSÄ Keskuskirjanpidon tiliasema ja investointien toteutumavertailu heinäkuun lopussa 2012 ovat seuraavat: Liite Keskuskirjanpidon tiliasema näyttää tässä vaiheessa ,65 euron vuosikatetta ja ,71 euron ylijäämää. 849,06 euron satunnainen tulo on Varsinais-Suomen ely-keskuksen maksama korvaus Runko Makarla yhdystien nro (Hadvalantie) parantamiseen liittyvästä maa-alueen lunastamisesta Piikkiön keskustassa sijaitsevasta Kirkkomaa nimisestä tontista. Investointien toteutumavertailu osoittaa ,53 euron ylitystä kustannuspaikalla Pallivahan seurakuntakeskuksen peruskorjaus sekä ,56 euron ylitystä kustannuspaikalla Yli-Maarian uusi seurakuntatila. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt esittää kokoontuvalle kirkkovaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä Pallivahan seurakuntakeskuksen peruskorjaukseen sekä euron lisämäärärahan myöntämistä Yli-Maarian uuden seurakuntatilan investointeihin. Rahoituslaskelman osoittama euron antolainojen lisäys on kirkkovaltuuston päätöksellä Turun NMKY:lle Harvan leirisaaren uuden majoitusrakennuksen toteuttamiseen myönnetty laina. Pitkäaikaisten lainojen lisäys euroa on Hannunniitun asuintalojen peruskorjaukseen nostettua lainaa. Laina on nyt kokonaisuudessaan nostettu. Rahavarat ovat mennessä vähentyneet ,78 euroa.

14 Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi keskuskirjanpidon tiliaseman ja investointien toteutumavertailun heinäkuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 413 VEROKERTYMÄ SYYSKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä syyskuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ ,49 % Arvio Toteutunut % 83,18 Lisätieto: Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,98 % Toteutunut % 74,70 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,27 % Toteutunut % 84,86 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä syyskuun loppuun mennessä on 1,5 % yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Kirkollisverokertymä ylittää edellisen vuoden kertymän 4,3 prosentilla mutta yhteisöverokertymä alittaa edellisen vuoden kertymän 12,0 prosentilla. Yhteenlaskettu kertymä on euroa eli euroa yli vuoden 2011 syyskuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä ylittää edellisen vuoden vastaavan kertymän eurolla. Yhteisöverokertymä alittaa edellisen vuoden kertymän eurolla. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä kuluvan vuoden heinäkuun vastaavat tiedot esitetään seuraavassa: syysk ( heinäk syysk ( heinäk kirkollis- kirkollis- yhteisö- yhteisövero vero) vero vero ) Koko maa + 5,3 % (+5,5 %) - 20,6 % (-18,5%) Espoo + 5,4 % (+5,6 %) - 15,0 % (-12,5%) Helsinki + 5,1 % (+5,3 %) - 17,9 % (-15,3%) Kuopio + 5,1 % (+5,4 %) - 18,8 % (-16,6 %) Lahti + 4,2 % (+4,4 %) - 15,8 % (-13,4 %) Oulu + 4,9 % (+5,1 %) - 28,6 % (-27,3 %)

15 Porvoo + 5,3 % (+5,5 %) - 10,9 % (-8,4 %) Salo + 1,4 % (+1,7 %) - 56,7% (-57,2 %) Tampere + 4,0 % (+4,2 %) - 26,4 % (- 25,0%) Vantaa + 5,1 % (+5,2 %) -13,4 % (-10,9 %) Turku ja Kaarina + 4,3 % (+4,4 %) - 12,0% (-9,2 %) Verrattaessa syyskuun kertymän muutosta edelliseen vuoteen nähden on kaikkien vertailuseurakuntien ja koko maan kirkollisverokertymä kasvanut. Kasvu on kuitenkin taittunut heinäkuun tilanteeseen verrattuna. Yhteisöverokertymää tarkasteltaessa on sen sijaan vertailuseurakuntien ja koko maan osalta vähennys edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ollut kiihtyvä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on kirkollisverokertymässä edelleen huono-onnisempien joukossa mutta yhteisöverokertymän osalta vielä yksi onnekkaimmista. Syyskuun lopussa 2011 oli koko vuoden kokonaiskertymästä kertynyt 82 %, yhteisöverokertymästä 73 % ja kirkollisverokertymästä 85 %. Vuoden 2012 talousarvioon merkitystä kokonaiskertymästä on mennessä kertynyt 83 %, yhteisöverokertymästä 75 % ja kirkollisverokertymäarviosta 85 %. Tämä vertailu antaa viitteitä siitä, että vuoden 2012 arvio olisi varsin kohdallaan. Kertymien huolellista seuraamista jatketaan. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä syyskuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 414 VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS Taloudellinen toimeliaisuus Suomessa on heikentynyt kuluvana vuonna. Kansainvälisen talouden epävarmuus on välittynyt Suomeen erityisesti EUalueen heikon vientikysynnän kautta. Tämä on heijastunut Suomessa tuotantoon, investointeihin ja yksityiseen kulutukseen. Tuonti on vähentynyt vientiä enemmän, mikä on ennen kaikkea merkki kotimaisen kysynnän heikkenemisestä. Vaikutukset näkyvät jo työllisyydessäkin. Helsingin Sanomat referoi SAK:n keräämiä tilastoja, jotka osoittavat kuluvan vuoden tammi-elokuun aikana irtisanottujen määrän ylittäneen koko viime vuoden irtisanottujen määrän. Vuoden 2012 lukuja synkentävät Nokian isot irtisanomiset, joiden seurauksena noin ihmistä menetti työpaikkansa. Vaikka luvuista poistaisi Nokian vaikutuksen, työttömyyden kasvu on huolestuttava. Saman lähteen mukaan kuluvan vuoden aikana yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on ollut työntekijää.

16 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman uutiskirjeen mukaan heinäkuussa 2012 koko maan työttömyysaste oli 6,9 prosenttia eli sama kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden edelleen voimistuva kasvu lienee kuitenkin vain ajan kysymys. Koko maassa oli lomautettuna heinäkuun lopussa arviolta henkilöä, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat myös lisääntyneet. Varsinais-Suomen ely-keskuksen julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan heinäkuussa 2012 Turun työttömyysaste oli 14,6 % ja Kaarinan työttömyysaste 7,3 %. Heinäkuussa 2011 Turun työttömyysaste oli ollut 14,2 % ja Kaarinan 6,7 %. Kotitalouksien ostovoimaa toisaalta lisäävät asuntolainojen korkojen aleneminen sekä palkkojen ja eläkkeiden nousu (palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2012 huhti kesäkuussa 3,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja vuoden 2012 työeläkeindeksin tarkistus korotti työeläkkeitä 3,6 prosenttia verrattuna vuoteen 2011), mutta toisaalta ostovoimaa jarruttavat työllisyyden heikkeneminen ja verotuksen kiristyminen. Verot nousevat, koska arvonlisäveroa korotetaan eikä valtionverotuksessa tehdä inflaatiotarkistuksia tuloveroasteikkojen tulorajoihin. Edelliseen viitaten vuonna 2013 kulutuksen näkymät pysyvät heikkoina. Heikentynyt suhdannekehitys tulee heijastumaan paitsi työllisyyteen myös palkansaajien nimellisansioihin. Elokuussa 2012 inflaatio oli 2,7 prosenttia ja mm. Tilastokeskus ennustaa, että kansainvälisestä hintakehityksestä ja Euroopan taloustilanteesta johtuen inflaatio on vaarassa pysyä nykyisellä melko korkealla tasolla. Valtiovarainministeriön julkaisemassa taloudellisessa katsauksessa todetaan mm, että talouden ennustettu kasvu ja päätetyt sopeutustoimet eivät riitä poistamaan julkisen talouden rahoitukseen syntynyttä kestävyysvajetta eikä kestävyysvajeen umpeen kurominen pelkästään verotusta kiristävien ja menoja leikkaavien välittömien toimien avulla ole tarkoituksenmukaista vaan välittömien sopeutustoimien ohella talouden rakenteisiin kohdistuvat uudistukset ovat välttämättömiä. Myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talouden rahoituksen kestävyysvajeen poistaminen tulee vaatimaan rakenteellisia uudistuksia. Vuoden 2008 lopussa seurakuntayhtymään kuuluvien 10 seurakunnan yhteinen määrä oli ja vuoden 2011 lopussa , jossa oli laskua 3,5 prosenttia määrä oli eli väki oli tammitoukokuussa vähentynyt 705 hengellä. Kauppalehti uutisoi laajalti kirkon talouden tilaa ja oli huomioinut aivan oikein sen seikan, että kirkko on onnistunut pitämään inään työikäisiä ihmisiä. Eronneet ovat ol-

17 leet valtaosin nuoria, mutta kun he tulevat veronmaksuikään, tulopuolella tapahtuu väistämättä hiipuminen. Kerrannaisvaikutuksena tämänhetkisestä eroamistrendistä on odotettavissa määrän supistumisen kiivastuminen kastettujen lasten vähenemisen myötä, mikä aikanaan tulee vaikuttamaan kirkollisveroa maksavan joukon vähenemiseen samalla kun väestön ikääntyminen vähentää maksavien joukkoa toisesta suunnasta. Mikäli hallituksen kuntauudistusta koskevat hankkeet käyvät toteen ja seurakuntayhtymään sen myötä kohdistuu taloudellisia rasitteita mm. kiinteistökannan muodossa, tullaan todennäköisesti käymään vakavia keskusteluja siitä, onko mahdollista pysyttää kirkollisveroprosentti yhdessä prosentissa. Niin kauan kuin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä pysyy nykyisessä kokoonpanossaan, ei kuitenkaan veron kiristämiseen ole syytä mennä. Eroamista harkitseville kirkollisveroprosentin nostaminen saattaisi olla lopullinen sysäys toteuttaa aie. Jäsenyytensä säilyttävien taloudellisen taakan nostaminen taas olisi väärä viesti niin kauan kun ei ole selvitetty kaikkia mahdollisuuksia seurakuntayhtymän talouden tervehdyttämiseen sekä toiminnan tehostamisen että rakenteiden uudistamisen kautta. Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen asiakirjoja on kuusi ja kansilehden väri on vedensininen. Sivumäärältään suurin asiakirja on ehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa, joka on numeroitu ykköseksi. Liite Kirkkoneuvoston antamien talousarvio-ohjeiden mukaan vuoden 2013 talousarvion laadinnan lähtökohtana oli, että jokaisen yksikön tuli vähentää nettomenojaan harkitusti 1,5 %. Koska yksikköjen kulurakenteet vaihtelevat ja eräissä yksiköissä on lähes kokonaan vain henkilöstömenoja, ei kategorista juustohöyläohjeistusta voitu antaa, vaan yksiköissä tuli vähennysten suuntaaminen harkita yksilöidysti ja paneutua erityisesti harkinnanvaraisten kulujen tarpeellisuuden puntaroimiseen. Käyttötalouden toimintatuottojen ja toimintakulujen yhteenveto esitetään sivulla 153. Talousarvioehdotuksessa toimintatuotot nousevat yhteensä 7,5 prosenttia ja toimintakulut laskevat yhteensä 0,1 prosenttia. Toimintakatteeksi muodostuu ehdotuksessa euroa. Vuoden 2012 virallisen talousarvion toimintakate on euroa, mikä on 2,4 prosenttia suurempi. Toimintakatteen jälkeisten erien yhteenveto esitetään sivulla 158. Erät muodostuvat lainojen koroista ja poistoista ja ne ovat yhteensä euroa. Rahoitustoimi esitetään sivuilla Rahoitustoimen ylijäämäksi muodostuu euroa.

18 Talousarvioehdotuksen yhteenvetosivut ovat sivuilla Vuosikatteeseen lasketaan yhteen toimintakate sekä verotulot, verotuskulut, keskusrahastomaksut, rahoitustuotot ja rahoituskulut. Laskutoimitus osoittaa vuosikatteen olevan euroa alijäämäinen. Alijäämäinen vuosikate tarkoittaa, ettei edes juoksevia menoja pystytä kattamaan vaan joudutaan syömään aikaisempina vuosina kertyneitä säästöjä. Poistot ovat euroa ja tilikauden alijäämäksi talousarvioehdotuksessa muodostuu euroa. Terveessä taloudessa vuosikatteen pitäisi kattaa poistot. Näin ei siis valitettavasti ole nyt käsiteltävässä vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa kuten ei kuluvan vuoden virallisessa talousarviossakaan. Myös vuosien 2008 ja 2011 tilinpäätökset päätyivät negatiiviseen vuosikatteeseen. Rahoituslaskelma esitetään sivuilla Ehdotukseen sisältyy euron suuruisen lainan nostaminen Varissuon asuintalojen parvekekorjausten loppuunsaattamista varten. Rahoituslaskelma osoittaa, että talousarvioehdotus johtaa kassavarojen vähenemiseen eurolla. Kirkollisvero- ja yhteisöverokertymästä on tätä kirjoitettaessa olemassa elokuun lopun tieto. Yhteisöverokertymä oli tuolloin 10,4 % alle ja kirkollisverokertymä 4,5 % yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Kokonaiskertymä oli 2 % yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Talousarvioehdotuksessa kirkollisveron tuotoksi vuonna 2013 esitetään 26,5 miljoonaa euroa, missä on lisäystä 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen. Sivulla 16 esitetään laskelma, jonka perusteella arvioon on päädytty. Yhteisöveron jako-osuuden viimeaikainen määräytymishistoria on seuraava: kirkon osuus yhteisöveron tuotosta nostettiin 1,75 prosentista 2,55 prosenttiin vuosiksi joulukuussa 2011 eduskunta päätti muuttaa verontilityslakia siten, että jako-osuus seurakunnille on 1,86 % (tämä on niin sanottu pysyvä jako-osuus) vuodeksi 2012 on voimassa tilapäinen korotus 0,4 prosenttiyksikköä ja vielä 0,04 prosenttiyksikön korotus raamisopimuksen kertaerän korvaamisesta eli vuoden 2012 jako-osuus on 2,30 % yleisradioverolain säätämisen yhteydessä seurakuntien pysyvää jako-osuutta tullaan alentamaan 0,01 prosenttiyksiköllä 1,85 prosentiksi lukien hallituksen vuoden 2013 talousarvioesityksen selvitysosassa esitetään, että seurakuntien yhteisöveron jako-osuutta korotettaisiin tilapäisesti 0,4 prosenttiyksikköä vielä vuosina vuosina seurakuntien jako-osuus on siis 2,25 %

19 Talousarvioehdotuksessa esitetään yhteisöveron tuotoksi 3,6 miljoonaa euroa, missä on vähennystä edelliseen vuoteen 20,4 prosenttia. Sivuilla esitetään laskelma, jonka perusteella arvioon on päädytty. Yhteenlasketun kirkollisvero- ja yhteisöverokertymän vähennykseksi arvioidaan 2,6 prosenttia. Käytännössä kaikki pääluokat kokonaisuuksina saavuttivat talousarvion laadintaohjeissa esille tuodun nettomenojen vähennystavoitteen. Ainoastaan hautaustoimen pääluokka jäi tavoitteesta hivenen. Kirkkohallituksen yleiskirjeen 13/2012 mukaan tulee alkaen hautaustoimen pääluokasta siirtää hautaan siunaamisessa käytettävät rakennukset ja niiden kustannukset kiinteistötoimen pääluokkaan, joten kiinteistöjohtaja esittää talousarvioperusteluissaan sivulla 15, että vuoden 2013 talousarvion koko kiinteistötoimen sitovuustaso olisi hautaustoimen pääluokka ja kiinteistötoimen pääluokka yhteensä, koska kustannusten jakamista näin nopealla aikataululla talousarvioehdotukseen sisällytettäväksi ei ole mahdollista toteuttaa. Näin ollen hautaustoimen vähäinen poikkeama menettää merkityksensä euron alijäämäiseen vuosikatteeseen päätyminen johtui pääasiassa seuraavista syistä: verokertymän vähennys euroa eli 2,6 prosenttia sivulla 15 lähemmin selostettu euron ylimääräinen eläkerahastomaksu Ilman edellä mainittuja eriä talousarvioehdotuksen käyttötalousosaan sisältyvät nettomenojen säästöt olisivat juuri ja juuri riittäneet vuosikatteen puristamiseen nollaan euroon. Pitkällä tähtäyksellä tämäkään ei olisi riittänyt talouden tervehdyttämiseksi, vaan toiminnan tehostaminen ja rakenteiden uudistaminen osoittautuu välttämättömäksi. Toisena liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosa, joka on seuraava: Liite Investointisuunnitelma on yksityiskohtaisesti perusteltu liitteessä nro 2 alkaen sivulta 3. Kolmantena liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät toimintasuunnitelmat ja laskelmat. Se on seuraava: Liite Neljäntenä liitteenä on henkilökuntaliite. Se on seuraava: Liite

20 Henkilökuntaliite on virkojen ja toimien osalta laadittu tilanteen mukaan. Mahdollisesti suoritettavia virka- tai toimijärjestelyjä ole pyritty henkilökuntaliitteeseen ennakoimaan. Henkilökuntaliite päivitetään sen jälkeen kun virkapaketti on käsitelty kirkkovaltuustossa. Virkapaketista aiheutuvat määrärahamuutokset tehdään myös talousarvioehdotuksen käyttötalous- tuloslaskelma ja rahoitusosaan. Viidentenä liitteenä on hautainhoitorahaston talousarvioehdotus, joka on seuraava: Liite Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus päätyy ylijäämäiseen tulokseen, joka on euroa Kuudentena liitteenä on Piikkiön hautainhoitorahaston talousarvioehdotus, joka on seuraava: Liite Piikkiön hautainhoitorahasto on suoritustilassa ja rahaston tulevaisuudesta tulee vielä tämän vuoden aikana laatia suunnitelma. Hallintovirastossa on jo tehty pohjatyötä tilanteen ratkaisemiseksi. Kirkkovaltuuston talousarviokokous on Kirkkoneuvosto on varautunut talousarvion toiseen lukemiseen Talousarviosta annettavien lausuntojen tulisi olla esittelijällä viimeistään tiistaina , koska on se johtoryhmä, jossa lausunnot käsitellään. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarvioehdotukset liitteiden mukaisesti. Käyttötalouden ja investointien ehdotuksista päätetään pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tulee olla talousjohtajalla viimeistään tiistaina virka-aikana. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Kirkkoneuvoston Maria Puhakka Marika Lahden kannattamana esitti kirkkoneuvoston opintomatkaan varattuun euron poistamista. Suoritetussa äänestyksessä Puhakan esitys hyväksyttiin äänin 8-1. Juha Nappu kannatti pohjaesitystä ja Heimo Rinne äänesti tyhjää. Kokouksessa talousjohtajan esityksestä johtoryhmän talousarvioehdotukseen tehtyjen muutosten yhteenveto on seuraava: Liite

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16. Asia Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus 4

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16. Asia Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus 4 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16 Aika 30.08.2016 klo 17:00 Paikka Juhlasali, Eerikinkatu 3 A, 2.krs, Turku Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.9.2014 klo 16.00 19.55. Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: 29.10.2009 kello 18.00 Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Himala Milja Kankare Seija Koskinen Rauli

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015 AIKA Tiistai 11.8.2015 klo 18 21.25 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto ASIALISTA: pykälät 21-30 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjantarkastajat 4. Työjärjestyksen hyväksyminen 5. Lumijoen seurakunnan tuloveroprosentti 2016 6. Maksut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Kirkkoneuvosto 6/

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Kirkkoneuvosto 6/ Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai 25.8.2015 klo 16.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KN 87 KOKOUKSEN AVAAMINEN...

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ 1 (5) n kokous Aika maanantai klo 19-20.16 Paikka seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja Ahonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto 22.9.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 22. päivänä syyskuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Hannu Härö. Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää eron anomuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Hannu Härö. Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää eron anomuksen mukaisesti. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.4.2013 klo 16.30 Sivu 1 62 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 63 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja 13 Aika Tiistaina 24.10.2017 klo 18.00 19.10 Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Koiso-Kanttila

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 19. Kokouksen avaus 20. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 22. Ääntenlaskijoiden valinta 23.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 4/2014 PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Sivu 1/5

AURAN SEURAKUNTA 4/2014 PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Sivu 1/5 Kirkkovaltuusto Sivu 1/5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Laaksonen Marja, pj. Vilén Ari, vpj. Isotalo Timo Lindholm Minna Numminen

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 20.10.2015 klo 17.00 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari Seija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkovaltuusto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aika 13.12.2016 kello 18.30 19.05 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Hakala Pentti Ilmarinen Liisa Kiukkonen Sirpa Kivistö Jukka Kostamo Pirkko Kuvamo Pirkko Lehtonen Riitta

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Talousarvio 2016 ja toimintasuunnitelma Kirkkovaltuustolle tiedoksi saatettava asia

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Talousarvio 2016 ja toimintasuunnitelma Kirkkovaltuustolle tiedoksi saatettava asia KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 26. päivänä marraskuuta 2015 seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 17.30 kahvilla. Kokous alkaa klo 18.00. Esteet pyydetään

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 40 Kirkkoneuvosto 4/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 40 Kirkkoneuvosto 4/ 40 33 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 13.9.2017 33 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.5.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17.5.2017 klo 18.00-19.30 Paikka Suikkilan seurakuntakoti 50 KOKOUKSEN AVAUS Läsnä Lehikoinen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen VIRTAIN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU KIRKKOVALTUUSTO 1.11.2016 KOKOUSAIKA 14.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali Mikäli ette pääse kokoukseen pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (7)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (7) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ 1 (7) 13.11. n kokous Aika Maanatai 13.11. klo 19.00 20.29 Paikka Seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika tiistai 5.9.2017 klo 18.00-20.20 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 AIKA Tiistaina 27. lokakuuta 2015 klo 14 16.55 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha,

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot