Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 17/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 163 klo Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen Martti Repo, jäsen Seija Ristimaa, jäsen, poissa 169 klo Viljo Saukko, jäsen, poissa 169 klo Erkki Torkkola, varajäsen Esko Vinkki, jäsen Heino Vuorenmaa, jäsen POISSA Päivi Määttä, jäsen Ritva Vatjus, jäsen MUUT SAAPUVILLA Mervi Niemelä, kaupunginvaltuuston I vpj. OLLEET Anita Niemi, kaupunginvaltuuston II vpj. Jouko Luukkonen, kaupunginjohtaja, esittelijä Maria Sorvisto, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Antti-Jussi Vahteala, talousjohtaja, paikalla 162 klo LAILLISUUS JA Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Kaupunginhallitus valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Marjaana Laitila-Säilyn ja Martti Revon. Puheenjohtaja Erkki Rytky Pöytäkirjanpitäjä Maria Sorvisto PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Heikki Halla-aho, 163 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Marjaana Laitila-Säily Haapavedellä Ilmoitustaulunhoitaja Martti Repo Leena Pirttikangas

2 Kaupunginhallitus Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu 162 Kuntien ICT -hanke , 104a Asemakaavan muuttamisesitys Rantapuistossa, Haapaveden Opiston kannatusyhdistyksen aloite Kaavoituskatsaus Kaavoitusohjelma Lausuntopyyntö Rahkanevan turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Härön talon käyttötarkoituksen esiselvityshanke Haapa-kenttä -hanke , 111, 112 Sotainvalidien Veljesliiton lainojen siirto Haapaveden Vanhustenkotiyhdistykselle Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös Vakanssien täyttöluvat Kirjelmät 319 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus PYKÄLIEN KÄSITTELYJÄRJESTYSTÄ MUUTETTIIN YKSIMIELISESTI SITEN, ETTÄ 170 KÄSITELTIIN ENSIMMÄISENÄ. PYKÄLÄNUMEROINTI MUUTETTIIN JÄRJESTYSTÄ VASTAAVAKSI.

3 Kaupunginhallitus KUNTIEN ICT -HANKE (Valm. talousjohtaja) Jokilaaksojen kuntien yhteisen tietohallinnon valmistelu, Jokilaaksojen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet (Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi, Kalajoen yhteistoiminta-alue, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Oulaisten kaupunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja peruspalvelukuntayhtymä Selänne) ovat osana sosiaali- ja terveydenhuollon muuta yhteistyön tiivistämistä selvittäneet myös tietohallinnon/ict -palvelujen alueellista järjestämistä. Selvitystyön myötä on todettu, että tietohallintoa/ict -palveluja on syytä tarkastella alueen kuntien kannalta kokonaisuutena eikä pelkästään sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevana. Tästä syystä kuntien ja yhteistoiminta-alueiden johto kokoontui Oulaisissa tarkastelemaan mahdollisuuksia edetä kohti alueen yhdessä järjestämää tietohallintoa/ict -palveluja. Yhteinen näkemys oli, että alueen kuntien päätettäväksi valmistellaan esitys siitä, miten valmistelutyö kohti yhteistä Jokilaaksojen tietohallintoa/ict -palvelujen järjestämistä toteutetaan. Esityksen pohjalta kukin kunta päättää mennessä onko mukana asian jatkovalmistelussa vaiko ei. Jokilaaksojen tietohallinnon/ict -palvelujen järjestäminen ja tuotanto on hajaantunut 18 kunnan ja 6 yhteistoiminta-alueen tehtäväksi. Kuntien ja yhteistoiminta-alueiden palveluksessa on yhteensä 44,5 atk-ammattilaista näitä tehtäviä hoitamassa. Lisäksi alueella toimii kuntien ja Pohjanmaan Puhelinosuuskunnan yhdessä omistama yhtiö PVP Oy, jonka palveluksessa on kaksi ammattilaista lähinnä kuntien tarvitsemia internet- ja intranetpalveluja tuottamassa. Jokilaaksojen ICT -palvelujen nykytilasta on tehty selvitys joka osoittaa, että palvelujen järjestämisessä tulisi päästä isompiin kokonaisuuksiin ainakin seuraavista syistä: hajautunut tuotanto aiheuttaa moninkertaisia laite- ja ohjelmistoinvestointeja ja ohjelmistokanta on kirjavaa. Kaikki osaaminen ja resurssi keskittyy pääosin nykyjärjestelmän pystyssä pitämiseen, ohjelmistojen ja muiden palvelujen ostoissa joudutaan toimimaan myyjien ehdoilla eikä voimavaroja ole kehittämiseen tai esimerkiksi sähköisten palvelujen tehokkaaseen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen. Uusi tietohallintolaki ja terveydenhuoltolaki tuovat mukanaan velvoitteita, joista pienten yksiköiden on vaikea selvitä. Lisäksi kansalliseen terveysarkistoon liittyminen ja sähköisen reseptin käyttöönotto asettavat uusia velvoitteita, joihin vastaamisessa tarvitaan osaamista ja voimavaroja. Alueen 15 kuntaa ja yhteistoiminta-alueiden kuntayhtymät ovat liittyneet osakkaaksi kuntien perustamaan Tiera Oy:öön, jonka tehtävänä on tarjota kunnille asiantuntemusta ja tarvittaessa myös ratkaisuja tietohallinnon/ict -palvelujen järjestämiseksi laajempana kokonaisuutena. Jokilaaksojen osalta tietohallinnon/ict -palvelujen nykytilaselvitystä on tehty Tiera Oy:n ja PVP Oy:n asiantuntemusta hyväksikäyttäen.

4 Kaupunginhallitus Tämän selvitystyön yhteistoiminta-alueita koskevat tulokset on esitelty ja kuntiin lähetetään tämän esityksen mukana alueen tietohallinto/ict -palveluja koskevat nykytilaselvitykset. Vaikka kuntarakennetta ja sen uudistamista koskevat suunnitelmat ovat muutoksen alla eikä kukaan tiedä tarkkaan minkälaiseksi kuntarakenne tai palvelujen järjestäminen alueella jatkossa muodostuu, se ei saa estää eikä hidastaa alueen kuntien tietohallinnon kehittämistä kohti alueellista ja laajempaakin yhtenäisyyttä. Tietohallinto/ICT -palvelut joka tapauksessa on tarkoituksenmukaista rakentaa niin, että ne palvelevat alueen kuntatoimijoita riippumatta siitä, montako niitä on ja mikä niiden yhteistoimintarakenne on. Yhteistoiminta-alueiden ICT -työryhmä, joka muodostuu yhteistoimintaalueiden edustajista ja atk-asiantuntijoista, esittää Jokilaaksojen kunnille, että 1) alueella käynnistetään valmistelu yhden yhteisen tietohallinnon/ict -palveluyksikön aikaansaamiseksi siten, että esitys siitä valmistuu kuntien lopullista päätöksentekoa varten helmikuun 2012 loppuun mennessä. 2) valmistelun tuloksena kunnilla on käytettävissä nykytila-analyysiin pohjautuen realistiset esitysvaihtoehdot siitä, miten alueen kuntien tietohallinto/ict -palvelut on tarkoituksenmukaista organisoida ja järjestää, jotta ne palvelevat kuntia mahdollisimman tehokkaasti ja että ne säilyvät kuntien ohjauksessa. 3) valmistelutyöstä vastaa ICT -työryhmä, jota täydennetään kuntien esitysten pohjalta niin, että siinä on kattava kuntien atk-toiminnasta vastaavien edustus. Valmistelutyössä käytetään asiantuntijana Tiera Oy:tä ja PVP Oy:n asiantuntemusta. Asiantuntijatyön käytöstä aiheutuvat kustannukset, yhteensä enintään euroa, jaetaan kuntien kesken asukasluvun suhteessa (0,47 euroa/asukas). 4) alueen yhteisten tietohallinto-/ict -palveluratkaisujen lähtökohtana tulee olla alueella jo olevan osaamisen hyödyntäminen ja sen vahvistaminen Kunnilta pyydetään päätöstä esityksen hyväksymisestä mennessä sisältäen valmistelutyön edellyttämän rahoitusosuuden hyväksymisen sekä esityksen mahdollisesta ICT -työryhmän täydentämisestä. Kaupunginhallitus päättää: 1. Haapaveden kaupunki mukaan lukien sosiaali- ja terveyspiiri Helmi lähtee mukaan selvitykseen. 2. Kaupunki sitoutuu asukasluvun mukaiseen rahoitusosuuteen ko. hankkeessa. 3. Työryhmään nimetään kaupungilta Eero Härmän lisäksi Antti-Jussi Vahteala.

5 Kaupunginhallitus Hyväksyttiin. Merk. Talousjohtaja Antti-Jussi oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan klo

6 Kaupunginhallitus ASEMAKAAVAN MUUTTAMISESITYS RANTAPUISTOSSA, HAAPAVEDEN OPISTON KANNATUSYHDISTYKSEN ALOITE Maanktmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Haapaveden Opiston kannatusyhdistys on lähettänyt päivätyn kirjeen Haapaveden kaupunginvaltuustolle. Yhdistys esittää, että sen omistaman Rantapuiston (Alarannantien eteläpuolella) asemakaavaa muutetaan siten, että esityksen liitekartassa osoitetulle alueelle kaavoitetaan kaksi omakotitonttia tai paritalotontti. Samalla yhdistys tarjoaa kaupungille ostettavaksi muun osan Haapaveden Opiston Kannatusyhdistys ry:n omistamasta Alarannantien eteläpuolisesta puistoalueesta. Esityskirjeessä rajattu tontiksi kaavoitettavaksi esitetty alue on noin 3300 m 2, sen eteläpuolelle jää yhdistyksen omistamasta Rantala -tilasta noin 8750 m 2 :n alue, joka on asemakaavassa puistoaluetta. Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry:n kirje on liitteenä nro 21/2011. Kyseisen alueen maankäyttöä on käsitelty aiemmin v (kvalt ). Oheislukemistona on kopio tuolloisesta valtuuston pöytäkirjasta sekä ympäristökeskuksen päätöksestä Asemakaavan laatimisesta perittävästä korvauksesta maankäyttö- ja rakennuslaki (59 ) toteaa: Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Toisaalta saman lain 91b toteaa: Kunta voi tehdä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä sopimuksia (maankäyttösopimus). Maankäyttösopimuksessa ei voida kuitenkaan sitovasti sopia kaavojen sisällöstä. Maankäyttösopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Tämä ei koske sopimusta kaavoituksen käynnistämisestä. Maankäyttösopimuksella voidaan tämän luvun kehittämiskorvausta koskevien säännösten rajoittamatta laajemminkin sopia osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Maankäyttösopimuksesta tiedotetaan kaavan laatimisen yhteydessä. Tarkoituksesta tehdä maankäyttösopimus on tiedotettava osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Jos tarkoitus tehdä maankäyttösopimus tulee esille vasta sen jälkeen kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu, asiasta tulee kaavan laatimisen yhteydessä tiedottaa osallisten tiedonsaannin kannalta sopivalla tavalla. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Haapaveden Opiston kannatusyhdistyksen esityksen mukaisesti asemakaavan muuttaminen Rantapuistossa tilalla Rantala (kiinteistötunnus ) kortteleiden 42 ja 43 välissä sisällytetään kaavoitusohjelmaan ja työ aloitetaan välittömästi syksyllä 2011.

7 Kaupunginhallitus Ehdotuksen mukaan. Ennen asian käsittelyä kaupunginhallituksessa järjestetään veneilykierros Haapajärvellä rantanäkymiin tutustumiseksi (toimikunta ja kaupunginhallitus). Merk. Erkki Rytky poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn ajaksi. Khall Esityslistan liitteenä nro 104/2011 on Haapaveden Opiston kannatusyhdistyksen kirje. Kaupunginhallitus päättää Haapaveden Opiston kannatusyhdistyksen esityksen mukaisesti sisällyttää asemakaavan muuttamisen Rantapuistossa tilalla Rantala (kiinteistötunnus ) kortteleiden 42 ja 43 välissä kaavoitusohjelmaan. Työ aloitetaan välittömästi syksyllä Käsittely: Viljo Saukko esitti Seija Ristimaan ja Martti Revon kannattamana, että päätösehdotusta ei hyväksytä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiassa suoritetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Viljo Saukon ehdotusta äänestävät EI. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 5 ääntä (Laitila-Säily, Torkkola, Vinkki, Vuorenmaa ja Halla-aho) ja Saukon ehdotus sai 3 ääntä (Repo, Ristimaa ja Saukko). Kaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin äänin 5-3. Merk. Erkki Rytky poistui esteellisenä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Heikki Halla-aho toimi tämän ajan puheenjohtajana. Viljo Saukko jätti tähän asiaan eriävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liitteenä nro 104a/2011.

8 Kaupunginhallitus KAAVOITUSKATSAUS Maanktmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole luonteeltaan vähäisiä, laaditaan kaavoituskatsaus. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Kaavoituskatsaus on valmisteilla ja se esitellään toimikunnalle kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta perehtyy kaavoituskatsausluonnokseen, tekee siihen tarpeelliseksi katsomansa lisäykset/muutokset ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja tiedotettavaksi. Käsittely: Maankäyttöinsinööri esitteli kaavoituskatsauksen todeten siihen vielä liitettävän sopivia, asiaa selventäviä karttaliitteitä. Keskusteltiin vireillä olevien kaavahankkeisiin liitettävästä Rantapuiston alueen asemakaavamuutoksesta. Kaavoituskatsaus liitteenä nro 24/2011. Maankäyttötoimikunta päätti esittää kaavoituskatsausta täydennettynä maininnalla Rantapuiston asemakaavamuutoksen laatimisesta kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja tiedotettavaksi. Khall Esityslistan liitteenä nro 105/2011 on kaavoituskatsaus. Kaupunginhallitus hyväksyy oheisen kaavoituskatsauksen ja saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus päättää tiedottaa asiasta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Hyväksyttiin.

9 Kaupunginhallitus KAAVOITUSOHJELMA Maanktmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaupunginvaltuusto hyväksyi 34 / kaavoitusohjelman vuosille Hyväksytty ohjelma on liitteenä nro 25a/2011. Toimikunnan kokouksessa käydään läpi tarpeelliset muutokset ja lisäykset sekä täydennetään näin hyväksyttyä kaavoitusohjelmaa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tekee tarpeelliseksi katsomansa muutokset ja lisäykset kaavoitusohjelmaan ja esittää sitä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Maankäyttötoimikunta kävi läpi kaavoitustyöt ja niiden vaiheet sekä teki niiden mukaiset muutokset hyväksyttyyn kaavoitusohjelmaan. Näin tarkistettu kaavoitusohjelma on liitteenä nro 25b/2011. Maankäyttötoimikunta esittää tarkistamaansa kaavoitusohjelmaa (liite 25b/2011) kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Khall Esityslistan liitteenä nro 106/2011 on tarkistettu kaavoitusohjelma. Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen nro 106/2011 mukaisen kaavoitusohjelman ja päättää esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.

10 Kaupunginhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ RAHKANEVAN TURVETUOTANTOHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA (Valm. hallintojohtaja) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden kaupungissa sijaitsevan Rahkanevan turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kanteleen Voima Oy suunnittelee turvetuotannon aloittamista Haapavedellä sijaitsevalla 288 hehtaarin suuruisella Rahkanevalla, kyseessä on uusi turvetuotantohanke. Suunnittelualue on tällä hetkellä ojittamatonta avosuoaluetta, jota ympäröivät ojitetut alueet. Alueella ei ole erityistä maa- ja metsätaloudellista merkitystä, maakuntakaavassa alueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei ole osoitettu mitään varauksia. Esityslistan liitteenä nro 107/2011 on tiivistelmä arviointiohjelmasta sekä kartta alueesta. Koko ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävänä kokouksessa. Kaupunginhallituksella ei ole erityistä huomautettavaa Rahkanevan turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kaupunginhallitus puoltaa luvan myöntämistä. Käsittely: Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen, viimeinen lause kuuluu: Alue on ympäristöltään laajasti ojitettu eli luonnontilaltaan merkittävästi muuttunut, jonka vuoksi kaupunginhallitus puoltaa luvan myöntämistä. Hyväksyttiin.

11 Kaupunginhallitus HÄRÖN TALON KÄYTTÖTARKOITUKSEN ESISELVITYSHANKE (Valm. hallintojohtaja) Haapavesi-Seura on ilmoittanut haluavansa olla aktiivinen toimija keskusteltaessa Härön talon eli Kukkulan, Myyrilän ja Paakkilan tulevaisuudesta. Haapavesi-seura ehdottaa kaupungille asian lähestymistä hankenäkökulmasta ja seura on laatinut ehdolle hankesuunnitelman Leader -rahoitteiselle esiselvityshankkeelle, jota seura toivoo Haapaveden kaupungin lähtevän hallinnoimaan. Kolme kuukautta kestävän esiselvityshankkeen kustannukset ovat euroa, johon voidaan Leaderilta saada prosentin rahoitus, jolloin hankkeesta jäävät kustannukset hallinnoijalle olisivat korkeintaan 1550 euroa. Hankkeesta on keskusteltu Haapavesi-Seuran hallituksessa, lisäksi on pidetty palaveri kaupungin edustajien Sisko Isokosken ja Erkki Rytkyn sekä Haapavesi-Seuran edustajien Arto Veikkolan ja Jaana Juntto-Raution kesken. Sivistysjohtaja Ahti Karvosen, vs. tekninen johtaja Risto Raution sekä kaupunginjohtaja Jouko Luukkosen kanssa on keskusteltu myös asiasta. Esiselvityshanke toimisi apuna jäsentämässä kaupungin ja seurakunnan omistamien keskeisten suojelurakennusten (Myyrilä, Härön talo eli Kukkula ja Paakkila) tulevaisuutta toimintamahdollisuuksien selvittämisen kautta oheisen hankesuunnitelman mukaisesti. Mikäli Haapaveden kaupunki ottaa hankkeen hallinnoitavakseen, hankesuunnitelma voidaan käsitellä Keskipiste-Leaderin marraskuun kokouksessa, jolloin hanke pääsisi alkamaan jo marraskuun loppupuolella, ja valmiin esiselvityksen myötä mahdollista jatkoa päästäisiin pohtimaan jo maaliskuussa. Esityslistan liitteenä nro 108/2011 on hankesuunnitelma. Kaupunginhallitus puoltaa luvan myöntämistä ja hyväksyy hankesuunnitelman liitteen nro 108/2011 mukaisesti. Käsittely: Kaupunginjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Poistetaan ehdotuksesta Kaupunginhallitus puoltaa luvan myöntämistä ja liitteestä poistetaan viittaus vuoden 2012 talousarvioon poistetaan ja lisätään, että kaupunginhallitus nimeää hankeryhmään 1-2 edustajaa. Heikki Halla-aho teki Heino Vuorenmaan kannattamana ehdotuksen, että Härön talolle haetaan purkulupaa. Puheenjohtaja ehdotti, että asiassa suoritetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan muutettua päätösehdotusta äänestävät

12 Kaupunginhallitus JAA ja ne, jotka kannattavat Halla-ahon ehdotusta äänestävät EI. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 2 ääntä (Repo ja Saukko) ja Halla-ahon ehdotus sai 7 ääntä (Halla-aho, Laitila- Säily, Ristimaa, Torkkola, Vinkki, Vuorenmaa ja Rytky). Halla-ahon ehdotus hyväksyttiin äänin 7-2. Merk. Kokouksessa pidettiin tauko klo

13 Kaupunginhallitus HAAPA-KENTTÄ -HANKE (Valm. vs. elinkeinojohtaja) Esitetään, että esityslistan liitteenä nro 109/2011 olevan aiesopimuksen kohdan 4.2. mukaisesti kaupunginhallitus nimittää Haapa-Kentän biopolttoaineterminaalin isännistöön vuoden 2012 lopussa päättyvän toimikauden ajaksi Kanteleen Voima Oy:n edustajina voimalaitospäällikkö Mauno Ainasojan ja hankintapäällikkö Juha Ollilan sekä Haapaveden kaupungin edustajina vs. tekninen johtaja Risto Raution ja vs. elinkeinojohtaja Kari Harjun. Kaupunginhallitus hyväksyy esityksen. Hyväksyttiin.

14 Kaupunginhallitus SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON LAINOJEN SIIRTO HAAPAVEDEN VANHUSTENKOTIYHDISTYKSELLE (Valm. hallintojohtaja) Sotainvalidien Veljesliiton Haapaveden osasto ry on tarjonnut palvelutaloa Haapaveden vanhustenkotiyhdistykselle vuoden 2012 alusta lähtien. Samassa yhteydessä siirtyisivät myös varat ja velat. Palvelutalon rakentamiseen on saatu aran lainaa euroa, josta on jäljellä ,97 euroa ja lisäksi Kuntarahoituksen luottoa ,16 euroa. Haapaveden kaupunki on ollut takaamassa Kuntarahoituksen luottoa. Kaupungilla on vastavakuutena toissijainen kiinnitys rakennukseen. Esityslistan liitteenä nro 110/2011 on tarjous ja tieto Valtiokonttorin lainasta ja liitteenä nro 111/2011 on Sotainvalidien Veljesliiton Haapaveden osaston pidetyn kokouksen pöytäkirja. Vanhustenkotiyhdistys pitää syyskokouksensa pe , esityksenä on, että tarjous vastaan ottamisesta hyväksytään. Vanhustenkotiyhdistyksen syyskokouksen pöytäkirja toimitetaan hallituksen kokoukseen mennessä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. kaupunki hyväksyy Sotainvalidien Veljesliiton Haapaveden osaston omistaman palvelutalon siirtymisen Haapaveden Vanhustenkotiyhdistys ry:lle; ja 2. hyväksyy palvelutalon rakentamiseen otettujen lainojen (Asuntorahaston laina nro ja Kuntarahoituksen laina nro 0414/97 siirtymisen Haapaveden Vanhustenkotiyhdistys ry:n nimiin siten, että kaupunki edelleen on takaajana Kuntarahoituksen luotossa ja säilyttää toissijaisen kiinnityksen rakennukseen. Käsittely: Pöytäkirjan liitteenä nro 112/2011 on Haapaveden Vanhustenkotiyhdistyksen pöytäkirjan ote. Hyväksyttiin. Merk. Viljo Saukko ja Seija Ristimaa poistuivat esteellisinä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo

15 Kaupunginhallitus JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖS (Valm. kaupunginjohtaja) Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta pyytää jäsenkuntien lausuntoa palvelutasopäätöksestä vuosille mennessä. Palvelutasopäätös on tässä vaiheessa lähinnä tekninen tarkistus voimassa olevaan päätökseen, mutta tarpeellinen uuden pelastuslain tultua voimaan Pelastuslain pohjalta valmisteltava uusi toimintavalmiusohje ei kuitenkaan ole vielä valmistunut, minkä vuoksi palvelutasopäätöksen tarkistuksessa ei kyetä ratkaisemaan vielä mm. Ylivieskan paloaseman tulevaa toimintamallia, vaan se jää myöhemmin ratkaistavaksi. Vuosina Jokilaaksojen pelastuslaitos on kyennyt alittamaan kuntien yleisen menokehityksen. Oheismateriaalina on Jokilaaksojen pelastuslaitoksen asiaan toimittama materiaali. Kaupunginhallitus toteaa, että Haapaveden kaupungilla ei ole erityistä huomautettavaa Jokilaaksojen pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille Kaupunginhallitus korostaa, että tulevat vuodet tulevat olemaan kuntien taloudessa erityisen tiukkoja. Sen vuoksi pelastuslaitoksen tulee kehittää toimintaansa siten, että sen menokehitys alittaa kuntien yleisen menokehityksen. Mikäli valmistuva uusi toimintavalmiusohje aiheuttaa merkittäviä muutoksia pelastuslaitoksen toimintaan (mm. Ylivieskan paloaseman valmius), niistä tulee päättää palvelutasopäätöksen tarkistusmenettelyn kautta. Hyväksyttiin.

16 Kaupunginhallitus VAKANSSIEN TÄYTTÖLUVAT (Valm. hallintojohtaja) Seuraaville vakansseille on haettu täyttölupaa: 1. Fysioterapeutin toimen (FYS PU T) sijaisuus ajalle (sijaisuus). 2. Eläinlääkärin viransijaisuus ajalle Oulaisten toimipisteeseen (sijaisuus). 3. Keittäjän toimi (RUO HA T) määräajaksi (vanha toimi). 4. Vanhustyöntekijän toimi (ASU KE T) 19,07 h/vko toistaiseksi alkaen Kestilässä (vanha toimi). 5. Lähihoitajan varahenkilön toimi (ASU KE LH T) toistaiseksi Kestilässä ja Rantsilassa (vanha toimi). 6. Lähihoitajan toimen (ASU RA T) 50 % työajasta sijaisuus ajalle Rantsilassa (sijaisuus). 7. Lähihoitajan toimen (ASU RA T) 50 % työajasta sijaisuus ajalle Rantsilassa (sijaisuus). 8. Kodinhoitajan toimi (ASU KE T) toistaiseksi Kestilässä (vanha toimi). 9. Lähihoitajan toimen (ASU HA T) sijaisuus ajalle Haapavedellä (sijaisuus). 10. Osastosihteerin toimen (VAS HA T) sijaisuus ajalle Haapaveden vastaanotolla (sijaisuus). 11. Keittäjän määräaikainen toimi 30 h/vko ajalle Mieluskylän koulun keittiöllä (vanha toimi). 12. Laitoshuoltajan toimi 50 % täydestä työajasta liikuntahallilla alkaen (vanha toimi). 13. Fysioterapeutin toimen (FYS PU T) sijaisuus ajalle Pulkkilan fysioterapiassa (sijaisuus). 14. Talousjohtajan viransijaisuus ajalle (sijaisuus). Täyttölupa-anomukset ovat esityslistan oheislukemistona. Kaupunginhallitus myöntää em. vakansseille täyttöluvat. Hyväksyttiin.

17 Kaupunginhallitus KIRJELMÄT (Valm. hallintojohtaja) 1. J. ja J. Närhi: Kirjelmä kaupunginhallitukselle. Saapunut Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Äitienpäiväkunniamerkkiesityksen vuodelle Saapunut Keskipiste-Leader ry: Leader-tuen kuntaosuuden suuruus koskien Rakennus Tuijotec Oy:n hanketta Elinvoimaa maaseudulle: Erikoisrakennusalan perustamishanke. Saapunut Talous- ja velkaneuvoja: Selvitys talous- ja velkaneuvonnan toiminnan toteumasta ajalla Saapunut Pohjois-Pohjanmaan liitto: Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys. 6. Pohjois-Pohjanmaan liitto: pidetyn maakuntahallituksen pöytäkirja nro 8/2011. Saapunut Jokilaaksojen pelastuslaitos: pidetyn johtokunnan kokouksen pöytäkirja nro 4/2011. Saapunut Keskipiste-Leader ry: pidettävän syyskokouksen esityslista. Saapunut Väestörekisterikeskus: Vuoden 2012 presidentinvaali: Äänestyspaikkojen ja kunnan keskusvaalilautakuntien yhteystietojen ilmoittaminen. Saapunut Kuntaliitto: Yleiskirje 18/80/2011; Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä hankintalain ja julkisuuslain muutokset Saapunut Oulun hallinto-oikeus: Päätös nro 11/0430/2 koskien kantelua kaupunginhallituksen päätöksestä. Saapunut Oulun hallinto-oikeus: Päätös nro 11/0431/2 koskien kantelua teknisen lautakunnan, teknisen johtajan ja ohjausryhmän päätöksestä. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja nro 8/2011. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Pohjois- Pohjanmaan työllisyyskatsaus, elokuu Saapunut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Väylät auki hankkeen projektisuunnitelman muutospäätös. Saapunut Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä: pidetyn yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja nro 6/2011. Saapunut Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi em. kirjelmät. Hyväksyttiin.

18 Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 164, 165, 166, 167, 169, 170, 172 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 162, 163, 168, 171 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Haapaveden kaupunginhallitus, Tähtelänkuja 1, HAAPAVESI / PL 40, HAAPAVESI sähköposti: faksi: Pykälät 162, 163, 168, 171 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

19 Kaupunginhallitus VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, OULU / PL 189, OULU sähköposti: faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. päivää Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot