TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti Marika Nurmio Merja Puhakka Maria Saarela Pekka Sandberg Siv Salminen Päivi vara Kanervavuori Mirjo vara Saksa Kirsti Hermonen Merja Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Paasio Pertti Suominen Ari Huovinen Pentti kv:n pj Hirvonen Martti Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo

2 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka 2. kerroksen kokoussali, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti Marika Nurmio Merja Puhakka Maria Saarela Pekka Sandberg Siv Salminen Päivi vara Kanervavuori Pirjo vara poistui klo 9.40 :n 414 aikana. Huovinen Pentti kv:n pj Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo saapui klo 8.30 :n 414 aikana. tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Paasio Pertti Suominen Ari Saksa Kirsti kv:n vpj Hermonen Merja Norvasuo Tuomo 396 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 398 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 399 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 400 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Siv Sandberg ja Maria Puhakka. 401 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt myöntää kirkkojärjestyksen 6 luvun 6 :n 1 momentin nojalla kanttori, dir.cant. Pekka Elolle eron Turun Martinseurakunnan muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävästä kanttorin (III) virasta lukien eläkkeelle siirtymistä varten. tuomiokapituli on päättänyt myöntää pastori Saara Palmuselle virkavapautta Maarian seurakunnan vs.kappalaisen (III) virasta ajalle tuomiokapituli on päättänyt Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin suostumuksella kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori, FM Arto Kaarman suostu-

4 muksensa mukaisesti Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (VI) viransijaiseksi ajaksi Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Porvoon tuomiokapitulin päätös tuomiokapituli on päättänyt myöntää Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntapastori Malena Björkgrenille virkavapautta ajalle Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvoston ilmoitus Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on Piikkiön seurakunnan pyynnöstä tehnyt päätöksen Piikkiön seurakunnan kanttorin viran haettavaksi julistamatta jättämisestä ajalla seurakuntaneuvoston esittämin perustein. Tiina Ilonen hoitaa Piikkiön seurakunnan kanttorin virkaa , jona aikana valmistellaan kanttorin viran vakituista täyttämistä määräaikaisuuden jälkeen. 4. Pöytäkirjoja - kuvataidetoimikunnan pöytäkirja 1/ kiinteistölautakunnan pöytäkirja 6/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Hallintojohtajan asiat 402 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 14 / 2012 Yleiskirjeen aiheena on vuoden 2013 talousarvion valmistelu. Talouden nykytila Yleiskirjeen mukaan seurakuntien talous parani vuonna 2011 tilinpäätöstietojen perusteella edellisvuodesta. Henkilöstökustannukset kasvoivat 0,7 % ja yhteenlasketut käyttötalouden kustannukset 0,6 %. Vaikka vuosikate kasvoi, ei talous ole tasapainossa. Vuosikatteella kyettiin kattamaan vain 54 % investoinneista ja lainanlyhennyksistä. Kirkollisverotilitysten lievä kasvu

5 on jatkunut ennusteesta poiketen. Vuoden 2012 kirkollisverotilitykset elokuun loppuun mennessä ovat 5,6 % suuremmat kuin vuotta aikaisemmin. Yhteisöverotilityksiin on tullut odotettu vähenemä. Yhteisöveron jakoosuuden tilapäinen korotus seurakunnille puolittui vuonna 2012 ja tämän seurauksena jako-osuus pieneni 2,55 %:iin. Talouden kasvu ennustetaan edelleen vuonna 2013 olevan vähäistä, ennusteiden keskiarvo on +1,5 %. Kirkollisverokertymän ja yhteisöverotilityksen kehitystä on selostettu talousjohtajan listalla talousarvion esittelytekstissä. Eläkemaksut Eläkerahastoa kartuttavista maksuista tullaan esittämään kirkolliskokoukselle, että palkkaperusteinen eläkemaksu pysyy nykyisessä 28 prosentissa. Eläkemaksuihin tulee vuoden 2013 alusta muutos, kun aletaan periä uutta vuotuiseen kirkollisveron määrään perustuvaa eläkerahastomaksua. Veron suuruudeksi esitetään 1,2 prosenttia kirkollisverosta. Lopullisen päätöksen tästäkin tekee kirkolliskokous. Talousarvioehdotuksessa on varauduttu euron eläkerahastomaksuun. Henkilöstökulut Vuoden 2013 palkankorotuksista on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja työntekijäjärjestöjen laatimassa allekirjoituspöytäkirjassa. Yleiskorotus lukien on 1,9 %, joka korottaa palkkaa vuositasolla noin 1,4 %. Talousarvioehdotukseen on laskettu 2 prosentin palkkavaraus. Kiinteistöjen ylläpitokulut Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat nousseet 2,5 % (kesäkuu 2012). Eniten nousivat käyttö- ja jätevesikustannukset, 4,5 %. Kirkon keskusrahastomaksu Keskusrahastomaksu vuonna 2012 on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverosta. Kirkolliskokous päättää marraskuussa vuoden 2013 maksusta, jonka jälkeen kirkkohallituksessa lasketaan seurakuntakohtaiset keskusrahastomaksut. Maksuprosenttiin ei suunnitella korotusta. Talousarvioehdotukseen on keskusrahastomaksu laskettu 8,2 prosentin mukaan. Muuta Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Parhaana talouden tasapainon mittarina on käytetty vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennys-

6 ten vuosikeskiarvoon. Jotta talouden tasapainoa ja vuosikatteen riittävyyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista syytä tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva laskelma. Seurakuntayhtymän talousarvioehdotukseen sisältyy kolmen vuoden päähän ulottuva laskelma. Yleiskirjeen mukaan tulee myös tarkistaa, antaako tase oikeaa tietoa edellisten vuosien ylijäämistä, rahastoista ja varauksista. Taseen vastaavaa puolen rahojen ja pankkisaamisten sekä muun helposti rahaksi muutettavan omaisuuden raha-arvon tulee olla enemmän kuin vastattavaa puolella olevien oman pääoman, yleiskatteisten rahastojen, ylijäämien ja varausten yhteismäärä. Seurakuntayhtymän taseessa rahojen ja pankkisaamisten sekä rahoitusarvopaperien yhteismäärä on ,51 euroa mutta vastattavaa puolen kyseeseen tulevien erien yhteismäärä ,79 euroa eli ,28 euroa enemmän. Yleiskirjeen mukaan tulee ryhtyä toimiin epäsuhdan korjaamiseksi. Lisäksi yleiskirjeessä todetaan, että niissä seurakunnissa, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2013 tai joissa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on laadittava talouden tasapainotuksen suunnitelma, joka yltää vähintään kolmen vuoden päähän. Jos vuosikate on negatiivinen tai taseeseen on kertynyt alijäämää, seurakunta on taloudellisessa kriisissä ja talouden tasapainotustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi. Yleiskirjeessä kehotetaan seurakunnan johtoa käymään avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa keinoista saada talous tasapainoon. Seurakuntayhtymässä vuosien 2008 ja 2011 tilinpäätökset päätyivät negatiiviseen vuosikatteeseen ja myös vuoden 2012 virallinen talousarvio sekä vuoden 2013 talousarvioehdotus osoittavat negatiivista vuosikatetta. Talouden tasapainotustoimenpiteisiin tulee näin ollen välittömästi tarttua. Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 14/2012 tiedoksi ja lähettää sen taloustoimistoon ja kiinteistötoimistoon huomioitavaksi tarpeellisilta osin. Ilmoitus taloustoimistolle ja kiinteistötoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 403 KEITTÄJÄ ANNA PÄIVÄRINNAN TEHTÄVÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAATIVOITUMINEN

7 Heinänokan leirikeskuksen hoitaja Samuli Kallio palaa virkavapaalta työhön osa-aikaisesti 60 prosentin työajalla, eli työaika on 23 tuntia viikossa välisenä aikana. Keittäjä Anna Päivärinta on suostumuksensa mukaisesti ottanut hoitaakseen osan kurssikeskuksen hoitajan tehtävistä oman työnsä ohella. Päivärinnalle siirtyviä töitä ovat mm. - siivouksien organisointi ja valvonta - leirivarauksien vahvistukset ja leirien laskutuksien hoito ja käsittely eteenpäin laskuttajalle (eli Lyyti-ohjelman käyttö kokonaisuudessaan) - ruokalistojen tekeminen - elokuun tilastojen kirjaaminen - NMKY:n kesän laskutukset (yhdessä Samuli Kallion kanssa) - työvuorolistojen tekemisissä avustaminen tarvittaessa. Ehdot tehtävän määräaikaiselle vaativoitumiselle ovat seuraavat: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen - korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalla työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta. Palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että keittäjä Anna Päivärinnalle maksetaan tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta 15 % kurssikeskuksen hoitajan viran peruspalkasta 502/20 hänen hoitaessaan osan kurssikeskuksen hoitajan tehtävistä välisenä aikana. Kirkkoneuvosto päättää, että Heinänokan leirikeskuksen keittäjälle Anna Päivärinnalle maksetaan tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta 15 % kurssikeskuksen hoitajan viran peruspalkasta 502/20 hänen hoitaessaan osan kurssikeskuksen hoitajan tehtävistä välisenä aikana. Ilmoitus Samuli Kalliolle, Anna Päivärinnalle, Marja Ruusulle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 404 TOIMISTOSIHTEERI AULI HYNÖNEN-RINTEEN TEHTÄVIEN MÄÄRÄAIKAINEN VAATI- VOITUMINEN

8 Sielunhoitotyön toimistossa työskentelevä toimistosihteeri Auli Hynönen- Rinne on suostumuksensa mukaisesti ottanut hoidettavakseen perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanottosihteerin tehtäviä alkaen. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja on ilmoittanut, että Auli Hynönen- Rinne tekee vastaanottohaastatteluja sikäli kuin muilta töiltään ehtii. Kun ei ehdi, laittaa vastaajan. Samoin hän ilmoittaa perheelle perheneuvojien antaman ensimmäisen vastaanottoajan. Puhelin on käännetty hänelle, joten hän ottaa vastaan myös siihen tulevat soittopyynnöt ja esim. ajanperuutuksia koskevat viestit. Ehdot tehtävän määräaikaiselle vaativoitumiselle ovat seuraavat: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen - korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalla työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta. Palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että toimistosihteeri Auli Hynönen-Rinteelle maksetaan tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta 15 % perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanottosihteerin viran peruspalkasta 403/40 hänen hoitaessaan oman työnsä ohella vastaanottosihteerin tehtäviä välisenä aikana. Kirkkoneuvosto päättää, että toimistosihteeri Auli Hynönen-Rinteelle maksetaan tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta 15 % perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanottosihteerin viran peruspalkasta 403/40 hänen hoitaessaan oman työnsä ohella vastaanottosihteerin tehtäviä välisenä aikana. Ilmoitus Auli Hynönen-Rinteelle, Päivi Mäntylälle, Sari Eleniukselle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 405 VIRKAPAKETTIASIA: KANSAINVÄLISEN TYÖN TEOLOGIN VIRAN MUUTTAMINEN 100- PROSENTTISEKSI OPPILAITOSTYÖN VIRAKSI

9 Virkapakettiasiat käsitellään ennen varsinaisen talousarvion vahvistamista, jotta virkamuutoksiin liittyvät taloudelliset vaikutukset osattaisiin ottaa huomioon. Poikkeustapauksessa virkajärjestelyjä voidaan tehdä normaaliaikataulun ulkopuolella, mikäli tilanne sitä edellyttää. Kansainvälisen vastuun toimialan järjestämisestä Turun ja Kaarinan seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä pohtineen toimikunnan ehdotukset aiheuttivat siinä määrin poikkeavia lausuntoja seurakunnista, ettei kirkkoneuvostolle kokouksessaan , 392, jäänyt muuta mahdollisuutta kuin jättää toimikunnan ehdotukset raukeamaan. Kasvatusasiain johtokunta on kirkkoneuvoston päätöstä ennakoiden päättänyt kokouksessaan , 105, esittää oppilaitos- ja kansainvälisen työn teologin viran muuttamista 100 % oppilaitostyön viraksi: 105/ OPPILAITOS- JA KANSAINVÄLISEN TYÖN TEOLOGIN VIRAN MUUT- TAMINEN 100% OPPILAITOSTYÖN VIRAKSI asetti toimikunnan laatimaan helmikuun 2012 loppuun mennessä suunnitelman lähetys- ja kansainvälisen työn asemaksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ja laatimaan konkreettinen suunnitelma sen toteuttamiseksi ja organisoimiseksi. Toimikunta puheenjohtajanaan Tuomo Norvasuo, sihteerinään yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja inään diakoniajohtaja Hannu Suihkonen ja Mikaelin seurakunnan kansainvälisen työn sihteeri Saara Markkula. Toimikunta sai mietintönsä valmiiksi Toimikunnan esityksessä nykyinen kansainvälisen työn ja oppilaitostyön papin virka muutetaan 100 % oppilaitostyön papin viraksi, kansainvälisen seurakunnan asema arvioidaan uudelleen ja selvitetään, missä määrin oppilaitostyö omalla toiminnallaan tukee kansainvälisen vastuun työalan toteuttamista. Kirkkoneuvoston seurakunnilta ja johtokunnilta pyytämät lausunnot olivat keskenään niin ristiriitaisia, ettei niiden perusteella ollut mitään mahdollisuuksia konkreettisille virka- ja organisaatiojärjestelyille. Lausuntojen perusteella yhteisten työmuotojen johtaja esitti, että kirkkoneuvosto jättää mietinnön raukeamaan. Käytännössä siis palataan lähtöruutuun. Kasvatusasiain johtokunta on vuosien ajan työskennellyt kansainvälisen- ja oppilaitostyön teologin viran muuttamiseksi 100 % oppilaitostyön papin viraksi. Kaksoisviran hoitaminen on osoittautunut niin haastavaksi, että sen jatkaminen ei enää ole perusteltua. Muutoksen toteuttamista ei myöskään voi sitoa mahdollisesti tulevaisuudessa hahmottuvan kansainvälisen työn

10 kokonaisnäyn valmistumiseen. Työn menestyksellisen hoitamisen ja työntekijän jaksamisen vuoksi ratkaisu on tehtävä pikaisesti. Kasvatusasiain johtokunta esittää, että kansainvälisen- ja oppilaitostyön teologin (602) virka muutetaan alkaen 100 % oppilaitostyön papin (602) viraksi. Yhdistelmävirkaan kuulunut kansainvälisen seurakunnan huomioiminen ratkaistaan mahdollisesti myöhemmin laadittavan yhtymän kansainvälisen työn strategian yhteydessä. Kasvatusasiain johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kansainvälisen- ja oppilaitostyön teologin (602) virka muutetaan alkaen 100 % oppilaitostyön papin viraksi. Ilmoitus Hallintojohtaja (virkapaketti) Oikaisu Ei oikaisumahdollisuutta. Käsittely Sähköpostikokoukseen osallistui viisi (5) johtokunnan varsinaista tä, jotka yhtyivät esittelijän esitykseen. Esityksen mukaan. Kasvatusasiain keskus on toimittanut kahden ylioppilaskunnan tukikirjeen sekä Turun yliopiston osastopäällikkö Erkki Härkösen kannanoton: Liitteet 1 ja Yhteiskunnallisen muutoksen myötä ihmiset asemoivat itsensä enemmän muiden viiteryhmien kuin asuinpaikan mukaan. Erityisesti opiskeluiässä olevien verkostot perustuvat elämäntilanteen mukaisesti opiskelutovereihin, yhteisiin harrastuksiin tai muihin ei paikkaan sidottuihin tekijöihin. Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden laitosrakennukset sijaitsevat pääosin Tuomiokirkkoseurakunnan, Katariinanseurakunnan ja Henrikinseurakunnan alueilla. Myös ammatillisen koulutuksen tilat sijaitsevat pääosin näiden seurakuntien alueilla. Opiskelijoiden kohtaaminen seurakuntarajojen mukaisesti ei ole kuitenkaan ollut tapamme toimia, vaan seurakuntayhtymässä on ollut opiskelijaseurakuntaa varten kaksi oppilaitosteologia. Tämän lisäksi on ollut lähtien kansainvälisen- ja oppilaitostyön teologin virka. Ajatuksena on ollut, että virkaan kuuluu vastuu lähinnä Tuomiokirkkoseurakunnan piirissä kokoontuvasta kansainvälisestä seurakunnasta. Kun Porvoon sopimuksen perusteella Suomen kirkon papit voivat toimittaa anglikaanisia jumalanpalveluksia, on tämä heijastunut toiminnan suuntautumiseen. Englanninkielen vahvasta asemasta johtuen on ollut luonnollistakin, että kansainvälinen seurakunta on toiminut tällä kielellä. Toiminta on tavoittanut hyvin kansainvälisen seurakunnan aktiivisen ydin-

11 joukon. Myös vapaaehtoistoiminta on ollut vilkasta. Anglosaksisen maailman ulkopuolelta Turkuun muuttaneiden piirissä kansainvälisen seurakunnan toiminta ei ole saanut samaa vastakaikua. Näin kokonaisuuden näkökulmasta tapa vastata ulkomailta Turkuun muuttaneiden uskonnollisiin tarpeisiin ei ole ollut kattava. Seurakuntayhtymän piirissä tulisikin ratkaista kansainvälisen vastuun kokonaisuuden hoitaminen mitä pikimmin. Kontaktimme noin opiskeluikäiseen nuoreen, joiden elämäntilanteessa on tapahtunut joko uudelle paikkakunnalle muuttaminen tai vähintäänkin kotoa muuttaminen, hoidetaan 2,5 viran voimin. Yhdistevirkaa hoitavan kansainvälisen- ja oppilaitostyön teologin työajan käyttöön sisältyy haaste. Yhtäältä aktiivinen kansainvälinen seurakunta haluaa ja pystyy käyttämään hänen aikaansa hyvinkin yli 50 prosentin rajan. Kolikon kääntöpuoli on se, että kolmasosa opiskelijasta kaipaisi olennaisesti parempaa kontaktimahdollisuutta. Nykytilanteessa kahden näin erilleen vetävän vastuualueen hoitaminen on työntekijälle vaikeaa. Tilanteen selkeyttämiseksi ja suuremmassa tarpeessa olevan joukon palvelemiseksi kasvatusasiain johtokunnan esitys on kannatettava. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kasvatusasiain keskuksen kansainvälisen- ja oppilaitostyön teologin (602) virka muutetaan alkaen 100 % oppilaitosteologin viraksi. 406 (salainen) 407 (salainen) 408 (salainen) Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Asia poistettiin. Talousjohtajan asiat 409 ARTO KAARMAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Maarian seurakunnan vs. seurakuntapastori Arto Kaarma on pyytänyt oman auton käyttöoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi esitetään seurakuntayhtymän toimitaloa, Eerikinkatu 3. Kirkkoherra Katri Rinne puoltaa anomusta.

12 Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Maarian seurakunnan vs. seurakuntapastori Arto Kaarmalle hänen liikkuessaan työmatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Arto Kaarman virkapaikaksi määrätään seurakuntayhtymän toimitalo, Eerikinkatu 3. Kaarman tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Arto Kaarmalle, Katri Rinteelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 410 MONIKA HAKALAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Martinseurakunnan vs. nuorisotyönohjaaja Monika Hakala on pyytänyt oman auton käyttöoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi esitetään Martin seurakuntataloa. Kirkkoherra Tuomo Norvasuo puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Martinseurakunnan vs. nuorisotyönohjaaja Monika Hakalalle hänen liikkuessaan työmatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Monika Hakalan virkapaikaksi määrätään Martin seurakuntatalo. Hakalan tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Monika Hakalalle, Tuomo Norvasuolle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 411 TEIJA LEHTOLAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Teija Lehtola on Maarian seurakunnassa nuorisotyöntekijänä työelämävalmennuksessa Teija Lehtola on pyytänyt oman auton käyttöoikeutta työelämävalmennuksensa ajaksi. Hän asuu osoitteessa ---. Kiinteäksi työpaikaksi eli matkalaskutuksen avauspisteeksi esitetään Pallivahan seurakuntakeskusta. Kirkkoherra Katri Rinne puoltaa anomusta.

13 Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden ajalle Teija Lehtolalle, joka on Maarian seurakunnassa nuorisotyöntekijänä työelämävalmennuksessa kyseisen ajanjakson. Laskutusoikeus koskee työmatkoja seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Teija Lehtolan kiinteäksi työpaikaksi eli matkalaskutuksen avauspisteeksi määrätään Pallivahan seurakuntakeskus. Lehtolan tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Teija Lehtolalle, Katri Rinteelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 412 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA SEKÄ INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU HEI- NÄKUUN LOPPUUN MENNESSÄ Keskuskirjanpidon tiliasema ja investointien toteutumavertailu heinäkuun lopussa 2012 ovat seuraavat: Liite Keskuskirjanpidon tiliasema näyttää tässä vaiheessa ,65 euron vuosikatetta ja ,71 euron ylijäämää. 849,06 euron satunnainen tulo on Varsinais-Suomen ely-keskuksen maksama korvaus Runko Makarla yhdystien nro (Hadvalantie) parantamiseen liittyvästä maa-alueen lunastamisesta Piikkiön keskustassa sijaitsevasta Kirkkomaa nimisestä tontista. Investointien toteutumavertailu osoittaa ,53 euron ylitystä kustannuspaikalla Pallivahan seurakuntakeskuksen peruskorjaus sekä ,56 euron ylitystä kustannuspaikalla Yli-Maarian uusi seurakuntatila. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt esittää kokoontuvalle kirkkovaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä Pallivahan seurakuntakeskuksen peruskorjaukseen sekä euron lisämäärärahan myöntämistä Yli-Maarian uuden seurakuntatilan investointeihin. Rahoituslaskelman osoittama euron antolainojen lisäys on kirkkovaltuuston päätöksellä Turun NMKY:lle Harvan leirisaaren uuden majoitusrakennuksen toteuttamiseen myönnetty laina. Pitkäaikaisten lainojen lisäys euroa on Hannunniitun asuintalojen peruskorjaukseen nostettua lainaa. Laina on nyt kokonaisuudessaan nostettu. Rahavarat ovat mennessä vähentyneet ,78 euroa.

14 Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi keskuskirjanpidon tiliaseman ja investointien toteutumavertailun heinäkuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 413 VEROKERTYMÄ SYYSKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä syyskuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ ,49 % Arvio Toteutunut % 83,18 Lisätieto: Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,98 % Toteutunut % 74,70 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,27 % Toteutunut % 84,86 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä syyskuun loppuun mennessä on 1,5 % yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Kirkollisverokertymä ylittää edellisen vuoden kertymän 4,3 prosentilla mutta yhteisöverokertymä alittaa edellisen vuoden kertymän 12,0 prosentilla. Yhteenlaskettu kertymä on euroa eli euroa yli vuoden 2011 syyskuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä ylittää edellisen vuoden vastaavan kertymän eurolla. Yhteisöverokertymä alittaa edellisen vuoden kertymän eurolla. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä kuluvan vuoden heinäkuun vastaavat tiedot esitetään seuraavassa: syysk ( heinäk syysk ( heinäk kirkollis- kirkollis- yhteisö- yhteisövero vero) vero vero ) Koko maa + 5,3 % (+5,5 %) - 20,6 % (-18,5%) Espoo + 5,4 % (+5,6 %) - 15,0 % (-12,5%) Helsinki + 5,1 % (+5,3 %) - 17,9 % (-15,3%) Kuopio + 5,1 % (+5,4 %) - 18,8 % (-16,6 %) Lahti + 4,2 % (+4,4 %) - 15,8 % (-13,4 %) Oulu + 4,9 % (+5,1 %) - 28,6 % (-27,3 %)

15 Porvoo + 5,3 % (+5,5 %) - 10,9 % (-8,4 %) Salo + 1,4 % (+1,7 %) - 56,7% (-57,2 %) Tampere + 4,0 % (+4,2 %) - 26,4 % (- 25,0%) Vantaa + 5,1 % (+5,2 %) -13,4 % (-10,9 %) Turku ja Kaarina + 4,3 % (+4,4 %) - 12,0% (-9,2 %) Verrattaessa syyskuun kertymän muutosta edelliseen vuoteen nähden on kaikkien vertailuseurakuntien ja koko maan kirkollisverokertymä kasvanut. Kasvu on kuitenkin taittunut heinäkuun tilanteeseen verrattuna. Yhteisöverokertymää tarkasteltaessa on sen sijaan vertailuseurakuntien ja koko maan osalta vähennys edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ollut kiihtyvä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on kirkollisverokertymässä edelleen huono-onnisempien joukossa mutta yhteisöverokertymän osalta vielä yksi onnekkaimmista. Syyskuun lopussa 2011 oli koko vuoden kokonaiskertymästä kertynyt 82 %, yhteisöverokertymästä 73 % ja kirkollisverokertymästä 85 %. Vuoden 2012 talousarvioon merkitystä kokonaiskertymästä on mennessä kertynyt 83 %, yhteisöverokertymästä 75 % ja kirkollisverokertymäarviosta 85 %. Tämä vertailu antaa viitteitä siitä, että vuoden 2012 arvio olisi varsin kohdallaan. Kertymien huolellista seuraamista jatketaan. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä syyskuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 414 VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS Taloudellinen toimeliaisuus Suomessa on heikentynyt kuluvana vuonna. Kansainvälisen talouden epävarmuus on välittynyt Suomeen erityisesti EUalueen heikon vientikysynnän kautta. Tämä on heijastunut Suomessa tuotantoon, investointeihin ja yksityiseen kulutukseen. Tuonti on vähentynyt vientiä enemmän, mikä on ennen kaikkea merkki kotimaisen kysynnän heikkenemisestä. Vaikutukset näkyvät jo työllisyydessäkin. Helsingin Sanomat referoi SAK:n keräämiä tilastoja, jotka osoittavat kuluvan vuoden tammi-elokuun aikana irtisanottujen määrän ylittäneen koko viime vuoden irtisanottujen määrän. Vuoden 2012 lukuja synkentävät Nokian isot irtisanomiset, joiden seurauksena noin ihmistä menetti työpaikkansa. Vaikka luvuista poistaisi Nokian vaikutuksen, työttömyyden kasvu on huolestuttava. Saman lähteen mukaan kuluvan vuoden aikana yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on ollut työntekijää.

16 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman uutiskirjeen mukaan heinäkuussa 2012 koko maan työttömyysaste oli 6,9 prosenttia eli sama kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden edelleen voimistuva kasvu lienee kuitenkin vain ajan kysymys. Koko maassa oli lomautettuna heinäkuun lopussa arviolta henkilöä, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat myös lisääntyneet. Varsinais-Suomen ely-keskuksen julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan heinäkuussa 2012 Turun työttömyysaste oli 14,6 % ja Kaarinan työttömyysaste 7,3 %. Heinäkuussa 2011 Turun työttömyysaste oli ollut 14,2 % ja Kaarinan 6,7 %. Kotitalouksien ostovoimaa toisaalta lisäävät asuntolainojen korkojen aleneminen sekä palkkojen ja eläkkeiden nousu (palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2012 huhti kesäkuussa 3,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja vuoden 2012 työeläkeindeksin tarkistus korotti työeläkkeitä 3,6 prosenttia verrattuna vuoteen 2011), mutta toisaalta ostovoimaa jarruttavat työllisyyden heikkeneminen ja verotuksen kiristyminen. Verot nousevat, koska arvonlisäveroa korotetaan eikä valtionverotuksessa tehdä inflaatiotarkistuksia tuloveroasteikkojen tulorajoihin. Edelliseen viitaten vuonna 2013 kulutuksen näkymät pysyvät heikkoina. Heikentynyt suhdannekehitys tulee heijastumaan paitsi työllisyyteen myös palkansaajien nimellisansioihin. Elokuussa 2012 inflaatio oli 2,7 prosenttia ja mm. Tilastokeskus ennustaa, että kansainvälisestä hintakehityksestä ja Euroopan taloustilanteesta johtuen inflaatio on vaarassa pysyä nykyisellä melko korkealla tasolla. Valtiovarainministeriön julkaisemassa taloudellisessa katsauksessa todetaan mm, että talouden ennustettu kasvu ja päätetyt sopeutustoimet eivät riitä poistamaan julkisen talouden rahoitukseen syntynyttä kestävyysvajetta eikä kestävyysvajeen umpeen kurominen pelkästään verotusta kiristävien ja menoja leikkaavien välittömien toimien avulla ole tarkoituksenmukaista vaan välittömien sopeutustoimien ohella talouden rakenteisiin kohdistuvat uudistukset ovat välttämättömiä. Myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talouden rahoituksen kestävyysvajeen poistaminen tulee vaatimaan rakenteellisia uudistuksia. Vuoden 2008 lopussa seurakuntayhtymään kuuluvien 10 seurakunnan yhteinen määrä oli ja vuoden 2011 lopussa , jossa oli laskua 3,5 prosenttia määrä oli eli väki oli tammitoukokuussa vähentynyt 705 hengellä. Kauppalehti uutisoi laajalti kirkon talouden tilaa ja oli huomioinut aivan oikein sen seikan, että kirkko on onnistunut pitämään inään työikäisiä ihmisiä. Eronneet ovat ol-

17 leet valtaosin nuoria, mutta kun he tulevat veronmaksuikään, tulopuolella tapahtuu väistämättä hiipuminen. Kerrannaisvaikutuksena tämänhetkisestä eroamistrendistä on odotettavissa määrän supistumisen kiivastuminen kastettujen lasten vähenemisen myötä, mikä aikanaan tulee vaikuttamaan kirkollisveroa maksavan joukon vähenemiseen samalla kun väestön ikääntyminen vähentää maksavien joukkoa toisesta suunnasta. Mikäli hallituksen kuntauudistusta koskevat hankkeet käyvät toteen ja seurakuntayhtymään sen myötä kohdistuu taloudellisia rasitteita mm. kiinteistökannan muodossa, tullaan todennäköisesti käymään vakavia keskusteluja siitä, onko mahdollista pysyttää kirkollisveroprosentti yhdessä prosentissa. Niin kauan kuin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä pysyy nykyisessä kokoonpanossaan, ei kuitenkaan veron kiristämiseen ole syytä mennä. Eroamista harkitseville kirkollisveroprosentin nostaminen saattaisi olla lopullinen sysäys toteuttaa aie. Jäsenyytensä säilyttävien taloudellisen taakan nostaminen taas olisi väärä viesti niin kauan kun ei ole selvitetty kaikkia mahdollisuuksia seurakuntayhtymän talouden tervehdyttämiseen sekä toiminnan tehostamisen että rakenteiden uudistamisen kautta. Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen asiakirjoja on kuusi ja kansilehden väri on vedensininen. Sivumäärältään suurin asiakirja on ehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa, joka on numeroitu ykköseksi. Liite Kirkkoneuvoston antamien talousarvio-ohjeiden mukaan vuoden 2013 talousarvion laadinnan lähtökohtana oli, että jokaisen yksikön tuli vähentää nettomenojaan harkitusti 1,5 %. Koska yksikköjen kulurakenteet vaihtelevat ja eräissä yksiköissä on lähes kokonaan vain henkilöstömenoja, ei kategorista juustohöyläohjeistusta voitu antaa, vaan yksiköissä tuli vähennysten suuntaaminen harkita yksilöidysti ja paneutua erityisesti harkinnanvaraisten kulujen tarpeellisuuden puntaroimiseen. Käyttötalouden toimintatuottojen ja toimintakulujen yhteenveto esitetään sivulla 153. Talousarvioehdotuksessa toimintatuotot nousevat yhteensä 7,5 prosenttia ja toimintakulut laskevat yhteensä 0,1 prosenttia. Toimintakatteeksi muodostuu ehdotuksessa euroa. Vuoden 2012 virallisen talousarvion toimintakate on euroa, mikä on 2,4 prosenttia suurempi. Toimintakatteen jälkeisten erien yhteenveto esitetään sivulla 158. Erät muodostuvat lainojen koroista ja poistoista ja ne ovat yhteensä euroa. Rahoitustoimi esitetään sivuilla Rahoitustoimen ylijäämäksi muodostuu euroa.

18 Talousarvioehdotuksen yhteenvetosivut ovat sivuilla Vuosikatteeseen lasketaan yhteen toimintakate sekä verotulot, verotuskulut, keskusrahastomaksut, rahoitustuotot ja rahoituskulut. Laskutoimitus osoittaa vuosikatteen olevan euroa alijäämäinen. Alijäämäinen vuosikate tarkoittaa, ettei edes juoksevia menoja pystytä kattamaan vaan joudutaan syömään aikaisempina vuosina kertyneitä säästöjä. Poistot ovat euroa ja tilikauden alijäämäksi talousarvioehdotuksessa muodostuu euroa. Terveessä taloudessa vuosikatteen pitäisi kattaa poistot. Näin ei siis valitettavasti ole nyt käsiteltävässä vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa kuten ei kuluvan vuoden virallisessa talousarviossakaan. Myös vuosien 2008 ja 2011 tilinpäätökset päätyivät negatiiviseen vuosikatteeseen. Rahoituslaskelma esitetään sivuilla Ehdotukseen sisältyy euron suuruisen lainan nostaminen Varissuon asuintalojen parvekekorjausten loppuunsaattamista varten. Rahoituslaskelma osoittaa, että talousarvioehdotus johtaa kassavarojen vähenemiseen eurolla. Kirkollisvero- ja yhteisöverokertymästä on tätä kirjoitettaessa olemassa elokuun lopun tieto. Yhteisöverokertymä oli tuolloin 10,4 % alle ja kirkollisverokertymä 4,5 % yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Kokonaiskertymä oli 2 % yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Talousarvioehdotuksessa kirkollisveron tuotoksi vuonna 2013 esitetään 26,5 miljoonaa euroa, missä on lisäystä 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen. Sivulla 16 esitetään laskelma, jonka perusteella arvioon on päädytty. Yhteisöveron jako-osuuden viimeaikainen määräytymishistoria on seuraava: kirkon osuus yhteisöveron tuotosta nostettiin 1,75 prosentista 2,55 prosenttiin vuosiksi joulukuussa 2011 eduskunta päätti muuttaa verontilityslakia siten, että jako-osuus seurakunnille on 1,86 % (tämä on niin sanottu pysyvä jako-osuus) vuodeksi 2012 on voimassa tilapäinen korotus 0,4 prosenttiyksikköä ja vielä 0,04 prosenttiyksikön korotus raamisopimuksen kertaerän korvaamisesta eli vuoden 2012 jako-osuus on 2,30 % yleisradioverolain säätämisen yhteydessä seurakuntien pysyvää jako-osuutta tullaan alentamaan 0,01 prosenttiyksiköllä 1,85 prosentiksi lukien hallituksen vuoden 2013 talousarvioesityksen selvitysosassa esitetään, että seurakuntien yhteisöveron jako-osuutta korotettaisiin tilapäisesti 0,4 prosenttiyksikköä vielä vuosina vuosina seurakuntien jako-osuus on siis 2,25 %

19 Talousarvioehdotuksessa esitetään yhteisöveron tuotoksi 3,6 miljoonaa euroa, missä on vähennystä edelliseen vuoteen 20,4 prosenttia. Sivuilla esitetään laskelma, jonka perusteella arvioon on päädytty. Yhteenlasketun kirkollisvero- ja yhteisöverokertymän vähennykseksi arvioidaan 2,6 prosenttia. Käytännössä kaikki pääluokat kokonaisuuksina saavuttivat talousarvion laadintaohjeissa esille tuodun nettomenojen vähennystavoitteen. Ainoastaan hautaustoimen pääluokka jäi tavoitteesta hivenen. Kirkkohallituksen yleiskirjeen 13/2012 mukaan tulee alkaen hautaustoimen pääluokasta siirtää hautaan siunaamisessa käytettävät rakennukset ja niiden kustannukset kiinteistötoimen pääluokkaan, joten kiinteistöjohtaja esittää talousarvioperusteluissaan sivulla 15, että vuoden 2013 talousarvion koko kiinteistötoimen sitovuustaso olisi hautaustoimen pääluokka ja kiinteistötoimen pääluokka yhteensä, koska kustannusten jakamista näin nopealla aikataululla talousarvioehdotukseen sisällytettäväksi ei ole mahdollista toteuttaa. Näin ollen hautaustoimen vähäinen poikkeama menettää merkityksensä euron alijäämäiseen vuosikatteeseen päätyminen johtui pääasiassa seuraavista syistä: verokertymän vähennys euroa eli 2,6 prosenttia sivulla 15 lähemmin selostettu euron ylimääräinen eläkerahastomaksu Ilman edellä mainittuja eriä talousarvioehdotuksen käyttötalousosaan sisältyvät nettomenojen säästöt olisivat juuri ja juuri riittäneet vuosikatteen puristamiseen nollaan euroon. Pitkällä tähtäyksellä tämäkään ei olisi riittänyt talouden tervehdyttämiseksi, vaan toiminnan tehostaminen ja rakenteiden uudistaminen osoittautuu välttämättömäksi. Toisena liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosa, joka on seuraava: Liite Investointisuunnitelma on yksityiskohtaisesti perusteltu liitteessä nro 2 alkaen sivulta 3. Kolmantena liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät toimintasuunnitelmat ja laskelmat. Se on seuraava: Liite Neljäntenä liitteenä on henkilökuntaliite. Se on seuraava: Liite

20 Henkilökuntaliite on virkojen ja toimien osalta laadittu tilanteen mukaan. Mahdollisesti suoritettavia virka- tai toimijärjestelyjä ole pyritty henkilökuntaliitteeseen ennakoimaan. Henkilökuntaliite päivitetään sen jälkeen kun virkapaketti on käsitelty kirkkovaltuustossa. Virkapaketista aiheutuvat määrärahamuutokset tehdään myös talousarvioehdotuksen käyttötalous- tuloslaskelma ja rahoitusosaan. Viidentenä liitteenä on hautainhoitorahaston talousarvioehdotus, joka on seuraava: Liite Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus päätyy ylijäämäiseen tulokseen, joka on euroa Kuudentena liitteenä on Piikkiön hautainhoitorahaston talousarvioehdotus, joka on seuraava: Liite Piikkiön hautainhoitorahasto on suoritustilassa ja rahaston tulevaisuudesta tulee vielä tämän vuoden aikana laatia suunnitelma. Hallintovirastossa on jo tehty pohjatyötä tilanteen ratkaisemiseksi. Kirkkovaltuuston talousarviokokous on Kirkkoneuvosto on varautunut talousarvion toiseen lukemiseen Talousarviosta annettavien lausuntojen tulisi olla esittelijällä viimeistään tiistaina , koska on se johtoryhmä, jossa lausunnot käsitellään. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarvioehdotukset liitteiden mukaisesti. Käyttötalouden ja investointien ehdotuksista päätetään pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tulee olla talousjohtajalla viimeistään tiistaina virka-aikana. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Kirkkoneuvoston Maria Puhakka Marika Lahden kannattamana esitti kirkkoneuvoston opintomatkaan varattuun euron poistamista. Suoritetussa äänestyksessä Puhakan esitys hyväksyttiin äänin 8-1. Juha Nappu kannatti pohjaesitystä ja Heimo Rinne äänesti tyhjää. Kokouksessa talousjohtajan esityksestä johtoryhmän talousarvioehdotukseen tehtyjen muutosten yhteenveto on seuraava: Liite

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.9.2014 klo 16.00 19.55. Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015 AIKA Tiistai 11.8.2015 klo 18 21.25 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Hannu Härö. Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää eron anomuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Hannu Härö. Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää eron anomuksen mukaisesti. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.4.2013 klo 16.30 Sivu 1 62 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 63 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 20.10.2015 klo 17.00 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari Seija

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 Kokousaika 6.3.2013 klo 18.00 21.23 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 AIKA Tiistaina 27. lokakuuta 2015 klo 14 16.55 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen

148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen 632/2015 148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen Pertti Sirviö

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen Pertti Sirviö Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Kokousaika kello 18.00 21.00 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10/2014 Kirkkoneuvosto 21.10.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10/2014 Kirkkoneuvosto 21.10.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 21.10.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 55

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 55 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 55 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.10.2015 klo 18.00 18.55 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 38 ILMOITUSASIAT 3 39 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28. 29.9.2011 399. Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28. 29.9.2011 399. Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja 28. 29.9.2011 399 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 427 446. Aika keskiviikko 28.9.2011 klo16.00 20.00 Paikka 2. kerroksen kokoussali, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 24.03.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 31.03.2014-1.5.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 19.08.2014, klo 17.30 18.45 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 65 KOKOUKSEN AVAUS 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto 18.11.2015

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto 18.11.2015 Aika 18.11.2015 kello 18.30 18.50 Paikka Läsnä Tarinmaan seurakuntatalolla Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa Kivistö Jukka Kostamo

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2014 108. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2014 108. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2014 108 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 3.4.2014 klo 16.00 17.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Esityslista/PÖYTÄKIRJA 6/2012 1/5

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Esityslista/PÖYTÄKIRJA 6/2012 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Esityslista/PÖYTÄKIRJA 6/2012 1/5 Kokousaika: Ke 31.10.2012 klo 18.00. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Kokouspaikka: Meilahden kirkon seurakuntasali Pihlajatie 16, 00270 Helsinki

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.4.2014 121. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.4.2014 121. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.4.2014 121 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 16.4.2014 klo 16.00 16.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Tark: Seurakuntaneuvosto 52. Aika: Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Tark: Seurakuntaneuvosto 52. Aika: Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 52 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja ja sihteeri Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

varajäsen jäsen jäsen

varajäsen jäsen jäsen 120 Aika: 19.11.2015 klo 18.15-20.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Subtil Duarte

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 20.1. 2011 klo 18.00 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja Grönberg, Kirsti

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.2015 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Aulis Ansaharju varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.1.2012 klo 18.00 19.48 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.5.2012 175. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.5.2012 175. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.5.2012 175 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 228 247 Aika torstai 10.5.2012 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 181 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 182 Pöytäkirjantarkastajien valinta 183 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2015 184 Henkilöstöasia 185

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto 26.3.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto 26.3.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 26.3.2013 klo 17.30 19.15 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, 51 alkaen Pihkala

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.9.2011 343. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.9.2011 343. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.9.2011 343 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 373 404 Aika torstai 1.9.2011 klo16.00 17.00. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 14.11.2013 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25 27, Hämeenlinna. Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti Ahonen jäsen (saapui klo 18.

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25 27, Hämeenlinna. Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti Ahonen jäsen (saapui klo 18. KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 27.10.2015 kello 18.00 20.40 Kokouspaikka Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25 27, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Piikkiön seurakuntakeskuksen sisäpihan katos Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri Aso Janne Hellstén Jorma Hörkkö Ulla vara

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 28.5.2013 klo 18.00 19.40 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.3.2012 88. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.3.2012 88. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.3.2012 88 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 112 136 Aika torstai 1.3.2012 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja, :t 112-126, 128-136 Nappu

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot