TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto

2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISET TIEDOT KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ KUNNAN HENKILÖSTÖ TÄRKEIMPIEN RISKIEN JA EPÄVARMUUSTEKIJÖIDEN SEKÄ MUIDEN TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN ARVIOINTI YMPÄRISTÖTEKIJÄT KUNNAN- JA KONSERNIJOHDON SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMINEN Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja siinä tapahtuneet muutokset KOKONAISTULOT JA -MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TULOS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODEN PAINOPISTEALUEET OSASTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET Hallinto-osasto Kehitysosasto Sivistysosasto Peruspalveluosasto Ympäristö- ja tekniikkaosasto TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Vesiliikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen Vesiliikelaitoksen vaikutus kunnan toiminnan rahoitukseen Kemiönsaaren vesiliikelaitos LIITTEENÄ HENKILÖSTÖRAPORTTI

3 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Kemiönsaaren kunnalla on nyt takanaan puolisen tusinaa vuotta. Vuodet ovat olleet tapahtumarikkaita ja taloudellisesti menestyksekkäitä. Olemme olleet aktiivinen kunta ja aktiivisuus jatkuu, niin omasta toimesta kuin valtiolta tulevan uuden lainsäädännön myötä. Muutostyön ja hyvän taloudellisen tuloksen ansiosta meillä on hyvät edellytykset selvitä tulevaisuuden haasteista. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole ihan tarkkaa tietoa siitä, minkälaiset haasteet meitä odottavat. Suurin osa hallituksen kuntien toimintaa koskevista lakiesityksistä ei mennyt läpi eduskunnassa. Kunnat saavat näin ollen edelleenkin odottaa, millä tavoin sote-uudistus tullaan toteuttamaan. Kunta-alan uudistusten lisäksi vuotta 2014 ovat edelleen leimanneet maatamme koskevat huonot talousuutiset. Epävarmuustekijöitä on useita ja vaarana on, että laskusuhdanne jatkuu useita vuosia. Julkisen sektorin leikkaukset tulevat koettelemaan kuntia toden teolla. Vaikeista ajoista huolimatta vuosi 2014 oli jälleen hyvä vuosi Kemiönsaarelle. Kemiönsaarella on vakaa talous, ja kunnan tulos on ollut ylijäämäinen jokaisena toimintavuotena. Perusta on kunnossa tulevaisuutta ajatellen. Tulemme tarvitsemaan vahvaa perustaa, koska Kemiönsaari lukeutuu häviäjien joukkoon vuoden 2015 alussa voimaan tulleessa valtionosuusjärjestelmän uudistuksessa. Vuoteen 2019 saakka Kemiönsaari menettää yhteensä 549 euroa asukasta kohden järjestelmämuutoksen sekä valtionosuuksien leikkausten vuoksi. Euromääräinen menetys on noin 3,8 miljoonaa euroa. Hyvä tulos vaikeina aikoina Kemiönsaaren kunnan tulos oli 1,024 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna Tämä tarkoittaa, että kertynyt ylijäämä (aikaisempien vuosien yli-/alijäämä) nousee 13,54 miljoonaan euroon. Syynä erittäin hyvään tulokseen on hyvä kustannuskuri, odotettua suuremmat verotulot, arvioitua hieman suuremmat valtionosuudet sekä pienemmät korkokulut. Verotulojen kehitys on ollut heikkoa viime vuosina, myös vuonna 2014, minkä vuoksi kunnan on pohdittava eri toimenpiteitä tulevina vuosina. Tämä yhdistettynä pieneneviin valtionosuuksiin merkitsee isoja haasteita. Meillä ei ole tarkoitus laatia säästöohjelmia, vaan me muutamme ja meidän täytyykin muuttaa toimintaa niin, että rahat riittävät. Kustannuksia on mahdollisuus sopeuttaa kunnan pienentyviin tuloihin, mikäli poliittista tahtoa löytyy. Kunnan taloudellinen tulos on hyvä suoritus kaikilta kunnalla työskenteleviltä. Luottamushenkilöiden kyky uskaltaa tehdä myös hieman vaikeampia päätöksiä antaa hyvän pohjan jatkotyötä silmällä pitäen. Vuosikate oli 3,4 miljoonaa euroa. Kustannuskuri on toiminut hyvin, mutta kannattaa jatkuvasti miettiä vieläkin parempia ennustemalleja. Lisääntynyt palveluntarve lisää myös kustannuksia. Kustannuksista noin neljäsosa on sellaisia, joihin kunta ei voi vaikuttaa ja joiden kohdalla olemme vain laskunmaksaja kuntayhtymälle tai toiselle kunnalle. Toimintakustannusten pienentäminen tulee olemaan haasteellista lähivuosina. Kaikille tuleville päätöksille ei tule riittämään ymmärrystä, mutta meidän tehtävämme on kaikesta huolimatta toiminnan turvaaminen tilanteessa, jossa vanhusten määrä lisääntyy ja lasten määrä vähenee. Tarkasteltaessa kustannuksia meiltä löytyy kaksi suurempaa kokonaisuutta, joihin meidän on tartuttava henkilöstökustannukset ja kiinteistökustannukset. Tulevat eläkkeelle jäämiset tarjoavat mahdollisuuksia, jotka meidän on hyödynnettävä. Kemiönsaaren kunnan taloudellinen tulos oli hyvä vuonna Vertailu muihin kuntiin osoittaa, että olemme tehneet oikeita asioita, vaikeista ja sekavista ajoista sekä monista epävarmuustekijöistä huolimatta. Mainittavia myönteisiä asioita ovat: - Ylijäämäkertymä kasvoi. - Uusia lainoja ei nostettu ja velkataakka pienentyi entisestään; nyt velkataakka on selvästi alle maan keskiarvon. - Investoinnit hoidettiin hyvin ja varovaisuusperiaate huomioiden. - Taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin ja osittain jopa ylittyivät. Tulevaisuudessa selviytyminen vaatii kuitenkin vieläkin kovempia tavoitteita. - Kassatilanne oli hallinnassa, vaikka emme nostaneet uusia lainoja. - Kemiönsaaren Vedellä on takanaan hyvä vuosi. 3

4 Asioita, joihin meidän tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota: - Verotulojen kehitys. Tämä kehitys vaatii ajan myötä uusia, tehokkaampia palveluratkaisuja. - Harkintaa kokonaan uusien investointien kohdalla. Aiemmin todettu tulevien vuosien investointitarve tulee nostamaan velkataakkaa. - Kunnan tulee jatkuvasti etsiä tehokkuutta ja tuottavuutta lisääviä toimintamalleja. Tilankäyttöä on optimoitava jatkuvasti. - Kunnan tulee valmistella toimenpiteitä, joiden avulla palvelut on mahdollista järjestää pienemmillä valtionosuuksilla. Kunnallisveroa tuli 3,8 prosenttia arvioitua enemmän, kun taas kiinteistöverotulot olivat talousarvion mukaiset. Yhteisöveroa kertyi 9,8 prosenttia arvioitua enemmän. Verotulot olivat yhteensä noin 21,67 miljoonaa euroa verrattuna talousarvion 20,94 miljoonaan euroon. Vuoteen 2013 verrattuna yhteenlasketut verotulot vähenivät noin 0,9 miljoonalla eurolla. Valtionosuuksia saatiin 1,2 prosenttia arvioitua enemmän. Valtionosuuksia saatiin yhteensä 22,37 miljoonaa euroa, kun budjetoitu oli 22,10 miljoonaa euroa. Valtionosuudet ovat olleet kasvussa vuoteen 2014 saakka, mutta vuodesta 2015 eteenpäin ne alkavat pienentyä. Kunnan lainakanta laski selvästi vuoden aikana; vuoden lopussa se oli euroa asukasta kohden. Velkataakka on selvästi maan keskiarvon alapuolella. Kunta vähensi velkataakkaa lyhentämällä lainoja noin 2,0 miljoonalla eurolla vuoden aikana. Kunnan henkilöstömäärä on pysynyt kohtalaisen vakaana vuoden aikana. Tulevaisuudessa noin 20 työntekijää jää vuosittain eläkkeelle. Eläkkeelle jäämiset avaavat mahdollisuudet uusien työskentelytapojen luomiseen sekä uusiin tapoihin järjestää toiminta. Samalla tämä tarkoittaa myös, että rekrytointiin on panostettava jatkossa. Tulevaisuus Väestönkehitys on ollut ja on edelleenkin suuri haaste. Pienempi väestömäärä merkitsee pienempiä tuloja ja aivan välttämättömiä palveluntuotannon muutoksia. Synkän väestönkehityksen lisäksi tuleviin uudistuksiin liittyy monia epävarmuustekijöitä. Millaisia vaikutuksia esimerkiksi sote-uudistuksella tulee olemaan Kemiönsaaren kuntaan? Elämme mielenkiintoisia, mutta epävarmoja aikoja. Toistaiseksi meidän täytyy vain odottaa ja olla huolehtimatta. Meillä on päivittäin asioita, jotka meidän täytyy hoitaa, lapsia jotka tarvitsevat opetusta sekä ihmisiä jotka tarvitsevat huolenpitoa. Meidän tulee huolehtia siitä, että kuntamme asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut. Tämä koskee kaikentyyppisiä kunnallisia palveluita, riippumatta kaikenlaisista uudistuksista. Kemiönsaarella tarvitaan palveluita myös tulevaisuudessa. Suuri haasteemme on suunnitella ja elää usean vaihtoehtoisen tulevaisuuden skenaarion kanssa. Meidän täytyy uskaltaa kehittää toimintaa Kemiönsaarella samalla tiedostaen, että meillä on suurella todennäköisyydellä edessä meistä riippumattomia muutoksia. Ei riitä, että ainoastaan yritämme ylläpitää sitä, mitä meillä on aiemmin ollut. Meidän täytyy olla rohkeita ja uskaltaa tarttua haasteisiin, uskaltaa luoda uusia ratkaisuja ja rakenteita Kemiönsaarelle. Haasteena on saada mahdollisimman moni Kemiönsaarella ymmärtämään jatkuva toiminnan kehittämisen tarve. On ollut mielenkiintoista ja hienoa saada työskennellä yhdessä kunnan motivoituneen ja osaavan henkilöstön kanssa. Haluan kiittää suuresti kaikkia kunnassa työskenteleviä. Olemme onnistuneet tehtävässämme hyvin yhdessä kunnan luottamushenkilöiden kanssa. Olemme yhdessä kyenneet tarjoamaan kuntalaisille hyvän arjen. Nyt on syytä kohdistaa katseet tulevaisuuteen se tulee ja meidän pitää aktiivisesti yrittää rakentaa ajan hermoilla oleva kunta. Kemiönsaarella 20. maaliskuuta 2015 Tom Simola kunnanjohtaja 4

5 2 YLEISET TIEDOT Hallinnollinen alue Kemiönsaaren kunta sijaitsee Kemiönsaarella, Varsinais-Suomen kaakkoisosassa lähtien kunta koostuu aikaisemmista Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin kunnista sekä Hiittisten saaristo-osasta. Kunta rajoittuu Sauvon, Salon, Paraisten, Raaseporin ja Hangon kuntiin. Kunnan kokonaispinta-ala on km², josta maa-alaa on 687 km², merta 2 103,22 km² ja järviä 11 km². Kunnassa on 3 vahvistettua osayleiskaavaa, 6 rantaosayleiskaavaa, 47 asemakaavaa ja 64 ranta-asemakaavaa. Rantaviivaa on noin km. Väestö ja elinkeinot Kunnan asukasluku oli henkilöä, vähennystä 69 henkilöä vuoden aikana. Suurempia työpaikka-aloja Kemiönsaarella ovat teollisuus, sosiaali- ja terveyspalvelut ja kauppa. Teollisuuden työpaikkojen määrä muuttui rajusti vuonna 2012, kun 180 henkilöä työllistänyt FNsteel meni konkurssiin. Väestökehitys Väestökehitys Kemiönsaarella on ollut negatiivinen vuodesta 1980 lähtien. Viimeisten 10 vuoden aikana väestö on vähentynyt 14 prosentilla (1 187 henkilöä). Välitön syy väestömäärän vähenemiseen johtuu vääristyneestä väestörakenteesta, ts. korkeasta keski-iästä. Kuolleisuus on korkea ja syntyvyys alhainen. Vuosittain syntyy noin 50 lasta ja kuolee noin 100 henkilöä. Viime vuosina on tapahtunut pientä, mutta tasaista nettomaahanmuuttoa. 5

6 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET Vuoden 2013 aikana Kemiönsaaren kunnan organisaatiossa ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Kuntarakennelaki tuli voimaan Kunnilla oli asti aikaa ilmoittaa valtiovarainministeriölle, minkä kunnan tai kuntien kanssa ne selvittävät yhdistymistä. Lain mukaan Kemiönsaaren kunta on velvollinen selvittämään yhdistymistä, koska se ei täytä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen vaadittavaa asukkaan väestöpohjakriteeriä. Valtuusto päätti , että Kemiönsaaren kunta tekee yhdistymisselvityksen Paraisten kanssa. Selvitystä johtaa poliittisesti asetettu ohjausryhmä. Maaliskuussa 2014 valtuustolle esiteltiin väliraportti, ja kummankin kunnan valtuustot tekivät päätöksen siitä, että selvitystä jatketaan. Maaliskuussa 2014 puolueet tekivät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa täyskäännöksen. Soteuudistuksen myötä vastuu koko sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtyisi viidelle sote-alueelle. Kuntien lakisääteinen hoidon järjestämisvastuu poistuisi ja sen sijaan 200 toimijan vastuu jaettaisiin viidelle isolle sotealueelle lähtien. Poliittisesti asetettu työryhmä päätti kesällä pitää taukoa Kemiönsaaren ja Paraisten välisen kuntaliitosselvityksen selvitystyöstä ja odottaa käynnissä olevien uudistusten etenemistä. Tilinpäätöksen laadintahetkellä, maaliskuussa 2015, sote-uudistuksessa on jälleen tapahtunut uusi käänne. Perustuslakivaliokunta ei voinut hyväksyä ehdotettua mallia, vaan palautti asian uudelleen valmisteltavaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ei ehtinyt muokata mallia perustuslain mukaiseksi tämän vaalikauden aikana. Uudistus siirtyy näin ollen seuraavalle hallitukselle ja eduskunnalle. Kemiönsaaren kunnan organisaatio alkaen: Valtuusto Korkein päätäntävalta kunnassa on valtuustolla. Kemiönsaaren kunnan valtuustoon kuuluu 27 jäsentä, jotka valittiin kunnallisvaaleissa Poliittinen jako on seuraavanlainen: Puolue Äänet 2012 % Valitut Kesk ,2 1 6

7 SDP Vapaa yhteistoiminta Vihr. RKP Vas. Kok. KD Peruss ,0 22,9 4,1 41,4 6,3 2,5 0,7 1, YHTEENSÄ ,0 27 Valtuuston puheenjohtajiston kokoonpano Puheenjohtaja Inger Wretdal (RKP) Psykologi I varapuheenjohtaja Rune Friman (VYT) Yo-merkonomi II varapuheenjohtaja Michael Oksanen (RKP) Pääsihteeri III varapuheenjohtaja Jorma Leppänen (SDP) Linjamies Valtuuston kokoonpano Nimi Ammatti Puolue Suomen Keskusta rp (1) Hoikkala Marjaana Opettaja, FM Kesk. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp (4) Forne Ingmar, ryhmäpuheenjohtaja Leppänen Jorma Sundqvist Johan Vilander Bo Vapaa yhteistoiminta (7) Antskog Carola Ek Kristian Friman Rune, ryhmäpuheenjohtaja Lappalainen Sami Lücke Veijo Moberg Jenna Murto Martti Toimistovirkailija, HUK Linjamies Mek. kunnossapidon suunnittelija Sähköasentaja FM Isännöitsijä Yo-merkonomi Yrittäjä Yrittäjä Lähihoitaja Rakennusmestari SDP SDP SDP SDP VYT VYT VYT VYT VYT VYT VYT Vihreä liitto r.p. (1) Lang Eija Erikoissairaanhoitaja Vihr. Ruotsalainen kansanpuolue rp (13) Engblom Henry Engblom Yngve Drugge Brita Fabritius Helena Guseff Niklas Jansson Johanna Laurén Anders Laurén Fredrik Liljeqvist Wilhelm Lindroos Kristian Oksanen Michael, ryhmäpuheenjohtaja Insinööri Maanviljelijä, urakoitsija Opettaja Agrologi Merivartija Sairaanhoitaja AMK Yrittäjä, VTM TTM Varatj. Maanmittausinsinööri Pääsihteeri RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP 7

8 Wilson Daniel Wretdal Inger Yrittäjä Psykologi RKP RKP Vasemmistoliitto rp (1) Antikainen Esko Metallityöntekijä Vas. Valtuusto kokoontui 5 kertaa ja pöytäkirjoihin vietiin 61 asiaa. Kunnanhallituksen kokoonpano 2014 Nimi Ammatti Puolue Puheenjohtaja Wilhelm Liljeqvist I vice ordförande Martti Murto II varapuheenjohtaja Fredrik Laurén Hanna Backman Brita Drugge Veronica Heikkilä Kalevi Kallonen Veijo Lücke Ann Nyström Varatj. Rakennusmestari TTM Toimintakoordinaattori Opettaja Insinööri Maanviljelijä, yrittäjä Yrittäjä FM RKP VYT RKP RKP RKP SDP Kesk. VYT VYT Kunnanhallitus kokoontui 11 kertaa ja pöytäkirjoihin vietiin 172 asiaa. 8

9 Tilivelvolliset toimielimet ja viran-/toimenhaltijat Lautakunnat Keskusvaalilautakunta Puheenjohtaja Leif Byman Varapuheenjohtaja Carola Antskog Sihteeri hallintojohtaja Erika Strandberg Sivistyslautakunta Puheenjohtaja Anders Laurén Varapuheenjohtaja Patrick Joki Esittelijä sivistysjohtaja Mats Johansson Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Puheenjohtaja Rabbe Lindblom Varapuheenjohtaja Thomas Lindroth Esittelijä vapaa-ajantoimen päällikkö Bo-Eric Ahlgren, kulttuurisihteeri Solveig Friberg Peruspalvelulautakunta Puheenjohtaja Niklas Guseff Varapuheenjohtaja Carola Antskog Esittelijä peruspalvelujohtaja Maria Wallin Tekninen lautakunta Puheenjohtaja Daniel Wilson Varapuheenjohtaja Rune Friman Esittelijä tekninen johtaja Lars Nummelin Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Puheenjohtaja Henry Engblom Varapuheenjohtaja Gunilla Avellán Esittelijä valvontapäällikkö Greger Lindholm, johtava ympäristösihteeri Sonja Lindström Saaristolautakunta Puheenjohtaja Henry Engblom Varapuheenjohtaja Pirjo Hoffström Esittelijä elinkeinojohtaja Tomy Wass Jaostot Ruotsinkielinen koulujaosto Puheenjohtaja Anders Laurén Varapuheenjohtaja Johan Kinos Esittelijä sivistysjohtaja Mats Johansson Suomenkielinen koulujaosto Puheenjohtaja Marjaana Hoikkala Varapuheenjohtaja Taina Tilvis Esittelijä sivistysjohtaja Mats Johansson Toimitusjaosto Puheenjohtaja Daniel Wilson Esittelijä kaavoitusinsinööri Frida Vuorio Johtokunta Vesilaitoksen johtokunta Puheenjohtaja Daniel Wilson Varapuheenjohtaja Veijo Lücke Esittelijä infrapäällikkö Roger Hakalax 9

10 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS Tilinpäätösarviot 2014: Kunnat tehostivat tuloksellisesti Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 yhteenlaskettu tulos oli lähes edellisvuoden tasolla, kun ei huomioida kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisen tuomia kertaluonteisia tuottoja. Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet menoja. Vaikka peräti 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014, kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Kiinteistöverouudistus selittää ison osan kiinteistöverojen kasvusta. Maltillinen palkkaratkaisu, kuntien toimintojen tehostaminen ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen vaikuttivat siihen, että toimintamenot kasvoivat erittäin maltillisesti, alle puoli prosenttia. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin vuonna 2014 noin 360 miljoonan euron lisäleikkaus. Tällä vaalikaudella tehtyjen valtionosuusleikkausten yhteismäärä oli viime vuonna 1,2 mrd euroa. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,86 miljardia euroa. EU-direktiivistä johtuneen liikelaitosten yhtiöittämisen osuus tästä oli arviolta 1,4 mrd euroa, mikä on kirjanpidollista tuottoa eikä vaikuta kuntien rahoitusasemaan. - Kunnat toteuttivat omalta osaltaan julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromista. Henkilöstökuluja vähennettiin noin 400 miljoonalla eurolla ja veroprosenttien korotukset lisäsivät verotuloja noin 390 miljoonalla eurolla, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. - Toimintojen tehostaminen parantaa tulosta ja hillitsee hieman veronkorotuksia. Ikääntyminen lisää kuitenkin yhä palvelujen kysyntää, ja samalla lisätään kuntien vastuuta esimerkiksi pitkäaikaistyöttömistä. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,74 miljardia euroa, jossa oli kasvua 2 % edellisvuodesta. Vuosikate oli negatiivinen 14 kunnassa, kun edellisvuonna näitä kuntia oli 28. Vuosikate jäi poistoja pienemmäksi 133 kunnassa. Investoinnit lisäsivät velkaa Valtionosuusleikkauksista ja heikosta verotulokehityksestä johtuen kuntien tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja, mikä selittää lähes kokonaan kuntien velkaantumisen kasvun. Käyttötalousmenojen katteeksi velkaa ei juuri oteta. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi edelleen 7 %. Kunnilla on nyt lainaa 2733 euroa jokaista asukasta kohti. Kuntakokoluokittain asukaskohtainen velka jakaantuu tasaisesti. - Talouskasvun ennustetaan elpyvän hitaasti, joten myös kuntien veropohja kehittyy jatkossakin hyvin vaatimattomasti. Kuitenkin kuntien toimintamenot kasvavat edelleen tasaisesti ikärakenteen muutoksen lisätessä palvelutarvetta sekä uusien tehtävien myötä. Kuntien tulorahoitus ei riitä kattamaan investointeja ja velkaantuminen jatkuu voimakkaana. Kunnallisveroon kohdistuu suuret korotuspaineet ja kuntien keskinäiset erot uhkaavat kasvaa entisestään, Mäki-Lohiluoma sanoo. Kuntien ja kuntayhtymien bruttoinvestoinnit olivat poikkeuksellisen suuret, noin 7,7 miljardia euroa. Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisestä johtuva osakkeiden ja osuuksien hankinta selittää tästä noin 2,5 mrd euroa. Investoinnit rakennuksiin, koneisiin ja verkostoihin laskivat edellisestä vuodesta 2 %, mutta ovat yhä korkealla tasolla. Tehtäviä vähennettävä ja veropohjaa laajennettava Valtion toimet kuntien tehtävien ja velvoitteiden keventämiseksi eivät vastaa rakennepoliittisen ohjelman tavoitteita, vaan ne ovat jäämässä alle kolmannekseen tavoitellusta yhdestä miljardista eurosta. Sen sijaan kunnat ylittävät niille asetetun yhden miljardin euron sopeutustavoitteen. 10

11 - Kuntien on edelleen tehostettava toimintaansa. Myös rakenteellisia uudistuksia tarvitaan. Ilman kuntien tulopohjan laajentamista sekä tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä kuntatalous ei ole kestävällä pohjalla, Mäki- Lohiluoma sanoo. (Kuntaliitto tiedottaa ) 5 OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Yleistä Tilinpäätöksen laadinnassa on soveltuvin osin noudatettu kirjanpitolakia, kirjanpitoasetusta sekä kuntalakia ja muita sitovia määräyksiä ja suosituksia. Kunnan vuoden 2014 tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen sekä liitetiedot, talousarvion toteutumisen sekä toimintakertomuksen. Toukokuussa 2007 kuntalakiin tulleen muutoksen myötä kunnan on laadittava täydellinen konsernitilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen liitetietoineen. Kunnallinen liikelaitos tulee eritellä kirjanpidossa. Tästä syystä Kemiönsaaren vesiliikelaitoksen tilinpäätös esitellään erillisenä liitteenä kunnan tilinpäätöksessä. Vesiliikelaitos sisältyy virallisiin tilinpäätösasiakirjoihin. Talous Kunnan ensimmäisten viiden vuoden tilinpäätökset ovat kaikki olleet tulokseltaan positiivisia. Lähtökohtana talousarvion 2014 valmistelussa oli, että heikko verokehitys ja väestön väheneminen jatkuvat. Syksyllä valtuusto hyväksyi peruspalveluosaston tarveselvityksen ja kiinteistösuunnitelman. Suunnitelma laadittiin kiinteistöjen korjaustarpeen ja automaattisten sammutuslaitteiston tarpeen pohjalta. Lisäksi suunnitelmassa kiinnitetään huomiota siihen, että kunta voisi tarjota asiakkaille hyvää hoitoa ja huolenpitoa moderneissa ja nykypäivän vaatimukset täyttävissä toimitiloissa. Tarveselvitys ja kiinteistösuunnitelma sisältää toimenpideehdotuksia ja vuodet kattavan aikataulun, jossa esitetään miten toimenpiteet voidaan toteuttaa, niin että käytössä on samalla riittävä määrä hoitopaikkoja. Kulla Stormossenin, Bofallsbergetin ja Lillträsketin metsäalueet myytiin ELY-keskukselle, jotta niihin voitaisiin perustaa METSO-toimintaohjelman mukaiset metsänsuojelualueet. Kauppaa ei ole vielä saatu päätökseen ELYkeskuksesta johtuvista syistä. On epävarmaa, toteutuuko kauppa ylipäänsä. Kunta osti määräalan Kemiön keskustan asemakaava-alueella sijaitsevasta tilasta Mellangård hintaan euroa. Kunta myi myös yhden tontin Kalkholmenin asemakaava-alueelta eurolla. Vuoden aikana tehtiin useita kunnan kiinteistöjen käyttöä koskevia päätöksiä. Kunnan strategian mukaan kunta luopuu ja/tai yrittää myydä kiinteistöt, joita se ei tarvitse omaan käyttöön. Helmikuussa yksi Bostads Ab Kimito- Centrum Asunto Oy:n asunto-osakehuoneisto laitettiin myyntiin vuokralaisen muuttaessa pois, mikä on kunnan asunto-osakehuoneistojen myyntiä koskevan linjauksen mukaista. Huhtikuussa kunnanhallitus hyväksyi Kim ja Carita Mattssonin kanssa solmittavan maa-alueen myynnin esisopimuksen sekä tonttijärjestelyä ja kaavoitusta koskevan aiesopimuksen, joka mahdollistaa vähittäiskauppahankkeen toteuttamisen Kemiön keskustassa. Kesäkuussa kunnanhallitus päätti myydä Västanfjärdissä sijaitsevan kiinteistön Brännboda skola. Myyntihinta oli euroa, tuloslaskelmassa voittoa euroa. Samalla Genbölen eläkeläisasuntojen, Västanfjärdin kunnantoimiston ja Slaggiksen entisen nuorisotalon kiinteistöjen hinnat päivitettiin. Maaliskuussa valtuusto hyväksyi omalta osaltaan Rouskis Oy:n ja Turun Seudun Jätehuolto Oy:n fuusion. Syksyn aikana aloitettiin kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistö Oy Berglundin ja Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy:n välisen fuusion valmistelu. Kiinteistöosakeyhtiö on Kemiön keskustassa sijaitseva rivitalo, jossa on vuokraasuntoja. Kiinteistöosakeyhtiöllä on pitkään ollut kannattavuusongelmia, eikä se ole kyennyt lyhentämään lainoja. Kunnanhallitus päätti joulukuussa sulautumissuunnitelman laatimisesta ja sulautumisen valmistelusta valtuuston 11

12 päätettäväksi. Valtuusto käsittelee fuusiota maaliskuussa 2015 ja sen jälkeen kummankin yhtiön yhtiökokous ottaa vielä kantaa mahdolliseen fuusioon. Valtuusto myönsi vuoden aikana kolme takaussitoumusta. Valtuusto uusi Kemiönsaaren Lämpö Oy:n 1,3 miljoonan euron kuntatakauksen 20 vuodeksi. Uusi laina korvaa Taalintehtaan kaukolämmön rakentamista varten otetun bulletlainan. Uusi takaussitoumus korvaa aiemmin samalle summalle myönnetyn takaussitoumuksen. Myös toinen takaussitoumus korvasi vanhan olemassa olevan takaussitoumuksen. Rouskis Oy:lle myönnettiin 1,3 miljoonan euron takaus uutta ympäristölupaa varten. Kemiönsaaren kunnan osuus takaussitoumuksesta on suhteessa omistusosuuteen, ts euroa. Kunta myönsi takauksen myös Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy:lle perustettavaa yhtiötä varten. Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy osti yhdessä Varsinais-Suomen Erityishuoltopiiri kuntayhtymän kanssa perustettavan yhtiön puolesta Dahlbyssä sijaitsevan Strandvik-nimisen kiinteistön. Kauppaa varten Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy:lle myönnettiin euron kuntatakaus 20 vuodeksi. Vuoden aikana valtuusto sai käsiteltäväkseen kaksi tuulivoimaosayleiskaavaa. Lokakuussa valtuusto päätti palauttaa Gräsbölen tuulivoimaosayleiskaavan uudelleen valmisteltavaksi. Joulukuussa valtuusto hyväksyi Nordanå-Lövbölen tuulivoimaosayleiskaavan. Kaava ei ole vielä saanut lainvoimaa, vaan siitä on tehty valitus Turun hallinto-oikeuteen. Peruspalveluosasto totesi kesäkuun talousarvion toteutuman yhteydessä, että osaston talousarvio tulee ylittymään noin eurolla. Valtuusto päätti syyskuussa myöntää peruspalvelulle lisämäärärahoja käyttökustannusten lisääntymisen vuoksi. Vuoden 2014 talousarvion suurin yksittäinen investointi oli uuden päiväkodin rakentaminen Kemiöön. Vei aikansa ennen kuin päätös päiväkodin tarkasta sijoituspaikasta Amospuistoon saatiin tehtyä, mistä syystä hanketta ei päästy aloittamaan vuoden 2013 aikana kuten oli suunniteltu. Lokakuussa 2013 valtuusto teki lopulta päätöksen Kemiön uuden päiväkodin paikasta. Päätöksen mukaan päiväkoti rakennetaan osaksi koulurakennusta, niin että samalla voidaan ratkaista koulun lisätilatarpeet. Uusien päiväkotitilojen rakentaminen aloitettiin lokakuussa Suunnitellun aikataulun mukaan päiväkodin on määrä valmistua marraskuun 2015 lopussa, minkä jälkeen aloitetaan koulun peruskorjaus. Koko hankkeen on määrä valmistua kesäkuun 2016 loppuun mennessä. Kokonaisinvestointi on 5,75 miljoonaa euroa. Kaikkiaan investointitalousarvioon tehtiin vuoden aikana yhteensä kaksi talousarviomuutosta ja yksi uudelleenkohdentaminen. Tekninen lautakunta hyväksyi lisäksi kolme määrärahojen uudelleenkohdentamista ns. investointipotista. Vuoden 2015 taloussuunnitelmassa valtuusto myönsi euron lisämäärärahan Kemiön uuden paloaseman toteuttamiseksi. Alkuperäinen investointitalousarvio oli yhteensä 6,41 miljoonaa euroa ja lopullinen talousarvio euron muutosten jälkeen 6,68 miljoonaa euroa. Investointitalousarvion lisäys rahoitettiin lisääntyneillä kiinteistöverotuloilla, euroa, ja vähentämällä euroa kassavaroista. Investointitalousarvio alittui vajaat 1,4 miljoonaa euroa. Menot alittuivat 1,1 miljoonalla eurolla, kun taas tulot ylittyivät eurolla. Tulojen ylitys johtuu siitä, että kiinteistöjen myynnin tasearvoa, joka tuotti euroa, ei ollut budjetoitu. Peruspalveluosasto alitti investointitalousarvion eurolla ja kiinteistöyksikkö eurolla, kun taas yhdyskuntateknisen yksikön talousarvio ylittyi eurolla. Vesiliikelaitoksen investointitalousarvio alittui eurolla. Useat investointihankkeet, niin kunnan kuin Kemiönsaaren Vedenkin, ovat ylittäneet niille budjetoidut varat, mutta kokonaisuudessaan investoinnit pysyivät valtuuston myöntämien kehysten sisällä. Pienemmistä investointikustannuksista sekä useista vuodenvaihteen yli meneillään olevista hankinnoista johtuen kokonaispoistot alittuivat eurolla. Vuoden 2014 tuloslaskelman vuosikate on 3,43 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä talousarviossa vuosikate oli 1,56 miljoonaa euroa ja muutetussa talousarviossa 1,77 miljoonaa euroa. Hyvä tulos johtui lähinnä pienemmistä henkilöstökustannuksista, euroa suuremmista verotuloista, euroa suuremmista valtionosuuksista ja euroa pienemmistä korkokustannuksista tilivuoden alhaisesta korkotasosta johtuen. Toimintamenot alittivat muutetun talousarvion eurolla ja toimintatuotot talousarvion eurolla. Valmistus omaan käyttöön, ts. työpanos investoinneissa oli euroa. Toimintakate on 98,72 prosenttia budjetoidusta, ts. alitus on euroa. Henkilöstökustannukset alittuivat 1,21 miljoonalla eurolla. Ostopalvelut ylittyivät eurolla. Vakituisten lääkäreiden ja hammaslääkäreiden vajeen paikkaamiseksi kunta käytti vuokratyövoimaa noin euron 12

13 edestä. Kustannus on merkitty palveluiden ostoihin, kun se on talousarviossa huomioitu henkilöstökustannuksissa. Materiaalien ja tarvikkeiden ostot alittivat talousarvion eurolla. Tuet ja avustukset ylittyivät eurolla ja muut kustannukset eurolla. Vuokrakustannukset alittuivat eurolla. Toimintatuotot alittivat talousarvion eurolla. Myyntituotot alittivat budjetoidun eurolla. Vesilaitoksen myyntituotot olivat yhteensä 1,73 miljoonaa euroa eli 94,4 prosenttia budjetoidusta. Maksutuotot ylittivät talousarvion eurolla, tuet ja avustukset eurolla. Muut tuotot alittivat talousarvion eurolla. Peruspalveluosasto ylitti talousarvionsa. Peruspalvelun ylitys oli euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ja euroa muutettuun talousarvioon verrattuna eli ylitystä on 0,8 prosenttia. Ylityksiä on sosiaaliyksikössä ja erikoissairaanhoidon puolella, ja ylitykset on kuvailtu tarkemmin kunkin yksikön kohdalla. Kunnan maksuvalmius on pysynyt vakaana viime vuodet. Vuodelle 2014 oli budjetoitu 6,131 miljoonan euron edestä uusia lainoja. Vuodenvaiheen hyvä kassatilanne, parempi toimintakate sekä suuremmat verotulot ja pienemmät investointikustannukset edesauttoivat sitä, ettei vuoden aikana tarvinnut nostaa uusia lainoja. Kunnan velkataakka pieneni 16,15 miljoonasta eurosta 14,15 miljoonaan euroon, tai eurosta euroon per asukas. Kemiönsaaren Veden vuoden 2014 tulos oli ylijäämäinen. Tilinpäätös vuodelta 2014 on euroa ylijäämäinen, mikä tarkoittaa sitä, että aiemmilta vuosilta kertynyt ylijäämä on nyt yhteensä euroa. Taloussuunnitelman mukaan ylijäämää tarvitaan kokonaisuudessaan isojen kertapoistojen kattamiseksi vuonna 2015 tai Kemiönsaaren Vesi lainasi vuonna 2014 kunnalta euroa. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kunta ja liikelaitos laativat tilinpäätöksen yhteydessä velkakirjan vuoden aikana syntyneistä lainoista. Hallituksen päätöksen mukaan takaisinmaksuaika on viisitoista vuotta ja korko lasketaan kahdentoista kuukauden euriborin mukaan per Kemiönsaaren Veden lainat kunnalta olivat yhteensä 3,32 miljoonaa euroa per Kemiönsaaren vesiliikelaitoksen tulos on euroa ylijäämäinen. Kemiönsaaren Vesi on valtuuston taloustavoitteiden mukaisesti maksanut kunnalle euroa tuottoa. Vuonna 2014 tuloveroprosentti oli 19,75 prosenttia. Yleinen kiinteistöveroprosentti oli 1,1 prosenttia ja vakituisesta asunnosta 0,32 prosenttia. Vuosi 2014 oli ylijäämäinen, mikä parantaa kunnan vapaata omaa pääomaa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyisi tilinpäätöksen yhteydessä myös käyttötalouden ja investointien määrärahaylitykset. 6 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Rahoituksen osalta tuleva kehitys näyttää huomattavasti heikommalta kuin tämänhetkinen tilanne. Esitys uusiksi valtionosuuksiksi tarkoittaa Kemiönsaaren kunnalle 2,3 miljoonaa euroa vähemmän seuraavien viiden vuoden aikana. Samanaikaisesti vallitsee suuri epävarmuus tuloverokertymästä. Samalla jatkuvat myös elinkeinoelämän epävarmat talousnäkymät, mikä ilmenee lomautuksina ja yt-neuvotteluina. Näiden vaikutusten laajuutta ei voida tarkkaan ennakoida, mutta kaikissa todennäköisissä skenaarioissa ne aiheuttavat suurta painetta pienevää toimintataloutta kohtaan. Suuri paine kohdistuu investointeihin, koska kiinteistömassa on vanhaa ja korjausten tarpeessa. Taloussuunnitelmassa on varauduttu 17,9 miljoonan euron investointeihin vuosina Taloussuunnitelmaan merkityt investoinnit rahoitetaan kokonaisuudessaan uusilla lainoilla. Taloussuunnitelmassa on kyseiselle ajanjaksolle, , merkitty uusia lainoja 17,5 miljoonan nettona euron edestä. Lainataakka tulisi kasvamaan nykyisestä 14,15 miljoonasta eurosta 33,5 miljoonaan euroon, mikä asukasta kohden laskettuna merkitsisi velkataakan kasvua eurosta euroon. Todettakoon myös, että nykyinen korkotaso on poikkeuksellisen alhainen. Keskimääräinen korkoprosentti kunnan liikkuvakorkoisille lainoille oli vuodenvaihteessa 1,1 prosenttia. Mikäli korkotaso nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, merkitsisi se noin euron lisäkustannusta. 13

14 7 KUNNAN HENKILÖSTÖ Henkilöstöstrategia Kemiönsaaren kunnan ensimmäinen henkilöstöstrategia oli voimassa vuodet Henkilöstöstrategiaa päivitettiin syksyn 2012 kevään 2013 aikana, ja kesäkuussa valtuusto hyväksyi päivitetyn henkilöstöstrategian. Henkilöstöstrategia on voimassa vuodet Henkilöstöstrategia perustuu samoihin arvoihin kuin kunnan strategia, jotka ovat avoimuus, aktiivisuus ja uudistumiskyky. Henkilöstöstrategia keskittyy kuuteen osa-alueeseen: rekrytointiin, johtajuuteen ja alaistaitoihin, työterveyteen, palkkaukseen ja palkitsemiseen, osaamiseen ja ammattitaitoon sekä arviointiin ja kehittämiseen. Henkilöstöstrategian toteutumista arvioidaan lähemmin henkilöstöraportissa. Työterveyshuolto Työterveyshuolto ostettiin vuonna 2014 Dalmed Ab:lta. Hinta oli 573 euroa/työntekijä (bruttokustannus, josta Kela korvaa noin 45 %) ja palvelu sisälsi laillisen työterveyshuollon lisäksi myös terveydenhuoltoa terveyshoitajaja yleislääkäritasolla, laboratorio- ja röntgentutkimukset, fysioterapiaa sekä erikoislääkärikonsultaatiot. Työterveyshuolto on tärkeä yhteistyökumppani mm. työturvallisuuskysymyksissä ja työyhteisön kehittämisessä. Henkilöstömäärä Henkilökunnan määrä oli (vuonna 2013: 583). Näistä 444 (432 vuonna 2013) oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja 151 (151 vuonna 2013) määräaikaisessa työsuhteessa. 8 TÄRKEIMPIEN RISKIEN JA EPÄVARMUUSTEKIJÖIDEN SEKÄ MUIDEN TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN ARVIOINTI Kunnan toimintaan vaikuttavat mm. toiminnan riskit, taloudelliset riskit ja vahinkoriskit. Vahinkoriskit ja toiminnan keskeytymisen aiheuttamat riskit Vahinkoriskeihin ja toiminnan keskeytymisen aiheuttamiin riskeihin on varauduttu vakuuttamalla. Vuonna 2010 kunta on tehnyt sopimuksen meklaripalvelu Novum Oy:n kanssa, joka on kilpailuttanut kaikki kunnan vakuutukset. Meklaripalvelu Novum Oy on osa Kuntahankintoja, mikä tarkoittaa, että kunnan ei itse tarvitse kilpailuttaa, koska Kuntahankinnat tekee sen kaikkien mukanaolevien kuntien osalta. Kunnalla on Novumin kautta mahdollisuus asiantuntijapalveluihin, sillä Novum toimii riippumattomana lenkkinä kunnan ja vakuutusyhtiön välillä. Vuoden 2011 aikana kunta on laatinut ja hyväksynyt valmiussuunnitelman. Johtavat virkamiehet, joilla on valmiusvastuu, ovat vuonna 2014 osallistuneet pelastuslaitoksen järjestämille eripituisille kursseille. Suurin riski toiminnan keskeytymisen osalta on vesihuollossa. Kemiönsaaren Vesi on varautunut riskeihin tekemällä kattavan kriisisuunnitelman, jota on myös sovellettu silloin, kun vesihuollossa on ollut vuotoja ja ongelmia. Rahoitusriskit Korkoriski on suurin rahoitusriski. Kunnan lainasalkusta prosenttia on suojattu ja vastaava prosenttia on sidottu vaihtuviin korkoihin. Kunnan lainasalkku ja lainaturva käydään vuosittain läpi ja sen kustannustehokkuutta tarkastellaan. Kunnanhallitus on määritellyt tavoitteeksi, että prosenttia lainoista tulee olla suojattuja. Kunnanhallitus kävi läpi korkoriskit kesäkuussa. Kunta tarkastelee vuosittain myös rahoitusriskejä rahoituslaitosten kanssa. Ympäristöriskit 14

15 Ympäristöriskeihin kuuluvat ensisijaisesti mereen ja vesihuoltoon liittyvät riskit. Öljyonnettomuus meressä Kemiönsaaren rannikolla aiheuttaisi huomattavia vahinkoja luonnolle ja yritysten toimintaedellytyksille. Riskit tyyppiä laaja sähkökatko, öljyonnettomuudet, kaasuonnettomuudet ja vastaavat käsitellään kunnan valmiussuunnitelmassa. Muut riskit Muihin riskeihin voidaan laskea kuuluvaksi riskit, jotka liittyvät toimintaedellytyksiin, kuten vähenevä väestö, veropohjan suuret muutokset, saaristolisän menetys sekä muista poliittisista linjanvedoista kansallisella tasolla aiheutuvat seuraukset. Näihin varautuminen kuuluu kunnan jatkuvaan taloudellis-strategiseen toimintaan. 9 YMPÄRISTÖTEKIJÄT Kotimaisen, pääasiassa puupolttoaineineen, käyttö laajeni vuoden 2014 aikana edelleen, kun kunnan suurin kiinteistö Hannakoti liitettiin yksityisen yrittäjän ylläpitämään paikallislämpöverkkoon. Kunnan noin m² kiinteistöalasta noin m² eli runsaat 93 % lämmitetään hiilidioksidineutraaleilla eli uusiutuvilla polttoaineilla. Tilanne paranee edelleen, kun Amospuiston koulu liitetään kokonaan kaukolämpöön ja Kemiön uusi palolaitosrakennus siirtyy öljylämmityksestä maalämpöön. Kemiönsaaren kuntien yhdistyttyä vuonna 2009 on hiilidioksidineutraaleihin polttoaineisiin siirtyminen tai muut ympäristöystävällisiksi katsotut lämmitystavat vähentäneet CO2-päästöjä tonnia vuodessa. Vähennys on vielä suurempi, kun otetaan huomioon, että myös yksityiset toimijat ovat liittyneet kunnassa rakennettuihin kauko- tai alueverkkoihin. Kemiönsaaren kunta on vuodesta 2010 lähtien seurannut CO2-päästöjä tilausraportein. Kehitys on kulkenut kohti jonkin verran väheneviä päästöjä vuosittain, mutta vertailu ei ole helppoa. Kemiönsaaren kunta sijoittuu vertailukuntien joukossa keskivaiheille kun otetaan huomioon samansuuruinen väestömäärä ja suunnilleen samantapainen elinkeinoelämä. CO2-päästöt henkeä kohden jäävät alle keskiarvon vertailtaessa vastaavia kuntia keskenään. Kunnassa seurataan nykyisin myös kunnan omistamien suurimpien kiinteistöjen lämmön- ja sähkönkulutusta. Tiedot julkaistaan kotisivuilla. Seuraava askel on kulutustietojen oikaisu lämmitystarvetiedoilla. Usean vuoden ajan on keskusteltu jätevedenpuhdistuksesta, puhdistamoveden päästöpaikasta ja erilaisista kunnallisteknisistä tehostamistoimista. Vesi- ja viemärilinjojen yhdistämistä jatkettiin vuoden 2014 aikana. Työ jatkuu vaiheittain vuoteen 2016 saakka. Tyska holmenin puhdistamon tehostamistyöt aloitettiin vuoden 2014 lopulla. Samanaikaisesti on jatkettu Kemiön ja Lammalan puhdistamojen käytöstä poistamisen suunnittelua. Kokonaisuuden kannalta suurempi ja tehokkaampi puhdistamo on ympäristölle parempi kuin kolme pientä yksikköä eri puolilla kuntaa. Tyska holmeniin suunniteltua puhdistamoa voidaan yhteenvetona kuvailla jäljempänä esitetyillä luvuilla verrattuna kolmeen nykyiseen. Luvut ovat teoreettisia ja perustuvat vuoden 2014 puhdistustuloksiin. Ympäristövaikutus 2014 ja arvioitu vaikutus 2016 Yeskitetty puhdistus, 2016 Päästö Vuosikeskiarvo Tyska holmen Lammala Kemiö Yhteensä Reduktio Muutos Tyskaholmen Puhdis-tustulos, kg/v kg/v kg/v kg/v Vähennys kg/v 2014 mg/l kg/v =>2016 CODCr % BOD7ATU % kok.p % KA % N % Keskitetty puhdistamo on myös taloudellisesti edullisempi, mikä myös on osa kestävää kehitystä. 15

16 Kunnan järjestämä lietteenkäsittely sako- ja umpikaivolietteiden osalta aloitettiin vuonna 2013 ja näin on jatkettu vuoden 2014 aikana. Vastaanotetun lietteen määrä on edelleen noussut verrattuna vuoteen Vuoden 2014 aikana puhdistettiin yhteensä m³. Tästä kunnan keruujärjestelmän piirissä oli m³ eli kasvua on runsaat 5 %. Muutoin on lietteenkeruutoiminta vakiintunut ja niiden kiinteistöjen osuus, joiden osalta on epäselvyyksiä, on nykyisin hyvin vähäinen. Jätehuolto on mitä suurimmassa määrin ympäristötyötä, vaikka sitä on jo pitkään tehty. Kemiönsaarella on saavutettu tilanne, jossa jätemäärät pienenevät, mikä on yksiselitteisesti myönteistä. Jätemäärien väheneminen on erittäin todennäköisesti kierrätyksen, kompostoinnin ja paremman lajittelun ansiota. Vuoden 2014 aikana Kemiönsaarella kerättiin runsaat tonnia sekajätettä. Vuonna 2013 määrä oli runsaat tonnia ja vuonna 2012 lähes tonnia. Vuonna 2012 sekajätettä ei poltettu lainkaan, kun taas vuonna 2014 noin puolet eli 934 tonnia ohjattiin poltettavaksi. Älykäs Kemiönsaari -hanke jatkui vuoden aikana. Hanke tuotti mm. joukon esitteitä, joissa annettiin tietoa fiksuista, innovatiivista energiaratkaisuista ja yritys- ja kuluttajaoppaita Clean Tech -ratkaisuista yleensä ja erityisesti Kemiönsaarella. Kunnan ympäristöohjelma EKO-LOOGISTA oli työn alla suurimman osan vuotta, mutta prosessissa ei vielä päästy päätöksentekovaiheeseen. Projektin puitteissa toteutettiin huutokauppapäivä, jolloin myytiin kunnan käytöstä poistettuja ja/tai tarpeettomia tavaroita. Huutokauppa pidettiin ns. Greene hallissa, jonne oli tuotu huomattavia määriä erilaisia tavaroita ja kaikki myytiin. Kunta teki päätöksen kierrätyskeskuksen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta. Keskus toteutetaan tukirahojen turvin ja se tulee toimimaan myös pitkäaikaistyöttömien työnantajana. Kierrätys on tärkeintä ympäristön kannalta ja odotukset ovat suuret hankkeen käynnistyessä vuoden 2015 aikana. Kemiönsaaressa ei ennen ole ollut paikkaa, jonne kierrätys on voitu keskittää. Tuulivoimasuunnitelmat ovat olleet vahvasti esillä kaavoituksessa. Tuulivoima on ns. vihreää energiaa ja kaavoitus mahdollistaa, jos kehitys etenee odotetusti, että Kemiönsaarella tuotetaan vihreää energiaa selvästi saaren sähkönkulutusta enemmän. 10 KUNNAN- JA KONSERNIJOHDON SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus on hyväksynyt toimintaohjeet sisäiselle tarkastukselle. Sisäistä tarkastusta käsitellään myös kunnan hallintosäännössä. Määräysten, ohjeiden ja päätösten noudattaminen Kunnan organisaatio on määritelty hallintosäännössä, talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu tämän mukaisesti. Kunnanhallitus on antanut erillisiä toimintaohjeita, jotka sisältävät määräyksiä koskien taloudellisia resursseja, seurantaa ja priorisointeja, talousarvion sitovia tasoja, tilisuunnitelma, ohjeita yksiköille vastuuhenkilöiden nimeämisestä, tavaroiden ja palvelujen hankintaan liittyviä määräyksiä, selvityksiä myönnetyistä avustuksista ja maksuja koskevia toimintaohjeita. Laskujen vastaanottoon ja hyväksymiseen yksiköt ovat nimenneet vastuuhenkilöitä ja tarkastajia. Kunnanhallitus ja lautakunnat osallistuvat talousarvioseurantaan vuosineljänneksittäin. Päätäntävallasta säädetään hallintosäännössä. Virkamiespäätökset delegoiduissa asioissa on kirjattu kunnan asianhallintajärjestelmään ja esitetty asianomaisille lautakunnille ja kunnanhallitukselle. Tavoitteiden saavuttaminen, varojen käytön valvonta, kannattavuuden pätevä ja luotettava arviointi Kunnanhallitus ja lautakunnat osallistuvat talousarvioseurantaan vuosineljänneksittäin. Osastojen ja yksiköiden johtajat seuraavat tavoitteiden toteutumista päivittäisessä työssään ja johtavat työtä niin, että tavoitteet saavutetaan. Strategian toteutumista ja keskeisiä tavoitteita seurataan myös niin, että niitä käsitellään valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnanjäsenten vapaamuotoisissa kokouksissa kuten iltakouluissa ja seminaareissa. 16

17 Käytössä olevien varojen käsittelyä säädellään kunnanhallituksen vahvistamilla tilinhoito-oikeuksilla. Talous- ja henkilöstöhallinnossa on pyritty siihen, että mahdollisuuksien mukaan vältetään nk. vaarallisten työtehtäväyhdistelmien synty. Hankinnat, sopimukset ja omaisuudenhoito Hankinnoissa on noudatettu lakeja ja määräyksiä. Sen lisäksi on hankintojen osalta hyödynnetty Kuntaliiton KuntaHankinnat palvelua. Kunnan tekemiä sopimuksia ja muita oleellisia asiakirjoja on säilytetty mapeissa, lukituissa kaapeissa, joihin on rajoitettu pääsy. Kunta on ottamassa käyttöön asianhallintaohjelma KommunOfficen sopimustenhallintamoduulin. Asianomaiselle viranhaltijalle on annettu sopimusehtoja ja -aikoja koskeva valvontavastuu. Vuoden 2013 lopussa kunta aloitti yhteistyön Lindorff Oy Ab:n kanssa. Lindorff hoitaa kunnan perintää vuoden 2014 alusta lähtien. Kiinteä omaisuus on vakuutettu ja vakuutusturva käydään läpi vuosittain. Olemme hankkineet kiinteistörekisteröintiohjelman ja se on otettu käyttöön Rekisteriohjelma on kiinteistönhoidolle ja sisäiselle tarkastukselle tärkeä työkalu kiinteistöjen osalta. Kaikki kunnan aineeton ja materiaalinen omaisuus on tallennettu käyttöomaisuusohjelmaan. Ohjelma on osa talousjärjestelmää ja tekee varojen taloudelliseen seurannan joustavaksi ja selkeäksi, koska jokainen omaisuuden osa on erikseen yksilöity ja tapahtumat kirjataan omaisuuteen heti. Muuta Kunnanhallitus kävi läpi korkoriskit kesäkuussa. Kunta tarkastelee vuosittain myös rahoitusriskejä rahoituslaitosten kanssa. Konsernin sisällä tilintarkastusyhteisö yhtenäistetty niin, että kaikilla tytäryhtiöillä nyt on sama tilintarkastusyhteisö kuin kunnalla. Dalmedista tuli osakkeiden lisäyksen myötä tytäryhtiö, mutta sillä ei ole samaa tilintarkastajaa kuin muilla. Vuonna 2011 on laadittu konserniohjeet. 17

18 11 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMINEN TULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 26 1 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätös siirrot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 15,8 % 15,9 % Vuosikate / Poistot, % 133,6 % 188,7 % Vuosikate, euro / asukas Asukasmäärä

19 11.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Virallinen tuloslaskelma osoittaa toimintakatteeksi 40,4 miljoonaa euroa ja vuosikatteeksi 3,4 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 2,56 miljoonaa euroa. Poistoero pienenee euroa vuoden aikana. Tilivuoden 2014 ylijäämä on 1,02 miljoonaa euroa. Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen mittari arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Lähtökohtana on, että kunnan tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on poistojen suuruinen. Seuraavassa kuviossa on esitetty vuosikatteen kehitys viimeisen kuuden vuoden aikana. Årsbidrag / Avskrivningar Vuosikate / Poistot Årsbidrag / Vuosikate Avskrivningar / Poistot Vuosikate / poistot Toimintatuotot ja -kulut Toimintatuottoja kertyi yhteensä 7,6 miljoonaa euroa, mikä on 11 prosenttia arvioitua enemmän. Tuottojen suurin erä on myyntituotot, joka sisältää myös vesiliikelaitoksen tuotot. Kunnan myyntituotot ylittivät talousarvion eurolla, kun taas vesiliikelaitoksen myyntituotot alittuivat eurolla. Yhteenlasketut myyntituotot ylittivät talousarvion noin eurolla tai yli 11 prosentilla. Maksutuotot, jotka muodostuvat lähinnä sivistys- ja peruspalveluosaston lakisääteisistä maksuista, olivat 2,7 miljoonaa euroa, mikä on euroa arvioitua enemmän. Tuet ja avustukset ylittivät talousarvion eurolla. Vuokratuloja tuli euroa arvioitua enemmän. Muut tuotot ylittivät talousarvion yli eurolla euron bruttobudjetoidut myyntivoitot ylittivät talousarvion eurolla. Toiminnan kokonaistuotot olivat hieman alle euroa suuremmat kuin vuonna

20 Ympäristö ja tekniikka 19 % Toiminnan menot Hallinto 4 % Kehitys 2 % Sivistys 25 % Peruspalvelu 50 % Toiminnan menot osastoittain vuonna 2014 Vuonna 2014 ulkoiset toimintakulut olivat 48,08 miljoonaa euroa, joka on euroa enemmän kuin vuonna Yhteenlasketut henkilöstökustannukset kasvoivat eurolla ja olivat 24,06 miljoonaa euroa vuonna Henkilöstökulut alittivat talousarvion 1,2 miljoonalla eurolla tai noin 4,8 prosentilla. Palveluiden ostot olivat 18,2 miljoonaa euroa, joka on noin euroa enemmän kuin edellisvuonna. Materiaaleista, tarvikkeista ja tavaroista aiheutuvat kustannukset kasvoivat eurolla vuodesta 2013 ja olivat 3,28 miljoonaa euroa vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Avustukset olivat 1,76 miljoonaa euroa, joka on euroa enemmän kuin vuonna 2013, samalla muut kustannukset pienenivät eurolla vuodesta Vuoden aikana peruspalveluosaston talousarvioon tehtiin euron muutos. Talousarviovertailuun on otettu mukaan myös sisäiset erät. Kunnan yhteenlasketut toimintakulut alittuivat eurolla alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ja eurolla muutettuun talousarvioon verrattuna. Henkilöstökustannukset alittuivat 1,21 miljoonalla eurolla. Palveluiden ostot ylittivät muutetun talousarvion eurolla tai 5,11 prosentilla. Vakituisten lääkäreiden ja hammaslääkäreiden vajeen paikkaamiseksi kunta käytti vuokratyövoimaa noin euron edestä. Tämä kustannus on laskettu mukaan palveluiden ostoihin, samalla kun se on talousarviossa huomioitu henkilöstökustannuksissa, mikä vääristää talousarviovertailua. Materiaalien ja tarvikkeiden ostot alittivat budjetoidun eurolla, kun taas tuet ylittyivät eurolla. Vuokrakulut, johon sisältyy myös sisäiset vuokrat, alittivat talousarvion eurolla. Muut toimintakulut ylittyivät eurolla. Toimintakate (tulojen ja menojen välinen erotus), joka tulee kattaa verotuloilla ja valtionosuuksilla, oli 40,37 miljoonaa euroa negatiivinen virallisessa tuloslaskelmassa. Toimintakate on heikentynyt euroa vuoteen 2013 verrattuna. 20

TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013. Käännös

TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013. Käännös TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013 Käännös 1 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 YLEISET TIEDOT... 7 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 8 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 Kunnanhallitus 30.3.2011 Valtuusto 22.6.2011 0 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN

Lisätiedot

17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 145 17.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen... 145 17.2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos... 147

17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 145 17.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen... 145 17.2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos... 147 TILINPÄÄTÖS 2009 Sisältö 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS... 10 5 OLENNAISET MUUTOKSET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 TASEKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Toimintakertomus...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...1 1.1.2 Sipoon kunnan hallinto...2 1.1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70 HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA Kunnanhallitus 4.4.2011 70 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.1.3 Yleinen ja oman

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014

Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...6

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2014)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2014) Tilinpäätös 2014 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2014) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku 31.12.2014 32 847 Työpaikat toimialoittain: (v. 2012 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 60,1 % Teollisuus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 HYRYNSALMEN KUNTA Toimintakertomus ja tilinpäätös Kunnanhallitus 24.3.2015 Kunnanvaltuusto 10.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot